پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

word 5 MB 30880 172
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۷,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم

  چکیده

  شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه  جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای متعدد ، آبشار ، جنگل های انبوه و متراکم ، وجود مناطق شکار ممنوع و ذخیره گاههای جانوری  دارای زمینه های مستعد جهت گسترش اکوتوریسم می باشد .

  تحقیق حاضر بر روی یکی از جاذبه های اکوتوریستی این شهرستان یعنی رودهاو آبگیرها متمرکز شده و با توجه به جاذبه های گردشگری اطراف منابع آبی صورت گرفته است .

  هدف اصلی از این تحقیق ، شناسایی و معرفی رودها و آبگیرها و آب بندانهای شهرستان سیاهکل ، تعیین توانهای اکوتوریستی حاشیه آبگیرها و آب بندانها و رودها جهت توسعه گردشگری شهرستان سیاهکل ، ارائه راهکارها جهت توسعه طبیعت گردی در حاشیه رودها ، آبگیرها و آب بندانها، پیشنهاد توسعه و گسترش امکانات و تاسیسات و تجهیزات برای استفاده گردشگران و جلوگیری از نابودی آب بندانها و استخرها ی در حال نابودی می باشد .

  در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده برای تدوین  مبانی نظری از روش توصیفی  برای یافته های تحقیق و مطالعات میدانی از روش تحلیلی بهره گیری شد. در بخش مبانی نظری تحقیق با جستجو در کتابها، مقالات ، روزنامه ها از روش کتابخانه ای استفاده گردید . در بخش میدانی با توزیع پرسشنامه و استخراج اطلاعات آن ، همچنین تهیه عکس و مشاهده پدیده های مورد نظر ، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید .ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ، کتاب ها ، جداول نمودار ها و کامپیوتر بودند . جامعه آماری شهرستان سیاهکل ، جامعه نمونه گردشگران شهرستان سیاهکل و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران 321 نفرگردشگر انتخاب شدند .

  در پایان پس از جمع آوری اطلاعات برای مبانی نظری تحقیق ، جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج اطلاعات آن مبنی براینکه چه راهکارهایی برای توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودهاو آبگیرهای شهرستان سیاهکل وجود دارد . نتایج بدست آمده نشان داد که توسعه و بهبود راههای ارتباطی ، معرفی جاذبه های اکوتوریستی در رادیو و تلویزیون ، تبلیغات و بازاریابی و همچنین ایجاد مراکز اقامتی و خدماتی برای گردشگران راهکار پیشنهادی برای سوال اصلی تحقیق بود . همچنین نتایج دیگری با طراحی سوالات فرعی بدست آمد بیشتر گردشگران برای دیدن جاذبه های طبیعی مانند کوهها – جنگل – رود به این شهرستان مسافرت کردند . آنها معتقد بودند که از جاذبه های اکوتوریستی شهرستان سیاهکل استفاده مطلوب نشده است . گردشگران اظهار داشتند که توسعه اکوتوریسم می تواند سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شود . آنها معتقد بودند که با افزایش مراکز اقامتی و خدماتی طول مدت اقامتشان در شهرستان سیاهکل بیشتر خواهد شد و همچنین انها فصل بهار و تابستان را مناسب ترین فصل برای استفاده از طبیعت این شهرستان عنوان نمودند .

  در پایان پیشنهاداتی جهت رفع موانع و مشکلات ارا ئه گردید . ایجاد پارک ساحلی در حاشیه رودها و آبگیرها ، تعریف پارک جنگلی خطی در مسیر محور سیاهکل به دیلمان ، ساخت مراکز اقامتی و رفاهی برای گردشگران در سطح شهرستان ودر منطقه هدف گردشگری بالا رود تهیه برنامه های تبلیغاتی جهت معرفی هرچه بیشتر جاذبه های اکوتوریستی ، تهیه برنامه هاو مسابقات ورزشی آبی در اطراف منابع آبی از جمله پیشنهادات ارائه شده برای رفع موانع موجود بود .

  کلید واژه ها : راهکار ، توسعه ، اکوتوریسم ، رودخانه ، آبگیر 

   

  جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی دستمایه های گران قیمتی را در حوزه اقتصادی برای انسان به ارمغان آورده است ، که مسلما بهره برداری از آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلفی می باشد .

  امروزه وجود پتانسیل های عظیم طبیعی در ایران این کشور را یکی از جذا ب ترین مناطق جهان مبدل نموده است . یکی از اشکال مختلف گردشگری توریسم طبیعی یا گردشگری در طبیعت یا اکوتوریسم است . که در حقیقت توریسمی بر پایه پایداری محیط زیست با تمرکز اولیه بر تجربه محیط های طبیعی که عامل ترویج فرهنگ و محیط زیست است . و امروزه در صنعت گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

  وقتی با نام اکوتوریسم برخورد می نماییم ناخوداگاه سفر درون طبیعت در ذهن ما خطور می کند . توریسم بر مبنای طبیعت یکی از گونه های مختلف گردشگری می باشد که بر این اساس هر فعالیت با تجربه سفری که روی طبیعت متمرکز شود به معنای توریسم طبیعی می باشد که در این سفرها همواره تاکیدی بر مسئولیت پذیری گردشگری نسبت به محیط اطراف  انجام نمی پذیرد .

