پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی

word 5 MB 31727 91
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

  چکیده رساله/پایان نامه : هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی بود.روش این تحقیق نیمه تجربی بود.نمونه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه امام رضا بودند که در در نیمسال دوم 92-93 مشغول تحصیل بودند.از این جامعه 45 دانشجو که قابلیت تصویرسازی بالایی داشتند انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تجربی مورد آزمون قرار گرفتند.به گروه تجربی 1،در 7 جلسه  30 دقیقه ای القاء هیپنوتیزمی داده شدکه در زمینه تکنیک‌های ورزشی ،تمرکز،آرامش بیشتر و رفع خستگی داده شد.درگروه تجربی 2،در 7جلسه به مدت 30 دقیقه تمرین بدنی داده شد که شامل مهارت یک خم کشتی بود.گروه تجربی 3،در 7 جلسه 30 دقیقه‌ای، 15 دقیقه هیپنوتیزم و 15 دقیقه تمرین بدنی صورت گرفت.قابلیت تصویرسازی این آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامهMIQ-R  همگن شد.در این تحقیق از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون Tهمبسته ،تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر وآزمون تعقیبی توکی)برای تحلیل داده ها استفاده شد.تجزیه و تحلیل دادها نشان دادند در مرحله اکتساب تفاوت معنی داری وجود دارد و روش تمرین ترکیبی از سایر روش ها برتر بوده و روش تمرین بدنی نیز از روش هیپنوتیزم در اکتساب مهارت یک خم برتری داشت ولی این تفاوت در آزمون یادداری مشاهده نشد و در این مرحله بین گروه های تمرین بدنی و هیپنوتیزم تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی مشخص شد که تمرین ترکیبی هیپنوتیزم و بدنی منجر به کسب نتیجه بهتر و یادگیری بهتر مهارت یک خم شده است.

  مقدمه:

  یکی از زمینه‌های علوم ورزشی که در سال‌های اخیر موجب ارتقای کیفیت عملکرد ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن‌ها در رقابت‌ها شده است علم روانشناسی ورزشی است.روانشناسی ورزش به عنوان یکی از شاخه‌های علوم تربیت بدنی و ورزشی سعی دارد به سؤالات مربوط به رفتار بشر در حوزه ورزش پاسخ دهد.

  برای بهبود در اجرای مهارت‌های ورزشی و در نهایت موفقیت ورزشی که هدف تمام مربیان و معلمان ورزشی و ورزشکاران است،علاوه بر جنبه‌های جسمانی و اصول بیومکانیکی،عوامل روانی نیز وجود دارند وبایستی مورد توجه قرار گیرند.روانشناسی ورزش از یافته‌های روانشناسی برای مطالعه رفتار حرکتی استفاده می‌کند و به یادگیری حرکتی و اجرا توجه دارد و عوامل روانشناختی مؤثر بر یادگیری،اجرا و مهارت‌های حرکتی را بررسی می‌کند

  روانشناسان برای بهبود کنترل عوامل روانی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت ورزشی در تمرین و مسابقه از  فنون مختلفی استفاده می‌کنند. آن‌ها با توجه به شرایط از محرک‌ها و آرام بخش‌های روانی مختلفی استفاده می‌کنند. مربیان در تمام سطوح ار روش‌های روانشناختی مانند کنترل هیجان،تصویرسازی ذهنی،هدف چینی،بازداری تفکر،تمرکز و افزایش اعتماد به نفس کمک می‌گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری نمایند.

  روشی که به تازگی مورد توجه محققین روانشناس ورزشی قرار گرفته است،مطالعه اثرات هیپنوتیزم[1] بر عملکرد و یادگیری ورزشکاران می‌باشد استفاده کاربردی از هیپنوتیزم به مرور زمان جایگاه خویش را در تمرینات و صحنه رقابت‌های ورزشی پیدا کرده است.وقتی ورزشکار در حالت هیپنوتیزمی قرار دارد،افزایش تمرکز،به وجود آمدن حالت جذبه و خلسه،انفکاک و کاهش آگاهی از محیط و همچنین داشتن تلقین پذیری برای وی ایجاد می‌شود.چنانچه ورزشکار در این حالت به درستی هدایت شود، می‌تواند افزایش بهبود عملکرد را تجربه نماید.

  در حال حاضر نیز با آنکه تحقیقات متعدد و مختلفی توسط دانشمندان بسیاری از جمله روان پزشکان یا روانشناسان و فیزیولوژیست‌ها انجام شده و سعی بر روشن سازی ماهیت هیپنوتیزم داشته‌اند، لیکن هنوز برداشت ذهنی مردم و حتی بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به هیپنوتیزم یک برداشت غیر عملی است،و با وجود آنکه محققان تا کنون به سؤالات زیادی پاسخ داده‌اند ،اما ابهامات و تناقضاتی نیز وجود دارد که انجام تحقیقات بیشتر را در این خصوص ضروری می‌سازد.

