پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی

word 594 KB 31540 108
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش همگانی

  چکیده

  تحلیلِ گفتمانِ انتقادی، آن جنبه از علمِ زبان‌شناسی است که با پرده‌برداری از عناصرِ زیرینِ زبان، جنبه‌های پنهانِ آن را عیان می‌سازد و بر فکر و اندیشه افراد و شیوه برداشت آنها از مسائل اجتماعی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند حقایق را برای مردم، جهت بهتر اندیشیدن و اتخاذِ تصمیمِ صحیح‌تر و قضاوتِ منصفانه‌تر روشن کند. پژوهشِ حاضر بر آن است تا با استفاده از رویکرد سه ُبعدی فِرکلاف (توصیف، تفسیر و تبیین) که چارچوبی برای تحلیلِ انتقادیِ گفتمان است، نشان دهد که چگونه فیلم‌های سینماییِ تولید شده را می‌توان از نظرِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادی بررسی کرد. در این راستا، قسمت‌هایی از فیلمِ سینماییِ«یِه حبه قند» ساخته رضا میرکریمی به عنوانِ نمونه جهتِ پاسخ‌گویی به سؤالاتِ تحقیق مدِ نظر قرار گرفته شده است: دیالوگِ فیلم چگونه ایدئولوژی حاکم بر ذهنِ کارگردانِ فیلم را منعکس می‌کند؟ و زن در این فیلم چگونه بازنمایی می‌شود؟نتایجحاصل از این پژوهش نشان دادند که، دیالوگِ فیلم به‌خوبی ایدئولوژیِ حاکم بر ذهنِ کارگردان را به تصویر کشیده است و زن در این فیلم به صورتِ موجودی درجه دوم و ضعیف نمایش داده نشده است.

   

  واژگانِ‌کلیدی: گفتمان- تحلیل گفتمان- تحلیلِ انتقادی گفتمان- خلاصه فیلمِ یه حبه قند- رضا میرکریمی- ساختار‌ های گفتمان‌ مدار- ایدئولوژی.

   1-1.         

  انسان از ابتدای خلقتِ خویش همواره به ارتباط با هم­نوع نیاز داشته و ایننیاز در گذرِ سال‌ها و قرن‌ها بیشتر شده، به‌صورتی که تبدیل به یک ضرورتِ انکارناپذیر در زندگیِ انسان‌ها شده است.

  توجه به زبان، نقش و جایگاه آن همواره یکی از دغدغه های فکری بشر بوده است.از آن‌جا که اندیشه بر گفتار وگفتار نیز بر رفتارتأثیر می‌گذارد، زبان نقشِ مهمی را در جامعه ایفا می‌کند. زبان،همان‌طور که می‌تواند وسیله‌ای برای روشنگری افراد باشد، می‌تواند گمراه کننده نیز باشد.همان‌گونه که می‌تواند در خدمتِ حق و حقیقت قرار گیرد، می‌تواند در خدمتِ باطل نیز باشد.

  از دید داوری و آقاگل‌زاده(1388)؛ زبان، بازتابی از تمدن و فرهنگِ هر مرز و بوم و انعکاس‌دهنده تحولات و رویدادهای اجتماعی و تاریخی جوامع بشری، از منظری منحصر به فرد است که در گذرِ زمان دستخوشِ دگرگونی‌ها و تحولاتی شگرف شده و این خود نشانی از پویایی این توانایی منحصر به فرد بشری است.

  زبان، به عنوان بازنمود، نظامی از مفاهیم و اندیشه‌هاست که از جامعه، گفتمان وایدئولوژی حاکم شکل می‌گیرد و در قالبِ زبانِ گفتار و نوشتار به عنوانِ ابزارِ ارتباطی تجلی می‌یابد،از این‌رو می‌تواند همواره موضوعی شایسته برای مطالعه و تحقیق باشد(آقاگل‌زاده و همکاران، 1389).

