پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی

word 5 MB 31800 76
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

  چکیده

  در چند دهه اخیر به دلیل رشد جمعیت و همچنین ارتقاء سطح استانداردهای زندگی مصرف الیاف و به دنبال آن تولید مواد پسماند نساجی به شدت افزایش یافته‌است. از عمده‌ترین راهکارهای مدیریت مواد پسماند نساجی دفن و سوزاندن است که این راهکارها اثرات تخریبی زیست محیطی بدنبال دارند. این درحالی است که بخش عمده‌ای از این مواد پسماند قابلیت تبدیل به محصول‌های بیولوژیک از جمله بیوگاز را دارند. بیوگاز از دسته سوخت‌های زیستی است که طی چهار مرحله اصلی در اثر تخمیر زیست توده توسط باکتری های بی‌هوازی تولید می‌شود. در این تحقیق به منظور افزایش بازده تولید بیوگاز،کاهش بلورینگی جزء پنبه‌ای و جداسازی الیاف پنبه از پلی‌استر، از پیش‌فرآوری با محلول کربنات سدیم برای پارچه پنبه-پلی‌استر و پنبه خالص استفاده شد و همچنین برخی ویژگی‌های پلی‌استر باقیمانده تعیین شد. نمونه‌های خام پنبه و پارچه جهت مقایسه، تحت پیش‌فرآوری با دماهای گوناگون (50، 100 و 150 درجه سانتی‌گراد)، در غلظت‌ها‌ی مختلف کربنات سدیم(0، 5/0 و 1 مولار) به مدت 120 دقیقه قرارگرفت. عملیات تهیه بیوگاز روی نمونه‌های خام و پیش‌فرآوری شده پارچه و پنبه و همچنین یک نمونه پارچه تهیه شده از پنبه بازیابی‌شده از نوع ویسکوز انجام گرفت. بیشترین مقدار متان تولید‌شده از پارچه و پنبه به‌ترتیب، 9/328 و 1/361 میلی‌لیتر به‌ازای هر گرم جامد فرار برای نمونه‌های پیش‌فرآوری شده در دمای 150 درجه سانتی‌گراد با غلظت 5/0 مولار کربنات سدیم به مدت زمان 120 دقیقه در طی 40 روز به‌دست آمد. همچنین تحت این شرایط دمایی و غلظت کربنات سدیم، الیاف پلی‌استر به میزان قابل توجهی هیدرولیز و از ساختار پارچه جدا شدند به‌طوری که درصد سلولز موجود در جامد باقیمانده پس از پیش‌فرآوری در حدود 91 درصد بدست آمد. متان تولیدی از ویسکوز طی مدت 40 روز، 7/381 میلی‌لیتر به‌ازای هر گرم جامد فرار بود.گرچه تصاویر تهیه شده به روش میکروسکوپ الکترونی روبشی از بهترین نمونه‌های پیش‌فرآوری شده و نمونه خام پنبه و پارچه، تغییر محسوسی جز اندکی تورم در ساختار میکروفیبریلی پنبه نشان نمی‌دهد اما نتایج حاصل از آنالیز FTIR نشان دهنده کاهش کریستالینیتی جزء پنبه‌ای و همچنین تبدیل سلولز نوع اول به نوع دوم است.بنابراین افزایش قدرت جذب، ازبین‌رفتن ناخالصی‌ها، کاهش بلورینگی بخش سلولزی و هیدرولیز بخش پلی‌استری در اثر پیش‌فرآوری قلیایی را می‌توان از عوامل افزایش بازده تولید بیوگاز و اتانول در این تحقیق دانست. همچنین نمونه‌های پیش‌فرآوری شده پنبه وپارچه خام جهت تعیین میزان گلوکز تولیدی به مدت 72 ساعت توسط آنزیم‌های سلولاز و بتا گلوکسیداز هیدرولیز شدند. بهترین نمونه‌های هیدرولیز آنزیمی و همچنین نمونه‌های خام تحت شرایط تخمیر جداگانه توسط مخمر ساکارومایسیس سرویسیه به‌منظور تهیه اتانول قرارگرفتند. بیشترین بازده هیدرولیز آنزیمی در نمونه پنبه‌ای به ترتیب به میزان 9/87 و 9/88 درصد و در نمونه پارچه به‌ترتیب به میزان 5/79 و 7/81 درصد مشاهده شد. این درحالی است که بازده هیدرولیز آنزیمی نمونه پنبه خام 9/36 درصد و پارچه پیش‌فرآوری نشده 0/28 درصد بود. بیشترین بازده تولید اتانول از پنبه و پارچه به ترتیب 4/69 و 5/59 درصد بدست آمد.

