پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای

word 4 MB 32077 70
1389 کارشناسی ارشد زیست شناسی
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه ی کارشناسی ارشدرشته ی بیوتکنولوژی میکروبی

  چکیده

       پروبیوتیک‌ ها  مواد غذایی حاوی میکروارگانیسم‌ها ی زنده و مفید برای بدن هستند.به عبارت دیگر یک پروبیوتیک میکروارگانیسم زنده خوراکی است که تأثیرمثبتی بر سلول‌ها ی بدن میزبان دارد وباعث بهبود و افزایش تعادل  میکروبی بدن مصرف کننده می‌شود.پروبیوتیک‌ها  اغلب در تولید فرآورده‌ها ی تخمیری لبنی به کار می‌روند.

  کفیر یک پروبیوتیک طبیعی است.توجه به ترکیب میکروبی و شیمیایی کفیر گویای این مطلب است که کفیر یک پروبیوتیک پیچیده حاوی تعداد زیادی باکتری و مخمر است که ویژگی‌ها ی منحصر به فردی به این محصول در میان سایر پروبیوتیک می‌دهد.کفیر حاوی ویتامین‌ها، مواد معدنی،‌اسید آمینه‌ها ی ضروری  وپروتئین‌ها یی است که براحتی قابل هضم هستند.مزایای مصرف کفیر در رژیم غذایی بسیار زیاد است از آن جمله می‌توان  به بازدارندگی علیه برخی بیماری‌ها  وناهنجاری‌ها  اشاره کرد.

  در کشور ما نیز طی سال‌ها ی اخیر رویکرد مثبتی به مصرف نوشیدنی کفیر ایجاد شده است.هدف از انجام این تحقیق بررسی و سنجش میزان حساسیت برخی باکتری‌ها ی بیماریزای روده ای مانند Escherichia coliO157 ,Listeriamonocytogenes ,Vibrio.cholerae ,salmonella.typhi,  Shigella sonei ,Helicobacter.pylori نسبت به فر آورده‌ها ی کفیر موجود در بازار ایران است.با استفاده از روش متداول پورپلیت نمونه‌ها  مورد بررسی قرار گرفتند ونمودار مدت زمان مرگ برای هر باکتری رسم شد.هردو محصول کفیر قادرند سطح باکتری‌های زنده را کاهش دهند.میتوان نتیجه گرفت که مصرف نوشیدنی کفیر می‌تواند در جلوگیری از برخی ناهنجاری‌ها  موثر باشد.

  کلمات کلیدی: پروبیوتیک، کفیر، حساسیت، عوامل بیماری زای روده ای

   

   

  کلیات

   1-1-1- پروبیوتیک

   1-1-1-1- تاریخچه

          منشا استفاده ازمحصولات لبنی تخمیری به آغاز فرآیند شهر نشینی باز می­گردد.هنگامی‌که بنا به شرایط آب و هوایی مختلف انسان به دنبال راهی برای توسعه استفاده  از محصولات سنتی لبنی تخمیری و شیر ترش  کفیر،‌ کومیس[1]،‌ لبن[2] و داهی[3] بوده است[1].بسیاری از این محصولات -که هنوز بطور وسیعی در جهان مورد استفاده قرار می­گیرند- قبل از شناخت و کشف وجود باکتری‌ها  نیز برای  درمان برخی ناهنجاری‌ها  مورد استفاده قرار می‌گرفتند.[2, 3]

      در آغاز قرن بیستم عملکرد اصلی فلور گوارشی بخوبی شناخته شده نبود تا اینکه ایلیا الیچ مچینکف یا همان الی مچینکف[4]  دانشمند روسی برنده جایزه نوبل معمولاً به عنوان اولین فرد مطرح کننده اثر پروبیوتیک‌ها  نظر خود را بیان کرد.وی در واقع پدردانش پروبیوتیک در نظر گرفته می‌شود.البته واژه پروبیوتیک تا سال 1965یعنی تا49 سال بعد از مرگ  مچینکف  هرگز به کار برده نشد.او کتابی تحت عنوان زندگی طولانی نگاشت و در آن این فرضیه را مطرح کرد که یک سری باکتری‌ها ی روده ای با تولید مواد سمی‌مظنون اصلی فرآیند پیری در انسان هستند.او معتقد بود جمعیت باکتریایی مقیم روده بزرگ انسان یک سری مواد سمی‌تولید می‌کنند که بر سیستم عصبی و عروقی میزبان تأثیرگذار است و در ضمن جذب وگردش این مواد درجریان گردش خون بر روند پیری نقش دارد.پیشنهاد اولیه او عجیب بود : حذف وبرداشت روده بزرگ! سپس طی فرضیه دیگری مدعی شد که با جایگزینی خوراکی جمعیت‌ها ی مفیدتر باکتریایی از جمله انواع تخمیرگر به جای باکتر یهای مشکل آفرین روده ای می‌توان سلامت و تعادل محیط گوارشی را تأمین کرد.‌او با دقت در اثر باکتری‌های مولد اسید لاکتیک در حفاظت شیراز فساد به این نتیجه رسیده بود. مچنیکف در سال 1908 مدعی نوعی ارتباط بین مصرف منظم فرآورده‌ها ی تخمیری شیر و سلامت و طول عمر جمعیتهای بومی‌اروپای شرقی  به ویژه بلغارها شد. پس از ان او باکتری جدا شده از شیر تخمیری را Lactobacillus delbrueckii  زیر گونه Bulgaricus نامید.[3, 4]

