پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 3 MB 29847 115
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

  چکیده

  در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 138 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی‌داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید الورود به بورس است که درنهایت بیانگر محتوای اطلاعاتی متغیر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انحراف در میانگین نرخ بازده غیرعادی سهام میشود. بطور کلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.

  کلمات کلیدی: مدیریت سود، بازده غیرعادی سهام، خطای پیش بینی سود، سود واقعی، سود پیش بینی شده

   

  حوزه سرمایه گذاری و رفتار با پول، همواره  انسانها  که تصور  می گردد  معقول عمل نمی کنند و دقیقاً به همین دلیل حوزه ای خاص از تحقیقات وجود دارد که در آن گاه رفتار عجیب افراد در این زمینه ها مورد بررسی قرار می گیرند. نظریه های اقتصادی عمدتاً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار است. اما تحقیقات نشان می دهد مدارکی وجود دارد که ثابت می کند رفتار معقول آنقدر که تصور ما می شود ، فراگیر نیست. شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس، موضوعی مهم برای مقام ناظر و سرمایه گذاران به شمار می رود. در اغلب تحقیقات در این زمینه، محققان کوشیده اند به مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاری مشارکت کنندگان بازار و به دنبال آن تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار بپردازند.

  چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه گذاری مشارکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. به ویژه در دهه اخیر، محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص  با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک داشته اند، استفاده از " دستاوردهای روانشناسی در نظریه پردازی های اقتصادی منجر به شکل گیری گرایش مالی رفتاری" گردید.

   

  1-2- تشریح و بیان مساله

  شاید هیچ موضوعی در ادبیات مالی اخیر، بحث بر­انگیز­­تر از این سوال نباشد که آیا سرمایه­گذاران در تعیین قیمت سهام، منطقی عمل می کنند یا خیر؟ به عبارت دیگر،سرمایه­گذارن در این بازارها نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد و یا کمتر از حد مورد انتظار نشان می­دهند. واکنش­های بازار سهام به آگهی­ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و سبب ناهنجاری­هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر ازحد قیمت می­شود. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می برد و به حالت تعادل بر­می گردد، با این وجود چنین رفتاری نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار محسوب می­شود که می­تواند پاسخ منفی نسبت به عدم اطمینان درک­ شده توسط سرمایه­گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پیش بینی­های آنها است که گاهی از اوقات ناکارآمد است. فهم منبع این ناکارآمدی ها، می­تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه­گذاران و کارایی بازار داشته باشد ( محمودی،1390، ص22).  

  یکی از مفاهیم اصلی در حوزه های مالی رفتاری، تئوری چشم انداز[1] و نقطه مرجع[2] می باشد. تئوری چشم انداز از سوی کاهنمن[3] و تیوِرسکی[4] در سال 1979 ارائه شد. آنان در قالب این نظریه  نشان دادند که"میزان رضایتمندی حاصل از میزان معینی سود، کمتر از عدم رضایتی است که از همان مقدار زیان بدست می آید". تئوری چشم انداز بوسیله تابع ارزش توضیح داده می‌شود. تابع ارزش[5]، منحنیS  شکلی است که دارای یک نقطه مرجع می باشد. نقطه مرجع تعیین کننده ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن سرمایه گذاران می باشد به گونه ای که در زیر نقطه مرجع، سرمایه گذاران ریسک پذیر و بالای آن ریسک گریز هستند (ویسبورد[6]، 2013).

  تئوری چشم‌انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می‌باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم‌گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می‌گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می‌اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می‌کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. شواهد بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود انتخاب میکنند. هرگاه قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می‌اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می‌کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. از جمله مواردی که در تحقیقات گذشته به عنوان نقطه مرجع مورد بررسی قرار گرفته است، قیمت سقف و کف سهام در یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید بوده است. اکثر تحقیقات انجام شده در بورس های توسعه یافته، تأیید کننده این نقاط به عنوان نقاط مرجع بوده است (ویسبورد، 2013).

