پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان

word 598 KB 31648 65
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۱,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A)

  گرایش:مدیریت ورزشی

  چکیده

       هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و شهرهایی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل: بندرعباس، قشم، رودان، میناب، جاسک و بندر خمیر می باشند. جامعه آماری به صورت کل شمار بوده است. همچنین پایایی مقیاس اصلی ابزار پرسشنامه استفاده شده برای انجام پژوهش از طریق آلفای کرونباخ به میزان 0.92 به تائید رسید و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر اساتید و متخصصین مربوط مورد تائید قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی ها که به کمک نرم افزار spss18 انجام شد و حاکی از آن است مولفه های تحت بررسی در مجموع 68 درصد واریانس را تبیین می کنند. الویت بندی موانع نیز نشان می دهد عدم مدیریت موثر و عدم ایجاد فرهنگ پذیرش مدیریت کیفیت جامع از مهم ترین موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع به ترتیب اولویت شامل عدم وجود مدیریت موثر، عدم وجود فرهنگ پذیرش، عدم وجود چشم انداز، ماموریت و اهداف، عدم وجود تربیت و آموزش مستمر، عدم وجود منابع مادی و انسانی،عدم تطابق مسئولیت و اختیارات و عدم وجود موارد ارتباطی – اطلاعاتی می باشند. عدم وجود مدیریت موثر به عنوان مهم ترین مانع شناسایی شد.

  کلید واژه: مدیریت کیفیت جامع، موانع، راه کار، هیئت های ورزشی، استان هرمزگا

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه

  در محیط سازمانی امروزی که ویژگی اصلی آن، پیچیدگی توام با تغییرات بسیار است، سازمان ها به منظور بقای خود، علاوه بر رقابت ناچار به تجدید نظر در بسیاری از امور و روال های حاکم بر نحوه ی انجام فعالیت اصلی شان هستند. در این محیط پیچیده و متغیر، سازمان باید به پیشواز تغییرات رفته و خود را با آن ها منطبق کند، اما به دلیل دشوار بودن ایجاد تغییرات در محیط، هر سازمان باید تغییرات را از خود شروع کند .ازاین رو انتخاب جهت گیری تغییرات بسیار مهم است و سازمان باید نیازهای متغیر مشتریان، راهبردها، اهداف بلندمدت و دیگر عوامل مؤثر را مدنظر داشته باشد(انصاری، 2007).

  نوع جدیدی از مدیریت با عنوان مدیریت کیفیت جامع[1] یک روش موثر در بهبود یک سازمان می باشد که بین سال های 1987 تا 1990 میلادی در آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت (کوچ[2]، 1380). دمینگ[3] به عنوان نخستین کسی بود که فعالیت خود را در این زمینه شروع کرد و او را پایه گذار این نوع مدیریت می دانند (وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، 1380). مهم ترین مسئله در مدیریت کیفیت جامع این است که تشخیص داده شود بهبود کیفیت، به صورت جامع و جدی در کلیه واحدهای سازمانی پیگیری شده و اینکه اطمینان حاصل شود که کلیه افراد در این امر مشارکت دارند(متقی، 1384). در سال های اخیر سازمان ها در صدد استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع، مبتنی بر تفکر مشتری گرایی برآمده اند. مدیریت کیفیت جامع، نظامی رو به تکامل است و مجموعه ای از روش های اجرایی، ابزارها و روش های آموزشی را در اختیار مدیران سازمان ها قرار می دهد تا بتوانند در دنیای پرشتاب امروزی، رضایت ارباب رجوعان خود را از طریق حذف اتلافات، سرعت در ارائه خدمات و کاهش هزینه ها جلب کنند (ریاحی، 1384).

  شناسایی موانع استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع و همچنین راه کارهایی در جهت استقرار این نظام برای رسیدن به تعالی سازمان های ورزشی استان هرمزگان از اهداف این تحقیق به شمار می رود.