        پس از آن تحقیقات در زمینه نقش باکتری‌ها ی اسید لاکتیک در سلامت انسان و حیوانات آغاز شد اکتشافات تسیر[5] در سال 1906 مبنی بر وجودBiffidiobacter   در شیری که توسط نوزادان مصرف می‌شود،تاکیدی بود بر اینکه باکتریها می‌توانند در سلامت انسان موثر باشند.[5]

       امروزه به دلایل زیادی از جمله افزایش مقاومت باکتری‌ها  نسبت به آنتی بیوتیک‌ها  علم پزشکی به سمت مطالعات بیشتر و استفاده درمانی از پروبیوتیک‌ها  روی آورده است.[6]

  1-1-1- 2- تعریف

        اصطلاح پروبیوتیک[6] به معنای" برای زندگی" است و سازمان جهانی بهداشت[7]  در سال2004،  این اصطلاح را به "ارگانیسم‌ها ی زنده ای" اطلاق می‌کند که در صورت مصرف مداوم، اثرات "سلامت بخشی"موثری برای میزبان خود دارند این میکروارگانیسم‌ها  نه تنها بیماریزا نیستند بلکه اصولاً بدن را به سمت بیماری نمی‌برند. این موجودات می‌توانند شامل جنس‌ها ی مختلفی از باکتری‌ها  و حتی مخمرهایی مانند ساکارومایسس باشند.‌[7]

   

       یکی از دلایل استفاده از ساکارومایسس به عنوان پروبیوتیک این است که می­توانداز سیستم گوارشی عبور کند. میانکنش‌ها ی آنتاگونیستی نیز بین ساکارومیسس و پاتوژن‌ها ی روده ای مشاهده شده است.[8]محیط اسیدی معده و بخش ابتدایی روده کوچک برای باکتری‌ها،‌ محیط مناسبی محسوب نمی‌شود و در مقابل مابقی روده کوچک و به ویژه روده بزرگ می‌تواند میزبان خوبی برای آنها باشد.مجرای گوارشی انسان به طور طبیعی حاوی چند صد نوع باکتری مختلف است که تحت عنوان فلور طبیعی خوانده می‌شود.تعداد این میکروارگانیسم‌ها  بالغ بر چندصد میلیارد است اغلب اینها بیماری زا نیستند و عملکرد برخی هم هنوز ناشناخته مانده است.محیط باکتریایی روده‌ها  بسیار پیچیده بوده و قابلیت تغییرات سریع و گسترده را دارا است.اغلب، فاکتورهایی مثل رژیم غذایی، استرس، مصرف آنتی بیوتیک و کهولت سن می‌تواند بر تعادل این جمعیت میکروبی اثر گذار باشد.‌این موازنه در عین حالی که می‌تواند به سمت گونه‌ها ی سودمند پیش برود و با افزایش اسیدیته، محیطی ناخوشایند برای انواع بیماری زا فراهم کند.همچنین قادر است با پیشرفت به سمت گونه‌های مضر و غیرمفید موجب صدمات گاه جدی بشود.به همین علت است که امروزه استفاده از پروبیوتیک‌ها  رو به افزایش است.بیشتر میکرو ارگانیسم‌ها یی که به طور معمول به عنوان پروبیوتیک استفاده می‌شوند عبارتند از:لاکتوباسیل‌ها،‌استرپتوکوک‌ها  وبیفیدوباکترهااین سه گروه باکتریایی ترکیبات اصلی مهم در سیستم گوارشی روده ای هستندو به عنوان میکروارگانیسم‌ها ی بی ضرر شناخته می‌شوند.[9]

  بر اساس نکات فوق پروبیوتیک‌ها  باید میکروارگانیسم‌ها یی باشند که:

  1- سودمندی آنها برای میزبان اثبات شده باشد.

  2-در حین تجویز و در طول عبور از مجرای گوارشی تا استقرار درروده زنده و فعال بمانند.

  3- بیماری زا نباشند.

  4-به آسانی قابل کشت باشند.

