پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران

word 832 KB 30078 166
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۶,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات،گرایش تبلیغ و ارتباط فرهنگی

  چکیده:

  این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه‌های‌جدید‌در ارتقاء‌فرهنگ‌دینی‌درمیان دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و سوره است. سوال اصلی این تحقیق این است که آیا رابطه‌ای بین رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی وجود دارد؟

              در این پژوهش با سود جستن ازآراء صاحب نظران،نتایج تحقیقات پیشین و مشاهدات شخصی نگارنده استفاده از رسانه ها را در سه حوزه نوع استفاده،میزان استفاده ومکان استفاده است و متغیرهای زمینه ای شامل(جنسیت، سن ، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال) را به عنوان متغیرهای مستقل و فرهنگ دینی را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته است.

              این تحقیق از نوع اکتشافی – توصیفی و روش آن پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و دانشگاه سوره هستند که تعداد آنها 700 نفر است. که از بین این تعداد 246 نفر از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری ترکیبی از نوع خوشه‌ای و اتفاقی(دردسترس) انتخاب شدند. نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق به ما نشان داد که بین مولفه‌های فردی مانند جنسیت ، وضعیت تاهل و.. با مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه معنی داری وجود دارد از طرفی بین وضعیت تاهل و جنسیت با میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه معنی داری یافت نشد و براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش48% دانشجویان فقط از رسانه‌های جدید استفاده می‌کنند که میانگین سنی آنها بین 20-30 می باشد.

   روایی این پژوهش از نوع صوری و پایایی آن برحسب ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته پژوهش 75% است.

  واژگان کلیدی: رسانه، رسانه های جدید،  فرهنگ دینی،نقش رسانه های جدید

  عصر کنونی را عصر انقلاب ارتباطات نامیده اند ، گسترش جوامع وپیشرفتهای پی درپی و ورود وسایل ارتباط جمعی به حریم گروههای اجتماعی موجب شد هر واحد، نهاد و یا سازمان ابعادی نو یابد.

  امروزه وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها اعم از سنتی و جدید  از مهمترین لوازم زندگی ما شده‌اند و تمام جوامع برای رسیدن به مقاصدی نظیر: اطلاع‌رسانی ، تعلیم و تعلم ، فرهنگ سازی ، هدایت و راهنمایی، افزایش آگاهی‌های اجتماعی ، دینی و مهمتر از آن جلوگیری از بداخلاقی، از ابعاد و شئون دینی رسانه‌ها استفاده می کنند. البته در همه این اهداف، مقاصد تربیتی دینی نهفته است. از سویی، دین یکی از موضوعاتی است که امروزه راه خود را در رسانه ها باز کرده است، اما این حضور همواره با فراز و نشیب‌های تاریخی روبرو بوده که ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ جامعه داشته است و گذشت زمان نشان داد که نه تنها دین و رسانه ها با یکدیگر ناسازگاری ندارند بلکه دین نیاز واقعی انسان‌هاست که آنها در هر گوشه زندگی آن را جستجو می‌کنند.امروزه در کنار ‌رسانه‌های‌سنتی(مسجد،حسینیه...)رسانه‌های ‌جدید و شبکه‌های‌اجتماعی( مای‌اسپیس ،توئیتر...)  اصلی‌ترین و مهم ترین راه‌های کسب آگاهی، اطلاعات و  منابع معرفتی به شمار می‌آیند و از دست‌اندرکاران اصلی انتقال و آموزش مفاهیم دینی هستند و با وجود مشکلاتی که در مسیر آنها وجود دارد مخاطبان بسیاری را به خود جلب می‌کنند.

        رسانه‌ها نقش حیاتی را در الگوسازی و تبیین هنجارهای مطلوب جامعه دارند این هنجارها باید براساس فرهنگ مردم یک جامعه الگوبندی و تبیین شوند. اگر فرهنگ جامعه براساس هنجارهای دینی باشند مطمئناً رویکرد رسانه‌ای آن هم باید براساس کلیات و هنجارهای تعریف شده توسط جامعه و فرهنگ دینی باشد .

        رسانه ها اگر  شناخت درستی از اهداف و سیاستگذاری‌های فرهنگی جامعه نداشته باشند و یا در نسبت خود با دین و اهداف دینی دچار خطا شوند بحران فرهنگی و عقیدتی غیر قابل جبرانی را خواهند ساخت که این مسئله باعث می‌شود جوانان و دانشجویان جامعه را از اخلاق و آرمانها دور کند و آن ها را به قهقرا بکشاند.