   

  کلمه‌‌های کلیدی: بیوگاز، پارچه، پنبه، هیدرولیز آنزیمی، کربنات سدیم

  فصل اول: مقدمه

  1-1              اهمیت پروژه

  بشر از هزاران سال پیش از میلاد مسیح با اهداف گوناگونی از الیاف نساجی استفاده می‌کند. گرچه تاریخچه مستندی از تکامل صنعت نساجی در دست نیست اما در ابتدا الیاف نساجی برای حمل مواد غذایی و در تهیه حصیر به عنوان سرپناه به‌کار می رفتند. در مراحل بعدی تکامل، الیاف نساجی به عنوان البسه مورد استفاده قرار‌گرفتند و امروزه در زمینه‌های گوناگونی چون پوشاک، وسایل خانه و صنایع کاربرد دارند[1].

  به دلیل افزایش جمعیت و ارتقاء سطح استانداردهای زندگی مصرف الیاف[1] در چند دهه اخیر به شدت افزایش یافته است. به طوری که در سال 2012 حجم تولیدات نساجی با 9/1 % افزایش به 5/88 میلیون تن رسید.گرچه ممکن است این الیاف پس از پایان طول عمر به نحوی دوباره در غالب محصولی دیگر مورد استفاده قرار گیرند، اما در نهایت دیر یا زود به عنوان زباله دور ریخته می‌شوند و الیاف جدید جایگزین الیاف فرسوده و کهنه می شوند]2و3[.

  تولید بیشتر به معنی مواد پسماند بیشتر، و همچنین اثرات زیست‌محیطی مخرب‌تر است. امروزه مواد پسماند نساجی[2] عمدتا توسط: استفاده مجدد(کالاهای نساجی دست دوم)[3]، استفاده مجدد در تولیدات(به عنوان ماده پرکنندهو استفاده در سایر بخش‌های صنعت نساجی)[4]، بازیافت[5](پلی استر)، تهیه کود کمپوست، دفن و یا سوزاندن [6]مدیریت می‌شوند. برخی از کارشناسان روش سوزاندن را برای تبدیل مواد پسماند به انرژی پیشنهاد می کنند، اما این روش با آزادسازی مواد سمی چون دیوکسین‌ها[7]، فلزات سنگین، اسید، گاز و ذرات گرد و غبار همراه است که همگی برای سلامت انسان و محیط زیست مضر هستند. همچنین سوزاندن مواد پسماند نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد و حذف کامل مواد خطرناک نیز غیر ممکن است. دفن مواد پسماند به سبب ایجاد گازهای سمی آلوده کننده محیط زیست و هزینه بالایی که دربر دارد، آخرین و ناکارآمدترین راهکار جهت دفع مواد پسماند نساجی است[2]. بیش از 90%  الیاف نساجی قابل بازیافت اند که یکی از راهکارهای دوستدار محیط زیست جهت دفع مواد پسماند نساجی است. اما فقدان روش مقرون به صرفه بازیافت در مقیاس وسیع و همچنین تنوع زیاد الیاف و رنگ های به کار رفته در پارچه از جمله محدودیت های این روش محسوب می شوند[3].

  به دلیل نگرانی های اقتصادی و زیست محیطی در چند دهه اخیر تحقیقات بسیاری جهت یافتن منابع انرژی تجدید پذیر قابل جایگزینی با سوخت های فسیلی صورت گرفته است. بیوگاز یکی از سوخت های زیستی است که از طریق هضم بی‌هوازی[8] بسترهای آلی بدست می‌آید و می‌تواند در تولید حرارت و نیرو جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد یا حتی به عنوان سوخت وسایط نقلیه گازسوز مورد استفاده قرار گیرد. این سوخت بیولوژیک مزایای فراوانی از جمله قابلیت تجدیدپذیری، کاهش آزادسازی گازهای گلخانه‌ای[9] و تخفیف گرم شدن زمین در اثراین گازها، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، انعطاف‌پذیری در مصرف نهایی و استفاده از مواد پسماند به عنوان ماده اولیه به‌همراه دارد[4].

  حدود 6/31 % از الیاف تولیدی نساجی را الیاف پنبه ای[10] تشکیل می دهند. الیاف جامد های غنی از سلولز هستند که می توانند به عنوان خوراک در فرآیند هضم بی‌هوازی مورد استفاده قرار گیرند. با این وجود، تولید مناسب بیوگاز از مواد پسماند نساجی نیازمند توسعه فرآیند مناسب می‌باشد[5].

  اگر مواد پسماند پنبه‌ای به طور مستقیم در فرآیند بیوگاز به عنوان خوراک استفاده شود به بازده تولید متان مطلوبی بدست نمی‌آید. بنابراین جهت افزایش بازده لازم است که فرآیند‌های مقدماتی پیش‌فرآوری[11] روی مواد پسماند صورت گیرد[6].

