پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه

word 497 KB 31637 99
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۲,۸۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی

  چکیده:

  عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه

  زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در برخی از مراحل قاعدگی از کارایی بیشتر یا کمتری برخوردار باشند که این تفاوت­ها در انجام فعالیت­های روزمره به علت خفیف بودن آنها قابل صرفنظر کردن است اما در سطوح قهرمانی ممکن است مهم باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان غیر ورزشکار می­باشد. مواد و روشها: 20 دانش آموز غیر ورزشکار 20-16 ساله به صورت دردسترس و به طور انتخابی تعیین شدند و در سه مرحله چرخه قاعدگی از آنها تست­های آمادگی جسمانی (قدرت، سرعت، استقامت قلبی- عروقی، استقامت عضلانی، انعطاف­پذیری و چابکی) به عمل آمد. یافته­ها: یافته­ها نشان داد تاثیر چرخه قاعدگی بر فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی متفاوت است. چرخه بر قدرت، سرعت، استقامت قلبی- عروقی، استقامت عضلانی و انعطاف­پذیری تاثیری نداشت اما تاثیرش بر چابکی معنی­دار بود و در مرحله خونروی بهتر از سایر مراحل بود. نتیجه­گیری: مشاهده­شد که­چرخه­در اجرای آزمون دوی چابکی (دوی رفت وبرگشت9 4متر) تاثیر داشت و اجرای دوی رفت و برگشت9 4متر در مرحله­خونروی بهتر از سایر مراحل بخصوص مرحله­لوتئال است . با توجه­به­اینکه ­در مرحله ­لوتئال به­دلیل احتباس آب احساس رخوت و کندی در حرکات محتمل است،ممکن است آزمودنیها پس از ورود به­مرحله­خونروی به ­لحاظ روانی به ­احساس آرامش و سبکبالی برسند و اجرای بهتری در این مرحله ­نسبت به ­سایر مراحل ، به­خصوص مرحله­فولیکولی،داشته­باشند.

  کلید واژه­ها: چرخه قاعدگی-عوامل منتخب آمادگی جسمانی-دختران غیر ورزشکار-دوره ی متوسطه

  1.مقدمه

  تاثیرات مثبت ورزش و فعالیت بدنی بر کسی پوشیده نیست. ورزش اگر بصورت صحیح و طبق برنامه انجام گیرد  می­تواند مفید و سودمند باشد. اما موارد خاصی وجود دارد که از دیر باز مهم و پیچیده بنظر می­رسد با افزایش زنان ورزشکار که در سطوح بالا به رقابت می­پردازند و تمرینات طاقت فرسایی انجام می­دهند، در همین راستا مشکلات عدیده­ای بوجود می­آید. حضور بانوان بعنوان نیمی از پیکره جامعه در فعالیت­های ورزشی انکار ناپذیر است. مسئله اساسی اینجاست که زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند. زنان دوره­های مختلفی را در طول زندگی خود تجربه می­کنند. که تقابل آنها با فعالیت بدنی و ورزش مورد پرسش بسیاری از افراد قرار گرفته است. ازجمله آنها قاعدگی می­باشد. تحقیقات زیادی صورت گرفته است تا نشان دهد که آیا زنان در طی دوره قاعدگی می­توانند در فعالیت­های ورزشی شرکت کنند؟

  در یک زن کامل در طول 28 روز یک چرخه کامل و منظم روی می­دهد که همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی در ساختمان دیواره رحم و فولیکول های تخمدانی و نیز در هورمون­های مربوط به آن است. چرخه را می­توان به سه مرحله عمده فولیکولی(13-12) روز که طی آن  فولیکولهای تخمدانی رشد می­کنند، مرحله تخمک­گذاری که درست در میانه چرخه قرار دارد و یک تا دو روز طول می­کشد و بالاخره مرحله لوتئال که در طی آن جسم زرد تولید شده مدت 15 روز طول می­کشد، تقسیم نمود.  ( زن ورزش وتندرستی، 1382، ص86). مرحله اول یازمان خونروی شامل روزهای1تا)5-4 (مرحله دوم مرحله فولیکولی شامل روزهای14-5 مرحله سوم مرحله لوتئینی شامل روزهای 28-15 می باشد.(مشکوتی فرحناز،1386،ص99)

