پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

word 446 KB 30834 140
1390 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۸,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

   برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­شود. خصوصاً در این مطالعه  به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی انباشته در دوره­ای که سود تقسیمی افزایش یا کاهش می­یابد، می­پردازیم. هدف این است که ببینیم آیا واکنش بازار به افزایش یا کاهش سود تقسیمی با گذشت زمان ضعیف می­شود یا خیر. هدف نهایی این مطالعه این است که آیا سود تقسیمی همچنان برای سهامداران مهم است یا خیر. علاوه بر این در این تحقیق به بررسی عواملی که ممکن است روی ارزش سود تقسیمی، تأثیر بگذارند می­پردازیم. این عوامل عبارتند از: جریان نقد آزاد شرکت، نسبت بدهی، مالکیت نهادی، فرصت رشد و نقد شوندگی (گردش سهام شرکت). برای آزمون فرضیات تحقیق از دو روش رگرسیون خطی و روش داده­های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان داد که بازده غیر عادی انباشته به افزایش و کاهش سود تقسیمی ارتباطی ندارد. علاوه براین نتایج نشان داد که واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی با متغیرهای نسبت بدهی، گردش سهام شرکت و فرصت رشد، ارتباط معنادار ولی با متغیرهای جریان نقد آزاد شرکت و مالکیت نهادی ارتباط معنی داری ندارد. علاوه بر این این نتیجه به دست آمد که بازده غیر عادی با زمان افزایش سود تقسیمی ارتباط معنی داری ندارد.هم چنین یافته­ها نشان داد که در روش رگرسیون بین زمان و بازده غیر عادی ارتباط معنی داری وجود دارد اما روش داده­های تلفیقی این یافته­ را تأیید نمی­کند.

  کلمات کلیدی: بازده غیر عادی، نسبت بدهی، فرصت رشد، گردش سهام، مالکیت نهادی، جریان نقد آزاد

  1  مقدمه

  سود تقسیمی عبارتست از قسمتی از عایدات شرکت که به سهامداران پرداخت می­شود. توزیع سود نقدی قدیمی­ترین و معمولی­ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت­ها به سهامداران می باشد. مدیریت شرکت همواره باید در خصوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند. تا زمانیکه پروژه های سرمایه گذاری با بازدهی بیش از هزینه مورد نیاز آنها برای شرکت وجود داشته باشد، شرکت برای تأمین مالی آنها از عایدات نگهداری شده استفاده خواهد کرد و اگر پس از تأمین مالی تمام فرصتهای سرمایه گذاری شرکت، عایداتی باقی بماند این عایدات به صورت سهام نقدی بین سهامداران توزیع خواهد شد. بدیهی است که اگر فرصت های سرمایه گذاری شرکت بیش از عایدات آن باشد، مؤسسه برای تأمین مالی آنها از انتشار سهام جدید و یا اخذ وام و یا تلفیقی از هر دو استفاده خواهد کرد.

   

  1-2  بیان مسئله

  همانگونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، طبیعتا سود سهام نقدی هر سهم نیز برای دارنده سهام یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. جدای از این مسئله، سود سهام نقدی هر سهم به نوعی حاوی پیام خاص خود به بازار است. این پدیده در ادبیات مالی با عنوان «اثر پیام رسانی» یا بعضا «اثر محتوای اطلاعاتی» شناخته می شود. مطابق این مفهوم، شرکتها صرفا زمانی سود سهام نقدی خود را افزایش می دهند که انتظار افزایش در سودهای آتی را داشته باشند، در غیر اینصورت سود سهام نقدی افزایش داده شده باید به سطح اولیه خود کاهش یابد. بنابراین افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی برای بازار است مبنی بر اینکه انتظار می رود عملکرد شرکت بهبود می یابد(Aharony and Swary 1980 ).

   

   

   

  1-3- اهمیت تحقیق

  افراد حقیقی و حقوقی با انگیزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند، اما به دست آوردن سود و افزایش ثروت در نهایت هدف مشترک تمامی سرمایه گذاران است. به همین علت اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس سعی می کنند با افزایش فعالیت های خود سود بیشتری به دست آورده و با اتخاذ بهترین سیاست تقسیم سود، ثروت سهامداران را افزایش دهند. به دنبال اعلام خبر تقسیم سود، قیمت سهام نسبت به این خبر واکنش نشان می دهد. دلیل این تغییر قیمت محتوای اطلاعاتی خبر تقسیم سود است. منظور از محتوای اطلاعاتی، تفسیر بازار از سیاست تقسیم سود شرکت است. معمولاً یک سری اخبار مربوط به شرکت وجود دارد که سهامداران نسبت به آن بی خبر هستند. از این روی سهامداران به دنبال سرنخی هستند تا بفهمند در شرکت چه می گذرد و یکی از این سرنخ ها، خبر مربوط به سود تقسیمی است. زیرا معمولاً شرکت ها از یک سیاست با ثبات تقسیم سود پیروی می کنند و اکراه دارند که سود تقسیمی خود را کاهش دهند و اگر سود شرکت به سطح بالاتری رسید ممکن است مقدار سود تقسیمی خود را افزایش دهند.(جهانخانی و قربانی 1384)

  از طرف دیگر برخی از سرمایه­گذاران ممکن است افزایش سود تقسیمی را نشانه­ای دال بر نبود فرصت­های سرمایه­گذاری و رشد و توسعه شرکت و یا عدم امکان استفاده شرکت از این فرصت­ها بدانند و در نتیجه افزایش سود تقسیمی از دید آنها علامت مثبتی نباشد.(خوش طینت و حاجیان 87). عکس این مطلب نیز در مود شرکت­هایی که سود تقسیمی خود را کاهش می­دهند صادق است.

