پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی)

word 8 MB 31806 132
1391 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت: ۱۷,۱۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی نانومهندسی شیمی

   

  چکیده

   

   

  ساخت غشای نانوفیلتراسیون سرامیکی به منظور جداسازی یون کلرید (مطالعه موردی: میعانات گازی)

  در این تحقیق، جداسازی یون کلرید با استفاده از غشاء نانوفیلتراسیون دولایه آلومینا-تیتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار ابتدا غشاء دولایه آلومینا-تیتانیا بر پایه نگهدارنده غشایی آلفا آلومینا ساخته شده است. برای ساخت نگهدارنده از روش پرس و به منظور لایه­نشانی بر روی نگهدارنده از روش­های سل-ژل و غوطه­وری استفاده شده است. سپس کارآیی غشاء برای دفع کلر توسط دستگاه­های فیلتراسیون غشایی جریان عمودی و جریان متقاطع در دمای آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش­های فیلتراسیون به ازای مقادیر مختلف فشار، pH و غلظت محلول نمک انجام، نتایج مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. دستگاه­های فیلتراسیون غشایی جریان عمودی و جریان متقاطع به ترتیب با استفاده از گاز نیتروژن و پمپ پیستونی فشارهای مختلف را به منظور بررسی نفوذ و جابه­جایی محلول­ها درون غشاء استفاده شده است. برای مشخصه­یابی غشاهای کلسینه شده در دمای 600 درجه سانتی­گراد از میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و جذب/دفع نیتروژن استفاده شده است. ساختارهای کریستالی بدست آمده از مشخصه یابی شامل فاز بروکیت اکسید تیتانیوم، فازگامای اکسید آلومینیوم و فاز ترکیبی اکسید آلومینیوم-تیتانیوم می باشد. همچنین میانگین اندازه حفره غشاء 6/1 نانومتر حاصل شده است. نتایج آزمایش­های فیلتراسیون نشان می دهد که غشاء ساخته شده به دلیل دارا بودن دو لایه با نقطه ایزوالکتریک متفاوت، در کل محدوده pH مورد بررسی، عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می­دهد. میزان دفع کلر به pH وابسته بوده، به طوری که میزان دفع در pH منطقه اسیدی بیشتر از منطقه بازی به دست آمده است. با افزایش غلظت محلول کلرید سدیم میزان دفع کلر به دلیل افزایش ضخامت دو لایه الکتریکی کاهش یافته و همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش فشار، میزان دفع کلر افزایش می­یابد.

  مقدمه

  میعانات گازی[1] مایع­های هیدروکربنی از ترکیبات نفت خام خیلی سبک هستند که در پی تغییرات فشار و دما در گاز تولیدی از میدان­های گازی، پس از انتقال به جداکننده­های سطحی حاصل می­شوند. میعانات گازی به طور معمول از مایعات بی­رنگ تا مایعات با رنگ روشن با ته­رنگ­هایی از قرمز، سبز یا آبی درجه­بندی می­شوند. میعانات گازی AIP°بالایی در محدوده 40 تا 60 دارند و از نظر تجاری بسیار ارزشمند هستند[1].

  منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از قطب­های تولید میعانات گازی در جهان به شمار می­آید، که بیشترین سهم در این زمینه از آن ایران و قطر است. میعانات گازی یکی از منابع مهم برای تولید بنزین و سوخت­های میان تقطیر است. همچنین بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت - مصوب سال 1386 – وزارت نفت مکلف به اجرای سریع­تر طرح تولید بنزین از میعانات گازی شد. بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور تولید بیشتر بنزین به عنوان یکی از مهم­ترین دغدغه­های کشور مطرح است. از طرفی واحدهایی که از میعانات گازی به عنوان خوراک استفاده می­کنند دارای راکتورها و کاتالیست­هایی هستند که به علت وجود یون کلر دچار مسمومیت و خوردگی می­شوند. در نتیجه مسمومیت کاتالیست­ها و خوردگی دستگاه­ها کارایی و بازده کاهش و هزینه­ها افزایش می­یابد. روش­های مختلفی از جمله تثبیت pH و ایجاد فیلم بازدارنده­های خوردگی[2]و پوشش­های مقاوم در برابر خوردگی[3] برای کاهش خوردگی انجام گرفته است. اما این روش­ها فقط مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می­دهند و یون­های خورنده کلر را از میعانات حذف نمی­کنند. یکی از بهترین روش­ها برای کاهش یون کلر در میعانات گازی استفاده از غشاهای سرامیکی نانوفیلتراسیون[2] است.غشاهای سرامیکی نانوفیلتراسیون به دلیل ویژگی­های مکانیکی، شیمیایی و دمایی مناسب به عنوان یکی از ابزارهای موفق برای جداسازی مطرح هستند. بنابراین هدف از انجام این پایان نامه جداسازی یون کلر با استفاده از غشاهای نانوفیلتزاسیون آلومینا-تیتانیا است. برای این کار ابتدا با استفاده از روش­های پرس کردن، سل-ژل و غوطه­وری غشاهای دولایه ساخته شد. سپس با استفاده از دستگاه­های فیلتراسیون غشایی عملکرد این غشاها به منظور جداسازی یون کلر در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر پارامترهای مختلف pH، غلظت و فشار نیز بررسی شد.

