پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت)

word 15 MB 29724 227
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۷۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  گرایش: برنامه ریزی توریسم

  چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  توسعه پایدار، از جمله مسایل کلیدی و پرکاربرد دنیای نوین به شمار می رود. صنعت گردشگری نیز در پیوند مستقیم با جغرافیا، از این مقوله مستثنی نیست. تغییر کاربری سایت معدن متروکه (اعم از روباز و زیرزمینی)، در دهه های اخیر از اهمیت بسزایی در سطح بین المللی برخوردار بوده، چنانکه نمونه های متعددی از این دست در سرتاسر دنیا یافت می شود؛ در حالیکه در کشور ما هنوز در این راستا اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است. در این پایان نامه نیز، سعی شده تا پیوند میان مثلث گردشگری و معدن و جغرافیا، از دیدگاهی نوین مورد بررسی قرار گیرد. استان یزد با برخورداری از اقلیم خاص و منابع سرشار معدنی از یک سو و اهمیت اجرای توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی پس از معدن کاری از سوی دیگر، پتانسیل آن را دارد تا پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بیشتری در سطح استان باشد؛ در این راستا با استفاده از نرم افزار Expert Choice و روش تحلیل سلسله مراتبی MADM(AHP)، سعی گردید تا در راستای اجرای گردشگری پایدار، امکان سنجی تغییر کاربری معدن متروکه روباز واقع در روستای دره زرشک(منطقه تفت)، به سایت توریستی مورد بررسی قرار گیرد ونتیجه به دست آمده نمایانگر برتری گزینه سایت توریستی نسبت به سایر گزینه هاست که معیارهای اقتصادی و اجتماعی در این وزن دهی بیشترین تاثیر را داشته اند. امید است تا این مقال راهگشایی باشد برای اجرای گردشگری پایدار در سایت های معدن متروکه که پراکندگی آنها در میهن عزیز ما ایران، بسی قابل تامل می باشد.

  1                        فصل اول- کلیات طرح تحقیق

  1-1 مقدمه

  بازسازی معدن به مجموعه ای از عملیاتی اطلاق می گردد که زمین های استخراجی را برای استفاده مجدد آماده می سازد. در معادن سطحی آلوده سازی اراضی توسط پیت و محل های دمپ باطله، همچنین نیاز روزافزون به زمین جهت کشاورزی، امور دامی و اسکان، صاحبان معادن را وادار ساخته است تا با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه، شرایط اقلیمی و قابلیت های زمین های استخراجی، عملیات بازسازی را از مراحل اولیه طراحی و استخراج مد نظر قرار دهند     (Monterroso: 1998: 442).

  در طی دو دهه گذشته، رواج جهانی توسعه پایدار، صنایع معدنی را به تامل در مورد راهبردهایی سازگارتر و هماهنگ تر با محیط زیست واداشته است. با توجه به اینکه تاثیر بهره برداری از منابع معدنی روی زمین دربرگیرنده سایت معدن، با بستن معدن از بین نخواهد رفت، در هنگام بستن معدن، باید زمین بر جای مانده از معدنکاری را برای جوامع محلی به شکلی مفید در آورد به طوری که خطری برای اکوسیستم میزبان نیز نداشته باشد(Cao: 2007: 474).

  در واقع، تجلی توسعه پایدار در حرفه ای چون معدنکاری که با منابع تجدیدناپذیر سر و کار دارد، در بازسازی موفقیت آمیز زمین معدنکاری شده نهفته است. برای داشتن یک بازسازی موفق پیش از هر چیز نیاز به دانستن خروجی­ها، یا همان اهداف بازسازی است. مطابق با تقسیم بندی آژانس حفاظت از محیط زیست استرالیا (EPA) به طور کلی عملیات بازسازی معدن، به منظور رسیدن به یکی از اهداف( صفحه بعد)، به انجام می رسد(Monterroso: 1998: 444):

  بازگردانی ناحیه، به شرایط پیش از معدنکاری به دقیق ترین وجه ممکن، به شکلی که اکوسیستم منطقه دستخوش آماده سازی ناحیه جهت یک کاربری بهینه می گردد که با کاربری اولیه سایت کاملا تفاوت دارد. در این حالت، کاربری جدید اتخاذ شده، کلا منافع بیشتری نسبت به کاربری پیش از معدنکاری برای جامعه در پی خواهد داشت.

