پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز)

word 1 MB 31289 147
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۳۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

  چکیده

  حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء‌ کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است.بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی (مطالعه گروه صنعتی انرژی سبز) صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران ارشد کلیه شرکتها، مدیران میانی و کارشناسان مالی و منابع انسانی  گروه صنعتی انرژی سبز به تعداد 74 نفر تشکیل میدهند که جهت بالا بردن اعتبار تحقیق کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل اطلاعات بدست آمده از نرم افزار spss استفاده شد و نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی، نیروی انسانی متخصص، حمایت دولت، وجود نرم افزارهای مناسب، توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی و حمایت مدیران ارشد به عنوان متغیرهای مستقل و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  کلید واژه ها: حسابداری، منابع انسانی، حمایت دولت

  فصل اول

  کلیات تحقیق


  1–1- مقدمه

  حسابداری منابع انسانی درحقیقت شناخت بی سابقه یک اصل از اصول مدیریتی را در مورد ارزش مادی منابع انسانی در سازمان میسر می‌سازد. اصلی که در گذشته مدیران هیچ‌گونه تفکری در مورد آن نداشتند و به آن کاملاً بی توجه بودند، ولی امروزه با توجه به دستاوردهای حسابداری منابع انسانی توجه مدیران به مسائل نگهداری و استفاده بهینه از منابع انسانی بیش از پیش جلب  شده است. (طوسی ،1371 : 39 )

  هدف دیگر حسابداری منابع انسانی فراهم کردن اطلاعات  لازم در جهت اداره  موثر و کارآمد نیروی انسانی توسط مدیریت است. سیستم حسابداری منابع انسانی اطلاعات لازم را در مورد بهای تمام شده و ارزش افراد، برای سازمان‌ها آماده می‌سازد و نیازهای خاص سازمان را در این زمینه پاسخگو می‌باشد .( همان)  اکنون بهتر است قبل از هر چیز درباره تاریخچه و دلایل پیدایش حسابداری منابع انسانی اندکی بدانیم تا با دید بهتری بتوانیم این مبحث را پیگیر شویم.  حسابداری یکی از شاخه‌های علوم انسانی است که در پی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد. و حسابداری منابع انسانی نیز یکی از  زیرشاخه‌های جدید آن است که نسبت به زیرشاخه‌های دیگر این شاخه تنومند از عمر کمتری برخوردار است .

  پس ضرورت نگاهی جدید به منابع انسانی در چارچوب مفاهیم حسابداری آشکار می‌شود، تا نیازهای اطلاعاتی مدیران و سایر استفاده کنندگان را در رابطه با این منبع استراتژیک تحت سیستمی به نام حسابداری منابع انسانی تا مین نمایند. در این فصل به بیان کلیات تحقیق شامل؛ بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق،اهداف و سوال­های تحقیق، فرضیه­ها و مدل مفهومی تحقیق، قلمرو تحقیق وتعریف  اصطلاحات تخصصی می­پردازیم.

   

  1–2-  بیان مسأله

  رشد و توسعه دانش با توانمندی منابع انسانی شکل میگیرد و ارزش­گذاری، سنجش و گزارشگری دارایی­های انسانی در چارچوب حسابداری منابع انسانی تعریف شده است. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است و بنابرماهیت فعالیت برخی از سازمانها و مؤسسات، استفاده از آنها لازم و ضروری است و در بیشتر سازمانهای دانش محور متواند مورد استفاده قرار گیرد.

