پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان

word 1 MB 30561 118
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A )

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده

  جهت بهبود عملکرد و انسجام  تیم و گروه عوامل متعددی دخیل هستند. ازجمله موارد مهم رفتار رهبران در نفوذ بر زیر مجموعه می­باشد و هدف از تحقیق حاضر بررسی  رابطه علی بین رفتار رهبری و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان  بود. این پژوهش از نوع تحقیقات علی بود که به صورت میدانی اجرا  شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران نوجوان پسر استان قم که درسال تحصیلی 92 - 91 در حال تحصیل به تعداد 5000 نفر بود. ونمونه آماری این تحقیق را تعداد 250 نفر از ورزشکاران تشکیل میداد. ابزار اندازه­گیری  این پژوهش پرسشنامه محیط گروهی در ورزش کارون، ویدمایر و براولی و پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش چلادورای بود.

  داده­ها با استفاده از شاخصه­های آمار توصیفی خلاصه و توصیف می­شوند و  از معادله ساختاری SME برای آزمون مدل ارتباط علّی و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار لیزرل با سطح اطمینان 05/0 استفاده شد. فرضیه­های پنجگانه تحقیق نشان داد که ارتباط علی بین، رفتار دمکراتیک، رفتار بازخورد مثبت، رفتار آموزش و تمرین و رفتار حمایت اجتماعی و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان وجود دارد. با توجه به یافته­های تحقیق می­توان با احتمال 95 درصد ادعا کرد که رفتار رهبری با انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان رابطه معنی داری دارد. 

  . مقدمه

  روانشناسی ورزشی شاخه­ایی از علم ورزش است که در جست­وجوی فراهم نمودن پاسخ به سوالات مختلف در زمینه­های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روانشناسی به مطالعه رفتار می­پردازد، بالطبع موضوع روانشناسی ورزشی نیز مطالعات­، حرکات و فعالیت­های ورزشی در تمام ابعاد، از فعالیت حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک میباشد. امروزه باتوجه به اینکه بسیاری ازفعالیت­های ورزشی به شکل گروهی صورت میگیرد، علوم مدیریت ورزشی و روانشناسی ورزش، جایگاه ویژه­ایی در موفقیت و عملکرد تیم­های ورزشی به خود اختصاص داده­اند زمانی که افرادبرای رسیدن به هدفی تلاش میکنند اغلب کسی بعنوان مدیر و رهبر مسئولیت گروهی را به عهده میگرد، این فرد باید مهارت­ها و ویژگی­های لازم برای رهبری گروه را داشته باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت هدف مورد نظر هدایت کند (اچ مارک، 2001).

  در ورزش این نقش به عهده مدیر است و اوست که کارهای رهبری ورزشکاران را برعهده دارد و نقش مهمی بر عملکرد و انسجام تیمی خواهد داشت. انجام موفقیت آمیز کار گروهی مستلزم وجود همبستگی در بین اعضای گروه است، در ورزش به ویژه ورزشهای گروهی مانند سایر گروهها و سازمانها شرط لازم برای تحقق هدف مشترک داشتن وحدت وانسجام گروهی است که بی­تردید مربی تیم که وظیفه رهبری ورزشکاران را برعهده دارد، در این زمینه نقش کلیدی دارد. تیم­های موفق ورزشی اغلب دارای صفتی برجسته هستند که آنها را از تیم­های ناموفق جدا میسازد و آن مدیریت و رهبری موثر فعال و شایسته است (ام لیث، 2001 ).

  مربیان مایل­اند فعال، سخت کوش و پر انرژی باشند و مسئولیت­های زیادی را بپذیرند، از این رو از آنان انتظار می­رود که برنامه­های ورزشی پیجیده را به شایستگی رهبری کنند و در محیطی با فشار بسیار بالا ورزشکارانی با شایستگی­های فنی تربیت کنند (لاوسن، 2002).

  در مورد حرفه­ی مربیگری و ویژگی­های آن مطالب متنوع و گوناگونی توسط صاحب نظران ارائه شده و کتب مختلف روانشناسی نیز هر کدام بخشی را به بحث در باره­ی این حرفه جذاب و دشوار اختصاص داده­اند. مارتنز در کتاب راهنمای مربیان می­گوید مربیگری شغلی متفاوت با سایر شغلهای موجود در جامعه است و آن چه از مربی انتظار می­رود این  است که انسان­های نجیب و خوب به جامعه تحویل دهد. این حرفه، حرفه­ای توقع برانگیز و دشوار است و نیاز به مهارت­های متفاوتی دارد. مربیگری یک حرفه­ی مددکارانه است و باید جنین باشد (ام لیث، 2001).

  یک مربی در صورتی یک مدیرموثر و شایسته خواهد بود که مهارت لازم برای هدایت و رهبری ورزشکاران را داشته باشد. از جمله مهم­ترین مهارت­های مورد نیاز برای یک مربی، رهبری است. برخی از وظایف مهم در حیطه­ی رهبری شامل ایجاد انگیزش، توسعه روابط موثر با ورزشکاران و ایجاد انسجام و هماهنگی است(ام لیث، 2001).

