پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace

word 4 MB 32086 106
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه

  جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

  خلاصه فارسی                                               

  آریپیپرازول یک داروی ضد سایکوز آتیپیکال است که با ترکیبی از فعالیت آنتاگونیستی رسپتور 5-HT2A و پارشیال آگونیستی رسپتورهای5-HT1A  و D2 دوپامین اثر درمانی خود را نشان می‌دهد. این دارو در درمان اسکیزوفرنی، اختلالات دو قطبی تیپ I و به عنوان درمان کمکی در افسردگی ماژور استفاده می‌شود.

  در مواردی که پاسخ مناسب از دارو دیده نشده، اندازه‌گیری سطوح پلاسمایی به منظور رساندن آن به مقادیر لازم قبل از قطع دارو و جایگزین کردن دیگر داروهای ضد سایکوز ضروری است. با توجه به اینکه سطح پلاسمایی آریپیپرازول به مقادیر نانوگرم در میلی‌لیتر می‌رسد، لذا می‌بایست از متدی استفاده کرد که قدرت شناسایی و تفکیک این دارو را در این غلظت کم داشته باشد.

  در این مطالعه یک روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی به همراه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و دتکتور UV جهت پیش تغلیظ و شناسایی آریپیپرازول در پلاسما و ادرار به کار برده شد. آریپیپرازول از 15 میلی‌لیتر محلول بازی نمونه با 8/8 :pH به داخل یک حلال آلی (اکتانول) که در منافذ دیواره فیبر قرار داشت استخراج شد. به دنبال آن این دارو از حلال آلی به داخل فاز گیرنده ی آب با ماهیت اسیدی که در داخل فیبر قرار داشت وارد شد. در این مطالعه فاکتورهای موثر در میکرواستخراج شامل pH فاز دهنده و فاز گیرنده، نوع حلال آلی، قدرت یونی فاز دهنده، دمای فاز دهنده، زمان استخراج و سرعت هم‌زدن بررسی و بهینه شد.

   پس از استخراج دارو با شرایط بهینه فاز دهنده با8/8:pH و فاز گیرنده با 4/2: pH، حلال آلی اکتانول، زمان استخراج 45 دقیقه، دمای فاز دهنده 40 درجه سانتیگراد، دور هم‌زن 625 و بدون اضافه کردن نمک، فاکتور پیش تغلیظ 127 و حد تشخیص ng/ml 9/3 و انحراف معیار استاندارد در یک روز کاری %4/2 و انحراف استاندارد نسبی در چند روز کاری متوالی %9/3 حاصل شد.

   

  مقدمه

  علم شیمی تجزیه روش‌های متنوعی را برای آنالیز کمی و کیفی مواد ارائه می دهد. امروزه روش‌های جداسازی، تفکیک گونه‌ای موجود در بافت‌های پیچیده را با حد تشخیصی در حد خیلی کم (فمتوگرم) مقدور ساخته است. علاوه بر روش‌های جداسازی، مرحله‌ی آماده‌سازی نمونه نیز یکی از مهم‌ترین مراحل در روند تجزیه می‌باشد. این مرحله شامل تبدیل بافت یک نمونه حقیقی به حالتی است که برای تجزیه با یک تکنیک جداسازی و یا روش‌های دیگر مناسب باشد. می‌توان گفت مرحله آماده‌سازی نمونه برای اهداف زیر طراحی شده است:

  1- حذف مزاحمت‌ها از نمونه به منظور افزایش گزینش‌پذیری روش

  2- پیش تغلیظ آنالیت مورد نظر و افزایش غلظت آن به نحوی که بتوان آنرا با دستگاه‌های تجزیه‌ای اندازه‌گیری کرد.

  3- تبدیل آنالیت‌ها به فرمی که برای شناسایی با دستگاه تجزیه‌ای مناسب باشد.

  اساسی‌ترین روش آماده‌سازی نمونه، روش استخراج است. تلاش متخصصین شیمی تجزیه برای ابداع و توسعه‌ی روش‌های اندازه‌گیری با دقت و صحت بالا و نیز حذف مراحل دستی که موجب تکرارپذیری پایین در روش‌های تجزیه‌ای می‌شود، باعث شده که روش‌های استخراجی نوینی ابداع گردد. شکل (A) روش‌های مختلف استخراج و میکرواستخراج را دسته‌بندی می‌کند که راجع به آنها توضیحات مفصلی در مراجع آمده است (1).

  در کلیات به اختصار راجع به میکرواستخراج مایع- مایع با قطره و روش‌های استخراج بر پایه استفاده از فیبرهای توخالی متخلخل بحث خواهد شد.

