پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی

word 3 MB 31857 92
1393 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

  گرایش: طراحی فرآیند

   

  چکیده

  در حال حاضر غشاها جایگاه ویژه ای در صنایع جداسازی مختلف پیدا کرده اند و کاربردهای وسیعی در زمینه های گوناگون جداسازی اعم از محلول های مایع و گازهای مختلف دارا می­باشند. تکنولوژی غشا یکی از تکنولوژی های پرکاربرد در صنعت امروز است که حوزه کاربرد آن از صنعت آب و فاضلاب تا صنایع غذایی و دارویی گسترده است. بیشتر غشاهایی که اخیرا در فرایندهای جداسازی غشایی گازها مورد استفاده قرار می گیرند غشاهای پلیمری و غیر متخلخل هستند و پایه عملکرد آنها مکانیسم حلالیت – نفوذ است. این مکانیسم در مقیاس مولکولی تراوش مولکولها از غشاء پلیمر است. در این مکانیسم فرض می شود مولکول در یک طرف غشا جذب می شود و از میان فضاهای خالی زنجیرهای پلیمر نفوذ می کند و در سطح دیگر دفع می شود.پلیمر پلی سولفون به دلیل دارا بودن خواص خوب مکانیکی، مقاومت شیمیایی بالا و دمای تبدیل شیشه ای بالا ، به مقدار زیادی در تهیه غشاهای نامتقارن (معمولا در محدوده اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون) مورد استفاده قرار میگیرد.غشاهای اولترا فیلتراسیون پلی سولفونی، ترشوندگی سطحی بسیار پایینی دارند.به واسطه برهم­کنش­های هیدروفوبی بین غشا و حل شونده های آبگریز، این خاصیت در غشاهای پلی سولفونی مشکلات انسداد زیادی را در پی خواهد داشت.همچنین  غشاهای پلیمری نمی توانند به مشکل تناقض بین انتخابگری و تراوایی چیره شوند.به منظور افزایش آبدوستی غشاهای پلی سولفون و بهبود خواص ساختاری غشا ، روشهای متعددی وجود دارد ولی چند روشی که از ابتدای کار توسعه بیشتری یافته‌اند عباراند از: پلیمریزاسیون درجا ، ترکیب محلول القا شدن، فرآیند ذوبی و روش بستر آمیخته. در این پژوهش نانو ذره خاک رس در آماده سازی این غشای نانوکامپوزیتی به روش بستر آمیخته استفاده شده است.با غشاهای بستر آمیخته می توان به انتخابگری بالا با همان مقدار تراوایی یا تراوایی بیشتر در مقایسه با غشاهای پلیمری موجود دست یافت. با اضافه کردن نانو ذرات معدنی می توان خواص جداسازی را بهبود بخشید.

   

  کلمات کلیدی: غشای نانوکامپوزیتی, اولترافیلتراسیون, نانوکلی, غشا های بستر آمیخته

   

  مقدمه

  پیشرفت های کنونی در صنایع شیمیایی و صنایع مشابه به سمت افزایش سرعت انجام فرآیندها و کاهش مصرف انرژی در طول فرآیند معطوف شده است. یکی از فرآیندهای مهم و پرکاربرد در چنین صنایعی، جداسازی مواد مختلف می باشد. برای انجام فرآیندهای صنعتی اغلب باید اجزای ماده ی خام اولیه از هم جدا شده و محصول بدست آمده از این فرآیندها نیز تفکیک و تخلیص شود. از طرفی در اکثر صنایع، با درنظر گرفتن قوانین محیط زیستی، لزوم انجام فرآیندهای جداسازی بیش از پیش به چشم می خورد.