  5-توانایی اتصال به بافت موکوزی روده در بدن میزبان را داشته باشند

  6- آنزیم‌ها  یا مواد فیزیولوژیکی مفیدی را برای بدن میزبان تولید کنند.[10]

  1-1-1-3- نقش پروبیوتیک‌ها

        پروبیوتیک‌ها  با روشهای متعددی باعث ارتقای سلامتی می‌شوند.‌یک ویژگی شاخص آنها،‌ تواناییشان در سرکوب رشد و فعالیت باکتریهای بیماریزا است.علاوه بر آن برخی پروبیوتیک‌ها  برای درمان یا پیشگیری از برخی بیماریهای خاص استفاده می‌شود [1].‌اثرات مفید آنها بستگی به گونه باکتریایی مورد استفاده و همچنین میزان دوز مصرف پروبیوتیک توسط فرد دارد.بنابراین نتایج بدست آمده در مورد یک گونه پروبیوتیکی لزوما درباره همه گونه‌ها  بکار نمی‌رود[11].

         از نظر تئوری پروبیوتیک‌ها  ممکن است در درمان بیماریهای مختلفی که توسط میکروارگانیسم‌ها  در بدن ایجاد می‌شود شامل برخی بیماریهای گوارشی،‌ بیماریهای پوستی و برخی بیماریهای خود ایمن مفید باشد.برخی پروبیوتیک‌ها ی خاص نیز ممکن است در کاهش پیشرفت  حساسیت و اگزما در کودکان،‌ کمک به بیماران در کاهش عوارض جانبی مصرف آنتی بیوتیکها،‌ کنترل ترشح برخی مواد التهاب زا در بدن، جلوگیری از ابتلا به عفونتهای ادراری نقش داشته باشند[7].در افراد سالم مصرف پروبیوتیک باعث ایجاد و حفظ تعادل میکروبی بدن می‌شود یعنی باعث کاهش تعداد Coliforms , Clostridia و افزایش Lactobacilli  و یا Bifidobacteria می‌شود[12].

         تاثیرات فیزیولوژیکی مرتبط با استفاده از پروبیوتیک‌ها  عبارتند از کاهش pH معده،‌ تولید برخی آنزیمهای گوارشی و ویتامینها،‌ تولید ترکیبات آلی باکتریایی نظیر اسیدهای آلی،‌ باکتریوسین،‌ پراکسید هیدروژن، استالدهید، لاکتون و.‌..، [14]

        به طو خلاصه  برخی تاثیرات مثبت آنها در بدن میزبان عبارت است از:

  1- از بروز برخی از بیمار یهای عفونی مانند عفونت واژن [8] که باعث سقط جنین می‌شود جلوگیری می‌کنند.

  2.با قرار گرفتن و پوشاندن نقاط اتصال میکرو ارگانیسم‌ها ی بیماری زا،‌ از رشد آنها جلوگیری می‌کنند.

  3.از مواد غذایی موجود در بدن قبل از اینکه توسط میکروارگانیسم‌ها ی بیماری زا مصرف شود، استفاده می‌کنند.

  4.پروبیوتیک‌ها  می‌توانند هم ایمنی اختصاصی و هم غیر اختصاصی را در مقابل بیمار یهای روده ای تحریک کنند.

  5.در کاهش تولید مواد التهاب زا وتنظیم پاسخ‌ها ی ایمنی  نقش دارند.

   6.باعث کاهش واز بین رفتن جذب مواد آلرژی زای لبنیات از طریق روده می­شوند و حتی موجب کاهش اگزما در نوزادان میشود.

  7.به جذب ویتامین‌ها  و مواد معدنی موجود در غذا کمک می­کنند.

  8.با بروز سرطان روده،‌ کبد و پستان مقابله می­کنند.‌

  9.میتوانند به عنوان کاهنده کلسترول و فشار خون عمل کنند.[7, 10]

   

  1-1-1-4- تاثیرات نا مطلوب مصرف پروبیوتیک‌ها  

        از آنجاکه طبق تعریف پروبیوتیک‌ها، میکروارگانیسم‌ها ی زنده هستند،‌ ممکن است مصرف آنها باعث ایجاد اثرات جانبی و میانکنش‌ها ی نامطلوب در بدن شود.از میان این اثرات 4 عامل از همه مهمترند:خطر ایجاد عفونتهای سیستمیک، احتمال فعالیتهای متابولیک مضر، احتمال بر هم زدن تعادل سیستم ایمنی،‌ احتمال رخداد انتقال ژنی بین میکروارگانیسم و سلول میزبان [15, 16].

