پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

word 657 KB 29972 189
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۸,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته روانشناسی تربیتی

  چکیده

  تفکر انتقادی، تفکری هدفمند، خودگردان، منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است که بستری از ارزیابی، تفسیر،تحلیل و توضیح؛ شواهد، مدارک، چهارچوب­ها....را جهت قضاوت­گری برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم می­کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش واسطه­ای گرایش به تفکر انتقادی بین سبک­های هویت و سلامت اجتماعی است. در همین راستا مدلی ارائه گردید که در آن سبک­های هویت به عنوان متغیر برون‌زاد(مستقل)، تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه‌ای، و سلامت اجتماعی به عنوان متغیر درون‌زاد(وابسته) درنظر گرفته شدند. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، 350 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران بودند که توسط پرسش­نامه­ی تفکر انتقادی ریکتس، و پرسش­نامه سبک­های هویت (ISI 6G ) و پرسش­نامه­ی سلامت اجتماعی کیینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک­های پردازش هویت بر سلامت اجتماعی از روش رگرسیون سلسه مراتبی، و از نرم­افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد.  برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ازتتای ترتیبی و جهت احراز روایی مقیاس‌ها از تحلیل عوامل استفاده شد.  نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفه­های سلامت اجتماعی رابطه­مستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن اینکه رابطه­ی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با هر یک از متغیرهای پژوهش منفی بود. در خصوص نقش گرایش به تفکر انتقادی، در افرادی که در برخورد با مسائل از شیوه­ی هویت اطلاعاتی استفاده می­کنند به طور مستقیم وغیرمستقیم (با واسطه­گر بودن تفکر انتقادی) قادر به پیش­بینی مولفه­های سلامت اجتماعی هستند. در کل نتایج یافته­ها مبین آن بود که افرادی با هویتی اطلاعاتی نسبت به افردی که از دو سبک دیگر استفاده می­کنند سلامت اجتماعی بیشتری را دارا هستند و افرادی با سبک هویتی سردرگم/اجتنابی به دلیل پایین بودن میزان استفاده از تفکر و ارزیابی اطلاعات، نسبت به دو سبک دیگر از نمره سلامت اجتماعی پایین­تری برخوردار بودند. با توجه به این نتایج، پیشنهاد می­گردد آموزش تفکر انتقادی با توجه به تنوعات دستاوردهای فرهنگی و علمی، آموزش مهارت­ها و به کارگیری تفکر انتقادی جزء لاینفک برنامه­های آموزشی و تربیتی باشد و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

  کلید واژه: سبک­های هویت، گرایش به تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی

  مقدمه

  از مباحث مهم در دوره­ی نوجوانی شکل‌گیری هویت[1] است. رسیدن به یک هویت منسجم پیش نیاز رشد بهینه­ی فرد در تمام دوران زندگی است و نرسیدن به چنین هویتی می‌تواند زمینه ساز آسیب‌های روانی – اجتماعی بسیار باشد. هویت زمینه سازِ اساس شخصیت در بزرگسالی را نشان می‎دهد. در صورتی که پایه­ی آن قوی باشد یک هویت فردی محکم حاصل می‌شود در غیر این صورت نتیجه آن چیزی است که اریکسون آن را هویت گم گشته می‌نامد وی شکل­گیری هویت را برای آماده کردن نوجوان به عنوان فردی آماده انجام تکلیف در بزرگسالی، لازم می‌داند (برک[2]، ترجمه‌ی سید محمدی، 1382). ناکامی در دستیابی به هویت، به عدم صمیمیت یا فاصله­گذاری منجر می‌شود. فاصله گذاری، به آمادگی برای فاصله گرفتن از مردم و موقعیت­هایی که ممکن است هویت فرد را نقض کند، اطلاق می­شود. بنابراین حل موفقیت­آمیز مباحث هویت نه تنها برای سلامت فرد مهم است بلکه برای روابط نیز دارای اهمیت است (شوارتز[3]، 2001).

         محققان بسیاری سعی بر آن داشته‌اند تا به بررسی دقیق سازه هویت و پیامد آن بر زندگی فرد بپردازند. از جمله­ی این محققان اریکسون[4] است. مفهوم هویت برای اولین بار از مکتب روانکاوی و از سوی اریکسون (1965) مطرح شد وی شکل‌گیری هویت را تکلیف اساسی دور­ی نوجوانی می‌داند. اریکسون اولین فردی بود که چارچوبی برای فهم فرایند شکل‌گیری هویت ارائه داد. اریکسون شکل‌گیری هویت فردی را نشانه­ای از سازگاری و تعادل در این دوره یاد می‌کند. چنان چه هویت نوجوان در طی زمان و تجربیات حاصل از برخورد اجتماعی درست شکل گیرد سلامت روانی نوجوان تضمین می‌شود (اریکسون، 1968).

  مارسیا[5](1966) نیز بر اساس نظریه­ی اریکسون در این رابطه به ارائه پایگاه‌های هویت با توجه به دو بعد کاوشگری و تعهد در نوجوانان پرداخته است. وی بر اساس نظریه­ی اریکسون، 2 مفهوم اساسی" اکتساب و تعهد " را برای رشد هویت مطرح می‌کند و چهار وضعیت هویت را مطرح می­کند که عبارتند از:

   1- هویت موفق[6] 2- هویت سردرگم[7] 3- هویت دیررس [8]4- هویت زودرس[9].

        مارسیا اگرچه مفهوم هویت را وسیع کرد اما محدود و ایستا بودن، انتقادی بود که به وضعیت پایگاه‌های هویت مطرح شد زیرا زیربنای رشد یا تحول هویت را که که درک و فهم فرایندهای پویای روانی – اجتماعی است محدود می‌کند. از این رو نظریه­پردازان جدید به جای بررسی پیامدهای شکل‌گیری هویت و پایگاه‌های هویتی به بررسی فرایندهای زیربنایی شکل‌گیری هویت پرداخته­اند از جمله برزونسکی[10] را می‌توان نام برد. برزونسکی (1990) بر اساس فرایندهای شناختی – اجتماعی وضعیت‌های هویت مارسیا را در چگونگی شکل‌گیری، حفظ و تطابق هویت در نوجوانان پرداخت و برای اولین بار از سبک هویت نام برد و سه سبک، 1- سبک اطلاعاتی[11]  2- سبک هنجاری[12]  3- سبک سردرگم/ اجتنابی[13]  را معرفی می‌کند (برزنسکی و فراری[14]، 1996).