   

  1-2- جدا سازی تعادلی و جداسازی کنترل کننده سرعت

  به طور کلی فرایندهای جداسازی مخلوط­های سیال می­تواند به دو دسته تقسیم شود: جداسازی تعادلی و جداسازی کنترل کننده سرعت. فرایندهای جداسازی متداول مانند تبخیر، تقطیر، استخراج، جذب سطحی و جذب، که در صنعت نیز استفاده می­شوند، بر اساس توزیع تعادلی بنا شده­اند. یک فاز اولیه که متشکل از مخلوطی از اجزاء به منظور جداسازی است، با یک فاز ثانویه در تماس مستقیم قرار می­گیرد. بعد از مدت زمان معینی، تعادل ترمودینامیکی بین دو فاز برقرار می­شود. این امر حاکی از آن است که هر دو فاز دمای یکسانی دارند و همه اجزاء دارای پتانسیل یکسانی در دو فاز می­باشند. گرچه ممکن است غلظت­های تحلیلی یک جزء در دو فاز متفاوت باشد، به عنوان مثال یک جزء می­تواند در یک فاز غنی باشد اما مقدارآن در فاز دیگر بسیار کم باشد. پس اساساً تعادل فاز به معنای برابری یک جزء در دو فاز نیست. حال اگر دو فاز توسط یک وسیله مناسب از هم جدا شده باشند، جزء غنی شده معمولاً با ایجاد یک تعادل جدید در فشار یا درجه حرارتمختلف می­تواند بازیافت شود. این روش می­تواند برای به دست آوردن فازی که در آن یکی از اجزاء با خلوص موردنظر وجود دارد، تکرار شود.

  از سوی دیگر، اگر جداسازی ناشی از اختلاف در نرخ انتقال از طریق برخی واسطه­ها و تحت تأثیر نیرومحرکه­های اختلاف فشار، دما، غلظت یا میدان الکتریکی باشد، فرآیند جداسازی کنترل کننده سرعت نامیده می­شود. غشاء چنین واسطه ای است که یک فاز را از دیگری جدا می­کند. در شکل 1-1 تصویری از یک غشاء سلولی همزن­دار نشان داده شده است. غشاء بر روی یک صفحه نگهدارنده صلب و با تخلخل زیاد بین دو محفظه بالایی و پایینی قرار داده شده است. خوراک ورودی که شامل اجزاء A و B است وارد محفظه بالایی می­شود و بر روی غشاء جریان پیدا می­کند. قسمتی از جریان خوراک به محفظه پایینی منتقل می­شود. با یک غشاء مناسب، فقط جزء A می­تواند از غشاء عبور کند (نفوذ کننده[3])، در حالی که جزء B در محفظه بالایی باقی خواهد ماند. (باقی­مانده[4]). هر کدام از A یا B می­توانند محصول مورد نظر باشند. به عبارت دیگر بسته به شرایط، نفوذ­کننده یا باقی­مانده محصول مورد نظر خواهد بود. همزن برای بهبود سرعت انتقال جرم استفاده می­شود[4].

  (تضاویر در فایل اصلی موچود است)

   

  فرایندهای جداسازی غشایی به سرعت در بسیاری از زمینه­های کاربردی نو­ظهور و موجود در حال گسترش است. از جمله این زمینه­ها می­توان به مهندسی شیمی[7-5]، صنایع پتروشیمی[10-8]، محیط زیست[13-11]، بیوتکنولوژی[14 و 15]، داروسازی[16]، تصفیه آب[17 و 18]، صنایع غذایی[19]، آشامیدنی[20 و 21] و لبنیاتی[22]، تولیدات کاغذ و خمیر کاغذ[23]، صنایع نساجی[24 و 25] و صنایع الکترونیک[26] و متالورژیکی[26 و 27] اشاره کرد.

  در سال­های اخیر غشاها و روش­های جداسازی غشایی از مقیاس آزمایشگاهی به فرآیندهای صنعتی رشد و گسترش پیدا کرده­اند. امروزه غشاء برای تولید آب آشامیدنی از آب دریا با استفاده از پدیده اسمز معکوس، پاکسازی و بازیافت مواد با ارزش از سیال خروجی از کارخانجات صنعتی به وسیله الکترودیالیز و نانوفیلتراسیون، تصفیه پساب­های صنعتی با استفاده از فرآیندهای فیلتراسیون (میکروفیلتراسون، الترافلتراسیون و نانوفیلتراسیون) و فرآیندهای بیوراکتور های غشایی، تفکیک محلول­های ماکرومولکول در صنایع دارویی و غذایی به وسیله الترافیلتراسیون، حذف اوره و دیگر مواد سمی از سیستم خون با کمک دیالیز، جداسازی گازها به منظور تولید نیتروژن، شیرین­سازی گاز طبیعی و بازیافت گازهای ارزشمند در فرآیندهای پتروشیمی مورد استفاده قرار می­گیرند.