  به کمک انجام عملیات پیش‌فرآوری مناسب بر روی مواد پسماند نساجی می‌توان به اهدافی چون تشکیل ساختاری سلولزی با بلورینگی کمتر، کاهش ناخالصی‌های موجود در کالا و همچنین افزایش سطح در دسترس سوبسترا دست یافت[7].

  1-2               هدف 

  در این تحقیق پیش‌فرآوری کربنات سدیم جهت بهبود تولید بیوگاز از پارچه پنبه-پلی‌استر به عنوان هدف اصلی مورد نظر قرارگرفت و شرایط بهینه تولید بیوگاز حاصل گردید. نمونه پنبه‌ای جهت مقایسه تحت شرایط دمایی و غلظتی مشابه پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فراوری شد. بررسی میزان بهبود تولید اتانول و افزایش سطح در دسترس آنزیمی نمونه‌های پنبه و پارچه در اثر اعمال پیش‌فرآوری از اهداف فرعی پروژه بود.

  Abstract

  Due to population growth and improving living standards in the past few decades, fiber consumption and consequently waste textile production was greatly increased. Main strategies for waste textile management are landfill and incineration that caused many environmental problems while main part of these wastes can be turned into biological products such as biogas. Biogas is one of the leading biofuels that is produced by fermentation using anaerobic bacteria. In the present study, pretreatment of jean (as a waste textile) with sodium carbonate solution was performed to increase the efficiency of biogas production, reduce the crystallinity of cellulosic part, and separate cotton fibers from the synthetic part of textile, i.e., polyester. This alkaline pretreatment was performed on natural cotton and waste textile samples using various concentration of sodium carbonate (0, 0.5, and 1 M) at different temperatures (50, 100 and 150 ° C) for 120 min. Then the treated and untreated materials were anaerobically digested to biogas. The best improvement in the yield of methane production was achieved by pretreatment using 0.5 M sodium carbonate at 150 ° C for 120 min, giving a methane yield of 328.9 and 361.1 ml/g.VS after 40 days digestion. Under these conditions, polyester fibers were hydrolyzed and separated from the fabric structure so that the percentage of cellulose in the solid remained after the pretreatment was about 91%. The analysis showed that the alkali treatment can significantly increase water absorption ability, remove impurities of cellulosic part, reduce cellulose crystallinity, and hydrolyses polyester fiber, resulting in enhancement of biogas production. The pretreated samples were also subjected to enzymatic hydrolysis using cellulase and Β-glucosidase. The best glucose yield by enzymatic hydrolysis was obtained as 88.0% for cotton and 79.6 and 81.7 for textile, whereas the best results for untreated cotton and textile samples were 36.9% and 28.0%, respectively. Then the best results of enzymatic hydrolysis were fermented by Saccharomyces cerevisiae. The highest ethanol yield was 69.4% and 59.5% for cotton and textile, respectively.

   

  Keywords:

  Biogas, cotton, enzymatic hydrolysis

 • فهرست:

  فهرست مطالب............................................................................................................................................................... هشت

  فهرست شکل‌ها............................................................................................................................................................ یازده

  فهرست جدول‌ها.......................................................................................................................................................... دوازده

   

  فصل اول                                                                                                                                    2

  1-1 اهمیت پروژه............................................................................................................................................................. 2

  1-2 هدف......                                                                                                                                                                    3

  1-3 کارهای مرتبط انجام‌گرفته....................................................................................................................................... 4

   

  1-4 ساختار کلی پایان‌نامه............................................................................................................................................ 6

  فصل دوم                                                                                                                                    7

  2-1 اهمیت سوخت‌های زیستی..................................................................................................................................... 7

  2-2 بیوگاز....................................................................................................................................................................... 8

  2-2-1 فرآیند تولید بیوگاز....................................................................................................................................... 8

  2-3 اتانول و اهمیت تولید آن........................................................................................................................................ 10

  2-4 سوبسترا و خوراک................................................................................................................................................ 10

  2-5 اطلاعات آماری از تولید جهانی الیاف.................................................................................................................... 11

  2-6 اثرات زیست محیطی الیاف نساجی پسماند...................................................................................................... 11

  2-7 راهکارهای مدیریت الیاف نساجی زائد................................................................................................................. 12

  2-7-1 استفاده مجدد.................................................................................................................................................... 12

  2-7-2 بازیافت.......................................................................................................................................................... 12

  2-8 طبقه‌بندی الیاف................................................................................................................................................... 15

  2-9 الیاف پلی‌استر....................................................................................................................................................... 15

  2-10 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات........................................................................................... 16

  2-10-1 هیدرولیز قلیایی پلی‌استر.......................................................................................................................... 17

