پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان

word 3 MB 31585 158
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» 

  چکیده :

  زبان فارسی زبان نوشتار ، زبان شعر و ادب و زبان علمی مشترک ماست اما فارسی زبانان در هر گوشه  و کنار این سرزمین به فارسی صحبت می کنند که با وجود اشتراک در اصول و مبانی با فارسی رسمی ، هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. این رساله در پنج فصل گرد آوری شده است، فصل اوّل به بیان مسأله و پرسش اصلی تحقیق ، اهداف و فرضیّه تحقیق پرداخته شده است ، در فصل دوّم ، پیشینه تحقیق ، فصل سوّم روش تحقیق آمده است ؛ فصل چهارم ،  به تجزیه و تحلیل تحقیق پرداختم ، که شامل چهار بخش است ؛بخش اوّل آن به تعریف اصطلاحات پرداختم و در بخش دوّم به بررسی آواشناسی و واج شناسی و در بخش سوّم به صرف و در بخش چهارم به نحو پرداخته شده است ؛ فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد و فهرست واژه نامه و نشانه ها و نقشه و پیوست  است . 

  گردآوری گویش های محلّی و پژوهش در آنها از دیدگاه تاریخ و مردم شناسی هم اهمّیّت دارد زیرا به وسیله بررسی واژگان می توان نقطه های مبهم و تاریک سرگذشت یک قوم را روشن و خط سیر اقوام گذشته را مشخص کرد و اطلاعات سودمندی را جهت تحقیقات فراهم کرد و راهنمای ما در شناخت تار و پود فرهنگی ، اجتماعی  و آداب زندگی مردم صاحب آن گویش شود و آن گاه در بررسی تاریخ و ادبیات و برقراری روابط می توانیم از موضعی آگاهانه برخورد کنیم.

   

  در این رساله به بررسی زبان شناختی گونه زبانی رفسنجان پرداخته می شود که استخراج
  واژه های گویشی و توصیف آنها و بررسی دگرگونی ها و قواعد دستوری ساخت شناسی و ساختار (صرف و نحو) مقایسه و تطبیق موارد اختلاف و اشتراک آن قواعد دستوری گونه رفسنجانی با فارسی معیار نشان داده شده است. و واژه گویشی مستقیما از زبان گویشوران گردآوری و با آوای آن ثبت شد و گفتگوی مستقیم ثبت مکالمات ، افسانه ها ، داستان ها ،
  مثل ها ، شعرها دعاها و ... فرهنگ و آداب و رسوم می توان به گونه زبانی رفسنجان پی برد.

   

  کلید واژه: رفسنجان ، لهجه ، گویش ، زبان ، فرهنگ و آداب و رسوم

   مقدمه:

  زبان یک نهاد اجتماعی است و در جوامع بشری به عنوان یک ابزار برای برقراری ارتباط به کار میرود، تحوّل بر اساس بنیادهای جامعه، سیاست، مذهب، آداب و اصول و مشاغل می باشد، در دستور زبان هم تحوّل ایجاد میشود، زبان به جامعه وابسته است و به طبع با تحّول که در جامعه رخ میدهد زبان هم تحّول میگیرد و واژگان که افراد در جامعه به کار می برند بیش از هر چیزی دگرگونیهایی اجتماعی را در جامعه باعث میشود.

  آشنایی با گویشهای محلّی و منطقه ای یک محدوده سرزمینی از جمله رفسنجان به عنوان یکی از راههای شناخت آداب و رسوم و خلقیّاتی یک قوم و یک گروه محسوب میشود.

  گاه با شناخت گویشها، اصطلاحات، ضرب المثلهای یک منطقه نحوه نگرش رفتار اجتماعی آن منطقه به عنوان آداب و رسوم آن خطه خودنمایی میکند.

  گویش شناسی یکی از شاخه های علمی زبان شناسی است که هدف آن گردآوری گویشها و توصیف علمی آنها می باشد، گویشها و زبانهای محلی منبع بسیار غنی برای پژوهشهای زبانی، ادبیّات، جامعه شناسی و مردم شناسی و تاریخی می باشند استفاده از دستور و واژگان بسیاری از نکات مبهم و زیان هنگفتی که متوجه تاریخ زبانهای ایران در نتیجه تاریخ زبان فارسی خواهد شد را دریافت.در بررسی زبان شناختی پژوهشگر باید از هر دو علم زبان شناسی و دستور زبان یاری بجوید و به گفته خطیب رهبر دستور زبان فارسی از قاعده هایی که برگرفته از زبان است و درست گفتن و درست نوشتن را در بیان فکر و مطلب به ما می آموزد فراهم آمده است.