   

   1-4  اهداف تحقیق

  در تحقیق فعلی واکنش بازار به تقسیم سود بررسی می شود و عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی در دوره ای که سود تقسیمی افزایش یا کاهش می یابد، بررسی می شود. منظور از واکنش بازار عکس­العمل قیمت اوراق بهادار نسبت به اطلاعات جدید می­باشد.

   بنابر این هدف از انجام این تحقیق، شناسایی اهمیت و شدت واکنش بازار به افزایش یا کاهش سود نقدی است. یکی دیگر از اهداف این تحقیق شناسایی روند ترجیحات سرمایه گذاران در طی زمان برای دریافت سود نقدی می باشد، که این کار از طریق بررسی بازده غیر عادی ناشی از افزایش  یا کاهش سود تقسیمی انجام می گیرد. هم چنین در این مطالعه عواملی که می توانند بر شدت واکنش بازار نسبت به سود تقسیمی تأثیر گذار باشند، مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله عوامل مورد بررسی در تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  وجود مالکان نهادی در شرکت

  میزان نسبت بدهی شرکت

  میزان جریانات نقد آزاد

  وجود فرصت های رشد در شرکت

  نقد شوندگی سهام شرکت

   

  1-5- استفاده کنندگان از تحقیق

  تحقیق حاضر برای تمامی گروه­های درگیر در تصمیمات مالی شامل نهاد­های سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران بالقوه و فعلی، مدیران شرکت­ها، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین محققین و دانشجویان رشته­های مالی و حسابداری مفید خواهد بود.

   

  1-6- سؤال­های پژوهشی

  آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟

  عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟

  آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

   

  1-7 فرضیات پژوهش:

  فرضیه 1: واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی مثبت است

  فرضیه 2: واکنش بازار به کاهش سود تقسیمی مثبت است

  فرضیه3: برای شرکتهای با جریان نقدی زیاد ، واکنش بازار نسبت به افزایش سود تقسیمی بیش تر است.

  فرضیه 4: برای شرکت­های با جریان نقدی زیاد، واکنش بازار نسبت به کاهش سود تقسیمی بیش تر است.

  فرضیه5: واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، کمتر است.

  فرضیه6: واکنش بازار به کاهش سود تقسیمی در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، کمتر است.

  فرضیه7: واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در شرکت هایی که نسبت بدهی بالایی دارند، قوی تر است.

  فرضیه8: واکنش بازار به کاهش سود تقسیمی در شرکت هایی که نسبت بدهی بالایی دارند، قوی تر است.

  فرضیه9: واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در شرکت هایی که فرصت های رشد کمی دارند، بیشتر است.

  فرضیه10: واکنش بازار به کاهش سود تقسیمی در شرکت هایی که فرصت های رشد کمی دارند، بیشتر است.

  فرضیه11: شرکت های با نقد شوندگی بهتر سهام، واکنش بازار کم تری به افزایش سود تقسیمی دارند.

  فرضیه12: شرکت های با نقد شوندگی بهتر سهام، واکنش بازار کم تری به افزایش سود تقسیمی دارند.

  فرضیه13: واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در طی زمان کاهش یافته است.

  فرضیه14: واکنش بازار به کاهش سود تقسیمی در طی زمان کاهش یافته است.

   

   

  1-8- قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه بین سیاست تقسیم سود شرکت و بازده سهام را در بر می­گیرد. قلمرو زمانی این تحقیق شامل یک دوره ده ساله از سال 1379 لغایت 1388 بوده و قلمرو مکانی آن بورس اوراق بهادار تهران و شرکت­های پذیرفته شده در این بازار می­باشد.

   

  1-9 تعریف واژه­ها و اصطلاحات

  سود تقسیمی: آن بخش از سود سهام است که بین سهامداران توزیع می­شود.

  بازده غیر عادی: تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار سهام در دوره مورد نظر

  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: ارزش دفتری بدهی­ها به حقوق صاحبان سهام

  فرصت رشد: فرصت رشد، فرصت سرمایه گذاری در پروژه های سودآور است

  جریان نقد آزاد شرکت: وجوه نقدی که پس از انجام کلیه هزینه­ها برای نگهداری و توسعه دارایی­ها باقی­می­ماند.

  گردش(نقد شوندگی) سهام شرکت: درصد سهام معامله شده به کل سهام عادی در دست مردم در دوره مود نظر

  مالکیت نهادی: آن میزان از مالکیت شرکت ها که در اختیار نهادها و بنیادها، بخش دولتی، واحدهای نیمه دولتی و بنیادهای خیریه و موسسات سرمایه گذاری (اشخاص حقوقی) است.