  نتایج کارکرد این محققان و دیگر پژوهشگران در این زمینه نشان داده است که اگر فرد بر مبنای درستی به هویت برسد هم در زمینه‌های مختلف فردی چون تحصیل، کار، ازدواج،انتخاب دوست، و... هم در زمینه­های اجتماعی از جمله روابط اجتماعی، مواجه با ارزش‌ها وعقاید مختلف، سلامت اجتماعی[15]، و.....تاثیر آن انکارناپذیر است زیرا بر اساس هویت است که فرد می­داند در هر موقعیتی، چه موضع­ای بگیرد و چه تصمیمی اتخاذ کند. از طرفی برای رسیدن به یک هویت یافتگی موفق راه­های بسیاری ارائه شده است که  یکی از موثرترین این راه­ها  برا دست‌یابی به هویت موفق و تثبیت شده، بهره‌گیری از تفکر بویژه گرایش به تفکر انتقادی[16] است.

   به طور خلاصه، همان گونه که اشاره شد از جمله عواملی که از شکل­گیری هویت تاثیر می­پذیرد و در برون دادهای رفتاری فرد، در ارتباط با دیگران مطرح می‌شود متغیر سلامت اجتماعی است. ازطرفی از عواملی که می­تواند شدت این رابطه را تحت تاثیر قرار ­دهد متغیر گرایش به تفکر انتقادی است.  البته میزان  این شدت رابطه به نقش این متغیر به عنوان نقش واسطه­ای یا تعدیل­گر متفاوت خواهد بود. به طور کلی هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی نقش گرایش به به تفکر انتقادی در ارتباط با سبک­های هویت و سلامت اجتماعی است

  1-2. بیان مسئله

  برخی از روانشناسان معتقدند انسان در دوره­ی نوجوانی از نظر روانی تولدی دوباره می‌یابد و در عین حال بحرانی‌ترین زمان برای سازگاری و شکل‌گیری شخصیت است. زیرا فرد با یک سری از تغییرات ناگهانی مواجه می‌شود باورها و انتظارات وی تغییر یافته، دنیای آشنای کودکی را پشت سر گذاشته و خود را با دنیای جدید و پیچیده رو به رو می‌بیند. کسب هویت، پاسخ نوجوان برای درک خود است که در حین داشتن چیزهای مشترک با دیگران، از آن­ها متمایز و جدا می­شود. با تشکیل هویت، زندگی فرد هدفی معنادار پیدا می‌کند ( برزونسکی ،1992؛ به نقل فارسی نژاد و همکاران ، 1386 ).

   با این­که اوج هویت‌یابی مختص دوره­ی نوجوانی است اما با استناد به نظریات جدید در این راستا، دستیابی به هویت معمولا در دهه‌ی سوم زندگی فرد رخ می‌دهد. لطف‌آبادی (1384) علت طولانی شدن دوران نوجوانی را، پیچیدگی‌های زندگی در جوامع امروزی، طولانی شدن تحصیلات، و مشکلات استقلال اقتصادی و به دنبال آن دیرتر جدا شدن از والدین و تشکیل زندگی مستقل، بیان می‌کند. رسیدن به این استقلال در بسیار از موارد در سن 20 -25 سالگی می­رسد.

   در این دوره جوانان تلاش می‌کنند تا به خودمختاری و استقلال بیشتری دست یابند تا بتوانند نقش‌های بزرگسالی را بپذیرند، روابط دوستانه و صمیمانه جدیدی تشکیل دهد و حس هویت خود را تحکیم یا بازسازماندهی کند (بروکس و دوبویس[17]، 1995).                                                                                                          

  از عواملی که از شکل­گیری هویت تاثیر می­پذیرد و در برون دادهای رفتاری فرد ، در ارتباط با دیگران مطرح می‌شود متغیر سلامت اجتماعی[18] است. به طوری که انتظار می‌رود افرادی که در دست­یابی به هویت موفق بوده­اند ارزیابی‌هایی مثبت در رفتارها و بازخوردهای خود دارا هستند و به طور کلی از سلامت اجتماعی بالاتری بهره‌مند هستند.

   گنجی (1385)، شکل‌گیری و رشد هویت را از طریق روابط و معاشرت با دیگران و در بطن اجتماع می‌داند در این بین آن­چه بیشترین اهمیت را دارد سلامت روانی، ذهنی و اجتماعی است. بنابراین در کسب هویت هم خود فرد، هم عوامل دیگری از جمله محیط و اجتماع، اعضای خانواده، همکاران، همسایگان و به طور کلی اجتماع نیز تاثیر خواهد گذاشت و فرد در صورتی از سلامت اجتماعی بهنجار برخوردار خواهد بود که بتواند با محیط خود سازگار شود چنین فردی می‌تواند تغیرات فردی و اجتماعی را یکپارچه کند و به خویشتن پنداری مثبتی دست یابد و هویت خود را شکل دهد، اگر نتواند به چنین هویتی دست یابد با هویتی سردرگم و به عبارتی با بی‌هویتی مواجه خواهد شد که پیامد چنین هویتی تزلزل در اعمال و رفتار، و به خطر افتادن سلامت اجتماعی فرد است

  سازمان بهداشت جهانی(who ) سلامت اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل بهداشت روان برمی‌شمرد. در تعریف سلامت اجتماعی، تاکید به ارزیابی شخصی فرد از نحوه­ی عملکردش در اجتماع و نگرش وی نسبت به افراد و گروهای اجتماعی است (کیس ،2002).

