پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز،

word 1 MB 31977 110
1394 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری

  گرایش کودکان

   

  چکیده
  مقدمه: بیماران تالاسمی از مصرف کنندگان مداوم خون می¬باشند، ترانسفوزیون خون بدون عارضه، به دانش، اجرای مطلوب و به موقع مهارتهای پرستاری بستگی دارد که می¬تواند منجر به افزایش بقاء و عمر بیماران تالاسمی گردد، چگونگی به کارگیری و رعایت استانداردهای پرستاری ترانسفوزیون ایمن توسط پرستاران دارای اهمیت می¬باشد، بر این اساس این مطالعه با هدف ممیزی رعایت استانداردهای پرستاری در ترانسفوزیون خون ایمن توسط پرستاران در بیمارستان کودکان شهر تبریز انجام شد.
  مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه اقدام پژوهی است و جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بخش و درمانگاه خون بیمارستان کودکان تبریز تشکیل می¬داد که وظیفه ترانسفوزیون خون را برعهده داشتند. در این مطالعه، از پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول مربوط به ثبت عوامل فردی و شغلی پرستاران و مشخصات کودکان تحت ترانسفوزیون خون و قسمت دوم شامل چک لیست مشاهده¬ای برای بررسی وضعیت عملکرد پرستاران در انجام ترانسفوزیون خون، جهت بررسی وضعیت موجود ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن و مطابقت آن با استانداردهای مربوطه، استفاده شد. 106 مورد انجام ترانسفوزیون فرآورده¬های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی، در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی کودکان تبریز که توسط 11 نفر از پرستاران در شیفت¬های صبح انجام شده بود، مورد مشاهده قرار گرفت و ممیزی بالینی فرایند ترانسفوزیون بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS نسخه 13 انجام شد.
  یافته‌ها: 
  حدود 6/63% از پرستاران شرکت کننده در مطالعه (5/45% یک بار و 2/18% دو بار در سال) در مورد فرآیند ترانسفوزیون خون آموزش دیده بودند. در 8/46% موارد چک لیست، عملکرد پرستاران با استانداردها کاملاً مطابقت داشت. اما تنها در 9/0% موارد، پرستاران قبل از شروع ترانسفوزیون خون دستهایشان را شسته و دستکش لاتکس پوشیده بودند و در 2/97%  موارد از مچ بند برای شناسایی کودک استفاده شده بود. میانگین (انحراف معیار) امتیاز کل عملکرد کسب شده پرستاران 05/37 (26/1) ، با کمینه 34 و بیشینه 40 امتیاز از 49 بود.
  نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رعایت استانداردهای پرستاری در فرایند ترانسفوزیون خون به طور کلی مطلوب می¬باشد، هرچند در برخی از موارد کاملاً مطلوب نبوده و  نشان-دهنده لزوم توجه به بهبود کیفیت انجام ترانسفوزیون خون می¬باشد. بر این اساس توجه به نقاط ضعف عملکرد پرستاران بشدت احساس می¬گردد.
  کلمات کلیدی: ترانسفوزیون خون، ممیزی، تالاسمی، عملکرد، پرستاران
   

   

