پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی

word 4 MB 31788 184
1389 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت: ۲۳,۹۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک و سینتیک

  چکیده

  بخش عمده ای از خواص نهایی محصول در پلیمریزاسیون امولسیونی توسط توزیع اندازه ذرّات تعیین می‌­گردد. در این پروژه، یک مدل دقیق بر مبنای معادلات موازنه جمعیتی ( مدل صفر- یک) که دربرگیرندۀ پدیده­های هسته زایی و رشد ذرّه می‌­باشد برای پیش­بینی توزیع اندازه ذرّات انتخاب گردیده است. برای حل معادلات موازنه جمعیتی از روش حجم محدود استفاده شده است. در این مطالعه، اثر پارامتر غلظت اولیه ماده فعال سطحی روی درصد تبدیل و توزیع اندازه ذرّات بصورت تجربی و به کمک شبیه­سازی بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصله، با کاهش مقدار ماده فعال سطحی، اندازه ذرّات افزایش می­‌یابد. در کلیّه موارد فوق، نتایج شبیه­سازی و تجربی تطابق مطلوبی دارند. در این پروژه، روابط مناسبی برای محاسبۀ تجربی CMC با استفاده از داده­های آزمایشگاهی به­صورت y=A Ln(x) + B در دو دمای 25 و 60 درجه سانتیگراد ارائه شد، و نیز در دمای 60 درجه سانتیگراد فرمول تجربی برای تلفیق دو الکترولیت Na2CO3 و KPS که در پلیمریزاسیون امولسیونی نانو ذرات پلی­بوتادین به­ترتیب به­عنوان بافر و شروع­کننده استفاده می­شود با روش حداقل مربعات به صورت z=A(x)m(y)n به­دست آمد که در تمام موارد فوق ضرایب به­گونه­ای به­دست آورده شد که با داده­های آزمایشگاهی بهترین تطابق را داشته باشد.

   همچنین، هدایت اولیه الکتریکی سیستم بر حسب غلظت یونها، در حضور الکترولیت­های موجود در پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین در دو دمای 25 و 60 درجۀ سانتیگراد با چهار روش به­دست آمده است. ابتدا با روش تجربی و با استفاده از داده­های آزمایشگاهی فرمولی به­صورت y=A(x) برای هدایت الکترولیت­های فوق در دو دمای 25 و 60 درجه سانتیگراد به­دست آمده است. سپس دو روش ارائه شده در مقالات بررسی شده است، و در نهایت روشی ابداعی برای محاسبه هدایت الکتریکی محلول­های فوق ذکر گردیده و درصد خطای هرکدام از روش­ها به صورت جداولی آورده شده است. در نهایت هدایت الکتریکی سیستم پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین بدون خضور مونومر و نیز به صورت Online در حضور واکنش بدست آمده است. صحّت این روابط از طریق داده­های آزمایشگاهی مورد تایید قرار گرفت.

  کلمات کلیدی: پلیمریزاسیون امولسیونی، بوتادین، توزیع اندازه ذرّات، موازنه جمعیتی، مدل سازی

  مقدمه

  پلیمر به مولکولهای بسیار بزرگی اطلاق می­شودکه از واحدهایی متعدد و دارای اتصالات داخلی ساخته شده باشند. به عبارت دیگر، می­توان اینگونه اظهار نمود که پلیمرمولکول بزرگی است که از تعداد زیادی مولکولهای کوچکترساخته شده است. مولکولهای کوچکی که به­عنوان قطعات سازندۀ این مولکولهای بزرگ بکار می­روند، مونومر نامیده می­شوند]1[.

  در این فصل، پس از تعریف واژۀ پلیمر و انواع پلیمریزاسیون، در این فصل، به گذر مختصری بر پلیمریزاسیون امولسیونی پرداخته و مکانیسم کلی آن را بررسی می­کنیم، مراحل کلی آن را شرح و بسط داده و به صورت شماتیک به تفسیر آن می­پردازیم. پس از آن گریز مختصری بر مونومر بوتادین داشته و خواص کلی این مونومر را توضیح می­دهیم. در نهایت، مروری خواهیم داشت بر کارهایی که در زمینۀ مدلسازی و شبیه­سازی پلیمریزاسیون امولسیونی تاکنون انجام شده است.

  هدف نهایی این مطالعه کنترل توزیع اندازه ذرّات در راکتور ناپیوسته پلیمریزاسیون امولسیونی پلی­‌بوتادین می‌­باشد. همانطور که اشاره شد در زمینۀ توزیع اندازه ذرّات در پلیمریزاسیون امولسیونی، مقالات اندکی وجود دارد. برای کنترل کامل توزیع اندازه ذرّات نیاز به شبیه­سازی و مدلسازی دقیق فرایند می­‌باشد. با توجه به طبیعت هتروژن محیط پلیمریزاسیون امولسیونی پدیده­های زیادی مانند هسته‌زایی، رشد ذرّه، دفع و جذب رادیکال­ها به ذرّات و ... در سیستم روی می­‌دهد که همگی این پدیده­ها در مدلسازی دیده شده است. برای هر یک از این پدیده­ها، در مقالات روابط متعددی ارائه شده است که پس از بررسی، مناسبترین آنها انتخاب گردیده است.