        البته به این معنا نیست که تمام رسانه‌های یک جامعه رسانه‌های دینی باشند، بلکه منظور این است که باید در چارچوب تعریف شده برای رسانه‌های یک جامعه دینی که صرفاً کلیاتی اخلاقی است عمل کنند . رسانه ها در جوامع دینی مفهومی فراتر از یک ابزار ارتباطی را دارا هستند. به رسانه‌ای که وظیفه انتقال مفاهیم دینی و به اصطلاح تبلیغ دین را بر عهده داشته باشند رسانه دینی قلمداد می شود که تعریفش در گرو نوع و طریق نگرش دین به نوآوری‌های روز و برخورد آن با تنوع رسانه‌ها می‌باشند. در یک جامعه دینی خیلی اهمیت دارد که چطور بتوان اصول و فرهنگ دینی را به مخاطبان انتقال داد.

  وقتی سخن از رسانه دینی می‌شود خواه‌ناخواه فرهنگ دینی و فرهنگ سازی دینی نیز مطرح می‌شود.  حال سوالی که اینجا مطرح میشود این است که رسانه‌ها چه نقشی در این تغییر و تحولات دارند؟ و اینکه دین و رسانه دو مکمل در کنار هم هستند آیا می‌توانند فرهنگی دینی جامع و مطلوب را بسازند ؟ما در مسیر این تحقیق در پی آنیم که  آیا رسانه های جدید همانند رسانه های سنتی قابلیت آن را دارند که فرهنگ دینی را در میان دانشجویان ارتقاء دهند؟

   

  بیان مسئله

        در عصر جدید، ارتباطات عاملی بسیارقوی ومحرک جهت پیشبرد اهداف مجموعه، گروهها و...بوده است و رسانه ها مهمترین و اساسی ترین ابزار تبیین دین وفرهنگ دینی در میان مردم هستند زیرا ارتباط میان دین رسانه یا دین و ارتباط جمعی ونحوه تعامل عینی آنها از جمله موضوعات محوری و پرگسترده و چند لایه ای است که در چند دهه اخیر اذهان دین پژوهان و رسانه پژوهان رابه خود معطوف داشته است  .

        رسانه ها بزرگترین، برترین و سریعترین ابزار جهت تبلیغ دین بشمار می‌آیند ولی امروزه فراگیری اینترنت و فن‌‌آوریهای جدید ارتباطی واطلاعاتی موجب ظهور فضای مجازی در کنار جهان واقعی شده است که یکی از ابزارهایی که می‌تواند مجموعه ها را بهم پیوند دهد ، وجود شبکه های اجتماعی است که ارتباطات را سهل‌تر و انتقال اطلاعات را سریع تر می نماید و در حال حاضر این شبکه ها یا همان رسانه های جدید به محل یا روشی جهت برقراری ارتباط بین افراد می باشند.

       این شبکه ها سعی می‌کنند ابتدا در ذهن کاربر این باور را ایجاد کنند که این شبکه ها محل افراد و گروههای خاص با ذهنیتی خاص است و قشر جوان بخصوص دانشجویان که بزرگترین گروه مخاطبان و استفاده کنندگان رسانه های جدید به خصوص شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک .... محسوب می  شوند با این تصور که دراین فضا جریان آزاد مبادله اطلاعات و معلومات بدون هیچ سانسور یا محدودیتی وجود دارد و آنان راحتر و بهتر می توانند از آن استفاده کنند به عضویت این سرویس ها در می آیند .به نحوی که این  رسانه ها نقش مهمی در دین زدایی و کم رنگ کردن باورهای دینی جوانان دارند به طوری که در جریان انقلابهای کشورهای آفریقایی و خاورمیانه این رسانه ها بخصوص فیس بوک و... به عنوان یکی از اهرم ها و وزنه های مهم و تاثیرگذار نقش اساسی به عهده داشتند.

        به همین دلیل ما برآنیم که به بررسی همه جانبه این رسانه ها بپردازیم و موضع خود را نسبت به آنها (رسانه‌های جدید) تبیین نمایم زیرا از دو حالت خارج نیست:

  این پدیده نو می‌تواند در خدمت تبلیغات دینی قرار گیرد.

  این تکنول‍و‍ژی سحرگونه، افکار و رفتار مخاطبان را تحت تاثیرخود قرار میدهد .

