پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

word 1 MB 30079 282
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۸۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی

  چکیده : 

  هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان  حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سوالهای اساسی پیرامون پژوهش فوق الذکر با استفاده از یافته ها و داده ها بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری(spss) تحقیق و ارزیابی آنها به انجام رسیده است. بررسی و رسیدن به میزان استقبال جامعه از جریان سرمایه گذاری و سرمایه گذار ، مطلع شدن از ویژگی های شرایط و بستر های فعلی و آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری و کشف میزان شدت و ضعف عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پدیده سرمایه گذاری مد نظر بوده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است. تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به سرمایه گذاری و بخصوص در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی که از یک صد نمونه جامعه آماری به صورت مصاحبه حضوری و پرسشنامه ای مورد سنجش قرار گرفته و در پایان پژوهش راهکارهای لازم و ضروری پس از نتیجه گیری از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش فوق مانند انتقادها و پیشنهادات به منظور بهبود و ارتقاع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال ارائه شده است.

  کلمات کلیدی: موانع اجتماعی اقتصادی، موفقیت و شکست، سرمایه‌گذاری.

  مقدمه :

  امروزه پدیده سرمایه گذاری را می توان مهمترین مسأله کشور مطرح کرد و عدم سرمایه گذاری در حد نیاز و متناسب شرایط فعلی و آتی  را می توان بزرگترین دغدغه جامعه فعلیلحاظ نمود. مسأله ای که علارغم تشویق و برنامه ریزی و بحث های نظری پیرامون آن، در عمل چندان تحقق نمی یابد و نتیجه مورد انتظار گرفته نمی شود و روند سرمایه گذاری فعلی جوابگوی نیازهای حال و آینده نمی باشد. لذا جا دارد در خصوص این موضوع مهم به عنوان علت و علل بسیاری از مسائل کشور نگران باشیم و در صدد رفع موانع و مسائل تهدید و تضعیف کننده آن باشیم و عوامل تقویت کننده آن را تسریع و تسهیل نماییم و شرایطی فراهم کنیم که پدیده سرمایه گذاری از یک روند روان و بی خطر برخوردار باشد. در شرایط فعلی جامعه ایران، زمینه و بسترهای لازم و مشوق سرمایه گذاری از سوی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حد نیاز فراهم نیست. باید اقرار کنیم مسأله سرمایه گذاری در حال حاضر جداً با مسائل و تنگناهای زیادی مواجه است و روند سرمایه گذاری از  جنبه های مختلف مورد تهدید و تضعیف قرار می گیرد. فضای امن سیاسی و مطمئن برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار در حد نیاز موجود نیست. مسائل و تصمیمات سیاسی به شدت مسائل اقتصادی من جمله سرمایه گذاری را مورد تهدید قرار می دهد. استقلال اقتصادی و ثبات اقتصادی ضعیف است. ثبات اجتماعی و قوانین نیز کم رنگ است و قوانین همواره تغییر می یابند و از وضعیت ناپایداری برخوردارند. در فضایی که ثبات اجتماعی ضعیف و نامطمئن است، طبعاً انگیزه سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت. سرمایه داران فرار و کتمان سرمایه را بر سرمایه گذاری در داخل کشور ترجیح می دهند و یا به جای سرمایه گذاری سالم و مفید، سرمایه ها اغلب در راستای کارهای کاذب و غیر ضروری و بعضاً خلاف و سودآور نامشروع بکار گرفته می شود. فساد اقتصادی در شرایط فعلی جامعه ایران چشم گیر و غیر قابل انکار است و شدیداً سایر ساختارهای جامعه از قبیل : سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد.

  سیاستها و برنامه های حمایتی و هدایتی و نظارتی بر امر سرمایه گذاری سالم و مفید بسیار ضعیف و ناکارآمد می باشد و تضمین موفقیت سرمایه گذاری سالم ناچیز است و از همین جاست که سرمایه ها بصورت زیرزمینی در زمینه های کاذب، غیرضروری و مضر به حال جامعه، هزینه می شوند. در اثر عدم حمایتهای لازم از سرمایه گذاری و عدم حمایت صحیح سرمایه ها، نیازهای انسانی جامعه و افراد آن تأمین نمی شود، منابع موجود احیاء نمی شوند و بلکه به هدر می روند و یا به صورت بهینه بهره برداری نمی شود و نتیجه اینکه روز به روز فقر و بیکاری زیاد می شود و عواقب آن جامعه را تهدید می کند و بازار کسب و کار سالم و مفید تهدید و تضعیف می شود و این یعنی بدبختی واقعی جامعه .