  فکر و اندیشه در قالبی ریخته می شود که به آن جمله گویند، جمله هم از اجزایی ساخته می شود که کلمه نام دارد و هر کلمه از حرف ترکیب می شود و حرف از صوت که در هر گونه زبانی به شیوه خاص تلفظ می شود.

   

  هدف زبان شناختی یک گونه زبانی نیز بررسی واژگان از نظر ساختار و ساخت شناسی
  می باشد. (خطیب رهبر، 1381: 9)

  این پژوهش شامل پنج فصل می باشد فصل اوّل  کلیّات طرح تحقیق فصل دوم پیشینه تحقیق و فصل سوّم روش تحقیق و فصل چهارم یافته های تحقیق و فصل پنجم نتیجه گیری، پیشنهاد ها و واژه نامه می باشد.

  موقعّیت تاریخی، جغرافیایی و طبیعی استان کرمان و شهرستان رفسنجان :

  استان کرمان :

  در جنوب شرقی ایران واقع شده است و از شمال با استان های خراسان و یزد و از جنوب با استان هرمزگان، از شرق با سیستان و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسایه است. مساحت این استان در حدود 175069 کیلومتر مربع و پس از خراسان دومین استان پهناور کشور می باشد که در حدود 11 درصد از خاک ایران را در بر گرفته است.

  سابقه سکونت و استقرار انسان در سرزمین کرمان به هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد.

  این منطقه یکی از قدیمی ترین نواحی ایران به شمار می رود و در گذر زمان گنجینه های فرهنگی و تاریخی گرانبهایی در آن پدید آمد که نمایانگر روند تاریخی، حیات اقتصادی و اجتماعی آن است.

  کرمان به روایت تاریخ :

  قلعه دختر و قلعه اردشیر از آثار دوران ساسانی در مشرق شهر کنونی کرمان که هنوز خرابه های آن برجاست – گواه بر این است که لااقل در زمان اردشیر بابکان که در همین محل، شهری آباد یا قلعه ای مهم وجود داشته است. مؤلف جغرافیای کرمان، معتقد است که در حدود 220 پیش از میلاد – به هنگام فتح کرمان به دست اردشیر -  این محل «گواشیر» نام داشته و مرکز ولایت کرمان بوده ایت. بنابر گفته «هرودت» کرمانیان از ده طایفه پارسی ها می باشد.

  در روایات اساطیری آمده که کیخسرو، کرمان و مکران را به رستم بخشید و همچنین نشانه هایی از فرمانروائی «بهمن» بر این خطه می دهند و سپس سخن از حکومت اشکانیان است که اردشیر بلاش اشکانی را شکست داد و بنای گواشیر را در پنج هزار و هفت صد و هفتاد و دو سال بعد از هبوط آدم به طالع میزان بنا نهاد. گویند کرمان آخرین پناهگاه یزدگرد پادشاه ساسانی بوده است و کرمان در زیر سلطه حکومتهای قدرتمند مثل دیلمیان، آل بویه و سلاجقه قرار گرفت. و بعد از انقراض سلسله زند به وسیله آقامحمدخان قاجار و تصرف کرمان ظلمهای بی شمار به مردم کرمان کرد.

  گرچه جانشینان او تلاش کردند تا با اعزام حاکمانی مدیر و مدبر همچون «ابراهیم خان ظهیرالدوله» محمد اسماعیل خان لوری «وکیل الملک» به بازسازی کرمان و تحبیت قلب ها بپردازند و با برپایی آثاری چون مجموعه ابراهیم خان و وکیل گذشته ها تا حدودی را به فراموشی بسپارند.

  مراکز تاریخی و باستانی :

  مدرسه گنجعلیخان، مدرسه حیاتی، مدرسه شفیعّیه، مدرسه ابراهیم خان، مقبره خواجه اتابک، گنبد جبلیه، گنبد سبز، گنبد مشتاقیه، باغ شاهزاده ماهان، چهارسوق گنجعلی خان، میدان گنجعلی خان، یخدان مؤیدی، حمام گنجعلی خان و کاروانسرای وکیل، کاروانسرای حاج آقا علی، تخت درگاه قلی بیگ، مسجد امام، مسجد پامنار، ارگ بم و ... می باشد.

