پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

word 2 MB 30444 141
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی

  چکیده

  تأمین امنیت ملی از اولویت های دولت ها در سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده که همواره در تدوین آن تلاش می شود ؛ تهدیدها ، چالش ها و فرصت ها شناسایی و نیز تأثیر مکان های مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد . امنیت ملی به الزاماتی اشاره می کند که بقای دولت ملی را از طریق بکارگیری اقتصاد ، ارتش و توان سایسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید . از این رو در شناخت ظرفیت های مناطق جغرافیایی و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بر امنیت ملی سعی می شود تهدیدها شناسایی و در جهت مقابله با آن و نیز تبدیل چالش ها به فرصت اقدام لازم صورت پذیرد .

  کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه در منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است جایگاه ویژه ای را در سیاست گذاری های جهانی به خود اختصاص دادهبه نحوی که در ساختار ژئوپلیتیک این منطقه به طور مؤثر نقش آفرینی می نماید. از آنجائی که این کشور دارای مرزهای خشکی و دریایی با کشورهای همجوار خود می باشد الزاماً چالش هایی را در مناطق مرزی از لحاظ نظارتی و نیز پایش اطلاعاتی دارا است که می تواند از طریق مناطق همجوار مرز به خصوص در خشکیچالش هایی را برای کشور به همراه داشته باشد .

  استان گیلان یکی از استان های شمالی ایران است که مشمول بر 16 شهرستانمی باشد که از طریق شهرستان آستارا که در محور شمال غربی ترین نقطه این استان واقع است با جمهوری آذربایجان همسایه و دارای مرز زمینی می باشد . طول مرزهای خشکی استان با جمهوری آذربایجان 5/38 کیلومتر و طول حوزه مأموریتی مرزبانی در دریا نیز حدود 270 کیلومتر از دهانه پل مرزی تا انتهای بخش چابکسر می باشد .

  با توجه به وجود مرز زمینی در شهرستان آستارا و اهمیت پایش اطلاعاتی ، امنیتی و انتظامی آن که می تواند در برگیرنده چالش ها و تهدیدهای متعدد برای جمهوری اسلامی ایران باشد لذا کارکرد مرز در ورود و خروج اتباع بیگانه و نیز فعالیت های دولت جمهوری آذربایجان که دارای روابط گژدار و مریض با جمهوری اسلامی ایران می باشد به خصوص با توجه به فعالیت های عوامل وابسته به دشمنان ایران از جمله رژیم صهیونیستی می تواند امنیت ملی را از طریق شهرستان مذکور تحت تأثیرواقع کند .

  در این پایان نامه با روش ماتریس تحلیل ضمن بررسی انواع تهدیدهایی که در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ، به مناقشات مرزی در این شهرستان فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته و سطح درجه ای تهدید امنیت ملی را در این موضوع مشخص می نماید .

  لذا به نظر می ردس افزایش فعالیت های قدرت های فرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید و همچنین تبدیل شدن جمهوری آذربایجان به عنوان پایگاهی برای مخالفان جمهوری اسلامی ایران می تواند تهدیدهای امنیتی خاصی را برای کشور ایران اسلامی به همراه داشته باشد . مضافاً عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی می تواند تأثیرهای به سزایی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد .

   

  واژگان کلیدی :

  امنیت ملی ، جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری آذربایجان ، شهرستان آستارا ، ژئوپلیتیک ، منافع ملی ، قدرت های فرا منطقه ای 

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1 – بیان مسئله

  تحلیل ساختار های امنیتی یک منطقه برآمده از مؤلفه های خاص جغرافیایی ، سیاسی ، اقتصادی و ... است . قاعدتاً هر منطقه ای که جوار مرزهای بین المللی قرار بگیرد دارای ویژگی ها و حساسیت های خاصی برای حاکمیت خواهد شد . لذا تبیین میزان اثرگذاری آن بر امنیت ملی می تواند به جایگاه آن در اتخاذ راهبردهای داخلی و خارجی کمک نماید . امنیت مؤلفه ای متغیر است که همواره با سایر مؤلفه ها چون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و ... در نظر گرفته شده و نیز سنجیده می شود . بنابراین شناخت تهدیدهای داخلی و پیرامونی برای پیشگیری و مقابله با آن ضروری و این موضوع در راستای برنامه ریزی های امنیتی تجلی می یابد .

  موقعیت جغرافیایی شهرستان آستارا از توابع استان گیلان که دارای مرزهای زمینی و دریایی با جمهوری آذربایجان می باشد ، می تواند در شکل گیری راهبردهایی که متضمن منافع ملی کشور است مؤثر باشد . روابط مرزی متقابل و همچنین چالش هایی که میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد می تواندحساسیت های این منطقه مرزی را برجسته نماید . با این حال تبیین جغرافیای سیاسی شهرستان آستارا به خصوص تأثیر وجود مرزها بر امنیت محلی و منطقه ای تبیین گر جایگاه این شهرستان در ارزیابی امنیت ملی باشد و انواع تهدیدهایی که از طریق مرزهای بین المللی ایران در شهرستان آستارا وجود دارد برآمده از روابط کژدار و مریض دولت آذربایجان و نیز روابط آنها با قدرت های فرا منطقه ای همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد . از این رو فعالیت های پایگاه های جاسوسی و اطلاعاتی در این کشور به خصوص در مناطق مرزی با جمهوری اسالمی ایران منجر به ایجاد تهدید امنیتی علیه ایران می گردد . همچنین تبدیل شدن کشور آذربایجان به پایگاهی برای برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران باعث شده است مناقشات و تعاملات در مناطق مرزی دو کشور با حساسیت بیشتری رصد گردد .

