پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی

word 459 KB 30830 129
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۶,۷۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •       پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مهندسی مالی

   

  این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد سطوح بهره‌وری هزینه‌ی بانک‌های خصوصی در حال کار در ایران استفاده می‌کند. هم‌چنین این سطوح بهره‌وری، به منظور فراهم‌نمودن درک جزئی از وضعیت مالی‌شان برای توجیه موقعیت حاضر آن‌ها، تحت شاخص‌های کملز[1] تحلیل می‌شوند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق این مطالعه با به کار بردن آن روی مدل ترانسلوگ[2] برای داده‌های پانلی 7 بانک زمان‌بندی‌شده‌ی در حال کار در ایران از 1388 تا 1391 استفاده کرده است. این موضوع دریافته شد که تمام بانک‌ها به طور قابل توجهی در بهره‌وری هزینه با یکدیگر تفاوت دارند. با استفاده از کشش هزینه به رتبه بندی از بانک ها دست یافتیم که به ترتیب پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین ،سامان ،کارافرین ،سینا ،سرمایه  می توان نام برد .و همچنین نرخ‌های کملز بیان می‌کنند که بهره‌ورترین بانک‌ها، بانک‌هایی با کمترین مقدار وام‌های معوق، کفایت سرمایه‌ای بالا، هزینه‌های بی‌بهره کمتر که منجر به سودآوری بالا می‌شود، هستند.

  کلمات کلیدی: اندازه بانک،تابع هزینه ترانسلوگ،شاخص های کملز

  [1] Camels

  [2] Translog Function

  مقدمه:

  کشورهای در حال توسعه برای عبور از مرحله توسعه نیافتگی و نیل به اهداف ، توسعه می یابند و موانع و چالشهای فرا روی در مرحله گذار را برطرف نموده و بسترهای مناسب را برای رشد مولد اقتصاد ملی فراهم می کنند. از میان چالشهای عمده ای که در مقابل این کشور ها قرار دارد بسط و تعمیق بازارهای مالی به عنوان یکی از الزامات دشوار و پر هزینه همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بازارهای مالی از طریق ایفای نقش بی بدیل در عرضه تجهیز و تخصیص منابع مالی هزینه های مبادله در اقتصاد ملی را به سطح حداقل ممکن کاهش می دهند و با جبران مناسب منابع مالی فرایند پس انداز ملی را سرعت می بخشند. مزیت نسبی تولید کالاها و خدمات در کشورهای در حال توسعه عمدتا در کاهش هزینه ها امکان پذیر می باشد یکی از عوامل مهم در جهت کاهش هزینه های تولید و ارائه خدمات پرکارا عمل کردن واحد های اقتصادی است از طرفی بانکها نقش پایه ای در استراتژی های توسعه کشور دارند . حتی در اقتصاد هایی که دارای بازار های مالی پیشرفته ای هستند، بانکها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته می باشند، بانک ها عمدتا تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری بپردازند و می توانند با روشهای گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی گردند در نظام بانکی هر کشور، تجزیه و تحلیل بانکها با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری ، ارزیابی عملکرد، کارایی و ... صورت می گیرد، ضمن آنکه تجربه وقوع بحران مالی اخیر و اثرات مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، لزوم توجه هر چه بیشتربه مقوله مدیریت ریسک را در فعالیتهای بانکی آشکار ساخته است.

  1-2- بیان مسئله

  بخش خصوصی ایران مهمترین عنصر در به حرکت در آوردن اقتصاد این کشور و خارج کردن آن از وضعیت رکود تورمی است. هرچند شرکت های خصوصی ایران نیز نیازمند استفاده از خدمات نوین و کاربردی بانکی و مالی روز هستند. در حالی که بانک های خصوصی ایران هنوز در مقایسه با بانک های بزرگ دولتی کوچک هستند، لیکن می توانند حلقه گمشده خدمت رسانی به کسب و کارها در این کشور باشند.

  بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به روند خصوصی  سازی بانک های دولتی ونیز تبدیل تعاونیهای اعتبار و موسسات مالی  اعتباری به بانک، ارزیابی عملکرد آنها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. بانکها از روشهای مختلف و با عوامل متنوعی ارزیابی شده واندازه بانکها با معیارها و فاکتورهای مختلفی تعیین و سنجیده می شود. یکی از فاکتورهای مناسب درمقایسه اندازه سایز بانکها با یکدیگر، سهم آن بانک در جذب سپرده های موجود در بازار است. هر بانکی که بتواند سهم بیشتری از سپرده ها را به خود اختصاص دهد قادر به وام دهی و سرمایه گذاری بیشتری بوده که این موضوع در صورت  مدیریت ریسک اعتباری میتواند منجر به افزایش سودآوری بانک گردد. در این راستا پژوهش حاظر در تلاش است تا با اندازه گیری یک بنگاه اقتصادی موجبات سود آوری بیشتر در بنگاه را فراهم آورد و یکی از عوامل مهم در ایجاد منافع اقتصادی می تواند جمع آوری مزایای هزینه ای از طریق بانک با اندازه بزرگ صورت گیرد.  اندازه و مقیاس بستگی به عواملی نظیر اندازه بازار مربوط به آن بنگاه، جریان اقتصادی و یا ترجیحات مدیریت دارد. هدف این پژوهش انجام یک مطالعه‌ی تجربی از بهره‌وری هزینه‌ی نسبی بانک‌های در حال فعالیت در ایران است. به دلیل نقش برجسته‌ی صنعت بانکداری در بخش مالی ایران با سهمی برابر 65درصد از کل دارائی سیستم مالی، تمرکز این مطالعه بر صنعت بانکداری است. فرض بر این است که تمام بانک‌ها تحت شرایط اقتصاد کلان، قوانین احتیاطی مشابهی در حال فعالیت‌اند.

  نتیجه این تحقیق می تواند سیاست گذاران را در جهت تدوین سیاست های مناسب به منظور رفع موانع بر سر راه فعایت های کارای بانکداری و تامین بستر لازم برای رشد و توسعه اقتصادی یاری کند .

  1-3- بیان موضوع

  بانک ها نهادهای مالی هستند که دارا یی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار میدهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیریافته است. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازارو سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم ترین فعالیت های مدیران بانک ها تبدیل شده است. بانکها از روشهای مختلف و با عوامل متنوعی ارزیابی شده واندازه بانکها با معیارها و فاکتورهای مختلفی تعیین و سنجیده می شود. در واژه مقیاس بسیار محدودتر از واژه اندازه است. اگر افزایش مقیاس یک واحد اقتصادی مدنظر باشد، باید همه نهاده ها اعم از ثابت و متغیر به نسبت یکسانی افزایش یابند. در این صورت اگر سطح تولید با همان مقیاسی که نهاده ها افزایش یافته اند زیاد شود، تفاوتی از لحاظ صرفه جویی وجود نخواهد داشت. درصورتی که حجم تولید با نسبتی بزرگتر از نهاده ها افزایش یابد، صرفه جویی اقتصادی نسبت به مقیاس وجود دارد. صرفه جویی اقتصادی حالتی است که در آن ضمن افزایش تولید یک واحد بهره برداری، هزینه تولید هر واحد محصول کاهش یابد.

  از لحاظ نظری، بهترین اندازه واحد تولیدی، حجمی از تولید است که در آن هزینه متوسط در حداقل خود باشد وبه آن سطح تولید بهینه گفته میشود از آن‌جایی که رقابتی‌بودن هزینه و سلامت مالی عوامل مهمی در تعیین بهره‌وری/نابهره‌وری هزینه‌ی بانک‌ها هستند، این مطالعه به تخمین سطح بهره‌وری متمایز هر بانک از طریق یک رویکرد مرزی مناسب می‌پردازد و سلامت مالی آن را با استفاده از شاخص‌های مالی گوناگون ارزیابی می‌کند.