  2-11 پنبه...................................................................................................................................................................... 18

  2-11-1 ساختار الیاف پنبه.......................................................................................................................................... 18

  2-11-2 ساختار سلولز.................................................................................................................................................. 21

  2-11-3 حلال‌های سلولز.............................................................................................................................................. 23

  2-12 پیش‌فرآوری............................................................................................................................................................ 24

  2-12-1پیش‌فرآوری با کربنات سدیم...................................................................................................................... 24

  2-13 هیدرولیز.............................................................................................................................................................. 25

  2-13-1 هیدرولیز اسیدی....................................................................................................................................... 25

  2-13-2 هیدرولیز آنزیمی...................................................................................................................................... 26

  2-14 تخمیر.................................................................................................................................................................. 26

   

   

   

  فصل سوم: مواد و روش انجام آزمایش‌ها                                                                                              28

  3-1 مواد مورد استفاده................................................................................................................................................. 28

  3-1-1 پارچه پنبه-پلی‌استر و پنبه خالص........................................................................................................................ 28

  3-1-2 کربنات سدیم................................................................................................................................................. 29

  3-1-3 آنزیمهای مورد استفاده در هیدرولیز آنزیمی...................................................................................................... 29

  3-1-4 مخمر استفاده شده  در تخمیر....................................................................................................................... 29

  3-1-5 کیت گلوکز..................................................................................................................................................... 29

  3-1-6 سایر مواد مورد نیاز.......................................................................................................................................... 29

  3-2 مخلوط میکروبی.................................................................................................................................................. 29

  3-3 تجهیزات به کار رفته.............................................................................................................................................. 30

  3-3-1 حمام روغن....................................................................................................................................................... 30

  3-3-2 حمام آب........................................................................................................................................................... 30

  3-3-3 اتوکلاو............................................................................................................................................................. 30

  3-3-4 کوره................................................................................................................................................................. 30

  3-3-5 آون................ 30

  3-3-6 راکتور.............................................................................................................................................................. 30

  3-3-7 شیکر انکوباتور............................................................................................................................................... 30

  3-3-8 سانتریفوژ........................................................................................................................................................ 31

  3-3-9 اسپکتروفوتومتر............................................................................................................................................. 31

  3-3-10 دستگاه کروماتوگرافی گازی......................................................................................................................... 31

  3-3-11 دستگاه کروماتوگرافی مایع با بازده بالا........................................................................................................... 31

  3-3-12 سایر تجهیزات مورد نیاز............................................................................................................................ 32

  3-4 روش انجام آزمایش‌ها.............................................................................................................................................. 32

  3-4-1 تعیین مقدار جامدات کل و جامدات فرار...................................................................................................... 32

  3-4-2 آنالیز ترکیب‌ها............................................................................................................................................. 33

  3-4-3 عملیات پیش‌فرآوری.................................................................................................................................... 33

  3-4-4 آزمایش تولید بیوگاز در سیستم ناپیوسته................................................................................................... 34

  3-4-5 اندازه‌گیری و آنالیز بیوگاز تولید شده........................................................................................................ 35

  3-4-6 هیدرولیز آنزیمی........................................................................................................................................ 36

  3-4-7 تعیین میزان قند آزاد شده از هیدرولیز آنزیمی....................................................................................... 36

  3-4-8 تخمیر.............................................................................................................................................................. 37

  3-4-9 ظرفیت جذب آب............................................................................................................................................... 37

  3-4-10 بررسی ساختار ترکیب‌ها............................................................................................................................... 37

   

  فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج                                                       Error! Bookmark not defined.

  4-1 مشخصات مخلوط میکروبی................................................................................................................................ 38

  4-2 پیش‌فرآوری.............................................................................................................................................................. 39

  4-2-1 مقدار جامدات کل و جامدات فرار پنبه و پارچه................................................................................................. 39

  4-2-2 بررسی تغییرات سطح پنبه در اثر پیش‌فرآوری با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی           40

  4-2-3 نتایج حاصل از FTIR و بررسی بلورینگی و ساختار سلولز............................................................................. 42

  نه

  4-2-4 نتایج میزان جذب آب نمونه ها...................................................................................................................... 44

  4-3 ترکیب درصد فاز جامد و مایع بدست‌آمده‌از پیش‌فرآوری...................................................................................... 46

  4-3-1 موازنه جرم کلی فرآیند.................................................................................................................................... 46

  4-3-2 ترکیبات محلول حاصل از پیش‌فرآوری......................................................................................................... 46

  4-3-3 ترکیبات جامد باقی‌مانده از پیش‌فرآوری........................................................................................................ 46

  4-3-4 بررسی ساختار پلی‌استر...................................................................................................................................... 47