   

  1-10- نوع و روش تحقیق:

  تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحلیلی و توصیفی بوده و از نظر جمع آوری اطلاعات براساس روش مطالعات کتابخانه‌ای انجام گرفته است. اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه‌ها از هفته‌نامه‌ها، سیستم کامپیوتری و سایر منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت ها و بانک های اطلاعاتی نرم افزاری موجود در بازار همچون "تدبیر پرداز"، جمع آوری شده است. با توجه به هدف این تحقیق که بدنبال شناسایی عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش یا کاهش سود تقسیمی و نیز بررسی شدت واکنش بازار به افزایش یا کاهش سود تقسیمی در طی زمان[1] می باشد، به منظور انجام آزمون آماری مدل تحقیق از روش رگرسیون و نرم افزار  Eviews استفاده  شده است. قلمرو زمانی این تحقیق در برگیرنده سال های 1379 تا 1388 می باشد. محدود نمودن دوره تحقیق به یک فاصله زمانی ده ساله، از آن جهت است تا ضمن بهره گیری از یک فاصله زمانی قابل قبول جهت آزمون فرضیه ها، از طولانی شدن دوره تحقیق که شائبه عدم همسانی شرایط اقتصادی در دوره تحقیق را به دنبال دارد، پرهیز شود. از آنجائیکه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مشمول مقررات نظارتی خاص سازمان بورس می باشند، انتظار می رود که اطلاعات تهیه شده و ارائه شده از سوی این شرکت ها از انسجام، قابلیت اعتماد و کیفیت بالاتری برخوردار باشند. لذا قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری در فرآیند انجام پژوهش با در نظر گرفتن ماهیت تحقیق، الزامات اطلاعاتی و ویژگی های شرکت های عضو جامعه آماری تعیین شده است. بگونه ای که نمونه استخراجی بتواند در فرآیند آزمون فرضیات تحقیق، ضمن رعایت صرفه هزینه و زمان، نتایج حاصله را به بهترین وجه به جامعه آماری تعمیم دهد. از این رو در این پژوهش از روش حذفی استفاده می شود؛ بنحوی که صرفاً شرکت های عضو جامعه آماری تحقیق  که دارای شرایط مورد نظر باشند اتنخاب می­شوند.

   

  1-11 محدودیت­های تحقیق:

  جهت انجام هر تحقیقی، مسلماً محدودیت­هایی بر سر راه محقق به وجود می­آید که باید جهت انجام صحیح و دقیق تحقیق به رفع و تعدیل آنها پرداخته شود. این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات با محدودیتهایی به شرح ذیل مواجه بوده است که امید است در تحقیقات آتی و با ایجاد تغییرات لازم رفع شوند.

  عدم امکان استفاده از دوره زمانی بلند­مدت­تر به خاطر کمبود شرکت­­های جامعه آماری در سال­های قبل از 1379

  از دیگر محدودیت­های این تحقیق متفاوت بودن اطلاعات مربوط به شرکت­ها در نرم­افزارهای مختلف بوده است.

  تعداد اندک شرکت­هایی که سود تقسیمی خود را تغییر نداده بودند و در نتیجه عدم امکان استفاده از گرسیون برای این گروه از شرکت­ها

   

  1-12- جمع بندی

  در این فصل نخست به بیان مسأله تحقیق پرداخته شد. در ادامه به اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، نوع و روش تحقیق، استفاده­کندگان از تحقیق و نیز محدودیت­های تحقیق پرداخته شد. به طور کلی می­توان چنین بیان کرد که در این فصل کلیاتی راجع به علت، هدف و چگونگی انجام تحقیق ارائه گردید.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                    

   

   

   

                                    

   

  فصل دوم

  مبانی نظری

  و

  پیشینه تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1- مبانی نظری تحقیق

  2-1-1- مقدمه

  بحث در مورد تقسیم سود در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پر رونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سئوال برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. تحقیقات تجربی و تئوریها در این زمینه به قدری متفاوت و بعضاً متضاد است که در برخی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای پرداخت سود سهام[2] نام می‌برند.(Black 1976)

   

  2-1-2- عوامل مؤثر بر تعیین سیاست توزیع سود سهام

  در زمینه بررسی عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود، دو تحقیق اساسی صورت پذیرفته است. تحقیق نخست تحت عنوان «شرکت­ها چگونه نسبت­های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می نمایند» در سال 1992 توسط روزف و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین­کننده اهرم مالی و سیاست­های تقسیم سود شرکت­ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال 1995 انجام پذیرفته است.

  بر اساس مطالعات روزف، عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود شرکت­ها را می­توان در قالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

  هزینه­های معاملاتی تامین مالی از بازار سرمایه

  محدودیت­های تامین مالی ناشی از افزایش اهرم مالی و عملیاتی و

   هزینه­های نمایندگی مالکیت بیرونی (سهامداران اقلیت)

  این موارد بیانگر آن است که یک شرکت مجموع هزینه­های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت­های تامین مالی، و هزینه­های نمایندگی را حداقل می­سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در تحقیق خود در نظر گرفت. در رابطه با هزینه­های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش­بینی شده درآمد استفاده نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت­های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.

