پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390

word 198 KB 31903 70
1392 کارشناسی ارشد حقوق و فقه
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای رشته دندان پزشکی

  چکیده:

   مقدمه و هدف: یکی از مهم­ترین تنش­های شغلی که ممکن است دندانپزشکان در حرفه خود  با آن مواجه شوند شکایت بیمار است. هدف از این مطالعه ارائه تصویری از قصورهای دندانپزشکی در شهر مشهد می باشد.

  مواد و روش کار: پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام­پزشکی مشهد از دندانپزشکان در سالهای 90-80 که مقصر­بودن یا نبودن دندانپزشک در آن مشخص شده­بود، مورد بررسی قرارگرفت. متغیرهای محل درمان،شغل ارائه دهنده خدمت، جنس بیمار و دندانپزشک، درمان دندانپزشکی انجام­شده ، علت طرح شکایت وعارضه درمان مورد بررسی قرا گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط نرم­افزار spss15 و با استفاده از آمار توصیفی و  آزمون کای دو انجام شد.

  یافته ها:  در بین 250 پرونده شکایت، در 4/62٪ پرونده ها رای بر عدم قصور دندانپزشکان صادر شده­بود. اکثر دندانپزشکانی که از آنها شکایت شده بود، مذکر بودند. فراوانی شکایات به ترتیب مربوط به دندانپزشکان عمومی (2/87%)، متخصصان معالجه ریشه (4/4%) و در نهایت متخصصان پریودنتولوژی (4/0%) بود. بیشترین فراوانی قصور به ترتیب مربوط به مطب­های خصوصی (8/62%)، کلینیک­های دندانپزشکی خصوصی (4/28%)، درمانگاه­های خیریه (2/3%) و درنهایت کلینیک های بیمارستان (8/2%) بود. بیشترین فراوانی عوارض درمان مربوط به از دست رفتن دندان  توسط دندانپزشکان عمومی ­بود.

  نتیجه گیری: اگر دندانپزشک تعامل مناسبی با بیمار داشته­باشد و درمان­هایی را انجام دهد که از نظر توان علمی و عملی از عهده اش برآید، می­توان انتظار داشت که قصورات دندانپزشکی کاهش یابند.

   

  فصل اول:

  مروری بر متون و مقالات

   

  1-1 مقدمه

  متناسب با احترام و تکریم جامعه نسبت به پزشکان، مسئولیت و تعهدات حرفه ای آنان نیز برجسته می باشد، بعبارتی زمانیکه فرد مفتخر به پوشیدن جامه پزشکی می گردد، جامعه خود را ملزم به حفظ حرمت وی می دانسته و او نیز خویشتن را موظف به رعایت شئونات خاصی در جامعه می بیند.

  یکی از مهم ترین تنش های شغلی که هر پزشک در حرفه خویش می تواند با آن مواجه شود شکایت بیمار است. زمانی که پزشک خود را مواجه با شکایت قضایی از سوی بیمار می بیند، در تمامی باورها و زیرساخت های فوق احساس تزلزل کرده و حیثیت اجتماعی اش را در معرض خطر می بیند. این امر سبب اضطراب، تنش فراوان، افسردگی و انزواطلبی و حتی بیماری می شود (1). این تنش تنها منحصر به مواردی نیست که پزشک خطاکار می باشد بلکه حتی زمانیکه شکایت بیمار ناشی از سوء تفاهم و یا سوء نیت وی می باشد پزشک مجبور به تحمل شرایط نامطلوبی خواهد بود. بنابراین هر شکایت گذشته از وقتی که از پزشک می گیرد باعث بروز تنش روانی قابل توجه برای وی و تاثیر منفی مستقیم بر کارکرد اومی شود.

  از سوی دیگر بررسی ها نشان داده است که افزایش میزان شکایات در برخی تخصص های پزشکی باعث کاهش تمایل داوطلبان برای ورود به این رشته ها از یک سو و کاهش قبول خطر اقداماتی با ریسک پذیری بالاتر و طبیعتا احتمال شکایات بیش تر می گردد (1،2).

