پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389

word 301 KB 31912 90
1390 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  ( گرایش بهداشت )

  چکیده:

  مقدمه: استعمال سیگار یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی افراد خصوصا جوانان می باشد .برای داشتن درک صحیح از رفتارهای غیر بهداشتی افراد جامعه (مانند استعمال سیگار) شناسایی عوامل موثر بر بروز اینگونه رفتارها ضروری است . با استفاده از الگوی باور بهداشتی و تعیین عوامل موثر بر استعمال سیگار به خوبی می توان برای پیشگیری از بروز این رفتار غیر بهداشتی برنامه ریزی نمود .

  هدف:هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت استعمال سیگار و پیش بینی کننده های آن بر اساس الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد .

  مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی 222 دانشجوی رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی گیلان به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و با کمک پرسشنامه مورد پرسش  قرار گرفتند . با استفاده از آزمون آماری کای دو و رگرسیون لجستیک به تحلیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد و پیش بینی کننده های استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی تعیین شدند .

   نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که 23% از واحد های مورد پژوهش در زمان انجام پژوهش سیگاری بودند.36% دانشجویان سیگاری کنجکاوی را دلیل اولین استعمال سیگار خود ذکر کرده بودند .در رابطه با پیش بینی کننده های استعمال سیگار ، آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که سن(P=0.009 وB=0.12) ، تحصیلات مادر (بی سواد نسبت به راهنمایی و دبیرستان P=0.012 وB=6.07 ، خواندن نوشتن / ابتدایی نسبت به راهنمایی و دبیرستان P=0.016 وB=3.32 ،دانشگاهی نسبت به راهنمایی و دبیرستان P=0.000 وB=4.62) و تعداد دوستان سیگاری(افراد دارای  2-1 نفر دوست سیگاری نسبت به افرادی که دوست سیگاری ندارد P=0.001 وB=2.81 و افراد دارای بیش از 3 نفر دوست سیگاری نسبت به افرادی که دوست سیگاری ندارد P=0.002 وB=1.21)پیش بینی کننده ترین عوامل موثر بر استعمال سیگار بودند . همچنین بر اساس الگوی باور بهداشتی پیش بینی کننده ترین ابعاد این الگو در زمینه استعمال سیگار بعد موانع درک شده (P=0.003 وB=0.78 و بعد منافع درک شده P=0.097 وB= - 0.47) بودند.

  نتیجه گیری: از آنجایی که یافته های پژوهش موید آن است که دو بعد موانع و منافع درک شده الگوی باور  بهداشتی پیش بینی کنند ه های بهتری در رابطه با استعمال سیگار می باشند که به نظر می رسد در طراحی برنامه های آموزشی پیشگیری و ترک استعمال سیگار باید تاکید بیشتری بر این دوبعد داشته باشیم.

  کلید واژه ها: الگوی باور بهداشتی، استعمال سیگار ، دانشجویان علوم پزشکی

   

   

  بیان مسأله

   

  سلامتی مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد، ضمن اینکه سلامتی یک روند پویاست و با گذشت زمان مفهوم آن  تغییر خواهد کرد. قدیمی ترین تعریفی که از سلامتی شده است عبارتست از بیمار نبودن. پندر(1996)
  می گوید" تمام افراد سالم به طور یکسان سالم نیستند ". این جمله نشان می دهد که مفهوم سلامتی مطلق نبوده و نسبی می باشد و هر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش و یا مقایسه خود با دیگران آنرا معنی
  می کند و در زمانها و مکانهای مختلف ممکن است مفهوم آن متفاوت باشد(1). طبق آخرین تعریف سازمان جهانی بهداشت سلامتی یک مساله چند بعدی است که سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را
  در بر می گیرد(2).

  در چند دهه اخیر سلامتی به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی بیان شده است(1). در این دیدگاه جدید سلامتی به عنوان یک حق اساسی برای انسان، یک بخش تلفیق یافته توسعه و پیشرفت و یک هدف اجتماعی جهانی در نظر گرفته شده است. باید  یادآور شد که سلامتی جزء مسئولیتهای فردی، کشوری و بین المللی بوده و حفظ آن یک سرمایه گذاری عمده اجتماعی است و برای ارتقاء سلامت باید به تمام ابعاد و جوانب سلامتی فردی و سلامت کلی جامعه توجه کرد(3).