  بیان مسئله:

  روانشناسان ورزشی اساساَ بر این باورند که برای ایجاد و حفظ عملکردهای مطلوب ورزشی به مهارت‌های ذهنی نیاز است(هاردی و نلسون[2] 1989).روانشناسان برای کنترل و بهبود عوامل روانی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت ورزشی در تمرین و مسابقه از روش های مختلفی استفاده می‌کنند.یکی از این تکنیک‌ها که می‌تواند آرام بخش‌ روانی باشد،هیپنوتیزم است. آن‌ها معتقد هستند که به کمک هیپنوتیزم می‌توان رفتار انسان را به شکلی عملی و کنترل شده مورد مطالعه قرار داد(پوهارت و تاد[3]).بر اساس کتاب روانشناسی کاپلان و سادوک هیپنوتیزم یک روش درمانی است که با تغییر حالت هوشیاری و استفاده از سه مولفه تمرکز،انفکاک و کاهش آگاهی محیطی،مخاطب را در شرایطی قرار می‌دهد که می‌توان فرایند درمان هیپنوتیزم را در مورد بیمار به کار برد(سهرابی 1388).هیپنوتیزم نیز مانند تصویرسازی ذهنی یک فرایند رفتاری شناختی است ،که داری عملکرد ادراکی(مربوط به شناخت) و انگیزشی(مربوط به انگیزش) هستند.در احساس شناخت هیپنوتیزم برای طرز فکر ورزشکاران در مورد خودشان،طرز عملکردشان و یادگیری مهارت‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و در احساس انگیزش،هیپنوتیزم برای کنترل هیجانات،کاهش اضطراب،افزایش و یا کاهش برانگیختگی،افزایش تلاش مورد استفاده قرار گرفته است.

  روان شناسان، به‌تدریج به این تصور که هیپنوتیزم، انسان را به موجودات عجیب، منفعل و سلطه پذیری تبدیل می‌کند را کنار می‌گذارند و این باور را جایگزین می‌کنند که برای ایجاد رفتار و واکنش‌های طبیعی، باید به هیپنوتیزم متوسل شد. آن‌ها، به تدریج متقاعد می‌شوند که به کمک هیپنوتیزم می‌توان رفتار انسان را به شکل عملی و کنترل شده مورد مطالعه قرار داد (پوهارت و تاد [4]).

  تغییراتی که در سیستم فیزیولوژی بدن ما در اثر هیپنوتیزم رخ می‌دهد تأثیراتی همه جانبه است . تغییر، در عضلات ارادی و غیرارادی، اعضاء و غدد ، حواس پنج گانه و تغییراتی در ناحیه مغز مانند جریان خون ناحیه ای مغز ، قشر مغز و امواج مغزی می‌باشد که علاوه بر افراد عادی در ورزشکاران نیز مشاهده می‌شودوتغییرات ایجاد شده در بهبود عملکرد ورزشی آنان مؤثر بوده است (ویلیامسون[5] وهمکاران،2002).

  روانشناسان معتقدند که تصویرسازی و آرام سازی هنگامی که با یکدیگر ترکیب شوند اثرات مطلوب‌تری بر عملکرد خواهند داشت.حال به منظور افزایش کارایی و عملکرد ورزشکاران،استفاده از خلسه هیپنوتیزمی که زمان و تمرکز بیشتری را در اختیار فرد می‌گذارد تا تمام حرکات و مسابقه را در ذهن خود بیاورد می‌تواند مؤثر باشد.

   

  Abstract of Dissertation / Thesis:

   Target of the Research is examination of  Hypnotic and the Practice Physical Effect on Acquisition and the One Bend Skill in wrestling sport.The method of this Research is sub experimental. Samples statistics in the research were students of Imam Reza University that studied in second semester 92-93. The population were selected  45 students with high illustration ability then randomly, they study in the three experimental group. Hypnosis induction about techniques sport such as concentration, relaxation and reduction of fatigue was given for the group experimental 1 in 7 sessions of 30 minutes. Physical exercise by skills such as one blend was given for group experiment 2, at 7 weeks to the 30 min. group experimental 3 had 7 sessions 30-minute, 15-minute of hypnosis and 15 minutes of physical exercise. Illustration ability make equal by MIQ-R inventory. Analyzing data in this research done by methods of statistics descriptive and inferential statistics (paired t-test, analysis variance with the size of repeated Tokay test) .data analysis showed there is a significant difference in acquisition phase and combine exercise was better than other exercises and physical exercise was better than hypnotism to one blend skill but the difference didn’t observe in learning test and in the phase, there is no difference between physical  exercises and hypnosis groups although we found that  combine hypnosis and physical exercise had cause better learning for one blend skill.