  . ضرورت و اهمیت موضوع

  آریپیپرازول یک داروی ضد سایکوز آتیپیکال است که با ترکیبی از فعالیت آنتاگونیستی رسپتور 5-HT2A و پارشیال آگونیستی رسپتورهای5-HT1A  و D2 دوپامین اثر درمانی خود را نشان می‌دهد. از طرفی با اثرات خود بر این رسپتورها باعث بروز عوارض ناخواسته‌ای مثل افزایش قابل توجه وزن، آکاتیزی، ترمور، دیسکینزی تاخیری، عوارض اکستراپیرامیدال، افت فشار خون وضعیتی، سندرم نورولپتیک بدخیم و ... می‌شود. سطح پلاسمایی این دارو می‌تواند میان بیماران متفاوت باشد و در مواردی که پاسخ مناسب از دارو دیده نشده، اندازه‌گیری سطوح پلاسمایی به منظور رساندن آن به مقادیر لازم قبل از قطع دارو و جایگزین کردن دیگر داروهای ضد سایکوز ضروری است. با توجه به اینکه سطح پلاسمایی آن به مقادیر نانوگرم در میلی‌لیتر می‌رسد، لذا می‌بایست از متدی استفاده کرد که قدرت شناسایی و تفکیک این دارو را در این غلظت کم داشته باشد. یکی از این متدها استفاده از دستگاه LC-MASS می‌باشد، ولی این روش بسیار پرهزینه می‌باشد. لذا هدف این پایان‌نامه، ابداع روشی نوین با استفاده از فیبر توخالی می‌باشد تا بتوان این دارو را در مقادیر بسیار کم تغلیظ و سپس با دستگاهHPLC  ساده با دتکتور UV اندازه‌گیری نمود.

  1-2. بیان مساله

  جهت اندازه‌گیری مقادیر آریپیپرازول در مایعات بدن می‌بایست از متدی استفاده شود که به تیم پزشکی در تنظیم دوز دارو بدون نیاز به خون‌گیری و از طریق غیر تهاجمی کمک کند و قدرت شناسایی و تفکیک این دارو را داشته باشد. با استفاده از متد پیش تغلیظ دارو با میکرواستخراج فاز مایع به کمک هالوفایبر می‌توان مقادیر بسیار کم این دارو را در پلاسما و ادرار تغلیظ و استخراج نمود، سپس با دستگاه HPLC اندازه‌گیری کرد. از آنجا که دفع این دارو عمدتاً از طریق مدفوع است و با توجه به نیمه ی عمر آن، می‌توان از نمونه ی پلاسما افراد جهت آنالیز استفاده نمود. این روش بسیار جدید بوده و تا به حال جهت پیش تغلیظ و اندازه‌گیری این دارو استفاده نشده است.

   

  1-3. اهداف

  ارائه یک روش استخراجی ساده و کارآمد با دقت بالا

  ارائه یک روش سریع و حساس برای اندازه‌گیری دارو در مایعات بیولوژیک

   

  Abstract

  A three-phase hollow fiber liquid phase micro extraction coupled with high performance liquid chromatography with UV detection methods was successfully developed for the determination of trace levels of  Aripiperazole in biological fluids. The analyte was extracted into n-octanol that was immobilized in the wall pores of a porous hollow fiber from 15mL of aqueous sample (donor phase),and was back extracted into 20 µL of acceptor phase.

  Parameters effecting the extraction process such as type of extraction solvent, donor phase PH, acceptor phase PH ,extraction time ,stirring speed and salt addition were studied and optimized, under the optimized condition extraction solvent n-octanol , donor phase PH=8.8,acceptor phase PH=2.4,stirring speed 625 rpm ,extraction time 45 min and without addition of salt, enrichment factor of 127 was obtained for the target drug. The percent relative intraday and interday standard deviations (RSD%) based on 3 replicate determinations were 2.4% and 3.9% the developed method are simple, rapid, sensitive and are suitable for the determination of trace amounts of  Aripiperazole in biological fluids.

 • فهرست:

  خلاصه فارسی.............................................................................................................................................................. 1

  مقدمه ............................................................................................................................................................................ 2

   

  فصل اول: کلیات

  1-1. ضرورت و اهمیت موضوع................................................................................................................................ 5

  1-2. بیان مساله ........................................................................................................................................................... 5

  1-3. اهداف..................................................................................................................................................................... 6

  فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه

  2-1. مروری بر روش‌های استخراج مایع- مایع و میکرواستخراج مایع- مایع.............................................. 8

  2-1-1. میکرواستخراج فاز مایع............................................................................................................................... 8

  2-1-1-1. میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره................................................................................................... 8

  2-1-1-2. میکرواستخراج فاز مایع با فیبر توخالی.......................................................................................... 11

  2-1-1-2-1. اصول استخراج و سیستم‌های مختلف در استفاده از HF-LPME................................... 12

  2-1-1-2-2. جنبه‌های عملی و پیکربندی‌های مختلف HF-LPME........................................................ 15

  2-1-1-2-3. میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با فیبر توخالی...................................................... 18

  2-1-1-3. میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از انجماد حلال استخراج کننده...................................... 21