        درنتیجه برای افزایش ایمنی پروبیوتیک‌ها  فاکتورهای گوناگونی را باید در نظر گرفت:

  1- بررسی زیستگاه طبیعی پروبیوتیک‌ها  و  مقایسه آن با پروبیوتیک‌ها  در سیستم گوارشی انسان

  2- مطالعه برای ویژگیهای طبیعی و ذاتی گونه‌ها ی باکتریایی

  3- بررسی ویژگیهای فارموکولوژیکی و میزان دوز موثر هر گونه

  4- تحقیق در زمینه میانکنش‌ها ی احتمالی بین باکتریهای پروبیوتیک و سلول‌ها ی بدن میزبان [7].

  Abstract

       Probiotics are foods that contain live bacteria, which are beneficial to health.According to another definition, a probiotic is a live microbial food supplement that beneficially affects the host body by improving the microbial balance and they are used in fermented dairy products.This revision emphasizes the need for sufficient populations of live microorganisms.Kefir is a natural probiotic.The microbiological and chemical composition of kefir indicates that it is a complex probiotic, as the large number of different bacteria and yeast found in it distinguishes it from other probiotic products.Kefir contains vitamins, minerals and essential amino acids that help the body with healing and maintenance functions and also contains easily digestible complete proteins.The benefits of consuming kefir in the diet are numerous.Kefir has frequently been claimed to be effective against a variety of complaints and diseases.

  Commercial kefir drinks have recently been introduced in Iranian market which has gained a good attention by the consumers.Because of that he aim of the present study was investigate the sensivity of some intestinal pathogens like: Escherichia.coliO157,Listeria.monocytogenes,Vibrio.cholerae,salmonella.typhi,Shigella.sonei,Helicobacter.pylori to the kefir products available in Iran.The bacterial time –killed were estimated by enumerating the survived bacteria using the conventional pour plate technique. All kefir samples were able to reduce the level of viable bacteria.Consumption of kefir  products could be  considered as a preventive  measure for  some intestinal disease.

  Keywords: Probiotics, kefir, Sensivity, Intestinal pathogens

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و هدف

  1-1 کلیات............................................................................................................................................................ 1

  1-1-1- پروبیوتیک.............................................................................................................................................. 1

  1-1-1-1- تاریخچه ............................................................................................................................................ 1

  1-1-1- 2- تعریف .............................................................................................................................................. 2

  1-1-1-3-نقش پروبیوتیک‌ها ............................................................................................................................ 3

  1-1-1-4-تاثیرات نا مطلوب مصرف پروبیوتیکها ............................................................................................ 5

  1-1-1-5- اشکال مصرف پروبیوتیک‌ها  ........................................................................................................... 5

  1-1-1-5-1- لبنیات و غذاهایی با پایه لبنی .................................................................................................. 5

  1-1-1-5-2- آب میوه‌ها  .................................................................................................................................. 6

  1-1-1-5-3- سبزیجات و ترشیجات ................................................................................................................ 6

  1-1-1-5-4- شکلات و سایر تنقلات .............................................................................................................. 6

  1-1-1-5-5- مکمل‌ها ی غذایی دارویی ......................................................................................................... 6

  1-1-1-6- میزان مصرف .................................................................................................................................... 6

  1-1-1-7- میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک ...................................................................................................... 7

  1-1-2– کفیر (kefir)....................................................................................................................................... 8

  1-1-2-1- تاریخچه کفیر ................................................................................................................................... 8

  1-1-2-2- کفیر به عنوان پروبیوتیک ............................................................................................................... 8

  1-1-2-3- ماهیت کفیر ..................................................................................................................................... 8

  1-1-2-4- ترکیب شیمیایی کفیر ..................................................................................................................... 8

  1-1-2-5 - اجزای تشکیل دهنده کفیر ........................................................................................................... 9

  1-1-2-5-1- پلی ساکاریدهای بیرونی:( Exopolysaccharides) ..................................................... 9

  1-1-2-5-2- آنزیم‌ها  ....................................................................................................................................... 11

  1-1-2-6- میکروبیولوژی کفیر .......................................................................................................................... 11

  1-1-2-7- خواص کفیر ..................................................................................................................................... 13

  1-1-2-8-مضرات کفیر ...................................................................................................................................... 14

  عنوان                                                                                                                                صفحه                                              

   

  1-1-2-9- تولیدکفیر ......................................................................................................................................... 14

  1-1-2-9-1- روش سنتی ................................................................................................................................. 14

  1-1-2-9-2-تولید کفیر به روش صنعتی ........................................................................................................ 15

  1-2- جنبه‌های میکروب شناسی....................................................................................................................... 16

  1-2-1- اشریشیاکلی(Escherichchia coli) .......................................................................................... 16

  1-2-1-1- ریخت شناسی و کشت ................................................................................................................... 17

  1-2-1-2- بیماریزایی در انسان ........................................................................................................................ 17

  1-2-1-3- مقاومت ............................................................................................................................................ 17

  1-2-2- شیگلاسونئی ......................................................................................................................................... 18

