پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی

word 345 KB 30019 122
1393 کارشناسی ارشد هنر
قیمت: ۱۵,۸۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه نظری دوره کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

  گرایش فیلمنامه نویسی

  چکیده:

  مسئله تحقیق، بررسی پیش­فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی است. برای پاسخ به این مسئله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. چارچوب نظری، تبدیل عالم معقول به جهان محسوس در نظریه آیت الله جوادی آملی، - ﺧﻠﻖ آثاری ﮐﻪ نقطه شروعش فهم ﻋﻘﻞ، میانه اش درک و پردازش معقول در دستگاه مخیله و در نهایت محسوس کردن آن معقول، در عالم خارج است؛- و همچنین مبانی نظری شهید آوینی در باب سینمای دینی است.

  نتایج مهم به دست آمده عبارتند از اینکه فیلمنامه دینی باید فرایند معقول کردن محسوس را طی کند. حلقه رابط در محسوس کردن معقول، وهم و تخیل قوی است. ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﻁﻞِ ﺣﺲ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ قدم بردارد، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺵ چیزی جز همین هنر و سینمای فاسد هالیوودی نیست. برای خلق فیلمنامه دینی، تنها عنصر تاثیرگذار فیلمنامه نویس است، چرا که هر راهی برای خلق فیلمنامه دینی پیشنهاد شود باید از فیلتری به نام نویسنده بگذرد. بخش اعظم فیلمنامه در درون نویسنده شکل می گیرد؛ پس نباید توقع داشت همچون فرمول ریاضی راهی برای دینی شدن فیلمنامه ارائه کرد. تنها نویسنده دین مدار است که خودآگاه و ناخودآگاه، فیلمنامه دینی را از درون خویش بر کاغذ می نگارد. اگر ذات و درون نویسنده، تزکیه یافته و متعهد قلبی و عملی به احکام، فلسفه و اخلاق اسلامی بود، فیلمنامه ای که خروجی می دهد بی شک دینی خواهد بود، و إلا هر راهکاری هم ارائه گردد به واسطه ی عدم وجود نویسنده متدین، راه به جایی نخواهد برد.

  «فهم دینی»، «درک هنری» و «مطیع دین بودن» سه ضلع مثلثی است که نویسنده دین مدار را به فیلمنامه دینی می رساند؛ از یک طرف «فهم دینی» راهنمای او در به کارگیری محتوای مطلوب دین است و از طرف دیگر «درک هنری» به او می آموزد که چه عناصر فرمی با محتوایش هماهنگ یا در تضاد است؛ در نهایت «مطیع دین بودنِ» چنین نویسنده ای او را از به کارگیری عناصر متضاد با محتوای دینی اش بر حذر می دارد. اینچنین است که احکام، فلسفه و اخلاق اسلامی، به اندازه ی تقید شخص نویسنده، در فیلمنامه بروز و ظهور می یابد و آن را دینی می­کند.

   

  کلید واژه‌ها: فیلمنامه، دین، احکام اسلامی، فلسفه اسلامی، اخلاق اسلامی، فرم، محتوا، داستان، ژانر. 

  طرح مسئله

  در میان متفکران فیلمنامه نویسی ایران و جهان پیش فرض هایی برای رسیدن به فیلمنامه دینی در نظر گرفته شده است؛ مثلا برخی همین که موضوع فیلمنامه در مورد مفاهیم دینی، یا در مورد یکی از قدیسین، یا حتی تنها و تنها روایت داستانی که بر گرفته از واقعیت باشد را فیلمنامه دینی می دانند. در صورتی که اشکالاتی بر این نظریه ها مطرح می شود نظیر اینکه شاید موضوع فیلمنامه در مورد مسائل دینی باشد اما نتیجه گیری ضد دین باشد، یا آیا میتوان برای رسیدن به نتیجه دینی، دست به دامن وسیله های غیر دینی شد؟(آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟)و...

  سوال اصلی این است که آیا پیش فرض علمی برای دستیابی به فیلمنامه دینی، توسط نظریه پردازان ادبیات نمایشی در نظر گرفته می شود؟

