پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

word 2 MB 31852 171
1394 کارشناسی ارشد فیزیک
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

  چکیده :

   

  نانو ساختار ها که با پیشگامی فولرن و نانو لوله های کربنی معرفی شده اند افق های تازه ای در حوزه های مختلف علم و فناوری گشودند که از جمله مهمترین آن ها بهره گیری نانوساختارها در علوم زیستی است.نانوساختارهای سیلیکون کربید از جمله نانوساختارهای هترواتم محسوب می شوندکه تا حدودی خاصیت یونی نیزپیدامی کنند.دراین پژوهش محاسبات تئوری تابعی چگالی، جهت بررسی اثرات جذب داروی ضد سرطان 5-فلورویوراسیل بر روی نانو ذره سیلیکون کربید با استفاده ازنرم افزارگوسین مورد  بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به این هدف، مدل­های مولکولی شامل هر دو نوع ساختارشامل شش ساختار مختلف مولکول فلورویوراسیل و دونوع ساختار منفرد نانوذره سیلیکون کربیدبا استفاده از نرم افزار گوسین ویو و هایپرکم طراحی گردید.شش نوع ساختار متفاوت فلورویوراسیل هم به صورت منفرد و هم در اتصال و برهمکنش  با نانو ذره سیلیکون کربیدی مطالعه شد.سپس با بررسی مقادیر خصوصیات بهینه، مشخص شد که ترکیب اتصالی ، خصوصیات متفاوتی را نسبت به حالات منفرد هر یک از مولکول­ها نشان می­دهد. همچنین بابررسی مقادیر پوشش شیمیایی و بار مولیکن به دست آمده، که خصوصیات الکترونیکی اتم­ها را نشان می­دهد،تغییراتی درحالت اتصال نسبت به حالت مجزامشاهده شدکه نشان می دهد اتمهای فلورویوراسیل تحت تاثیرنانوذره قرارگرفته اند. همچنین سایر پارامتر های دیگر از جمله مقادیرانرژی اتصال و ممان دوقطبی. HOMO و LUMO که تفاضل جبری این دو که انرژی گاف نامیده می شود محاسبه گردید که نتایج آن قابل بحث و تفسیر است ودرنهایت پایدارترین ساختار اتصالی بین مولکول فلورویوراسیل ونانوذره سیلیکون کربید باتوجه به بیشترین انرژی اتصال مشخص گردید.

   

   

  کلمات کلیدی: نانو تکنولوژی، نانو ساختارها. تئوری تابعی چگالی، 5- فلورویوراسیل، نانو ذره سیلیکون کربید

   

   

  مقدمه:

   

  امروزه باگسترش روزافزون تکنولوژی وزندگی ماشینی،علاوه براینکه بیماری های جدیدی پا به عرصه ظهور نهاده اند،بیماری های قبلی نیز جنبه های پیچیده تری ازخود بروز می دهند.یکی از این بیماری های کشنده ومهلک که بشریت ازگذشته های دور با آن درگیربوده است سرطان یا کنسرمی باشد.متخصصان حوزه سلامت سرطان را تقسیم غیرطبیعی سلولهای بدن تعریف کرده اند.یکی از راههای درمان این بیماری استفاده از داروها یا شیمی درمانی می باشد.5-فلورویوراسیل یکی از دارو های مورد استفاده درشیمی درمانی جهت درمان انواع سرطان می باشد.این دارو علیه طیف گسترده ای از تومرهای توپر نظیر سرطانهای پستان.معده،لوزالمعده،مری،کبد،سروگردن ومقعد فعال است. این دارو همانند بیشتر داروهای مورد استفاده در درمان سرطان دارای عوارض جانبی است که عبارت است ازسرکوب مغزواستخوان و سمیت موکوزیت واسهال سمیت جلدی به صورت سندرم دست- پا وسمیت عصبی میباشد. باتوجه به عوارض یاد شده و نیزاهمیت دارویی نانوساختارها در نگهداری و حمل داروها، تحقیق حاضر برآن است تا با استفاده از نانو ساختارها یک طرح نوینی از داروی مذکور را جهت ارسال هدفمند وکاهش عوارض دارو طراحی وپیشنهاد کندکه قدم اول دراین راه بررسی امکان جذب دارو برروی نانوساختار مورد نظرکه نانو ساختار سیلیکون کربید است، می باشد.

