پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

word 653 KB 30261 118
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۵,۳۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی

  چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی - مقایسه ای و جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس بود. از بین جامعه آماری ذکر شده با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150خانواده (75 خانواده دارای عضو معتاد و 75 خانواده فاقد عضو معتاد) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ارزش های شوارتز بود. داده‌های پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشند: بین ارزش ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت معناداری وجود دارد (سطح  معنی دار .001 0 α=). بین خیرخواهی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .001 0 α=). بین سنت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .001 0 α=). بین هم‌نوایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .001 0 α=). بین امنیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .001 0 α=). بین قدرت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .001 0 α=). بین برانگیختگی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .111 0 α=). بین لذت‌گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .003 0 α=). بین موفقیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .001 0 α=). بین خوداتکایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .002 0 α=). بین جهان گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .001 0 α=). به طور کلی نتایج نشان داد که در تمام ارزش های مورد مطالعه مقدار میانگین زیر مؤلفه‌های ارزش ها در خانواده های معمولی بیشتر است.

  کلیدواژه ها: ارزش‌ها، خانواده های دارای عضو معتاد و خانواده های معمولی

  مقدمه

  در خلال چند دهه‌‌ی گذشته، روان‌شناسان، تحت تأثیر مطالعات انسان‌شناختی کلاکهون[1] (1976)، رغبت‌های رو به افزایشی را برای تحلیل تعیین‏کننده‏های فرهنگی‏ رفتار، از خود نشان داده‏اند. با گشوده شدن این دریچه‏ برای مطالعه‌ی انسان، پژوهش‌گران برای پاسخ‌گویی‏ به مجموعه‌ی مسایلی که در پیش رو داشته‏اند، به مطالعه‌ی ارزش‌ها به منزله‌‌ی اصلی‏ترین شاخص‌های فرهنگ روی‏ آورده‏اند. ارزش‌های انسانی به عنوان تجسم‌های شناختی از هدف‌های‏ خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی و با رفتار ناوابسته‏اند، درجه‏ اهمیت آن‌ها به منزله‌‌ی اصول راهنما در زندگی افراد و گروه‌ها متفاوت‌اند، بر این اساس، افراد آن‌ها را به گونه‌‌ی سلسله مراتبی رتبه‏بندی می‏کنند‌ (دلخموش، 1386).

  ارزش‏ها از جمله مفاهیمی‏اند که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته‏اند. اگر چه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته‏اند، اما به‌تدریج با توجه به اهمیت‏شان، در بخش‏های مختلف معرفت بشری مطرح شده‏اند و امروزه علوم متعددی خود را نیازمند به شناخت آن‌ها می‏دانند و از دیدگاه‏های گوناگون به آن‌ها می‏پردازند. شاید علت این باشد که ارزش‏ها در واقع مفهومی‏اند که زندگی آدمی از آن‌ها معنی می‏گیرد و آن‌ها راهنماهای مؤثری برای هدایت انسان‏ها می باشند. در حقیقت در پشت همه انواع رفتارها و گرایش‌های جمعی، همه‏ سازمان‌ها، الگوها، نشانه‏های اجتماعی، نقش‏ها و رمزها، دنیایی از تصورات و ارزش‏های جمعی قرار دارد و فقط پس از فهم این ارزش‏هاست که قادر به توجیه رفتارها خواهند بود. با توجه به اهمیت ارزش‏ها در جهان امروز شناخت آن‌ها از مسائل اصلی عصر حاضر است (سفیری و شریفی، 1384).

  بدون شک خانواده، مهم‌ترین و بنیادی ترین نقش را در شکل گیری ارزش‌ها، افکار، عقاید، نگرش ها، رفتار، شخصیت و نحوه ی زندگی و عملکرد هر فرد دارد. اولین و مهم‌ترین آموزش‌هایی که به هر یک از افراد بشر در طول تاریخ داده شده است در درون خانواده شکل گرفته است. پدر و مادر به عنوان اولین آموزگاران بشریت، منش ها و اخلاق را به کودک آموخته اند و شخصیت او را تا حد زیادی شکل داده اند. افرادی که در کودکی از مهر و محبت خانواده برخوردار بوده اند، تحت حمایت خانواده توانسته اند به یک جهان‌بینی دقیق و صحیح دست یابند و مراحل پیشرفت را طی کرده، باعث ترقی جامعه‌ی خویش شوند و بالعکس افرادی که از این نعمت محروم بوده‌اند با معضلات و مشکلات فراوانی روبه رو شده‌اند (حسینی زاده مهدوی، 1385).

  اعتیاد یکی از مشکل های اساسی جامعه است؛ مشکلی که میلیونها زندگی را ویران و سرمایه های کلان ملی را صرف هزینه ی مبارزه، درمان و صدمات ناشی از آن می کند(عاشوری،ملا زاده و محمدی،1387) در واقع، سوء مصرف مواد و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بالایای بزرگی است که بشر امروز در همه جای جهان با آن دست به گریبان است ( ممتازی،1381). با نگاهی واقع بینانه به مواد مخدر و سوء مصرف آن به راحتی در میابیم که سوء مصرف مواد افیونی از قرن ها پیش وجود داشته است و اکنون تقریباً کشوری وجود ندارد که از گسترش سوء مصرف مواد افیونی به عنوان عادتی غیر اجتماعی و نامقبول تلقی شده است،اما با وجود این عدم مقبولیت طبقات مختلف اجتماع با این مساله به صورت جدی درگیر  می باشد (چیریلو،برینی،کامبیاز و مازا، ترجمه پیرمرادی،1378) در موقع اعتیاد ابتلای اسارت آمیز فرد به یک ماده یا داروی مخدر است، به گونه ای که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته ساخته و کلیه رفتار فردی و اجتماعی او را تحت الشعاع قرار می دهد( سادوک[2] و سادوک،2003 به نقل از خدائی،1384).

