پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا

word 846 KB 31824 69
1390 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

   در مهندسی شیمی گرایش پیشرفته

  چکیده

  یک روش جدید مبتنی بر استخراج نقطه­ی ابری به منظور استخراج اورانیم از نمونه­های آبی و اندازه­گیری آن با استفاده از طیف سنجی آلفا بر پایه سوسوزنی مایع مورد بررسی قرار گرفته ­است. استخراج اورانیم از نمونه­های آبی در حضور تعدادی از سورفکتانت­ها و معرف­های کی­لیت ساز قابل دسترس با استفاده از این روش انجام پذیرفته است. یون­های کی­لیت ساز با تشکیل کمپلکس در دمای بالای دماهای بالاتر از نقطه­ی ابری به درون فاز غنی از سورفکتانت استخراج گردید. تفکیک کامل فازها با استفاده از سانتریفوژ به انجام رسید. پس از جدایی فازها، میزان اورانیم موجود در فاز آبی با استفاده از دستگاه شمارگر سوسوزن مایع اندازه­گیری و به این ترتیب راندمان استخراج محاسبه و لیگاند و سورفکتانت مناسب انتخاب گردید. هم­چنین عوامل مؤثر بر فرآیند استخراج نقطه­ی ابری اورانیم شناسایی و میزان تأثیر این عوامل (pH محیط، غلظت لیگاند، غلظت سورفکتانت، تداخل یون­های مزاحم، دما و زمان تعادل، زمان ماند در سانتریفوژ) مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط بهینه برای استخراج اورانیم از محلول­های آبی با بهره­گیری از روش استخراج نقطه­ی ابری تعیین گردید. در شرایط بررسی شده راندمان استخراج بالا بوده (99%) ومنحنی کالیبراسیون در گستره­ی 4-10×25/6 تا 1/0 میکروگرم بر لیتر خطی است. هم­چنین ضریب همبستگی 99/0 نشان دهنده­ی رابطه­ی خطی مناسب بین غلظت گونه­ها و سیگنال تجزیه­ای می­باشد. حد تشخیص (LOD) محاسبه شده، که عبارت است از 3 برابر نسبت انحراف معیار شاهد به شیب منحنی کالیبراسیون m)/ Sd3(، برابر 1/0 میکروگرم بر لیتر  به ازای 50 میلی­لیتر نمونه می­باشد. ضریب پیش­تغلیظ که از نسبت غلظت گونه­ی مورد نظر در فاز سورفکتانتی به غلظت آن در فاز آبی محاسبه می­شود 5/48 به­دست آمد.

  روش پیشنهاد شده، برای اندازه­گیری اورانیم در نمونه­های حقیقی آب به­کار گرفته شد. دو نمونه آب شیر و آب دریا مورد اندازه­گیری قرار گرفت. آزمایش­های افزایش و بازیابی نیز انجام شد و بازیابی بین 9/98 و 23/113 ذرصد بود. نتایج، دقت و عملی بودن روش برای تجزیه­ی نمونه­هایی از این نوع را نشان داد.

   

  - بیان مسئله

  آب در صنعت، کشاورزی و محیط زیست نقش مهمی را بازی می­کند. اکثر مردم جهان از کمبود یا آلودگی آب رنج می­برند[1].

  آلودگی سامانه ­های آبی به مواد آلی، فلزات سنگین و مواد پرتوزا یکی از مهم­ترین مشکلات جوامع صنعتی یا نیمه صنعتی است. برای رفع این مشکل در طول سال­های اخیر تلاش­های زیادی برای معرفی و توسعه­ی روش­هایی برای حذف آلودگی­ها از منابع آبی انجام شده است. اما آلودگی آب مشکلی است که با پیشرفت فعالیت­های صنعتی و هم­چنین کشاورزی رو به گسترش و فزونی است. بسیاری از آلاینده­ها حتی در غلظت­های بسیار پایین اثرات زیان­باری برروی سلامتی انسان و محیط زیست دارند .

  در دهه­های اخیر، توسعه­ی روش­های استخراج و یا جداسازی مواد آلاینده­ی آلی که به میزان بسیار کمی در منابع زیست محیطی حضور دارند مورد توجه خاص قرار گرفته است. مسایل و معضلات فراوانی که حضور یون­های فلزی در نمونه­ها به همراه دارد،بر ضرورت تشخیص واندازه­گیری آن­ها در مقادیر کم می­افزاید. از آن­جایی­که در بسیاری از موارد مقدار این یون­های فلزی کمتر از حد تشخیص دستگاه­های تجزیه­ای است و به دلیل پیچیده بودن بافت نمونه و حضور گونه­های مزاحم به ویژه در نمونه­های زیستی و زیست محیطی، اندازه­گیری مستقیم یون­های فلزی میّسر نیست. لذا انجام عملیات آماده سازی نمونه از جمله عملیات استخراج و پیش تغلیظ به منظور تغییر بافت نمونه و افزایش غلظت گونه­ی مورد نظر به نحوی که قابل تشخیص و اندازه گیری با دستگا ه­های تجزیه­ای باشد ضروری است.

  طی سال­های اخیر تلاش­های زیادی در جهت ابداع روش­های نوین برای اندازه­گیری مقادیر اندک گونه­ها در نمونه­های مختلف انجام پذیرفته و در این زمینه پیشرفت­های چشم­گیری حاصل شده است. آماده سازی نمونه که شامل تبدیل بافت نمونه­ی حقیقی به بافتی است که برای تجزیه با تکنیک جداسازی و یا روش­های دیگر مناسب باشد، عموماً وقت­گیرترین مرحله­ی آنالیز محسوب می­شود. آماده سازی نمونه می­تواند منشأ عمده­ی پایین بودن دقت وصحت روش باشد. به­طور کل آماده­سازی نمونه به منظور تحقق اهداف زیر صورت می­گیرد:

  1- حذف مزاحم­های بالقوه از نمونه با هدف افزایش گزینندگی روش،

  2- پیش­تغلیظ گونه­ی مورد نظر ، افزایش حساسیت روش و در صورت لزوم تبدیل گونه به شکلی که برای جداسازی یا شناسایی مناسب­تر باشد.

