پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

word 1 MB 31447 141
1392 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران « M.Sc. »

  گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت

  چکیده :

  هدف اصلی این تحقیق، تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده است. که پس از بررسی های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند، میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج، مدل عددی از بهره وری به نام P.N.HR ارائه گردید، که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می کرد. در مرحله سوم همان عوامل که به ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2،1و3 قرار گرفت، که این بار پس از تحلیل نتایج، مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام HR.P.S ارائه گردید. این مدل وضعیت بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می کرد. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور، برای مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.

  واژه های کلیدی :

  بهره وری منابع انسانی، پروژه، ساخت و ساز شهری، عدد فازی، استاندارد PMBOK

  فصل اول

  کلیات  تحقیق

   

   

  مقدمه

  تا به حال هیچ فرآیند تولیدی اختراع و انجام نشده است، که به کار انسانی نیازمند نباشد. بنابر این هیچ تولیدی بدون مشارکت انسان صورت نمی گیرد. نقش منابع انسانی از کار بدنی به پیشرفته ترین مرحله رسیده است، یعنی انسان بیشتر فکر کند و ماشین کار کند.

  صنعت ساخت و ساز شهری در ایران یکی از بخش های صنعت ساخت محسوب می شود که در دهه های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است، که این رشد در سال های پس از انقلاب بیشتر خود را نشان داده است. این روند نشان می دهد که متخصصان و مهندسین کشورمان به پیشرفت های قابل توجهی در این صنعت دست یافته اند و کارفرمایان، مهندسین مشاور و نیز پیمانکاران توانسته اند به تجربیات خوبی در این زمینه دست پیدا کنند.

  گرچه گفته می شود هر پروژه ساخت و سازی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر موقعیت محلی، طراحی و اجرا می باشد، اما بسیاری از عوامل موثر بر بهره وری ساخت در همه
  پروژه ها یکسان است، که البته ممکن است میزان تاثیر آنها در هر پروژه ای متفاوت باشد. بنابراین نکته ای که نباید از آن غافل شد استفاده از تجربیات گذشته در پروژه های آتی است.

  در این تحقیق با موضوع " بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری" ، همان طور که از عنوان تحقیق نیز مشخص است، فقط عامل منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است تا براساس تجربیات پروژه های گذشته فاکتورهای موثر بر این عامل در بهره وری ساخت و ساز شهری شناسائی، طبقه بندی و اولویت دهی شده و با در نظر گرفتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این فاکتورها قدمی در جهت بهبود بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری و در نتیجه رشد این صنعت در کشور در برداشته شود.

  بیان مسأله

  در اهمیت منابع انسانی همین بس که گفته اند:" امروزه سرمایه اصلی پروژه های عمرانی منابع انسانی است." برای دست یابی به اهداف پروژه و رسیدن به بهره وری معقول در پروژه ها لازم است که عوامل بهره ور در منابع انسانی شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. از آنجا که بررسی عملکرد و یافتن عوامل موثر بر بهره وری در پروژه ها امری مهم و ضروری است، پس بهتر است این وظیفه بر عهده مدیران عمرانی که همان مدیران پروژه هستند، قرار گیرد.

  در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری پرداخته می شود. با توجه به اهمیتی که منابع در پروژه های عمرانی دارند، منابع انسانی نسبت به سایر منابع همچون زمان، هزینه، مواد و مصالح کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و یا اگر بررسی شده با سرعت و به صورت مختصر بوده است. در مورد صنعت ساخت نیز، اهمیت منابع انسانی کمتر از سایر صنایع نمی باشد.

  از آنجایی که کشور ایران جزء کشورهای در حال توسعه است و نیروی کار فراوان هم در آن وجود دارد، پس لازم است که تامل بیشتری بر حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شود. اثرات مثبت و منفی که منابع انسانی بر سایر منابع و بهره وری پروژه می گذارد در موقعیت پروژه نقش مهمی دارد، که اغلب از دید مسئولین و مدیران پروژه ها نادیده گرفته می شود .

  در این راستا با ایجاد ارتباطی بین رشته های مدیریت و عمران علم جدیدی حاصل شده است که مهندسی مدیریت ساخت نامیده می شود، که یکی از محدوده های وظایف این مدیریت، مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی است.