   

  1-2- بیان مسئله تحقیق:

  امروزه، رشد سریع تکنولوژی و تنوع محصولات در محیط شدید رقابتی علی رغم محدودیت های منابع و مشکلات استفاده از نیروی انسانی، مدیران مؤسسات بزرگ و کوچک، دولتی یا خصوصی، تولیدی یا خدماتی را وادار کرده تا برای رفع معضلات سازمان خود به دنبال راه حل های مناسب باشند(چادویک[4]، 1995). لذا در وضعیت فعلی یکی از ابزارهای مناسب برای داشتن سازمانی پویا و هدف مند که در محیط رقابتی بتواند فعالیت نماید، مدیریت کیفیت جامع یا TQM،  شناخته شده است(ابزری، 1381).

  در تعاریف این نوع مدیریت پژوهشگران نظرات متنوعی دارند اما در یک تعریف کلی، مدیریت کیفیت جامع را می توان تلاشی پیگیر برای مستمر فرآیندها، بروندادها و تمامی فعالیت های سازمانی با تمرکز بیشتر بر فعالیت ها و برنامه های سازمانی در جهت تامین نیازهای مشتریان، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه کیفیت در رابطه با شرایط دائما در حال تغییر محیطی در نظر گرفت (آدامز[5]، 2004). کیفیت وظیفه هر عضو سازمان است و نه فقط مسئولیت فلان واحد، خدمات و تولیدات باید انتظارات مشتری را برآورد یا حتی از آن فراتر رود، کیفیت مستلزم وجود فرهنگ سازمانی پویا است تا کیفیت را در سراسر زنجیره تولید یا خدمت (از منبع تا عرضه و تحویل)، مورد توجه قرار دهد، مشارکت و همکاری باید جایگزین روابط خصمانه با کارکنان و مشتریان شود، به کارکنان سازمان، در همه رده ها، باید اقتدار و اختیار داد تا تصمیماتی را که موجد کیفیت و خدمت بهتر است، اتخاذ کنند وکیفیت نه به عنوان مقصد، بلکه باید به منزله سفر تلقی شود که هدف آن فراتر رفتن از حد انتظار مشتری است(وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، 1380).

  با توجه به مطالب بیان شده می توان اظهار داشت که تأکید این روش مدیریت بر افزایش رضایت مندی مشتریان و مصرف کنندگان، از طریق روش ها و نگرش های نظام مند در فرآیند بهبود مستمر می باشد که چنین عملکرد بهبود یافته ای، مستقیمأ به کسب هدف های گوناگون نظیر: کیفیت، زمان بندی صحیح، تأمین نیاز مشتری، مناسب بودن خدمات و کاهش هزینه ها منجر می شود(کزازی، 1378).

  به منظور اینکه سیستم مدیریت کیفیت جامع در هر سازمانی به موفقیت دست یابد، مواردی وجود دارد که رعایت آن ها ضروری است که شامل: آموزش دادن کلیه مدیران آینده از هم اکنون ، جایگزین کردن سبک کنترل سنتی و مدیریت با روش های جدید مدیریتی(مدیریت مشارکتی)، بهبود ارتباطات کاری و مطلوب بین مدیران و کارکنان ،ایجاد و تقویت یک سیستم مناسب برای نمایش مداوم نتایج عملکرد سرپرستان و مدیریت، آگاه نمودن کارکنان نسبت به ضرورت بهبود کیفیت، ایجاد انگیزش و پویایی در کارکنان، فراهم ساختن محیطی توانمند به منظور خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، تشکیل تیم های خودگردان و حلقه ای دوایر کنترل کیفیت، تعیین مسیر پیشرفت شغلی کارکنان ،ایجاد فرهنگ سازمانی قوی و توسعه ارزش های مشترک کارکنان (وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، 1380).