  در زمینه رفتار مربیان در تیم­های ورزشی چلادورای (1990) مدل چند بعدی ورزش را اعلام نمود. طبق این مدل رفتار مربیان تحت سه عامل اصلی، ویژگی­های موفقیتی (مانند شرایط تیم)، ویژگی رهبر و ویژگی اعضا قرار دارد که در نهایت رفتار مربیان، موفقیت عملکرد، انسجام گروهی و رضایتمندی را تحت تاثیر قرار می­دهد (حسینی کشتان، 1387).

  انسجام تیمی شامل انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی نشان می­دهد که مقدار جاذبه درون فردی در میان اعضا به عنوان مثال تا چه حد است که گروه اجازه می­دهد افراد به اهداف خود برسند. انسجام تکلیف همچنین شامل ارزیابی عملی از سطح تلاش ورزشکار و هماهنگی تیمی است که نشان می­دهد تا چه حد هر تیم و اعضای آن به اهدافشان می­رسند، مدل مفهومی ابتدایی از انسجام در تیم­های ورزشی به وسیله کارون (1982) ارائه شد این مدل مبتنی بر این فرض است هستند که عوامل بسیاری مربوط به انسجام گروهی و یا پیش بینی از آن وجود دارد، یکی از این عوامل رهبری است، بر اساس این مدل رفتار مربیان (آموزش و دستورالعمل، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت ) و تصمیمات مربی (دموکراتیک و استبدادی) روابط درون فردی بین مربی و بازیکنان (در واکنش به شرایطی است که تیم درآن تحت فشار است)  نفوذ بر روی انسجام تیم­های ورزشی است. واقعیت این است که شیوه رهبری موثر است و ورزشکاران انسان هستند نه ماشین که در نتیجه تحت تاثیر رفتار­ها، ادراک­ها و تقسیم­های مربی خود قرار می­گیرند کالیگو بر این عقیده است که هرکسی می­تواند بیاموزد که چگونه تبدیل به یک رهبرموفق، به واسطه یادگیری  رفتارهای تاثیر گذاری شود (جی. بی. ال، 1998).

  باید بتواند رضایت ا فراد و یا بازیکنان در سطح ورزشی را به دست آورد، در حقیقت رهبری خوب و مناسب رشد فردی، انگیزه عملکرد و رضایت کاری افراد را ارتقا می­بخشد. (چلادورای و کارون 1983)

  روانشناسان ورزش معتقدند که تعیین هدف مشترک که بتواند تلاش­های گروه را به سمت آن متمایز کند برای دستیابی به موفقیت جنبه حیاتی دارد. احساس با هم بودن یک ویژگی تیمی است که انسجام گروهی نامیده می­شود. در ورزش­های گروهی که تیم­ها با یکدیگر کنش متقابل دارند موفقیت زمانی حاصل میشود که اعضای تیم به شیوه­های موثر و هماهنگ با هم کار می­کنند. اینجاست که نقش مربی به عنوان رهبر و هماهنگ کننده بیشتر مشخص­خواهد شدو سبک ­رفتار رهبری وی درایجاد انسجام وانسجام تیمی نقش بسزایی دارد (طالب پور، 1385).

  2.1. بیان مسئله

  در دنیای پیشرفته امروزی هیچ ورزشکاری بدون داشتن یک مربی آگاه و مقتدر نمی­تواند قله­های صعود را طی کند. رهبر ورزشی با توجه به نقشی که دارد، حلقه­ی اتصال موجود میان ورزشکاران و اهداف تیم می­باشد. اهمیت نقش مربیان در ورزش و موقعیت ورزشکاران لزوم شناخت و بررسی سبک رهبری آن­ها را ضروری می­سازد (احمدی، 1374).

  رهبری در واقع عبارت است از عمل تاثیرگذاری بر فعالیت­های یک ورزشکار یا گروهی از آن­ها در وضعیتی معین به صورتی که از روی میل و علاقه برای هدف­های انفرادی و تیمی تلاش کنند. به بیان دیگر فرایند رهبری تابعی از مربی، ورزشکار و سایر متغیّر­های وضعیتی است (خلج، گیلدا، 1389).

  حقیقتا در راستای موفقیت یک تیم ورزشی نمی­توان نقش مربی را به عنوان رهبر تیم نادیده انگاشت، این فرد باید دارای مهارت لازم برای رهبری، گروه باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت هدف مورد نظر هدایت کند. رهبری را در وسیع ترین مفهوم می­توان بدین صورت بیان کرد که فرایند رفتاری اثر گذار بر افراد و گروه­ها در جهت اهدافی معین است. در موفقیت­های ورزشی این نقش را مربی بر عهده دارد و اوست که کار هدایت و رهبری، بازیکنان را بر عهده می­گیرد، و رهبری کارآمد وی نقش مهمی بر عملکرد گروه دارد (خلج، گیلدا، 1389).