  4-4 تولید بیوگاز........................................................................................................................................................... 48

  4-4-1 مقادیر متان حاصل از هضم بی‌هوازی.............................................................................................................. 48

  4-4-2 کیفیت بیوگاز تولیدی............................................................................................................................... 52

  4-5 نتایج تولید اتانول.................................................................................................................................................. 53

  4-5-1 نتایج حاصل از هیدرولیز آنزیمی............................................................................................................... 53

  4-5-2 نتایج حاصل از تخمیر................................................................................................................................... 55

   

  فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  5-1 مقدمه................................................................................................................................................................... 57

  5-2 نتایج کلی حاصل از تحقیق................................................................................................................................... 57

  5-3 پیشنهاد ها........................................................................................................................................................... 59

   مراجع

  منبع:

   

  [1] Ibrahim, MD., Textile history, properties and performance and applications. New York: Nova Science Publishers, 2014.

  [2] Altun, S., "Prediction of textile waste profile and recycling opportunities in turkey" Fibres&Textiles in Eastern Europe, vol. 20, no. 5, pp. 16–20, 2012.

  [3] Shenxun, Y, “Prevention of waste from textile in Sweden” , 2012.

  [4] Al Seadi, T., Biogas handbook. Syddansk Universitet, 2008.

  [5] Engelhardt , A. W., “The Fiber Year 2013 World Survey on Textiles & Nonwovens”, no. 13, 2013.

  [6] Jeihanipour, A., “Waste textiles bioprocessing to ethanol and biogas” Chalmers Uni-versity of Technology, 2011.

  [7] Kumar, P., et al., "Methods for pretreatment of lignocellulosic biomass for efficient hydrolysis and biofuel production", Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 48, no. 8, pp. 3713–3729, 2009.

  [8] Jeihanipour, A., et al., "High-rate biogas production from waste textiles using a two-stage process", Renewable Energy, vol. 52, pp. 128–135, 2013.

  [9] Jeihanipour, A., and Taherzadeh, M. J., "Ethanol production from cotton-based waste textiles", Bioresource technology, vol. 100, no. 2, pp. 1007–1010, 2009.

  [10] غلامزاد، ا.،“بررسی خواص پلی استر جدا شده از پارچه و تولید گلوکز و اتانول از پنبه آن”، دانشگاه صنعتی

  اصفهان،1391.

  [11] Shen, F., et al., "Enzymatic saccharification coupling with polyester recovery from cotton-based waste textiles by phosphoric acid pretreatment", Bioresource technol-ogy, vol. 130, pp. 248–255, 2013.

  [12] Taherzadeh, M. J., and Karimi., K., "Pretreatment of lignocellulosic wastes to im-prove ethanol and biogas production: a review", International journal of molecular sciences, vol. 9, no. 9, pp. 1621–1651, Sep. 2008.

  [13] Yang, L., et al., "Sodium carbonate–sodium sulfite pretreatment for improving the enzymatic hydrolysis of rice straw", Industrial Crops and Products, vol. 43, no. 1, pp. 711–717, 2013.

  [14] Salehi, SM. A., et al., "Efficient conversion of rice straw to bioethanol using sodium carbonate pretreatment", Energy & Fuels, vol. 26, no. 12, pp. 7354–7361, 2012.

  [15] خالقیان ، ح.،"بررسی تاثیر پیشفراوری قلیایی بر تولید قند از کاه برنج"، سومین همایش بیوانرژی ایران )بیوماس و بیوگاز(، ص ص 3-8، .1391

  [16] Petroleum, B., "BP statistical review of world energy", 2014.

  [17] World Energy Council, “World Energy Resources”, 2013.

  [18] Banerjee, S., et al., "Commercializing lignocellulosic bioethanol: technology bottle-necks and possible remedies", Biofuels, bioproducts & biorefining, vol. 4, no. 1, pp. 77–93, 2010.

   [19] Khanal, S. K., "Anaerobic biotechnology for bioenergy production", Iowa: Wiley-Blackwell, USA, pp. 1–27, 2009.

  [20] “Biogas | CHP | Cogeneration | Combined heat and power.” [Online]. Available: http://www.clarke-energy.com/biogas/#. [Accessed: 05-Apr-2015].

  [21] Andersons Centre, “NNFCC Renewable Fuels and Energy Factsheet”, 2011.

  [22] Weiland, P., "Biogas production: current state and perspectives", Applied microbiol-ogy and biotechnology, vol. 85, no. 4, pp. 849–860, 2010.

  [23] Tsavkelova, E. A., & Netrusov, A. I., “Biogas production from cellulose-containing substrates: A review”, Applied biochemistry and microbiology, vol. 48, no. 5. pp. 421–433, 2012.