  سرمایه­گذار با خرید برگه سهام، ریسک می­پذیرد و بازده به دست می­آورد پس مهم­ترین عواملی که در تصمیم­گیری برای خرید اوراق بهادار موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت­های سرمایه­گذاری است. به همین ترتیب، بازده و ریسک هر برگه سهام قابل مقایسه با سایر اوراق بهادار می باشد. دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر بازده سهام تأثیر می‌گذارد.عوامل خارجی شامل: چرخه­های اقتصادی، تورم، مقررات دولتی، رقابت سیاست­های اقتصادی کشور، اوضاع سیاسی و اقتصادی و... و عوامل داخلی شامل تصمیمات مدیریت سیستم­های داخلی واحد تجاری، اندازه شرکت می­باشد.به منظور تشویق سرمایه گذار، سرمایه­گذاری باید به طور بالقوه  نرخ بازده مثبت داشته باشند.این امر باعث خواهد شد که سرمایه­گذار در آینده،  ثروت بیشتری کسب کند و در نتیجه (در مقایسه با امکان یا فرصت مصرف کنونی) از امکانات و فرصت­های بیشتری بهره­مند گردد، از این رو انتظار کسب بازده موجب می­شود که سرمایه­گذار مصرف خود را به تعویق اندازد. سود سهام تأثیر مثبت و منفی در رفتارسرمایه­گذاران در هنگام خرید و فروش سهم دارد و از این جهت به عنوان یک پارامتر اصلی مدنظر است (صادق پور، 1384).

   اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم­گیری محسوب می­شود و  کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به­هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم­گیری در اختیار افراد قرار دارد. در بازارهای مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه­ها، علائم، اخبار و پیش­بینی­های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش­ها و در نتیجه تغییراتی در قیمت­های سهام می گردد (راعی و تلنگی،1383).

  رفتار سرمایه­گذاران در بورس، نحوه تصمیم­گیری، تخصیص منابع پولی، قیمت گذاری وارزیابی، بازده شرکت­ها را تحت تأثیر  قرار می­دهد. شرایط مبهم و اشتباهاتی که  در روان­شناسی انسان ریشه دارد، باعث می­شود سرمایه­گذاران اشتباهاتی در شکل­دهی انتظارات خود داشته باشند و در نتیجه رفتارهای خاصی در هنگام سرمایه­گذاری در بازا­رهای مالی از خود بروز دهند (سینایی، 1388).

  یکی از معیا­رهای اساسی برای تصمیم­گیری در بورس، بازده سهام است، بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی­ها ازآن استفاده می­نمایند (قائمی،1385).

  در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار منعکس­کننده مجموعه ای از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جدید به سرعت  بر روی قیمت اوراق بهادار اثر می­گذارد و سرمایه­گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاری که از بازده اوراق بهادار در آینده تصمیم­گیری می­کنند. بنابراین بازار کارا نسبت به اطلاعات جدید حساس است به طوری که اطلاعات، هسته اصلی بازار کارا را تشکیل داده و بر مبنای آن به سه شکل ضعیف، نیمه قوی و قوی تقسیم می­شود. پیش­بینی درآمد خالص و ناخالص هر سهم که اصطلاحاً سود برآوردی هر سهم، نامیده می­شود اطلاعات تازه­ای از وضعیت شرکت­ها است که توسط تحلیل­گران، سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن تصمیم­گیری نسبت به خرید یا فروش یک سهم انجام می­گردد (جهانخانی و صفاریان، 1382).

  سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی انتظار دارند که شرکت ها به پیش بینی های انجام یافته برسند و مغایرتی نداشته باشند، این مهم برای شرکت هایی که قابل اتکاءتر هستند، بیشتر صادق است.تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر سود پیش بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد (کولینگ وود[7]،2001).