   

  2-1- طرح و تحدید موضوع

                 با توجه به اینکه موضوع اصلی این تحقیق، بررسی نقش رسانه های جدید درارتقاء فرهنگ دینی است واز آنجا که علاوه بر سه عامل اصلی ، کمبود زمان ،بودجه و منابع انسانی (پرسنل) و همچنین گستردگی جامعه آماری ( دانشجویان) و تعدد رسانه‌های جدید و سنتی نیز دخیل هستند ، محقق را برآن داشت تا ازمیان دانشجویان کل کشور تنها به بررسی دانشجویان ارتباطات  سوره و تهران بسنده کنم و از میان آنها به بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ بپردازم و در نهایت موضوع مورد بررسی را به صورت زیر تحدید نماید:

                     بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی (دانشجویان ارتباطات سوره وتهران)

   

  3-1-اهمیت تحقیق

   

              امروزه افزایش ارتباطات جهانی موجب ایجاد تغییرات فرهنگی بسیاری در جوامع مختلف شده است.  رواج ارزشهای گوناگون، قرار گرفتن در معرض اندیشه ها و گرایشهای مختلف از جمله عوامل تهدید‌کننده است براساس مطالعات صورت گرفته استفاده از رسانه های جدید بخصوص شبکه های اجتماعی و تاثیر پذیری از این فضا به لحاظ گستردگی اینترنت و دسترسی همگان ، حتی افرادی که در نقاط دوردست با امکانات محدود زندگی می کنند ، در جامعه ایران بخصوص در میان دانشجویان رو به افزایش است .

  اگر رسانه ها شناخت درستی از اهداف و سیاستگذاری های فرهنگی یک جامعه نداشته باشند یا در نسبت خود با دین و اهداف دینی دچار خطا شوند بحران های عقیدتی غیر قابل جبرانی را بوجود می آورد و این مسئله باعث می شود که جوانان و دانشجویان که بیشترین استفاده کنندگان از این رسانه ها هستند را از اخلاق و آرمانها دور و آنها را به قهقرا بکشاند. بنابراین اهمیت تحقیق در این است که با شناسایی نقش رسانه های جدید سعی کنیم از رسانه ها در پیشبرد تبلیغات دینی استفاده نماییم.

   

  4-1-ضرورت تحقیق

   

  اگرچه رسانه های جدید در فرآیند ارتباطات می‌توانند دارای تاثیرات مثبت و منفی باشند اما یکی از آثار فضای مجازی درجوامع در حال گذر مانند ایران ایجاد بحران های فرهنگی ، مذهبی و هویتی فردی است. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با شناسایی عملکرد رسانه های جدید ارتباطی و ارتقاء فرهنگ دینی آیا می‌توان بر مولفه های موثر در آن اثر گذاشت و از انقطاع و سستی فرهنگ دینی به خصوص در میان دانشجویان (جوانان)جلوگیری نمود و بر تعلق فرهنگ دینی آنها افزود؟

  پیشینه تحقیق

   

   

  1-2- پژوهش‌های پیشین داخلی

   

  با وجود گسترش رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی در کشور تا جایی که نگارنده بررسی کرده است، تحقیقات چندانی در زمینه تاثیر رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی انجام نشده است لذا انجام تحقیقات منسجم پیرامون این موضوع ضروری می‌باشد که در اینجا به برخی تحقیقات داخلی که موضوعی مشابه و مرتبط با تحقیق دارد، اشاره می‌شود.

  عظیم زاده ،رضا،( 1385)"بررسی تاثیر اینترنت و ماهواره بر تفاوت‌های فرهنگی بین جوانان و بزرگسالان در شهر بهشهر" پایان نامه کارشناسی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مردم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد راهنما دکتر اصغر عسکری خانقاه، استاد مشاور دکتر محمد حسین فرجاد.

  مساله تحقیق : اینترنت وماهواره در حالی مساله روز جامعه ما هستند که تا دیروز،رادیو، تلویزیون و ویدئو مساله روز جامعه ما بودند چگونگی برخورد ما با این پدیده ها می تواند بسیار مهم باشد و جامعه را در مسیری جدید قرار دهد . هدف این تحقیق اینطور بیان شده است که اینترنت به عنوان پدیده های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و شناسایی تاثیر آن ها بر جوانان و بزرگسالان امروزه بسیار مهم و از اهداف این تحقیق است.

  این تحقیق با توجه به اینکه در زمینه مردم شناسی است پژوهشی ژرفانگر می‌باشد. جامعه مورد مطالعه که جوانان و بزرگسالان می‌باشند و تعداد200 نفر از دانش‌آموزان پیش دانشگاهی دختر و پسر در سطح دبیرستان های بهشهر و تعداد 100 نفر از دبیران در سطح دبیرستان های بهشهر به صورت اتفاقی انتخاب و با ایجاد فضایی آزاد و صمیمی با آن‌ها مصاحبه به عمل آمده است. در این پژوهش با توجه به موضوع تحقیق از روش میدانی و اسناد و مدارک استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات به زمین پژوهش مراجعه و با شرکت در جامعه تحقیق با استفاده از روش‌های تحقیق میدانی از قبیل مصاحبه ، مشاهده مشارکتی اطلاعات لازم گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده 64% دختران و 45% پسران گفته‌اند که استفاده از ماهواره و اینترنت تاثیر چندانی در رابطه آن ها با خانواده شان نداشته است در مقابل 19% از دختران و 23% از پسران گفته اند استفاده از اینترنت و ماهواره تاثیر منفی در رابطه آن‌ها با خانواده‌هایشان گذاشته است. به نظر 11% از دختران و 7% از پسران ، استفاده از اینترنت به بهتر شدن روابط آن‌ها با خانواده‌هایشان انجامیده است. 41% از دختران و 38% از پسران، بیان کردند که استفاده از اینترنت و ماهواره هیچ تاثیری در کیفیت درسی آن ها نداشته است در حالی که 28% دختران و 25% پسران در اثر استفاده از اینترنت و ماهواره دچار افت تحصیلی شده اند.