  دین یگانه راه ارتباط مخلوقات با خالق است؛ این سخن تمام ادیان الهی از حضرت آدم(علیه السلام) تا حضرت خاتم(صلی الله علیه وآله و سلم) است. با بحث تفصیلی که در ادامه خواهد آمد این نکته روشن می شود که ما هر تعریفی از دین ارائه بدهیم، هنر دینی به طور عام و فیلمنامه دینی به طور خاص تحت تاثیر همان تعریف قرار می گیرد؛ "از سوی دیگر وقتی ما از دین به طور کلی سخن می گوییم در معرض خطر مبهم گویی و بی دقتی هستیم و چه بسا ظرایف مهم و پیچیده ادیان موجود را تحریف کنیم. برای مثال دین معمولا (ونه همیشه) با اعتقاد به قلمرویی مافوق طبیعی یا الهی همراه است اما اعتقاد به یک قلمرو مافوق طبیعی در بعضی ادیان وجود ندارد (نظیر مکاتب بودایی که قائل به وجود خداوند نیستند) و در ادیانی هم که وجود دارد (نظیر نائوئیسم و هندوئیسم و اسلام) نقشهای بسیار متفاوتی ایفا می کند. در میان ادیان تفاوت های عظیمی وجود دارد، به همین دلیل است که یافتن یک حداقل مشترک یا سخن گفتن تفصیلی از دین به طور کلی دشوار است. [...] حتی بعضی افراد مدعی اند که انسان گرایی سکولار و کمونیسم هم دین هستند یا دست کم خصائص دینی را به قوت نشان می دهند." (پترسون و سایرین، 1383: 19). پس به ناچار باید در ابتدا دین مورد نظر و تعریف آن را مشخص کرد تا بعد بتوان وارد بحث اصلی شد.

  در طول تاریخ بشر پیامبرانی از جانب پروردگار برای شناساندن راه چگونه زیستن به سوی مردم روانه شدند؛ این راه چگونه زیستن را همان دین می نامیم که در هر زمانی مطابق با شرایط و مردمان آن زمان از جانب پروردگار تعیین و بوسیله پیامبران الهی به مردم ابلاغ می گردد. تمام ادیان الهی دارای احکام، اخلاق و فلسفه ای هستند که انسان را در زندگی دنیوی و اخروی به سوی حق راهنمایی می کند. این مثلث احکام، اخلاق و فلسفه برای جزء جزء زندگی بشر تکلیفی را تعیین کرده که با عمل به آن سعادت دنیوی و اخروی را برای عاملینش به ارمغان می آورد. با اندک تاملی به این نکته که طبق تعریف ادیان الهی، انسان ها مکلفینی هستند که در تمام مراحل زندگی خود موظف به اجرای فرامین دین می باشند، روشن می شود که نمی توان در مرحله ای از زندگی دین را اجرا کرد و در مرحله ای مثلا در هنر، دین را رها کرد و بی قیدِ دین، هنری را که هیچ سنخیتی با دین ندارد بوجود آورد و باز ادعای دینداری هم کرد.

   با مشخص شدن نکات بالا حال به این سوال می رسیم که مراد کدام دین است؟ روشن است که با آمدن دین جدید آیین های قبلی منسوخ می شود و همه ناگزیر باید از آیین جدید تبعیت کنند؛ اگر طالب راه حق هستند. شکی در این نیست که دین مبین اسلام، آخرین دین فرستاده از جانب پروردگار است و توسط حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله و سلم) بر جهانیان نازل شده است. حلقه اتصال دین مبین اسلام با آسمان قطع نشده و با وجود امام معصوم(علیه السلام) راه برای تفسیر و اجرای فرامین اسلامی مطابق با زمان و شرایط بشر امروز باز است. فقه شیعه، فقهی پویاست و با اصول محکمی که از قرآن و سنت به ما رسیده حتی در شرایط غیبت امام معصوم(علیه السلام) راه بر علمای ما بسته نیست و با تفسیر قرآن و عمل به احادیث معصومین(علیهم السلام) می توان به سر منزل مقصود رسید.

  به ناچار باید دایره را از این هم تنگ تر کنیم چون مذاهب اسلامی با تمام اشتراکاتی که در اصول دارند هر کدام تعریفی متفاوت از دین ارائه می دهند. علوم انسانی برخاسته از هر مذهب، متاثر از تعریف آن از اسلام است. شکی نیست که با تمام ادله عقلی و نقلی(حدیث غدیرخم؛ وجوب انتصاب جانشین طبق قاعده لطف؛ حدیث منزلت و.. ) که در این بحث مختصر نمی گنجد، تشیع یگانه راه حق و استمرار اسلام ناب محمدی است؛ پس با این یقین که باید تمام مشی زندگی خود را از مبانی شیعه استخراج کنیم و اینکه مراد از دین در بحث های آینده اسلام شیعی است، بحث را ادامه می دهیم.