  تبدیل نواحی با ارزش های اکولوژیکی بالا که بهره وری پایینی پیش از معدنکاری داشته اند، به یک شرایط بهره ده و باثبات را احیا می گویند.

  به عبارت دیگر، معدنکاری، استفاده ای موقت از زمین است و اصل توسعه پایدار، استقرار و تثبیت یک کاربری زمین نهایی قابل قبول را پس از بستن معدن، تحمیل می کند. بنابراین، هسته مرکزی بازسازی معدن، شناسایی پتانسیل زمین های معدنکاری شده برای کاربری هایی سودمند از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. منظور از انتخاب یک کاربری بهینه برای یک زمین معدنکاری شده، شناسایی کاربری های نهایی پاینده است؛ برازندگی زمین در کنار آسیب پذیری خود کاربری، پایندگی یک کاربری را تعریف می کند. به طوریکه یک کاربری نهایی پایدار، باید دارای حداکثر برازندگی و حداقل آسیب پذیری باشد( سلطان محمدی: 1386).

   

  1-2 اهداف تحقیق

  امکان سنجی تغییر وضعیت معدن متروکه روباز دره زرشک به ناحیه گردشگری

  بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی درپی ایجاد سایت توریستی در منطقه

  1-3 هدف اصلی

  تحقق برپایی توسعه پایدار از طریق تبدیل یک معدن متروکه روباز در روستای دره زرشک( از توابع تفت) به یک سایت توریستی – تفریحی برای گردشگران داخلی و خارجی

  1-4 پیشینه تحقیق

  در سطح جهانی، در زمینه تغییر کاربری معادن متروکه به سایت توریستی به عنوان نمونه می توان به دو سایت توریستی- تفریحی کیمبرلی و گلدریف سیتی در آفریقای جنوبی و نیز به پروژه ادن (Eden Project) در انگلستان اشاره کرد که هریک در نوع خود قابل توجه و منحصر بفرد می باشند. همچنین نمونه های دیگری از این دست و با کاربری های متنوع وجود دارند که در فصل بعد مورد بررسی قرار گرفته­اند. از آنجا که موضوع این پایان نامه در نوع خود و در سطح ملی، احتمالا مقوله­ای جدید است چراکه نمونه مشابهی برای مطالعه و بررسی و مقایسه در زمینه تغییر کاربری معدن متروکه صرفا به سایت توریستی یافت نگردید به جز پایان نامه ارشد سلطان محمدی(1386) در رشته استخراج معدن دانشگاه پلی تکنیک، در زمینه تحلیل برازندگی معدن موته در استان یزد، که بر تحلیل برازندگی پس از معدنکاری تاکید دارد. از این رو امید است تا در آینده ای نزدیک، با توجه به منابع معدنی و نیز ازدیاد معادن متروکه روباز در مملکت ما، در بررسی و امکان سنجی تغییر کاربری آن معادن متروکه و نیل به اهداف بلندمدت در زمینه گردشگری پایدار، در این باره اهتمام بیشتری صورت پذیرد.

  1-5 سؤال ها و فرضیه های تحقیق

  1-5-1 سؤال ها

  آیا بر مبنای تحلیل برازندگی معدن متروکه مذکور، تغییر کاربری منطقه معدنکاری شده(دره زرشک)، توانایی حفظ پویایی اقتصادی این مکان را دارد یا خیر؟

  با توجه به شرایط ذکر شده در این تحقیق و با بررسی تمام گزینه ها،آیا امکان تبدیل به سایت توریستی( گردشگری- تفریحی)، پس از بهره برداری از این معدن، وجود دارد یا خیر؟

  1-5-2 فرضیه ها

  بنظر می رسد تغییر کاربری معدن متروکه دره زرشک پس از بهره برداری می­تواند پویایی اقتصادی این مکان را حفظ نماید.

  تغییر کاربری سایت معدن متروکه روباز دره زرشک ، امکان آن را دارد تا به یک سایت توریستی بدل گردد.