  از آن جائی که هر چه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر است، لذا بتای شرکت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای تحقیق که رابطه معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته شد. در رابطه با هزینه­های نمایندگی هم، درصد سهام سهامداران داخلی و تعداد سهامداران به عنوان دو متغیر جایگزین به کار گرفته شدند. انتظار می­رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده­تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.( Rozeff 1982)

  در تحقیق دیگر، بارکلی و همکارانش پس از مطالعات و بررسی­های متعدد، سه عامل را به عنوان عوامل تعیین­کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت­ها مورد بحث قرار می دهند؛ (1) میزان فرصت­های سرمایه­گذاری، (2) اثرات پیام­رسانی تغییرات سود سهام نقدی و (3) اندازه شرکت. در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی به عنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده است.

  در این تحقیق نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت به عنوان متغیر جایگزین فرصت­های سرمایه­گذاری به کارگرفته شده است؛ چرا که انتظار می­رود تا شرکت­های برخوردار از این فرصت­ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام­رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی است؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن است.

  آنان تغییرات سود را به عنوان متغیر جایگزین جهت انعکاس اثر پیام­رسانی، در مدل لحاظ نمودند تا اثر پیام آن را بر بازده نقدی سهام بسنجند. در رابطه با اثر اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود نیز استدلال­های متفاوتی ارائه گردیده است که اثر اندازه شرکت بر توزیع سود را معکوس یا مستقیم برآورد نموده­اند. بدین ترتیب هرچند دلایل محکمی برای تأثیرگذاری اندازه شرکت وجود دارد، لیکن برآورد اینکه متغیر اندازه چگونه سیاست تقسیم سود را متأثر می­سازد، مشخص نیست. در همین راستا، متغیر فروش به عنوان متغیر جایگزین برای اندازه شرکت، درنظر گرفته شد.( Barclay and et al 1995)

  علاوه بر دو تحقیق اصلی مطرح شده در بالا، مطالعه دیگری در اندونزی با هدف بررسی دیدگاه مدیران در مورد عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود انجام شده است. ابزار جمع­آوری داده ها بررسی پرسشنامه­ای از طریق پست الکترونیک بود. ابزار مطالعه شامل 3 بخش اصلی بود: 1. 22 عامل برای تعیین سیاست تقسیم سود شرکت 2. پرسش هایی در مورد اطلاعات زمینه­ای در مورد پاسخ­دهندگان و شرکت­هایشان. 3. 27 بیانیه­ در مورد سیاست تقسیم سود به طور کلی.

  شواهد نشان داد که مدیران مهم­ترین عوامل را به ترتیب، ثبات منافع و درآمدها و نیز سطح درامدهای جاری و آینده می­دانند. از دیگر عوامل مهم مؤثر بر سیاست تقسیمی سود از دیدگاه مدیران اندونزیایی می­توان به اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام و نیاز سهامداران به سود سهام اشاره کرد. شواهد نشان داد که مدیران شرکت­های اندونزیایی اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیر­گذار است.(Baker and Powel 2012)

  علاوه بر عوامل مطروحه در تحقیقات قبلی، متغیرهای دیگری را نیز می­توان با توجه به ویژگی­های شرکت­های فعال در بورس تهران و استنتاج­های منطقی، در تعیین سیاست تقسیم سود شرکت­ها مؤثر دانست. برای مثال، انتظار می­رود تا شرکت­هایی که از تسهیلات مالی قابل توجهی برخوردار می­باشند، به واسطه نیاز به منابع مالی، تمایل چندانی به توزیع سود نداشته  باشند. همچنین از دیگر عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود می­توان به وضعیت نقدینگی شرکت­ها توجه داشت. پیش­بینی می­شود شرکت­هایی که از نقدینگی کافی برخوردار می­باشند، تمایل بیشتری به توزیع سود از خود نشان دهند.

  [1] یعنی مقایسه واکنش بازار در سال اول، دوم، سوم و ... با هم

  [2] .Dividend puzzle

  Abstract

  Relationship between dividend and stock returns long has been among the most difficult challenges facing financial economists. Purpose of this study also examined the market reaction to dividend changes (increase or decrease) is. This is done by measuring the cumulative abnormal returns. In particular, this study examines the factors affecting the cumulative abnormal returns in the period that the dividend increases or decreases, explains. The goal is to see whether the market reaction to dividend increase or decrease over time is poor or not. The ultimate goal of this study is whether or not the dividend is also important for shareholders. In addition, this study examines the factors that may be on the value of the dividend, we influence. These factors include: the company's free cash flow, debt ratio, institutional ownership, growth opportunities and liquidity (stock turnover). To test the hypothesis of linear regression methods and data fusion methods were used. Results showed that the cumulative abnormal returns is not related to dividend increases and decreases. Further results showed that the market reaction to dividend change variables debt ratio, stock turnover and growth opportunities, meaningful relationship with the company's free cash flow variables and institutional ownership has no significant relationship.does not endorse