  از مغایرت ها و انحراف میان مقادیر سود پیش بینی شده و سود واقعی اعلام شده در صورتهای مالی در خصوص با مدیریت سود، بیشتر استفاده می شود.در مغایرت منفی،سرمایه گذاران یا صاحبان سود، مدیریت سود را تقلب می دانند در حالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت قلمداد می نمایند (فریدسون[8] و همکاران،2002).

  بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود)، می تواند تاثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد.با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت خویش تغییر دهد.ارزیابی قدرت سود آوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نا مناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود.هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه شرکت خواهد شد (ایرج نوروش،1384).

  1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

  مطمئنا با گسترش تجارت و صنعت و ایجاد فاصله بین مالکان و مدیران بنگاهها، وجود تضاد در منافع مدیران و مالکان بوضوح قابل درک است و این تضاد ناشی از متفاوت بودن اهداف آنان است. بطوریکه هر یک ازطرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند (کاپوپولوس و لازارتو،[9] 2007).

  ازآنجایی که سنجش میزان کارآیی و موفقیت واحدهای انتفاعی تا حد زیادی  بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا مدیران سعی می‌کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست می یابند از طرف سرمایه‌گذاران مورد استقبال قرار می‌گیرند. توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته غافل باشند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در بکارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[10] ای عمل کند (چان و همکاران[11]، 2001).

  گول و تاکور[12](2003)، به این نتیجه رسیدند که اکثریت سرمایه گذاران، در سررسیدهای آتی نیاز به نقدینگی دارند و مجبور هستند سهام خود را به فروش برسانند. آنها دریافتند زمانی که تغییرپذیری جریانات نقدی و به تبع آن ناپایداری سودهای گزارش شده بالاست؛ زیان مورد انتظار برای سهامدارانی که برای دسترسی به نقدینگی سهام خود را می‌فروشند، بیشتر خواهد بود. در نتیجه محتوای اطلاعاتی اخبار سود شرکتها بر واکنش سرمایه‌گذاران و به دنبال آن به حجم مبادلات سهام در بازار مؤثر خواهد بود. تحقیق حاضر، بطور مشخص به بررسی رفتار سرمایه‌گذاران ریسک پذیر در مواجه با سودهای غیرمنتظره و بازده غیرعادی و در نتیجه تغییر در حجم مبادلات سهام در بازار سرمایه متمرکز شده است.

   

  [1]- Prospect Theory

  [2]-Reference point

  [3]-Kahneman

  [4]- Tversky

  [5]- Value Function

  [6]- Eric Weisbrod

  [7] -Colling Wood

  [8] -Fridson

  [9]- Kapopoulos, P. and S. Lazaretou

  [10]- Aggressive

  [11]- Chan et al.

  [12]- Goel and Thakor

  Investor Reaction to Earnings Managements in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

  Abstract

          When the presented financial statements are true, the earning, based on accrual accounting system must be able to reflect valuable information about the current status and future prospects of the company to the market. In this manner, the earning may reflect the personal interests of managers and cause errors in predictions made by analysts, and lead to incorrect earning rating by the market. The aim of the present research was to study whether earning management that surpasses a threshold was associated with market mispricing. By applying the suggested limits, 138 companies, listed in Tehran Stock Exchange within a six years period (2007 through 2012), were selected as samples of the present research. The results obtained from the first hypothesis testing show that at 99% confidence level, there is a positive significant relationship between earning forecast errors and earning management. The confirmation of this hypothesis means that by manipulating earnings through accruals, significant differences arise between earnings of per actual share and that of forecasted one. The results of the second hypothesis show a positive significant relationship between forecasted earning errors and abnormal returns of shares that have newly entered the market, which ultimately shows the variable informative content of the interest. In other words, the declaration of the forecasted earning causes a deviation in the average rate of abnormal returns of the stock. Overall, the results of the study shows that if managers make mistakes in their calculations in forecasting the next year earning, and/or change their forecasts, stock holders will demand for a higher rate of return for their investments proportional to the adjusted earning forecast errors, and increase in the number of revisions in forecasting by managers. The companies that cannot achieve their desired earning forecast, or constantly change their forecasting, do not enjoy specific stability. They therefore, may not meet the expectations of investors.