  1-2-2-1- ریخت شناسی و کشت ................................................................................................................... 18

  1-2-2-2- بیماریزایی ........................................................................................................................................ 18

  1-2-2-3- مقاومت ............................................................................................................................................ 18

  1-2-3- لیستریا مونوسیتوجنز............................................................................................................................ 18

  1-2-3-1- ریخت شناسی وکشت .................................................................................................................... 19

  1-2-3-2- بیماری زایی...................................................................................................................................... 19

  1-2-3-3-مقاومت ............................................................................................................................................. 19

  1-2-4- ویبریو کلرا ............................................................................................................................................ 19

  1-2-4-1- ریخت شناسی وکشت .................................................................................................................... 19

  1-2-4-2- بیماری زایی ..................................................................................................................................... 20

  1-2-5- هلیکوباکتر پیلوری ................................................................................................................................ 20

  1-2-5-1-ریخت شناسی وکشت ...................................................................................................................... 20

  1-2-5-2-بیماری زایی ...................................................................................................................................... 21

  1-2-6- سالمونلا تیفی ...................................................................................................................................... 21

  1-2-6-1- ریخت شناسی و کشت ................................................................................................................... 21

  1-2-6-2- بیماری زایی...................................................................................................................................... 21

  1-3- روش‌های بررسی اثرات ضد میکروبی .................................................................................................... 21

  1-3-1- روشهای رقتی........................................................................................................................................ 22

  عنوان                                                                                                                                صفحه                                              

   

  1-3-1-1 روش لوله (Test tube serial dilution Method) ........................................................... 22

  1-3-1-2- روش پلیت (Agar dilution or Plate Method) ........................................................... 22

  1-3-2- روش‌های انتشار ................................................................................................................................... 22

  1-3-2-1- انتشار عمودی .................................................................................................................................. 23

  1-3-2-2- انتشار افقی ...................................................................................................................................... 23

  1-3-2-3- فاکتور‌های موثر در ا ندازه گیری به روش انتشار .......................................................................... 24

  1-3-2-3-1- آگار ............................................................................................................................................... 24

  1-3-2-3-2- شرایط کشت در گرمخانه .......................................................................................................... 24

  1-3-2-3-3- طرز قرار گرفتن ارگانیسم روی آگار ........................................................................................... 25

  1-3-2-3-4- مواد مورد آزمایش(ماده آنتی باکتریال) ................................................................................... 25

  1-4- عوامل موثر بر کشت میکروارگانیسم‌ها  ................................................................................................. 25

  1-4-1- سن و شرایط کشت ............................................................................................................................. 25

  1-4-2- مقدار میکروب ...................................................................................................................................... 25

  1-4-3- درجه حرارت وارتباط آن .................................................................................................................... 26

  1-4-4- محیط کشت ......................................................................................................................................... 26

  1-4-5- ارتباط با اکسیژن .................................................................................................................................. 26

  1-5 –  محیط‌های کشت ونحوه تهیه آنها ....................................................................................................... 26

  1-6- هدف ........................................................................................................................................................... 27

   

  فصل دوم : مواد و روش‌ها

  2-1 – مواد و دستگاه‌ها ی مورد استفاده ........................................................................................................ 28

  2-1-1- مواد مورد استفاده................................................................................................................................. 28

  2-1-2- دستگاه‌های مورد استفاده ................................................................................................................... 29

  2-2- تهیه نمونه‌های کفیر ................................................................................................................................. 29

  2-3- تهیه میکروارگانیسم‌ها  ............................................................................................................................ 30

  2-4- روش‌ها  ..................................................................................................................................................... 30

  2-4-1- بررسی تعداد کل میکروارگانیسم‌های موجود در دو نمونه کفیر به روش پور پلیت....................... 30

  عنوان                                                                                                                                صفحه                                              

   

  2-4-2- انجام آزمایش‌های شناسایی برای باکتری‌های جدا شده از کفیرها.................................................. 31

  2-4-3- شمارش میکروارگانیسم‌های کفیر از زمان تولید تا مصرف .............................................................. 31

  2-4-4-تعیین میزان اسیدیته کفیرها از زمان تولید تا مصرف ....................................................................... 31

  2-4-5- بررسی مقاومت میکروارگانیسم‌های کفیر در مقابل pH  و املاح صفراوی .................................. 32

  2-4-6- بررسی توانایی بازدارندگی میکروارگانیسم‌های مختلف توسط نمونه‌های کفیر............................... 32

  2-4-6-1- باکتری ویبریوکلرا ............................................................................................................................ 32

  2-4-6-2- لیستریامونوسایتوژنز.......................................................................................................................... 32

  2-4-6-3- ایشریشیاکلی O157:H7  ........................................................................................................... 33

  2-4-6-4- سالمونلا تیفی .................................................................................................................................. 33

