پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی

word 643 KB 31565 102
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (A.M)

  رشته زبان و ادبیات فارسی

  چکیده

  اعتدال و میانه‌ روی یکی از اصول بنیادی در تفکر و فرهنگ اسلامی به شمار می‌آید. در آموزه‌های قرآنی امری پسندیده شمرده شده است؛ و در آثار شاعران و نویسندگان انعکاس یافته است. سعدی و مجد خوافی ازجمله کسانی هستند که به مشی اعتدالی توجه خاص نشان داده‌اند. مفهوم اعتدال به نحو بارزی در آثار سعدی و مجد خوافی نمایان است در سبک نوشتار به لحاظ استفاده‌ی معتدل از آرایه‌ها وهم در محتوا به‌عنوان یکی از فضایل اخلاقی، دینی و اجتماعی موردتوجه قرار گرفته است. توجه به اعتدال و داشتن افکار و اندیشه‌های اعتدالی به‌گونه‌ای در هر دو کتاب مشهود و محسوس است گلستان سعدی دارای ارزش ادبی کم‌نظیر انتقال‌دهنده‌ی الگوهای رفتاری مطلوب وبیان کننده‌ی واقعیت‌های اجتماعی است. روضه خلد به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند ادبی، دربرگیرنده‌ی داستان‌ها و سخنان حکیمانه بسیاری است که منشأ آن‌ها آیات و احادیث و قرآن کریم می‌باشد مجد خوافی در این به کتاب مفاهیمی چون اعتدال، مساوات، عدالت و غیره پرداخته است.

  کلیدواژه‌ها: اعتدال، میانه‌روی، گلستان، روضه خلد، سعدی، مجد خوافی.

   11 مقدمه

  اعتدال از ریشه‌ی عدل به معنی میانه‌گیری مابین دو حالت یک چیز ازنظر کمّی و کیفی و تناسب برقرار کردن میان آن دو است.

  اعتدال یک اصل فراگیر است که در کل نظام هستی حاکم است، در گردش سیارات به دور خورشید تعادل بسیار حساسی وجود دارد، به‌گونه‌ای که اگر فاصله آن‌ها با خورشید نزدیک شود جذب خورشید می‌شوند و براثر گرما نابود می‌گردند و اگر دورتر از حوزه جاذبه آن فرار می‌کنند و از انرژی آن بهره نمی‌گیرند این تعادل و اعتدال در سیستم بدن ما انسان‌ها نیز عجیب و حیرت‌آور است. مضمون اعتدال در ادبیات کلاسیک فارسی به طرق مختلف انعکاس یافته است. سعدی اعتدال‌گرایی و پرهیز از افراط‌وتفریط را به‌منزله‌ی معیار و الگوی رفتار فردی و اجتماعی بارها توصیه کرده است.

  گلستان همیشه گوهر درخشانی است در ادبیات ایران؛ زیرا سلامت انشا و زیبایی نثر آن را معیار فصاحت قرار داده است و مطالب پراکنده‌ی آن، نمودار اوضاع‌واحوال اجتماع و نماینده‌ی طرز فکر و طرز تعقل نژاد ایرانی است (دشتی، 1388: 302).

  تأثیرپذیری سعدی از قرآن در اولین سطرهای گلستان در حیث فرم و شکل اثر ادبی، محتوا و معنا آشکار است و دیدگاه قرآنی در آثار وی نفوذ دارد.

  مضمون اعتدال و میانه‌روی صفت مشترکی است که هم سعدی و هم خوافی بر آن تأکید دارند چراکه خروج از اعتدال موجب غفلت از یاد خدا می‌گردد و آدمی را به ورطه‌ی تباهی می‌کشد و اعتدال تضمین‌کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت می‌گردد.

  سعدی از آیات قرآن در زمینه مدح و ستایش خداوند، آموزش نکات اخلاقی و اسلام نتیجه‌های کاربردی در زندگی بهره گرفته است.