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                         

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- بیان مسئله. 2

  1-3- اهمیت تحقیق.. 2

  1-4- اهداف تحقیق.. 3

  1-5- استفاده کنندگان از تحقیق.. 4

  1-6- سؤال­های پژوهشی.. 4

  1-7- فرضیات پژوهش... 4

  1-8- قلمرو تحقیق.. 6

  1-9- تعریف واژه­ها و اصطلاحات... 6

  1-10- نوع و روش تحقیق.. 6

  1-11- محدودیت­های تحقیق.. 7

  1-12- جمع بندی.. 8

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 9

  2-1- مبانی نظری تحقیق.. 10

  2-1-1- مقدمه. 10

  2-1-2-عوامل مؤثر بر تعیین سیاست توزیع سود سهام. 10

  2-1-3- روشهای تقسیم سود. 12

  2-1-3-1 پرداخت سود نقدی.. 13

  2-1-3-1-1- تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران.. 13

  2-1- 3-1-2-تقسیم درصدی از سود ثابت... 13

  2-1-3-1-3- سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر.. 14

  2-1-3-1-4- سیاست تقسیم سود مازاد. 14

  2-1-3-2- سهام جایزه. 15

  2-1-3-3- تجزیه سهام. 15

  2-1-4- چرا شرکتها سود تقسیم می­نمایند. 16

  2-1-5-سیاست تقسیم سود در جهان واقعی.. 17

  2-1-5-1- سیاست تقسیم سود در آمریکا 17

  2-1-5-2- پرداخت سود تقسیمی در خارج از آمریکا 18

  2-1-6-مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود. 19

  2-1-7- دیدگاه­های مختلف دربارۀ سیاست پرداخت سود سهام. 21

  2-1-7-1- نظریۀ سنتی.. 22

  2-1-7-2- مدل والتر.. 24

  2-1-7- 3-مدل گوردون.. 25

  2-1-7-3-1- مدل تجدید نظر شده گوردون.. 27

  2-1-7-4- قضیه مودیلیانی و میلر.. 27

  2-1-7-5- قضیه رادیکال.. 28

  2-1-7-6- توسعه های تئوریک اخیر.. 29

  2-1-8- نکات عمده در سیاست تقسیم سود. 30

  2-1-8-1- عدم تقارن اطلاعاتی.. 30

  2-1-8-2- مشکلات نمایندگی.. 31

  2-1-8-3- محدودیت های نهادی.. 31

  2-1-8-4- انتقال دارائی.. 32

  2-1-8-5- هزینه های معاملاتی.. 32

  2-1-8-6- موضوعات رفتاری.. 32

  2-1-8-7- ملاحظات مالیاتی  و بازخرید سهام. 33

  2-1-8-9- دلیل این مطالعه. 34

  2-2- پیشینه تحقیق.. 35

  2-2-1- عدم تقارن اطلاعاتی و علامت دهی.. 35

  2-2-2- هزینۀ نمایندگی.. 41

  2-2-2-1- الگوی اساسی نمایندگی.. 42

  2-2- 3-مدل­های مشتری سود تقسیمی.. 46

  2-2-4- توضیحات مالی رفتاری برای تقسیم سود. 49

  2-2-5- پژوهشهای انجام شده در ایران.. 51

  2-2-6-مبانی تدوین فرضیه­ها 53

  2-2-6-1- محتوای اطلاعاتی.. 53

  2-2-6-2- سطح جریانات نقد آزاد. 54

  2-2-6-3- مالکیت نهادی.. 55

  2-2-6-4- سطح بدهی.. 56

  2-2-6-5- نسبت q توبین شرکت... 57

  2-2-6-6 نقدشوندگی بازار سهام شرکت... 57

  2-2-6-7- واکنش بازار در طی زمان.. 58

  فصل سوم : کلیات و طرح تحقیق.. 60

  3-1-روش تحقیق.. 61

  3-2- جامعه آماری و نمونه آماری.. 62

  3-3- متغیرهای تحقیق.. 65

  3-3-1- واکنش بازار.. 65

  3-3-1-1- بازده غیر عادی.. 65

  3-3-1-1-1-مدل تعدیل شده بازار.. 65

  3-3-1-1-2-مدل بازار.. 65

  3-3-1-1-3-مدل CAPM... 66

  3-3-1-1-4- مدل فاما و فرنچ.. 66

  3-3-1-2- استفاده از مدل تعدیل شده بازار.. 66

  3-3-1-3- دلایل استفاده از مدل تعدیل شده بازار.. 67

  3-3-1-4- بازده غیر عادی.. 68

  3-3-1-5- بازده غیر عادی انباشته. 69

  3-3-2- درصد تغییر در سود نقدی.. 69

  3-3-3- جریان نقد آزاد. 69

  3-3-4- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 71

  3-3-5- نقدشوندگی.. 72

  3-3-6- مالکیت نهادی.. 72

  3-3-7- فرصت رشد. 73

  3-4- ابزارها و روش­های جمع­آوری داده­ها 74

  3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات... 74

  3-5- 1-رگرسیون خطی.. 74

  3-5- 1-1-آزمون دوربین – واتسون.. 75

  3-5- 1-2-بررسی نرمال بودن خطاها 75

  3-5- 1-3- آزمون هم خطی.. 76

  3-5- 1-4- راه حل های رفع هم خطی.. 76

  3-5- 2- تخمین از  طریق روش داده­های تلفیقی.. 77

  3-5- 2-1- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی.. 78

  3-5- 2-2- داده های تلفیقی متوازن و غیر متوازن.. 79

  3-5- 2-3- مدل کلی داده‌های تابلویی.. 79

  3-5- 2-3- تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی.. 81

  3-5- 2-5- تشخیص استفاده از روش­ اثرات ثابت یا اثرات تصادفی.. 85

  3-5- 2-5-1- آزمون F (آزمون برابری عرض از مبداء ها). 85

  3-5- 2-5-2- آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی.. 87