    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  در دنیای پر رقابت امروز بهره وری یکی از مولفه های اساسی و مهم برای تضمین موفقیت و سودآوری یک صنعت یا یک پروژه می باشد. بهره وری را می توان مستقیماً به میزان کاهش هزینه و یا افزایش سود آوری نسبت داد. از آنجا که همه پروژه ها ضمن حفظ کیفیت، کاهش هزینه ها و زمان اجرا مورد نظر می باشد، لذا با بهبود بهره وری می توان میزان سود آوری پروژه را تضمین کرد. علی رغم اهمیت بهره وری در پروژه ها، مفهوم آن با توجه به جهانی شدن و رقابت های فشرده در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که ما سود پروژه های خود را از تکنیک های اثبات شده مدیریت انتظار داریم.  (Neumann et al 2003)

  اما کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران به طور مناسب و کاملاً سیستماتیک با بهره وری آشنایی نداشته و از تاثیر آن بر پروژه ارزیابی درستی ندارند.

  از آنجا که بهبود بهره وری مساوی سود بیشتر می باشد (Honna & Heal  1994,21) . پس حتی با اندک بهبودی که بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری ایجاد می کند، می توان صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و زمان رغم زد که این مسئله اهمیت تحقیق را می افزاید.

  ذکر این مسئله هم قابل تامل است که کشور ایران در خط زلزله هیمالیا قرار دارد وگسل های فراوانی در اکثر نقاط کشور وجود دارد و بیش از 130 زلزله در کشور در قرن گذشته با قدرت بالا به وقوع پیوسته است و حدود 25 زلزله بزرگ که بیش از 200,000 کشته برجا گذاشته و بسیاری از
  شهر ها و هزاران روستا را ویران کرده است و زیان های اقتصادی زیادی نیز در بر داشته است. دلیل این همه ویرانی آسیب پذیری بناها بوده است. Tabassi  2008))

  عوامل متعددی می توان برای علت ویرانی این بناها بیان کرد، از جمله طراحی ضعیف و یا استاندارد نبودن مصالح، ولی می توان به جرات می توان گفت، که بسیاری از این بناها، هم طراحی دقیق و مناسبی داشته اند و هم مصالح استانداردی در آنها به کار رفته بود. پس با این توصیفات می توان علت جدیدی برای این ویرانی ها بیان کرد به عنوان "کیفیت پایین در نظارت و اجرای ضعیف ساخت و سازها " که عامل اصلی آن منابع انسانی است.

  بهره وری یکی از موضوعات بسیار مهم در پروژه های ساخت بوده و ضامن کاهش هزینه ها و استفاده مطلوب از منابع موجود است. همچنان که برنامه ریزی های قبل از شروع پروژه تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد پروژه ها دارد، بهبود بهره وری نیز می تواند تا 30% در هزینه پروژه تأثیر گذارد.( Jiukun Dai  2009,135)

  اهداف تحقیق

  هدف از این تحقیق نگاهی جامع (شناسایی و رتبه بندی) کلیه عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری است. بهبود بهره وری در ساخت و سازها منجربه افزایش کارایی و بازدهی در پروژه ها و همچنین کسب منافع قابل توجهی از نظر زمانی و مالی خواهد شد. با انجام این تحقیق امید است تا گامی در جهت توسعه و بهبود صنعت ساخت و ساز شهری برداشته شود تا شاهد بالا رفتن کیفیت بناها در برابر زلزله و سایر بلاهای طبیعی باشیم.

  از این رو می توان اهداف این تحقیق را تفکیک کرد :

  بررسی میزان آگاهی مدیران پروژه ها، پیمانکاران ،کارفرمایان و مشاوران فعال، در زمینه
  بهره وری منابع انسانی.

  تحلیل عوامل در ایجاد افزایش بهره وری منابع انسانی.

  دستیابی و استخراج فهرستی از متداول ترین معیارهای بهره وری منابع انسانی.

  تعیین کلیدی ترین و مهمترین عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی.

  بررسی عوامل بر اساس یک رویکرد نوین(فاز اجرایی چرخه حیات پروژه).

  دسته بندی عوامل بر اساس استاندارد 1PMBOK 2012 در قالب دسته بندی 4 گانه.

  ارائه مدل 2P.N.HR جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری.

  ارائه مدل 3HR.P.Sجهت مقایسه وضعیت بهره وری منابع انسانی درشرکت های پیمانکاری.

