پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA

word 458 KB 31928 48
1392 کارشناسی ارشد دامپزشکی
قیمت قبل:۵۹,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۱,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M

  چکیده:

  هدف: بیماری ناشی از رئوویروس‌ های پرندگان از بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد، که در طیور گوشتی و بخصوص طیور مادر گوشتی موجب افزایش تلفات و موارد حذفی، آرتریت، تنوسینوویت و کاهش عملکرد و کاهش کیفیت تخم مرغ می‌گردد. 

  مواد و روش کار: در مطالعه حاضر تعداد پنج فارم مادر گوشتی که از نظر شرایط مدیریتی، تغذیه‌ای و بهداشتی دارای شرایط مشابهی بودند انتخاب گردیدند و در آن‌ها دو بار از واکسن کشته Tri-Reo استفاده گردید. جهت بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی از آزمایش الایزا استفاده گردید. جهت ارزیابی تاثیرات واکسن مصرفی قبل از تجویز واکسن و در هفته 4 و 8 بعد از تزریق واکسن و در سن 42 هفتگی از آزمایش الایزا استفاده گردید. جهت بررسی تاثیر واکسن بر افزایش تیتر آنتی بادی قبل و بعد از واکسیناسیون از آزمون t جفت نمونه‌ای استفاده بعمل آمد

  نتایج و بحث:  نتایج مطالعه نشان داد که پس از تجویز واکسن تیتر آنتی‌بادی بطور بسیار معنی‌داری افزایش پیدا کرد (p<0.01). همچنین عیار آنتی‌بادی چهار هفته پس از تزریق واکسن 304/719±96/22487، هشت هفته پس از واکسیناسیون 236/579±64/24551، و در سن 42 هفتگی 876/447±20/18642 بود که نشان دهنده حفظ میزان آنتی‌بادی در طی دوره تولید می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز دو نوبت واکسن کشته رئوویروس Tri-Reo تیتر حفاظتی مناسبی در آزمایش الایزا ایجاد می‌نماید که می‌تواند علاوه بر حفاظت گله‌های مادر گوشتی، نتاج این گله‌ها را نیز از علائم ناشی از رئوویروس حفاظت نماید.

  کلمات کلیدی: رئوویروس پرندگان، گله‌ های مادر گوشتی، الایزا، واکسیناسیون کشته

  1- مقدمه

           رئوویروسها از اعضای جنس اورتو رئو ویروس و از خانواده ی رئو ویریده هستند (Al-Muffarej et al., 1996).  با توجه به جنس پرنده ی درگیر    می توانند علائم متفاوتی از خود نشان دهند. از لحاظ مشخصات آنتی ژنیک, پاتوتیپ , پاتوژنسیتی , رشد در محیط کشتهای متفاوت , حساسیت به تریپسین و گونه ی میزبان از همدیگر متمایز می‌شوند (Saif et al., 2008).

  رئوویروس ها از بافتهای متفاوت جوجه های مبتلا جدا شده اند که با توجه به عضو درگیر در آنها آرتریت/ تنوسینوویت ویروسی/ سندرم عدم جذب/ مشکلات تنفسی وگوارشی/ کاهش قدرت سیستم ایمنی وسندرم عدم رشد دیده میشود (Cook et al., 1984).

  اغلب موارد رئوویروسها علائم کلینیکی خاصی از خود بروز نمی دهند. بیماری در سنین متفاوت میزبان علائم متفاوتی بروز می دهد و سطح ایمنی جوجه ها , پاتوتیپ ویروس و عضو درگیر از دیگر عوامل تعیین کننده ی شدت بروز علائم هستند.

  در طیور گوشتی رئوویروسها قادر به ایجاد خسارات اقتصادی فراوان ناشی از بالا رفتن تلفات , آرتریت/ تنوسینوویت ویروسی می باشند(Saif, 2003). و کاهش راندمان رشد و وزن گیری، عدم تغذیه ی مناسب و بالا رفتن ضریب تبدیل که همگی به نحوی در تعیین ارزش اقتصادی نهایی جوجهها نقش تعیین کننده دارند از دیگر خسارات ناشی از  درگیری گله به این ویروس است (Afaleq et al., 1989).