  ضرورت فیلمنامه در سینما و فیلمنامه دینی در سینمای دینی: "درنوشتن یک فیلمنامه، مانند هدیه دادن، نیت مهم است..." (ویلیام گلدمن) این به معنی آن است که هدف و هرآنچه که قرار است به تماشاگر منتقل شود باید به خوبی ازسوی فیلمنامه نویس درک شود و به خوبی نیز به بیننده منتقل شود. این هدف ممکن است هدف هایی چون: ترساندن و یا تفکر و تامل در فیلم های خاص و غیرمتعارف باشد. در هر حال این هدف هر چه باشد باید به شیوه ای درست و متعالی ارائه شود و نه با دست گذاشتن بر روی سخیف ترین جنبه های بشری. باید به تماشاگر احترام گذاشت و او را به شیوه ای مناسب با فیلم همراه کرد. یک فیلمنامه نویس همیشه می تواند از الگوهای موفق و تضمین شده استفاده کند، اما هرگز نباید از خلاقیت و نوآوری و ارائه نکات و ویژگی های جدید پرهیز کند. در واقع باید تلاش کند تا اگر می تواند تماشاگرش را در یک تجربه تازه دخیل کند. یک فیلمنامه نویس هرگز نباید تماشاگر را فراموش کند. او باید اطلاعات مورد نیاز تماشاگر برای همراهی با فیلم را در زمان های مناسب به او بدهد تا او گیج نشود و به دلیل بی اطلاعی قصه را گم نکند. مثلا یکی از اصول فیلمنامه نویسی کلاسیک آن است که شخصیت های مهم و اصلی فیلم باید در یک سوم اول فیلم به بیننده به گونه ای معرفی شوند. و یا در فیلم های جنایی نمی توان از دادن اطلاعاتی که تماشاگر را برای حل معما کمک می کند ممانعت کرد؛ این یکی از مهم ترین جنبه های فیلم نامه نویسی است. (دانشنامه رشد)

  به اعتراف تمامی سینماگران، فیلمنامه یکی از اساسی ترین ستون های ساخت یک فیلم است. باید گفت که فیلمنامه نقشه اولیه­ای است که فیلم طبق آن بنا می شود؛ این فیلمنامه هر مسیر و هدفی را مشخص کرده باشد به ناچار بقیه عوامل فیلم آن را دنبال می کنند. هر چند تغییری کوچک از جانب کارگردان صورت گیرد اما در انتها، مسیر همان مسیر اولیه فیلمنامه است.

  با توجه به نکات بالا اهمیت فیلمنامه برای رسیدن به سینمای دینی که مد نظر همه دلسوزان فرهنگیست مشخص می شود. به حکم جبر، تنها با یک فیلمنامه دینی است که می توان یک فیلم دینی ساخت. پر واضح است که با یک فیلمنامه که مثلا بر مبنای سکولار نگاشته شده نمی توان یک فیلم دینی استخراج کرد. این ساده لوحیست که برخی گمان می کنند با جا دادن یکی دو صحنه یا حتی سکانس اخلاقی می توانند فیلمشان را دینی بنامند؛ این سخن مانند این است که بخواهیم شخص جذامی را با آرایش، سالم و زیبا جلوه دهیم؛ این خانه از پای بست ویران است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

  سینما به عنوان مؤثرترین هنر انسان معاصر توانسته است حوزه های کشف و تأثیرگذاری خود را به گونه ای گسترش دهد که تحلیل و بررسی قرن اخیر، جدای سینما أمری محال به نظر آید.

  آثاری در سینما متولد شده اند که می توان بنفسه آن ها را به عنوان یک اثر سیاسی، فلسفی، کلامی، جامعه شناسی و حتی دینی مورد نقد و بررسی قرار داد. امروزه سینما به یک ماشین مولد اندیشه تبدیل شده است. این یک امر پذیرفته شده در میان منتقدان دهه های اخیر است که یک اثر فارغ از انگیزه های سازنده آن، می تواند تاثیرات مثبت یا منفی زیادی در پی داشته باشد. از این رو تحلیل و بررسی لایه های آشکار و پنهان فیلم ها برای فرار از تاثیرات مخرب سینما بر جامعه، امریست گریز ناپذیر. گاهی از تاثیر یک فیلم بر مخاطب و استنباطاتی که از آن می شود چیز بیشتری دستگیر منتقدان می شود تا اظهارات خود سازنده فیلم؛ لذا از همین روست که امروزه حوزه نقد، قلمرو وسیع تری را در بر می گیرد. این نگاه وسیع به سینما است که انتظارات جدیدی را از هنرمند می طلبد؛ پرداختن به موضوعات و مفاهیمی که گاه ریشه در علوم دیگر دارد، توجه جدیدی را به سینما معطوف داشته است. ارزش سینما امروزه نه فقط به خاطر احساسات و ادراکات هنرمند مورد توجه قرار می گیرد بلکه به خاطر چیزی در درون هنرمند که ادراکات او مبتنی بر آن است، اهمیت پیدا می کند. گاه کسانی وارد حوزه سینما شده اند که نیتشان تنها انتقال علومی است که پیش تر در آن عمری را گذرانده اند. کم نیستند کسانی که سایر روش های انتقال مفهوم را برای مقصود مورد نظرشان ناقص دانسته اند و به سراغ سینما آمده اند. در این رویکرد است که کشف تعابیری متفاوت از سینما گسترش پیدا کرده است.