  1-4-ضرورت انجام تحقیق

  بانک ها نهادهای مالی هستند که دارا یی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار میدهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیریافته است. میزان دارائیها، سهم هر بانک از بازار سپرده ها، میزان بهره وری، تعداد شعب، رشد و توسعه بکارگیری شیوه های مالی نوین بانکداری الکترونیک و ... همگی جزء عواملی هستند که میتوانند در تعیین اندازه بانک تاثیرگذار باشند.مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وامهای بانکی در دهه های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ میلادی اهمیت برخورداری بانکها از سرمایه کافی درمواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکار ساخت . لذا برای مقابله با این تجربه ناخوشایند اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمایه بانک  ها در کانون توجه مجامع نظارت بانکی قرار گرفت . درک این ضرورت، کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل سوئیس اختصارا کمیته بال را بر آن داشت تا با درنظر گرفتن اهمیت مقررات پیشگیرانه در زمینه داشتن سرمایه مناسب، تدوین استانداردهای مناسب کفایت سرمایه[1] بانکها را در دستور کار خود قرار دهد که به همین دلیل در سالهای بعد جایگاه مهمی در محافل بانکی و حرفه ای جهان به دست آورد.لیکن باید توجه داشت عملکرد موفق هر بانک منوط به برآیند عملکرد بهینه شاخصهای مرتبط و رعایت دقیق الزامات و مقررات احتیاطی کمیته بال است. در حال حاضر با توجه به تعداد در خور توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور و همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک ها و افزایش رقابت در عرصه بانکداری این مطالعه به تخمین سطح بهره‌وری متمایز هر بانک از طریق یک رویکرد مرزی[2] مناسب می‌پردازد و سلامت مالی آن را با استفاده از شاخص‌های مالی گوناگون ارزیابی می‌کند و همچنین این مطالعه نرخ‌های کملز[3]، شاخص‌های مالی را برای ارزیابی سلامت مالی، به منظور توجیه تحلیل مالی بانک‌های بهره‌ور متمایز به کار می‌گیرد. این نرخ‌ها با تشریح کردن جزئیات جنبه‌های گوناگون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، توانایی مدیریت، ظرفیت کسب درآمد، نقدشوندگی یا نقدینگی و حساسیت به ریسک، یک تصویر واضح از درستی مالی و قدرت‌های ذاتی بانک‌ها به دست می‌دهد.(احمدیان، 1391)

  1-1-4-شاخص های کملز

   

  1.کفایت سرمایه:

   

  سرمایه بانک یکی از عوامل اصلی کاهش ریسکهای بانک محسوب شده و لذا نسبت کفایت سرمایه که غالباً به صورت سرمایه پایه تقسیم بر داراییهای موزون به ریسک تعریف می شود، نسبت مهمی برای ارزیابی بانکها است .به طوری که بانکی که سرمایه بیشتری نگه می دارد، در شرایط سخت اقتصادی راحت تر میتواند به حیات خود ادامه دهد.

  2.دارایی ها:

  از آنجا که بانکها باید در مورد نحوه تخصیص وجوه سپرده گذاری شده نزد آنها تصمیم بگیرند،این تصمیم، سطح ریسک اعتباری و احتمال نکول و واخواستی های آنها را شکل می دهد. بنابراین با معیاری چون بررسی کیفیت داراییهای بانک که شامل وام ها و اوراق  بهادار می شود می توان به این بعد از هدفهای ارزیابی بانک دست یافت.

  معمولا هنگامی که به دارایی های موسسات مالی آسیب وارد شود توانایی این موسسات برای پازپرداخت بدهی ها نیز به خطر می افتد بنابراین ضروری است که شاخص های ناظر بر کیفیت دارایی موسسات از لحاظ قرار گرفتن در معرض خطرهای جدی گرایش های موجود در مورد وام های پرداخت نشده و سلامت و سود آوری وام گیرندگان بویژه در بخش خصوصی مورد کنترل و نظارت قرار گیرد.

  3.درآمد ها :

  موسسات مالی که از دیرباز سوددهی ندارند با خطر ناتوانی از پرداخت بدهی های خود روبرو هستند در مقایسه با اکثر شاخص های دیگر  تجزیه تحلیل روند های سوداوری می تواند به مراتب دشوارتر باشد به عنوان نمونه بالا بودن غیر عادی شاخص سودآوری می تواند از نرخ بالای خطر پذیری خبر دهد.

   

  4.مدیریت :

  تمام راه های ارزیابی یک بانک به مدیریت آن ختم می شود. برای بررسی کیفیت مدیریت بانک ها ملاکهایی مانند  توانایی و تمایل اجرا و تبعیت از مقررات و قوانین موجود بانکی و پولی و توانایی غلبه بر تغییرات و تحولات محیط کسب و کار و تبدیل تهدیدها به فرصتها را میتوان نام برد. ملاک مهم دیگر در این راستا، ارزیابی سیستم های کنترل داخلی بانکها میباشد، چرا که این معیار بیانگر آن است که مدیریت بانکها چگونه و تا چه حد از مشکلات مالی آگاهی داشته و برای حل آن در افق های زمانی مختلف برنامه ریزی کرده است.