  محورهای اصلی درگیر در چرخه قاعدگی عصبی ، هیپوتالاموسی، هیپوفیزی و تخمدانی هستند چرخه­قاعدگی با خون ریزی دوره­ای رحم  شروع میشود. دراین زمان سطح استروژن(استرادیول) کاهش می یابد و هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی با افزایش تولید عامل آزادکننده گنادوتروپین و هورمونهای گنادوتروپیک پاسخ میدهند. مرحله قبل از تخمک گذاری هنگامی شروع میشود که­خون­روی قاعدگی متوقف شده است و یک فولیکول تخمدانی تحت تاثیر FSH بالیده می شود. سطح استروژن، FSHو LHگردش خون در این مرحله ­افزایش می یابد. با بالیده­شدن فولیکول تخمدانی یک تخم بتدریج به ­داخل لوله ­فالوپین(تخمک گذاری)آزاد می شود.هورمون مهم در این زمان  LH است که ­تخمک گذاری را راه­اندازی می کند. در پایان مرحله تخمک گذاری سطوح استرادیول و پروژسترون بطور آشکاری کاهش می یابد و قاعدگی را راه­اندازی می کند.(مالینا بوچارد،1381، 544) بین زنان و مردان تفاوت­هایی وجود دارد تمرینات بدنی منظمی که زنان به منظور شرکت در رشته­های ورزشی انجام می­دهند ضمن آنکه آثاری بر سیستم هورمونی دارد بر دستگاه تولید مثل نیز آثار زودگذری دارد. در بازیهای المپیک یونان باستان، تنها مردان بودند که حق شرکت در بازیهای المپیک را داشتند. این سیاست در نخستین دوره برگزاری بازیهای المپیک مدرن(جدید) سال 1896 در آن اعمال شد. علت اتخاذ این سیاست این بود که فعالیت بدنی می­تواند برای تندرستی زنان زیانبار باشد و ضمناٌ آثار معکوسی بر بارداری به جای خواهد گذاشت. امروزه نیز بعضی از این دیدگاه­ها در برخی کشورها موجود می­باشد. ازسال 1990 بدنبال کوششهای کمیته بین­المللی المپیک(IOC ) کمیته­های برگزارکننده و فدراسیون­های بین­المللی (IFS) برنامه المپیک زنان روندی رو به رشد دارد. همه­ی رشته­های ورزشی موظف شده­اند تا در برنامه­های خود مسابقات زنان را نیز بگنجانند. مشارکت زنان در ورزش در قرن بیستم میلادی بویژه در اواخر آن افزایش چشمگیری یافته­است. در دنیای امروز شاید هیچ رشته ورزشی که زنان در آن مشارکت نورزند یافت نگردد. امروزه به این نتیجه رسیده­اند که زنان چه از نظر جسمانی و چه از نظر روانی قادر به شرکت در فعالیتهای شدید ورزشی هستند. از این رو به زنان اجازه شرکت در مسابقات داده شد و زنان همچون مردان در مسابقات ورزشی شرکت می­کنند. خوشبختانه بیشتر زنان به فواید ورزش و تمرین پی­برده و دریافته­اند که تمرینات ورزشی سلامتی و شادابی آنان را تضمین میکند از این رو میزان علاقه و رغبتشان به ورزش روز به روز افزایش می­یابد.(عبدالله­پور، اعظم1385، ص4)

  هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که قاعدگی بر عملکرد بدنی تاثیر منفی داشته باشد. اما ممکن است برخی از ورزشکاران در برخی از مراحل قاعدگی از کارایی بیشتر یا کمتری برخوردار باشند. این تفاوتها در انجام تواناییهای جسمانی، در انجام فعالیتهای روزمره بعلت خفیف بودن آنها ، قابل صرفنظر کردن است اما در سطوح قهرمانی ممکن است مهم باشدو برخی از زنان ورزشکار خود را با این تغییرات منطبق می­کنند مثلا در دوره قاعدگی در تمرینات یا مسابقات شرکت نمی­کنند، برخی دیگر با مصرف قرص­های ضد بارداری و دیگر داروهای هورمونی دوره­ی قاعدگیشان را در زمان مسابقات تغییر می­دهند.( کردی رامین،1378، ص168)