  گله های مادری که قبل از شروع تولید به این ویروس مبتلا میشوند دچار کاهش تولید ,کاهش جوجه در آوری و مهم تر از همه انتقال این ویروس از مادر به جوجه را می بینیم که همگی دارای بار اقتصادی بر دوش این صنعت می باشد.

  اصلی ترین و آسان ترین روش تشخیص رئوویروس کشف آن در جوجه های مبتلا به آرتریت ویروسی است. این بیماری در نزدیک صد در صد گله های جای جای نقاط جهان رویت گردیده است و چه در نژادهای سنگین وزن و چه در نژادهای سبک وزن قادر به بروز علائم می باشد. سایر بیماری های ناشی از رئوویروس ها را میتوان در محیط آزمایشگاه به پرنده منتقل کرد , هرچند که ممکن است علائم ایجاد شده در طیور در این محیط دقیقا مشابه عوارض این ویروس بر روی طیور صنعتی در محیط فارم نباشد (Saif et al., 2008). به دلیل اهمیت وافر آرتریت ویروسی، آن را جدا از سایر بیماری های ناشی از رئوویروس ها بررسی میکنیم.

   

  1-2- آرتریت ویروسی

  این بیماری  از مهمترین بیماری هایی است که توسط سروتیپ ها و پاتوتیپ های متفاوت رئوویروس ها  در طیور دیده می شود . این بیماری مهمترین بیماری مربوط به طیور نژاد گوشتی محسوب می شود اما در طیور تخم گذار (Hill et al., 1989) و بوقلمون (Liu et al., 2004). نیز گزارش گردیده است. با واکسیناسیون بوقلمون ها با سویه رئوویروس های پاتوژن برای مرغ ها می توان بوقلمون ها را بر علیه رئوویروس مقاوم ساخت. این بیماری در مرغ ها با واکسیناسیون قابل کنترل است که این واکسیناسیون می تواند شامل واکسن زنده و یا کشته ی غیر فعال باشد. رایج ترین سویه ی واکسن سویه ی S1133 است که اثر بخشی آن جهت ایجاد مقاومت نسبت به رئوویروس در اکثر نقاط جهان به اثبات رسیده است واکسن های autogenus قادرند طیور را نسبت به سروتیپ های متفاوت رئو مقاوم سازند (Gershowitz et al., 1973) بوقلمون ها و سایر گونه های پرندگان بطور روتین بر علیه آرتریت ویروسی واکسینه نمی شوند.

   

  1-2-1- تاریخچه

  در سال 1957 Fahey & Crawley (Fahey et al., 1954) ومدتی پس از آن Petek وهمکارانش (Petek et al., 1967) توانستند رئوویروس را از جوجه های مبتلا به بیماری تنفسی مزمن جداسازی نمایند. ویروس Fahey-Crawley زمانی که به بدن جوجه ای تزریق می شد در آن جوجه مشکلات تنفسی متوسط و در کنار آن نکروز کبدی و التهاب تاندون و لایه ی سینوویال مشاهده می گردید.

  Olsan و همکارانش (در سال 1957) (Olson et al., 1957) یک سینوویت را در جوجه ها تثبیت کردند که نسبت به کلر تتراسایکلین و فورازولیدون حساس نبود بعلاوه علائم سرولوژیک کاملا متفاوتی به نسبت Mg  و Ms از خود نشان می داد. این المان بعدها توسط Olsan و Kerr به عامل آرتریت ویروسی معروف گردید (Olson et al., 1967) بعدها Walker و همکارانش (در سال1972)  به آن نام رئوویروس را اطلاق کردند (Walker et al., 1972).

  Dalton & Henry برای متمایز ساختن تغییرات تاندونی و سطوح تاندون ها بر اثر مایکوپلاسماسینوویه (Ms) و متمایز ساختن آن از رئو به آن نام تنوسینوویت را نهادند.این تفاوت بعدها توسط Olsan & Solomon اثبات گردید (Olson et al., 1957). این دو توانستند وجود تنوسینوویت را در جوجه های گوشتی عاری از هر گونه Ms را به اثبات برسانند.این عامل جداسازی شده کاملا خواص آنتی ژنیکی مشابهی با ویروس Fahey-Crawley داشت اولین گزارشات این بیماری از آمریکا و انگلستان ارائه گردیده و بعدها در کل جهان وجود این ویروس به اثبات رسیده است  (Fahey et al., 1954).