  زبان به‌عنوان مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین ابزارِ ارتباطیِ بشر،از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. تمام انسان‌هااز دورانِ کودکی بر زبانی تسلط پیدا کرده و آن را به‌کار می‌گیرند.این امر چنان آسان، طبیعی و گسترده است که ممکن است از نظر بعضی از افراد، مطالعه آن بی‌اهمیت جلوه کند. اما بررسیِ زبان‌های بشری نشان می‌دهد که زبان، نظامی بی‌نهایت پیچیده، انتزاعی و زایا است و در تمامِ تاروپودِ زندگیِ انسان تنیده شده است، تا جایی‌که گفته شده است«آن‌چه گذشته‌مان را رقم زده، اکنون‌مان را می‌سازد، و آینده‌مان در سیطره اوست، زبان است»(سلطانی، 1384: 13، سعیدنیا، 1392).

  در ادوارِ مختلفِ تاریخِ بشر، مطالعه ‌ زبان از جنبه‌های گفتاری و نوشتاری از موضوعاتی بوده است که محققانِ رشته‌های گوناگون اعم از فلاسفه، روان‌شناسان، مردم‌شناسان، زبان‌شناسان، و به‌‌ویژه در دهه‌های اخیر تحلیل‌گرانِ متن را به خود مشغول کرده و حاصل این مطالعات در قالبِ رویکردهای زبان‌شناسی متبلور شده است. از جمله این رویکردها، نظریه ‌ صورت‌گرایی[1]نوام چامسکی[2] است. چامسکی در این نظریه، اظهار می‌کند که زبان نظامی زیستی است و جامعه و فرهنگ هیچ نقش و جایگاهی در شکل‌دهیِ آن ندارند. در مقابلِ این دیدگاه، نظریه نقش‌گرایی[3] پدید آمد که اعتقادش بر این است که زبان وسیله‌ای برای برقراری ارتباط در جامعه می‌باشد. این رویکرد، به بررسی صورت و معنا با هم می‌پردازد، بدین معنا که به بررسیِ زبان در بافت، اعتقاد داشته و معتقد است که نقش بر صورت ارجحیت دارد. در نقش‍گرایی،بر نقش‌های اجتماعی و بافتیِ زبان تأکید می‌شود، در حالی‌ که زبان‌شناسی صورت‌گرا، به بررسی زبان خارج از بافت یعنی صورت،جدای از نقش،تأکید می‌کند. در صورت‌گرایی، اعتقاد به استقلال و خودمختاریِ صورت وجود دارد، در حالی که نقش‌گرایی همواره به دنبالِ تبیین‌های نقشی است، به این‌صورت که زبان را همچون ابزار یا به عبارت بهتر، مجموعه‌ای از ابزار می‌داند که شکل ظاهری‌شان بر اساس نقشی که بر عهده دارند به آنها داده شده و به همین دلیل با توجه به نقشی که دارند قابل توجیه می‌باشند.تحلیلِ گفتمان[4] در راستایِ زبان‌شناسیِ نقش‌گرا می‌باشد.

  خوشبختانه در دهه‌های اخیر، مطالعاتِ زبان‌شناختی به‌طرز چشمگیری پیشرفت نموده و به‌تدریج از سمتِ مباحثِ نظری و بیانِ مفاهیمِ عام و انتزاعی به سوی مسائلِ کاربردی و میان‌رشته‌ای[5] سوق یافته‌اند. یکی از این مباحث و مفاهیمِ میان‌رشته‌ای، مفهومِ تحلیلِ گفتمان است که به‌عنوانِحوزه‌ای در علمِ زبان‌شناسی، به بررسیِ چگونگیِشکل‌گیریِ معنا و پیامِ واحدهایِ زبانی در ارتباط با عواملِ درون‌زبانی و همچنین عواملِ برون‌زبانی می‌پردازد.

  تحلیلِ گفتمانِ انتقادی[6]، یکی از حوزه‌‌های جدید در علم زبان‌شناسیبه‌ویژه تحلیلِ گفتمان است که زبان را به‌مثابه ‌ عملِ اجتماعی در ارتباط با عواملیهمچون قدرت[7]، ایدئولوژی[8]، فرهنگ[9]، جامعه[10]، هژمونی[11]و بافتِ تاریخی[12]در سطحِ متن، اعم از گفتاری و یا نوشتاری، موردِ مطالعه قرار می‌دهد و در این راستا با ارائه راهبردهای خاص، قدرت در گفتمان و قدرت در آن سوی گفتمان را معرفی نموده و نتیجه‌ آن، آشکار شدنِ حقایق برای مردم جهتِ بهتر اندیشیدن و اتخاذِ تصمیمِ صحیح‌تر و قضاوتِ منصفانه‌تر است.