   

  1 – 2 – اهمیت و ضرورت تحقیق

  پایش تهدید های امنیتی امری محدود به زمان خاص نیست بلکه همواره با تغییر در سیاست ها ، رویه ها و نیز بروز چالش ها می تواند صورت پذیرد . این موضوع محدود به تحولات مکانی خاص نیز می تواند نباشد بلکه برخی از مناطق با تحولات محلی ، منطقه ای و حتی بین المللی تأثیر پذیر می شوند . مرزهای بین المللی نیز به این ترتیب می باشند . یعنی دگرگونی در روابط دو یا چند کشور با یکدیگر و یا اعمال سیاست های قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای باعث تحولات سیاسی و امنیتی در مرزها می شود . شهرستان آستارا شمالی ترین شهرستان استان گیلان دارای مرزهای خشکی و آبی با جمهوری آذربایجان است اگر چه هنوز مرزهای آبی کشورهای حوزه دریای خزر تعیین نشده است اما در مرزهای سرزمینی مشخص و روابط مرزی در جریان است . از آنجائی که جمهوری آذربایجان به دلیل برخی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در بدو جدایی از شوروی و نیز در مسئله جنگ این کشور با ارمنستان رویکردهای پرابهام در سیاست خارجی خود با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد ، فلذا در برخی از مواقع دیده شده است که اقداماتی علیه منافع ملی ایران صورت داده که می توان از گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. فلذا شناخت تهدیدهایی که می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را از طریق این منطقه با تهدید یا چالش مواجه سازد از ضرورت هایی است که این تحقیق بدان می پردازد .

   

  1 – 3 – سؤال پژوهش

  سؤالی که این تحقیق در جستجوی یافتن پاسخ برای آنها خواهد بود ، بدین شرح مطرح است :

  1 – چه تهدیدهایی در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ؟

  2 – مناقشات مرزی در شهرستان آستارا فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان چه درجه ای از تهدید را داراست ؟

   

  1 – 4 – فرضیه های تحقیق

  با توجه به سؤال پژوهش فرضیه های ذیل برای نیل به آن تدوین و ارایه شده است :

  1 –به نظر می رسد تهدیدات خارجی با افزایش فعالیت های قدرت هایفرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید .

  2 – به نظر می رسد عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی از درجه تهدیدات نظامی داشته باشد .

   

  1 – 5 – اهداف پژوهش

  باتوجه به اهمیت مسأله امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش مرز شهرستان آستارا و سیاست های کشور آذربایجان و ایران در ایجاد چالش امنیتی این تحقیق به دنبال نیل به اهداف ذیل می باشد :

  1 – گونه شناسی و احصاء تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا

  2 – شناسایی تهدیدات فعالیت های قدرت های فرامنطقه ای از طریق مرزهای بین المللی شهرستان آستارا

  3 – شناسایی چگونگی تأثیر فعالیت های مرزی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

   

  1 – 6 – هدف کاربردی و بهره وران

  شناسایی چالش ها و تهدیدات امنیتی ایران در شهرستان آستارا و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از دیدگاه های مختلف و تحلیل سیاست های جمهوری آذربایجان در این رابطه می تواند مورد استفاده دانشجویان محققان و پژوهشگران مسائل امنیتی و نیز وزارت امور خارجه کشور و نیز ادارات و سازمان هایی که در حوزه امنیت پژوهی فعالیت دارند مورد استفاده واقع گردد .

   

  1 – 7 – روش تحقیق

  روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی – تاریخی و نیز بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ( کتب و مقالات ) و در نهایت برداشت های میدانی نیز می باشد . همچنین برای بررسی و ارزیابی تأثیرات تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا از مدل ماتریس تحلی جهت حصول نتایج کاربردی استفاده می گردد .

   

  1 – 8 – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات

  شیوه گردآوری اطلاعات مورد نظر این پایان نامه با استفاده از کتاب های مربوط و نیز بهره گیری از متون داخلی و خارجی ، اسناد و مدارک موجود ، استفاده از گزارشات مؤسسات و نهادهای تحقیقاتی و سیاسی و ... و نیز استفاده از شبکه جهانی اینترنت و از نرم افزارهای کاربردی چون : فتوشاپ [1]- وُرد [2] و اکسل [3] برای تدوین و هر چه بهتر تکمیل شدن این پایان نامه استفاده شده است .

   

   

   

  1 – 9 – محدودیت ها و موانع تحقیق

  با توجه به اینکه پایان نامه حاضر در رابطه با تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مطالعه شهرستان آستارا می باشد لذا جمع آوری اطلاعات امنیتی حائز شرایط طبقه بندی محرمانه بوده فلذا می بایست از مطالب با طبقه بندی عادی استفاده نمود و همچنین با توجه هب وضعیت خاص حاکم بر روابط میان دو کشور آذربایجان و ایران که همواره به صورت کژدار و مریض می باشد لذا بازدیدهای میدانی از مرز با درنظر گرفتن مخاطرات احتمالی میسر نبوده فلذا از منابع موجود در این رابطه استفاده شده است .