  [24] Deublein, D., & Steinhauser, A., Biogas from waste and renewable resources: an in-troduction, John Wiley & Sons, 2011.

  [25] Pipatti, R., et al., "Waste generation, composition and management data", Eggleston, S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K. (Eds.), vol. 5, no. 2, p. 23, 2006.

  [26] Tsiliyannis, C. a., “Report: comparison of environmental impacts from solid waste treatment and disposal facilities”, Waste Management & Research, vol. 17, no. 3. pp. 231–241, 1999.

  [27] Agrawal, R. and Sharan, M., “Municipal Textile Waste and Its Management”, vol. 3, no. 1, pp. 4–9, 2015.

  [28] Woolridge, Anne C., et al. "Life cycle assessment for reuse/recycling of donated waste textiles compared to use of virgin material: An UK energy saving perspective." Resources, conservation and recycling, vol. 46, no. 1, pp. 94–103, 2006.

  [29] Hawley, J. M., "Textile recycling: A systems perspective", Recycling in textiles, pp. 7–24, 2006.

  [30] Wang, Y., et al., "Recycling of carpet and textile fibers", Plastics and the Environ-ment, pp. 697–725, 2003.

  [31] Cheng, K. P. S., and Wong, K. F.,"Processing and Properties of Yarns and Fabrics from Textile Production Waste", Georgia Institute of Technology, 1997.

  [32] Wang, Y., ed., Recycling in textiles, Woodhead publishing, 2006.

  [33] Zhu, S.,"Use of ionic liquids for the efficient utilization of lignocellulosic materials", Journal of chemical technology and biotechnology, vol. 83, no. 6, pp. 777–779, 2008.

  [34] Mather, R. R., & Wardman, R. H., Chemistry of Textile Fibres, Royal Society of Chemistry, 2011.

  [35] McIntyre, J. E., Synthetic fibres: nylon, polyester, acrylic, polyolefin. Elsevier, 2004.

  [36] Chawla, K. K., Fibrous Materials (Cambridge Solid State Science Series), First Edi-tion, 1998.

  [37] Jung, B., & Theato, P. “Chemical Strategies for the Synthesis of Protein – Polymer Conjugates”,Bio-synthetic polymer conjugates, Springer Berlin Heidelberg, 2013.

  [38] Kotz, J., et al., Chemistry and chemical reactivity, Chemistry and chemical reactivity. Cengage Learning, 2011.

  [39] Deopura, B. L., et al., Polyesters and polyamides, Elsevier, 2008.

  [40] Lewin, M., Handbook of fiber chemistry. CRC Press, 2006.

  [41] Gordon, S., and You-lo Hsieh, Cotton: science and technology. Woodhead Publishing, 2006.

  [42] Smole, M. S., et al., "Plant fibres for textile and technical applications", Advances in Agrophysical Research, vol. 10, p. 52372, 2013.

  [43] Wakelyn, P. J., et al., Cotton fiber chemistry and technology, CRC Press, 2006.

  [44] Eichhorn, S., et al., Handbook of Textile Fibre Structure: Natural, regenerated, inor-ganic and specialist fibres, vol. 2, Elsevier, 2009.

  [45] Rollins, M. L. and Tripp, V. W., “Optical and electron microscopic studies of cotton fiber structure”, Textile Research Journal, vol. 24, no. 4, pp. 345–357, 1954.

  [46] Poletto, M., et al., “Structural Characteristics and Thermal Properties of Native Cel-lulose”, Cellulose – Fundamental Aspects, pp. 45–68, 2013.

  [47] Dumitriu, Severian, Polysaccharides: structural diversity and functional versatility, CRC press, 2004.

  [48] Turbak, A. F., Cellulose technology research, American Chemical Society, 1975.

  [49] Haji, A., “The role of quaternary ammonium compound and reducing agent in envi-ronmentally friendly alkali treatment of PET ( cotton fabric )”, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, vol. 5, no. 1, pp. 417–422, 2014.

  [50] Liebert, T., et al., Cellulose solvents: for analysis, shaping, and chemical modifica-tion, American Chemical Society, 2009.

  [51] Perepelkin, K. E., "Lyocell fibres based on direct dissolution of cellulose in N-methyl-morpholine N-oxide: development and prospects", Fibre Chemistry, vol. 39, no. 2, pp. 163–172, 2007.

  [52] حقیقت کیش ، م.، "مروری بر حلال های سلولز برای تولید الیاف بشر ساخت"، علوم و تکنولوژی پلیمر، شماره4، ص ص 268-281، 1373.

  [53] Harmsen, P. F. H., et al., "Literature review of physical and chemical pretreatment processes for lignocellulosic biomass", 2010.

