پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان

word 7 MB 29698 116
1391 کارشناسی ارشد گردشگری و توریسم
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ژئومورفولوژی در برنامه‌ ریزی محیطی

  چکیده

  ژئوتوریسم، یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین شاخه های توریسم است و هر روزه به طرفداران آن افزوده می‌گردد و ابزاری برای توسعه­ی پایدار محسوب می‌شود. ژئوتوریسم یا زمین­گردشگری،   شاخه­ای از توریسم است که هدف آن لذت بردن از دیدن پدیده­های زیبا و شگفت زمین­شناختی و ژئومورفولوژیکی، در کنار بالا بردن سطح شناخت و آگاهی گردشگران درباره­ی ارزش این پدیده­ها و لزوم حفظ آن­هاست. بدیهی است گسترش فعالیت­های ژئوتوریسمی می­تواند به درآمدزایی و اشتغال ساکنان مناطق دارای این جاذبه­ها بیانجامد. شهرستان طالقان (که کاملاً با مرزهای حوضه­ی آبخیز طالقان­رود منطبق است) با مساحت 1325 کیلومتر مربع در شمال استان البرز جای دارد. دره­ای است عظیم با کشیدگی شرقی- غربی که وسیله‌ی دو رشته کوه مرتفع احاطه شده و توسط رودخانه‌ی طالقان­رود (سرچشمه‌ی شاهرود) به دو بخش شمالی – جنوبی تقسیم می‌گردد. بلندترین نقطه‌ی این شهرستان کوه سردشت (گردون­کوه) با ارتفاع 4402 متر و پست‌ترین نقطه با ارتفاع حدود 1400 متر از سطح آب‌های آزاد، قرار دارد. این شهرستان دارای مناطق ساحلیدریاچه ای، مرتعی، جنگلی، کوهستانی و تنوع اکولوژیکی و ژئومورفوژیکی منحصر به فردی است. در این پژوهش، به ارزیابی توان‌های ژئوتوریسمی شهرستان طالقان، پرداخته شده ودر محیطGISبا استفاده از لایه­هایDEM،(Digital Elevation Model)، تهیه شده از نقشه­های توپوگرافی با مقیاس 1:50000، لایه‌های رقومی خطی (آبراهه‌ها، جاده‌ها) و لایه­های نقطه­ای (غارها، آبشارها، چشمه­های معدنی و آبگرم، یخچال‌های طبیعی، معادن و سایر اشکال ژئوتوریسمی) برداشت شده با GPSو با ارزش­گذاری این لایه‌ها، ابتدا به روش دلفیوبهکمکتابعهم­پوشانی جمع لایه­ها (sum)نقشه­یتوانژئوتوریسمیمنطقهرسمگردیدومساحتتوان یک (بسیار مناسب)برایتوسعه­یژئوتوریسم 9/81 کیلومترمربع،تواندو (مناسب) 3/170، توانسه (متوسط) 9/294 ،توانچهار(نسبتاً نامناسب) 8/304 ومساحتتوانپنج (نامناسب) 2/478 کیلومتر مربع،درمحیطGisمحاسبهشدهاست. سپسبااستفادهازروش فرایندتحلیلشبکه­ایANPونهشاخصووزندهیبهروش طوفان مغزی،نقشه­ی دیگری ترسیم و  پهنه­هااولویتبندیشدند. این نقشه نیز نتایج حاصل از روش قبلی، مبنی بر این که بیشترین    پهنه­های مناسب جهت توسعه­ی ژئوتوریسم در مناطق شرقی، شمالی و غرب شهرستان دیده می­شود  را تا حدود زیادی تأیید کرد.

  واژه­های کلیدی : ژئوتوریسم، ژئوسایت، ژئوپارک، شهرستان طالقان

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

   

  1-1- مقدمه  

  انقلاب صنعتی که از سال 1750 تا1850 ادامه یافت، پایه و اساس گردشگری‌های دسته جمعی را که امروز ما با آن آشنا هستیم به وجود آورد. انقلاب صنعتی، قدرت بخار را در قطارها و کشتی‌ها مورد استفاده قرار داد. در این دوره تغییرات اقتصادی و اجتماعی عمیقی به وجود آمد که این تغییرات موجب گسترش مشاغل و طبقه‌ی میانی اجتماع گردید، که این طبقه توان بیشتری برای تفریح و مسافرت داشت و باعث شد، مسافرت طبقه‌ی اشراف گراند تور، شکل تازه­ای به خود بگیرد و به مسافرت‌های تفریحی در سطح عمومی تبدیل شود. فناوری‌های نوین، مانند: خطوط هواپیمایی، کامپیوتر و ارتباطات ماهواره­ای باعث شده که در سده‌ی بیستم، شیوه‌ی زندگی، کار، بازی و تفریح افراد، دگرگون شود. پیشرفت فناوری موجب شد که به دلایل گوناگون، میزان مسافرت افزایش یابد (پارسائیان و اعرابی، 1388،45). در طول زمان‌های گذشته، گردشگری یک پدیده‌ی فرهنگی- اجتماعی تلقی می‌شد، اما در سال‌های اخیر علاوه بر این اهمیت سنتی، به عنوان عامل مؤثر از نظر اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی نیز مورد توجه است (خدابخش،1390، 23).