  اکوتوریسم عبارتست از سفری مسئولانه به مناطق طبیعی که از آنها حفاظت می شود و باعث ارتقای امکانات مردم بومی می شود .

  تحقیق حاضر به ارائه راهکارهایی برای توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیرهای شهرستان سیاهکل می پردازد در فصل اول این تحقیق ضمن بیان مسئله  و ضرورت های تحقیق و به هدف از این تحقیق که شناسایی جاذبه های اکوتوریستی حاشیه رودها و آبگیرها پرداخته شد . آبگیرهای شهرستان سیاهکل علاوه به داشتن نقش توریستی در تامین آب کشاورزی نیز نقش مهمی دارند . در فصل دوم این تحیق به پیشینه تحقیق و مفاهیم و تعاریف و مکتب ها و نظریه های مرتبط با تحقیق پرداخته شد .در فصل سوم در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استنباطی استفاده شد . در مراحل تحقیق ابتدا داده ها از منابع مکتوب و به روش کتابخانه ای و میدانی بدست آمد . (توزیع پرسشنامه ) سپس این داده ها سازماندهی شد  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

  جامعه آماری شهرستان سیاهکل ، جامعه نمونه گردشگران این شهرستان و حجم نمونه طبق جدول کوکران321 نفر انتخاب شدند . متغیر های تحقیق شامل جاذبه های گردشگری (متغیر مستقل ) و گردشگران ( متغیر وابسته ) بودند . شاخص های تحقیق جاذبه های طبیعی و اکوتوریستی شهرستان سیاهکل شامل پوشش گیاهی ، زندگی جانوری ، رودها ، آبگیرها هستند .

  مشخصات طبیعی – ویژگی های انسانی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت و جاذبه های اکوتوریستی حاشیه رودخانه و آبگیر ها مورد بررسی قرار گرفت .

  محدوده مطالعه کل شهرستان سیاهکل و مقطع زمانی آن از زمستان 92 تا شهریور 93 انتخاب گردید .

  در فصل چهارم با استفاده از اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه و ترسیم جدول و نمودار برای هر یک از گویه هاو فرضیه ها ی تحقیق و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی فرضیه های تحقیق اثبات گردیدند.

  در فصل پنجم به نتیجه گیری از کل مطالب  پرداخته شد . مشخص شد که حاشیه رودخانه ها و آبگیرها ی شهرستان سیاهکل دارای تنوع اکوتوریستی مانند پوشش جنگلی ، رودخانه ،آب و هوای مطلوب ، آبشار ،و...... می باشد . پس با توجه به این مسئله و مشکلات توسعه اکوتوریسم در این محدوده راهکارهایی ارائه شد .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول : کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول:

  بیان مسئله

  اهمیت و ضرورت های تحقیق

  اهداف تحقیق

  سوالات فرضیه های تحقیق

  تعریف واژه ها و مفاهیم

  محدودیتها و تنگناهای تحقیق

  منابع مورد استفاده

   

   

   

   

  فصل اول : کلیات تحقیق

  طرح تحقیق : هر تحقیق یا پژوهش علمی باید از یک طرح ونقشه طراحی شده تبعیت نماید به نحوی که ماهیت ، ویژگیهاو کلیه اقدامات ، فعالیت‌ها و اموری که در جریان فرایند تحقیق به آن‌ها پرداخته می‌شود و به خوبی تعریف شده باشند بدیهی است انجام دادن یک پژوهش علمی ، آن هم با گستردگی و حجم کار زیاد و ابعاد وسیع ، بدون برنامه یا طرح اجرایی امکان پذیر نیست .

  طرح تحقیق سندی است که مشخصات تحقیق ، برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت‌ها و امور مربوط به موضوع تحقیق رادر بردارد .به عبارت ساده تر ، طرح تحقیق نقشه چگونگی انجام دادن تحقیق علمی است  بنابراین ، طراحی و برنامه ریزی آن نیاز به تعمق و دقت و حوصله فراوان دارد . زیرا اگر محقق در این رابطه سرمایه گذاری نماید می‌تواند مطابق آن کار تحقیق را انجام دهد واز سرگردانی ، انجام دادن کارهای تکراری ، صرف هزینه‌های اضافی ، اسراف در امکانات و نیروی انسانی ........جلوگیری کند و سلامت و دقت و اعتبار تحقیق را نیزافزایش دهد .

