پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 3 MB 29830 107
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه جهت  اخذ درجه کارشناسی ارشد در

  رشته حسابداری 

  چکیده:

  کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری بر بازدهی فوق­العاده آتی سهام در 248 شرکت از شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های ترکیبی (ترکیب سری زمانی و مقطعی)، نسبت اهرم سرمایه­گذاری های شرکت به دارایی­های ثابت، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت بازار و حجم کل دارایی­های شرکت طی دوره زمانی 1388-1391 مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است. مدل تصریحی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده­ها در این مطالعه برآورد مدل رگرسیونی با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا می­باشد. و به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ها و آزمون فرضیه­های پژوهش و یافتن روابط خاص میان متغیرها از روش آمار توصیفی استنباطی و از نرم افزار Eveiws استفاده شده است. بطوری­که یک مدل خطی ارتباط بین متغیرهای انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق­العاده آتی سهام را تشریح می­کند. نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل رگرسیون در مطالعه حاضر نشان می­دهد که ضریب برآورد شده متعلق به متغیرهای مستقل ،از لحاظ آماری معنی­دار بوده لذا متغیرهای انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری در شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پتانسیل تأثیرگذاری بر بازدهی فوق­العاده آتی سهام را دارند اما نحوه اثرگذاری متغیرهای فوق بر بازدهی فوق العاده آتی سهام در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نمی­باشد.

  کلمات کلیدی: متغیرهای انعطاف­پذیری مالی ، تصمیمات سرمایه­گذاری، بازدهی فوق­العاده آتی سهام، اندازه شرکت، روش پانل دیتا

  انعطاف‌پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن در خصوص سرمایه‌گذاری در آینده ایفا می‌کند. شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در ساله‌ای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه­ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می­توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت­تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند.

  بیان فرآیند سرمایه­گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری است. در این حالت فعالیت­های مربوط به فرآیند تصمیم­گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه­گذاری که بر روی تصمیم­گیری آن‌ها تأثیر می­گذارد مورد بررسی قرار می­گیرد. به طور کلی سرمایه­گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف می‌شود. سرمایه­گذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه­گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است .

  1-2. بیان مسأله

  . مدیران و سرمایه­گذاران جهت تصمیم­گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند. یکی از منابع اطلاعاتی همان اطلاعات حسابداری است. گزارش­های مالی نقش بسیار مفیدی در تصمیم­گیری افراد دارد. یکی از اقلام در گزارش‌های مالی همان بدهی­ها است که میزان بدهی­ها به عنوان عاملی برای پیش‌بینی و نیز مبنایی برای تصمیم­گیری و سرمایه­گذاری به شمار می­آید.

  میرز[1] (1977) نشان­داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت­ها ممکن است مانع استفاده مدیران و سرمایه­گذاران از فرصت­های سودآور شود؛ حتی زمانی که آن‌ها علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها باشند. یکی از موضوعات اساسی در مدیریت مالی این است که آیا انعطاف­پذیری مالی یا اهرم مالی و سرمایه‌گذاری­های شرکت­ها بر بازدهی سهام آن‌ها موثراست؟ تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت­ها از این طریق می­توانند فرصت­های بازار را با موفقیت دنبال­کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره­مند شوند. تصمیم­گیری مناسب و به­موقع سبب افزایش سرمایه و ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش­افزوده شرکت می­شود.

  ارزیابیِ توان ایجاد وجه­نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی و جریان­های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش­بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف­پذیری مالی، تسهیل می­گردد. شرکت­ها دارای انعطاف­پذیری مالی، توانمندی بیشتری در خصوص سرمایه­گذاری دارند و به­دلیل مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف­پذیری سبب استفاده از فرصت­های سودآور می­شود. از طرف دیگر میزان بدهی­های شرکت می­تواند مانع استفاده از این فرصت­های سودآور شود که در این حالت شرکت­هایی که انعطاف­پذیری بیشتری دارند مقداری ذخیره برای خود نگه می­دارند تا بتوانند از سیاست محافظه­کاری سرمایه­گذاری استفاده کنند که توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ها و به­تبع آن سودآوری آن‌ها افزایش یابد (میرز، 1977).

  اطلاعات درباره­ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی در صورت­های مالی و توضیحات مکمل در ارتباط با آن در یادداشت‌های توضیحی ارائه­می­شود که جزء لاینفک صورت­های مالی محسوب می­گردد. انعطاف‌پذیری یکی از موضوعات تأثیرگذار بر سیاست سرمایه­گذاری است و نقش به­سزایی در کمک­رساندن به مدیران در امر تصمیم­گیری در خصوص سرمایه‌گذاری دارد. امروزه یکی از دغدغه‌های مدیران انتخاب شیوه‌های تأمین مالی مناسب و نیز انتخاب ساختار مطلوب سرمایه می‌باشد. شرکت­هایی که انعطاف‌پذیری مالی مناسبی دارند، می‌توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت­کنند و زمانی که فرصت‌های سودآور پیش می‌آید، وجوه لازم به منظور سرمایه‌گذاری را با حداقل هزینه فراهم سازند (گامبا و تراینتی[2]، 2008). تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب نیز سبب افزایش ارزش شرکت می‌شود و نهایتاً انتظار می­رود منجر به افزایش ارزش سهام (از دیدگاه سرمایه‌گذاران) شود.

