پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

word 1 MB 30144 104
1391 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گروه جغرافیا

  رشته جغرافیای سیاسی

  پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  چکیده

  امروزه با توجه به تغییر رویه کشورها از رویکرد نظامی به رویکرد اقتصادی در رقابت های جهانی برای نیل به اهداف سیاسی و کسب قدرت، گسترش تجارت خارجی، ایجاد اتحادیه های اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای، جذب بازارهای بیشتر در صحنه ی سیاسی در صدر برنامه های کشور ها قرار گرفته است. دراین راستا بنادر بعنوان مولفه ای تاثیرگذار، همیشه در توسعه ژئواکونومیک کشورها و مناطق مطرح بوده اند نقش پررنگتری بخود گرفته اند. در ایران نیز بنادر استان گیلان بعنوان بازوی اقتصادی در شمال کشور عهده دار این نقش می باشند.

   در این تحقیق با این سوال که ، نقش بنادر استان گیلان در توسه استراتژی ملی کدامند؟ سعی برآن شده که به بررسی توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه و همچنین توسعه ژئواکونومی کشور از طریق بنادر استان گیلان پرداخته و با بررسی و اثبات فرضیه هایی چون ، بنادر استان گیلان از پتانسیل هایی بالایی برای نقش آفرینی در عرصه مبادلات تجاری ایران برخوردار می باشند و با توجه به ارزش ژئواکونومیک کشورهای حوزه کاسپین نقش فعال بنادر استان گیلان موجب پیوند راهبردی میان ایران و کشورهای حوزه کاسپین است، نقش ژئوپلیتیک  بنادر استان گیلان در نیل به اهداف توسعه پایدار ملی و منطقه ای مورد بررسی قرارداده  و در جهت بالفعل نمودن فرصت ها و کنترل تهدیدهای احتمالی پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات و تنگناهای توسعه بنادر این استان ارائه شده است.

   

  واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک بنادر ،گیلان، ژئواکونومیک

  بیان مساله

  در گذشته بنادر بیشتر درگیر فعالیت هایی سنتی از قبیل بارگیری و تخیله ی  کشتی های باربری بودند اما امروزه بندر دیگر یک نهاد مستقل نبوده بلکه مشتمل بر بسیاری صنایع فرعی و بنگاه های اقتصادی است. این نهادها از متصدیان بارگیری، تخیله و عاملان حمل ونقل بار جاده ای و ریلی گرفته تا فروشندگان محصولات مربوط به کشتی، بانکداران و وکلا را شامل می شوند. بیشتر بندرها چند منظوره بوده و به عنوان ترکیبی از دروازه ها برای اشکال مختلف حمل و نقل از جمله دریایی، جاده ایی، ریلی و اغلب ترکیبی از حمل و نقل دریایی فله و کانتینری کالاها مورد استفاده قرار می گیرند. بنادر کارآمد علاوه بر دارا بودن نقش اصلی بعنوان نقاط واصل، ذخیره و توزیع کننده، بعنوان قطب های توسعه دهنده ای که صنایع جدید را جذب و موجب افزایش سطح تجارت می شوند نیز مورد استفاده قرار می گیرند. اقتصادهای در حال توسعه نیز مانند اقتصادهای توسعه یافته، با آگاهی از این که تأثیر مستقیم بنادر بر رشد میزان تولید ناخالص ملی و تأثیرات غیرمستقیم بنادر در اهمیت بخشیدن به رقابتی بودن صنایع صادرات و وادرات کشورها، سرمایه گذاری در قسمت بندر برروی بدنه کلی اقتصاد ملی چندین برابر است، از مبحث قطب رشد به منظور تراز کردن زیرساخت های اصلی بندر استفاده می کنند.