  در شرایط فعلی کشور ایران، یک سیستم اداری منظم و هماهنگ با مدیریت صحیح و کارآمد مبنی بر هدایت سرمایه ها و سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه گذاران در پیچ و خم دوندگیهای اداری، خسته و ناامید می شوند. قوانین ناپایدار همواره سرمایه گذاران را مضطرب و متضرر می سازد. نرخ تسهیلات بانکی در مقایسه با جوامع پیشرفته بسیار بالاست و هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری ندارد. بانکها در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران، بیشتر به بازپرداخت تسهیلات می اندیشند و مدارک لازم را از گیرندگان وام اخذ می نمایند و کمتر به موفقیت طرح سرمایه گذار توجه دارند. در اثر نظارت ضعیف، اعتبارات بانکی گاهاً در زمینه های دیگر به بهانه ایجاد طرح و سرمایه گذاری بکار گرفته می شوند. در سیستم اداری و بانکها روابط بیشتر از ضوابط تأثیرگذار است. سیستمها و برنامه های حمایتی عملی در راستای صادرات بازاریابی و حفظ بقای واحدهای تولیدی، مولد و اشتغالزا بسیار ضعیف است و یارانه های دولتی برای موارد مذکور بکار گرفته نمی شود.

  اکثر طرح هایی که بر روی آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است، بلاتکلیف و نیمه کاره می شوند. مسیر آغاز سرمایه گذاری و مرحله بهره برداری آن بعلت عدم وجود شرایط مناسب، طولانی و اغلب بی نتیجه می باشد. اکثر سرمایه گذاری پشیمان، ورشکسته، فراری و حتی روانه زندانها می شوند و بدین ترتیب سرمایه گذاران مستعد و علاقمند تبدیل به بدهکاران شکست خورده می شوند.

  خلاصه کلام اینکه زمینه و شرایط مساعد و مناسب سرمایه گذاری در ایران فعلی ضعیف است، لذا انگیزه سرمایه گذاری سالم و مفید کم است و نتیجه این وضع فرار سرمایه، استفاده نادرست از سرمایه و یا کتمان و سرگردانی سرمایه ها می باشد و نتیجه این روند موجب می شود که نیازهای اساسی افراد و جامعه تأمین نشود و جامعه دچار بحرانهایی همچون فقر و بیکاری و غیره می شود که عواقب و آثار بسیار خطرناک و وحشتناکی برای جامعه به دنبال دارد

  طرح مسأله :

  موضوع و سؤال اساسی در این بررسی عبارت است از : «مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری درخلخال  چیست؟» پدیده سرمایه گذاری تحت تأثیر نقش موانع و مسائل متعدد اجتماعی و اقتصادی می باشد. بعبارت ساده تر مسائل و مشکلاتی از سوی جامعه روند سرمایه گذاری را از آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد. مسائل و موانع سرمایه گذاری محدود به جنبه فردی و اعتقادی نیست. پدیده سرمایه گذاری بعنوان یک مقوله اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای مختلف جامعه مانند سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده و همواره متأثر از آنها می باشد.