   

   

  چکیده انگلیسی:

  Abstract:

  Objective: Diseases of economically important diseases in the poultry industry is Avian Reovirus, which is in broiler and especially broiler breeder increases mortality rate and elimination, arthritis, tenosynovitis, and reduce performance and egg quality.

   

  Materials and Methods: In this study, the five broiler breeder farm were selected that were similar in management, nutritional and sanitary conditions and the in these farms Tri-Reo killed vaccine was used two times. ELISA was used to detect changes in antibody titers. For evaluation the effects of vaccine on antibody titers before and 4 and 8 weeks after vaccination and at 42 weeks of age ELISA test was used. To evaluate the effects of vaccination on antibody titers increases before and after vaccination, paired-sample t-test was used.

   

  Results and Discussion: Results of study showed that after administration of the vaccine, antibody titers increased very significantly (p<0.01). Four weeks after vaccination the antibody 22487.96±719.304, Eight weeks after vaccination, 24551.64 ±579.236, and at the age of 42 weeks was 18642.20± 447.876, which was indicating the level of antibody maintained during the production period. The results showed that two time killed vaccine administered reovirus Tri-Reo vaccine creates appropriate titer in the ELISA tests, which can also protect broiler breeder flocks, and their progeny from reovirus disease.

  Keywords: Avian Reovirus, Broiler Breeder, ELISA, Killed Vaccination 

 • فهرست:

  فصل اول : مقدمه. 1

  1-1- مقدمه. 1

  1-2- آرتریت ویروسی.. 2

  1-2-1- تاریخچه. 3

  1-2-2- اپیدمیولوژی و شیوع. 4

  1-2-3- اتیولوژی... 4

  1-3- دسته بندی سویه های رئوویروس.... 6

  1-3-1- کشت آزمایشگاهی رئوویروس.... 6

  1-3-2- پاتوژنسیته. 7

  1-3-3- ارتباط رئوویروس با سن میزبان.. 9

  1-4- انتقال.. 9

  1-5- دوره کمون : 10

  1-6- علائم : 11

  1-6-1- علائم کالبدگشایی: 12

  1-6-2- هیستوپاتولوژی : 13

  1-7- ایمنی.. 13

  1-8- تشخیص : 14

  1-9- سرولوژی... 15

  1-10- کنترل و پیشگیری... 16

  فصل دوم : روش تحقیق.. 18

  2-1-  روش تحقیق.. 18

  2-1-1-برنامه واکسیناسیون.. 19

  2-2-آزمایش ELISA 19

  فصل سوم: نتایج.. 22

  3-1- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی قبل از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 22

  3-2- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی 4 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 23

  3-3- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی 8 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 25

  3-4- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی در سن 42 هفتگی در 5 فارم مورد مطالعه: 26

  3-5- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی قبل از واکسیناسیون و 4 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 27

  3-5- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی 4 و 8 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 29

  3-6- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی در 8 هفته پس از واکسیناسیون و سن 42 هفتگی در 5 فارم مورد مطالعه: 30

  فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری... 31

  فصل پنجم: پیشنهادات... 34

  فهرست منابع: 35

  منابع لاتین: 35

  چکیده انگلیسی: 39

   

  منبع:

   

  1-زرع کاری، ع، فیضی، ع، نیک‌پیران، ح، (1385)، ارزیابی تیتر آنتی‌بادی حاصل از واکسن کشته رئوویروس در فارم‌های مادر گوشتی به روش الایزا، پایان نامه دوره دکترای حرفه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

  2-حسینی، ر، نیک‌پیران، ح، فیضی، ع، (1388)، بررسی مقایسه‌ای تیتر آنتی‌بادی برعلیه واکسن‌های نیوکاسل، برونشیت و آرتریت ویروسی در 3 فارم مرغ مادر گوشتی با 2 برنامه واکسیناسیون متفاوت در استان آذربایجان غربی، پایان نامه دوره دکترای حرفه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

   

  منابع لاتین:

  Ref:

   - 3Afaleq, A. A. and Jones, R. C. (1989): Pathogenicity of Three Turkey and Three Chicken Reoviruses for Poults and Chicks with Particular Reference to Arthritis/Tenosynovitis. Avian Pathology 18(3): 433 - 440.