       گردشگری از مهم‌ترین فعالیت‌های انسان معاصر است که همراه با به وجود آمدن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسان‌ها را دگرگون می‌سازد. ضمن آنکه تحولاتی بنیادی در اوضاع و شرایط اقتصادی فرهنگی و آداب و رسوم مردم به وجود می‌آورد (محلاتی،1380،4). گردشگریوانجام 

   در میان کشورهایی که به بخش اقتصادی روی آورده‌اند و می‌خواهند خود را از اقتصاد تک محصولی برهانند و در جستجوی شناخت مزیت‌ها یا خلق مزیت‌ها هستند، یکی از این مؤلفه‌ها، گردشگری و صنعت توریسم است، که اغلب کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت‌ها بهره‌مند هستند، آن را در برنامه‌ی ملی خود گنجانده‌اند، تا از این طریق بتوانند فرایند توسعه­ی ملی خود را تکامل بخشند (منشی زاده و همکاران، 1388،12). توسعه‌ی صنعت گردشگری، به ویژه برای کشورهایی که با معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و... مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. توسعه‌ی فعالیت‌های توریستی با انگیزه‌ی گردشگری غالباً منوط به جاذبه های گوناگون طبیعی، فرهنگی، تاریخی و انسان ساخت است. کشورهای پیشتاز در بخش گردشگری یا به لحاظ چشم اندازهای طبیعی، مانند : دریاچه‌ها، سواحل آفتابی و کوهستان‌های پر­ برف، یا به لحاظ قدمت تاریخی و یا به لحاظ عناصر دیگر و برخی جاذبه های مصنوعی و همچنین ایجاد ساختار سازمانی و فراهم آوردن بستر سرمایه­گذاری گسترده، توانسته‌اند به تقاضای وسیعی از نیازهای جهانگردی پاسخ داده، از تأثیرات و دستاوردهای آن نیز به همان اندازه بهره‌مند شوند (تقوایی و همکاران،1388،14). افزایشآگاهی جهانی به منابع طبیعی باعث برانگیختن موج وسیعی از توریست جهت بازدید این مناطق شده است، به طوریکه می‌توان گفت با ایجاد تمایل مسافرت به مناطق طبیعی، اصطلاح اکوتوریسمرواج یافتهاست(خدابخش،1390، 8). ازجمله جاذبه­هایطبیعیدربخشزندهوغیر زنده،جنگل‌هاوگلفشانها، غارها و آبشارها و...است. ژئوتوریسم را می‌توان به عنوان بخش غیر­زنده‌ی اکوتوریسم دانست، که به دگراندیشی بشردرباره‌ی فرهنگ، آموزش و سفر اطلاق می‌شود و به ترویج سیاحت بر مبنای محیط زیست می‌پردازد. ژئوتوریسم نیز همچون اکوتوریسم،درسطحبین‌المللیبهعنوانمفهومیمطرح استکهریشهدرحفاظتازمنابعطبیعیوآرمان‌هایتوسعه­یپایداردارد. چنانکهمی‌دانیمانسان و طبیعتترکیبی جدا ناشدنیازاینگردونه است. انسان امروزی از آنجا کهپیشرفت‌هایزیادیدرزمینههایگوناگونبهدست آورده،ازطبیعتپیرامون خویشغافلشدهوآدمیآیندهایبیمناکدارد،بهطورمسلمتمامیسازمان‌هایجهانی بایددراینراهکه همانا حفظمحیط زیسترادر بر می‌گیردبکوشند.توجهنمودنبهتمامیپهنه­هایجهانگردی (توریستی)اعمازجنگل‌هایطبیعی،پارک‌هایملیوحیاتوحش،رودخانه‌ها وطبیعتپیرامونآن‌هاوبه ویژهکوهسارهاوکوهستان‌هاوآبشارها،چشمه هایآبگرم، تالاب‌ها،صخره‌ها و سنگ‌ها،ییلاق‌هاومناطقویژهشکار وصیدماهی،ودریاهاودریاچه‌ها،سواحلو  کرانه­هایپیرامونآن‌ها،زیستگاه‌هایطبیعیپرندگان مهاجر وبومی وسایرجانداران ونیزغارهایطبیعیو بهویژهطبیعت بکردرونشان، گستره‌ی اینبخشازجهانگردی رارقممی‌زند (رضوانی،1386،232). امروز با قطعیت بیشتری می‌شنویم که تولید ناخالص ملی، معیار سلامت، شادابی، سربلندی، شفقت، زیبایی و دل­پذیری نیست و اگر این‌ها را نتوان حق مسلم خواند، حداقل بایستی آرمان‌های ارزشمندی دانست (مک هارگ،1389، 125). توریسم را می‌توان راهی برای رسیدن به این ارزش‌ها دانست، به شرطی که پایدار باشد تا به تروریسم زیستی نیانجامد.