  به هر حال امروزه شکایت از پزشک بعنوان یکی از مهم ترین عوامل تنش زا در حرفه ی پزشکی مطرح بوده و عدم توجه به عوامل بروز آن، هم اثرات نامطلوبی در کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پزشک در پی دارد و هم نظام سلامت را بطور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. شناسایی عوامل موثر در بروز شکایت و روند آن می تواند در پیشگیری و آموزش حرف مختلف پزشکی کاربرد داشته باشد.

  هدف از این مطالعه بررسی سیر و فراوانی شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندانپزشکی در سال های 1390-1380 از جهت علت شکایت مطرح شده، نوع درمان ارائه شده، عوارض درمان، سن و جنس دندانپزشک و بیمار، مکان وقوع حادثه، مقصر بودن یا نبودن فرد ارائه دهنده خدمت و شغل فرد ارائه دهنده خدمت بود.

  1-2 کلیات

  1-2-1  حقوق:

  حقوق عبارتست از مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند. انسان ذاتا اجتماعی است و برای رفع احتیاجات عاطفی و مادی خویش ناگزیر به معاشرت و رفت و آمد با همنوعان خود می باشد. تا جاییکه تاریخ به یاد دارد پیوسته افراد بشر با هم زندگی می کرده اند و جامعه و فرد لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند. از طرفی خواسته های انسان ها با هم شباهت دارند و لذا قهر و نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. به همین لحاظ تشخیص داده شده که برای حفظ و بقای جامعه باید قواعدی بر روابط افراد حکومت کند که این قواعد و مقررات را "حقوق" می نامند.

  یکی دیگر از معانی حقوق را "مجموع حق" تعریف کرده اند و حق، امتیاز و توانایی خاصی است که قانون به فرد یا افرادی احصاء می کند، مانند حق مالکیت و حق نفقه (3).

  آنچه مهم است این است که قواعد حقوقی از سه اصل پیروی می کنند، شامل:

  1 – قاعده حقوقی یکی از پدیده های اجتماعی است و جهت بقاء و دوام اجتماع است.

  2 – قاعده حقوقی الزام آور است و باید جهت ایجاد نظم، رعایت آن اجباری باشد.

  3- اجرای آن تضمین شده باشد و پشتوانه از طرف دولت داشته باشد.

  حقوق دو دسته است: 1. عمومی      2. خصوصی.

  حقوق عمومی به روابط دولت و مامورین دولتی با مردم و تشکیلات دولتی و حمایت آنها سر و کار دارد. حقوق خصوصی قواعدی است که حاکم بر روابط افراد است مانند قواعد حاکم بر روابط تجاری و خانوادگی (3).

   با توجه به مسائل فوق می توان گفت که رابطه پزشک و بیمار هم تابع قوانین حقوق عمومی است که ضوابط آن را دولت تعیین می کند (3).

  در حقوق جزای پزشکی، جرائم پزشکی که نقض قوانین و مقررات پزشکی و دارویی است و موجبات برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

  در حقوق جزاء اساس مسئولیت کیفری بر پایه جرم و خطای مرتکب استوار است و اعمال جزائی ناشی از فعل و ترک فعل انسان جرم نامیده می شود. با وضع قانون مجازات اسلامی در سال 1361 قانون گذار جرایم را بر حسب نوع به پنج دسته تقسیم کرده است که عبارتست از:

  1 – حدود           2 – قصاص          3 – دیات

  4 – تعزیزات        5 – مجازات های بازدارنده

  پدیده مجرمانه یا اعمال جزائی ناشی از فعل یا ترک فعل انسان بجز در مورد قتل ممکن است به دو صورت ظهور و بروز نماید.

  1 – جرایم عمدی: به جرائمی اطلاق می شود که مرتکب با اختیار و اراده و با قصد معین و معلوم و داشتن شعور به ارتکاب آن مبادرت می ورزد. به عبارت دیگر مرتکب در ارتکاب این جرائم بایستی عمد داشته باشد و برای تحقق عمد بایستی ثابت شود که:

  الف) آیا مرتکب قدرت و شعور تشخیص داشته است یا خیر؟

  ب) آیا عمل را از روی میل انجام داده است یا خیر؟

  ج) آیا عمل را از روی سوء نیت و به قصد حصول نتیجه مجرمانه انجام داده است یا خیر؟

  هرگاه پاسخ هر سه سوال مثبت باشد عمل را می توان عمد نامید.