  ادیبان و شاعرانی چند به تقلید گلستان دست به تألیفاتی زدند ازجمله می‌توان مجد خوافی را نام برد که در سال 733 هجری، روضه‌ی خلد را تصنیف کرد که حاوی مسائل مهم اخلاقی تعلیمی است در سراسر کتاب مضمون اعتدال هم در سبک به لحاظ مساوات در کاربرد جملات و آرایه‌ها استفاده معتدل از سجع و جناس و . . . و هم در محتوا به‌عنوان یکی از فضایل اخلاقی، دینی و اجتماعی متجلّی شده است. در این تحقیق سعی شده تا اهمیت و جایگاه اعتدال در آثار و اندیشه‌های دو شاعر و نویسنده بزرگ ایران یعنی سعدی و مجد خوافی تبیین گردد.

   

  12 طرح مسئله

  اعتدال از ریشه‌ی عدل به معنی میانه‌گیری مابین دو حالت یک‌چیز ازنظر کمّی و کیفی و تناسب برقرار میان آن دو است.

  برگرداندن فارسی اعتدال «میانه‌روی» است که بر پرهیز از افراط‌وتفریط در هر کاری اطلاق می‌شود. اصل اعتدال یک اصل فراگیر است که در کلّ نظام هستی حاکم است و در قرآن کریم به آن عنایت فراوانی شده است در زندگی پربرکت پیامبر اکرم (ص) و در کلیه‌ی اعمال و رفتارشان به‌روشنی دیده می‌شود.

  قرآن کریم امت اسلام را امت میانه و وسط می‌نامد و می‌فرماید: «وکذالکَ جَعَلناکُم امت وَسطا لِتکونوا شهداء علی الناس ویَکون الرسول عَلیکُم شَهیدا» و این‌چنین شمارا امتی میانه و معتدل ساختیم تا بر مردمان گواه باشد.

  «تحصیل روش اعتدال و میانه‌روی در تمام ابعاد زندگی از بزرگ‌ترین توصیه، و دستورهای دین مبین اسلام است. این ارزش تا به حدّی است که رعایت آن موفقیّت انسان‌ها را در زندگی دنیوی و اخروی تضمین می‌کند خداوند حکیم روش درک صحیح را در اعتدال و میان روی قرار داده است و درست به همان صورت که دین اسلام راه میانه است قلمرو آن نیز کعبه باشد میانه‌ی زمین قرار داده شده است» (فرجی، 1380: 17).

   

  «روی در قبله کن به هر کاری                 زان که در فقه خویش آور دست          بهر هر کاری از راست آغاز کن                 نه بینی که مردم مثل می‌زنند   
  ­­­­­­­­

   

  گر رضای خدا همی طلبی                        این ادب شافعی مطلّبی                    چو خواهی که کار تو محکم بود             چو از راستی بگذری خم بود» 
  ­­­­­­­­

  (خوافی، 1345: 149).

  مضمون اعتدال در ادبیات کلاسیک به‌ویژه در ادبیات تعلیمی و اخلاقی به طرق مختلف انعکاس یافته است تأکید شاعران و اندیشمندان مسلمان مانند سعدی و مجد خوافی بر اتخاذ این شیوه در زندگی. اندیشه، اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی.

  سعدی و مجد خوافی ازجمله کسانی هستند که به مشی اعتدالی توجه خاصی داشته‌اند و این اندیشه راهم در سبک نوشتار و هم در محتوا به‌کاربرده‌اند.

  «سبک ادبی گلستان که شاهکاری است در نثر فارسی و آیتی در فصاحت و بلاغت به شیوه‌ی فنّی بدون از افراط‌وتفریط و تکلّف درآوردن سجع و لغات دور از ذهن که آن را سهل و ممتنع خوانده‌اند زیرا فهمش آسان و تقلیدش دشوار و بیرون از توان است» (اتابکی، 1374: 7).

   

  13 پرسش‌های اساسی تحقیق

  1 اندیشه، اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی از کجا نشأت می‌گیرد؟

  2 آیا جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ ی خلد مجد خوافی علاوه بر محتوا در سبک آن‌ها نیز تبلوریافته است؟

  3 شاخصه‌های اصلی و کلی به اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی شامل چه مواردی می‌شود؟

   

  14 اهمیت و ضرورت تحقیق

  بررسی و تحقیق درباره اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خُلد مجد خوافی ازآن‌جهت اهمیت دارد که به‌عنوان یکی از اصول بنیادین تفکر اسلامی به شمار می‌رود و می‌تواند به‌عنوان الگوی زندگی برای آیندگان باشد.