   

   

   

  1-2 بیان مسئله

  توریسم پدیده ای است کهن، که بر بنیاد حرکت و جابجایی انسان‌ها استوار است، سرشت انسان نیز با سفر و آشنایی با سرزمین‌های دور دست و ساکنان آن آمیخته است (رضوانی،1386،26). انقلاب صنعتی، پایه و اساس گردشگری دسته جمعی را که ما امروز با آن آشنا هستیم به وجود آورد، در این دوره تغییرات اقتصادی واجتماعی عمیقی پدید آمد که این تغییرات موجب گسترش مشاغل و طبقه میانی اجتماع گردید، که این طبقه توان بیشتری برای تفریح و مسافرت داشت (پارسائیان و اعرابی، 1388، 49). در چند دهه­ی اخیر با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده­ی شهر نشینی و ارتباطات، گردشگری پیشرفت چشم­گیری داشته، تا جایی که امروزه گردشگری یکی از پایه های اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد (پارسائیان و اعرابی،1388، 76). گردشگری بیش از هر صنعت دیگری حرکت سرمایه و انتقال پول و ارز را در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین‌المللی سبب گردیده، به طوری که هزینه­های جهانگردی به مراتب بیش از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی می‌باشد (تولایی،1386، 15). در این بین، ژئوتوریسم یکی از شاخه­های جدید و پرطرفدار توریسم است و هر روزه به طرفداران آن افزوده می‌شود و ابزاری برای توسعه­ی پایدار محسوب می‌گردد. ژئوتوریسم، گردشگری آگاهانه و مسئولانه در طبیعت، با هدف تماشا و شناخت پدیده‌ها و فرایندهای زمین شناختی و آموختن نحوه‌ی شکل‌گیری و سیر تکامل آن‌هاست و زمینه‌ی مشارکت اقتصادی، اجتماعی جمعیت بومی را فراهم می‌کند. با افزایش آگاهی مردم از فواید و اثرات مثبت تجربه­ی مستقیم طبیعت، اهمیت ژئوتوریسم بیشتر می‌شود. ژئوتوریسم به تنوع ساختارهای زمین­شناختی و ژئومورفولوژیکی، ارزش اقتصادی می‌دهد. چنانچه در آمد حاصل از ژئوتوریسم به درستی مورد استفاده قرار گیرد، زمینه‌ی لازم را برای حفظ محیط زیست و گسترش مناطق حفاظت شده فراهم می‌آورد (نکویی صدری 1388، 17). در کشور ما، از واژه‌ی ژئوتوریسم برداشت‌های متفاوتی می‌شود، بعضی‌ها ژئوتوریسم را توریسم جغرافیایی می‌­پندارند ولی برخی دیگر آن‌را زمین گردشگری می‌دانند، در این نوشته مفهوم دوم آن یعنی زمین­گردشگری مورد نظر می‌باشد. ایران با داشتن یک میلیون و دویست هزار تپه‌ی باستانی و صدو پنجاه هزار اثر تاریخی و منابع متنوع، جزو 10 کشور اول دارای جاذبه های گردشگری دنیا و جزو 5 کشور اول در زمینه­ی تنوع و جذابیت اکوتوریسمی دنیاست (رخشانی نسب و ضرابی، 1388،54 )، همچنین بهشت زمین­شناسی نیز لقب گرفته، با وجود این پتانسیل‌ها، ایران از نظر جذب گردشگر هرگز نتوانسته به توفیقی در شأن نامش برسد. شهرستان طالقان با مساحت 1325 کیلومتر مربع، بین دو طول شرقی́ 25̊50 تا ́ 11ْ51 و دو عرض شمالی ́ 05̊ 36 تا ́ 21̊ 36، در شمال استان البرز جای گرفته است. بلندترین نقطه‌ی این شهرستان کوه سردشت (گردون کوه) با ارتفاع 4402 متر و پست‌ترین نقطه با ارتفاع 1400 متر از سطح آب‌های آزاد، در میان کوه‌های البرز قرار دارد. این شهرستان دارای مناطق ساحلیدریاچه ای، یخچالی، مرتعی، جنگلی، کوهستانی و تنوع اکولوژیکی و ژئومورفوژیکی منحصر به فردی است. رودخانه‌ی شاهرود (طالقان رود)، دریاچه‌ی سد، تالاب‌های زالو چال ومیراش، یخچال‌های طبیعی بالا طالقان، مناطق جنگلی پایین طالقان و جنگل‌های ارس (سروکوهی) شرق طالقان، چشمه­های آبگرم گوگردی هرنج، دهدر، خچیره و گراب، آبشارهایی مانند آسکان، گر، شله بن بزج و کلارود، غارهای طبیعی و تاریخی مثل غارهای بادامستان، دراپی، سوهان و کرکبود، برج های سنگی اسفاران، کله سنگ، میر و کرکبود، از جاذبه های طبیعی این منطقه هستند.کوه نشینان در پناه اقامتگاه مرتفع ییلاقی خود، در کوهسارانی که همچون جزایر داخلی، بر فراز دشت‌های هموار سر بر آسمان افراشته‌اند، غالباً چنان از ساکنان دشت‌ها، دور افتاده‌اند که حتی امکانات ارتباطی دنیای امروز نیز نتوانسته، لطمه‌ی چندانی به الگوهای فرهنگی آن‌ها وارد کرده و اصالت خود را گاهی تماماً حفظ کرده‌اند (مجنونیان، 1379،117). شهرستان طالقان با تنوع زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی بسیار و داشتن جاذبه های طبیعی و تاریخی، می‌تواند در سطح منطقه به کانون ژئوتوریسمی تبدیل گردد، اما به دلیل سوء مدیریت و نداشتن شناخت و برنامه­ریزی جامع در منطقه، شاهد از بین رفتن آن هستیم.