  2-1-1-4. میکرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی (DLPME)...................................................................... 21

  2-1-2. استخراج فاز جامد...................................................................................................................................... 22

  2-2. کروماتوگرافی.................................................................................................................................................... 22

  2-2-1. دسته‌بندی روش‌های کروماتوگرافی...................................................................................................... 23

  2-2-1-1. کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC).................................................................................... 23

  2-2-1-2. دستگاه‌های کروماتوگرافی مایع......................................................................................................... 25

  2-2-1-2-1. مخزن فاز متحرک............................................................................................................................ 26

  2-2-1-2-2. سیستم‌های پمپ کننده................................................................................................................ 26

  2-2-1-2-3. سیستم‌های تزریق نمونه............................................................................................................... 27

  2-2-1-2-4. ستون‌های کروماتوگرافی مایع.................................................................................................... 28

  2-2-1-2-4-1. انواع پر کننده‌های ستون......................................................................................................... 29

  2-2-1-2-5. دمای پیستون................................................................................................................................... 29

  2-2-1-2-6. آشکارسازها........................................................................................................................................ 29

  2-2-1-2-6-1. آشکارساز فوتومتریک................................................................................................................ 30

  2-2-1-2-6-2. آشکارساز جذب فرابنفش (UV)............................................................................................ 31

  2-3. بررسی مطالعات HF-HPME .................................................................................................................... 32

  2-4. بررسی داروی مورد مطالعه........................................................................................................................... 36

  2-4-1. فارماکوکنتیک دارو..................................................................................................................................... 36

  2-4-2. مکانیسم اثر دارو......................................................................................................................................... 37

  2-4-3. موارد مصرف دارو....................................................................................................................................... 37

  2-4-4. دوز مصرفی دارو......................................................................................................................................... 38

  2-4-5. موارد منع مصرف و احتیاط.................................................................................................................... 39

  2-4-6. عوارض جانبی............................................................................................................................................. 39

  2-4-7. تداخلات....................................................................................................................................................... 40

  2-4-8. اشکال دارویی.............................................................................................................................................. 41

  2-4-9. خصوصیات فیزیکی دارو........................................................................................................................... 41

  2-5. اهمیت اندازه‌گیری آریپیپرازول.................................................................................................................. 42

  2-6. اهداف.................................................................................................................................................................. 42 

  فصل سوم: مواد و روش‌ها

  3-1. مواد شیمیایی و تجهیزات دستگاهی......................................................................................................... 44

  3-1-1. مواد شیمیایی، استانداردها و نمونه‌های حقیقی............................................................................... 44

  3-1-2. تجهیزات دستگاهی................................................................................................................................... 44

  3-2. روش استخراج.................................................................................................................................................. 45

  3-2-1. استخراج به اختصار طی مراحل زیر انجام گرفت.............................................................................. 45

  3-2-2. مراحل بهینه‌سازی..................................................................................................................................... 47

  3-2-2-1. بهینه‌سازی شرایط جداسازی............................................................................................................ 47

  3-2-2-2. بهینه‌سازی شرایط استخراج.............................................................................................................. 47

  3-2-2-2-1. نوع حلال آلی................................................................................................................................... 47

  3-2-2-2-2. اثر pH فاز دهنده............................................................................................................................ 47

  3-2-2-2-3. اثر pH فاز گیرنده........................................................................................................................... 47

  3-2-2-2-4. اثر قدرت یونی فاز دهنده............................................................................................................. 48

  3-2-2-2-5. اثر همزدن محلول آنالیت.............................................................................................................. 48

  3-2-2-2-6. اثر زمان استخراج............................................................................................................................. 48

  3-2-2-2-7. اثر دما................................................................................................................................................. 48

  3-2-3. ارزیابی کارآیی روش استخراج................................................................................................................ 48

  3-2-3-1. منحنی درجه‌بندی............................................................................................................................... 48

  3-2-3-2. تعیین فاکتور پیش تغلیظ (PF)...................................................................................................... 49

  3-2-3-3. تعیین تکرارپذیری (RSD)................................................................................................................. 49

  3-2-4. آنالیز نمونه حقیقی.................................................................................................................................... 49

  فصل چهارم: نتایج

  4-1. میکرواستخراج سه فازی بر پایه استفاده از فیبر توخالی متخلخل.................................................... 51

  4-1-1. اصول تئوری................................................................................................................................................ 51

  4-2. مراحل بهینه‌سازی........................................................................................................................................... 54

  4-2-1. بهینه‌سازی شرایط جداسازی.................................................................................................................. 54

  4-2-2. بهینه‌سازی شرایط استخراج................................................................................................................... 55

  4-2-2-1. نوع حلال آلی........................................................................................................................................ 55

  4-2-2-2. اثر pH فاز گیرنده و فاز دهنده......................................................................................................... 56

  4-2-2-3. اثر سرعت همزدن محلول آنالیت..................................................................................................... 58