   

  Keywords: Earning management, Abnormal returns of stock, Earning forecast error, Actual earning, Forecasted earning

   

   

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- تشریح و بیان مساله. 3

  1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق.. 6

  1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 7

  1-5- استفاده کنندگان از تحقیق.. 7

  1-6- اهداف تحقیق.. 7

  1-7- سؤالات تحقیق.. 8

  1-8- فرضیه های تحقیق.. 8

  1-9- روش تحقیق.. 8

  1-10- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات... 9

  1-11- مدل های تحقیق.. 9

  1-11-1- نحوه اندازه گیری معیار مدیریت سود. 10

  1-11-2- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت‌ها 11

  1-11-3- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت‌ها 12

  1-12- ساختار کلی تحقیق.. 12

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1- مقدمه. 13

  2-2- مدیریت سود. 14

  2-2-1- تعریف مدیریت سود. 15

  2-2-2- انگیزه‌ها ی مدیریت سود. 19

  2-2-2-1- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها 19

  2-2-2-2- انگیزه‌های سیاسی.. 20

  2-2-2-3-  امنیت شغلی.. 21

  2-2-2-4-  انگیزه‌های مالیاتی.. 21

  2-2-2-5-  پاداش مدیران. 21

  2-2-2-6- ساختار مالکیت... 22

  2-2-3- الگوهای مدیریت سود. 22

  2-2-4- ابزارها وروش‌های مدیریت سود. 23

  2-2-4-1- تعیین نحوه‌ی عمل حسابداری معاملات به صورت اختیاری.. 23

  2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداری.. 24

  2-2-4-3- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت... 24

  2-2-4-4- تعیین قیمت‌های انتقالی کالاها و خدمات... 24

  2-2-4-5- تعدیل برآوردهای حسابداری.. 24

  2-2-5- هموار سازی از طریق تخصیص.... 25

  2-2-6- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی.. 25

  2-2-7- موافقان و مخالفان مدیریت سود. 26

  2-2-7-1- ابزارهای مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی.. 29

  2-2-7-2- مدیریت سود از طریق رویداد های مالی واقعی.. 30

  2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی.. 32

  2-2-8-1- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده 33

  2-2-8-2- فرضیه های تحقیقات اثباتی.. 33

  2-2-8-2- الف- فرضیه پاداش مدیریت... 33

  2-2-8-2- ب- فرضیه بدهی.. 34

  2-2-8-2- ج- فرضیه هزینه سیاسی.. 35

  2-2-9- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی.. 35

  2-2-9-1- مدل اسلون. 35

  2-2-9-2- مدل دی‌آنجلو. 36

  2-2-9-3- مدل هیلی.. 36

  2-2-9-4- مدل صنعت... 37

  2-2-9-5- مدل جونز. 37

  2-2-9-6-  مدل تعدیل شده جونز(1995) 38

  2-3- مالیه رفتاری  و مباحث مرتبط با آن. 39

  2-3-1- مرحله ی گذر از مالی استاندارد. 41

  2-3-2- ظهور مالی رفتاری  و تصمیمات مالی.. 43

  2-3-3-  تئوری چشم انداز. 45

  2-3-3-1-  ضرر گریزی.. 47

  2-3-3-2- حسابداری ذهنی.. 47

  2-3-3-3- کنترل شخصی.. 48

  2-3-3-4- دوری از تأسف و پشیمانی.. 48

  2-3-4- تورش های رفتاری سرمایه گذاران. 48

  2-3-4-1- روش های ابتکاری.. 49

  2-3-4-2- خودفریبی.. 51

  2-3-4-3- تعاملات اجتماعی.. 52

  2-3-5- کاربرد مالیه رفتاری در فهم رفتار سرمایه گذاران. 53

  2-3-6- رفتار سرمایه گذاران. 54

  2-3-7- شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران. 57

  2-4- پیشنه تحقیق.. 58

  2-4-1-تحقیقات خارجی.. 58

  2-4-2- تحقیقات داخلی.. 65

  فصل سوم: مواد و روش ها

  3-1- مقدمه. 71

  3-2- روش تحقیق.. 72

  3-2-1- قلمرو تحقیق.. 72

  3-2-1-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 72

  3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 72

  3-3- فرضیه های تحقیق.. 73

  3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 73

  3-4-1- جامعه آماری.. 74

  3-4-2- روش گردآوری داده ها 74

  3-4-3- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها 75

  3-4-4-  آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 78