  از فضایل اخلاقی به شمار می‌رود که سعادت انسان‌ها را در دنیا و آخرت تضمین می‌کند، اعتدال امری مشروع و پسندیده و نیاز مبرم عصر و نسل ماست و مظهر عدل و عدالت است و عدالت خود محصول سه فضیلت حکمت، شجاعت و عفت است.

  آنچه باعث تقویت وحدت در جامعه و میان مردم و رمز پایداری و رویارویی با مشکلات می‌گردد اعتدال است. عدل که از ریشه اعتدال می‌باشد 27 بار در قرآن آمده است به‌عنوان مثال ان الله یامر باالعدل والاحسان (نحل، 90) و آیات دیگری دراین‌باره آمده است.

  اعتدال روش و مشی حرکتی در مسیر حق است و از عدل فراگیرتر و همه شئون حیات انسانی را در بر می‌گیرد و سامان می‌بخشد.

   

  15 پیشینه‌ی تحقیق

  جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی در قیاس با آثار نویسندگان و شاعران مشهور ادبیات کلاسیک فارسی کمتر موردپژوهش قرار گرفته است.

  مصححان و شارحان کتاب‌های سعدی و مجد خوافی گاهی اشاراتی مختصر به اندیشه اعتدال و میانه‌روی در آثار آن‌ها داشته‌اند، اما تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی به عمل نیامده است.

   

  1 6 اهداف تحقیق

  1 هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی به‌عنوان یکی از مضامین برگزیده در محتوای گلستان سعدی و روضه‌ی خلد مجد خوافی و بیان و ثمرات آن است.

  2 نشان دادن جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در سبک نوشتار گلستان سعدی و روضه‌ی خلد می‌باشد.

  3 بیان فواید اندیشه اعتدالی و پرهیز از افراط‌وتفریط و مورد تأکید قرار دادن این شیوه در تمام جنبه‌های زندگی مردم جامعه می‌باشد.

   

  17 فرضیه‌های تحقیق

  1 اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه خلد مجد خوافی از قرآن و سنت دینی و عرفانی سرچشمه می‌گیرد.

  2 سعدی و مجد خوافی در شیوه نوشتار کتاب خود به دور از افراط‌وتفریط در تصنّع و پیچیدگی کلام و همچنین ساده‌نویسی مفرط دوری جسته و سبکی بینابین را برگزیده‌اند.

  3 سعدی در گلستان و مجد خوافی در روضه خلد اندیشه اعتدال و میانه‌روی در تمام جنبه‌های زندگی مورد تأکید قرار داده است.

  1 8 روش تحقیق

  چون تحقیق حاضر با توجه به موضوع آن بنیادی است و ماهیت کتابخانه‌ای دارد، لذا از روش اسنادی و تحلیل محتوی استفاده شده است. روش اسنادی به روشی گفته می‌شود که مطالعه صرفاً از طریق کتب یا اسناد و مدارک به‌طور باواسطه صورت می‌گیرد؛ و روش تحلیل محتوی عبارت است از شناخت و برجسته ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن یا متون مکتوب و . . . در مواردی چند، تحلیل محتوی، روش توصیفی یا تشریحی است که درنهایت تحلیل وصفی را به دست می‌دهد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش اسنادی و تحلیل متون ادبی و عرفانی و تفسیری است.

  عمده‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این فیش است که ابزاری است از جنس کاغذ که بخشی از یک متن موردمطالعه در رابطه با مسئله تحقیق در آن ثبت می‌گردد و پس از پایان فیش‌برداری متناسب با فرضیه‌های تحقیق و در جهت اهداف موردنظر طبقه‌بندی به عمل می‌آید.

  به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بر اساس سؤالات پژوهش، طبقه‌های تحلیل و محتوایی، مشخص، سپس مفاهیم و مقوله‌های هریک از طبقه‌های تحلیل بر اساس نظام مقوله‌بندی مشخص، کدگذاری، استخراج، تحلیل جهت‌گیری و تفسیر خواهد شد.

