پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

word 1 MB 31755 101
1391 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت: ۱۳,۱۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ ی کارشناسی ­ارشد­­ در رشته­ی نانو مهندسی­ شیمی

  چکیده

   

   

  حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

   

  در این تحقیق حذف فوتو کاتالیستی فنول به عنوان مدلی از آلاینده­ آلی در یک رآکتور بستر سیال تحت تابش­های فرابنفش و مرئی مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیرات کمیت­های مهمی چون pH، غلظت کاتالیست، غلظت فنول و روش­­های سنتز نانوکامپوزیت بر حذف فوتوکاتالیستی فنول مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت فنول حذف شده از لحاظ کمی به عنوان تابعی از زمان تابش در اسپکتوفوتومتر مرئی- فرابنفش اندازه گیری شده و نانوکامپوزیت­های مورد استفاده در این کار متشکل از نانوذرات نیمه رساناهای ZnO، CuO و  TiO2می­باشد.

  براساس نتایج آزمایش­ها، سنیتیک حذف فنول از سنیتیک شبه مرتبه اول تبعیت می­کند. نتایج، وابستگی معنادار حذف فوتوکاتالیستی فنول به کمیت­های عامل را نشان دادند. نتایج نشان دهنده­ی این است که در هر دو روش سنتز  نانوکامپوزیت (مخلوط کردن مکانیکی و اشباع سازی مرطوب) نانوکامپوزیت c تحت تابش­های مرئی و فرابنفش بهترین نرخ حذف فنول را دارد. درصد حذف فنول با این نانو کامپوزیت، در روش مخلوط کردن مکانیکی به ترتیب تحت تابش­های مرئی و فرابنفش 11/53 و 20/55 بوده است. همچنین درصد حذف فنول با این نانوکامپوزیت در روش اشباع سازی مرطوب، تحت تابش­های مرئی و فرابنفش به ترتیب 76/62 و 88/63 اندازه گیری شده است . در همه­ی آزمایش­ها pH  بهینه، 5 بود.

  کلمات کلیدی: نانو کامپوزیت، اسپکتروفوتومتر، تابش فرابنفش و مریی، اشباع مرطوب

  فناوری ‌نانو

   

  فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم­های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آن­ها در مقیاس نانو می­باشد. علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش وسایل و ساختار هایی که در کوچکترین واحد دیمانسیون( 100 ) نانومتر یا کوچکتر وجود دارند. از تعاریف فوق بر می­آید که فناوری ‌نانو یک رشته نیست بلکه رویکردی جدید در تمامی رشته هاست. برای فناوری ‌نانو کاربردهایی را درحوزه­های مختلف ازجمله غذا، دارو، تشخیص پزشکی و فناوری­زیستی  تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژی، محیط زیست، مواد، هوا و فضا و امنیت ملی بر شمرده­اند.کاربرد های وسیع این عرصه و پیامد های اجتماعی سیاسی و حقوقی آن، این فناوری را به عنوان زمینه فرارشته ای و فرابخشی مطرح نموده است.

   اولین جرقه فناوری نانو درسال 1959زده شد(البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود). در این سال ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان «فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» ایده فناوری نانو را مطرح ساخت. وی این نظریه را ارائه داد که در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم مولکول‌ها و اتم‌ها را به صورت مستقیم دست­کاری کنیم. واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو درسال 1974 بر زبان­ها جاری شد. او این واژه را برای توصیف ساخت مواد(وسایل) دقیقی که تلورانس ابعادی آن­ها در حد نانومتر می‌باشد، به کار برد. در سال 1986 این واژه توسط کی­اریک درکسلر[1] در کتابی تحت عنوان «موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری‌نانو» بازآفرینی و تعریف مجدد شد. وی این واژه را به شکل عمیق‌تری در رساله دکترای خود مورد بررسی قرار داده و بعدها آن ­را در کتابی تحت عنوان «نانوسیستم‌ها ماشین‌های مولکولی، چگونگی ساخت و محاسبات آن­ها» توسعه داد. هدف فناوری نانو تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشین‌ها توسط بازوهای روبات برنامه‌ریزی شده در مقیاس نانومتری است]2،1[.