  همانگونه که دامنه بسیار وسیعی از تعاریف مرتبط با سلامتی وجود دارد، تعیین کننده های فراوان و متنوعی هم بر سلامت افراد جامعه تاثیرگذارند که مهمترین آنها شامل وراثت، عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل محیطی، سبک زندگی افراد، نظام مراقبت بهداشتی و خدمات ارائه شده است. آمارها حاکی از آن است که 53 درصد از علل مرگ و میرها به سبک زندگی، 21 درصد به عوامل محیطی، 16 درصد به عامل ارث و10 درصد به سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی مربوط می باشد(1).

  امروزه متخصصان سلامت شیوه زندگی را یکی از مهمترین عوامل موثر بر سلامتی می دانند و اهمیت سبک زندگی مطلوب تاحدی است که امروزه شاخه جدیدی در علوم پزشکی به نام " طب سبک زندگی" بوجود آمده که کاربرد آن در پیشگیری و کنترل بیماریهاست(1). باید گفت سبک زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی (نظیرعادات غذایی، تحرک و عدم تحرک، تفریحات سالم، اعتیاد به دخانیات و الکل، ارتباط با سایر افراد جامعه و...) بوده و خود تحت تاثیر عوامل متعددی همچون فرهنگ، نژاد،مذهب، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و... می باشد(4). سبک زندگی بسیاری از جنبه های زندگی ما را شامل شده و بر سلامت ما تاثیر می گذارد. سبک زندگی افراد در خانواده ها پایه ریزی شده و از طریق روابط متقابل افراد با والدین، دوستان، خواهر، برادر و افراد هم سن و سال آموخته می شود. از این رو سبک زندگی افراد با یکدیگر متفاوت بوده و تحت تاثیر عوامل فردی و اجتماعی است(5) .

  برای آنکه بتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه داشته و سبک زندگی مطلوب را ترویج دهیم، ابتدا باید عوامل خطر تهدید کننده سلامتی راشناسایی کنیم. بررسی های متعدد نشان داده است که مهمترین عوامل خطر تهدید کننده سلامتی عبارتند از: رژیم غذایی نامناسب، بی تحرکی، کمی فعالیت بدنی و مصرف سیگار. این عوامل از اصلی ترین علل بروز بیماریهای قلبی، هایپرتانسیون، چاقی، دیابت نوع2، استئوپروز، پوسیدگی دندانها، سکته های مغزی و تعدادی از سرطانها می باشند(6). کنترل عوامل خطر در سبک زندگی و عادات  غیربهداشتی مانند تغذیه نامناسب، فقدان فعالیت ورزشی، استعمال سیگار، مصرف الکل و مواد مخدر تقریبا سبب کاهش حدود 50 درصد از مرگهای زود هنگام می شود(7).

   

  اگرچه سلامت و تندرستی مساله ای است که باید در میان تمام اقشار و گروههای سنی جامعه مورد توجه باشد، اما به دلیل نقش  تعیین  کننده  جوانان  به  عنوان  سرمایه های انسانی هر جامعه ای، تندرستی آنها باید در محور توجه باشد(1). جوانان  به علت اینکه در معرض استرسها و فشارهای زیاد روحی بوده و غالبا در مورد آینده  خود  نگرانیهای بسیاری دارند، ممکن است در این مرحله از زندگی شیوه های سالم  یا ناسالم سبک زندگی را برگزینند(4). این دوران به علت اینکه افراد اغلب عادات و رسوم زندگی و نگرشها را کسب می کنند، زمانی است که بیشترین تغییرات در فرد اتفاق می افتد. خطرپذیری بخشی از فرآیند رشد جوانان است اما به دلیل اینکه آگاهی کمی نسبت به پیامدهای خطر دارند با مشکلات زیادی مواجه
  می شوند(8). گزارش سازمان جهانی بهداشت حاکی از آنست که 70 درصد مرگها بدنبال رفتارهایی رخ
  می دهند که در نوجوانی رخ داده و قابل اصلاح بوده اند. بنابراین از آنجا که افراد جوان در عین با نشاط و فعال بودن ممکن است درک صحیحی از ارزش تندرستی نداشته باشند، لذا تمرکز بر نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان این شانس را افزایش می دهد که بزرگسالان آینده یک روش زندگی سالم داشته باشند(9).