   « سلامت اجتماعی ظرفیت کامل زندگی کردن به شیوه‌ای است که مارا قادر به درک ظرفیت‌های طبیعی خود می‌کند و به جای جدا کردن ما از سایر انسان‌هایی که دنیای ما را می‌سازند، نوعی وحدت بین ما ودیگران به وجود می‌آورند. سلامت اجتماعی نقش محافظت کننده‌ای در مقابل با فشارهای روانی دارد که از فرد در مقابل وقایع فشارآور زندگی اجتماعی حمایت می‌کند» ( صبوری، 1390، 19و20).

   تحقیقات زیادی نشان دادند آن­چه در تقویت عملکرد و سلامت روانی – اجتماعی فرد نقش مهمی ایفا می‌کند تعهدات ثابت شخص است به طوری که افرادی که تعهد کمتری دارند یعنی یک دیدگاه ثابت و روشن در مورد خود و دنیایی که در آن زندگی می‌کنند ندارند، امکان دارد اجتماع را به صورت یک مجموعه پر از هرج و مرج، تصادفی و بدون هیچ قابلیت پیش­بینی که نمی‌توان مدیریت کرد بپندارند یعنی از سلامت اجتماعی پایینی برخوردار هستند (برزونسکی، 2003).

  از طرفی تشکیل هویت در دوران نوجوانی دارای دو وجه متضاد است یکی انطباق با خود یا "خود اثبات گرا" و دیگری انطباق با محیط ویا "خود فزاینده" است زمانی که بین این دو جنبه متفاوت از خود، عدم تعادل رخ دهد تعادل روانی و سلامت فرد  را به خطر می‌کشاند. تغییر در عملکرد شخصی و اجتماعی به عنوان منبع پردازش از اطلاعات باعث ایجاد این عدم تعادل می‌شود. انطباق موثر با محیط به معنی سازگاری با مجموعه­ای از نظام‌های بیرونی مثل دوستان، همسالان، نقش‌های تجویز شده از سوی گروه‌های اجتماعی و نظام‌های آموزشی است. که پیش نیاز سلامت اجتماعی فرد را تأمین می‌کند(کیس ،1998 ؛ به نقل  فارسی نژاد و همکاران ، 1386).

  بنابراین تا این جا این مطلب قابل برداشت است که، طی شدن فرآیند هویت‌یابی موفق، به فرد در زمینه­های تصمیم‌گیری و موضع‌گیری کمک می­کند و وی را از تشویش، اضطراب و بحران روانی رها می­سازد و به تبع آن سلامت اجتماعی فرد را قابل پیش بینی می­کند. در این راستا نیز پژوهش‌هایی انجام گرفته و راهکارهایی در جهت کمک به طی شدن موفق مسیر هویت و از آن سو عواملی که از آن تاثیر می­پذیرد پیشنهاد داده شده است. یکی از این راه‌ها که مورد بررسی تحقیق حاضر نیز هست توجه به رشد شناختی و چند بعدی بودن مقوله­ی تفکر و به ویژه عنایت به گرایش به تفکر انتقادی است.از جمله افرادی که در این زمینه پژوهش­هایی انجام داده است  فردی به نام کرتینر[19] بود.

        کرتینر، توجه فلسفی به انسان را در مطالعات روان‌شناسی وارد کرد و هویت را از دیدگاه رشدی –  اخلاقی[20] و وجودگرا[21]، مفهوم‌سازی نمود. او بر انتخاب[22]، کنترل خود[23]، مسئولیت پذیری[24] و یگانگی[25] ویژگی تاکید داشت. وی مانند اریکسون هویت را ناشی از از هر دو عامل خود[26] و جامعه می‌داند؛ هم چنین بین ساختار شخصیت فرد و سازمان‌های اجتماعی، ارتباط متقابل قائل است، به طوری که هر کدام می‌تواند موجب رشد دیگری شود. بیشترین سهم کرتینر در ادبیات هویت، معرفی مجموعه‌ای از قابلیت‌هایی است که می‌تواند کیفیت رشد هویت را بهتر کند. کرتینر با تکیه بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و این که فرد مسئول انتخاب‌های خود است هویت اجتماعی را هم‌تراز هویت فردی می‌داند و به تئوری‌های نئواریکسونی کمک می‌کند تا بتواند نسبت به تئوری وضعیت هویت مارسیا، از ابعاد بیشتری به این قضیه بپردازند. کرتینر پیمودن مسیر اکتشاف در فرآیند هویت یابی را نیازمند داشتن مهارت های حل مسئله می­داند که این مهارت­ها از تفکر انتقادی سرچشمه می­گیرند (شوارتز ،2000؛ به نقل ازجوادزاده ‌شهشهانی، 1383 ) .

   

   لیپمن (2003) تفکر انتقادی را به عنوان تفکری کاربردی معرفی می‌کند که استفاده از آن تغیراتی عقلانی حاصل می­آورد. دو سویه است که در پایین­ترین حد اتکای آن، قضاوت است و در بیشترین حد آن عمل کردن به قضاوت‌هاست می‌توان سه خصصیه را برای آن برشمرد: 1- تکیه بر ملاک‌ها 2- خود تصحیح­گر است 3- حساس به زمینه‌های وقوع است ( به نقل از عباسی، 1380). از آن جا که تفکر انتقادی تفکر درباره­ی تفکر است می‌تواند ضعف و کمبودهای خود را پیدا کند. «تفکر انتقادی مستلزم فرایندهای عالی ذهن و داوری بر اساس شواهد و مدارک است. تفکر انتقادی نوعی حل مسئله است. اما علاوه بر حل مسئله دارای عناصری از توانایی‌های تحلیل و ارزشیابی امور است » (سیف، 1389). مایرز (1960)، نیز این­گونه تفکر انتقادی را تعریف می‌کند: شناسایی استدلال‌های غلط، عدم هیجان عاطفی در مواجه با مسئله است. عامل کلیدی در تفکر انتقادی طرح سئوالات مساله، نقد و بررسی راه‌حل‌ها و یافتن جایگزین‌هاست (ترجمه­ی ابیلی، 1384).