  بدین­ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می‌باشد که آیا شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی توانایی انجام هزینه‌های سرمایه‌ای بیشتری نسبت به شرکت‌های غیر منعطف مالی دارند و آیا شرکت‌ها در هنگامی که دارای انعطاف‌پذیری مالی می‌باشند، از وجوه نقد داخلی خود جهت سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. با توجه به موارد ذکر شده بالا در این تحقیق تأثیر انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری بر بازده فوق‌العاده آتی سهام ارزیابی می­شود.

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

  امروزه با گسترش سطح کیفی فعالیت و همچنین توسعه گستره امور اقتصادی، تصمیم­های مالی شرکت­ها از جمله مسائل پیچیده­ای است که در راستای کسب بهترین بازده و مطلوبیت در بهترین شرایط به وجود می­آید. در این راستا مدیران مالی با توجه به آن که مسئولیت اصلی این تصمیم­ها به آن‌ها بر می­گردد در پی دستیابی به روابط بین عوامل شاخص در شرکت­ها هستند. از جمله این مسائل مبحث تصمیمات سرمایه­گذاری است (آئون و هوانگ[3]، 2008).

  انعطاف­پذیری مالی از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان­های نقدی آن است به­گونه­ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و  فرصت­های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورت­های مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف‌پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می­کند. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می­سازد تا از فرصت­های غیرمنتظره سرمایه­گذاری به خوبی بهره­گیرد (استانداردهای حسابداری، 1386).

  انعطاف‌پذیری مالی از مهم‌ترین ویژگی­های یک شرکت است و می­توان آن­را به­عنوان حفظ ظرفیت استقراض به­منظور تحصیل و توسعه آتی شرکت یا حداقل­کردن بدهی­ها، برای جلوگیری از درماندگی مالی در مقابل رکوردهای اقتصادی به شمار آورد (گراهام و هاروی، 2001).

  با توجه به اینکه شرکت­های گوناگون با انعطاف‌پذیری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده­اند، سرمایه­گذاران و سهامداران به پیش­بینی بازدهی آینده علاقه­مند هستند. بررسی این موضوع که انعطاف­پذیری شرکت در یک دوره چه تأثیری بر بازدهی آینده سهام آن شرکت (که بازدهی سهام­داران را تشکیل می­دهد) خواهد داشت از اهمیت بسزایی برخوردار است، چون عاملی تأثیرگذار برای تصمیم­گیری سرمایه‌گذاران و سهام‌داران را شناسایی خواهد نمود. همچنین تأثیر تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت بر بازده آتی سهام آن شرکت نیز بدین­ترتیب از دید سرمایه­گذاران و سهام­داران برای پیش­بینی بازدهی آینده­ی سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش به اهمیت کمک به سرمایه­گذاران در سرمایه­گذاری و همچنین ارزیابی عملکرد شرکت­ها و بازدهی آن‌ها و تأثیر مسائل مالی شرکت­ها بر آینده سهام آن‌ها می­پردازیم.

   

  1-4. اهداف تحقیق

  1-4-1. هدف کلی

  هدف کلی پژوهش بررسی رابطه انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق‌العاده آتی سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

  1-4-2. اهداف ویژه تحقیق

  - بررسی ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی با بازده فوق‌العاده آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  - بررسی ارتباط بین تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق‌العاده آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   - بررسی ارتباط بین متغیرهای فوق به تفکیک شرکت‌های کوچک و بزرگ (بررسی تأثیر اندازه­ی شرکت بر ارتباط متغیرها)

   

   

   

  1-5. فرضیات تحقیق

  فرضیه اول: بین انعطاف‌پذیری مالی با بازده فوق‌العاده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم وجود دارد.

  فرضیه دوم: بین تصمیمات سرمایه‌گذاری با بازده فوق‌العاده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم وجود دارد.

  فرضیه سوم: میزان ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی با بازده فوق‌العاده آتی سهام در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نیست. 

  فرضیه چهارم: میزان ارتباط بین تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق‌العاده آتی سهام در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نیست. 

  1-6.روش تحقیق

  روش تحقیق استفاده شده در این مطالعه روش کمّی است. این تحقیق کاربردی بوده و با توجه به نوع هدف توصیفی و از گونه­ی علی- معلولی است. جمع­آوری داده­ها بصورت استفاده از منابع دست دوم می­­باشد. بطوریکه ابتدا مبانی تئوریک و پیشینه مطالعات به روش کتابخانه­ای و اسنادی از  کتاب­های موجود در داخل و مقالات بدست­آمده از ژورنال­ها و مجلات معتبر از طریق اینترنت جمع­آوری شده و سپس با مدنظر داشتن مدل­های مطرح شده توسط محققین خارجی و همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران مدل مورد نظر ارائه شده­است. از طرف دیگر، مطالعه حاضر از نظر پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیات، تحقیق آماری همراه با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی محسوب می­گردد. در مطالعه حاضر هدف، بررسی ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها با بازده فوق­العاده آتی سهام می­باشد. بنابراین پس از ارائه­ی مدل با استفاده از داده­هایی که از سایت بورس اوراق بهادار و نرم افزار رهاورد نوین  بدست می­آید، روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews تخمین زده­می­شود و در نهایت به استخراج نتایج پرداخته خواهد شد. در این مطالعه به­منظور بررسی تصمیمات سرمایه­گذاری و انعطاف­پذیری مالی شرکت­ها بر روی بازده فوق­العاده آتی سهام شرکت ها از روش پانل دیتا استفاده شده است.