  اعتیاد تا کنون از جنبه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از مفاهیمی که برای تجزیه و تحلیل اعتیاد باید به آن توجه داشت، نهادها و شبکه های روابط متقابل است. به عبارتی، مهمترین نهاد در تجزیه و تحلیل پدیده ی اعتیاد(خانواده) است؛ زیرا شرایط و اوضاع خانوادگی می تواند زمینه ساز گرایش به اعتیاد باشد ( آقا بخشی 1379)

   

  1-2- بیان مساله

  ارزش‌ها اصول و اخلاقیاتی‏ هستند که در وجود هر شخص جای‏ می‏گیرند و حتی زمانی که کسی توجهی بدان‏ها ندارد، راهنمای اعمال و انتخاب‏های او قرار می‏گیرند. بنابراین، ارزش‌ها در تضمین رفتار سازگار افراد با محیط، بسیار قدرتمندتر از رویه‏ها، قواعد، قوانین و مقررات‏اند. ارزش‌ها، همیشه وجود دارند تا انسان‏ها برمبنای آن‌ها به موقعیت‏ها واکنش نشان دهند، مگر این‏که دست‌خوش تغییر شوند. اساسی‏ترین واحد ایجاد ارزش‌ها خانواده است. ترکیب اعضای خانواده شامل زن و شوهر و فرزندان است و یک واحد نسبتاً مستقل را به وجود می‏آورند. بر اساس هریک از ترکیب‏ها، ارزش‌ها تحت تأثیر قرار می‏گیرند. ارزش‌های‏ ایجاد شده در افراد جزیی از شخصیت آن‌ها می‏گردد و از آن‏جا که شکل‏گیری شخصیت در سال‏های اولیه‌‌ی زندگی سریع است، توجه به عملکردهای خانواده و مدرسه در زمینه‏های تربیتی‏ کودک و نوجوان از اهمیت بالایی برخوردار است. ارزش‌ها از بطن ایدئولوژی و جهان‏بینی افراد نشأت می‏گیرند و با واقعیت‏های‏ محیطی درهم می‏آمیزند و به صورت ضوابط و و معیارهای اساسی، روند حرکت خانواده، مدرسه و جامعه را مشخص می‏سازند. ارتباط خانواده با ارزش‌ها ارتباطی دو سویه است. خانواده که‏ مؤثرترین نهاد تربیت فرزندان است، در ایجاد و تقویت ارزش‌ها در آنان نیز اساسی‏ترین نقش را ایفا می‏کند و هنگامی که ارزش‌ها به مرور زمان در وجود کودکان و نوجوانان نهادینه شدند، جهت و چگونگی حرکت آن‌ها را به سوی آینده معین می‏سازند (نصیری، 1386).

  روکیچ[3](1968)، سه نوع اعتقاد را از هم متمایز کرده است که عبارت‌اند از: اعتقادات‏ تشریحی یا وجودی که می‏توانند درست یا نادرست باشند؛ اعتقادات ارزیابانه که توسط آن‌ها درباره‏ی خوب یا بد بودن چیزی قضاوت‏ می‏شود؛ اعتقادات تجویزی یا منع‏کننده که‏ توسط آن‏ها، وسیله یا هدف عملی مطلوب یا نامطلوب ارزیابی می‏شود. ارزش، اعتقاد از نوع سوم است؛ یعنی اعتقاد تجویزی یا منع‏کننده است. روکیچ معتقد است: «ارزش، اعتقادی است که براساس‏ آن، انسان به سبب ارجح دانستن چیزی به‏ کاری مبادرت می‏ورزد» (امیری، 1385).

  شوارتز[4] (2006)، بر اساس نظریه راکیچ، نظریه خود را درباره‌ی ارزش ها مطرح می کند و بیان می کند که ارزش ها، اهداف فراموقعیتی هستند که به منزله اصول راهنما در خدمت زندگی فرد یا گروه قرار داشته و اهمیتی متفاوت دارند. در همین زمینه شوارتز 10 نمونه ارزش را تعریف و به بررسی آن ها پرداخته است که این ارزش ها عبارتند از 1- قدرت، 2- دستاوردها، 3- جهان گرایی، 4- همنوایی، 5- سنتی، 6- لذت‌گرایی، 7- تحریک کننده، 8- خیرخواهانه، 9- خودرهبری و 10-  امنیتی (سهامی، 1387).

  محیط خانواده، نحوه‌‌ی تعامل پدر و مادر و فرزندان با یکدیگر، انتخاب محصولات فرهنگی که خانواده از آن‌ها استفاده‏ می‏کند، مثل فیلم، مجله، پوستر و غیره، طبقه‌‌ی اجتماعی‏ خانواده، علاقه‌‌ی اعضای خانواده به دستاوردهای فرهنگی‏ گذشتگان، همانندسازی کودکان با والدین، به عنوان الگوی‏ رفتاری و تصوری که والدین از فرزندانشان در ذهن دارند و بیان‌گر ایده‏آل ذهنی آنان است، همگی در انتقال ارزش‌های‏ فرهنگی و هنجارهای اجتماعی به کودکان، به عنوان‏ شهروندان آینده، مؤثر است. برای این‏که والدین در انتقال‏ ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی موفق شوند باید انسان کامل جامعه را که ریشه در منابع غنی فرهنگی چون‏ مذهب و ادبیات دارد، به جوانان بشناسانند و خود نیز به‏ ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی پای‏بند باشند (صناعی، 1389).