  1-6 متغیرها و شاخص های تحقیق

  1-6-1 متغیرهای مستقل

  جامعه محلی( میزبان)

  اقلیم منطقه( میکروکلیما)

  اثرات باقیمانده از عملیات بهره برداری و استخراج معدن( در مدت 13 سال)

  1-7 متغیرهای وابسته

  امکان تغییر کاربری سایت معدن متروکه

  امکان پیاده کردن گزینه های رایج کاربری سایت معدن متروکه

  امکان بدل شدن این سایت به یک سایت توریستی- تفریحی

  پیاده کردن ایده اکوتوریسم در منطقه( روستای دره زرشک)، بر مبنای توسعه توریسم پایدار

  1-8 روش تحقیق و مراحل انجام کار

  تصمیم گیری در مسایلی از نوع توسعه پایدار، که در آن متغیرهای سنجش ناپذیر و محدودیت های ضد و نقیض زیادی وجود داشته و این تصمیم گیری باید افراد ذینفع مختلف با علایق و ارزش­های متضاد را که در تعامل با یکدیگرند متقاعد سازد، کار بسیار پیچیده ای می نماید. بنابراین تنها راه حل برخورد با چنین مسائلی، داشتن یک دید چند بعدی نسبت به آنهاست. لذا تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [1]MADM، که کاربرد تعداد بسیاری از آنها امروزه رواج پیدا کرده است، برای تحلیل چنین مسائلی، بسیار مناسبند( عطایی: 1389: 47).

  در مرحله اصلی این پایان نامه که به تفصیل در بخش پنجم به آن پرداخته خواهد شد، با همکاری تنی چند از کارشناسان مربوطه پرسشنامه های تدوین شده پاسخ داده شد و با تکنیک نرم افزار(Expert Chioce) به گزینه های مورد بحث بر اساس معیارها و شاخص های مربوطه وزن دهی گردید.

  برای ارزیابی اوزان شاخص ها استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP[2]می تواند بسیار راهگشا باشد. با این حال در هنگامی که تعداد شاخص ها و گزینه ها زیاد بوده و نیاز به تصمیم گیری های گروهی باشد، مقایسات زوجی مورد نیاز این روش، می تواند زمان بر و طاقت فرسا باشد. در این صورت استفاده از روش های ساده تر همچون روش مقیاس توصیه می گردد (همان منبع: 48).

  1-9 مفاهیم و واژه های کلیدی

  معدن متروکه

  تفت- دره زرشک

  توسعه پایدار

  تغییر کاربری معدن متروکه

  تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)

  تکنیک وزن دهی(AHP)

  (تصاویر  و نمودار ها در فایل اصلی قابل مشاهده است )

 • فهرست:

             فصل اول- کلیات طرح تحقیق_ 1

  1-1 مقدمه 1

  1-2 اهداف تحقیق_ 3

  1-3 هدف اصلی_ 3

  1-4 پیشینه تحقیق_ 3

  1-5 سؤال ها و فرضیه های تحقیق_ 4

  1-5-1 سؤال ها 4

  1-5-2 فرضیه ها 4

  1-6 متغیرها و شاخص های تحقیق_ 5

  1-6-1 متغیرهای مستقل_ 5

  1-7 متغیرهای وابسته 5

  1-8 روش تحقیق و مراحل انجام کار 6

  1-9 مفاهیم و واژه های کلیدی_ 7

              فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق_ 8

  2-1 مقدمه 8

  2-2 انواع گزینه های مدیریتی ممکن پس از بستن معدن 8

  2-2-1 بازگردانی_ 10

  2-2-2 احیا 11

  2-2-3 اکوسیستم های جایگزین_ 12

  2-2-4 چشم پوشی_ 12

  2-3 مقایسه گزینه ها به روش سلسله مراتبی(AHP) 13

  2-4 تحلیل برازندگی زمین معدنکاری شده 14

  2-5 نمونه های تغییر کاربری معدن متروکه در سطح جهانی_ 16

  2-5-1 معدن الماس کیمبرلی_ 16

  2-5-2 گلدریف سیتی_ 18

  2-5-3 پروژه ادن( Eden Project) 20

  2-5-4 دستاوردهای پروژه ادن 21

  2-5-5 سد باطله کنکات_ 22

  2-5-6 معدن  مس آلاسکا 23

  2-5-7 بازسازی کارخانه ذوب و محل انباشت باطله معدن مس نوادا 24

  2-5-8 معادن آهن استیپ راک_ 26

  2-5-9 معدن طلا و مس کاباکال 28

  2-5-10 منطقه Cove3- پروژه AML_ 30

  2-6 چشم انداز 32

  2-7 مورفولوژی چشم انداز 34

  2-8 اکولوژی چشم انداز 35

  2-9 ارزش گذاری سبز  Green Accounting_ 36

  2-9-1 ارزش گذاری منابع طبیعی در اقتصاد ملی_ 36

  2-9-2 توسعه پایدار 37

  2-10 گردشگری_ 38

  2-10-1 انگیزه های سفر 40

  2-10-2 گونه های گردشگری_ 41

  2-10-3 گردشگری از نظر مکان مقصد 42

  2-11 گردشگری پایدار 45

  2-12 نمونه ای دیگر از اجرای توریسم پایدار 51

  2-12-1 راهکارهای توریسم پایدار آفریقای جنوبی_ 51

  2-13 اکوتوریسم و جوامع محلی_ 53

  2-14 گردشگری روستایی_ 57

  2-15 مدرنیته و گردشگری_ 60

  2-16 برنامه ریزی گردشگری و فرآیند توسعه 63

  2-17 مزایای گردشگری برای منطقه 68

  2-17-1 اقتصادی_ 69

  2-17-2 اجتماعی_ 69

  2-17-3 توسعه 69

  2-17-4 احساس هویت و غرور ملی_ 70

  2-17-5 پشتیبانی از حفظ منابع طبیعی_ 70

  2-18 گردشگری و درآمد ملی_ 70

  2-19 گردشگری و اشتغال 72

  2-20 گردشگری و فرهنگ_ 75

  2-21 مثالی از بهره برداری غیراصولی وبی رویه ازمعادن سنگ، به عنوان عامل اصلی تخریب منابع طبیعی تکاب_ 76

