پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

word 525 KB 31539 121
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"

  چکیده

      طبیعت به عنوان یکی از بهترین عناصر تصویر‌ساز همواره مورد توجه هنرمندان و شاعران بوده ،اگر چه شیوۀ استفاده ازآن در دوره های مختلف با هم تفاوت داشته است ، ارتباطی که شاعران با طبیعت اطراف خود برقرار می کنند تصاویری که نشان دهندۀ هنر شاعر است را موجب می شود ، نظامی نیز یکی از شاعرانی است که طبیعت جزء مهم­ترین عناصر تصویرساز در شعر اوست، وی از عناصرطبیعت در اشعار خود، برای هر چه زیباتر ساختن کلام و بیان اندیشه­­های خود به خواننده، استفاده می کند و به وسیله آن تصاویری را که عموم مردم هر روزه با آن روبرو هستند اما توجهی به آن ندارند، با هنر تصویر آفرینی خود خلق می کند و به این شیوه ذهن مخاطبان را با تصاویر نو و بکر خود آشنا می سازد. در این پایان نامه ، طبیعت و عناصرآن و کاربردهای شاعرانه که در بیان اندیشه و تصویرآفرینی(صورخیال) در دو مثنوی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون بررسی شده است. نتیجه آن­که نظامی ازعناصر طبیعت بیشتر در معنای غیر حقیقی نسبت به معنای حقیقی بهره برده و در اشعارش به عناصر زمینی بیشتر از عناصر فلکی نظر داشته و از آنها استفاده کرده است، و در این میان پرکاربردترین صنعت در ساخت صورخیال و تصویرآفرینی شاعر تشبیه است.

  کلید واژه­ها : طبیعت، نظامی، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، صور خیال

   

  رشته: زبان و ادبیات فارسی

  مقدمه

      پیوند بین انسان و طبیعت ارتباطی جاودانی و ناگسستنی است؛ این ارتباط سبب شده تا شاعران نیز بیش از هر چیز دیگر از آن الهام گرفته و سروده­های خود را به تصویرهای رنگارنگ طبیعت مزیّن و مخاطبانِ اشعارِ خود را به گشت و گذار در این تصاویر زیبا دعوت کنند. نگاهی هرچند گذرا به اشعار شاعران پارسی زبان در نخستین ادوار شعر فارسی، بیانگر میزان توجه این گویندگان به طبیعت است. البته این امر چیزی نیست که محدود به آن دوره باشد و آثار آن را در همه­ی دوران حیات ادبی این سرزمین به خوبی می­توان شاهد بود چنانکه در تمام قالب­های شعریِ شعرای قرن ششم با انواع مضامین دیده می­شود. نظامی نیز یکی از شاعرانی است که از وصف های طبیعت برای هرچه زیباتر شدن کلامش و انتقال معنا به مخاطب بهره­ی فراوانی برده است و با آوردن مظاهر گوناگون آن همچون گل­ها، درختان و انواع میوه­ها و حیوانات و... تصاویر بکر و زیبا را پیش روی خواننده­ی آثار خود قرار می­دهد که با گذر زمان هیچ گاه دچار کهنگی و فرسودگی نخواهد شد. در این پایان­نامه ابتدا عناصر طبیعت از دو منظومه­ی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون استخراج شده و پس از تقسیم­بندی به کاربرد­های این عناصر توسط نظامی پرداخته شده است.شایان ذکر است که عناصر طبیعی این دو منظومه در کنار هم مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه نشده است؛ این پایان­نامه در پنج فصل به شرح زیر تدوین گردیده است:

  فصل اول : با عنوان کلیات تحقیق و فصل دوم : دربارۀ بنیاد نظری پایان­نامه که شامل تعاریف مباحث اساسی و بنیادی است. فصل سوم : معرفی احوال، آثار و سبک نظامی و فصل چهارم : در این فصل عناصر و تصاویر موجود در دو اثر (خسرو وشیرین و لیلی و مجنون) که نظامی به­طور کلی از طبیعت گرفته است استخراج و کاربرد شاعر از طبیعت و عناصر آن که برای القاء مفاهیم و مقاصد خود و هم­چنین تصویر آفرینی استفاده کرده ، مورد بررسی و تحلیل و تجزیه قرار گرفته است. فصل پنجم : این فصل شامل نتیجه گیری، جداول و نمودارهاست.