  استعمال سیگار یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی افراد خصوصا جوانان بوده و یکی از اولویت های بهداشت عمومی برای کاهش شیوع مصرف سیگار، پیشگیری از سیگاری شدن جوانان است .استدلال برای  پیشگیری از مصرف سیگار در جوانان بر این پایه است که اگر مصرف سیگار در دوران جوانی شروع نشود سیگاری شدن فرد در آینده احتمال کمتری دارد. به عبارتی دیگر هرقدر کشیدن سیگار در سنین پایین تر شروع شود احتمال ترک آن در بزرگسالی کمتر است. حتی  تجربه نامکرر مصرف سیگار در جوانی خطر مصرف سیگار در بزرگسالی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. بنابراین برای کاهش شیوع مصرف سیگار متمرکز کردن  اقدامات  پیشگیری و کنترل در این گروه سنی پرثمر خواهد بود(10).

  سیگار نسبت به مواد مخدر ماده ای است که به آسانی در دسترس عموم قرار دارد و قبح اجتماعی آن نیز کم است. بنابر این مردم بویژه جوانان و نوجوانان به آسانی به استعمال سیگار روی می آورند و در اثر تداوم مصرف به آن معتاد می شوند. اعتیاد به سیگار علاوه بر عوارض جسمانی و روانی در فرد، سلامت جامعه را از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز مورد  تهدید  قرار می دهد(11).

  بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای ایالات متحده مهمترین و قابل پیشگیری ترین علت مرگ در آمریکا مصرف سیگار می باشد. در این کشور سالانه 443000 نفر بر اثر استعمال سیگار گرفتار دام مرگ می شوند(12). اگر الگوهای کنونی استفاده از تنباکو در ایالات متحده ادامه یابد حدود 5 میلیون فرد زیر 18 سال در اثر بیماریهای ناشی از سیگار دچار مرگ زودرس می شوند(13).

   

  آمارها حاکی از آنست که در حال حاضر در کل جهان حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر سیگاری وجود دارد و برآورد می شود تا سال 2030 یک میلیارد نفر دیگر از بزرگسالان جوانتر شروع به کشیدن سیگار خواهند کرد. 47 درصد مردان و 12 درصد زنان در جهان سیگار می کشند. تا پایان قرن بیستم مصرف دخانیات حدود 62 میلیون نفر(52 میلیون مرد و10 میلیون زن) را در کشورهای توسعه یافته از بین برده است که حدود نیمی از این مرگها در سنین 35 تا 69 سالگی اتفاق افتاده است(14). بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در سال 2015، مصرف سیگار در مقایسه با ایدز 50 درصد بیشتر مرگ و میر را در برخواهد داشت و 10 درصد تمامی مرگ و میرها در جهان مرتبط با مصرف سیگار خواهد بود(15). 
  بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی مصرف سیگار در کشورهای توسعه یافته 20 درصد  مرگهای قابل پیشگیری را تشکیل می دهد و از سوی دیگر باعث افزایش خطر ابتلا به بیماریهای مختلف به خصوص بیماریهای قلبی عروقی، ریوی و بدخیمی ها و... می گردد. درعین حال روند سیگاری شدن در کشورهای پیشرفته رو به کاهش است  به  طوری  که شیوع سیگار کشیدن در آمریکا  از 4/36 درصد در سال 1997 به 3/22 درصد در سال 2004 رسیده است. بر عکس در کشور هندوستان 4 برابر و در گینه نو سه برابر افزایش یافته است (16). طبق آمار اعلام  شده  توسط  وزارت بهداشت  در سال 1380 شاخص مصرف سیگار در کل  کشور در افراد بالای 15 سال 2/13 عدد سیگار است (در شهر 7/12 درصد و در روستا 9/11درصد) (14). رئیس مرکز سلامت محیط وزارت  بهداشت در سال 1390 عنوان نمود 21 درصد مردان و 1 درصد زنان به طور روزانه سیگار می کشند. سیگاریها سالانه  1740 میلیارد  تومان  صرف خرید  و استعمال سیگار می کنند و سالانه 3 برابر همین مبلغ در کشور خرج درمان بیماریهای ناشی از مصرف و استنشاق سیگار
   می شود(17). بر اساس طرح بررسی سلامت و بیماری در ایران توسط معاونت  پژوهشی  وزارت بهداشت که در سال 1380 صورت گرفته است، در گروه سنی 15  تا  69  سال  تعداد  افراد  سیگاری 6/14 درصد از کل جمعیت کشور است و این تعداد در مردان بطور معناداری بیشتر است(2/27 درصد در مقابل4/3 درصد) (18).