  2-22 گزینه ها ی مورد بحث_ 80

  2-23 معیارهای مورد بحث_ 81

               فصل سوم- ویژگی های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه 84

  3-1 مقدمه 84

  3-2 معرفی (یزد- تفت- روستای دره زرشک) 86

  3-3 زمین شناسی ناحیه 88

  3-4 ژئومورفولوژی_ 90

  3-5 گسله های مهم 93

  3-6 توپوگرافی ناحیه 93

  3-7 خاک شناسی_ 96

  3-8 گسله های مهم 96

  3-8-1 گسله کلمرد 97

  3-8-2 گسله پشت بادام 97

  3-8-3 گسل درونه 97

  3-8-4 گسله دهشیر- بافت_ 97

  3-8-5 گسله شهر بابک_ 98

  3-8-6 گسل نایبند 98

  3-8-7 گسله دره زرشک_ 99

  3-9 ویژگی های اقلیمی_ 101

  3-10 منطقه آسایش_ 103

  3-11 جریانات هوایی موثر بر منطقه 104

  3-11-1 توده هوای آرکتیکArctic 104

  3-11-2 توده هوای قطبی بری Polar Continental 105

  3-11-3 توده هوای قطبی بحریPolar Maritime 105

  3-11-4 توده هوای حاره بری Tropical Continental 105

  3-11-5 توده هوای حاره بحری Tropical Marihine 105

  3-11-6 رژیم دمایی منطقه 106

  3-11-7 بارندگی_ 109

  3-11-8 باد 113

  3-11-9 روزهای یخبندان 115

  3-11-10 رطوبت نسبی_ 116

  3-11-11 ساعات آفتابی_ 119

  3-11-12 ابرناکی_ 120

  3-11-13 تبخیر 120

  3-12 سابقه زلزله در منطقه 121

  3-13 اکوسیستم منطقه 121

  3-14 هیدرولوژی_ 122

  3-14-1 آبهای سطحی_ 122

  3-14-2 آبهای زیرزمینی_ 125

  3-15 سیل خیزی و رواناب حوزه 127

  3-16 حیات گیاهی و جانوری منطقه 129

  3-17 نقش گونه های جانوری در زنجیره غذایی و اقتصاد منطقه 131

  3-18 مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان یزد 132

  3-18-1 منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران 134

  3-19 ویژگی های اقتصادی ناحیه 137

  3-20 جغرافیای انسانی ناحیه 138

  3-20-1 جمعیت_ 138

  3-20-2 مهاجرت_ 140

  3-20-3 اشتغال 140

  3-21 معماری منطقه 141

  3-22 گردشگری در منطقه 143

  3-22-1 جاذبه های گردشگری در شهرستان تفت_ 144

  3-23 شبکه راههای دسترسی به ناحیه 146

  3-23-1 شبکه راه های زمینی_ 146

  3-23-2 شبکه حمل و نقل ریلی_ 148

  3-23-3 شبکه ارتباطات هوایی_ 148

               فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات_ 150

  4-1 مقدمه 150

  4-2 معیارهای مورد بحث_ 151

  4-3 یافته های تحقیق_ 152

  4-3-1 اثرات معدن کاری بر منطقه دره زرشک_ 152

  4-3-1-1 کیفیت هوا و اقلیم 153

  4-3-1-2 کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی_ 153

  4-3-1-3 کیفیت و کمیت آب های سطحی_ 154

  4-3-1-4 خاک_ 154

  4-3-1-5 پوشش گیاهی و رویشگاه های طبیعی_ 155

  4-3-1-6 حیات وحش و زیستگاه های جانوری_ 156

  4-3-1-7 مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست_ 156

  4-3-1-8 محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی_ 157

  4-3-1-9 کاربری اراضی_ 158

  4-3-1-10 چشم اندازهایطبیعی_ 158

  4-3-1-11 میراث تاریخی و فرهنگی_ 159

  4-3-1-12 گردشگری_ 159

  4-3-1-13 تامین زیرساخت ها جهت پروژه 159

  4-4 تحلیل یافته ها 161

  4-5 آزمون فرضیات_ 166

  4-5-1 گزینه ها 166

  4-5-2 معیار ها 167

  4-6 بررسی پایایی و روایی متغیرهای مورد مطالعه 179

  4-7 نیازها و امکانات موجود در معدن دره زرشک جهت تغییر کاربری به سایت گردشگری_ 182

  4-7-1 امکانات موجود 182

  4-7-1-1 شهرک مسکونی_ 182

  4-7-1-2 زیرساخت‌ها 182

  4-7-1-3 ساختمانها و تاسیسات صنعتی و نیمه صنعتی_ 183

  4-7-1-4 پیت معدن و دامپهای باطله 185

  4-7-1-5 نیروی انسانی_ 185

  4-7-2 تغییر کاربری امکانات موجود جهت ایجاد سایت گردشگری_ 185

  4-7-2-1 شهرک مسکونی_ 185

  4-7-2-2 زیرساخت‌ها 185

  4-7-2-3 ساختمانها و تاسیسات صنعتی و نیمه صنعتی_ 186

  4-7-2-4 پیت معدن و دامپهای باطله 187

  4-7-2-5 نیروی انسانی_ 187

               فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری نهایی اثبات فرضیات_ 188

  5-1 پیشنهادها و راهکارها 189

  5-1-1 کاهش اثرات منفی پروژه استخراج معدن روباز دره زرشک_ 190

  5-2 نتیجه گیری_ 193

               منابع و مآخذ: 19

  .

  منبع:

  آمایش استان یزد، 1386.

  ازکیا، مصطفی( 1381)، جامعه شناسی توسعه، مؤسسه نشر کلمه، چاپ چهارم.

  افشارسیستانی، ایرج( 1378)، طرح جامع ایران شناسی و گردشگری( استان یزد)، انتشارات هیرمند.

  بدیعی، ربیع(1372)، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، تهران، چاپ دوم.

  بیک محمدی، حسین(1379)،  نگرش نو بر آثار اقتصادی توسعه جهانگردی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 58-157.

  پاپلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی( 1390)، گردشگری( ماهیت  و مفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ ششم.

  پتروف، م. پ. ( 1350)، مشخصات جغرافیای طبیعی ایران، ترجمه حسین گل گلاب، تهران، کتابفروشی دهخدا.

  پدریان، مرتضی(1374)، اثرات اقتصادی و فرهنگی توریسم، مقالات برگزیده سمینار اصفهان و جاذبه های ایرانگردی و جهانگردی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان.

  ترنر، برایان(1381)، شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، ترجمه غلامرضا کیانی، انتشارات مرکز گفتگوی تمدن ها.

  جعفری، عباس( 1363)، شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران، انتشارات گیتاشناسی.

