پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی

word 389 KB 31501 123
1391 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قدیم:۱۵,۹۹۰ تومان
قیمت: ۱۱,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد (M-A)

  رشته زبان و ادبیات فارسی

  چکیده

  بی تردید افصح المتکلمین سعدی شیرازی یکی از ارکان مهم ادب فارسی بلکه از چهره های درخشان و کم نظیر ادب جهان بشمار می اید . او شخصیت جامع وبی همتایی است که در دو میدان نظم و نثر اثار ارزشمند وجاویدی از خود به یادگار گذاشته است ودر هر دو زمینه به ابداعات ونواوری های خوبی دست یافته است . سعدی در معماری زبان فارسی وافتابی کردن توانمندیهای ان به قدری تلاش کرده وسلیقه به خرج دادهکه به حقیقت باید زبان او را معیار ملاک سنجش زبان فارسی دانست در بیان ارزش زبان وی همین بس است که گفته اند ...ما پس از هفتصد سال به زبانی که از سعدی اموخته ایم سخن می گوییم ...(فروغی .کلیات سعدی .ص 14)  در سخن سعدی نه تنها جمله ها و الفاظ به زیبایی در کنار هم نشسته اند بلکه واحدهای معنایی همانند حلقه های به هم پیوسته ای همدیگر رابه دنبال هم می کشند علاوه بر این در بیشتر موارد نیز رشته های باریکی وظریفی از مراعات نظیر وجناس ها و ایهام ها وتناسب ها و تضادها پیوند معنایی را استوار تر می سازند .سعدی برای افزایش موسیقی کلام خود از میان ارایه های ادبی بیشتر به ارایه های توجه می کند که موسیقی سخن را افزون می کنند . نثر سعدی مزه شعر وشعرش روانی نثر را دریافته است و چون پس از گلستان نثر فارسی در قالب شایسته حقیقی خود ریخته شد ه بعدها هر شعری که مانند شعر سعدی درنهایت سلامت روانی باشد در ترکیب شبیه نثر خواهد بود یعنی از برکت وجود سعدی زبان شعر و زبان نثر فارسی از دوگانگی بیرون امده و یک  زبان شده است. به نظر می رسد در بوستان سعدی آرایه های ادبی به طرزی ماهرانه استفاده شده که به اشعار وی زیبایی خاصی بخشیده است. در اشعار سعدی صناعات لفظی حدود 60 درصد و صناعات معنوی حدود 40 درصد به کار رفته است در میان صناعات لفظی بیشتر جناس و در میان صناعات معنوی بیشتر تمثیل و ایهام بکار رفته است هدف از این تحقیق شناخت و آشکار نمودن صناعات بدیعی در بوستان سعدی است . روش کار در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است

  واژه های کلیدی :سعدی شیرازی .بوستان .آرایه های لفظی و معنوی

  فصل اول)

  مقدمه

  به نام خداوند جان آفرین                                     حکیم سخن در زبان آفرین

  آنچه در پیش روی شما است حاصل تلاشی است که در راه جستجو و کشف جزیی از رمز و رازهای زیبایی آثار شیخ اجل – سعدی شیرازی به انجام رسیده است.

  سعدی نامه یا بوستان یکی از شاهکارهای سخن سرای بزرگ ایران زمین، حکیم مشرف بن مصلح الدین متخلص به سعدی است که به گفته خود وی به سال 655 ه . ق سروده است.

  به روز همایون و سال سعید                      به تاریخ فرخ میان دو عید

  ز ششصد فزون بود پنجاه و پنج                      که پر در شد این نامبردار گنج

  این مثنوی بی نظیر که حدود پنج هزار بیت دارد به طرزی روان به شیوه ی سهل و ممتنع سروده شده و شامل یک دیباچه و ده باب به شرح زیر است.

  1- عدل و تدبیر ورای   2- احسان   3- عشق و شور   4- تواضع   5- رضا   6- قناعت   7- تربیت   8- شکر بر عافیت   9- توبه   10- مناجات و ختم کتاب

  بوستان حاوی داستان های آموزنده و پندهای ارزشمند و حکیمانه است و بدون تردید همانند دیگر آثار سعدی از تعریف و توصیف بی نیاز است درباره جنبه های گوناگون این کتاب سخن بسیار گفته شده است بوستان که نام آن در آغاز سعدی نامه بوده است و شاید به مناسبت نام «گلستان» به «بوستان» شهرت یافته بارها به پارسی و ترکی و ... شرح گردیده است

  برای دستیابی و کشف یکی از رمز و رازهای آثار سعدی به بررسی آرایه های لفظی و معنوی در بوستان پرداختم.