  در حقیقت، اهمیت فرآیند های جدا سازی و دستگاه ها و تجهیزات مربوطه، به اندازه ای است که در بسیاری از صنایع، بخش اعظم قیمت تمام شده ی یک محصول، مربوط به هزینه های جداسازی و خالص سازی آن محصول است. به همین دلیل یافتن یک روش جداسازی ساده تر و با هزینه ی کمتر، می تواند قابل تأمل باشد. در انتخاب یک روش جداسازی مناسب، باید بازده آن روش ها، دسترسی به تجهیزات هزینه های جداسازی، هزینه ی ساخت و هزینه های انرژی، با در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی و مسایل سیاسی مورد ارزیابی کامل قرار بگیرد. همچنین باید اهداف جداسازی در فرآیند مشخص شود، در یک فرآیند جداسازی، اهداف متفاوتی مانند تغلیظ، تخلیص، تفکیک و جابجایی تعادل واکنش می تواند مدنظر باشد. در این راستا غشاها برای جداسازی گونه های مختلفی از مواد در حالات جامد، مایع و گاز توسعه یافته اند. با اینکه روش جداسازی با غشاها نسبت به روش های دیگری چون تقطیر، جذب سطحی، کریستالیزاسیون و استخراج مایع– مایع جدیدتر است ولی با توجه به کارایی و سهولت استفاده طی دو دهه ی اخیر، گسترش چشمگیری در استفاده از آن مشاهده شده است [1].

  بیشتر غشاهایی که اخیرا در فرآیندهای جدا سازی غشایی مورد استفاده قرار می گیرند غشاهای پلیمری و نامتخلخل اند و پایه عملکرد آنها سازوکار حلالیت-نفوذ است. این سازوکار در مقیاس مولکولی، تراوش مولکول ها از غشا پلیمر است. در این سازوکار فرض می شود مولکول در یک طرف غشا جذب می شود و از میان فضاهای خالی زنجیرهای پلیمر نفوذ می کند و در سطح دیگر دفع می گردد. مطابق مدل حلالیت-نفوذ، نفوذ مولکول ها از میان غشا با دو پارامتر اصلی کنترل می شود ضریب نفوذ و ضریب حلالیت. ضریب حلالیت برابر نسبت دو پتانسیل جذب مثل فشار جزیی تعریف می شود [2]. برای عملکرد خوب غشا، هم تراوایی و هم گزینش پذیری باید بالا باشد. هرچه تراوایی بالا باشد سطح مورد نیاز غشا برای تصفیه گاز کمتر می شود و گزینش پذیری بالا، خلوص گاز بالایی را در شرایط تراوایی یکسان می دهد. در پلیمرهای شیشه ای (پلیمرهایی که زیر دمای گذار شیشه ای خود قرار دارند) مولکول های ریز مانند H2 و He سریع و مولکولهای بزرگ مانند هیدروکربن ها به آهستگی از غشا عبور می کنند. پلیمرهای تراوا گزینش پذیری پایینی دارند [2]. با وجود تمام این مزایا غشاهای پلیمری نمی توانند به مشکل تناقض بین گزینش پذیری و تراوایی چیره شوند. در واقع غشاهای غیرآلی مانند غشاهای کربنی دارای گزینش پذیری و تراوایی بالایی هستند اما در مقیاس بزرگ ساخت آنها مشکل است با توجه به نیاز بازدهی بالای غشاها در غشاهای پلیمری و غیرآلی نوع جدید غشاها اخیرا به نام غشاهای بستر آمیخته گسترش یافته است. غشاهای بستر آمیخته غشاهای ترکیبی هستند که در آنها جامد یا مایع یا هر دو به عنوان پرکننده در بستر پلیمر جاسازی شده اند [3]. پژوهش برروی غشاهای بستر آمیخته از سال 1980 با سرعت قابل ملاحظه ای به صورت پیوسته رو به افزایش است. اکنون یافته های تجربی و آزمایشگاهی، برتری نسبی جداسازی غشاهای بستر آمیخته نسبت به غشاهای پلیمری خالص را نمایانگر ساخته است. با توجه به جدید بودن این نوع از غشاها، فضای کاری زیادی برای مطالعات آینده پیش رو قرار دارد [3]. در این پژوهش برروی ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی پلی سولفون به روش بستر آمیخته و بررسی عملکرد این غشاها تمرکز شده است. به منظور بررسی عملکرد غشا در شرایط مختلف، آزمایش های تراوش و آنالیزهای ساختاری صورت گرفته است. در این پژوهش، اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد غشا و اثر فشار بر تراوایی و گزینش پذیری غشا بررسی شده است. لازم به ذکر است که ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی پلی سولفون به روش بستر آمیخته، جدید و برای اولین بار می باشد.