   

   

  1-2- اهمیت تصفیه آب

   

  افزایش جمعیت جهان وکاهش منابع آب آشامیدنی، نگرانی­هایی را درباره تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز کشورهای مختلف در سراسر جهان به وجود آورده و کمبود آب که در نتیجه افزایش آلودگی های زیست محیطی شدت پیدا می کند، سبب شده تا تأمین آب بهداشتی مورد نیاز مردم به یکی از مشکلات اساسی جهان امروز تبدیل شود. امراض ناشی از آلودگی منابع آب، روزانه سبب کشته شدن هزاران و شاید ده ها هزار نفر از مردم جهان می شود، این در حالی است که امکان بازیافت آب دسترسی به یک منبع مناسب برای مصارف گوناگون را فراهم خواهد آورد . اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. استفاده از فیلترهای نانومتری، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع آب ایجاد کرده کاربردهای فناوری­نانو در این خصوص عبارتند از : نانو سنسورها، نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، توانایی های این فناوری­ها در تصفیه آب با توجه به انواع آلودگی های نقاط مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  محققان به دنبال توسعه روش منحصر به فردی برای تصفیه فاضلاب هستند که بدون استفاده از مواد شیمیایی گران­قیمت، کیفیت آب را در مقایسه با روش هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد . آخرین مرحله تصفیه آب، حذف موجودات زنده بسیار ریز است که در حال حاضر از کلر به عنوان ماده ضدعفونی کننده استفاده می شود. اما در این صورت حتی پس از تصفیه نیز ترکیبات آلی زیادی در آب وجود خواهد داشت. کلر موجودات زنده ریز را از آب حذف می کند. اما با آلاینده های آلی واکنش می دهد و محصولات جانبی تجزیه ناپذیر و سمی تولید می کند که نمی توان آنها را از آب حذف کرد. انتقال این مواد به محیط زیست و استفاده از آنها در کشاورزی وصنایع دیگر می­تواند مشکلات بهداشتی خطرناکی ایجاد کند.

  تصفیه فاضلاب به کمک نانو­کاتالیزور نوری می تواند جایگزین سومین مرحله تصفیه یعنی ضدعفونی با کلر شود تا موجودات زنده و ترکیبات آلی را به طور همزمان حذف و فاضلاب را به یک منبع آب مناسب تبدیل کند. به طور طبیعی موجودات زنده ریز، ترکیبات آلی بزرگ را به ذرات کوچک تری تبدیل می کنند. اما از آن­جاکه این ترکیبات از نظر زیستی تجزیه ناپذیرند برای تجزیه آنها باید از نوعی انرژی بهره برد. این انرژی از اشعه فرابنفش نور خورشید تأمین شده و به همراه کاتالیزورهای نوری مورد استفاده قرارمی­گیرد. انرژی آزاده شده از واکنش سلول کاتالیزور نوری می تواند موجودات زنده ریز را از میان برده و ترکیبات تجزیه ناپذیر را تجزیه کند. این فرآیند به دلیل امکان استفاده مجدد از کاتالیزورهای نوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. ذرات کاتالیزوری یا بصورت همگن در محلول پراکنده می­شوند یا به صورت ساختارهای غشایی رسوب داده شده هستندکه تجزیه شیمیایی آلاینده­ها را امکان پذیر می کنند.

  اثر افزودن فلزات مختلف در بهبود فعالیت کاتالیزوری شناخته شده و دانشمندان از آن در حذف تری‌کلرواتیلن[2] از آب‌های زیرزمینی استفاده کرده‌اند. تحقیقات مرکز فناوری‌نانوی زیست‌ محیطی[3] دانشگاه‌ رایس نشان می‌دهد نانوذرات طلا و پالادیم، کاتالیست‌هایی بسیار مؤثر برای حذف آلودگی‌TCE از آب هستند. مزیت‌های حذف TCE با پالادیم به خوبی مشخص است ولی این روش تا حدودی پرهزینه است.