   

  5.نقدشوندگی

  برخی بانکها کسری وجوه مورد نیاز خود را از منابعی غیر از بانک مرکزی کسب می کنند. به هر حال منبع این وجوه برای خریداران سهام بانکها مهم است.اینکه اتکای بانک بر کدام منابع است، دغدغه ارزیابان بانکها به حساب می آید.تاریخ و تجربه بانکداری نشان می دهد برخی بانکها وقتی تحت فشارهای دولتی یا شرایط خاصی مجبور شده اند از منابع خاصی وجوه خود را تامین کنند، در معرض بحران های نقدشوندگی قرار گرفته اند. سپرده گذاران اگر احساس کنند که بانکی با مشکل نقدینگی مواجه بوده یا در آینده مواجه خواهد شد، برداشتهای دسته جمعی سپردههای آنها برای بانک مزبور و صنعت مالی مشکل آفرین خواهد بود.

  حساسیت          

  دو بانک ممکن است از لحاظ عایدات، نقدشوندگی و سایر ویژگی های ذکرشده در بالا یکسان باشند؛ ولی وقتی شرایط بازار مالی کشور دچار تغییرات می شود، آثار آن بر هر کدام از آن بانکها می تواند متفاوت باشد، یعنی یکی از آن دو نسبت به تحولات حساستر باشد، یکی از بهترین و مهمترین شواهد بارز در این زمینه تغییرات نرخ بهره است، حساسیت بانک باید نسبت به متغیر کلانی چون نرخ بهره یا قیمت پول تا حدود زیادی معین باشد.

  در صنعت بانکداری غرب، بانکهایی که در مقابل تغییرات نرخ بهره حساسترند، به احتمال زیادتر مشکلات مالی بیشتری را در دوره گذار و تغییر شرایط تجربه می کنند. ارزیابی عملکرد بانکها در مقایسه ارزیابی عملکرد سایر بنگاههای اقتصادی فعال در صحنه اقتصاد، کاری دشوار بوده و به همین دلیل است که ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد آنها می تواند راهنمای خوبی برای خریداران سهام باشد.

  کمیته بال:

  فعال‌ترین‌ نهاد بین‌المللی‌ درگیر نظارت‌ بانکی‌، کمیته‌ بال‌ (بازل[4](‌ است‌. این‌ کمیته‌ مرکب‌ است‌ از نمایندگان‌ ارشد بانک‌های‌ مرکزی‌ تعدادی‌ از کشورهای‌ عمده‌ صنعتی‌ دنیا از جمله‌: آلمان‌، انگلستان‌، ایتالیا، فرانسه‌، امریکا، سویس‌، سوئد، ژاپن‌، کانادا و لوکزامبورگ‌ که‌ معمولا هر سه‌ ماه‌ یک‌ بار توسط‌ بانک‌ تسویه‌های‌ بین‌المللی‌ به‌ عنوان‌ دبیرخانه‌ دایمی‌ آن‌ در شهر بازل‌ سویس‌ تشکیل‌ می‌گردد. به‌ دلیل‌ تشکیل‌ جلسات‌ مذکور در شهر بازل‌ این‌ کمیته‌ به‌ کمیته‌ بازل‌ معروف‌ شده‌ است‌. کمیته‌ بازل‌ دارای‌ قدرت‌ قانونی‌ نیست‌، لکن‌ اکثر کشورهای‌ عضو بطور ضمنی‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ توصیه‌های‌ آن‌ هستند.(پهلوان زاده، 1385)

  1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق

  روند رو به رشد اقتصادی ترویج و اتخاذ یک محیط رقابتی برای بانک ها را تایید می کند در بررسی عملکرد موسسات مالی و از جمله بانک ها یکی از عوامل مهم در تعیین موفقیت مقوله سود آوری است . اندازه و مقیاس مناسب بانک در سود آوری این صنعت نقش بسیار مهمی دارد .گستردگی شعب بانک ها تاسیس بانکهای خصوصی و ایجاد موسسات مالی اعتباری جدید و تبدیل تعدادی از بانک های دولتی به خصوصی در دهه گذشته باعث افزایش رقابت در صنعت بانکداری کشور گردیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اندازه بانک ها به منظور تعیین وجود و یا عدم وجود صرفه به مقیاس در بانک ها و در نتیجه تعیین عملکردهای بهبودی برای افزایش کارایی بانک ها می باشد.

  در تعریف، واژه مقیاس بسیار محدودتر از واژه اندازه است. اگر افزایش مقیاس یک واحد اقتصادی مدنظر باشد، باید همه نهاده ها اعم از ثابت و متغیر به نسبت یکسانی افزایش یابند. در این صورت اگرسطح تولید با همان مقیاسی که نهاده ها افزایش یافته اند زیاد شود، تفاوتی از لحاظ صرفه جویی وجود نخواهد داشت. درصورتی که حجم تولید با نسبتی بزرگتر از نهاده ها افزایش یابد، صرفه جویی اقتصادی نسبت به مقیاس وجود دارد. صرفه جویی اقتصادی حالتی است که در آن ضمن افزایش تولید یک واحد بهره برداری، هزینه تولید هر واحد محصول کاهش یابد. از لحاظ نظری، بهترین اندازه واحد تولیدی، حجمی از تولید است که در آن هزینه متوسط در حداقل خود باشد و به آن سطح تولید بهینه گفته میشود.