  2-4-6-5- شیگلا سونئی ................................................................................................................................... 33

  2-4-6-6- هلیکو باکتر پیلوری .......................................................................................................................... 33

   

  فصل سوم:  نتایج        

  3-1- تعداد کل میکرو ارگانیسم‌های موجود در نمونه‌ها ی کفیر................................................................... 34

  3-2- شناسایی باکتری‌های موجود در نمونه‌ها ی کفیر................................................................................... 34

  3-2-1- رنگ آمیزی گرم ................................................................................................................................... 35

  3-2-2- آزمایش کاتالاز....................................................................................................................................... 35

  3-2-3- آزمایشSIM ........................................................................................................................................ 35

  3-2-4- آزمایش TSI......................................................................................................................................... 35

  3-2-5- آزمایش رشد در محیط قندی ............................................................................................................. 35

  3-3- پایداری میکروارگانیسم‌های جدا شده از کفیراز زمان تولید تا مصرف ................................................ 36

  3-4- مقاومت میکروارگانیسم‌ها  دربرابرنمک‌های  صفراوی و pH .............................................................. 36

  3-4-1- pH ....................................................................................................................................................... 36

  3-4-2- املاح صفراوی....................................................................................................................................... 37

  3-4-3- میزان اسیدیته کفیرها ......................................................................................................................... 37

  3-5- توانایی بازدارندگی یا کشندگی میکروارگانیسم‌های مختلف توسط نمونه‌ها ی کفیر ........................ 38

  3-5-1- باکتری ویبریوکلرا ................................................................................................................................. 38

  عنوان                                                                                                                                صفحه                                              

   

  3-5-2- باکتری اشریشیاکلیO157:H7  ....................................................................................................... 39

  3-5-3- باکتری سالمونلا تیفی ......................................................................................................................... 39

  3-5-4- شیگلا سونئی ....................................................................................................................................... 40

  3-5-5- لیستریا مونوسایتوجنز .......................................................................................................................... 41

  3-5-6- هلیکو باکتر پیلوری ............................................................................................................................... 42

  3-6- نتایج آماری ............................................................................................................................................... 43

  3-6-1- نتایج مربوط به اثر کفیر1 بر  باکتری‌ها  ............................................................................................ 43

  3-6-2- نتایج مربوط به اثر کفیر2کاله بر باکتری‌ها ........................................................................................ 44

  3-7- مقایسه اثر بازدارندگی کفیرها برروی باکتری‌ها ی مختلف .................................................................. 45

   

  فصل چهارم : بحث و پیشنهاد

  4-1- بحث ........................................................................................................................................................... 46

  4-1-1- مقدمه ................................................................................................................................................... 46

  4-1-2- جداسازی باکتر ی‌ها ی موجود در کفیر ............................................................................................ 47

  4-1-3- بحث در مورد اثرات ضد باکتریایی کفیر............................................................................................. 48

  4-2- پیشنهادات  ............................................................................................................................................... 51

  منابع و مآخذ 

  منبع:

  1.Hosono A , Fermented Milk in the Orient.In : Functions of Fermented Milk: Challenges for the Health Sciences.Elsevier Applied Science,London, UK,, 1992: p.61-78.

  2.Shortt C, The probiotic century: Historical and current perspectives. Trends Food Sciences Technilogy, 1999: p.411-417.

  3.Metechnicoff I.I , The Prolongation of Life : Optimistic Studies.springer publishing company,New York, NY ,USA, 2004.

  4.Del piano M.‌G.P.S., S  Allesina, M Barba, Probiotics:From research to consume. Dig. Liv.Dis, 2006: p.248-255.

  5.Tissier H., The treatment of   intestinal  infections by the method of transformation of bacterial intestinal flora.Society Biology, 1906: p.359-361.

  6.Suvarna V.C., V.U Boby , Probiotics In Human Health.A Current Assesment, 2005.

  7.Soccol C.‌R ,R.M Spier , The Potential of Probiotics : A Review.Food Technology, 2010: p.413-435.

  8.States U , Probiotics: Friendly Bacteria With a Host of  Benefits.Health San Francisco, 2000.

  9.John A, N.D  Catanzaro, Microbial Ecology and Probiotics in Human Medicin Part II.Alternative Medicin Review, 1997: p.296-305.

  10.   Klein P.H, Microbiology, ed.6.Vol.1.2005: McGraw Hill.

  11.   Reid G , H.R.Gaskin, G.R Gibson , A Mercenier, New Scientific Paradigms for Probiotics and Prebiotics.Gastroentrology, 2003: p.105-118.

  12.   Fairclough A.C, Investigation of a novel delivery system for probitics, Food Inovation Project, 2008.

  13.Figler M, G Mozsik,B Schaffer, Effect of Spcial Hungarian prabiotic kefir on faecal microflora,World Journal of Gastroenterology,2006.