  به عقیده اغلب محققین کلید اکثر انحرافات اجتماعی دو چیز است: سیگار و الکل. ارتباط  نزدیکی  بین مصرف سیگار و انحرافات مختلف وجود دارد. در کسانی که سیگار می کشند احتمال مصرف الکل، برقراری روابط جنسی نامشروع، افت تحصیلی و مصرف مواد مخدر خیلی بیشتر است به نحوی که  مصرف  سیگار را دروازه این انحرافات می نامند. فقر نیز که سر منشاء اغلب انحرافات اجتماعی است توسط دخانیات تشدید می گردد، چرا که  مصرف  دخانیات  منابع  قلیل خانواده های  فقیر را از غذا و سایر ضروریات زندگی به سویی دیگر معطوف می دارد(19). علت واحدی برای شروع سیگار در نوجوانان  وجود ندارد، بلکه کشیدن سیگار رفتار پیچیده ای است که با عوامل روانی- اجتماعی، بیوشیمیایی و اقتصادی – سیاسی در ارتباط است(20). مطالعات متعددی به تعیین علل شروع و تداوم استعمال سیگار در میان گروههای مختلف جامعه پرداخته اند. در بسیاری از آنها مهمترین  انگیزه مصرف سیگار در بین نوجوانان  خودنمایی است  زیرا با این عمل آنها می خواهند به دیگران  نشان دهند که بزرگ شده اند و دوران کودکی را پشت سر گذاشته اند(21). سایر عوامل  زمینه ساز عبارتند از: سیگاری بودن شخصیت های انتخاب شده به عنوان الگو، وجود فرد سیگاری در خانواده(بویژه پدر)، ارزان بودن و دسترسی راحت به سیگار، جنسیت(مذکر)، خریدن و روشن کردن سیگار برای والدین، سطح اجتماعی-اقتصادی والدین، دوستان سیگاری و تعارف سیگار که در این میان داشتن والدین و دوستان سیگاری و تعارف سیگار و تکرار این عمل مهم ترین عوامل در تداوم سیگار کشیدن است(22). جهت پیشگیری از مصرف سیگار  باید توجه ویژه ای به جوانان نمود. جوانان بدلیل عوامل خطراجتماعی، جمعیتی، محیطی و فردی بیشتر در معرض استعمال سیگار هستند. عوامل خطر اجتماعی و جمعیتی مرتبط با استعمال سیگار شامل خانواده با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین است. عوامل خطر محیطی شامل دسترسی و موجود بودن سیگار، مصرف سیگار توسط همکلاسی ها، خواهر و برادرها و بی توجهی والدین به این مساله می باشد. عوامل خطر فردی شامل کمبود اعتماد به نفس، وجود این عقیده  که استعمال سیگار منفعت دارد و ناتوانی در رد کردن پیشنهاد استفاده از تنباکو می باشد(23).

   

  Introduction:Smoking is one of the major factors threatening the health of people particularly young people.In order to have a proper perception of non healthy behaviours of people (for example smoking)it is essential to identify risk  factors .Using Health Belief Model and determining effective factorson smoking, prevention of this unhealthy behavior can be well planned.

  Objective:This study aims to determine predictive factors of cigarette smoking based on Health Belief Model in male students of Guilan university of medical sciences,2011

  Methods and Materials:In this cross-sectional study , 222 male  students of  Guilan University of Medical Sciences were chosen by stratified random sampling method and data were collected by a two part questionnaire.Data were analyzed using chi- square and logistic regression test to determine the relation between dependent and independent variables and effective predictors on smoking based on Health Belief Model.