         این پژوهش از لحاظ روش و چهارچوب نظری با موضوع مورد بررسی، یکی است ولی به دلیل اینکه در این پژوهش تنها اینترنت وماهواره را برای تفاوت های فرهنگی در نظر گرفته شده است  و اشاره ای به نقش آنها در بالا بردن فرهنگ دینی ندارند به همین دلیل نمی توان از نتایج تحقیق در طول مسیر از آن‌ها استفاده کرد.

   

  جلیلی ، شقایق،( 1385) "بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی بر شکل‌گیری هویت دینی کاربران جوان ایرانی" پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی ، استاد راهنما دکتر هادی خانیکی و استاد مشاور دکتر یونس شکرخواه.

  تحقیق به روش پیمایشی اینترنتی انجام شده است توزیع پرسشنامه میان 273 نفر از کاربران ایرانی اینترنت در گردهمایی مجازی سایت کلوب و یاهو گروپ اقدام به جمع‌آوری داده ها مبادرت کرده است.از مجموع 219 نفر کاربری که به طرق مختلف تولید اطلاعات مذهبی خود در فضای مجازی پاسخ داده‌اند، حدود 28% از طریق وبلاگ، حدود26% از طریق گروه‌های اینترنتی و فقط 13% از وب سایت‌ها اطلاعات مذهبی خود را به دست آورده اند و بقیه کاربران از سایر منابع اطلاعات دینی شان را کسب کرده‌اند که نقش وبلاگ در فضای مجازی دینی بسیار پررنگ به نظر می‌رسد.

   

   

  محقق ضعف و قوت عملکرد نهادهای دینی در فضای مجازی تاثیر گذار می دانسته و بیان می‌کند به دلیل پنهان ماندن هویت افراد در فضای مجازی آنها دیدگاه‌ها و نظرات واقعی خود را با دید انتقادی بیشتری به مسائل دینی بیان می‌کنند. در ادامه می افزاید، که اگر افراد دیدگاه‌هایی که به آن اعتقاد دارند اگر فضای واقعی بیان کنند ممکن است با مشکلات اساسی  مواجه شوند  این محقق در نهاتی می‌افزاید بسیاری از کارشناسان مهم ترین علت گرایش جوانان به گروه های دینی مجازی را فقدان روحیه نقدپذیری و نقادی‌گری در فضای واقعی نسبت به مسائل دینی دانسته اند .

   

  محمدی،هدیه ،(1389) "بررسی تاثیرات اینترنت در پای‌بندی به هویت دینی وفرهنگی جوانان تهرانی (مطالعه مورد جوانان منطقه 5 تهران)" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سوره، استاد راهنما دکترعلی‌اکبر فرهنگی و استاد مشاور دکتر امیدعلی مسعودی.

   روش تحقیق به کار رفته پیمایشی که به علت حجم زیاد جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای 383 نفری تعیین شد و برای نمونه گیری ازروش ترکیبی که شامل نمونه گیری خوشه ای و اتفاقی استفاده شده بود.در این پژوهش آمده است که بین ویژگی های فردی از قبیل سن،وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و میزان پای‌بندی به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد ولی بین جنسیت و وضعیت اشتغال ومیزان پای‌بندی به هویت فرهنگی رابطه ای دیده نشد. محقق در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده کرده است که موضوع مورد بررسی همخوانی دارد . مسئله دیگر اینکه تنها اینترنت را برای سنجش میزان پایبندی جوانان به هویت دینی وفرهنگی مورد بررسی قرار داده است و به رسانه های دیگر چه جدید و سنتی اشاره نکرده است.به همین دلیل نمی توان از نتایج این پژوهش استفاده نمود. 