  در این رویکرد، زبانآئینه شفافی که حقایق را بنمایاند نیست، بلکه شیشهماتی است که حقایق را تحریف کردهو چگونگیِ تحلیلِ آن در اراده قدرت‌هایِ پنهان و آشکارِ حاضر در نهادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، گفتمان‌ها را می‌سازد و سپس گفتمان‌های مورد نظر، با ایدئولوژی و اهدافِ خاص در گذرِ زمان از طریقِ نهادهای اجتماعی، آن‌چنان در جامعهجا باز کرده و طبیعی جلوه می‌کنند که مردم، آن گفتمان و پذیرش آن تفکر را امری طبیعی و منطقی می‌پندارندو بدون هیچ‌گونه مقاومتی، آن‌را می‌پذیرند و تصور می‌کنندکه آزادانه و به اختیارِ خود می‌اندیشند، قضاوت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند

  گفتمان در زبان‌شناسی متوقف نماند و دیری نپایید( نزدیک به دو دهه) که این گرایش از زبان‌شناسیِ اجتماعی و زبان‌شناسیِ انتقادی، ‏به همتِ متفکرانی چون میشل فوکو[13] و ژاک درایدا[14] و دیگر متفکرانِ برجسته غربی واردِ مطالعاتِ فرهنگی، ‏اجتماعی، ‏سیاسی شد و شکلِ انتقادی به‌خود گرفت. این متفکران،تحلیلِ گفتمان را در قالبِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادی بسط و گسترش دادند. یکی از اهدافِ مهمِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادی،‌ آشکار کردنِ اغراضِ نهفته در ورایِ متن یا به تعبیرِ کلان‌تر، یک گفتمان است. به واسطه این دستاورد مخاطبان به سطحی ژرف‌تر از تحلیل دست می‌یابند و از منظری انتقادی به متن و نیت‌های پدید‌آورندگانِ آن می‌نگرند. آن‌گونه که(فرکلاف، 2001 ، آقاگل‌زاده و همکاران، 1390) معتقدند که: تحلیلِ گفتمانِ انتقادی علاوه بر عریان‌سازیِ چگونگیِ عملکردِ زبان در ابقاء و تغییرِ روابطِ قدرت در جوامعِ معاصر، می‌کوشد شناخت و آگاهیِ مردم از نقشِ زبان در شکل‌دهی، حفظ یا تغییرِ روابطِ قدرت را که به ایجادِ سلطه و استعمار منجر می‌گردد فزونی بخشد. آگاهیِ موردِ نظر نهایتاً ممکن است به ایجادِ تغییر یا مقاومت در برابرِ این روابط و نظامِ ناعادلانه منجر گردد.

  هدفِ اصلیِ این پژوهش این است که گامِ آغازین را در این مسیر بردارد، اما چون هم رویکردهای گفتمان دارای پیچیدگی و تنوعِ گسترده‌ای هستند و هم حوزه فرهنگ، بخش‌های وسیعی از اجتماع را در برمی‌گیرد، تبیینِ تعامل میان روش‌های تحلیلِ گفتمانی و مطالعاتِ فرهنگی در پژوهشِ مختصری از این‌دست امکان‌پذیر نیست. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به این‌که تا کنون افرادِ نادری به تحلیلِ انتقادیِ گفتمان در زمینه فیلم پرداخته‌اند، انجامِ چنین پژوهشی ضروری به‌نظر می‌رسد.

  بنابراین، در این مجال تلاش خواهد شد تا نشان داده شود چگونه می‌توان از رویکردِ فِرکلاف برای تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ«یه حبه قند» ساخته رضا میرکریمی بهره گرفت.

  Abstract

  Critical discourse analysis, the aspect of the science of linguistics is to uncover the underlying elements of the language, it reveals on  hidden aspects and  influences on ideas people and can affect  on social ideas, tobetter thinking and better decision and better judgment for making clear truth. The present research is using the three-dimensional approach Fairclough  (description, interpretation and explanation) that is a framework for critical analysis of the discourse,itshows how films are produced can be investigated the critical discourse analysis. In this regard, the parts of the movie  "A Cube of Sugar" by Reza Mirkarimi, for example, to answer the research questions are considered: How movie dialogue reflects the ideology of the director's mind? And how  represented the woman in this film is? The results of this research showed that, The film's dialogue indicated well by the ideology of the director's mind, and woman in this film was not shown  weak and secondary degree.