    

  1-1- بیان مسأله

  نانوساختارها که با پیشگامی فولرن و نانو لوله های کربنی معرفی شده اند افق های تازه ای در حوزه های مختلف علم و فناوری گشودند که از جمله مهمترین آن ها بهره گیری نانوساختارها در علوم زیستی است.نانوساختارهای سیلیکون کربید از جمله نانوساختارهای هترواتم محسوب می شوندکه تا حدودی خاصیت یونی نیز پیدا می کنند اهمیت دارویی نانوساختارها در نگهداری و حمل آن ها در نظر گرفته می شود که در تحقیق حاضر به مطالعه ی مدلی از نانو ذره ی سیلیکون کربید در نگهداری داروی ضد سرطان فلورویوراسیل پرداخته می شود این دارو علیرغم این که کارآمدی خوبی دارد اما عوارض جانبی نامطلوب نیز به همراه دارد که نانوتکنولوژی امیدهایی را در جهت کاهش آن ها ایجاد کرده است.در تحقیق حاضر مطالعه بر اساس محاسبات کوانتومی در سطح اتمی-مولکولی انجام می شود.

   

  1-2 - نانو فناوری

  1-2-1-تاریخچه فناوری نانو

  مقوله نانوفناوری نامی است که از اوایل سالهای 1980میلادی بر پروژه ای که بیست سال قبل از آن تاریخ، یعنی در سال 1959 توسط   استادریچارد فایمن[1]، در کالیفرنیا مطرح شد، بنا نهاده شد. فناوری نانو  توسط فیزیکدان و برنده جایزه نوبل، ریچارد فاینمن در سخنرانی نیمه نهایی خود در سال 1959پیش بینی شد: "درپایین دست فضای زیادی وجوددارد.". فناوری نانو، که در سال 1974 ابداع شده، اشاره به مدیریت و  یا مهندسی نانو اشیاء در مقیاس مولکولی دارد .هاینریش روهرر، پیشگام سوئیسی عرصه نانوفناوری می باشددر ساخت میکروسکوپ تونل‌زنی اسکن‌کننده برای مشاهده و دستکاری اتم‌های منفرد همکاری داشت.روهرر و همکارش گرد بینیگ، نسخه پیشرفته‌ای از اولین میکروسکوپ الکترونی متعلق به دهه 1930، را طراحی و آن را «میکروسکوپ تونل‌زنی اسکن‌کننده» نام نهادند.وی زمانی که در لابراتوار آی بی ام[2] کار می‌کرد، به همراه بینیگ جایزه نوبل سال 1986 فیزیک را به خود اختصاص دادند و آن را با ارنست روسکا، طراح اولین میکروسکوپ الکترونی، به اشتراک گذاشتند.روهرر و بینیگ پدران نانوفناوری شناخته شده‌اند.طراحی میکروسکوپ مزبور نقطه عطفی در تاریخ فناوری علم و اطلاعات به شمار می‌آید. ] 6و7 [

  1-2-2-معرفی نانو فناوری

  نانو ریشه یونانی "نانس" به معنی کوتوله می‌باشد.فناوری نانو موج چهارم انقلاب صنعتی، پدیده‌ای عظیم می‌باشد که در تمامی گرایشات علمی راه یافته است تا جایی که در یک دهه آینده برتری فراینده‌ها، وابسته به این تحول خواهد بود. نانومتر معادل یک میلیاردم متر یا تقریبا یک هشتاد هزارم قطر مو و یا معادل اندازه ده اتم هیدروژن است که در کناریکدیگر قرار گرفته اند.حیطه تخصصی فناوری نانو ساختارها و دستگاههائی است که در ابعاد فضایی 1 تا 100 نانومتر قرار داشته و فعالیتهای این ساختارها در بازه های زمانی فمتو ثانیه (یک میلیونیوم نانوثانیه) بوقوع می پیوندد. ظهورنانوفناوری برپایه پروژه فایمن بودکه می توان آن رادر چند بند اساسی خلاصه نمود:

  1-تولید ماشینها (روباتها) در مقیاس نانو (یک تا صد نانومتر )که خود این ماشینها قادرند ماشینهای دیگر و یا مواد مفیدجدید، را از طریق چیدمان اتمها در کناریکدیگر، از پائین به بالا، تولید کنند.این نوع فعالیت را اسمبلرنام نهادند.