  مهم­ترین مشخصه غشاها توانایی آنها در کنترل نرخ تراوش عناصر و ترکیبات مختلف شیمیایی می­باشد. در بسیاری از موراد، فرآیندهای غشایی سریع­تر و مؤثر­تر از روش­های جداسازی معمولی می­باشند. با وجود غشاها، جداسازی معمولاً در دمای محیط انجام می­شود. بنابراین جداسازی محلول­های حساس به دما بدون هیچ تغییر شیمیایی انجام می­پذیرد. اهمیت این موضوع در صنایع دارویی و فناوری بایو که محصولات حساس به دما هستند، مشخص می­شود. مهم­ترین عنصر تشکیل دهنده یک سیستم غشایی، غشاء می­باشد[28].

   

  1-4- تعریف غشاء

  کلمه غشاء برگرفته از واژه Membrana به معنی پوست می­باشد. به طور کلی یک غشاء مانعی است که دو فاز را جدا نموده و انتفال انواع اجزای شیمیایی را به نحو خاصی کنترل می­کند. به عبارت دیگر، غشاء به عنوان مانعی با ابعاد جانبی بزرگ­تر از ضخامت آن تعریف شده است، که از طریق آن انتقال جرم ممکن است تحت انواع نیروهای محرکه رخ دهد[4].

  در یک فرایند غشایی عموماً دو فاز وجود دارد که به وسیله فاز سوم (غشاء) به طور فیزیکی از یکدیگر جدا شده­اند. فازها مخلوطی از اجزاء می­باشند که یکی از اجزای موجود در مخلوط بیش از سایر اجزاء انتقال می­یابد. به عبارت دیگر غشاء نسبت به یکی از اجزاء انتخاب­گر و گزینش­پذیر است. در این صورت انتقال آن جزء از یک فاز به فاز دیگر توسط غشاء انجام خواهد شد. به این ترتیب یکی از فازها غنی از آن جزء و دیگری تهی از آن می­گردد. بنابراین جریان خوراک پس از تماس با غشاء به دو جریان مجزا تقسیم می­شود:

  جریان تراوش یافته: جریانی است که از میان غشاء عبور می­کند.

   

  Abstract

   

  Fabrication of Ceramic Nanofiltration Membrane for the Separation of Chloride Ion (Case Study: Gas Condensate)

  By

   

  Mohsen Khalili Baba

   

   

  In this research the separation of chloride ion by means of bi-layered alumina-titania nanofiltration membrane was studied. In order to do this first bi-layered alumina-titania membrane was made on the α-alumina membrane support. For the preparation of the support, the pressing method, and for coating on the support the sol-gel and dip-coating methods were used. Then the efficiency of the membrane for the retention of chloride by dead-end and crossflow membrane filtration set-ups in environment temperature was studied. Filtration tests for different values of pressure, pH and salt concentration were done and the results were studied and compared. Dead-end and crossflow membrane filtration set-ups by means of  gas and the piston engine pump respectively, produced different pressures for the permeation and convection of solutions through membrane. For the characterization of membranes, scanning electron microscope micrograph, X-ray diffraction and  adsorption/desorption were used. Calcined membrane at the temperature of 600 °C showed different crystal structures including brookite phase of titanium oxide, gama phase of aluminum oxide and combined phase of aluminum-titanium oxide. Average pore size of 1.6 nm was obtained for the membranes. The results of filtration tests showed that the prepared membrane due to having two layers with different isoelectric points, in the total area of studied pH, showed a good performance. Of course the amount of chloride retention depended on pH, in a way that the retention in acidic zone of pH was more than in the basic zone. With the increase of sodium chloride salt concentration, the amount of chloride retention decreases due to the increase of electrical double layer. Also results showed with the increase of pressure, the amount of chloride retention increases for sodium chloride solution.

 • فهرست:

  فصل اوّل: کلیات و مباحث نظری

  1-1- مقدمه

  2

  1-2- جداسازی تعادلی و جداسازی کنترل کننده سرعت

  3

  1-3- فرایندهای جداسازی غشایی

  5

  1-4- تعریف غشاء

  6

  1-5- غشاهای سرامیکی

  8

  1-5-1- مزایای غشاهای سرامیکی

  16

  1-5-2- روش­های ساخت غشاهای سرامیکی

  17

  1-5-2-1- روش سل-ژل

  20

  1-5-2-2- روش غوطه­وری

  23

  1-5-2-3- روش ریخته­گری لغزشی

  24

  1-5-2-4- پرس کردن

  25

  1-5-2-5- ریخته­گری نواری

  26

  1-5-2-6- اکستروژن

  27

  1-5-2-7- رسوب شیمیایی بخار

  28

  1-5-3- مشخصه­یابی غشاهای سرامیکی

  30

  1-5-3-1- مورفولوژی مقاطع عرضی و سطوح غشاء

  31

  1-5-3-2- ایزوترم­های جذب/دفع گاز

  32

  1-6- نانوفیلتراسیون

  32

  1-6-1- اصول نانوفیلتراسیون

  33

  1-6-2- غشاهای نانوفیلتراسیون

  33

  1-6-3- کاربردهای صنعتی نانوفیلتراسیون

  34

   