  متاسفانه گاهی منتقدین سینمایی درگیر نگاه ساختاری صرف و یا نگاه مفهومی ظاهری به فیلم ها می شوند. در این میان افرادی هستند که سعی می کنند با بررسی ژرف نگرانه درباره آثار سینمایی بحث کنند.

  با ورود به حوزه تبلیغ دین از طریق رسانه سینما باید بنیادی ترین مقدمات این حرکت که همان شناخت پیش فرض های موجود برای رسیدن به یک فیلمنامه دینی است را مورد نقد و بررسی قرار داد. چرا که فیلمنامه به عنوان شالوده ی اصلی ساخت یک فیلم، بیشترین تاثیر را در بخش فرم و محتوا ایفا می کند.  

   

   

   

   

   

  1-3 اهداف تحقیق

  در تحقیق پیش رو یک هدف اصلی و پنج هدف فرعی پیگیری می شود.

  1-3-1 هدف اصلی

  شناسایی و تبیین پیش فرضها برای رسیدن به فیلمنامه دینی و تشخیص ظرفیت های آنها.

  1-3-2 اهداف فرعی

  1- بررسی ژانر دینی.

  2- ضرورت رعایت هر سه جنبه احکام، فلسفه و اخلاق اسلامی در ایجاد فیلمنامه دینی.

  3- بررسی سبک های موجود در ایجاد فیلمنامه دینی.

  4- تبیین پیش فرض های موجود از منظر متفکران اسلامی برای رسیدن به فیلمنامه دینی.

  5- تاکید بر سهم دین مداری نویسنده برای دستیابی به فیلمنامه دینی.

  Abstract

  The topic of the research is examination of supposition for arriveing to religious scenario. This research has been used descriptional analytical method for answering to this topic. Theoretical framework is: changing logical world to tangible world in Ayatallah Amoli`s theory. Creating works that start point of that is understanding of wisdom, mid point of that is understanding and processing of logical in imagination system and finally, specifying of the logical in out world. And also this is Shid Avini`s theoretical considering about religious cinema.

  Important results are consist of religious scenario should travel process of noticeable being logical. Strong illusion and imagination is mediator ring in logical tangible. The result of the art that is taking a step in null and void way feeling and mind is corrupt Hollywood cinema. Playwright is alone effective element for creating religious scenario. Because every way that has suggested for creating religious scenario should pass playwright`s filter. Much part of scenario has been created in playwright`s mind,  So, we shoulden`t expect that present a way for being religious scenario like mathematical formula. Just, pious playwright can wright religious scenario, conscious and un conscious. If playwright`s nature has been purification and he/she was committed to Islamic orders, philosophy and ethics, heart and practical. So, scenario had been written, been religious. And if not, every way that has been presented will defeated because there is not a religious playwright.

  (religious understanding) , (art understanding) and (to obey to Islam) are three sides of the triangle that religious playwright convey to religious scenario. At first side (religious understanding) is his/her leader to using desired content of religion. And at the other side, (art understanding) learn to him/her which one of the form elements are accordant with its content and which one of those are opposed. Finally, (to obey to Islam) prevent him/her from using opposed elements with his/her religious content. So, Islamic orders, philosophy and ethics appear in scenario as rate of playwright`s belief to religion.

   

  Key words: scenario, religion, Islamic orders, Islamic philosophy, Islamic ethics, form, content, story, genre.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

      فصل اول: کلیات و مفاهیم

  1-1 طرح مسئله.........................................................................................................................................................2

  1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق.................................................................................................................................5

  1-3 اهداف تحقیق.....................................................................................................................................................6

  1-3-1 هدف اصلی....................................................................................................................................6

  1-3-2 اهداف فرعی..................................................................................................................................6

  1-4 سوالات تحقیق...................................................................................................................................................7

  1-4-1 سوال اصلی...................................................................................................................................7

  1-4-2 سوالات فرعی...............................................................................................................................7

  1-5 فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................8

  1-6 تعریف مفاهیم.....................................................................................................................................................9

  1-7 کاربردهای تحقیق...........................................................................................................................................16

   

  فصل دوم: پیشینه تحقیق و چارچوب نظری

  2-1 بررسی تحقیقات پیشین...............................................................................................................................18

  2-1-1 پیشینه طرح..............................................................................................................................19

  2-2 چارچوب نظری تحقیق..................................................................................................................................26

  2-2-1 سینمای دینی از دیدگاه برایان پی. استون.........................................................................26

  2-2-2 تبیین مولفه­های سینمای دینی از منظر اندیشه اسلامی.................................................................29

  2-2-2-1 تبیین نظریه آیت الله جوادی آملی در باب هنر...........................................................30

  2-2-2-1-1 سینمای دینی با عدل محوری، نه اعتدال محوری................................31