  کوتاه سخن این که، چنین به نظر می­رسد بین متغیرهای اجتماعی از جمله سلامت اجتماعی با سبک­های هویت، یک ارتباط ضمنی وجود دارد. در تحقیق حاضر سه مدل متفاوت آزمایشی جهت بررسی نقش گرایش به تفکر انتقادی در ارتباط بین سبک­ها هویت و سلامت اجتماعی پیشنهاد شده است.

  1-مدل اثر مستقیم: در این مدل فرض می‌شود که سبک‌های پردازش هویت و تفکر انتقادی به طور مستقیم و مستقل با متغیر سلامت اجتماعی ارتباط دارند.

   

  [1] . Identity

  [2]. Berk

  [3] .Schwartz

  [4] . Erikson

  [5]. Marasi

  [6]. Identity achievement

  [7] .Identity diffusion

  [8] . Identity moratorium

  [9] .Identity foreclosure

  [10]. Berzonsky

  [11] .Informational style

  [12] .Normative style

  [13] .Diffuse- avoidance style

  [14] . Ferreri،R

  [15] . Social well-being

  [16] .Critical thinking 

  [17] . Brooks & DuBois

  [18]. Social well-being

  [19] . Krtynr

  [20] .Moral - developmental

  [21] .Existentialist

  [22].choice

  [23] .Self – control

  [24] .Responsibiligy

  [25] .Integrity of character

  [26]. Suspension of judgement

  Abstract


  Critical thinking is a purposeful, autonomous, logical, rational and responsible thinkingaiming at recognition that establishes suitable ground for evaluation, interpretation, analysis,explanation, proofs, evidences, frameworks and so on for judgment in order to decidecorrectly. The goal of this research is to identify the intermediary role of tendency towardcritical thinking among identity styles and social health. The sample group of this researchconsists of 350 students of Kharazmi University in Tehran who were evaluated by thequestionnaires of Ricktes Critical Thinking, ISI 6G identity styles as well as social health.SPSS software has been used for analysis. The results obtained from this study have revealed that there is a direct and positive relationship between informational and normative identitystyle and any of elements of social health. This ratio was observed more among theindividuals with informational identity style. Meanwhile, there was a reverse relationshipbetween confused/avoidance identity and any of the variables of this survey. Moreover,tendency toward critical thinking among the individuals who go through informationalidentity procedure are directly or indirectly (considering intermediary role of criticathinking) able to predict the elements of social health. Considering the results obtained, it isrecommended that skills training and applying the critical thinking will be an integrated part of educational planning and should be taken into consideration more than eve .                                                                               

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان:                                                                                                                                                صفحه

  چکیده ب‌

  فهرست مطالب... ت‌

  فهرست جدول‌ها ج‌

  فهرست تصاویر و نمودارها د‌

  فصل اول: کلیات پژوهش.... 9

  1-1. مقدمه. 10

  1-2. بیان مسئله. 12

  1-3. اهداف و فرضیه­های پژوهش... 17

  ۱-4. اهمیت و ضرورت پژوهش... 17

  1-5. تعریف‌های نظری 20

  1-6. تعریف‌های عملیاتی.. 24

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.... 25

  2-1. مقدمه. 26

  ۲-2. سلامت... 26

  ۲-3. سلامت اجتماعی.. Error! Bookmark not defined.

  2-4. هویت... 31

  - اریکسون. 32

  -مارسیا 35

  -. برزونسکی.. 39

  2-5. رابطه سلامت اجتماعی و سبک­های هویت... 42

  2-6. تفکر انتقادی.. 46

  2-7. مهارت­ها و تمایلات تفکر انتقادی.. 50

  2-8. رابطه تفکر انتقادی و سبک­های هویت... 53

  2-9. پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور. 53

  2-10. جمع بندی.. 63

  فصل سوم: روش پژوهش.... 66

  3-1. مقدمه. 67

  ۳-۲.جامعه آماری.. 67

  3-۳. نمونه آماری و روش نمونه­گیری.. 67

  ۳-۴.نوع و روش پژوهش... 67

  3-5. ابزارهای اندازه­گیری   67

  ۳-6. پایایی پرسشنامه­ها 71

  3-7. روش­جمع­آوری اطلاعات.. 73

  ۳-8. روش تجزیه و تحلیل داده­ها 73

  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش.... 76

  4-1. مقدمه. 77

  ۴-۲. مفروضه­ی نرمال بودن 78

  4-3. مفروضه­ی خطی بودن تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی.. 78

  ۴-4. مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت و سلامت اجتماعی 81

  4-5. مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت وتفکر انتقادی.. 84

  ۴-6. بررسی فرضیه­ها 87

  4-7. یافته­های فرضیه اول پژوهش... 87

  ۴-8. یافته­های فرضیه دوم پژوهش... 110

  4-9. یافته­های فرضیه سوم پژوهش... 134

  فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 160

  5-1. مقدمه. 161

  ۵-۲.نتایج یافته­های فرضیه اول. 161

  ۵-۳. نتایج یافته­های فرضیه دوم. 165

  ۵-5. محدویت پژوهش... 167

  ۵-6. پیشنهادهای پژوهش... 167

   

   

  منابع.. 169

  پیوست‌ها 177

  پیوست 1.پرسش­نامه های پژوهش... 178

   فهرست جدول‌ها

  4-2-1-مفروضه نرمال بودن متغیرها   77

  4-3-1- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، خلاقیت، سلامت اجتماعی.. 78

  4-3-2- نمره کل خلاقیت با مولفه­های سلامت اجتماعی.. 78

  4-3-3- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، بالندگی، سلامت اجتماعی.. 79

  4-3-4- نمره کل بالندگی با مولفه­های سلامت اجتماعی.. 79

  4-3-5- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، تعهد، سلامت اجتماعی.. 80

  4-3-6- نمره کل تعهد با مولفه­های سلامت اجتماعی.. 80

  4-4-1- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی.. 81

  4-4-2- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت اطلاعاتی با سلامت اجتماعی.. 81