  3-6- جمع بندی.. 88

  فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده­ها 89

  4-1- مقدمه. 90

  4-2- آمار توصیفی.. 90

  4-2-1- متغیر­های مورد استفاده. 90

  4-2-2- فراوانی شرکت­های مورد بررسی.. 91

  4-2-3- آمار توصیفی هر یک از متغیرها 91

  4-3-بررسی مفروضات رگرسیون.. 92

  4-3-1-آزمون هم­خطی.. 92

  4-3-2-آزمون استقلال خطاها 93

  4-3-3-بررسی نرمال بودن توزیع  پسماندها.. 93

   4-4- آزمون فرضیات... 94

  4-5- نتایج آزمون فرضیات... 95

  4-5-1- آزمون فرضیه اول.. 95

  4-5-2- آزمون فرضیه 2.. 96

  4-5- 3-آزمون فرضیه 3 و 4.. 97

  4-5-4- آزمون فرضیه 5 و 6.. 97

  4-5-5- آزمون فرضیه 7 و 8.. 98

  4-5-6- آزمون فرضیات 9 و 10.. 99

  4-5-7- آزمون فرضیات 11 و 12.. 100

  4-5-8- آزمون فرضیات 13 و 14.. 101

  4-6-جمع­بندی.. 101

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 103

  5-1- مقدمه. 104

  5-2- نتایج حاصل از بررسی سؤال­ها و فرضیه­های پژوهشی.. 104

  5-2- 1-نتایج حاصل از فرضیات اول و دوم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 105

  5-2-2- نتایج حاصل از فرضیات سوم و چهارم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 106

  5-2-3- نتایج حاصل از فرضیات پنجم و ششم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 106

  5-2-4- نتایج حاصل از فرضیات هفتم و هشتم مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 107

  5-2-5- نتایج حاصل از فرضیات نهم و دهم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 107

  5-2-6- نتایج حاصل از فرضیات یازدهم و دوازدهم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 107

  5-2-7-نتایج حاصل از فرضیات سیزدهم وچهاردهم و مقایسه نتایج باسایر تحقیقات انجام شده. 108

  5-3-پیشنهادات کاربردی.. 108

  5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 108

  پیوست­ها 110

  منابع. 118

  منابع :

    منابع فارسی:

  آذر، عادل (1373). تبیین آماری فرضیات در پژوهش­های مدیریتی و رفتاری، دانش مدیریت، (26)، صص 39-28

  افلاطونی، عباس (1386). بررسی میزان ارتباط سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود سهام با ارزش بازار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

  امینی، سیروان (1382). بررسی تأثیر مدیریت شرکت­ها بر قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده مدیریت و حسابداری

  بازرگان، عباس، سرمد، زهره، حجازی، الهه (1384) روش‌های تحقق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

  بشیری، جعفر(1387). تأثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت های سهامی (صنعت نساجی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران

  پورحیدری، امید؛ قاسمیان ثقفی، علی (1389). بررسی رابطه بین تغییرات جریانات تقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگی­های خاص شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت­های حسابداری، 2، 66-39

  پوریا­نسب، امیر؛ تالانه؛ عبدارضا. (1373). خط­مشی تقسیم سود و ارزشگذاری سهام، تحقیقات مالی، 4، صص 103-81

  جهانخانی، علی و اسدی مرتضی(1374). بررسی تغییرات قیمت سهام بعد از تقسیم سود، تحقیقات مالی، شماره 7 و 8، صص 119-105

  جهانخانی، علی؛ قربانی، سعید (1384). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی،20، صص 48-27

  خدایاری، محمد، تحقیق پیرامون تأثیر تغییرات سود نقدی بر ترکیب ترازنامه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376

  خواجوی، شکراله؛ الهیاری ابهری، حمید (1385). بررسی عوامل مؤثر بر محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 22، صص 20-3

  خوش طینت، محسن؛ حاجیان، نجمه (1387). تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه­گذاران. پیشرفت­های حسابداری،51، 18-3

  دانایی­فر، حسن؛ الوانی سید، مهدی؛ آذر، عادل (1387). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع، چاپ سوم، انتشارات صفار-اشراقی

  دموری، داریوش (1381). شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند­مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل روابط متقابل این عوامل، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

  زراء نژاد، منصور؛انواری، ابراهیم (1384). کاربرد داده های ترکیبی در اقتصادسنجی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 2، صص52-21