  در فصل دوم سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و روش­های حل عددی معادلات موازنه جمعیتی ارائه شده، به اختصار توضیح داده شده است. در فصل سوم، پارامتر غلظت بحرانی مایسل (CMC) که یکی از پارامتر­های مجهول مدل است در دمای Cº25 و Cº60 (دمای راکتور) با استفاده از نتایج هدایت­سنجی محاسبه شده است و فرمولی برای این پارامتر در محلول در حضور یون­های شروع­کننده و سورفکتانت ارائه شده است. درفصل چهارم نتایج شبیه‌­سازی درجۀ تبدیل و توزیع اندازه ذرّات در پلیمریزاسیون امولسیونی آمده است. مدلسازی توزیع اندازه ذرّات در پلیمریزاسیون امولسیونی دارای ساختار موازنه جمعیتی می‌­باشد که شامل مجموعه‌ای از معادلات جزئی- انتگرالی و دیفرانسیل معمولی و جبری می­‌باشد که باید بطور همزمان حل شوند. چنانچه پیشتر گفته شد بدلیل اختلاف زیاد سرعت پدیده­های سیستم، معادلات بسیار سخت(Stiff) بوده و حل آنها بسیار مشکل است. پس از شبیه­سازی، نتایج آن با داده­های تجربی، مقایسه شده است. همچنین در این فصل، اثر پارامتر­هایی نظیر میزان اولیّه ماده فعال سطحی روی درصد تبدیل و توزیع اندازه ذرّات بصورت تجربی و به کمک شبیه­سازی بررسی شده است. در فصل پنجم هدایت الکتریکی سیستم بدون واکنش (تنها در حضور یون­های شروع­کننده و سورفکتانت در محلول) درهر دو دمای Cº25 و Cº60 (دمای راکتور) مورد بررسی قرار گرفته است و فرمول­های موجود در مقالات برای پیش­بینی هدایت الکتریکی سیستم ارائه شده است. پس از آن فرمولی برای پیش­بینی بهتر هدایت الکتریکی سیستم پیشنهاد شده است که صحّت این فرمول با داده­های تجربی گوناگونی بررسی شده است. در نهایت هدایت سیستم به صورت Online در دمای Cº60 (دمای راکتور) پیش­بینی شده است و نتایج قابل قبولی به دست آمده است که با نتایج تجربی توافق بسیار خوبی را نشان می­دهد.

  1-2- تقسیم بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم پلیمریزاسیون

  بر مبنای مکانیسم پلیمریزاسیون، دو نوع پلیمر مرحله‌ای و زنجیره‌ای خواهیم داشت. پلیمر مرحله‌ای طی پلیمریزاسیون مرحله‌ای[1] بدست می‌­آید و محصول یک پلیمریزاسیون زنجیره‌ای[2]، یک پلیمر زنجیره‌­ای خواهد بود. ضمناً ویژگی­‌های این دو مکانیسم بسیار متفاوت است. تفاوت اساسی این دو روش مدت زمان لازم جهت رشد کامل اندازۀ مولکول‌­های پلیمر است.

  پلیمریزاسیون مرحله‌ای از طریق واکنش مرحله به مرحلۀ گروه­‌های عاملی واکنش­دهنده­‌ها پیشرفت می‌­کند به­طوری­که در یک چنین واکنش‌­هایی اندازۀ مولکول‌های پلیمر با سرعتی نسبتاً کند رشد می‌­کند. واکنش از مونومر شروع شده تا دیمر، تریمر، تترامر و… به همین شکل ادامه می‌­یابد:

   

  که M مولکول مونومر یا مونومرها است. خاتمۀ واکنش، رسیدن به مولکول­‌های بزرگ حاوی تعداد زیادی از مولکول‌­های مونومر خواهد بود. در طول فرایند پلیمریزاسیون مرحله‌­ای، احتمال واکنش هر دو نوع مولکول با یکدیگر وجود دارد که این وضعیّت کاملاً متفاوت با پلیمریزاسیون زنجیره‌­ای است. در پلیمریزاسیون زنجیره‌­ای تقریباً خیلی سریع پس از شروع واکنش، مولکول­های کامل و هم­اندازۀ پلیمر حاصل می‌شوند ]2[.