   

  1 – 10 – محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی

  این تحقیق در محدوده مکانی کشورهای ایران و آذربایجان و با محوریت شهرستان آستارا از توابع استان گیلان صورت گرفته و به تحلیل تهدیدات متصور امنیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این جغرافیای مکانی و در زمان حاضر می پردازد . تحقیق حاضر از زمان تصویب طرح اولیه ( پروپزال ) به مدت شش ماه اجرا و تدوین شده است و در طی این مدت به گردآوری مطالب و تحقیق و ترجمه موارد مرتبط و در نهایت جمع بندی و تدوین این پایان نامه اقدام شده است .

   

  1 – 1 1- پیشینه تحقیق

  در خصوص مرز و تحولات مرزی کتاب های بسیاری توسط صاحبنظران نوشته شده است اما الزاماً تمامی آنها اشاره خاص به شهرستان آستارا و تأثیرات عملکرد مرزیبر روی امنیت ملی نداشته اند . در پایان نامه ای تحت عنوان نقش شهرستان آستارا در روابط ژئوپلیتیک ایران و آذربایجان نوشته خانم انیسا باغچه سرایی که در سال 1390 دفاع شده است به تأثیر موقعیت شهرستان آستارا بر ژئوپلیتیک ایران و آذربایجان اشاره کرده و نقش بازارچه های مرزی و توسعه اقتصادی را در این روابط ارزیابی نموده است .

  همچنین در بخشی از کتاب جغرافیای نظامی جلد نوشته دکتر رحیم صفوی به جغرافیای نظامی این شهرستان اشاره شده است . همچنین در بخشی از کتاب جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران نوشته  دکتر اخباری و دکتر نامی به موضوعات مربوط به مرزهای شمالی ایران اشاره شده است . در خصوص ارزیابی تهدیدات امنیت ملی نیز دکتر فریبرز احمدی دهکاء کتابی را تحت عنوان مقدمه ای بر روش های شناخت تهدیدات امنیت ملی در ایران به رشته تحریر درآورده که در آن به مدل ها و الگوهای سنجش تهدیدهای امنیت ملی پرداخته شده است . همچنین در مقاله ارزیابی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی شمال ایران که توسط دکتر زهرا پیشگاهی فرد و نیز فریبرز احمدی دهکاء نگاشته و در فصلنامه آمایش سرزمینی به چاپ رسیده شده ضمن بررسی تهدیدات امنیت ملی نتیجه گیری شده است که تهدیدات خارجی علیه منافع ملی ایران بیشتر از تهدیدات داخلی می باشد . ( پیشگاهی فرد واحمدی دهکاء ، 1389 : 38 )

  همچنین می توان به مقاله مفهوم شناسی مرز و امنیت از دیدگاه جغرافیای سیاسی در قرن بیست و یکم نوشته فرحناز مایل افشار وعماد رایان پور اشاره کرد که نتیجه می گیرد : از آن جا که مناطق مرزی از مرکز دور می باشند و همواره با تهدید محرومیت و حاشیه ای بودن رو به رو هستند بنابراین توجه به توسعه و امنیت مناطق مرزی و افزایش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیت های سالم اقتصادی ، با حمایت و سرمایه گذاری دولت ها ، بر کارکرد امنیتی مرز تأثیر مثبت دارد . از سوی دیگر ، افزایش فعالیت های اقتصادی سالم و سرمایه گذاری دولت ها در مناطق مرزی ، مشروط بر کاهش اختلاف فاحش اقتصادی ، می تواند مفید باشد . ( مایل افشار و رایان پور ، 1389 : 41 ) [4]

   

  1 – 12 – واژه ها و مفاهیم کلیدی

  امنیت ملی ، جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری آذربایجان ، شهرستان آستارا ، مرز ، ژئوپلیتیک ، منافع ملی ، قدرت های فرامنطقه ای

   

  امنیت ملی

  مفهوم امنیت ملی هر روز بیش از گذشته ، نه تنها در جهان سیاست ، بلکه در اقتصاد ، فرهنگ و اجتماع به کار می رود و آرام آرام به واژه و مفهومی پرقدرت تبدیلمی شود . این مفهوم باعث شده است  که محورهای مطالعاتی در حوزه های مختلف علمی بدان پردازند ( ربیعی ، 1382 : 124 ) [5] به شکلی که در دانش جغرافیای سیاسی ، روابط بین الملل ، علوم سیاسی و ... تحقیقاتی پیرامون آن صورتگرفته است . جستجوی امنیت از مهمترین کششها و انگیزه های انسانی است . این کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد . حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میل های انسان است. انسان ها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون شده و تشکیل جامعه می دهند . مهمترین نیاز هر جامعه ، خواه یک طایفه یاه و یا یک قوم یا کشور باشد ، تأمین امنیت آن جامعه و افراد آن است . کشورها از جهات مختلف از جمله امکانات مادی و معنوی مانند موقعیت سوق الجیشی ، منابع طبیعی ، جمعیت ، سطح رشد اقتصادی ، انسجام داخلی و ثبات سیاسی در یک سطح نیستند . والتر لیپمن [6] نویسنده و محقق امریکایی می گوید : یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن راپیش ببرد .

   

  جمهوری اسلامی ایران

  جمهوری اسلامی ایران ، کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با 195/648/1 کیلومتر مربع وسعت و بر پایه سرشماری سال 1390 دارای حدود 000/091/76 نفر جمعیت است . پایتخت ، بزرگ ترین شهر و مرکز سیاسی ایران ، تهران است .