  از سویی دیگر نقش ژئوپلیتیک در روابط و تعاملات کشورها با یکدیگر غیرقابل انکار است و اهمیت این جایگاه در میان کشورهای همسایه ملموس تر به نظر می رسد و مهمترین پدیده ایی که در نیم قرن اخیر موجب تحول در نقشه سیاسی جهان گردیده، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که از تبعات آن می توان به همسایگی ایران با کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد. این همجواری چشم انداز نوینی در عرصه سیاست خارجی دوجانبه ایجاد نمود. از این رو با بازشدن اقتصاد بسته کشورهای آسیای مرکزی نقش بنادر گیلان چشم گیرتر شده است. در این تحقیق سعی برآن شده که به بررسی نقش بنادر استان گیلان در نیل به اهداف توسعه پایدار ملی و منطقه ای پرداخته و در جهت بالفعل نمودن فرصت ها و کنترل تهدیدهای احتمالی این بنادر در راهبرد توسعه کشور پیشنهاداتی را ارائه دهیم.

  پرسش تحقیق

  نقش بنادر استان گیلان در توسعه استراتژی ملی ایران کدامند؟

  فرضیه های تحقیق

  بنادر استان گیلان از پتانسیل های بالایی برای نقش آفرینی در عرصه مبادلات تجاری ایران برخوردار می باشد.

  با توجه به ارزش ژئواکونومیک کشورهای حوزه کاسپین نقش فعال بنادر استان گیلان موجب پیوند راهبردی میان ایران و کشورهای حوزه کاسپین است.

   

  اهداف تحقیق

  تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

  تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان

  ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

  روش تحقیق

  روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی است و با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان گمرکات کشور، سازمان مناطق آزاد ، اداره کل بنادر و دریا نوردی گیلان ، مرکز آمار ایران و ... نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

  پیشینه تحقیق

  کتب و مقالات بسیاری توسط پژوهشگران ونویسندگان در رابطه با مسائل ژئوپلیتیک  و ژئواکونومیک در حوزه دریای کاسپین به رشته تحریر درآمده است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  - ژئوپلیتیک  دریای خزر از زهرا احمدی پور

  Abstract:

  Nowadays, considering the policy change of countries in global races from militarized approach into economic approach in order to achieve political aims and to gain power, the deployment of foreign trade, the establishment of regional and trans-regional economic unions and attraction of more markets have come to top of the schedule of the countries in the political scene.

  In this regard, the ports as the vital component that have always been Influential in geo-economic development of countries and regions, have found a more notable role. In Iran also Guilan province’s ports, as the economic arm in the north of country, are responsible for this role.

  This study, with the question what is the role of the ports of Guilan province in development of national strategy, aims to go through expansion of Iran’s relationship with neighboring countries and geo-economic expansion of the country through Guilan province’s ports and with assessing and proving such hypotheses as “ Guilan province’s ports have a high potential to play a role in the field of trade and considering the geo-economic value of Caspian countries, role of active ports of Guilan province causes strategic connections between Iran and Caspian countries”, goes through  the geopolitical role of Guilan province’s ports in achieving the aims of national and regional sustainable development and in regard to actualize the opportunities and control the potential threats, offers some suggestions to resolve the problems and bottlenecks of development of the ports of this province.

   

  Key Words:  geopolitics of ports, Guilan , Geo-economics 

  - ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم از عزت اله عزتی

  - جغرافیای استراتژیک ایران از عزت اله عزتی

  - ماهنامه بندر و دریا (مجموعه مقالات)

  - تحلیل ساختار ژئوپلیتیک کشورهای حوزه کاسپین از یوسف زین العابدین

  - دریاچه کاسپین و قدرت بزرگ از محمدعلی کاظم بیگی

  - یزدانی، عنایت اله و دیگران، در مقاله ژئواستراتژی قدرت ها در پهنه ی ژئوپلیتیک دریای مازندران و خلیج فارس، در دوماهنامه سیاسی، اقتصادی، سال بیست و سوم، مطالب ارزنده ای در مورد ژئوپلیتیک ناحیه بیان نموده است.

   

  ضرورت تحقیق

  ضرورت موضوع فوق از آنجاست که توسعه مسائل ژئواکونومیکی و تاثیر جهان از نظامی گری به اقتصادمداری موجب تقویت مولفه های تاثیرگذار بر ژئواکونومیک شده است. دراین راستا بنادر بعنوان مولفه ای تاثیرگذار در توسعه ژئواکونومیک کشورها و مناطق مطرح بوده که در ایران نیز بنادر استان گیلان بعنوان بازوی اقتصادی در شمال کشور عهده دار این نقش می باشد.