   

  -1 

   

    

   

  Abstracat:

   

  Nano-structures first emerged as carbone nano-tubes by the works of Forlen and openned new horizones in different fields of technology and sciense. Among many. utilization of nano-structures in biology is one of the main areas of interest. Carbid silicon nano-structures are considered as hetroatome nano-structure. with relative ionic pproperties. Medical importance of nano-structures lies with their capabilities to store and deliver the drugs. The present study focuses on a proposed model of silicon carbid nano-structures to store anticancer medicine fluorouracil. The medicine. despite its notable efficiency. is featured with negative side-effects. However. nano-technology holds great promises to cut the extents of the side effects. The study was conducted based on quantum calculation at atomic-molecular level.

  Using quantum calculations. the present study tries to answer the research question.

   To this end. few silicon carbine nano-structure models and fluorouracil medicine were modeled by software. Afterward. the models were optimized using quantum mechanical calculations. Moreover. calculations of electron properties at atomic level were carried at using NMR parameters. Hyperc and Gaussian software. fundamental theories. and density functions were used in this stud

  Key words :Florouracil,Nanoparticle,            Silicon-carbide,DFT, quantum calculations

 • فهرست:

  چکیده فارسی....................................................................................................................1

  مقدمه..................................................................................................................................................2

  فصل اول: کلّیات تحقیق

  1-1- بیان مسأله............................................................................................................................................................... 4

  1-2 – نانوفناوری................................................................................................................................................................4

  1-2-1-تاریخچه فناوری نانو............................................................................................................................................4

  1-2-2-معرفی نانو فناوری...............................................................................................................................................5

  1-3- نانوپزشکی.................................................................................................................................................................7

  1-3-1-تعریف نانوپزشکی.................................................................................................................................................7

  1-2-2-خلاصه ای از کاربردهای نانوپزشکی................................................................................................................8

  1-3- نانودارو......................................................................................................................................................................9

  1-4-طراحی دارو به وسیله کامپیوتر.............................................................................................................................10

  1-4-1-مقدمه...................................................................................................................................................................10

  1-4-2-تکنیک های محاسباتی درطراحی و تولید دارو..........................................................................................11

  1-4-3-نرم افزارهای مناسب جهت طراحی دارو.....................................................................................................12

  1-5- شیمی محاسباتی..................................................................................................................................................13

  1-5-1- تعریف شیمی محاسباتی.................................................................................................................................13

  1-5-2-روش های محاسباتی........................................................................................................................................13

  1-5-3-انواع مدل های مولکولی درشیمی محاسبات...............................................................................................14

  1-5-4-مکانیک مولکولی ...............................................................................................................................................14

  1-6-حمل دارو(دارورسانی نوین)..................................................................................................................................15

  1-6-1-تعریف دارورسانی نوین......................................................................................................................................15

  1-6-2-نانوساختارهای حامل دارو.................................................................................................................................15

  1-6-3-فلرن‌ها....................................................................................................................................................................16

  1-6-4-لیپوزوم‌ها...............................................................................................................................................................17

  1-7-آنتی کنسر(ضدسرطان)..........................................................................................................................................18

  1-7-1-تاریخچه سرطان...................................................................................................................................................18

  1-7-2-تعریف سرطان.......................................................................................................................................................19

  1-7-3-نحوه پیدایش سرطان .........................................................................................................................................19

  1-7-4-علائم هشدار دهنده سرطان ..............................................................................................................................20

  1-7-5-انواع سرطانها ........................................................................................................................................................20

  1-7-6-عوامل بروز سرطان...............................................................................................................................................21

  1-7-7-روشهای درمان سرطان.......................................................................................................................................21

  1-7-8-داروهای ضدسرطان.............................................................................................................................................22

  1-8- 5-فلورویوراسیل.......................................................................................................................................................23