  خانواده، خود به مثابه‌‌ی پایه واساس ساخت اجتماعی جامعه است، به گونه‏ای که‏ سلامت جامعه همواره در گرو سلامت خانواده‏هاست؛ لیکن طّی این دو دهه، نهاد خانواده‏ خود در تقابل با نهادهای دیگر جامعه نظیر نهاد اقتصادی به شدت آسیب‏پذیر شده و زمینه‏های پیدایش کج رفتاری‌ها و گسترش اعتیاد را تسهیل بخشیده است. نتایج بررسی مشترک‏ دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل و سازمان بهزیستی کشور بین سال‌های 78-77 حاکی است‏ که 4/93 درصد از معتادان ایرانی افرادی متأهل‏اند یا با والدین زندگی می کنند که به نوعی‏ می‌توانند بر‌روی سایر اعضای خانواده نیز تأثیر منفی برجا گذارند. اندکی دقّت در این ارقام‏ به روشنی نشان می‏دهد که بسیاری از آنان نقش پدر خانواده را ایفا می‌کنند که در الگوبرداری فرزندان، مسئله اعتیاد باز تولید می‏شود‌ (آقابخشی، 1382).

  یک خانواده‌ی به‌هنجار، خانواده‌ای است با ساختاری منسجم که در جهت رشد و رفاه اعضای خود عمل می‌کند و می تواند به طور پویا با عوامل نوبه‌نوشونده‌ی محیطی، تعامل برقرار کند و با آن‌ها سازگار شود، بی آن که در این میان دچار اغتشاش گردد و افراد خانواده در این فرایند از خود علائم مرضی بروز دهند (موسوی، 1382). ارزش‌های خانواده سالم در کسب هدف‌ها، سودمند است و برعکس، خانواده‌ی ناسالم از ارزش‌های خانوادگی ناسودمند استفاده می کند و تعاملات آن‌ها همراه با تنش و رفتارهای مرضی است (موسوی، 1382).

  با مصرف ماده مخدر انواع ارزش های منفی و ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، فرهنگی و ... واقع می‌شود. تحقیقات نشان می دهند که زنان معتاد پابه‌پای مردان در رفتارهای بزه کارانه و جنایت‌کارانه شرکت دارند. شایع‌ترین نوع بزه‌کاری در زنان جرائم مالی نظیر سرقت از منزل و مغازه ها، حمل و توزیع مواد مخدر و روسپی‌گری است. از طرفی استفاده از روش های نادرست مصرف مواد مخدر سرنگ‌های آلوده، وجود برخی فرهنگ‌ها و باورها و عادت های غلط در معتادان عامل اصلی شیوع و بروز امراض مسری هم‌چون ایدز، سل، هپاتیت و ... است که نه تنها خود معتادین، بلکه سلامت کل جامعه را نیز مورد تهدید جدی قرار می دهد (جمشیدی منش سلیمانی فر و حسینی، 1383). هم‌چنین بر اساس مطالعات انجام شده، ارتباط جنسی نامشروع، در میان حدود نیمی از معتادان و ارتباط با هم‌جنس در میان حدود 30 درصد معتادان گزارش شده است که اغلب از سنین 17 تا 20 سالگی این ارتباط را شروع کرده بودند (رزاقی  رحیمی موقر، حسینی و مدنی، 1379).

  در این پژوهش قصد بر این است که محقق با توجه به نظام ارزشی شوارتز بداند چه تفاوتی بین ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد و خانواده‌های معمولی وجود دارد؟

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  فرهنگ، شناسنامه و هویت افراد یک جامعه است. به وسیله‌ی فرهنگ است که انسان‏ها احساس هویت و تعلق خاطر به‏ جامعه و شهری که در آن زندگی می کنند، به دست می‏آورند. الیوت[5]، فرهنگ را نوعی خاص از قواعد زیستن و شیوه‏ای‏ خاص از زندگی، که به زندگی ارزش زیستن می‏دهد می‏داند. با توجه به این‏که فرهنگ ذاتی انسان نیست و انسان اساساً با فرهنگ زاده نمی‏شود و در بدو تولد جز یک سلسله توانایی‏ها و استعدادهای بالقوه چیزی ندارد، بنابراین لازم است که‏ ارزش‌های اجتماعی به نسل جدید انتقال داده شود، چون‏ ممکن است بر اثر غفلت از میان برود. بدین ترتیب، نقش‏ خانواده در نهادینه کردن ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای‏ اجتماعی، به عنوان یکی از مؤلفه‏های شهروندی، این است که‏ به انتقال ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی می‏پردازد (صناعی، 1389).

  در واکاوی تعالیم انبیای الهی اهتمام به احیاء و توسعه و درونی شدن ارزش‌های الهی و انسانی و تلاش در جهت محو ضد ارزش‌ها قابل مشاهده است. اولیاء دین همواره سعی نموده‌اند تا با تفسیر و تبیین ارزش‌ها، بذر آن را در درون جان انسان شکوفا سازند. علاوه بر جامعه‌شناسان دانشمندان مسئله‌ی ارزش را در علوم مختلف و از جهات متفاوت بررسی کرده‌اند، افزون بر معرفت‌شناسان و فیلسوفان اخلاق، که به طور گسترده به این بحث پرداخته‌اند، عالمان علوم اجتماعی و انسانی از قبیل جامعه‌شناسان اقتصاددانان، حقوق‌دانان و اندیشمندان علوم سیاسی نیز هر کدام از منظر خاص خود، در این مسئله کاوش کرده‌اند (قاضی زاده و حسینی، 1389).