  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

  در مطالعات قبلی در این زمینه، بیشتر به شناسایی عوامل پرداخته شده است و کمتر به میزان تاثیر این عوامل بر پروژه پرداخته شده است و یا حتی می توان گفت که فقط به تحلیل موارد بسنده کرده اند.

  تا به حال بهره وری منابع انسانی در قالب و یا با رویکردی تحت عنوان فاز اجرایی چرخه حیات بر اساس دسته بندی 4 گانه در استاندارد PMBOK 2012، برای پروژه ها مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. پس بر اساس این رویکرد نوین می توان بهره وری منابع انسانی را شناسایی و مورد تحلیل
  قرار داد.

  در پایان هم بر اساس خروجی ها و نتایج حاصل از این رویکرد نوین می توان عوامل شناسایی شده را در قالب مدل های مذکور ارائه کرد.

  Project Management Body Of Knowledge

  productivity Numbers  human resources

  human resources productivity Status

   

    سؤالات تحقیق

  بهره وری چیست ؟

  بهره وری چه اهمیتی در پیشرفت پروژه دارد ؟

  اولویت بندی این معیارها را چگونه تعیین و بررسی می کنند؟

  مدیران پروژه ها بخشی را به عنوان مدیریت منابع انسانی در پروژه خود دارند؟

   فرضیه‏های تحقیق

  از میان منابع مختلفی که بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری موثر است، با توجه به اهمیت بالا و محدودیت های زمانی و حجمی تحقیق، فقط به مطالعه بهره وری منابع انسانی پرداخته شده است.

  بررسی میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی.

  تفاوت انتخاب عوامل و میزان تاثیر هر یک از آنها از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار.

  بر اساس مطالعاتی که در گذشته انجام گرفته است عوامل بسیاری بر بهره وری تاثیر گذار هستند و رویکردهای مختلفی برای طبقه بندی این عوامل وجود دارد. بر طبق یکی از این روش ها، عوامل موثر بهره وری ساخت به سه گروه زیر طبقه بندی می شوند  (Adrian 1987):

  عوامل مختص به خود صنعت مانند دولتی بودن کارفرما و ضعف قوانین و مقررات پیمان که بعضاً به عنوان عوامل خارجی نیز به شمار می آیند.

  عوامل وابسته به منابع انسانی و ماشین آلات مانند انگیزه، مهارت و آموزش منابع انسانی و خرابی ماشین آلات.

  عوامل موثر به مدیریت مانند ضعف در طراحی و نظارت بر اجرا.

    محدودیت های تحقیق

  مهم ترین محدودیت های تحقیق در زمینه عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری، در زمینه مطالعات گذشته که به صورت کتابخانه ای صورت گرفت. متاسفانه تحقیقات بسیار کمی انجام شده بود و حتی به جرأت می توان گفت که اندک تحقیقات انجام شده به صورت ناقص بوده است. تحقیقاتی هم که بر روی سایر صنایع ساخت صورت گرفته عوامل و حتی دسته بندی عوامل هم اکثراً به صورت کاملاٌ بی نظم بررسی شده است.

  از عوامل دیگری هم که می توان به طور خلاصه اشاره کرد عبارتند از:

  محدودیت های سوابق مطالعاتی و پژوهشی مدون و در دسترس داخلی.

  محدودیت کسب اطلاعات از شرکت های حرفه ای خارجی.

  بی میلی و حتی مخالفت مدیران و مسئولین پروژه ها با ارائه اطلاعات و محرمانه پنداری عوامل.

  عدم تحویل به موقع پرسشنامه ها از طرف مسئولین.

    بهره وران تحقیق

  کارفرمایان

  مشاوران

  پیمانکاران

  مدیران پروژه ها

  سرپرستان کارگاه

  شهرداریها.

   تعریف واژه‏ها

  در این قسمت برخی از واژه هایی که دارای کاربرد بیشتری در این تحقیق هستند توضیح داده
  می شود:

  بهره وری

  بهره وری یکی از مفاهیم اقتصاد و مدیریت است، که در یک تعریف ساده، به میزان خروجی به ازای هر واحد از ورودی اطلاق می شود.(S.cottrel  2006,132)

  پروژه

  پروژه یک تلاش موقتی است که در راستای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام شود. طبیعت موقتی پروژه ها بیانگر یک پایان و شروع مشخص است. پایان، زمانی حاصل
   می شود که اهداف پروژه به دست آمده باشند یا اینکه پروژه به علت آنکه اهدافش نباید یا نمی توانند برآورد شوند، فسخ می گردد و یا اینکه نیازی به حیات بیشتر پروژه، احساس نشود. موقتی بودن، لزوماً به معنای کوتاه بودن دوره زمانی نیست.