   Results: Findings of this study revealed that 23% of the units studied were smokers at the time of study.36% of smokers students  mentioned curiosity as their primary reason for smoking. Regarding smoking predictors, Multiple  regression test indicated that factors like age(B=0.12,P=0.009),Mothers education level(illiterate to secondary and high school B=6.07, P=0.012 , reading & writing and Primary education to secondary and high school B=3.32 , P=0.016 , University education to  secondary and high school B=4.62, P=0.000) and number of smoking friends (1-2 smoker friends to no smoking friends B=2.8 , P=0.001 , over 3 smoking friends to no smoking friends B=1.21 , P=0.002) were predictors of smoking.predictors of smoking based on Health Belief Model were prceived Barrieres(B=0.78 , P=0.003) and perceived Benefits(B=-0.47 , P=0.097).

  Couclusion: Regarding the finding of research it is suggested to plan preventive educational programs and cessation educational programs of smoking based on Health Belief Model with  attention to perceived  barriers and  perceived benefits.

  Key Words: Health Belief Model / Cigarette smoking / Medical students

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات

  1-1 زمینه پژوهش                                                                                                                 1

  1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)                                                                               9

  1-3 سؤالات پژوهش                                                                                                              9

  1-4 تعاریف واژه­ها                                                                                                              10

  1-5 پیش­فرض­های پژوهش                                                                                                    11

  1-6 محدودیت­های پژوهش                                                                                                   12

  فصل دوم: زمینه­ و پیشینۀ تحقیق

  2-1 چهارچوب پژوهش                                                                                                      13

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                          24

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1 نوع پژوهش                                                                                                              35

  3-2 جامعه پژوهش                                                                                                           35

  3-3 نمونه­های پژوهش                                                                                                       35

  3-4 مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                                                   35

  3-5 روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه                                                                               35

  3-6 محیط پژوهش                                                                                                           36

  3-7 ابزار و روش گردآوری اطلاعات                                                                                           37

  3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات                                                                    39

  3-9 روش تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                                                 40

  3-11 ملاحظات اخلاقی                                                                                                           41

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  4-1 یافته­های پژوهش                                                                                                             42

  4-2 جداول                                                                                                                         43

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها

  5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش                                                                                                81

  5-2 نتیجه­گیری نهایی                                                                                                              94

  5-3 کاربرد یافته­ها و پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی                                                                    96

  فهرست منابع                                                                                                                        98

   پیوست­ها

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

  1- لانکستر،ج.،استنهوپ،م. پرستاری بهداشت جامعه2.ترجمه سیده وحیده حسینی ،نسرین جعفری ورجوشانی.تهران: نشر جامعه نگر،1387.

   

  2-Park,K.Park’s. Textbook of Preventive and Social Medicine.18th Ed. India: M/s Banarsidas Bhanot Publishers,2005.

   

  3- جدید میلانی، م.،ارشدی،ف.،اسدی نوقابی،ا. پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3.تهران: اندیشه رفیع،1386، چاپ سوم.

   

  4- ایلدرآبادی ،ا.،دباغی،ف.درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3.تهران: نشر جامعه نگر،1386، چاپ سوم.

   

  5- Clau, M.The use of the term lifestyle medicines or lifestyle drugs.Pharmacy World &Sience.2004;26(4):193-200.

   

  6- Harlem GB.,World health organization reducing risk,promoting health.World Health Report.October2003:35-40

   

  7- Mohammadi Zeydi E.,Heidar Nia AR.,Haji Zadeh E.,The study of cardiovascular patients lifestyle,Daneshvar,Scientific-Reserch Journal Of shahed University. 2006;61(13):49-56.(in persian).

   

  8- Black,  J., Hawk, JH., Keene, AM. Medical surgical of nursing. Philadelphia;W.B. Saunders. 2003; P:5223.

   

  9- Ann, JASpradley, BW.Community health nursing.6thedition.Philadelphia:Lippincott Williams&Wilkins. 2005.

   

  10-  Tyas, SL., Pederson  ,LL. Psychosocial factors related to adolescent smoking: a critical review of literature.Tobacco control. 1998; 7: 409-420.

   

  11-  سهرابی ،ف. مساله سیگار در آیینه تحقیق. تهران:انتشارات مدرسه،1382.

   

  12- Center of Disease Control and Prevention Smoking-attributable Mortality years of potential life lost,and productivity losses-united states.2000-2004.Morbidity and Mortality Weekly Report.2008;57(45):1226-1228.

  13-داودی،ر.،آزما،ر.گزارش مردم سالم تا سال 2010.مشهد:دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1384، چاپ اول.

   

  14- سیمای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی.تهران: نشر تبلور، سال 1381،ص: 73.