  سازماندهی پژوهش

  گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر بر اساس مطالعات اسنادی ( اسناد و مدارک کتابخانه ای،اداری،نقشه و پایگاه های کامپیوتری ) و مطالعات میدانی (مصاحبه و عکس ) می باشد. برای دستیابی به اطلاعات و داده های مورد نیاز اعم از کتابخانه ای و میدانی از ابزارهایی نظیر فیش برداری،جدول،نقشه،مصاحبه با کارشناسان سازمان ها و مدیران محلی  و پایگاه های کا مپیوتری و اینترنتی استفاده شده است. پس ازجمع آوری اطلاعات و داده ها بر اساس شرح خدمات برای ساماندهی اطلاعات گردآوری شده و دستیابی به جداول و نمودارهای مختلف  از نرم افزار اکسل استفاده شده و از طریق مطالعات اسنادی ضمن سازماندهی اطلاعات و متغیر های تحقیق از روش های کمی و کیفی برای تحلیل فرضیه ها کمک گرفته شده است.

   

  محدودیت ها و تنگناها

  متاسفانه در ایران بدلیل پایین بودن فرهنگ پژوهش و تحقیق ، پژوهش ها غالبا با مشکلات و محدودیتهای عدیده روبرو هستند. علاوه بر این کاغذ بازی و تشریفات زائد اداری در ادارات نیز باعث اتلاف وقت و دلزدگی محقق می گردد. نبود مراکز آماری و اطلاعاتی جامع ، منابع کافی ، مناسب و جدیدو عدم همکاری و مساعدت نسبت به ارائه آمار و اطلاعات صحیح و واقعی ، نیز از عوامل محدود کننده می باشد.

  فصل دوم

  مبانی  نظری تحقیق

  2-1- ژئوپلیتیک

  واژه ژئوپلیتیک برای اولین بار در سال 1899 توسط رودلف کیلن استاد علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا (وگوته برگ)که تحت تاثیر کتاب "جغرافیای سیاسی" فردریک راتزل(1897.م) و کتاب "تاثیر نیروی دریائی در تاریخ" آلفرد ماهان(1898.م) قرار داشت ارائه شد. و منظور وی از این واژه ((مطالعه ساختار جغرافیایی حکومت)) بود (میرحیدر،35،1386). از این رو ، او با اتخاذ مفهوم ((دولت ارگانیک)) راتزل، ظهور آلمان به عنوان قدرتی بزرگ را اجتناب ناپذیر و مطلوب بر می شمرد. از نگاه وی، نیازهای سوئد در چهارچوب بلوک تازه ای در اروپای مرکزی از کشورهای اسکاندیناوی و بالتیک تا اروپای شرقی و بالکان که تحت سلطه آلمان باشد، برآورده خواهد شد(زین العابدین،1389،39).

  کیلن در ابتدا ژئوپلیتیک را یکی از پنج اصل برای درک دولت می دانست که چهار اصل دیگر عبارتند از اکونوپلیتیک، دموپلیتیک، سوسیوپلیتیک و کراتوپلیتیک. ژئوپلیتیک به عنوان نقطه اتکای تمامی موارد بالا، همه آن ها را نیز در خود دارد. رهیافت ارگانیک پویا، کیلن را به حمایت از این دکترین سوق داد که فرایندهای سیاسی به لحاظ فضایی تعیین می گردند. به علاوه، از آنجایی که دولت های بزرگ در اروپا تنها از طریق جنگ می توانند بوجود آیند، وی ژئوپلیتیک را در وهله نخست ((علم جنگ))می دید (کوهن،52،1387).

  هرچند، نظرات کیلن انتزاعی بود و او کشورها را دارای ماهیّتی نظیر موجودات زنده می دانست؛ امّا، چنین نتیجه گرفت که حیات کشورها نهایتاً در دست انسان است. او پیدایش چندین قدرت بزرگ را حاصل توسعه طلبی کشورهای قوی می دانست. در فاصله میان دو جنگ جهانی، پیروان کیلن و راتزل به منظور ایجاد چهاچوبی برای توسعه طلبی ملی آلمان، ژئوپلیتیک را بکار گرفتند(زین العابدین،1389،40).