  3- مهیا نمودن روشی تکرار پذیر و قوی که مستقل از تغییرات در بافت نمونه باشد.

  اساسی­ترین مرحله­ی آماده سازی نمونه، فرآیند استخراج می­باشد که به منظور جدا کردن و پیش­تغلیظ مقادیر کم گونه از بافت نمونه (جامد، مایع یا گاز) به کار می­رود. روش استخراجی آرمانی روشی است که سریع، ساده, تکرارپذیر و ارزان بوده، بازیابی کمّی گونه­های مورد نظر را بدون از دست دادن یا تخریب آن­ها ممکن سازد. با حجم کم نمونه انجام پذیرد، از گزینندگی بالا برخوردار باشد، استفاده از حلال در آن به حداقل برسد و از قابلیت اتوماسیون و استفاده به­صورت پیوسته با سیستم­های تجزیه­ای برخوردار باشد، و در نهایت نیازی به تغلیظ و کاهش حجم فاز استخراجی نداشته باشد.

  در فصل اول این پایان­نامه کلیاتی راجع به اورانیم و کاربردهای آن و ضرورت استفاده از روش استخراج نقطه­ی ابری برای پیش­تغلیظ آن پرداخته شده است.

  در فصل دوم تئوری استخراج نقطه ابری به تفصیل آورده شده است و در ادامه مروری بر پژوهشات انجام شده در این زمینه انجام صورت گرفته است.

  در فصل سوم روش پژوهش و نحوه­ی انجام آزمایش­ها توضیح داده شده است. در این فصل تأثیر عوامل مختلف (pH محیط، غلظت لیگاند، غلظت سورفکتانت، تداخل یون­های مزاحم، دما و زمان تعادل، زمان ماند در سانتریفوژ) بر راندمان استخراج اورانیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  در فصل چهارم نتایج آزمایش­های استخراج نقطه­ی ابری و تأثیر پارامترهای مختلف بر آن بیان شده است.

  فصل پنجم به جمع­بندی و ارایه­ی پیشنهاداتی در رابطه با پژوهش و آینده آن اختصاص یافته است.

  1-2- اورانیم و ترکیبات آن در چرخه سوخت هسته ­ای

  1-2-1- مقدمه

  اورانیم با علامت شیمیایی U و عدد اتمی 92 یک عنصر فلزی پرتوزا[1] است که جزء دسته­ی اکتینیدها بوده و از سنگین­ترین عناصر موجود در طبیعت است. این عنصر متعلق به مواد پرتوزای طبیعی است که به مقدار بسیار کم در سنگ­ها، خاک، آب، گیاهان و بدن انسان و حیوان وجود دارد. اورانیم خالص فلزی سنگین با چگالی بالا و به رنگ نقره­ای روشن است که می­تواند اشکال مختلف شیمیایی داشته باشد، اما در طبیعت به شکل اکسیدهای اورانیم که پایدارترین آن­ها تری اورانیم اکتا اکسید (8O3U) است، یافت می­شود. اورانیم فعالیت پرتوزایی کمی داشته و در تابش زمینه­ی طبیعی نقش چندانی ندارد.

  Abstract

  A simple method using cloud-point extraction followed by alpha liquid scintillation spectrometry was developed for simultaneous separation and determination of trace amounts of uranium (VI) in water samples. The extraction of analyte from water samples was performed in the presence of different chelating agents and surfactants. The extraction methodology used is based on the formation of metal complexes soluble in a micellar phase of surfactant. The metal ion complexe are then extracted into the surfactant-rich phase at a temperature above the cloud-point temperature. After phase separation, the upper aqueous phase was removed and the U(VI) concentration was determined by liquid scintillation spectometry. The different variables affecting the complexation and extraction conditions, cloud point pre-concentration and subsequent performance of LSC were optimized. Under the optimum conditions 8HQ as chelating reagent, Triton X-114 as surfactant, pH=6, surfactant concentration of 0.25%(w/v), chelating agent/uranium 8Hq/U(VI) molar ratio of 30, equilibrium temperature of 50˚C, incubation time of 30 min, centrifugation time 15 min at 5000 rpm, uranium concentration 30 ppm) the calibration graphs were linear in the range of 6.25×10-4 to 0.1 μg L-1 of uranium(VI) ion and the detection limit (DL) of the method is 0.1μg L-1. The pre-concentration factor obtained was 48.5. The interference of some cations were also tested and no significant influence was obtained.

 • فهرست:

  فصل 1: کلیات 1

  1-1. بیان مسئله2

  1-2. اورانیم و ترکیبات آن در چرخه­ی سوخت هسته­ای 3

  1-2-1. مقدمه3

  1-2-2. تاریخچه 4

  1-2-3. خواص فیزیکی اورانیم5

  1-2-4. خواص شیمیایی اورانیم 6

  1-2-5. خواص هسته­ای اورانیم 6

  1-2-6. تنوع ایزوتوپی اورانیم7

  1-2-7. پراکندگی کانی اورانیم 7

  1-2-7-1. غلظت اورانیم در هوا 8

  1-2-7-2. مقدار اورانیم در مواد غذایی 8

  1-2-8.. راه­های ورود اورانیم به محیط 9

  1-2-9. سمیت اورانیم 9

  1-2-10. اهمیت اورانیم 11

  1-2-11. کاربردهای اورانیم11

  1-2-12. روش تهیه­ی فلز اورانیم 12

  1-2-12-1. اکسید اورانیم طبیعی 12

  1-2-12-2. اورانیل نیترات 12

  1-2-12-3. آمونیم اورانیل کربنات 13

  1-2-12-4. اورانیم تری اکسید 13

  1-2-12-5. اورانیم دی­اکسید 14

  1-2-12-6. اورانیم تترا فلورید 14

  1-2-12-7. اورانیم هگزا فلورید 15

  فصل 2: استخراج نقطه­ی ابری و پیش­تغلیظ 17

  2-1. مقدمه18

  2-2. استخراج نقطه ابری 19

  2-2-1. مروری بر تاریخچه­ی روش استخراج نقطه­ی ابری (CPE)20

  2-2-2. تاریخچه­ی مطالعاتی وتحقیقاتی استخراج نقطه­ی ابری 21

  2-2-3. سیستم­های میسلی (سورفکتانت­ها)26

  2-2-4 برهم­کنش گونه­ها با ساختارهای میسلی 27

  2-2-5. دسته بندی سورفکتانت­ها 28

  2-2-5-1. سورفکتانت­های آنیونی 28

  2-2-5-2. سورفکتانت­های کاتیونی 28

  2-2-5-3. سورفکتانت­های آمفوتری (دو خصلتی) 28

  2-2-5-4. سورفکتانت­های غیریونی 29

  2-2-6. بررسی رفتار فازی سیستم­های سورفکتانتی 29

  2-2-7. مراحل انجام روش استخراج نقطه­ی ابری 31

  2-2-8. عوامل موثر بر کارآیی استخراج نقطه­ی ابری 33

  2-2-9. مزایا و معایب استخراج نقطه ابری 34

  2-2-10. کاربردهای روش استخراج نقطه­ی ابری 35

  2-2-10-1. استخراج نقطه­ی ابری برای آنالیز ترکیبات آلی 36

  2-2-10-2. نمونه­های محیطی 37

  2-2-10-3. نمونه­های زیستی 37

  2-2-10-4. گونه­های زیستی و بالینی 37

  2-2-10-5. نمونه­های جامد 39

  2-2-10-6. آنالیز یون­های معدنی 40

  2-2-10-7. کاربرد صنعتی روش استخراج نقطه­ی ابری 41

  فصل 3: روش کار 43

  3- مواد و دستگاه­ها44

  3-1. مواد 44

  3-2. دستگاه­ها 44

  3-3. روش کار44

  3-3-1. بررسی فرآیند استخراج نقطه­ی ابری 44

  3-3-2. کالیبراسیون سیستم تعیین غلظت نمونه­های آبی 45

  3-3-3. بهینه سازی فرآیند 46

  3-3-3-1. بررسی اثر نوع سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانیم 46

  3-3-3-2. بررسی اثر نوع لیگاند بر راندمان استخراج اورانیم 46

  3-3-3-3. بررسی اثر pH بر راندمان استخراج اورانیم 46

  3-3-3-4. بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانیم 47

  3-3-3-5. بررسی اثر غلظت لیگاند بر میزان استخراج اورانیم 47

  3-3-3-6. بررسی اثر دمای تعادل بر راندمان استخراج اورانیم 47

  3-3-3-7. بررسی اثر زمان تعادل بر راندمان استخراج اورانیم 47

  3-3-3-8. بررسی اثر زمان ماند در سانتریفوژ بر راندمان استخراج اورانیم 48

  3-3-3-9. بررسی اثر غلظت محلول اورانیم بر میزان استخراج اورانیم 48

  3-3-3-10. کارآیی تجزیه­ای 49

  3-3-3-10-1. بازیابی (درصد جداسازی) 49

  3-3-3-10-2.  فاکتور پیش­تغلیظ 49

  3-3-3-10-3. حد تشخیص (LOD) و نحوه­ی محاسبه آن 50

  فصل 4: بحث و نتیجه­گیری 52

  4. نتایج 53

  4-1. کالیبراسیون سیستم تعیین غلظت نمونه­های آبی 53

  4-2. تاثیر نوع سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانیم 53

  4-3. تاثیر نوع لیگاند بر راندمان استخراج اورانیم 54

  4-4. تأثیر pH بر راندمان استخراج اورانیم 55

  4-5. تأثیر غلظت سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانیم 56

  4-6. تأثیر غلظت لیگاند بر میزان استخراج اورانیم 57

  4-7. تاثیر دمای تعادل، زمان تعادل و زمان ماند در سانتریفوژ بر میزان استخراج اورانیم 58

  4-7-1. پارامترهای ترمودینامیکی 60

  4-8. تأثیر غلظت اولیه­ی اورانیم بر میزان استخراج آن 61

  4-9. اثر یون­های مزاحم بر استخراج اورانیم 61

  4-10. کارآیی تجزیه­ای 62

  4-11. کاربرد 62

  فصل 5: بحث و نتیجه­گیری 64

  5-1. جمع­بندی 65

  5-2. پیشنهادات66

  فهرست منابع 68

  چکیده انگلیسی76

   

  منبع:

   

  [1] پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته¬ای زیر نظر دکتر قنادی مراغه، "چرخه سوخت هسته¬ای"، انتشارات زلال کوثربا همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته¬ای، (1388).

   [2] N C Van de Merbe, J. J. Hageman, U. A. Th. Brikman, J. Chromatogr, On-line dialysis with high-performance liquid chromatography for the automated preparation and analysis of sugars and organic acids in foods and beverages, 634 (1993) 1.

  [3] M. E. Fernandes Laespada, J. L. Perez-Pavon, B. Moreno-Cordero, J. Chromatoger, Surfactant cloud point extraction and preconcentration of organic compounds prior to chromatography and capillary electrophoresis, A 823 (1998) 537.

  [4] R. Carbias-Martinez, E. Rodriguez-Qonzao, P.H. Paniagua–Marcos, J. Hernandez, J Chromatog r, Applications of sample preparation techniques in the analysis of pesticides and PCBs in food, A 869 (2000) 427.

  [5] M. C. Hennion, C. Cau-Dit-Coumes, V. Pichon, J. Chromatogr, Selective on-line immuno extraction coupled to liquid chromatography for the trace determination of benzidine, congeners and related azo dyes in surface water and industrial effluents, A, 823 (1998) 147.

  [6] M. C. Henmon, J. Chromatogr. A, 856 (1999) 3.

  [7] R. Carbias-Martinez, E. Rodriguez-Qonzao, J. Domiguez-alvarez, J. Hernandez-Mendez, J. Chromatogr, New Polymeric Sorbents: Enhancing Solid-Phase Extraction, A, 869 (2000) 451.

  [8] C.L. Arthur, L.M. Killam, K.D. Buchholtz, J. Pawliszyn, J.R. Berg, Solid-phase micro extractio n using pencil lead as sorbent for analysis of organic pollutants in water, Anal. Chem, 64 (1992) 1960.