  در پلیمریزاسیون زنجیره­ای تنها مونومر­هایی قابلیت تبدیل شدن به دیمر را دارند که بتوانند در ابتدای امر فعّال (رادیکال یا یونیزه) شوند. در مرحلۀ بعدی نیز فقط همین دیمر­های فعّال شده به مونومرهای دیگر حمله کرده و طول زنجیره خود را افزایش می­دهند و سریعاً به زنجیره­های بلندی تبدیل می­گردند. این پدیده در حالی اتفاق می­افتد که در محیط واکنش، هنوز بسیاری از مونومرهای عمل نکرده وجود دارند.

  در پلیمریزاسیون زنجیره­ای با گذشت زمان، غلظت مونومرکاهش ثابتی را نشان می­دهد. در مرحلۀ اول، ناگهان پلیمری با وزن مولکولی بالا ایجاد شده و این وزن مولکولی با پیشرفت واکنش تغییرچندانی نمی­کند. وزن مولکولی پلیمر، در ضمن واکنش، افزایش ثابتی دارد. طولانی کردن زمان واکنش، سبب افزایش وزن مولکولی شده و برای رسیدن به وزن مولکولی بسیار بالا عاملی ضروری است. در کلیّۀ مراحل واکنش، انواع ذرّات مولکولی، اعم از دیمرها تا پلیمرهای دارای درجۀ پلیمریزاسیون بالا وجود دارند ]1[.

  در پلیمریزاسیونهای زنجیره­ای، وجود یک مرکز فّعال برای شروع واکنش لازم و ضروری می­باشد، به همین دلیل در این نوع واکنشها حضور شروع کننده عمدتاً ضروری است. نوع شروع کننده، خصوصیّات مرکز فعال را تعیین می­کند.

   

  ABSTRACT

   

  Particle size distribution determines the major end-use properties of latex produced by emulsion polymerization. The detailed model based on population balance (zero-one model), accounting for nucleation and growth phenomena has been used for prediction of particle size distribution. The finite volume (FV) method is applied for solving population balance equations. In this work effect of surfactant concentrations on butadiene conversion and polymer particle size distribution (PSD) in a batch emulsion polymerization is investigated thorough simulation and experimental studies. The results show that by decreasing the surfactant concentration, polymerization rate is decreased and the final average polymer particle size increased. In all cases good agreements between simulation and experimental results have been observed.

  In this project, good relationships for the CMC determination using experimental data were presented in the form of, y = A Ln (x) + B, at two different temperatures, 25 and 60 degrees Celsius. In addition, empirical formula for the combination of these two electrolytes, Na2CO3 and KPS, is declared by least square method at 60°C. In all cases good agreements between simulation and experimental results have been observed. Also, the initial conductivities of the systems are obtained in the presence of these electrolytes at two different temperatures, 25°C and 60°C, with four methods. At first, empirical relationship using experimental data in the form of y=A(x) at 25°C and 60 ° C are obtained. Then, two methods presented in the articles have been investigated, and finally innovative way to calculate the electrical conductivity is declared. At last, the relative errors of all methods are presented.

  Finally, electrical conductivity of emulsion polymerization of butadiene system without monomer and also On-line electrical conductivity of this system are obtained. In all cases good agreements between simulation and experimental results have been observed.

   

  Keywords: Emulsion Polymerization, Butadiene, Particle size distribution, Population balance, Modeling 

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول.. 1

  مروری بر فرایندهای پلیمریزاسیون.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- تقسیم بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم پلیمریزاسیون. 3

  پلیمریزاسیونهای زنجیرهای.. 5

  پلیمریزاسیونهای مرحلهای.. 5

  فقط مونومرهایی وارد واکنش میشوند که دارای مراکز فعّال (مانند رادیکال آزاد و یا یون) باشند. 5

  هردو مونومری که دارای دو عامل فعّال مختلف در دو سرخود باشند قابلیت وارد شدن در واکنش را دارند. 5

  غلظت مونومر به طور یکنواخت در طول واکنش کاهش مییابد. 5

  مونومرها بسرعت در مراحل اولیّۀ واکنش از بین میروند. 5

  پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا به سرعت به وجود میآیند. 5

  وزن مولکولی زنجیرههای پلیمری همگی با هم به آهستگی در طول زمان افزایش مییابد. 5

  سرعت واکنش بسیار زیاد میباشد. 5

  سرعت واکنش آهسته و کند است. 5

  از ابتدای واکنش، زنجیرههایی با درجه تبدیل بالا بدست میآیند. 5

  برای بهدست آوردن زنجیرههایی با درجه تبدیل بالا میبایستی واکنش را تا بیش از90% ادامه داد. 5

  واکنش در چند مرحله، شروع، انتشار و اختتام انجام میپذیرد. 5

  واکنش فقط در یک مرحله صورت میپذیرد. 5

  فقط پلیمرهای خطی یا مولکولهایی با انشعابات کم را تولید میکند. 5

  مولکولهایی با ساختار متفاوت، از مولکولهای خطی سادۀ بدون شاخه تا شبکههای حجیم با اتصالات عرضی زیاد به دست میدهد. 5