   Abstract

  Today membranes have special  place in detachment industry .They have also great use in various detachment grounds ,like :liquid lotion and various gases .Today membranes technology  is one of the most all-purpose technology in industries, which usage is from water and sewage industry to food and drug industry .Most of membranes which is recently use in gas and detachment are polymeric and non-spongy membranes .The base of their application is solvation –osmosis mechanism .This mechanism in molecule criterion is polymer criterion .In this mechanism it is assume that molecule absorb in one side of membrane and osmosis in vacuity polymeric continuum and ejection from other side of membrane .

      Since polysolfon polymeric have good mechanic property ,high resistivity  and high glass alternate thermal , it is largely used in bottom of  asymmetric membrane (usually in olterafesiun and microfilteration ) ultrafilteration poly-solfoun membranes have low saturate .Because of hydrofoby interaction between membrane and water closet soluble ,this property in polysolfon membrane have great plosive problems .Polymeric membranes cannot overcome the problem of antithesis between permeability and electability .

  There is so many various ways for the purpose of improving polysolfon membrane and improving organizational property of membranes but some ways which are used from the beginning of function are : polymerization , composition of faradic lotion , melt process and mixed ground way .

          In this Nano disquisition the sparks of argil are used for the purpose of preparation of Nano composite membrane .We can reach the high selectivity with the same permeability of more permeability in contrast with available polymer membrane .By adding Nano atomy mineral we can improve detachment property .

   

  Keywords: nano composite mambrane,ultra filteration,nano clay,mixed matrix membrane

 • فهرست:

  صفحه

  چکیده ....................................................................................................................  1

  مقدمه.......................................................................................................................2

  بخش اول مطالعات کتابخانه ای.......................................................................................3

  1-1-اهداف تحقیق.......................................................................................................4

  1-2-فرضیه ها...........................................................................................................4

  1-3-غشا..................................................................................................................4

  1-4-تقسیم بندی غشا....................................................................................................5

  1-4-1-تقسیم بندی بر اساس مکانیسم حاکم بر جداسازی........................................................5

  1-4-2-تقسیم بندی بر اساس جنس غشا.............................................................................5

  1-4-2-1-غشاهای پلیمری............................................................................................6

  1-4-2-2-غشاهای مایع................................................................................................6

  1-4-2-3-غشاهای سرامیکی.........................................................................................6

  1-4-2-4-غشاهای فلزی...............................................................................................7

  1-4-3-تقسیم بندی بر اساس شکل هندسی غشا....................................................................9

  1-4-4-تقسیم بندی بر اساس ساختار غشا..........................................................................9

  1-5-ویژگی های غشاها..............................................................................................10

  1-6-کاربردهای غشا.................................................................................................10

  1-7-فرآیندهای غشایی...............................................................................................11

  1-7-1-اسمز معکوس................................................................................................11

  1-7-2-نانوفیلتراسیون................................................................................................11

  1-7-3-اولترافیلتراسیون.............................................................................................12

  1-7-4-میکروفیلتراسیون............................................................................................14

  1-8-کامپوزیت.........................................................................................................14

  1-8-1-کامپوزیت چیست؟...........................................................................................14

  1-8-2-از کاهگل تا کامپوزیت های پیشرفته....................................................................15

  1-6-3-کاربردهای دیگر کامپوزیت ها...........................................................................16

  1-8-4- ساخت کامپوزیت...........................................................................................17

  1-8-5-روش های ساخت نانوکامپوزیت.........................................................................18