  4-4-3- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت هنجاری.. 81

  4-4-4- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت هنجاری با سلامت اجتماعی.. 82

  4-4-5- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت سردرگم/اجتنابی.. 83

  4-4-6- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت سردرگم/اجتنابی با سلامت اجتماعی.. 83

  4-5-1-مفروضه خطی بودن سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی.. 84

  4-5-2- نمره کل سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی.. 84

  4-5-3- مفروضه خطی بودن سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی.. 85

  4-5-4- نمره کل سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی.. 85

  4-5-5- مفروضه خطی بودن سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی.. 86

  4-5-6-  نمره کل سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی.. 86

  4-7-1. محاسبه اول:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انسجام اجتماعی.. 87

  4-7-2. محاسبه دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 89

  4-7-3. محاسبه سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،مشارکت اجتماعی.. 90

  4-7-4. محاسبه چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انطباق اجتماعی.. 92

  4-7-5. محاسبه پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی.. 93

  4-7-6. محاسبه ششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، انسجام اجتماعی.. 95

  4-7-7. محاسبه هفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی،پذیرش اجتماعی 96

  4-7-8. محاسبه هشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ،مشارکت اجتماعی.. 98

  4-7-9. محاسبه نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، انطباق اجتماعی.. 100

  4-7-10. محاسبه دهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، شکوفایی اجتماعی.. 101

  4-7-11. محاسبه یازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد، انسجام اجتماعی.. 103

  4-7-12. محاسبه دوازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،پذیرش اجتماعی 104

  4-7-13. محاسبه سیزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،مشارکت اجتماعی.. 106

  4-7-14. محاسبه چهاردهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ، انطباق اجتماعی.. 107

  4-7-15. محاسبه پانزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ، شکوفایی اجتماعی.. 109

  4-8-16. محاسبه شانزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، خلاقیت، انسجام اجتماعی.. 110

  4-8-17. محاسبه هفدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 112

  4-8-18. محاسبه هجدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت،مشارکت اجتماعی.. 113

  4-8-19. محاسبه نوزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، خلاقیت، انطباق اجتماعی.. 115

  4-8-20. محاسبه بیستم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی.. 116

  4-8-21. محاسبه بیست و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، بالندگی، انسجام اجتماعی.. 118

  4-8-22. محاسبه بیست و دوم ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی ،پذیرش اجتماعی 119

  4-8-23. محاسبه بیست و سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی ،مشارکت اجتماعی.. 121

  4-8-24. محاسبه بیست و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، بالندگی ، انطباق اجتماعی.. 122

  4-8-25. محاسبه بیستم و پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی شکوفایی اجتماعی.. 124

  4-8-26. محاسبه بیست و ششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، تعهد، انسجام اجتماعی.. 125

  4-8-27. محاسبه یست و هفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ،پذیرش اجتماعی 127

  4-8-28. محاسبه بیست و هشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ،مشارکت اجتماعی.. 129

  4-8-29. محاسبه بیست و نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، تعهد ، انطباق اجتماعی.. 130

  4-8-30. محاسبه سی­­ام:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ، شکوفایی اجتماعی.. 77

  4-9-31. محاسبه سی و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی، خلاقیت، انسجام اجتماعی.. 134

  4-9-32. محاسبه سی و دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 136

  4-9-33. محاسبه  سی وسوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت،مشارکت اجتماعی.. 138

  4-9-34. محاسبه سی و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت، انطباق اجتماعی.. 139

  4-9-35. محاسبه سی وپنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی.. 141

  4-9-36. محاسبه سی وششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، انسجام اجتماعی.. 143

  4-9-37. محاسبه سی وهفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی،پذیرش اجتماعی 145

  4-9-38. محاسبه سی وهشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ،مشارکت اجتماعی.. 147

  4-9-39. محاسبه سی و نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، انطباق اجتماعی.. 148

  4-9-40. محاسبه چهلم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، شکوفایی اجتماعی.. 150

  4-9-41. محاسبه چهل و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا سردرگم/اجتنابی ، تعهد، انسجام اجتماعی.. 151

  4-9-42. محاسبه چهل و دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، تعهد ،پذیرش اجتماعی Error! Bookmark not defined.

  4-9-43. محاسبه چهل و سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا سردرگم/اجتنابی ، تعهد ،مشارکت اجتماعی.. 155

  4-9-44. محاسبه چهل و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، تعهد ، انطباق اجتماعی.. 156

  4-9-45. محاسبه چهل و پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی، تعهد ، شکوفایی اجتماعی.. 158

  منبع:

  منابع

  .احمدی، احمد.(1373). بحران هویت در دوره­ی نوجوانی و ارزیابی آن. مجموعه­ی مقالات سمینار بررسی مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات عروج.

  .استرنبرگ، آر. جی. (1387) روان شناسی شناختی، (ویراسته چهارم)، ترجمه سید کمال خرازی و الهه حجازی، تهران: انتشارات  سمت.

  .اسکمبلر،گراهام.(1386). هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت. ترجمه­ی حسینعلی نوذری. تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.

  .اسلامی، محسن.(1380). ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی اثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن انتقادی و نوشتن تحلیلی.دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه نربیت معلم.

   اکبرزاده، نسرین.(1376). گذر از نوجوانی به پیری. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

  امیرشعبانی،عباس.(1376 ) تبین فلسفه انتقادی هابر ماس و دلالت های آن بر تدریس.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  .باباپور جلیل، خیرالدین. طوسی، فهمیمه. حکمتی، عیسی.(1388). بررسی عوامل تعین کننده سلامت اجتماعی دانشگاه تبریز . فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال چهارم. شماره 16.  8-26.

  .بابامحمدی، حسن. خلیلی، حسین. (1383). مهارت­های تفکرانتقادی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان. شماره­ی 4. 23 – 31.