  به عقیده فراست مربیان، محور اصلی و رکن مهم تیم­های ورزشی هستند. در بین سه عامل مهم و تاثیر گذار در موفقیت تیم­ها یعنی ورزشکار، مربی و تماشاگر، مربی در نقش رهبر تیم به عنوان یک سازمان دهنده قوی و زیر بنای هر پیشرفت مطرح است. تجربیات گذشته نشان داده است. مربیگری رشته ایی متفاوت از سایر حوزه هاست ودرآن طیف وسیعی از مهارت­ها مورد نیاز است (مرادی ، 1383).

  پترون، آینسیسر و کاوس (2001) ارتباط بین ابعاد رفتارآمرانه وانسجام گروهی وموفقیت را در تیم­های فوتبال مردان و زنان دانشگاهی آمریکا بررسی کردند. نتایج نشان داد ورزشکاران در رده­های پایین­تر منسجم­ترهستند همچنین بنابه یافته­های این پژوهشگران انسجام گروهی با عملکردتیم ارتباط زیادی داشت، نتایج آن­ها در مورد ابعاد رفتار رهبری نشان داد بر خلاف انتظار، ورزشکاران رهبری مستبدانه را در مقایسه بارهبری دموکراتیک ترجیح­می­دهند (خلج، گیلدا، 1389).

  انسجام تیمی یا گروهی به عنوان یک موضوع روانشناسی اجتماعی عامل مهمی است، که تبدیل مجموعه ایی از افراد نامنظم به یک تیم است که نقش مهمی در تقویت عملکرد تیمی و احساس رضایت در میان اعضا را دارد، از نقطه نظر عملی و نظری بررسی بسیاری از مسائلی که با رفتار مربیان ارتباط دارد برای نفوذ در موفقیت تیم مهم است. یکی از این مسائل انسجام گروهی است. برخی از شواهد تجربی نشان می­دهد که انسجام تیمی با رفتار مربیگری مرتبط است. سوال اصلی این است که آیا بین رفتار رهبری و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان ارتباط علّی وجود دارد؟

  3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق

  با توجه به محور بودن نوجوانان در ورزش کشور و اهمیت تربیت و آموزش صحیح آنها به عنوان پایه اصلی ورزش کشور در جامعه کنونی و تغییر نگرش و تفکر صحیح آنهادر مورد رفتار مربیان وانسجام تیمی یک امر روشن و واضح است، و اگر بتوان میزان تاثیر متغیّر­های فوق که برتغییر نگرش و تفکر صحیح و موثر درآموزشگاه اعم از مدیر، مربی و اولیا میشود، استخراج کرد میتوان با استفاده از نقاط قوت آن و تقویت نقاط ضعف در جهت تربیت صحیح و اصولی که امری مهم و ضروری به نظر می­رسد گام برداشت و اطلاعات صحیح در اختیار مسئولین امر از جمله مدیران و مربیان ورزش درآموزشگاهها و خانواده­ها و جامعه گذاشت. مربیان و ورزشکاران با گذشت زمان بیشتر به این حقیقت پی می­برند که در موفقیت ورزشی چیزی بیش از تمرین و پرداختن به بازی نقش دارد. عوامل محیطی و روانی - اجتماعی بر نتیجه نهایی مسابقه اثر میگذارد و گاهی اوقات نیز بسیار تعیین کننده هستند. اگر رفتار رهبری  مربیان تیم­های ورزشی متناسب با شرایط ورزشکار وتیم باشد، مربی می­تواند از بالاترین شرایط تیم و باشگاه استفاده نماید تا با غلبه بر متغیرهای مخل درونی و بیرونی، تیم را به سر منزل مقصود رهنمون سازد. از دیدگاه دیوید فرانسیس و دونالد یانگ یک تیم چیزی بیش از گروهی افراد است که یونیفرم­های یکسان می­پوشند. به نظر آنها یک تیم شامل گروه فعالی از افراد است که برای رسیدن به هدف­های مشترکی متعهد شده اند، تا به خوبی با هم کار کنند و از این کار لذت ببرند و به نتایج مطلوبی نیز دست یابند. اما یک مربی باید بتواند مفهوم تیم و کار گروهی را گسترش دهد. پرداختن به این مسائل به مربیان کمک می­کند تا تیمی منسجم و موفق در اختیار داشته باشند و مشکلات و مسائلی را که در راه رسیدن به اهداف گروهی با آنها مواجه می­شوند از سر راه بردارند. در یک تیم ورزشکاران هر ساله می­آیند و می­روند و به طور پیوسته نیز ساختار و کیفیت تیمشان تغییر میکند. آنها با مدیریت­ها و مربیان تیم­های مخلف کار می­کنند، یکی از دلایل احتمالی عملکرد متفاوت ورزشکاران در تیم­های مختلف ممکن است انسجام و وحدت گروهی تیم باشد. شاید به همین دلیل و به طور شگفت انگیزی یک تیم در یک  سال موفق عمل میکند در حالی که در سال بعد ناموفق میشود. حتی تیم هایی وجود دارند که با بازیکنانی توانمند نمی توانند عملکردی در سطح بالا داشته باشند در حالی که تیم دیگری با بازیکنان متوسط ناشناخته بر حریفان پیروز می­شوند و نتایج قابل قبولی می­گیرد، انسجام، یکی از فاکتورهایی است که بر عملکرد گروهی تاثیر می­گذارد.