  تحقیقات انجام شده نشان می دهند، اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته با کندی مواجه بوده است و میزان کاربرد این نظام در بخش ادارات ورزش وجوانان و دیگر دستگاه های دولتی کم است. با توجه به اینکه اجرای مدیریت کیفیت جامع در تمامی بخش های کشور یک ضرورت است اما به نظر می آید تا زمانی که بستر سازی مناسب صورت نگیرد سازمان ها منافع لازم را از استقرار مدیریت کیفیت جامع کسب نخواهند کرد (درگاهی و رضایان، 1382). بکارگیری مدیریت کیفیت جامع در سازمان ها و تشکیلات ورزشی نظیر فدراسیون ها، هیأت ها و باشگاه های ورزشی در کشورهای مختلف سبب ایجاد تحول در عملکرد آن ها شده است (حمیدی، 1381). از طرف دیگر، شواهدی در دست است مبنی بر اینکه افزایش هزینه ها و به عبارتی اختصاص منابع بیشتر به این سازمان ها در قبال بازده و فراورده های کمتر در سازمان های ورزشی، ناشی از فقر کیفیت در نظام و فعالیت های آن سازمان هاست (امیران، 1381). بررسی ها نشان می دهند، در ایران، بیشتر ادارات ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی از نظر کمی و کیفی در سطح قابل قبولی قرار نداشته و مشکلات متعددی بر سر راه آن ها قرار دارد که به پایین آمدن سطح کارایی آن ها منجر شده است، از جمله این مشکلات می توان به: فقدان رهبری و مدیریت صحیح در هیئت های ورزشی، نداشتن آگاهی کارکنان در مورد سیستم مدیریت کیفیت جامع، فقدان برنامه ریزی استراتژیک، وجود ارتباطات نامناسب موجود بین این سازمان ها با مسئولان رده های بالاتر و یا پایین تر و حتی با ورزشکاران، ساختار سازمانی نامناسب موجود و در نهایت عدم  ایجاد تحولات فرهنگی به منظور پذیرش مدیریت کیفیت جامع در هیئت ها را می توان نام برد (ذوالفقاری، زعفرانی، کلانتری، 1387).

  با توجه به این نکته که هیئت های ورزشی مسئول توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم افراد در استان، تعلیم و تربیت مربی ورزش،، تهیه و تنظیم برنامه های توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش در سطح استان و غیره می باشند (همتی نژاد، 1391)، و با توجه به این مسئله که هیئت های ورزشی زیر سازه های اصلی پیشرفت ورزش می باشند و داشتن سیستم مدیریتی صحیح و کارا از ملزومات پیشرفت هیئت های ورزشی می باشد، این سوال مطرح می گردد که موانع موجود در استقرار مدیریت کیفیت جامع و راه کارهای مناسب به منظور بکارگیری و بهبود خدمات مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی کدام اند.

   

   

  1-3 -  ضرورت و اهمیت تحقیق

  دنیای امروز، دنیایی پر از تغییرات است که با گذشت زمان و ایجاد تغییرات، سازمان ها و شرکت ها و واحد های تولیدی و صنعتی و خدماتی روز به روز پیچیده تر می شوند. در دنیایی که تفکرات نوین جای تفکرات قدیمی را گرفته است، نگرش ایستا محکوم به نابودی است. با تفکر ایستا از بحرانی به بحران دیگری می افتیم و بدون برنامه و امید و بینش به سوی آینده به پیش می رویم. در همین راستا برای همگامی با تحولات سریع و روز افزون جهان امروز بایستی خود را به نظریه های نوین علوم مختلف از جمله مدیریت تجهیز کنیم (کریمی، 1387).

   مدیریت کیفیت جامع از جدیدترین نظریاتی است که در دهه های 80 و90 میلادی توسط علمای مدیریت مطرح گردیده و موفق ترین شرکت ها و سازمان های خدماتی و صنعتی جهان از آن بهره مند بوده و به موفقیت های عظیمی دست یافتند(کریمی، 1387). امروزه مدیران عالی سازمان ها در بخش های دولتی و خصوصی مدیریت کیفیت جامع را به عنوان عاملی مهم و اساسی برای ایجاد تحول و بهره وری در این بخش مورد توجه قرار داده و از آن به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف توسعه یاد می کنند (میرسپاسی و متقی، 1388). با بکارگیری مدیریت کیفیت جامع ضمن اینکه یک سازمان میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار می دهد، می تواند عملکرد خود را با سایر سازمان ها و به ویژه بهترین آن ها مقایسه نماید(کاظمی و  باقری، 1388).