   
  این فصل در رابطه با زمینه پژوهش تدوین شده است. زمینه پژوهش شامل عنوان پژوهش، معرفی مسئله، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش و تعریف واژه¬ها، می¬باشد.
  1-1 عنوان پژوهش
  ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده¬های خونی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
  2-1 مقدمه، زمینه و اهمیت پژوهش 
  خون یک منبع حیات¬بخش است که جانشین ندارد (1). اولین اشاره به انتقال خون در تاریخ، بیشتر جنبه افسانه دارد. نخستین تلاش برای انتقال خون به انسان در سال 1376میلادی توسط پزشک جوانی به نام ژان انجام شد. تحقیقات اولیه در مورد انتقال خون بصورت علمی توسط جیمز ملاتورل در قرن 18 صورت گرفت و در سال¬های متمادی بررسی و تحولات گوناگون در این زمینه، انتقال خون را به شکل کنونی درآورده است (2). هدف از انتقال خون، افزایش اکسیژناسیون بافتی و جلوگیری از خونریزی است که در نهایت پیش¬آگهی بیماری را بهبود خواهد بخشید (3). 
  انتقال خون بخش مهمی از مراقبت¬های پزشکی‬ ‫محسوب می¬شود که اگر به طور صحیح انجام شود، می¬تواند¬ نجات بخش حیات باشد (4). کاربرد انتقال خون تنها برای درمان مواردی است‬ ‫که منجر به مرگ و میر واضح شده و از طریق سایر‬ ‫روش¬ها به طور موثر قابل پیشگیری و درمان نباشد (4, 5). فرآیند انتقال خون با مواردی مانند‬ ‫محدودیت مدت زمان ذخیره¬سازی و بالا بودن هزینه‬¬¬ ‫نگهداری مواجه است (6). شواهدی مبنی بر تفاوت¬های‬ ‫قابل ملاحظه در الگوی استفاده بالینی از خون بین‬ ‫بیمارستان¬ها، متخصصین بالینی و حتی بین پزشکان‬ ‫همکار در یک گروه وجود دارد (4, 5). انتقال خون در بسیاری از بیماری¬ها از جمله تالاسمی، اعمال جراحی و زایمان اهمیت حیاتی داشته (7) و در عین حال همیشه با خطرات و مشکلات عدیده¬ای از جمله: بیماری¬های عفونی مثل هپاتیت، ایدز، مونونوکلئوز عفونی، تضعیف سیستم ایمنی، واکنش¬های همولیتیک و غیر همولیتیک، ناسازگاری های خونی و ... همراه است. علاوه بر این، انتقال خون هزینه بالایی را نیز طلب می¬کند (8). به طوری که یک واحد گلبول قرمز متراکم در آمریکا تا زمان تزریق حدود 151 دلار (9) و در ایران حدود 600000 ریال هزینه دربردارد. هزینه تزریق خون و فرآورده¬های آن در انگلیس سالانه معادل 5/165 میلیون پوند می¬باشد که 76% این هزینه مربوط به تزریق گلبول قرمز فشرده است (10). 
  علی رغم مطرح بودن تزریق خون به عنوان "پیوند زندگی"، خطر ایجاد واکنش¬های آن نیز وجود دارد که از واکنش آلرژیک تا همولیز تهدید کننده¬ی زندگی متفاوت است (11-13). بیش از 20% تمام ترانسفوزیون¬های خون منجر به بروز واکنش¬های متفاوت می¬شود (12, 14). واکنش¬هایی که در عرض 24 ساعت اول تزریق خون رخ می¬دهند واکنش¬های زودرس تلقی شده و در 1% تا 3% از تزریق¬ها رخ می¬دهد (13). بطوری که در یک مطالعه 7 ساله، 1500 واکنش زودرس در 440000 مورد تزریق فرآورده¬های خونی شناسایی گردید (15). سازمان دارو و غذا، موارد مرگ¬های ناشی از ترانسفوزیون خون را از سال¬های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ گزارش کرده که 51% از 256 مرگ گزارش شده ناشی از همولیز حاد بدنبال تزریق فرآورده¬های خونی با ناسازگاری ABO بوده است. Linder و همکاران خطر ترانسفوزیون با ناسازگاری ABO را محاسبه نمودند که یک در ۳۸۰۰۰ واحد بوده و تجویز نادرست ۱در ۱۹۰۰۰ واحد RBC تجویز شده در ایالت نیویورک را شامل می¬شد (16).
  از آنجایی که مشکلات تامین خون سالم، حفظ خون در مقابل آلودگی¬های مختلف، همراه با هزینه روزافزون تهیه فرآورده¬های خونی، مسائل عمده مربوط به ترانسفوزیون خون می¬باشند (17) و با توجه به این که تزریق خون، بی خطر و بدون هزینه نمی¬باشد (18)، لذا با توجه به این مشکلات و هزینه بالای تأمین خون سالم و همچنین عوارض متعدد ناشی از ترانسفوزیون خون و فرآورده¬های خونی، لازم است که تجویز فرآورده¬های مذکور بر اساس معیارهای علمی و فقط در صورت ضرورت انجام گیرد (9).
  از آنجا که در نگرش جدید همه ارائه¬دهندگان خدمات سلامت از جمله پرستاران ملزم به حفظ و ارتقای کیفیت و پاسخگویی در قبال آن گشته¬اند، حاکمیت بالینی به عنوان روشی برای دستیابی به کیفیتی پاسخگو مطرح شده است با توجه به اهمیت پاسخگویی در قبال ارتقای کیفیت در حاکمیت بالینی، ممیزی بالینی از اجزای اصلی این تفکر محسوب می¬شود در واقع حاکمیت بالینی به منظور حمایت از پرستاران و سازمانهای ارائه¬دهنده خدمات و در راستای ارتقای کیفیت خدماتشان، ممیزی بالینی را معرفی کرده و ابزارهای مورد نیاز آن را فراهم نموده است. ممیزی بالینی (Clinical Audit) فرآیندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از طریق بررسی و مطابقت سیستماتیک مراقبتها با استانداردها و اجرای تغییر مناسب، به دنبال بهبود مراقبت بیمار و پیامدهای حاصله انجام می¬شود.
  ممیزی، بررسی و ارزیابی فعالیتهای انجام شده در مقایسه با استانداردهای از پیش تعریف شده می¬باشد که با ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری¬ها و نتایج مربوطه از طریق بررسی سازمان یافته و مطابقت فرایندهای خدمت با معیارها و استانداردهای از پیش تعریف شده عملکرد نظام سلامت را بهبود می¬بخشد (19). 
  همچنین نتایج مطالعه¬ای در مشهد با عنوان "ممیزی رعایت استانداردهای پرستاری در فرایند ترانسفوزیون خون بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س)" (1390) نشان داد که مهارتهای اساسی درآماده سازی خون برای ترانسفوزیون، در 42%موارد، انجام مراقبت¬های حین ترانسفوزیون خون 48% موارد، مراقبت¬های بعد از ترانسفوزیون 25% موارد، مطابق استانداردهای پرستاری اجرا نمی شود و در مجموع میزان رعایت و نحوه به کارگیری استانداردهای پرستاری در ترانسفوزیون خون توسط پرسنل پرستاری در 56% موارد مطلوب بود (20). 
  با توجه به افزایش روند مصرف فرآورده¬های خونی و افزایش آمار واکنش¬های تزریق خون، ممیزی ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن در گروه¬های مختلف بیماران و مخصوصاً برای کودکان مبتلا به تالاسمی حائز اهمیت است. همه پرستاران و پزشکان مسئولیت دارند که به تک تک بیماران خدماتی مطابق با استاندارد و با بهترین کیفیت ارائه دهند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. بنابراین لازم است که استانداردهای مراقبت¬ها را بدانند و بتوانند عملکرد خود را به حد استاندارد رسانده و مطابقت دائم آن با استاندارد¬ها را پایش نموده و اثبات کنند.
  لذا طبق نتایج مطالعه¬ی جعفرزاده و همکاران در مشهد، با توجه به عدم رعایت استانداردها در 44% موارد (20) و نبود بررسی مشابه در تبریز و همچنین از آنجایی که بیماران تالاسمی از مصرف¬کنندگان مداوم دریافت خون می¬باشند، لذا خدماتی که پرستاران در این زمینه ارائه می¬دهند اهمیت حیاتی برای ادامه زندگی و رفاه این بیماران داشته و باید کیفیت مراقبت-های پرستاری که توسط پرستاران ارائه می¬گردد در حد مطلوب نگه داشته شود، محققان بر آن شدند تا ممیزی ترانسفوزیون خون و مراقبتهای آن را در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز بررسی نمایند.