  در این راستا اندازه بنگاه اقتصادی از یکسو می بایست به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند تمامی نیازهای مشتریان را برآورده نماید و از سوی دیگر اطمینان حاصل شود که کالاها و خدمات تولید شده توسط بنگاه بیش از تقاضا و ظرفیت موجود بازار نباشد حال چنانچه بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی که ارائه کننده خدمات مالی است در نظر بگیریم، عوامل اثر گذار بر اندازه یک بنگاه در صنعت برای بانک نیز قابل تعمیم بوده، ضمن آن که بانکها و موسسات مالی به لحاظ ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای خود ملزم به رعایت اصول کمیته بال نیز هستند.

   

  1-6- فرضیه های تحقیق

  1-1-6سوالات اصلی تحقیق:

   

  1-آیا صرفه به مقیاس در صنعت بانکداری ایران وجود دارد؟

  2-رتبه بندی هزینهای بانکهای مورد بررسی به چه میزان است؟

  3- آیا بانک‌های رقابتی از نظر هزینه به لحاظ مالی سالم هستند؟

  4-آیا بانکها قادر به ایستادگی وتداوم فعالیت در برابر فشارهای ناشی از رقابت شدید در فرایند جهانی شدن می باشند؟

  2-1-6-فرضیه های تحقیق:

   

   1-سایز بهینه بانک در ایران قابل تعیین است .

  2-اجرایی شدن ضوابط کمیته بال

  3-بانک‌های رقابتی از نظر هزینه به لحاظ مالی سالم هستند.

  1-7- معرفی مولفه های تحقیق

  متغیرهای سپرده ها، وام ها ، سرمایه گذاری ها ،سپرده های نزد سایر بانک ها،  داراییهای ثابت ، سایر داراییها ،تعداد کارکنان ،هزینه استهلاک ،هزینه پرسنلی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ،هزینه بهره، سرمایه کل، هزینه های اداری، کل دارایی ها، سود بعد از مالیات ، درآمد بهره ، جمع درآمد ها، تسهیلات، دارایی با نقدشوندگی سریع، تسهیلات، خالص دارایی های غیر فعال، فعالیت های ارزی، تعداد سهام در این تحقیق بکار گرفته شده است.

  1-8-روش گرد آوری داده ها

  برای محاسبه میزان صرفه اقتصادی در بانک های خصوصی (پاسارگاد، سینا، پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، کارآفرین و سرمایه)  داده های مورد نظر به صورت سری زمانی از ترازنامه ها صورت سود و زیان و یادداشت های توضیحی سالانه بانک ها وجداول ارائه شده از طرف بانک ها و شبکه های اینترنتی استفاده گردیده است.

  1-9-روش تحقیق

   

  با توجه به بررسی صرفه به مقیاس سایز بهینه بانک ها تعیین خواهد گردید

  در این پایان نامه از طریق تابع هزینه ترانسلوگ ، بانک به عنوان یک بنگاه مالی، در خصوص اندازه بهینه و وجود صرفه و یا عدم صرفه به مقیاس اظهار نظر میکنیم. روش تحقیق از نوع کاربردی و در بعدی کوچکتر علی همبستگی می باشد .

  به حجمی از تولیدات که در آن هزینه متوسط در حداقل خود باشد، سطح تولید بهینه گفته میشود.

  فرم عمومی تابع هزینه عبارت است:

  (1-1)                     C=c(P1,P2,P3,…,Pn, Q)  

  هزینه متوسط از تقسیم هزینه کل بر مقدار محصول تولیدی به دست میآید:

  AC=                       (2-1)

  هزینه نهایی معادل تغییر هزینه کل در اثر یکواحد اضافه در تولید محصول است:

  MC=                     (3-1)

  از حداقل سازی تابع هزینه متوسط و یا برابرسازی توابع هزینه متوسط و هزینه نهایی، بهترین اندازه بنگاه تولیدی بانک که در آن هزینه متوسط تولید محصول حداقل میشود، به دست می آید. در این راستا، یکی از معیارهایی که مبین وجود و یا عدم وجود صرفه اقتصادی حاصل از اندازه در واحدهای تولیدی میباشد ،کشش هزینه است که بیانگر تغییر نسبی هزینه کل در نتیجه تغییر نسبی مقدار تولید بوده و عبارت است از:

                                                           (4-1)                                        EC =

  زمانی که EC کوچکتر از یک باشد ، به این معنی است که با تولید یک درصد محصول بیشتر، هزینه تولید کمتر از یک درصد افزایش مییابد، در این حالت صرفه جویی حاصل از اندازه وجود دارد و لذا واحدهای تولیدی بزرگتر، اقتصادی تر از واحدهای کوچکتر عمل میکنند.

    حالت عکس آن عدم صرفه جویی را نشان داده و اگر EC برابر یک شود، تفاوتی از لحاظ  صرفه و یا عدم صرفه اقتصادی وجود نخواهد داشت. بازده نسبت به مقیاس با کشش هزینه رابطه عکس داشته و هنگامی که کشش هزینه نزولی باشد، بازده نسبت به مقیاس افزایشی و زمانی که صعودی باشد، بازده نسبت به مقیاس کاهشی خواهد بود. بدین ترتیب مشخص میگردد که برای محاسبه کشش هزینه و به تبع آن بررسی صرفه اقتصادی باید از تابع هزینه استفاده کرد.

  [1] Capital Adequacy

  [2] Frontier Approach

  [3] CAMELS: C = Capital, A = Assets, M = Management, E = Earnings, L = Liquidity, S = Sensitivity to Risk.

  [4] Basell

   

  Economically optimal size of banks and financial soundness indicators

   

  Abstract

   

  The cost structure of seven private banking markets are examined using the translogcost-function methodology,we used translog cost function methodology whit a set of panel data over the period 1388-1391,its interesting to note that larger cooperative banks were at cost advantage as copared to small ones throughout most of the period. These levels of efficiency are also

  analyzed under CAMELS indicators to provide micro insights of their financial

  standings to justify their prevailing positions. CAMELS ratios indicate that the most efficient banks are those with lesser amount of non-performing loans, high capital adequacy, lesser non-interest expenditure which leads to high profitability.

  Keywords: Banksize, Translog function,Camels indicators

 • فهرست:

  -1-1مقدمه: 1

  1-2- بیان مسئله. 2

  1-3- بیان موضوع. 3

  1-4- ضرورت انجام تحقیق.. 4

  -4-1-1شاخص های کملز: 5

  1-5-اهداف اساسی از انجام تحقیق : 8

  1-6-فرضیه های تحقیق.. 10

  1-1-6-سوالات اصلی تحقیق: 10

  2-1-6-فرضیه های تحقیق: 10

  1-7-معرفی مولفه های تحقیق.. 10

  1-8-روش گرد آوری داده ها 11

  1-9-روش تحقیق : 11

  1-10-قلمرو تحقیق : 16

  1-1-10-دوره های زمانی انجام تحقیق : 16

  1-2-10-مکان تحقیق : 16

   

  1-11-توضیح واژه ها و اصطلاحات.. 16

  2-1-مقدمه: 19

  2-2-مروری بر پژوهش های خارجی.. 19

  2-3-مروری بر پژوهش های داخلی.. 24

  2-4-تجزیه و تحلیل وضع موجود. 26

  2-5-نگاهی کلی به عملکرد نظام بانکی ایران. 27

  2-6-کمیته بال: 30

  2-6-1-نقاط ضعف و نارساییهای بازل I 32

  2-6-2-زمینه های شکل گیری بازل II 32

  2-6-3-ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II 33

  2-6-4-مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل. 34

  2-6-5-اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 35

  2-7-جمع بندی و نتیجه گیری.. 36

  -1-3مقدمه: 38

  1-1-3-معرفی بانک های منتخب در تحقیق.. 39

  3-1-2-ملی شدن بانکها 39

  3-2-2-ادغام بانکها 40

  3-3-نهاده ها و ستاده ها: 40

  3-1-3-نگرش تولید خدمات: 40

  3-2-3-نگرش واسطه ای: 41

  3-3-3-نگرش مدیریت ریسک : 41

  3-4-هزینه کل،ستاده و نهاده 41

  3-5-نهاده ها 42

  -6-3معرفی مدل: 43

  3-1-6-تابع هزینه : 48

  3-2-6-تابع کاب داگلاس : 51

  3-3-6-تابع ترانسلوگ: 51

  3-4-6 ویژگی های تابع هزینه ترانسلوگ : 52

  3-7-نرم افزار مورد استفاده در براورد الگو: 57

  3-1-7-قابلیت های کلیدی نرم افزار  Eviews. 58

  3-8-تجزیه تحلیل بانک ها 59

  3-1-8-تجزیه تحلیل بانک ها از دیدگاه  سهامداران. 61

  3-2-8-تجزیه تحلیل بانک ها دیدگاه مدیریت: 63

  3-3-8-دیدگاه سلامت مالی: 63

   