  2-2-2-1-1-1 عدل محوری، با استناد به کدام منابع................................33

  2-2-2-1-2 نگاه فقیهانه در سینمای دینی...................................................................35

  2-2-2-1-3 جمال و رابطه آن با هنر..............................................................................36

  2-2-2-1-3-1 جمال و هنر دینی..................................................................37

  2-2-2-1-3-2 زبان فطرت زبان بین المللی است.......................................38

  2-2-2-1-3-3 لزوم پرداخت به جمال محض در سینمای دینی.............39

  2-2-2-1-4 فرایند محسوس کردن معقول....................................................................41

  2-2-2-1-4-1 فرایند ­شکل­گیری ­هنر، از دیدگاه حکما.............................41

  2-2-2-1-4-2 ­نظریه ­آیت­الله­جوادی­آملی،محسوس کردن معقول...........44

  2-2-2-2 مبنای فطری سینمای دینی (تبیین مبانی نظری شهید آوینی)..............................47

  2-2-2-2-1 ذائقه ی بیمار مخاطب سینما و لزوم تغییر آن.......................................49

  2-2-2-2-2 اصالت شخص هنرمند در رسیدن به هنر متعهد...................................50

  2-2-2-2-3 جذابیت، بودن یا نبودن؛ مسئله این است...............................................52

  2-2-2-2-4 تفاوت افق سینمای اسلامی به مثابه تفاوتی روشن...............................55

  2-2-2-2-5 آرمان آوینی و اوضاع امروز سینما و تلویزیون.........................................56

  2-2-2-2-6 آغازی بر یک پایان........................................................................................58

  2-2-2-2-7 جمع بندی دیدگاه شهید آوینی................................................................60

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 روش تحقیق....................................................................................................................................................62

  3-2 ابزار گردآوری اطلاعات .................................................................................................................................64

  3-3 روش تجزیه-تحلیل اطلاعات.......................................................................................................................65

   

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1 تعریف سینمای دینی...................................................................................................................................67

  4-1-1 ابتناء تعریف سینمای دینی بر تعریف دین........................................................................69

  4-2 سینمای دینی ممکن یا غیر ممکن...........................................................................................................71

  4-2-1 سابقه سینمای دینی در جهان.............................................................................................74

  4-3 بایدها و نباید های سینمای دینی..............................................................................................................75

  4-3-1 ناکارآمدی عقل ابزاری سکولار..............................................................................................75

  4-3-2 لزوم علم، برای ورود به سینمای دینی................................................................................78

  4-3-3 لزوم توجه به توقع محتوایی و دینی جامعه........................................................................79

  4-3-4 بایدها و نبایدهای سینمای دینی، از منظر متفکران اسلامی.........................................82

  4-3-5 مفاد و موضوعات سینمای دینی...........................................................................................83

  4-3-5-1 موضوع سینمای دینی .....................................................................................84

  4-4 رسیدن به داستان دینی...............................................................................................................................86

  4-4-1 شخصیت پردازی......................................................................................................................88

  4-4-2 دیالوگ نویسی........................................................................................................................90

  4-4-3 اصالت شخص نویسنده دین مدار، در رسیدن به داستان دینی...................................92

  4-5 دیدگاه های موجود در امکان ایجاد فیلمنامه دینی.............................................................................93

  4-5-1 نظریه اول................................................................................................................................94

  4-5-2 نظریه دوم................................................................................................................................95

  4-5-3 نظریه سوم................................................................................................................................96

  4-5-4 نظریه چهارم.............................................................................................................................96

  4-6 مقایسه و بررسی پیش فرض های مطرح..................................................................................................98

  4-6-1 روایت تاریخ و شخصیت های مقدس...................................................................................98

  4-6-2 واقع گرا بودن فیلمنامه.........................................................................................................100

  4-6-3 به تماشا درآوردن نادیدنی ها و مرئی کردن نامرئی ها..................................................102

  4-6-4 محتواگرایی در فیلمنامه دینی............................................................................................102

  4-6-5 رعایت همه شئونات دین، در اثر.........................................................................................104

  4-6-6 راه دینی شدن فیلمنامه از فیلمنامه نویس دین مدار می گذرد..................................105

  4-6-7 جمع بندی..............................................................................................................................106

  4-7 تعیین پیش فرض مختار و بیان دلایل...................................................................................................107

  4-7-1 «فهم دینی»، «درک هنری» و «مطیع دین بودن»......................................................109

   

   

  فصل پنجم: ارائه راهکار و نتیجه گیری

  5-1 راهکارها برای دست یابی به فیلمنامه دینی..........................................................................................111

  5-1-1 تشکیل اتاق فکر....................................................................................................................111

  5-1-2 اصلاح شیوه ی آموزش دانشگاه های هنر........................................................................111

  5-1-3 حمایت و ساخت فیلمنامه های دینی...............................................................................112

  5-1-4 برطرف کردن دغدغه های معیشتی نویسندگان.............................................................113

  5-1-5 کشف و تربیت نویسندگان متعهد به دین و مستعد به فیلمنامه نویسی...................113

  منابع و مآخذ..........................................................................................................................................................115

  منبع:

  منابع و مآخذ

   

  الف) کتاب ها:

  1- قرآن کریم

  2- آرام، علیرضا (1390). راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلمنامه. قم: مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما.