  .بدراقی، فاطمه.(1389). پیش­بینی سلامت روان توسط سبک­های هویت و راهبردهای مقابله­ای در دانشجویان مشروط دانشگاه­های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  . برک، لورای.(1385).روانشناسی رشد(از لقاح تا کودکی). جلد اول. ترجمه­ی. یحیی سید محمدی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات ارسباران.

  .بهاوری­خسروشاهی، عفر. محمودعلیلو، مجید.(1391). بررسی رابطه بین سبک­های هویت با  معنای زندگی دانشجویان. دوره­ی 8. شماره2. 143-164.

  .بیرامی، منصور.(1389).  مقایسه سبک های هویت ،انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.سال پنجم. شماره­ی 5. 28- 46.

  .بیگدلی، حسین. (1384 ). بررسی رابطه تفکر انتقادی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی رشته علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  .پاشا، غلامرضا. گل­شکوه، فرزانه.(1382). رابطه بین اکتساب هویت و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. مجله­ی علوم تربیتی( ویژه­نامه هویت)دانشگاه فردوسی مشهد.  دوره­ی4. شماره­ی 1. 355 – 373.

  .پاک­مهر، حمیده. دورقی، فاطمه. غنایی­چمن­آبادی، علی. کرمی، مرتضی(1392). رواسازی و اعتباریابی و تحلیل عاملی گرایش به تفکر انتقادی ریتکس در مقطع متوسطه. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی. سال چهارم. شماره­ی11. 33-53.

  . ترکی، سیمین. (1390). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با بروز اختلال افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد.

  .تفنگدار، ملیحه. (1386).  روش­های آموزش در تفکر انتقادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  .جواد زاده شهشانی،افسانه.(1383).تفکر انتقادی ودین دو عامل مهم در شکل­گیری هویت ومقابله با بحران­های روانی و اجتماعی. حوزه و دانشگاه . سال دهم.شماره 41. 51 – 81 .

  .جوادزاده شهشهانی، افسانه.(1380). بررسی تفکر انتقادی و هویت دینی و رابطه این دو در دانشجویان 20-22 ساله دانشگاه­های تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

  .جوشن­لو، محسن. دهقانی، مرضیه(1385). رابطه باورهای خودکارآمدی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تربیت معلم. دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه­ی درسی تربیت معلم تهران.

  .جوشن­لو، محسن. رستمی، رضا. نصرت­آبادی، مسعود(1385). بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. فصلنامه روانشناسان ایران. سال سوم. شماره­ی9. 35- 51.

  هالاهان، دانیل پی و کافمن، جیمز ام.(. 1383). مقدمه ای بر آموزش های ویژه کودکان استثنایی.

  ترجمه مجتبی جوادیان. تهران: انتشارات به نشر

  .حجازی، الهه. سمیه، برجعلی.(1388). تفکر انتقادی، سبک­های هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه یک مدل علی، نشریه روانشناسی معاصر. شماره 8 .  1-13.

  .حجازی، الهه. فرناش، سهیلا.(1385).بررسی رابطه سبک­های هویت و تعهد هویت با کیفت دوستی.  مجله­ی روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و ششم. شماره­ی 12. 161-184.

  .حجازی، الهه.برجعلی­لو، سمیه. نقش، زهرا.(1388). رابطه سبک­های هویت، تهعد هویت ،خودکارآمدی تحصیلی.مجله روانشناسی. دوره 13.  شماره­ی 4. 377 -390 .

  .حسینی، سیده فاطمه.(1387). بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

  .حیدری، علیرضا. سیدآسیابان، سمیرا.(1392). مقایسه تفکر انتقادی، سخت­کوشی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اندیشمک. مجله­ی روانشناسی اجتماعی. 101-117.

  .دانشورپور، زهره. تاجیک اسمعیلی، عزیزالله. مهرناز، ولی­الله.( 1386). تفاوت­های جنسی در صمیمیت اجتماعی:سبک­های هویت. شماره­ی 51. 394-404.

  .دانشورپور، زهره.(1385). بررسی رابطه بین سبک­های هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستان­های متوسطه دولتی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  .دوبونو،ادوارد (1384).سلسله درس های تفکر. ترجمه:مرجان فرجی. تهران.انتشارات جوانه رشد.

  .رحیمی­نژاد، عباس.(1379). بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجویان کارشناسی. رساله­ی دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس.

  .رحیمی­نژاد، مهدی.(1392). محاسبه­ی آلفای کرونباخ. www.magiran.com/view.asp                                                                                                                                               

  .روان­بند، روح­الله.­(1387). بررسی رابطه سبک­های هویت و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دانش­آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان دزفول.  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  .زکی، محمدعلی. خشوعی، مریم السادات. (1392). سلامت اجتماعی و عوامل موثر برآن در بین شهروندان شهر اصفهان. فصلنامه جامعه شناختی شهری. شماره­ی8 .79 – 108.. 

  .سام­آرا، عزت­الله.(1388). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس محور. فصلنامه علمی- پژوهشی انتطام اجتماعی. شماره 1. 9-24.

  .سجادی، حمیرا. صدرالسادات، سیدجلال.(1383). شاخص­های سلامت اجتماعی. ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی. سال نوزدهم. شماره­ی207 و 208. 244-253.

  .سرمد، زهره(1378). متغییرهای تعدیل­کننده و واسطه­ای: تمایزات مفهومی و راهبردی پژوهشهای روانشناختی. دوره5. 3و4. 63 – 81.

  .سعادتی ­شامپر،ابوطالب. (1383).بررسی ارتباط بین سبک های هویت برزونسکی با سلامت عمومی و مسئولی­ پذیری در دانشجویان دانشگاه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  .سیف ،علی اکبر.(1386). روانشناسی پرورشی.(روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات اگاه.

  .شربتیان، محمدحسن.(1391). تاملی بر پیوند مولفه­های سرمایه­ی اجتماعی و میزان بهره­مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد. مجله جامعه شناسی مطالعات جوانان. سال دوم. شماره­ی 5. 149 – 174 .