   

  15- Mathers,  CD., Loncar,  D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030: PLoS Med, 2006;3(11): e442.

   

  16- Sadock,  B., Sadock,  V. Synopsis of psychiatry. 20th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 2007: 264-269.

   

  17- ندافی،ک . “ 21 درصد مردان کشور سیگاری هستند “. روزنامه خراسان ، 29 تیر1390، صفحه اخبار.

   

  18- Ehlinger,  EP. Tobacco use among college students. Healthy Generations. 2000; 1(1): 1-3.

   

  19- Weiss,  JW., Donna, SM., Paula,  P. Smoking among adolescents in China: An analysis based upon the meanings of smoking theory. American Journal of Health Promotio. 2006;20(3):171-178.

   

  20- Alexander, C.Peer schools and adolescent cigarette smoking.j Adolescent Health. 2001;29;22-30.

   

  21- کارن،گ.، فارنسیس،م .، لوئیس،ب.، رایمرک:در ترجمه رفتار بهداشتی وآموزش بهداشت تئوری،پژوهش و عملکرد . ترجمه شفیعی ،ف. تهران: انتشارات لادن،1376، چاپ اول.

   

  22-راهنمای بهداشت باروری.اداره کل بهداشت خانواده،معاونت بهداشتی وزارت بهداشت،1376،چاپ اول.

   

  23- کرمی،ر. بررسی شیوع استعمال سیگاردر کارورزان مرد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاییز77 و عوامل موثر برآن. پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، سال 1378.

   

  24- میر احمدی زاده ،ع. بررسی وضعیت مصرف انواع دخانیات در استان فارس . ارمغان دانش،1378، سال ششم ، شماره 20و21.

   

  25- Kaigang, Li.,M.s, Ches.,Noy s, Kay.Correlates of Cigarette Smoking among Male Chinese College Student in china_A Preminary Syudy.International ElectronicJournal of Health Education.2009;12:59-71.

   

  26- Aghamoulae,T.,Eftekhar.H.,Mohammad.k,.Application of Health Belief Model to behavior change of diabetic patients.Payesh;2005.4(4):263-269.[Persian].

   

  27-Mirzaei,E.Health education and health promotion in text book of public health .1st ed.Tehran.Rakhshan,2004.

   

  28-Sharma,M.,Romas,J.,Theoretical foundations of health education and health promotion.1st ed.London:Jones and Bartlett publishers international,2008.

   

  29- شریفی راد،غ.، هزاوه ای،م.، حسن زاده ،ا.،دانش آموز،ع. بررسی تاثیرآموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکردهای پیش گیری کننده از کشیدن سیگار در دانش آموزان اول دبیرستان . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، بهار 1386، سال دهم ، شماره1،ص: 85-79.

   

   30- Smith, DR.Legatt PA.,An international review of tobacco smoking among medical student.J Postgrade Med.2007;53:55_62.

   

  31- اصفهانی، م. مجموعه مقالات صاحب نظران درباره اخلاق پزشکی . تهران: انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان ،سال  1369، چاپ اول.

   

  32-  آصف زاده .س. شناخت بیمارستان . تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،1369،ص :162.

   

  33- خواجه دلویی،م.دستورالعملهای کنترل و پایش همه گیری دخانیات، سازمان جهانی بهداشت. تهران: مرکز نشر صدا ،1382، چاپ اول.

   

  34- لانکستر،ج.،استنهوپ،م. پرستاری بهداشت جامعه1. ترجمه سیده وحیده حسینی و نسرین جعفری ورجوشانی. تهران: نشر جامعه نگر،1387.

   

  35- Qian, J., Cai, M., Gao, J., Tang, S., Xu, L., Critchley, JA. Trends in smoking and quitting in China from 1993 to 2003:National Health Service Survey data. Bulletin of the World Health Organization. Published Online: 16 April 2010.Available from: www.who.int/entity/bulletin/volumes/88/10/09-064709.pdf.

   

  36-Etrs Resource Center for adolescent Pregnancy Prevention.Theories approaches: social learning theory.2004.available:http://WWW.etr.org.recapp/theories.

   

  37- شجاعی تهرانی،ح. اعتیاد ،عوامل مستعد کننده،اثرات سوء بهداشتی،پیشگیری و درمان.تهران: انتشارات پور سینا،1379.