  1-2-1- واکنشهای پلیمریزاسیون رادیکال آزاد. 5

  1-2-1-1- آغاز. 6

  1-2-1-2- رشد (انتشار) 6

  1-2-1-3- پایان. 6

  1-2-1-4- انتقال زنجیر. 7

  1-2-2- طبقه بندی روشها و یا سیستمهای پلیمریزاسیون بر اساس محیط واکنش... 7

  1-2-2-1- پلیمریزاسیون همگن.. 8

  1-2-2-1-1- روش پلیمریزاسیون تودهای (جرمی) (Bulk Polymerization) 8

  1-2-2-1-2- روش پلیمریزاسیون محلولی (Solution Polymerization) 9

  1-2-2-2- پلیمریزاسیون ناهمگن.. 10

  1-2-2-2-1- روش پلیمریزاسیون تعلیقی (Suspension Polymerization) 10

  1-2-2-2-2- روش پلیمریزاسیون امولسیونی (Emulsion Polymerization) 10

  روش پلیمریزاسیون.. 14

  مزایا 14

  معایب.. 14

  پلیمریزاسیون. 14

  تودهای.. 14

  فرآیند ناپیوسته. 14

  سادگی فرآیند، انعطاف پذیری، هزینۀ پایین جداسازی.. 14

  حرارت زایی واکنش، توزیع وزن مولکولی پهن، افزایش شدید ویسکوزیته و در نتیجه مشکل اختلاط و انتقال حرارت در حین واکنش    14

  فرآیند پیوسته. 14

  قابل کنترل بودن واکنش توسط درجه حرارت، قابل کنترل بودن وزن مولکولی، خواص محصولات و در نتیجه هزینه جداسازی پایین   14

  درجه تبدیل پایین، جدایی مونومر از پلیمر، نیاز به درجه حرارت بالا و در برخی مواقع نیاز به فشار بالا، چسبندگی پلیمربه دیواره راکتور 14

  پلیمریزاسیون محلولی.. 14

  نسبت به سیستم تودهای ویسکوزیتۀ کمتر و در نتیجه اختلاط و انتقال حرارت بهتر، قابل کنترل بودن واکنش توسط کنترل دما، قابل مصرف بودن مستقیم محلول واکنش، چسبندگی کم پلیمر به بدنه راکتور 14

  هزینۀ استفاده از حلّال، آلودگی محیط به علت وجود حلّال، هزینۀ خشکسازی و جدا سازی، مشکل وجود پدیده انتقال رادیکال  14

  پلیمریزاسیون تعلیقی.. 14

  قابل کنترل بودن کیفیت محصول و واکنش توسط کنترل دما، قابل مصرف بودن مستقیم دانههای خشک جامد و در نتیجه هزینه پایین جداسازی، ویسکوزیته کم و درنتیجه انتقال حرارت مناسب.. 14

  عدم امکان استفاده از فرآیندهای پیوسته، نیاز به وجود همزن و افزودنیهای خاص، چسبندگی ذرات پلیمری به بدنه راکتور 14

  پلیمریزاسیون امولسیونی.. 14

  قابل کنترل بودن واکنش توسط دما، سرعت بالای واکنش، ویسکوزیته کمتر (نسبت به سیستم های محلولی و تودهای)، انتقال حرارت مناسب، قابل مصرف بودن لانکس تولیدی.. 14

  نیاز به غلظت بالای امولسیفایر، نیاز به پایدارسازی ذرات، چسبندگی ذرات به بدنه راکتور 14

  1-2-3- اهمیت پلیمریزاسیون امولسیونی.. 14

  1-2-4- مکانیسم پلیمریزاسیون امولسیونی.. 15

  1-2-5- مراحل پلیمریزاسیون امولسیونی.. 18

  1-2-6- مکانیسم ایجاد ذرّه 22

  1-2-6-1- هسته‌زایی مایسلی.. 22

  1-2-6-2- هسته‌زایی همگن.. 23

  1-2-6-3- هسته‌زایی قطرهای.. 23

  1-2-7- پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین.. 24

  1-2-8- معرفی مونومر بوتادین.. 24

  1-2-9- مواد مورد استفاده در پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین.. 27

  1-2-9-1- امولسیفایر. 27

  1-2-9-2- شروع کننده. 28

  1-2-9-3- بافر. 29

  1-2-10- مروری بر کارهای انجام شده در زمینۀ شبیه سازی وکنترل توزیع اندازه ذرّات.. 29