  رشد سریع جمعیت و توسعه‌ی اقتصادی، به همراه افزایش درآمدها و ساعات فراغت، افزایش امکانات دسترسی و روند عمومی شهرنشینی، تقاضای گردشگاهی پیش بینی نشده و عظیمی را در برابر منابع طبیعی قرار داده است (مجنونیان ،1376،144).

  در این پژوهش بنا به استعداد بالای طبیعی شهرستان تازه تأسیس طالقان، به ارزیابی توان‌های ژئوتوریسمی آن، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخته شده، به این معنی که ابتدا جاذبه­های نقطه­ای با مختصات دقیق برداشت شده از Gps و خطی(مانند رودخانه­ها و راه­ها) برای فعالیت‌هایی ژئوتوریسمی شناسایی شده و با تولید لایه­های مختلف و روی هم گذاری و ارزش­دهی به آن­ها، در نهایت نقشه ها کشیده می­گردد، و پهنه‌ها و مسیرهای مناسب معرفی می­شوند.

   

  1-3 پرسش‌های پژوهش

  در پهنه­ بندی ژئوتوریسمی منطقه، کدام یک از معیارها و متغیرها، نقش بیشتری ایفا می‌کند؟

  کدام یک از محورها، جاذبه­های بیشتری جهت گسترش ژئوتوریسم دارد؟

  چه چالش‌ها یا محدودیت‌هایی برای گسترش ژئوتوریسم در منطقه وجود دارد؟

  1-4 فرضیه های پژوهش

   این منطقه در البرز غربی، با توجه به ویژگی‌های زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی، زیستی و میراث فرهنگی- تاریخی، قابلیت‌های لازم، برای تبدیل شدن به یک ژئوپارک را داشته و مسیرهای جالب توجهی در سطح منطقه ای و ملی برای ژئوتوریسم دارا می­باشد.

  به نظر می‌رسد بهترین پهنه­ها برای گسترش فعالیت‌های ژئوتوریسمی، مناطق پایین طالقان به الموت و بالا طالقان به سه هزار و کلاردشت می‌باشند.

  عدم برنامه ریزی جهت توریسم پایدار و نبود زیرساخت‌ها، در کنار رشد توریسم توده­ای از مهم‌ترین چالش‌های ژئوتوریسم در منطقه است.

  1-5 ضرورت پژوهش

  در شرایطی که برنامه چهارم توسعه به پایان رسیده، هنوز در توسعه­ی برخی از استان‌ها با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه­ایم، چرا کهراهکارهای گذشته در زمینه­ی توسعه­ی نواحی، موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته مسائلی همچون فقر، اشتغال، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تأمین کند (فرج زاده و کریم پناه،1387،123). گردشگری یکی از بزرگ‌ترین صنایع دنیا بوده که دارای رشد سریعی می‌باشد،بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، بیانگر آن است که ایران کمتر از یک هزارم درآمد جهانی حاصل از گردشگری را نصیب خود کرده است (موسایی،1383،226). نرخ رشد صنعت گردشگری تا دوره 2020 میلادی به طور متوسط دو برابر رشد متوسط جهانی برآورد می‌گردد. بر اساس برآورد بانک جهانی میزان ثروت جهان تا سال 2020 سالیانه 3/0 رشد خواهد کرد، در حالی که تعداد گردشگران بین‌المللی سالیانه 1/4 درصد رشد خواهد کرد (رنجبریان، زاهدی،1388،47). شهرستان طالقان نیز با توجه به پتانسیل بالا در زمینه­ی گردشگری، به ویژه طبیعت گردی، نیازمند شناخت بیشتر و دقیق­تر توان­ها و محدودیت­های آن است، تا زمینه­ی رشد و توسعه­ی پایدار منطقه فراهم گردد، نه اینکه با گسترش فراگیر توریسم توده ای و برنامه­ریزی نشده، با مشکلات زیادی درگیر شود.

   

  ABSTRACT

   

     Geotourism, is one of the newest and most popular tourism  branches are added every day as its fans and a tool for sustainable development is. Tourism Geotourism that aims to enjoy seeing the phenomenon - the beautiful and wonderful land cognitive and geomorphologic, along with raising the level of understanding and knowledge about tourism the value and importance of this phenomenon is keep it. Obviously a geotourism expansion of attraction to income and employment for the residents of these areas may. Taleghan city (which is quite a watershed boundaries Taleghan river Basin matches) with an area of 1,325 square kilometers, is located in the northern Alborz province. Valley is a vast stretch of East - West is surrounded by two mountain ranges and river by river Taleghan (source Shahrood river) into two parts North - South is divided. The city's highest point, Mount Sardasht (Gardoon Mountain) with a height of 4402 meters and a height of about 1400 m lowest point of the surface of open water, is located. The city has the coastal areas of the lake, grassland, forest, mountain and geomorphologic unique ecological diversity. In this study, to evaluate the power Geotourism city Taleghan paid and in Gis layers using the DEM, (Digital Elevation Model), prepared from 1:50000 scale topographic map, linear digital layers (waterways, roads) and the layer of a (caves, waterfalls, mineral springs and, glaciers, mines and other forms of geotourism) taken with Gps and valuable investment offering, the Delphi method to overlay sum function Geotourism area was drawn maps can be and Area could be a (very good) for the development of Geotourism 81/9 square miles, power of two (good) 170/3, be three (average) 294/9, set of four (relatively poor) 304/8 can be an area of five (poor) 478/2 square kilometers, is calculated in Gis. Then using the Analytic Network Process (ANP) nor weighted index method, brainstorming, mapping and zoning other priorities were outlined. It also maps the results of previous methods, that the most appropriate areas for development  Geotourism in the East, North and West city is seen as largely confirmed.