  در جهان رو به پیشرفت امروز منابع انسانی سهم به سزایی در رشد و توسعه سازمان‌ها و بالطبع جوامع بر عهده دارد. ارزش منابع انسانی و توانمندی آن به عنوان یکی از دارایی‌های اصلی سازمان­های امروزی تلقی می­شود. الزامات و محورهای توسعه، جهان مبتنی بر اقتصاد جامعه بشری را به وجود آورده است.در این اقتصاد برخلاف گذشته دانش در تولید ثروت نقش غالب دارد. رشد و توسعه دانش با توانمندی منابع انسانی شکل می­گیرد و ارزش گذاری، سنجش دارایی‌های انسانی و گزارشگری آن در چارچوب حسابداری منابع انسانی تعریف شده است. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقای کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است و بنابر ماهیت فعالیت برخی از سازمان‌ها و مؤسسات، استفاده از آن لازم و ضروری است و در بیشتر سازمان‌های دانش محور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات متعدد از ابتدای طرح موضوع حسابداری منابع انسانی در جهان بیانگر این موضوع است که سیستم ارزشیابی منابع انسانی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. حسابداری منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب، رشد و بهبود، حفظ و نگهداری، بهره برداری، ارزشیابی و جبران خدمات منابع انسانی را تهیه و ارائه می‌کند. این سیستم به عنوان چارچوب و ابزاری برای متخصصان منابع انسانی و مدیران تلقی می‌شود. در مدیریت جدید سعی بر ارزش گذاری دارایی‌ها و به ویژه منابع انسانی است. همان‌طور که بحث در خصوص فواید و اهمیت سیستم حسابداری مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم های اطلاعاتی مدیریت توضیح واضحات خواهد بود، پرداخت به موضوع اهمیت و نقش حسابداری منابع انسانی نیز از این دست است. متأسفانه علیرغم اینکه بیش از نیم قرن از تولد سیستم حسابداری منابع انسانی می‌گذرد، تاکنون هیچ‌گونه حرکت جدی و بنیادی در راستای راه اندازی این سیستم در کشور و یا آسیب شناسی عدم اجرای این سیستم مشاهده نگردیده است بنابراین آنچه در این راستا ضروری و مهم است بحث، بررسی و انجام تحقیقات پیرامون بررسی موانع  استقرار این سیستم بر اساس مفاهیم و مفروضات موجود و انتخاب بهترین رویه برای ارزش گذاری منابع انسانی در ایران مطابق با ساختارهای فرهنگی و ارزشی و شرایط اقتصادی موجود از بین نظریات متعدد می­باشد.

  تحقیق حاضر، بر آن است تا با شناسایی موانع استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت­های ایرانی، قدمی هرچند کوچک در راستای رفع این معضل بردارد.

   

  1–3- ضرورت انجام تحقیق

  تحقیقات متعدد از ابتدای طرح موضوع حسابداری منابع انسانی در جهان، بیانگر این موضوع است که سیستم ارزشیابی منابع انسانی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. حسابدار منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب، رشد و بهبود، حفظ و نگهداری، بهره برداری، ارزشیابی و جبران خدمات منابع انسانی را تهیه و ارائه نماید. این سیستم به عنوان چارچوب و ابزاری برای متخصصان منابع انسانی و مدیران تلقی شود. در مدیریت جدید سعی بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و به ویژه منابع انسانی است. بدین ترتیب برای همگام شدن با تحولات جامعه جهانی و استفاده از فرصت‌ها، نیاز به تغییر نگرش در تمامی جنبه‌ها وجود دارد. حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نیازمند تغییر و دگرگونی است. با این تغییر باید نگرش به دارایی‌ها تغییر کند.

  سیستم حسابداری منابع انسانی که در آن ارزش سرمایه انسانی پردازش و گزارش می­شود با همه کمی و کاستی‌های موجود، از ابزار و لوازم جهان امروز محسوب می‌شود. همان‌طور که بحث در خصوص فواید و اهمیت سیستم حسابداری مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های  اطلاعاتی مدیریت، توضیح واضحات خواهد بود، پرداختن به موضوع اهمیت و نقش حسابداری منابع انسانی نیز از این دست می‌باشد.