  2 – جرائم غیر عمدی: به آن دسته از جرائم اطلاق می شود که عنصر معنوی از خطای کیفری تشکیل شده باشد نه عمد و سوءنیت.

  با توجه به تعریف فوق لازمه اعمال مجازات در جرایم غیر عمدی وجود خطای کیفری است و تنها ارتکاب عمل مادی کافی نیست تا بتوان کسی را در معرض مسئولیت و مجازات قرار داد و باید در این عمل مرتکب خطایی اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی شده باشد تا مستحق مجازات باشد. برخی حقوقدانان مسامحه، سهل انگاری، غفلت، قصور، تقصیر، عدم رعایت نظامات دولتی، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت را از مصادیق خطای جزایی ذکر کرده اند (4).

  جرایم پزشکی و دارویی را می توان به چهار دسته  اساسی تقسیم نمود که عبارتست از:

  1 – قصور و سهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته در انجام وظیفه.

  2 – تخلف از قوانین و مقررات پزشکی و دارویی.

  3 – تخلفات انضباطی پزشکان و صاحبان حرف وابسته.

  4 – مداخله غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و دارویی.

  1-3 تعاریف و مفاهیم چندواژه حقوقی:

  1-3-1 تقصیر:

  در اصطلاح جدید تقصیر را بجای گناه (Fault) می گذارند و از نظر حقوق مدنی ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است. از نظر حقوق جزا تقصیر ترک الزام قانونی است که جزای آن مجازات باشد.

  تفاوت قصور با تقصیر در این است که قصور به خطایی اطلاق می شود که از روی سهو سر زند در حالیکه تقصیر به خطای عمدی گفته می شود (4).

   

  1-3-2 مفهوم قصور پزشکی:

  منظور از قصور پزشکی خطاهایی است که سرزدن آنها از طرف پزشک سبب آسیب و خسارتی به بیمار شود که قابل اجتناب بوده است. اگر طبیب دارای معلومات کافی و تجربه لازم در رشته تخصصی خود باشد و اعمال درمانی را مطابق نظامات دولتی و موازین پزشکی و با احساس مسئولیت و حسن نیت انجام دهد دیگر جائی برای شکایت از او باقی نخواهد ماند. در این مورد باید دانست که اولا پزشک هر قدر صاحب معلومات عالی و کافی باشد و باز هم همه چیز را نمی داند و ممکنست طی درمان بیمار عوارضی ناخواسته پیش آید، ثانیا زمانی قصور رخ خواهد داد که طبیب مسئول درمان بیمار باشد و در انجام وظایف درمانی خود مرتکب سهل انگاری، عدم مهارت یا بی مبالاتی شده باشد و این امر باید به اثبات برسد که عموما در کمیسیون های تخصصی و فوق تخصصی بانجام خواهد رسید. (5)

  1-3-3 بد طبابت کردن (Mal practice):

  مال پراکتیس سه نوع است:

  1 – مال پراکتیس جنایی: رفتاری است که بعلت آن پزشک از طرف محاکم دادگستری مثلا صدور گواهی خلاف در مورد تولد و مرگ، سقط جنین جنایی و قتل عمد با دارو و نظایر آن برای حفظ جامعه مورد تعقیب قرار می گیرد.

  2 – مال پراکتیس اخلاقی: در این مورد رفتار بر خلاف شئونات پزشکی است که شغل طبابت را در جامعه خفیف نماید (محل رسیدگی دادگاه های انتظامی نظام پزشکی است).

  3 – مال پراکتیس حقوقی: در این صورت بیمار، کسان یا ولی وی، پزشک را بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی در امور درمان مورد بازخواست قرار می دهند (4).