  در این پایان­نامه از کتاب خسرو وشیرین و لیلی و مجنون به تصحیح حسن وحید دستگردی استفاده شده است.  تعدادی از ابیات به عنوان شاهد مثال آورده شده و بقیه‌ی آنها برای پرهیز از حجیم شدن پایان‌نامه در آخر هر بخش ارجاع داده خواهد شد و در قسمت ارجاعات به جای خسرو و شیرین از حرف اختصاری (خ) و به جای لیلی و مجنون از حرف اختصاری (ل) استفاده شده است.در قسمت ارجاع تشبیهات ، چون بیشتر تشبیهات از نوع گسترده هستند برای کوتاه شدن ارجاعات این نوع تشبیه بدون ذکر نام و ففط مشبه به آنها ذکر شده و تشبیهات مرکّب، بلیغ اضافی، مضمر و تفضیل با ذکر نام و مشبه به ذکر شده است.

  1-2  بیان مسأله

  طبیعت از گذشته تا به حال مورد توجه هنرمندان از جمله شاعران بوده است، زیرا اولین چیزی که هرانسان در زندگی خود درک کرده و خود را در آن می­بیند طبیعت است.البته نگاه هر شخص به طبیعت نسبت به شخص دیگر متفاوت است،چه بسا افراد عادی هر روزه از کنار عناصر طبیعت می­گذرند اما به آن توجه نمی­کنند اما یک هنرمند یا شاعر به هرکدام از این عناصر با دیدی هنرمندانه می­نگرد و از آن­ها تصاویری بکر و زیبا خلق می­کند.یکی از این هنرمندان نظامی گنجوی است، که وصف طبیعت یکی از ویژگی­های شعر اوست. این پایان­نامه سعی بر آن دارد که انواع عناصر طبیعت مورد استفادۀ نظامی در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون را بررسی کند و پر بسامدترینِ این عناصر را در این دو منظومه نشان دهد، و نقش عناصر طبیعت در صور خیالِ شاعر را و پرکاربردترین آن را مشخص نماید.

   روش گردآوری اطلاعات پایان­نامه، کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. روش تجزیه و تحلیل بدین صورت است، ابتدا تمام ابیاتی که در برگیرنده­ی عناصر طبیعت در دو منظومه است استخراج شده ، سپس با توجه به سؤالات مطرح شده، هر یک از ابیات، مورد بررسی قرار گرفته است.

  1-3 سوالات تحقیق

  پرسش اصلی این تحقیق آن است که :

  طبیعت در مثنوی­های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون چه نقشی ایفا می­کند؟

  و پرسش­های دیگر تحقیق عبارتند از :

  1- نظامی در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون از چه عناصر طبیعی استفاده کرده است؟

   2- پرکاربردترین عناصر طبیعت در دو مثنوی نظامی کدامند؟

  3- شاعر از عناصر طبیعت در کدام ساخت صور­خیال بهرۀ بیشتری برده است؟

  1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

  با توجه به اینکه تا کنون تحقیق جامع و کاملی که تمام عناصر طبیعت را در دو مثنوی خسرو وشیرین و لیلی و مجنون مورد بررسی قرار نداده است؛ این پایان­نامه و نتایجی که به دست خواهد آمد، مورد توجه خواهد بود.

  1-5 پیشینۀ تحقیق

  کتاب­ها و مقالات مطالعه شده نشان می­دهد که دربارۀ عناصر طبیعت در خمسۀ نظامی صورت گرفته است.که می­توان به این آثار اشاره کرد:

  1 -آقای دکتر مظاهر نیکخواه در فصلنامه ادبیات فارسی (علمی-پژوهشی) پاییز و زمستان 1388 به تحریر مقاله ای تحت عنوان تناسب تصاویر طلوع و غروب با موضوع حکایت در آثار نظامی گنجوی پرداخته است که در آن به تصویرسازی هایی که نظامی درباره طلوع و غروب کرده است با آوردن شواهدی از آنها اشاره می کند.

  2-تصاویر خیال در خسرو و شیرین نظامی نوشته دکتر محمد جاویدی صبّاغیان که در کتاب مجموعه مقالات همایش نظامی توسط دکتر ثروت آورده شده است ، با بیانی اجمالی به بررسی انواع تصاویر خیال در منظومه خسرو وشیرین نظامی پرداخته که یکی از آن ها تصویر مظاهر طبیعت است.