   

  1-2-1- نانو فناوری و تصفیه آب

   

  با به کارگیری فناوری‌نانو می‌توان تعداد اتم‌های در تماس با مولکول‌های TCEو در نتیجه کارایی این کاتالیست را چندین برابر کاتالیست‌های رایج افزایش داد. محققان دانشگاه رایس روش جدیدی را توسعه داده‌اند که طی آن نانوبلورهای تیتانیوم با سطح ویژه بالا (بیش از  m2/g 250) برای حذف آروماتیک‌های آلی تولید می‌شوند. این مواد تحت تابش اشعه فرابنفش، قابلیت اکسیداسیون نوری بسیاری از مولکول‌ها را پیدا می‌کنند. همچنین C60 کاتالیزور نوری بسیار خوبی است که کارایی آن صدها برابر بیش از تیتانیای موجود در بازار است. تولید رادیکال آزاد به وسیله C60 متراکم در آب، امکان تجزیه آلاینده‌ها را فراهم می‌کند.

   با توجه به کاربردها و قابلیت های فناوری­نانو در صنعت آب و فاضلاب بسیاری از شرکت­ها از این فناوری در تصفیه آب و فاضلاب استفاده می کنند و به همین دلیل امروزه استفاده از محصولات و تولیدات بر پایه فناوری­نانو افزایش یافته است. این محصولات اغلب شامل نانو فیلترها و انواع حسگرهایی است که به منظور تشخیص مواد و ذرات موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرند.

  دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم و اصلی در قانون تأسیس شرکت­ها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند. در غیر این صورت با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست روبرو خواهند شد.

  در دهه های گذشته تعاریف جدیدی از توسعه یافتگی و پایداری در فرآیند توسعه در کتب و محافل علمی و سیاسی مشاهده می شود. یکی از نگرش های جدید توسعه یافتگی و یکی از ارکان مهم توسعهً پایدار در کشورهای مدعی، برخورد با آثار سوء مسایل زیست محیطی می باشد که پیگیری جدی در جهت جلوگیری از بروز آن، به فرهنگ و نگرش دولت ها در خصوص ارزش نهادن به فرهنگ والای انسانی بستگی دارد.

   

   

  ABSTRACT

  In In this study, Photo Catalytic removal of phenol as a model of organic contaminants in a fluid bed reactor under ultraviolet and visible radiation has been studied.  Effects of major parameters such as pH, catalyst  concentration, the concentration of phenol and nanocomposite synthesis methods on the photocatalytic removal of phenol has been studied. The concentrations of removed phenol were measured quantitatively as a function of irradiation time through the UV-Vis spectrophotometer and nanocomposites used in this work are consists of semiconductor nanoparticles, ZnO, CuO and TiO2 .

  Based on the experimental results, the kinetics of phenol removal  follows pseudo-first-order kinetics. Results showed, significant dependence on photocatalytic removal of phenol to the functional parameters. These results indicate that in both nanocomposite synthesis methods (wet impregnation and mechanical mixing) c nanocomposite under visible and ultraviolet radiation has the best rate of phenol removal.  Removal of phenol with this nanocomposite in the mechanical mixing method under visible and ultraviolet radiation have been  53/11 and 55/20 respectively. Also, the percentage removal of phenol by this nanocomposite in wet impregnation method under visible and ultraviolet radiation, respectively, 76/62 and 88/63 have been measured. In all experiments the optimized pH was 5.  

 • فهرست:

  فصل اول

   مقدمه و کلیات

  1-1- فناوری ‌نانو. 1

  1-2- اهمیت تصفیه آب.. 2

  1-2-1- نانو فناوری و تصفیه آب.. 4

  1-3- روش های مختلف تصفیه پساب.. 6

  1-3-1- تصفیه بیولوژیکی.. 7

  1-3-2- تجزیه گرمایی.. 8

  1-3-3- جذب و دفع.. 8

  1-3-3-1-  شناورسازی با هوا 9

  1-3-3-2- کربن فعال.. 9

  1-3-3-2-1- تصفیه با کربن فعال دانه ای(GAC) 10

  1-3-3-2-2- تصفیه با کربن فعال پودری (PAC) 10

  1-3-3-2-3-  بازیابی کربن فعال.. 11

  1-3-4- فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته. 12

  1-3-4-1- فوتوکاتالیست.. 14

  1-4- روش های سنتز. 17

  1-4-1- روش سل- ژل.. 17

  1-4-1-1-انواع فرایند سل- ژل.. 19

  1-4-1-1-1- مسیر الکوکسیدی.. 19

  1-4-1-1-2- مسیر کلوئیدی.. 20

  1-4-1-2- مراحل فرآیند سل- ژل.. 20

  1-4-2- روش هیدروترمال.. 21

  1-5- فنول و ویژگیهای آن.. 22

  فصل دوم

  مروری بر تحقیقات انجام شده. 26

  فصل سوم

  روش سنتز و انجام آزمایشات.. 36

  3-1- تصفیه پساب و اهمیت آن.. 36

  3-1-1-1- فرآیند فوتوکاتالیستی مستقیم. 42

  3-1-1-1-1- فرآیند فوتوکاتالیستی همگن- فرآیند لانگمیر- هینشلوود. 42

  3-1-1-1-2- فرآیند الای- رایدیل.. 43

  3-1-1-2- فرآیند فوتوکاتالیستی غیر مستقیم. 43

  3-2-آزمایشگاه. 45

  3-2-1- شناخت و تهیه مواد و وسایل موردنیاز برای انجام کارهای آزمایشگاهی.. 45

  3-2- 3- دستگاه و روش ساخت.. 46

  3-2-4- روی اکسید ZnO. 48

  3-2-4- 1- سنتزZnO. 50

  3-2-5- سنتز  CuO. 51

  3-2-6- حذف فنول از پساب.. 52

  3-2-6-1- روش مخلوط کردن مکانیکی.. 52

  3-2-6-2- روش اشباع سازی مرطوب.. 53

  3-2-7- تهیه محلول آزمایشگاهی حاوی فنول.. 55

  3-2-8- شناسایی محلول مجهول.. 55

  3-2-9- انجام آزمایش های مورد نظر. 56

  فصل چهارم

  نتایج و بحث.. 60

  4-1- کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کرن مکانیکی.. 60

  4-1-1- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش فرابنفش... 60

  4-1-2- بهینه سازی نوع کاتالیست درنور مرئی.. 62

  4-1-3- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه. 63

  4-1-3-1- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور فرابنفش... 63

  4-1-3-2- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور مرئی.. 65

  4-1-3-3- مقایسه انواع کاتالیست مکانیکی در نور فرابنفش و نور مرئی.. 66

  4-1-3-4- زمان.. 66

  4-1-3-4-1- زمان بهینه در نور مرئی.. 66

  4-1-3-4-2- زمان بهینه در نور فرابنفش... 67

  4-2- کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی مرطوب.. 69

  4-2-1- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش فرابنفش... 71

  4-2-2- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش مرئی.. 72

  4-2-3- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه. 73

  4-2-3-1- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور فرابنفش... 73

  4-2-3-2- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور مرئی.. 74

  4-2-3-3- مقایسه میزان جداسازی نانوکامپوزیت در نورمرئی و فرابنفش... 74

  4-2-3-4- زمان بهینه. 75

  4-2-3-4-1- زمان بهینه در نور مرئی.. 75

  4-2-3-4-1- زمان بهینه در نور فرابنفش... 76

   

  فصل پنجم

  نتیجه گیری و پیشنهادات.. 78

  5-1- نتایج.. 78

  5-2-پیشنهادات.. 79

  فصل ششم

  6- فهرست منابع.. 82

  منبع:

   

   

  [1] Charles P. Poole, Frank J. Owens. (2003). Introduction to nanotechnology. USA: A Wiley-Interscience publication.

  [2] Hans-Eckhardt Schaefer. (2010). Nanoscience, The Science of the Small in Physics Engineering, Chemistry, Biologyand Medicine. London, New York: Springer Heidelberg Dordrecht.

  [3]Legrini, O, Oliveros, E. Braun, A.M., (1993) . " Photochemical processes for water treatment", J. Chem. Rev., vol.  93, 671.-698.

  [4]Ewis B., S.J.Ergas,  D.P.Y.Change, E.D.Schroeder. (1998). Bioremediation Principles. New York: Mc Graw-Hill International.

  [5]Matsa,T., Nishi,T. (2000). "Activated carbon filter treatment of laundry waste water in nuclear power plants and filter recovery by heating vacuum". J. Carbon, vol. 38, 709-714.