  ایران از شمال با جمهوری آذربایجان ، ارمنستان و ترکمنستان ، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه است و همچنین از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود می شود ، که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند. انقلاب اسلامی در سال 1357 حکومت مشروطه سلطنتی را در ایران سرنگون کرده و جمهوری اسلامی را جایگزین کرد . این نظام حکومتی که در قانون اساسی مصوب 1358 ( و بازنگری 1368 ) تشریح شده است .

  مقام رهبری در ایران بالاترین جایگاه رسمی است که از سال 1368 تاکنون در اختیار آیت الله سید علی خامنه ای قرار دارد . اسلام دین رسمی ، تشیع مذهب رسمی و فارسی ، زبان رسمی این کشور است . ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت ، پیشینه ای کهن دارد و یکی از تاریخی ترین کشورهای جهان به شمار می رود.ایران به واسطه ی قرار گرفتن در منطقه ی میانی اوراسیا موقعیتی راهبردی دارد و از اعضای سازمان ملل متحد ، جنبش عدم تعهد ، سازمان کنفرانس اسلامی ، اوپک ، سازمان اکو و چندین سازمان بین المللی دیگر است . ایران یک قدرت منطقه ای در جنوب غربی آسیا است و جایگاه مهمی را در اقتصاد جهانی به دلیل در اختیار داشتن صنعت نفت ، صنعت پتروشیمی ، گاز طبیعی و خودروسازی برای خود بدست آورده است. (fa.wikipedia.org ) [7]

  جمهوری آذربایجان

  جمهوری آذربایجان ، بزرگترین کشور قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در کنار دریای خزر است ، پایتخت آن باکو است . کشورهای ایران در جنوب ، ارمنستان و ترکیه در غرب ، گرجستان در شمال غربی و روسیه در شمال ، همسایگان جمهوری آذربایجان محسوب می شوند ؛ همچنین این کشور دارای مرز آبی با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان در کناره دریای خزر است . جمعیت آذربایجان در سال 2012 حدود 125/9 میلیون نفر بوده است . تولید ناخالص داخلی آن در همین سال معادل 72 میلیارد دلار ( براساس ارزش اسمی ) و بیش از 97 میلیارد دلار ( براساس قدرت خرید ) بوده است که تولید ناخالص سرانه اهالی کشور را معادل به ترتیب 7850 و 10568 دلار می کند .

  آذربایجان دارای میراث فرهنگی باستانی و تاریخی است و اولین کشور با اکثریت مسلمان است که دارای اپرا و تئاتر شده است . جمهوری دمکراتیک آذربایجان که در 1918 تأسیس شد ، در 1920 به اتحدا شوروی ضمیمه شد آذربایجان در 1991 استقلال خود را بازیافت . اندکی بعد ، در جریان جنگ قره باغ کوهستانی،همسایه اش ارمنستان قره باغ کوهستانی ، مناطق پیرامون آن و مناطق درونی کرکی ، یوخاری ، اسکیپارا ، برخودارلی و سفولو را اشغال کرد . جمهوری قره باغ که در قره باغ ظهور کرد هنوز وجود دارد و هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته و به طور دوژوره هنوز بخشی از آذربایجان شمرده می شود گر چه به طور دو فاکتور پس از جنگ کشور مستقلی بوده است .

  جمهوری خودمختار نخجوان که از خاک اصلی جمهوری آذربایجان جدا مانده و استان خودمختار قره باغ کوهستانی نیز واحدهای فدرال جمهوری آذربایجان هستند ، ناحیه ی قره باغ و هفت بخش پیرامون آن واقع در جنوب غربی جمهوری آذربایجان در جریان جنگ قره باغ به اشغال نیروهای ارمنستان درآمده است . نوع حکومت جمهوری آذربایجان ، جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانون گذاری است . این جمهوری سکولار بوده و از سال 2001 به عضویت شورای اروپا درآمده است ( fa.wikipedian.org ) [8]

  Abstract

  Title: Threats to national security in border areas with a case study of Astara city

   

  Providing national security is considered as a priority of governments at national and regional policy and much effort has been made in its development.

  Threats, challenges and opportunities were identified and the impact of different geographical locations on it was also considered. National security refers to requirements that maintain the survival of the national government through the use of economic, military and political power and also the use of diplomacy tools.

  Hence threats should be identified in recognition the capacity of geographical areas and the influence of each of them on national security. Necessary measures should be taken in order to deal with it and turn challenges into opportunities.

  Since the Islamic Republic of Iran is located in south-west Asia a special place in international politics is allocated to it in a way that contribute to the geopolitics structure of this region significantly.

  Since this country has land and sea borders with its neighboring countries it necessarily has challenges in the border areas in terms of information monitoring that can bring about challenges to the country by the areas adjacent to border especially in land.

  Gilan is one of the northern provinces of Iran which includes 16 cities that through Astara city which is located in the most northwestern point this province is adjacent to Azerbaijan and has a land border.

  The length of land borders of the province with Republic Azerbaijan is 38.5 km and the length of mission area in sea is about 270 km from the opening of the border bridge to the bottom part of Chaboksar.

  Regarding the existence of land border in Astara city and its importance in information monitoring which can contain multiple challenges and threats to the Islamic republic of Iran, national security can be influenced by the mentioned city.