  ویژگی های فرهنگی کرمان :

  فرهنگ زرتشتی، اعیاد مذهبی، جشن سده، جشن مهرگان، مهمان نوازی، توجه به اعتقادات و باورهای مذهبی و پای بندی به مراسم ملّی و سنتّی می باشد.

  از مهمترین صنایع دستی کرمان : قالی، پته، قلم زنی مس و چاقوسازی نام برد.

  استان کرمان شامل شهرستان های زیادی است که از جمله شهرستان رفسنجان که به ذکر آن می پردازم :

  رفسنجان :

  سرزمین مردان و زنان پرتلاش و انسان های سخت کوش و متفکری است که در بستری از سختی ها و مشکلات کویر، دیاری آفریده و سرزمینی را پی ریخته اند که به خطه طلای سبز معروف گردیده است. زندگی این مردم با کار و سازندگی عجین شده و ادامه حیات خود را در این معبر مقدس جستجو می کنند.

   

  رفسنجان با وسعت 10678 کیلومتر مربع و حدود 300000 نفر جمعیت در جنوب شرق ایران و در شمال غربی استان کرمان قرار دارد و از شمال به استان یزد و از جنوب به شهرستان های بردسیر و سیرجان و از غرب به شهرستان شهربابک و از شرق به زرند و کرمان محدود
  می شود و دارای 6 شهر : رفسنجان، کشکوئیه، انار، امین شهر، سرچشمه، بهرمان، نوق و فردوس می باشد.

  رفسنجان به دلیل مجاورت با کویر از جمله مناطق نیمه خشک و کم باران به شمار می رود. تابستان های آن گرم و زمستان هایش سرد و خشک است.

  تاریخچه رفسنجان :

  رفسنجان شهری در آغوش کویر :

  رفسنجان با تاریخی ریشه دار و قدمتی چند هزار ساله، همچون نگینی گرانبها بر دل کویر ایران می درخشد روایت تلاش و جدال دائمی مردم این ناحیه در طول تاریخ برای غلبه بر طبیعت ناسازگار این دیار، اسطوره ای است که باید به واقعیت پیوسته و به همین جهت رفسنجان کانونی پرجاذبه برای به وجود آمدن الگوهای مناسب مذهبی، فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری بوده است.

  رفسنجان شهری است از به هم پیوستن مجموعه روستاهای بهرام آباد، سعادت آباد، ده شیخ، عباس آباد، رحمت آباد، مؤمن آباد، کمال آباد و علی آباد تشکیل شده است.

  به موجب یک نظر واژه رفسنجان معرب واژه رفسنگان است این تعبیر «رفسن» به معنی مس و «کان» به معنی معدن آمده است به طور کلی یعنی محلی که معدن مس وجود دارد. که پس از حمله اعراب به مرور تبدیل به رفسنجان شده است. بنا به نقل عامیانه ای نیز این محل ابتدا «سنجان» نام داشته و بر اثر سیل تخریب شده است و به آن رفت سنجان و به مرور زمان رفسنجان گفته شده است.

  جاذبه های تاریخی :

   گرچه این دیار بارها توسط جهان گشایانی مثل تیمور، ازبک و دیگر اقوام مرز گریز تحت سلطه در آمده و غارت شده اما رونق این شهرستان باعث گردیده که در گوشه و کنار این دیار آثار و ابنیه تاریخی وجود داشته باشد. مثل قلعه ها، کوشکها، کاروانسراها، تیمچه، بازارها، آب انبارها، حمام ها، قیصریه رفسنجان، مراکز فرهنگی مذهبی، کاروانسرای کبوتر خان، خانه حاج آقا علی یا بزرگترین خانه خشتی جهان و آب انبار حاج آقا علی می توان اشاره کرد. علاوه بر موارد فوق شرایط اقلیمی، معادن عظیم مس سرچشمه که طبیعت این دیار به ارمغان آورده است می توان اشاره کرد.