  [6]Glaze, W.H., Kang, J.W, Chapin, D.H.,(1987). "The chemistry of water treatment"  processes involving ozone, hydrogen peroxide and ultraviolet radiation. Eng., vol.  9, 334-3. J. Ozone Sci

  Solubility [7]Data Series.(1985). "International Union of Pure and Applied" .  Vol.20 ,Pergamon Press, Oxford.

  [8] H. Stephen, T. Stephan. (1963). Solubilities of Organic and Inorganic Compounds. NewYork: MacMillan.

  [9]  Z. Guo, R. Ma, G. Li. (2006). “ Degradation of phenol by nanomaterial TiO2 in wastewater.” Chemical Engineering Journal vol 119 -55–59.

  [10] S.M. Borghei, S.H.Hosseini. (2004). “The treatment of phenolicwastewater using amoving bed biofilm reactor.”, Process. Biochem vol  39 1177.

  [11] R. Qadeer, A.H. Rehan. (2002).  “A study of the adsorption of phenol by activated carbon from aqueous solutions.”, Turk. J. Chem.vol  26 357.

  [12] M. Akcay, G. Akcay. (2004). “ The removal of phenolic compounds from aqueous solutions by organophilic bentonite.”, J. Hazard. Mater. vol B133  189.

  [13] M. Palma, J.L. Paiva, M. Zilic. (2007).  “ A. Converti, Batch phenol removal from methyl isobutyl ketone by liquid-liquid extraction with chemical reaction.” Chem. Eng. Process. vol  46 764.

  [14] S.H. Lin, C.L. Pan, H.G. Leu. (1999). “ Liquidmembrane extraction of 2-chlorophenol from aqueous solution.” , J. Hazard. Mater. Vol  B65  289.

   [15] P. Li,M. Takahashi, K. Chiba. (2009). “ Degradation of phenol by the collapse ofmicrobubbles.” , Chemosphere.  Vol  75  1371.

  [16] A.Xu,M. Yang,H.Du, C. Sun. (2007). “ Rectorite as catalyst forwet air oxidation of phenol.”, Appl. Clay Sci. vol  43 435.

  [17] X. Qu, J. Zheng, Y. Zhang. (2009). “ Catalytic ozonation of phenolicwastewaterwith activated carbon fiber in a fluid bed reactor.” , J. Colloid. Interface Sci. vol 309 429.

  [18] V. Brezova, A. Blazkova. (1997). “ Phenol decomposition using Mn+/TiO2 photocatalysts supported by the sol–gel technique on glass fibres.”. J. Photochem. Photobiol. A . vol 109 177.

  [19] Harrstrick, A., Kut, M. O., & Heinzle, E. (1996). “ TiO2-assisted degradation of environmentally relevant organic compounds inwastewater using a novel fluidized bed photoreactor”.  Environmental Science & Technology. Vol  30, 817–824.

  [20] A. Sobczynski, L. Duczmal, W. Zmudzinski. (2004). “ Phenol destruction by photocatalysis on TiO2: an attempt to solve the reaction mechanism.”. Journal of Molecular Catalysis A.  vol  213 (2) 225–230.

  [21] H. Al-Ekabi, N. Serpone. (1989). “ Kinetic studies in heterogeneous photocatalysis 2: TiO2-mediated degradation of 4-chlorophenol alone and in a three component mixture of 4-chlorophenol, 2,4-dichlorophenol, and 244-trichlorophneol in air equilibrated aqueous media.” . Langmuir . vol 5  250–255.

  [22] Ahmad Umar, M.S. Chauhan. (2011). “ Large-scale synthesis of ZnO balls made of fluffy thin nanosheets by simple solution process: Structural, optical and photocatalytic properties.”. Journal of Colloid and Interface Science. Vol 363 521–528

  [23] A. Abdullah, U. Ibrahim G. (2008).  “ Heterogeneous photocatalytic degradation of organic contaminants over titanium dioxide.” Photochemistry Reviews. Vol  9 1–12

  [24] Sheng, H.L., cheng, Y.H.,(1999). " Adsorption of BTEX from aqueous solution by macroreticular resins", J. Hazard. Mater., vol. 70, 21-37

  [25] Klan, P., Vavrik, M.,(2006). "Non-catalytic remediation of aqueous solution by microwave –assisted photolysis in the presence of H2H2", J.Photochem. Photobiol. vol. 177, 24-33.