  [9] A.A. Boyd-Boland, S. Magdic, J. Pawliszyn, Analyst, Rapid Preconcentration and enrichment Techniques for the Analysis of Food Volatile, 121 (1996) 926.

  [10] Y. He, H. K. Lee, Anal. Chem, Liquid-Phase Microextraction in a Single Drop of Organic Solv ent by Using a Conventional Microsyringe, 69 (1997) 4634.

  [11] W.L. Hinze, E. Pramauro, Crit. Rev. Anal. Chem, Cloud point extraction, preconcentration and spectrophotometric determination of erbium(III)-2-(3,5-dichloro-2-pyridylazo)-5-dimethyl aminoph enol, 24 (1993) 133

  [12] C. D. Stalikas, Trends Anal. Chem, On-line Incorporation of Cloud Point Extraction in flame Atomic Absorption Spectrometric determination of Silver 21 (2002) 343.

   [13] E. K. Paleogos, D. L. Giokas, M. I. Karayannis, Trends Anal. Chem, Dispersive Liquid-liquid Microextraction of Cu(II) Using a Novel Dioxime for Its Highly Sensitive Determination by graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry 24 (2005) 426.

  [14] Z.C. Ferrera, C.P. Sanz, C.M. Santana, J.J.S. Rodriguez, XIVth International Symposium on Luminescence Spectrometry Recent advances of luminescence techniques in research and modern technology, Trends Anal. Chem, 23 (2004) 469.

  [15] H. Watanabe, K.L. Mittal, E.J. Fendler, Solution Behavior of Surfactants, Analytical applications of organized molecular assemblies, plenum press, New York,28(1982) 138.

  [16] W.L. Hinze, CRC Crit. Rev, Cloud point extraction, preconcentration and spectrophotometric determination of erbium(III)-2-(3,5-dichloro-2-pyridylazo)-5-dimethyl aminophenol, Anal. Chem, 24 (1993) 133.

  [17] H. Tani, T. Kamidate, H. Watanabe, J. Chromatogr, Separation of microsomal cytochrome b5 via phase separation in a mixed solution of Triton X-114 and charged dextran, A, 780 (1997) 229.

  [18] Z.S. Ferrera, C.P. Sanz, C.M. Santana, J.J.S. Rodriguez, TRAC Trend, Indirect fibre-optic colorimetric determination of ascorbic acid using 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol and cloud point extraction, Anal. Chem, 23 (2004) 469.

  [19] M.F. Silva, E.S. Cerutti, L.D. Martinez, Microchim, Simultaneous pre-concentration procedure for the determination of cadmium and lead in drinking water employing sequential multi-element flame atomic absorption spectrometry, Acta, 155 (2006) 349.

  [20] Maryam Ezoddin, Farzaneh Shemirani, Rouhollah Khani Desalination, Application of mixed-micelle cloud point extraction for speciation analysis of chromium in water samples by electrothermal atomic absorption spectrometry, 22 (2010).100

  [21] Akita Shigendo, Takeuchi Hirshi, Sepration Science and Technology, 833(1995)846.

  [22] Frank Wich Rymond P, Hinze Williwl, Anal.Chem, 944 (1994) 954.

  [23] Fang Qun, Yeung Hin Wing, Leung Hei Wun, Huie Carmenw, Journal of chromatography A, Micelle-mediated extraction and preconcentration of ginsenosides from Chinese herbal medicine, 47(2000)55.

  [24] Lee Cheng-Kang, Su Wen-Da, Separation scrence and technology, 1003(1998)1012.

  [25] Valfredo Azevedo Lemos, Robson Silva da Franc¸a, Bruno Oliveira Moreira, Cloud point extraction for Co and Ni determination in water samples by flame atomic absorption spectrometry, Separation and Purification Technology, 349(2007)354.

  [26] Chen Bing-Hung, LiJing-Liang, Equilibrium partition of polycyclic aromatic hydrocarbons in a cloud-point extraction process, Journal of Colloid and Interface Science,625(2003)632.

  [27] Sirimanne Sarath R, Patterson Jr, Application of cloud-point extraction–reversed-phase high-performance liquid chromatography: A preliminary study of the extraction and quantification of vitamins A and E in human serum and whole blood, Journal of Chromatography B, 129(1998)137.

  [28] Fernandez A.Enguren, FerreraZ.Sosa, Rodriguez J.J.Santana, Analytical chimica Acta, 145 (1998) 155.

   [29] Revia R.L, Makharadez G.A, Cloud Point Extraction Preconcentration of Trace Cadmium as 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5-pyrazolone Complex and Determination by Flame Atomic Absorp tion Spectrometry, Talanta, 48(1999)409.

  [30] Delgado Barbara, Ano veronica, Ayala JuanH, Nonionic surfactant mixtures: a new cloud-point extraction approach for the determination of PAHs in seawater using HPLC with fluorimetric detection Analytical Chimica acta, 165 (2004) 172.

  [31] Shahab Shariati, Yadollah Yamini, Mohammadreza Khalili Zanjanim, Simultaneous preconce ntration and determination of U(VI), Th(IV), Zr(IV) and Hf(IV) ions in aqueous samples using micelle-mediated extraction coupled to inductively coupled plasma-optical emission spectrometry, Journal of Hazardous Materials 156 (2008) 583–590.

  [32] Hadla Sousa Ferreira, Marcos de Almeida Bezerra, and Se´rgio Luis Costa Ferreira, A Pre- Concentration Procedure Using Cloud Point Extraction for the Determination of Uranium in Natural Water, Springer, 154, 163–167 (2006)

  [33] Alain Favre-Re´ guillon, Denis Murat, Ge´ rard Cote, Jacques Foos , Micheline Draye, Temp erature-induced surfactant- mediated pre-concentration of uranium assisted by complexation, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 1872 (2006) 1876.

  [34] Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami, Afrouz Mousavi, Spectrophotometric determination of trace amounts of uranium(VI) in water samples after mixed micelle-mediated extraction, Talanta 610(2007)614.