  1-7. مدل مفهومی تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   8-1جامعه آماری تحقیق

  برای اجرای هر تحقیق لازم است جامعه آماری مشخص و معین گردد. جامعه آماری عبارتست از "تعدادی از عناصر مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند". صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می باشد(عادل آذر و مؤمنی،1384).

  جامعه­ی آماری در این پژوهش شرکت­هایی هستند که از سال 1388 تا 1391 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران بوده­ و دارای ویژگی های زیر باشند:

  شرکت­هایی که از سال 1388 در بورس پذیرفته شده باشند.

   پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.

  سهام شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش مورد معامله قرار گرفته باشد.

  جزء شرکت­های سرمایه­گذاری که دارای فعالیت­های خاص مانند صندوق­های بازنشستگی، موقوفه­های تجاری، شرکت­های بیمه و بانک­های سرمایه­گذاری نباشند.

  اطلاعات مربوط به انعطاف­پذیری مالی، تصمیمات سرمایه­گذاری و بازده فوق­العاده آتی سهام  شرکت­ها در دسترس باشد.

  طبق بررسی­های اولیه تعداد شرکت­هایی که از سال 88 تا 91 در عضویت بورس بوده­­اند و شرایط فوق را دارند تعداد 248 شرکت می­باشد که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهد.

   

  1-9.تعاریف متغیر‏ها و اصطلاحات فنی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

  - انعطاف‌پذیری مالی (FF): (مفهومی)

  انعطاف­پذیری مالی مهم‌ترین قسمت تعیین ساختار سرمایه شرکت است و می­توان آن را به عنوان حفظ ظرفیت استقراض به منظور تحصیل و توسعه آتی شرکت یا حداقل کردن بدهی­ها، برای جلوگیری از درماندگی مالی در مقابل رکودهای اقتصادی به شمار آورد. همچنین مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیمات استقراضی شرکت­ها، تقاضای مدیران برای انعطاف­پذیری مالی است (گراهام و هاروی[4]، 2001)

   

  - انعطاف‌پذیری مالی (PP) : (عملیاتی)

  نسبت (میزان) استفاده از بدهی‌ها برای تأمین مالی دارایی‌های یک شرکت را اهرم مالی می‌گویند. که از فرمول زیر بدست می­آید (مارچیکا و مورا[5]، 2007).

       ارزش دفتری کل بدهی

                                    = اهرم مالی

      ارزش دفتری کل دارایی

   

   

   

   

                           

   

  - تصمیمات سرمایه‌گذاری (ID) : (مفهومی)

  در این پژوهش تصمیمات سرمایه‌گذاری به­عنوان متغیر مستقل شناسایی می‌شود. این متغیر عبارت است از فعالیت‌هایی که منجر به تغییرات در سرمایه‌گذاری واحد تجاری می­گردد.

   

  - تصمیمات سرمایه‌گذاری (ID) : (عملیاتی)

  شاخص سرمایه‌گذاری از نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های شرکت (یا مخارج سرمایه‌ای)          دارایی‌های ثابت به دست می‌آید (رحمانی و همکاران، 1391).

                                                  کل سرمایه‌گذاری شرکت   

                                                                                     = شاخص سرمایه‌گذاری

                                                  دارایی‌های ثابت شرکت

  -بازده فوق‌العاده سهام (AR) : (مفهومی)

   بازدهی سهام یک شرکت مازاد بر بازدهی بازار سهام،  بازده فوق‌العاده سهام نامیده می‌شود.

   

   

  - بازده فوق‌العاده سهام (AR) : (عملیاتی)

  برای اندازه‌گیری بازدهی بازار سهام از افزایش شاخص بازار استفاده می‌شود. در این پژوهش بازده فوق‌العاده سهام به­عنوان متغیر وابسته شناخته می‌شود (عباس نژاد، 1384).

  : بازده فوق‌العاده سهام شرکت i در سال t       

  : بازدهی سهام  شرکت i در سال t       

  : بازدهی بازار سهام در سال t 

   بازده بازار ( ) : با استفاده از اطلاعات شاخص سهام در ابتدا و پایان هر دوره مالی می­توان بازده بازار را محاسبه نمود:

  : شاخص قیمت بازار در پایان سا7 

  بازده سهام: بازده کل عبارت است از نسبت کل عایدی(ضرر) حاصل از سرمایه­گذاری در یک دوره معین به میزان سرمایه­ای که برای کسب این عایدی در اول همان دوره به کار گرفته شده است(شهرآبادی و بشیری،1389،203).

  = نرخ دوره نگهداری .

  = درآمد نگهداری در طول دوره .

   = سرمایه­گذاری اولیه در شروع دوره برگزاری  

  شاخص قیمت سهام در پایان سال:                                          

  نتیجه بازده به صورت لگاریتم به روش زیر محاسبه میشود

  P: قیمت لگاریتم و  tو t-1 نشان دهنده زمان قیمت می­باشد یکی از مزایای کاربرد نتیجه لگاریتم نسبت به بازده خالص آسانتر از بازده چند دوره است. و از آزادی آماری بیش تری برخوردار است. با این حال در این تحقیق تنها بر بازده قیمت تمرکز شده است.