  با وجود تحقیقات انجام شده در زمینه ورزش بانوان، متاًسفانه درباره­ی اثرات قاعدگی بر عملکرد ورزشی، هنوز سوًالات و ابهامات زیادی وجود دارد که می­بایست با پژوهشهای گسترده، اصلاحات عمده صورت گیرد. از این رو برای یافتن پاسخ به پرسشهایی که در این رابطه مواجه می­شود و بیان علل تفاوت رکوردهای ورزشی بین زنان و مردان، پژوهشگران لازم دیدند که در این رابطه پژوهشهایی انجام دهند. متاسفانه یافته­های پژوهشهای بدست آمده یکسان نبوده و گاهی متضاد بودند.(عبدالله پور،اعظم،1385،ص5) با توجه به تفاوت فرهنگی و زیستی که مابین زنان ایرانی و کشورهای دیگر جود دارد و همچنین با توجه به وجود نتایج متضاد در این زمینه، پژوهش حاضر ارائه شده  و پژوهشگر در تلاش  است سطح آمادگی جسمانی زنان غیر فعال را در مراحل مختلف دوره قاعدگی مورد مطالعه قرار دهد

  1-2. بیان مساله

  حضور بانوان در فعالیت­های ورزشی امری انکار ناپذیر است.مسئله اساسی اینجاست که زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند و دوره­های گوناگون را در طول زندگی خود تجربه می­کنند. اندامهای دستگاه تولید مثل زن شامل تخمدان­ها، لوله­های رحمی، رحم، مهبل می­باشد. تخمدانها که تعدادشان 2 عدد می­باشد، سلول تخم یعنی تخمک و هورمونهای جنسی زنانه یعنی استروژن و پروژسترون تولید می­کنند که مسئول ایجاد و حفظ صفات جنسی زنانه می­باشند. تفاوتهای ساختاری و فیزیولوژیک یک زن و مرد باعث تنوع در پاسخهای آنها نسبت به فعالیت ورزشی و جسمانی می­شود. هورمونهای جنسی مهمترین عامل تفاوت فیزیولوژیک میان ویژگیهای زن و مرد بشمار می­روند. بدنبال مواجه زنان ورزشکار با هر مرحله از چرخه قاعدگی تغییرات هورمونی متفاوتی در بدن آنها رخ می­دهد با یا بدون واسطه بر ظرفیت و کارایی بدن موثر باشد. تولید مثل طبیعی زن بوسیله تغییرات ژنتیک ماهانه در ترشح هورمون­های زنانه و تغییرات معادل در اندامهای جنسی مشخص می­گردد که به آن دوره یا سیکل جنسی زن،  Menstrual cycle  یا Femal Sexul cycle  می­گویند. مدت سیکل بطور متوسط 28 روز است ولی می­تواند به کوتاهی 20 روز یا به بلندی 45 روز باشد. سیکل ماهانه وابستگی کامل به هورمونهای گونادوتروپیک مترشحه از هیپوفیز قدامی دارد و در هر دوره ماهیانه فقط یک تخمک قابلیت باروری دارد. همچنین در هر سیکل ماهیانه افزایش و کاهش دوره­ای در ترشح FSH و LH دیده می­شود دو هورمون مهم جنسی تخمدانها عبارتند از استروژن و پروژسترون. تغییرات پنهانی و فیزیولوژیکی در بدن زنان در طول چرخه قاعدگی و تاثیر آنها بر عملکردهای ورزشی، لزوم بررسی و توجه بیشتر به این مساله را برای متخصصان علوم ورزشی ضروری می­گرداند. لذا در طی این مطالعه بدنبال تاثیر چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی جسمانی دانش­آموزان در طول دوره­های مختلف قاعدگی هستیم.

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

   با توجه به اهمیت حفظ آمادگی جسمانی در دانش­آموزان بویژه دانش­آموزان دختر، و اینکه دانش آموزان با مهمترین تحول بلوغ یعنی چرخه قاعدگی روبرو می­شوند، دانش­آموزان در مراحل مختلف قاعدگی از اجرای تستهای آمادگی جسمانی امتناع می­ورزند. با توجه به اینکه اجرای ورزش از ریتم روزانه پیروی میکند و این اجراها در زنان تحت تاثیر ریتم­های ماهانه نیز قرار می­گیرد با توجه به این مساله اجرای ورزش و بهبود آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین نیاز به مطالعات جدی در زمینه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل آمادگی جسمانی برای دستیابی به بهترین عملکرد جسمانی در مراحل مختلف چرخه احساس می شود.