  امر سرمایه گذاری مواجه با مشکلات وموانع اجتماعی مختلف می باشد از قبیل : بروکراسیهای پیچیده هزینه بر و زمان بر، سیاستهای ضد و نقیض اقتصادی و اجتماعی، بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، عدم وجود قوانین شفاف و پایدار در خصوص سرمایه گذاری، ضعف برنامه های ترویجی و تشویقی و ارتباطی، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع در فرایند سرمایه گذاری، سیاستهای مالیاتی نامناسب و بی توجهی به موقعیت سرمایه گذاری، شرایط سخت اخذ تسهیلات بانکی، عدم یا ضعف امنیت سرمایه گذاری، سیاستهای پولی نامناسب و ناسازگار، ضعف نظارت و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاری، ضعف هدایت و جهت دهی فرایند سرمایه گذاری، وجود قوانین ناپایدار در مورد فعالیت های اقتصادی، ناهماهنگی بین سازمانهای مرتبط در ارائه خدمات به سرمایه گذاری، عدم یا ضعف در ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار و سرمایه گذاری مانند: آموزش، مشاوره و راهنمایی، حسابداری و حسابرسی، حقوقی، بازاریابی، اعطای یارانه ها و غیره از آفت ها و موانع عمده پدیده سرمایه گذاری در یک جامعه بویژه در جامعه فعلی می باشند، بطوریکه روند سرمایه گذاری از یک حرکت کند و غیر قابل قبول برخوردار است. مسیر پرپیچ و خم و ترسناک فرایند سرمایه گذاری از مرحله آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری، امیدها و انگیزه های سرمایه گذاری را به شدت مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد و یک اقدام جدی را مبنی بر شناسایی موانع و تلاش در رفع آنها می طلبد. یک سیاست و برنامه کامل حمایتی و هدایتی و نظارتی قوی و عملی در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری در ایران فعلی وجود ندارد.

   

  اهمیت و ضرورت موضوع :

  با عنایت به اینکه کشور ما در حال توسعه می باشد، میزان و سرعت توسعه یافتگی آن کاملاً وابسته به پدیده سرمایه گذاری است. امروزه دو معضل و مشکل بزرگ یعنی فقر و بیکاری بعنوان پایه و علت العلل بسیاری از بدبختیهای جامعه می باشند. تنها راه نجات جامعه از عواقب وحشتناک و مخرب پدیده فقر و بیکاری، اقدام جدی به سرمایه گذاری سالم و تسریع و تسهیل شرایط بر آن در جامعه می باشد. امروزه کلید رشد و توسعه ایران اسلامی رواج پدیده سرمایه گذاری است .هدایت، حمایت و مدیریت صحیح امر سرمایه گذاری از ضروری ترین نیازهای جامعه امروزما میباشدکه همواره باید مورد توجه قرار گرفته و لحظه ای فراموش نشود. امروز بجای بحث و بررسی های نظری بر روی معضل بیکاری و فقر باید از عامل و راه حل آنها یعنی سرمایه گذاری صحبت کنیم و بررسی های لازم را بعمل آوریم.

  بدون سرمایه گذاری مشکل بیکاری و فقر از بین نمی رود و تلاشها و نظرها پیرامون آنها در حد شعار و بحث های نظری باقی خواهد ماند. جمعیت جوان و بیکار ایران نیازمند کار و شغل و منبع درآمد به منظور معاش و تأمین نیازهای حیاتی خود می باشند که تنها با سرمایه گذاری حل و فصل می شود. احیاء منابع و استعدادهای بالقوه کشور و تلفیق و ترکیب درست آنها و به جریان انداختن آنها جهت ایجاد درآمد و شغل برای مردم تنها ازفرایند سرمایه گذاری مقدور است. پدیده سرمایه گذاری می تواند بعنوان مهمترین و بزرگترین دغدغه جامعه  مطرح شود. بحث و بررسی بر روی عوامل و موانع سرمایه گذاری، راهکارهای تسریع و تسهیل آن، چگونگی ایجاد شرایط و بسترهایی مناسب بر آن و غیره بعنوان اقدامات عملی منطبق با نیاز اساسی جامعه می تواند تلقی شود. بنابراین ضرورت دارد تمام اهل قلم و نظر و تحقیق نسبت به موضوع سرمایه گذاری بویژه در شرایط حساس کنونی کشور  احساس مسئولیت نموده و تا حد توان در شناسایی عوامل و موانع مؤثر و ارائه راهکارهای لازم و مفید جهت بهبود، تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در ایران اسلامی وبه ویژه شهرستانهایی مانندخلخال اقدام نمایند.