  1-8-1-معرفی 5-فلورویوراسیل.....................................................................................................................................23

  1-8-2-خصوصیات دارویی 5-فلورویوراسیل...............................................................................................................25

  1-9-کاپسیتابین................................................................................................................................................................26

  1-9-1-معرفی کاپسیتابین.............................................................................................................................................26

  1-10-نانوذرات...................................................................................................................................................................27

  1-10-1-معرفی نانودرات.................................................................................................................................................27

  1-10-2- تاریخچه نانوذرات........................................................................................................................................... 27

  1-10-3-خواص نانوذرات.................................................................................................................................................27

  1-10-4-روشهای ساخت نانو ذرات................................................................................................................................29

  1-10-5-نانوذرات سیلیکون کربید.................................................................................................................................30

  1-11 -ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................................................31

  1-12- اهداف تحقیق.........................................................................................................................................................32

  1-13-متغیرهای تحقیق...................................................................................................................................................32

  1-14- فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................................33

  فصل دوم: مروری بر متون گذشته

  2-1-مقدمه مروری برپژوهش های  پیشین..................................................................................................34

  2-2-مطالعه محاسباتی وتجربی برروی یوراسیل و5-فلورویوراسیل..........................................................................35

  2-3- بررسی بر همکنش 5-فلورویوراسیل با مونت موریلونیت و ساپونیت در  طیف سنجی FT-IR...............36

  2-4-مطالعه نظریه تابع چگالی برای بررسی اثرات  نانوتیوب های  کربن بر خواص داروی ضد سرطان فلورویوراسیل........................................................................................................................................................................37

  2-5- مطالعه نظری برهمکنش داروی ضد سرطان فلورویوراسل با سه نانو حامل طلا،تیتانیوم اکسیدو ورقه های گرافن............................................................................................................................................................................38

  2-6-گرافن به عنوان پایه ی نانوساختاری جهت سیستم رسانش دارو..................................................................38

  2-7-بررسی کاربردگرافن وگرافن اکسیدبه عنوان نانوحامل هایی برای رسانش دارو.........................................40

  2-8-رسانش دارو به وسیله ی سطح تیتانیوم با استفاده از نانوساختارهای زیست تخریب پذیر.....................41

  2-9-توسعه فرمولاسیون نانوذره لیپوزومی برای 5-فلورویوراسیل،بررسی طراحی فرمولاسیون،فارماکوکینتیک واثربخشی..............................................................................................................................................................................42

  2-10- استفاده از گرانرولهای کلسیم فسفات برای سیستم رهایش 5-فلورویوراسیل.......................................43

   

  فصل سوم:روش های پژوهش

  3-1-شیمی محاسباتی ............................................................................................................................................45

  3-1-1-روش­های محاسباتی ازاساس.....................................................................................................................46

  3-1-1-1-روش میدان خودسازگار هارتری- فاک...............................................................................................46

  3-1-1-2- نظریه اختلال مولر- پلست...................................................................................................................47

  3-1-2-روش های نیمه تجربی.................................................................................................................................47

  3-1-3-روش محاسباتی مکانیک مولکولی............................................................................................................48

  3-2-نظریه تابعی چگالی............................................................................................................................................49

  3-3- سری پایه..........................................................................................................................................................50

  3-4- نرم افزارهای مورداستفاده دراین تحقیق.....................................................................................................52

  3-4-1-نرم افزار هایپرکم و گووس­ویو...................................................................................................................52

  3-4-2- نرم افزار گوسین..........................................................................................................................................53

  3-5-روش انجام تحقیق.............................................................................................................................................54

  3-6-نتایج تحقیق.......................................................................................................................................................55

  3-6-1-فلورویوراسیل..................................................................................................................................................55

  3-6-2-نانوذره سیلیکون کربید.................................................................................................................................63

  3-6-3-نانوذره سیلیکون کربید-5-فلورویوراسیل.................................................................................................67

  فصل چهارم: تفسیر و بیان نتایج

  4-1- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از محاسبات............................................................................................90

  4-1-1-نتایج مربوط به مقادیر پوشش شیمیایی و بار مولیکن برای مولکولهای 5-فلورویوراسیل و نانوذره سیلیکون کربید بر حسب ppm..................................................................................................................................91