  دلایل زیر براهمیت تهیه طرح تحقیق دلالت دارد :

  الف ) تسهیل برنامه ریزی اجرایی تحقیق

  ب ) کسب حمایت دیگران

  ج ) آگاه کردن کسانی که در تصویب طرح موثرند .(حافظ نیا ، 32:1383 )

  در تحقیق حاضر به دلیل گستردگی منطقه مورد مطالعه ، حجم کار زیاد ، حجم زیاد اطلاعات – جلوگیری از سرگردانی و مراحل تحقیق ، محدود بودن منابع مالی ، همچنین به خاطر سلامت و دقت کار اعتبار بیشتر تحقیق سعی شده است. با راهنمایی استاد ، طرح اولیه تهیه گردد. و مطابق با آن کار انجام شود . ضرورت تهیه طرح نیز در سطور فوق ذکر شده است . تحقیق حاضر براساس ماهیت و اهمیت جزء طرح تحقیق پایان نامه ای محسوب می‌شود جهت ارائه به دانشگاه آزاد واحد رشت تهیه شده است هدف از تهیه آن‌ها انجام یک تکلیف تحصیلی فارغ التحصیل شدن است . این طرح مستقیم زیر نظر دکتر نصرالله مولائی هشجین تهیه شده است .

   

   

  1-1-  بیان مسئله

  گردشگری در سالهای اخیر رشد چشمگیری درسطح جهان داشته است . و توانسته نقش مهمی رادر زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش در آمد پویایی ملی و بین المللی ایفا کند . اما متأسفانه ایران علیرغم داشتن جاذبه و توانمندی‌های فراوان گردشگری طبیعی مخصوصاً در امور اکو توریسم تاکنون نتوانسته در راستای صنعت گردشگری گام مهمی بردارد . علاوه براین ایران با قدمت چندین هزار ساله و با دارا بودن منابع فراوان و شگفت انگیزکه هر چهار فصل سال قابل بهره برداری هستند می‌تواند میلیون‌ها گردشگر مشتاق را از اقصی نقاط دنیا به خود جلب نماید . جاذیه های جهانگردی گیلان فراوان هستند . تقریباًجائی نیست که برای یک مسافر خالی از لطف و جذابیت باشد . از جاذبه‌های روستایی گیلان و لباس‌های محلی ، بازارهای هفتگی گرفته تا باغ چای – زیتون و سواحل دریا و رودهای متعدد و خروشان تا اعماق جنگل‌ها و دامنه و دامنه‌های سرسبز ییلاقی با چشمه سارهای طبیعی و یااز آرامگاه‌های مدفون در زیر تلی خاک مارلیک تا قلعه رودخان و تا قلعه لیسار و شهرهای بزرگ و کوچک با معماری بومی ، همه و همه جزئی از مجموعه جذابیت‌های گیلان گردی هستند که می‌توانند زمینه توسعه تورسیم و اکو توریسم را فراهم سازند . سیاهکل و منطقه زیبای دیلمان با مناظر طبیعی ، ییلاق‌های خوش آب و هوا، مراتع سرسبز ، چشمه‌های فراوان ، رودهای متعدد ، جنگل‌های انبوه ویادمانهای تاریخی از جاذبه  گردشگری بسیار برخوردارهستند. علیرغم گذران اوقات فراغت خود ، مدتی را در شهرستان سیاهکل سپری کنند . از مهم‌ترین مناطقی که غالباًگردشگران برای تفریح و بازدید انتخاب می‌کنند . جنگل و رودخانه‌ها می‌باشند ،در حالیکه کوه‌ها، آبگیرها ، آب بندان ها و چشم اندازهای حاشیه آن نیز می‌توانند در صورت فراهم شدن امکانات مناسب گردشگران را به سوی خود جلب نمایند . اما چیزی که دراینجا مهم است ، استفاده منطقی و درست از این جاذبه‌ها برای توریسم مخصوصاً اکوتوریسم است . شهرستان سیاهکل با شکل غیر منظم هندسی در 49 درجه و 43 دقیقه تا 50درجه و 10دقیقه طول جغرافیایی شرقی ودر 36درجه و 41دقیقه تا 37 درجه و 11دقیقه عرض جغرافیایی شمالی در جنوب شرق گیلان قرار دارد . این شهرستان از دو بخش مرکزی و دیلمان تشکیل شده است . قسمت عمده این شهرستان کوهستانی و بخش شمالی آن جلگه ای است . از مشخصات بارز جلگه ای شهرستان وجودتعدای آبگیرهای کوچک و بزرگ در ابتداء طرفین و مسیر و انتهای رود است که در آبیاری زمین کشاورزی ، صید و شکار و زیستگاه طبیعی و جمع آوری نزولات جوی ، همچنین امر گردشگری و گذران اوقات فراغت نقش مهمی دارند . در این شهرستان بیش از 28آبگیر و آب بند وجوددارد که تعدادی خشک شده و تعدادی نیز دارای آب هستند . در شهرستان سیاهکل چند رود مهم (چاک رود ، شمرود ، رود دیسام ) جریان دارد که پس ازطی مسیری در این شهرستان از آن خارج می‌شوند . در اطراف این منابع آبی ساکن و جاری ، چشم انداز های زیبای کوه – جنگل و چشمه‌هایی وجود دارند که همه به عنوان چشم انداز اکوتوریستی می‌توانند در جذب گردشگر نقش مهمی داشته باشند . برخی از انواع تفریحات وجود دارند که حیات وحش در نقطه عطف و مرکز آن‌ها قرار دارند .تماشای حیات وحش ، ماهیگیری و شکار تفریحی ، لذت جویی از مناظره به صورت متناوب و پراکنده و یا به صورت مشروح و گردآوری اطلاعات علمی توسط محققین و دانشجویان از جمله فعالیت‌هایی است که با برنامه ریزی برروی و گسترش آن در منطقه می‌توان زمینه فعالیت‌های توریسم و اکوتوریسم را فراهم کرد .