   

  سؤالات اساسی تحقیق :

  سؤالات اساسی که پیرامون موضوع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال می توان مطرح نمود و در صدد پاسخگویی به آنها تلاش کرد، عبارتند از:

  1 چرا با وجود حمایت ها و بحث های نظری، پدیده سرمایه گذاری در شهرستانها آنچنان تحقق نمی یابد و تا چه حد زمینه و بسترهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرمایه گذاری فراهم است؟

  2 چرا با اقرار و اعتراف به موانع و تنگناهای سرمایه گذاری، به راحتی نمی توانیم آنها را از بین ببریم؟

  3 چرا سرمایه داران و سرمایه گذاران اغلب فرار یا کتمان سرمایه را بر بکارگیری آن در داخل کشور ترجیح می دهند؟

  4 چرا سرمایه گذاران این همه درگیر مشکلات ناشی از جامعه می باشند و عاقبت ورشکستگی را تجربه می کنند؟

  5 تا چه حد جامعه فعلی ما از سرمایه گذاری و سرمایه گذار استقبال می کند؟ چرا اغلب سرمایه گذاری منجر به نتیجه و بهره دهی نمی شوند؟

  6 چرا بین آغاز و پایان فرایند سرمایه گذاری فاصله زیاد و پیش بینی نشده هزینه ، وجود دارد؟

  7 چرا اکثر طرحها حالت نیمه کاره و بلاتکلیف دارند و چاره ای اندیشیده نمی شود و چرا یک سیستم مدیریتی و رهبری قوی و کارآمد مبنی بر حمایت، هدایت و نظارت بر امر سرمایه گذاری وجود ندارد و یا در حد ضعیف و سست است؟

  8 چرا پدیده سرمایه گذاری آنچنانکه ضرورت دارد و نیاز شدید جامعه ما است و پتانسیل قوی در آن موجود است، جدی گرفته نمی شود؟

  9 تا چه حد به مسأله سرمایه گذاری بعنوان کلید و آغاز رشد و توسعه و راه حل مشکلاتی همچون بیکاری و فقر توجه و اهمیت داده می شود و در راستای ترویج و گسترش آن تلاش می شود.؟

  10 در بین مسائل و نیازهای مختلف کشور وشهری مانند خلخال موضوع سرمایه گذاری از چه رتبه و اولویتی برخوردار است و تا چه حد کشور وشهرستانی مثل خلخال بالقوه مستعد سرمایه گذاری است؟ و تا چه حد بالفعل، پدیده سرمایه گذاری در آن تحقق یافته است؟

  11 تا چه حد سرمایه ها منجر به سرمایه گذاری های سالم و مفید می شوند؟ تا چه حد سرمایه ها در زمینه های کاذب و غیرضروری و حتی مضر به کار گرفته می شود؟

  12 تا چه حد هدایت و رهبری سرمایه ها و پس انداز ها به سرمایه گذاری مؤثر، مولد و اشتغال‌زا وجود دارد؟

  13 تا چه حد سرمایه ها در زمینه های ضروری و انسانی و سازنده به کار گرفته می شود و از بکارگیری آن در زمینه های غیرضروری، کاذب، زرق و برق و ... پیشگیری می شود. چرا اغلب سرمایه ها در مراسمات و تشریفات خانمانسوز به هدر می رود و به راحتی سرمایه های کلان تاراج می شود و متأسفانه تبدیل به طرحهای سازنده و مؤثر نمی شوند؟

  14 چرا امکانات و سرمایه های کلان کشور به خاطر برنامه های غیرضروری و تشریفاتی و مقطعی هزینه می شود و چرا سرمایه های کلان و کارساز با برنامه های متعددتجزیه و ناکارآمد می شوند؟

  15 تا چه حد سرمایه های موجود استفاده بهیه می شود و تبدیل به کارهای مثمرالثمر و پایدار شده اند و تا چه حد از سرمایه ها در راستای تأمین نیازهای انسانی و حیاتی هزینه می شوند؟

  16 تا چه حد نهادها و مؤسسات لازم برای هدایت فرایند سرمایه گذاری موجود و در دسترس است؟ تا چه حد خدمات موردنیاز پدیده سرمایه گذاری از قبیل : آموزش و اطلاع رسانی، مشاوره، راهنمایی، حقوق فنی، مالی و غیره ارائه می شود تا سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مورد حمایت و پاداش و تشویق قرار می گیرند و تا چه حد موفقیت سرمایه گذاری در شرایط فعلی جامعه  تضمین است؟