  انسان برای زندگی در اجتماع نیاز به معرفت در خصوص‌ مسئولیت‌پذیری، احترام به حقوق دیگران، همکاری، صداقت، شجاعت، عدالت و. . . دارد. پس نیاز است که اطلاعاتی در این‌ زمینه داشته باشد. اسلام انسان را ذاتاً موجودی‌ پاک و منزه از اندیشه‌های گناه‌آلود می‌داند. برمبنای آیات شریف‌ قرآنی هرکسی مسئولیت اعمال خویش را بر عهده دارد. پذیرش و عمل به قوانین الهی، نیروهای به ودیعه‌ گذاشته شده‌ی درونی انسان را شکوفا کرده و ظرفیت روانی فرد را گسترس می‌دهد. لذا شناخت ارزش‌های اخلاقی و تعلیم آن برای تمامی خانواده‌ها ضروری است. تا از این طریق‌ بتوانند فرزندانشان را در همه‌ی شئون فردی و اجتماعی یعنی تمام‌ مراحل زندگی به سوی معرفت سوق دهند (قنبری، 1389).

   

  با ایجاد احساس محبت و با کوشش در افزایش درجه‌"اعتماد به نفس جوان و ارتقا ارزش‌های‌ فردی‌" او می‌توان در جوان در برابر فشار گروه همگن در رابطه‌ با "تجربه‌" مواد مخدر ایجاد مقاومت نمود. هر چند ذکر این نکته ضروری‌ است که علی‌رغم کوشش والدین‌ فشار گروه همگن می تواند نفوذ و تاثیر بسزائی در کودک داشته‌ باشد. زیرا بیشتر معتادان جوان‌ اطلاعات مربوط به مواد مخدر و "تجربه جدید" را از طریق‌ دوستان خود کسب می کنند و به وسیله آن‌ها معتاد می شوند. از این رو نقش والدین در خنثی‌ ساختن این فشار و نفوذ، اهمیت‌ زیادی برخوردار است (کیا و حسین پور، 1386).

  معضل اعتیاد به مواد مخدر، امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلات‌ اجتماعی در ایران مطرح است، مشکلی که خود عامل مشکلات اجتماعی بسیار دیگری‌ است و متأسفانه علی رغم تمامی هزینه‌هایی که طی سال‌های گذشته در زمینه مواد مخدر صرف شده توفیق مطلوبی حاصل نگردیده است و ابعاد مشکل هر روز پیچیده‌تر شده است (کیا و حسین پور، 1386).

  همان‌طور که ذکر شد یکی از مشکلات حاد جامعه‌ی ایران، مسئله‌ی اعتیاد است. هدف اصلی خانواده به عنوان نخستین محیط برای اجتماعی کردن کودکان، کوشش‌های پیش‌گیرانه است (موسوی، 1382). بعضی از افراد که به مصرف مواد مخدر روی می آورند، تصورشان این است که اعتیاد آن ها یک مسأله شخصی است و تأثیری روی دیگران نمی‌گذارد، اما مشاهده خانواده‌های نابسامان دارای عضو معتاد در جامعه و مطالعات پیشین نشان داده است که اعتیاد یک عضو از خانواده بر روی خانواده و حتی جامعه تأثیر می گذارد. لذا انجام تحقیقاتی در زمینه اعتیاد و تأثیراتی که بر خانواده و ارزش‌های خانواده می گذارد، می‌تواند در جهت بالا بردن سطح آگاهی افراد سالم و افراد معتاد در این زمینه و پیش‌گیری های لازم دارای اهمیت باشد. با افزایش سطح آگاهی معتادین از تأثیرات اعتیادشان بر خانواده و ارزش‌های آن باعث می‌شود که آن ها از رفتارهای نادرست و ناهنجاری‌ها تا حد ممکن بپرهیزند و از این طریق در جهت انسجام کانون خانواده کوشش نمایند و پاره‌ای از مشکلات خانوادگی‌شان را کاهش دهند. هم‌چنین اطلاعات و نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای خانواده‌های دارای عضو معتاد، خانواده‌های سالم (به این دلیل که ممکن است در آینده با معضل اعتیاد روبه رو شوند.)، برنامه‌ریزان امور خانواده، جوانان و ... مفید واقع شود.

   

   

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف کلی: مقایسه نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

   

  1-4-2- اهداف جزیی:

  بررسی مقایسه‌ای خیرخواهی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای سنت‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای هم‌نوایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای امنیت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای قدرت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای برانگیختگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای لذت‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای موفقیت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای خوداتکایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

  بررسی مقایسه‌ای جهان‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

   

   

   

   

  1-5- سؤالات تحقیق:

  آیا بین ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین خیرخواهی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین سنت‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین هم‌نوایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین امنیت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین قدرت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین برانگیختگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین لذت‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین موفقیت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین خوداتکایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین جهان‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد؟

   

   

   

   1-6- فرضیه‏های تحقیق:

  فرضیه اول: بین ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه دوم: بین خیرخواهی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه سوم: بین سنت‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه چهارم: بین هم‌نوایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه پنجم: بین امنیت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه ششم: بین قدرت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه هفتم: بین برانگیختگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه هشتم: بین لذت‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه نهم: بین موفقیت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه دهم: بین خوداتکایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

  فرضیه یازدهم: بین جهان‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد.

   

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها :

  1-7-1- تعاریف مفهومی :

  ارزش: ارزش، در واقع اعتقاد دیرپای به این‏ است که شیوه‏ی خاصی از رفتار یا وضع‏ غایی وجود، از لحاظ شخصی یا اجتماعی‏ بر یک شیوه‏ی رفتار یا وضع غایی وجود ضد یا عکس آن، ارجحیت دارد (دلخموش، 1386). شوارتز[6] (1992 و 1994) ارزش‌های انسانی را به عنوان تجسم‌های شناختی از هدف‌های‏ خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی و با رفتار ناوابسته‏ دانسته و درجه‏ اهمیت آن‌ها را به منزله‌ی اصول راهنما در زندگی افراد و گروه‌ها متفاوت می‌داند، بر اساس این نظریه، افراد آن‌ها را به گونه‌ی سلسله مراتبی رتبه‏بندی می‌کنند (دلخموش، 1386).

  ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی، ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن، درﺳﺘﮑﺎری، مدیون کسی نبودن ووﻓﺎداری (شوارتز، 2006).

  ﺳﻨﺖ: اراج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و اﻋﺘﺪال، ﮐﺮﻧﺶ، ﻓﺮوﺗﻨﯽ، ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺪﯾﺮ، دﯾﻨﺪاری (شوارتز، 2006).

  ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ: ادب، ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری، ﻧﻈﻢ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ احترام به فرد(شوارتز، 2006).

  اﻣﻨﯿﺖ: اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (شوارتز، 2006).

  ﻗﺪرت: اﻗﺘﺪار، ﺛﺮوت، اﻫﻤﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد  (شوارتز، 2006).

  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ، دارای ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی  (شوارتز، 2006).

  برانگیختگی (انگیزش): شجاعت، در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﻨﻮع در زﻧﺪﮔﯽ (شوارتز، 2006).

  ﻟﺬتﻃﻠﺒﯽ: ﻟﺬاﯾﺬ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ، ﺷﺎدی و ﺧﺸﻨﻮدی، زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ (شوارتز، 2006).

  ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ: اﺑﺪاع، ﺧﻼﻗﯿﺖ، آزادی، اﺳﺘﻘﻼل، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ، اﺧﺘﯿﺎر، ﻫﺪﻓﺪار (شوارتز، 2006).

  ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ: ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (شوارتز، 2006).

   خانواده معتاد: خانواده‌ای است که حداقل یکی از اعضای آن وابستگی به موادی داشته باشد که مصرف آن‌ها باعث تغییر رفتار و کارکرد مغز شوند (حیدری، جعفری، حسینی، جنتی، محمدپور و محمودی، 1385).

   

  1-7-2- تعاریف عملیاتی :

  ارزش : در این پژوهش منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه شوارتز کسب می کند.

  ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ: منظور از خیرخواهی در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (10-25-36-38-39-43-47-48-51-52-56-57) به دست می آید.

  ﺳﻨﺖ: منظور از ﺳﻨﺖ در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (6-13-24-29-37-44) به دست می آید.

  ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ: منظور از ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (7-9-14-33-41) به دست می‌آید.

  اﻣﻨﯿﺖ: منظور از اﻣﻨﯿﺖ در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (3-5-15-16-32-50) به دست می آید.

  ﻗﺪرت: منظور از ﻗﺪرت در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (2-8-17-19-40) به دست می‌آید.

  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: منظور از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (27-31-35-42-46) به دست می‌آید.

  برانگیختگی (انگیزش): منظور از برانگیختگی در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (12-26-30) به دست می آید.

   

  ﻟﺬتﻃﻠﺒﯽ: منظور از ﻟﺬتﻃﻠﺒﯽ در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (20-49) به دست می آید.

  ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ: منظور از ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (4-11-22-34-45) به دست می آید.

  ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ: منظور از ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ در این پژوهش نمره ای است که از سؤالات (1-18-21-23-28-53-54-55) به دست می آید.

  خانواده معتاد: در این پژوهش خانواده‌ای است که حداقل یکی از اعضای آن مواد مخدر طبیعی یا صنعتی مصرف کند.

   

  [1] klockhone

  [2] -sadock

  [3] Rokeach

  [4] Schwartz

  [5] Ellyot

  [6] schwartz

  Abstract

   

  This study aimed to compare the values ​​of families and family members with a drug addicts in the city of Bandar Abbas Research method is descriptive and causal - comparative and study population includes those family members with drug addiction. By using Cochran formula, 150 families (75 families with members of addicts and 75 families with non-addicts members) were selected randomly as the sample.  We used Schwartz values ​​questionnaire in this study. In research data we used SPSS statistical software in both descriptive and inferential levels. The results are as follows :

   

   

  There is a significant difference between the values ​​in normal families and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.001)

   

  There is a significant difference in benevolent from normal families and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.001)

   

  There is a significant difference between the traditionalism ​​in a normal family and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.001)

   

  There is a significant difference between the conformity ​​in a normal family and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.001)

   

  There is a significant difference between the security ​​in a normal family and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.001)

   

  There is a significant difference between the power exercised ​​in a normal family and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.111)

   

  There is a significant difference between hedonism behavior ​​in a normal family and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.003)

   

  There is a significant difference between amount of success ​​in a normal family and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.001)

   

  There is a significant difference between self-reliance ​​in a normal family and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.002)

   

   There is a significant difference between universalism ​​in a normal family and families with an addicted member , (level of significance : a= 0.001)

   

  Generally results show that in all studied worthes amount of average worthes sub element is morein normal families.

   

  Keywords :  Values,  Normal Families , Family with an Addicted Member

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  فصل اول طرح تحقیق

  1-1- مقدمه                                                                          2     

  1-2- بیان مساله                                                                     3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                             6

  1-4- اهداف تحقیق                                                                 8

  1-4-1- هدف کلی                                                                         8

  1-4-2- اهداف جزئی                                                              8

  1-5- سوالات تحقیق                                                               9

  1-6- فرضیه های تحقیق                                                            10

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها                                         11

  1-7-1 تعاریف مفهومی                                                            11

  1-7-2- تعاریف عملیاتی                                                          12

  فصل دوم پیشینه ی تحقیق

  2-1- مقدمه                                                                          15

  2-2- پیشینه ی نظری                                                               15

  2-2-1-  ارزش ها                                                                  15

  2-2-1-1- دیدگاه پارسونز                                                                16

  2-2-1-2- ماهیت ارزش ها                                                               21

  2-2-1-3- چارچوب کلی بررسی ارزش ها                                     29

  2-2-1-4- شرایط تحقیق ارزش ها                                               32

  2-2-1-5- منابع ارزش ها                                                                 34