  1-3-4 اقسام قصور  پزشکی

  معمولا سهل انگاری و قصور در پزشکی را به چهار گونه تعریف می کنیم:

  1)بی مبالاتی: عملی است که پزشک باید برای درمان بیمار انجام می داده ولی نداده است (در واقع بی مبالاتی جنبه منفی  و عدم انجام دارد) مانند لزوم انجام ECG  در بیماری که دچار درد قفسه سینه است و انجام ندادن آن سبب عدم تشخیص به موقع ضایعات قبلی می شود.

  2)         بی احتیاطی: عملی است که برای درمان بیمار چندان ضروری نیست اما پزشک آن را انجام می دهد و یا در درمانی خاص زیاده روی کرده و سبب آسیب بیمار می شود (بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت دارد) مانند تاباندن اشعه بیش از حد جهت تهیه عکس های غیر ضروری یا تزریقات غیر ضروری.

  3)عدم مهارت: به معنی نداشتن مهارت یا اطلاعات ضروری است که هر طبیب به اقتضای تحصیلات خود می بایست داشته باشد. عدم مهارت ممکن است ناشی از تجربه ناکافی باشد و عموما در شاخه هائی از پزشکی که دارای اعمال جراحی است رخ می دهد مانند سوراخ شدگی روده ها و سایر احشاء در جراحی های شکمی یا زنان و یا ترمیم معیوب شکستگی ها در جراحی های ارتوپدی.

  4)عدم رعایت نظامات دولتی: نظامات دولتی شامل تمامی قوانین و آئین نامه ها و دستور العمل های دولتی است که در خصوص امور مرتبط با پزشکی وضع شده اند و شامل قوانین و آئین نامه های نظام پزشکی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می شوند. (

 • فهرست:

  چکیده..................................................................................................................................................... 10

  فصل اول:مروری بر متون و مقالات................................................................................................. 11

  1-1 مقدمه.............................................................................................................................................. 12

  1-2 کلیات.............................................................................................................................................. 13

  1-2-1 حقوق.......................................................................................................................................... 13

  1-3 تعاریف و مفاهیم چند واژه حقوقی........................................................................................ 16

  1-3-1 تقصیر........................................................................................................................................ 16

  1-3-2 مفهوم قصور پزشکی............................................................................................................ 17

  1-3-3 بد طبابت کردن...................................................................................................................... 17

  1-3-4 اقسام قصور پزشکی............................................................................................................. 18

  1-3-5 ضمان چیست و ضامن کیست........................................................................................... 19

  1-3-5-1 تعریف ضمان...................................................................................................................... 19

  1-3-5-2 اسباب ضمان..................................................................................................................... 19

  1-3-5-3 قاعده اتلاف...................................................................................................................... 19

  1-3-5-4 ضمان در دندان پزشکی و احکام مربوط به آن....................................................... 20

  1-3-5-5 تقصیر و انواع آن............................................................................................................. 21

  1-3-5-6 نکات مهمی از احکام مربوط به ضمان در دندانپزشکی ....................................... 21

  1-4 دیات................................................................................................................................................ 24

  1-4-1 دیه دندان ها............................................................................................................................. 25

  1-4-2 دیه لب....................................................................................................................................... 25

  1-4-3 دیه زبان.................................................................................................................................... 26

  1-4-4 دیه فک..................................................................................................................................... 27

  1-5 خطای شغلی................................................................................................................................. 27

  1-6 آشنایی پزشک و دندانپزشک با قوانین حقوقی................................................................. 28

  1-6-1 قوانین حقوق پزشکی............................................................................................................. 29

  1-6-2 وظیفه ارائه اطلاعات به بیمار و گرفتن رضایت............................................................... 32

  1-6-3 دفاعیات پزشک در موارد ادعای مسامحه...................................................................... 33

  1-6-4قوانین موجود در رابطه با خطاهای پزشکی...................................................................... 33

  1-7 سازمان نظام پزشکی کشور...................................................................................................... 34

  1-7-1 نحوه روند شکایات در سازمان نظام پزشکی................................................................... 35

  1-8 مروری بر مقالات........................................................................................................................ 41