  3- دکتر بهروز ثروتیان نیز در کتاب اندیشه های نظامی گنجوی به توصیفات و تصویرسازی در اشعار نظامی پرداخته است.

  1- 6 اهداف تحقیق

  1- مشخص کردن مهارت نظامی در استفاده از عناصر دنیای واقعی برای بیان مفاهیم و مقاصدش و هم­چنین زیبایی آفرینی

  2- آشکار کردن عناصر مهم تشکیل دهندۀ صور خیالِ شاعر

  1- 7 فرضیه­های تحقیق

  1- نظامی از طبیعت برای زیباسازی اشعارش و القاء معنا و مفهوم به مخاطب استفاده کرده است.

  2- نظامی به طور چشمگیری در سرودن مثنوی های خود ازهمۀ عناصر طبیعت بهره گرفته است.

  3-پرکاربردترین عنصر طبیعت در توصیفات نظامی گلها و درختان هستند.

  4- تشبیه پر کاربردترین صنعت توصیف شاعر در تصویرگرایی است.

  1- 8 حدود و قلمرو تحقیق

  حدود و قلمرو این تحقیق، بررسی عناصر طبیعت در دو منظومۀ خسرو وشیرین و لیلی و مجنون نظامی است.

  فصل دوم

  بنیاد نظری

   2-1 تعریف لغوی شعر

      «شعر در لغت تازی، مأخوذ از «شعور» است و به معنای «دانش، فهم، درک، وقوف و دانایی» به کار رفته است »(لغت نامه دهخدا ذیل واژه ی شعر).

  2-2 تعاریف قدما درباره ی شعر

      کوتاه ترین عبارت که در تعریف شعر از قدامه بن جعفر در نقدُ الشّعر آمده چنین است که «شعر: سخن موزون و مقفّایی است که بر معنایی دلالت دارد» (زیادی، 1380: 27). شمس قیس رازی نیز در کتاب المعجم فی مِعاییرالاشعار العجم درباره ی شعر می نویسد «شعر در اصل لغت، دانشی است و ادراک معانی به حدس صایب و استدلال راست. و از روی اصطلاح سخنی است اندیشیده، مرتبِ معنوی، موزون، متکرّر، متساوی،‌ حروف آخر آن به یکدیگر ماننده» (قیس رازی، 1373: 189).

      ارسطو شعر را عبارت از ایجاد و ساختن می داند و افسانه را ماده و اساس شعر تلقی می‌کند (زرین کوب، 1375: 183) ارسطو همچنین شعر را قسمتی از مصوری و نقاشی می داند و فرق آن را با نقاشی فقط در آن می بیند که نقاش صورت اشیاء محسوسه را کشیده نشان می‌دهد برخلاف شاعر که تصویر هر‌گونه تمایلات و احساسات را از نظر ما می گذراند (شبلی نعمانی، 1363: 14-13) تعریفی که در کتب ادبی از شعر و شاعری شده و مورد قبول عارف و عامی گردیده این است که آن: «کلامی است موزون که گوینده با اراده آنرا بوزن آورده باشد»(همان: 11). امّا باید دانست که این تعریف در حقیقت سطحی و عامیانه است،‌زیرا امروزه این مطالب منسوخ شده، که وزن و قافیه تنها را نمی توان شعر نامید و حتی قدماء نیز در تأیید این نظریه اشاراتی داشته اند که موجود می باشد.

      «در نزد شعرای فارسی هم معنای اصلی شعر عبارت بود از: تخیل، چنانکه نظامی عروضی سمرقندی که از شعرای بنام و معاصر با نظامی گنجوی است در کتاب چهار مقاله چنین می نویسد. شاعری صناعتی است که شاعران بدان صناعت اتساق مقدمات موهمه کند و التیام قیاسات نتیجه بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ کند و بزرگ را خرد، نیکو را در لباس زشت و زشت را در حلیه‌ی نیکو جلوه دهد و با ایهام قوه‌ی غضبانی و شهوانی را بر انگیزد تا بدان ایهام طبایع را انبساطی و انقباضی بود و امور عظام را در نظام عالم سبب گردد» (همان: 12).