  در تحقیقی که بر روی دختران 18-15 ساله انجام شد نشان داده شد که مراحل مختلف چرخه قاعدگی بر اجرای آزمون کشش بارفیکس اصلاح شده، درازنشست و انعطاف­پذیری در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تاثیر معناداری نداشت اما بر اجرای دوی رفت و برگشت 9×4 متر در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تاثیر معناداری داشت و همچنین در گروه غیر ورزشکار مراحل مختلف چرخه بر اجرای آزمون دوی 45 متر و 540 متر تاثیر معناداری نداشت اما در گروه ورزشکار اجرای دوی 45 متر و دوی 540 متر در مرحله اول دوره بهتر از سایر مراحل بود.(رمضانی، براتی، 1397، 23-22)

  ویرت و لوهمن نشان دادند قدرت و استقامت در مراحل مختلف قاعدگی با یکدیگر متفاوت است. (wirth and loh man 1986)

  در تحقیق دیگری که تاثیر چرخه قاعدگی بر عملکرد قایقرانی 2000 متر را بررسی کرده­اند، بیان شده است که در مرحله میانی، لوتئال، میانگین ضربان قلب، 2 VO بیشتر از مرحله میانی (فولیکولار) بود  همچنین vo2m ax در مرحله لوتئال از مرحله فولیکولار بالاتر بود .( Forsyth-j.jaclcy 2008)

  در تحقیق دیگر که درمیان دانش­آموزان دختر 17-15 سال انجام گرفته نتایج زیر بدست آمد که در مراحل مختلف چرخه، سرعت دوی20متر ، چابکی 9×4 متر  و انعطاف­پذیری در افراد غیر ورزشکار تفاوت معنی­داری وجود نداشت. (آقاعلی­نژاد، صداقتی،1386،ص103)

  جاکسون و همکاران در تحقیق ضعیف­ترین اجرا در شاخص­های قدرت و سرعت را در مرحله پروژسترون گزارش کردند.(Jacohson.b.h.and.w.lenz.1998.pp565-566)

  همچنین ویرت و لوهمن نشان دادند که قدرت استقامت ایزومتریک در مراحل مختلف قاعدگی با یکدیگر متفاوت است .( Wirth.1998.pp16-20)

  با توجه به وجود تناقضات و ابهامات موجود تمرکز به این نکته که اکثر مطالعات انجام شده در این حیطه روی آزمودنی­ها، ورزشکاران نخبه بوده­اند مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مختلف قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دختران غیر ورزشکار متوسطه اجرا شد.

  1-4. متغیّرهای تحقیق

  1-4-1. متغیر مستقل

                     چرخه قاعدگی

  1-4-2. متغیر وابسته    

            آمادگی جسمانی

  1-5. اهداف تحقیق

  1-5-1. اهداف کلی

  بررسی اثر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی

  1-5-2. اهداف اختصاصی

  بررسی اثر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در مرحله فولیکولی

  بررسی اثر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در مرحله لوتئال

  بررسی اثر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی درمرحله خونروی

   

  1-6. فرضیه ­های تحقیق

  چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی­ جسمانی دانش­آموزان در دوره فولیکولا تاثیر معنی داری دارد.

  چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی­ جسمانی دانش­آموزان در دوره لوتئال تاثیر معنی داری دارد.

  چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی­ جسمانی دانش­آموزان در دوره خونروی تاثیر معنی داری دارد.

  1-7. تعاریف واژه ­های تحقیق

  1-7-1. چرخه قاعدگی

  چرخه قاعدگی یک اصطلاح علمی برای توصیف تغییرات فیزیولوژیکی است که در زنان جهت تولد مثل جنسی رخ می­دهد. قاعدگی فرایندی است که در آن بافت پوششی رحم ریزش می­کند این فرایند به طور طبیعی در دوران باروری جنسی گونه­های پستانداران ماده رخ می­دهد. چرخه قاعدگی ازدوران بلوغ تا زمان یائسگی ادامه می­یابد. مدت خونریزی قاعدگی برای چندین روز معمولا 5-3 روز طول می­کشد اما بین 8-2 روز نیز می­تواند متغیّر باشد. هر سیکل قاعدگی به طور متوسط 28 روز طول می­کشد.یک سیکل طبیعی بین 35-21 روز متغیّر است حجم متوسط خونریزی در هر سیکل ماهانه 35 میلی لیتر است. سیکل قاعدگی جهت حفظ باروری در زمان تحت کنترل سیستم آندوکرین ایجاد می­شود.