   

  Keywords: Geotourism, Geosite , Geopark, Taleghan Township  

 • فهرست:

  فصل اول :کلیاتپژوهش

  1-1مقدمه  2

  1-2بیان مسأله. 3

  1-3پرسش­های پژوهش  5

  1-4فرضیه­های پژوهش.... 5

  1-5ضرورت پژوهش  5

  1-6اهدافکلی.. 6

  1-7 اهدافجزئی.. 6

  1-8پیشینه‌یپژوهش‌ 6

  1-8-1پیشینه‌یپژوهش‌هایخارجی.. 6

  1-8-2پیشینه‌یپژوهش‌هایداخلی.. 7

  1-9داده­هاوروشپژوهش.... 10

  1-9-1 گردآوریداده­ها 12

  1-9-2 ابزارگردآوریاطلاعات... 12

  1-10مشکلاتپژوهش.... 12

   

  فصل دوم : مبانینظری پژوهش

  2-1 مقدمه. 14

  2-2 تعاریفومفاهیمپژوهش.... 14

  2-3تقسیمبندیطبیعت... 15

  2-4درباره‌یژئوتوریسم.. 15

  2-5زیباییشناسیدرژئوتوریسم.. 16

  2-6شرایطموردنیازبرایژئوتوریسم.. 18

  2-7ژئوسایتها 20

  2-8ژئوپارک... 22

  2-9مکان‌های ارزشمندژئومورفولوژیک.... 24

  2-10 مزیت‌هاواثرهایمثبتژئوتوریسموژئوپارک‌هادرجامعه  25

  2-10-1 اثرهایاقتصادی.. 25

  2-10-2 اثرهایآموزشیپژوهشی.. 26

  2-10-3 اثرهایفرهنگی.. 27

  2-10-4 اثرهایدرمانی.. 27

  2-11عامل‌هایمنفیوتهدیدکننده‌یژئوسایت‌هاوژئوپارک‌ها 28

  2-12ژئوتریل.. 28

  2-13ژئودایورسیتی و ژئوکانسرویشن.. 28

  2-14 حفظژئوسایتها 29

  2-15 اهدافوروش‌هایژئوکانسرویشن.. 30

   

  فصل سوم :ویژگی­هایطبیعیوژئوتوریسمیمنطقه

  3-1 موقعیتجغرافیاییوسیاسیمنطقهموردمطالعه. 33

  3-2 زمین‌شناسیمنطقه. 34

  3-3 چینهشناسیمنطقه. 38

  3-3-1 تشکیلاتقبلازدوراناول.. 38

  3-3-2 تشکیلاتوچینهشناسیدوراناول.. 39

  3-3-3 چینهشناسیدوراندوم. 41

  3-3-4 چینهشناسیدورانسومزمین‌شناسی.. 41

  3-3-5 چینهشناسیدورانچهارم. 46

  3-4 زمین­ساختونقشآندرشکلزاییمنطقه. 46

  3-4-1 حرکاتمختلفبرحسبزمان.. 46

  3-4-2 نقشحرکاتدرارتباطباشکلزاییمنطقه. 47

  3-5سنگ‌هایموجود در منطقه. 48

  3-5-1 سنگ‌هایرسوبی.. 48

  3-5- 2 سنگ‌های آذرین.. 49

  3-6لرزهخیزیمنطقه. 50

  3-6-1 گسل‌‌هایبنیادینمنطقه­یموردمطالعهوپیرامونآن.. 50

  3-6-2 توانلرزهزاییگسل‌ها 51

  3-7ژئومورفولوژیمنطقه. 52

  3-7-1 ژئومورفولوژیساختمانی.. 53

  3-7-2 ژئومورفولوژیدینامیکیمنطقه.   55

  3-7-3 واحدهایژئومورفولوژیمنطقه. 55

  3-7-4 ویژگی‌هایژئومورفولوژیمنطقهدراوایلکواترنر. 58

  3-8رابطهشبکهآب‌هابامورفولوژیوساختمانزمین‌شناسی.. 58

  3-9شکلشبکهآب‌ها 58

  3-10عملکردمورفولوژیروداصلیمنطقه. 59

  3-11 اقلیمحوضه. 60

  3-11-1 توده‌هایهوا 06

  3-11-2 ریزش‌هایجوی.. 61

  3-11-3 مقداربارشسالانهورژیمآن.. 61

  3-11-4 دما 61

  3-11-5پراکنش سالانه بارندگی.. 62

  3-12 مطالعاتخاک‌شناسیمنطقه  63

  3-13پوششگیاهیمنطقه 64

  3-14جاذبههایطبیعیطالقان.. 65

  3-14-1 قلهها و یخچال­های طبیعی.. 66

  3-14-2 آبشارهایطالقان.. 66

  3-14-3 چشمه‌های آب­گرم و معدنی.. 67

  3-14-4غارها و دخمه­ها 67

  3-14-5جاذبههایژئومورفولوژیکی.. 67

  3-14-6معادنمنطقه. 69

  3-15 درختانکهنسال..   69

  3-16زندگیجانوری.. 69

  3-17آثارباستانیوتاریخی.. 69

  3-18مسیرهای طبیعت­گردی.. 70

   