   

  Abstract:

  Moderation on a fundamental Islamic Thought and Culture in the teachings of the Quran is considered a good idea and of poets, writers and reflected.Sadi and Majd Khafi occurring among those who have given special attention to the concept of tropical Policy moderation is featured prominently in his works and Majd occurring in temperate use of arrays in style and in content as one of the moral virtues, the religious and social consideration. According to the vernal equinox having Vandyshh opinion so dramatically evident in both books is the Golestan Saadi unique literary value represents the transfer and expression of the reality of social behavior patterns. The speak of Khald as one of the great works of literature, which includes the stories of many wise speech and Holy Scriptures are occurring again in the book- Equality concepts such as justice, equity, etc., is discussed.

  Key words: Sadi, Golestan, occurring again, speech of Khald, moderation, moderation

 • فهرست:

  چکیده............................................................................................................. 1

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  11 مقدمه............................................................................................... 2

  12 طرح مسئله...................................................................................... 3

  13 پرسش‌های اساسی تحقیق.................................................................. 4

  14 اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................... 4

  15 پیشینه‌ی تحقیق............................................................................... 5

  1 6 اهداف تحقیق................................................................................. 5

  17 فرضیه‌های تحقیق............................................................................. 5

  1 8 روش تحقیق..................................................................................... 6

   

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  21 اعتدال در فرهنگ و لغت........................................................... 7

  22 معنای لغوی میانه‌روی................................................................ 8

  23 معنای اصطلاحی اعتدال................................................................ 9

  24 واژگان مربوط به اعتدال......................................................... 9

  25 فواید اعتدال............................................................................... 9

  2 6 مفهوم حقیقی اعتدال در فرهنگ قرآنی............................... 10

  27 عوامل خروج از اعتدال.............................................................. 11

  2 8 افراط‌وتفریط دو طرف اعتدال............................................... 11

  29 ریشه‌ی افراط‌وتفریط.................................................................... 12

  210 اعتدال از دیدگاه حکما و دانشمندان............................... 13

   

  فصل سوم: زندگی‌نامه سعدی و مجد خوافی

  31 زندگی سعدی.................................................................................... 16

  32 تحصیلات سعدی.................................................................................... 17

  33 ویژگی‌های اخلاقی سعدی................................................................ 17

  34 آثار سعدی...................................................................................... 19

  341 گلستان........................................................................................ 20

  35 ویژگی گلستان............................................................................... 21

  36 مجد خوافی........................................................................................ 23

  37 مؤلفات مجد خوافی......................................................................... 24

  371 روضه‌ی خلد.................................................................................. 24

  372 کنزالحکمه.................................................................................... 26

  3 8 برخی از ویژگی‌های سبکی روضه‌ی خلد.................................. 26

  39 مذهب................................................................................................. 27

  310 ابواب روضه‌ی خلد....................................................................... 28

   

  فصل چهارم: اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خُلد مجد خوافی

  41 اعتدال در سبک گلستان.............................................................. 30

  42 تأثیر آیات قرآن و احادیث در اشعار سعدی و مجد خوافی   33

  43 اعتدال در طنز گلستان.............................................................. 34

  44 اعتدال و میانه‌روی در خوراک................................................ 34

  441 اعتدال و میانه‌روی در گفتار............................................ 39

  442 اعتدال در مهر و قهر............................................................ 42

  443 اعتدال در دوستی و دشمنی..................................................... 43

  444 اعتدال در انفاق.................................................................... 44

  445 اعتدال در دخل و خرج............................................................ 45

  446 اعتدال در شتاب و درنگ....................................................... 46

  447 اعتدال در معاشرت و برخورد.............................................. 47

  44 8 عدالت در گلستان و روضه خلد......................................... 48

  449 در بیان کبر و حسد.................................................................. 58

  4410 در بیان بخل و لئیمی............................................................ 59

   

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری

  نتیجه‌گیری................................................................................................ 64

   

  فهرست منابع و مآخذ................................................................................ 68

   

   

  منبع:

  قرآن کریم (1382)، مهدی الهی قمشه‌ای، انتشارات فاطمه، چاپ چهارم.

  2 ابن عربی، شیخ محیی‌الدین (بی‌تا)، فصوص الحکم شرح خوارزمی به اهتمام نجیب مایل هروی، تهران: انتشارات مولی.

  3 اتابکی، پرویز (1374)، برگزیده و شرح آثار سعدی، نشر توس، جلد اول.