  1-7-2. آمادگی جسمانی

  آمادگی جسمانی عبارت است از برخورداری از یک حالت انرژی پویا و سرزنده بودن و به معنی سالم بودن سیستم­های مختلف بدن می­باشد بطوریکه شخص قادر است فعالیت­های روزانه و سرگرمیهای فعال و اوقات فراغت را بدون خستگی انجام دهد. آمادگی جسمانی به دو طبقه تقسیم می­شود .

  الف) وابسته به تندرستی: توسعه کیفیت­های مورد نیاز برای اجرای خوب عملکرد و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم مورد نظر می­باشد که عبارتند از: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی- تنفسی، انعطاف­پذیری و ترکیب بدن.

  ب) وابسته به مهارت حرکتی: توسعه و کیفیت مورد نیاز برای اجرای بهتر ورزشها که عبارتند از: سرعت، توان، تعادل، چابکی، سرعت عمل و هماهنگی بین حرکت.( رجبی، گائینی، 1382، ص31-30)

  :

  Effects of menstrual cycle on selected elements of physical fitness in athletes during high school girls

  Background: Women in the living encounter with the special circumstances of such periods is. The cycle is repeated every 28 days, and three luteal phase, follicular and is bleeding. The aim of this study was to investigate the effect of the menstrual cycle on the fitness levels of students are non-athletes.Agility) were performed. Results: The results showed that different factors affect the fitness of the menstrual cycle is different. Cycle power, speed, endurance, cardio - vascular, muscular endurance and flexibility - taking no effect, but the effect was significant agility and the bleeding was better than the other stages. Conclusion: It was observed that the cycle test run both agility (shuttle 9 × 4 mm) was impressed and went back two 9 × 4 meter run at certain stages of the luteal phase bleeding is better than the other.the luteal phase, have.

  Keywords: menstrual cycle - Elect of fitness - female non-athletes - high school courses

   

 • فهرست:

  فصل اول:مقدمه و کلیات تحقیق

  1-1.مقدمه. 1

  1-2. بیان مساله. 3

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

  1-4. متغیّرهای تحقیق.. 4

  1-4-1. متغیر مستقل.. 4

  1-4-2. متغیر وابسته. 5

  1-5. اهداف تحقیق.. 5

  1-5-1. اهداف کلی.. 5

  1-5-2. اهداف اختصاصی.. 5

  1-6. فرضیه های تحقیق.. 5

  1-7. تعاریف واژه های تحقیق.. 5

  1-7-1. چرخه قاعدگی.. 5

  1-7-2. آمادگی جسمانی.. 6

  1-7-3. دانش آموزان غیر ورزشکار 6

  1-7-4. مراحل مختلف چرخه  قاعدگی.. 6

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1. مقدمه. 8

  2-2. مبانی نظری  تحقیق.. 8

  2-2-1. فیزیولوژی چرخه  قاعدگی.. 8

  2-2-2. سیستم داخلی تولید مثل زنانه و  عملکرد آنها در بدن.. 9

  2-2-3. فازهای  قاعدگی.. 11

  2-2-3-1. فاز تکثیری(مرحله استروژنی): 11

  2-2-3-2. فاز ترشحی.. 12

  2-2-3-3. فاز خونریزی.. 13

  2-2-4. هورمونهای  زنانه. 13

  2-2-5. هورمونهای  گونادوتروپیک و اثرات آنها بر تخمدانها 14

  2-2-6. هورمونهای جنسی زنانه. 17

  2-2-6-1. استروژن.. 18

  2-2-6-2. دلایل افزایش هورمون استروژن در بدن.. 20

  2-2-6-3. عملکرد استروژنها در بدن.. 21

  2-2-6-3-1. تاثیر استروژنها بر تخمدانها 21

  2-2-6-3-2. اثر استروژن بر لوله های رحمی.. 21

  2-2-6-3-3. اثر استروژنها بر رحم.. 21

  2-2-6-3-4. تاثیر استروژن بر مهبل.. 22

  2-2-6-3-5. تاثیر استروژن بر پستانها 22

  2-2-6-3-6. اثر استروژنها  بر استخوانها 22

  2-2-6-3-7. اثر استروژنها بر تشکیل پروتئینها 22

  2-2-6-3-8. اثر استروژنها بر متابولیسم ورسوب چربی.. 22

  2-2-6-3-9. اثر استروژنها بر توزیع مو. 23

  2-2-6-3-10. اثر استروژنها بر پوست... 23

  2-2-6-3-11. اثر استروژنها بر تعادل الکترولیتی.. 23

  2-2-6-3-12. اثر استروژن بر سیستم قلبی و عروقی و متابولیسم.. 23

  2-2-6-3-13. اثر استروژن بر سوبسترا 23

  2-2-6-3-14. اثرات استروژن بر اضطراب... 23

  2-2-6-3-15. اثرات استروژن بر هورمون رشد. 24

  2-2-6-4.اعمال داخل سلولی استروژنها 24

  2-2-6-5. یائسگی واستروژن: 24

  2-2-6-6. پروژسترون.. 26

  2-2-6-6-7. اعمال پروژسترون در بدن.. 27

  2-2-6-6-7-1. اثر پروژسترون بر رحم.. 27

  2-2-6-6-7-2. اثر پروژسترون بر پستانها.. 27

  2-2-6-6-7-3. اثر پروژسترون بر لوله های رحمی.. 28

  2-2-6-6-7-4. اثر  پروژسترون  بر تعادل الکترولیتی.. 28

  2-2-6-6-7-5. اثر گرمازایی.. 28

  2-2-6-6-7-6. سایر اثرات  پروژسترون در بدن.. 28

  2-2-6-6-8. سنتز استروژنها و پروژسترونها 29

  2-2-6-6-9. انتقال استروژنها و پروژسترونها در خون.. 29

  2-2-6-6-10. سرنوشت استروژنها و پروژسترونها 29

  2-2-6-6-11. تعادل استروژن و پروژسترون.. 30

  2-2-7. ورزش و قاعدگی: 31

  2-2-7-1. علل بروز قاعدگی نامنظم ورزشکاران: 31

  2-2-7-2. قاعدگی دیررس: 31

  2-2-7-3. اختلالات قاعدگی: 31

  2-2-8. هورمونهای جنسی و ورزش.... 32

  2-2-9. آمادگی جسمانی.. 33

  2-2-9-1. اهمیت و ضرورت آمادگی جسمانی.. 34

  2-2-9-2. ارزیابی آمادگی جسمانی عمومی.. 34

  2-2-9-2-1. قدرت... 34

  2-2-9-2-1-1. قدرت عضلانی.. 34

  2-2-9-2-1-2. انواع  قدرت.. 34

  2-2-9-2-1-3. اندازه گیری قدرت.. 34

  2-2-9-2-2.استقامت عضلانی.. 34

  2-2-9-2-3.استقامت قلبی وتنفسی: 35

  2-2-9-2-4.انعطاف پذیری: 35

  2-2-9-2-5.سرعت: 35

  2-2-9-2-6.چابکی: 35

  2-2-9-2-6-1. اندازه گیری چابکی: 35

  2-2-9-3. تفاوتهای جنسیت درفاکتورهای آمادگی جسمانی: 36

  2-2-9-4. اثر چرخه  قاعدگی بر عملکرد ورزشی.. 36

  2-2-9-5. توان  هوازی.. 38

  2-3. بخش دوم: پیشینه پژوهش.... 40

  2-3-1. ارتباط بین چرخه  قاعدگی واجزای مختلف موثر بر عملکرد ورزشی.. 40

  2-3-2. ارتباط چرخه قاعدگی و حد اکثر اکسیژن مصرفی(V  O   2 m   a  x) 40

  2-3-3. ارتباط چرخه  قاعدگی و متابولیسم انرژی.. 45

  2-3-4. ارتباط چرخه  قاعدگی و وزن بدن.. 48

  2-3-5. ارتباط چرخه  قاعدگی و ورزش استقامتی.. 52

  2-3-6. ارتباط چرخه قاعدگی و آمادگی جسمانی: 54

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1. مقدمه. 56