  17 تا چه حد امنیت سرمایه گذاری وجود دارد؟

  18 تا چه حد ثبات اجتماعی و اقتصادی مناسب سرمایه گذاری فراهم است؟

  19 تا چه حد فضای روانی و اجتماعی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فراهم است؟

  20 چرا با وجود منابع مادی و فکری غنی، سرمایه گذاری لازم صورت نمی گیرد و مشکلات و معضلات خطرناکی همچون بیکاری و فقر گریبان گیر جامعه  است و آن را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد و ... .

  در این فصل در نظر داریم پاره ای از شاخصها و نمونه هایی از مسائل اجتماعی و اقتصادی وضعیت کشورمان ارائه نماییم، که می تواند برای جامعه فعلی و آتی نگران کننده باشد، تا موضوع سرمایه گذاری بتواند مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که تنها تسهیل و تسریع پدیده سرمایه گذاری است که می تواند به صورت ریشه ای و اساسی در راستای حل مشکلات ناشی از فقر اقتصادی، چاره ساز باشد. برخی از موارد قابل توجه به منظور پی بردن به اهمیت سرمایه گذاری در شرایط فعلی عبارتند از :

  ایران اسلامی جنگ طولانی 8 ساله را سپری نموده است و طبق برآورد کارشناسان سازمان بین المللی حدود یک هزار میلیارد دلار فقط خسارت مادی دیده است و در طول جنگ فرصتهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی آنچنانی نداشته است و همچنین در گذشته از رشد و توسعه لازم و کافی برخوردار نبوده است، پرواضح است که باید عقب ماندگی ناشی از جنگ و گذشته را با اتخاذ برنامه های ویژه جبران نماییم. ایران با جمعیتی حدود 75میلیون نفر، نزدیک به یک درصد جمعیت جهان را دارد و برای یافتن جایگاهی مناسب در عرصه اقتصاد بین المللی باید دست کم به سهم یک درصد از آن دست یابد که برای تحقق آن، باید تلاش گسترده ای از سوی مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان کشور صورت گیرد.

  علائم و شاخصهای اقتصادی کشوروبالخصوص خلخال رضایت بخش و توجیه پذیر نیست و متناسب نیازهای فعلی و آتی نمی باشد و تناسبی با منابع و استعدادهای آن ندارد. پدیده فقر و بیکاری به عنوان دو معضل و مشکل خطرناک، جامعه فعلی و آتی را به طور جدی و نگران کننده مورد تهدید قرار می دهد و اگر راه حل اساسی اتخاذ نشود به ناچار شاهد عواقب وحشتناک آنها خواهیم بود.

  طبق اعلام یک استاد دانشگاه، نرخ درآمد سرانه در ایران طی بیست سال گذشته به 7 درصد می رسد، این رشد در مقایسه با سایر کشورهای هم سطح بسیار ناچیز است و براساس بررسی بانک جهانی، از میان 116 کشور به لحاظ درآمد سرانه، ایران با احتساب درآمد نفت رتبه 58 را کسب نموده است و این رتبه در ردیف کشورهای نامیبیا، گواتمالا و السالوادور است. تولید سرانه ایران یک هزار و پانصد دلار است که یک رقم ناچیزی است به عنوان مثال کشورهایی مانند سوئیس 40 هزار دلار و ژاپن 39 هزار دلار تولید سرانه دارند در حالی که این دو کشور از نظر منابع فقیرتر محسوب می شوند.[1]

  از 189 کشور جهان تنها 13 کشور تاکنون به سازمان جهانی پیوسته اند که ایران یکی از این کشورهاست و این در حالی است که بیش از 90 درصد تجارت جهانی در اختیار اعضاء سازمان تجارت جهانی است.[2]

  با توجه به نسبت جمعیت کشور ایران به جمعیت جهان که حدود یک درصد است، نرخ رشدی حدود 18 درصد صادرات سالانه موردنیاز است و برنامه ریزی ها و روند رشد فعلی برای دستیابی به این رشد کافی نیست.[3]