   

  Keywords: Discourse- Discourse Analysis- Critical Discourse Analysis- A Cube of Sugar-

  Reza Mirkarimi- Discursive Structures-   Ideology - Gender 

 • فهرست:

  چکیده فارسی.......................................................................................................................................................... 1

  فصل اوّل:کلیات پژوهش

  1-1. مقدمه.............................................................................................................................................................. 3

  1-2. بیان مسئله..................................................................................................................................................... 6

  1-3. پرسش‌های تحقیق....................................................................................................................................... 7

  1-4. فرضیه‌های پژوهش...................................................................................................................................... 7

  1-5. اهداف و اهمیت پژوهش........................................................................................................................... 8

  1-5-1. اهمیت نظری........................................................................................................................................... 9

  1-5-2. اهمیت کاربردی...................................................................................................................................... 9

  1-6. مفاهیم بنیادین............................................................................................................................................. 10

  1-6-1. گفتمان....................................................................................................................................................... 10

  1-6-2. تحلیل‌گفتمان........................................................................................................................................... 11

  1-6-3. تحلیل‌گفتمان انتقادی............................................................................................................................ 12

  1-6-4. ایدئولوژی................................................................................................................................................... 13

  1-6-5. قدرت.......................................................................................................................................................... 14

  1-6-6. هژمونی....................................................................................................................................................... 14

  1-6-7. جنسیت..................................................................................................................................................... 15

  1-6-8. ساختارهای‌گفتمان‌مدار.......................................................................................................................... 16

  1-6-9. رضا میرکریمی......................................................................................................................................... 16

  1-6-10. خلاصه فیلم........................................................................................................................................... 17

  1-6-11. شخصیت‌های اصلی فیلم و نقش‌شان............................................................................................. 18

  1-7. ساختار کلی پژوهش................................................................................................................................... 19

  فصل دوّم: پیشینه تحقیق

  2-1. مقدمه.............................................................................................................................................................. 21

  2-2. مباحث نظری................................................................................................................................................ 21

  2-2-1. فوکو............................................................................................................................................................ 21

  2-2-2. ون‌دایک..................................................................................................................................................... 23

  2-2-3. وداک.......................................................................................................................................................... 25

  2-2-4. فرکلاف...................................................................................................................................................... 26

  2-2-5. لاکلا و موفه.............................................................................................................................................. 28

  2-2-6. ون لیوون................................................................................................................................................... 29

  2-3. پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................. 29

  2-3-1. پژوهش‌های غیرایرانی........................................................................................................................... 30

  2-3-2. پژوهش‌های ایرانی.................................................................................................................................. 30

  فصل سوّم: روش اجرای تحقیق

  3-1. مقدمه.............................................................................................................................................................. 38

  3-2. روش تحقیق.................................................................................................................................................. 39

  3-2-1. سطح اوّل- توصیف ...........................................................................................40

  3-2-2. سطح دوّم- تفسیر .................................................................................................................41

  3-2-3. سطح سوّم- تبیین ..................................................................................................................43

  3-3. ابزارگردآوری اطلاعات................................................................................................................................. 44

  3-4. جامعه آماری.................................................................................................................................................. 44

  3-5. روش تحلیل داده‌ها...................................................................................................................................... 45

  3-5-1. سطح توصیف........................................................................................................................................... 45

  3-5-2. سطح تفسیر............................................................................................................................................. 46

  3-5-3. سطح تبیین............................................................................................................................................. 46

  3-6. محدودیت‌های پژوهش................................................................................................................................ 48

  3-7. مروری برمنابع داده‌های پژوهش.............................................................................................................. 48

  3-7-1. بیوگرافی‌کارگردان فیلم......................................................................................................................... 48

  3-7-2. حضور در اسکار....................................................................................................................................... 49

  3-7-3. جایزه‌ها...................................................................................................................................................... 49

  فصل چهارم:توصیف و تحلیل داده‌ها

  4-1. مقدمه.............................................................................................................................................................. 51

  4-2. خلاصه فیلم................................................................................................................................................... 52