  3-2. روش  تحقیق.. 56

  3-3. جامعه  و  نمونه آماری.. 56

  3-4. متغیرهای  تحقیق.. 56

  3-4-1. متغیر  مستقل.. 56

  3-4-2. متغیر وابسته. 56

  3-4-3. متغیرهای  قابل کنترل.. 57

  3-4-4. متغیرهای  غیر قابل کنترل.. 57

  3-5. ابزار و روشهای اندازه گیری.. 57

  3-6. روشهای  اندازه گیری  متغیرها 58

  3-6-1. اندازه گیری  مشخصات آزمودنیها 58

  3-6-2. روشهای اندازه  گیری متغیرهای  وابسته. 58

  3-7. روش اجرای  تحقیق: 61

  3-8. محدودیتهای  تحقیق: 61

  3-9. روشهای  تجزیه  و تحلیل آماری.. 61

  فصل چهارم: یافته های  تحقیق

  4-1. مقدمه. 64

  4-2. بررسی  توصیفی یافته های  تحقیق.. 64

  4-3. نرمال سازی دادهها 66

  4-3. آزمون  فرضیه ها 67

  4-3-1. استقامت  عضلانی.. 67

  4-3-2. قدرت... 68

  4-3-3. انعطاف  پذیری.. 69

  4-3-4. سرعت... 70

  4-3-5. استقامت قلبی- عروقی.. 71

  4-3-6. چابکی.. 72

  4-4. نتیجه گیری.. 73

  فصل پنجم:   بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  5-1. مقدمه. 75

  5-2. خلاصه تحقیق.. 75

  5-3. بحث و بررسی.. 76

  5-4.نتیجه گیری.. 78

  5-5.پیشنهادات... 79

  5-5-1.پیشنهادات کاربردی.. 79

  5-5-2.پیشنهادات پژوهشی.. 79

  منابع و موٌاخذ فارسی: 80

  منابع و ماخذ انگلیسی: 85

  پیوستها 92

  چکیده انگلیسی: 96

  منبع:

  hleic Performance “, Sports Medicine December 1993 , Volume 16, Issue 6, pp. 400-430.

  Lebrun Constance M; Mkenzie Donal C; Prior; Jerilynn Cand; Taunton Jack: (1994), “ Effect of  Menstrual Cycle Phase on Athletc Performance “, Medicine and Science in Sports and Exercise , Vol .16.No. 7, pp. 437- 444.

  Loureiro,s. ; Diasm, D.; Saies, D.; Alessi,I,; Simao,R.;Fermino,R.C.(2011). “Effect of Different Phases of the Menstrual Cycle on the Performance of  Musculer Strength in 10rm”, Rev Bras Med Esporte, 17 (1): 22-25.

  Lynch NJ and Nimmo MA: (1998), “ Effects of menstrual cycle phase and oral contraceptive use on intermittent exercise “, Eur J Apple Physiol 78:pp. 565-572.

  Mae  Raval  Inigo , B. S, Melissa: (2012),” Influence of the menstrual cycle Phases on exercise- induced bronchospasm  and its effect on exercise performance”, A Thesis for the Degree of Master of Science , Texas Tech University , pp. 41-56.

  Masterson, G(1999),”The impact of Menstrual phases on Anaerobic power performance in collegiate women ” . journal of strength hand conditioning.(      ):

  Matsuo, et  al :(1999), “ Effects of the menstrual cycle on exces post exercise  oxygen  consumption  in  healthy young women “. Metabolism, 1999 March; 48(3): pp. 275-277.

  Mc Cracken, M; Ainsworth, Band Hackney, A.C: (1994), “ Effects of the menstrual cycle phase on blood lactate responses to exercise “, European Journal of Applied Physiology, Vol. 69, pp. 174-175.

  Montgomery, S;Shaw, L; Pantelides, N; Taggart , M & Austin , C: (2003) ,  “ acute effects of oestrogen  receptor subtype – specific agonists on vascular contractility “, British Journal of  Pharmacology, Vol. 139, pp. 1249-1253.

  Nakamura  et  al : (2011), “ Hormonal  Responses to Resistance Exercise during  Different  Menstrual cycle States”, Medicine  & Science in Sports  & Exercise, 2011 Jun; 43 (6) : pp. 967-973.

  Neiman , D: (2007), “ Body composition. In Exercise testing and prescription: A health – related approach”, (6 th ed., chap. 5, pp. 123-170) , Mc Graw- Hill: Columbus, OH.

  Nikolaos  DR  and  Neoklis  AG:(2011), “ Menstrual function in sports “, Hormones. 10 (2) :pp. 104-116.

  Nikolas, B; A. Hackney and  R . Sharp: (1989), “ The menstrual c and exercise : cycle and exercise: performance, muscle glycogen and substrate responses”, International Journal of Sports Medicine Vol.10 :pp.264-269.