  1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق :

  منطقه جلگه ای و کوهستانی شهرستان سیاهکل با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب،جنگل‌های انبوه،چشمه و رودهای پر آب و خروشان،آبگیرها و آب بندان های متعدد،شالیزارهای سرسبز در فصول بهاروتابستان ،همه و همه جزءجاذبه های اکوتوریستی شهرستان سیاهکل می‌باشند.

  با توجه به موضوع تحقیق شهرستان سیاهکل دارای تعدادی آبگیر و آب بندان و رودخانه است که علاوه بر تأمین آب کشاورزی مردم چشم انداز های زیبایی را در سطح منطقه ایجاد کرده است که با استفاده از آن می‌توان زمینه توسعه اکوتوریسم را در این شهرستان فراهم کرد.

  تعدادی از این آبگیرها و آب بندان ها به دلیل بی توجهی و عدم لایروبی و استفاده از آنها در حال نابودی بوده و آخرین مراحل توالی خود را سپری می‌نمایند.در صورت نابودی این چشم انداز ها ضمن این که اکوسیستم منطقه دچار تغییر می‌گردد،زمینه‌های تغییر کاربری آن‌ها به ساخت و ساز و تبدیل چشم انداز های طبیعی به انسانی نیز فراهم می‌شود.هر یک از این منابع آبی دارای توان‌های بالقوه ای در جهت توسعه گردشگری بوده و در صورت توجه می‌تواند به عنوان قطب گردشگری در سطح منطقه تبدیل شود.بدین جهت ضرورت دارد از یک طرف احیاء این منابع آبی به اکوسیستم منطقه کمک شود و از طرف دیگر تبدیل کردن این منابع آبی به جاذبه‌های توریستی در زمینه جذب گردشگر ،افزایش درآمد مردم محلی و منطقه ، ایجاد شغل و توسعه شهرستان را فراهم نمود در نتیجه ضرورت تحقیق حاضر به قرار زیر عنوان می‌گردد.

  جلوگیری از نابودی این اکوسیسنم های آبی

  حفظ چشم انداز های طبیعی اطراف آبگیرها و آب بندان ها و رودخانه‌ها

  ایجاد زمینه‌های لازم جهت توجه بیشتر مردم به آبگیرها و آب بندان ها و رودخانه‌های شهرستان

  کمک به توسعه اکوتوریسم در سطح شهرستان

  ایجاد شغل‌های مرتبط با گردشگری در منطقه

  افزایش در آمد مردم محل و منطقه

  1- 3اهداف تحقیق

  1-3-1-هدف کلی

  اصولاً هدف از انجام هر تحقیقی پاسخگویی به سؤالات علمی و چاره جویی برای رفع مشکلات شناخته شده انجام می‌گیرد .شهرستان سیاهکل به جهت دارا بودن توان‌های اکوتوریستی فراوان که در صفحات قبل به آن‌ها اشاره شد می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری و به خصوص اکوتوریسم باشد.بدین جهت هدف کلی این تحقیق : شناسایی ومعرفی رودخانه‌ها ، آبگیرها و آب بندان های شهرستان ونقش آن‌ها در توسعه اکو تورسیم این شهرستان می‌باشد و علاوه برآن ارائه راهکارهایی که به توسعه و شکوفایی این امر کمک نماید .