  فصل دوّم: مروری بر تحقیقات گذشته

  2-1- مقدمه

  38

  2-2- غشاهای تک لایه

  38

  2-3- غشاهای اصلاح شده

  44

  2-4- غشاهای چند لایه

  49

   

  فصل سوّم: مواد و روش­ها

  56

  3-1- مقدمه

  57

  3-2-ساخت نگهدارنده غشایی آلفا آلومینا

  57

  3-2-1-مواد و دستگاه­های مورد نیاز

  57

  3-2-1-1-پودر آلفا آلومینا

  58

  3-2-1-2-اتانول

  58

  3-2-1-3- پلی وینیل الکل

  59

  3-1-2-4- دستگاه شیکر

  59

  3-1-2-5- دستگاه پرس و قالب دیسکی

  61

  3-2-2-روش­های آماده سازی پودر آلفا آلومینا

  61

      3-2-2-1-استفاده از اتانول جهت آماده سازی پودر آلفا آلومینا

   

  62

  3-2-2-2-استفاده از ماده چسبان پلی وینیل الکل جهت آماده سازی پودر آلفا آلومینا

  63

  3-2-3-تعیین مشخصات نگهدارنده

   

  63

  3-3-ساخت غشاهای دولایه آلومینا-تیتانیا  بر پایه نگهدارنده­های آلفا آلومینا با استفاده از روش­های سل-ژل و غوطه­وری

  63

  3-3-1-مواد مورد نیاز

  63

  3-3-1-1-آلومینیوم تری سک بوت­اکساید

  64

  3-3-1-2-تیتانیوم تترا ایزوپروپکساید

  65

  3-3-1-3- حلال­ها

  65

  3-3-1-4- اسید نیتریک

  66

  3-3-1-5-پلی وینیل الکل و هیدروکسی پروپیل سلولز

  66

  3-3-2-آماده سازی سل آلومینا

  68

  3-3-3-آماده سازی سل تیتانیا

  72

  3-3-4-ساخت لایه­های نازک غشایی آلومینا-تیتانیا بر پایه آلفا آلومینا

  73

  3-3-5-ساخت غشاهای آلومینا-تیتانیا بدون نگهدارنده

   

  74

  3-3-6-مشخصه­یابی لایه­های غشایی پوشش داده شده بر روی نگهدارنده

  74

  3-4-آزمایشات نانوفیلتراسیون

  75

  3-4-1-دستگاه­های فیلتراسیون غشایی

  81

  3-4-2-نفوذپذیری آب خالص

  82

  3-4-3- اندازه­گیری میزان دفع نمک

   

     فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1- مشخصه یابی نگهدارنده غشایی آلفا آلومینا

                   85

  4-1-1- اثر فشار اعمالی

  85

  4-1-2- اثر دمای زینترینگ

  88

  4-1-3- اثر افزودنی­های آلی

  88

  4-2-خواص سل­های کلوئیدی آلومینا و تیتانیا

  89

  4-3- مشخصه­یابی غشاهای دولایه آلومینا-تیتانیا

  91

  4-3-1- میکروسکوپ الکترونی روبشی

  91

  4-3-2- پراش اشعه ایکس

  93

  4-3-3- ایزوترم جذب/دفع نیتروژن

  96

  4-3-4- نفوذپذیری آب خالص برای غشاهای دولایه

  97

  4-4- دفع غشایی

  98

  4-4-1- میزان دفع یون کلر در غلظت­های مختلف محلول کلرید سدیم

   

  98

  4-4-2- میزان دفع کلر در فشارهای مختلف

  99

   

     فصل پنجم: نتیجه­گیری

  5-1- نتیجه­گیری

  102

  5-2- پیشنهادات

  104

   

  فهرست منابع و مآخذ

  105

   

   

  منبع:

   

   

   

  [1] Hyne N.J., "Dictionary of Petroleum Exploration, Drilling and production.",Penn Well books, 1991.

  [2] Skar J.I., Halvorsen A.M.K., "Corrosion control in the Vega gas-condensate pipeline.",Corrosion, 14-18, 2010.

  [3] Liu G., Yang L., Wang S., Chongyang L., Wang J., "Corrosion behavior of electrolyte deposited Ni-Cu-P coating in flue gas condensate.",Surface & Coatings Technology, Vol. 204, 3382-3386, 2010.

  [4] Nath K., "Membrane Separation Processes.",PHI Learning Pvt. Ltd., 2008.