  فعالیت ورزشی فرد تحت تاثیر عوامل روانی وفیزیکی زیادی قرار دارد. شناخت چنین عواملی برای مربیگری و آموزش مهارت­های ورزشی بسیار تعیین کننده است. بدون شک برخورداری از مهارت­های رهبری از ویژگی­های برجسته یک مربی موثر و مفید است و چنانچه اتخاذ سبک­های رهبری از سوی مربیان با عملکردهای مختلف بازیکنان سازگار باشد، یقینا باعث برانگیختن و موفقیت ورزشکاران خواهد شد، بسیاری از فعالیت­های ورزشی در شکل  گروهی صورت می­گیرد. هنگامی که بازیکنان برای نتیجه به واکنش متقابل می­پردازند باید علاوه بر به حد مطلوب رساندن اجرای فرد به نیروها و فرایند­های درونی و عوامل اثر گذار بر عملکرد گروهی آنان نیز توجه شود(جکسون، راجر، 1382).

  Abstract

  To improve team cohesion and  performance , multiple factors are involved One of the most important behaviors of the leaders is their influence on the subset . The purpose of present research is Investigation of the causal relationship between group cohesion and leadership behavior in adolescent athletes . This study was causal and was performed as a field study . The statistical population consisted of 5000 male adolescents athletes of Qom province who were studying in the academic year of 91-92  and the statistical sample consisted of 250 of these athletes . Measurement tools were Group Environment questionnaire of Caron , Vydmayr and Bravly , and Leadership Scale for Sports questionnaire of Chladvray .

  Data are described by using descriptive statistics . SME structural equation was used for test of causal relationship and data analysis was done by Lisrel software with the significance level of 0.05 .  five hypotheses of the research showed that there is causal relationship among democratic behavior , positive feedback , education and training , social support and group cohesion in adolescent athletes . According to the research findings it can be claimed with the probability of 95 percent ,  that  there is a  significant relationship between leadership behavior and  group cohesion in adolescent athletes .

  Key words : Imperious behavior , democratic behavior , positive feedback , education and training , social support , degree of group cohesion

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                  صفحه

  فصل اول:مقدمه و معرفی

  1.1. مقدمه 3

  2.1. بیان مسئله 4

  3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

  4.1. اهداف تحقیق. 7

  1.4.1. هدف کلی. 7

  2.4.1. اهداف اختصاصی. 7

  5.1. فرضیه­های اصلی. 7

  6.1. روش تحقیق. 8

  7.1. جامعه آماری و حجم آن. 8

  8.1. ابزار اندازه گیری. 8

  1.8.1. پرسشنامه محیط گروهی در ورزش.. 8

  2.8.1. پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش.. 8

   

  فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  1.2. تعاریف رهبری. 11

  2.2. رهبری دستوری (آمرانه) 13

  3.2. رهبری حمایتی. 14

  4.2. ماهیت رهبری در ورزش.. 16

  5.2. تئوری­های رهبری در ورزش.. 18

  6.2. نظریه صفات رهبری در محیطهای ورزشی. 19

  7.2. تئوری­های شخصیتی رهبری. 19

  8.2. نظریه­های صفات شخصیتی رهبر. 20

  1.8.2. نظریه ابرمرد 20

  2.8.2.صفات شخصیتی رهبر. 20

  3.8.2. توصیف رفتاری رهبری. 21

  4.8.2. نظریه­های رفتار رهبری. 22

  5.8.2. مطالعات دانشگاه اوهایو. 25

  6.8.2. مطالعات دانشگاه میشیگان. 26

  7.8.2. شبکه مدیریت / رهبری بلیک و موتان. 27

  8.8.2. مدل اقتضایی رهبری فیدلر. 28

  9.8.2. الگوی فیدلر. 28

  10.8.2. نظریه­های اقتضایی. 31

  11.8.2. الگوی اقتضایی فیدلر در ورزش.. 31

  12.8.2. مدل چرخه عمر رهبری موقعیتی. 33

  13.8.2. مدل چند بعدی رهبری در ورزش.. 35

  14.8.2. مدل چند بُعدی رهبری (MML) 40

  15.8.2. مدل پیوند چندگانه رهبری. 42

  16.8.2. نقش رهبری در ورزش.. 43

  17.8.2. کاربرد سبک­های متفاوت مربیگری در ورزش.. 44

  9.2. انسجام گروهی. 46

  1.9.2.تفاوت گروه و تیم: 49

  2.9.2.تعریف انسجام گروهی. 50

  3.9.2. عواملی موثر بر انسجام گروهی. 52

  4.9.2. اثرات انسجام بر عملکرد گروه 54

  10.2. پیشینه تحقیق. 55

   