  1-10. اندازه شرکت:

  اندازه شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شرکت است. اندازه شرکت نیز می­تواند نمایانگر اهرم شرکت، برتری رقابتی، توانایی مدیریت و کیفیت طرح­های حسابداری، کارائی اطلاعاتی و میزان ریسک کلی شرکت باشد (پارساییان، 1381).

  برای محاسبه اندازه شرکت از روشهای متفاوتی استفاده می شود. مثلاً برخی مجموع داراییهای شرکت را بکار می برند. فروش نیز در پاره­ای اوقات به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

  1-11.ساختار کلی تحقیق:

  در فصل اول، کلیات تحقیق شامل تعریف موضوع و بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، متغیرهای پژوهش، فرضیه­های تحقیق، روششناسی تحقیق، مدل تحقیق، ، روش گردآوری و تجزیه وتحلیل داده­ها، جامعه آماری، قلمرو و تعریف مفاهیم تحقیق ارائه شده است.

  در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح شده است. در این فصل ابتدا به بررسی انعطاف­پذیری مالی و چشم­اندازهای آن در این زمینه، سپس به روش­های اندازه­گیری، گزارش­های مالی و اهداف گزارشگری مالی پرداخته و در بخش بعدی عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه­گذاری مورد بررسی قرارگرفته و درنهایت به بازده فوق‌العاده و عوامل مؤثر بر بازدهی سهام و اندازه شرکت پرداخته می­شود.

  در فصل سوم، روش انجام تحقیق مطرح شده است. فرضیه­های تحقیق و مبانی اندازه­گیری متغیرها تشریح ­و سپس جامعه و نمونه آماری، منابع تهیه اطلاعات و روشهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل بیان شده است.

  فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص یافته است. مدلهای مختلف رگرسیون مورد آزمون وبررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها ارائه گردیده است.

  در فصل پنجم، نتایج و یافته­ها ارائه و ارزیابی شده است. پس از نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ­و محدودیتهای احتمالی در تعمیم نتایج مطرح شده است.

  1-12.خلاصه فصل:

  در انجام هر پژوهش یکی از مهمترین بخش ها، ارائه طرح پژوهش مناسب می باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام شده، طراحی کلی از آن ارائه گردد، بدین منظور، در ابتدا با بیان مقدمه­ای کلیات طرح مشخص گردیده و سپس به بیان اهداف و اهمیت طرح پرداخته شده است. در ادامه فصل فرضیه­ها و روش پژوهش و مدل تحقیق ارائه شده و درمورد جامعه آماری و نحوه جمع­آوری داده­ها توضیح داده شده است.

   

  1. Myers

  1. Gamba & Triantis

  1. Aon & Hovang

  1. Graham & Harvey

  2. Marchica & Mura

  Abstract:

  Earning returns surplus to market returns with considering other conditions such as the risk, is one of the most important topics in decision-making and financial planning. In fact, maximizing profits and shareholders returns by managing the sources and implementing appropriate policies is one of the obligations and goals of financial management. In this study, the impact of variables financial flexibility and investment decisions on the extraordinary future stock returns examined and evaluated  in 248 companies from manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange using the combined data (The combination of time-series and cross-sectional), The lever ratio of the company's investment in fixed assets, stock price index, market price index and the total assets of the company over the period 2009-2012. Resolute affirmation model used to analyze the data in this study is to estimate the regression model using panel data econometric technique. And to analyze the data and test the hypothesis and to find specific relationships among variables, we used descriptive and inferential statistical methods and Eveiws software. So that a linear model describes the relationship between financial flexibility and investment decisions with extraordinary future stock returns . The results of  estimating the parameters of the regression model in this study reveals that estimated coefficients of the independent variables were statistically significant. Thus variables financial flexibility and investment decisions in the manufacturing firms listed in Tehran stock exchange have influencing potential on extraordinary future stock returns. But the influence of these variables on extraordinary future stock returns is not equal in the small and large companies.

   

  Keywords: financial flexibility variables, investment decisions, extraordinary future stock returns, firm size, panel data method,

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان

  صفحه

  چکیده ...................................................................................................................................................................

  ی

  فصل اول: کلیات تحقیق

   

  1-1. مقدمه ...........................................................................................................................................................

  1

  1-2. بیان مسأله ....................................................................................................................................................

  1

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................................................................

  3

  1-4. اهداف تحقیق ...............................................................................................................................................

  4

  1-4-1. هدف کلی .........................................................................................................................................

  4

  1-4-2. اهداف ویژه تحقیق ...........................................................................................................................

  4

  1-5. فرضیات تحقیق ............................................................................................................................................

  5

  1-6.روش تحقیق ..................................................................................................................................................

  5

  1-7. مدل مفهومی تحقیق.......................................................................................................................................

  6

  1-8. جامعه آماری تحقیق......................................................................................................................................

  7

  1-9.تعاریف متغیرها و اصطلاحات فنی(مفهوی و عملیاتی) ...............................................................................

  7

  1-10.اندازه شرکت................................................................................................................................................

  10

  1-11.ساختار کلی تحقیق.......................................................................................................................................

  10

  1-12.خلاصه فصل................................................................................................................................................

  11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی تحقیق

   

  2-1. مقدمه ..........................................................................................................................................................

  13

  2-2. مبانی نظری..................................................................................................................................................

  13

  2-2-1. انعطاف پذیری مالی .........................................................................................................................