   - 4Al-Muffarej, S. I., Savage, C. E. and Jones, R. C. (1996): Egg Transmission of Avian Reoviruses in Chickens: Comparison of a Trypsin-Sensitive and a Trypsin-Resistant Strain. Avian Pathology 25(3): 469 - 480.

   - 5Calnek, B. W. and Barnes, H. J. (1997): Diseases of Poultry. 10th ed., Iowa State University Press,  Ames, pp.

   - 6Cook, M. E., Springer, W. T., Kerr, K. M. and Hebert, J. A. (1984): Severity of Tenosynovitis in Reovirus-Infected Chickens Fed Various Dietary Levels of Choline, Folic Acid, Manganese, Biotin, or Niacin. Avian Dis 28(3): 562-573.

   - 7De Gussem, J., Swam, H., Lievens, K. and De Herdt, P. (2010): Reovirus Tenosynovitis in a Flock of Layer Breeders. Avian Pathology 39(3): 169 - 170.

   - 8Dhillon, A. S., Kibenge, F. S. and Page, R. K. (1986): Viral Arthritis in Fryers Related to Reovirus Infection in Breeders. Avian Dis 30(3): 613-616.

   - 9Ellis, M. N., Eidson, C. S., Fletcher, O. J. and Kleven, S. H. (1983): Viral Tissue Tropisms and Interferon Production in White Leghorn Chickens Infected with Two Avian Reovirus Strains. Avian Dis 27(3): 644-651.

   - 10Fahey, J. E. and Crawley, J. F. (1954): Studies on Chronic Respiratory Disease of Chickens. Ii. Isolation of a Virus. Can J Comp Med 18(1): 13-21.

   - 11Gershowitz, A. and Wooley, R. E. (1973): Characterization of Two Reoviruses Isolated from Turkeys with Infectious Enteritis. Avian Dis 17(2): 406-414.

   - 12Giambrone, J. J., Hathcock, T. L. and Lockaby, S. B. (1991): Effect of a Live Reovirus Vaccine on Reproductive Performance of Broiler Breeder Hens and Development of Viral Tenosynovitis in Progeny. Avian Dis 35(2): 380-383.

   - 13Glass, S. E., Naqi, S. A., Hall, C. F. and Kerr, K. M. (1973): Isolation and Characterization of a Virus Associated with Arthritis of Chickens. Avian Dis 17(2): 415-424.

   - 14Guneratne, J. R. M., Jones, R. C. and Georgiou, K. (1982): Some Observations on the Isolation and Cultivation of Avian Reoviruses. Avian Pathology 11(3): 453 - 462.

   - 15Haffer, K. (1984): In Vitro and in Vivo Studies with an Avian Reovirus Derived from a Temperature-Sensitive Mutant Clone. Avian Dis 28(3): 669-676.

   - 16Hieronymus, D. R., Villegas, P. and Kleven, S. H. (1983): Identification and Serological Differentiation of Several Reovirus Strains Isolated from Chickens with Suspected Malabsorption Syndrome. Avian Dis 27(1): 246-254.

   - 17Hill, J. E., Rowland, G. N., Steffens, W. L. and Ard, M. B. (1989): Ultrastructure of the Gastrocnemius Tendon and Sheath from Broilers Infected with Reovirus. Avian Dis 33(1): 79-85.

   - 18Ide, P. R. and Dewitt, W. (1979): Serological Incidence of Avian Reovirus Infection in Broiler-Breeders and Progeny in Nova Scotia. Can. vet. J. 20: 348-353.

   - 19Jones, R. C. and Georgiou, K. (1984): Reovirus-Induced Tenosynovitis in Chickens the Influence of Age at Infection. Avian Pathology 13(3): 441 - 457.

   - 20Kawamura, H. and Tsubahara, H. (1966): Common Antigenicity of Avian Reoviruses. Natl Inst Anim Health Q (Tokyo) 6: 187-193.