  بیان تحقیق :

  در میان آموزه ها و دانشهای ادبی، هیچ کدام به اندازه معانی، بیان و بدیع – سه شاخه دانش بلاغت بنیادی و کارآمدی نیستند. کارایی و بایایی این آموزه ها تا آنجاست که بی آشنایی شایسته ای با آنها و بی آگاهی بسنده و بایسته ای از آنها ورنه ادیبان و سخنوران می توانند به درستی سخن را بسنجند و بیازمایند و برازندگی و برجستگی ها و فراز و فرودهای آن را بازنمایند. و نه سخن دوستان و ادب خوانان می توانند به همواری از چم و خمهای آن برآیند و راز و رمزهای آن را دریابند و از شیرینیها و شگرفیهای آن کام بستانند.

  با این همه جای بسی شگفتی است که در همه این هزار سالی که از پیدایی و پاگیری شعر و ادب پارسی  می گذرد از سوی سخن سنجان و نویسندگان پارسی دیوانها و شعرای پارسی در این زمینه بررسی صورت نگرفته است.  مفتخرم که بنده حقیر نیز به بررسی آرایه های بدیعی بوستان سعدی پرداخته ام و تمامی نکته های بدیعی که در این ابیات بکار رفته است را بررسی کرده ام.

  اهمیت و ضرورت تحقیق :

  سخن زمانی زیباو دل انگیز است که آرایش های ادبی باعث افزایش موسیقی کلمه و کلام شوند و به صورت طبیعی و پوشیده در مجاری کلام جلوه کنند اما اگر صناعات ساختگی و تفننی باشند باعث بی مزگی و تکلف در سخن می شوند و کلام ادبی به پستی می گراید منظور از آهنگین بودن سخن فقط موسیقی بیرونی شعر نیست بلکه هر عاملی را در سخن (اعم از نظم و نثر) که می تواند، ایجاد نوعی آهنگ و موسیقی کند در برمیگیرد سعدی برای افزایش موسیقی کلام خود، از میان آرایه های ادبی، بیشتر به آرایه هایی علاقه نشان داده که موسیقی سخن را افزون می کنند. فروغی در مقدمه ای که بر کلیات سعدی نوشته، می گوید : «ایرانیان چون ذوق شعریشان سرشار بوده، شیوه ی سخن در شعر به نهایت زیبایی رسانیده بودند. شیخ سعدی همان شیوه را نه تنها در نظم بلکه در نثر  به کار برده است، چنانچه نثرش مزه شعر و شعرش روانی نثر را دریافته است و چون پس از گلستان نثر فارسی در قالب شایسته حقیقی ریخته شده، بعدها هر شعری هم که مانند شعر سعدی در نهایت سلامت و روانی باشد، در ترکیب شبیه نثر خواهد بود یعنی از برکت وجود سعدی زبان شعر و زبان نثر فارسی از دوگانگی بیرون آمده و یک زبان شده است»1. - فروغی 1365، ص 13

  بنابراین یکی از ویژگی های اساسی آثار سعدی چه منثور و چه منظوم که موجب آراستگی و زیبایی بیشتر آنها شده موسیقی خوبی است که جناب سعدی به آن ها افزوده. افزایش نغمه و آهنگ سخن غیر مهارت در برگزیدن واژه های ویژه و نحوه نشاندن انها در کنار همدیگر، نیازمند بهره گیری از آرایه های خاصی است و سعدی در هر دو میدان مهارت و استادی به خرج داده است که سعدی علاقه ی زیادی به صنعت آرایی نشان نمی دهد و همانند سایر زمینه های دیگر حد وسط و اعتدال را بر می گزیند.