  4-1-2-مقادیر خصوصیات بهینه­­ی مولکول­های 5-فلوئورواوراسیل و نانوذره سیلیکون کربید............................................................................................................................................................93

  4-1-3-نتایج محاسبات بهینه سازی وپوشش شیمیایی و بار مولیکن ساختاراتصالی(برهمکنش)بین 5-فلورویوراسیل با نانو ذره سیلیکون کرید برحسب ppm..........................................................................................93

  4-1-4- مقادیر خصوصیات بهینه ی  ساختار اتصالی مولکولهای 5-فلوئورواوراسیل با نانوذره سیلیکون کربید....................................................................................................................................................................................96

  4-1-5- نتایج حاصل از انرژی اتصال ساختار های 5-فلورویوراسیل با نانو ذره سیلیکون کربید....................98

  فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

  5-1-بحث و نتیجه گیری...............................................................................................................................................100

  5-2- پیشنهادات..............................................................................................................................................................102

   

  منابع...................................................................................................................................................................................104

  چکیده انگلیسی ......................................................................................................................................................... 109

  پیوست­ها....................................................................................................................................................................... 111

   

  منبع:

  هادی زاده،ف.،خشایار منش،ز.،1389،شیمی دارویی، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد،ص .1397

  2.کاتزونگ، ب ام جی .،مسترز،س.،آنتونی ج ترورآ.،ترجمه فتح اللهی،ع.،...(و همکاران) زیر نظر جهانگیری ،م.، 1391،فارماکولوژی پایه وبالینی،تهران:کتاب ارجمند،ص.522-527

  3. عبادزاده، ت.، ابراهیمی، م.،ذریه،س.،1389، کاربیدها،تهران:دانش پویان جوان

  4. نقیبی،ح،.دهستانی،م،.شجاعی،ف،.1390،آشنایی با نرم افزارگوسین،کرمان:انتشارات دانشگاه کرمان.

  5.کریم زاده،ف.،قاسمعلی،ا.،سالمی زاده،س.،1388، نانومواد؛ خواص، تولید و کاربرد، اصفهان:جهاددانشگاھی واحد صنعتی اصفهان

  6. بوکر، ر.، بویسین، ا.، ترجمه رضایی، ا.، 1388 ، کتاب جامع نانوتکنولوژی،نشر گستر، ص.145

  7. محمدی،م.، طباطبائیان،س.ح.، الیاسی،م.، روشنی،س.،1392، تحلیل مدل شکلگیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهورمطالعه موردی بخش نانوفناوری،فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری ،سال پنجم، شماره 4، ص.22-18

   

  Mohammadi, M., Habibollah,S.,Elyasi, T.,Roshshan,s.,2013, Formation of Emerging

  Technological Innovation System Case of Nanotechnology Sector,jour of  Vol.8,P.1-5

  9.R,Seigneuric.,[etal].,2010, From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research,Current Molecular Medicine.Vol.8,p.652 – 64

   

   Haley, B.,Frenkel, E., 2006, Nanoparticles for Drug Delivery in Cancer Treatment. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations,Vol. 26, p. 64 – 57

  Kinzler ,KW.,Vogelstein,B., 2002,Genetic Basis of Human Cancer,McGraw-Hill

  Kurzrock, R.,Talpaz, M., 1999, Molecular Biology in Cancer Medicine,Pearson education. Harlow

  Lakshmi. MS., Sherbet, GV., 1997,Genetics of Cancer: Genes Associated With Cancer Invasion, London:Metastasis and Cell Proliferation. Academic Press .

  McDonald. F., Ford, C.H.G,1997,Molecular Biology of Cancer, New York:Springer-Verlag,Incorporated

   Varman.V.,Bahl,Z.,1995, Synthesis of Silicon Carbide Through the Process from Different Precurcors,Journal of Meterials scince,Vol .30, p.2693-2686

   Rowland, R.E.S., [etal]., 2005,uptake and transport of nanoparticles coated with an internalin A fragment through a Caco-2 cell monolayer,Jour.Drug Del. Sci. Tech.