  جاذبه های طبیعی :

  علاوه بر موارد فوق شرایط اقلیمی، معادن عظیم مس سرچشمه، بزرگترین جنگل مصنوعی جهان (باغات 120 هزار هکتاری پسته) و ییلاقاتی چون سرچشمه داوران، دره در، راویز و خنامان نیز از جاذبه های طبیعت این منطقه است : بام رفسنجان، آبشار لولی کش، آب گرم ده ظهیر، رودخانه شاهزاده عباس، آب جوشان راویز و پدیده طبیعی چاه دریا نیز از اماکنی است که طبیعت برای مردم به ارمغان آورده است.

  محصولات کشاورزی رفسنجان پسته است.

  ارتفاعات نوق و داوران، کوههای معدن سرچشمه، کوه کمر و کوه سبز پوشان می باشد.

  فرهنگ، آداب و رسوم، سنّت ها و مردم شناسی رفسنجان :

  آداب و رسوم و عقاید و عادات اقوام و ملل بیانگر تفکر و خصوصیات آنهاست و از این طریق می توان روحیّه، متعلقات و خلقیّات خاص هر ملّت را دریافت.

  منظور از فرهنگ مردم، دانستنی های توده مردم است که در قالب افسانه ها، قصه ها، لطیفه ها، ضرب المثل ها، معماها، ترانه ها، دعاها، نفرینها، قسمها، کنایات و ... در یک منطقه رواج دارد. 

   

   

  Abstract

       Language of Persian literature , poetry and literature, but our common scientific language Farsi speakers in every corner of this land to speak Farsi , there is the fundamentals of the Persian state , each with its own characteristics .

   

      This book is a compilation of five chapters , the first chapter states the problem and research questions , research objectives and hypotheses are discussed in Chapter Two , literature , Chapter III is research method , Chapter IV , the analysis and researchGlossary of symbols and map are attached .
  and guide us in understanding the cultural fabric of social life and customs of the people it is spoken and then the relationship of literature and history and can treat an informed position .
       This paper examines the linguistic forms of language are extracted Rafsanjan And dialect words from a song recorded by English speakers were collected and recorded calls for direct talks , legends, stories,
  Proverbs , poems and prayers ... Language, culture and customs of Rafsanjan can be realized.
   
   
  Keywords : accent , dialect , language, culture and customs
 • فهرست:

  نشانه ها                                                                                          ‌ن

  چکیده :                                                                                         ‌ع

  مقدمه:                                                                                            1

  موقعّیت تاریخی، جغرافیایی و طبیعی استان کرمان و شهرستان رفسنجان :       1

  استان کرمان :                                                                                                      1

  کرمان به روایت تاریخ :                                                                                      2

  مراکز تاریخی و باستانی :                                                                                     2

  ویژگی های فرهنگی کرمان :                                                                               2

  رفسنجان :                                                                                                           3

  تاریخچه رفسنجان :                                                                                            3

  جاذبه های تاریخی :                                                                                            3

  جاذبه های طبیعی :                                                                                            4

  فرهنگ، آداب و رسوم، سنّت ها و مردم شناسی رفسنجان :                                      4

  نمونه ای از دو بیتی عامیانه رفسنجانی :                                                              5

  نمونه ای از لالایی :                                                                                             6

  نمونه ای از باورهای قدیمی رفسنجان :                                                                 6

  فصل اوّل : کلیّات طرح تحقیق                                                    7

  1-1- بیان مساله                                                                              8

  1-2- پرسش اصلی تحقیق                                                                  9

  1-3- اهمّیّت تحقیق                                                                        9

  1-4- اهداف تحقیق :                                                                         9

  کاربرد گویشها :                                                                                                  9

  1-5- فرضیّه های تحقیق:                                                                10

  1-6 تعریف واژگان کلیدی                                                               10

  فصل دوم : پیشینه تحقیق                                                        12

  2-1 پیشینه تحقیق:                                                                     13

   

  فصل سوّم : روش تحقیق                                                             19

  3-1- روش تحقیق                                                                          20

  3-1-1 : روش تحقیق                                                                                       20

  3-1-2 : ابزارهای گردآوری اطلاعات                                                                    20

  3-1-3 : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                            20

  فصل چهارم : یافته های تحقیق                                                 21

  41 : تعریف اصطلاحات و واژها :                                                         22

  421 گروه همخوان                                                                                         22

  412 جمله                                                                                                     22

  413 چاکنایی                                                                                               22

  414 دولبی                                                                                                    22

  415 زبان                                                                                                       22

  416  واژه مرکب                                                                                             23