  در راستای دسترسی و بکارگیری از این نوع مدیریت در سازمان ها، بررسی موانع استقرار آن برای رسیدن به تعالی سازمان یا به عبارت دیگر دست یابی به بهبود مستمر از مهم ترین مواردی است که باید در نظر گرفته شود(وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، 1380). از این رو علی رغم تلاش سازمان ها در پذیرش و بکارگیری مدیریت کیفیت جامع، تسری این استراتژی نوین مدیریت با کندی صورت پذیرفته است. این کندی معلول عواملی است که باید شناسایی و برطرف گردند(میرسپاسی و  متقی، 1388). با شناخت این موانع می توان کارکردهای مدیریتی مانند افزایش رقابت پذیری، ارتقا سودآوری، کاهش هزینه ها، ایجاد نوآوری، ایجاد سازمانی برتر، کاهش زمان تولید، استفاده بهینه از منابع انسانی و انعطاف پذیری در قبال نیاز مشتریان را بدست آورد(سیدیکویی[6]، 2007). بنابراین بهبود و پیشرفت حاصل از مدیریت کیفیت جامع در سازمان به صورت بهتر شدن وجهه سازمان در نظر مشتریان، کم شدن ضایعات و اشتباهات، بهبود سیستم پاسخ گویی و ارتباطات متقابل، استفاده بهتر و موثرتر از منابع و بهبود وجهه مدیریت و افزایش توانایی مدیر نمایان می شود(وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، 1380).

  سازمان های ورزشی نقش مهمی در پیشرفت ورزش کشور در تمامی رشته ها دارند. ادارات ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی نیز به منظور پیشرفت در امور کاری مربوط به خود و پیدایش توان رقابت با دنیای پیشرفته امروز باید نوع مدیریت در سازمان های خود را به روز کرده و از این نوع مدیریت سود جویند. هیئت های ورزشی نیز هر کدام به عنوان یک سازمان، در تربیت ورزشکاران کارا و اثربخش برای ورزش کشور حائز اهمیت اند و توجه به عواملی نظیر مدیریت کیفیت جامع می تواند در ارتقای سطح اثربخشی آن ها مفید باشد. لذا ضرورت توجه به مقوله مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی و بررسی موانع موجود در استقرار آن و ارائه راه کارهای مناسب به منظور ارتقای سطح اثربخشی مدیریت در هیئت های ورزشی احساس می شود (عباسی و حمیدی، 1388).

   

   

  Abstract

   

  The main purpose of this is Investigation of barriers and providing appropriate solutions to establish a total quality management (TQM) in Hormozgan sports associations. The total sample size was 137 of the board members that includes: presidents, secretaries and vice presidents in active sports board of Hormozgan and the cities surveyed includes: Bandar E abbas, Gheshm,Rodan,Minab, Jask and Bandar E Khamir. The reliability of the original scale questionnaire used for this research was confirmed through Cronbach's alpha level of 0.92 and validity was according to academics and experts were confirmed. The result of the exploratory factor analysis software was spss 18 and suggests that in this study %68 of the variance components explained.

  Prioritize barriers also shows a lack of effective management and lack of acceptance of the most important obstacles to the establishment of a comprehensive quality management TQM board sports in the province of the process. Finally, the results of factor analysis, barriers to TQM implementation in priority order including the lack of effective management, the lack of a culture of acceptance, lack of vision, mission and goals, lack of training and continuing education, lack of human and material resources, lack of compliance responsibilities and of communication. Management information are identified as the most significant obstacle.