  [5] GuliantsV.V., Carreon M.A., Lin Y.S., "Ordered mesoporous and macroporous inorganic films and membranes.",Journal of Membrane Science, Vol 235, 27-35, 2004.

  [6] Sarrade S., Guizard C., RiosG.M., "Membrane technology and supercritical fluids: chemical engineering for coupled processes.",Desalination, Vol. 144, 137-142, 2002.

  [7] Brunetti A., Scura F., Barbieri G., Drioli E., "Membrane technologies for separation.",Journal of Membrane Science, Vol. 359, 115-125, 2010.

  [8] "Nano-sieve offers alternative to conventional separation techniques used in the petrochemical industry Membrane Technology.", Vol. 2008, 9-10, 2008.

  [9] Takht Ravanchi M., Kaghazchi T., Kargari A.,"Application of membrane separation processes in petrochemical industry: a review.",Desalination, Vol. 235, 199-244, 2009.

  [10] Bernardo P., Dri E., "Membrane Technology: Latest Applications in the Refinery and Petrochemical Field.",Comprehensive Membrane Science and Engineering, Vol. 4, 211-239 2010.

  [11] Cui Z. F., Chang S., Fane A. G., "The use of gas bubbling to enhance membrane processes.", Journal of Membrane Science, Vol. 221, 1-35, 2003.

  [12] Leiknes T., "Membrane technology in environmental engineering – meeting future demands and challenges of the water and sanitation sector.",Desalination, Vol. 199, 12-14, 2006.

  [13] Ren X., Zhao Ch., Du S., Wang T., Luan Zh., Jun Wang, Hou D., "Fabrication of asymmetric poly (m-phenylene isophthalamide) nanofiltration membrane for chromium(VI) removal.",Journal of Environmental Sciences, Vol. 22, 1335-1341, 2010.

  [14] Reis R. V., Zydney A., "Bioprocess membrane technology.",Journal of Membrane Science, Vol. 297, 16-50, 2007.

  [15] Lipnizki J.,"Optimization of membrane processes in white biotechnology.",Desalination, Vol. 224, 105-110, 2008.

  [16] Yoon Y., Westerhoff P., Snyder Sh. A., Wert E. C.,"Nanofiltration and ultrafiltration of endocrine disrupting compounds, pharmaceuticals and personal care products.", Journal of Membrane Science, Vol. 270, 88-100, 2006.

  [17] Strathmann H., "Chapter 6: Ion-Exchange Membrane Processes in Water Treatment.",Sustainability Science and Engineering, Vol. 2, 141-199, 2010.

  [18] Kazemimoghadam M., "New nanopore zeolite membranes for water treatment.",Desalination, Vol. 251, 176-180, 2010.

  [19] Ionics Inc, "Membrane technology benefits the food processing industry.",  Filtration& Separation, Vol. 41, 32-33, 2004.

  [20] Bentama J., Schmitz Ph., Destrac Ph., Espenan J. M., "Technological innovation for the production of drinking water by membrane processes.", Desalination, Vol. 168, 283-286, 2004.

  [21] Harisha R. S., HosamaniK.M., KeriR.S., NatarajS.K., AminabhaviT.M., "Arsenic removal from drinking water using thin film composite nanofiltration membrane.",Desalination, Vol. 252, 75-80, 2010.

  [22] Pouliot Y., "Membrane processes in dairy technology—From a simple idea to worldwide panacea.",International Dairy Journal, Vol. 18, 735-740, 2008.

  [23] Kallioinen M., Reinikainen S. P., Nuortila-Jokinen J., Mânttâri M., Sutela T., Nurminen P., "Chemometrical approach in studies of membrane capacity in pulp and paper mill application.", Desalination, Vol. 175, 87-95, 2005.

  [24] Gomes A. C., Gonçalves I. C., de Pinho M. N., "The role of adsorption on nanofiltration of azo dyes.",Journal of Membrane Science, Vol. 255, 157-165, 2005.

  [25] AkbariA., DesclauxS., RouchJ.C., AptelP., RemigyJ.C., "New UV-photografted nanofiltration membranes for the treatment of colored textile dye effluents.", Journal of Membrane Science, Vol. 286, 342-350, 2006.

  [26] Ho W. S. W., Eds K. K. S., "Membarne handbook.",Chapman & Hall, 1992.

  [27]  Zeng L., Gao C., "The prospective application of membrane distillation in the metallurgical industry.",Membrane Technology, Vol. 2010, 6-10, 2010.

  [28] Baker, R.W., "Membrane Technology and Applications" John Wiley & Sons Ltd. Second Edition, 2004.

  [29] Ramesh, R.B., "Inorganic membranes: Synthesis, Characteristics and Application" Chapman & Hall, 1991.

  [30] Li, K., "Ceramic Membrane for Separation and Reaction" John Wiley & Sons Ltd., 2007.

  [31] Hsieh H. P., Bhave R. R., Fleming, H. L., "Microporous alumina membranes.",Journal ofMembrane Science, Vol. 39, 221–241, 1988.