  3- آوینی، مرتضی (1375). حکمت سینما. تهران: فارابی.

  4- آوینی، مرتضی (1377). آیینه جادو، ج1. تهران: ساقی.

  5- آوینی، مرتضی (1373). آینه جادو، ج2. تهران: کانون فرهنگی-هنری ایثارگران.

  6- آوینی، مرتضی (1381). آینه جادو، ج3. تهران: ساقی.

  7- بخشی، حامد (1387). مناسک گرایی در عرصه فیلم های کوتاه دینی. سینمای دینی از تئوری تا عمل؛ مجموعه مقالات. مشهد: حوزه هنری خراسان رضوی.

  8- بوردول، دیوید؛ تامسون، کریستین (1377). هنر سینما (فتاح محمدی، مترجم). تهران: نشر مرکز.

  9- بورکهارت، تیتوس (1376). هنر مقدس (اصول و روش ها). (جلال ستاری، مترجم). تهران: سروش.

  10- پترسون، مایکل؛ هاسکر، ویلیام؛ رایشنباخ، بروس؛ یازینجر، دیوید (1383). عقل و اعتقاد دینی؛ درآمدی بر فلسفه دین (احمد نراقی، ابراهیم سلطانی، مترجمان). تهران: طرح نو.

  11- پرایس، جون.ا (1391). فهم فلسفه، ج1 (رضا علیزاده، مترجم). تهران: روزنه.

  12- پی.استون، برایان (1383). مفاهیم مذهبی و کلامی در سینما (امید نیک فرجام، مترجم). تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

  13- تبریزی، غلامرضا (1382). مقدمه ای بر جامعه شناسی تاریخی اسلام. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان.

  14- جمشیدی، حسن (1379). مبانی و لوازم نقد دینی. سینما از نگاه اندیشه؛ مجموعه مقالات. تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

  15- جوادی آملی، عبدالله(۱۳۸۸). از معقول تا محسوس در هنر اسلامی. قم: زلال کوثر-دانشکده صدا و سیمای قم.

  16- جوادی آملی، عبدالله (1375). هنر وزیبایی از منظر دین. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

  17- جوادی آملی، عبدالله (1381). دین شناسی. قم: نشر اسرا.

  18- حافظ نیا، محمدرضا (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

  19- حسینی، محمد (1382). ریخت شناسی قصه های قرآنی. تهران: ققنوس.

  20- دهخدا، علی اکبر (1375). لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.

  21- ربانی، تقی (1389). آیین برنامه سازی درباره تاریخ مقدس. تهران: مرکز پژوهش­های سازمان صدا و سیما.

  22- ریمون-کتان، شیمولیت (1387). روایت داستانی بوطیقای معاصر (ابوالفضل جری، مترجم) تهران: نیلوفر.

  23- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1386). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.

  24- سوانه، پیر (1388). مبانی زیباشناسی (محمدرضا ابوالقاسمی، مترجم). تهران: نشر ماهی.

  25- سینگر، لیندا (۱۳۸۳). بازنویسی فیلمنامه (عباس اکبری، مترجم). تهران: سوره مهر.

  26- شلهارت، لورا (۱۳۸۸). راهنمای عملی فیلمنامه نویسی (پدرام لعل بخش، مترجم). تهران: افراز.

  27- شووان، فریدهوف (1376). اصول و معیارهای هنر جهانی. (سید حسین نصر، مترجم). تهران: حوزه هنری.

  28- فرهادپور، مراد (1386) بادهای غربی؛ گزیده ای از گفتگوها و سخنرانی ها. تهران: هرمس.

  29- فرید، مهرداد (1380). سینما، دین، ایران. تهران: سوره مهر.

  30- فلوطین (1366). دوره آثار فلوطین، ج2 (محمد حسن لطفی، مترجم). تهران: انتشارات خوارزمی.

  31- فورستر، ای. ام. (1369). جنبه های رمان (ابراهیم یونسی، مترجم). تهران: نگاه.

  32- فیلد، سید (1389). چگونه فیلمنامه بنویسیم (عباس اکبری، مترجم). تهران: نیلوفر.

  33- قادری، نصرالله (1388). آناتومی ساختار درام. تهران: کتاب نیستان.

  34- کاشانی، علی اصغر (1383). سینمای دینی پس از پیروزی انقلاب. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

  35- گِریس، پاملا (1390). راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلمنامه؛ مجموعه مقالات. (علیرضا آرام، مترجم). قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.