   

  2-2- مفهوم ژئوپلیتیک

  رودلف کیلن که اصطلاح ژئوپلیتیک را در سال 1899 وضع کرد، آن را به عنوان ((تئوری دولت به عنوان یک ارگانیسم جغرافیایی یا پدیده ای در فضا)) توصیف می کند. از دید کارل هاوسهوفر، پدر ژئوپلیتیک آلمان، ژئوپلیتیک علم ملی تازه ای از دولت می باشد،... دکترینی بر جبر فضایی تمامی فرایندهای سیاسی که بر بنیان های گسترده ای از جغرافیاف به ویژه جغرافیای سیاسی قرار دارد. در آستانه جنگ جهانی دوم، درونت ویتلسی، کارشناس آمریکایی در زمینه جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک را به عنوان یک ((اصل جزمی ... که بر مبنای آن دولت به واسطه جایگاه آن در جغرافیای جهان اهمیت دارد)) رد کرد. ریچارد هارتشورن آن ها را به عنوان ((جغرافیای مورد استفاده برای اهدافی خاص که فراتر از تعقیب دانش قرار می گیرد)) تعریف کرد. بر خلاف جغرافی دانانی همچون ویتلسی و هارتشورن، ادموند والش، به عنوان یک دانشمند سیاسی تعریفی بر مبنای عدالت بین المللی ارائه داده و می گوید ژئوپلیتیک ((مطالعه ای مرکب از جغرافیای انسانی و علم سیاسی کاربردی می باشد که تاریخ آن را به دوران ارسطو، مونتسکیو و کانت باز می گردد))(کوهن،42،1387).

  جرارد اتوتایل معتقد است، ژئوپلیتیک در قرن بیستم از تاریخ پرفرازو نشیبی برخوردار بوده وتوانسته است در رساندن معنی ارتباط کلی بین جغرافیا و سیاست موثر باشد ولی معنی کردن ژئوپلیتیک کاری بس مشکل است. زیرا معنی مفاهیمی چون ژئوپلیتیک تمایل به تغییر و تحول دارند و متأثر از دوره های تاریخی و ساختارهای نظام جهانی اند که انها خود تحول پیدا میکنند. او معتقد است کیلن و سایر متفکرین امپریالیستی، ژئوپلیتیک را به عنوان بخشی از دانش استعماری غربی فهمیده اند که از روابط بین سیاست عناصر طبیعی زمین بحث می کند(عزتی،74،1382).

  پیتر تایلور جغرافیدان سیاسی انگلیسی وبنیانگذار فصلنامه معروف ((جغرافیای سیاسی)) مینویسد: ((ژئوپلیتیک عبارتست از، مطالعه توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای جهان، به ویژه رقابت بین قدرت های بزرگ و اصلی)). او در این تعریف موضوع ژئوپلیتیک را قدرت دانسته که کیفیت پخش آن بین دولت ها در فضا و رقابت ها و مناسبات قدرت بین آنها را مورد مطالعه قرار می دهد(حافظ نیا،1390،29).

  فرهنگ وبستر تعاریف متعددی را بیان می کند که دو مورد آن بدین شرح است:

  الف - ((ژئوپلیتیک عبارتست از تاثیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بر سیاست ها، به ویژه سیاست خارجی کشور)).

  ب - ((ژئوپلیتیک عبارتست از، ترکیب عوامل سیاسی وجغرافیایی به نحوی که باعث مشخص شدن کشور یا منطقه ویژه ای شود)) (حافظ نیا،1390،27).

  ایولاکست جغرافیدان فرانسوی، ماهیت ژئوپلیتیک را رقابت بین نیروها و قدرت های متخاصم و رقیب برای تصرف و کنترل سرزمین ها می داند وطبیعتاً الگوهای رقابت قدرت ها را برای کنترل زمین موضوع ژئوپلیتیک می پندارد (حافظ نیا،1390،33).