   

  Children Hospital.

  Abstract

  Objective: Thalassemia patients need regular blood product transfusions. Implementation of safe blood transfusion depends on nursing knowledge and also skill in implementing appropriate nursing interventions thus may increase the survival of the patients with thalassemia. So ensuring compliance of the nursing care guidelines for safe blood transfusions is of great importance. The present study aimed to audit the nursing standards of safe blood transfusion among nurses working in Tabriz Children's Hospital.

  Materials/Patients and Methods: This was a action research in which the study population consisted of all the nurses working in blood clinic and the wards of the Children Hospital of Tabriz. The instrument utilized was a two part questionnaire: the first part consisted of occupational and demographic characteristics of the participants and the second was a typical nursing performance checklist for evaluating the current status of blood transfusion services and related nursing cares. The researcher observed 106 cases of blood production transfusions in children whit thalasemia that was performed by 11 cases of nurses during morning shifts. Data were analyzed using SPSS/13.

  Results: Approximately; 63.6% of nurses participating in this study (45.5% once a year and 18.2% twice a year) had spent courses of blood transfusion. Practice of nurses in 46/8% cases of checklist, was consistent with the standards, entirely. Nurses wash their hands and wear latex gloves before beginning blood transfusion process; only in 0/9% of cases and In 97/2% of cases, wrist strap had used to identify the child.