  متأسفانه علیرغم اینکه بیش از نیم قرن از تولد سیستم حسابداری منابع انسانی می­گذرد، تاکنون هیچ‌گونه حرکت جدی و بنیادی در راستای راه اندازی این سیستم در داخل کشور و یا آسیب شناسی عدم اجرای آن مشاهده نگردیده است. جامعه آماری منتخب نیز از هولدینگ­های بزرگ کشور می‌باشد که در دو حوزه مختلف (سرمایه گذاری و بازرگانی) فعالیت می‌نماید ولی علیرغم کمیت قابل توجه واحدهای مالی و منابع انسانی در این مجموعه‌، طی سال‌های اخیر گردش و نوسان منابع انسانی بسیار بالایی را تجربه نموده­ است که حکایت از عدم حساسیت لازم جهت کنترل این روند و حفظ منابع انسانی در این جامعه را دارد. بنابراین آنچه در این راستا ضروری و مهم می­نماید، بحث و بررسی و انجام تحقیقات پیرامون شناسایی موانع استقرار این سیستم در ایران می­باشد.

   

   

  1-4- اهداف تحقیق:

  شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

  شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

  شناخت  تأثیر حمایت دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

  شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

  شناخت تأثیر توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

  شناخت تأثیر حمایت مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.

   

  1-5- سوالات تحقیق:

  آیا  آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟

  آیا نیروی انسانی متخصص بر استقرار حسابداری  منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟

  آیا حمایت دولت بر استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟

  آیا وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟

  آیا  توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟

  آیا  حمایت مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟

  1–5- قلمرو تحقیق

  1-5-1-قلمرو موضوعی

  موضوع تحقیق شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی(گروه صنعتی انرژی سبز) می­باشد که موانع را با الگو گرفتن از پیشینه تحقیقات در این زمینه استخراج نموده ایم.

  1-5-2-قلمرو مکانی :

  قلمرو مکانی این تحقیق گروه صنعتی انرژی سبز و شرکتهای تابعه آن می باشد .

  1-5-3-قلمرو زمانی :

  انتخاب موضوع و مطالعات اولیه این تحقیق از مهر ماه 1390  شروع و در آبانماه  1392، به سرانجام رسیده است

  Identify barriers to the implementation of human resource accounting system in Iranian companies
  (case Study: Green Energy industrial Group)

  Abstract:

  Accounting, human resources, accounting, a new approach that is relatively short-lived. Human resource accounting can be seen as a fusion of two areas of human resource management and accounting. Value accounting, human resources, with little resources, improving the efficiency of human resource management and personnel policy provides opportunities for evaluation. The present study aimed to identify barriers to the implementation of human resource accounting system in Iranian companies (Study Group Green Energy Technology) is performed. Comprehensive statistical study of all the company's senior executives, middle managers and financial and human resources professionals of green energy industry groups 74 people comprise the entire community to raise research funding has been considered as examples. Questionnaire used to collect the data needed to investigate the reliability test using Cronbach's alpha male was approved.As a Senior Human Resource Accounting System as independent variables and the dependent variable, there was a significant relationship.

   

  Keywords: Accounting, human resources, government support

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1–1- مقدمه. 2

  1–2-  بیان مسأله. 4

  1–3- ضرورت انجام تحقیق. 5

  1-4- اهداف تحقیق. 7

  1-5- سوالات تحقیق. 7

  1–5- قلمرو تحقیق. 8

  1-5-1-قلمرو موضوعی.. 8

  1-5-2-قلمرو مکانی 8

  1-5-3-قلمرو زمانی 8

  1-6- مدل مفهومی تحقیق. 8

  1-7- واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 9

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  مقدمه. 12

  2-1-بخش اول: مدیریت منابع انسانی.. 14

  2-1-1- تعریف و مفهوم  مدیریت منابع انسانی.. 15

  2-1-2 - ظهور مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 16

  2-1-3 -اهداف مدیریت منابع انسانی 18

  2-1-3-1 -اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سازمان 19

  2-1-3-2-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سهامداران و سرمایه گذاران 19