  فصل سوم :روش شناسی تحقیق

  1.3. روش تحقیق. 69

  2.3. جامعه آماری. 69

  3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری. 69

  4.3. متغیرهای تحقیق. 69

  5.3. تعریف عملیاتی متغیرها 69

  6.3.انسجام گروهی. 70

  7.3.  جمع آوری داده ها 71

  1.7.3. ابزار اندازه گیری. 71

  8.3. روش های آماری. 72

   

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری

  1.4. یافته­های توصیفی. 74

  1.1.4. توصیف ویژگی­های دموگرافیک... 74

  2.1.4. توصیف ویژگی شرکت کنندگان بر اساس سابقه قهرمانی. 76

  2.4. یافته­های استنباطی. 77

  1.2.4. آزمون پایایی ابزارهای تحقیق. 77

  2.2.4. آزمون­های فرضیه صفر. 77

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  1.5. بحث و نتیجه گیری. 86

  1.1.5. یافته ( مربوط به فرضیه صفر اول) 86

  2.1.5. یافته ( مربوط به فرضیه صفر دوم) 86

  3.1.5. یافته ( مربوط به فرضیه صفر سوم) 87

  4.1.5. یافته ( مربوط به فرضیه صفر چهارم) 87

  5.1.5. یافته ( مربوط به فرضیه صفر پنجم) 88

  پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 89

  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 89

   

   

   

  پیوست­ها 90

   

  منابع. 101

   

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

  فارسی:

  احمدی، عبدالحمید، 1374، بررسی توانایی­ها و نحوه عملکرد و بیان تیم­های ورزشی دانشگاه­های کشور، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  ازمشا، طاهره، بروجردی سعید، جماعت خاطره، 1387، بررسی ابعاد رهبری مربیان والیبال لیگ دسته یک باشگاه­های کشور، مقاله پوستر اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، آمل.

  اصلانخانی، محمدعلی، 1375، توصیف سبک­های رهبری و جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاه­های منتخب کشور، رساله دکتری، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

  انشل، مارک اچ، 1380، روانشناشی ورزش، از تئوری تا عمل، ترجمه سیدعلی اصغر مسدد، انتشارات اطلاعات.

  باقری، قدرت اله و همکاران، 1384، ارتباط بین سبک­های رهبری مربیان فوتبال با میزان تعهد و یکپارچپی بازیکنان، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره 5، صفحه 40.

  برد، آن ماری، 1370، روانشناسی و رفتار ورزشی، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی.

  ترنس آر، میچل، 1373، مردم در سازمان­ها، ترجمه حسین شکر شکن، انتشارات رشد، ص 451.

  تهامی گلاره، 1388، رابطه بین سبک­های رهبری و منبع قدرت مربیان تیم­های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده­تر بیت بدنی و علوم ورزشی.

  جباری، غلامر ضا، 1375، بررسی سبک رهبری و توانایی­ها و نحوه عملکرد مربیان فوتبال لیگ کشور، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.

  جرعه نوش، رضا، 1386، بررسی ابعاد رضایتمندی ورزشکاران باشگاه­های استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی شمال، آمل.

  جسکون، راجر، پالمر، ریچارد، 1382، راهنمای مدیریت ورزشی، ترجمه عباسعلی گائینی، انتشارات کمیته ملی المپیک.

  چالادورای پاکیناتان، 1390، مدیریت منابع انسانی در سازمان­های ورزشی المپیک، ترجمه رحیم رمضانی نژاد و همکاران، تهران، سمت، چاپ اول.

  حسینی کشتان، میثاق، رمضانی نژآد، رحیم، 1387، رابطه رفتار مربیان با انسجام گروهی و موقعیت تیمی، مقاله سخنرانی اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، آمل.

  خلج، گیلدا، 1389، بررسی سبک رهبری مربیان با رضایتمندی بازیکنان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشوری اسکیت زنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت تهران.

  داسلر، گر ی، 1372، مبانی مدیریت، ترجمه داوود مدنی، نشر قومس.

  رابینز، استیفن پی، 1386، رفتار سازمانی، مفاهیم نظریه­ها و کاربردها، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، انتشارات سمت.

  رضائیان، علی، 1381، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، 432.

  رمضانی نژاد، رحیم و حکیمی، ایمان، 1390، سبک­های مدیریت و رهبری در ورزش، انتشارات عصر انتظار.