   - 21Liu, H. J., Lee, L. H., Shih, W. L., Li, Y. J. and Su, H. Y. (2004): Rapid Characterization of Avian Reoviruses Using Phylogenetic Analysis, Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction and Restriction Enzyme Fragment Length Polymorphism. Avian Pathology 33(2): 171 - 180.

   - 22Macdonald, J. W., Randall, C. J., Dagless, M. D. and Mcmartin, D. A. (1978): Observations on Viral Tenosynovitis (Viral Arthritis) in Scotland. Avian Pathology 7(4): 471 - 482.

   - 23Magee, D. L., Montgomery, R. D., Maslin, W. R., Wu, C. C. and Jack, S. W. (1993): Reovirus Associated with Excessive Mortality in Young Bobwhite Quail. Avian Dis 37(4): 1130-1135.

   - 24Malkinson, M., Perk, K. and Weisman, Y. (1981): Reovirus Infection of Young Muscovy Ducks (Cairina Moschata). Avian Pathology 10(4): 433 - 440.

   - 25Margolin, A. (1983). Clinical Evaluation of Broiler Chickens Infected with Several Reovirus Pathotypes, University of Delaware, 1984.: xi, 91 leaves.

   - 26Meanger, J., Wickramasinghe, R., Enriquez, C. E. and Wilcox, G. E. (1997): Immune Response to Avian Reovirus in Chickens and Protection against Experimental Infection. Australian Veterinary Journal 75(6): 428-432.

   - 27Menendez, N. A., Calnek, B. W. and Cowen, B. S. (1975): Experimental Egg-Transmission of Avian Reovirus. Avian Dis 19(1): 104-111.

   - 28Montgomery, R. D., Villegas, P. and Kleven, S. H. (1986): Role of Route of Exposure, Age, Sex, and Type of Chicken on the Pathogenicity of Avian Reovirus Strain 81-176. Avian Dis 30(3): 460-467.

   - 29Mukiibi-Muka, G. and Jones, R. C. (1999): Local and Systemic Iga and Igg Responses of Chicks to Avian Reoviruses: Effects of Age of Chick, Route of Infection and Virus Strain. Avian Pathology 28(1): 54 - 60.

   - 30Nersessian, B. N., Goodwin, M. A., Page, R. K., Kleven, S. H. and Brown, J. (1986): Studies on Orthoreoviruses Isolated from Young Turkeys. Iii. Pathogenic Effects in Chicken Embryos, Chicks, Poults, and Suckling Mice. Avian Dis 30(3): 585-592.

   - 31Olson, N. O. and Kerr, K. M. (1967): The Duration and Distribution of Synovitis-Producing Agent in Chickens. Avian Dis 11(4): 578-585.

   - 32Olson, N. O., Kerr, K. M. and Campbell, A. (1963): Control of Infectious Synovitis. 12. Preparation of an Agglutination Test Antigen. Avian Dis 7(3): 310-317.

   - 33Olson, N. O., Shelton, D. C. and Munro, D. A. (1957): Infectious Synovitis Control by Medication-Effect of Strain Differences and Pleuropneumonia-Like Organisms

  18:735—. Am J Vet Res 18: 735-739.

   - 34Olson, N. O. and Weiss, R. (1972): Similarity between Arthritis Virus and Fahey-Crawley Virus. Avian Dis 16(3): 535-540.

   - 35Petek, M., Felluga, B., Borghi, G. and Baroni, A. (1967): The Crawley Agent: An Avian Reovirus. Arch Gesamte Virusforsch 21: 413-424.

   - 36Petek, M., Felluga, B., Borghi, G. and Baroni, A. (1967): The Crawley Agent: An Avian Reovirus.

  21:413—424. Arch Gesamte Virusforsch 21: 413-424.

   - 37Phillips, P. A., Stanley, N. F. and Walters, M. (1970): Murine Disease Induced by Avian Reovirus. Aust J Exp Biol Med Sci 48: 277-284.

   - 38Rau, W. E., Van Der Heide, L., Kalbac, M. and Girshick, T. (1980): Onset of Progeny Immunity against Viral Arthritis/Tenosynovitis after Experimental Vaccination of Parent Breeder Chickens and Cross-Immunity against Six Reovirus Isolates. Avian Dis 24(3): 648-657.