  Key words: Total quality management, Barriers, Solutions, Board sports, Hormozgan Provinc

 • فهرست:

  چکیده ......................................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق. 3

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله تحقیق: 3

  1-3 -  ضرورت و اهمیت تحقیق. 3

  1-4- اهداف تحقیق. 3

  1-4-1- هدف کلی. 3

  1-4-2- اهداف ویژه: 3

  1-5- فرضیه‏های تحقیق: 3

  1-6- سؤالات تحقیق: 3

  1-7- پیش فرض تحقیق: 3

  1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی و واژه‏های تحقیق: 3

  1-8-1- مدیریت کیفیت جامع: 3

  1-8-2-  هیئت های ورزشی: 3

  فصل دوم: .مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. 3

  2-1-  مبانی نظری: 3

  2-1-1- تعاریف.. 3

  2-1-2- ارکان و اصول مدیریت کیفیت جامع: 3

  2-1-3- اهداف مدیریت کیفیت جامع: 3

  2-1-4- موانع موجود در اجرای نظام مدیریت کیفیت جامع: 3

  2-1-5- مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع: 3

  2-1-5-1- عوامل موثر در به موفقیت رسیدن در اجرای مدیریت کیفیت جامع: 3

  2-1-5-2-  اجرای مدیریت کیفیت جامع: 3

  2-1-5-3-  بررسی مراحل اجرای مدیریت کیفیت جامع: 3

  2-1-5-4- مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع: 3

  2-2- مروری بر پیشینه تحقیق: 3

  2-2-1-  تحقیقات داخلی: 3

  2-2-2-  تحقیقات خارجی: 3

  2-3- جمع بندی نتایج انجام شده 3

  فصل سوم: روش تحقیق. 3

  3 –1- روش پژوهش: 3

  3 –2 – جامعه آماری: 3

  3-3- شیوه برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: 3

  3 –4- شیوه جمع آوری اطلاعات: 3

  3-5- ابزار اندازه گیری تحقیق: 3

  3-6- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری: 3

  3-7-  روش های تجزیه و تحلیل داده ها: 3

  3-8-  محدودیت های تحقیق: 3

  3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق: 3

  3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق: 3

  3-9- ملاحظات اخلاقی تحقیق: 3

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 3

  4-1- داده های توصیفی پژوهش.. 3

  4-1-1- آمار مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها: 3

  4-1-2- توصیف میانگین پاسخ به متغیرهای پژوهش : 3

  4-2- تحلیل های استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش.. 3

  4-2-1- وضعیت توزیع داده های متغیرها و مولفه های اصلی پژوهش.. 3

  4-3- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی. 3

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 3

  مقدمه. 3

  5-1- یافته های پژوهش: 3

  5-2- بحث و بررسی. 3

  5-3- پیشنهادات. 3

  5-3-1- پیشنهادهای کاربردی. 3

  5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی. 3

  منابع. 3

  منابع فارسی. 3

  منابع غیر فارسی. 3

  پیوست ها 3

   

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

  اجتهادی،مصطفی. 1377. بررسی توانمندی ها وکاستی های نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران.  پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. سال 7، شماره 7.

  احمدی، سعید. 1386. زمینه یابی اجرای مدیریت کیفیت جامع در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز. اندیشه های تازه در علوم تربیتی. سال 2، شماره 4.

  اسد، محمدرضا، حمیدی، مهرزاد.1382. بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در سازمان تربیت بدنی کشور. المپیک. سال 11، شماره 3 و 4.

  امیران، حیدر. 1381. مدیریت مشارکتی از طریق گروه های کنترل کیفیت. آگاه.

  باقری، اکبر. و  کاظمی، مصطفی. 1388. سیستم مدیریت کیفیت فراگیر و امکان سنجی استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی. تعاون. دوره 20، شماره 208 و 209.

  پاسوار، حسن. مشبکی، اصغر. 1384. برنامه ریزی ملی با رویکرد TQM. مدرس علوم انسانی دوره 10، شماره 1، بهار. 1385.

  جهانگیری، علی.(1379). بررسی مقایسه اطلاع و بکارگیری اصول و روش مدیریت کیفیت جامع از سوی مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی. دانشگاه تهران.

  حمیدی زاده، محمدرضا. و  بابادی، سیما. 1389. تأثیر پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع بر بهبود فرآیندهای کاری. مطالعه موردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان. صنعت و دانشگاه، سال 2، شماره 9 و10.