  13

  2-2-2. چشم­اندازهای انعطاف­پذیری ...........................................................................................................

  14

  2-2-3. منابع اساسی انعطاف­پذیری مالی ......................................................................................................

  14

  2-2-4. روش­های اندازه­گیری انعطاف­پذیری مالی .......................................................................................

  14

  2-2-5. بازارهای مالی ..................................................................................................................................

  16

  2-2-6. گزارشگری مالی ...............................................................................................................................

  17

  2-2-7. اهداف گزارشگری مالی ...................................................................................................................

  18

  2-2-8. چارچوب مفهومی گزارشگری مالی .................................................................................................

  19

  2-2-9. گزارشگری محافظه­کارانه .................................................................................................................

  20

        2-2-10. انواع محافظه­کاری .......................................................................................................................

  21

  2-2-10-1. محافظه­کاری نامشروط ..........................................................................................................

  22

  2-2-10-2. محافظه­کاری مشروط ............................................................................................................

  22

  2-2-11. تصمیمات سرمایه­گذاری ...............................................................................................................

  24

  2-2-12. ماهیت سرمایه­گذاری ....................................................................................................................

  25

  2-2-13. شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری ...............................................................................................

  26

  2- 2-14. ارتباط فرصت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی ...........................................................................

  26

  2-2-15. فرصت­های سرمایه­گذاری و ارتباط آن با سود و بازده ..................................................................

  27

  2-2-16. عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه­گذاری ........................................................................................

  27

  2-2-17. جریان نقد سرمایه­گذاری ...............................................................................................................

  29

  2-2-18. بازده فوق­العاده آتی سهام ...............................................................................................................

  29

  2-2-18-1. بازده سهام .............................................................................................................................

  29

  2-2-18-2. عوامل مؤثر بر بازدهی سهام ...........................................................................  …................

  30

  2-2-19. دیدگاه­های مربوط به ارزشیابی سهام .............................................................................................

  33

  2-2-19-1. دیدگاه تحلیل­گران بنیادگرا ....................................................................................................

  33

  2-2-19-2. دیدگاه تحلیل­گران تکنیکی (نمودارگراها) ............................................................................

  34

  2-2-19-3. نظریه مدرن پرتفولیو .............................................................................................................

  35

  2-2-20. تعریف بورس اوراق بهادار ...........................................................................................................

  35

  2-2-20-1. مزایای بورس اوراق بهادار ....................................................................................................

  36

  2-2-20-2. شاخص بورس ......................................................................................................................

  37

  2-2-21. عوامل تأثیرگذار در بروز حباب قیمت در بورس ..........................................................................

  40

  2-2-22. اندازه شرکت .................................................................................................................................

  41

  2-3. پیشینه تحقیق ......................................................................................................................... ....................

  43

  2-3-1. پیشینه داخلی تحقیق ........................................................................................................................

  43

  2-3-2. پیشینه خارجی تحقیق.......................................................................................................................

  44

  فصل سوم: روش پژوهش

   

  3-1. مقدمه ..........................................................................................................................................................

  47

  3-2. تعریف پژوهش ...........................................................................................................................................

  47

  3-3. فرضیه های تحقیق.......................................................................................................................................

  47

  3-4. جامعه و نمونه آماری ..................................................................................................................................

  48

  3-5. روش تحقیق. ..............................................................................................................................................

  48

  3-6. روش آماری آزمون­ فرضیه­ها...............................................................................................................................................

  49

  3-6-1. رگرسیون چند متغیره........................................................................................................................

  49

  3-6-2. آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون.........................................................................................

  49

  3-6-3. آزمون ناهمسانی واریانس LR..........................................................................................................

  50

  3-6-4. آزمون خود همبستگی ولدریج..........................................................................................................

  52

  3-6-5. آزمون برابری میانگین دو گروه.........................................................................................................

  53

  3-6-6. روش نظری در استفاده از داده های تابلویی.....................................................................................

  53

  3-6-7. مدل­های مختلف داده­های ترکیبی.................................................................................................

  55

  3-6-7-1. مدل اثر ثابت................................................................... .....................................................

  55

  3-6-7-2. مدل اثر تصادفی..............................................................................................................

  56

  3-6-8 .آزمون­های تشخیص.......................................................................................................................

  56

  3-6-8-1. آزمون چاو.......................................... ..................................................................................

  57

  .2-8-6-3آزمون بروش پاگان............................... .................................................................................

  57

  3-6-8-.3 آزمون هاسمن................................................................................................................

  58

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

   

  4-1. مقدمه .........................................................................................................................................................

  60

  4-2. آمار توصیفی .............................................................................................................................................

  60

  4-2-1. بررسی آماره­های توصیفی متغیر انعطاف­پذیری مالی ...................................................................

  60

  4-2-2. بررسی آماره­های توصیفی متغیر تصمیمات سرمایه­گذاری .........................................................

  62

  4-2-3. بررسی شاخص قیمت و بازده بازار سهام ...................................................................................

  62

  4-3. آمار استنباطی ...........................................................................................................................................

  63

  4-3-1. بررسی مدل استفاده برای آزمون فرضیه­ها .................................................................................

  63

  4-4. تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها ................................................................................................

  64

  4-5. خلاصه­ی فصل و نتیجه­گیری ..................................................................................................................

  70

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

   

  5-1.  مقدمه ........................................................................................................................................................