   

  38-  Phipps , Monahan., sands, Marek. Neighbors Medical – surgical Nursing health and illness perspectines/seven Edition mosby co.2000.

   

  39-  میرزایی ، الهه. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت : در کتاب جامع بهداشت عمومی . تهران: انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،1383، جلد اول، چاپ دوم.

   

  40-  سیدنوزادی،م. کتاب جامع بهداشت عمومی .تهران: سال 1385، چاپ دوم.

   

  41- شفیع آبادی ،ع.، ناصری ،غ. نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاه تهران،1371.

   

  42- Farmanbar, R.,Study on Health Maintenance Method in Students of Guilan University of Medical Sciences.Guilan University of Medical Sciences Journal.2005;12:34-43.(in Persian)

   

  43- بهداشت عمومی. دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی .تهران : شرکت چاپ و نشر ایران،1381.

   

  44- Mayhew, KP., Flay, BR., Mott, JA. Stages in the development of adolescent smoking. Drug Alcohol Depend.2000;59:61-81.

   

  45-World Health Organization.frame work on tobacco control.Why is it important?Geneva.availableinhttp://WWW.Who.int/features/qa/34/en/index.html(2007.

   

  46- Maskay, j.,Erikson, m.The tobacco atlas.Geneva:WHO.2002.

   

  47- Mohtasham Amiri,  Z.,Maddah, M.Prevalence of overweight and obesity among female medical students in Guilan -2003 Iranian Journal of Endocrinology &Metabolism .2006;8(2):157-162.

   

  48- رمضانخانی،ع. سنجش تاثیر آموزش بهداشت بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار.پایان نامه دکترای آموزش بهداشت .دانشگاه تربیت مدرس،1378.

   

  49- چاپمن، س. سیگاریها چرا شروع میکنند و چرا ادامه می دهند؟ترجمه روح شهباز،ک. مجله بهداشت جهان، سال دهم.1374.

  50- Mohammadi, N.,Rafee, SH. Health Education ,Health Team Guidance[Persian].4th ed.Tehran: Ministry of Health and Medical Education press. 2004:74-77.

   

  51.Glanz,k.,Rimer,B.k.,Lewis,f.m.Health behavior and health education .Theory research and practice.sanfransisco.2002.

   

  52- Butler, JT.Principles of health education and health promotion. 3rd edition, USA:Wadsworth.2001:239-253.

   

  53- Griesbach, D., Amos, A., Currie, C. Adolescent smoking and family structure in Europe. Soc Sci Med. 2003;56:41-52.(In Persian)

   

  54- Feleming, CB., Kim, H., Harachi, TW., Catalanno, RF. Family process for children in early elementary school as predictor of smoking initiation. J Adolesc Health. 2002;30:184-9.

   

  55- Rumming, s.,Coates, TjAn. international review of tobacco smoking among medical students.J postgade med.2007;53:55-62.

   

  56- Glassman, AH. Cigarette smoking: implications for psychiatric illness. Am J Psychiatry. 1993; 150: 546-53.

   

  57- Brenda, k.Beliefs,knowledge,and self –Efficacy of nursing students Regarding Tobacco Cessation.Am J prev Med. 2008:35.

   

  58- Adetunji,T.,Markku,T.,Noel, C.Smoking behaviour and attitudes regarding the role of physicians in tobacco control among medicalstudents in kuopio,Finland in 2006.CVD prevention and control. 2008;3:53-60.

   

  59- MQ ,Almerie.,HE ,Matar.,M ,salam.,A ,Morad.,M ,Abdulaal.,A, Koudsi.,and W, Maziak.Cigarettes &Waterpipe Smoking among medical students in Syria:a cross-sectional study.Int J Tuberc Lung Dis.2008 September;12(9):1085-1091.

   

  60- Saatci, E.,Inan,S.,Bozdemir,N.,Akpinar,E.,Ergun,G.Predictors of Smoking Behavior of First Year University Students:Questionnaire Survey.CROATIAN MEDICAL JOURNAL. 2004;45(1):76-79.

   

  61- دیوسالار،ک.، نخعی،ن. شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دودانشگاه شهرکرمان.مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره دهم، شماره 4، مهر- آبان 1387،ص :83-78.