  In this thesis by matrix analysis in spite of the investigation of different kinds of threats that can endanger the national security of Islamic Republic of Iran, borderdisputes was also discussed between Islamic Republic of Iran and Republic Azerbaijan.

  So it seems that increased activities of extra-regional power in Republic Azerbaijan especially in the field of espionage bases can endanger the national security of Iran. Also Republic of Azerbaijan as a base for opponents of the Islamic Republic of Iran can bring about special Security threats for Iran. Frontier function in Astara can have a significant effect on the security of Islamic Republic of Iran.

   

  Key words: national security, Islamic Republic of Iran, Republic of Azerbaijan, Astara city, border, geopolitics, national interest, extra-regional power

 • فهرست:

  چکیده :

  فصل اول کلیات تحقیق

  1 – 1- مقدمه و بیان مسئله

  1 – 2 -  اهمیت و ضرورت تحقیق

  1 – 3 -  سؤال پژوهش

  1 – 4 - فرضیه تحقیق

  1 – 5 - اهداف پژوهش

  1 – 6 - هدف کاربردی و بهره وران

  1 – 7 - روش تحقیق

  1 – 8 - شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات

  1 – 9 - محدودیت ها و موانع تحقیق

  1 – 10 - محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی

  1 – 11 - پیشینه تحقیق

  1 – 12 - واژه ها و مفاهیم کلیدی

   

  فصل دوم مبانی نظری تحقیق

  2 – 1 - عوامل تهدید کننده امنیت ملی

  2 – 1 – 1 -  تهدیدات اقتصادی

  2 – 1- 1 – 1 - چالش های ساختاری اقتصاد

  2 – 1 – 1 – 2 -  حفره های اقتصادی دولت

  2 – 1 – 1- 3 - تحریم های اقتصادی بین المللی

  2 – 1- 2 – تهدیدات سیاسی

  2 – 1- 2 – 1 - تحریم های سیاسی بین المللی

  2 – 2 – 1 – 2 – حفره های سیاسی دولت

  2 – 1- 2 – 3 – ایدئولوژی های سیاسی معاند حکومت

  2 – 1- 3 -  تهدیدات فرهنگی ، اجتماعی

  2 – 1- 3 – 1-  تهدیدات نرم

  2 – 1 – 3 – 2 - حفره های فرهنگی و اجتماعی دولت

  2 – 1 – 3 – 3 - بحران های هویتی

  2 – 1- 4 - تهدیدات طبیعی و زیست محیطی

  2 – 1- 5 - تهدیدات نظامی

  2 – 2- تطبیق و ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل

  2 – 2- 1 - ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل در زمان صلح و جنگ

  فصل سوم محدوده جغرافیایی تحقیق

  3 – 1 - موقعیت جغرافیایی استان گیلان

  3 -1 – 1-  مرز استان

  3 – 1- 2-  وضعیت دریای خزر

  3 -1 – 3 - رودخانه آستارا چای

  3 – 2-  موقعیت جغرافیایی آستارا

  3 – 2- 1-  وضعیت صنعت گردشگری و جاذبه های توریستی

  3 – 2- 3 – بیشینه تاریخی ، زبان ، مذهب ، قومیت ، علما و مشاهیر

  3 – 2- 4 - وضعیت اقتصادی

  3 – 2- 5-  صنعت

  3 – 2- 6 - کشاورزی

  3 – 2- 6 – 1-  دامداری

  3 – 2- 7-  فرهنگی

  3 – 2- 8-  تقسیمات کشوری

  3 – 2- 9 - آب و هوا

  3 – 2- 10 - خاکها

  3 – 2- 11 - منابع آبی

  3 – 2- 12-  پوشش گیاهی

  3 – 3- وجه تسمیه شهر آستارا

  3 – 4-  شهر در گذر زمان

  3 – 5-  اثرات تحولات تاریخی شهر آستارا از نظر سیاسی اقتصادی

  3 – 6 -  تحولات اقتصادی

  3 – 7 - تحولات اجتماعی

  3 – 8 - رشد و میزان جمعیت

  3 – 8 – 1-  پراکندگی جمعیت

  3 – 8 – 2 - مهاجرت

  3 – 9 - مشارکت عمومی و احزاب محلی

  3 – 10 - میزان نارضایتی ها

  3 – 11 - تعریف مرز و ویژگی های آن

  3 – 11 – 1 -  مرز ، موقعیت و اهمیت آن در ایران

  3 – 11 – 2 - چگونگی و میزان ارتباط با کشور مقابل و معاهدات و پروتکل های مرزی

  فصل چهارم یافته های تحقیق

  مقدمه

  4 – 1- یافته های توصیفی – تحلیلی

  4 – 2 – اهمیت قفقاز و جمهوری آذربایجان برای جمهوری اسلامی ایران

  4 – 3 – تغییر در ژئوپلتیک مرزهای شمالی ایران

  4 – 4- استقلال جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ایران

  4 – 5 – سابقه روابط ایران و آذربایجان

  4 – 6 – مناسبات ایران و آذربایجان

  4 – 6 – 1 – فشار ایالات متحده آمریکا بر آذربایجان برای توسعه نیافتن مناسبات

  4 – 6 – 2 – نقش اسرائیل برای توسعه حوزه نفوذ در قفقاز

  4 – 6 – 3 – تبلیغات منفی رسانه ها و مطبوعات جمهوری آذربایجان علیه ایران

  4 – 6 – 4 – تبلیغات پان ترکیستی آذربایجان با شعار وحدت آذربایجانی های جهان

  4 – 6 – 6 – بحث پایگاه غلبه و موضع گیری آذربایجان در این مورد

  4 – 6 – 7 – تبلیغات دینی ایران برای جذب بیشتر شیعیان آذربایجان

  4 – 6 – 8 – برقراری مناسبات نزدیک با ارمنستان به عنوان کشور اشغالگر 20% خاک آذربایجان