  Discussion: Findings revealed that nurses’ overall compliance with the blood transfusion guidance was favorable although in some other cases the results were not quite as expected indicating necessity for improving the quality of the therapeutic process. Accordingly given the weaknesses of nurses is needed.

  Key Words: Blood Transfusion, Audit, Thalasemia, performance

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اول

             

  زمینه پژوهش              ............................................................................         1

  اهداف پژوهش               ............................................................................         5

  سوالات پژوهش               ............................................................................         6

  تعریف واژه­های اختصاصی     ............................................................................         7

   

  فصل دوم

   

  چارچوب پنداشتی             ............................................................................         10

  مروری بر مطالعات انجام شده     ............................................................................         34

   

  فصل سوم

             

  نوع پژوهش                 ............................................................................         41

  جامعه پژوهش               ............................................................................     44

  نمونه پژوهش                ............................................................................     44

  حجم نمونه             ............................................................................     44

  روش نمونه­گیری              ............................................................................     45

  محیط پژوهش                 ............................................................................     45

  معیارهای ورود و خروج از مطالعه     ............................................................................     46

  ابزار جمع‌آوری داده­ها           ............................................................................     46

  اعتبار علمی(روایی) ابزار           ............................................................................     47

  اعتماد علمی(پایایی) ابزار          ............................................................................     47

  روش گردآوری داده­ها                          ............................................................................         47

  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها        ............................................................................     49

   

  ملاحظات اخلاقی         ............................................................................     50

   

  فصل چهارم

   

  یافته­های پژوهش            ............................................................................     52

   

  فصل پنجم

   

  تفسیر یافته­ها                 ............................................................................     69

  نتیجه گیری نهایی            ............................................................................     81

  کاربرد یافته­های پژوهش         ............................................................................     83

  محدودیت­های پژوهش           ............................................................................     84

  پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی    ............................................................................     85

   

  ضمائم

  فرم جمع آوری اطلاعات

  منابع

  گواهی پذیرش مقالات

  خلاصه انگلیسی

   

   

  منبع:

  Referencess:

  1. Kiasari A, Mirzade A, Hashemi M. The rate of blood transfusion and its components in Emam Khomeini hospital  in Sari. J Mazandaran Univ  Med Sci 2008;67:91-5.

  2. Farhadi Langrodi M, Eftekhari MA, Ahmadi J. Darsname Osole Enteghale Khon dar Pezeshki. Tehran: Sazmane Enteghale Khon Iran; 1998.

  3. Sullivan MT, McCullough J, Schreiber GB, Wallace EL. Blood collection and transfusion in the United States in 1997. Transfusion. 2002;42(10):1253-60.

  4. Gahrehbaghian A, Ahmadi L, Taymour H, Rahbari M. WHO guideline: the clinical use of blood in  medicine, obstetric, paediatric. 1, editor: Tehran: Research center of blood institute, ; 2003.

  5. Zamani A, Kabirzadeh A, Khademloo M, Hashemi Maad M. Frequency of blood transfusion and its products in Emam Hospital of Sari. J Mazandaran Univ Med Sci. 2008;18(67):91-5.

  6. James RM, Brown S, Parapia LA, Williams AT. The impact of a 10-year audit cycle on blood usage in a district general hospital. Transfus Med. 2001;11(5):371-5.

  7. Wonke B. Clinical management of β-thalassemia major. Seminars in hematology. 2001;38(4):350-59.

  8. NHMRC. Clinical Practice Guidelines on the Use of Blood Components (red blood cells, platelets, fresh frozen plasma, cryoprecipitate). Australian Government: Commonwealth of Australia 2002.

  9. Entezari Asl M, Azami A, Amani F, Khorasani S. Barresie Mizane Transfusion Qeire Zarori va Faravardehaye an dar Bimarane Bastari dar Bimarestane Doktor Fatemi Ardabil Nimsal Aval 2003. J Ardabil  Univ Med Sci. 2006;6(4):345-50.

  10. Varney SJ, Guest JF. The annual cost of blood transfusions in the UK. Transfus Med. 2003;13(4):205-18.

  11. Bergner AM, Portenoy RK, DE. W. Principles and practice of palliative care and supportive oncology. 2, editor 2002.

  12. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U. Williams hematology. 6, editor: New York: MC Graw-Hill; 2001.