  Casida, M.E., 1996, Recent Developments and Applications of Modern Density Functional Theory. Theoretical and Computational Chemistry,vol.4.

  Jönssona,B.,Wilkingb,N.,2014,New cancer drugs in Sweden: Assessment. implementation and access,Jour. Cancer Policy.Vol,2.P. 62-45

  Hosie,K. B., [etal].,2003,A pilot study of adjuvant intraperitoneal 5-fluorouracil using 4% icodextrin as a novel carrier solution,Jour.EJSO,Vol.29,P. 260-254

  Ghoshal,K., Jacob S.T., 1997, An alternative molecular mechanism of action of 5-

  Fluorouracil. a potent anticancer drug, Biochemical pharmacology,vol. 53,p. 1569- 1575

   Vilinska,A., [etal].,2014,Stabilization of Silicon Carbide (SiC) micro- and nanoparticle dispersions in the presence of concentrated electrolyte,Jour. Colloid and Interface Science,Vol.423,P. 48-53

  Beabera, A.R., [etal].,2007,Nanostructured SiC by chemical vapor deposition and nanoparticle impaction,Jour.Surface & Coatings Technology.Vol.202, p.871-875

  Lozano,O., [etal].,2012, Effects of SiC nanoparticles orally administered in a rat model: Biodistribution toxicity and elemental composition changes in feces and organs,Jour.Toxicology and Applied Pharmacology,Vol. 264,P.232-245

  Duan,W.,[etal].,2014,Synthesis and microwave absorption properties of SiC nanowires reinforcedSiOC ceramic,Jour.European Ceramic Society, Vol.34.P. 257-266

  Kazukauskas,V.,[etal].,2009,Carrier transport in SiC crystals and radiation detectors as affected by defect traps and inhomogeneities,Jour.Materials Science and Engineering,Vol.165,P. 34-37

  Blicharska ,B.,kupka ,T., 2002, Theoretical DFT and experimental NMR studies on

  Uracil and 5- Fluorouracil,Journal of molecular structure,vol. 613,p. 153-166

  Akalin,E.,Akyuz,S.,Akyuz,T.,2007,Adsorption and interaction of 5-Xuorouracil with montmorillonite and saponite by FT-IR spectroscopy,Journal of Molecular Structure.PP.834-836,477-481

  Mirzaei,M.,2013,Effects of carbon nanotubes on properties of the fluorouracil anticancer drug: DFT studies of a CNT-fluorouracil compound,Int. J.Nano Dimens,Vol.3,P. 175-179

  Sandoval,A. P., Orts ,J. M.,Rodes,A., Feliu,A., 2013,A comparative study of the adsorption and oxidation of L-alanine and L-serine on Au(1 0 0). Au(1 1 1) and gold thin film electrodes in acid media,Electrochimica Acta,Vol. 89,P.72-73

  Goenka.S..Sant.V..Sant.Sh..2014.Graphene-based nanomaterials for drug delivery and tissue engineering.jour. Journal of Controlled Release.vol. 173 ,p. 75–88

   Liuj,J., [etal].,2013. Graphene and graphene oxide as new nanocarriers for drug delivery Applications.Jour. Acta Biomaterialia,Vol.9,P. 9243-9257

   SikSon,J., HanKim, K.,YubKwon, T., 2012,Drug delivery from titanium surface using biodegradable nanoparticle carriers,Jour. Materials Letters.vol,89.p.129–132

  Thomas,.M., [etal].,2011,Development of a liposomal nanoparticle formulation of 5-Fluorouracil for parenteral administration: Formulation design. pharmacokinetics and efficacy.Jour. Journal of Controlled Release.vol. 150,p.212–219

  Santos, C.,Martins,M.A.,Franke,R.,Almeida,M.M.,Costa,M.,2009,Calcium phosphate granules for use as a 5-Fluorouracil delivery system.Jour. Ceramics International.vol.35,p.1587–1594

  Jiri,V., Lada,B.,Vejtech, K.,Pavel,H.,2005, Unexpectedly strong energy stabilization inside the hydrophobic core of small protein Rubredoxin mediated by aromatic residues. correlated ab initio quantum chemical calculations, Journal of the American chemical society,vol.127,no.8 , p. 2615-2619

  Koch,M.C., 2001, Holthausen, A Chemist’s Guide to Density Functional Theory,Wiley-VCH Verlag GmbH.