  2-2-1-6- الگوهای رفتاری،نقش ها و فرایند اجتماعی                                 35

  2-2-1-7- نظام های ارزشی                                                      36

  2-2-1-8- پیشینه ی ارزشها                                                      37

  2-2-1-9- پیامدهای ارزش ها                                                    38

  2-2-2- خانواده                                                                    39

  2-2-2-1- ابعاد کارکرد خانواده                                                  40

  2-2-2-2- نظریات مربوط به خانواده                                            43

  2-2-3- اعتیاد                                                                       46

  2-2-3-1- جامعه شناسی مصرف مواد مخدر                                    47

  2-2-3-2- عوامل زمینه ای خطر ساز برای مصرف مواد مخدر                 48

  2-2-3-3- نظریه های مصرف مواد مخدر                                                49

  2-2-3-4- ویژگی های مصرف کنندگان مواد                                   52

  2-3- پژوهش های انجام شده                                                      53

  2-3-1-پژوهش خارجی                                                            53

  2-3-2- پژوهش های داخلی                                                      54

  2-4- جمع بندی                                                                    56

  فصل سوم روش تحقیق

  3-1- مقدمه                                                                          60

  3-2- روش تحقیق                                                                  60

  3-3- جامعه آماری                                                                  61

  3-4- نمونه و روش نمونه گیری                                                   61

  3-5- ابزار پژوهش                                                                  61

  3-6- روش انجام کار                                                               62

  3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                        63

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه                                                                          65

  4-2- آمار توصیفی جمعیت شناختی                                              66

  4-3- آمار استنباطی                                                                 74

  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه                                                                          86

  5-2- نتیجه گیری                                                                   86

  5-3- بحث                                                                          92

  5-4- محدودیت های پژوهش                                                     92

  5-5- پیشنهادها                                                                      93

  5-5-1- پیشنهادهای کاربردی                                                     93

  5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی                                                     94

  منابع فارسی                                                                          95

  منابع لاتین                                                                            101

  پیوست                                                                                103

  منبع:

  منابع

  الف) منابع فارسی

  - ابادینسکی، هووارد (2001). جامعه شناسی موادمخدر. ترجمه زکریایی، محمد علی (1382)، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، نوبت چاپ اول ، اسفندماه .

  - امیری، فیروز (1385). ماهیت ارزش های انسانی و نظام های ارزشی. مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، بهار 1385، شماره 30.

  - آبرکرامبی، نیکلاس (1991). فرهنگ جامعه شناسی. ترجمه حسن پویان، تهران: چاپ پخش.

  - آزاد مرزآبادی، اسفندیار (1387). بررسى رابطه نظام ارزشى خانواده با ارزش هاى نوجوانان. فصلنامه علوم رفتاری، سال دوم، شماره 2.

  - آقا بخشی ،حبیب(1379). اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد. تهران : نشر آفرین.

  - آقابخشی، حبیب (1382). کودکان پدر معتاد. مجله رفاه اجتماعی، دوره 3، شماره 7، صص216-197.

  - بهفر، زهرا؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و مهرام، بهروز (1385). کارکرد خانواده و دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار. تازه های علوم شناختی، شماره 8، تابستان.

  - ﭘﺮوﭼﺎﺳﻜﺎ، ج. و ﻧﻮرﻛﺮاس، ج. (1999). ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی روان‌درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪی (1385). ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ.

  - ثنایی، باقر و امینی، فریده (1379). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد دوم، شماره 7 و 8.

  - جمشیدی منش، منصوره؛ سلیمانی فر، پروین و حسینی، مهدی (1383). ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی زنان معتاد زندانی. فصلنامه پرستاری ایران، زمستان 1383، شماره 17.

  - جوادی، رحم خدا؛ آقابخشی، حبیب؛  رفیعی، حسن؛ عسگری، علی؛  بیان معمار، احمد و عبدی زرین، سهراب (1390). رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر . فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 41، تابستان.

  - جهانگیر، پانته‌آ (1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان، ص 178 تا 192.

  - چیریلو،استفانو؛برینی،روبرو،کامبیازو،جیانی،مازا،روبرتو،(بی تا).اعتیاد به مواد مخدر در آئینه روابط خانوادگی.ترجمه پیرمرادی,سحر،(1378). اصفهان : نشر همام.

  - حسینی زاده مهدوی، معصومه (1385). استحکام روابط در خانواده های سالم و متعادل. نشریه رشد مشاور مدرسه، شماره 6، زمستان.

  - حیدری، جبار؛ جعفری، هدایت؛ حسینی، سیدحمزه؛ جنتی، یداله؛ محمدپور، رضاعلی و محمودی، قهرمان (1385). بررسی وضعیت روانی- اجتماعی معتادین شهرستان ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم، شماره 52، خرداد و تیر.

  - خدائی،علی.(1384).مقایسه پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  - دلاور، علی (1380). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

  - دلخموش، محمدتقی (1386). ارزش‌های ازدواج در جوانان ایرانی. فصلنامه روان‌شناسان ایرانی، سال سوم، شماره 12، تابستان.

  - ربانی، رسول و شهابی، سیامک (1389). بررسی ارزش های اخلاقی جوانان شهری اصفهان. فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره 5، تابستان.

  - رزاقی، عمران محمد؛ رحیمی موقر، آفرین؛ حسینی، مهدی و مدنی، سعید (1379). بررسی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران. معاونت پیش‌گیری سازمان بهزیستی کشور و برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل.

  - ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ، ﺳﻴﺎﻣﻚ و ﺑﻬﻤﻨﺶ، ﺯﻫﺮﺍ (1389). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، شماره 43، تابستان.

  - ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ، ﺳﻴﺎﻣﻚ و ﺑﻬﻤﻨﺶ، ﺯﻫﺮﺍ (1389). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، شماره 43، تابستان.

  - سفیری، خدیجه و شریفی، نیره (1384). بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه‌های مرجع. نامه علوم اجتماعی، شماره 25، بهار.

  - سهامی، سوسن (1387). اولویت های ارزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، تابستان.

  - سهرابی، فرامرز؛ هادیان، مینا؛ دائمی، حمیدرضا و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1387). اثر بخشی برنامه‌ی آموزشی ساخت رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد. مجله علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله. دوره 2. شماره 3.

  - صناعی، حمید (1389). نقش خانواده در انتقال ارزش های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی به کودکان: آسیب‌شناسی خانواده. مجله پیوند، مهر 1387، شماره 348، صص17-16.

  - ﺻﻴﺎدی، ع. (1381). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. (ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ)، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان.

  - طوبی، ژاکلین رودلف (1355). اجتماعی شدن و سه عامل اولیهء اجتماعی. تهران: نامهء علوم اجتماعی، دورهء 2، ش 2.

  - عبدالحلیم، احمدمهدی و داودی، محمد (1379). تعلیم ارزش‌ها؛ وظیفه ای گم شده در نظام های تربیتی. مجله تربیت اسلامی، بهار، شماره 1.

  - ﻋﺰﻳﺰی، پ. (1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای ﺑﺮن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. (ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ)، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان.

  - فرجاد، محمدحسین (1374). اعتیاد به مواد مخدر- درمان. تهران: بدر.

  - فیروزآبادی، سیداحمد (1385).  ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران. مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 30، بهار.

  - قاضی زاده، کاظم و حسینی، سید حمید (1389). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ارزﺷﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻬﺞ‌اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 20، زﻣﺴﺘﺎن 1389.

  - قنبری، علی (1389). نقش خانواده در پرورش ارزش های اخلاقی دانش آموزان. مجله پیوند، دوره 11، شماره 376، صص 16-14.

  - کرایب، یان (1999). نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس. ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگاه.

  - کریمی، یوسف (1376). روانشناسی اجتماعی. چاپ سوم، تهران: انتشارات ارسباران.

  - کوروش نیا، مریم و لطیفیان، مرتضی (1390). بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان. دوفصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، شماره 61، پاییز و زمستان.

  - کوهن، پرسای (2002). نظریه اجتماعی نوین. ترجمه یوسف نراقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  - کوئن، بروس (1993). مبانی جامعه شناسی. ترجمه غلامحسین توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.

  - کیا، علی اصغر و  حسین پور، جعفر (1386). بررسی نحوه نگرش رسانه ها به اعتیاد. مجله دانش انتظامی. شماره 32، بهار.

  - کیانی، نصرت (1382). بررسی ویژگی‌های شخصیتی و تنیدگی والدین نوجوانان معتاد و مقایسه آن با گروه در معرض خطر و عادی شهرستان زاهدان. (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی)، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

  - کلدی، علیرضا و جمشیدی، مرتضی (1384).تعارض ارزشی از دیدگاه والدین و دانش آموزان شهر آمل. مجله رفاه اجتماعی، شماره 19،  زمستان.

  - ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﺍﻳﺮﻧﻪ و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﻫﺮﺑﺮﺕ (2003). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﻭﺍﺗﯽ ﻭ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ.

  - مرادی، غلامرضا؛ عظیمی، عباس و فضائلی، سمیه (1392). مقایسه وضعیت نظام ارزشی  بین دانشجویان ترم اول و ترم آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد با استفاده از نظریه های ساختار ارزشی شوارتز و آلپورت. طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

  - متین نژاد، سیده اعظم؛ موسوی، سید علی محمد و شمس اسفندآباد، حسن. (1389) .مقایسه شیوه‌های حل مسأله و سبک های تفکر در افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال سوم، شماره 11، پاییز.

  - محمدی، ابوالفضل و آقاجانی، میترا و زهتاب ور، غلام حسین(1390). ارتباط اعتیاد، تاب آوری و مؤلفه‌های هیجانی. مجلّه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم، شماره 2، تابستان، ص 136تا 142.

  - مقدس، علی اصغر و نوروزی، فاطمه (1390)، مقایسه ارزش های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهرهای لار و جهرم. مطالعات زنان، شماره 9، پیاپی 29، زمستان.

  - ﻣﻮﺳﻮﯼ، ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ (۱۳۷۹). ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ/ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﯼ.

  - ممتازی ،سعید.(1381).خانواده و اعتیاد.تهران:انتشارات مهدیس .

  - موسوی، اشرف السادات (1382). خانواده‌درمانی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

  - مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ محمودی، محمد؛ شکرکن، حسین و نجاریان، بهمن (1383). مقایسه نظام ارزشی و نگرش‌های دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر اهواز با والدین و نزدیکترین دوست همکلاسی آن‌ها. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، دوره سوم، سال 11، شماره‌های 1 و 2.

  - نصیری، محمد (1386). جهانی شدن و تغییر ارزش های خانواده. مجله پیوند، دوره 1و2، شماره 330 و 331، صص 32-30.

  - ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد، ش. (1383). ﻣﺸﺎوره ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن.

   - نیک گهر، عبدالحسین (1369). مبانی جامعه شناسی. تهران: انتشارات رایزن.

  - وثوقی، منصور و نیک‏خلق، علی‏اکبر (1381). مبانی جامعه‏ شناسی. تهران: انتشارات بهینه.

   

   

  ب) منابع لاتین

  - Allport, G:V, Vernon, p, E and Lindzey, study of Values, Boston. (1960). Houghton Miffilin Company.