  14.Chermesh I, R Eliakim , Probitics and the gastrointestinal tract : Where are we in.Gastroentrology, 2006: p.853-857.

  15.Salminen S , A.V Wright , Current Probitics.Safty Assured Most, 1998.

  16.For R , An  Overview of Probiotics in Healthfull Eating.Nutrition Update, 2008: p.1-4.

  17.Kaur P, T Satyanarayana , Probiotics : A Beneficial Health Option.1965.

  18.Soccol C.R , N.P Vandenberghr,The Potential of Probiotics :Review,., 2010, Mendeley Ltd.: London.p.1-16.

  19.Otsoa F.L , A.R.N Elguzabal, J Garaizar, Kefir : A Symbiotic Yeast Bacteria Community With Alleged Healthy Capabilities: Review Iberoam Micology, 2006: p.67-74.

  20.Farnworth E.R, Kefir: A Complex Probiotic.Science And Technology, 2003: p.1-17.

  21.Ooste S, Introduction Characteristic and Consumption  of Kefir Grains ,Fabrication of Kefir : The Microbiological Chemical and Nutritional Composition of Kefir.Danone World Newsletter, 1996: p.2-3.

  22.Otes S O.C, Kefir : A Probitic Dairy Composition,Nutritional and Therapeutic Aspect.Pakistan Journan of Nutrition, 2003: p.54-59.

  23. Shavit E, Renewed Interest in Kefir.The Ancient Elixir of Longevity, 2008.

  24.Vincent J.L, J.R Neeser, Exploiting Exopolysaccharides from Lactic acid Bacteria.Van Leeuwen Hoek, 2002: p.367-374.

  25.Koroleva  N.S., Products prepared with lactic acid bacteria and yeasts Therapeutic properties of fermented milks.Elsevier Applied Sciences Publishers, London, UK., 1991: p.159-179.

  26.Ginka I., Beshkova M, Exopolysaccharides Produced by Lactic Acid Bacteria of Kefir Grains ,Applied Microbiology,2002:p.805-810.

  27.Garrote B.G.L , A.G Abraham,  Chemical and Microbiological characteristic of Kefir Grains.Journal of Dairy Research, 2001: p.639-652.

  28. Farnworth E.R., Scientific Research on Kefir.Functional Foods, 2006.

  29.Chem F, Antimutagenic and Antioxidant Properties of Milk , Kefir  and Soymilk Kefir.Power, 2005.

  30.Vinderola C.‌G , Immunomodulating Capacity of Kefir.Journal of Dairy Research, 2005: p.2005.

  31.Mottaghi M , Kefir Production in Iran.Journal of Microbiology, 1997: p.579-581.

  32.JawetzM , Adelberg, Medical Microbiology2007: McGraw-Hill Medical.

  33.Connie M , Diogonostic Microbiology ,2000: Mc Graw Hill.

  34. KobayashP.R, Medical Microbiology, ed.4.Vol.4.2002.

  35.Vandepitte J , K  Engbaek, P  Rohner, Basic Laboratory Procedures in Clinical Bacteriology, ed.2,2003: World Health Organization Geneva.

  36.Benson, Microbilogical Application Laboratory Manual in General Microbiology, ed.82001: Mc Graw Hill.

  37.Editor G.G, Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, Springer.July 26, 2005

  38.Percivali M., Intestinal Health.Applied Nutritional Science Reports, 1999.

  39.Nal O, Survival of Escherichia coliO157:H7 in Yogurt Drin Plain

             Yogurt and Salted Yogurt : Effects of Storage Time Bacground                                                                             Flora   and   Product Characteristics.International Journal of  Dairy Technology. 2007: 2-6.

  40.   Larivier J.W , K Schemdit, Kefiran : A Novel Polysaccharide Produced in the Kefir Grain by Lactobacillus brevis.Archive Fur Microbiology, 1967.

  41. Hirta T, Studies on Kefir Grains : Isolation and Classification of Microorganism from Kefir Grain and their Characteristics.Snow Brand Milk Products, 1976: p.63-82.

  42.   Ottagalli G , G.A Resmini, Miccrobiological and Chemical Composition of Kefir Grains.Ann Miicrobial Enzimol, 1973: p.109-121.

  43.   Vescovo M.D.F , V Bottazi, Deoxyribonucleic acid Homology among Lactobacillus Species of the Subgenus Bacterium.Systematic Applied Microbiology, 1983: p.286-294.

  44.   Fujisawa T , T Toba ,K Arihara, Lactobacillus kefiranofaciens spp.Isolated from Kefir Grains.International Journal of Systematic Bacteriology, 1988: p.12-14.

  45.   Yaman  H, Isaolation of Lactobacilli  from a Commertial kefir grain.kafkas univercity, 2004.

  46.   Gulmez M , Survival of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in ayran and modified kefir as pre- and postfermentation contaminant.Czech J.Food Science, 2003: p.126-132.