  4-2-2-4. اثر قدرت یونی فاز دهنده................................................................................................................... 59

  4-2-2-5. اثر زمان استخراج.................................................................................................................................. 61

  4-2-2-6. اثر دما....................................................................................................................................................... 61

  4-3. تعیین پارامترهای تجزیه‌ای روش استخراج............................................................................................. 63

  4-3-1. تهیه‌ی منحنی درجه‌بندی....................................................................................................................... 63

  4-3-2. فاکتور پیش تغلیظ (PF)......................................................................................................................... 64

  4-3-3. تعیین حد تشخیص (LOD)................................................................................................................... 65

  4-3-4. تکرارپذیری روش (RSD)......................................................................................................................... 66

  4-4. آنالیز نمونه حقیقی.......................................................................................................................................... 66

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  5-1. مقایسه روش استخراجی با روش‌های گزارش شده دیگر مراجع....................................................... 71

  5-2. نتیجه‌گیری........................................................................................................................................................ 73

   

  خلاصه انگلیسی...................................................................................................................................................... 76

  منابع............................................................................................................................................................................. 77

  ضمائم

  منبع:

   

   

  منابع:

  Alders. L. Liquid- Liquid Extraction: Theory and Laboratory Experiments, 2nd ed. London: Elsevier Pub.Co; 1955. P.109-205.

   

  Dean. J. R. Extraction Techniques in Analytical Sciences, Boston: john Wiley and Sons; 2010. P. 55.

   

  Kokosa. J. M, przyjazny. A, Jeannot. M. A. Solvent Microextraction: Theory and pract. Boston: john Wiley and Sons; 2009. P. 17-35.

   

  Liu. H. H, Dasgupta. P. K. Analyticalchemistry in a drop solvent extraction in a micro drop. Anal. Chem., 1996; 68:11817.

   

  Jeannot. M. A, Cantwell. F. F. Solvent microextraction in to a single drop. J. Anal. Chem., 1996; 68:2236.

   

  Jeannot. M. A, Cantwell. F. F. Masstransfer characteristics of solvent extraction in to a single drop at tip of a syring. Anal. Chem., 1997; 68: 4634.

   

  Shrivas. K, Wu. H. f. Single drop microextraction as a concentrating probe for rapid screening of low molecular weight drugs from human urine. J. Anal. Chem. Acta, 2007; 605:153.

   

  Ma. M. H, Cantwell. F. F. Solvent micro extraction with simultaneous back-extraction for sample clean up and preconcentration quantitative extraction .J. Anal Chem, 1999; 71:388.

   

  Theis. A. L, Waldack. A. J, Hansen. S. M, Jeannot. M. A. Headspace solvent micro extraction. J. Anal. Chem., 2001; 73: 5651.

   

  Yu.Y. K [et al]. Multiple headspace single drop micro extraction coupled with gass chromatography for direct determination of residual solvents in solid drug product. J. Chromatographia. A. 2010; 1217:5158.

   

  Li. Y, Xiong.Y.Q, Liang.W.Y, Fang.C.C, Wang. C. J. Low dencity extraction solvent-based solvent terminated dispersive liquid-liquid micro extraction combined with gass chromatography. J. Chromtographia. A, 2010; 1217:3561.

   

  Pedersen-Bjergaard.S, Rasmussen.K. E. Liquid-liquid-liquid microextraction for sample preparation of biological fluids prior to capillary electrophoresis. J. Anal. Chem., 1999; 71:2650.

   

  Rasmussen. K. E, Pedersen-Bjergaard. S, Krogh. M, Ugland. H. G. Gronhaug. T. Supported liquid membranes in hollow fiber liquid-phase microextraction (LPME) practical considerations in three phase mode. J. Chromatographia. A, 2000; 873:3.

   

  Rasmussen. K. E, Pedersen-Bjergaard. S. Developments in hollow fiber-based liquid-phase microextraction. J. Anal. Chem., 2004; 23:1.

   

  Zhao. L, Lee. H. K. Liquid phase microextraction combined with hollow fiber as a sample preparation technique prior gass chrpmatography-MS. J. Anal. Chem., 2002; 74:2486.

   

  Hou. L, Shen.G, Lee. H, k. Automated hollow fiber-protected dynamic liquid-phase micro extraction of pesticides for GC-MS analysis. J. Chromatographia. A, 2003; 985:107.

   

  Hou. L, Lee. H. K.Dynamic three-phase microextraction as asample preparation technique prior to capillary electrophoresis. J. Anal. Chem. 2003; 75:2784.

   

  Wu. H. F, Yen. J. h. Dynamic liquid phase nanoextraction coupled to GC/MS for rapid analysis of methoxyacetophenone and anisaldehyde isomer in urine .J. Sep. Sci., 2008; 31:2295.