   

   

  مدیریت پروژه

    مدیریت پروژه کاربرد دانش، مهارت ها، ابزار ها و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است.

  منابع انسانی

  منابع انسانی مد نظر در این تحقیق که زیر نظر مدیر پروژه در پروژه های صنعت ساخت و ساز شهری مشغول به کار هستند شامل :

   

  Productivity of Human Resources in the Implementation Phase of the Life Cycle of Urban Construction Projects

  Abstract

  The main objective of this study was to prioritize the most important factors affecting the efficiency of human resources in the administrative phase of the life cycle of urban construction projects. Factor analysis was performed after  were identified as the main factors affecting productivity. Using a questionnaire and distributed among the population of clients, consultants and contractors, municipal construction, the impact of these factors was investigated. Using fuzzy logic method, and the relative importance of specific responses were analyzed. The results of the two methods were highly correlated. In the second stage of the fuzzy number preference in contracting companies with a rating scale of  to  were and After analyzing the results, the efficiency of the numerical model was developed to PNHR, the number of human resource productivity compared to the  companies. In the third phase the priority order of the agents in the form of a questionnaire in another contractor company with a rating of , . , and  were, This time the analysis results, a qualitative model was presented at HR.PS called productivity. This situation is qualitatively compare the efficiency of the company was . Finally, after determining factor in the efficiency of human resources policies and proposals for the development of urban construction projects in the industry, was presented for officials with the issue.

   

  Key Words :

  Productivity Human Resources, Projects, Urban Construction, The Number of Fuzzy, Standard PMBOK

   

 • فهرست:

  چکیده  .....................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه  ...........................................................................................................................................3

  بیان مسأله ......................................................................................................................................4

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................4

  اهداف تحقیق ................................................................................................................................5

  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ...........................................................................................6

  سؤالات تحقیق  ............................................................................................................................7

  فرضیه‏های تحقیق .........................................................................................................................7

  محدودیت های تحقیق ..................................................................................................................7

  بهره وران تحقیق ...........................................................................................................................8

  تعریف واژه‏ها .............................................................................................................................8

   بهره وری ........................................................................................................................8

   پروژه ...............................................................................................................................8

   مدیریت پروژه .............................................................................................................. 9

   منابع انسانی .................................................................................................................. 9

   مدیریت منابع انسانی .................................................................................................... 9

   راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK ......................................................... 10

   چرخه حیات پروژه   PLC.............................................................................................11

   فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ................................................................................... 12

   ساخت و ساز شهری ................................................................................................... 12

  مراحل انجام تحقیق ..................................................................................................................13

  ساختار پایان نامه ..................................................................................................................... 15

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                               شماره صفحه فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  مقدمه ......................................................................................................................................... 18

  تعریف کلی بهره وری ................................................................................................................ 18

  تعریف لغوی بهره وری ................................................................................................... 19

  تعریف کاربردی بهره وری .............................................................................................. 19

  تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ............................................. 20

  تاریخچه بهره وری در ایران ............................................................................................ 22

   انواع بهره وری ......................................................................................................................... 22

   بهره وری جزئی ..............................................................................................................22

   بهره وری کلی ................................................................................................................ 23

  بهره وری نیروی انسانی ..............................................................................................................23

  واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی ..................................................................... 24

  روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی ............................................................ 24

  روش نمونه گیری از کار ...................................................................................... 24

  2-4-2-2-  روش ارزیابی 5 دقیقه ای....................................................................................... 25

  2-4-2-3-  روش پرسشنامه کارگران ماهر................................................................................ 25

  2-4-2-4-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران............................................................ 26

  2-4-2-5-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی...................................... 26

  2-4-2-6-  روش زمان سنجی گروه......................................................................................... 26

  2-4-2-7-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ................................................ 27

  2-6-2-8-  روش تحلیل پوششی داده ها DEA........................................................................ 28

  اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت.................................................................................. 28

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                شماره صفحه

  2-5-1-  عوامل موثر بر بهره وری.................................................................................................. 29

   نقدی بر تحقیقات گذشته................................................................................................... 33