  4 احمدی گیوی، حسن (1386)، مقدمه شرح و تعلیقات گلستان سعدی، جلد دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  5 اسلامی ندوشن، محمدعلی (1383)، چهار سخنگوی وجدان ایران، چاپ سوم، نشر قطره.

  6 امداد، حسن (1377)، جدال مدعیان با سعدی، شیراز: نشر نوید.

  7 انوری، حسن (1381)، فزهنگ بزرگ سخن، نشر تهران، چاپ اول.

  8 بهار، محمدتقی (1386)، سبک‌شناسی، جلد 3، تهران: انتشارات زوّار.

  9 پورکریمی، اسلام (1386)، اعتدال، میانه‌روی در اسلام، نشریه‌ی شمیم، شماره 5.

  10 جامی، نورالدین عبدالرحمن (1382)، تلخیص بهارستان، به کوشش منوچهر دانش‌پژوه.

  11 (1377)، نفحات‌الانس من حضرات‌القدس. چاپ سوم، تهران: انتشارات اطلاعات.

  12 حسن‌لی، کاووس (1382)، گلستان (تلخیص و بازنویسی گلستان سعدی)، چاپ اول.

  13 حلبی، علی‌اصغر (1376)، مبادی عرفان و احوال عارفان، چاپ اول، تهران: اساطیر.

  14 خان‌بیگی، حمزه (1391)، میانه‌روی و اعتدال شاخص وزین تعالیم اسلامی، نشریه‌ی حبل‌المتین، دوره دوم، تابستان و پاییز.

  15 خزائلی، محمد،1368، شرح گلستان سعدی، چاپ هشتم، انتشارات جاویدان

  16 خوافی، مجد (1389)، روضه‌ی خلد، مقدمه و تصحیح دکتر عباس علی وفایی، جلد اول.

  17 خوانساری، حمید (1386)، میانه‌روی و اعتدال، شاخص وزین تعالیم اسلامی، نشریه‌ی شمیم یاس، خرداد، شماره 15.

  18 خوانسای، میرزامحمود (1380)، دیوان حکیم قاآنی، به تصحیح امید صانعی (خوانساری)، تهران: انتشارات نگاه.

  19 دانش‌پژوه، منوچهر (1388)، استاد سخن سعدی.

  20 دشتی، علی (1388)، قلمرو سعدی، سازمان چاپ و انتشارات کیهان

  21 دشتی، محمد (1379)، نهج‌البلاغه حضرت علی (ع)، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی شاکر.

  22 دهخدا، علی‌اکبر (1345)، لغت‌نامه دهخدا، تهران.

  23 رنجبر کلهرودی، عباس (1383)، مدیریت و جلوه‌های آن در آثار سعدی، چاپ اول.

  24 رهبر، محمدتقی؛ رحیمیان، محمدحسن (1377)، اخلاق و تربیت اسلامی، چاپ اول، تهران: سمت.

  25 زرین‌کوب، عبدالحسین (1379)، حدیث خوش سعدی، تهران، چاپ اول.

  26 زمانی، کریم (1378)، شرح جامع مثنوی معنوی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات اطلاعات.

  27 سراج طوسی، ابونصر (1382)، اللُّمع فی التصوف، ترجمه: مهدی مجتبی، چاپ اول، تهران: اساطیر.

  28 طباطبایی، محمدحسین (1372)، المیزان، قم: نشر اسلامی.

  29 عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (1372)، تذکره ‌الاولیاء، تصحیح محمد استعلامی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات زوّار.

  30 غزالی، محمد (1380)، کتاب‌الاربعین، ترجمه: برهان‌الدین حمدی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات اطلاعات.

  31 (1352)، کیمیای سعادت، تصحیح احمد آرام، تهران: انتشارات کتابخانه مرکزی.

  32 (1371). احیاء علوم‌الدین، ترجمه: مؤیدالدین خوارزمی، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.

  33 فرجی، مجتبی (1380)، زندگی در آیینه‌ی اعتدال، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم.

   35 فرهنگ معین (1388)، تألیف دکتر محمد معین، جلد اول، چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  36 فروغی، محمدعلی (1363)، گلستان سعدی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سپهر.

  37 قشیری، ابوالقاسم (1374)، با توضیحات و استدراکات بدیع‌الزمان فروزانفر، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

  38 کیکاووس بن وشمگیر، عنصرالمعالی (1352)، قابوس‌نامه به اهتمام و تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، تهران، چاپ دوم.