 • فهرست:

  فصل اول :مقدمه

  بیان مسئله

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  اهداف تحقیق

  اهداف ویژه

  فرضیه‌های تحقیق

  ملاحضات تحقیق

  تعاریف مفهومی و عملیاتی

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  تعریف یادگیری حرکتی

  تعریف هیپنوتیزم

  تاریخچه هیپنوتیزم

  هیپنوتیزم در ایران در قرن اخیر

  تفاوت هیپنوتیزم و مانیه تیزم

  نظریه‌های هیپنوتیزم

  نظریه‌های فیزیولوژیک

  نظریه‌های روانشناختی

  مؤلفه‌های هیپنوتیزم

  انواع هیپنوتیزم

  فازهای مختلف هیپنوتیزم

  مراحل دستیابی به خلسه هیپنوتیزمی

  ارتباط تلقین و یادگیری

  هیپنوتیزم به عنوان مهار مغزی

  محدودۀسنی برای انجام هیپنوتیزم درمانی

  ممنوعیت هیپنوتیزم

  هیپنوتیزم پذیری افراد

  روش‌های مختلف هیپنوتیزم کردن

  کاربرد هیپنوتیزم در ورزش

  تصویر سازی هیپنوتیزمی

  عنوان

  جمع بندی کلی

  فصل سوم : روش تحقیق

  جامعه آماری

  جامعه آماری و نمونه آماری

  متغیرهای تحقیق

  ابزار مورد استفاده

  روش اجرا

  محدودیت‌های پژوهش

  روش آماری

  فصل چهارم : یافته های تحقیق

  توصیف اطلاعات

  بررسی توصیفی دادها

  تجزیه و تحلیل اطلاعات

  آزمون فرضیه‌های تحقیق

  فصل پنجم : بحث  و نتیجه گیری

  خلاصه تحقیق

  نتایج تحقیق

  بحث و بررسی نتایج

  پیشنهادات برای تحقیقات آینده

  پیشنهادات کاربردی

  منابع

  منبع:

  سهرابی، مهدی.فتحی ،مهدی؛کاربرد مهارت‌های ذهنی در ورزش(1389)تهران ؛انتشارات نور گیتی

  شروت ،ریچارد.هیپنوتیزم علمی نوین،ترجمه دکتر رضا جمالیان

  دهقان­پور فراشاه،هاشم(1385).پارامترهای صحیحی بر دانش هیپنوتیزم و مانیه تیزم،چاپ اول ،مشهد:انتشارات راهیان سبز؛ص ص 63-118

  حیدری ،علی رضا.قاسمی، داود.پاشا، غلامرضا.حسین، کمالی.عسگری، پرویز؛تاثیر هیپنوتیزم بر عملکرد ورزشکاران فوتسال.فصلنامه اندیشه و رفتار،سال چهارم،شماره16

  .سهرابی ،مهدی.جواد ،فولادیان.عطارزاده حسینی ،سید رضا.تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد ورزشکاران قهرمان.(1386)انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

  تیموری سمانه.سهرابی مهدی.فتحی مهدی.پاسالار فروزان.انفرادی مهدی.دوستی فاطمه.تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکردمهارت پرتاب ازاد بسکتبال؛(1391)نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

  پوهارت،ارتوی؛تاد،جودیت(1383).اصول روانشناسی بالینی و مشاوره ،ترجمه مهرداد فیروز بخت،تهران: انتشارات رسا؛ص ص 11-15

   

  دارابی،جعفر(1382).هیپنوتیزم در روان درمانی،چاپ دوم،تهران انتشارات پیدایش

  صفاتیان ،علی (1379).تاثیر هیپنوتیزم بر عملکرد ورزشکاران چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی اسفند 79،دانشگاه گیلان

  گیل دایان ،پویایی های روانشناختی در ورزش:انتشارات کوثر؛1383

  فتحی ،مهدی.آموزش گام به گام هیپنوتیزم برای مبتدیان،تهران،نشر خاطره ،1380

  ریچارد ،ای (1380)."یادگیری حرکتی :مفاهیم و کاربردها"مترجمان:محمد کاظم موسوی و معصومه شجاعی ،انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی،تهران؛ص ص 18-10