  بورس تهران از نظر سرعت گردش سهام کندترین بورس جهان است. سرعت گردش سهام در بورس تهران در بین 20 بورس معتبر جهان در پایین ترین رتبه قرار گرفته است. به گزارش مؤسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری سرعت گردش سهام در بورس تهران برابر 9/19 درصد است. در حالیکه این میزان در بورس تایوان 3/259 و در بورس نیویورک نزدیک به 9/383 درصد می رسد. بورس آیینه تمام نمای اقتصاد ملی و انعکاسی از رونق یا رکود آن است که جذب سرمایه های سرگردان زمینه باروری و تولید را فراهم می کند. بورس جهت دادوستد سرمایه و جذب سرمایه و هدایت به سوی بخشهای تولیدی، صنعتی است.[4]

  طبق اعلام دبیرکل خانه کارگر، ارزش پول ملی ایران از سال 1358 تاکنون 101 برابر کاهش یافته است.[5]

  براساس گزارش معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی، بیش از 60 درصد جمعیت کشور را نیروی جوان تشکیل می دهد. وی از ورود 5/9 میلیون نفر نیروی کار جوان به بازار کار ظرف سال آینده خبر داد و ایجاد اشتغال برای این عده را منوط به جلب سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی دانست.[6] طبق گزارش مدیرعامل بانک اقتصادی نوین، سرانه سپرده گذاری مردم در بانکها کمتر از 50 هزار ریال است در حالی که این عدد در سال 57 دیده شده است.[7]

  مدیرعامل بیمه دانا اعلام کرد سرانه حق بیمه در کشورهای پیشرفته نزدیک به 5 هزار دلار است که این رقم در ایران تنها حدود 10 دلار است یا دو هزارم این شاخص در جهان است، وی افزود این در حالی است که بیش از 80 درصد اموال در ایران پوشش های بیمه ای ندارند.[8] براساس اعلام معاون امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طبق آخرین آمار مربوط به سال 80 در مجموع 8892 طرح ملی و 47927 طرح استانی نیمه کاره در کشور وجود دارد او اشاره کرد ضابطه مند کردن و کنترل جدی آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید بدون توجه به منابع و طرحهای نیمه تمام قبلی، بسیاری از دستگاهها را متضرر کرده است.[9]

  برآورد صورت گرفته، نشان می دهد نرخ بیکاری در سال آینده به بیش از 17 درصد افزایش می یابد به گفته یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرخ بیکاری در کشور تا پایان سال 81 به 8/16 درصد افزایش یافته است.[10]

   

  [1]ماهنامه تعاون، شماره 129 ، ص 24

  [2]همان، شماره 136 ، ص 41 و 52

  [3]همان ، شماره 133- ص 35

  [4]همان، شماره 126،  ص 40

  [5]همان، شماره 138، 76

  [6]روزنامه اطلاعات

  [7]ماهنامه تعاون، شماره 137، ص 63

  [8]همان ، شماره 138 ، ص 77

  [9]روزنامه اطلاعات

  [10]ماهنامه تعاون- شماره 138، ص 77

  Abstract

  The aim of This Research is to Study the Role of Social, Economical, and Political Problems and Barriers, Their Weakness and Strength in the Process of Investment in Khalkhal City with a Glance at the Entire Country and the Role of Supports, Supervision, and Direction of Investment by Formal and Informal Related Institutions and Their Degree on Types of Investment. In This Research, Hypotheses and Estimated Answers to Major Question have come and Outcomes and Obtained data have been assessed by SPSS Software. The Investigation of Social Interest in the Investment Process and investors, Learning of the Nature of Circumstances and Existing and Future Social, Economical and Political Grounds in relation to investment and discovering the degree of Weakness and Strength of Social and Economical Factors Impacting on Investment have been Intended. Library, documentary and Survey Method have been employed in this Study with a Specific novelty in the topic. The Relationship between Social and Economical Variables Related to Investment, Specially in Relation to the Degree of Success or Failure of Investment have been Assessed Through Using Statistical Perceptive Techniques among One Hundred Statistical Universes in the form of Interview and Questionnaires. Some Guidelines have been Represented in The of The Research after Concluding from Analytical Process of The Study along With Criticisms and Suggestions to Improve and Promote The State of Investment in Khalkhal City.