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  مقدمه ......................................................................................................................................... 35

  روش تحقیق در بررسی کیفی ......................................................................................................35

  روش تحقیق در بررسی کمی ..................................................................................................... 36

  دیاگرام روش تحقیق .................................................................................................................. 37

  فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و ساز شهری

  4-1-   مقدمه ....................................................................................................................................... 39

  جامعه آماری .............................................................................................................................. 39

  4-2-1-  تعیین حجم نمونه آماری ................................................................................................ 40

  4-2-2- استفاده از روش آماری ..................................................................................................... 40

  روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................. 41

  عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته................ 41

  عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته ................................................... 41

  نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ........................................... 41

  اجزای پرسشنامه ........................................................................................................................ 42

  خصوصیات و اهداف پرسشنامه ................................................................................................ 43

  دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری .............................. 46

  روایی سئوالات پرسشنامه .........................................................................................................  47

  پردازش داده ها .......................................................................................................................... 47

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                شماره صفحه

  روش تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................................... 48

  4-9-1-  روش شاخص اهمیت نسبی ........................................................................................... 48

  4-9-2- روش منطق فازی ............................................................................................................. 48

  4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی ......................................................................................... 49

  4-9-2-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ............................................................................................ 50

  4-9-2-3-  اعداد فازی مثلثی ....................................................................................................50

  4-9-2-4- عملیات ریاضی با اعداد فازی ..................................................................................51

  4-9-2-5- تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ...................................................................... 51

  4-9-2-6- رتبه بندی پاسخ ها ................................................................................................. 52

  نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ............................................................................. 54

  توصیف جامعه آماری ............................................................................................................. 55

  توصیف داده ها ....................................................................................................................... 57

  رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی  ........................................................ 57

  4-13-1- پایایی پرسشنامه ............................................................................................................. 61

  4-13-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته ............. 62

  تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی .......................................................................... 62

  4-14-1- رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ............................................. 62

  4-14-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته ........................................ 73

  مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی .................................. 73

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                          شماره صفحه

  فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR   جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی

  5-1-  مقدمه ........................................................................................................................................ 76

  5-2- جامعه آماری .............................................................................................................................. 76

  روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................76

  آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ...................................................................................77

  تجزیه و تحلیل دادها ................................................................................................................77

  5-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ......................................................................................77

  معرفی پارامترهای جدول P.N.HR ....................................................................................77

  مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل P.N.HR ...............................................................81

  تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ..........................................................................................84

  فصل ششم: ارائه مدل  HR.P.S جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی

  6-1-   مقدمه ........................................................................................................................................87

  جامعه آماری .............................................................................................................................87

  روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................87

  آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ...................................................................................88

  تجزیه و تحلیل دادها ................................................................................................................88

  6-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ...................................................................................88

  6-5-2- رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ...................................................................................88

  معرفی پارامترهای مدل. HR.P.S................................................................................................90

  روش محاسبه ماتریس HR.P.S ..............................................................................................91

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                شماره صفحه

  تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی ...........................................................................93

  فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری

  7-1- مقدمه ...........................................................................................................................................98

  7-2- خلاصه تحقیق .............................................................................................................................98

  7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها .............................................................................................99

  7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری .....................101

  عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ...............................................................101

  عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ..........................................................................................103

  عوامل مهم توسعه تیم پروژه ..........................................................................................104

  عوامل مهم مدیریت تیم پروژه ........................................................................................105

  7-5- جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور .............................................................108

  7-6- جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ................................................................................109

  7-7- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ............................................................................................109

  منابع و مآخذ ...................................................................................................................................... 111

        فهرست منابع فارسی ..............................................................................................................112

        فهرست منابع انگلیسی ............................................................................................................113

  پیوست .................................................................................................................................................115

             پرسشنامه................................................................................................................................116

  چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................123

   

  منبع:

  فهرست منابع فارسی

  ابطحی، حسین و کاظمی، بابک.1375. بهره وری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  حاجی زمانی، محمد(1383). تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  حافظ نیا، محمدرضا (1377). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

  خاکی، غلامرضا(1383). روش تحقیق در مدیریت، انتشارات علمی. تهران:دانشگاه آزاد اسلامی.