  36- گریک، نوئل (۱۳۸۸). راهنمای عملی نمایشنامه نویسی (علی اکبر علیزاد، مترجم). تهران: بیدگل.

  37- لاوین.ت.ز (1383). از سقراط تا سارتر (پرویز بابایی، مترجم). تهران: انتشارات آگاه.

  38- مارتین، والاس (1382). نظریه های روایت (محمد شهبا، مترجم). تهران: مینوی خرد.

  39- مخملباف، محسن (1361). مقدمه ای بر هنر اسلامی. تهران: حوزه اندیشه و هنر اسلامی.

  40- مددپور، محمد (1376). سیر و سلوک در سینما. تهران: کویر.

  41- مددپور، محمد (1375). دیدار بینی. تهران: حوزه هنری.

  42- مریدی، محمدرضا (1387). سینمای معناگرا و نسبی نگری فرهنگی. سینمای دینی از تئوری تا عمل؛ مجموعه مقالات. مشهد: حوزه هنری خراسان رضوی.

  43- مرینگ، مارگارت (۱۳۸۱). فیلمنامه نویسی (داود دانشور، مترجم). تهران: سمت.

  44- مصباح، محمدتقی (1386). چکیده ای از اندیشه های بنیادین اسلامی. قم: مؤسسه اموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی(ره)

  45- مصباح، محمدتقی (1391). آموزش فلسفه،  ج ۱. قم: مؤسسه اموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی(ره)

  46- مقام معظم رهبری(مدظله­العالی) (1389). نکته های ناب (گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان). قم: نشر معارف.

  47- مک کی، رابرت (۱۳۸۲). داستان؛ ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی (محمد گذرآبادی، مترجم). تهران: هرمس.

  48- میرباقری، داوود (1380). سینما، دین، ایران. تهران: سوره مهر.

  49- هیک، جان (1382). بعد پنجم (بهزاد سالکی، مترجم). تهران: قصیده سرا.

  50- مک کی، رابرت (1390). داستان؛ ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی.

  51- میرخندان، سیدحمید (1392). مطالعات دینی فیلم. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

  52- ناصری، حسین (1377). پیش درآمدی بر مبانی فقهی کاربردی تصویر در سینما. سینما از نگاه اندیشه؛ مجموعه مقالات. تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

  53- نوعی، سیدمحمد (1387). سینمای دینی و رویکردهای آن. سینمای دینی از تئوری تا عمل؛ مجموعه مقالات. مشهد: حوزه هنری خراسان رضوی.

  54- یوسف زاده، غلامرضا (1387). درآمدی بر ساختار روایت دینی. قم: مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما.

   

  ب) مقالات:

  1- استادحبیب، مهدی (1392). از نفی سیتما تا اثبات فلسفه؛ مروری بر کتاب دین و سینما نوشته محمد مددپور. تصویر نامه، (6)، 126-141.

  2- اسفندیاری، عبدا.. (1383). سینما در حوزه معارف دینی. بیناب، (7). 116-123.

  3- افشار، اسدالله (1386). سینما + دین = سینمای دینی. رسالت، (6233)، 6.

  4- بلخاری قهی، حسین (1383). هنر دینی از زبان صاحب نظران. بیناب، آبان ماه.

  5- جوادی آملی، عبدالله (1391). ویژگی های هنر و سینمای اسلامی. بازیابی 23 بهمن 1391، سبک زندگی: www.hamsae.blogfa.com

  6- جوادی آملی، محمدتقی (1390). مرکز آموزشی تخصصی هنر اسلامی حوزه هنری، بازیابی مرداد 1390، رجا: www.rajanews.com

  7- جوادی آملی، محمدتقی(1391). بایدهای دینی و اخلاقی در حوزه سینما، بازیابی 18 بهمن 1391، سینما انقلاب: cinemaenghelab.ir

  8- حسینی، حسن. یادداشتی بر خصوصیات قصه دینی و ارتباط آن با فیلمنامه دینی. دیدگاه سینما، (2و3).

  9- دانشنامه رشد. ویژگی های اصلی یک فیلم نامه خوب، دانشنامه رشد: daneshnameh.roshd.ir

  10- ذکرگو، امیرحسین (1385). مفهوم فرم و درجات کمال هنری در آراء کوماراسوامی. خیال، 1 (18)، 68-74.

  11- دانش، مهرزاد (1390). سینمای دینی از ابهام تا روشنگری. سروش، (1151و1152).

  12- رحیم پور ازغدی، حسن (1392). امکان ندارد که با عقل ابزاری سکولار سینمای دینی ساخت، بازیابی 8 دی 1392، حوزه هنری: www.farsnews.com

  13- روزبه، احمد (1377). دین و سینمای دینی. قدس، (5/5).