  سائول برنارد کوهن جغرافیدان و ژئوپلیتیسین معاصر آمریکایی، در کتاب "ژئوپلیتیک نظام جهانی" تعریف زیر را ارائه می دهد: ژئوپلیتیک به عنوان تحلیل تعامل میان زمینه های جغرافیایی و دیدگاه های مرتبط با آن از یک سو و فرایندهای سیاسی از سوی دیگر تعریف می شود. زمینه ها از ویژگی ها و الگوهای جغرافیایی و ((مناطق چند لایه)) منتج از آن ها، ترکیب یافته اند. ((فرایندهای سیاسی)) نیز شامل نیروها در سطوح بین المللی و داخلی (که بر رفتار بین المللی تأثیرگذار هستند) می شوند. زمینه های جغرافیایی و فرایندهای سیاسی هر دو پویا بوده و بر یکدیگر تأثیر گذاشته و تأثیر می پذیرند. ژئوپلیتیک پیامدهای این تعامل را مورد توجه و بررسی قرار می دهد (کوهن،1387،43).

  عزت اله عزتی استاد جغرافیای سیاسی در کتاب "ژئوپیتیک در قرن بیست و یکم" می نویسد: ژئوپیتیک عبارت است از: درک واقعیتهای محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی که بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ کرد؛ به عبارت دیگر ژئوپلیتیک عبارت است از: علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل. امروزه در تعریف قدرت که می تواند تولید سیاست کند منابعی ارزشمندند که نامرئی باشند و در حقیقت آنها منابع واقعی قدرت به شمار می روند که دراین صورت عوامل متغیر ژئوپلیتیکی نقش اساسی خواهند داشت (عزتی،1380،7).

  محمدرضا حافظ نیا استاد ژئوپلیتیک در کتاب "اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک" پس از بررسی تعاریف و نگرش های مختلف دانشمندان ، تعریف علمی ژئوپلیتیک را در قالب یک مفهوم ترکیبی از سه عنصر جغرافیا ، قدرت و سیاست قابل تبیین می داند.

  ترکیب سه عنصر جغرافیا ، قدرت و سیاست الگوهای رفتاری گروه های متشکل انسانی را نسبت به یکدیگر تعیین می کند. که می توان آن ها را در اشکال رفتاری مختلفی شامل موارد زیر ملاحظه کرد:

  نوسان قدرت، رقابت، همگرایی، واگرایی، نفوذ، بحران، سلطه، زیر سلطه، ائتلافف صلح، همکاری، جنگ، امنیت،آرامش وثبات، تجارت ومبادله و غیر آن.

  الگوهای رفتاری مزبور محصول ترکیب پارامترهای سه گانه یاد شده می باشد که می تواند به عنوان مبانی فلسفی پایداری برای ژئوپلیتیک به حساب آید بر این اساس موضوع ژئوپلیتیک را روابط متقابل عناصر مزبور و رفتار گروه های انسانی متشکل نسبت به یکدیگر بر پایه ترکیب جغرافیا ، قدرت و سیاست تشکیل می دهد. بنابراین می توان گفت: ژئوپلیتیک عبارتست از ((علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آن ها با یکدیگر)) (حافظ نیا،37،1390).

   

   

   

   

  نمودار شماره 2-1- روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست . منبع:( حافظ نیا،37،1390)

  بطورکلی می توان ژئوپلیتیک را علمی گفت که به بررسی نقش و عوامل جغرافیایی در سیاست برای رسیدن به قدرت می پردازد.

   

  2-2-1- رابطه ژئوپلیتیک و توسعه

  آگاهی به اهمیت مسایل ژئوپلیتیک، از اواخر قرن نوزدهم قدرت های بزرگ را ترغیب کرد تا با استفاده از دست آوردهای علمی، از موقعیت های جغرافیایی کشورها به نفع اهداف ملی خود بهره گیرند. لذا، ژئوپلیتیک از زمان پیدایش تاکنون دارای فراز و نشیب هایی بوده که آن را در سه دوره مجزا می توان مورد بررسی قرار داد:

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

  چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1-   بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  3

  1-2-   سوال تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  4

  1-3-   فرضیه های تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

  1-4-   اهداف تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

  1-5-   روش تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4

  1-6-   پیشینه تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

  1-7-   ضرورت تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

  1-8-   سازماندهی پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

  1-9-   محدودیت ها و تنگناها . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