   

  62- عابدینی،س.، کمال زاده تختی،ح.، .صادقی فر،ا.،.شهرکی واحد،ع. بررسی وضعیت استعمال سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس سال 1386. مجله پزشکی هرمزگان، زمستان86 ، سال یازدهم ، شماره چهارم ، ص:302-297.

   

  63-Hosmer,d.,Lemeshow,s. Applied logistic regression . wiley - interscience publication  2ed . New york . 2002.

   

  64-Nichter,M.,Van, SickleD.,Popular perceptions of tobacco products and patterns of use among male college students in India.Social Science&Medicin. 2004;(59):415–431.

   

  65- محمدپوراصل،ا، فخاری ،ع.، رستمی،ف.، طباطبایی ،م. شیوع مصرف سیگار و عوامل فردی- محیطی مرتبط با آن در نوجوانان شهر تبریز. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، پاییز1385، دوره 24 ، شماره 3،ص: 270-263.

   

  66- Tung, Z.,Buoling, F.,Shiushing, W.,Won, ch.,Shu-Hong, Z.A comparison of smoking behaviors among medical and other college students in China.Health Promotion International.Jun2004;19(2):189.

   

  67- انصاری،ر.، خسروی،ع.، مختاری،م. شیوع و علل گرایش به سیگار در دانشجویان علوم پزشکی.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، پاییز 1386، جلد9، شماره1(پیاپی25).

   

  68- شجاع،م .، جویباری،ل.، قربانی،م.، ثناگو،ا.، شجاعی،ح.، کیاکجوری،ز.، ارگنجی،ح. بررسی فراوانی مصرف و علل گرایش به سیگار در دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1387.پژوهنده . مرداد و شهریور1389، سال پانزدهم، شماره 3،ص: 128-123.

   

  69-Christophi, C.,Savvides, E.,Warren, Ch.,demokritou ,Ph.,Connolly, G.Main determinants of Cigarette Smoking in youth based on the 2006 Cyprus GYTS.Preventive Medicin.2009;48:232-236.

   

  70- نمکین،ک.شریف زاده،غ.میری،م. شیوع مصرف سیگار و نگرش و آگاهی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجنددر مورد مضرات سیگار.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.بهار1387،دوره 15، شماره1، ص :71-66.

   

  71- Huiyan, M.,Jennifer, B.,Chih-Ping, Ch.,Ping, S.,Paula, H.,Yan, ZH .,et al.Risk factors for adolescent smoking in urban and rural China:Findings from the China seven cities study.Addictive Behaviors. 2008;33: 1081-1085.

   

  72- Mohtasham amiri, Z.,Cirus Bakht, S.,Nikravesh Rad, R.Cigarette Smoking Among high School Student in Rasht.Journal of Guilan University Medical Science.2008;17(65):100-107(in Persian).

   


موضوع پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, نمونه پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, جستجوی پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, فایل Word پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, دانلود پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, فایل PDF پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

فصل اول زمینه پژوهش: سبک زندگی[1]، فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که این فعالیت ها روی سلامت افراد تأثیرمی گذارند(1). فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها، اقدامات و فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و ...

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A)) چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی(M.A) گرایش بالینی چکیده: طرح مسئله : شناسایی عوامل شخصیتی و گرایش به مواد مخدر ، به تشخیص و درمان هر چه بهتر اعتیاد کمک کرده و با ارائه به موقع خدمات مشاوره ای و روان شناختی می توان از اعتیاد افراد مستعد تا حدودی پیشگیری کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود یافتگان ( گروه یاور) و بهبود نایافتگان ( گروه در حال بهبود ) ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی (M.A) گرایش: روان شناسی تربیتی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندر لنگه در سال 1392می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کننده گان با حجم 86 نفر می باشد. حجم نمونه شامل 30 از بیماران معتاد اقدام به ترک می باشد که ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم از آب آشامیدنی در این پژوهش فرایند حذف کادمیوم از آب آشامیدنی به روش همرسوبی کربنات کلسیم مطالعه شد. امروزه آلودگی آب­های طبیعی با فلزات سنگین، به دلیل اثرات مخربی که بر موجودات زنده می­گذارد موجب نگرانی بسیاری از کشورهای جهان شده است. کادمیوم از طریق فاضلاب­ها و فرسایش سنگ­های معدنی و پساب­های ...

مقدمه روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند که بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس

ثبت سفارش