  [35] Sang H, Liang P, Du, J Hazard Mater, Separation and preconcentration by a cloud point extraction procedure for determination of metals: an overview, 154:1127 (2008) 1132.

  [36] Li Y, Hu B, Jiang Z, Anal Chim Acta, 207 (2006) 214.

  [37] Beiraghi A, Zarei AR, Babaee S, Anal Sci, 527 (2007) 531.

  [38] Zhu X, Zhu X, Wang B, Determination of Trace Cadmium in Water Samples by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry after Cloud Point Extraction, Microchim Acta, 95 (2006) 100.

  [39] Shokrollahi A, Ghaedi M, Gharaghani S, Fathi MR, Soylak M ,Quim Nova, Cloud point extraction and flame atomic absorption spectrometric determination of cadmium(II), lead(II), palladium(II) and silver(I) in environmental samples, 70 (2008) 74.

  [40] Chen J, Xiao S, Wu X, Fang K, Liu W, Determination of Available Cadmium and Lead in Soil by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Cloud Point Extraction, Talanta, 992(2005) 996.

  [41] Bezerra MDA, Conceição ALB, Ferreira SLC, On-line Incorporation of Cloud Point Extra ction inFlame Atomic Absorption SpectrometricDetermination of Silver, Microchim Acta, 149 (2006) 152.

  [42] Bellato ACS, Gervasio APG, Giné MF J Anal At Spectrom, 20:535 (2005) 537.

  [43] Shemirani F, Kozani RR, Jamali MR, Assadi Y, Milani SMR, Separation and preconcentration by a cloud point extraction procedure for determination of metals: an overview, Sep Sci Technol, 2527(2005) 2537

  [44] Ferreira HS, Bezerra MDA, Application of Multivariate Techniques in Optimization of Spectr oanalytical Methods, Costa Ferreira SL Microchim Acta, 163(2006) 167.

  [45] Madrakian T, Afkhami A, Mousavi A, Spectrophotometric determination of trace amounts of uranium(VI) in water samples after mixed micelle-mediated extraction Talanta, 610 (2007) 614.

  [46] Filik H, Yanaz Z, Apak R, Anal Chim Acta, 27 (2008) 33.

  [47] Tabrizi AB, Cloud point extraction and spectrofluorimetric determination of aluminium and zinc in foodstuffs and water samples, Food Chem, 1698 (2007) 1703.

  [48] Bezerra MA, Nogueira ARA, Lemos SG, Ferreira SLC Int J Environ Anal Chem , 131 (2007) 140.

  [49] Shemirani F, Abkenar SD, Determination of lead in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after cloud point extraction, Khatouni A Bull Korean Chem Soc, 1133 (2004) 1136.

  [50] Ferreira HS, Santos ACN, Portugal LA, Costa ACS, Miró M, Determination of lead in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after cloud point extraction, Ferreira SLC Talanta, 73(2008) 76.

  [51] Shariati S, Yamini Y J , Cloud Point Extraction of Pesticide Residues, Colloid Interface Sci , 419 (2006) 425.

  [52] Cerutti S, Silva MF, Gásquez JA, Olsina RA, Cloud point preconcentration prior to capillary zone electrophoresis: Simultaneous determination of platinum and palladium at trace levels, Martínez LD Electrophoresis 3500(2005) 3506.

  [53] Coelho LM, Bezerra MA, Arruda MAZ, Bruns RE, Determination of Cd in Water Samples by Hollow-Fiber–Supported Liquid-Membrane Extraction Coupled with Thermospray-Flame–Furnace Atomic-Absorption Spectrometry, Ferreira SLC Sep Sci Technol , 815 (2008) 827.

  [54] Ghaedi M, Shokrollahi A, Ahmadi F, Rajabi HR, Soylak M J Hazard Mater , 533(2008) 540.

  [55] Afkhami A, Bahram M, Cloud point extraction and flame atomic absorption spectrometric determination of cadmium(II), lead(II), palladium(II) and silver(I) in environmental samples, Microchim Acta , 403 (2006) 408.

  [56] Simitchiev K, Stefanova V, Kmetov V, Andreev G, Kovachev N, Canals A J Anal At Spectrom, 717(2008) 726.

  [57] D. Myer, Surfaces, Interfaces and Colloids-Pranciples and Applications, VCH, NewYork, 1(19999)45.

  [58] N.M. Van Os, J.R. Haak, L.A.M. Rupert, Physico-Chemical Properties of Selected Anionic Cationic and Nonionic Surfactants, Elsevier, Amsterdam, 18(1993)28.

  [59] R. Carabias-Mart´ınez, E. Rodr´ıguez-Gonzalo, B. Moreno-Cordero, J.L. Pe´rez-Pavo´n, Journal of Chromatography A, 902 (2000) 251–265

  [60] Z.C. Ferrera, C.P. Sanz, C.M. Santana, J.J.S. Rodriguez, Trend. Anal. Chem, 23 (2004)

  469.

  [61] M. Brusdeilins, V. Zarybnicky, An enrichment procedure for a highly active T5-receptor preparation by DEAE-cellulose ion-exchange chromatography in Triton X-100 containing solution at elevated temperatures, J. Chromatogr, 287 (1984) 313.

  [62] S.M. Zourab, V.M. Sabet, H. Aboeldahal, A Critical Review of Surfactant-Mediated Phase Separations (Cloud-Point Extractions): Theory and Applications, J. Dispersion Sci. Tech, 12 (1991) 25.

  [63] L. Marszall, Model for the cloud point of mixed surfactant systems, Colloids Surf, 25 (1987) 279.

  [64] M.M. Chobarm, M.V. Ropot, I. Akad. Nauk Mold. Ssr, Ser, Biol. Khim. Nauk, A Critical Review of Surfactant-Mediated Phase Separations (Cloud-Point Extractions): Theory and Applications, 1 (1987) 53.

  [65] F. Tokiwa, T. Matsumoto, Bull, Transfer of anesthetics and alcohols into ionic surfactant micelles in relation to depression of krafft point and critical micelle concentration, and interfacial action of anesthetics, Chem. Soc. Jpn, 48 (1975) 1645.