  1-9 بیان مسئله.................................................................................................................................... 45

  1-10 اهداف و فرضیات....................................................................................................................... 45

  1-10-1 هدف کلی................................................................................................................................. 45

  1-10-2 اهداف اختصاصی................................................................................................................... 45

  1-10-3 اهداف کاربردی..................................................................................................................... 47

  1-10-4 فرضیات یا سوالات تحقیق................................................................................................ 47    

  فصل دوم:مواد و روش ها.................................................................................................................... 49

  2-1 روش نمونه برداری...................................................................................................................... 50

  2-2 روش جمع آوری داده ها........................................................................................................... 50

  2-3 جمعیت مورد مطالعه.................................................................................................................. 50

  2-4 روش پژوهش............................................................................................................................... 50

  2-5  روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری................................................................... 53

  فصل سوم: یافته ها.............................................................................................................................. 54

  فصل چهارم: بحث................................................................................................................................. 61

  فصل پنجم: نتیجه گیری..................................................................................................................... 67

  منابع ....................................................................................................................................................... 69

                 

  - نوبخت حقیقی ع، زالی م، مهدوی م ص، نوروزی ع. بررسی علل شکایت بیمار از پزشک معالج در مراجعه کنندگان به سازمان نظام پزشکی تهران، مجله علمی سازمان نظام پزشکی 1379؛ دوره 18 (شماره 4): 300- 295

  2- Yahwan B, Wellever A, Hartley D, Casey M, Krein S, Moscovice I. Availability of rural Minnesota obstetric services: is it a problem? J Rural Health 1995؛ 11 (3): 192- 203

  3- اعتمادین محمود. اخلاق و آداب پزشکی. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران؛ 1342. ص، 14.

  4- اشرفیان بناب مازیار. ضزوریات پزشکی قانونی. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران؛ 1375. ص، 22-17.

  5- ترور اسمیت. اخلاق در پژوهش های اسلامی. مترجمین: باقر لاریجانی، محمد ضرغام. چاپ اول. تهران: برای فردا؛ 1381. ص، 33.

  6- فتاحی معصوم حسین. طرح سوالات کمیسیون های احکام سومین همایش دیدگاه های اسلام در پزشکی. چاپ اول. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ 1381. ص، 15.

  7- محمد الری شهری حسین. میزان الحکمه. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ 1362. ص، 533.

  8- طاهری مرتضی. آشنایی با مبانی اخلاقی و حقوقی در دندانپزشکی. چاپ اول. مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ 1380. ص، 113، 126، 144، 155.

  9- مرکز مطاعات و تحقیقات اخلاق پزشکی. اخلاق پزشکی و قوانین حقوقی. چاپ اول. تهران: مرکز مطاعات و تحقیقات وزارت بهداشت؛ 1373. ص، 2، 18.

  10- Jafaian A,Parsapoor A,Hajtarkhani  AH,asghari f,Imami razavi SH,Yalada A,  Evaluation Case of complaints of dental Practitioners received by the Medical Council of tehran in the years 1370,1375,1380,etic and history of med,second year,number2,page67,73 .

  11- رفیع زاده طبایی زواره س، حاج منوچهری ر، نساجی زواره م، بررسی فراوانی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال 1382 تا سال 1384،مجله علمی پزشکی قانونی/دوره 13،شماره 3،پاییز 1386،152-157

  12- صدر س، قدیانی م، باقرزاده ع، بررسی پرونده های شکایت از قصور پزشکی در رشته ارتوپدی در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران طی سالهای 1382-1377،مجله علمی پزشکی قانونی/دوره 13، شماره 2، تابستان 1386،78-86

  13- حقی س، زارع غ، عطاران ح، عوامل موثر در محکومیت تیم جراحی در دعاوی قصور پزشی و کیفیت رسیدگی به این دعاوی در نظام پزشکی  مشهد، مجله علمی پزشکی قانونی/دوره 11/شماره 3،پاییز 1384، 141-145

  -14 Hakan ozdemir MH,Saracoqlu A,Ozdemir AU,Ergonen AT,dental malpractice in cases   in turkey during 1991-2000,clincal forensic med 2005 jun12(3) 137

  -15 Mellor AC, Milgrom P. Prevalence of complaints by patients against general dental practitioners in greater Manchester. Br Dent J. 1995 Apr 8;178(7):249-53

   -16Kiani M, Sheikhazadi A. A five-year survey for dental malpractice claims in Tehran, Iran. Forensic Leg Med. 2009 Feb;16(2):76-82. Epub 2008 Oct 21.