  جعفری، عباس( 1368)، گیتاشناسی ایران، کوه ها و کوه نامه ایران، انتشارات گیتاشناسی، جلد اول.

  جنیفر، آ. الیوت( 1378)، بررسی مفاهیم توسعه پایدار، ترجمه احمد بالان، ماهنامه جهاد، شماره 218و 219.

  حافظ نیا، محمدرضا( 1389)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ هفدهم.

  خالق نژاد، امیر( 23/12/90)، مثالی از بهرهبرداریغیراصولیوبیرویهازمعادنسنگ، به عنوانعاملاصلیتخریبمنابعطبیعیتکاب، سایت روزنامه مردم سالاری، شماره 2875.

  دبیران گروه های آموزشی جغرافیای استان ها( 1366)، جغرافیای کامل ایران، وزارت آموزش و پرورش، جلد دوم.

  دواس، د. (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی، تهران.

  دهقانی، ب. (1380)، مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی ماگماتیسم و دگرگونی در منطقه دره زرشک و توران پشت( جنوب غربی یزد)، تز درجه دکتری، دانشگاه تهران، ص107.

  زمانی، احمد( 1373)، آثار درآمدی و اشتغال زایی جهانگردی و ایرانگردی، مجموعه مقالات جهانگردی و توسعه، مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتی.

  رضوانی، علی اصغر( 1374)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام نور، چاپ دوم.

  زیاری، کرامت ا. ..(1378)، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد.

  زنجانی، حبیب ا... و رحمانی، فریدون( 1368)، راهنمای جمعیت شهرهای ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران.

  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح( 1369)، فرهنگ جغرافیایی آبادی های یزد، جلد83، تهران.

  سازمان جهانی توریسم( 1390)، مدیریت مقصد توریسم، ترجمه سید علی دلبری و محمد هادی رجبی، انتشارات مهکامه.

  سازمان هواشناسی کشور( استان یزد)

  سرلک، احمد(1379)، صنعت گردشگری و پنجاه سال برنامه ریزی در ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 58-157.

  سقایی، مهدی( 1380)، بررسی صنعت توریسم در شهرستان بندرگز، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه اصفهان.

  سلطان محمدی، حسین ( 1386 )، تعیین گزینه های مناسب کاربری نهایی زمین های معدن کاری شده با ایجاد یک سیستم طبقه بندی برازندگی زمین معدن کاری شده(MLSC) مطالعه موردی در مجتمع طلای موته، دکتر مرتضی اصانلو،  کارشناسی ارشد، مهندسی معدن( گرایش استخراج)، دانشکده معدن، متالوژی، و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ص 120تا 160.

  سلطانی، محمد علی( 1374)، اهمیت توسعه توریسم در جهان سوم، مقالات برگزیده سمینار اصفهان و جاذبه های ایرانگردی و جهانگردی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصفهان.

  سینایی، وحید(1375)، توسعه پایدار و گردشگری، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 96-95.

  شارپلی ریچارد، جولیا( 1380)، گردشگری روستایی، ترجمه رحمت ا... منشی زاده و فاطمه نصیری، انتشارات منشی.

  شریف النسبی، مرتضی( 1375)، چرخه توسعه، انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا.

  شکوئی، حسین(1389)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، انتشارات گیتاشناسی، چاپ دوازدهم.

  شکوئی، حسین(1388)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد دوم، انتشارات گیتاشناسی، چاپ ششم.

  شکوئی، حسین(1387)، جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی، انتشارات به نشر( آستان قدس رضوی)، چاپ هفتم.

  صباغ کرمانی، مجید(1380)،اقتصاد منطقه ای، سمت، تهران.

  ضرغام بروجنی، حمید( 1389)، برنامه ریزی توسعه جهانگردی، رویکردی همپیوند و پایدار، انتشارات مهکامه.

  -

  عسگری، ا.(1381)، گردشگری و جنبه های دمایی و رطوبتی اقلیم در رامسر، سازمان هواشناسی کشور.

  عطایی، محمد( 1389)، تصمیم گیری چند معیاره، دانشگاه صنعتی شاهرود.

  عظیمی، ن.(1376)، جنبه های جغرافیایی توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

  علیجانی، بهلول (1372)، نگرشی نو در کاربرد آب و هواشناسی در مدیریت منابع و توسعه کشور،" نقش آب و هوا در طراحی مسکن"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 35.