  فصل دوم. 35

  سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی.. 35

  2-1- مقدمه. 36

  2-2- رخدادهای فاز پیوسته. 36

  2-3- رخدادهای فاز قطرات مونومری.. 36

  2-4- رخدادهای فاز ذرات پلیمری.. 37

  2-5- مایسلهای متورّم شده با مونومر. 38

  2-6- مدلسازی.. 42

  2- 6-1- واکنشهای آغازین.. 42

  2-6-2- الیگومرهای فاز آبی.. 43

  2-6-3- هسته‌زایی.. 44

  2-6-4- موازنۀ منومرها 45

  2-6-5- موازنه ماده فعال سطحی.. 47

  2-6-5-1- مدل صفر - یک... 48

  2-6-5-2- مدل شبه توده. 49

  2- 6-6- معادلات مدل شبه توده برای موازنه جمعیتی ذرات پلیمری.. 49

  2-6-6-1- تعداد متوسط رادیکالها در ذّرات.. 50

  2-6-6-2- رشد ذرات پلیمری.. 51

  2-6-6-3- ورود الیگومرها به ذرّات.. 51

  2-6-6-4- دفع الیگومرها از ذرّات.. 52

  2-6-6-5- اختتام در داخل ذرّات.. 52

  2-6-7- معادلات مدل صفر-یک برای موازنۀ جمعیتی ذرّات پلیمری.. 52

  2-6-8- حل عددی معادلات موازنه جمعیتی.. 55

  2-6-8-1- المان محدود (Finite Elements) 56

  2-6-8-2- حجم/تفاضل محدود. 57

  فصل سوم. 59

  محاسبۀ CMC با استفاده از نتایج هدایت سنجی.. 59

  3-1- مقدمه. 60

  3-2- آزمایش... 61

  3-3- تأثیرات الکترولیتها بر روی CMC در دمای 25ºC.. 62

  3-4-1- تأثیر تک تک الکترولیتها بر روی CMC در دمای 60ºC.. 65

  3-4-2- تأثیر تلفیق الکترولیتها بر روی CMC.. 68

  فصل چهارم. 70

  شبیهسازی امولسیونی پلیبوتادین و مقایسه با دادههای تجربی.. 70

  4-1- مقدمه. 71

  4-2- مدلسازی.. 73

  4-2-1- مقیاس مدلسازی.. 73

  4-2-2- مراحل مدلسازی در واکنشها و فرآیندهای پلیمریزاسیون. 74

  4-2-3- روشهای انتخاب مدل در واکنشها و فرآیندهای پلیمریزاسیون. 75

  4-3- مدلسازی سینتیکی پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین.. 75

  4-4- فرضیّات در نظر گرفته شده در طرح سینتیکی ارائه شده برای پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین.. 76

  4-5- حل معادلات حاصل شده در مدلسازی سینتیکی پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین.. 77

  4-5-1- گسسته سازی معادلات دیفرانسیلی جزیی موازنه جمعیتی.. 78

  4-6- پارامترهای استفاده شده در مدلسازی سینتیکی پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین.. 79

  4-7- مقایسۀ نتایج حاصل از مدلسازی سینتیکی با دادههای آزمایشگاهی.. 81

  4-7-1- شرح دستگاه و تجهیزات.. 81

  4-7-2- روش آزمایش... 82

  4-7-3- خوراک هر آزمایش... 84

  4-7-4- پلیمریزاسیون با سدیم دودسیل سولفات.. 84

  فصل پنجم. 103

  پیشبینی هدایت در طول فرایند پلیمریزاسیون.. 103

  5-1- مقدمه. 104

  5-2- آزمایش... 105

  5-3- پیشبینی هدایت الکتریکی محلولها بدون واکنش شیمیایی.. 106

  5-3-1 پیشبینی هدایت الکتریکی محلولهای SDS در غلظتهای مختلفی از الکترولیتهای Na2CO3 و KPS در دمای 25ºC و 60ºC   106

  5-3-2 پیشبینی هدایت الکتریکی محلولهای SDS در غلظتهای مختلفی از تلفیق الکترولیتهای Na2CO3 و KPS در دمای 60ºC   135

  5-4- پیشبینی هدایت الکتریکی واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی نانو ذرّات پلیبوتادین (به صورت Online) 146

  فصل ششم. 148

  نتیجه گیری و پیشنهادات.. 148

  6-1 نتیجهگیری.. 149

  6-2- پیشنهادات.. 150

  مراجع.. 152

  پیوستها 158

  محاسبه CMC در حضور 5/0 گرم Na2CO3 در محیط با تیتراسیون SDS در دمای 25°C.. 159

  محاسبه CMC در حضور 75/0 گرم KPS در محیط با تیتراسیون SDS در دمای 25°C.. 160

  محاسبه CMC در حضور 5/0 گرم Na2CO3 در محیط با تیتراسیون SDS در دمای 60°C.. 162

  محاسبه CMC در حضور 1 گرمKPS در محیط با تیتراسیون SDS در دمای 60°C.. 164

   

   

  منبع:

   

  1.       حدادی اصل و.،تکنولوژی پلیمر ها، تهران، مرکز نشردانشگاه صنعتی امیر کبیر،1380.

  Odian, G., Principles of Polymerization, 4th edition, John Wiley and Sons Inc. Publication, New York, 2003.