  اهداف تحقیق: همانگونه که در کتابهای معانی به تفصیل بحث شده اگر همه واژگان سازنده ی سخن فصیح و روان باشند و پیوند بین اجزای کلام نیز به خوبی رعایت شده باشد هنوز سخن به مقصد نهایی خود که «بلاغت و رسایی» باشد وارد نمی شود مگر اینکه مقتضای خطاب هم به نیکی رعایت گردد اگر سخن همه ی این ویژگی ها را دارا شد آن وقت است که می توان جان و دل مخاطب را تسخیر کند. سعدی از شاعران و نویسندگانی است که همه ریزه کاری های بلاغی به دقت در آفرینش آثارش رعایت کرده است. وی علاوه بر اینکه در به گزینی واژگان و نحوه ی پیوند بین آنها، نکته ای را فروگذار نکرده در شناخت مقام های سخن هم استادی خاصی بخرج داده است. نحوه ی ادای مطلب (چگونه گفتن) که در واقع خود نوعی رعایت مقتضای حال می باشد در زیبایی آثار وی نقش بسزایی دارد. وی در ضمن آثارش بارها به وجوب رعایت چنین اقتضاهایی اشاره کرده است. وقتی در یک نگاه کلی با خود می اندیشم که مخاطبان سعدی چه کسانی هستند؟ آیا هنر سعدی، هنر خواص است یا خیر؟ می بینیم بخش زیادی از آثار سعدی، جنبه ی همگانی و مردمی دارد. او در خلق آثارش، ظرافتی اعجازگونه بکار برده که ضمن اینکه عوام از آن نصیب می برند خواص نیز از لذت آن محروم نمی مانند و در مجموع می توان گفت که آثار سعدی متعلق به همگان است. حال در چنین فضایی، چگونه می توان مقتضای حال را رعایت کرد به گونه ای که هر دو گروه مخاطبان از آن بهره ببرند و سخن هم از جایگاه والای خود نزول نکند و ملال آور هم نشود. این موضوع البته یکی از رازهای سهل و ممتنع بودن و جذاب بودن سخن سعدی است که دیگران بندرت از عهده ی آن برآمده اند. او می داند که بیشتر مخاطبان، فرصت و حوصله کافی برای خواندن داستانهای طولانی یا قصیده های بلند را ندارند از عهده ی این مشکل برمی آید و با بینش دقیق دو اثر جاویدان خود یعنی گلستان و بوستان را در قالب حکایت ارائه می دهد حکایت هایی که چون بخشی از زندگی را باز می نمایانند می توانند برای هر مخاطبی جذابیت داشته باشند. حجم زیادی از آثار سعدی به ویژه در گلستان را کلمه های قصار و مثل گونه ها پر کرده اند و این نشان دهنده توجه بیش از اندازه سعدی به ایجاز است غرض از این طرح اینست که بگوییم شناخت دقیق سعدی از مقام های سخن در زیبایی آثار وی موثر واقع شده است و اگر از این حیث به آثار سعدی نگریسته شود.

  نکات فراوان دیگری به دست خواهد آمد. فضل الله رضا می گوید : «... در شش هفت قرن گذشته کمتر کسی توانسته کتابی دبستانی آراسته تر از گلستان و بوستان سعدی اماده کند. در زمان ما این همه ترجمه ها از کوی و برزن اروپا و آمریکا به ارمغان می آورند هیچ یک شاید هنوز برتر از این کتاب دبستانی هفت قرن پیش آن شیرازی نباشد ... » رضا، نگین. شماره 132، ص 12

  فرضیات تحقیق

  در بوستان سعدی ارایه های ادبی بصورت هنری استفاده شده است ؟  

  سعدی در بوستان از کدام یک از ارایه های ادبی بیشتر استفاده کرده است ؟

  ارایه های ادبی در بوستان بصورت تصنعی استفاده شده اند یا در عمق کلام نفوذ کرده اند ؟ 

   

   

  Abstract

  Doubt less not only saadi shirazi is one of the most important personal in farsi literature but also he is one of the brilliant and rate persons in the world literature his characteristic is complete and he has made a value able works both in verse and prose and he has made good innovative works in both of verse and prose saadi has made a considerable effort in farsi language architecture and showing its potantials that in fact we must consider his language as a basis for evaluating farsi language to doescrible the value of his language it is enogh to say that we speak by his language after too yeard(forooghi,kolliat saadi page14) not only the statements and frases set beautifully , but also the meaning units. Are consequented like the links of a chain.