  سایت اطلاع رسانی سایت سازمان ملی بهره وری ایران(www.nipo.spac.ir)

  کاتبی، حامد (1384)0 بررسی رابطه بین میزان آگاهی و نگرش مدیران پروژه در زمینه عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمان و میزان موفقیت شغلی آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  گلابچی،  محمود. فرجی، امیر.1390. مدیریت اتراتژیک پروژه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  

  نهاوندیان، محمد (1375). بهره وری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

   

  فهرست منابع غیر فارسی

  Adrian, J. J. (1987). Construction Productivity Improvement. Elsevier Science PublishingCo.,New York.

  Borcherding, J. D., & Chang, L. (1985). Evaluation of craftsman questionnaire. Journal ofConstruction Engineering and Management, 111(4), 426-437.

  Business Roundtable (1982a). Modern Management Systems (Construction Industry CostEffectiveness Project Rep. No. A-6). New York.

  Cheng, C. H.and Lin Y. (2002). Evaluation the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, Eur. J. Oper Res.,142(1),174 186.

  Chien-Liang Lin, Hong-Ming Huang, "Improved baseline productivity analysis technique", Journal ofConstruction Engineering and Management,٢٠١٠.

  Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika.16, 297-334.

  Dobuois, D. and Prade, H. (1978). Operationon fuzzy numbers, The International Journal of Systems Science 9:613-626.

  Doloi H. ,” Twining Motivation , Productivity and Management strategy in ConstructionProjects”, Engr. Management journal,Sep 2007,vol.19,No.3, pp 30-38.

  Goodrum PM, Haas CT. (2004). Long-term impact of equipment technology on laborproductivity in the U.S. construction industry at the activity level. Journal of Construction Engineeringand Management;10.1061/(ASCE)0733-9364(2004) 130: 1(124).

   Gulezian, R. & Samelian, F. (2003). Baseline determination in construction labor

  productivityloss claims. Journal of Management in Engineering, 19(4), 160-165.

   Hamlin, J. (1978). Productivity improvement: An organized effort. Proceedings of the AIIEAnnual Spring Conference.

  Hancher, D. M., & Abd-Elkhalek, H. A. (April 1998). The effects of hot weather on

  construction labor productivity and costs. Cost Engineering.

  Hanna, A. S. & Heale, D. G. (1994). Factors affecting construction productivity Newfoundland versus rest of Canada. Canadian Journal of Civil Engineering,21(4), 663-673.

  Hanna A S., Chul-Ki Chang, T. Sullivan Kenneth, A. Lackney Jeffery, “Impact of Shift Work on Labor Productivity for Labor Intensive Contractor” , Journal of Construction Engineering and Management, Vol. ١٣۴, No. ٣, ٢٠٠٨.

  Heilpern, S. (1997). Representation and application of fuzzy numbers, Fuzzy Sets syst.,91(2),259-268.

  Jiukun Dai, Paul M. Goodrum,William F. Maloney,and Cidambi Srinivasan,“Latent Structures of theFactors Affecting Construction Labor Productivity”, ”, Journal of Construction Engineering and Management,Vol. ١٣۵, No. ۵, May ١, ٢٠٠٩.

  Lim, E.C.; Alum, J. (1995) Construction productivity: issues encountered by contractors inSingapore. International Journal of project Management, 13(1), p. 51-58.

  Li Y., Nie X., Chen S., Fuzzy Approach to prequalifying construction contractors. (2007).10.1061/(ASCE)0733-9364, 133:1(40).

  Mojahed S. (2005). A project improvement system for effective management of constructionproject, Shahriar Mojahed, Ph.D. thesis, Louisiana State University.

  Nang-Fei Pan, "Assessment of productivity and duration of highway construction activities subject to impact of rain", journal of Expert systems withapplication,٢٠٠۵.

  Neumann, W.P., Winkel, J., Magneberg, R., Mathiassen, S.E., Forsman, M., Chaikumarn,M., et al. (2003). Ergonomics and productivity consequences in adopting a line-based production system. Proceedings of the 15th Triennial Congress of the InternationalErgonomics Association. Seol, Korea.

  Oglesby, C. H., Parker, H. W., & Howell, G. A. (1989). Productivity Improvement inConstruction, McGraw-Hill Series in Construction Engineering and Project Management.

  Olomolaiye, P. O., & Ogunlana, S. O. (1989). An evaluation of production outputs in keybuilding trades in Nigeria. Construction Management and Economics,7,75 86.