  فصل دوم : مبانی نظری

  2-1- ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

  2 -2 – مفهوم ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

  2 – 2 – 1 – رابطه ژئوپلیتیک و توسعه . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

  2 – 2 – 2 – رابطه ژئوپلیتیک و اقتصاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

  2 – 2 – 3 – رابطه ژئوپلیتیک و سیاست . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

  2 -3 – مفاهیم مرتبط با ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

  2 – 3 – 1 – مفهوم ژئواکونومیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

   2– 3 – 2 – مفهوم ژئوکالچر . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

  2 – 3 – 3 – مفهوم ژئوپلیتیک انتقادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

  2 -4 – نقش دریاها در توسعه اقتصادی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

  2– 4 – 1 – مفهوم ساحل و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

  2 – 4 – 2 – مفهوم بندر و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

  2– 4 – 3 –  انواع بنادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

  2 – 4 – 4 – پیشینه بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

  2 – 4 – 5 – مهمترین بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

  فصل سوم : مشخصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

  3-1- موقعیت جغرافیایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

  3-2- وسعت . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

  3-3- توپوگرافی . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

  3-4- جمعیت و تنوع قومی . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

  3-5- ویژگی جغرافیایی دریاچه کاسپین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

  3-5-1- ویژگی سواحل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

  3-5-2- ویژگی بنادر . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

  فصل چهارم : یافته های تحقیق

  4-1- نقش بنادر گیلان در توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  64

  4-2- نقش بنادر گیلان در توسعه ژئواکونومی کشور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

  4-3-چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر استان گیلان . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

  4-3-1- پیشینه تاریخی . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

  4-3-2- وضعیت موجود . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

  4-3-3- چشم انداز آینده . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

  4-4- نقش بنادر گیلان در شرایط خاص ژئوپلیتیک ایران . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  73

  4-4-1- رابطه ایران و کشورهای حوزه قفقاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

  4-4-2- رابطه ایران و کشورهای آسیای مرکزی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78

  4-4-3- رابطه ایران و روسیه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

  4-5- تحلیل ژئوپلیتیک مشکلات و تنگناهای توسعه بنادر استان گیلان . . . . . . .. . . . . . . . . . .  86

  فصل پنجم : نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها

  5-1- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

  5-2- ارزیابی فرضیه اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

  5-3- ارزیابی فرضیه دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

  5-4- نتیجه گیری . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

  منابع و مآخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

   

  منبع:

  منابع و مآخذ

  1.احمدی پور، زهرا ودیگران، 1389، ژئوپلیتیک دریای خزر، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  2.امیراحمدیان، بهرام، 1382، طهران و دریای خزر در چشمه انداز ژئوپلیتیک فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز سال پانزدهم، بهار.

  3.امیراحمدیان، بهرام، 1388، جغرافیای دریای خزر فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز شماره 67.

  4.بهرامی، قدرت اله، 1389، جغرافیای سیاسی-اقتصادی ایران         ، قم، زمزم هدایت

  5.بیات، کاوه، 1388، توفان برفراز قفقاز (نگاهی به مناسبات منطقه ای ایران و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان)، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.         

  6.حافظ نیا، محمدرضا، 1384، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی

  7.حافظ نیا، محمدرضا، 1387، تفاوت ها و تعارض ها در حوزه ژئوپلیتیک دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز شماره 27 انتشارت وزارت امور خارجه.

  8.حافظ نیا، محمدرضا، 1388، جغرافیای سیاسی ایران، انتشارات سمت      

  9.حیدری، جواد، 1383، دیدگاه امنیتی ارمنستان و قفقاز جنوبی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم، دوره چهارم، شماره 46.

  10.حیدری، غلامحسین، 1381، محلی شدن ملی شدن جهانی شدن در قرن بیست و یکم مجموعه مقالات نخستین کنگره علمی ژئوپلیتیک ایران.

  11.حیدری، محمد و دیگران، تابستان 1388، تحولات ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک سال سوم، شماره سوم.

  12خانی، محمدحسن و دیگران، 1388، رقابت قدرت بزرگ در آسیای مرکزی بررسی تطبیقی نقش چین و اتحادیه اروپا در منطقه فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز شماره 67.