   

   

  Jiang. X. M, Oh. S. Y, Lee. H. K. Dynamic liquid-liquid-liquid microextraction with automated movement of the acceptor phase. J. Anal. Chem., 2005; 77:1689.

   

  Xu. L. K, Hauser. P. C, Lee. H. K. Electro membrane isolation of nerve agent degradation products across asupported liquid membrane followed by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. J. Chromatographia. A, 2008; 1214:17.

   

  Kramer. K. E, Andrews. A. R. J. Screening method for 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid in urine using hollow fiber membrane solvent microextraction with in-tube derivatization. J. Chromatographia. B, 2001; 760:27.

   

  Andersen. S, Halyorsen. T. G, Pedersen-Bjergaard. S, Rasmussen. K, Tanum. L, Refsum. H, Stereospecific determination of citalopram and desmethylcitalopram by capillary electro phoresis and liquid-phase microextraction. J. Pharm. Biomed. Anal. 2003; 33:263.

   

  Zhu. L, Lee. H. K. Liquid–liquid–liquid microextraction of nitrophenols with ahollowfiber membrane prior to capillary liquidchromatography. J. Chromatographia. A, 2001; 924: 407.

   

  Penton. Z. Method development with wolid phase micro extraction in S. A. Sceppers wercinski, ed., Solid phase microextraction: A practical Guide. New York: Marcel Dekker; 1999. P. 201-217.

   

  Jiang. X, Basheer. C, Zhang. J, Kee Lee. H. Validation of an HPLC-UV method for the determination .J. Chromatographia. A, 2005; 1087:289.

   

  اسکوگ، داگلاس. ای.، هالر، اف جیمز، نیمن، تیموتی. ای. اصول تجزیه دستگاهی. ترجمه عبدالرضا سلاجقه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1383. جلد دوم. ص. 603-538.

   

   Skoog Douglas A., Holler F. James., Nieman Timothy A. Principles of Instrumental Analysis. Fifth Edition. 1998. Chapter 28. p. 582-610.

   

   

   

   Gilbert MT. High performance Liquid Chromatography. Bristol: Wright; 1987. p. 65.

   

  Dorsey JG., Cooper WT. Retention mechanisms of bonded-phaseliquid chromatography .Anal. Chem., 1994; 66: p. 857.

   

   Snyder LR. Classification off the SolventProperties of Common Liquids.J. Chromatographia. Sci. 1978; 16: p. 223.

   

   Snyder LR. Principles of Adsorption Chromatography. New York: Marcel Dekker; 1968. p. 422-438.

   

   Saunders DL. In Chromatography. 3rded. New York: Van Nostrand Reinnhold; 1976. p. 201-210.

   

   Brown PR. High pressure Liquid Chromatography: Biochemical and Biomedical Applications. New York: Academic press; 1973. p. 91-112.

   

   Engelhardt H. Practice of high performance liquid Chromatography: Applications, Equipment and Quantitative Analysis. New York: Springer verlag; 1986. Chapter 1. p. 195-206.

   

   Brown PR., Hartwick RA. High performance liquid Chromatography. New York: Wikey; 1988. Chapter 6. p. 300-309.

   

  Kirkland JJ., snyder LR. Introduction to modern liquid Chromatography. 2nd ed. New York; Academic press: 1979. Chapter 3. p. 67-81.

   

  Scott RPW. Small bore liquid Chromatography columns: Their properties and uses. New York: wiley; 1984. p. 338-345.

   

  Scott RPW. Liquid Chromatographic detector. 2nded. Amsterdam: Elsevier; 1986. p. 224-230.

   

  Synoviac RE., Yeung ES. Supported liquid membranes in hollow fiber liquid-phase microextraction(LPME) practical considerations in the three phase. J. Anal. Chem. 1989; 61: p. 951.

   

  Ravindranath B. Principles and practice of Chromatography. the University of Michigan: E. Horwood; 1989. p. 321.

   

  Borman SA. Diode Array Detection in Hplc. J.Anal. Chem. 1983; 55: p. 836.

   

  Yang.Y.Y, Chen. J., Shi.Y. P. Determination of aconitine hypaconitine and mesaconiyine in urine using hollow fiber liquid-phase microextraction combined with HPLC. J. Chromatographia. B, 2010; 878: 2811.

   

  Emidio. E. S, prata. V. D, de Santana. F. J, dorea. H. S. Hollow fiber-based liquid phase microextraction with factorial design optimization and gas chromatography–tandem mass spectrometry for determination of cannabinoids in human hair. J. Chromatographia. B, 2010; 878: 2175.

   

  Payan. M. R, Lopez. M. A, Fernandez-Torres. R, Mochon. M. C, Ariza. J. L. Aplication of hollow fiber-based liquid-phase microextraction (LPME) for the determination of acidic pharmaceutical in waste water. Talanta, 2010; 82: 854.

   

  Wang. Y, Chen. J, Shi. Y. P. Hollow-fiber liquid-phase microextraction combined with high-performance liquid chromatography for analysis of melamine in milk products. Acta Chromatographia. 2010; 22: 307.