  Osama Moselhi, Ihab Assem, Khaled El-Rayes, "Change Orders Impact on Labor Productivity", Journal of Construction Engineering and Management,٢٠٠۵.

  Otis, I. (1980). Industrial work standards and productivity. Proceedings of the AIIE AnnualSpring Conference.

  Paul Knowels R. (1997) Predicting construction labor productivity using neural network, R.Paul knowels, M.Sc. thesis, University of Alberta.

  A Guide to The Project Management Body of Knowledge , PMI Standards Committee , USA , 2012 .

  Proverbs, D. G., Holt, G. D., & Olomolaiye, P. O. (1999). European construction

  contractors: A productivity appraisal of in situ concrete operations. Construction Managementand Economics, 17(2), 220-231.

  Ralph D. Ellis Jr., and Seung-hyun Lee. (2006), Measuring project productivity on

  transportation projects, 10.1.61/(ASCE)0733-9364(2006)132:3(314).

  S.Cottrell David," Contractor Process Improvement for Enhancing Construction Productivity"Journal of Construction Engineering and Management", Vol.١٣٢, No. ٢, February ١, ٢٠٠۶.

  Singh, D., and Tiong, R. L. K. (2005). A fuzzy decision frame work for contractor

  selection. J. constr. Eng. Manage,. 131(1),62-70.

  Sana Muqeem, Mohd Faris Khamidi, Arazi B. Idrus." Prediction Modeling of Construction Labor Production Rates using ArtificialNeural Network'' 2011 2nd International Conference on Environmental Science and TechnologyIPCBEE vol.6, Singapore.

  Song Lingguang, M.AbouRizk Simaan ,"Measuring and modeling labor productivity usinghistorical data", Journal of Construction Engineering and Management,٢٠٠۶.

  Tabassi AA, Bakar AHA) 2008(, Training, motivation, and performance: The   case of humanresource management in  construction projects in Mashhad Iran ,International  Journal of Project Management, p110-.

  Thomas, H. R. & Daily, J. (1983). Crew performance measurement via activity sampling.Journal of Construction Engineering and Management, 109(3), 309-334.

  Thomas, H. R., Maloney, W. F., & Horner, M. W. (1990). Modeling construction laborproductivity. Journal of Construction Engineering and Management, 116(4).

  Thomas, H. R., & Raynar, K. A. (1997). Scheduled overtime and labor productivity:

  Quantitative analysis. Journal of Construction Engineering and Management, 123(2), 181-188.

  William Ibbs. (2005).Impact of change’s timing on labor productivity.Journal of

  Construction Engineering and Management;10.1061,(ASCE)0733-9364 (2005)131 :11 (1219).

  Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control 1965, 8, 338-353.


موضوع پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, نمونه پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, جستجوی پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, فایل Word پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, دانلود پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, فایل PDF پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, تحقیق در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, مقاله در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, پروژه در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, پروپوزال در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, تز دکترا در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, پروژه درباره پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران(M.Sc) گرایش:مدیریت پروژه و ساخت چکیده : اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بهسازی ساختمانهای آموزشی در کشور ایران یک ضرورت تاریخی است که اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهای آتی کشور که متاثر از این حادثه میگردند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت چکیده: صنعت حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی و حلقه اتصال مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همواره مورد توجه بوده است و نقش و حساسیت استراتژیک این صنعت در ارائه خدمات متناسب با نیازهای مختلف بخش های گوناگون جوامع از اهداف کلان سیاست گذاران امروز کشورها است. از این رو، نحوه ی کارگیری تکنولوژی و گردش ...

پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیاو برنامه ریزی شهری فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (یا رساله دکتری) رشته : مدیریت اجرایی(MA) گرایش: استراتژی چکیده رفتار مصرف کننده جزء مهمترین فصول بازاریابی است که باید بررسی شود. تا زمانیکه یک بنگاه اقتصادی قادر نباشد نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده را شناسایی کند، نمی¬تواند برنامه¬های بازاریابی خود را مشخص نماید. از این رو تدوین استراتژی¬های بازاریابی یک شرکت معطوف به شناخت رفتار مصرف کنندگان است. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.SC) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان ...

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

  پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده فني و مهندسي گروه صنايع مهر ???? چکيده: در بعضي کشورها و از آن جمله ايران، موتورسيکلتها و راکبان آنها بخش لاينفکي از ترافيک بوده و در نتيجه امني

ثبت سفارش