  4-2-1. بازیگران و نقش‌شان............................................................................................................................... 53

  4-3. توصیف و تحلیل داده‌ها.............................................................................................................................. 54

  4-3-1. سطح توصیف........................................................................................................................................... 55

  4-3-2. سطح تفسیر............................................................................................................................................. 59

  4-3-3. سطح تبیین............................................................................................................................................. 61

  4-4. آزمون فرضیه‌ها............................................................................................................................................. 62

  4-5. نتیجه ............................................................................................................................................................. 65

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  5-1. مقدمه.............................................................................................................................................................. 67

  5-2. خلاصه تحقیق.............................................................................................................................................. 67

  5-3. بررسی فرضیه‌ها........................................................................................................................................... 68

  5-4. پیشنهادات...................................................................................................................................................... 70

  5-4-1. پیشنهادات‌کاربردی................................................................................................................................. 70

  5-4-2. پیشنهادات برای پژوهش‌های بعدی.................................................................................................. 71

  5-5. نتیجه‌گیری.................................................................................................................................................... 72

  منابع فارسی............................................................................................................................................................. 77

  منابع غیرفارسی....................................................................................................................................................... 81

  چکیده انگلیسی....................................................................................................................................................... 82

  منبع:

   

  1.آقاگل‌زاده،فردوس. 1381 .مقایسهونقدرویکردهای تحلیلکلاموتحلیلانتقادی درتولیدودرکمتن،رسالهدکتری،دانشگاهتربیتمدرس،تهران.

  2. آقاگل‌زاده، فردوس . 1385 . تحلیل گفتمان انتقادی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

  3. آقاگل‌زاده، فردوس .1386 .تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات ، مجله پژوهشی ادب ، ش اول ، ص17 تا 27 .

  4. آقاگل‌زاده، فردوس و داوری، حسین . 1388 .بررسی ریشه‌شناختی واژه‌های انگلیسی با ریشه فارسی میانه ، مجله مطالعات ایرانی ، س 8 ، ش 16 ، پاییز 1388.

  5. آقاگل‌زاده، فردوس و غیاثیان، مریم .  1386 .رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادی ، مجله زبان و زبان‌شناسی، سال 3 ، شماره 1، ص 39 تا 54 .

  6. آقاگل‌زاده، فردوس و همکاران . 1389 . کارآمدی الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در نقد و ارزیابی برابرها در متون ترجمه شده خواهران اثر جیمز جویس، فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، 1 ، 3 : 24-1 .

  7. آقاگل‌زاده، فردوس و همکاران . 1390 .مطالعه تطبیقی شیوه بازنمایی کنشگران ایرانی و غربی در پرونده هسته‌ای ایران در رسانه‌های بین‌المللی( الگوی 2008 ون لیوون ) ، مجله جستارهای زبانی ، د 4 ، ش 1 ، بهار 1392، ص 1 تا 19.

  8. اسدی، مسعود . 1392 .بررسی رابطه میان ساختارهای گفتمان‌مدار و ایدئولوژی و روابط قدرت در متون مطبوعاتی از منظر تحلیلگفتمان انتقادی، رساله دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران.

  9. انصاری، جلیل .1382 .بررسی نقش انتقادی زبان در سینمای نوین ایران بر اساس نظریه تحلیل کلام انتقادی ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  10. امیری، علیرضا .1391  . تحلیل گفتمان انتقادی رمان زمین سوخته ، بی جا.

  11. باطنی، محمدرضا .1367 .درباره زبان ، تهران ، انتشارات آگاه.

  12. پوشنه، آتنا و بابک معین، مرتضی . 1392 .تحلیل گفتمان انتقادی در اثری از ابراهیم گلستان با استفاده از مؤلفه‌های جامعه‌شناختی – معنایی گفتمان‌مدار با توجه به بازنمایی کارگزاران اجتماعی،  فصلنامه جستارهای زبانی ، د 4 ، ش2(پیاپی 14 ) ، ص 1 تا 25 .

  13. تاجیک، محمدرضا .1383 .گفتمان، پادگفتمان و سیاست ، تهران ، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

  14. تاکی،سعید .1383 .تجزیه و تحلیل گفتمان کتب آموزشی زبان انگلیسی داخلی و خارجی از نظر ایدئولوژی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان.