  قبادیان، وحید و محمد فیض مهدوی (1380)، طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرای کاربردی انرژی در ساختمان، انتشارات دانشگاه تهران.

  گریفین، کیت(1375)، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محم حسین هاشمی، نشر نی.

  لومسدن، لس(1380)، بازاریابی گردشگری، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، دفتر پژوهش های فرهنگی.

  لوییس، آرتور ویلیام( 1370)، برنامه ریزی توسعه، ترجمه مجید ارایی نژاد، انتشارات امیرکبیر.

  لی، جان(1378)، گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  متوسلی، محمود( 1382)، توسعه اقتصادی، سمت.

  مرکز آمار ایران، 1390.

  محمدی، حسین( 1389)، آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

  معدن کن، ایراندخت( 1368)، به سوی رونق جهانگردی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

  معصومی، مسعود( 1387)، سابقه برنامه ریزی توسعه ی گردشگری در ایران، انتشارات سمیرا.

  منصوری، علی(1381)، گردشگری و توسعه پایدار، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره63 .

  مورز، س. و کوکالتون، ج ( 1368)، روش تحقیق، ترجمه کاظم ایزدی، نشر آگاه، تهران.

  مهندسین مشاور آمایشگران پویای محیط( 1389)، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح معادن مس تفت.

  مهندسین مشاورکاوشگران( 1389)، مطالعات پیش امکان سنجی پروژه احداث کارخانه های تغلیظ و لیچینگ معادن مس تفت.

  مهندسان مشاور هامون یک(1383)، طرح جامع گردشگری استان هرمزگان.

  ناظری، فیروز و صمد شادفر( 1390)، اکوتوریسم( از دیدگاه ژئومورفولوژی)، نشر انتخاب.

  وزارت کشور( 1376)، سازمان تقسیمات کشوری 1375 جمهوری اسلامی ایران، دفتر تقسیمات کشور.

  هواشناسی استان یزد، 1391.

  http://www.wikipg.comتاریخ انتشار: 14:40 19 دی 1391

  http://www.yazdchto.ir سایت رسمی سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی یزد

   

   

  Alavi, M., ( 1994), Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations: Tectonophysics, v. 229, p. 211- 238.

  Bazin, D. H., and Hubner, H., (1969), Copper deposits in Iran: Ministry of Economy, Geological Survey of Iran, Report No. 13, p.232.

  Berberian, F., Muir, I. D., Pankhurst, R. J., and Berberian, M., ( 1982), Late Cretaceous and early Miocene Andean- type plutonic activity in northern Makran and central Iran: Journal of the geological Society of London, v. 139, p. 605-614.

  Blanc, P. J. E., Allen, B. M., Igner, S., Hassani, H., (2003), Structural styles in the Zagros Simple Folded Zone, Iran: Journal of Geological society, London, 160, P. 401-412.

  Cadman, Mike ( 2007), Northern Cape, Jacana Media Ltd.

  Cairns J., (1983), Management options for rehabilitation and enhancement of surface-mined ecosystems, Minerals and the Environment, vol.5.

  Cao X., (2007), Regulating mine land reclamation in developing countries: The case of China, Land Use Policy, vol. 24.472–483.

  Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, Shepherd R. D. & Wanhill, S. ( 1998), Tourism: Principles and Practice. Essex: Longman.

  Coppin N. J, Box J., (2000), Sustainable Rehabilitation and Revegetation: The Identification of After-Use Options for Mines and Quarries Using  a Land Suitability Classification Involving Nature Conservation, Environmental Policy In Mining,  229-243.

  Duffet, D., Hurry, L., McPherson, E. ( 2008), Sustainable Tourism in South Africa & Regional Travel, Creda Communications.

  English Tourist Board ( 1991), Tourism and the Environment: maintaining the balance, London: ETB.

  Europe Direct (2003), Structure, performance and competitiveness of European tourism and it`s enterprises. Brussels: European Commission.

  Farshadi, Behrang & Others (2011), Producing a GIS based Multi Attribute Decision Making for Social and Environmental Sustainability Assessment in a copper mine in Iran, Aachen International Mining Symposia ( Sustainable development in the minerals Industry), 14-17 Jun.