  1- 3 - 2 اهداف ویژه وکاربردی

  تعیین توان‌های اکوتوریسمی حاشیه رودخانه‌ها ، آبگیرها و آب بندان هاجهت توسعه گردشگری

  ارائه راهکارهایی جهت توسعه طبیعت گردی در حاشیه رودها – آبگیرها و آب بندان ها

  پیشنهاد توسعه و گسترش امکانات و تأسیسات و تجهیزات تفریحی برای استفاده گردشگران محلی وغیر محلی

  شناخت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن

  استفاده ازشرایط اکوتوریستی منطقه جهت جذب گردشگر و ایجادشغل و در آمد جنبی برای مردم محلی

   

   

   

   

   

   

   

  1-4-سؤالات و فرضیه‌های تحقیق

  1-4-1-سؤالات تحقیق

  1- چه راهکارهایی درحاشیه آبگیرهای وآب بندانهاو رودخانه‌ی شهرستان سیاهکل برای توسعه اکوتوریسم وجوددارد ؟

  2 -آیا توسعه اکوتوریسم در شهرستان سیاهکل موجب درآمدزایی برای مردم این منطقه می‌شود ؟

  3 - توسعه زیر ساخت‌ها ، تبلیغات و بازاریابی چه نقشی در توسعه اکوتوریسم شهرستان سیاهکل دارد ؟

  4 - توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودهای و آبگیرهای شهرستان سیاهکل چه نقشی در ایجاد اشتغال این شهرستان دارد ؟

  1-4-2-فرضیه‌های تحقیق

  بین توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ، آبگیرها و آب بندانها ی شهرستان سیاهکل و توسعه گردشگری رابطه وجود دارد .  .

  بین توسعه زیر ساخت‌ها ، تبلیغات ، بازاریابی ودر توسعه اکوتوریسم شهرستان سیاهکل رابطه وجوددارد .

  3- بین توسعه اکوتوریسم درشهرستان سیاهکل ودرآمدزایی رابطه وجوددارد .

  -بین توسعه اکوتوریسم درشهرستان سیاهکل و ایجاداشتغال رابطه وجوددارد.

   1-5- تعریف واژه‌ها ومفاهیم

  اکوتوریسم از دو واژه اکو به معنی طبیعت و تورسیم  به معنی گردشگر است که با طبیعت گردی معنی می‌شود .

   اکوتوریسم[1]: سفری است مسئولانه به مناطق طبیعی که منجر به حفظ محیط زیست شده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی می‌شود .

  توریسم[2]: یک واژه فرانسوی است که ازریشه توربه معنی حرکت چرخشی ،طی کردن پیرامون ،سیرکردن و گردش گرفته شده است . این واژه نخستین باردر سال 1811در مجله ورزش مطرح شد .

  طبق تعریف سازمان جهانی تورسیم ،تورسیت  کسی است که به سرزمینی یا کشوری غیر از محل دائمی خود سفرکند و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا ساکن باشد .( ذوالفقاری ، 1392 :22 )

  شهرستان[3]:شهر بزرگ و توابع آن.(عمید،862:1363)

  شهرستان یکی از تقسیمات کشور است که از چند بخش تشکیل می‌شود و فرماندار آن را اداره می‌کند.(شایان،41:1392)

  سیاهکل:سی در لغت به معنی صخره بزرگ و کوه با شیب تند است.و کل به معنی آبادی.در واقع نام سیاهکل به معنی آبادی کنار کوه با شیب تند است.

  سیاهکل[4] یکی از شهرستان‌های 16گانه استان گیلان است که مرکز آن شهرستان سیاهکل می‌باشد و در سال 1376 از شهرستان لاهیجان جدا شده است.

  توسعه : به معنی فراخ کردن ، گستردن وسعت دادن است . حرکت به جلوبرای رسیدن به شرایط مطلوب است.در اصطلاح توسعه یعنی استفاده از امکانات ومنابع جهت بهبود بخشیدن به شرایط زندگی انسان است . این اصطلاح معمولاً به همراه کلمه اقتصادی ( توسعه اقتصادی ) به کار می‌رود .

  آب بندان[5]: در لغت به معنی استخر و آبگیر است.

  آب بندان در واقع یک استخر ذخیره خاکی بسیار بزرگ است که از گود کردن و خاک برداری یک محدوده و ایجاد دیوار خاکی دور این محدوده به وجود می آید.

  رودخانه[6] : جای رود ، بستررود ، مجرای رود .(عمید ، 714:1363 )

  رودخانه : مجرای طبیعی آب‌های ساکن کره زمین که به سوی دریا،دریاچه ویا آبگیرهای داخلی یا یک کویر یا یک روخانه اصلی و یا باتلاق وامثال آن روان باشد.

  (جعفری ،184:1366)

  رودخانه ، به مکانی که رود  روی آن جریان دارد رودخانه گویند.

  آبگیر : حوض ، تالاب ، استخر، گودال بزرگ ( عمید، 51:1363 )

  آبگیر: سرزمینی که یک رودخانه و شاخه‌های آن ، به آن ملحق می‌شوند . ( عمید،51:1363)

  آبگیر : گودال بزرگی از آب که به صورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده و جهت جمع آوری هرز آب ها برای مصارف مختلف از آن استفاده می شود.

  1-6-محدویت ها و تنگناههای تحقیق

  1 - عدم امکان دسترسی به برخی مکان‌های اکوتوریستی شهرستان به جهت صعب العبور بودن

  2- عدم همکاری ارگانها و سازمانهای مربوطه در ارائه اطلاعات.