  .شریعتمداری، علی.(1382). نقد و خلاقیت در تفکر. تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

  .شعبانی، حسن.(1378). تاثیر روش های حل مسئله به صورت گروهی بر روی تفکرانتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر تهران. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

  .شکرکن، حسن. امیدیان،  مرتضی. نجایان، بهمن. حقیقی، جمال.(1380). بررسی و مقایسه انواع هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. سال هشتم. شماره­ی1 و 2 .73-98.

  .شهرآرای، مهرناز.(1384). روانشناسی رشد نوجوان. تهران: انتشارات نشر علم.

  .صبوری، سعید.(1390). بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین کارمندان آموزش و پرورش  تهران.  پایان­نامه کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران.

  .صفری، آسیه.(1388). بررسی رابطه بین سبک­های هویت با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دوره کارشناسی دانشجویان تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

  .عباسی، عفت.(1380 ). بررسی مهارت های موثر در پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره .متوسطه. دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

  .عبدالله تبار، هادی. کلدی، علیرضا. محققی، سید حسن. فروزان، آمنه. صالحی، مسعود.(1378). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره­ی 30و 31. 171-189.

  .عبدی،  بهشته. (1380). بررسی رابطه بین نقش های جنسیتی . وضعیت های هویت شغلی با ترس از موفقیت دانشجویا دختر و پسر سال چهارم رشته های فنی و مهندسی داشگاهای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد داشگاه تربیت معلم تهران.

  .عسکری، بهنام.(1392). مهارت تفکر انتقادی. مه یار، شماره 26، 58-59.

  .عسکری، مونا.(1392). کتابداران دیروز و مدیران اطلاعاتی امروز. وبلاگ گروهی دانشجویان ارشد علوم اطلاعات و دانش­شناسی.

  .فارسی نژاد، معسومه. حجازی، الهه. (1386 ).نقش واسطه گری متغییر تعهد در رابطه بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی در نوجوانان شهر تهران. فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. سال ششم.  شماره­ی 3 و 4. 34 – 46.

  .فارسی­نژاد، معسومه.(1383). بررسی رابطه سبک­های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان­های شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.

  .فتحی­آذر، اسکندر.(1382). روشها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.

  .فرهادی­نیا، حمزه. (1391).ارتباط توانایی فضایی با سبک­های شناختی: با نقش .اسطه­گری گرایش به تفکر انتقادی و نگرش به خلاقیت در دانشجویان گروه­های علوم ریاضی و علوم انسانی، مبنایی بر تعمیم­یذیری کارکردهای شناختی نیمکره راست مغز.پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.

  .فیشر،رابرت(1970).آموزش و تفکر،ترجمه:فروغ کیان زاده(1385).چاپ اول،اهواز،نشر رسش.

  قنبری­هاشم­آبادی، بهرام. گراوند، هوشنگ. محمدزاده، قیصر. اعظم حسینی، سیدعلی­اکبر.(1391).بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خودراهبردی در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد و نقش آن در موفقیت تحصیلی. مجله­ی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. دره­ی هفتم. شماره­ی4. شماره­ی پیایی8. 15-27.

  .کبریایی، الهه.( 1387). بررسی رابطه­ بین سبک­های هویت و ابراز وجود با اضطراب اجتماعی دانش­آموزان دختر پایه سوم ریاضی در شهر مشهد. پایا­ن ­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

  .کرمی، الهام.(1392). شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و مولفه­های رفتاری موثر اساتید دانشگاه در شکل­گیری تفکر انتقادی دانشجویان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.

  .کیینز، کری.ال.ام. شاپیرو، آرام­دی.(1386). سلامت اجتماعی در ایالات متحده یک همه­گیر شناسی توصیفی. ترجمه­ی حسینی. انتشارات دانشگاه شیکاکو.1998

  .گرایلی­مقدم، محبوبه.(1391). بررسی رابطه تفکر انتقادی با سواد اطلاعاتی دانشجویان تربیت معلم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.

  .گنجی، حمزه (1385). بهداشت روانی. تهران: نشر ارسباران.

  .گنجی، کامران. نوابخش، مهرداد. ذبیحی، رزیتا.(1390). رابطه سبک­های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی در دانش­آموزان پیش­دانشگاهی در ریاضیات. فصلنامه­ی روانشناسی تربیتی. سال هفتم. شماره­ی 22. 95-124.

  .لطف آبای،حسین (1384). روانشناسی رشد نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. تهران: سمت.

  .مارینوز، رابرت و رنکین. استوارت و سومیوز، کارلین و برنت، رونالد. (1380). ابعاد تفکر در برنامه درسی و تدریس، ترجمه­ی قدسی احقر. تهران. انتشارات یسطرون.

  . مایرز،چت(1960).آموزش تفکرانتقادی،ترجمه:خدایار ابیلی(1386).چاپ ششم،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

  .محمدیاری، اشرف.(1381). رابطه تفکر انتقادی میران گروه­های آموزشی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی.

  .مرندی، علیرضا.(1379). بهداشت عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

   موسسه­ی تحقیقات بهبود زندگی زنان                                          . http://www.farsi.riwl             

  .وامقی، مروئه. صدیقی، ژیلا. طاووسی، محمود. جهانگیری، کتایون. سید علی، آذین. امیدواری، سپیده. آیین­پرست، افسون. عبارت، مهدی. فرقتون، فرزانه. واحدی­نیا، مریم سعادت. منتظری، علی.(1392). ارزیابی مردم ایران از .روابط اجتماعی و سلامتی. مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران. فصلنامه پایش. سال دوازدهم. شماره­ی 2. 183-194.

  .وزارت درمان و آموزش پزشکی.(1385). عوامل اجتماعی بر سلامت. معاونت سلامت. دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

  .هاشمیان نژاد، فریده. (1380).چهار چوب های نظری در خصوص برنامه های درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تاکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی. رساله دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

  .هاشمیان نژاد، فریده. (1383).پرورش تفکر انتقادی از طریق برنامه درسی در دوره ابتدایی، مقالات ارائه شده در همایش برنامه درسی و پرورش تفکر. تهران. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

  .هومن، حیدرعلی.(1385). تحلیل داده­های چند متغیری در پژوهش­های رفتاری. تهران: پیک­فرهنگ.