  More ever in the most cases slim links can be found for resemble respect and proportions and coutradictories . saadi payed attention to in creade the music of prose . his prose is like verse and his verse is like prase. And since after golestan the farsi prase had beem placed in the read situation . after that any verse like the verse of prose in combination it means that because of the blessing existence of saadi the language of verse and prose had been unified

  Key words:

  Saadi shirazi, delivering vocal and spiritual aspects

 • فهرست:

  چکیده.............................................................................................................................

  1

  فصل اول

  2

  مقدمه   ...........................................................................................................................

  3

  بیان مسئله   ..................................................................................................................

  4

  اهمیت و ضرورت تحقیق   ..........................................................................................

  4

  اهداف تحقیق   ..............................................................................................................

  5

  فرضیات تحقیق   .........................................................................................................

  6

  سوالات تحقیق     ........................................................................................................

  6

  فصل دوم

  7

  پیشینه تحقیق   ............................................................................................................

  8

  بدیع چیست   ................................................................................................................

  10

  آرایه های ادبی   ...........................................................................................................

  11

  آرایه های لفضی   .........................................................................................................

  13

  آرایه های معنوی      ..................................................................................................

  16

  فصل سوم

  24

  روش تحقیق   ...............................................................................................................

  25

  ابزار سنجش اطلاعات   ................................................................................................

  30

  فصل چهارم

  31

  بخش 1 : سعدی شناسی   .........................................................................................

  32

  زن و خانواده   ...............................................................................................................

  33

  سفرها - سیر وسلوک، در جستجوی حقیقت   ....................................................................

  35

  اندیشه های سیاسی   .................................................................................................

  38

  آثار و شهرت   ...............................................................................................................

  42

  اهمیت و شهرت   .........................................................................................................

  52

  نتیجه  ............................................................................................................................

  53

  بخش 2: نمونه های شعری : جناس  ........................................................................

  57

  ترصیع   ...........................................................................................................................

  64

  تضاد   ..............................................................................................................................

  66

  ایهام   ..............................................................................................................................

  69

  تمثیل   ...........................................................................................................................

  71

  مبالغه   ...........................................................................................................................

  72

  تلمیح  .............................................................................................................................

  72

  مجاز   .............................................................................................................................

  75

  کنایه   ............................................................................................................................

  83

  ابداع   ..............................................................................................................................

  91

  اقتباس  ..........................................................................................................................

  95

  تضمین   ........................................................................................................................

  98

  فصل پنجم

  104

  نتیجه گیری   ................................................................................................................

  105

  منابع و مأخذ   ..............................................................................................................

  109

  چکیده انگلیسی

  114

   

  منبع:

  - اسفندیار پور هوشمند .عروسان سخن.تهران . انتشارات فردوس 1384

  2-اسلامی ندوشن محمدعلی.ازرودکی تا بهار و چند شاعر برگزیده ایران . جلد اول و دوم .انتشارات نغمه و زندگی . تهران 1383.

  3-اسلامی ندوشن، محمدعلی، مقاله «سعدی و رخ و رازش». فصلنامه هستی، تابستان 1374

  4- انوری، حسن. صدای سخن عشق. گزیده غزلیات حافظه، تهران : سخن، چاپ اول 1374

  5- اواها و ایماها .انتشارات یزدان .چاپ چهارم . تهران 1370

  6-بوستان سعدی . با پژوهش و کوشش منصور مهرنگ و تصحیح مکتب ج طاووس . تهران . دستان 1384

  7-بهار، ملک الشعرا. سبک شناسی. (دوره سه جلدی). تهران؛ امیرکبیر، چاپ چهارم، 1353

  8- جعفری، سید محمد مهدی. «تأثیر پذیری سعدی از نهج البلاغه» سعدی شناسی، دفتر دوم دانشنامه فارسی، 1377

  9-حالی، الطاف حسین، حیات سعدی. ترجمه سید نصرالله سروش، نشریه بنگاه دانش، شرکت چاپخانه فردوسی، 1316.

  10- حدیدی، جواد. از سعدی تا آراگون. تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373.