  ذوالفقاری زعفرانی، رشید، کلانتری، مهدی. 1387. بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه آزاد واحد رودهن. و اندیشه های تازه در علوم تربیتی. سال 3، شماره 2.

   سمیعی نیسانی، ابوالفضل، فارسیجانی، حسن و بوالحسنی، آتنا. 1389. تبیین اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکردهای سازمان در محیط های تحقیق و توسعه. مدیریت صنعتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد سنندج. سال 5، شماره 84..

   سیاوشی، محمد.(1384). مطالعه آمادگی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور در پذیرش مدیریت کیفیت جامع. دانشگاه گیلان.

   عسکرخان، حبیب.(1378). بررسی استقرار(ISO 9002) پیش نیاز و پشتیبان مدیریت کیفیت جامع اصلاح شده در شرکت های صنعتی آذربایجان غربی. مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  کاظمی، ابوالفضل. و احمدوند، سجاد.(1385). آشنایی با مدیریت کیفیت جامع.

  گلپرور، محسن. و عریضی، سیدحمیدرضا. 1388. روابط مستقیم و غیرمستقیم بین مدیریت کیفیت  فراگیر و عدالت رویه ای ادارک شده با تعهد سازمانی. مدرس علوم انسانی. دوره   (TQM)13، شماره 2.

  میر سپاسی، ناصر. و ]دیگران.[ 1388. بررسی میزان عوامل مرتبط با کندی تسری نظام مدیریت کیفیت جامع در پیکره بخش دولتی ایران. پژوهش های مدیریت. شماره 81.

  انصاری، منوچهر. 2007. بررسی مهم ترین ابزارهای نوین مدیریت در قرن بیست و یکم. سومین

  کنفرانس مدیریت عملکرد.

    اسد، محمدرضا، حمیدی، مهرزاد. اسدی، حسن . 1381.  ارتباط مدیریت کیفیت جامع و اثر بخشی در حوزه های ستادی سازمان های کشور. حرکت.  شماره 14.

  امیران، حیدر. 1381. مدیریتی مشارکتی از طریق گروه های کنترل کیفیت. آگاه.

  گیوریان، حسن. 1379. مدیریت دولتی نوین به سوی بهره وری در اداره امور عمومی. مدیریت. شماره 43.

  احمدی، مسعود. (1383). مبانی سازمان و مدیریت. مدیریت عمومی. تهران: ویرایش.

  آزادی، حمید. و شاه ولی، مریم. 1380. نگاهی به عوامل تسریع کننده تغییر در آموزش عالی از گذشته تا کنون: تغییر ماهیت دانشگاه و دانشجو در آموزش عالی نوین. روزنامه همشهری. 14 آذر 1380.

  استونر، جیمز. ای. و همکاران.1995.  مدیریت.  ترجمه ی علی پارساییان. و

  سیدمحمد اعرابی.  تهران:  دفتر پژوهش های فرهنگی.  1379

  بازرگان، عباس. 1373. کیفیت و ارزیابی در آموزش عالی با نگاهی به تجربه های ملی و بین المللی به مجموعه مقالات سمینار آموزش عالی. جلد 2. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

  پورشمس، محمدرضا. (1370). استاندارد ایران – ایزو 9001. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1370.

  پورشمس، محمدرضا. (1381). استاندارد ایران. ایزو 8402. مدیریت کیفیت – تضمین کیفیت – اصطلاحات و تعاریف. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

  جعفری، علی. و ]دیگران[. 1383. مدیریت کیفیت جامع. تهران: رسا.

  ریاحی، بهروز. 1387. پیشینه رویکرد کیفیت جامع. استاندارد. شماره 80.

  حسین زاده، داوود. و صانمیان، صدیقه. 1381. مفاهیم و فلسفه مدیریت کیفیت جامع. تدبیر. شماره 9. بهمن 1381.

  دانی زاده، علی رضا. (1379). مطالعه بررسی اثر استقرار استانداردهای کیفیت سوی ایزو 9000 بر بهبود عملکرد کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد.

  ریاحی، بهروز. 1380. پیشینه رویکرد کیفیت جامع. استاندارد. شماره 19. مرداد 1380.