  15. جهانی، جعفر . 1382 .دیباچه‌ای بر شیوه‌های پژوهش در تفکر انتقادی ، شیراز ، نشر ملک سلیمان.

  16. حافظ نیا ، محمدرضا .1382 .مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

  17. خالقی، احمد .1385 .قدرت ، زبان ، زندگی روزمره ، تهران ، انتشارات گام نو.

  18. دبیرمقدم، محمد .1383 .زبان‌شناسی نظری : پیدایش و دستور زایشی( ویراست دوم ) ، تهران ، انتشارات سمت.

  19. دعاگویان،داود.1387.بازی‌های زبانی درگفتمان‌های هسته‌ای گروه 5+1 باایران،فصلنامهرسانه،ش 76 ،ص41 تا 58.

  20. دمالی امیری، مهدی .1380 .تبلورایدئولوژی و قدرت در کلام (تحلیل انتقادی اخبار رسانه‌ای) ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  21.ذوالفقارروشن،مریم. 1388 .بازنمایی گفتمانهسته‌ای ایرانبهروایترئیسجمهوری‌های دوکشورجمهوری اسلامی ایرانوایالت‌متحده‌آمریکا، پایان‌نامهکارشناسی ارشد،دانشگاهالزهراتهران.

  22. رویگریان، شیوا .1378 .سخن همدلانه و رقابت‌جویانه در ادبیات زنان پس از انقلاب ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  23. زاهدی، کیوان و  ایمانی، آسیه .1391 .زن در ضرب‌المثل‌های انگلیسی، رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان ، نقد زبان و ادبیات خارجی.س 4.ش 7.

  24. سجودی، فرزان و  احمدی، فاطمه . 1388 .تحلیل انتقادی گفتمان فیلم روسری آبی ،پژوهشنامه فرهنگستان هنر ، ش 12.

  25. سعیدنیا، نرجس .1392 .بازنمایی زن در رمان‌های فارسی زبان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ساری.

  26. سلطانی،سیدعلی اصغر.1383.قدرت،گفتمانوزبان،سازکارهای جریانقدرتدرمطبوعات،رسالهدکتری ،دانشگاهعلامهطباطبایی ،تهران.

  27. سلطانی، سیدعلی اصغر .1384 الف.قدرت ، گفتمان و زبان ، تهران ، نشر نی.

  28. سلطانی، سید علی اصغر . 1384 ب .تحلیل گفتمان به‌مثابه نظریه و روش،فصلنامه علوم سیاسی. ش 28 ، ص 153 تا 179.

  29. سیف، علی‌اکبر . 1379 .روان‌شناسی پرورشی ، روان‌شناسی یادگیری آموزشی ، تهران ، موسسه انتشارات آگاه.

  30. ضمیران، محمد .1379 .میشل فوکو ، دانش و قدرت ، تهران ، انتشارات هرمس.

  31. عضدانلو، حمید .1380 .گفتمان و جامعه ، تهران ، انتشارات نشر نی.

  32. فاضلی، محمد . 1383 .گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی ، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، س 4 ، ش14.

  33. فرقانی، محمدمهدی و  اکبرزاده جهرمی، سید جمال الدین .1390 .ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم،مطالعات فرهنگ-ارتباطات ، س 12. ش 16.

  34. فرکلاف، نورمن .1379 .تحلیل گفتمان انتقادی ، ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران ، تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

  35. فرکلاف ، نورمن . 1387 .تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران ، چاپ دوم ، تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

  36. فلاحی، محمد هادی .1388 .بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دو ره مشروطه از منظر گفتمان‌شناسیانتقادی ، رساله دکتری ، دانشگاه فردوسی مشهد.

  37. کاظمی فرد، ندا .1390 . بازنمایی کنش اجتماعی مسأله انقلاب در روزنامه‌های قبل و بعد از انقلاب از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه‌های گفتمان‌مدار جامعه‌شناختی – معنایی ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات فارس.

  38. لطفی پور ساعدی، کاظم . 1371 .درآمدی بر سخن‌کاوی ، مجله زبان‌شناسی ، سال نهم ، شماره 1 ، ص 4 تا 9 .