  17- شاهسواری ف، صدری د، محمدزاده م، صدیقی آ، بررسی قراوانی شکایات علیه دندانپزشکان شاغل در تهران بین سالهای 1380 تا 1387، فصلنامه حقوق پزشکی/ سال چهارم،شماره13، تابستان 1389،121-132

  18- شیخ آزادی ا،‌قدیانی م، کیانی م، نحه رسیدگی به قصور و تخلفات حرفه ای دندانپزشکی در ایران،مجله علمی پزشکی قانونی/دوره 13ع شماره 3، پاییز 1386،171-180

   

   

  ABSTRACT\

  Introduction: One of the most important job stressors that dentists could be faced in their career is patient complaint. The aim of this study was to present profile of dental Practitioners’ malpractice in Mashhad, Iran.

  Methods and materials: complaint records about dentists in the Medical Council of Mashhad, were evaluated during 2001to 2011.

  Variables such as location of treatment, gender of patient and dentist, type of dental treatment and causes of complaint.

  Data analysis was performed by SPSS software15.

  Result: between 250 cases in 62.4%, dentists were not found guilty. Most dentists that they had complained of were male. Frequency of complaints related to general dentists (87.2%), endodontics (4.4%) and Periodontics (0.4%), respectively. The most frequent failures were related to private offices (8/62%), private dental clinics (28.4%), charity clinics (3.2%) and finally hospital clinics (2.8%), respectively. The most frequent treatment-related side effects were loss of tooth by dentists.

  Conclusion: If the dentist had good interaction with patients and Carry out such treatment that is proportional with his scientific and practical ability, can be expected that dental malpractice be reduced.


موضوع پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, نمونه پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, جستجوی پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, فایل Word پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, دانلود پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, فایل PDF پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, مقاله در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, پروژه در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, پروژه درباره پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندان پزشکی در سال های 1380-1390

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس چکیده در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسی این متغیرها تحقیقی به روش توصیفی از نوع ...

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی) خلاصه مقدمه: استرس واقعیتی غیر قابل انکار در زندگی بشر است. گرچه استرس بعنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش بیماری ها شناخته می شود اما مسئله مهم در این رابطه نحوه پاسخ یا واکنش به آن است که می تواند در سازگاری فرد نقش بسزایی داشته باشد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A) گرایش:" مدیریت بیمه" چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد. روش کار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه: حرفه ای گری به عنوان هسته مرکزی حرفه دندانپزشکی توجه ویژه‏ای را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. با این حال تا کنون هیچ مطالعه ای در ایران در جهت ارزیابی وضعیت کنونی حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی و تلاش برای ارتقای آن انجام نگردیده است. هدف از این مطالعه بررسی درک دانشجویان سالهای مختلف دندانپزشکی از مفهوم حرفه‏ای‏گری است. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی چکیده سابقه و هدف تومور های غدد بزاقی از شیوع نسبتاً اندکی برخوردار بوده و حدود 3% تا 10% نئوپلاسم‌های ناحیه سر و گردن را تشکیل می‌دهند. با توجه به نبود تحقیقات اپیدمیولوژیک درباره این تومورها در دانشکده دندانپزشکی مشهد؛ تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی چکیده یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت ...

فصل اول زمینه پژوهش: سبک زندگی[1]، فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که این فعالیت ها روی سلامت افراد تأثیرمی گذارند(1). فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها، اقدامات و فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی معرفی پژوهش بیان مسئله تعریف واژه ها اهداف و سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش معرفی پژوهش عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392. معرفی مسئله آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت­های برنامه­های ...

ثبت سفارش