  [32] De Vos R. M., Verweij H., "Improved performance of silica membranes for gas separation.",Journal of Membrane Science, Vol. 143, 37–51, 1998.

  [33] Li K., Tan X., Liu Y., "Single-step fabrication of ceramic hollow fibres for oxygen permeation.",Journal of Membrane Science, Vol. 272, 1–5, 2006.

  [34] Hsieh H. P., "Inorganic Membranes for Separation and Reaction.",Amsterdam, theNetherlands: Elsevier Science B.V., 23–86, 1996.

  [35] Dyer P. N., Richards R. E., Russek S. L., Taylor D. M., "Ion transport membrane technology for oxygen separation and syngas production.",Solid State Ionics, Vol. 134, 21–33, 2000.

  [36] Way J. D., Roberts D. L., "Hollow fibre inorganic membranes for gas separations.",Separation Science and Technology, Vol. 27, 29–41, 1992.

  [37] Liu S., Gavalas G. R., "Oxygen selective ceramic hollow fibre membranes.",Journal of Membrane Science, Vol. 246, 103–108, 2005.

  [38] Liu Y. T., Tan X. Y., Li K., "Nonoxidative methane coupling in a SrCe0.95Yb0.05O3-alpha (SCYb) hollow fibre membrane reactor.",Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 45, 3782–3790, 2006.

  [39] Liu S. M., Teo W. K., Tan X. Y., Li K., "Preparation of -  composite hollow fibre membranes for VOC recovery from waste gas streams.", Separation and Purification Technology, Vol. 46, 110–117, 2005.

  [40] AhmadA.L., IdrusN.F., OthmanM.R., "Preparation of perovskite alumina ceramic membrane using sol-gel method.",Journal of Membrane Science, Vol. 262, 129-137, 2005.

  [41]BenitoJ.M., ConesaA., RubioF., RodrîguezM.A.,"Preparation and characterization of tubular ceramicmembranes for treatment of oil emulsions.",Journal of the European Ceramic Society, Vol. 25, 1895-1903, 2005.

  [42] AhmadA.L., MustafaN.N.N.,"Sol–gel synthesized of nanocomposite palladium–alumina ceramicmembrane for permeability: Preparation and characterization.",International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 32, 2010-2021, 2007.

  [43] GestelT.V., VandecasteeleC., BuekenhoudtA., DostremontC., LuytenJ., BruggenB.V., MaesG., "Alumina and titania multilayer membranes for nanofiltration: preparation, characterization and chemical stability.", Journal of Membrane Science, Vol. 207, 73-89, 2002.

  [44] Kermanpur A., Ghassemali E., Salemizadeh S., "Synthesis and characterization of microporous titania membranes by dip-coating of anodized alumina substrates using sol-gel method.",Journal of Alloys and Compounds, Vol. 461, 331-335, 2008.

  [45] AgoudjilN., BenkacemT., "Synthesis of porous titanium dioxide membrane.",Desalination, Vol. 206, 531-537, 2007.

  [46] Gestel T. V., Kruidhof H., Blank D. H. A., Bouwmeester H. J. M.,"  and membranes for nanofiltration and pervaporation Part 1. Preparation and characterization of a corrosion-resistant  nanofiltration membrane with a MWCO< 300.",Journal of Membrane Science, Vol. 284, 128-136, 2006.

  [47] GestelT.V., SeboldD., KruidhofH., BouwmeesterH.J.M., "  and membranes for nanofiltration and pervaporation, Part2. Development of  and  toplayers for pervaporation.",Journal of Membrane Science, Vol. 318, 413-421, 2008.

  [48] Wu J. Ch., Cheng L. "An improved synthesis of ultrafiltration zirconia membranes via the sol–gel route using alkoxide precursor.",Journal of Membrane Science, Vol. 167, 253-261, 2000.

  [49] BoffaV., ElshofJ.E., BlankD.H.A., "Preparation of template mesoporous silica membranes on macroporous α-alumina supports via direct coating of thixotropic polymeric sols.", Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 100, 173-182, 2007.

  [50] Fujii T., Yano T., Nakamura K., Miyawaki O., "The sol–gel preparation and characterization of nanoporous silica membrane with controlled pore size.",Journal of Membrane Science, Vol. 187, 171-180, 2001.

  [51] Leenaars A. F. M., Keizer K., Burggraaf A. J., "The preparation and characterization ofalumina membranes with ultra-fi ne pores.",Journal of Materials Science, Vol. 19, 1077–1088, 1984.

  [52] Elferink W. J., Nair B. N., De Vos R. M., Keizer K., Verweij H., "Sol-gel synthesis and characterization of microporous silica membranes.2. Tailor-making porosity.",Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 180, 127–134, 1996.

  [53] De Vos R. M., Verweij H., "Improved performance of silica membranes for gas separation.",Journal of Membrane Science, Vol. 143, 37–51, 1998.