  عدم همکاری گردشگران در پر کردن پرسشنامه

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-7منابع مورد استفاده فصل اول: :

  جعفری ،عباسی ، 1364، فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی ، تهران ، کارون

  حافظ نیا ، محمد رضا ، 1389 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران،سمت

  ذوالفغاری ،حسن ، 1392،آب و هواشناسی توریسم ، تهران،سازمان انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه

  عمید ،حسن،1363 ، فرهنگ عمید ، تهران ، سپهر

   

  [1] ECOTOURISM

  [2] TOURISM

  [3] CITY

  [4] SIAHKAL

  [5] POND

  [6] RIVER

  Abstarct

  Approachesop in the ecotourism river and bafinds and of siyahkal township

  Siyahkal township is placed at the south east of Guilan Province. It includes two plains and mountain areas. Considering its climate, Siyahkal has humid and semi-humid climate. The land area of this township is 1048/6 square meter and its population has been 47096 based on the statistic conducted in 2011. Due to existence of three major rivers, many pools, and basins, waterfall, dense forests, forbidden hunting areas and fauna reserves, Siyahkal has many potential to be expanded regarding ecotourism.The present study has concentrated on one of the ecotourism attraction i.e. rivers and basins and it has conducted with regard to tourism attractions around water resources.The main goal of the present study is identifying and recommending rivers and basins and dams of Siyahkal township, determining ecotourism capabilities at the margin of basins and dams and rivers in order to develop tourism in Siyahkal, offering strategies to expand nature guides at the margin of rivers, basins and dams, suggesting development and expansion of facilities and installation for tourists and saving dams and pools which are at the subject of destruction.This study has used description-analytical method to formulate theoretical principles: descriptive method for data of the research and analytical method for field studies. Researching in books articles, and newspapers was used at the part of theoretical principles. Required data was gathered by distribution of questionnaire and extracting data from that and also by providing photos and observing considered phenomena at the part of field study.Tools to gather data includes questionnaire, books, tables, diagrams and computer. Statistical society of Siyahkal was a sample of tourists from Siyahkal. The sample includes 321 tourists based on Cochran table. At the end, after collecting data for theoretical principles of the research, questionnaires were collected and data extraction was conducted based on what strategies do exist to develop ecotourism at the margin of rivers and basins of Siyahkal. Obtained data showed that constructing coastal park, developing and improving communicational roads, introducing ecotourism attractions at radio and television, advertisements and marketing and also creating residential and service centers for tourist are offering strategies for the main question of the study. In addition, other results obtained by designing secondary questions. Most of the tourists travel toward this township to see natural attractions such as mountains, forests and rivers. They believed that ecotourism attractions of Siyahkal have not been deliberately used. They expressed that development of ecotourism may create employment and decrease unemployment. They also believed that by increasing residential and service centers, their length of stay in Siyahkal would be increased too. In addition, they expressed that spring and summer are the most suitable seasons to use nature of this township.Finally, some suggestions were offered to remove barriers and problems. Creating coastal park at the margin of rivers and basins, defining wild park along road of Siyahkal to Deilaman, constructing residential and welfare centers for tourists at the township and target area, providing advertising plans to introduce ecotourism attractions more and more, providing water sport plans and matches around water resources were some of suggestions to remove existing barriers.

  Keyword: Approachesop،development، ecotourism،river،pond

 • فهرست:

   

  عنوان                                             فهرست مطالب                                       صفحه

  چکیده   ...................................................................................................................................   ص

  مقدمه ........................................................................................................................................  1

  فصل اول: کلیات تحقیق                                                 11-3

  1-1- بیان مسئله ....................................................................................................................... 5

  1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................  6

   1-3 اهداف تحقیق...............................................................................................................    7

          1-3-1- هدف کلی .................................................................................................     7

          1-3-2 – اهداف ویژه و کاربردی ...........................................................................     7

   1-4- سوالات و فرضیه تحقیق ............................................................................................  8

          1-4-1-سوالات تحقیق  ............................................................................................   8

          1-4-2- فرضیه های تحقیق......................................................................................    8

  1-5 – تعریف واژه ها و مفاهیم .........................................................................................    8

  1-6- محدودیت ها و تنگناها تحقیق .................................................................................... 10

  1-7- منابع فصل اول..............................................................................................................11.