   

  Lin. Z. A, Ahang. J. H, Cui. H. M, Zhang. L, Chen. G. N. Determination of aromatic amins in environmental water samples by hollow fiber-liquid phase microextraction and microemulsion electrokinetic chromatography. J. Chromatographia. A, 2010; 1217: 4507.

   

  Xiao. Q,. Hu. B. Hollow fiber-liquid phase microextraction combined with gas chromatography for the determination of phenothiazine drugs in urine. J. Chromatographia. B, 2010; 878: 1599.

   

  Romero-Gonzalez. R, French. A. G, Vidal. J. L. M. Aguilera-Luiz. M. M, Determination of ochratoxin A and T-2 toxin in alcoholicbeverages by hollow fiber liquid phase microextraction andultra high-pressure liquid chromatography coupled totandem mass spectrometry. Talanta, 2010; 82:171.

   

  Tahmasebi. E, Yamini.Y, Saleh. A. Extraction of trace amounts of pioglitazone as an anti-diabetic drug with hollow fiber liquid phase microextraction and determination by HPLC-UV detection in biological fluids.  J. Acta, B, 2009; 877: 1923-1929.

   

  Ebrahimzadeh. H, Yamini. Y, Firozjaei. H. A, Kamarei. F, Tavassoli. N, Rouini. M. R. Hollow fiber-based liquid phase microextraction combined with high-performance liquid chromatography for the analysis of gabapentin in biological samples. J. Anal. Chim. Acta, 2010; 665: 221.

   

  Barahona. F, gjelstad. A, Pedersen-Bjergaard. S, Rasmussen. K. E. Hollow fiber-liquid-phase microextraction of fungicides from orange juices. J. Chromatographia. A, 2010; 1217:1989.

   

  Larsson. N, petersson. E, Rylander. M, Jonsson. J. A. Green analytical methodologies combining liquid-phase microextraction with capillary electrophoresis. Anal. Methods, 2009; 1:59.

   

  Chang. C. H, Tsen. C. W, Hsien. D. W. Determination of perchlorate in river by ion-pair hollow-fiber liquid-phase microextraction coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry. Talanta, 2009; 49: 442.

   

  Lu. H. W, wang. X. S, Liu. X, S. X. Jiang. Hollow Fiber-Based Liquid Phase Microextraction Combined with High Performance Liquid Chromatography forDetermination of Flavonoids in Ginkgo biloba and Urine. J. Chemia Analiticzna, 2009; 54: 309.

   

  Saleh. A, Yamini. Y, Faraji. M, Shariati. S, Rezaee. M. Hollow fiber liquid phase microextraction followed by high performance liquid chromatography for determination of ultra-trace levels of Se (IV) after derivatization in urine, plasma and natural water samples. J. Chromatographia. B, 2009.877: 1758-1764.

   

  Lee. J. Y, Lee. H. K, Rasmussen. K. E, Pedersen-Bjergaard. S. Environmental and bioanalytical applications of hollow fiber membrane liquid-phase microextraction: A review. Anal. Chem. Acta, 2008; 624: 253-268.

   

  Jiang. H. M, Hu. B, Chen. B. B, Zu.W. Q. Hollow fiber liquid phase microextraction combined with graphite furnace atomic absorption spectrometry for the determination of methylmercury in human hair and sludge samples. J. Spectrochim. Acta, B, 2008; 63:770-776.

   

  Huang. S. P, Huang. S. D. Dynamic hollow fiber protected liquid phase microextractionand quantification using gas chromatography combined with electron captures detection of organochlorine pesticides in green tea leaves and ready-to-drink tea. J. Chromatographia. A, 2006; 1135: 6.

   

  Meng. L, Liu. X, Wang. B, Shen. G, Wang. Z, Guo. M. Simultaneous derivatization and extraction of free cyanide inbiological samples with homemade hollow fiber-protected headspace liquid-phase microextraction followed by capillary electrophoresis with UV detection.  J. Chromatographia. B, 2009; 877: 3645.

   

  Ghasemi. E, Sillanpaa. M, Najafi. N. M. Headspace hollow fiber protected liquid-phase microextraction combined with gas chromatography–mass spectroscopy for speciation and determination of volatile organic compounds of selenium in environmental and biological samples, J. Chromatographia. A, 2010; 1218: 380-386.

   

  Ghasemi. E, Najafi. N. M, Raofie. F, Ghassempour. A. Simultaneous speciation and preconcentration of ultra traces of inorganic tellurium and selenium in environmental samples by hollow fiber liquid phase microextraction prior to electrothermal atomic absorption spectroscopy determination. J. Hazard. Mater., 2010;181:491-469.

   

  Ebranimzade. H, Asgharinezhad. A. A, Abedi. H, Kamarei. F. Optimization of carrier-mediated three-phase hollow fiber microextraction combined with HPLC-UV for determination of propylthiouracil in biological samples. Talanta, 2011; 85:1043 .