  [54] Larbot A., "Ceramic processing techniques of support systems for membrane synthesis.", Membrane Science and Technology, Vol. 4, 119-139, 1996.

  [55] Sahibzada M., Steele B. C. H., Hellgardt K., Barth D., Effendi A., Mantzavinos D.,Metcalfe I. S., "Intermediate temperature solid oxide fuel cells operated with methanol fuels.",Chemical Engineering Science, Vol. 55, 3077–3083, 2000.

  [56] Alami-Younssi S., Larbot A., Persin M., Sarrazin J., Cot L.,"Rejection of mineral salts on a gamma alumina nanofiltration membrane Application to environmental process.", Journal of Membrane Science, Vol. 102, 123-129, 1995.

  [57] Blanc P., Larbot A., Palmeri J., Lopez M., Cot L., "Hafnia ceramic nanofltration membranes. Part I: Preparation and characterization.",Journal of Membrane Science, Vol. 149, 151-161, 1998.

  [58] Schaep J., Vandecasteele C., Peeters B., Luyten J., Dotremont Ch., Roels D., "Characteristics and retention properties of a mesoporousγ- membrane for nanofiltration.",Journal of Membrane Science, Vol. 163, 229-237, 1999.

  [59] Tsuru T., Hironaka D., Yoshioka T., Asaeda M., "Titania membranes for liquid phase separation: effect of surface charge on flux.",Separation and Purification Technology, Vol. 25, 307-314, 2001.

  [60] Labbez C., Fievet P., Szymczyk A., Thomas F., Simon C., Vidonne A., Pagetti J., Foissy A., "A comparison of membrane charge of a low nanofiltration membrane determined from ionic retention and tangential streaming potential measurements.",Desalination, Vol. 147, 223-229, 2002.

  [61] Labbez C., Fievet P., SzymczykA., VidonneA., FoissyA., Pagetti J., "Analysis of the salt retention of a titania membrane using the "DSPM" model: effect of pH, salt concentration and nature.",Journal of Membrane Science, Vol. 208, 315-329, 2002.

  [62] WeberR., ChmielH., MavrovV., "Characteristics and application of new ceramic nanofiltration membranes.",Desalination, Vol. 157, 113-125, 2003.

  [63] Samuel de LintW.B., Benes N. E., "Separation properties of γ-alumina nanofiltration membranes compared to charge regulation model predictions.",Journal of Membrane Science, Vol. 248, 149-159, 2005.

  [64]CombeC., GuizardC., AamarE, SanchezV.,"Experimental determination of four characteristics used to predict the retention of a ceramic nanofiltration membrane.",Journal of Membrane Science, Vol. 129, 147-160, 1997.

  [65] Vacassy R., Guizard C., Thoraval V., CotL., "Synthesis and characterization of microporous zirconia powders: Application in nanofilters and nanofiltration characteristics.",Journal of Membrane Science, Vol. 132, 109-118, 1997.

  [66] CondomS., LarbotA., Alami Younssi S., PersinM., "Use of ultra- and nanofiltration ceramic membranes for desalination.",Desalination,Vol. 168, 207-213, 2004.

  [67] Skluzacek J. M., Tejedor M. I., Anderson M. A., "An iron-modified silica nanofiltration membrane: Effect of solution composition on salt rejection.",Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 94, 288-294, 2006.

  [68] Skluzacek J. M., Tejedor M. I., Anderson M. A., "NaCl rejection by an inorganic nanofiltration membrane in relation to its central pore potential.",Journal of Membrane Science, Vol. 289, 32-39, 2007.

  [69] PuhlfürßP., VoigtA., WeberR., MorbeM., "Microporous  membranes with a cut off <500 Da.",Journal of Membrane Science, Vol. 174, 123-133, 2000.

  [70] GestelT.V., VandecasteeleC., BuekenhoudtA., DotremontC., LuytenJ., LeysenR., der BurggenB.V., MaesG., "Salt retention in nanofiltration with multilayer ceramic   membranes.",Journal of Membrane Science, Vol. 209, 379-389, 2002.

  [71] Samuel de LintW.B., ZivkovicT., BenesN.E., BouwmeesterH.J.M., BlankD.H.A., "Electrolyte retention of supported bi-layered nanofiltration membranes.",Journal of Membrane Science, Vol. 277, 18-27, 2006.

  [72] MazzoniC., OrlandiniF., BandiniS., "Role of electrolyte type on  -  nanofiltration membranes performances.",Desalination, Vol. 240, 227-235, 2009.

  [73] Zheng Q. Z., Wang P., Yang Y. N., Cui D. J., "The relationship between porosity and kinetics parameter of membrane formation in PSF ultrafiltration membrane.", Journal of Membrane Science, Vol. 286, 7-11, 2006.

  [74] Xu Q., Anderson M. A., "Synthesis of porosity controlled ceramic membranes.",Journal of Materials Research, Vol. 6, 1991.

  [75] Yoldas B. E.,"Alumina Sol Preparation from Alkoxides.",Ceramic Bulletin,

  Vol. 54, 289-291, 1975.