  Kohn,W., Sham,I.J.,1965,self- consistent equations including exchange and correlation effects, Physical review,vol.140,no.4A ,p. 1133-1138

  Lavertu ,M., [et al.], 2003,A validated 1H NMR method for the determination of the degree of deacetylation of chitosan, Journal of pharmaceutical and biomedical analysis,vol.32, p. 1149-1158

  Leszczynski, J., Kaczmarek-kedziera A.. Papadopoulos M.G.. Reis H.. Sadlej A.J.. Shukla,M., 2009, Handbook of Computational Chemistry, Springer reference,p. 2-11

  Lewars, E.G.,2011,computational chemistry. Introduction to the theory and applications of molecular and quantum mechanics,second edition, Springer, p. 85-87

  Li, L.,Reich,S., Robertson, J., 2005, Defect energies of graphite: Density-functional calculations,Physical Review B. vol.71. 184109-1-184109-10

  Longley D, B., Harkin D, P., Johnson, P, G., 2003, 5- Fluorouracil. Mechanisms of action and clinical strategies,nature review cancer,vol. 3,                             No. 5,p. 330- 338

  Terbojevich,M.,Muzzarelli,R.,2003,Handbook of hydrocolloids,chapter. Chitosan,p. 367- 376

  Majeti ,N.V ., Kumar,a., 2000,A review of chitin and chitosan applications,reactive & functional polymers,vol. 46,p. 1-27

  Mansori, G.A.,2002, Advance in atomic & Molecular nanotechnology, University of Illinois

  March,N.H.,1992, Electron Density Theory of atoms and molecules,Academic press, p. 24

  Mebi, C.A., 2011,DFT study on structure. electronic properties. and reactivity of cis-isomers of [(NC5H4-S)2Fe(CO)2],Journal of chemistry science,vol. 123,No5, p. 727-731

   Minami,S.,[et al.].,1998,Chitin and chitosan activate complement via the alternative pathway,Carbohydrate polymer,vol. 36.p. 151- 155

   

  Mirzaei,M.,2011,Carbon doped boron phosphide nanotubes: A computational study,Jour. Mol Model,vol .7, p. 89-96

  Mirzaei,M.,2013,Effects of carbon nanotube on properties of the Fluorouracil anticancer drug: DFT studies of a CNT- Fluorouracil compound,International journal of nano dimension,vol. 3,No.3,p. 175-179

  Mirzaei,M.,Kalhor.,H.R., Hadipour,N.L.,201,Covalent hybridization of CNT by thymine and uracil: A computational study,J Mol Model,vol.17,p. 695-699

  Mirzaei, M.,Ravi,S., Yousefi, M., 2012.,Modifying an grapheme layer by a Thymine or a Uracil nucleobase. DFT studies.,Superlattics and microstructures,vol,52, p. 306-311

  Momin,N.H., 2008, Chitosan and improved pigment link jet printing on textiles, RMIT University

  Parker,J. B.,Stivers,J., Dynamics of uracil and 5- Fluorouracil in DNA, 2011, Biochemistry,vol. 50, p. 612- 617

  Perdew,J.P., [et al.].,2005,prescription for the density and selection of density functional approximations,more constraint statisfaction with fewer fits. Journal of chemical physics,vol. 123,No6, p. 1534-1541

  Pillai, C.K.S., Paul ,W.,Sharma, C.P., 2009, chitin and chitosan polymers. chemistry. solubility and fiber formation, Progress in Polymer Science,vol.34,p.  641- 678

  Politzer, P., Maksid, Z.B., 1998, Theoretical Organic Chemistry. vol.5. Theoretical  Organic  Chemistry, . Netherlands Elsevier., p. 96-101

  Pradip,K.,Goydeep,D., Tripathi,V.,2004,chitin and chitosan. chemistry. properties and application,Journal of scientific industrial research,Vol. 63,p. 20-31

  Ramachandran,K.T., Deepa, G.,Namboori, K., 2008,Computational chemistry and molecular modeling. Principles and applications,springer- verlag berlin Heidelberg. ISBN 13-978-3-540-77302-3. pp. 1-2