  4 – 6 – 9 – تبلیغات منفی شبکه تلویزیونی سحر و صدای آذری در تهران و تبریز

  4 – 6 – 10 – اختلاف نظر بر سر تقسیم قلمرو سرزمینی در خزر

  4 – 7 – توطئه های فرهنگی دولت باکو در منطقه مرزی شهرستان آستارا

  4 – 8 – امکانات مناسب برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان

  4 – 9 – نظام منطقه ایی دریای خزر

  4 – 10 – تحلیل آماری نقش شهرستان آستارا در روابط ژئوپلتیک ایران و جمهوری آذربایجان

  فصل پنجم نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها

  5 – 1- ارزیابی فرضیه ها

  5 –2– آزمون فرضیات

   

  5–3– نتیجه گیری

  پیوست : منابع

  منابع 

   

  منبع:

   – آسایش ، حسین و رحیم مشیری ، ( 1387 ) ، « روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا » ، تهران ، نشر قومس .

  2 – آکینچی ، هالیل ، ( 1384 ) ، « دیدگاه ترکیه درباره اورسیا » ، ترجمهعباس کاردان ، تهران ، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر .

  3 – آلیکر ، اولگا ، ( 1382 ) ، « گسل های منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی » ، مترجمان : کاردان ، کلاهی خیابان و گلشن پژوه ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر .

  4 – احمدی پور ، زهرا و احسان لشگری ، ( 1388 ) ، « تبیین ژئوپلیتیکی رقابت قدرت های جهانی در منطقه خزر » ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  5 – احمدی پور ، زهرا و احسان لشگری ، ( 1389 ) ، « چالش های ژئوپلیتیکی ایران در بهره برداری از منافع خود در خزر » ، فصلنامه مطالعات اورسیای مرکزی ، سال سوم ، ششم ، تهران ، مرکز مطالعات عالی بین المللی .

  6 – امرالهی ، رضا ، ( 1383 ) ، « نقش ایران در مبادلات انرژی الکتریکی منطقه » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی ، قفقاز ، شماره 47 ، تهران ، انتشارات وزارتامور خارجه .

  7 – امیدی ، علی ، ( 1389 ) ، « ضرورت عملیاتی کردن ساز  کارهای نظارتی و اجرای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 71 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  8 – امیر احمدیان ، بهرام ، ( 1382 ) ، « بررسی کشور شناسی جمهوری آذربایجان » ، تهران ، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .

  9 – امیر احمدیان ، بهرام ، ( 1383 ) ، « تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز پس از واقعه 11 سپتامبر » ، مجموعه مقالات نخستین کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران ، ناشر انجمن ژئوپلیتیک ایران .

  10 – امیر احمدیان ، بهران ، ( 1384 ) ، « روابط ایران و جمهوری آذربایجان » ، تهران ، وزارت امور خارجه .

  11 – امیر احمدیان ، بهرام ، ( 1385 ) ، « نفت و امنیت در قفقاز » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 65 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  12 – امیر احمدیان ، بهرام ، ( 1388 ) ، « بررسی علل و پیامدهای حضور ایالات متحده در قفقاز » ، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک ، سال پنجم ، شماره دوم ، ناشر انجمن ژئوپلیتیک ایران .

  13 – باستانی ف علی رضا و ابراهیم رازینی ، ( 1381 ) ، « تحلیلی بر نقش و عملکرد بازارچه های مرزی » ، تهران ، انتشارات وزارت بازرگانی .

  14 – بوستان ، احمد علی ، ( 1389 ) ، « تکمیل کریدور شمال 0 جنوب » :منبع سایت : http://Boustan.blogfa.com

  15 – بهشتی پور ، حسن ، ( 1386 ) ، « مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان » : منبع سایت : http://beheshtipour.blogfa.com

  16 – بهشتی پور ، حسن ، ( 1390 ) ، « ضرورت بازنگری در سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز » .

  17 – پور شیخیان ، علیرضا ، ( 1386 ) ، « بازارچه های مرزی و نقش آن در توسعه پایدار » .

  18 – ترکاشوند ، جلال و حسین مهدیان ، ( 1389 ) ، « انرژی و امنیت ملی » ، تهران ، نشر انتخاب .

  19 – تقوی اصل ، عطا ( 1387 ) ، « ژئوپلیتیک جدید ایران : از قزاقستان تا گرجستان » ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  20 – تویسرکانی ، مجتبی ، ( 1389 ) ، « تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره باغ » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 69 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  21 – چابکی ، ام البنین ، ( 1388 ) ، « چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان » ، مطالعات اوراسیای مرکزی ، سال دوم ، شماره 4 ، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین المللی

  22 – چشمه اعلایی ، مهرداد ، ( 1384 ) ، « جمهوری اسلامی ایران و تحولات حوزه قفقاز » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 52 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  23 – حافظ نیا ، محمد رضا ، ( 1388 ) ، « مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی » ، تهران ، انتشارات سمت .