  قراخانلو. رضا،کردی،محمد رضا.نائینی .عباسعلی،علیزاده .محمد حسین،واعظ موسوسی محمد کاظم،کاشف مجید.رجبی ،حمید؛آزمون­های سنجش آمادگی جسمانی،مهارتی و روانی ورزشکاران نخبه رشته های مختلف ورزشی(1390)تهران ؛انتشارات عصر انتظار

  ملوین اچ ویلیامز.روش های نیروزایی در ورزش .ترجمه مهدی سهرابی . انتشارات افرینش 1376

  Horevitz. Richard&balague (1993)”The use of hypnosis in applied psychology” the sport psychologist

  Vasquse.B( 2005). The effects of hypnosis on flow and in the performance enhancement of basketball skills, Thesis (Ph.D.) Washington State University, Includes bibliographical references,120-138.

  Liggett, D. R., & Hamada, S. (1993). Enhancing the visualization of gymnasts. American Journal of Clinical Hypnosis, 35(3),190-7.

  L. Sebastiani, A. Simoni, A. Gemignani, B. Ghelarducci, E.L. *Human hypnosis: autonomic and electroencephalographic guided multimodal cognitive- emotional imagery

  V.W.J. De Pascalis, I. Ray, D. Tranquillo, D. D’Amico, EEG activity and heart rate during recall of emotional events in hypnosis

  relationships with hypnotizability and suggestibility, Int. J. Psychophysi (1998)–

  M. Williams Sport Psychology” Mayfield Publishing Company 2001

  Sebastiani, A. Simoni, A. Gemignani, B. Ghelarducci, E.L Santarcangelo *Human hypnosis : autonomic and electroencephalographic L. guided multimodal cognitive-emotional imagery.

  Wang, Y., & Morgan, W. P. (1992). The effect of imagery perspectives on   the psychophysiological responses to imagined exercise.

  .Keith P.Henschen/P.HD .Enhaciment  sport and athletic performance(465.469)

  Adam , R ,Nicholls, R C. J.,& Polman , N .L .H (2005). The effect of individualized Imagery intervention of golf performance and flow states

  Liggett, D. R. (2000). Enhancing imagery through hypnosis: A performance

  aid for athletes. American Journal of Clinical Hypnosis, 43(2),149-57

  Blair,A, Hall ,C.,& Leyshon ,G(1993) Imagery effects on the performance of


موضوع پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, نمونه پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, جستجوی پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, فایل Word پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, دانلود پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, فایل PDF پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, پروژه درباره پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یاد داری مهارت یک خم کشتی

کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشیگرایش: رفتارحرکتی چکیده: هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش پیش نارسایی هیجانی و مکانیزم های دفاعی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران و همچنین مقایسه ی نارسایی هیجانی و مکانیزم دفاعی بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار دانشگاه تبریز بود.روش تحقیق این پژوهش از نوع زمینه یابی است که در آن به مقایسه ی مکانیزم دفاعی و میزان نارسایی هیجانی ورزشکاران و غیر ...

تربیت بدنی وعلوم ورزشی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «. M.A» چکیده هدف از تحقیق حاضر،تعیین تاثیر کفش ورزشی وکفی طبی بر شوت روی پا در افراد دچار صافی کف پا بود .بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان فعال در رشته فوتبال با میانگین سنی 16/16 سال دچار صافی کف پا انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. در این تحقیق آزمودنی ها توپ را از فواصل 20 و 30 متری شوت کردند و میزان برد توپ و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر­­ بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور 370 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه ناحیه‌ی یک رشت در دامنه‌ی سنی 14 تا 18 سال، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات دایر ه­ای پلایومتریک بر فاکتور های آمادی جسمانی دانش­ آموزان کشتی­ گیر منطقه 11 شهر تهران بود. بدین منظور 30 نفر از دانش­آموزان کشتی­گیر منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (N=15) با (میانگین سن 97/1±2/17 سال، ...

پایان­نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده فارسی پایان نامه: سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌ دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌ های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده ...

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت­بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی چکیده مقایسه­ ابعاد سلامت عمومی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری شهر شیراز در این پژوهش ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری در شهر شیراز مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمودنی­های این تحقیق را 137 نفر از ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت ارديبهشت 94 چکيده:      هدف از اين پژوهش بررسي اهميت و جايگاه  چالش برانگيز و  مغفول  تربيت معنوي  و سپس

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی اهمیت دارد. لذا هدف این مطالعه، مقایسه سازه کارآمدی در رشته های انفرادی و تیمی است. مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع پس رویدادی با طرح علی – مقایسه ای است. جامعه ...

ثبت سفارش