  417  واژه مشتق                                                                                            23

  418  واج                                                                                                       23

  419  واژه                                                                                                      23

  4-1-10 اندامهای گفتار                                                                                      23

  4111 آهنگ                                                                                                  24

  4412  انسدادی                                                                                             24

  4113 تکواژ                                                                                                   24

  4114  تکیه :                                                                                               25

  42: بررسی آوا شناسی و واج شناسی                                                     26

  4-2-1- واکه ها :                                                                                               26

  4-2-1-1- واجهای واکه ای :                                                                          26

  4-2-1-2- واجگونه های واکه ای                                                                    27

  4-1-1-3-واکه های مرکب (دوگانه)                                                                30

  4-1-1-4- واکه های میانجی                                                                        30

  4-2-2- همخوانها                                                                                              31

  4-2-2-1- واجهای همخوانی                                                                          31

  4-2-2-2- ساختمان هجا                                                                               35

  4-2-2-3- آواهای زبان فارسی  :                                                                     36

  4-2-2-4- توازن واجی                                                                                  37

  4-2-2-5- دگرگونی همخوان ها                                                                     37

  4-2-2-6- تکیه                                                                                           48

  4-3 : صرف (ساخت واژه)                                                                   50

  4-3-1- اسم                                                                                                     50

  4-3-1-1-ساده-مرکّب :                                                                                 50

  4-3-1-2- جامد – مشتق :                                                                            50

  4-3-1-3- مفرد – جمع                                                                                51

  4-3-1-4- معرفه - نکره                                                                                51

  4-3-2- اضافه                                                                                               52

  4-3-3 ضمیر                                                                                               54

  4-3-1-3-1- ضمیر در جایگاههای نحوی جمله :                                      56

  1- جایگاههای بنیادین :                                                                        56

  2- جایگاههای توضیحی                                                                          58

  3- جایگاههای وابسته                                                                               59

  3-1- مضاف الیه                                                                                      59

  3-2- بدل                                                                                                 60

  4-3-4- صفت                                                                                           60

  2- صفت اشاره :                                                                                         60

  3- صفت اشاره تأکیدی                                                                             61

  4- صفت پرسشی                                                                                       61

  5- صفت مبهم                                                                                           61

  6- صفت تعجّبی                                                                                        61

  7- صفت عددی                                                                                         61

  4- 3-5- قید                                                                                           62

  4-3-6-  نقش نماها                                                                                   63

  4-3-7- نشانه ندا                                                                                       64

  4-3-8- نشانه تصغیر                                                                                65

  4-3-9- اصوات                                                                                          65

  4-3-10- فعل                                                                                           66

  10-1-زمان :                                                                                              66

  10-1-1- شکل ساخته شده از بن مضارع :                                                  67

  10-1-2- ماضی (گذشته) :                                                                        70

  10-1-3- ستاک حال                                                                                71

  10-1-4- ستاک گذشته                                                                            71

  4-3-11- مصدر                                                                                        72

  4-3-12- اسم مفعول (صفت مفعولی)                                                         72

  4-3-13- شخص                                                                                       73

  4-3-14-جهت (لازم،متعدّی)                                                                      73

  4-3-15- فعل معلوم و مجهول                                                                   74

  4-3-16- فعل از نظر ساخت اشتقاقی : (ساختمان)                                       75

  4-3-18- پیشوندهای اشتقاقی :                                                                78

  4-3-19- پسوندهای اشتقاقی                                                                     79

  4-4 نحو (ساخت جمله) :                                                                   82

  4-4-1- نحو :                                                                                                    82

  4-4-2- مطابقه فعل با نهاد در مفرد و جمع                                                         82

  4-4-3- اقسام جمله                                                                                          84

  4-4-4- اجزای جمله                                                                                         86

  4-4-5- ساختمان و ترتیب اجزای جمله :                                                          87

  4-4-5-1- جمله خبری (اخباری التزامی)                                                        87

  4-4-5-2- جمله های پرسشی :                                                                     88

  4-4-5-3- جمله های امری – ندایی :                                                           88

  4-4-5-4- جمله های تعجّبی :                                                                       89

  4-4-6- انواع گروه در جمله                                                                               89

  4-4-7- گروه فعلی مرکّب                                                                                  92

  4-4-8- تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار :                                               93

  4-4-9- جمله و اجزاء آن                                                                                   93