   

  منابع انگلیسی

   

               

  .

  .Amit ,M . & ,.Aizikovith,E,. (2010). Evaluating an infusion approach to the  of critical thinking. Ben Gurion University, Beer-Sheva, Israel. accepted January 25 pp3818–38.

   

  .Berzonecky, M. D.,& Kuk, L.S. (2005). Identity style, Psychological Maturity, and academic, performance. Personality and Individual Difference. 39, 235-247.

  .Berzonecky, M., & Sullivan, C. (1992). Social congnitive aspect of identity style: Need for cognition expeiential openness, and intrspeclion. Jurnal of Adolescent Research, 7, 140-155.

  .Berzonsky MD.( 1992). Identity style and coping strategies. Journal of personality; 60: 771-78.

   

  .Berzonsky MD.) 2004( Identity Style, Parental Authority, an IdentityCommitment.Journal of youth andadolescence; 33(3):213-220.and integration, Identity, 1, 7-58.

   

  .Berzonsky, D.g.Ferrarr, R.(1996). Ego Identity or ientation and deusional  Sterete gions. Jornal of personalitity and indididuol.Differencess, 26: 597-606.

  .Berzonsky, M.D., (2003). Identity Style and Well-being: Does Commitment Matter? Identity: An International Journal of Theory and Research, 3(2),.

   

  .Berzunesy.M.D(2002).Identity processing styles. Self construction an epistemic assumptions .Asovlol cuructrslpe rectiv. State university of new york Cortel.

   

  .Brooks, J. H & DuBois, D. L, (1995). Individual and environmental predictors of adjustment during the firstyear of college, Journal of College Student Development, 36, 347-360.

  .Deniel E. lee(2006(Academic freedom critical thinking and theaching ethics. Jornal of Arts and Hamanities in tligher education, 5, 199-208.

  .Erikson, E.H(1965)Identity and life cyce ,Boston,https://llk.media.mit.edu/courses/readings/Erikson-Identity-Ch2.pdf.

   

  Erikson, E.H.(1968) Identity: Youth andcrisis, New York:Nortan, http://onlinelibrary.wiley.com.

   

  .Erwin R. and J.R Winferd(1993). Growth in critical and evaluation of avgument among Buffalo non-proficient readers.Reading comprehension. State university of New York At    Abstract, international-A, 54(o6), 2 104 .

  .Facion, P.A(1960). Critical Thinking : A Statement of Expert Consensus for Purposes for Educational Assess and Instruction .USA:The California Academic Press.

  .Jin G. , Bierma Tj, Brodbear JT(2004). Critical thinking a money environmental Health      undergraduates and implications for the porofession. J Environ Heath oct; 67(3). 15-20,26; quiz 29-30

  .Keyes LM (2002) The Mental health Continuum from languishing to flourishing inlife. Journal of Health and Social Behavior,2007-222, 43s.

   

  .king M , Shell R.(2002). Teaching andevaluating critical thinking with co nceptmaps. Nurse

   

  .Kolsener. L.(1996). The in fluence of development and emotiona factors on success in colloge.  www. Riviw. org/ issues. Vol. 3. No2.

   

  .Larson,James, (1996) The measurement of social well-being, social Indicators Reserch 28 pp285-296.

   

  .Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 551_558.

   

  .Mckendrick, W. (2011)_ Raising daughters and loving sons: gender, African- American maternal parenting styles, and identity formation. Doctoral dissertation, Florida State University.

   

  .Paul, R Elder, L Barel, Ted(1997). California Teacher preparation for instruction in critical thinking: research finding, state of California commission on teacher credentialing, sacranento, ca, march

  .Schwartz, S. J. (2001). The evolution of Eriksonian and neo_Eriksonian identity theory and research: Areview and integration. Identity, 1, 7_58.

   

  .Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Weisskirch, R. S.& Wang, S. C. (2010). The relationships of personal and cultural identity to adaptive and maladaptivepsychosocial functioning in emerging adults. Journal of Social Psychology, 150(1), 1-33.

   

  .Thomas. J.(2005 ). "Faciliation of Critical Thinking and Deep Cognitive Processing by StructuredDiscussion Board Activities". Available at : http://www.dmu.ac.

                                         


موضوع پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , نمونه پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , جستجوی پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , فایل Word پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , دانلود پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , فایل PDF پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , پروژه در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان , رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

1مقدمه مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (گرایش آموزش کودکان) مقدمه: توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی است. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی اجتماعی موثر بر آن از جمله هویت یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) قدمه : اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی است که طی آن افراد، ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت های اجتماعی مرتبط با یک حرفه را کسب می نمایند و حس هویت نسبت به یک رشته تخصصی را درونی می سازند.این فرایند با ورود به برنامه آموزش پرستاری آغاز می شود و با اتمام این دوره و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد.بدین ...

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وجود تأکید سازمان های برجسته آموزشی و فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME) بر اهمیت رشد تفکر انتقادی، حوزه علوم پزشکی در کشور ما نیازمند شناسایی و بررسی دقیق عوامل مرتبط با آن ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده در عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی شگرف را در عرصه جهانی رقم زده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان قرن بیست و یک کمک کند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی به زندگی دلخواه, آرمانی و پربار دست یابد; ضمن آن که اگر ابزار مزبور به اشتباه و یا همراه با سوء نیت به ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش:فلسفه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی چکیده : هدف کلی این پژوهش تبیین رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت و تحلیل تطبیقی مبانی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی است. بنا بر ماهیت موضوع تحقیق از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده شده است، و منابع مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر قرآن کریم، نهج البلاغه و هچنین کتب تربیتی، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

ثبت سفارش