  24 – دمیر پی بو ، مجتبی ، ( 1385 ) ، « نگاه ایرانی به تحولات رژیم حقوقی دریای خزر » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، تهران ، انتشارات وزارتامور خارجه .

  25 – روح شهباز ، نازنین و پروین فرشچی ، ( 1385 ) ، « بهره گیری از کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ( espoo ) در جهت حل مشکلات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی در دریای خزر » ، سال هشتم ، شماره سوم ،فصل نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست .

  26 – زرگر ، افشین ، ( 1386 ) ، «رقابت قدرت های بزرگ در قفقاز وآثار آن بر امنیت منطقه ای». مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، تهران ، انتشارات وزارتامور خارجه .

  27 – رمضانی ، رحمت و علیرضا محرابی ، ( 1389 ) ، « ژئوپلیتیک دریای خزر و واگرایی کشورهای ساحلی » ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  28 – رایان پور ، عماد و فرحناز مایل افشار ، ( 1389 ) ، « الزامات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی ایران در مرز دریای خزر » ، فصلنامه مرزبان ، سال سوم ، شماره هشتم ، انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی .

  29 – روشه ، گی ، ( 1373 ) ، « تغییرات اجتماعی » ، ترجمه : منصور وثوقی ، تهران ، نشر نی .

  30 – سجادپور ، محمد کاظم ، ( 1383 ) ، « سیاست خارجی امریکا و مسئله انرژی در مناطق شمالی ایران » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 47 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  31 – سرشماری نفوس و مسکن ، ( 1385 ) .

  32 – سیمای شهرستان های استان گیلان ، ( 1377 ) .

  33 – سیف الهی ، آذر نمین ، آرمان ، ( 1379 ) ، « آستارا ، نگین سبز گیلان » ، ویژه نامه نخستین همایش توسعه و عمران آستارا .

  34 – صمدلی ، فرزاد ، ( 1379 ) ، « تأسیس پایگاه نظامی امریکا در آذربایجان و امنیت جمهوری اسلامی ایران » ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال سوم، شماره سوم ، تهران ، انتشارات پژوهشکده ، مطالعات راهبردی .

  35 – صیدی ، مظفر ، ( 1388 ) ، « عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 65 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  36 – عدالت ، داود ، ( 1383 ) ، « بررسی سوابق فرهنگی ، تاریخی ، بناهای تاریخی ، بناهای قدیمی و بقاع متبرکه شهرستان آستارا » ، تهران ، انتشارات شابک .

  37 – عزتی ، عزت ا... ، ( 1388 ) ، « جغرافیای استراتژیک ایران » ، تهران ، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .

  38 – عزتی ، عزت ا... ، ( 1388 ) ، « ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم » ، تهران ، انتشارات سمت.

  39 – عسگری ، حسن ، ( 1384 ) ، « گسترش اتحادیه اروپایی به قفقاز جنوبی : رویا یا واقعیت » ، شماره 50 ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  40 – فیروزی ، رضا ، ( 1389 ) ، « تأثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری های قفقاز » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 70 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  41 – قادری حاجت ، مصطفی و احسان لشگری ، ( 1388 ) ، « موانع عدم دستیابی کشورهای ساحلی خزر به یک رژیم حقوقی پایدار » ، فصلنامه ایراس ، سال چهارم ، شماره پنجم ، انتشارات مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا .

  42 – کاسپین ف ( 1388 ) ، « آشنایی با شهرستان مرزی بندر آستارا » : منبع سایت

  http://mhi.nikblog.com

  43 – کوزه گر کالجی ، ولی ، ( 1385 ) ، « سیاست و امنیت در قفقاز » ، تهران ، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک .

  44 – کولایی ، الهه ، ( 1389 ) ، « جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلیتیکقفقاز جنوبی » ، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک ، سال ششم ، شماره اول ، نشر انجمن ژئوپلیتیک ایران .

  45 – متین فر ، فاطمه ، ( 1387 ) ، « محیط زیست دریای مازندران ؛ چالش ها و پیامدها » : منبع سایت http://Matinfar20.persianblog.ir

  46 – مرادی ، منوچهر ، ( 1385 ) ، » چشم انداز همکاری های ایران و اتحادیه اروپا در تأمین ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی : حدود و امکانات » ، تهران ، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه .

  47 – معین ، محمد ، ( 1375 ) ، « فرهنگ فارسی » ، جلد اول ، تهران ، انتشارات امیرکبیر .

  48 – موسوی ، رسول ، ( 1388 ) ، « آینده دریای خزر » ، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 65 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  49 – مشفقی فر ، ابراهیم ، ( 1383 ) ، « تحولات نظامی قفقاز جنوبی و نقش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای » ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  50 – مجتهد زاده ، پیروز ، ( 1382 ) ، « ژئوپلیتیک خزر و ملاحظات جدیدمنطقه ای » ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال ششم ، شماره دوم ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی .

  51 – محمدی ، حمیدرضا ، ( 1383 ) ، « چالش های ژئوپلیتیکی ایران در محیط پیرامونی دریای خزر » ، مجموعه مقالات نخستین کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران ، نشر انجمن ژئوپلیتیک ایران .