  Getz, D. (1987) Tourism Plannig and Research: Traditions, Models and Futures. Paper presented to the Australian Travel Research Wokshop, Bunbury, Western Australia, 3 -6 November.

  Greffe, X (1993), Rural Tourism a Lever for Economic & Social Development, London.

  Gunn, C. A. (1988a) Vacationscape ( Desighning Tourist Regions), New York: Van Nostrand Reinhold.

  ------ (1988b)Tourism Planning, New York: Taylor & Francis.

  Hall, C.M. (2000), (Tourism Planning Policies, Processes and Relationships), Harlow: Pearson Education Limited.

  Hall C.M. and Page, S.J. (1996), (The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space), London: Routledge.

  Harssel, Jan Van ( 1994), (Tourism- An Exploration), Prentice Hall Career & Technology Prentice- Hall Inc., 3rd. Edition.

  Inskeep, E. (1991) (Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach), New York: Van Nostrand Reinhold.

  Inskip, Carol (2008), Travel and Tourism, Evans Brothers Ltd.

  J. Page, Stephen & Ross K. Dowling ( 2002), Ecotourism, Pearson Educated Ltd.

  Jordaan, MJS. ( 1994), Career guide to the tourist industry in SA. Pretoria: SATOUR.

  Laws, Eric ( 1995), (Tourist Destination Management Issues, Analysis & Policies), Routledge. London.

  M. Marsh, William & John M. Grossa ( 2002), (Environmental Geography Science, Land Use & Earth Systems), John Wily & Sons, Inc., 2nd Edition.

  Miao Z., Marrs R., (2000), Ecological restoration and land reclamation in open-cast mines in Shanxi Province, China, Journal of Environmental Management, vol. 59, 205–215.

  Monterroso C., Macias f., Bueno G., Caballero V., (1998), Evaluation of the Land Reclamation Project at the as Pontes Mine (Nw Spain) In Relation To The Suitability Of The Soil For Plant Growth, Land Degradation and Development, vol. 9, 441-458.

  Myburgh, E. & M. Sayman ( 2002), (Ecotourism In Action, Practical Guidelines & Principles), Leisure Consultants & Publications, Second Edition.

  Oppermann, Martin (1996), Rural Tourism in Southern Germany, Annals of Tourism Research, Vol. 13, no. 1.

  Page, S.J. and Thorn, K. (1997), ( Towards sustainable tourism planning in New Zealand: public sector planning responses), Journal of Sustainable Tourism, 5: 59-77.

  Perry, A. H.(1993), (Climate, greenhouse warming and the quality of life), progress in physical Geography, 17: 354- 358.

  Ross, S. and Wall, G. ( 1999b), Ecotourism: towards congruence between theory and practice, Tourism Management, 123- 32.

  Tribe, John ( 1997), Corporate Strategy for Tourism, Thomson.

  Weaver, David & Oppermann ( 2000), Tourism Management, Wiley.

  www.postmining.org

  www.Wikipedia.org

  http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Hole

  http://www.showcaves.com/english/za/mines/Kimberley.html2013

  http://golshn12.blogfa.com

  http://blog.talkpersian.com

  http://fa.wikipedia.org/wiki/yazd

  .


موضوع پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), نمونه پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), جستجوی پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), فایل Word پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), دانلود پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), فایل PDF پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), تحقیق در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), مقاله در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), پروژه در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), پروپوزال در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), تز دکترا در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), پروژه درباره پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), گزارش سمینار در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت), رساله دکترا در مورد پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی ( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت)

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: برنامه ریزی توریسم این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی به راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در تنگه واشی حوضه جلیزجند شهرستان فیروزکوه پرداخته و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. حوزه جلیزجند به دلیل داشتن طبیعت بکر و وجود تفرجگاه تنگه واشی در خود و نزدیکی به تهران از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ژئومورفولوژی در برنامه‌ ریزی محیطی چکیده ژئوتوریسم، یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین شاخه های توریسم است و هر روزه به طرفداران آن افزوده می‌گردد و ابزاری برای توسعه­ی پایدار محسوب می‌شود. ژئوتوریسم یا زمین­گردشگری، شاخه­ای از توریسم است که هدف آن لذت بردن از دیدن پدیده­های زیبا و شگفت زمین­شناختی و ژئومورفولوژیکی، در کنار بالا بردن سطح ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

ثبت سفارش