  صمدزاده، محسن (1372). خط مشی های تقسیم سود و تأثیراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران،  پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

  فتح الهی،فؤاد (1385). بررسی کسب بازده غیر عادی توسط صاحبان سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

  قلی‏پور،علی،(1375)بررسی تأثیر سیاست‏های تقسیم سود و توزیع سهام جایزه برارزش‏ سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران تحقیقات مالی،شماره 9 و 10 دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه تهران،زمستان 1374 و بهار 1375-ص 117-85

  کرمی، غلامرضا (1387). بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 54، 100-81

  گری کوپ (1390). مقدمه­ای بر اقتصاد سنجی (تحلیل سری زمانی و مدل­های پانل دیتا)،ترجمه دکتر سعید مداح، انتشارات دانشگاه سمنان

  مستوری، افسانه (1384). بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و ارزش بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی

  معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران (1389). گزارش آسیب شناسی سیاست تقسیم سود، سایت بورس اوراق بهادار تهران

  مهرانی، ساسان(1373). ایجاد مدل برای رابطه بین سود، تقسیم سود و سرمایه گذاری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

  مهرانی، ساسان؛ نونهال­فر، اکبر. (1387). ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 54، صص 136-117

   مهرگان، نادر؛ اشرف زاده، سیدحمیدرضا (1387). اقتصادسنجی پانل دیتا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات تعاون

  نمازی، محمد؛ کرمانی، احسان. (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 53، صص 83-100

  نیکبخت، محمد رضا؛ مرادی،مهدی. (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 40، صص 122-97

   

  منابع لاتین

  1.                  Aharony J., and Swary I., (March 1980). “Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders' Returns: An Empirical Analysis,” Journal of Finance.

  Akerlof, George, 1970, The market for ‘lemons’: quality uncertainty and the market mechanism, Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, 488-500

  3.                  Allen, Franklin, Antonio Bernardo, and Ivo Welch, 2000, A theory of Dividends Based on Tax Clienteles, Journal of Finance, Vol. 55, 2499-2536

  Allen, F. and R. Michaely (2003), Payout policy, Vol. 1A, North-Holland Handbooks of Economics. G. Constantinides, M. Harris and R. Stulz.

  Al-Yahyaee, Pham, Walter. The information content of cash dividend announcements in a unique environment Journal of Banking & Finance 35 (2011) 606–612

  Baker, Powell . Dividend policy in Indonesia: survey evidence from executives (2012),"Dividend policy in Indonesia: survey evidence from executives", Journal of Asia Business Studies, Vol. 6 Iss: 1 pp. 79 – 92

  Barclay, M. J. et al., (Winter 1995). “The Determinants of Corporate Leverage and Dividend. Policies”, Journal of Applied Corporate Finance

  Benartzi, Shlomo, Roni Michaely, and Richard Thaler, 1997, Do changes in dividends signal the future or the past?, Journal of Finance, Vo. 52 No 3, 1007-1034

  Bhattacharya, Sudipto, 1979, Imperfect information, dividend policy, and “the bird in the hand fallacy”, Bell Journal of Economics, Vol. 10, 259-270

  Black, Fisher, The dividend puzzle, Journal of Portfolio Management, Winter 1976, 8-12

  Brennan, Michael, and Anjan Thakor, 1990, Shareholder preferences and dividend policy, Journal of Finance, Vol. 45, 993-1019

  Black, Fisher, and Myron Scholes, 1974, The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and returns, Journal of Financial Economics, Vol. 1, 1-22

  Borges, Maria Rosa.(2009) Is the Dividend Puzzle Solved? http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1343782

  Benartzi, Shlomo, Roni Michaely, and Richard Thaler, 1997, Do changes in dividends signal the future or the past?, Journal of Finance, Vo. 52 No 3, 1007-1034

  Dasilas, Apostolos , Leventis Stergios, (2011). Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the Greek stock market, International Review of Economics and Finance, 20, pp 302–311

  DeAngelo, Harry, DeAngelo Linda, and Douglass J. Skinner, 2003, Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings, Journal of Financial Economics, Vol. 72, 425-456

  DeAngelo, Harry, DeAngelo Linda, and Douglas Skinner, 2000, Special dividends and the evolution of dividend signalling, Journal of Financial Economics, Vol. 57, 309-354

  Denis and Osobov (2007). Why do firms pay Dividend? Hnternational evidence on the determinants of dividend policy, available at ssrn: http//ssrn.com/abstract=887643

  19.              Dhaliwal, Dan S, Erickson, Merle, Robert Trezevant(1998), A Test of the Theory of Tax Clienteles for Dividend Policies, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=159148

  20.     Earnhart, D, and Lizal, L. (2006). Effects of Ownership and Financial Performance on Corporate Environmental Performance. Journal of Comparative Economics. Vol. 34, pp. 111-129.

  21.              Easterbrook, Frank, 1984, Two agency-cost explanations of dividends, American Economic Review, Vol. 74, 650-659

  22.              Fama, E. French, K. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Return, The Journal of Finance, 47(2), pp. 427-466.