   

  نقدی که بر این تحقیقات داخلی وارد است یک مورد این که در بعضی تحقیقات و پژوهش‌ها، آزمون فرضیه‌ها به روشنی مطرح نشده است و مورد دیگر این است که تمام این تحقیقات و پژوهش ها تنها به رسانه (اینترنت) پرداخته اند و به راه هایی برای بالا بردن فرهنگ دینی اشاره نکرده اند به همین دلیل  نمی‌توان از نتایج آن ها در مسیر تحقیق استفاده نمود.و مسئله دیگر در تمامی این پژوهش ها  مدت ومیزان استفاده از رسانه ها مورد بررسی قرار نگرفته بود . به همین دلیل در پروژه مورد بررسی این مورد در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  2-1-2- پژوهش‌های پیشین خارجی

   

  به طور کلی در مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده  حاکی از آن است که دوگانگی در عقاید صاحب نظران در زمینه تاثیرات اینترنت است .

  1- عقایدی که درباره تاثیرات اینترنت وجود دارد در دو دسته قرار می‌گیرد عده ای معتقدند که دنیای مجازی پرورش دهنده اشکال جدید روابط الکترونیکی است که تعاملات چهره به چهره را تقویت و تکمیل می‌کند و امکان ارتباط کاربران گمنام در اتاق‌های گپ‌زنی و بحث و گفتگوی آنان درباره موضوعات مورد علاقه‌شان را موجب می‌شود و حتی‌گاهی‌اوقات‌چنین برخوردهایی می‌تواند به ملاقات‌های چهره به چهره نیز منجر شود. براین اساس اینترنت شبکه اجتماعی افراد را توسعه می‌دهد و غنی‌تر می‌کند.از طرف دیگر عده‌ای نیز بر این باورند که ارتباطات مجازی سبب تعامل کمتر افراد در دنیای مادی می‌شود و در نتیجه به انزوای افراد می انجامد در این شرایط افراد زمان کمتری با خانواده و دوستان خود سپری می‌کنند روابط فردی کمرنگ و زندگی اجتماعی دچار ضعف و سستی می‌شود.(کاشانی،1389: 69)

  2- برخی تحقیقات بیان کننده تاثیر رسانه ها بر ایجاد بافت فرهنگی که اندیشه دینی در آن به وقوع می پیوندد، دارند. این تحقیق توسط پل سوکاپ ، فرانسیس باکلی و دیوید رابینسون در سال 2001 انجام شد. چنین استدلال نمودند که  رسانه ها بر وقت مردم تسلط دارند و تصاویر و مفاهیمی را عرضه می کنند که مخاطب تحت تحت تاثیر آن‌ها قرار می‌گیرد . این سیطره رسانه‌ها به خودی خود یک فرهنگ است و به عنوان یک فرهنگ بر چگونگی عملکرد افراد تاثیر می‌گذارند.( پیروز ایزدی،1388: 67)

  3-1-2- جمع بندی 

   

  در بررسی پژوهش های وتحقیقات مطالعه شده نتیجه کلی که حاصل شده است به شرح ذیل است:

  در تمام پژوهش ها و تحقیقات رسانه مورد مطالعه اینترنت بوده است ودرقسمت های قبلی ذکر شد بیشتر به جنبه تغییرات فرهنگی وهویت فرهنگی در استفاده از اینترنت توسط پژوهشگران پرداخته شده است و از سویی اشاره  به دیگر رسانه های جدید در ارتقاء یا بالابردن فرهنگ دینی اشاره نشده بود. از طرفی در اکثر این تحقیقات  زمینه روش، آزمون آماری و چارچوب نظری با تحقیق حاضر همخوانی دارند که می توان از نتایج آن ها در طول مسیر تحقیق استفاده نمود

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات پژوهش........................................................................................1

  مقدمه................................................................................................................  2-3

  1-1- بیان مسئله.............................................................................................................................3-4

  2-1- طرح و تحدید موضوع.............................................................................................................4

  3-1- اهمیت موضوع........................................................................................................................4

  4-1-ضرورت موضوع......................................................................................................................5

  4-1- اهداف تحقیق..........................................................................................................................5

  1-4-1- هدف اصلی.........................................................................................................................5

  2-4-1- اهداف فرعی.......................................................................................................................5

  فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش....................................................................6

  مقدمه.......................................................................................................................7

  گفتار اول: پیشینه تحقیق.....................................................................................................................8

  1-1-2- پیشینه های داخلی.............................................................................................................8-10

  نقد تحقیقات داخلی ذکر شده...........................................................................................................10

  2-1-2- پیشینه های خارجی........................................................................................................10-11

  نقد تحقیقات خارجی ذکر شده.........................................................................................................11

  گفتار دوم: رسانه ها(جدید وسنتی)....................................................................................................12

  1-2-2- مفهوم رسانه...................................................................................................................12-14

  2-2-2- انواع نقش رسانه ها..........................................................................................................14-15