  47.   Karagozlu N , Survival Characteristics of E.coli O157:H7, S.typhimurium and S.aureus during Kefir Fermentation.Czech J.Food Science, 2000: p.202-207.

  48.   Rodrigues K, S Evangelista, Antimicrobial and Healing Activity of Kefir and Kefiran Extract.International Journal of Antimicrobial Agent, 1985: p.404-408.

  49.   Cevikbas A , T Yardimici, Antitumoral ,Antibacterial and Antifungal  Activities of Kefir and Kefir Grains.Phytother Research, 1994: p.78-82.

  50.   Zacconi C , Competetive Exclusion of Salmonella kedougou in Kefir fed chicks.Microbial Alimen Nutrition, 1995: p.387-390.

  51.   Matijasik B, Lactobacillus k7 :A Probiotic Strain.Food Technology and Biotechnology, 2000: p.113-121.

  52.   Santos A , J.M Torres, The Antimicrobial Properties of Different Strains of lactobacillus spp.Isolated from Kefir.Systematic Applied Microbiology, 2003: p.434-437.

  53.   Liu R.J, The Anti-alergenic Properties of Milk Kefir and Soymilk Kefir and their Beneficial Effects on The intestinal Microflora.Society Biology, 2006: p.2527-2533.

  54.Ulusoy B.H , H Hampikyan, M.‌E Erkan, An in vitro study on the antibacterial effect of kefir against some food-borne pathogens.Turkish Microbiological Society, 2007: p.103-107.

   


موضوع پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, نمونه پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, جستجوی پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, فایل Word پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, دانلود پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ ها ی کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماری زای روده ای

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته ی علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده: امروزه جهان با سونامی بیماری­های غیرواگیر مواجه است که از آن میان بیماری­های قلبی­­عروقی و سرطان بزرگترین کشنده قرن و فشارخون عامل اول مرگ ایرانیان شناخته شده است. اصلاح سبک تغذیه، کلید و شاهراه پیشگیری و مقابله با بیماری­های مضمن می­باشد. در سال­های اخیر تولید غذاهای فراسودمند ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده فارسی زمینه: پروبیوتیک ها، باکتری‌های مفیدی می باشند که مانع از رشد میکروب‌ها و اتصال بین آنها با سطح مخاط روده می شوند و بنابراین در تعادل فلور روده نقش مفیدی دارند. در چندین پژوهش حیوانی، اثر پروبیوتیک‌ها بر کنترل قند خون، انسولین خون و به تاخیر انداختن بروز افزایش قند خون گزارش شده است. ولی مطالعات انسانی ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: از سال 1980 گروه‌های جدید آنتی بیوتیکی به نام اکسی ایمنیو سفالوسپورین‌ها که به فعالیت هیدرولیتیک بتالاکتامازها مقاوم بودند برای درمان عفونت‌های باکتری‌های گرم منفی مورد استفاده قرار گرفتند. در اوایل سال 1990 آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) تولید شده توسط باکتری‌های گرم منفی، نسبت به سفالوسپورین‌هایی مانند سفتازیدیم ...

چکیده: مقدمه و اهداف آلفا آمیلاز آنزیمی از راسته هیدرولازها است که پیوندهای 1به4 آلفا گلیکوزیدی در پلی ساکاریدها را کاتالیز می کند و یکی از مهمترین آنزیم های گوارشی است. استفاده از مهارکننده های آلفا آمیلاز (مانند چای سبز) می تواند در کنترل وزن مفید باشد، بنابراین مقایسه میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی بین موش های چاق و نرمال و تاثیر مهار کننده های آنزیم در میزان بیان ژن می تواند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc » گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده فراورده های استریلیزه شیر که به روش فرادما تهیه می شوند، بویژه شیر و خامه فرادما در سالهای اخیر ،جای خود را در رژیم غذایی مردم ایران باز کرده اند. با افزودن ترکیبات سلامت بخش به محصولاتی نظیر خامه صبحانه می توان ارزش غذایی این محصولات را ارتقا داد. در این تحقیق غلظت های 0، 3، 5 و7 درصد از ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی سال 1386 سطوح مختلف آرد سویا و همچنین استفاده از سطوح مختلف صمغ گوار و آب در فرمولاسیون این کیک مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت کیک تایید شده جهت بررسی میزان غنی شدن توسط آرد سویا مورد آنالیز تغذیه ای قرار گرفت. آرد سویا در سه سطح 5 ، 10 ، 15 درصد وزن آرد ، صمغ گوار در دو سطح 0 و 4/1 گرم و آب در دو سطح 110 و 120 گرم به عنوان ...

ثبت سفارش