  73

  5-2. جمع­بندی و نتیجه­گیری آزمون فرضیه ها.....................................................................................................

  74

  5-3. پیشنهادها................................................. .....................................................................................................

  75

  5-4. پیشنهادها برای تحقیقات آتی....... ................................................................................................................

  76

  5-5. محدودیت های تحقیق .................................................................................................................................

  76

  منابع و مأخذ .......................................................................................................................................................

  77

  پیوست­ها .............................................................................................................................................................

  80

   

  منابع:

   

  مقدمه

       شرکت­ها در یک مقطع زمانی تأسیس گردیده و پس از طی مراحل رشد و بلوغ، نهایتاً به افول عمر اقتصادی خود می­رسند. شرکت­ها معمولاً در سال­های اولیه تأسیس خود با هزینه­های فراوانی مواجه بوده و سود اقتصادی منفی دارند، همچنین در زمان حیات اقتصادی خود نیز با نوساناتی که منشأ آن­ها معمولاً عوامل درونی شرکت یا عوامل محیطی بوده، روبرو می­شوند. از این­رو بقای شرکت­ها با مفاهیمی مانند کسب بازدهی مناسب و تأمین انتظارات سهامداران ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین بخش عمده سیاست­های شرکت­ها مربوط به سیاست­هایی به­منظور افزایش بازدهی منوط شده، البته باید ریسک سرمایه­گذاری در کنار بازدهی نیز مدنظر قرار داده شود.

  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق‌العاده آتی سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­هایی که از سال 1388 تا 1391 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران بودند را شامل شد که تعداد 248 شرکت جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند.

  فرضیات تحقیق شامل موارد ذیل می­باشد؛

  فرضیه اول: بین انعطاف‌پذیری مالی با بازده فوق‌العاده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم وجود دارد.

  فرضیه دوم: بین تصمیمات سرمایه‌گذاری با بازده فوق‌العاده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم وجود دارد.

  فرضیه سوم: میزان ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی با بازده فوق‌العاده آتی سهام در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نیست. 

  فرضیه چهارم: میزان ارتباط بین تصمیمات سرمایه­گذاری با بازده فوق‌العاده آتی سهام در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نیست. 

  ابزار تجزیه و تحلیل داده ها شامل؛ پانل دیتا، روش نظری در استفاده از داده­های تابلویی، روش­های تخمین، روش حداقل مربعات تلفیقی و اثر ثابت و اثر تصادفی بود و متغیرهای پژوهش نیز  شامل انعطاف­پذیری مالی، تصمیمات سرمایه­گذاری و بازده فوق­العاده سهام آتی بود.

   

  5-2. جمع­بندی و نتیجه­گیری آزمون فرضیه­ها

  روش تجزیه و تحلیل داده­ها در این رساله استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی بوده و مدل تصریح شده برای آنالیز داده­ها، مدل رگرسیون داده­های ترکیبی است، البته برای تکمیل کردن تحلیل­ها از آنالیز توصیفی متغیرها نیز تا حد امکان استفاده شده است. نتایج به دست آمده از انجام آزمون F لیمر در مطالعه حاضر نشان می­دهد که؛ روش برآورد معادلات از نوع داده­های تلفیقی بوده زیرا سطح معنی­داری آزمون بیشتر از 5% می­باشد. در ادامه برای برآورد معادلات اجرای آزمون­های ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی لازم می باشد، که نتایج حاصل از انجام آزمون واریانس ناهمسانی LR در جدول 5-4 نشان می­دهد که؛ سطح معنی­داری در آزمون فوق 000/0 بوده، لذا فرضیه صفر مبنی بر همسان بودن واریانس ها رد شده و  نتیجه می­گردد که واریانس­ها ناهمسان هستند.

  همچنین برای سنجش خودهمبستگی سریالی بین خطاها، از آزمون خودهمبستگی ولدریج استفاده شده است که نتایج حاصل از انجام آزمون فوق در جدول 6-4 تأیید می­کند که سطح معنی­داری در آزمون فوق بیشتر از 5% بوده (26/0P=)، لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین داده­ها پذیرفته می­شود. با عنایت به نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس، که نمایانگر پدیده واریانس ناهمسانی جملات خطا می­باشد، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS برای برآورد معادلات استفاده گردیده است.

  البته معادله (4-3) برای بررسی نحوه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری بر میزان بازده فوق­العاده آتی سهام ابتدا به روش حداقل مربعات معمولی نیز تخمین زده شده و  نتایج حاصل از تخمین در جدول 7-4 نشان دهنده این است که؛ ضرایب برآورد شده هر دو متغیر معنی­دار نمی­باشد، اما با توجه به پدیده همسان نبودن واریانس جملات اخلال، نتایج این تخمین به طور کلی قابل اتکا نمی­باشد. 

  در ادامه نتایج حاصل از تخمین معادله (4-3) برای بررسی ارتباط بین متغیرها به روش GLS در جدول 8-4 نشان می­دهد که؛ ضریب برآورد شده متغیر انعطاف­پذیری مالی و متغیر تصمیمات سرمایه­گذاری از لحاظ آماری معنی­دار می­باشند. لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر ارتباط مستقیم و معنی­دار بین انعطاف­پذیری مالی و بازده فوق­العاده آتی سهام در شرکت­های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می­شود و انعطاف­پذیری مالی به­عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر بازدهی سهام تلقی می­گردد. همچنین طبق نتایج جدول 8-4، فرضیه دوم مطالعه حاضر مبنی بر وجود ارتباط مستقیم بین تصمیمات سرمایه­گذاری (نسبت مخارج سرمایه­ای به دارایی­های ثابت) با بازده فوق­العاده آتی سهام در شرکت­های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران نیز پذیرفته می­شود. 