  52 – منتظر ، مهدی ، ( 1387 ) ، « نگاهی کوتاه به شهرستان آستارا » : منبع سایت

  http://Copy.blogfa.com

  53 – مولایی هشتچین ، نصرا... ، ( 1368 ) ، « الگوی توزیع فضایی جمعیت در جنوب غربی دریای خزر ( 1400 – 1345 ) ، فصل نامه پژوهش جغرافیایی ،شماره 59 .

  54 – واعظی ، محمود ، ( 1387 ) ، « ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز » ، تهران ، مرکز چاپ انتشارات وزارت امور خارجه .

  55 – واعظی ، محمود ، ( 1389 ) ، « انرژی خزر محور همکاری های منطقه ای در قفقاز ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 69 ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  56 – واحدی ، الیاس ، ( 1382 ) ، « برآورد استراتژیک آذربایجان سرزمینی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی »، جلد اول ، تهران ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

  57 – واحدی ، الیاس ، ( 1385 ) ، « برآورد استراتژیک آذربایجان اقتصادی– نظامی » ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران .

  58 – واحدی ، الیاس ، ( 1386 ) ، « هویت قومی در جمهوری آذربایجان » ، تهران ، انتشارات مؤسسه فرهنی و مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران .

  59 – واحدی ، الیاس ، ( 1388 ) ، « تشیع در جمهوری آذربایجان » ، منبع سایت

  http://Abna.IR

  60 – واحدی ، الیاس ، ( 1389 ) ، « جمهوری آذربایجان و ژئوپلیتیک شیعی » :منبع سایت http://www.Bashgah.net

  61 – ولی پور ، علی ، ( 1385 ) ، « شهرستان آستارا » : منبع سایت

  http://Azeconomy.blogfa.com

  62 – ولی قلی زاده ، علی ، ( 1389 ) ، « بررسی تأثیرات عادی سازی روابط ترکیه – ارمنستان بر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه » ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 71 ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  63 – هاشمی ، غلامرضا ، ( 1384 ) ، « امنیت در قفقاز جنوبی » ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه .

  64 – http://Ali70.com

  65 – http://www.AranNews.Ir

  66 – http://www.daneshnameh.com

  67 – http://E-astara.com

  68 – http://Eghtesadna.com

  69 – http://en.wokipedia.org

  70 – http://Fawikipedia.org

  71 – http://Gilan News.Ir

  72 – http://Gomrok20100.Blogfa.com

  73 – http://www.Iraneursia.IR

  74 – http://www.Iranurbanstudies.com

  75 – http://www.Irna.com

  76 – http://Outana.com

  77 – http://Powered BY Mihanblog.com

  78 – http://www.News.100barg.Ir

  79 – http://Roshd.Ir

  80 – http://Shia-Online.IR

  81 – http://www.Tabnak.Ir

  82 – http://Tahghigh.Net

  83 – http://www.Tilar-News.ir

  84 – http://www.2.Irna.Ir

   


موضوع پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, نمونه پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, جستجوی پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, فایل Word پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, دانلود پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, فایل PDF پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, تحقیق در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, مقاله در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, پروژه در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, پروپوزال در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, تز دکترا در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, پروژه درباره پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا, رساله دکترا در مورد پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی چکیده : سیاست خارجی ایران در سه قرن اخیر بر روی مرزهای غربی کشور بود ، اما عملاً این کشور از سوی مرزهای شرقی خود دچار صدمات مهمی شده است، به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به سه کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزی میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوی دیگر و نیز وقوع کودتای کمونیستی در افغانستان در ...

چکیده خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A رشته :جغرافیای سیاسی چکیده: ورود غیر قانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز بعنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظر آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ...

چکیده: پایان نامه حاضربه مطالعه نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز پرداخته و در این مسیر ضمن بررسی رویکردهای مختلف در زمینه روابط بین الملل و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مطالعه ویژگی های ، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه وروابط سیاسی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و ...فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ارمنستان و سایر کشورهای حوزه قفقاز می ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ همواره فراز و فرودهای بسیاری را طی نموده و این روابط مختص دهه های اخیر نبوده، دو کشور بخاطر همسایگی با یکدیگر از زمان امپراطوری عثمانی روابطشان به شکل معمول ادامه داشته است. همان طور که از عنوان پایان نامه پیداست نوشتار حاضر به دنبال آن است تا عواملی که باعث واگرایی بین ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي چکيده قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود که بيش از پيدايش دولتهاي تک شهري بصورت عشي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای سیاسی(M. A) چکیده : علم جغرافیای سیاسی یکی از مباحث وسیع علوم و بوجود آمده از یک واحد سازمان یافته سیاسی در یک قلمرو جغرافیایی خاص که دربر گیرنده حاکمیت دولت و فضای مشخص می باشد. این واحدهای سازمان یافته می توانداز هسته اولیه سیاسی،اجتماعی محدود تا سازمان های بین المللی متشکل از چند کشور را دربرگیرد. در راس این واحدهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:جغرافیای سیاسی چکیده توسعه ارتباطات درقالب ارتباطات فضای مجازی،امکان تبادل اطلاعات،دستیابی و دسترسی افرادونهادها به یکدیگرازطریق اینترنت به صورت همزمان،پارادایم جدیدی را برزندگی بشرحاکم کرده که به عنوان مزیتی برای بشرامروزه به شمارمیرود. واین درحالی است که فضای مجازی به دلیل ماهیت فراکشوری ونیزقابلیت برقراری ارتباط وجا به جایی ...

ثبت سفارش