  11-حمیدیان سعید .1383. سعدی در غزل .تهران نشر قطره

  12- دبیری نژاد، بدیع الله. «تصرف در نظر سعدی». مقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی، انتشارات دانشگاه شیراز، 1350

  13- دشتی، علی. قلمرو سعدی. تهران، امیرکبیر، چاپ سوم. 1344

  14- دولتشاه سمرقندی  امیر بن علائ الدوله بختیشاه الغازی . تذکره الشعرائ به همت محمد رمضانی . انتشارات کلاله خاور . چاپ دوم . تهران 1338 

  15-دیوان غزلیات .با شرح ابیات و ذکر وزن غزلها .به کوشش خلیل خطیب . تهران . سعدی . چاپ سوم . 1368     

  16- ذکر جمیل سعدی. (دوره سه جلدی). مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد سعدی، تهران: اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ دوم، 1366

  17- رستگار، منصور. مقالاتی در مورد زندگی و شعر سعدی. انتشارات دانشگاه شیراز.

  18- زرین کوب عبدالحسین .با کاروان حله .انتشارات علمی . چاپ ششم . 1380 

  19- سعدی شیخ مصلح بن   عبدالله .کلیات سعدی .به اهتمام علی فروغی . انتشارات امیر کبیر . چاپ ششم . تهران 1366 

  20- سعدی نامه .یادگار هفتصدمین سال تالیف گلستان . مجله تعلیم وتربیت .سال هفتم .شماره 11و12 تهران بهمن 1316

  21- شفیعی کدکنی محمد رضا. نگاهی تازه به بدیع . تهران . فردوس چاپ سوم

  22-صفا ذبیح الله . تاریخ ادبیات در ایران . چاپ پنجم تهران نشر فردوس 1368.

  23- عبدالقهار جرجانی، دلائل الاعجاز فی القرآن. ترجمه و تحشیه دکتر سید محمد رادمنش، مشهد:موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، اول، 1368.

   

  24- علوی مقدم، محمد. در قلمرو و بلاغت. (دو جلد در یک جلد). مشهد : موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، نوبت اول، 1372

  25- فروزانفر، بدیع الزمان. معانی و بیان. به اتهام محمد دبیر سیاقی، ضمیمه شماره 3 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، تهران: ناشر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، چاپ اول، 1376.

  26- فروغی محمد علی . مقالات فروغی . تهران طوس چاپ دوم 1354   26-

  27- کمالی، کورش. سعدی شناسی. (دفتر اول و دوم). مجموعه مقاله به کوشش ناشر دانشنامه فارسی، چاپ 1377.

  28- کلیات سعدی . به اهتمام محمد علی فروغی . تهران امیر کبیر چاپ پنجم 1365

  29-مؤید، جعفر. سیمای سعدی. شیراز: دانشگاه شیراز. چاپ اول، 1376

  30- مقالاتی درباره زندگی وشعر سعدی . کنگره جهانی سعدی و حافظ شیراز 7تا 12 اردیبهشت  به کوشش دکتر منصور رستگار . انتشارات دانشگاه پهلوی شیراز . بی تا

  31- وزیری، علی نقی. زیباشناسی در هز و طبیعت. تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم 1388.

  32- وصال، نورانی. «سوگند در آثار سعدی». مقالاتی درباره ی زندگی و شعر سعدی. منصور رستگار. انتشارات دانشگاه شیراز. 1350

  33- هاشمی، احمد. جواهر البلاغه (فی المعانی و البیان و البدایع). بیروت : منشورات دار احیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه عشره.

  34- همایی، جلال الدین. فنون بلاغت و صناعت ادبی. (جلد اول و دوم). تهران: توس چاپ دوم 1363

  35- یغمایی، حبیب. سعدی نامه. (مجموعه مقالات). شماره 11 و 12 هفتمین سال مجله تعلیم و تربیت، تهران : شرکت چاپ خودکار ایران 1316.