  [66] R. Aveyard, T.A. Lawless, Surface chemistry and microemulsion formation in oil—water systems containing sodium tri-n-alkylsulphotricarballylates, J. Chem. Soc, Faraday Trans. I, 82 (1986) 2951.

  [67] P. Firman, D. Haase, J. Jen, M. Kahlweit, R. Strey, Langmuir, A new purification technique for alkyl polyglycol ethers and miscibility gaps for water-CiEj, 1 (1985) 718.

  [68] S. Rubio, D. Perez-Bendito, TRAC Trend. Anal. Chem, Admicelle-enhanced synchronous fluorescence spectrometry for the selective determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water, 22 (2003) 470.

  [69] S. Igarashi, T. Yotsuyanagi, Microchim. Acta, 106 (1992) 37.4519.

  [70] I. Casero, D. Sicilia, S. Rubio, D. Perez-Bendito, Study of the formation of dye-induced premicellar aggregates and its application to the determination of quaternary ammonium surfactants, Anal. Chem, 71 (1999).

  [71] T. Saitoh, N. Ojima, H. Hoshino, T. Yotsuyanagi, Binding of sulfoneph thalein anions to the micelles of an anionic surfactant, Microchim. Acta, 106 (1992) 91.

  [72] E. Pramauro, A.B. Prevot, Micelle-mediated extraction as a tool for separation and preconcent ration in metal analysis, Pure Applied Chem, 67 (1995) 551.

  [73] F.H. Quina, E.O. Alonso, J.P.S. Farah, Using quantum chemistry to predict solubilization in detergent micelles, J. Phys. Chem, 99 (1995) 11708.

  [74] R. Kjellander, E. Florin, Surfactant structure and its relation to the Krafft point, cloud point and micellization: Some empirical relationships, J. Chem. Soc. Faraday Trans, 177 (1981) 2053.

  [75] R. Kjellander, Surfactant structure and its relation to the Krafft point, cloud point and micell ization: Some empirical relationships, J. Chem. Soc. Faraday Trans, 278 (1982) 2053.

  [76] R. Kjellander, P.M. Claesson, P. Stenius, H.K. Christenson, Interaction between phosphine oxide surfactant layers adsorbed on hydrophobed mica, J. Chem. Soc. Faraday Trans, 182 (1986) 2735.

  [77] M.J. Rosen, Surfactants and interfacial phenomena, The Surfactant Research Institute (SRI) at Brooklyn College City University of New York, Wiley, New York, 1987.

  [78] M. Corti, C. Minero, V. Degiorgio, Surfactant cloud point extraction and preconcentration of organic compounds prior to chromatography and capillary electrophoresis, J. Phys. Chem, 88 (1984) 309.

  [79] G. Komaromy-Hiller, R. Von Wandruszka, Time-Resolved Fluorescence Anisotropies in Mix ed Surfactant Solutions, Time-Resolved Fluorescence Anisotropies in Mixed Surfactant Solutions, J. Coll. Interface Sci, 177 (1996) 156.

  [80] J. Szymanowski, W. Apostoluk, Estimation of Distribution Parameters of Organic Solutes in Cloud Point Extraction, J. Coll. Interface Sci, 228 (2000) 178.

  [81] M.H. Abraham, Estimation of Distribution Parameters of Organic Solutes in Cloud Point extra tion, Pure Appl. Chem, 65 (1993) 2503.

  [82] M.H. Abraham, H.S. Chandha, J.P. Dixon, C. Rafols, C. Treiner, The influence of the structure of organic compounds on their solubilization by sodium dodecyl sulfate micelles, J. Chem. Soc. Perkin Trans, (1995) 2887.

  [83] M.H. Abraham, H.S. Chandha, J.P. Dixon, C. Rafols, C. Treiner, Estimation of Distribution Parameters of Organic Solutes in Cloud Point Extraction, J. Chem. Soc. Perkin Trans, (1997) 219.

  [84] M.H. Abraham, Estimation of Distribution Parameters of Organic Solutes in Cloud Point Extraction, Chem. Soc. Rev, 22 (1993) 73.

  [85] M.A. Rodrigues, E.O. Alonso, C. Yihwa, J.P.S. Farah, F.H. Quina, Surfactant cloud point extraction and preconcentration of organic compounds prior to chromatography and capillary electrophoresis, Langmuir, 15 (1999) 6770.

  [86] H. Tani, T. Kamidate, H. Watanabe, J. Chromatogr. A, Separation of microsomal cytochrome b5 via phase separation in a mixed solution of Triton X-114 and charged dextran, 780 (1997) 229.

  [87] C. Garcia-Pinto, J.L. Perez-Pavon, B. Moreno-Cordero, Anal. Chem, 64 (1992) 2334.

  [88] B. Moreno-Cordero, J.L. Perez-Pavon, C. Garcia-Pinto, E. Fernandez Laespada, Cloud point extraction, preconcentration and spectrophotometric determination of erbium(III)-2-(3,5-dichloro-2-pyridylazo)-5-dimethylaminophenol, Talanta 40, (1993) 1703.

  [89] T. Saitoh, T. Matsudo, C. MatSubara, Poly(methacrylic acid-co-ethylene glycol dimetha cry late) monolith microextraction coupled with high performance liquid chromatography for the determination of phthalate esters in cosmetics, J. Chromatogr. A, 879 (2000) 129.

  [90] C. Bordier, J. Biol. Chem, 256 (1981) 1604.

  [91] C. Tiruppathi, D.H. Alpers, B. Seetharam, Rat intestinal alkaline phosphatase secretion into lumen and serum is coordinately regulated, Anal. Biochem, 153 (1987) 330.

  [92] T. Saitoh, H. Tani, T. Kamidate, H. Watanabe, On-line metals preconcentration and simultane ous determination using cloud point extraction and inductively coupled plasma optical emission spectrometry in water samples, Trends Anal. Chem, 14 (2004) 213.

  [93] H. Tani, T. Kamidate, H. Watanabe, Enhancement of the excluded-volume effect in protein extraction using triblock copolymer-based aqueous micellar two-phase systems, Anal. Sci, 14 (1998) 875.