  رمضانی نژاد، رحیم و همکاران، 1388، مدیریت پیشرفته در ورزش، رشت، دانشگاه گیلان، چاپ اول.

  رمضانی نژاد، رحیم و همکاران، 1389، رابطه سبک­های مربیگری با انسجام تیمی و موفقیت تیم­های والیبال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی، حرکت و دانشگاه تهران، شماره 4، ص 5 12.

  سجادی، سید نصرالله، جهان نجاتی، مریم، 1390، استعدادیابی فوتبال پایه بانوان کشور، مقاله سخنرانی، اولین همایش ملی مدیریت فوتبال پایه ایران، تهران.

  سید عامری، میر حسن، 1381، طراحی و تبیین مدل سه بعدی سبک رهبری، خلاقیت و اثربخشی مدیران ورزشی دانشگاه­ها، رساله دکتری، رشته تربیت و بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.

  صادق، سارا، 1387، بررسی سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان تیم­های موفق و ناموفق بسکتبال لیگ برتر بانوان ایران در سال 1386، پاین نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

  طالب­پور، مهدی، اسماعیلی، محسن، 1385، بررسی اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیم­های ورزشی دانشگاهی کشور، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی تبریز.

  فتحی، مهردادوهمکاران، 1384، ارتباط بین سبک­های­رهبری مربیان تیم­های ملی کشتی جهان، بامیزان نگرش به­موفقیت آن­ها، نشریه علوم حرکتی­و ورزشی، جلد اول، شماره 5، صفحه 166.

  فرهنگی، علی اکبر، شاه میرزایی، وحید، حسین­زاده، علی، 1384، نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت، نشر فراندیش، ص 153.

  کاظم، محمد، 1381، مدیران فهیم و مفاهیم اساسی، وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

  کاظمی، آرزو، ارتباط بین سبک­های رهبری مربیان تیم­های بسکتبال بانوان باشگاه­های تهران با میزان انگیرش پیشرفت در بازیکنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم.

  کرونباخ، لی، چی، 1372، مترجم رضوی، مسعود، روانشناسی تربیتی، انتشارات دهخدا، 1351، (خاکی، 1379، ص 142).

  کریس­ای برگ، ریچارد دبیلو، 1390.

  لاوسن، رابرت بی، شن زنگ، 1381، رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی، مبانی و کاربردها، ترجمه رمضان حسن­زاده، انتشارات ساوالان.

  لیث، لاری ام، 1380، مدیریت ورزشی، ترجمه هاشم کوزه چیان، انتشارات دانش افزور، ص 25.

  مارتنز، رینر، 1388، روانشناسی ورزشی، ترجمه دکتر محمد خبیری، انتشارات ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ص 106.

  محرم­زاده، مهرداد، 1376، بررسی و توصیف میزان انعطاف­پذیری و اثربخشی سبک­های رهبری مدیران کل تربیت بدنی استان­ها و مدبران ورزشی دانشگاه­ها، رساله دکتری، رشته تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

  محرم­زاده، مهرداد، 1382، مدیریت سازمانهای ورزش، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، ص 120.

  محسنی، منوچهر، 1373، مقدمات جامعه شناسی، انتشارات محسنی.

  محمد پناهی، پیام، 1387، ارتباط بین سبک­های رهبری با انسجام گروهی تیم­های والیبال لیگ برتر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

  مرادی، محمدرضا، 1383، رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام­گروهی بازیکنان در تیم­های بسکتبال باشگاه­های لیگ برتر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.

  مقصودی، عبدالحمید، 1383، ارتباط بین سبکهای رهبری و رضایتمندی کشتی گیران استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  مورهه، گریفین، 1377، رفتارسازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.

  هرسی، پاول، بلانچارد، کنت، 1387، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه دکتر قاسم کبیری، انتشارات جهاد دانشگاهی، ص115.

  هرسی، پاول، بلانچارد، کنت، 1387، مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، ترجمه دکتر علی علاقه­بند، انتشارات امیرکبیر تهران، ص77.

  الوانی، سید مهدی، 1385، مدیریت عمومی، نشر نی.

  وودز، باربارا، 1385، ترجمه فتح الله مسیبی، انتشارات بامداد کتاب.

  یوسفی پاسکه، مریم، 1386، ارتباط سبک­های رهبری مربیان با جو انگیزشی در تیم­های ورزشی بانوان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال.

  منابع انگلیسی:

  Alferman, Dorothee, Lee, Martin J. wurth, Sabine, 2005, Perceived LeadershipBehavior and Motivational Climate as Antecedents of Adolescent Athletes SkillDevelopment, Athletic Insight, The online Journal of sport psychology.