   

  Ramos. M, Bello Lopez. M. A, Torres. R. F, Nararro. M. V. Hollow fiber-based liquid phase microextraction HF-LPME for a highly sensitive HPLC determination of sulfonamides and their main metabolites. J. Chromatographia. B, 2011; 879:197.

   

  Mirzaei. M, Dinpanah. H. Three-phases hollow fiber LPME combined with HPLC-UV for extraction preconcentration and determination of valetenic acid in valeriana officinalis. J. Chromatographia. B, 2011; 879:1874.

   

  Freitas. D. F, Porto. C. E. D, Viera. E. P. Siquera.Three-phase, liquid-phase microetraction combined with HPLC-fluoresecence detection for the simultaneous determination of fluoxetine and norfluoxetine in human plasma. J. Pharma and Biomed Anal. 2010; 51:170.

   

  Ghambarian. M, Yamini. Y, Esrafili. A. Three phase hollow fiber liquid-phase micro extraction based on two immiscible organic solvents for determination of tramadol in urine and plasma samples. J. Pharma and Biomed Anal. 2011; 56:1041.

   

  Simoes. R. A, Oliveria. R. M, Bonato. P. S. Hollow fiber-based liquid-phase microextraction of isradipine and its main metabolite followed by chiral HPLC analysis: application to an in vitro biotransformation study. Anal Biocunal chem. 2011; 399: 2435-2443.

   

  Jafari. M. T, Saraji. M, Sherafatmand. H. Electrospray ionization-ion mobility spectrometry as adetection system for three-phase hollow fiber microextraction technique and simultaneous determination of trimipramine and desipramine in urine and plasma samples. Anal Bioanal chem. 2011; 399: 3555.

   

  Payan. M. R, Lopez. M. A. B, Torres. R. f, Gonzalez. J. A.O, Mochon.M.C. Hollow fiber-based liquid phase microextraction (HF-LPME) as a new approach for the HPLC determination of fluoroquinolones in biological and environmental matrices. J. Pharmaceutical and Biomed Anal. 2011; 55:332.

   

  Shariati. S, Yamini. Y, Esrafili. A. Carrier mediated hollow fiber liquid phase microextraction combined with HPLC-UV for preconcentration and determination of some tetracycline antibiotics. J. Chromatographia. B. 2009; 877: 393-400.

   

  Saleh. A, Larsson. E, Yamini.Y, Jonsson. J. A. Hollow fiber liquid phase microextraction as apreconcentration and clean-up step after pressurized hot water extraction for the determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in sewage sludge. J. Chromatographia. A. 2011; 1218:1331-1339.

   

  Payan. M. R, Lopez. M. A. B, Torres. R. F. Bernal. J. L, Mochon. M. C. HPLC determination of ibuprofen, diclofenac, and salicylic acid using hollow fiber-based liquid phase microextraction. Anal chimi Acta. 2009; 653:184-190.

   

  Jiang. X, Basheer. C, zhang. J, Lee. H. K. Dynamic hollow fiber-supported headspace liquid-phase microextraction. J. Chromatographia. A. 2005; 1087: 289-294.

   

  Lijun zhang. G. L, znang. Z. Determination of polychlorinated biphenyls in water using dynamic hollow fiber liquid-phase microextraction and GC/MS. J. Chromatographia. A. 2008; 1204:119-122.

   

  Menga. L, Liu. X, Wang. B, shen. G, wang. Z, Guo. M. Simultaneous derivetization and extraction of free cyanide in biological samples with home-made hollow fiber-protected headspace liquid-phase microextraction followed by capillary electrophoresis wiyh UV detection. J. Chromatographia. B. 2009; 877: 3645.

   

  Chia. K. J, Huang. S. D. Simultaneous derivetization and extraction of primary amines in river water with dynamic hollow fiber LPME followed by GC/MS. J. Chromatographia. A. 2006; 1103:158-161.

   

  Abulhassanig. J, Manzoori. J. L, Amjadi. M. Hollow fiber based-liquid phase microextraction using ionic liquid solvent for preconcentration of lead and nickel from environmental and biological samples prior to determination by electrothermal atomic absorption spectrometry. J. Hazardous Materials, 2010; 176: 481-486.

   

  Huang. S. P, Huang. S. D. Determination of organochlorine pesticides in water using solvent cooling assisted dynamic hollow-fiber-supported headspace liquid phase microextraction. J. Chromatographia. A.2007; 1176:19.

   

  آنتونی. جی ترور، برترام. جی، کاتزونگ، سوزان بی. مسترز. فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2009. ترجمه دکتر علیرضا فتح اللهی، دکتر خسرو سبحانیان؛ ویرایش یازدهم تهران: انتشارات ارجمند؛ 1389.جلد اول. ص. 643-658.