  [94] T. Saitoh, W.L. Hinze, Cloud point extraction, preconcentration and spectrophotometric determination of erbium(III)-2-(3,5-dichloro-2-pyridylazo)-5-dimethylaminophenol, Talanta, 42 (1995) 119.

  [95] N. Garg, I.Y.Galaev, B. Mattiasson, Affinity Extraction of Dye- and Metal Ion-Binding Proteins in Polyvinylpyrrolidone-Based Aqueous Two-Phase System, Biotechnol. Appl. Biochem, 20 (1994) 199.

  [96] C. Tiruppathi, D.H. Alpers, B. Seetharam, Rat intestinal alkaline phosphatase secretion into lumen and serum is coordinately regulated, Anal. Biochem, 153 (1987) 330.

  [97] R.P. Frankewich, W.L. Hinze, Anal. Chem, 66 (19994) 9444.

  [98] C.Z. Katsaounos, D.L. Giokas, A.G. Vlessidis, E.K. Paleologos, M.I. Karayannis, The use of surfactant-based separation techniques for monitoring of orthophosphate in natural waters and wastewater, Sci. Total Environ, 305 (2003٣) 157.

  [99] E.K. Paleologos, D.L. Giokas, M.I. Karayannis, Cloud point extraction and graphite furnace atomic absorption spectrometry determination of manganese(II) and iron(III) in water samples, Trends Anal. Chem, 24 (2005) 426.

  [100] P. Trakultamupatam, J.F. Scamehorn, S. Osuwan, Separation Science and Technology,

  39(3) (2004) 479.

  [101] B.A. Mckelvey, K.J. Orians, Geochim. Cosmochim, Dissolved zirconium and hafnium distributions across a shelf break in the northeastern Atlantic Ocean, Acta, 57 (1993) 3801.

  [102] D.V. Vivit, B.S.W. King, Simultaneous determination of zirconium and hafnium as ternary complexes with 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol and fluoride by reversed-phase liquid chromatography, Geostand. Newsl. 12 (1988) 363.

  [103] S.J.J. Tsai, H.-T. Yan, Simplex optimization of ion-pair reversed-phase high performance liquid chromatographic analysis of some heavy metals, Analyst, 118 (1993) 521.

  [104] A. Hulanicki, J. Surgiewicz, I. Jaron, Simultaneous determination of zirconium and hafnium as ternary complexes with 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol and fluoride by revers ed-phase liquid chromatography, Talanta, 44 (1997) 1159.

  [105] G.E.M. Hall, J.C. Pelchat, J. Loop, Determination of hafnium in air dust filters by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, J. Anal. At. Spectrom, 5 (1990) 339.

  [106] T.C. Duan, H.T. Chen, X.J. Zeng, Cloud point extraction and simultaneous determination of zirconium and hafnium using ICP-OES, J. Anal. At. Spectrom, 17 (2002) 410.

  [107] E. K. Palelogos, A. G. Vlessidis, M.I. Karayannis, Development of cloud point extraction for simultaneous extraction and determination of gold and palladium using ICP-OES, Anal. Chim. Acta, 477 (2003) 223.

  [108] F. Shmirani, M. Baghdadi, M. Ramezani, Talanta, 65 (2005) 882.

  [109] J. L. Manzoori, Gh. Karim-Nezhad, Flame atomic absorption spectrometric determination of trace quantities of cadmium in water samples after cloud point extraction in Triton X-114 without added chelating agents, Anal. Chim. Acta, 521 (2004) 173.

  [110] V. O. Dorochuk, S. O. Leiyushok, V. B. Ishchenko, S. A. Kulichenko, Talanta, 64 (2004) 853.

  [111] J. L. Burguera, M. Burguera, Determination of lead in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after cloud point extraction, Talanta, 64 (2004) 1099.

   [112] J.L. Manzoori, A. Bavali-Tabrizi, Determination of lead in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after cloud point extraction, Anal. Chim. Acta, 470 (2002) 215.

  [113] P. Peralta-Zamora, J.W. Martins, P. Peralta-Zamora, J.W. Martins, Cloud point extraction and simultaneous determination of zirconium and hafnium using ICP-OES, Talanta, 49 (1999) 937, Talanta, 49 (1999) 937.

  [114] J. L. Manzoori, Gh. Karim-Nezhad, Flame atomic absorption spectrometric determination of trace quantities of cadmium in water samples after cloud point extraction in Triton X-114 without added chelating agents, Anal. Chim. Acta, 484 (2003) 155.

  [115] S. A. Kulichenko, V. O. Dorochuk, S. O. Leiyushok, Determination of lead in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after cloud point extraction, Talanta, 59 (2003) 776.

  [116] C. C. Nascentees, M. A. Z. Arruda, Determination of lead in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry after cloud point extraction, Talanta, 61 (2003) 759.

  [117] E.K. Paleologos, D.I. Giokas, M.I. Karayannis, Microwave-assisted and cloud-point extraction in determination of drugs and other bioactive compounds, Trac-Trend. Anal. Chem, 24 (2005) 4.

  [118] A. Safavi, H. Abdollahi, M.R. Hormozi Nezhad, R. Kamali, A. Safavi, H. Abdollahi, M.R . Hormozi Nezhad, R. Kamali, Spectrochim. Acta A, 60 (2004) 2897, Spectrochim. Acta A, 60 (2004) 2897.

  [119] Manzoori J. L., Bavili-Tabrizi A. Cloud point preconcentration and flame atomic absorption spectrometric determination of cobalt and nickel in water samples, Microchimica Acta, 141(2003) 201-207.

  [120] C.D. Stalikas, Micelle-mediated extraction as a tool for separation and preconcentration in metal analysis, TRAC, Trends Anal. Chem, 21 (2002) 343–355.

  [121] C. Garcˇııa-Pinto, J.L. P´erez-Pav´on, B. Moreno-Cordero, Cloud point preconcentration and high-performance liquid chromatographic determination of organophosphorus pesticides with dual electrochemical detection, Anal Chem, 67 (1995) 2606–2612.