  3-1-3-8-تاریخچه سیستم رتبه بندی کملز. 65

  4-1-مقدمه: 81

  4-2-توصیف داده ها 81

  4-2-1-متغیر های مستقل ورودی.. 82

   

  4-1-2-1-قیمت سرمایه فیزیکی... 82

   

  4-2-2-1-قیمت سرمایه مالی... 83

   

  4-3-2-1-قیمت نیروی انسانی... 84

   

  4-4-2-1-سرمایه کل.. 85

   

  4-5-2-1-کل تسهیلات... 86

   

  4-2-2-متغیر وابسته. 87

  4-3-آزمون فرضیه های تحقیق.. 89

  4-4- مراحل تخمین مدل. 89

  4-5- آزمون ناهمسانی واریانس... 91

  4-6-تحلیل و براورد نتایج.. 91

  4-7- شاخص‌های های سلامت مالی کملز. 97

  4-8-پاسخ به سوالات و فرضیه های تحقیق.. 103

  4-8-1-تعیین سایز بهینه بانک در ایران. 103

  4-8-2-صرفه به مقیاس... 104

  4-8-3-شاخص کملز. 104

  4-9- نتیجه گیری.. 104

  5-1-مقدمه: 106

  5-2- خلاصه تحقیق.. 106

  5-2-1 نتایج حاصل از توصیف داده ها 107

  5-2-2خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 108

  5-3-پیشنهادات.. 108

  5-4-ارائه پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 109

  5-5-محدودیت های تحقیق.. 110

  فهرست منابع

  الف-منابع فارسی: 111

  ب-منابع انگلیسی: 112

  منبع:

  منابع فارسی:

  1-اداره کل مدیریت ریسک(1390).بررسی مفاد پیش نویس بال 3.شماره 176

  2-ابریشمی،حمید-محسن،مهرارا. بررسی کارایی هزینه ای در نظام بانکی: مطالعه موردی بانک ملت.پژوهشنامه اقتصادی، 174

  3-اسلامی،زهرا-بهرامی مریم-میهنی (1390)ضرورت تدوین الگوی رتبه بندی بانکها و ارائه مدل پیشنهادی.اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.

  4-احمدیان،اعظم(1391)- ارزیابی شاخصهای سلامت بانکی  در بانک های ایران (1390-1391)-پژوهشکده پولی و بانکی 9222MBRI

  5-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1384).مجموعه قوانین و مقررات ناظر پژوهشکده پولی و بانکی بر بانکها و موسسات اعتباری

  6- جهانی، علیرضا-اصغری،مقصود-(1384). تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی : منطقه ارسباران. مجله تحقیقات اقتصادی شماره 70 صفحات 233-262

  7-حسینی،شادی-دشتی،قادر-حسینزاد ،جواد- قهرمانزاده،محمد(1390)-تحلیل ساختار تولید و صرفه های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران .نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار جلد 23 شماره 2

  8-دکتر رنجبر ،همایون ١، دکتر سامتی، مرتضی ٢، دکتر آقایی، کیومرث ٣، باجغلی، شادی (1385) برآورد تابع هزینه مرزی و اندازه گیری کارایی بانکهای مرکزی مورد مطالعه ایران و کشورهای منتخب

  9-رفیعی شمس آبادی، پریساکریمخانی، عباسعلی(1390). بررسی اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی (مطالعه موردی بانک سپه).اداره تحقیقات و کنترل ریسک

                                                                                  

   

   

  10-رهنمای رودپشتی، فریدون-نعمتیان محمود-زهری، مهسا (1390).سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPMدر انتخاب سهام برتر )مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران(

  11- دکتر سامتی، مرتضی، همایونی راد، سعید، کریم زاده، فاطمه(1386). بررسی سهم عامل نیروی کار در تابع هزینه ی صنایع.دانشگاه اصفهان

  12- دکتر عماد زاده.م، دکتر اذر بایجانی.ک، زمانیان.غ،  1380.صرفه های ناشی از مقیاس  تحلیل از وضعیت شرکت دوب اهن اصفهان. تحقیقات اقتصادی شماره 59.صفحات 95- 116

  13-عباسقلی پور محسن ،(1389)- عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره 106.