  2-3 تعاریف جدید درباره ی شعر

     مهدی حمیدی درباره ی تعریف شعر اینگونه می نویسد: شعر «عبارت از عَطَشی است که آدمی به تصویرجلوه های رنگارنگ طبیعت و نقاشی تأثرات گوناگون طبایع دارد و شاعری صنعتی است که از کلمات نقش پذیر دل پسند و ترکیبات اندیشه نمای دلنشین و اوزان و قوافی و ردیف های متناسب و با شکوه برای آن تصویر و این نقّاشی، صورت و سیرت می آفریند» (زیادی، 1380: 33). شفیعی کدکنی نیز «شعر را گره خوردگی عاطفه و تخیل که در زبان آهنگین شکل گرفته است می داند» (همان: 62) «علی شریعتی در خصوص شعر در بُعد درون گرایانه ی آن می گوید: هر گاه بیان از گفتن احساس عجز کرد، شعر پدیدار می شود» (همان: 520)

      شعر در معنای عام و کلّی آن، بیان احساس و عاطفه، و همه ی چیزهایی که در شاعر احساس و عاطفه ای بر می انگیزد، یا تأثری به وجود می آورد. بنابراین شعر می تواند منثور یا منظوم باشد، زیرا آنچه که شعر را از غیر شعر جدا می کند مفهوم و مضمون شعر است نه وزن و قافیه­ی آن (شکیبا، 1370: 9).

      داریوش آشوری در کتاب شعر و اندیشه، شعر را رویدادی در عالم زبان یا آفرینش زبانی می داند (آشوری،‌ 1377: 68) و در جای دیگر شعر را مهم ترین و عالی ترین رِسانه ی فرهنگی معرفی می کند و آن را جزء اصلی ترین و پرزورترین برداری می داند که وجدان ایرانی برای رساندن احساس و اندیشه و جهان بینی خدا انتخاب کرده است (همان: 90)

      عزیزلله زیادی به نقل از کتاب گذری در ادبیات کودکان می نویسد «پیدا کردن تعریف جامعی برای شعر، مثل سایر پدیده های هنری کار آسانی نیست،  و در واقع مهم هم نیست که شعر چیست. بلکه آن چه در شعر حائز اهمیت است، تأثیرات آن است. شاعری بسیار شاعرانه گفته است که شعر، گل سرخ نیست، بلکه عطر آن است .... دریا نیست، بلکه خروش آن است. من نیستم، بلکه چیزی است که مرا وادار به آن چنان دیدن و شنیدن و احساس کردن می کند که نثر قادر به آن نیست» (زیادی، 1380: 520)

   2-4 معروفترین قالبهای شعر سنتی:

     انواع قالبهای شعر کلاسیک عبارتند از: 1- قصیده 2- غزل 3- مثنوی 4- رباعی 5- دو بیتی 6- قطعه
   7- مفرد 8- مسمّط 9- تضمین 10- ترجیع بند 11- ترکیب بند 12- متزاد 13- چهار پاره.

  2-5 سیر کاربرد قالبهای شعری در برخی از دوره های سبکی تا قرن ششم:

      در ادبیات فارسی قصیده اولین نوع شعری است که به تقلید از ادبیات عرب بوجود آمده است. شاعرانی چون رودکی و عنصری که از نخستین شاعران ادبیات فارسی محسوب می شوند در همه ابعاد از قصیده شعر عرب تقلید کرده اند و بعد از آنها شاعران دوره های بعد از قبیل معزّی قصاید شاعران ادوار نخستین را سرمشق خود قرار دادند (شمیسا، 1369: 184)

      « در عصر غزنوی نیز قصیده سرایی به اوج ترقی رسید و غزل نیز به دنبال آن تکامل یافت.در آن دوره بیشتر قصیده های شاعران مصدر به تغزلی لطیف و زیبا بود...» این نکته مسلم است که تنوع مضامین غزل در عصر غزنوی در حد کمال است و در دیوان فرخی و عنصری تغزلهای لطیف و غزلهای زیبا و مرغوب می توان یافت (محجوب، 1375: 156-157).

   

   

  Abstract

  Nature has always been regarded as one of the best illustrator in view of the artists and poets; however its usage in different courses was different. Contact the poets with their natural surroundings makes the images that represent the poet's art. Nezami is also one of the poets that nature is the most important elements of illustrator in his poetry. He uses the elements of nature in their poems for more beautiful words and expresses their thoughts to the reader and creates the images with its art that people face every day, but do not pay any attention to it and this way introduce the picture of his new and pristine style to audience's minds. In this thesis, the nature and its elements and their poetic applications to express the thought and image creation (imagery) in two Masnavi of Khosro –o- Shirin and Leyli –o- Majnun have been studied. The result is that Nezami benefited more from elements of nature in false meaning than the true meaning. He in poetry used the elements of Earth more than Constellation elements. In this among, the most commonly used in the construction industry imagery and image creation of the poet is analogy.