  3-5- خلاصه فصل.. 79

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- مقدمه. 80

  4-2- بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش... 81

  4-3-  جدول همبستگی اسپرمن.. 82

  4-4-  بررسی مانایی متغیرهای پژوهش... 82

  4-5- آزمونF لیمر و آزمون هاسمن.. 83

  4-6- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 84

  4-6-1- نتایج آزمون فرضیات... 85

  4-7- خلاصه فصل.. 87

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه. 88

  5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 88

  5-3- خلاصه یافته‎های تحقیق.. 91

  5-4- نتیجه‎گیری و پیشنهادات... 91

  5-5- محدودیت‎های تحقیق.. 93

  5-6- پیشنهادات... 94

  5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق.. 94

  5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

  5-7- خلاصه فصل.. 95

  فهرست منابع و مأخذ. 96

  الف- منابع فارسی.. 96

  ب- منابع لاتین.. 98

  چکیده انگلیسی.. 105

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                           صفحه

  جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش... 81

  جدول 4-2- ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش... 82

  جدول 4-3- نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش... 83

  جدول4-4- نتایج حاصل از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 84

  جدول 4-5- نتایج تخمین مدل اول. 85

  جدول 4-6- نتایج تخمین مدل دوم. 86

  جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات... 91

  منبع:

   

  فهرست منابع و مأخذ

  الف- منابع فارسی

  م.1382. محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

  آشتاب ع. 1387. شناسایی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سود شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «علوم اقتصادی»، 28: 21-5.

  ص. 1384. بررسی رابطه اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  احمدی س، صالحی ع، فریدی م.1389. روش تحقیق در مدیریت. چاپ5.تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور، 393صفحه.

  بولو ق. 1386. هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود. رساله دکتری ، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

  پناهیان ح، عرب‌زاده م. 1387. بررسی و شناسایی مدل‌های هزینه سرمایه و عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بصیرت،40: 103-85 .

  تبریزی ع، دموری د. 1382.  شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدالورود پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله تحقیقات مالی،15: 50-23.

  تقوی م. 1380. مدیریت مالی1. چاپ2. تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،398صفحه.

  ثقفی ع، آقائی م. 1373.رفتار سود حسابداری.مجله بررسی های حسابداری، 9: 21-5.

  مقدم ح. 1377. میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

  مقدم ح. 1384.دقت پیش بینی سود شرکتها. رساله دکتری، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

  نصرآبادی م.1387. عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی ودارایی دانشگاه مازندران.

  رحمانی ع. 1381. سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود .رساله دکتری،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

  رساپور ا. 1380. بررسی رابطۀ سود هر سهم با هزینه سرمایه در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.

   

  رشیدیان س. 1388. بررسی تأثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  رحیمی غ، وظیفه دمیرچی ق، سیدی م.1392. روش تحقیق. چاپ2. اردبیل:دانشگاه آزاد اسلامی جلفا، 378صفحه.

  سجادی ح.1377. عوامل مرتبط با سود غیرمنتظره و رابطه آن با قیمت سهام. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،24: 60-34.

  شریعت پناهی م، قاسمی ق. 1384. مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس جیکینز.مجله مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ،11: 25-8 .