  13. Hankins J, Waldman Lonsway RA, Hedrick Perdue MB. Infusion therapy in clinical practice. 2, editor: Saunders Co.; 2001.

  14. Handin RI, Lux SE, Stossel TP. Blood: Principles and practice of hematology. 2, editor: Phi, Lippincott Williams and Wilkins.; 2002.

  15. Harrison J. Acute Transfusion Reactions.  Common Surgical Diseases: Springer; 2000;19-21.

  16. Ohsaka A. Transfusion errors and their prevention. ISBT Science Series. 2009;4:390-4.

  17. Garrioch M, Sandbach J, Pirie E, Morrison A, Todd A, Green R. Reducing red cell transfusion by audit. education and a new guideline  in a large teaching hospital. Transfus Med. 2004;14(1):25-31.

  18. Von Ahsen N, Muller C, Serke S, Frei u, Ec kardt Ku. Important role of nondignostic bloods loss and blonted eryhropoietic response in the anemia of medical intensive care patients. Crite Care Med. 1999  27(12):2630-9.

  19. Tabrizi JS, Farahbakhsh M, Abdoli Oskouei Sh. Clinical Audit Tabriz: Elvin;2011.

  20. Jafarzadeh A, Sedighi S, Davoodi R, Hosseini T, editors. Momayezie Raayate Standardhaye Parastari dar Farayande Transfusione khon Bimarestane Takhassosie Zanane Omolbanin Mashhad. Avalin Hamayeshe Momayezie Balini va Erteghae Keifiyat; 2011; Tabriz University of Medical Sciences.

  21. Royal College of Physications of Ireland. Clinical (Practice) Audit 2011:2.

  22. Dorland, William, Alexander, Newman. Dorland,s New Medical Dictionary English. Tehran: Rahnama Publications; 2003:1552 .

  23. Mclntosh C, Francis B, Poole R. Oxford Collocations Dictionary: For Students of English: Oxfoed University Press; 2009.

  24. Sallis E. Total quality management in education: Psychology Press; 2002.

  25. Blumenthal D. Improving clinical practice: total quality management and the physician. San Francisco: Jossey-Bass 2012.

  26. Khalilinedjad N, Ataee M, Hadizadeh F. A Window to the Clinical Governance and Clinical Service Excellence: Esfahan University of Medical Sciences; 2008.

  27. Currie L, Morrell C, Scrivener R. Clinical Governance: An RCN Reource Guide: Royal College of Nursing; 2003.

  28. Accessed by: http://nursemanage.blogfa.com/post-67.aspx. 5/8/2014.

  29. Marshall M, Sheaff R, Rogers A, Campbell S, Halliwell Sh, Pickard S, et al. A qualitative study of the cultural changes in primary care organisations needed to implement clinical governance. Br J of Gen Pract. 2002;52(481):641.

  30. Campbell SM, Sweeney GM. The role of clinical governance as a strategy for quality improvement in primary care. Br J Gen Pract. 2002;52(Suppl):S12.

  31. NHS report. Clinical Governance Policies and Procedures 2008.

  32. Starey N. What is clinica governance? Sponsored by an educational grant from Aventis Pharma. 2001;1(12).

  33. Al-Baho AK, Serour M. Clinical audit in general practice. Bulletin of the Kuwait Institute for Medical Specialization. 2002;1:63-8.

  34. Capelli O, Riccomi S, Scarpa M, Magrini N, Rovatti E, Cacciapuoti I, et al. Clinical audit in primary care: from evidence to practice. Primary care at a glance—hot topics and new insights 2012:407-36.

  35. Victoria TBMP-. Audit of Blood Transfusion Policy,  Procedures and Administration Practice blood matters better safer transfusion program. 2011.

  36. keramati  MR, Tafazoli M. Assessment of various medical groups’ knowledge of transfusion medicine. Hakim Research Journal. 2008; 10(4): 53- 9.

  37. Rudmann SV. Textbook of blood banking and Transfusion medicine. Tehran: Shahed University; 2000.

  38. Stan A, Zsigmond E. The restoration in vivo of 2,3-diphosphoglycerate (2,3-DPG) in stored red cells, after transfusion. The levels of red cells 2,3-DPG. Rom J Intern Med. 2009;47(2):173-7.

  39. Carson TH, Bethesda MD. Standards for blood banks and transfusion services. 28 ed: American Association of Blood Banks; 2011.