  1-9-کاربرد تکنولوژی غشا........................................................................................19

  1-10-محورهای اصلی کاربرد غشاها...........................................................................19

  1-10-1صنعت آب و فاضلاب.....................................................................................19

  1-10-2-صنایع غذایی...............................................................................................20

  1-10-3-صنایع دارویی و پزشکی................................................................................20

  1-10-4-تصفیه هوا و خالص سازی گازها.....................................................................20

  1-10-5-کاربردهای دیگر..........................................................................................21

  1-11-غشاهای بستر آمیخته.........................................................................................21

  1-12-انواع غشاها....................................................................................................22

  1-13-مدل حلالیت نفوذ..............................................................................................22

  1-14-تجهیزات لازم بررسی ساختار عملکرد غشاها.........................................................25

  1-15-تاریخچه گسترش غشا........................................................................................25

  1-16-تاریخچه غشاهای بستر آمیخته.............................................................................26

  بخش دوم: مواد، تجهیزات و کارهای تجربی....................................................................28

  2-1-انتخاب مناسب فاز پلیمری....................................................................................29

  2-1-1-غشای پلیمر پلی سولفون...................................................................................29

  2-1-2-دلایل انتخاب نانوکلی و نانوسیلیکا و پلیمر.............................................................31

  2-2-کارهای تجربی..................................................................................................33

  2-2-1-مواد و تجهیزات.............................................................................................33

  2-2-2-ساخت غشا....................................................................................................33

  2-2-2-1-ساخت فیلم غشای پلیمری اولترافیلتراسیون PSf..................................................33

  2-2-2-2-ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی........................................................................34

  2-2-3-شار آب خالص...............................................................................................35

  2-2-3-1-مدول غشایی..............................................................................................35

  2-2-3-2-آزمون تراوش.............................................................................................35

  2-2-3-3-نحوه انجام آزمایش ها...................................................................................35

  2-2-3-4-محاسبه میزان آب خالص عبوری غشا..............................................................36

  2-3-روش های ارزیابی ساختاری................................................................................36

  بخش سوم: نتایج و بحث.............................................................................................37

  3-1-ارزیابی ساختاری..............................................................................................38

  3-1-1-طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) .....................................................38

  3-1-2-آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM).................................................39

  3-1-3-میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) ....................................................................42

  3-2-نتایج آزمایش های جداسازی مایعات.......................................................................45

  3-2-1-آزمون تراوایی..............................................................................................45

  بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات...........................................................................51

  4-1-نتیجه گیری......................................................................................................52

  4-2-پیشنهادات........................................................................................................54

  مراجع...................................................................................................................55

  منبع:

   

   ]1] G. Srikanth, )2008( “Membrane separation processes”technology and Business opportunities, water conditioning  & purification, pp 1-4.

  ]2] Baker R W. )2004(.Membrane technology and applications, znd ed. Chichester . wiley,.

  [3] ا.بختیاری،( شهریور 1389)." ساخت غشاهای آمیخته با پایه پلیمری برای شیرین سازی گاز طبیعی ". پایان نامه دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت، تهران.

  ]4] R. Sharma, pp1 – 95, )2008( “Membrane Filtration” , , available from : http://www.ozscientific.com

  ]5] “Synthesis and catalytic membranes”)2008( , Institute of polymer research, center for Membranes and structured materials, , Available from : http://www.gkss.de

  ]6] “Synthetic polymeric membranes that are used with the four filtration technologies” )2008(, pp1 – 2.

  ]7] T. dev Naylor, )1996( “Polymer Membranes” , Rapra technology limited, volume 8, No. 5,.

  ]8] “Ceramic membranes” )2008(, lenntech water treatment & air purification, Available from : http :// www.lenntech.com

  [9] سرمد حیدری.(2008)، "غشاهای فلزی" ، باشگاه مهندسان ایران، مقاله های مهندسی شیمی،.

  ]10] J. Baggote, E. Dennis,) 1995( “Membranes” , pp1-10,.