  Oosthuyse T ;Bosch AN : (2012), “ Oestrogen’s regulation of fat metabolism during exercise and gender specific effects”, Curr Opin Pharmacol, Vol. 12 (3) : pp. 363-371.

  Oosthuyse, T.: Bosch, A.N. (2010). “ The effect of the menstrual cycle on exercise metabolism : implications for exercise performance in eumenorrhoeic women”, Sports Med., 1;40(3):207-227.

  Petrofsky , J.; Al  Malty, A.; Suh, H.J. (2007). “ Isometric endurance, body and skin temperature and limb and skin blood ow during the menstrual cycle”. Med Sci Mnit, 13:111-117.

  Rechichi, C : Dawson, B & Goodman, C : (2008), “ Oral contraceptive phase has no effect on endurance test”, International Journal of Sports Medicine, Vol. 29. Pp.277-281.

  Reilly ,T : (2000),” The menstrual cycle and human performance :An overview” , Biological Rhythm Research , 31 (1),pp.29-40.

  Robinson, M. F & Watson, P, E : (1965), “ Day-to- day variations in body – weight of young women” , British  Journal of  Nutrition , Vol . 19, pp. 225-235.

  Shangold, M.M.Freeman, R. Thysen, B. Gatz, M,(1979). The relaction ship between long distane running, plasma progesterone, and luteal phase length. Fertility and sterility 31-130-133

  Simao, R .; Maior,A.S.;Nunes, A.P.L.; Monteiro,L.;Chaves,  C.P.G. (2007) .” Variacoesna forca muscular de membros superior e inferior nas diferentes fases do ciclo menstrual”. R  Bras Ci e Mov, 15:47-52.

  Smekal, G.  et  al. (2007). “ Menstrual Cycle: NO Effect on Exercise Cardiorespiratory Variables or Blood  Lactate Concentration”. Med Sci Sports & Exerc. 39(7):1098-1106.

  Stanford K.I; Mickleborough, S. R; Lindley, M.R; Koceja, D.M & Stager, J. M: (2006) , “ Influence of menstrual cycle phase on pulmonary function in asthmatic athletes” , European Journal of Applied Physiology, Vol. 96,pp.703-710.

  Stephenson,  et  al. (1982). “ Perceived exertion and anaerobic threshold during the menstrual cycle”. Medicine & Science in Sports & Exercise. 14(3):218-222.

  Teta ND Jade ; Teta Ndkeoni : (2012), “ Exercise & Menstruation: Training  With your cycle (Female Phase Training )”, August (2012) issue of Townsend LETTER, PP. 8-22.

  Wells CL and Horvath SM: (1972), “ Responses to exercise in a hot environment as related to the menstrual cycle” , J  Appl  Physiol  1974; Vol. 36: pp.299-302.

  Wirth and Lohman (1986). “Static muscle funetion to use oral contraceptive”. Medicine and Science Sprt and  Exercise . (14): 16.20.

  Zaharieva, E. (1965). “ Survey of sportswomen at the Tokyo Olympics”. J Sports Med PHYS Fitness, 5(4):215-219.

  Zderic TW ;Coggan  AR  and Ruby  BC: (2001), “Glucose kinetics  and Substrate oxidation during exercise in the follicular and luteal phases” , J Appl   Physiol 90: pp. 447- 453.


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, پروژه درباره پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف تحقیق حاضر مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس می­باشد. بدین منظور 80 دختر نوجوان کم تحرک 13- 15 سال بر اساس سن شروع قاعدگی در دو گروه زودرس و دیررس انتخاب شده و هر گروه به­طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند و در یک طرح تحقیق دو ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات دایر ه­ای پلایومتریک بر فاکتور های آمادی جسمانی دانش­ آموزان کشتی­ گیر منطقه 11 شهر تهران بود. بدین منظور 30 نفر از دانش­آموزان کشتی­گیر منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (N=15) با (میانگین سن 97/1±2/17 سال، ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر­­ بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور 370 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه ناحیه‌ی یک رشت در دامنه‌ی سنی 14 تا 18 سال، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پرفشارخونی، از بیماری های مزمن غیر واگیر می باشد که در دهه های اخیر به صورت اپیدمی در آمده است. مطالعات نشان می دهد که این بیماری در بین افراد چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک بیشتر و بارزتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین برخی شاخص های ترکیب بدنی و VO2max با فشارخون می باشد. ...

ثبت سفارش