  39 گنجه‌ای، نظامی (1363)، خسرو و شیرین، تصحیح وحید دستگردی، تهران، چاپ دوم.

  40 ماسه، هانری (1369)، تحقیق درباره‌ی سعدی، ترجمه: دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر محمد حسن، مهدوی اردبیلی، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم.

  41 محدّثی، جواد (1391)، اعتدال، چاپ پنجم، انتشارات آستان قدس رضوی.

  42 مکی، شیخ ابوطالب (1863)، قوت‌القلوب فی معامله المحبوب، بیروت، دارصادر.

  43 میبدی، ابوالفضل رشیدالدین (1371)، کشف‌الاسرار و عُدَّهُ الأبرار، به‌سعی و اهتمام علی‌اصغر حکمت، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.

  44 نسفی، عزیزالدین (1377)، کتاب الانسان الکامل، چاپ چهارم، تهران: کتابخانه طهوری.

  45 نهج‌البلاغه (1380)، ترجمه: محمدمهدی فولادوند، صائب.

  46 هجویری غزنوی، علی (1371)، کشف‌المحجوب، چاپ دوم، تهران: کتابخانه طهوری.

  47 یزدانی، زینب؛ میری، لیلا (1381)، شرح زندگانی شاعران بزرگ، انتشارات تیرگان، تهران، چاپ اول، جلد دوم.

  48 یوسفی، غلامحسین (1368)، تصحیح و توضیح گلستان سعدی، تهران، انتشارات خوازمی.


موضوع پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, نمونه پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, جستجوی پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, فایل Word پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, دانلود پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, فایل PDF پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, پروژه درباره پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی جلوه های اعتدال و میانه روی در گلستان سعدی و روضه ی خُلد مجد خوافی

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد (M-A) رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده بی تردید افصح المتکلمین سعدی شیرازی یکی از ارکان مهم ادب فارسی بلکه از چهره های درخشان و کم نظیر ادب جهان بشمار می اید . او شخصیت جامع وبی همتایی است که در دو میدان نظم و نثر اثار ارزشمند وجاویدی از خود به یادگار گذاشته است ودر هر دو زمینه به ابداعات ونواوری های خوبی دست یافته است . سعدی در معماری زبان ...

چکيده رساله کتاب گلستان سعدي و بهارستان جامي ، باغي است رنگارنگ و تن پوش آن زيبايي هاي لفظي و معنوي است ، که بر قامت اين دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در اين رساله سعي بر اين است که اين دو کتا

پایان نامه کارشناسی‌ ارشدرشته‌ زبان و ادبیات فارسی چکیده بررسی امثال و مثل نماهای یک شاعر یا نویسنده، بیانگر میزان نفوذ این شخص در جامعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی امثال و مثل‌نماهای گلستان و بوستان سعدی است. شناخت امثال و مثل نماهای برساخته‌ی سعدی در گلستان و بوستان، شناخت بهتر سعدی در بین عامّه‌ی مردم، کمک به درک بهتر استفاده‌ی هنری سعدی از امثال، و درک بهتر سروده‌های سعدی از ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي آموزشي چکيده تحقيق: بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الکترونيک، الکتروتکنيک) با نيازهاي بازار کار از نظر مديران صنايع (مديران

 پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد سال 1384 پايان نامه رشته تاريخ اسلام مقدمه الف) اهميت موضوع : ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگي در تاريخ جهان گرديد که بر همگان پوشيده نيست . تازيان در پرت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پند و اندرز یکی از موضوعات بسیار مهم شعری است. استفاده از این شیوه و ابزار در ادب پارسی و ادب جهانی سابقه ی دیرینه دارد. شاعران برای بیان پند و اندرز از شیوه های مختلفی می توانند استفاده کنند. سعدی از جمله شاعرانی است که در به کار گیری پند و اندرز در آثار خود، هنرمندی و ظرافتی خاص از خویش نشان داده ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

علوم اقتصادي و اداري (جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد) بهمن 1392 چکيده با توجه به اهميت رشد اقتصادي در پيشرفت جوامع، بررسي عواملي که بر رشد اقتصادي اثر مي گذارند از اهميت خاصي برخوردار است. در

ثبت سفارش