  3-2-2- انواع رسانه ها.....................................................................................................................15

  4-2-2- انواع رسانه های جدید......................................................................................................16-19

  5-2-2- رسانه های اجتماعی مجازی.............................................................................................20-23

  6-2-2- پارادایم رسانه های جدید.................................................................................................24-26

  7-2-2-  ویژگی و کارکردهای رسانه های جدید.............................................................................27

  8-2-2-جمع بندی......................................................................................................................  28-29

  9-2-2- ارتباطات و رسانه های سنتی................................................................................................30

  10-2-2- مهمترین ویژگی ها و کارکردهای ارتباطات سنتی...........................................................31-32

  11-2-2- آشنایی با رسانه های سنتی دینی....................................................................................32-36

  12-2-2- ابعادی از الگوی ارتباطات سنتی در ایران.........................................................................37-38

  گفتار سوم: فرهنگ و دین ................................................................................................................39

  1-3-2- مفهوم لغوی فرهنگ و شاخص های آن.............................................................................39-40

  2-3-2-  بستر تاریخی‌مفهوم فرهنگ..............................................................................................40-43

  3-3-2- دین.....................................................................................................................................44

  4-3-2- تعریف فرهنگ دینی.........................................................................................................45-46

  5-3-2- سرفصل های عملی فرهنگ دینی..........................................................................................46

  6-3-2- تبلیغ سنتی و مدرن پیام های دینی رسانه.................................................................................47

  7-3-2-ویژگی تبلیغات سنتی و مدرن............................................................................................48-49

  8-3-2- وجه پیام‌آوری رسانه برای دین...............................................................................................49

  9-3-2- انواع گفتمان.........................................................................................................................50

  10-3-2- وجه گفتمان‌پردازی رسانه برای دین....................................................................................50

  11-3-2- "دین رسانه ای " یا " رسانه دینی".......................................................................................51

  12-3-2- مهمترین خدمات رسانه به دین.........................................................................................51-52

  13-3-2- مهمترین خدمات دین به رسانه.........................................................................................53-54

  گفتارچهارم: نظریه ها...........................................................................................................................55

  1-4-2-نظریه ابزاری یا ابزارگرایانه.....................................................................................................55

  2-4-2- رویکرد ذات گرایانه..........................................................................................................56-57

  3-4-2- نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه.....................................................................................................58

  4-4-2- نظریه برجسته سازی...........................................................................................................59-60

  5-4-2- نظریه استفاده و رضامندی...................................................................................................61-62

  6-4-2- آنتونی گیدنز: ساخت یابی.......................................................................................................63

  7-4-2- نظریه تغییرات فرهنگی.............................................................................................................64

  8-4-2- نظریه وابستگی.....................................................................................................................65-66

  9-4-2-  نظریه رسانه های جدید........................................................................................................67-68

  10-5-2- چارچوب نظری تحقیق.......................................................................................................69-70

  6-2- فهرست متغیرها.............................................................................................................................71

  7-2-  سوال های تحقیق.....................................................................................................................71-72

  8-2-  فرضیه های پژوهش...................................................................................................................72-73

  فصل سوم:روش تحقیق.....................................................................................................................74

  مقدمه.............................................................................................................................75

  1-3- نوع و روش تحقیق.........................................................................................................................76

  2-3- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها....................................................................................76-84

  3-3- واحد تحلیل....................................................................................................................................84

  4-3- جامعه آماری...................................................................................................................................84

  5-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.......................................................................................................84

  6-3- تکنیک گردآوری اطلاعات.............................................................................................................84

  7-3- تکنیک پردازش داده ها....................................................................................................................85

  8-3-  آزمون‌های آماری مورد استفاده.......................................................................................................85

  9-3- روایی و پایایی پژوهش ....................................................................................................................86

  فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق.............................................................................................87

  مقدمه...............................................................................................................................88

  1-4- بررسی یافته های سطح توصیفی.................................................................................................89-112

  2-4- بررسی یافته های سطح تحلیلی   ......................................................................................................113

  1-2-4-.فرضیه های اصلی...............................................................................................................113-114

  2-2-4-فرضیه های فرعی ................................................................................................................114-123

   

   

  منبع:

  فهرست منابع

   

  استورات ام.هوور و نات لاندبای،(1389)، بازاندیشی درباره رسانه،دین وفرهنگ، مترجم مسعود آریایی‌نیا، چاپ سوم، تهران: سروش

  اوسولیوان تام ودیگران، (1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، مترجم میرحسین رئیس زاده، چاپ اول ، تهران:فصل نو

  اینگلهارت رونالد  و ولزل کریستین ،(1389)، نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی، مترجم یعقوب  احمدی،چاپ اول، تهران: کویر