  فصل دوم :ادبیات تحقیق                                              36-12           

  2 -1- پیشینه تحقیق .........................................................................................................    13 

  2-2- مفاهیم و تعاریف ...................................................................................................     14

  مفهوم وتعریف توریسم .........................................................................................  14

  عنوان                                             فهرست مطالب                                          صفحه

  مفهوم وتعریف اکوتوریسم ..............................................................................................  20

  اکوتوریسم درجهان و ایران...............................................................................................  21

  محیط های گوناگون اکوتوریسم در ایران.........................................................................   23

  انواع اکوتوریست.............................................................................................................    26

  اکوتوریسم پایدار...............................................................................................................  28

  مکاتب و نظریه ها ................................................................................................ 30

  منابع فصل دوم.....................................................................................................  35

  فصل سوم :روش اجرای تحقیق                                           90-37                               3-1 معرفی محدوده مورد مطالعه ...................................................................................................  38

       3-1-1موقعیت جغرافیایی  ......................................................................................................   38       

       3-1-2مشخصات محیط طبیعی.................................................................................................. 38

       3-1-3مشخصات اجتماعی و جمعیتی ........................................................................................64

  ویژگی های اقتصادی شهرستان سیاهکل......................................................................... 70

  مشخصات کالبدی – فضایی............................................................................................ 74              

  3-2 - روش تحقیق و مراحل آن ..................................................................................................    80

           3-2-1- روش تحقیق ......................................................................................................    80

           3-2-2- مراحل تحقیق.......................................................................................................   81

           3-2-2-1- گردآوری داده ها و اطلاعات ............................................................................ 81

           3-2-2-2- سازماندهی داده ها و اطلاعات .................................................................       81

          3-2-2-3- تحلیل اطلاعات ..................... ...................................................................       82

          3-2-2-4- نتیجه گیری .................................................................................................      82

    عنوان                                               فهرست مطالب                                       صفحه

  3-3- جامعه آماری ، نمونه و حجم آن .......................................................................................       83

           3-3-1 – جامعه آماری ..........................................................................................................  83

           3-3-2- جامعه نمونه ........................................................................................................      83

          3-3-3- حجم نمونه ............................................................................................................     83

  3-4- متغیرها و شاخص های تحقیق ...........................................................................................      83

            3-4-1 متغیر های تحقیق ...............................................................................................       83

             3-4-2- شاخص های تحقیق .........................................................................................     84

  3-5 مقطع زمانی تحقیق ..................................................................................................................    86

  3-6- مدل مفهومی تحقیق ..............................................................................................................    86

  3-7- تکنیک های تحقیق .................................................................................................................  88

  3-8 منابع فصل سوم  ......................................................................................................................  89

  فصل چهارم : یافته های تحقیق                                                132-91

  4-1-یافته های توصیفی .................................................................................................................  92

      4-1-1- راهکارهای توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر ها .............................   92

      4-1-2- مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان ....................................................................   92

      4-1-3- زمینه های اکوتوریسم و توسعه گردشگری ................................................................ 98

  4-1-4- اکوتوریسم و توسعه گردشگری ................................................................................. 105

  4-1-5- اکوتوریسم و افزایش درآمد .......................................................................................107

  4-1-6- زیر ساخت ، تبلیغات و بازاریابی و توسعه گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم ...........108

  4-1-7 – اکوتوریسم و اشتغال ................................................................................................110

  عنوان                                          فهرست مطالب                                          صفحه

   

  4-1-8- امکانات و فعالیت گردشگری ...................................................................................112

  4-1-9- اکوتوریسم و برنامه ریزی زمانی...............................................................................117

  4-1-10- نقاط قوت ..............................................................................................................124

  4-1-11- نقاط ضعف.............................................................................................................124

  4-1-12-فرصتها ................................................................................................................... 125

  4-1-13- تهدید ها ................................................................................................................125

  4-2- یافته های تحلیلی – استنباطی ................................................................................................127

  4-3- منابع فصل چهارم ............................................................................................... ................ 132

  فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات                        144-133                              

  5-1- جمع بندی مطالب....................................................................................................................134

  5-2- نتیجه گیری .............................................................................................................................136

  5-3- پیشنهادات و توصیه ها ...........................................................................................................141

  5-4- منابع فصل پنجم......................................................................................................................143

  منابع مآخذ .............................................................................................................................      144

  پیوست.

  چکیده  انگلیسی

  منبع:

  منابع و ماخذ:

   

  ارمغان ، سیمین ، 1386 ، توریسم و نقش آن در جغرافیا ، تهران ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامشهر

  اصلاح عربانی ، ابراهیم و همکاران ، 1387،کتاب گیلان ، جلد اول ، تهران ، گروه پژوهشگران ایران

  اصلاح عربانی ، ابراهیم و همکاران ،1387، کتاب گیلان ، جلد سوم ، تهران ، گروه پژوهشگران ایران

  اصلاح عربانی،ابراهیم و همکاران ، 1387،کتاب گیلان ، جلد دوم ، تهران ، گروه پژوهشگران ایران

  امیدی ، سالار، 1387، برنامه ریزی اکوتوریسم در دهستان چوبر شفت ، پایان نامه  کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد رشت ، گروه جغرافیا

  آسایش حسین ، 1374 ، اقتصاد روستایی ، تهران ، پیام نور

  بدری ، علی و همکاران ، 1390،راهبردهای اکوتوریسم در شهرستان مریوان  ، تهران ، نشریه پژوهش های روستایی