  [54] Mosier, N., et al., "Features of promising technologies for pretreatment of lignocellu-losic biomass", Bioresource technology, vol. 96, no. 6, pp. 673–686, 2005.

  [55] Czilik, M., et al. "Effects of reactive dyes on the enzymatic depolymerization of cel-lulose." Dyes and pigments, vol. 54, no. 2, pp. 95–106, 2002.

  [56] Hawley's condensed chemical dictionary, Van Nostrand Reinhold, 1997.

  [57] Vaccarino, C., et al., "Effect of SO2, NaOH and Na2CO3 pretreatments on the de-gradability and cellulase digestibility of grape marc", Biological Wastes, vol. 20, no. 2, pp. 79–88, 1987.

  [58] Schmidt, A. S. and Thomsen, A. B., “Optimization of wet oxidation pretreatment of wheat straw”, Bioresource Technology, vol. 64, no. 2, pp. 139–151, 1998.

  [59] Sivakumar, G., et al. "Bioethanol and biodiesel: Alternative liquid fuels for future generations", Engineering in Life Sciences, vol. 10, no. 1, pp. 8–18, 2010.

  [60] Zhang, Y. H. P. and Lee R. L., "Toward an aggregated understanding of enzymatic hydrolysis of cellulose: noncomplexed cellulase systems", Biotechnology and bioen-gineering, vol. 88, no. 7, pp. 797–824, 2004.

  63

  [61] Lynd, et al., “Microbial cellulose utilization: fundamentals and biotechnology”, Mi-crobiol. Microbiology and molecular biology reviews, vol. 66, no. 3, pp. 506–577, 2002.

  [62] Lin, Y. and Tanaka, S., “Ethanol fermentation from biomass resources: Current state and prospects”, Applied microbiology and biotechnology, vol. 69, no. 6, pp. 627–642, 2006.

  [63] Schirmer-Michel, Â. C., et al., "Production of ethanol from soybean hull hydrolysate by osmotolerant Candida guilliermondii NRRL Y-2075", Bioresource technology, vol. 99, no. 8, pp. 2898–2904, 2008.

  [64] Adney, J. and Baker, B., “Measurement of Cellulase Activities Laboratory Analytical Procedure (LAP) Issue Date : 08 / 12 / 1996 Measurement of Cellulase Activities Laboratory Analytical Procedure (LAP)”, Laboratory Analytical Procedure, vol. 6, 2008.

  [65] Sluiter, A., et al., “Determination of structural carbohydrates and lignin in biomass. National Renewable Energy Laboratory (NREL) Laboratory Analytical Procedures (LAP) for standard biomass analysis”, Biomass Analysis Technology Team Labora-tory Analytical Procedure, vol. 2011, no. July, pp. 1–14, 2007.

  [66] Hansen, T. L., et al., "Method for determination of methane potentials of solid organic waste", Waste Management, vol. 24, no. 4, pp. 393–400, 2004.

  [67] Mirahmadi, K., et al., "Alkaline pretreatment of spruce and birch to improve bioetha-nol and biogas production", BioResources, vol. 5, no. 2, pp. 928–938, 2010.

  [68] Jeihanipour, A., et al.,“Enhancement of ethanol and biogas production from high-crystalline cellulose by different modes of NMO pretreatment”, Biotechnology and bioengineering, vol. 105, no. 3, pp. 469–476, 2010.

  [69] Zhao, H., et al., “Studying cellulose fiber structure by SEM, XRD, NMR and acid hydrolysis,” Carbohydrate polymers, vol. 68, no. 2, pp. 235–241, 2007.

  [70] Takács, E., et al., “Effect of combined gamma-irradiation and alkali treatment on cot-ton-cellulose” Radiation Physics and Chemistry, 2000, vol. 57, no. 3–6, pp. 399–403.

  [71] Nieves, D. C., et al., “Improvement of biogas production from oil palm empty fruit bunches (OPEFB)”, Industrial Crops and Products, vol. 34, no. 1, pp. 1097–1101, 2011.

  [72] O'Connor, R. T., et al., “Application of infrared absorption spectroscopy to investiga-tions of cotton and modified cottons. Part I: physical and crystalline modifications and oxidation”, Textile Research Journal, vol. 28, pp. 382–392, 1958.

  [73] Philippidis, G. P., Spindler, D. D., & Wyman, C. E., “Mathematical modeling of cel-lulose conversion to ethanol by the simultaneous saccharification and fermentation process”, Applied biochemistry and biotechnology, vol. 34, no. 1, pp. 543–556, 1992.

  [74] Gholamzad, E., et al., “Effective conversion of waste polyester-cotton textile to eth-anol and recovery of polyester by alkaline pretreatment”, Chemical Engineering Jour-nal, vol. 253, pp. 40–45, 2014.