  36- یوسفی، غلامحسین. چشمه روشن. تهران: علمی، چاپ سوم 1370

  37- یوسفی، غلامحسین. چشمه دیداری با اهل قلم. تهران : علمی، چاپ سوم، 1370


تحقیق در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, مقاله در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, پروپوزال در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, تز دکترا در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, پروژه درباره پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی, رساله دکترا در مورد پایان نامه صناعات بدیعی در بوستان سعدی

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» چکیده خواجو شاعر بزرگ کرمانی از جمله اولین کسانی است که به خمسه سرایی پرداخته است و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم بعد از نظامی و امیرخسرو دهلوی سومین نفری است که این کار را انجام داده، خواجو مثنویهای خود را با استادی خاص سروده است و صناعات بدیعی را در مثنویهایش به وفور به کار برده و بسامد این صنایع در مثنویهای خواجو زیاد می باشد که این امر ...

چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده قاآنی شیرازی یکی از گویندگان توانای پارسی در دوره ی بازگشت ادبی است. شعر قاآنی از دیدگاه‏های گوناگونی قابل بررسی است، از آنجا که تاکنون در قلمرو زیباشناسی شعرقاآنی پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته است، در این رساله از منظر زیباشناسی به بررسی کاربرد صنایع لفظی بدیع پرداخته شده است. شعر قاآنی مشتمل بر ...

مقدمه بديع چيست؟ بديع چنانکه قدما گفته اند علمي است که از وجوه تعيين کلام بحث مي کند و از ما بديع مجموعه شگردهايي است (با بحث از فنوني) است که کلام عادي را کم و بيش تبديل به کلام ادبي مي کند و

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A) چکیده شامل خلاصه اهداف و روش های اجرا ونتایج بدست آمده. هدف پژوهش حاضربلاغت درصدغزل حافظ است. دراین پژوهش به بررسی صدغزل حافظ پراخته شده است عنوان پایان نامه حاضربلاغت دردیوان حافظ(ازغزل 101تا 200)است . در تدوین این پژوهش از کتابهای چون دکتر کزازی،دیوان حافظ،سیروس شمیسا،بهاءالدین خرمشاهی و....بهره برده ام. وصنایع ادبی هریک ازغزلیات ...

چکيده رساله کتاب گلستان سعدي و بهارستان جامي ، باغي است رنگارنگ و تن پوش آن زيبايي هاي لفظي و معنوي است ، که بر قامت اين دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در اين رساله سعي بر اين است که اين دو کتا

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پند و اندرز یکی از موضوعات بسیار مهم شعری است. استفاده از این شیوه و ابزار در ادب پارسی و ادب جهانی سابقه ی دیرینه دارد. شاعران برای بیان پند و اندرز از شیوه های مختلفی می توانند استفاده کنند. سعدی از جمله شاعرانی است که در به کار گیری پند و اندرز در آثار خود، هنرمندی و ظرافتی خاص از خویش نشان داده ...

پایان نامه کارشناسی‌ ارشدرشته‌ زبان و ادبیات فارسی چکیده بررسی امثال و مثل نماهای یک شاعر یا نویسنده، بیانگر میزان نفوذ این شخص در جامعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی امثال و مثل‌نماهای گلستان و بوستان سعدی است. شناخت امثال و مثل نماهای برساخته‌ی سعدی در گلستان و بوستان، شناخت بهتر سعدی در بین عامّه‌ی مردم، کمک به درک بهتر استفاده‌ی هنری سعدی از امثال، و درک بهتر سروده‌های سعدی از ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (A.M) رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده اعتدال و میانه‌ روی یکی از اصول بنیادی در تفکر و فرهنگ اسلامی به شمار می‌آید. در آموزه‌های قرآنی امری پسندیده شمرده شده است؛ و در آثار شاعران و نویسندگان انعکاس یافته است. سعدی و مجد خوافی ازجمله کسانی هستند که به مشی اعتدالی توجه خاص نشان داده‌اند. مفهوم اعتدال به نحو بارزی در آثار سعدی و مجد خوافی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده: این پایان نامه پژوهشی در مورد « بررسی و تحلیل موسیقی شعر در غزلیات خواجوی کرمانی» است که برای دستیابی به این هدف موسیقی شعر خواجو وچگونگی استفاده از ظرفیت ها و آفرینش های هنری و امکانات ادبی به کار رفته در غزلیات وی مورد بررسی قرارگرفته است. خواجو دارای934 غزل است که با استفاده از روش سیستماتیک تعداد 100 ...

ثبت سفارش