  2-1-3-3-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با مشتریان 20

  2-1-3-4-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان 20

  2-1-4 -ارتباط مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی 20

  2-1-5 - مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی   21

  2-2- بخش دوم : حسابداری منابع انسانی.. 33

  2-2-1 تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 33

  2-2-2- مفهوم حسابداری منابع انسانی.. 39

  2-2-3- حسابداری منابع انسانی و هزینه‌های نیروی انسانی.. 42

  2-2-3-1- هزینه‌های اولیه 42

  2-2-3-2 -هزینه‌های جایگزینی.. 43

  2-2-4- اهداف حسابداری منابع انسانی 45

  2-2-5 - ویژگی‌های حسابداری منابع انسانی 47

  2-2-6 - نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها 48

  2-2-7 - مدل‌های اندازه گیری  حسابداری منابع انسانی 51

  2-2-8-کاربردهای حسابداری منابع انسانی.. 56

  2-2-8-1 -کاربرد حسابداری منابع انسانی در فرایند مدیریت منابع انسانی.. 56

  2-2-9 - دلایل توسعه حسابداری منابع انسانی 66

  2-2-9-1 - سطح  کلان. 66

  2-2-9-2 – سطح خرد. 66

  2-2-10- مزایای حسابداری منابع انسانی.. 67

  2-2-11- نظریات محققان  در زمینه حسابداری منابع انسانی 71

  2-2-12- نیروی انسانی به عنوان دارایی 74

  2-2-13- ساختار اقتصادی ایران. 77

  2-2-14 - موانع استقرار  حسابداری منابع انسانی.. 79

   

  2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیق. 82

  2-3-1 - تحقیقات داخلی.. 82

  2-3-2- تحقیقات خارج از ایران. 83

  2-4- آشنایی با سازمان مورد مطالعه. 86

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1-مقدمه 91

  3-2- روش تحقیق. 92

  3-3- جامعه آماری.. 92

  3-4- نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 92

  3-5- روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌های تحقیق. 93

  3-6- روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری.. 94

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1- مقدمه. 97

  4-2- آمار توصیفی.. 99

  4-2-1- جنسیت.. 100

  4-2- سابقه کار 101

  4-2-3- تحصیلات.. 102

  4-3- آمار استنباطی.. 103

  4-3-1-آزمون فرضیه اول. 103

  4-3-3-آزمون فرضیه دوم. 104

  4-3-4- آزمون فرضیه سوم. 105

  4-3-5- آزمون فرضیه چهارم. 106

  4-3-6- آزمون فرضیه پنجم. 107

  4-3-7- آزمون فرضیه ششم. 108

  4-4- نتایج حاصل از رگرسیون متغیرهای تحقیق. 109

  فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

  5-1 مقدمه. 112

  5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی.. 113

  5-2-2- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 113

  5-2-3- نتایج حاصل از رگرسیون. 116

  5-3- پیشنهادات.. 117

  5-4- مشکلات و محدودیت های پژوهش 120

  5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 121

  منابع و مآخذ 122

  الف) منابع فارسی.. 122

  ب) منابع انگلیسی.. 125

  پیوست‌ها 129

  چکیده انگلیسی.. 137

   

  منبع:

  الف) منابع فارسی

  1- ابطحی، سید حسن، 1375، مدیریت منابع انسانی، انتشارات پیام نور.

  2- اریک، جی فلامهولتز، 1379، حسابداری منابع انسانی، ترجمه ی زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی.

  3- اریک، جی فلامهولتز، 1379، حسابداری منابع انسانی، ترجمه ی زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی.

  4- اعتمادی، حسین، شهریاری، محمد رحیم، 1375، بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ایران، فصل نامه ی پژوهشی در بررسی های مالی، سال چهارم، شماره 16و 17.

  5- اوسکاران،اوما، صایبی،محمد، شیرازی، 1384،روش های تحقیق در مدیریت، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی،چاپ سوم،تهران.

  6- بختیاری، پرویز، 1376، حسابداری منابع انسانی ابزاری جهت افزایش اثر بخشی مدیریت، مجله حسابدار، ماهنامه ی انجمن حسابداران ایران، شماره 22.