  [122] Mustafina A, Elistratova J, Burilov A, Knyazeva I, Zairov R, Amirov R, Solovieva S, Konovalov, Cloud point extraction of lanthanide(III) ions via use of Triton X-100 without and with watersoluble calixarenes as added chelating agents, Talanta 68 (2006) 863–868                  

  [123] C.S.K. Raju, M.S. Subramanian, Selective preconcentration of U(VI) and Th(IV) in trace and macroscopic levels using malonamide grafted polymer from acidic matrices, Microchim. Acta, 150 (2005) 297–304.

  [124] V.K. Jain, R.A. Pandya, S.G. Pillai, P.S. Shrivastav, Simultaneous preconcentration of uranium(VI) and thorium(IV) from aqueous solutions using a chelating calix[4] arene anchored chloromethylated polystyrene128 (2007) 189.

  [125] B.-F. Liu, L.-B. Liu, J.-K. Cheng, Separation and determination of thorium, uranium and mixed rare-earth elements as their UV–vis absorbing complexes by capillary zone electrophoresis, Talanta 47 (1998) 291–299.

  [126] F.A. Aydin, M. Soylak, Solid phase extraction and preconcentration of uranium(VI) and thorium(IV) on Duolite XAD 761 prior to their inductively coupled plasma mass spectrometric determination, Talanta 72 (2007) 187–192.

  [127] F.A.Aydin, M. Soylak,Anovel multi-element coprecipitation technique for separation and enrichment of metal ions in environmental samples, Talanta 73 (2007) 134–141.

  [128] A.M. Starvin, T. Prasada Rao, Solid phase extractive preconcentration of uranium(VI) onto diarylazobisphenol modified activated carbon, Talanta 63 (2004) 225–232.

  [129] M. Shamsipur, A.R. Ghiasvand, Y. Yamini, Solid-phase extraction of ultra trace uranium(VI) in natural waters using octadecyl silica membrane disks modified by tri-n-octylphosphine oxide and its spectrophotometric determination with dibenzoylmethane, Anal. Chem. 71 (1999) 4892–4895.

  [130] M.E.F. Laespada, J.L.P. Pavon, B.M. Cordero, Micelle-mediated methodology for the preconcentration of uranium prior to its determination by flow injection, Analyst 118 (1993) 209–212.

  [131] A. Takahashi, Y. Ueki, S. Igarashi, Homogeneous liquid–liquid extraction of uranium(VI) from acetate aqueous solution, Anal. Chim. Acta 387 (1999) 71–75.

  [132] S. Oszwaldowski, R. Lipka, M. Jarosz, Simultaneous determination of zirconium and hafnium as ternary complexes with 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol and fluoride by reverse-phase liquid chromatography, Anal. Chim. Acta 361 (1998) 177–187.

  [133] A. Abbaspour,L. Baramakeh, Application of principle component analysisartificial neural network for simultaneous determination of zirconium and hafnium in real samples, Spectrochim. Acta A 64 (2006) 477–482.

  [134] S. Gueu, B. Yao, K. Adouby, G. Ado, Kinetics and thermodynamics study of  lead adsorption on to activated carbons from coconut and seed hull of the plam tree, Int. J. Environ. Sci. Tech. 4(2007), 11-17.                 


موضوع پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, نمونه پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, جستجوی پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, فایل Word پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, دانلود پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, فایل PDF پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, تحقیق در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, مقاله در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, پروژه در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, پروپوزال در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, تز دکترا در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, پروژه درباره پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا, رساله دکترا در مورد پایان نامه استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه آب دریا

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات (M.Sc) سال تحصيلي 1390- 1389   چکيده به منظور بررسي و پيش‌بيني الگوي پراکنش کفزيان مهم اقتصادي، داده‌هاي صيد 10 گونه

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري مهر  1393   چکيده : يکي از نيازهاي امروز ما داشتن فضايي براي آشنا شدن با فناوري هاي جديد معماري در دنيا

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری چکیده منابع آب زیر زمینی بعد از یخچال­ها و پهنه­های یخی، بزرگ­ترین ذخیره آب شیرین زمین را تشکیل می­دهند و یکی از منابع مهم تأمین آب شیرین موردنیاز انسان هستند. ازآنجاکه در اکثر نقاط کشور بارش­ها اغلب ناچیز و گاه به­صورت سیلاب­های مخرب ظاهر می­شوند، می­توان از عملیات تغذیه مصنوعی آب­های زیرزمینی به‌عنوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت چکیده : تولید انرژی الکتریکی برای سیستم‌‌های قدرت با هدف کمینه‌سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم­های مدرن امروزی است. به بیانی دیگر هدف از توزیع اقتصادی بار، برنامه­ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیت­های غیر خطی موجود در شبکه ...

رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده: استان اردبیل در شمال غرب کشور با شکلی کشیده و طولی خود طی سالهای اخیر با نابهنجاری های اقلیمی نظیر: افزایش دما بویژه در فصل زمستان، افزایش رخداد بادهای گرم، افزایش تبخیروتعرق پتانسیل، کاهش بارش مخصوصا بارش برف، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر، پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی بر اثر برداشتهای غیراصولی از منابع ...

چکیده فتوولتاییک یا به اختصار PV، یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی می‌باشد. در این روش با بکارگیری سلول‌های خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکان‌پذیر می‌شود. سلول‌های خورشیدی از نوع نیمه رسانا می‌باشند که از سیلیسیوم یعنی دومین عنصر فراوان پوسته زمین ساخته می‌شوند. وقتی نور خورشید به یک سلول فتوولتاییک می‌تابد، بین دو الکترود منفی و مثبت اختلاف ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش مدیریت مالی چکیده : در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال 1390 میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل 306.1 بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی چکیده آب به عنوان یکی ازمهمترین منابع پایه در فرایند توسعه در هر جامعه بشری شناخته میشود. بحران آب از چالشهای مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه میباشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین اثرات حاصل از تفاوت نظامهای آبیاری برروی عملکرد و بهره وری اراضی شالیزاری استان گیلان صورت گرفت. این تحقیق از نظر ...

ثبت سفارش