  [26] Oller, I., Malato, S.,(2010). J.A.Sanchez-Perez, "Combination of Advanced oxidation processes and biological treatment for waste water decontamination–A review", J.Science of the Total Environment.,Vol. 409, 4141-4146.

  [27] Mandal, T.,Mative , S., Dasgupta, D., Datta, S.,(2010). "Advanced oxidation process and biotreatment: Their roles in combined industrial wastewater treatment", J. Desalination., vol. 250,87-94.

  [28] H.S. Mazloomi Tabaei, M. Kazemeini. (2012). “ Preparation and characterization of visible light sensitive nanotitanium dioxide photocatalyst.”, Scientia Iranica. Vol 07.005.

  [29] J. Moon. (2001). “ Preparation and characterization of the Sb doped TiO2photocatalysts.” journal of materials science. Vol  36949– 955.

  [30] M.A. Rauf, M.A. Meetani, S. Hisaindee. (2011). “ An overview on the photocatalytic degradation of azo dyes in the presence of TiO2doped with selective transition metals.”. Desalination. Vol 276  13–27.

  [31] U.G. Akpan, B.H. Hameed. (2009). “ Parameters affecting the photocatalytic degradation of dyes using TiO2-based photocatalysts: A review.”. Journal of Hazardous Materials. Vol  170  520–529.

  [32]A. Fujishima, X. Zhang. (2008). “ TiO2 photocatalysis and related surface phenomena.”. Surface Science Reports. Vol 63  514-582.

  [33] Shaari.N, Tan .S .H, Mohamed. A. R. (2012). “ Synthesis and characterization of CNT/Ce-TiO2nanocomposite for phenol degradation.” journal of rare earths, Vol. 30, No. 7, July, P. 651.

  [34] R. Alnaizy, A. Akgerman. ( 2000). “ Advanced oxidation of phenolic compounds.”. Advances in Environmental Research. Vol 4  233244.

  [35]R. Wang, C.Yu. (2013). “ Phenol degradation under visible light irradiation in the continuous systemof photocatalysis and sonolysis.” . Ultrasonics Sonochemistry. Vol 20 553–564.

  [36]A.Babuponnusami,K.Muthukumar. (2012). “ Advanced  oxidation  of  phenol  A  comparison  between  Fenton,  electro-Fenton,sono-electro-Fenton  and  photo-electro-Fenton  processes.”.  Chemical  Engineering  Journal. Vol   1831 9.

  [37] S.Ahmed, M.G. Rasul. (2010). “ Heterogeneous photocatalytic degradation of phenols in wastewater: A review oncurrent status and developments.” . Desalination. Vol  261 3–18

  [38] P. Massa, F. Ivorra. (2011). “ Catalytic wet peroxide oxidation of phenol solutions over CuO/CeO2system.”.  Journal of Hazardous Materials. Vol 190 1068–1073

  [39] C.Mc.Manamona,J.D.  Holmes. (2011).“ Improved  photocatalytic  degradation  rates  of  phenol  achieved  using  novelporous  ZrO2-doped  TiO2 nanoparticulate  powders.” .Journal  of  Hazardous  Materials. Vol 193 120–  127

  [40] K.Naeem, O.Feng. (2009). “ Parameters effect on heterogeneous photocatalysed degradation of phenol in aqueous dispersion of TiO2.”.  Journal of Environmental Sciences. Vol 21527–533

  [41] A. Rahmani, A.E. Movafagh. (2005).” Investigation of Photocatalytic Degradation of Phenol through UV/TiO2Process.”. 8th conference of health, Tehran,iran

  [42] www.nano.ir

  [43] A. Jacobs, G. Lisensky, P. S. Hale. (2005).” Growth Kinetics and Modeling of ZnO Nanoparticles.”. J. Chem. Educ. Vol  82, 774-778.