  39. مقداری، صدیقه سادات .1389 .بررسی زبان‌شناختی ادبیات جنگ  برای کودکان در ایران از دیدگاه گفتمان‌شناسی انتقادی ، رساله دکتری ، دانشگاه فردوسی مشهد.

  40. نوروزی، فاطمه . 1384 . بازنمایی شخصیت زن در متون روایی با توجه به دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی ، مطالعه موردی روی رمان رقصندگان ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.

  41. نوذری، حمزه و همکاران .1392 .سودمندی گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل متون انضمامی ، با نگاهی به متون تولید‌شده رسانه‌ای با محوریت بحران اقتصادی و اجتماعی اخیر اروپا و آمریکا ، د 2 ، ش 1 ، ص  153 تا 176

  42. نیستانی، محمود . 1379 .تحلیل انتقادی گفتمان در عمل ، تفسیر،تبیین و جایگاه تحلیل‌گر " تحلیل انتقادی گفتمان" نورمن فرکلاف ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها .

  43. ون‌دایک، تئون ای . 1382 .مطالعاتی در تحلیل گفتمان ، از دستور متن تا گفتمان‌کاوی انتقادی ، ترجمه پیروز ایزدی و دیگران.

  44. یارمحمدی، لطف‌ا...  .1380.واژگان هسته‌ای و غیرهسته‌ای در واژگان‌شناسی مقابله‌ای ، تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی و ترجمه ادبی ، نامه فرهنگستان علوم ، ش 17 .

  45. یارمحمدی، لطف‌ا...  .1383 . گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی ، تهران ، انتشارات هرمس.

  46. یارمحمدی، لطف‌ا...  .1385 .ارتباطات از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی ، تهران ، انتشارات هرمس.

  47. یارمحمد، لطف‌ا... . 1389.ارتباطاتازمنظرگفتمان‌شناسی انتقادی ، تهران ،انتشارات هرمس.

  48.  یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس .1389.نظریه و روش در تحلیل گفتمان ،ترجمه هادی جلیلی، تهران: نی.

   

   

   

  منابع غیرفارسی

   

  1. Bloom, D. , Talwakers, S.(1997).Critical Discourse Analysis and the Study of Reading andWriting, Reading Research Quarterly, Vol. 32, No. 1.

  2. Bloor,M. , Bloor, T. (1935).The practice of critical discourse analysis:An introduction.Amsterdam,John Benjamins.

  3. Bloor, M., Bloor, T. (2007).The Practice of Critical Discourse Analysis, an Introduction,

  London: Hodder Arnold.