  14- ملا کریمی، نعمت اله- الگوی رتبه بندی کملز در چارچوب بانکداری اسلامی: پیشنهاد اضافه شدن S شریعت به این مدل

  15-هیلبرس،پل-مترجم مهرپویا،عباس(1380)- ابزارهای جدید ارزیابی سلامت نظام مالی -اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مرداد و شهریور - شماره 167 و 16

  16-هیبتی ،فرشاد- سید نورانی،سید مرتضی (1389)ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی ایرانی در مقایسه با بانک های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.پژوهشنامه اقتصادی شماره ششم.

  ب-منابع انگلیسی:

  1-Ansari، Muhammad Sadiq(2007). An Empirical Investigation of Cost Efficiency in the Banking Sector of Pakistan

   

  2- Atsushi Iimi) 2004( .Banking sector reforms in Pakistan: economies of scale and scope, and cost complementarities

  3-David Miles, Jing Yang and Gilberto Marcheggiano(2012), OPTIMAL BANK CAPITAL, TheEconomic Journal, 123 (March)

   

   

  4-Hirofumi Uchida a, Gregory F. Udell b, Wako Watanabe c Bank size and lending relationships in JapanJ. Japanese Int. Economies 22 (2008) 242–267

  5-Hendrik Hakenes a, Isabel Schnabel b (2007) .Bank size and risk-taking under Basel II Journal of Banking & Finance 35 (2011) 1436–14

  6- mukesh chaudhry elizabeth city state university 1990 determinant of bank profitability all us banks.1980.1985

  7- SchoenmakerT,irk ،Werkhoven،dewi(2012) .What is the Appropriate Size ofthe Banking System DSF Policy Paper, No. 2

   

  8- sylvanus i. ikhide )2008( .Measuring The Operational Efficiencz of commercial banks in namibia commercial banks in Namibia period 1993-2006

  9-tara deelchand  ، carol padget Size and scale in japanies bank 2003-2006,293 japaniese banks

  10-Todd T. Milbourn a, Arnoud W.A. Boot b, Anjan V. ThakorMegamergers and expanded scope: Theories of bank size and activity diversity

  11- thomas giligan,michael smirlock, william marshal )1984( .scale and scop economies in the multi-product banking firm

  12- William R. Kerr(2013). Banking Deregulation, Financing

  Contrast, and firm entery size

  13-YAN SHEN, MINGGAO (2011).SHEN*Bank Size and Small- and Medium-sized EnterprisePeking University, PR China ZHONG XUFinance and Banking Research Institute, People’s Bank of China, PR Chin YING BAI *Hong Kong University of Science and Technology, PR China

  14-YENER ALTUNBAS & Phil Molyneux(2010) .Economies of scale and scope in EuropeanBanking, Applied Financial Economics

  15- Yi-Kai Chen(2010) .Economies of Scale in the Banking Industry: The Effects ofLoan Specialization Department of Business Administration and Education School of Business Emporia State University

   


تحقیق در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, مقاله در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, پروپوزال در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, تز دکترا در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, پروژه درباره پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی, رساله دکترا در مورد پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مالي آبان 1393 چکيده ارزيابي عملکرد سازمان ها و واحد هاي درون سازماني ابزاري ضروري براي ادامه حيات و رشد آنها است.از ميان مدل و تکنيک ها ي مختلفي

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A) مدیریت دولتی گرایش مالی فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک­ها، به­منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ...

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی چکیده هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه 50 سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و ب) پرسش نامه 24 سؤالی برای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته گروه مدیریت بازرگانی – گرایش مالی چکیده: بانک ها، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و کمک به اجرای پروژه های استراتژیک کشور دارند، از طرفی هدف اساسی هر مؤسسه مالی به ویژه بانک‌ها جذب مشتری و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌باشد.با توجه به اهمیت منابع انسانی و مالی در بانک ها و نیز ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

چکیده: این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است . طبق تئوری نمایندگی مدیران با کارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند ، مدیر که در کانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مديريت آموزشي تابستان  1390 چکيده: هدف اصلي در اين پژوهش ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي گرايش علوم اقتصادي تير 1392 چکيده:      با توجه به اهميت موضوع رشد اقتصادي، بررسي تاثير باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادي، ب

ثبت سفارش