  Keywords: Nature, Nezami, Khosro –o- Shirin, Leyli –o- Majnun, Imagery

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات

  1-1 مقدمه. 3

  1-2  بیان مسأله. 4

  1-3 سوالات تحقیق. 4

  1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

  1-5 پیشینۀ تحقیق. 5

  1- 6 اهداف تحقیق. 5

  1- 7 فرضیه های تحقیق. 5

  1- 8 حدود و قلمرو تحقیق. 5

  فصل دوم:بنیاد نظری

  2-1 تعریف لغوی شعر 7

  2-2 تعاریف قدما درباره ی شعر 7

  2-3 تعاریف جدید درباره ی شعر 8

  2-4 معروفترین قالبهای شعر سنتی: 8

  2-5 سیر کاربرد قالبهای شعری در برخی از دوره های سبکی تا قرن ششم: 9

  2-6 سبک شعر و انواع آن در زبان فارسی. 11

  2-6-1 سبک خراسانی. 12

  2-6-2 سبک آذربایجانی. 13

  2-7 انواع ادبی و سابقه ی آن در شعر فارسی. 14

  2-7-1 تعریف لغوی و اصطلاحی ادب غنائی: 16

  2-7-1-1 مضامین و قالبهای شعر غنائی فارسی. 16

  2-8 کاربرد عناصر طبیعت در سبکهای شعر فارسی تا سدهی ششم هجری. 18

  2-8-1 تقسیم بندی طبیعت.. 20

  2-9 تصویر 21

  2-9-1 تعریف لغوی تصویر (ایماژ) 21

  2-9-2 تعریف معنایی تصویر 21

  2-10 ابزارهای تصویر گرایی از دیدگاه ادبی. 22

  2-10-1 صنایع معنوی. 22

  2-10-1-1 تشبیه. 22

  2-10-1-2 حقیقت و مجاز 23

  2-10-1-3 علاقه مجاز مرسل و استعاره 24

  2-10-1-4 کنایه. 24

  فصل سوم: احوال و آثار حکیم نظامی

  3 1 شرح احوال حکیم نظامی. 26

  3 2 شخصیت حکیم نظامی. 27

  3 3 آثار حکیم نظامی. 27

  3 3 1 مخزن‌الاسرار 28

  3 3 2 خسرو و شیرین. 28

  3 3 3 لیلی و مجنون. 29

  3 3 4 هفت‌پیکر 29

  3 3 5 اسکندرنامه. 30

  3 4 سبک حکیم نظامی. 30

  3 5 وصف طبیعت در شعر حکیم نظامی. 31

  فصل چهارم: بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

  4 بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی. 34

  4-1طبیعت زمینی. 34

  4 - 1 -1 آب. 34

  4 1 1 1استفاده از عنصر آب در ساخت تشبیه. 34

  4 -1- 1 - 2 استفاده از عنصر آب در ساخت استعاره 39

  4 1-1 3 استفاده از عنصر آب در ساخت مجاز 43

  4 1 1 4 استفاده از عنصر آب در ساخت کنایه. 44

  4 1 1 5  استفاده از عنصر آب در معنای حقیقی. 45

  4-1-2 آتش.. 47

  4-1-2-1 استفاده از عنصر آتش در ساخت تشبیه. 47

  4 1- 2 2 استفاده از عنصر آتش در ساخت استعاره 49

  4 1 2 3 استفاده از عنصر آتش در ساخت مجاز 51

  4 1 2 4استفاده از عنصر آتش در ساخت کنایه. 51

  4 1 2 5استفاده از عنصر آتش در معنای حقیقی. 51

  4 1 3 باد 52

  4 1 3 1 استفاده از عنصر باد در ساخت تشبیه. 52

  4 1-3 2 استفاده از عنصر باد در ساخت استعاره 54

  4 1-3 3 استفاده از عنصر باد در ساخت مجاز 54

  4 1 3 4استفاده از عنصر باد در ساخت کنایه. 55

  4 1 3 5استفاده از عنصر باد در معنای حقیقی. 55

  4 1 4 خاک.. 56

  41 4 1استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت تشبیه. 56

  4 1 4 2 استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت استعاره 56

  4 1 4 3 استفاده از عنصر خاک و زمین  در ساخت مجاز 59

  4 1 4 4 استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت کنایه. 61

  4 1 4 5 استفاده از عنصر خاک  و زمین در معنای حقیقی. 61

  4 1 5 کوه، دشت و صحرا 63

  4 1 5 1 استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرادر ساخت تشبیه. 63