  Keywords: Social, Economical, Problems, Barriers, Investment, Success, Failure.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده

  مقدمه

  عنوان                                                                                           صفحه

  فصل اول: کلیات.................................................................................................... 1

  طرح مسأله .................................................................................................................. 2               

  اهمیت و ضرورت موضوع .......................................................................................... 3

  سئوالات اساسی تحقیق ............................................................................................... 5

  اهداف پژوهش ........................................................................................................... 9

  فصل دوم ادبیات تحقیق شامل:

  ضرورت سرمایه‌گذاری و چهارچوب نظری تحقیق......................................... 11

  پیشینه تحقیق................................................................................................................ 29

  دیدگاههای جامعه شناختی سرمایه گذاری .................................................................. 31

  سرمایه گذاری چیست؟............................................................................................... 68

  نقش سرمایه گذاری و پس انداز در سرمایه گذاری ..................................................... 73

  نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری ...................................................................... 88

  برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری ........................................................................... 93

  نقش دولت در سرمایه گذاری .................................................................................... 122

  نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری ...................................................... 138

  مدل نظری .................................................................................................................. 150

  فصل سوم: روش شناسی........................................................................................ 151

  متغیر های تحقیق ......................................................................................................... 152

  فرضیه های تحقیق ....................................................................................................... 155

  جامعه و نمونه آماری .................................................................................................. 159

  روش تحقیق ............................................................................................................... 159

  وسیله اندازه گیری ...................................................................................................... 160

  نحوه استخراج داده ها و روشهای آماری ..................................................................... 162

  مدل تحلیلی تحقیق ..................................................................................................... 163

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.............................................. 164

  الف) تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره).......................................... 165

  ب) تحلیل دو متغیره و ارزیابی فرضیه ها ...................................................................... 198

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ................................................. 227

  الف)خلاصه و نتیجه گیری .......................................................................................... 228

  ب) پیشنهادات و راهکارها .......................................................................................... 241

  منبع:

  فهرست منابع و مأخذ:

  الف- کتاب :

  1) اخوی – احمد؛ اقتصاد کلان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374

  2) ازکیاء، مصطفی – جامعه شناسی توسعه – تهران، موسسه نشر کلمه، 1377

  3) اسملسر، نیل جی؛ جامعه شناسی اقتصادی، محسن کلاهچی، انتشارات کویر، 1376

  4) اگزوستن، دیوید؛ سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی جدید و پرمخاطره، سید جلال صادقی شریف، مؤسسه انتشارات ملک، 1378

  5) امیری فر، امیرعلی – گامی در ساماندهی اقتصاد ایران امروز و آشنایی با اقتصاد حکومت اسلامی و بازار، تهران، انتشارات طاووس بهشت، 1379

  6) بوکانان، نورمن؛ راههای پیشرفت اقتصادی، حسین فرهودی، جلد 1 چاپخانه تهران مصور، 1377

  7) دادگر – کرماجانی، یداله؛ مالیه عمومی و اقتصاد دولت، انتشارات مؤسسه فرهنگی – هنری بشیر علم و ادب، 1378

  8) دورکیم – امیل؛ درباره تقسیم کار امور اجتماعی، باقرپرهام، انتشارات کتابسرای بابل، 1369

  9) رابینسُن – جوان؛ مسائل تجزیه و تحلیل اقتصادی، پرویز نیساری، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، 1354

  10) رحیمی بروجردی، علیرضا، سیاست های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1373

  11) رزاقی – ابراهیم؛ آشنایی با اقتصاد ایران، تهران، نشر نِی، 1376

  12) روزبهان – محمود؛ مبانی توسعه اقتصاد، انتشارات تابان، 1379

  13) ریتزِر – جورج؛ نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، انتشارات علمی، 1374

  14) بخشنامه؛ سیاست های پولی مناسب در جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی، تهران 1373

  15) بخشنامه سرمایه های فیزیکی خارجی وروشهای جذب آن، معاونت اموراقتصادی وزارت اقتصادودارای تهران 1374