  صالحی صدقیانی ج، ابراهیمی ای. 1387. آمار و کاربرد آن در مدیریت(1و2). چاپ12. تهران: انتشارات آرامش، 632صفحه.

  طهماسب زاده م. 1389. نسبت‌های مالی و هزینه سهام عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم.

  ظریف فرد ا، قائمی م. 1382.آزمون تجربی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،2: 53-47.

  عثمانی م. 1381. شناسایی مدل های هزینه سرمایه و تأثیر عوامل مؤثر برآن. رساله دکتری،دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

  عزیزی ا. 1378. شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر شاخص قیمت سهام. رساله دکتری ، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

  عرب مازیار یزدی م.1374. محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی.رساله دکترای، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

  کردستانی غ، حدادی م. 1388. بررسی رابطه محافظه‌کاری در حسابداری و هزینه سرمایه. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3: 23-7.

  کردستانی غ. 1374. توانایی سود برای پیش بینی جریان نقدی و سودهای آتی . پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

  کردستانی غ، مجد ض. 1386. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 48: 104-85.

  م. 1385. رابطه اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

  م. 1379.بررسی تأثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.

  نوروزبیگی ا. 1386. محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود هر سهم براساس ضریب واکنش سود.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

  نیکومرام ه، رهنمای رودپشتی ف، هیبتی ف.1388.مبانی مدیریت مالی مفاهیم،کاربردها و نظریه ها.چاپ5. تهران:انتشارات ترمه،469صفحه.

  نمازی م، زارع ب.1383.کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 35: 100-79.

   

  ب- منابع لاتین

  Beaver WH. 1970. Time series behaviour of earning. Journal of Accounting Research, 3:62-99.

  Biddle G, Seow G, Siegel A. 1995. Relative versus incremental information content.Journal of Contemporary Accounting Research, 12: 1-23.

  Black F, Jensen M, Scholes M. 1972. The capital asset pricing model. Journal of Accounting Review, 4: 5-34. 

  Botosan C. 1997. Disclosure level and the cost of equity. The Accounting Review, 72: 323-349.

  Baron DP, Holmstorm B. 1980. The investment banking contract for new issues under asymmetrries information: Delegation and the incentive problem. Journal of Finance, 35:1115-1138.

  Cooper  G. 2001. The predictability of stock returns in real time. Journal of Business, 47: 250-247.

  Clarkson PM, Dontoh A, Richardson G, Sefeik S. 2002. The voluntary inclusion of earnings forecasts in IPO prospectuses. Journal of Contemporary Accounting Research, 14: 601-626.

  Cariney TD, Richardson FM. 1998. The credibility of management forecasts of annual earnings. Working Paper Series,78: 69-138.

  Chan K, Jegadeesh N, Lakoishok J. 2001. Earnings quality and stock returns: The evidence from accruals. Working Paper National Taiwan University and University of Illinois, 21: 17-75.

  Dhaliwal L, Tsang Y. 2011. Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting. Journal of Accounting Review, 76: 59-100.

  Dechow P, Dichev I.2001. The quality of accruals and earnings. Working paper University of Michigan Business School, 65:10-137.

  Easley D, OHara M. 2004. Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59: 1553-1583.

  Fama, EF, French KR. 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33: 3-56.

  Fama EF, French K R. 2004. The capital asset pricing model: Theory and evidence. Journal of Economic Perspectives, 18:5-49.

  Fama E, French K. 1992. Cross sectional of expected stock returns. Journal of Finance, 36: 427-465.

  Firth M, Liau T. 2001. Signalling models and the valuation of new issues: An examination of IPOs in Singapore. Pacific Basin Finance Journal, 27: 511-526.

  Firth M. 1998. IPO profit forecasts and their role in signalling firm value and explaining post listing returns. Journal of Applied Financial Economics, 41: 29-39.

  Foster G. 1986. Financial Statement Analysis. 2th edn, New Jersey: Prentice Hall Publishing, 471 P.