  4 -1- 5 - 2 استفاده از عنصر کوه،دشت و صحرادر ساخت استعاره 65

  4 1 5 3 استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرا در ساخت مجاز 66

  4 -1- 5 -4 استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرادر ساخت کنایه. 67

  4 15 5  استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرا در معنای حقیقی. 67

  4 1 6 زمان. 68

  4 1- 6 1 استفاده از عنصر زمان در ساخت تشبیه. 69

  4 16 2 استفاده از عنصر زمان در ساخت استعاره 71

  4 6 3 استفاده از عنصر زمان در ساخت مجاز 72

  4 16 4 استفاده از عنصر زمان در ساخت کنایه. 74

  4 1- 6 5 استفاده از عنصر زمان در معنای حقیقی. 74

  4 1 7 سنگ و انواع قیمتی آن. 78

  4 17 1 استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت تشبیه. 78

  4 1 7 2 استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت استعاره 81

  4 1 7 3 استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت مجاز 85

  4 1 7 4 استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت کنایه. 86

  4 1 7 5 استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن در معنای حقیقی. 87

  4 1 8 درخت.. 89

  4 1 8 1 استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت تشبیه. 89

  4 1 8 2 استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت استعاره 92

  4 1 8 3 استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت مجاز 95

  4 1 8 4 استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت کنایه. 96

  4 1 8 5 1 استفاده از عنصر درختان و باغ در معنای حقیقی. 96

  4 1 9 گلها و رستنیهای دیگر 97

  4 1 9 1 استفاده از عنصر گلها و رستنی‌ها در ساخت تشبیه. 97

  4 1 9 2 استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت استعاره 103

  4 1 9 3 استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت مجاز 109

  4 19 4 استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت کنایه. 112

  4 1 9 5 استفاده از عنصر گلها و رستنیها در معنای حقیقی. 113

  4 1 10 میوه‌ها 113

  4 1 10 1 استفاده از عنصر میوه در ساخت تشبیه. 114

  4 1 10 2 استفاده از عنصر میوه در ساخت استعاره 116

  4 1 10 3 استفاده از عنصر میوه در ساخت مجاز 118

  4 1 10 4 استفاده از عنصر میوه در معنای حقیقی. 118

  4 1 11 حیوانات. 118

  4 1 11 1 استفاده از عنصر حیوانات در ساخت تشبیه. 118

  4 1 11 2 استفاده از عنصر حیوانات در ساخت استعاره 123

  4 1 11 3 استفاده از عنصر حیوانات در ساخت مجاز 125

  4 1 11 4 استفاده از عنصر حیوانات در ساخت کنایه. 126

  4 1 11 5 استفاده از عنصر حیوانات در معنای حقیقی. 127

  4 1 12 پرندگان و حشرات. 129

  4 1 12 1 استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت تشبیه. 129

  4 1 12 2 استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت استعاره 134

  4 1 12 3 استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت مجاز 136

  4 1 12 4 استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت کنایه. 137

  4 1 12 5 استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در معنای حقیقی. 137

  4 2 طبیعت فلکی. 138

  4 2 1 عناصر فلکی. 138

  4 2 1 1 استفاده از عناصر فلکی در ساخت تشبیه. 138

  4 2 1 2 استفاده از عناصر فلکی در ساخت استعاره 144

  4 2 1 3 استفاده از عناصر فلکی در ساخت مجاز 149

  4 2 1 4 استفاده از عناصر فلکی در ساخت کنایه. 152

  4 2 1 5 استفاده از عناصر فلکی در معنای حقیقی. 153

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

  نتیجه گیری و پیشنهادات. 155

  منابع   

  منبع:

   

  1. آشوری، داریوش(1377) شعر و اندیشه. چاپ اول، تهران: نشر مرکز؛

  2. احمد نژاد، کامل(1375) تحلیل آثار نظامی گنجوی. چاپ دوم، تهران: انتشارات پایا؛

  3. براهنی، رضا(1371) طلا در مس. چاپ اول، تهران: نشر فردوس؛

  4. پارسا پور، زهرا(1383) مقایسه زبان حماسی و غنایی با تکیه بر اسکندر نامه و خسرو و شیرین نظامی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