  Allen, J. B. L,(1998), Player Ability, Coach Feedback and Female AdolescentesPerceived Competence and Satisfication, Journal of Sport & EcercisePsychology, Vol. 20, PP. 280-290

  Amorose, Antony J. , Horn T. S. , 2001, Pre- to Post – Season Changes in theIntrinsic, Motivation of First Year College Athletes: Relationship WithCoaching Behavior and Scholarship Status, Journal of Applied Sport

  Andrew D. , (2004),THE EFFECT OF CONGRUENCE OF LEADERSHIPBEHAVIORS ON MOTIVATION, COMMITMENT, AND SATISFEACTIONOF COLLEGE TENNIS PLAYER, Doctor of Psychology These ,http://www. gooogle. com/advenced search/ Leadership. Black, S. Jill, Weiss,١٠٢M. R. , 1992, The Relationship Among Percevied Coachin Behaviors,

  Cakioglu, Asli, 2003, Leadership and satisfaction in soccer: Examination ofCongruence and Players Position, Senior Theses, http://www. google. com/advancedsearch/ leadership and teacohesion.

  Carron, A. V. , Brawrley, L. , Widmeyer, W. , 1998, The Mearsurement ofCohesiveness in Sport Groups, Advancements in Sport and Exercise Psychology Measurement, http://www. gooogle. com/advenced search/ fitness

  Carron, A. V. , Colman, M. M. , Wheeler, J. , Stevens, D. , 2002, Cohesion and Performance in Sport: A Meta Analysis, Journal of Sport and Exercised

  Carron, A. V. , Spink, K. S. , 1993, Team building in an exercise setting, The Sport Psychologist, Vol. 7, PP. 8-18.

  Carron, A. V. Bry, S. R. , Eye, M. A. , 2002, Team Cohesion & Team Success in Sport, Journal of Sport Scince, Vol. 20, Iss. 2, PP. 119-26.

  Catharine. O. Rang. , 2000, The Relationship Between Group Cohesion & Leadership Style & Win / Loss Record in Collegiate Sovver Player. Unpublished Thesis. San Diego State University. USA.

  Chaw, M. , Bruce, H. , 1999, Leadership & Cohesion in Sport Team, Journal of Sport Psychology, Vol. 10, PP. 102-111.

  Chelladurai, P. , Carron, A. V. , 1983, Athletic Marurity & Preferred leadership, Journal of sport Psychology, Vol. 5, PP. 371-380.

  Chelladurai, P. , Saleh, S. , 2006, Dimension of leader behavior in sport: Development of a leadership scale, Journal of Sport Posychology, Vol. 2, PP, 34-35.

  Dexter, Davis J. , 2002, An Analysis of the Perveived Leadership Styles and Levels of Satisfaction of Selected Junior Collage Athletic Directors and Head Coaches, The Sport Journal, Vol. 5, Iss. 2. 53. F. E. , Fiedler, 1967, A Theory of Leadership Effectiveness, New York, Mc Graw Hill, P125.

  Gardner, D. E. , Shields, D. L. , Bredemeier, B. J. , Bistro, A. ,1996, The Relationship Between Perceived Caching Behaviors and Team Cohesion Among Baseball and Softball Players. The sport psychologist, Vol. 10, PP. 367375.

  Grieve, Fredevick G. , 2000, An Experimental Examination of the Cohesion Performance Relationship in an Interactive Team Sport, Journal of Applied Sport Psychology, Vol. 12, PP. 219-235. ١٠٣

  Hardy, J. , Hall, C. R. , Carron, A. V. , 2003, Perceptions of Team Cohesion and Athletees use of Imagery, International Journal of Sport Psychology, Vol. 34, Iss. 2.

  Hollembeak, Jill, Amorose, Anthony J. , 2004, Perceived Coaching Behaviors and College Athletes Intrinsic Motivation, A Test of Self-Determination Theory, Research Quarterly for Exercise and Sport, vol. 75, Iss.

  Horn, and Carron A. V. (1985). Compatibility in Coach Athlete Relationships. Journal of sport Psychology, 7,137-194

  Horn, T, S. (1992). Leadership Effectiveness in the sport Domain, in: Horn T, S (ED). Advances in sport Psychology, Champaign. Human Kinetics. 181-199

  Hoseini, M and et al. (2010). The Relationship between Collective Efficacy and Coaching Behaviors in Professional Volleball League of Clubs, World Journal of sport Sciences,31-29

  Institute of PE, Vol. PP.

  Martel, D. , Branelle, J. , Spalanzani, C. , 1991, The Influence of Coaching Leadership Style on The Involvement of Female Players During Volleyball Trainig Sessions, Journal ACSPL, PP. 11-15.

  Mount Joy, T. , 1981, Situational Leadership as Applied to Sport, Coachin Science Update, PP. 14-16.

  Murray, Nicholas P. , 2006, The Differential Effect of Team Choesion and Leadership Behavior in High School Sports, Individual Differences Research,

  Nolan, Olivia et al. , 2000, The Relationship Between Perceived Coaching Behaviors and Team Cohesion Among School Age Cricketers in Australian Setting, http://www. google. com /advanced search / leadership and team cohesion.