  ]11] J. Bomben,) 2008( “Membrane separation” , SRI consulting business intelligence,.

  ]12] E. T. Thostenson, C. Li, T. w. Chou, composite sci. tech. (2005) 491.

  ]13] “Areas of application of membrane technology” )2008(, Available from : http:// www.itan.ir

  ]14] S. Kulprathipanja, R.W. Neuzil, N.N. Li, separation of fluids by means of mixed matrix membranes, us. (1988). Patent u, 740,219.

  ]15] B.Shimekit, H. Mukhtar, and T. Murugesan, )2011(“ prediction of the relative permeability of gases in mixed matrix membranes”  journal of membrane science, vol. 373, pp. 152-159.

  [16] Mahajan and W. J. Koros, )2000(“Factors controlling successful formation of mixed matrix gas separation materials”, Ind. Eng. Chem. Res, vol. 39, pp. 2692-2696,

  [17] M. A. Aroon, A. F. Ismail, T. Matsuura, and M.M. Montazer-Rahmati, )2010( “ performance studies of mixed matrix membranes for gas separation: A review,” separation and purification technology, vol. 75, pp. 229-242,.

  [18] F. R. Mahajan.)2000( “ characterization and Modeling of Mixed Matrix membrane materials,” phD Thesis, university of  texas, Austin,.

  [19] W. J. K. D. Q. Vu, S.J. Miller, )2003( “ Mixed matrix membranes using carbon molecular sieves, Π modeling permeation behavior” J. Membr. Sci, vol. 211 pp. 335-348.

  [20] Blanco, J. F. Sublet, J. Nguyen, Q. T. Schaetzel, P. )2006( “Formation and morphology studies of different polysulfone-based membranes made by wet phase inversion process”, J.membr. Sci. 283, P.P.27-37,.

  [21] Liu, Y. Koops, G. H. Strathmann, H. ) 2003( “characterization of morphology controlled polyethersulfonehollow fiber membranes by the addition of poly ethylene glycol to the dope and bore liquid solution”, J. Membr. Sci. 223. 187-199,.

  [22] Kim. J. H. Kang, M. S. Kim, C. K, ,)2005( “Fabrication of membranes for the liquid separation. Part1. Ultrafitration membranes prepared from novel miscible blends of polysulfone and poly (1-vinlpyrrolidone- co-acrylonitrile) copolymers” , J. Membr. Sci. 265, P.P.167-175.

  [23] Shen, L. Q, Xu, Z. K, Z. M, Xu, Y. Y., )2003( “ultrafiltration hollow fiber membranes of sulfonated polyetherimide/ polyetherimide blends: preparation, morphologies and antifouling properties” , J. Membr. Sci. 218, P. P. 279-293,.

  [24] Zhou, C., Wang, Z. Liang, Y. Yao, J., )2008( “Study on the control of pore sizes of membranes using chemical methods part Π. Optimization factors for preparation of membranes” , desalination 225, P. P. 123-138,.

  [25] Ulbricht, M. Belfort, G. )1995( “Low temperature surface modification of polyacrylonitrile ultrafiltration membranes. 1. Plasma treatment effects” J. Appl. Polym. Sci. 56, P.P.325-343.

  [26] Taniguchi, M. Belfort, G., )2004( “Low protein fouling synthetic membranes by uv-assisted surface grafting modification: varying monomer type” , J.Membr. Sci. 231. P. P. 147-157.

  [27] Rahimpour,  A. Madaeni, S. S. , Taheri, A. H. Mansourpanah, Y ,)2008( Coupling TiO2 nanoparticles with uv irradiation for modification of polyethersulfone ultrafiltration membranes”, Membr. Sci. 313, p.p.158-169.

  [28] Akbari, A. Desclaux, S. Rouch, J. C. Aptel, P. Remigy, J. C. )2006( new uv-photografted nanofiltration membranes for the treatment of colored textile dye effluents” J. Membr. Sci. 286. P. P. 342-350.