  7- بشیرالبرداویل، سحر، 2012، بررسی کاربردحسابداری منابع انسانی درسازمانهای بزرگ نیمه دولتی درنوار غزه.

  8- بلکویی، احمد،1372، تئوری حسابداری اجتماعی، تهران: ترمه .

  9- پارکر و دیگران، 1373، حسابداری و منابع انسانی ،مترجم : ناصر میر سپاسی ،تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی .

  10- جوادین، سید رضا، 1384، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.

  11- حاجی کریمی، عباسعلی،  رنگریز، حسن، 1379، مدیریت منابع انسانی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.

  12- حسابداری منابع انسانی1386، نیاز امروز، روزنامه تهران امروز ،شماره 142. 8 .

  13- حسن قربان، زهرا، 1378، حسابداری مالی برای سیاست های منابع انسانی، مجله حسابدار، ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران، شماره 134.

  14- حسن قربان، زهرا، 1379، حسابداری منابع انسانی تجویزی یا توصیفی، نشریه حسابدار، شماره 140.

  15- حسن قربان، زهرا، 1379، حسابداری منابع انسانی تجویزی یا توصیفی، نشریه حسابدار، شماره 140.

  16- حسن قربان، زهرا، 1379، حسابداری منابع انسانی، نشریه تدبیر، شماره 101.

  17- حسن قربان، زهرا، 1379، حسابداری منابع انسانی، نشریه تدبیر، شماره 101.

  18- خاکی، غلامرضا، 1375، حسابداری و ممیزی منابع انسانی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، شماره 78.

  19- خانی، عبدالله،1376، بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت و از دیدگاه مدیران با سابقه. تهران:دانشگاه تربیت مدرس.

  20- دوانی، غلامحسین ،1374، چالش جدید سرمایه های انسانی، ماهنامه حسابداری. شماره 130.

  21- رضایی ،رضا،1383، مروری بر حسابداری منابع انسانی،  مجله الکترونیکی سیستم گروپ.شماره 7. 5 .

  22- سیگل و مارکونی،1373، حسابداری رفتاری ،مترجم: علی رحمانی،تهران  : مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  23- طوسی، محمد علی، 1371، حسابداری دارایی انسانی، مجله ی مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره ی 16.

  24- کرلینجر. فردریک نیکلز، 1374،مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تهران : آوای نور.

  25- لطیفی، فریبا، 1366، نگاهی بر حسابداری منابع انسانی، مجله حسابدار، ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره ایران، شماره 30.

  26- لی. دی. پاکر، کنت. آر. فریز و دیوید تی. اوتلی، 1373، حسابداری منابع انسانی، ترجمه ناصر میر سپاسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  27- مفتخر، علی، 1375، بهسازی منابع انسانی، ماهنامه ی علمی آموزشی تدبیر، شماره 67.

  28- موتمنی، علیرضا، همتی، امین، مرادی، هادی، مصطفایی، سالومه، 1390، شناسایی و اولویت بندی موانع استقرار سیستم های حسابداری منابع انسانی در سازمان ها، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، 1و2.

  29- میر سپاسی، ناصر، 1373، حسابداری و منابع انسانی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران.

  30- میر سپاسی، ناصر، 1373، مدیریت یا کنترل، کندوکاوی در جنگل نظریه های جدید، مجله ی علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره 26و 27.

  31- میر سپاسی، ناصر، طبری، مجتبی، 1377، ساختار قابل انعطاف منابع انسانی در شرایط تولید به هنگام، مجله ی علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره 36.

  32- میرسپاسی، ناصر، 1377، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، نگرش راهبردی، انتشارات امیر، چاپ هفدهم.

  33- نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم، 1375،روشهای تحقیق و چگو.نگی ارزشیابی آن در علوم انسانی تهران: انتشارات بدر.