  13.دهقان، فتح اله، 1384، دریای خزر و امنیت، انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری بشیر علم.

  14.دیلمی معزی، امین، 1387، آسیای مرکزی و قفقازدر سیاست جهانی (تعامل ژئواکونومی و ژئوپلیتیک، اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 56.

  15.زین العابدین، یوسف، 1386، درک ژئوپلیتیکی مسائل محیط زیست به عنوان پدیده نوظهور معاصر مطالعه موردی دریاچه کاسپین، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  16.زین العابدین، یوسف و دیگران، بررسی ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر، مجله ی فضای جغرافیایی، 1388، شماره ی 25، صفحه 73           

  17.زین العابدین، یوسف، 1389، ژئوپلیتیک، جلد اول، رشت، انتشارات دانشگاه آزاد رشت

  18.زین العابدین، یوسف،1389، نظریه ها و مفاهیم ژئوپلیتیک، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.  

  19.شوتار،سوفی، 1386، شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه سید حامد رضیئی، تهران، انتشارات سمت.

  20.صفری، شهرام، 1389، موقعیت ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه دریاچه کاسپین بعداز فروپاشی شوروی و تاثیر آن بر ژئواکونومیک ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد رشت.

  21.صدقی، ابوالفضل، 1381، سیاست خارجی آمریکا در حوزه خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، مجله سیاست دفاعی، شماره 41.

  22.عزتی، عزت اله، 1384، استراتژی آمریکا در خاورمیانه، انتشارات مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

  23.عزتی،عزت اله، 1389، جغرافیای استراتژیک ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  24.عزتی،عزت اله، 1390، ژئوپلیتیک، تهران، انتشارات سمت       

  25.عزتی،عزت اله، 1390، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، تهران، انتشارات سمت

  26.علی نیا، صادق، 1389، تحلیل ژئوپلیتیک جایگاه استان گیلان در امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد رشت.

  27.فاخته، قربان، 1386، نگاهی به گیلان زمین، انتشارات لوح زرین.

  28.کریمی پور، یداله، 1380، مقدمه ای بر ایران و همسایگان، منابع تنش و تهدید، تهران، دانشگاه تربیت معلم.

  29.کولایی، الهه، 1384، بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی زمینه ها و چشم اندازها، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه تهران.          

  30.کوهن، سائول برنارد، 1389، ژئوپلیتیک نظام جهانی، ترجمه عباس کاردان، تهران، ابرار معاصر تهران

  31.لورو، پاسکال و فرانسوا توال، 1381، کلیدهای ژئوپلیتیک، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  32.ماهنامه بندر و دریا ( مجموعه مقالات )،  انشارات سازمان بنادر و دریانوردی.

  33.مجتهد زاده، پیروز، 1381، در خزر چه می گذرد و چه باید کرد؟، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 186.

  34. مجتهد زاده، پیروز، 1384، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، دانشگاه پیام نور.

  35.مجتهد زاده، پیروز، 1388، صحنه روابط بین المللی تحول در نظام ژئوپلیتیکی جهانی، روزنامه اطلاعات.

  36. مؤسسه جغرافیایی، 1382، نقشه سیاسی استان گیلان، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی.

  37.مویر، ریچارد، 1379، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  38.مورای، وارویک ای، 1388، جغرافیای جهانی شدن، ترجمه جعفر جوان و عبداله عبدالهی، تهران، نشر چاپار.

  39.میرحیدر، دره، 1384، مبانی جغرافیای سیاسی ، انتشارات سمت.

  40.میرحیدر،دره، 1386، مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  41.میرحیدر، دره، 1389، تحولات پنج دهه اندیشه و جستار در جغرافیای سیاسی، مشهد، انتشارات پاپلی         .

  42.میرطاهر، سیّدرضا و سهراب سپهریان، 1381، ویژگی های دریای خزر و نظام منطقه ای آن، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی.

  43.واعظی، محمود، 1387، ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه

  44.والرشتاین، ایمانوئل، 1384، سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی"ژئوپلیتیک و ژئوکالچر" ، ترجمه پیروز ایزدی، تهران، نشر نی.