  40. Seftel MD, Growe GH, Petraszko T, Benny WB, Le A, Lee ChY, et al. Universal prestorage leukoreduction in Canada decreases platelet alloimmunization and refractoriness. Blood. 2004;103(1):333-39.

  41. Gessain A, Cassar O. Epidemiological aspects and world distribution of HTLV-1 infection. Frontiers in microbiology. 2012;3(388).

  42. Abbaszadegan MR, Gholamin M, Tabatabaee A, Farid R, Houshmand M, Abbaszadegan M. Prevalence of human T-lymphotropic virus type 1 among blood donors from Mashhad, Iran. Journal of clinical microbiology. 2003;41(6):2593-5.

  43. Azarkeivan A, Arjangyan MH, Hajibeigi B, Afradi H, Aghaeepour M, Razjoo F, et al. Evaluasion and Comparison of Washed RBCs by Closed and Open systems ZUMS Journal. 2011;19(75):66-76.

  44. Tehranian F, Tehranian B, Haghighi S, Bazargani R, Gorjestani S, Saravani R. Zaroriat Tebe Enteghal Khon dar Bimarestan: Edareye Kole Mantaghei Amozeshie Enteghale Khone Khorasane Razavi; 2012.

  45. Rudmann SV. Textbook of blood banking and Transfusion medicine.: Tehran: Shahed University; 2000.

  46. Rebibo D, Hauser L, Slimani A, Hervé P, Andreu G. The French Haemovigilance System: organization and results for 2003. Transfusion and Apheresis Science. 2004;31(2):145-53.

  47. De Vries RRP, Faber J‐C, Strengers PFW. Haemovigilance: an effective tool for improving transfusion practice. Vox Sanguinis. 2011;100(1):60-7.

  48. Brecher ME, Banks AAoB. Technical manual/American Association of Blood Banks. 18 ed: AABB; 2005.

  49. ANZSBT. Guidelines  for the Administration of Blood Products. 2 ed. Australia: Royal College of Nursing; 2011.

  50. Vamvakas EC, Blajchman MA. Transfusion-related mortality: the ongoing risks of allogeneic blood transfusion and the available strategies for their prevention. Blood. 2009;113(15):3406-17.

  51. Weatherall DJ, Clegg JB. The thalassaemia syndromes: John Wiley & Sons; 2008.

  52. Lau YL, Chan LC, Chan YYA, Ha SY, Yeung CY, Waye JS, et al. Prevalence and genotypes of α-and β-thalassemia carriers in Hong Kong—implications for population screening. New England Journal of Medicine. 1997;336(18):1298-301.

  53. Cao A, Galanello R. Beta-thalassemia. Genet Med. 2010;12(2):61-76.

  54. Alavi A, Zargham A, Abdi Yazdan Z, Nam Nabati M. The comparison of distraction and EMLA Cream effects on pain intensity due to intravenus catheters in 5-12 years old thalassemic children. Shahrekord University of Medical Sciences Journal. 2005;7(3):9-15.

  55. Galanello R, Origa R. Beta-thalassemia. OJRD. 2010;5(11).

  56. Chern JPS, Su S, Lin KH, Chang ShH, Lu MY, Jou ShT, et al. Survival, mortality, and complications in patients with β‐Thalassemia major in northern Taiwan. Pediatric blood & cancer. 2007;48(5):550-54.

  57. Badri AA, Keyhan SO, Jalalian F, Fallahi HR, Asayesh MA, Khiabani K. Surgical Correction of Facial Skeletal Deformity of Patients With Thalessemia. American Journal of Cosmetic Surgery. 2014;31(2):107-15.

  58. Nathan DG, Oski FA. Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood: W.B. Saunders; 2003.

  59. Mojtahedzadeh F, Kosaryan M, Mahdavi MR, Akbari J. The effect of folic acid supplementation in beta-thalassemia major: a randomized placebo-controlled clinical trial. Arch Iran Med. 2006;9(3):266-8.

  60. Accessed by: http://wwwibtoir/HomePageaspx?TabID=3937&Site=ibto&Lang=fa-IR.

  61. Abolghasemi H, Amid A, Zeinali S, Radfar MH, Eshghi P, Rahiminejad MS, et al. Thalassemia in Iran: epidemiology, prevention, and management. Journal of Pediatric Hematology/Oncology. 2007;29(4):233-8.