  34- وادیزاده ،کاظم،  عیسایی خوش، احمد،   بی تا، چالشهای استقرار حسابداری منابع انسانی در ایران ، حسابداران رسمی ایران.

   

  ب) منابع انگلیسی

  1- Armstrong, M., (1989), Personnel and the bottom line, London: Institute of Personnel Management.

  2- Barney, J.B., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1), pp. 99–120.

  3- Beardwell, Julie & Claydon, (2007), Human Resource Management- a contemporary Approach, Prentice Hall 5th edition published.

  4- Becker, B. E. & Huselid, M. A. (2006), Strategic human resources management: Were do we go from here?, Journal of Management, 32 (6), pp. 898-925.

  5- Becker, B., Huselid, M., Pickus, P., Spratt, M., (1997), HR as a Source of Shareholder Value: research and Recommendations, Human Resource Management, 36, 1, p. 39.

  6- Becker, G.S., 1975, Human Capital, Sec. ed., National Bureau ofEconomic Research, N.Y,p. 45

  7- Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Mills, D.Q., Walton, R. E. (1984), A Conceptual View of HRM in Managing Human Assets, Free Press, New York, Chap.2.

  8- Bonits, N. Dragonetti, N.C., Jacobsen, K. and Roos, G. 1999 The Knowledge tool box: A review of

  9- Cusworth and Franks, T., (1993), Managing Projects in Developing Countries, Longman, New York (see Chapters 5 and 10).

  10- Dawson , c, Human Resource Accounting: From Presciption to Description , Managerial Decision , Vol.32 , No.6 ,1994 , PP.35-40

  11- Fajana, S., (2002), Human resource management: An introduction, 1st Edition, Lagos: Labofin and Company.

  12- Ferner, A., (2003), Foreign multinationals and industrial relations innovation in Britain, in Edwards, P. (ed.) industrial Relations in Britain, 2ndeds, Oxford: Blackwell.

  13- Flamholtz, E., (1973), Human Resource Accounting: A review of theory and research,  Journal of Management Studies, 11, pp. 44–61.

  14- Flamholtz, E.G., KannanNarasimhan,R. and Bullen, M.L. 2004 Human resource accounting

  15- Fombrun, C.J., Tichy, M.M. and Devanna M. A., (1984), Strategic Human Resource Management, New York: John Wiley.

  16- Greer, C.R., (1995), Strategy and Human Resources, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

  17- GroÈjer, J.E, and Johanson.U, 1997 COMMENTARY Current development in human resourcecosting and accounting Reality present, researchers absent?.Accounting Auditing & AccountabilityJournal, Vol. 11 No. 4, 1998 pp. 495505.

  18- Guest, D. E., (1987), Human Resource Management and Industrial Relations, Journal of Management Studies, 24, pp. 503–521.

  19- Guest, D., (1992), Employee Commitment and Control, in Hartley, J. and Stephenson, G., Employee Relations, Oxford, Blackwell.

  20- Hendry, C. and Pettigrew, A.M., (1990), Human Resource Management: An agenda for the 1990s, International Journal of Human Resource Management, 1(1), pp. 17–43.

  21- Hermansson, R. 1984 Accounting for human assets, Occasional paper No. 14, Michigan State.

  22- Hiley, M., (1999), The Strategic Role of Human Resources in Corporate Strategies, in F. Analoui’ Effective Human Resource Development: A challenge for developing countries, Ashgate, Aldershot, UK.

  23- Hudson, W. I., 1993, Intellectual Capital, John Wiley & Sons Inc, N.Y., p.16.

  24- Huselid, M.A., Jackson, S.E. and Schuler, R.S., (1997), Technical and Strategic Human Resource Management Effectiveness as Determinants of Firm Performance, Academy of Management Journal, 40, pp. 171–188.

  25- Niehaus, R. (1995), Strategic HRM, Human Resource Planning, 18 (3), 53+.Retrieved November 9, 2009, from http://www.questia.com/reader/print (1-11).