  4. Brown, G. ,Yule, G. (1983).Discourse Analysis, Cambridge University Press.

  5. Chomsky, N. (1988). Language and the Problems of Knowledge.The Managua Lectures MIT Press.

  6. Fairclough,N. (1989). Language and  Power,London:Longman.

  7. Fairclough, N. (1992).Discourse and Social Change, London: Polity Press.

  8. Fairclough, N. (1993). Discourse and Social Change,Polity Press.

  9. Fairclough,N. (1995 a). Media Discourse,London,Edward Arnold.

  10. Fairclough, N. (1995 b).Critical Discourse Analysis.London:Longman.

  11. Fairclough,N. (1996). Language and  Power,Longman Group UK Limited.

  12. Fairclough, N. ( 2000 ). New Labor, New Language. London:Routledge.

  13. Fairclough, N. (2001). Language and  Power,2ed.London.Longman.

  14. Fairclough,N. (2003). Global capitalism and critical awareness in language.http://www.google.com.

  15. Fasold, R. (1990).The Sociolinguistics of Language, Cambridge, Cambridge Press.1

  16. Foucault, M. (1974).The Archaeology of Knowledge, London, Tavistock

  17. Foucault, M.(1978).Politics and the Study of Discourse, Ideology and Consciousness, No. 3.

  18. Gee, J. (1999 ). An Introduction to discourse analysis: Theory and method, Routledge.1

  19. Harris,Z. (1952).discourse analysis.Language,28,1:1-30.It is also available at: http://www.jstor.org/stable/409987.

  20. Hodge,R. , Kress ,G . (1996).Language and Ideology.London:Routledge.

  21. Jaworski, A . , Coupland , N. (1999). The Discourse Reader.Routledge.1

  22. Jorgensen, M . , Philips, L. (2002). Discourse analysis as theory and method.London:Sage Publications.

  23. Kress, G. (1985).Linguistic Processes in Socio-cultural Practice. Victoria, Australia: DeakinUniversity Press.

  24. Mills,S. (1997). Discourse.London:Routledge.

  25. Silverman,D. (2001). Interpreing Qualitative Data:Methods for analyzing Talk,Text and Interaction.Sage Publication.

  26.Van Dijk,T.A. (1996). Discourse,power and access.In Coldas – Coulthard, C.R. & Coulthard, M . , (Eds.), Texts and Practices: Readings in CDA, London: Rouledge.

  27. Van Leeuwen, T.(1996).The Representation of Social Actors, in Coldas-coulthard,C.R. &Coulthard, M. ,(eds.), Text and Practices, Reading in CDA, London, Routledge.

  28. Webr,M. (1978). Economy and Society.Los Angeles:University of California Press.

  29.Wodak, R. (2001).What CDA is About: a Summary of it's History, Important Concepts and it'sand its developments,Methods of CDA. London: Sage Publications

  30.Young,L . , Fitzgrald,B. (2006).The power and language:How discourse influences society.London:Equinox


موضوع پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, نمونه پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, جستجوی پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, فایل Word پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, دانلود پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, فایل PDF پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, پروژه درباره پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ «یه حبه قند» اثرِ رضا میرکریمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : زبان شناسی همگانی فصل اول کلیات پژوهش 1-1-مقدمه اصطلاح تحلیل­ گفتمان ابتدا در زبانشناسی­ ساخت­گرای آمریکا توسط زلیگ­هریس [1] مطرح شد و منظور او از تحلیل­گفتمان، تحلیل­ساختاری بالاتر از سطح جمله بود. اما نادیده انگاشتن بافت کاربرد زبان و توجه صرف به ساختارها بدون توجه به مسائل محیطی موثر بر کاربرد زبان هنگام تحلیل­ساختاری، ...

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A" گرایش :علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: دیپلماسی عمومی به دلیل افزایش نقش بازیگران متعدد در تعاملات بین المللی نسبت به دیپلماسی کلاسیک و سنتی جایگاه ویژه ای در نظام بین الملل یافته است . توسعه فنآوری نوین اطلاعات ابزار دیپلماسی کلاسیک را که بر مبنای قدرت سخت بود تغییر داده و گستره جدیدی بنام سیاست هوشمند که از عناصر فرهنگی ،رسانه ای ، ...

پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: در این رساله تلاش می­شود به بررسی زمینه­های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جنگ و رابطه­ی آن با سینما و همچنین چگونگی بازتاب آن "زمینه" ها در سینما ، در سه دهه بعد از انقلاب پرداخته شود. در واقع نگارنده سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم­های سینمایی با موضوعیت جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­ است. هر یک از این ...

چکیده پژوهش حاضر در پی بررسی و کشف گفتمان یا گفتمان‌های شکل‌گرفته پیرامون کودتای 28 مرداد در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در گزارش‌های «ویژه شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد» است. به همین منظور از نظریه‌هایی همچون بازنمایی رسانه‌ای، چارچوب‌سازی، انگاره‌سازی، نظریه گفتمان و دیپلماسی رسانه‌ای استفاده‌شده است. روش بکار گرفته‌شده در پژوهش حاضر تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان کاوی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده تحقیق حاضر تحلیلی انتقادی از یک فیلم سیاسی-اجتماعی است، به نام "پارتی". تحلیل گفتمان، یک گرایش مطالعاتی بین رشته‌ای است که از اواسط دهه‌ی 1960 تا اواسط دهه‌ی 1970 ظهور کرده است. این گرایش به ‌دلیل بین رشته‌ای بودن، خیلی زود به‌عنوان یکی از روش‌های کیفی در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، اجتماعی، ارتباطات و زبان‌شناسی انتقادی مورد ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر چکیده جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت ارديبهشت 94 چکيده:      هدف از اين پژوهش بررسي اهميت و جايگاه  چالش برانگيز و  مغفول  تربيت معنوي  و سپس

رساله دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري زمستان 93 چکيده      فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ي‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هويتنامه‌

ثبت سفارش