  62. Boralessa H, Goldhill DR, Tucker K, Mortimer  AJ, Grant-Casey J. National comparative audit of blood use in elective primary unilateral total hip replacement surgery in the UK. Ann R Coll Surg Engl. 2009;91:599–605.

  63. Wong ECC, Perez-Albuerne E, Moscow JA, Luban NLC. Transfusion Management Strategies: A Survey of Practicing Pediatric Hematology/Oncology Specialists. PBC. 2005;44:119–27.

  64. Baba Mohammadi H. Nurses knowledge and practice blood and its products transfusion to patients in hospitals of Kerman University of Medical Sciences. Accessed by: http://wwwiranbloodorg/seminar/80/57htm. 1998.

  65. Tabiei Sh, Nakhaee M, Saadatju SAR, Yaqubi S. Knowledge and performance of nurses in blood transfusion in medical training hospitals of Birjand.[Article in Farsi] Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2001;8(1): 13-6.

  66. Purfarzad Z, Farmahini Farahani M, Ghamarizare Z, Ghorbani M, Zamani M. Nurses’ Knowledge and practice of blood transfusion in hospitals of Arak in 2010. Sci J Iran Blood Transfus Organ. 2012; 9(3): 337-45.

  67. Amirzade N, Baghaei R, Feizi A, KHorsandi F, .Evaluating the application of safe suction criteria by nurses working in intensive care unit in Urmia. J Nurs Midwifery Urmia  Univ Med Sci. 2012;11(2):92-7.

  68. Dehghani Kh, Nasiriani Kh, Mousavi T. Investigating Intensive Care Unit Nurses' Performance and its Adjusting with Standard J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2014;21(6):808-15.

  69. Williamson G. Developing lecturer practitioner roles in nursing using action research. thesis,. 2003.

  70. Somekh B. Action Research: a methodology for change and development. 2006

  71. Streubert Speziale HJ, Carpenter DR. Qualitative Research in Nursing-Advancing the Humanistic Imperative. 4 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

  72. Oskouie SF, Peyravi H. Qualitative Research in Nursing [Persian]. Tehran: Iran University of Medical Science and Health Services; 2005.

  73. Koshy V. Action research for improving educational practice: A step-by-step guide: Sage; 2009.

  74. Dempsey PA, Dempsey AD. Using nursing research: Process, critical evaluation, and utilization: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

  75. McEwen M, Wills EM, Williams L. Theoretical basis for nursing: Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia; 2007.

  76. Health Do. Comparative audit of blood transfusion policy and practice 2011

  77. Teimouri H, Imani F, Maqsoudlu M, Kiadaliri K. Method of blood transfusion in patients treating with blood and blood components.[Article in Farsi]. Sci J Iran Blood Transfus Organ. 2006; 3(3):253-8.

  78. Gray A, Hearnshaw K, Izatt C, Kirwan M, Murray S, Shreeve K. Safe transfusion of blood and blood components. Nurs Stand. 2007;21(51):40-7.

  79. Organization WH. WHO  guidelines  on hand hygiene in healthcare 2009.

  80. Haas JP, Larson EL. Measurement of compliance with hand hygiene. Journal of Hospital Infection. 2007;66(1):6-14.

  81. King S. Provision of alcohol hand rub at the hospital bedside: a case study. J Hosp Infect. 2004;56:10-2.

  82. Kaplan HS. Getting the right blood to the right patient: the contribution of near-miss event reporting and barrier analysis. Transfus Clin Biol. 2005;12(5):380-4.

  83. Supply NUBSB. Blood Transfusion Guideline2011.

  84. Dzik WH, Corwin H, Goodnough LT, Higgins M, Kaplan H, Murphy M, et al. Patient safety and blood transfusion: new solutions. Transfusion medicine reviews. 2003;17(3):169-80.

  85. Hijji B, Parahoo K, Hossain MM, Barr O, Murray S. Nurses’ practice of blood transfusion in the United Arab Emirates: an observational study. J Clin Nurs 2010;19(23-24):3347-57.

  86. Rood-dehghan Z, Shaban M, Memari A, Mehran A. Staff nurses’ adherence to oxygen therapy standards IJN. 2011;23(68):8-18.

  87. Azarbarzin M. Association of the background experience of nurses and their consideration for the standards of muscular injections and dressing in some selective hospitals in Esfahan. Medical Science Journal of Islamic Azad University. 2008;18(1):55-60.