  فائز نژاد، محمد. (1379). دوره مدیریت جامع ویژه مدیران و کارشناسان. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

  قاسمی زاده، علی رضا. 1385. آمادگی مدیران ارشد، کارشناسان و کارکنان اداره کل سازمان فنی و حرفه ای فارس برای پذیرش مدیریت کیفیت جامع. اندیشه های تازه در علوم تربیتی. دوره 1، شماره 4.

   ماهرانی، حمید. 1381. چهارده اصل مدیریتی دمینگ. تدبیر. دوره 13، شماره 126.

   بشیری، مهدی. 1380. جایزه کیفیت بلدریج. تدبیر. دوره 13، شماره 120.

   موحدی، محمد مهدی. و ]دیگران[. 1388. بررسی موانع و ارئه راه کارهای مناسب جهت برقراری نظام مدیریت کیفیت جامع، مطالعه مورد: شرکت سیمان مازندران(نکا). 1388.

   ---------. (1380). مدیریت کیفیت جامع. وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج دفتر آموزش.

  میرسپاسی، ناصر. و ]دیگران[. 1388. بررسی میزان عوامل مرتبط با کندی تسری نظام مدیریت کیفیت جامع در پیکره بخش دولتی ایران. پژوهش های مدیریت. شماره 81.

  درگاهی، حسین. و رضائیان، مصطفی. 1382. عوامل موثر در عدم اجرای مدیریت کیفیت در سازمان های ارایه کننده خدمات بهداشتی و اریه راه کارهای لازم جهت رفع آن ها. طب و تزکیه. شماره 50.

  همتی نژاد، مهرعلی. و ]دیگران[. 1391. مطالعخ آمادگی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع. مدیریت ورزشی. شماره 14.

  کاظمی، مصطفی. و هوشیار، وجیهه. 1388. تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع، مورد مطالعه: یک دانشگاه دولتی. آموزش عالی. سال 2. شماره 7.

  میکلائی، مهدی زاده اشوفی و امامی فر. 1391. ارزیابی میزان آمادگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع در تعاونی های فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران. مدیریت. سال 9، شماره 26.

  شتاب بوشهری، کشکر و صیفوریان. 1387. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر گماشته شدن مدیران زن در فدراسیون ها و هیئت های ورزشی استان های کشور. حرکت. شماره 38.

  منصوریان، محمدرضا. 1380. مدیریت کیفیت جامع،خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان. دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد.

   قربان دوردی نژاد، فرهاد. 1385. کاربرد مدیریت کیفیت جامع در فرآیند یاددهی – یادگیری.

  سیدی، شهیدی و شرفی. 1391. امکان سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر به منظور ایجاد نوآوری در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال 3، شماره 2.

  رضایی، روح اله. و مجردی، غلامرضا. 1390. واکاوی موانع پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های شمال غرب کشور. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2، شماره 4.

  ریاحی، بهروز. (1387). نظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران.

  تنعمی، محمد مهدی. 1378. رهبری مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه ها. دانش مدیریت. سال 12، شماره 47.

  ریاحی، بهروز. 1389.  بررسی میزان عوامل مرتبط با کندی استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان های بخش دولتی ایران و ارائه مدلی مطلوب.

  محمدی، اسمعیل زاده و دهنویه. 1382. بررسی وضعیت توسعه منابع انسانی جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیردر بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص). دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  کاشانی پور، محمد. و رسائیان، امیر. 1387. نقش مدیریت کیفیت جامع در رویکرد ارزیابی متوازن در موفقیت سازمان ها. برنامه و بودجه. شماره 106.

  هلستن، اولریکا. و کلفسجو، بنت. 1380. مدیریت کیفیت جامع به منزله یک سیستم مدیریت متشکل از ارزش ها، تکنیک ها وابزارها. ترجمه محمدرضا عباسی. مدیریت دولتی. شماره 52.

    افضلی. 1390. مدیریت کیفیت جامع. شرکت فنی مهندسی نگین علوم مهرگان.