  Peace, D. G. , Kozub, S. A. , 1994, Perceived Coaching Behaviors and Team Cohesion in High School Girl's Basketball Teams. Journal of Sport & Exercise Psychology,Vol. 16, PP. 85-93.

  Perceptions of Ability, and Motivation in Competitive Age- Group Swihower,Journal of Sport & Ecercise Psychology, Vol. 14, Iss. 3, PP. 309-325. Posychology,Vol. 24, Iss. 2, PP. 168-188. Psychology, Vol. 13, PP. 355-373. Sport Behavior, Vol. 26, PP. 86-103. sport Management, 2,27,35 Vol. 4, Iss. 4, PP. 216-225

  Prapavessis, H. , Carron, A. V. , 1996, The Effect of Group Cohesion on Competitive Sate Anxiety, Journal of Sport and Exercise Psychology, vol. 18, Iss. 1.

  Ramzaninejad R et al. (2009). The Relationship between Collective Efficacy, Group Cohesion and Team Performance in Professional Volleball Teams, Brazilian Journal of Biomotricity,3(1),131-39

  Riemer, Harlod A. , Toon, Kathy, 2001, Leadership and Satisfaction in Tennis:Examination of Congruence, Gender and Ability, Research Quarterly for Exercise and Sport, vol. 72, Iss. 3, PP. 243-256.

  Ronayne, Lindsay Seana, 2004, Effects of Coaching Behaviors on Team Dynamics:How Coaching Behaviors, Influence Team Cohesion and Collective  ١٠٤ Efficacy Over the Course of a Season, Master of Science in Sport Studies Physical Education, Health and Sport Studies, Miami University.

  Salminen, S. , Liukkonen, J. , Coach- Athlete Relationship & Coaching Behaviors in Training Session, Journal of Sport Psychology, 27, PP. 56-67.

  Serpa, S. , Pataco, V. , Santos, F. , 1991, Leadership Pattern in Handball International Competition, International Journal of Sport Psychology,Vol. 22, PP. 78-89.

  Sherman, M. A (2002). Investigate of Young sport Coach Behavior, Journal of

  Sidgreavs. D. , Johnson, C. A. , Colman, M. , Bostrom, A. , 1998 , The Psychological Effect of Victory & Defeat on Team Cohesion, Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 25, PP. 364-371.

  Spink, K. S. , 2005, Cohesion and Intention to Participate of Female Sport Tea Athletes, Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 17, PP. 416-427.

  Spink, K. S. , Nickel, D. , Wilson, K. , 2005, Using a Multi Level Approach to Examine the Relationship Between Task Cohesion and Team Task Satisfaction in Elite Ice Hockey Players, Small Group Research, Vol. 36, ISS. 5, PP. 539 554.

  Turman, Paul D. , 2003, Coaches and Cohesion: The Impact of Coaching Techniques on Team Cohesion in the Small Group Sport Setting, Journal of

  Webster, Marriam. Webster Sport Dictionary, Merriam Company Publisher, USA.

  Weiss, M. R. , Friedrichs, W. D. , 1986, The Influence of Leader Behaviors, Coach Attributes, and Institurional Variables on Performance and Satisfaction of Collegiate Basketball Team, Journal of Sport Psychology, Vol. 8, PP. 332 346.

  Wester, K. R. , Weiss, M. R. , 1991. The Relationship Between Perceived Coaching Behaviors and Group Cohesion in High School Football Teams. The Sport Psychologist,Vol. 5, PP. 41-54.

  Yukl, Gary A. (2010). Leadership IN ORGANIZATIONS, Upper Saddle River Pearson, Seventh edi.

  Zhang, J. Li. , 1997, Factors Affecting Morale of Volleyball Team & Correspnding Counter. Measures Under Present Situation. Journal of Tianjin information technology/ team cohesion.

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت است. بنابراین از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان گروه های آموزشی اداره آموزش و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش مدیریت دولتی- تحول چکیده در این تحقیق ضمن بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، به معرفی کلی موضوع پژوهش پرداخته شد. در فصل دوم ابتدا اشاره ای به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده هرکدام از مفاهیم گردید و در نهایت به معرفی کامل مدل پژوهش پرداخته شد. در فصل سوم ضمن معرفی جامعه آماری و نمونه آماری، روش های جمع آوری اطلاعات و شاخص های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده : سازمانها در دنیای پر رقابت کنونی بدنبال یافتن شیوه های حداکثر نمودن تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین آنها انگیزش کارکنان به ایفای نقش های فراتر در سازمان است . اخلاق یعنی رعایت اصول و ارزشهای حاکم بر رفتار فرد و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره مدرسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی(M.A) گرایش: مدیریت آموزشی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن ) با استفاده از روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت اجرايي                       

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشددر رشته مديريت اجرائي گرايش مديريت استراتژيک خرداد 1391 چکيده هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه رهبري تحول­آفرين با رفتار شهروندي سازماني کارکنان

ثبت سفارش