  3.      Lovel .P.A, E-Aasser.M.S, Emulsion Polymerization and Emulsion polymers,John Wiley &Sons,1997.

  . سجادی امامی. ش.،مبانی مهندسی واکنش­های پلیمریزاسیون، مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری،تهران،1373.

  Gao, J., Penlides, A., Mathematical Modeling and Computer Simulator/Database For Emulsion Polymerization, Prog. Polym. Sci., 27, P.403-535, 2002.

  Min K. W., Ray W. H. On the Mathematical Modeling of Emulsion Polymerization Reactors, J.M.S.-Rev. Macromol. Chem. C11(2), P. 177-255, 1974.

  .Bhakuni, R.S, Kinetics of the Persulfate-Mercaptan Emulsion Polymerization of Butadiene.P.h.D, Thesis, University of Arkon, 1964.

  Bailey, W.J, Leonard,E.C, Vinyl and Diene Monomers, Wiley-interscience ,New York. 1971.

  .Rahman, A, Brown,C.W, Effect of pH on the rate of emulsion polymerization of styrene initiated by potassium persulfate, j.Appl.Polym.Sci. vol 27,Isu7, p. 2563-2566.1982.

  .Behrman, E.j, Edwards,J.O, The thermal decomposition of peroxidisulphate ion,j.Rev,Inorg.chem. vol2, p. 179.1980.

  Rawlings J. B., Ray W. H., The Modeling of Batch and Continuous Emulsion Polymerization Reactors, Part I: Model Formulation and Sensitivity to Parameters,Polymer Engineering and Science, V.28, P.237-256, 1988.

  Rawlings J. B., Ray W. H., The Modeling of Batch and Continuous Emulsion Polymerization Reactors, Part II: Comparison With Experimental Data From Continuous Stirred Tank Reactors,Polymer Engineering And Science, V.28, P.257-274, 1988.

  Semino D., Ray W. H., Control of Systems Described by Population Balance Equation-I Controllability Analysis, Chem. Eng. Sci., V.50, P. 1805-1824, 1995.

  Chen S., Wu K., Emulsion Polymerization: Theory of Particle Size Distribution in Copolymerization SystemsJournal of polymer science, Part A: Polymer chemistry, V.26, P.1487-1506, 1988.

  Coen E. M., Gillbert R. G., Morrison B. R., Leube H. and Peach S., Modeling Particle Size Distribution and Secondary Particle Formation in Emulsion Polymerization,Polymer V.39, P.7099-7112, 1998.

  Immanuel C. D., Cordeiro C. F., Sandaram S. S., Meadows E. S., Crowley T. J., Doyle III F.J., Modeling of Particle Size Distribution in Emulsion Copolymerization: Comparison With Experimental Data and Parametric Sensitivity Studies,Computer and Chemical Engineering,V.26, P.1133-1152, 2002.

  Immanuel C. D., Doyle III F.J., Population Balance PSD Model for Emulsion Polymerization with Satiric Stabilizers,AIChE Journal, V.49, N.6, P.1392-1404, 2003.

  Sing M., Steif A., Weinspach M.,A Very Effective new method to Solve the Population Balance Equation with Particle Size Distribution,Chem. Eng. Sci., V.52, P.3493-3498, 1997.

  Mahoney A. W., Ramkrishna D., Efficient Solution of Population Balance Equation with Discontinuities by Finite Elements,Chem. Eng. Sci., V.57, P.1107-1119, 2002.

  Kumar S., Ramkrishna D., On the Solution of Population Balance Equations by Discretization–I. A Fixed Pivot Technique,Chem. Eng. Sci., V.51, No.8 P.1311-1332, 1996.

  Rigopoulos S. and Jones A. G., Finite Element Scheme for Solution of the Dynamic Population Balance Equation,AIChE Journal, V.49, P.1127-1139 2003.

  Platkowski K., Reichert K. H., Application of Monte Carlo Methods for Modeling of Polymerization Reactions, Polymer, V.40, P.1057-1066, 1999.

  Chiu T., Christofieds D. P., Nonlinear Control of Particulate Process,AIChE Journal, V.45, P.1279-1297, 1999.

  Immanuel C. D., Doyle III F.J., Hierarchical Multiobjective Particle Size Distribution Control,AIChE Journal, V.49,  P.2383-2399, 2003.

  Vale H.M., McKenna T.F., Modeling Particle Size Distribution in Emulsion Polymerization Reactors,Prog. Polym. Sci., V.1, P.1-30, 2005.

  Edouard D, Sheibat-Othman N, and Hammouri H, Observer design for particle size distribution in emulsion polymerization, AIChE Journal, V.51, P.3167-3185, 2005.

  Dokucu, M.T., Park, M.J., Doyle III, F.J., Reduced-order methodologies for feedback control of particle size distribution in semibatch emulsion copolymerization, Chemical Engineering Science, V.63 P.1230 – 1245, 2008.