  Francis J, Lafond R, Olsson P, Schipper K. 2004. Costs of equity and earnings attributes. Journal of Accounting Review 79: 967-1010.

  Graham J, Harvey C, Rajgopal S. 2003. Financial reporting policies: Evidence from the field. Journal of Working Paper, Duke University and University of Washington, 53:401-456.

  Holger D, Gebhardt G, Klein S. 2005. Estimating a firm, expected cost of equity capital using consensus forecast .Journal of Contemporary Accounting Research, 11: 548-592.

  Jaggi B. 1997. The accuracy of forecast information disclosed in the IPO prospectus of Honk Kong companies. The International Journal of Accounting, 32: 301-319.

  Jog V, Conomy M. 2003. Voluntary disclosures of management earning forecasts in IPO prospectuses.  Journal of  Business, Finance & Accounting, 30:125-167.

  Jong HC, Linda A.2010. The roles that forecast surprise and forecast error play in determining management forecast precision. Journal of Accounting Horizons, 24: 165-188.

  Jog V, Conomy M. 2003. Voluntary disclosures of management earning forecasts in IPO prospectuses. Journal of Business, Finance & Accounting, 30:125-167.

  Krishnan CN. 2007. Does Venture Capital Reputation Matter? Evidence from subsequent IPOs. Journal of Accounting and Business Research, 25:702-780.

  Kato K, Douglas J, Kunimura M. 2009. Management forecasts in Japan: An empirical study of forecasts that are effectively mandated. Journal of Accounting Review, 84:5-57.

  Lang M. 1996. Corpotrate disclosure policy and analyst behaviour. The Accounting Review, 71: 467-492.

  Liang PJ. 2001. Recognition: An information content perspective. Journal of Accounting Horizons 15: 223-242.

  Liu J, Nissim D, Thomas J. 2002. Equity valuation using multiples. Journal of Accounting Research, 40: 135-172.

  Lonkani R, Michael F. 2005. The accuracy of IPO earnings forecasts in Thailand and their relationships with stock market valuation. Journal of Accounting and Business Research, 35: 269-286.

  Modigliani F, Miller MH.1985. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment.Journal of American Economic Review, 6: 261-267.

  McInnis J. 2001. Earnings Smoothness, average returns, and implied cost of equity capital.Accounting Review, 85: 315–341.

  Moradoglu G, Wittington M. 2001. Predicability of UK stock returns by using debt ratios. Working Paper City University London, 32: 34-59.

  Omran M, John P. 2004. The determinants of cost of capitaly industry within an emerging economy: Evidence from Egypt. International Journal of Business,9: 237-258.

  Weston J, Copland T. 1992. Managerial Finance. 9th edn, London: The Dryden Press Publishing, 591 P.

  Weihong X. 2009. Evidence that management earnings forecasts do not fully incorporate information in prior forecast errors. Journal of Business Finance & Accounting, 37: 822–837.


موضوع پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” حسابداری - حسابداری چکیده یک عامل اصلی از سرمایه­گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه­ها است؛ به دلیل اینکه پیش­بینی­، یک نقش اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه­گذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A ) چکیده افشای اطلاعات در شرکت های مختلف متفاوت است. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده، پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود در ایران توسط مدیران صورت می پذیرد. با توجه به نقشی که مدیران در پیش بینی سود دارند، در تحقیق حاضر رابطه توانایی مدیر با زمان افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی مد نظر می باشد. نمونه مورد بررسی در پژوهش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده این پایان‏نامه وضعیتی را مطالعه می‏کند که متورم بودن ترازنامه، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود افزایشی را با محدودیت مواجه می‏سازد. ترازنامه متورم به واسطه استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏های گذشته و انباشت این اقلام در خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت‏ها بروز می‏کند. در چنین شرایطی پیش‏بینی می‏شود، شرکت‏ها به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده تحقیق : ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ی اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

ثبت سفارش