  فصل چهارم :یافته­های پژوهش

  4-1 ابزارگردآوریاطلاعات... 85

  4-2 روشپژوهش.... 85

  4-3 ترسیمحریمهایژئوتوریسمی.. 86

  4-3-1 ترسیمحریمآبشارها 87

  4-3-2 ترسیمحریمغارها 87

  4-3-3 ترسیمحریممعادن.. 88

  4-3-4 ترسیمحریمچشمههایآبگرموگوگردی.. 88

  4-3-5 ترسیمحریماشکالژئوتوریسمی.. 89

  4-3-6 ترسیمحریمیخچالها 90

  4-3-7 ترسیمحریمرودخانهها 90

  4-3-8 ترسیمحریمخدماتوجاذبه­هایفرهنگی.. 91

  4-3-9 ترسیمحریمراه­ها 92

  5-4ترکیب لایه­ها و وزن­دهی با روش دلفی.. 92

  5-5 ترسیم نقشه­ی ژئوتوریسمی با استفاده از روش ANP. 93

   

   

  فصلپنجم :بحث و نتیجه­گیری

  5-1مقدمه. 97

  5-2آزمونفرضیه­هایپژوهش.... 98

  5-3نتایج.. 98

  5-4پیشنهادهاییدرزمینه­یتوسعه­یمنطقه. 98

  5-5تحلیل نتایج.. 99

  فهرستمنابع.. 101

  .

  منبع:

  آقا نباتی، علی، زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی، 1383

  احراری رودی، محی‌الدین و ژیلا شاهرخی خرگردی، زمین گردشگری در چابهار، فصلنامه­ی علوم زمین، سازمان زمین شناسی، شماره 67، 1386

  احمدی، حسن. فیض نیا، سادات، سازندهای دوره‌ی کواترنر (مبانی نظری و کاربردی آن در منابع طبیعی)، انتشارات دانشگاه تهران، 1385

  احمدی، حسن، ژئومورفولوژی و فرسایش در حوضه آبخیز طالقان، مجله منابع طبیعی، شماره 36، دانشکده منابع طبیعی کرج

  احمدی، نسیبه، معرفیونقدروشدلفى، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 22، دی 1388

  افتخار‌نژاد، جواد، تفکیک بخش‌های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضه‌های رسوبی، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور،1359

  افتخاری، سید مروت، بررسی حرکات دامنه ای در منطقه طالقان و نقش آن بر فعالیت‌های عمرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، 1378

   امری کاظمی، علیرضا، اطلس توانمندی‌های ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران، میراث زمین­شناختی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1388

  امیرخانی، فریبرز، کیان، داریوش، تالگان، نشریه طالقان،1390

  باغبانی، پرویز، ژئوتوریسم، مجموعه مقالات جغرافیا، گردشگری، توسعه ی پایدار، 1386

  بایبوردی، محمد، خاک: پیدایش و ردهبندی، دانشگاه تهران 1365

  بل، سایمون، منظر (الگو، ادراک و فرایند) ترجمه­ی بهناز امین زاده، دانشگاه تهران، 1382

  زبردست، اسفندیار، کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره41، بهار1389

  تک‌زارع، احمد، تحولات زئومورفولوژی حوضه­ی آبخیز طالقان رود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا طبیعی، دانشگاه تهران، 1376

  تورانی، مریم، تعیین حریم سیل گیری طالقان رود با استفاده از روش های کمی «پل وشته در بالادست تا پل گلینک»، پایاننامه کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، 1391

  تولایی، سیمین، مروری بر صنعت گردشگری، تهران، دانشگاه تربیت معلم، 1386

  جعفری، سید محی­الدین، ژئوتوریسم و ژئوپارک در استان بوشهر، نخستین همایش زمین­گردشگری، 22 آبان، تهران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ص 32 - 45 . 1387

  حاج علیلو، بهزاد، نکویی صدری، بهرام، ژئوتوریسم، دانشگاه پیام نور، 1390

  حق شناس، ابراهیم، پهنه بندی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با تولید رسوب در حوضه­ی آبخیز طالقان،پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه، تابستان 1374

  خدابخش علیائی، محمد، پهنه بندی عرصه­های اکوتوریسمی شهرستان تنکابن با استفاده از AHP و GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، بهمن 1390

  خسروی، مریم، پیش بینی سیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و معادلات تجربی (مطالعه موردی : طالقان) پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی آبخیز‌داری، دانشگاه تهران،1387

  خوش رفتار، رضا. معرفی ژئوپارکهای چین، ماهنامه ی علوم زمین و معدن، شماره ی 49 تا 55، 1389

  خوش رفتار، رضا، ژئوپارک ها: علوم زمین و رشد اقتصادی، مجموعه مقالات همایش ژئوپارک قشم، سازمان منطقه ی آزاد قشم، ص 51 - 60، دی 1386