  5. پور نامداریان، تقی(1390) سفر در مه. تهران: نشر سخن؛

  6. تجلیل، جلیل(1376) معانی و بیان. چاپ هشتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛

  7. ثروت، منصور(1372) مجموعه مقالات گنگره بین المللی بزرگداشت نهمین سده تولد حکیم نظامی. تبریز: نشر دانشگاه تبریز؛

  8. حق شناس، علی محمد، سامعی، حسین و دیگران(1387) فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی- فارسی. تهران: فرهنگ معاصر؛

  9. حمیدیان، سعید(1372) آرمانشهر زیبایی، گفتارهایی در شیوه­ی بیان نظامی. تهران: نشر قطره؛

  10. خان محمدی، محمد حسین(1384) علم بدیع. قم: انتشارات مهر امیرالمومنین؛

  11. داد، سیما(1380) فرهنگ اصطلاحات ادبی. چاپ پنجم، تهران: انتشارات مروارید؛

  12. دلیری مالوانی، ابراهیم(1381) سبک شناسی نثر و نظم پارسی. چاپ اول، ناشر مؤلف؛

  13. ---، --- (1375) سخن سالار گنجه و مقلدان او. ج اول. چاپ دوم، رشت: انتشارات طاعتی؛

  14. دهخدا، علی اکبر(1347) لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران؛

  15. رازی، شمس الدین محمد بن قیس(1373) المعجم فی معاییر اشعارالعجم. به کوشش سیروس شمیسا. تهران: انتشارات فردوس؛

  16. رزمجو، حسین(1385) انواع ادبی و آثار آن در زبان ادبی. تهران: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛

  17. رضوی، سید مسعود(1387)«طبیعت و حقیقت»، ماهنامه پژوهش اطلاعات حکمت و معرفت، شماره بیست و هفت،(ادب و هنر)، صص 44-48؛

  18. زیادی، عزیزا1380)  شعر چیست. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

  19. زرین کوب، عبدالحسین(1357) ارسطو و فن شعر. چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر؛

  20. ---، --- (1370) با کاروان حلّه. تهران: انتشارات علمی؛

  21. ---، --- (1377) پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد( درباره زندگی و، آثار و اندیشه نظامی). تهران: انتشارات سخن؛

  22. ---، --- (1388) شعر بی دروغ، شعر بی نقاب. چاپ دهم، تهران: انتشارات علمی؛

  23. زنجانی، برات(1377) صور خیال در خمسه نظامی. چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر؛ 

  24. شفیعی کدکنی، محمد رضا(1370) صور خیال در شعر فارسی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات آگاه؛

  25. شکیبا، پروین(1370) شعر فارسی از آغاز تا امروز. چاپ اول، تهران: انتشارات هیرمند؛

  26. شمیسا، سیروس(1369) تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور؛

  27. ---، --- (1370) بیان. چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس؛

  28. ---،--- (1383) سبک شناسی شعر. تهران: انتشارات میترا؛

  29. صفا، ذبیح ا...(1378) تاریخ ادبیات در ایران. ج 2. تهران: نشر فردوسی؛

  30. عبادیان، محمود(1379) انواع ادبی. تهران: نشر حوزه هنری؛

  31. غلامرضایی، محمد(1377) سبک شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو. چاپ اول، تهران: نشر جامی؛

  32. فتوحی رود معجنی، محمود(1389) بلاغت تصویر. چاپ پنجم، تهران: انتشارات سخن؛

  33. معین، محمد(1371) فرهنگ فارسی. چاپ هشتم، تهران: امیر کبیر؛

  34. محجوب، محمد جعفر(1375) سبک خراسانی در شعر فارسی. چاپ اول، انتشارات فردوس؛

  35. مختاری، محمد(1378) هفتاد سال عاشقانه( تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر 200 شاعر). تهران: نشر تیراژه؛

  36. موحد، ضیاء(1377) شعر و شناخت. تهران: انتشارات مروارید؛

  37. نظامی، الیاس بن یوسف(1391) خسرو و شیرین. تصحیح حسن وحید دستگردی و کوشش سعید حمیدیان، چاپ سیزدهم، تهران: نشر قطره؛

  38.---، --- (1391) لیلی و مجنون. تصحیح حسن وحید دستگردی و کوشش سعید حمیدیان، چاپ سیزدهم، تهران: نشر قطره؛