   

  Drugs.com. Availablefrom: http://www.drugs.com/mtm/aripiperazole.html. Accesed October 10 ,2012.

   

  Xiao. cong Zuo, Feng Wang , Ping Xu, Rong. hua Zhu, Huan. de Li. LC–ESI–MS for Rapid and Sensitive Determination of Aripiprazole in Human Plasma. J. Chromatographia. October 2006; Volume 64. Issue 7,8. pp. 387,391. 10.1365/s10337-006-0037-1.

   

  Hwang PL, Wei SY, Yeh HH, Ko JY, Chang CC, Chen SH. Simultaneous determination of aripiprazole and its active metabolite, dehydroaripiprazole, in plasma by capillary electrophoresis combining on-column field-amplified sample injection and application in schizophrenia. J. Biomedical Chromatography. 2010 Aug; 31(16):2778-86.

   

  Feng Liang, Alvin V. Terry, Michael G. Bartlett. Determination of aripiprazole in rat plasma and brain using ultra-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry. J. biomedical chromatography. Volume 26. Issue 11. p. 1325–1332. 2012 JAN 18; 10.1002/bmc.2698.


موضوع پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, نمونه پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, جستجوی پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, فایل Word پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, دانلود پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, فایل PDF پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, تحقیق در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, مقاله در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, پروژه در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, پروپوزال در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, تز دکترا در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, پروژه درباره پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace, رساله دکترا در مورد پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرو استخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌ گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: شیمی کاربردی خلاصه فارسی رالوکسیفن برای درمان سرطان پستان و نازایی وابسته به‌اولیگومنوره یا آمنوره ثانویه مصرف‌ می‌شود. رالوکسیفن درمان جدیدی است که اخیراً برای پیشگیری از پوکی استخوان ستون فقرات در دسترس قرار گرفته است. این دارو به صورت روزی یک قرص مصرف می‌گردد. از بعضی جهات این دارو شبیه استروژن عمل می‌کند، اما برخلاف آن ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌ های شیمیایی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس سالاد فرانسوی بود. تیمارهای مورد آزمایش، سس فرانسوی حاوی نگهدارنده شیمیایی بنزوات سدیم (065/0% وزنی) و سوربات پتاسیم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش میکرو بیولوژی مواد غذایی چکیده تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌ های شیمیایی موجود در بازار بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس مایونز مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری‌ها نشان داد که هسته سنجد حدود 9% روغن دارد. بررسی ترکیب اسیدهای چرب روغن هسته سنجد ...

فصل اول 1-1-مقدمه: سیالات رایج نظیر آب، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولاً به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و بالا بردن راندمان مبدلهای حرارتی می باشد .یکی از روش های بهبود انتقال حرارت افزودن ذرات به سیال است .این روش در مورد سیالاتی که از ذرات با اندازه میلیمتر یا میکرومتر استفاده می ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی چکیده مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون یون کلرید موجود در میعانات گازی می تواند باعث خوردگی شدید تجهیزات و لوله ها شود. بنابراین، حذف آن از جریان میعانات گازی ضروری است. هدف این کار مدل سازی ریاضی فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی یون کلرید از میعانات گازی است. بدین منظور، مدل های بار فضایی، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی نانومهندسی شیمی چکیده ساخت غشای نانوفیلتراسیون سرامیکی به منظور جداسازی یون کلرید (مطالعه موردی: میعانات گازی) در این تحقیق، جداسازی یون کلرید با استفاده از غشاء نانوفیلتراسیون دولایه آلومینا-تیتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار ابتدا غشاء دولایه آلومینا-تیتانیا بر پایه نگهدارنده غشایی آلفا آلومینا ساخته شده است. برای ساخت نگهدارنده ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

خلاصه فارسی گیاه پنیرک با نام علمی مالوا نگلکتا بومی کشورهای آسیای میانه می باشد. در ایران پنیرک در مناطق مختلف از جمله استان های کردستان، آذربایجان، البرز ، تهران و خراسان می‌روید. در طب سنتی برای گیاه پنیرک فواید درمانی و کاربردهای بسیاری ازجمله کاهش دردهای ماهیچه ای و عصبی، بهبود زخم، رفع ناراحتی های دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و غیره ذکر شده است. تعدادی از این خواص مربوط به ...

خلاصه فارسی پیاز عنصل با نام علمی Drimia maritia ، یکی از گیاهان دارویی مهم است که در طب سنتی برای درمان بیماری های مختلفی از جمله ورم، اختلالات تنفسی، زردی و صرع کاربرد داشته است. بوفادینولیدها به عنوان ترکیبات اصلی این گیاه شناسایی شده اند. ترکیب بوفادینولیدی این گیاه Proscillaridin است که خواص فارماکولوژیک زیادی دارد. از اثرات درمانی پروسیلاریدین می توان به این موارد اشاره ...

ثبت سفارش