  خوش رفتار، رضا، نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرویشن، دانشگاه زنجان 1389

  درویش زاده، علی، تاریخچه‌ی بسط علم زمین شناسی (قسمت سوم)، رشد آموزش زمین شناسی، سال سوم، شماره مسلسل 10، ص 45 - 49،پاییز 1366

  دینگوال، پاول. ویگهل، تونی. بدمن، تیم،ترجمه‌ی خوش رفتار، رضا، میراث جهانی زمین شناسی (یک چهارچوب جهانی)، انتشارات دانشگاه زنجان، 1389

  ذوالفقاری، حسن، مجله­ی رشد آموزش جغرافیا، پاییز 1378، شماره 52

  رخشانی نسب، حمیدرضا و اصغر ضرابی، چالشها و فرصتهای توسعه اکوتوریسم در ایران، مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سال نهم، شماره 28، زمستان 1388

  رضوانی، علی اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، دانشگاه پیام نور، 1386.

  رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی، شناخت گردشگری، نشر چهار باغ اصفهان، 1388

  زاهدی، شمس السدات، مبانی توریسم و اکوتوریسم (با تکیه بر محیط زیست)، انتشارات دانشگاه علامه، 1385

  سازمان جغرافیایی کشور (1377)، نقشه توپوگرافی 1:50000 فشند

  سازمان زمین‌شناسی کشور (1371) نقشه زمین‌‌شناسی 1:100000 شکران

  سازمان زمین‌شناسی کشور (1371) نقشه زمین‌‌شناسی 1:100000 قزوین- رشت

  سازمان زمین‌شناسی کشور (1371) نقشه زمین‌‌شناسی 1:100000 مرزن‌آباد

  سازمان هواشناسی کشور (1390) داده های دما و بارش طالقان

  سردشتی، ماهرخ، بررسی مورفودینامیک حوضه آبخیز طالقان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (RS & GIS)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، اسفند 1383

  سهرابی، طیبه سادات، بررسی تأثیر عملیات کشاورزی بر تخریب عرصه‌های منابع طبیعی (مطالعه موردی‌: طالقان) پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 1383

  شایان، سیاوش. شریفی کیا، محمد. زارع، غلامرضا، ارزیابی توانمندی­های ژئومورفوتوریستی لندفرم­ها براساس روش پرالونگ، مطالعه­ی موردی: شهرستان داراب، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 91- سال اول، شماره دوم، زمستان 1389، ص 73-91

  شیخ حسنی، حسین، بررسی پتانسیل تولید رسوب در واحد‌های فرسایشی حوضه آبخیز سد مخزنی طالقان، پایان‌نامهکارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تابستان 74

  صحت، سعید. پریزادی، عیسی، به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه­ای در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)، نشریه­ی مدیریت صنعتی، دوره یک، شماره دو،  بهار و تابستان 1388

  طرح جامع آبخیز داری حوضه ی طالقان، دانشگاه تهران، 1372

  علایی طالقانی، محمود، ژئومورفولوژی ایران، نشر قومس، 1384

  علی پور، کرامت الله، زمین شناسی ایران: تاریخ دانش زمین شناسی و معدن در ایران، سازمان زمین شناسی کشور، ص 266، 1382

  فرج زاده اصل، منوچهر، سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم، تهران، سمت، 1384

  فرج­زاده، منوچهر و رفیق کریم پناه، تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با سیستم اطلاعات جغرافیایی، پژوهش های جغرافیایی، شماره 65، 1387

  فلاحی، کامران. صادقیان، فریبرز، درآمدی بر گویش و فرهنگ طالقان، نشر محسن با همکاری شرکت سهامی انتشار، 1390

  فور، کریستوف؛ مگرلی، اندریاس، ژئوتوریسم: چشم اندازی از جنوب غربی آلمان، ژئوتوریسم جهانی، راس داولینگ و دیوید نیوسام، فصل هفتم، ترجمه ی بهرام نکوئی صدری، ناشر سازمان منطقه­ی آزاد تجاری صنعتی ارس، تهران، انتشارات پیام، ص (241 – 277). 1388

  فیض نیا،حسن، سادات­جعفری، محمد، خاک­شناسی منطقه­ی طالقان با استفاده از روش‌های زمین­شناسی، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 55، شماره 3، سال 1381

  کاظمی، مهدی، مدیریت گردشگری، تهران، انتشارات سازمان سمت، 1387

  گرشاسبی، پرویز، شناخت ژئومورفولوژی کواترنر و بررسی قابلیت آن جهت توسعه کشاورزی منابع طبیعی و حفاظت خاک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1382

  گولتا، گولیلمو، روانشناسی توریستی، ترجمه­ی افضلی نژاد، محمدحسن، تهران، انتشارات تالار کتاب، 1384

   گی، چاک. وای؛ فایوسولا، ادواردو، جهانگردی در چشم اندازی جامع ترجمه ی علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 1388

  مجنونیان، هنریک، پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده (ارزش ها وکارکردها)، انتشارات سازمان محیط زیست، 1376

  مجنونیان، هنریک، مناطق حفاظت شده­ی ایران، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، 1379