  16) قائم مقامی – فرهت ؛ موانع توسعه در جهان سوم، انتشارات روشنفکر، 2535

  17) قدیری اصل- باقر؛ سیر اندیشه اقتصادی از افلاطون تا کینز، انتشارات پیام

  18) کرایپ – یان؛ نظریه های اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابر ماس، عباس محسنی، انتشارات آگاه، 1378

  19) کوزر- لوئیس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، محسن ثلاثی، انتشارات علمی، 1358

  20) مایر – جرالد. م؛ از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد ارمکی، تهران نشر میترا، 1375

  21) مجیدیان – داوود؛ ارزیابی طرح های صنعتی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1377

  22) نصر اصفهانی- اسداله؛ نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی، تهران موسسه مطبوعاتی فرخی، 1348

  23) وبر- ماکس؛ اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، عبدلمعبود انصاری، تهران انتشارات سمت، 1371

  24- وبر – ماکس؛ اقتصاد و جامعه، عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عمادزاده، انتشارات مولی، 1374

  25) ویس وده – گونتر؛ جامعه شناسی برای اقتصاد، هادی صمدی، انتشارات سمت، 1381

  26) هادی زنور – بهروز؛ سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران نشر پژوهش فروزان روز، 1379

  27) همتی – عبدالناصر؛ نگرشی بر دیدگاه ها و مسائل توسعه اقتصادی، تهران، سروش، 1376

  28) آنتونی گیدنز ترجمه حسن چاوشیان ، نشر نی

   

   

  ب- مجله و روزنامه :

  1- اطلاعات اقتصادی، روزنامه اطلاعات، سال 80 الی 91ا، تمام شماره ها

  2. روزنامه آسیا، ازسال 81 الی87

  3. روزنامه اقتصادی،از سالهای79الی90

  4. روزنامه رسالت، از سال 80 الی86

  5. روزنامه سیاست، ازسالهای81 الی 90

  6. روزنامه صدای عدالت، ازسال 82الی78

  7. روزنامه قدس، از سال82الی 88

  8. روزنامه کار و کارگرازسالهای   81 الی90

  9. روزنامه کیهان، ازسالهای 80الی 92

  10. ماهنامه تعاون، قسمت همگام با اقتصاد ایران، انتشارات وزات تعاون، ازسال 80 الی 91

  11. ماهنامه مناطق ویژه اقتصادی، شماره 13 و 12.


موضوع پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, نمونه پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, جستجوی پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, فایل Word پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, دانلود پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, فایل PDF پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, پروژه در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی چکیده در بازاریابی امروز، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع خدماتی که آن مشتری در طول عمر به آن نیاز دارد. بیمه ها را می توان جزو شریان های حیاتی اقتصادی هر کشور دانست. هدف عمده مدیریت بازاریابی بیمه، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی و ایجاد آگاهی در زمینه نتایج بیمه است. رشد روز افزون صنایع، وسایل نقلیه و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده اساسی که مدیران با آن روبه رو هستند بهبود عملکرد کارکنان برای افزایش بهره وری سازمان و پرورش کارکنانی است که ، با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان ها به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته: اقتصاد گرايش : توسعه و برنامه ريزي چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده): ساد به عنوان يکي از قديمي

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پايان نامه دکتري تخصصي در مديريت رسانه اسفند ماه 1390 چکيده:  امروزه تحولات تکنولوژيک در حوزه هاي رسانه اي و دسترسي به شبکه هاي ماهواره اي و ورود رسانه هاي ديداري - شنيداري مبتني بر شبک

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد)  M.A) گرايش: مالي  تابستان 1391 چکيده: اين تحقيق با هدف امکان سنجي اجراي بودجه­ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد

  فصل يک کليات پژوهش 1 مقدمه در سراسر جهان، صنعت بانکداري يکي ارکان بسيار مهم اقتصاد هر کشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري، نقش تعيين کننده اي را درتوسعه

پايان نامه براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: بازاريابي   زمستان911-1-مقدمه امروزه با رقابتي شدن بازار ها و تغييرات پيوسته محيط، سازمان ها به اين واقعيت پي برده اند که بشر م

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  (M.A) رشته مديريت بازرگاني- گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي

ثبت سفارش