  بذر پرست ، مجید ، 1382،اکوتوریسم در قلعه رودخان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد رشت ، گروه جغرافیا

  توفیق ، ف ، 1384 ، آمایش سرزمین ، تهران ، مرکز مطالعات معماری و شهرسازی

  جعفری ،عباسی ، 1364، فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی ، تهران ، کارون

  جمال زاده ، فریبرز و همکاران ، 1384 ، ارزیابی توان کاربری اکوتوریسم در حاشیه رودخانه های مهم استان گیلان – رشت

  حافظ نیا ، محمد رضا ، 1389، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران ، سمت

  حیدری ، آردی ، طیبه و همکاران ، اهمیت اقتصادی آب بندانها در حاشیه جنوبی دریای خزر ، نشریه شیلات

  ذوالفغاری ، حسن ، 1392، آب و هواشناسی توریسم ، تهران ، سازمان انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه

  رابینو ، ه، ل، 1366، ولایات دارالمرز گیلان ، رشت ، طاعتی

  روحبخش ، حسینعلی و همکاران ، 1391 ، استان شناسی گیلان ، تهران ، شرکت چاپ

   

  زاهدی ، شمس السادات ، 1385، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار ، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی

  سازمان جهانی جهانگردی ، 1390، برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی

  سفید شیر کوهی ، علی ، 1382،بررسی اکوتوریسم تالاب انزلی با تاکید بر توانمندیها و قابلیت ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،گروه جغرافیا

  سند توسعه شهرستان سیاهکل ، فرمانداری سیاهکل

  شادپور ، آرش ، 1382،اکوتوریسم دره تا رود با تاکید بر قابلیت ها و محدودیت های اقلیمی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، گروه جغرافیا

  صفائیان ، نصرت ا... و همکاران ] مطالعات پیرامون آب  بندانها در حاشیه جنوبی دریای خزر ، نشریه شیلات

  عبدا... زاده ، آمنه ، 1387،بررسی اکوتوریسم در دهستان چوبر شفت ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، گروه جغرافیا

  عمادی ، سارا ، 1383، مدیریت اکوتوریسم ، نشریه تدبیر

  عمید ،حسن،1363 ، فرهنگ عمید ، تهران ، سپهر

  فاخته ، قربان ، 1386 ، نگاهی به گیلان زمین، تهران ، لوح زرین  

  کشوردوست ، علی رضا ، 1391 ، مکتب های جغرافیایی ، رشت – بازرگان

  کشوردوست ، مانا ، 1383،شناسایی توانهای گردشگری شهرستان سیاهکل ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، گروه جغرافیا

  مولایی هشجین ، نصرا ... ،1374 ، پژوهشی در ساختار جمعیتی منطقه زلزله زده رودبار، تهران ، ارشاد

  نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن ، 1375 ، مرکز آمار ایران

  نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن ، 1385 ، مرکز آمار ایران

  نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن ، 1390 ، مرکز آمار ایران

  ودیعی ، کاظم ، 1370 ، روش تحقیق در جغرافیا ، چاپ دوم ، تهران ، دهخدا

  وزیری ، امیر رضا ، 1387،اکوتوریسم و راهکارهای توسعه ، سیاست روز

   

   

   

  سایر منابع :

  اداره هواشناسی استان گیلان www.gilmet.ir

  اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان

  استفاده از نرم افزار Excel

  استفاده از نرم افزار Spss

  سایت اینترنتی WWW.ParsmodIr.ir

  سایت مرکز آمار ایران WWW.Sci.Org.ir

   


موضوع پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, نمونه پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, جستجوی پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, فایل Word پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, دانلود پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, فایل PDF پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, تحقیق در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, مقاله در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, پروژه در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, پروپوزال در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, تز دکترا در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, پروژه درباره پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, گزارش سمینار در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل, رساله دکترا در مورد پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی چکیده تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده است. محدوده مورد مطالعه در این ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: برنامه ریزی توریسم این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی به راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در تنگه واشی حوضه جلیزجند شهرستان فیروزکوه پرداخته و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. حوزه جلیزجند به دلیل داشتن طبیعت بکر و وجود تفرجگاه تنگه واشی در خود و نزدیکی به تهران از ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش های خاصی از مناطق کوهستانی دو شهرستان لاهیجان و ماسال در استان گیلان می باشد که به بام سبز معروف هستند. بام سبز لاهیجان که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته در وسط شهر لاهیجان در 40کیلومتری شهر رشت واقع شده است. این بام سبز در قله ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات (M.Sc) سال تحصيلي 1390- 1389   چکيده به منظور بررسي و پيش‌بيني الگوي پراکنش کفزيان مهم اقتصادي، داده‌هاي صيد 10 گونه

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

ثبت سفارش