  اى وایت، رابرت ، نقش دین و رسانه در ساخت فرهنگ : در بازاندیشی درباره رسانه ،دین و فرهنگ ،چاپ سوم ،تهران:سروش 1389

  باهنر، ناصر،(1387)، رسانه ها ودین، چاپ دوم، تهران:مرکز تحقیقات صداوسیما

  ببی، ارل،(1387)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران : سمت

  پاستر ، مارک،(1378)، عصر دوم رسانه ها، مترجم غلامحسین صالحیار،تهران:ایران

  حسنی، محمد، (1383)، موجودیت غرب و رسانه های تکنولوژیک، چاپ اول، قم:مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

  دریفوس،هیوبرت،(1383)، درباره اینترنت نگاهی فلسفی به اینترنت، مترجم علی ملائکه، تهران: گام‌نو

  مک کوئیل، دنیس، (1382)، درآمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی، مترجم پرویز اجلالی، چاپ اول، تهران : مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها

  دهخدا، علی اکبر، (1373)، لغت نامه دهخدا ،جلد دوازدهم ،چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران

  روح الامینی، محمود،(1384)، زمینه فرهنگ شناسی، چاپ هشتم، تهران: عطار

  سبحانی،جعفر(1387)، فروغ ابدیت، جلد اول ، چاپ شانزدهم ،قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

  سورین، ورنر و تانکارد جیمز، (1381)، نظریه های ارتباطات ، مترجم علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران

  ضیایی پرور،حمید،(1388)، تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک، تهران: شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ

  فرقانی، محمد مهدی،(1391)، درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران، چاپ سوم،تهران: دفتر مطالعات وتحقیقات
  رسانه ها

  کاستلز، مانوئل ،(1380)، عصر اطلاعات؛ ظهور جامعه شبکه ای، مترجم افشین خاکباز،احمد علیقلیان، ، جلد اول، چاپ اول ، تهران: طرح نو

  کاشانی، مجید،(1390)، نقش رسانه ها بر دین گریزی ودین پذیری در جوامع مختلف ، چاپ اول ،تهران : پژوهشگاه فرهنگ،هنرو ارتباطات

  گیدنز،آنتونی،(1377)، پیامدهای مدرنیت، مترجم محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز

  مسعودی، امید علی،(1390)، تحلیل محتوای وبلاگ های دینی در ایران، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ،هنرو ارتباطات

  معین، محمد،(1386)، فرهنگ معین فارسی، جلد دوم ،چاپ دوم، تهران: زرین

  مهدی زاده،سید محمد،(1391)، نظریه رسانه ها اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، چاپ دوم، تهران : انتشارات همشهری

  مهدوی کنی، محمد سعید،(1390)، دین وسبک زندگی، چاپ سوم،تهران: دانشگاه امام صادق (ع)

  نصر، سید حسین،(1359) ، علم و تمدن در اسلام ، مترجم احمد آرام، تهران: خوارزمی

   

   

  فهرست منابع اینترنتی و فصلنامه ها

   

  ابراهیمی، مرضیه،" پارادایم‌های رسانه‌های جدید" بر گرفته از وبلاگ Journalism & Tourism،5 بهمن1389

  http://marziyeh-ebrahimi.blogfa.com/post-14.aspx

   

  اداره کل آموزش وپژوهش معاونت سیاسی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ،"رسانه های جدید"، برگرفته از تارنمای خبرگزاری دانا نیوز،3 شهریور 1388

  www.Dananews.ir

  ارجمند، آتیه، " رسانه های اجتماعی آنلاین و کاربرد آن در بازاریابی اینترنتی"، برگرفته از تارنمای فن آوران جهان ماورا محفوظ،15 مرداد1391

  http://blog.mavara.co/posts/ads-marketing/Social-Media.html

   

  اسماعیلی ، محسن،(1382)" جایگاه حقوقی رسالت رسانه ها"، فصلنامه پژوهش های ارتباطی ، سال دهم، شماره 35

  حسینی، سیدحسن،"رسانه دینی یا دین رسانه ای" ، برگرفته از تارنمای دانشکده صداوسیمای قم،23مهر1391.

    http://www.qiu.ir/index.aspx? pid=99&articleid=14811

   

  "تاریخچه  انواع رسانه های جدید"، برگرفته از تارنمای ویکی پدیا،20مهر1391                     

  WWW.Wikipedia.org

   

  خجسته، حسن،(1386)" مقاله موانع و محدودیت های کاربرد متعادل خوف و رجاء به عنوان دو اصل مهم تربیت دینی در رسانه های مدرن با تاکید بر رادیو و تلیویزیون"، تهران: طرح آینده