  4-4-10- حذف در جمله                                                                                   94

  4-4-11- انواع جمله از نظر جایگاههای بنیادی:                                                97

  4-4-12- انواع جمله از نظر نوع  فعل                                                               100

  4-4-12-1- جمله با فعل اسنادی                                                                 100

  4-4-12-2-جمله با فعل غیر اسنادی :                                                        101

  4-4-13- مفعول و انواع مفعول :                                                                       101

  4-4-13-1-مفعول مستقیم :                                                                      102

  4-4-13-2-مفعول غیر مستقیم :                                                               102

  4-4-14- انواع جمله از نظر تعداد فعل                                                             104

  4-4-14-1-جمله ساده :                                                                              104

  4-4-14-2- جمله مرکّب :                                                                           104

  یک- جمله مرکّب همپایه :                                                                   105

  دو– جملات مرکب ناهمپایه :                                                                 105

  4-4-14-3- جمله شرطی                                                                            106

  4-4-15- انواع جمله از نظر آهنگ :                                                                 107

  4-4-15-1- افتان                                                                                       107

  4-4-15-2- خیزان                                                                                    107

  4-4-15-3- خیزان افتان                                                                           107

  فصل پنجم : نتیجه گیری                                                         108

  نتیجه گیری :                                                                                               109

  پیشنهادها :                                                                                                    111

  پیوست                                                                                                                  136

  منابع

  منبع:

  - بابک، علی،1375، ، بررسی زبان شناختی گویشی زرند: مرکز کرمان شناسی

  2- برومند سعید، جواد، 1373، دگرگونیهای آوایی واژگان در زبان فارسی، کرمان: گلاره

  3- برومند سعید، جواد،1375، واژه نامه گویشی بردسیر: کرمان: کرمان شناسی

  4- باطنی، محمّدرضا 1385، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی تهران، امیر کبیر

  5- حسینی پور رفسنجانی، محمّد، 1381، ضرب المثلها و کلمات عامیانه رفسنجان، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

  6- خانلری، پرویز،1359،دستور زبان فارسی، تهران : طوس،ج1

  7- خطیب رهبر، خلیل،1381، دستور زبان فارسی: تهران: مهتاب

  8- رضایی، جمال1377، بررسی گویشی بیرجند: تهران: هیرمند

  9- زمردیان، رضا 1368، بررسی گویشی قاین: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

  10- صفوی ،کوروش1367، نگاهی به پیشینه زبان فارسی از زبان شناسی به ادبیات: تهران.مهدی

  11- صفوی، کوروش، 1383، واژه و واژه سازی، تهران:اندیشه

  12- طباطبایی، علاءالدین،1382،اسم و صفت مرکب در زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

  13- عبداللهی نیا، علی1384، تاریخ رفسنجان، کرمان: مرکز کرمان شناسی

  14- فرهادی راد، یوسف، 1382 ،بررسی ریشه شناسانه گویش بافت، کرمان: مرکز کرمان شناسی

  15- کلباسی، ایران، 1373، گویش کلیمیان اصفهان: تهران: پژوهشگاه علوم انسانی

  16- ، 1371، ساخت اشتقاقی واژه های فارسی امروز، تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی

  17- گلاب زاده، سید محمد علی1389، کرمان در آینه گردشگری . مرکز کرمان شناسی

  18- مرادی،عیسی: 1390 ،ترانه ها، زبان زدها، و فرهنگ عامه مردم کرمان: مرکز کرمان شناسی

  19- موید محسنی، مهری:1381 ،گویش مردم سیرجان، کرمان: مرکزکرمان شناسی

  20- میر سلیم، سید مصطفی 1382، از واژه بیگانه تا واژه فارسی، تهران، باز

  21- وحیدیان کامیار و عمرانی  1389، دستور زبان فارسی، (1)تهران: سازمان تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی

  22- وزیری، احمد علی خان، 1353، تاریخ کرمان : تهران: علمی

  23- نیک نفس، دهقانی، اسلام، 1377، بررسی گویشی جیرفت و کهنوج  ،کرمان مرکز کرمان شناسی

  مقاله:

  1- علیزاده، علی 1389، پدیده فرض گیری در زبان، مشهد، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  کتاب خارجی:

  1- مک موان، ام. کی. سی (1373)، آواشناختی،ترجمه محمد فائض تهران : روایت 

  .