  Rinauldo M. et al. . 2006. Chitin and chitosan. properties and applications,p. 603- 632

  Sadlej,A. J., 1992, Medium-sized polarized basis sets for high-level correlated calculations of molecular electric properties. V. Fourth-row atoms Sn– I. Theoretical Chemistry Accounts.Vol. 81,p. 339-354


موضوع پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, نمونه پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, جستجوی پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, فایل Word پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, دانلود پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, فایل PDF پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, پروژه در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, پروژه درباره پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

فصل اول 1-1-مقدمه: سیالات رایج نظیر آب، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولاً به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و بالا بردن راندمان مبدلهای حرارتی می باشد .یکی از روش های بهبود انتقال حرارت افزودن ذرات به سیال است .این روش در مورد سیالاتی که از ذرات با اندازه میلیمتر یا میکرومتر استفاده می ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و تکنولوژی پلیمر چکیده به دلیل ویسکوزیته پایین و خواص ضد اشتعال و پخت نسبتاً آسان، رزین‌‌های یورتان-اکریلات مورد توجه می‌باشند. از طرفی الیاف طبیعی با منابع تجدید شونده، قیمت پایین، دانسیته کم و خواص ویژه بالا، از قابلیت ویژه‌ای برای استفاده در کامپوزیت‌ها برخوردار می‌باشد. اما جذب رطوبت نسبتاً زیاد و آتش گیر بودن آن‌ها، در مقایسه با ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی آلی 1-1) مقدمه امروزه نانوتکنولوژی[1] ، موضوع جذابی است که به سبب خواص ویژه و پتانسیل­های کاربردی این مواد، نظر دانشمندان، صنعتگران و حتی افراد عادی جامعه را نیز به خود جلب کرده­ است. با توجه به کاربردهای وسیع نانولوله های کربنی، روش­های تولید انبوه این دسته از مواد دارای اهمیت فوق العاده­ای می­باشند. رشد و توسعه روز افزون ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) چکیده : سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی به خاطر ویژگی‌های متمایز و مشخصه‌های منحصر به‌فرد، عمدتاً در دو حوزه حسگرها و عمگرها، در علوم مختلف همچون مکانیک، هوافضا و پزشکی موردتوجه قرارگرفته‌اند. تحریک الکترواستاتیک یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحریک و راه‌ اندازی این سیستم‌ها بوده که منجر به وقوع ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

پایان‌­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه چکیده امروزه نانو­ساختارها به دلیل ویژگی­ها و کاربردهای جدید در زمینه­ها و شاخه­های متفاوت علم و فناوری، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده­اند. در این میان، نانوکامپوزیت­ها به دلیل خواص منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی که از خود نشان می­دهند و همچنین کاربردهای بالقوه در مصارف کاتالیستی، الکترونیکی، نوری، ...

پايان نامه مقطه کارشناسي رشته نساجي چکيده : به منظور توليد الياف نانو دو روش کلي وجود دارد، روش اول، توليد الياف با استفاده از کاتاليزور مي باشد که در اين روش الياف در بستر مخصوص يا محلول اخ

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته چکیده محدودیت سیالات انتقال حرارت در صنایع مختلف به دلیل ضریب هدایت حرارتی ضعیف آنها باعث شده است که بهبود انتقال حرارت سیالات عامل به عنوان روش جدید انتقال حرارت پیشرفته مد نظر قرار گیرد. بطوری که ایده پراکنده سازی ذرات جامد در سیالات که با ذرات میلی و میکرومتری آغاز شده بود، با استفاده از نانو ذرات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MSc» گرایش : شیمی کاربردی چکیده فارسی پایان نامه یا رساله ( شامل: خلاصه اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده حداکثر در 10 سطر): اولین بار احتمال دستکاری ماده در سطح نانو توسط ریچارد فاینمن بصورت نوشته شده مطرح شد.کسی که در طول کنفرانس خود به نام " There`s plenty of room at the bottom " استفاده از بلوکهای اتمی برای تجمع در سطح مولکولی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدارهمچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر ...

ثبت سفارش