  26- Novin A. & Bullen M. (2009). Human Resource Accounting's Role In Organizational Sustainability. Clayton State University, Morrow, Georgia.

  27- Ogan, P. 1988. Assessing the impact of human resource accounting information on managerialdecisions: a field experiment, Personnel Review, March, pp. 2935.

  28- Okpala P. & Chidi O. (2010).Human Capital Accounting and its Relevance to Stock Investment Decisions in Nigeria, University of Lagos, Nigeria. The European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 21 (2010). pp. 64-76

  29- Purcell, J., (1999), Best practice and best fit: chimera or cul-de-sac?, Human Resource Management Journal, Vol. 9, No .3, pp. 26-41.

  30- Schaffhauser.M &kanter.L 2004 Human Resource in Accounting Systems. Available atwww 2020 software.com

  31- Schuler, R. S., & Jackson, S. E., (1987), Linking competitive strategies with human resource management practices, Academy of Management Executive, 1, pp. 207-219.

  32- Schuler, R.S., (1992), Linking the People with the Strategic Needs of the Business, Organizational Dynamics, pp. 18–32.

  33- Sharma Sh. & Shukla R. (2010).Application of Human Resource Accounting in Heavy Industries.samriddhi, 2010 S-JPSET : ISSN : 2229-7111, Vol. 1, Issue 2.

  34- Sunder, S. 1997, Theory of Accounting and Control, South-Western Publishing, Cincinti,p 36.

  35- the tools available to measure and manage tangible resources. European Management Journal, Vol17 pp. 391402.

  36- today: contributions, controversies, and conclusions, Journal of Human Resource Costing & Accounting,Vol. ۸ No. ۲, pp. ۲۳۳۷.

  37- Verma Sh. & Dewe Ph. (2006). Valuing Human Resources: Perceptions and Practices in UK organizations. Birkbeck College, United Kingdom.

  38- Wangdheen, Pema., (Jan 2003), Making people management as a strategic organizational purpose, dZinchong Rigphel (Bi-annual RIM Magazine), Vol. 1; Available at: http://www.rim.edu.bt/ Publication/Archive/ rigphel/ rigphel2/ people_mgt.htm.

  39- Wood, S., (1995), The four pillars of HRM: are they connected?, Human Resource Management Journal, Vol. 5, No.5, pp.49-59.

  40- Yorks, L., (2005), Strategic human resource development, Mason, OH: Thompson South-Western.


تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), مقاله در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), پروژه درباره پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز), رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی گروه صنعتی انرژی سبز)

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد« M.A. » چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم ­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین منظور رابطه سه معیار شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود و نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

رشته مديريت صنعتي زمستان 1390 چکيده: تحقيق حاضر در پي يافتن تاثير متقابل مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت فولاد اسفراين چگونه است. به منظور پاسخگويي به سوالهاي پژوهش و ني

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی چکیده سرمایه های فکری یکی از مهمترین دارایی های سازمانی است که امروزه در سازمان ها شناخته شده است. در نگرش های نوین مدیریت بهره گیری از دارایی های چون سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه های ارتباطی در توسعه کسب کار ها نقش بسزایی دارد در این میان بانک ها به عنوان یکی از سازمان های خدماتی بهره گیری از چنین سرمایه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( (M.A مديريت دولتي گرايش مديريت مالي زمستان 1391 چکيده: هدف اين تحقيق، بررسي تاثير کاربرد فناوري اطلاعات بر عملکرد مديريت منابع انساني و عملکرد

) M.A پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( رشته : مدیریت دولتی گرایش: مدیریت سیستم های اطلاعاتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان در سال 1392 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونین دستگاه های اجرائی به تعداد ۱۷۴ نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت چکیده از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است . این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعه پژوهش، دانشگاه ...

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت کارآفريني 91شهريور  چکيده: بررسي­ها نشان مي دهد در سال­هاي اخير گرايش به کارآفريني و مباحث مربوط به آن در کشور

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

ثبت سفارش