    اکبری سابق، جمال الدین. 1381. بررسی موانع و ارئه راه حل های مناسب جهت برقراری مدیریت کیفیت جامع در مجتمع فولاد اصفهان: مطالعه موردی کارخانه نورد گرم. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع.

  قاسمی زاده، علیرضا. 1385. بررسی تحلیل میزان آمادگی اعضای هیئت علمی( استادان و مدیران) دانشگاه شیراز برای پذیرش تفکر مدیریت کیفیت فراگیر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع غیر فارسی

   

  Al Shafei, A.H.( 2003). Total Quality Management in Physical Education and Sports. The fulfillment house for the printing and publishing, Alexandria, Egypt, pp: 57. (In Arabic).

   

  Curry, Adrienne and  Kadasah, Nasser.( 2002). Focusing on Key Elements of TQM Evaluation for Sustainability, the TQM Magazine, Vol. 14, No. 4, PP: 2007-2016

   

  Kall, david.(1996). Total Quality Management in Liberary.

   

  Miller G.(1994). Quality in Research: an empirical study, Tec novation; 14(6): p 381–94.

   

  Newman, Tim, EdD and  ATC.(2001). Leadership Effectiveness for the twenty, York college of Pennsylvania.

   

  Ooi, Keng Boon ,  Bakar, Nooh Abu, Veeri, Arumugam, Vellapan, Lorriane and Loke, Alex Kim Yin. (2007). Does TQM Influence Employees’ Job Satisfaction?. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 24, No. 1, PP: 62-77.

   

  Slimak, Ivan and Zgodvova, Kristian.(1999). Total Quality Management or Reengineering or Constraints Management.

   

  Roland, Berces and Hegyi, Zolitan.(2001). TQM and Organizational Development.

   

  Timothy, warren. (1994). Total Quality Management and Barriers,  Dissertation abstract international, Vol. 56, No. 5.

   

  Wikipedia.( 2008). TQM http://en.wikipedia.org/wiki/TQM2002/kee.html.

   

   

   

  Deter, J. R. & Gschro, R. & Cudeck, R. (2003). The Measurement of Quality Management Culture in School: Development and Validation of the SQMC. Journal of Operations Management, Colombia, 307 Page.

   

  Abdul Malek, K. K. (2000). TGM In Malaysian Higher Education Institutions. Sheffieold Hallam university Press, UK.

   

  Chadwick, P. (1995). TQM at south Bank university Quality Assurance In Education, Vol. 3, No.1.

   

  Clarence, M. (1995). An Analysis of the Level of Implementation of Total quality Management in the Technical Institutes in the State of Georgia Rear. Dissertation Abstracts

  International. Vol. 56, (no.3): 303-A.

   

  Coat, E. (1993). An Analaysis of oregon state University’s Total Quality Management Pilot Program. New Direction for Higher Education, n.83.

   

  David, T. H. (1995). Educator’s attitudes towards the appropriateness of Total Quality Management to education. Dissertation Abstract International, Vol. 56, No.8(1996)

   

  www.isixsigma.com/library/content /co 31008 a.asp(TQM) .pp 1-4 http://

   

  El Fadel Hegazi, Ahmed Abou.(2012). Obstacles to Applying Total Quality Management to Sport Clubs in Al – Jouf, Saudi Arabia. World Jurnal of Sport Sciences. 6(1): 01 – 05.


موضوع پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, نمونه پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, جستجوی پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, فایل Word پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, دانلود پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, فایل PDF پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, پروژه درباره پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی چکیده: ادامه حیات هر سازمانی در دنیای رقابتی امروز در گرو بهره وری بالا و شیوه مدیریتی مناسب برای دست یابی به آن است . این تحقیق با هدف رابطه مدیریت تجربه مشتری و بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری و شامل کلیه استخرهای ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، رابطه بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان کهگیلویه و لنده می­باشد. جامعه آماری تحقیق به تعداد 105 نفر می­باشد که با استفاده از فرمول کوکران 83 به شکل نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر همبستگی می­باشد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر چکیده هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

ثبت سفارش