موضوع پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, نمونه پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, جستجوی پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, فایل Word پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, دانلود پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, فایل PDF پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, پروژه درباره پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MA» زبان و ادبیات فارسی چکیده فرهنگ و آداب و رسوم از دیرباز همواره با مردم بوده و ریشه در تاریخ مردم هر دیار دارد. در طی زمان عوامل اجتماعی و روانی بر نحوه ی برگزاری این آداب و رسوم تأثیر می گذارد. با نگاهی عمیق به گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم خاصی که مردم شهر رفسنجان در هر مراسمی داشته اند؛ از جمله مراسم مهره دوره در شب یلدا، افطاری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی پیش­گفتار اینجانب، بومی سالهایی چند در منطقه حاشیه­ی هلیل رود بوده­ام. در خاطر دارم بر روی هر تپه و یا ارتفاعی شاهد یک گودال حفاری شده و تعداد زیادی استخوان و سفال خرد شده که گاهی نیز نقوشی برروی آنها وجود داشت، بودیم و نیز بارها شنیده می­شد که فرد یا افرادی، محلی را حفاری کرده و اشیایی از دل خاک بیرون کشیده­اند و به ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد(M - A) چکیده: در این تحقیق فرهنگ و ادبیات عامه شهر ارزوئیه مورد برسی قرار گرفته است علم به آداب وفرهنگ ورسوم انسان ها وعقاید وارزشها را می توان معنای هنرهای سنتی یک ملت که به ارزش های والای فرهنگی، هنری ،اجتماعی ،اقتصادی دست یافته اند دانست ضرورت انجام این تحقیق بر این مبناء استوار بوده که بتوان فرهنگ بومی وسنتی ارزوئیه را جمع آوری و مکتوب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : زبان ادبیات فارسی چکیده مجموعه ای از دانستنی ها شامل آداب و رسوم و خرافات و احساس و عواطف که حیات مادی و معنوی شخص را در بر می گیرند و انسان از بدو تولد تا هنگام مرگ با آنها در رابطه است، فرهنگ مردم « فولکلور » نام دارد. آداب و رسوم مخزن و مأوایی به جز سینه مردم ندارند که آن هم در طول زمان به عللی از قبیل مرگ سالخوردگان و ...

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A) فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه زبان هر ملت نشان دهنده‌ی فرهنگ آن ملت است و فرهنگ هر ملت هویت آن قوم را می‌سازد. فرهنگ ما گنجینه‌ی ارزنده‌یپیشینیان ونیاکان ما است که اگر چه گرد و غبار قرن‌ها را با خود همراه دارد، اما آن قدر غنی است که تازگی و رنگ و لعاب تمدن‌های جدید نه تنها از ارزش آن نمی‌کاهد بلکه برای هر ایرانی به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه «M.A» چکیده : فرهنگ و ادبیات عامه مردم راورهمانند ادبیات عامه سایرمناطق کشوراست که به صورت شفاهی درمیا ن مردم رواج دارد.لازم است این آثارگرانبها که سینه به سینه نقل گردیده حفظ شود، اگر به صورت اجمال نگاهی گذرا به کلمات بیاندازیم درصد زیادی ازاین واژگان کلمات فارسی قدیم یا مشتق و تغییر یافته آنها می باشد که در آثار بجا ما نده دیده می شود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مردم شناسی چکیده آنچه که امروزه ما به عنوان باورها و دانسته ها تلقی می کنیم ریشه در تاریخ گذشته افراد و جوامع دارد. آنچه مسلم است ما و هر کس دیگری نمی توانیم تاریخ و زمانی را برای ظهور و پیدایش باورها تعیین کنیم ولی اگر افراد بتوانند به یک شناخت و معرفت درست دست یابند می توان ادعا کرد که به مرحله ای از باور رسیده اند. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده پژوهش حاضر به بررسی عناصر فرهنگ عامّه در مرزبان نامه می­پردازد. فرهنگ عامّه، مجموعه­ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است. همین تجربیات و سنت­های مرسوم یک جامعه است که به آنجامعه، شخصیت و هویت می­بخشد. «وان ژنیب» فرانسوی (متوفی 1975) یکی از محققان فرهنگ عامّه معتقد است : هر چیزی که عادت آدمی است ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی – گرایش مالی چکیده با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد ...

ثبت سفارش