تحقیق در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), مقاله در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), پروپوزال در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), تز دکترا در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), پروژه درباره پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی), رساله دکترا در مورد پایان نامه ساخت غشای نانو فیلتراسیون سرامیکی به منظور جدا سازی یون کلرید (مطالعه موردی میعانات گازی)

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی چکیده مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون یون کلرید موجود در میعانات گازی می تواند باعث خوردگی شدید تجهیزات و لوله ها شود. بنابراین، حذف آن از جریان میعانات گازی ضروری است. هدف این کار مدل سازی ریاضی فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی یون کلرید از میعانات گازی است. بدین منظور، مدل های بار فضایی، ...

پایان­نامه­ی کارشناسی­ ارشد نانو مهندسی شیمی چکیده هدف از انجام این مطالعه، جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی پروده طبس با استفاده از فرآیند فیلتراسیون غشای پلیمری می‌باشد. غشا اولیه با استفاده از پلی اکریلونیتریل (PAN) توسط فرآیند وارونگی فاز تهیه گردید و در ادامه با استفاده از عملیات‌ هیدرولیز به‌عنوان اصلاح شیمیایی و عملیات حرارتی به‌عنوان اصلاح فیزیکی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: طراحی فرآیند چکیده در حال حاضر غشاها جایگاه ویژه ای در صنایع جداسازی مختلف پیدا کرده اند و کاربردهای وسیعی در زمینه های گوناگون جداسازی اعم از محلول های مایع و گازهای مختلف دارا می­باشند. تکنولوژی غشا یکی از تکنولوژی های پرکاربرد در صنعت امروز است که حوزه کاربرد آن از صنعت آب و فاضلاب تا صنایع غذایی و دارویی گسترده است. بیشتر غشاهایی که ...

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی تولید کربنات کلسیم از محلول کلرید کلسیم به وسیله­ی جذب دی اکسید کربن گازهای خروجی از صنایع به کوشش امین علمداری اثر غلظت دی­اکسید­کربن بر ترسیب گونه‌های کربنات کلسیم و سینتیک ترسیب کربنات کلسیم در غلظت­های مختلف دی­اکسید­کربن گازهای خروجی از کارخانجات با جریان دورریز کلرید کلسیم واحد صنعتی سودا­­ ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی چکیده در پژوهش پیشین نانوزبری چند اندازه‌ای با استفاده از نانوذرات با اندازه‌های مختلف و بار سطحی متفاوت به همراه پوشش‌دهی رزین سیلیکونی جهت تولید منسوجات چندمنظوره با خواص پایدار توسعه یافت. در این پژوهش ایدۀ استفاده از پرتودهی لیزر و تکمیل منسوجات با نانوذرات دنبال شده است. در مطالعات ابتدایی شرایط مطلوب پرتودهی لیزر از طریق ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد شبیه‌سازی و طراحی فرآیند چکیده تاکنون روش های زیادی برای حذف فنل از پساب ارائه شده که از بین آنها، فرآیند بیوراکتور غشایی در یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از تماس دهنده غشاء الیاف توخالی در این فرآیند، برای جلوگیری از تماس مستقیم دو فاز و افزایش نسبت سطح به حجم است. در پروژه حاضر به مدل سازی و شبیه سازی حذف فنل از پساب با بکارگیری این ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی شیمی چکیده در این تحقیق، مدل دو بعدی جامعی بر اساس روش عناصر محدود (FEM) ، برای مدل سازی تماس دهنده‌های غشائی گاز-حلال جهت حذف دی‌اکسید کربن[1] از گاز سنتز پیشنهاد شده است. محلول آبی مونو اتانول آمین به عنوان جریان حلال جاذب و مخلوط گازی CO2/N2 به عنوان جریان گازی استفاده شده است. حلال جاذب در درون لوله و مخلوط گازی بصورت ناهمسو با حلال ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک چکیده ما در این پایان­نامه، برای اولین بار از نانو نوار گرافن به عنوان لایه­­ی فعال یک سلول خورشیدی استفاده نموده­ایم. برای شبیه­سازی این سلول از روش تابع گرین غیرتعادلی در فضای مود بهره برده و­ محاسبه­ی اثر درهمکنش­های الکترون-فوتون به وسیله­ی تقریب خود-سامان­ده بورن صورت گرفته ­است. برای بالا بردن سرعت شبیه­سازی، پروفایل ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک چکیده ما در این پایان­نامه، برای اولین بار از نانو نوار گرافن به عنوان لایه­­ی فعال یک سلول خورشیدی استفاده نموده­ایم. برای شبیه­سازی این سلول از روش تابع گرین غیرتعادلی در فضای مود بهره برده و­ محاسبه­ی اثر درهمکنش­های الکترون-فوتون به وسیله­ی تقریب خود-سامان­ده بورن صورت گرفته ­است. برای بالا بردن سرعت شبیه­سازی، پروفایل ...

ثبت سفارش