  محلاتی، صلاح الدین، درآمدی بر جهانگردی، مرکز چاپ و نشر دانشگاه بهشتی، 1380

  محمدبیگی، بهروز، طالقان در باستان، انتشارات طهوری، 1389

  محمدخان، شیرین، ارائه مدل منطقه‌ای پهنه بندی خطر حرکات توده‌ای «مطالعه موردی: حوضه­ی آبخیز طالقان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه تهران، 1380

  مختاری ملک آبادی، رضا، تحولات فضایی گردشگری و گذران اوقات فراغت در عصر اطلاعات و ارتباطات، مطالعه موردی: ژئوپارکهای مجازی، کنگره‌ی بین‌المللی ژئوپارکها، قشم 1386

  مختاری، داود، ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مکان های ژئومورفیکی حوضه ی آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ. جغرافیا و توسعه، تابستان 1389

  مخدوم، مجید، شالوده ی آمایش سرزمین، تهران، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، ص 289، 1385

  معدنی پور، سعید. یساقی، علی، هندسه ساختاری کوه‌های طالقان شاهدی بر تکامل ساختاری جنوب البرز مرکزی از زمین ساخت وارون تا ترافشارش چپ گرد، مجله علوم زمین، سال هجدهم، شماره 72، ص 127 تا 134، تابستان 88

  مقصودی، مهران. نکویی­صدری، بهرام، ژئوتوریسم، دریچه­ای نو به سوی توسعه‌ی صنعت گردشگری ایران، دوره‌ی 16، ش 64، پژوهش‌های جغرافیایی، 1387

  مک هارگ، ایان، ترجمه‌ی وهاب­زاده، عبدالحسین، طراحی با طبیعت، جهاد دانشگاهی مشهد، 1389

  منشی زاده، رحمت اله، توانمندی گردشگری شهرستان لردگان با تأکید بر روستای آتشگاه، پژوهش های جغرافیایی، شماره 51، 1388

  موسایی، میثم، تخمین تابع تقاضای توریسم در ایران، فصلنامه پژوهشنامه ی بازرگانی، شماره­ی 32، 1383

   مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، سازمان آبخیزداری، تهران 1386

  میرابوالقاسمی، محمدتقی، تاریخ و جغرافیای طالقان، نشر ندا، 1373

  میسر، کریس، جایگاه تنوع اکولوژیکی در توسعه ی پایدار، مترجمان: کوچکی، علیرضا و مهدوی دامغانی، عبدالمجید، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1382

  ،نظری، رضا ،ژانفرانسواریتز، ویژگیهایهندسیوسازوکارجوانگسلطالقانبرپایه ی بررسی های ریختزمین ساختی، 1388

  نکوئی صدری، بهرام، مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران، انتشارات سمت، 1388

  نکوئی صدری، بهرام، نقش ژئواینترپرتیشن در توسعه‌ی ژئوتوریسم ایران، مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، 14 - 16 اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، 1391

  نوجوان، محمدرضا، سید ابوالقاسم میرحسینی و محمدحسین رامشت، ژئوتوپ های یزد و       جاذبه های آن، فصلنامه جغرافیا و توسعه. ش 13، 1388

   

  Dowling, R.K. (2011). "Geotourism's Global Growth", Geoheritage Journal, Vol. 3(1)

  Fennell, ecotourism,2nd edition, routledge, London,2003.

  Gray M. (2003). Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature, John Wiley, Chichester, pp 434.

   Goudie, A.S., 2004- Encyclopedia of geomorphology, edited by: A.S. Goudie, First published 2004, Routledge Ltd.

  Heggi, Travis W(2009) ,Geotourism and volcanoes: Health hazards facing tourists at volcanic and geothermal destinations:Travel Medicine and Infectious Disease (2009) , 257- 261

  Ielenicz, M.(2009) , Geotope, Geosite, Geomorphosites, The Annals of Valahia University of Târgovişte, Geographical Series, Tome 9 / 2009.

  Mc keever, Patrick, (2006), Geotourism in Irland avd Britain, Oxford.

  Pereira,P. Pereira,D. Caetano,M. Braga,A(2007) ,Geomorphosite assessment in Montesinho Natur al Park (Portugal), Geographica Helvetica Jg. 62 2007/Heft 3

  Reynard, Emmanuel; Coratza, Paola; Regolini- Bissig, Geraldine (Eds) (2009). Geomorphosites, Verlag Dr. Friedrich Pfeil Publication. Muchen, Germany, p 240

  .


موضوع پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, نمونه پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, جستجوی پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, فایل Word پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, دانلود پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, فایل PDF پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: برنامه ریزی توریسم این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی به راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در تنگه واشی حوضه جلیزجند شهرستان فیروزکوه پرداخته و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. حوزه جلیزجند به دلیل داشتن طبیعت بکر و وجود تفرجگاه تنگه واشی در خود و نزدیکی به تهران از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده اصولا استقرا ر و پیدایش یک منطقه بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ توسعه فیزیکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )ح چکیده هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم چکیده : صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت ...

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری ملّی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته است. با توجه به این موضوع که جنگ پیامدهای منفی بر صنعت گردشگری دارد، در دهه های اخیر، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده است. گردشگری جنگ، شکلی جدید از گردشگری است ...

ثبت سفارش