  45.هاشمی، غلامرضا، 1384، امنیت در قفقاز جنوبی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، وزارت امور خارجه.

  46. www.caspianenviroment.org

  47. www.iras.com

  www.irica.gov.ir48.

  www.pmo.ir49.

  www.mfa.gov.ir50.

  www.wikipedia.org51


موضوع پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, نمونه پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, جستجوی پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, فایل Word پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, دانلود پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, فایل PDF پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, تحقیق در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, پروژه در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, پروژه درباره پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته جغرافیای سیاسی چکیده ژئوکالچر هرچه باشد دیدگاهی از مبحث گسترده ژئوپلتیک است بنابراین از حیث ماهیت،مفهوم رقابت را در ذهن متبادر می کند و می توان اثر برخوردهای فرهنگی بر شکل گیری های سیاسی را ژئوکالچر نامید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت انجام شد . روش پژوهش از نوع ...

چکیده: پایان نامه حاضربه مطالعه نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز پرداخته و در این مسیر ضمن بررسی رویکردهای مختلف در زمینه روابط بین الملل و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مطالعه ویژگی های ، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه وروابط سیاسی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و ...فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ارمنستان و سایر کشورهای حوزه قفقاز می ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای سیاسی چکیده : فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر به شکل گیری پنج جمهوری تازه تاسیس در منطقه آسیای مرکزی شد؛ منطقه ای که به دلیل شرایط ویژه ژئوپلیتیک خود شاهد حضور کشورهای متعدد در خود بوده است. از یک سو شرایط خاص جغرافیایی منطقه و از سویی دیگر اهمیّت ژئواکونومی، آسیای مرکزی نه تنها باعث توجه روسیه برآمده از قدرت مضمحل شده شرق ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(MA) رشته: جغرافیا گرایش: سیاسی چکیده جهان اسلام، دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های ژئوپلیتیکی ناهمگون است. کشورهای مسلمان دارای امکانات فوق‌العاده مهمی برای همگرائی منطقه‌ای و تشکیل نظام منطقه‌ای با تکیه بر عناصر و آمیزه‌های بومی می باشند. این پایان نامه با هدف تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی انجام گرفت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیای سیاسی شبه جزیره بالکان، همواره یکی از مناطق با اهمیت در تاریخ جهان بوده و هست. این اهمیت را مدیون موقعیت جغرافیایی، وجود تنگه‌های بسفر و داردانل، دروازه اروپا بودن، نزدیکی به خاور نزدیک و خاورمیانه، دریاهای اطراف آن، نزدیکی به کانال سوئز و وجود کشورهای مسلمان نشین در این منطقه است. بالکان به علت راه ارتباطی شرق و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل شناسایی شده بر صادرات برنج استان گیلان در سال 1392-1391 می باشد. بدین منظور با توجه به اینکه ساختار نظری این پژوهش بر اساس مدل الماس پورتر طراحی گردیده است ، لذا سعی شده تا نتایج و تحلیل ها به گونه ای اجرا گردد که بتوان مفاهیم کاربردی را از نتایج تحلیل عوامل استخراج ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت بازرگانی گرایش: بین‌الملل چکیده گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز نقش بسزایی در تجارت خارجی و به‌تبع آن، اقتصاد کشورها داشته است. بنابراین با توجه به مبحث کلیدی مزیت نسبی گسترش روزافزون تجارت، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش تجارت جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است و این خود مستلزم وجود گمرکاتی مناسب با این حجم عظیم مبادلات ...

جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A.) گرايش: مديريّت آموزشي پاييز 1392 چکيده هدف اصلي انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای سیاسی(M. A) چکیده : علم جغرافیای سیاسی یکی از مباحث وسیع علوم و بوجود آمده از یک واحد سازمان یافته سیاسی در یک قلمرو جغرافیایی خاص که دربر گیرنده حاکمیت دولت و فضای مشخص می باشد. این واحدهای سازمان یافته می توانداز هسته اولیه سیاسی،اجتماعی محدود تا سازمان های بین المللی متشکل از چند کشور را دربرگیرد. در راس این واحدهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

ثبت سفارش