   - 39Robertson, M. D. and Wilcox, G. E. (1986): Avian Reovirus. Vet Bull 56: 155-174.

   - 40Roessler, D. E. and Rosenberger, J. K. (1989): In Vitro and in Vivo Characterization of Avian Reoviruses. Iii. Host Factors Affecting Virulence and Persistence. Avian Dis 33(3): 555-565.

   - 41Rosenberger, J. K., Fries, P. A., Cloud, S. S. and Wilson, R. A. (1986): In Vitro and in Vivo Characterization of Escherichia Coli. Ii. Factors Associated with Pathogenicity. Avian Dis. 29: 1094-1107.

   - 42Ruff, M. D. and Rosenberger, J. K. (1985): Concurrent Infections with Reoviruses and Coccidia in Broilers. Avian Dis 29(2): 465-478.

   - 43Sahu, S. P., Olson, N. O. and Townsend, R. W. (1979): Characterization of Avian Reoviruses Isolated from the Synovia and Breast Blister. Avian Dis 23(4): 896-903.

   - 44Saif, Y. M. (2003): Disease of Poultry. Blackwell Publishing,  Ames, Iowa, pp.

   - 45Saif, Y. M., Fadly, A. M., Glisson, J. R., Mcdougald, L. R., Nolan, L. K. and Swayne, D. E. (2008): Diseases of Poultry. 12th ed., Wiley-Blackwell publishing,  Iowa, IA, pp: 1-1324.

   - 46Schnitzer, T. J., Ramos, T. and Gouvea, V. (1982): Avian Reovirus Polypeptides: Analysis of Intracellular Virus-Specified Products, Virions, Top Component and Cores. J Virol 43: 1006-1014.

   - 47Schwartz, L. D., Gentry, R. F., Rothenbacher, H. and Van Der Heide, L. (1976): Infectious Tenosynovitis in Commercial White Leghorn Chickens. Avian Dis 20(4): 769-773.

   - 48Simmons, D. G., Colwell, W. M., Muse, K. E. and Brewer, C. E. (1972): Isolation and Characterization of an Enteric Reovirus Causing High Mortality in Turkey Poults. Avian Dis 16(5): 1094-1102.

   - 49Springer, W. T., Olson, N. O., Kerr, K. M. and Fabacher, C. J. (1983): Responses of Specific-Pathogen-Free Chicks to Concomitant Infections of Reovirus (Wvu-2937) and Infectious Bursal Disease Virus. Avian Dis 27(4): 911-917.

   - 50Sterner, F. J., Rosenberger, J. K., Margolin, A. and Ruff, M. D. (1989): In Vitro and in Vivo Characterization of Avian Reoviruses. Ii. Clinical Evaluation of Chickens Infected with Two Avian Reovirus Pathotypes. Avian Dis 33(3): 545-554.

   - 51Takase, K., Fujikawa, H. and Yamada, S. (1996): Correlation between Neutralizing Antibody Titre and Protection from Tenosynovitis in Avian Reovirus Infections. Avian Pathology 25(4): 807 - 815.

   - 52Van Der Heide, L. (2000): The History of Avian Reovirus. Avian Dis 44(3): 638-641.

   - 53Van Der Heide, L., Geissler, J. and Bryant, E. S. (1974): Infectious Tenosynovitis: Serologic and Histopathologic Response after Experimental Infection with a Connecticut Isolate. Avian Dis 18(3): 289-296.

   - 54Van Der Heide, L., Kalbac, M. and Brustolon, M. (1983): Development of an Attenuated Apathogenic Reovirus Vaccine against Viral Arthritis/Tenosynovitis. Avian Dis 27(3): 698-706.

   - 55Van Der Heide, L., Kalbac, M., Brustolon, M. and Lawson, M. G. (1980): Pathogenicity for Chickens of a Reovirus Isolated from Turkeys. Avian Dis 24(4): 989-997.

   - 56Van Der Heide, L., Kalbac, M. and Hall, W. C. (1976): Infectious Tenosynovitis (Viral Arthritis): Influence of Maternal Antibodies on the Development of Tenosynovitis Lesions after Experimental Infection by Day-Old Chickens with Tenosynovitis Virus. Avian Dis 20(4): 641-648.