  [29] Yamagishi, H. Crivello, J. Belfort, G. )1995( “Development of a novel photochemical technique for modifying poly(arylsulfone) ultrafiltration membranes”, J. Membr. Sci. 105, P. P.237- 247,.

  [30 ] M. S. Jyothi, Vignesh Nayak, Mahesh Padki, R. Geetha Balakrishna, A. F. Ismail (2014) “The effect of UV irradiation on Psf/TiO2 Mixed matrix membrane for chromium rejection” Desalination 354189-199.

  [31 ] Hesamoddin Rabiee, Mohammad Hossein Davood Abadi Farahani, Vahid Vatanpour ,)2014( “Preparation and characterization of emulsion poly(vinyl chloride)(EPVC)/TiO2 nanocomposite ultrafiltration membrane” Journal of Membrane Science 472, P.P. 185-193.

  [32] Baker, R. W. )2004(.Membrane technology technology and application, Wily publication,.

  [33] Y. Ma, F. Shi, W. Zhao, M. Wu, J. Zhang, J. Ma, C. Gao, (2012) “Preparation and characterization of psf/clay nanocomposite membranes with LiCl as a pore forming additive” Desalination 30339-47.

  [34] A. Mollahosseini , A. Rahimpour, M. Jahamshahi, M. Peyravi, M. Khavarpour, (2012) “The effect of silver nanoparticle size on performance and antibacteriality of polysulfone ultrafiltration membrane, Desalination 30641-50.

  [35 ] Huiqing Wu, Beibei Tang, Peiyi Wu, (2013) “Optimization, Characterization and nanofiltration properties test of MWNTs/Polyester thin film nanocomposite membrane” Journal of Membrane Science 428.

  [36 ] Lisebo Phelane, Francis N.Muya, Heidi L.Richards, Priscilla G.L. Baker, Emmanuel I.Iwuoha, (2014)  “polysulfone nanocomposite Membranes with improved hydrophilicity” Electrochimica Acta 326-335.

  ]37 [اکبری، احمد،،(1387) جداسازی یونهای فلزی از آب توسط غشاهای نانوساختاری پلی سولفون تهیه شده به روش گرافت نوری در حضور اسید اکریلیک، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تبریز، انجمن مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی سهند

   [38] Y. Zhang, F. Liu, Y. Lu, L. Zhao, L. Song , (2013) “Investigation of phosphorylated TiO2-SiO2 particles/polysulfone composite membrane for west water treatment”, Desalination 324118-126.

   [39] C. M. Zimmerman, A. Singh, W. J. Koros, (1997)  “Tailoring mixed matrix composite membranes for gas separations, J. Membr. Sci. 137 -145.

  [40] T. M. Gur, (1994) “ permselectivity of zeolite filled polysulfone gas separation membranes,” J. Membr. Sci. 283.

  [41] S. Kim, L. Chen, J. K. Johnson, E. Marand, (2007)  “ polysulfone and functionalized carbon nanotube mixed matrix membranes for gas separation” theory and experiment, J. Membr. Sci. 294- 147.

  [42] C. L. Aitken, W.J. koros, D. R. paul, (1992) “ Effect of structural summetry on gas transport properties of polysulfones, Macromolecules 25 -3424.

  [43] K. Ghosal, R. T. Chern, B. D. Freeman, W. H. Dal y, I. I. Negulescu, (1996)  Effect of basic substituents on gas sorption and permeation in polysulfone, Macro molecules 29 -436


موضوع پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, نمونه پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, جستجوی پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, فایل Word پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, دانلود پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, فایل PDF پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, تحقیق در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, مقاله در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, پروژه در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, پروپوزال در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, تز دکترا در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, پروژه درباره پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی, رساله دکترا در مورد پایان نامه ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی

پایان­نامه­ی کارشناسی­ ارشد نانو مهندسی شیمی چکیده هدف از انجام این مطالعه، جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی پروده طبس با استفاده از فرآیند فیلتراسیون غشای پلیمری می‌باشد. غشا اولیه با استفاده از پلی اکریلونیتریل (PAN) توسط فرآیند وارونگی فاز تهیه گردید و در ادامه با استفاده از عملیات‌ هیدرولیز به‌عنوان اصلاح شیمیایی و عملیات حرارتی به‌عنوان اصلاح فیزیکی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی چکیده مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون یون کلرید موجود در میعانات گازی می تواند باعث خوردگی شدید تجهیزات و لوله ها شود. بنابراین، حذف آن از جریان میعانات گازی ضروری است. هدف این کار مدل سازی ریاضی فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی یون کلرید از میعانات گازی است. بدین منظور، مدل های بار فضایی، ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی نانومهندسی شیمی چکیده ساخت غشای نانوفیلتراسیون سرامیکی به منظور جداسازی یون کلرید (مطالعه موردی: میعانات گازی) در این تحقیق، جداسازی یون کلرید با استفاده از غشاء نانوفیلتراسیون دولایه آلومینا-تیتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار ابتدا غشاء دولایه آلومینا-تیتانیا بر پایه نگهدارنده غشایی آلفا آلومینا ساخته شده است. برای ساخت نگهدارنده ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی چکیده در پژوهش پیشین نانوزبری چند اندازه‌ای با استفاده از نانوذرات با اندازه‌های مختلف و بار سطحی متفاوت به همراه پوشش‌دهی رزین سیلیکونی جهت تولید منسوجات چندمنظوره با خواص پایدار توسعه یافت. در این پژوهش ایدۀ استفاده از پرتودهی لیزر و تکمیل منسوجات با نانوذرات دنبال شده است. در مطالعات ابتدایی شرایط مطلوب پرتودهی لیزر از طریق ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی چکیده در واحد غنی سازی اورانیوم بوسیله سانتریفیوژ، گاز UF6 پس از عبور از سانتریفیوژ و انجام فرایند غنی سازی، وارد تله سرد شده و در دمای پایین جامد و جمع آوری می گردد. یکی از جاذب های مورد استفاده برای جذب هگزا فلورید اورانیوم، سدیم فلوراید می باشد. منحنی تعادلی جذب UF6 توسط جاذب سدیم فلوراید یکی از اطلاعات مهم برای ...

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی تولید کربنات کلسیم از محلول کلرید کلسیم به وسیله­ی جذب دی اکسید کربن گازهای خروجی از صنایع به کوشش امین علمداری اثر غلظت دی­اکسید­کربن بر ترسیب گونه‌های کربنات کلسیم و سینتیک ترسیب کربنات کلسیم در غلظت­های مختلف دی­اکسید­کربن گازهای خروجی از کارخانجات با جریان دورریز کلرید کلسیم واحد صنعتی سودا­­ ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و تکنولوژی پلیمر چکیده به دلیل ویسکوزیته پایین و خواص ضد اشتعال و پخت نسبتاً آسان، رزین‌‌های یورتان-اکریلات مورد توجه می‌باشند. از طرفی الیاف طبیعی با منابع تجدید شونده، قیمت پایین، دانسیته کم و خواص ویژه بالا، از قابلیت ویژه‌ای برای استفاده در کامپوزیت‌ها برخوردار می‌باشد. اما جذب رطوبت نسبتاً زیاد و آتش گیر بودن آن‌ها، در مقایسه با ...

پایان­نامه کارشناسی­ ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده رزین­ های فنولیک دارای پایداری ابعادی، حرارتی، مقاومت شیمیایی و خوردگی بسیار عالی هستند. همچنین مواد فرار تولید شده در حین تخریب حرارتی این رزین دارای سمیت پایین بوده و علاوه بر این دارای ذغال گذاری بالا می­باشد. رزین­های فنولیک به علت دارا بودن خواص مطلوب ذکر شده کاربردهای فراوانی در حوزه­هایی مانند قطعات داخلی هواپیماهای ...

ثبت سفارش