  88. Mirsaeedi G, Lackdizagi S, Ghoojazadeh M. Demographic Factors Involved in Nu rses’ Clinical Decision Making IJN. 2011;24(72):29-36.

  89. Whelan JC. " A necessity in the nursing world": the Chicago Nurses Professional Registry, 1913-1950. Nursing history review: official journal of the American Association for the History of Nursing. 2005;13:49.

  90. Salehi SH, Bahrami M, Hosseini SA, Akhondzadeh K. Critical thinking and clinical decision making in nurse. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2008;12(1).

  91. Abbaszadeh A, Sabeghi H, Heidary A, Borhani F. Assessment of the Effect of Continuing Education Program on Nurse’s Knowledge, Attitude and Performance about Documentation Journal of Evidence Based Care. 2011;2(2):75-83.

  92. Jalali R, AbdulMaleki P, Kahrizi M. Continuous nursing education from nurses’ point of view. KUMS Journal 2006;10(1).


موضوع پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , نمونه پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , جستجوی پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , فایل Word پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , دانلود پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , فایل PDF پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , تحقیق در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , مقاله در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , پروژه در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , پروپوزال در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , تز دکترا در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , پروژه درباره پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، , رساله دکترا در مورد پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز،

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری چکیده مقدمه : امروزه با توسعه ی علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ، به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده ، به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است. هدف از درمان هایی که امروزه برای کودکان سرطانی استفاده می شود ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه همچنین افزایش کیفیت زندگی این ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه:مشکلات دهانی و دندانی یکی از مشکلات بالقوه تهدید کننده ی حیات در بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به دیسکرازی های خونی است.این مطالعه به منظور بررسی یک راهکار جدید جهت ارتقا بهداشت در این افراد طراحی شده است. روش اجرا: ما در این کارآزمایی بالینی یک سویه کور دو گروه 16 نفری از بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی بستری در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده فارسی زمینه: پروبیوتیک ها، باکتری‌های مفیدی می باشند که مانع از رشد میکروب‌ها و اتصال بین آنها با سطح مخاط روده می شوند و بنابراین در تعادل فلور روده نقش مفیدی دارند. در چندین پژوهش حیوانی، اثر پروبیوتیک‌ها بر کنترل قند خون، انسولین خون و به تاخیر انداختن بروز افزایش قند خون گزارش شده است. ولی مطالعات انسانی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار چکیده در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت علم پزشکی حجم داده­ های پزشکی به سرعت در حال افزایش هستند. برای تحلیل سریع­تر و کارآمدتر این داده­ها نیاز به ذخیره الکترونیکی این داده­ها داریم. داده­های مربوط به بیماری­های ژنتیکی نیز از این دسته داده­ها به حساب می­آیند. با توجه به این مسئله می­بایست پایگاه داده­ای مناسب ذخیره و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی – تغذیه دام چکیده برای مطالعه اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 بر روی 40 راس گوساله نر هلشتاین از سن 10 روزگی تا 70 روزگی طراحی شد. که هر تیمار شامل 10 تکرار بود تیمار آزمایشی عبارت بودند از: تیمار1) 7 کیلوگرم شیر حاوی ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان نامه : پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته داخلی چکیده فارسی عنوان : مقایسه اثربخشی دو هفته‌ ای و سه هفته‌ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک بیمارستان خوانساری مقدمه : ITP اختلال اکتسابی است که با تخریب پلاکت با واسطه ی ایمنی و یا مهار آزاد سازی پلاکتها از مگاکاریوسیتها مشخص می‌شود. درمان معمول ITP شامل پردنیزولون با دوز mg/kg/day 1 ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده: مقدمه: امروزه یکی از راه های تهاجمی متداول در امر مراقبت های درمانی استفاده از تزریقات وریدی است، و مانند هر روش دیگری دارای عوارض زیادی است که شایع ترین آنها فلبیت است و یکی از اهداف درمانی پیشگیری از آن می باشد. براین اساس، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت ...

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه: سوء­ تغذیه، یک اختلال تغذیه ­ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی می­باشند. با وجود تحقیقات زیاد در ارتباط با شیوع سوء­تغذیه در بین بیماران ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : حفظ ایمنی و پیشگیری از پیامد­های جانبی به ویژه در بیماران بستری در بخشها به صورت یک نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت در آمده و موجب طرح موضوع اثر بخشی شرایط محیط کار شده است. اهداف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز ...

ثبت سفارش