  - Brook, J. S.; Brook, D. W.; De La Rosa, M.; Whiteman, M.; Johnson, E.;  Montoya, I. (2001). Adolescent Illegal Drug Use: The Impact of Personality, Family and Environmental Factors. Behavioral Medicine. 24 (2): 183-203.

  - Chapman, A. (2007). Eric Berne’s transactional analysis parent adult child model theory and history article [On-line]. Available: http: //www. businessballs. Com/transact. Html.

  - Dakof, G. A.; Tejeda, M.; Liddle, H. A. (2001). "Predictors of Engagement in Adolescent Drug Abuse Treatment". Am Acad Child Adolescent Psychiatry. 40 (3): 274-81.

  - Epstein, N. B., Ryan,C.E. Bishop, D. S., Miller, I.W., & Keitner, G.I.( 2003). The Macmaster model: A view of healthy family functioning. In. F. Walsh(Ed). Normal family processes (3rded., pp.581-607). New York: Guilford Press.

  - Feader. Norman T. (1984). Masculinity, Femininity, Psychological Androgyny and the Structure of Values. Journal of Personality and Social Psychology. Vol.47

  - Franklin, N. B & Haferbray, B, (2000), Reacting out in family therapy. Newyork: Guilford press. 

  - Ingelhart, Ronald (2007). Globalization and Postmodern Values. The Washington Quarterly. 23:1, pp:215-228, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology.

  - Jones, E. (1993). Family system Therapy. Development in the Milan-Systemic Therapies. Chichester: John Wiley & Sons.

  - Koss-Chioino, J. D.; Canive, J. M. (1996). Cultural Issues in Relational Diagnosis: Hispanic in the United States. In F. W. Kaslow (Ed.), Handbook of Relational Diagnosis and Dysfunctional Family Patterns. New York: John Wiley & Sons, Inc.

  - Ledoux, S.; Miller, P.; Choquet, M.; Plant, M. (2002). Family Structure, Parent-Child Relationships, and Alcohol and Other Drug Use among Teenagers in France and United Kingdom. Alcohol. 37 (1): 52-60.

  - Liraud F,Verdoux H. (2000). (Clinical and prognostic characteristics associated with addictive comorbidity in hospitalized psychiatric patients). Encephale. May – june, 26 (3): 16-23.

  - McArdle, P.; Wiegersma, A.; Gilvarry, E.; McCarty, S.; Fitzgerald, M.; Kolte,  B.; Brinkley, A.; Blom, M.; Stoeckel, I.; Pierolini, A.; Michels, I.; Johnson, R.;Quensel, S. (2000). International Variations in Youth Drug Use: The Effect of Individual Behaviours, Peer and Family Influences, and Geographical Locatio.  Eur Addict Res. 6 (4): 161-2.

  - Merton, Robert. (1957). Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.

  - Peterson, R. , & Green, S. (1999). Families first- keys to successful family

  - Nurco Dn,Hanlon Te,Dgrudyke Kinlock Tw.The eurly emergence Rnarcotic addict types Am j Dvug A lcohol Abuse. 1997:23:523-542

  functioning: Family roles [On-line]. Available: http: //www. ext. vt. edu/pubs/ family/ 350-093/350-093.htm1.

  - Rekeach, M (1973). The nature of human values. new york freepress.(N.Y.F.P)

  - Schwartz, S. H. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48, 23-47.

  - Schwartz, Shalom H. (2006). Basic Human Values: Theory, Measurement, and Applications. The Hebrew University of Jerusalem.

  - Schwartz. Shalom H. & Galit Sagie (2000). Value Consensus and Importance: A Cross-National Study. Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol.31. Issue.4

  - Schwartz. Shalom H. (1994). Toward Explanations of National Differences in Value Prorities. ××IV Congress of Interamerican Society of Psychology.

  - Smith, Tom W, (2009). The generation gap revisited. Network on transitions.

  - Snyder, L. (2005). Satisfactions and challenges in spiritual faith and practice for persons with dementia, Dementia, 2(3), 299-313. 

  - Veter, A & Gale, A. (1987). Ecological of Family Life. New York: John Willy & Sons.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, پروژه درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی (M.A) گرایش: روان شناسی تربیتی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندر لنگه در سال 1392می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کننده گان با حجم 86 نفر می باشد. حجم نمونه شامل 30 از بیماران معتاد اقدام به ترک می باشد که ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » چکیده هدف: توجه به حمایت اجتماعی و سلامت روانی و مهارتهای مقابله ای معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهشتعیین حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)می باشد. روش وابزار: جامعه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی چکیده مقدمه: خانواده نخستین محیطی است که کودک درآن پرورش می یابد. تولدوحضور کودکی با کم توانی هوشی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود و بر تمامی ابعاد خانواده تاثیر گذار باشد. هدف­کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم­توان­هوشی استفاده کننده ­از خدمات توانبخشی­روزانه وخانواده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش : روانشناسی عمومی چکیده تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است. فرضیه های تحقیق عبارتند از : 1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود. 2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزله   اسفند 1392 چکيده خاک مسلح مصالحي ويژه است که از ترکيب خاک و عضو مسلح کننده بوجود مي آيد. مسلح کننده اجزاء مقاوم در برابر ن

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره چکیده هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در دانش آموزان بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 18 تهران بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از بین 39 دبیرستان و هنرستان پسرانه مقطع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه ی منابع شناخت خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی انجام شد.نوع مطالعه از نوع مطالعات آزمایشی می باشد.جامعه ی آماری افراد تحت باز توانی در مرکز کامرانیه تهران از بخش های بیمارستان روانپزشکی رازی بودند.از طریق نمونه گیری هدفمند تعداد 30نفر انتخاب شده و در دو گروه آزمایش ...

ثبت سفارش