  39. نعمانی، شبلی(1363) شعرالعجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران(1و2). ترجمه­ی سید محمد تقی فخر داعی گیلانی، چاپ دوم، تهران: نشر دنیای کتاب؛

  40. نفیسی، سعید(1363) تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی. چاپ دوم، تهران: انتشارات فروغی؛

  41. یان، ریپکا، (1381) تاریخ ادبیات ایران(از دوران باستان تا قاجاریه). ترجمه عیسی شهابی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی

  42. یوسفی، غلامحسین(1358) چشمه­ی روشن. تهران: انتشارات علمی فرهنگی؛


موضوع پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, نمونه پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, جستجوی پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, فایل Word پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, دانلود پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, فایل PDF پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, پروژه درباره پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی انواع تشبیه در شرف نامه­ی نظامی گنجوی شاعر قرن ششم صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی می­باشدو با استناد به منابعی که اختصاص به زندگی و سبک شاعر داشته با رویکردی به تشبیهات موجود در شرف نامه نظامی مورد بررسی قرار گرفته است و با طبقه بندی اطلاعات موجود توانسته ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده : طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار آنان داشته است. در این میان خورشید، به عنوان یک پدیدۀ نجومی و تصاویر مربوط به آن زمینۀ ساخت مضامین و معانی بلند ادبی شده است و بیشترین سهم را در مجسّم کردن خیالات ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی – گروه ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده معراج حضرت محمد (ص) از وقایع اعجازی حیات پربرکت ایشان است که اندکی پیش از هجرت رخ داده. این سفر آسمانی که در شبی از شبهای رمضان اتفاق افتاده ، از شگفت ترین رویداد های حیات رسول پاک خداوند و تاریخ بشر است و از همان زمان تاکنون همواره مورد بحث و تحلیل بوده است و در تفسیرهای مختلف قرآن ...

پایان نامه ، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده شعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغی شامل تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه است و بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر، با خود ، آشنا و مأنوس ساخته است. در همه‌ی سبک‌های شعر کهن و معاصر، بسامد بالای کاربرد صور خیال را می‌توان مشاهده نمود. در سبک ...

پایان نامه ، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده شعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغی شامل تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه است و بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر، با خود ، آشنا و مأنوس ساخته است. در همه‌ی سبک‌های شعر کهن و معاصر، بسامد بالای کاربرد صور خیال را می‌توان مشاهده نمود. در سبک ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A» چکیده صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو سحر سعید شعر و ادب پارسی از دیرباز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور خیال از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر با خود آشنا و مأنوس ساخته است. در همۀ سبکهای شعر کهن بسامد ...

مقدمه زن در فرهنگ و ادبیات ایران از دیرباز تا کنون جایگان بالایی داشته است به نظر می رسد در ایران باستان نظامی مادرسالاری برجوامع بشری حاکم بوده است و برخی معتقد بودند نه نظام مادرسالاری و نه نظام پدر سالاری حاکم بوده بلکه زن و مرد همکار و مکمل هم بودند ، زیرا زن و مرد هر یک قدرت توانایی کار خاصی را داشته اند. زرتشت معتقد بود که زن و مرد با هم برابرند و از یک نژاد هستند و زن در ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده از ابتدای زندگی انسان، بحث مرثیه، سوگ و سوگ چامه مطرح بوده است و در گوشه و کنار این جهان پهناور همه انسان‌ها با گام نهادن در مرز هستی و نیستی به اندیشه تراژدی دست یافته‌اند و همواره به‌نحوی با فلسفه و اندیشه تراژدی سروکار داشته‌اند. اقوام و ملت‌‌های باستانی جهان، آثار حماسی خود را عموماً در سال‌های ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات و علوم انسانی چکیده شعرنو، نقاط قوّت بیانی و بلاغی چشمگیر و تحسین برانگیز دارد و از جهت صورت، مقاصد و مفاهیم، فرم و محتوا و صور بلاغی و وزن و آهنگ و موسیقی و حوزه های عاطفه و احساس و تخیّل با شعر کهن تفاوت دارد. یکی از حوزه هایی که شعر معاصر در آن، سخن تازه داشته ودارد، توصیف نمادهای طبیعت و جلوه پدیده ها از خرد و کلان در اثناء ...

چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، ...

ثبت سفارش