  برای بررسی فرضیه سوم در مطالعه حاضر مبنی بر اینکه ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی با بازده فوق­العاده آتی سهام در شرکت­های با اندازه بزرگ و کوچک یکسان می­باشد، از آزمون برابری میانگین­های دو گروه استفاده شده و نتایج حاصل از انجام آزمون فوق در جدول 9-4 نشان می­دهد فرضیه­ی مذکور مورد تأیید است چون سطح معنی­داری (000/0=P) کمتر از پنج درصد می­باشد. بنابراین نحوه تأثیرگذاری انعطاف­پذیری مالی بر بازده فوق­العاده آتی سهام شرکت­های تولیدی به اندازه شرکت بستگی داشته و در شرکت­های کوچک و بزرگ یکسان نیست. 

  همچنین برای بررسی فرضیه چهارم مطالعه حاضر مبنی بر اینکه تأثیرگذاری متغیر تصمیمات سرمایه­گذاری بر بازده فوق­العاده آتی سهام در شرکت­های تولیدی با اندازه بزرگ و کوچک یکسان است، از رویه فوق استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین­های دو گروه از شرکت­ها در جدول 10-4 نشان می­دهد که؛ فرض آماری در این مورد نیز تأیید شده، زیرا سطح معنی­داری آزمون فوق برابر(000/0=P) می­باشد. بنابراین نحوه تاثیرگذاری متغیر تصمیمات سرمایه­گذاری بر بازده فوق­العاده آتی سهام به اندازه شرکت­ها بستگی داشته و در شرکت های کوچک و بزرگ یکسان نیست.

   

   

  5-3. پیشنهادها

  با توجه به یافته­های پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری مستقیم انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری بر بازدهی سهام شرکت­ها مازاد بر بازدهی بازار سهام، پیشنهاد می­گردد که مدیران و سیاست­گذاران مالی شرکت­ها از این ابزارها برای کسب بازدهی مازاد بر بازار و تعدیل بازدهی در مواقع مواجه با نوسانات و مشکلات غیر منتظره استفاده گردد.

  جهت رفع نیازهای مالی به مدیران عالی شرکت­ها توصیه می­شود که؛ از طریق ایجاد بدهی­های برنامه­ریزی شده البته با در نظر گرفتن ریسک و سایر جنبه­های آن استفاده کنند.  

  پیشنهاد می­گردد که شرکت­های کوچک و بزرگ از شیوه تأمین مالی و تصمیمات سرمایه­ای یکسانی استفاده نکنند، زیرا تاثیرگذاری متغیرهای فوق بر بازدهی متفاوت می­باشد.

   

  5-4. پیشنهادها برای تحقیقات آتی

  در طرحی جامع با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام شرکت­ها (اعم از عوامل درون­سازمانی، برون­سازمانی، عوامل کلان اقتصادی، عوامل سیاسی و...) تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر میزان بازدهی فوق­العاده آتی سهام شرکت­ها بررسی شود.

  برای ارزیابی اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر میزان بازدهی فوق­العاده آتی سهام شرکت­ها علاوه بر رویکرد فوق، از سایر روش­های برآورد و تخمین؛ مانند الگوریتم ژنتیک ، شبکه عصبی، سیستم­های فازی و سایر روش­های آماری استفاده گردد.

  نقش انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری بر بازده فوق­العاده آتی در صنایع مختلف به طور جداگانه بررسی شود.

  در یک تحقیق مبنی بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکت­ها مازاد بر بازار (بازده فوق­العاده آتی سهام) علاوه بر مقایسه بازدهی سهام شرکت­ها، وضعیت ریسک شرکت­ها در مقایسه با بازار نیز لحاظ گردد.

   

  5-5. محدودیت­های تحقیق

  مهمترین محدودیت در پژوهش حاضر، عدم دسترسی به داده­های مربوط به متغیرهای تحقیق برای تعداد سال­های بیشتر می­باشد، که در آن­صورت نتایج تخمین مدل بسیار بهتر به نظر می­رسد.

  حذف تعدادی از شرکت­های جامعه آماری (براساس شرایط تعریف شده برای انتخاب نمونه) باعث کنار گذاشتن تعدادی از اعضای جامعه شده که در صورت عدم حذف آنها و استفاده از کل شرکت­های بورس ممکن است منجر به کسب نتایج متفاوتی شود که در تحلیل و تعمیم نتایج پژوهش بایستی مدنظر قرار گیرد.

   

   

   

   

   

  منابع و مأخذ

  منابع فارسی

  اسماعیل پور، مجید(1381). ملاحظات اساسی در فرآیند بودجه­بندی سرمایه­ای، مجله بورس  شماره 32.

  تهرانی ، رضا، نوربخش، عسگر(1382). مدیریت سرمایه­گذاری، انتشارات نگاه دانش.

  جهان خانی ع، مرادی م (1375). بررسی نحوه­ی تصمیم­گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران. مجموعه مقالات نخستین.