  Llorente, R.P., Diaz, C.B., Romero, E.,Ion Exchange Effects on the Electrical Conductivity of Acidified (HCl) Sodium Dodecyl Sulfate Solutions,Langmuir, V.20, P.2962-2965, 2004.

  Roose, P., Doncker, P., Determination of the Saturation Adsorption of Surfactant in Polymer Lattices,Journal of Applied Polymer Science, V.92, P.3226-3230, 2004.

  Dong, Y, Sundberg,D.C, Radical entry in emulsion polymerization: Estimation of the critical length of entry adicals via a simple lattice model,.j.Macromolecules. vol 35, p. 8185-8190.2002.

  Namoru, M, Tobita,H,Suzuki,K, Emulsion Polymerization:Kinetic and Mechanistic Aspects,.j.AdvPolym Sci. vol175, p. 1-128.2005.

  Crowley, T.J., Meadows, E.S., Kostoulas, E., Doyle III, F.J., Control of Particle Size Distribution Described by a Population Balance Model of Semi batch Emulsion Polymerization, Journal of Process Control, V.10, P.419-432, 2000.

  Farra, N.H., Chiu,T., Christofides, P.D., Analysis and control of particulate processes with input constraints,AIChE Journal, V.47, P.1849-1865,2001.

  Gilbert, R.G, Emulsion polymerization :A mechanistic approach, Academic Press, New York. 1995.

  Coen, E.M, Peach,S,Morrison,B.R,Gilbert,R.G, First-principles calculation of particle formation in emulsion polymerization: pseudo-bulk systems.j.Polymer.vol45, p. 3595-3608.2004.

  Russel,G.T, Napper,D.H,Gilbert,R.G, Initiator efficiecies in high conversion bulk polymerization,j.Macromolecules. vol21, p. 2141-2148.1988.

  Immanuel, C.D, Cordeiro,C.F,Sundaram,S.S,Meadows,E.S,Crowley,T.J,Doyle III,F.J., Modeling of particle size distribution in emulsion co-polymerization:comparison with experimental data and parametric sensivity studies.j.Comp.Chem. Eng. vol26, p. 1133-1152.2002.

  Alexopoulos, A.H, Roussos,A.I, Kiparissides, C, Part I. Dynamic evolution of the particle size distribution in particulate processes undergoing combined particle growth and aggregation.j.ChemEngSci,vol59, p. 5751-5769.2004.

  Lapidus, L, Pinder, G.F, Numerical solution of partial differential equations in science and engineering, .Wiley, New York. 1999.

  Attarakih, M.M, Bart, H.J,Faqir, N.M, Numerical solution of the spatially distributed population balance equation describing the hydrodynamics of interacting liquid-liquid dispersions,j.ChemEngSci,.vol59, p. 2567-2592.2004.

  Dutkiewiez, E.,Jakubowska, A, Effect of electrolytes on the physiochemical behavior of sodium dodecyl sulphate micelles,Colloid PolymSci,p. 1009, 2002.

  Behara, K.,Pandy, S,Modulating properties of aqueous sodium dodecyl sulfate by adding hydrophobic ionic liquid,Colloid Interf. Sci,.p.803, 2007.

  Fuguet, E., Rafols, C, Roses, M, Bosch, E., Critical micelle concentration of surfactants in aqueous buffered and unbuffered systems,AnalyticaChimicaActa,p. 95, 2005.

  Umlong, I.M., Ismail, K., Micellizationbehaviour of sodium dodecyl sulfate in different electrolyte media,Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, p.8, 2007.

  Umlong, I.M.,Ismail, K., Micellization behavior of Sodium Dodecylsulfate and DioctylSulfosuccinate in the presence of Sodium Salicylate,J. Surface Sci Technol., 22, No. 1-2 pp. 101-107, 2006.

  Bravo, C., Ramon Leis, J., Elena Pena, M.,Effect of Alcohols on Catalysis by Dodecyl Sulfate Micelles,J. Pkys.Chem.,96,( 1992),1957.

  Gharibi, H.,Razavizadeh, B.M., Rafati, A.A, Electrochemical studies associated with the micellization of dodecyltrimethyl ammonium bromide (DOTAB) in aqueous solutions of ethanol and 1-propanol,Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 136 (1998) 123.

  weerts, P.A.,Emulsion Polymerization of Butadiene: A Kinetic study, P.h.D Thesis, Wisconsin, 1990.

  Paul, B.C., Islam, S.S., Ismail, K.,Effect of Acetate and Propionate Co-ions on the Micellization of Sodium Dodecyl Sulfate in Water,J. Phys. Chem. B,pp.7807-7812, 1998.

  Semino D., Ray W. H., Control of Systems Described by Population Balance Equation-II Emulsion Polymerization with Constrained control Action,Chem. Eng. Sci., vol.50, P. 1825-1839, 1995.