   - 57Van Der Heide, L., Lutticken, D. and Horzinek, M. (1981): Isolation of Avian Reovirus as a Possible Etiologic Agent of Osteoporosis ("Brittle Bone Disease"; "Femoral Head Necrosis") in Broiler Chickens. Avian Dis 25(4): 847-856.

   - 58Van Der Heide, L. and Page, R. K. (1980): Field Experiments with Viral Arthritis/Tenosynovitis Vaccination of Breeder Chickens. Avian Dis 24(2): 493-497.

   - 59Van Loon, A. a. W. M., Suurland, B. and Van Der Marel, P. (2002): A Reovirus Challenge Model Applicable in Commercial Broilers after Live Vaccination. Avian Pathology 31(1): 13 - 21.

   - 60Walker, E. R., Friedman, M. H. and Olson, N. O. (1972): Electron Microscopic Study of an Avian Reovirus That Causes Arthritis. J Ultrastruct Res 41: 67-79.

   - 61Wood, G. W., Nicholas, R. a. J., Hebert, C. N. and Thornton, D. H. (1980): Serological Comparisons of Avian Reoviruses. J Comp Pathol 90: 29-38.


موضوع پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , نمونه پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , جستجوی پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , فایل Word پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , دانلود پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , فایل PDF پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , مقاله در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , پروژه در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , پروژه درباره پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی به روش ELISA

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI و ELISA استفاده می گردد.. مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی علوم دامی- فیزیولوژی دام چکیده اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولید مثلی مرغ­ های مادر گوشتی مسن با هدف بهبود کیفیت تخم­مرغ و نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و افزایش باروری، تفاله خشک مرکبات به جیره مرغ­های مولد مسن سویه کاب 500 افزوده شد. شمار 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب 500 و 12 خروس هم­سویه آن­ها، در سن 65 هفتگی به شیوه ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

چکیده بیماری اسپوندیلایتیس یکی از بیماری های درگیر کننده ستون فقرات است که خساراتی را به صنعت مرغداری در سراسر جهان وارد می کند و باعث لنگش در پرنده می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل شایع میکروبی در بیماری اسپوندیلایتیس جوجه های گوشتی می باشد که از طریق کشت نمونه های لازم در تعدادی محیط های کشت مخصوص صورت گرفته است. برای این مطالعه 40نمونه از10فارم گوشتی در محیط های کشت ...

چکیده: به منظور بررسی فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی پژوهشی با 4 آزمایش طراحی گردید. آزمایش اوّل: در این آزمایش از تعداد 216 جوجه گوشتی بعد از 21 روزگی استفاده شد. بعد از 21 روزگی، 45 پی پی‌ام آتنولول و لوتیروکسین در جیره و یک شاهد در دو جنس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، به صورت فاکتوریل 3×2 به اجرا درآمد. در طول دوره آزمایش تلفات ناشی از ...

چکیده این آزمایش به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف کنجاله کنجد و دو روش جیره نویسی بر اساس اسید های آمینه کل و اسید های آمینه قابل هضم به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد، و خصوصیات لاشه در جوجه گوشتی انجام گرفت. 360 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در 12 تیمار، 3 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‏ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2 × 2 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تغذیه دام چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین بود. بدین منظور 240 قطعه بلدرچین یک روزه در 4 تیمار و 4 تکرار و 15قطعه بلدرچین در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه­های آزمایشی شامل تیمار شاهد(جیره پایه+0% سیاه‌دانه)، تیمار ...

پایان‌ نامه : برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M) عنوان : بررسی میزان آلودگی باکتریایی تخم مرغ های هچ نشده در جوجه کشی شهرستان مهاباد جوجه کشی به عنوان یک بخش مهم در صنعت طیور می باشد و با رعایت اصول بهداشتی می توان از شیوع بیماریهای باکتریایی جلوگیری بعمل آورد. در این تحقیق از 200 نمونه تخم مرغ هچ نشده در شرایط استریل در چهار فصل سال نمونه برداری شد و در 26 % ...

ثبت سفارش