  23.              Fama, Eugene F., and French Kenneth R., 2001, Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?, Journal of Financial Economics, Vol. 60, 3-43

  24.              Fatemi, Bildik. Yes, dividends are disappearing: Worldwide evidence Journal of Banking & Finance 36 (2012) 662–677

  25.              Fuller, Goldstein. Do dividends matter more in declining markets? Journal of Corporate Finance 17 (2011) 457–473

  Frankfurter, George M., and Bob Wood Jr., 1997, The evolution of corporate dividend policy, Journal of Financial Education, Vol. 23, 16-33

  27.              George Handjinicolaou, Avner Kalay, Journal of Financial Economics, Volume 13, Issue 1, March 1984, Pages 35–63

  Healy, Paul, and Krishna Palepu, 1988, Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions, Journal of Financial Economics, Vol. 21, 149-176

  Hirshchy, M, Z. Plamorse and S, Schols (2005). Long-Term Market Underreation to Accounting Restartment,   Academy of Accounting and Financial Studies Journal Publisher  

  Jensen, Michael, 1986, Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review, May 1986, 323-329

  Kahneman, Daniel, and Amos Tversky, 1982, The psychology of preferences, Scientific American, Vol. 246, 167-173

  Koch S. A. and Sun, X. A. (2003). Dividend Changes and the Persistence of

  Past Earnings Changes. Working Paper, Mellon University. Journal Finance, Vol. 59,  pp. 2093-2116            

  33.              Kose John, and Joseph Williams, 1985, Dividends, dilutions, and taxes: a signalling equilibrium, Journal of Finance, Vol. 40, No 4, 1053-1070

  34.              Kumar, J. (2003). Does Ownership Structure Influence Firm value? Evidence form India. Working paper. [Online]. www.ssrn.com.

  35.              Lambert, Richard, William Lanen, and David Larcker, 1989, Executive stock option plans and corporate dividend policy, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 24, 409-425  

   

  36.              Lang, Larry, and Robert Litzenberger, 1987, Dividend announcements: cash flow signalling vs. free cash flow hypothesis, Journal of Financial Economics, Vol. 24, 181-191

  37.              Liang, Moreau, Park. Investment opportunities and dividend omissions Journal of Business Research 64 (2011) 1108–1115

  38.              Lie, Erik, 2000, Excess funds and agency problems: an empirical study of incremental cash disbursements, Review of Financial Studies, Vol. 13, 219-248

  39.              Lintner, John, 1956, Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes, American Economic Review, Vol. 46, 97-113

  40.              Long, I. Malitz, and S. Sefcik, An empirical examination of dividend policy following debt issues, Journal of Financial and Quantitative Analysis 29 (1994), pp. 131–144.

  41.              Michaely, Roni, Richard H. Thaler, and Kent L. Womack, 1995, Price reaction to dividend initiations and omissions: overreaction or drift?, Journal of Finance, Vol. 50, 573-608

  42.              Miller, Merton, and Kevin Rock, 1985, Dividend policy under asymmetric information, Journal of Finance, Vol. 40, 1031-1051

  43.              Modigliani Franco, and Merton Miller, 1961, Dividend policy, growth, and the valuation of shares, Journal of Business, Vol. 34, 411-433

  44.              Nissim, D. and Ziv. A. (2001). Dividend Changes and Future Profitability. The Journal of Finance, 56

  45.              Norton, Mark(2008).  Market Reaction to Announcements of Dividend Increases: Is it Weakening With Time? A thesis for the Degree of Masters of Science in Finance in the Department of Finance and Management Science University of Saskatchewan

  46.              Rozeff, M., (1982). “Growth, Beta and Agency Costs as Determinants of Dividend Payout Ratios”, Journal of Financial Research.

  47.              Shefrin, Hersh M., and Meir Statman, 1984, Explaining investor preference for cash dividends, Journal of Financial Economics, Vol. 13, 253-282

  48.              Short, Helen, Hao Zhang, and Kevin Keasey, 2002, The link between dividend policy and institutional ownership, Journal of Corporate Finance, Vol. 8, 105-122 

  Suwanna. Impacts of Dividend Announcement on Stock Return. Procedia - Social and Behavioral Sciences 40 ( 2012 ) 721 – 725

  Thaler, Richard, 1983, Using mental accounting in theory of consumer behaviour, Marketing Science  Vol. 4, No. 3, Summer, 1985 

  Vieira, (2011),"Investor sentiment and the market reaction to dividend news: European evidence", Managerial Finance, Vol. 37 Iss: 12 pp. 1213 - 1245

  Von Eije, H. and Megginson W (2006). Dividend Policy in the Europen Union. Available at SSRN: http//ssrn.com/abstract=891035

  Watts, Ross, 1973, The information content of dividends, Journal of Business, Vol. 46, 191-211

  Wei, Wub, Li, Chen Family control, institutional environment and cash dividend policy: Evidence from China. China Journal of Accounting Research 4 (2011) 29–46


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در این تحقیق، به بررسی بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در طی دورۀ زمانی 1387 تا پایان 1392 می باشد. در این تحقیق، برای مطالعه ی اثر هریک از عوامل یاد شده فوق از روش های داده های تلفیقی ایستا و برای ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی چکیده تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود. در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

ثبت سفارش