  حسنی، محمد (1392). مطالعه تجربی رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه­گذاری و محافظه کاری حسابداری. بررسی حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره3، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

  خوش طینت م، نمازی ز (1383). همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین

  نقدینگی. اقتصاد، مطالعات حسابداری، شماره 7.

  ژرف پیکان، رامونا (1385). عوامل مؤثر بر قیمت سهام در صنایع کانی­های غیرفلزی. پایان­نامه کارشناسی ارشد.

  سعیدی، علی؛ حسین زاده، موسی (1390). بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی، شماره 4.

  صفری محسن (1381). ارزیابی عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران براساس شاخص­های شارپ و ترینر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  کفچه، پرویز (1380). بررسی اثبات عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری پیشرفته در بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  مدرس، احمد؛ عبداله­زاده، فرهاد (1378). مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات چاپ ونشر بازرگانی، چاپ اول.

   

   

   

   

   

   

   

  منابع خارجی

  Ball, R, S.P, Kothari  & A, Robin ( 2000); “The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings”;  Journal of Accounting & Economics; vol. 29; pp 1-52.

  Basu, S. (1997).“The conservatism principle and the asymmetric timelines of earnings”. Journal of Accounting and Economics 24: 3-37.

  Beaver, W & S, Ryan (2004); “Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling”;  online; http://www.ssrn.com

  Byoun, S. (2008). “Financial flexibility and capital structure decision, SSRN Working Paper.”

  Chen, H., Jegadeesh, N., and Wermers, R. (2000). “The Value of Active Mutual Fund Management: An Examination of the Stockholdings and Trades of Fund Managers”, Journal of Finacial and Quantitative Analysis. Vol. 35, No. 3. pp: 343-368.

  Daniel, N.D. Denis, D.J. Naveen, L. (2008). “Dividends, Investment, and Financial Flexibility”. Drexel University LeBow College of Business, Purdue University Krannert School of Management, Temple University Lalitha Naveen Fox School of business, Working Paper available at: www.ssrn.com.

  DeAngelo, H. DeAngelo, L.( 2007). “Capital Structure, Payout Policy, and Financial Flexibility”.Marshall School of Business. Working Paper available at http://ssrn.com.

  Fama, Eugene. F. , and Kenneth R. French. (1992). “The Cross-Section of Expected Stock Returns.” Journal of Finance 47. pp. 427-465

  Fazzari, S., Hubbard, G., and Petersen, B. (1988). “Financing Constraints and Corporate Investment.” Brookings Papers on Economic Activity, 1: 141-195.

  Gamba, A. & Triantis. A. (2008).“The value of financial flexibility.” The Journal of Finance, 63(5), 263-296.

  Givoly, D., and C.K. Hayn. (2000). “The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?” Journal of Accounting and Economics 29: 287-320.

  Graham, J. R. Harvey,C. (2001).“The theory and practice of corporate finance: evidence from the field.” Journal of Financial Economics, Vol. 61,pp. 187–243.

  Hayashi, F. (1982). “Tobin’s Marginal Q and Average Q: A Neoclassical Interpretation.” Econometrica, 50 (1): 213-224.

  Iatridis, G.E (2011). “Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism.” International Review of Financial Analysis. 20 (2011) 88–102

  Jimmy, L. (2010). “The Role of Accounting Conservatism in Firms’ Financial Decisions.” Kellogg School of Management, Northwestern University.

  Klein April & Marquardt Carol (2006). “Fundamentals of Accounting Losses” The Accounting Review, Vol. 81, No. 1, pp. 179–206

  Marchica, M. T. & Mura, R. (2007). “Cash Holding Policy and Ability to Invest: How Do Firms Determine Their Capital Expenditures?. ” Available at www.ssrn.com.

  Marion R. Hutchinson (2004). “An Analysis of the Association Between Firms' Investment Opportunities, Board Composition, and Firm Performance” The University of Queensland- Accounting and Accountability :February 25.

  Mcqueen G, torley S (1994). “Bubbles, Stok Returns, and Duration Dependence”, journal of Finncial and Quantitivf Analysis ,29,379.

  Moses, O.D. 1987 , “Income smoothing and incentives, Emperical tests using Accounting changes.” ,The Accounting Review , No, 2. April 358-375.

  Pae,J, D, Thornton & M, Welker (2005); “The Llink Between Earnings Cconservatism and The Price to Book Ratio”; Contemporary Accounting Research;Vol 22; PP 693-717.

  Qiang, X. (2007). “The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism: Cross-sectional evidence at the firm level.” The Accounting Review 82 (3): 759-796.

  Ryan, S.G. (2006). “Indentifying conditional conservatism.” European Accounting  Review, 15(4): 511-525.

  Sanjay Kallapur-Mark A. tromBley (1999). “The association between investment opportunity set proxies and realized growth.” Journal of business Finance and Accounting 26(3), (4) April/May.

  Volberda, H. W. (1998). “Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive”. Oxford, Oxford University Press.

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه¬ی انعطاف¬پذیری مالی و تصمیمات سرمایه¬گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت¬های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حسابداری چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده‌ ): انتظار بر این است که سود خالص،نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد.اما مدیریت به واسطه داشتن انگیزه های مختلف اقدام به مدیریت سود(فزاینده یا کاهنده) می کند و این احتمال وجود دارد که این اقدام باعث کاهش کیفیت سود گردد. کاهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت دولتی چکیده : هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

ثبت سفارش