  [44] T. Miwa, S.Kaneco. (2010).” Photocatalytic hydrogen production from aqueous methanol solution with CuO/Al2O3/TiO2nanocomposite.”. inte rnational journal of hydrogen energy. Vol  35 6554-6560

  [45] B. Li, Y. Wang. (2010).” Facile synthesis and photocatalytic activity of ZnO-CuO Nanocomposite.”. Superlattices and Microstructures. Vol  47 614-623


تحقیق در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, مقاله در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, پروپوزال در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, تز دکترا در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, پروژه درباره پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, گزارش سمینار در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو, رساله دکترا در مورد پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش : شیمی کاربردی خلاصه فارسی مطابق استانداردهای جهانی، گوگرد موجود در سوخت‌های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلایندگی باید حدود ppmw10 کاهش یابد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های دنیا، سوخت‌هایی با میزان گوگرد بیش از ppmw1000 تولید می‌کنند. یکی از روش‌های نوین و مقرون به صرفه کاهش ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدارهمچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی چکیده طبق گزارشات به عمل آمده فوتوکاتالیست های ناهمگن برای تجزیه نوری ترکیبات آلاینده مناسب هستند .بسیاری از اکسیدهای فلزی نیمه رسانا نظیر :TiO2,SnO2, ZnO2وغیره بعنوان فوتوکاتالیست در واکنش های شکست آب ,سنتز ترکیبات آلی وحذف آلودگی پسابها می توانند بکار گرفته شوند .در این پروژه ما با استفاده از روش هیدروترمال مزوپروس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.S.c » گرایش: کاربردی چکیده: در سال های اخیر نانو ذرات نیمه رسانا با توجه به خواص الکتریکیو مکانیکی، که از اثرات محدود کوانتومی در مقایسه با مواد همتای آنها حاصل می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در میان نانو ذرات نیمه رسانا، نانو ذرات اکسید روی ZnO کارایی بالاتری دارند. برای دستیابی به فعالیت فتوکاتالیستی بالاتر، نافلز نیمه ...

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی برق گرایش الکترونیک چکیده پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکار ساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌ های گرافنی-نانو روبان گرافن-لایه‌های گرافنی به کوشش هدف از این تحقیق ارائه‌ی پاسخ زمانی آشکارساز نوری مبتنی بر لایه‌های گرافنی و نانوروبان گرافن است. لزوم افزایش گستره‌ی محدوده‌ی طول موج تحت پوشش آشکارساز و توسعه‌ی کاربری در کنار کاهش هزینه در فرآیند ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته شيمي نساجي و علوم الياف سال 1387 چکيده : روش­هاي سينتيکي- اسپکترفوتومتري از جمله روش­هاي تجزيه دستگاهي به منظور بررسي تغييرات ميزان گونه­هاي موجو

پایان­نامه کارشناسی­ ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده رزین­ های فنولیک دارای پایداری ابعادی، حرارتی، مقاومت شیمیایی و خوردگی بسیار عالی هستند. همچنین مواد فرار تولید شده در حین تخریب حرارتی این رزین دارای سمیت پایین بوده و علاوه بر این دارای ذغال گذاری بالا می­باشد. رزین­های فنولیک به علت دارا بودن خواص مطلوب ذکر شده کاربردهای فراوانی در حوزه­هایی مانند قطعات داخلی هواپیماهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی چکیده مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون یون کلرید موجود در میعانات گازی می تواند باعث خوردگی شدید تجهیزات و لوله ها شود. بنابراین، حذف آن از جریان میعانات گازی ضروری است. هدف این کار مدل سازی ریاضی فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی یون کلرید از میعانات گازی است. بدین منظور، مدل های بار فضایی، ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی شیمی چکیده پلی یورتان سخت[1] همواره یکی از پلیمرهای کاربردی و موثر در صنایع مختلف بخصوص صنعت پوشش­دهی به شمار می­آید. خاصیت چسبندگی عالی، قابلیت پخت در دمای محیط و مقاومت در برابر خوردگی این پلیمر از ویژگی­های قابل توجه آن می­باشد. این مطالعه به منظور بهبود خواص و رفع برخی از عیوب این پلیمر در امر پوشش­دهی خطوط لوله­ی انتقال گاز با ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

ثبت سفارش