  Anderson C.D., Daniels E. S. Emulsion Polymerization and Application of Latex,Rapra Review Reports, P. 1-45, 2003.

  Andrzej, A., Malgorzata, M., Computation of Electrical Conductivity of Multicomponent AqueousSystems in Wide Concentration and Temperature Ranges, Ind. Eng. Chem. Res, vol. 36,pp. 1932-1943, 1997.

  Peiming, W., Andrzej, A., Robert, D.Y , Modeling Electrical Conductivity in Concentrated andMixed-Solvent Electrolyte Solutions, Ind. Eng. Chem. Res, vol. 43, pp. 8083-8092, 2004.

  Abedini, H, Shahrokhi, M., Inferential closed-loop control of particle size distribution for styreneemulsion polymerization,Chemical Engineering Science, vol. 63, pp. 2378 – 2390, 2008.

  Shah, S.S, Jamroz, N.U, Sharif, Q.M., Micellization parameters and electrostatic interactions inmicellar solution of sodium dodecyl sulfate (SDS) atdifferent temperaturesColloids and Surfaces, A: Physicochemical and Engineering Aspects,vol.178, pp.199–206, 2001.

  David, R. L., CRC Handbook of Chemistry and Physics, 82th edition, 2001.

  Snyder, K.A., feng, X. Keen, B.D., Mason, T.O., Estimating the electrical conductivity of cement paste pore solution from oH, K and Na concentration Cement and concrete research, pergamon, vol.33,pp. 793-798, 2003.


تحقیق در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, مقاله در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, پروپوزال در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, تز دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, پروژه درباره پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع پليمر فروردين 1393 چکيده امروزه مبحث انرژي و صرفه‌جويي در مصرف انرژي در تمامي زمينه‌ها حتي در خانه‌ها يکي از مهمتر

براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر ارديبهشت 1393 چکيده  با پيشرفت دانش‌ها و علوم مختلف، مرزهاي دانش به‌هم رسيده و در برخي از زمينه‌ها ما شاهد آمي

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمریزاسیون چکیده با استفاده از روش های طراحی آزمایش دستور خوراک بهینه برای تهیه لاستیک نیتریل تعیین شد. در ابتدا برای تعیین فاکتورهای موثر بر سرعت پلیمریزاسیون، آزمایش های غربال گری مطابق با روش پلاکت-بورمن که تعداد زیادی فاکتور را با تعداد کمی آزمایش بررسی می کند طراحی شد. بر این اساس 9 فاکتور در قالب 12 آزمایش در دو سطح و به منظور تعیین ...

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی تولید کربنات کلسیم از محلول کلرید کلسیم به وسیله­ی جذب دی اکسید کربن گازهای خروجی از صنایع به کوشش امین علمداری اثر غلظت دی­اکسید­کربن بر ترسیب گونه‌های کربنات کلسیم و سینتیک ترسیب کربنات کلسیم در غلظت­های مختلف دی­اکسید­کربن گازهای خروجی از کارخانجات با جریان دورریز کلرید کلسیم واحد صنعتی سودا­­ ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش : شیمی کاربردی خلاصه فارسی مطابق استانداردهای جهانی، گوگرد موجود در سوخت‌های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلایندگی باید حدود ppmw10 کاهش یابد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های دنیا، سوخت‌هایی با میزان گوگرد بیش از ppmw1000 تولید می‌کنند. یکی از روش‌های نوین و مقرون به صرفه کاهش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی چکیده مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون یون کلرید موجود در میعانات گازی می تواند باعث خوردگی شدید تجهیزات و لوله ها شود. بنابراین، حذف آن از جریان میعانات گازی ضروری است. هدف این کار مدل سازی ریاضی فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی یون کلرید از میعانات گازی است. بدین منظور، مدل های بار فضایی، ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی­ حفاظت و اصلاح چکیده در این تحقیق اثر اصلاح ترکیبی نانونقره کلوئیدی-گرمآبی بر انتقال حرارت از صفحات پرس گرم به مغز کیک خرده­چوب گونه­ ی راش (Fagus orientalis)، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­خرده­چوب و تغییرات شیمیایی خرده­چوب­های تیمار شده از طریق طیف­سنجی FTIR بررسی شد. تیمار در 4 گروه شاهد، گرمآبی، نانو و نانو-گرمآبی انجام ...

شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده چسب‌های حساس به فشار با پایه اکریلیکی پر هزینه تر از چسب‌های با پایه لاستیک هستند، اما طول عمر بیشتر و مقاومت در برابر دمای بالا، مواد شیمیایی، امواج فرابنفش، حلال‌ها، نور، نرم کننده‌ها و محیط زیست دارند. اصلاح چسب‌های حساس به فشار اکریلیکی، برای بهبود خواص چسبندگی مفید است. در این پژوهش پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای ...

ثبت سفارش