  14- سالک، رضا؛ مهرداد، فرید (1377). نسبت سینما و دین و سینمای دینی. نقدسینما (13).

  15- سیف الله، داد (1375). سینمای دینی. نقد سینما (8).

  16- شاه‌حسینی، مجید (1390). سینمای دینی؛ چیستی و هستی آن. پاسدار اسلام، (360)، 36-40. 

  17- صالحی، مریم (1390). مقاله سینمای دینی و انتقال هنرمندانه آموزه های الهی. رسالت، (20/9).

  18- طاهری، محمد (1388). نگاهی به سیر آرا و عقاید درباره نظریه محاکات. ادب پژوهی، (10)، 207-226.

  19- علوی طباطبایی، ابوالحسن (1384). اقتباس از متون دینی در سینمای غرب. فیلم نگار، (41).

  20- فرید، مهرداد؛ سالک، فرید (1378). شرایط لازم برای تحقق سینمای دینی. نقد سینما، (16)، 13-18.

  21- قائم مقامی، عباس (1375). سینمای دینی. نقد سینما (8).

  22- گلدمن، ویلیام. ویژگی های اصلی یک فیلم نامه خوب، دانشنامه رشد: daneshnameh.roshd.ir

  23- محمدی، کامران (1388). چالش های فراروی نویسنده در خلق داستان دینی. همشهری، (23/1).

  24- نبوی، اکبر (1375). سینمای دینی. نقد سینما (8).

  25- یثربی، چیستا (1380). ریخت شناسی تطبیقی سینمای دینی در شرق و غرب. شما، (3/8/).


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, پروژه درباره پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش زمستان 93 چکيده: اين پژوهش به ‌منظور تحليل محتواي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم و با هدف ارا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش چکیده: این پژوهش به ‌منظور تحلیل محتوای مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و با هدف ارائه یک مدل از نظام اخلاقی تربیتی آموزشی بر اساس مفاهیم اخلاقی قرآن انجام گرفته است. در این مطالعه برای بررسی داده‌ها از روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است و سپس به روش کمی تفکیک و دسته بندی آیات، ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ اقتصاد اسلامي بهمن ماه 92 13   چکيده: اين پژوهش در پي توصيف تابع عرضه نيروي کار فرد مسلمان در فضايي است که جامعه متعهد به اجراي قواعد و قوانيني بر

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A) چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و به روش کاربردی انجام شده است. بدین منظور 74 زوج از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات کرمانشاهبه شیوه تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. داده های گرد آوری شده توسط پرسش ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: پژوهش هنر چکیده در اسلام، هر هنری با معیار هر چه نزدیک تر بودن و مؤثر تر بودن آن در روح انسانی سنجیده می شود. نزدیکترین چیز به روح ما، بدن ماست. بنابر این، هر هنری که با بدن سرو کار دارد، مهم است. از همه ی آنها مهم تر جامه است. جامه بعد از بدن نزدیک ترین چیز به ماست. آنچه می پوشیم در آنچه در درون آن احساس میکنیم مؤثر است. تمدن کلاسیک ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این پایان نامه ، شخصیت پردازی شر در فیلمنامه نویسی بر مبنای تفکر اسلامی بررسی می شود . هدف از این بررسی ، رسیدن به سبکی در شخصیت پردازی است که با تفکر اسلامی نسبت به شر سازگارتر باشد . روش این تحقیق ، مشاهده و کتابخانه ای و با استفاده از منابع مربوط ، از طریق فیش برداری انجام گرفت . بررسی شخصیت پردازی از جنبه های متفاوت ، با ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات چکیده: شیوه‌های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و ... تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تحقیق ارتباطات اجتماعی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است. مطالعه این پدیده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه چکیده از آنجایی که تعلیم وتربیت در زندگی بشر از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است وآموزش وپرورش هر کشور آینه تمام نمای فرهنگ ، ارزشها ،ومیراث تربیتی آن کشور محسوب می گردد. لذا دراین پایان نامه به موضوع بایسته های تربیت دینی دختران ونقش کتابهای درسی دراین رابطه ازطریق روش کتابخانه ای پرداخته شده است . هدف ازنگارش این تحقیق دستیابی به رشد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث چکیده از آنجائی که گروهی در امر دینداری از مسیر اعتدال خارج شده و به نام تکلیف دینی دشواریهایی بر خود ودیگران تحمیل می کنند و از اغراض شریعت فاصله می گیرند، این پایان نامه باعنوان ( مقایسه دینداری تکلیف محور ودینداری متکلّفانه ) به روش اسنادی وتحلیلی، به بررسی محوریّت تکلیف در دینداری با هدف دستیابی و شناخت دینداری تکلیف محور بر پایه ...

ثبت سفارش