  [75] Moglia, E. S., “Enzymatic pre-treatment of cellulose rich biomasses for use in the biogas process Enzymatisk förbehandling av cellulosarika substrat för användning i biogasprocessen”, 2008.

  [76] “Cotton: The cool, soft, comfortable, principal clothing fiber of the world. Fab-rics.net.” [Online]. Available: http://info.fabrics.net/fabric-facts/cotton/. [Accessed: 06-May-2015].

  [77] “BIL 226 - Lecture Two.” [Online]. Available: http://www.bio.mami.edu/dana/226/226F09_2.html. [Accessed: 06-May-2015].


موضوع پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, نمونه پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, جستجوی پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, فایل Word پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, دانلود پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, فایل PDF پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, تحقیق در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, مقاله در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, پروژه در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, پروپوزال در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, تز دکترا در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, پروژه درباره پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تهیه بیو گاز از پارچه های مواد پسماندی

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي نساجي -1) مقدمه همگام با رشد فزاينده استفاده از فرآيندهاي بيوتکنولوژي در صنعت، استفاده از آنزيم‌ها در صنايع نساجي نيز گسترش چشمگيري داشته است. به عن

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی (M.Sc.) چکیده پژمردگی در اثر گونه­های مختلف Verticilium ایجاد شده و از مهم­ترین بیماری­ های پنبه در اغلب مناطق جهان می باشد. در بین گونه­های عامل بیماری، V. dahliae گونه غالب در اغلب نقاط جهان است. قارچ عامل بیماری خاکزی بوده و موجب خسارت کمی و کیفی محصول می­گردد. از این­رو کنترل بیماری اهمیت زیادی دارد. در ارتباط ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي نساجي سال 1387 مقدمه انسان از ابتداي خلقت تا کنون، تنوع پوشش خود را از برگ درخت تا منسوجات هوشمند امروزي، اختيار نموده است. در گذر زمان با فهم و

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ‹‹ M.S.c ›› گرایش : شیمی نساجی و علوم الیاف چکیده : یکی از فرآیندهای مهم در تکمیل کالای نساجی بهبود زیر دست در منسوجات است . تکمیل نرم کننده لطافت مطلوبی را برای پارچه فراهم کرده و خواص آن را بهبود می بخشد و اهداف اصلی نرم کننده ایجاد کاهش الکتریسیته ساکن ، نرمی بیشتر ، مقاومت در برابر سایش و همواری می باشد . نوع طبقه بندی نرم کننده ها ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه فرش( مواد اوليه و رنگرزي ) مهر 1393 چکيده:   فرش دستباف در طول مدت زمان استفاده از آن ممکن است تحت تأثير عوامل و شرايط مح

پايان نامه مقطه کارشناسي رشته نساجي چکيده : به منظور توليد الياف نانو دو روش کلي وجود دارد، روش اول، توليد الياف با استفاده از کاتاليزور مي باشد که در اين روش الياف در بستر مخصوص يا محلول اخ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. «گرایش بیوتکنولوژی» چکیده امروزه به دلیل کاهش منابع سوخت های فسیلی و اثرات مخرب این نوع سوخت ها بر محیط زیست، محققان به فکر جایگزین کردن آن می باشند. در سالهای اخیر، سوخت بیودیزل به علت تجدید پذیری و خاصیت آلایندگی کمتر، مناسب ترین جایگزین سوخت دیزل محسوب می گردد. منابع اولیه تولید بیودیزل شامل ضایعات چوبی، تفاله های محصولات ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد شبیه‌سازی و طراحی فرآیند چکیده تاکنون روش های زیادی برای حذف فنل از پساب ارائه شده که از بین آنها، فرآیند بیوراکتور غشایی در یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از تماس دهنده غشاء الیاف توخالی در این فرآیند، برای جلوگیری از تماس مستقیم دو فاز و افزایش نسبت سطح به حجم است. در پروژه حاضر به مدل سازی و شبیه سازی حذف فنل از پساب با بکارگیری این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی چکیده شبیه‌سازی و بهینه‌سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول تخمیر نیمه پیوسته، روشی کارا و سودمند جهت تولید محصولات متابولیکی ارزشمند مانند سوخت های زیستی می باشد. مدلسازی ریاضی بیوراکتورهای نیمه پیوسته با توجه به طبیعت گذرا و ناپایای تخمیر و همچنین پیچیدگی متابولیسم سلولی، مسأله ای بسیار دشوار و پیچیده است. در این زمینه برخی از ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه : فرش آبان 1393 چکيده : برخي از قالي هاي معاصر (اغلب تجاري) عيوبي در رنگ دارند که بنابر درخواست مشتري، توسط مرمت­گر مورد بررس

ثبت سفارش