  دوریز ،وویر(2002)، بررسی مطالعات و پژوهش های رسانه ها ودین، Communication Research Trends, Volume مترجم دکتر پیروزایزدی، فصلنامه رسانه شماره69،2شهریور1388

  راودراد، اعظم،(1386)" مقاله تعامل دین و رسانه" ، تهران:طرح آینده

  صالحی، امیری، دکتر سیدرضا،(1387)، "مجموعه مقالات تکنولوژی های جدید رسانه ای"، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

  شرف الدین، سید حسین،"دین ورسانه" برگرفته از تارنمای دانشکده صداوسیمای قم،4 شهریور1391.

  http://www.qiu.ir/index.aspx?pid=99&articleid=11599

  میری، حسین ،"تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات "، برگرفته از تارنمای  مقالات اقتصادی و مدیریت بازرگانی،28آذر 1387

  http://hossenagha.persianblog.ir/tag

   

   

   

  پایان نامه ها

   

  اسدی، علی،(1383)، بررسی میزان و نوع استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد از اینترنت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه‌آزاد واحد سمنان

  پایدار، مرتضی،(1390)، بررسی عملکرد رسانه های جدید و فناوری های ارتباطی در بازتولید و تغییر فرهنگ جامعه ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد

  محمدی، هدیه، (1389)، بررسی تاثیر اینترنت در پایبندی به هویت دینی و فرهنگی جوانان تهرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سوره

  فهرست منابع لاتین

  Hobbs,R(1997).literacyfor the information age, Handbook on teaching Literacy through the Communication and Visual arts.

  Arther,Chris,(1993),Introduction to Religion And The Media, University of Wales peress , Cardiff

  فهرست وب سایت

  www.Rasaneh.org

  www.mgozal.persianblog.ir

  www.noormags.com

  http://www.bou.ac.ir/Portal/Home

  http://www.isu.ac.ir

  http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=11

  http://gmj.ut.ac.ir/Rtl/Default.aspx?language_id=1


موضوع پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, نمونه پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, جستجوی پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, فایل Word پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, دانلود پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات چکیده: شیوه‌های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و ... تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را ...

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی چکیده کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی «چکیده» هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه­ های بازاریابی اجتماعی در سپرده­ گذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به­لحاظ هدف، کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع­آوری داده­ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق ...

پایان نامه، برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"رشته تولید سیما چکیده تحقیق: نشر آموزه های دین اسلام، از ضروری ترین عوامل بقاء و تداوم این آیین توحیدی می باشد. تبلیغ و اطلاع رسانی این مفاهیم و مبانی دینی، مهمترین راهکار نشر و ایقاء آن می باشد. با شروع غیبت امام زمان(عج)، روحانیون به عنوان نائبان آن حضرت، به این رسالت مهم پرداختند و می پردازند؛ در عصر غیبت، روحانیون مسلمان، به ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) چکیده پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی کاربران عضو شبکه های اجتماعی را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش در دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران و در بین دانشجویان رشته­ها و دوره­های مختلف تحصیلی این دانشکده انجام گرفته است. تحلیل یافته‌های این مطالعه که گرایش دینی ...

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی پیش­گفتار اینجانب، بومی سالهایی چند در منطقه حاشیه­ی هلیل رود بوده­ام. در خاطر دارم بر روی هر تپه و یا ارتفاعی شاهد یک گودال حفاری شده و تعداد زیادی استخوان و سفال خرد شده که گاهی نیز نقوشی برروی آنها وجود داشت، بودیم و نیز بارها شنیده می­شد که فرد یا افرادی، محلی را حفاری کرده و اشیایی از دل خاک بیرون کشیده­اند و به ...

پایان­نامه کارشناسی‌ ارشد رشته سینما مقدمه : واژه سینمای دینی خصوصا در این سه دهه اخیر واکنش ها و برداشت های متفاوتی را در ذهن اهالی هنر، سینماگرها، فیلمسازها، متفکران سینمایی و حتی مردم عادی جهان ایجاد کرده است تا جایی که با مروری بر کتب، نشریات، مقالات و انواع نوشته های سینمایی و غیر سینمایی درباره این مفهوم با انواع تعاریف متنوع روبرو می شویم که توسط انواع متفکران دینی، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A.M) گرایش: نقاشی چکیده این پژوهش به منظور بررسی رسانه های نوین در هنر قرن بیستم صورت گرفته است برای انجام این مطالعات از روش تحقیق، توصیفی، تحلیل و محتوا استفاده شده است، همچنین روشهای گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش برداری به انجام رسیده است. هدف اصلی این رساله بررسی رسانه های نوین در قرن بیستم بوده است.یافته های این پژوهش ...

ثبت سفارش