پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

word 4 MB 32153 156
1390 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۵,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برق- مخابرات

  چکیده

   

  آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

   

  SAR یکی از مهمترین شاخه های علم " سنجش از راه دور " است که بدلیل کاربردهای گسترده آن از سال ها قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است. در ایران نیز در سال های اخیر تحقیقاتی در زمینه الگوریتم های پردازش سیگنال SAR و مدهای مختلف کاری آن انجام شده است. یک مشکل اساسی در اکثر حسگرهای SAR هواپایه ، جبران خطاهای حرکت ناشی از اغتشاشات جوی است. به طور خاص ، اثرات اصلی تولید شده توسط خطاهای حرکت سکو در تصاویر SAR شامل تنزل حد تفکیک هندسی و رادیو متریک ، ابهام در جهت سمت و اعوجاج هندسی و فاز می باشد. انحرافات هواپیما از مسیر مستقیم و سرعت ثابت را می توان توسط سیستم ناوبری اینرسی[1]  (INS) ، سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) یا واحد اندازه گیری اینرسی[2] (IMU) محاسبه نمود.

  در این پایان نامه ابتدا مفاهیم SAR و نحوه کار آن بیان شده است. سپس تئوری الگوریتم های RDA و CSA و دلایل مطرح شدن این روش ها به تفصیل بحث شده است. سپس ضمن تشریح مراحل پردازشی هر کدام از الگوریتم ها، شبیه سازی هایی برای یک سناریوی متداول با زاویه لوچی کم انجام گردیده و نتایج آنها با هم مقایسه شده است.

  هدف اصلی این پایان نامه بررسی روش های جبران حرکت سکو با استفاده از اطلاعات بدست آمده از IMU (یا INS) است. این روش ها با انجام محاسبات و شبیه سازی با هم مقایسه شده است. 

  در نهایت مقدار خطای قابل قبول جابجایی سکو نسبت به مسیر حرکتی ایده آل مطرح شده است. با استفاده از این مقادیر می توان مشخصات سنسورهای IMU را از نظر میزان خطا تعیین نمود.

  1-1-    تاریخچهSAR  

  رادار در ابتدا برای اهداف نظامی طی جنگ جهانی دوم گسترش یافت. هدف اولیه ی آن ردیابی هواپیماها و کشتی ها تحت شرایط آب وهوایی نامساعد و تاریکی بود. رادار رشد پایداری را همراه با پیشرفت در تکنولوژی فرکانس های رادیویی (RF) ،آنتن ها و اخیرا تکنولوژی  دیجیتال تجربه کرده است]1[.

  سیستم های راداری اولیه فاصله تا یک هدف را از طریق تاخیر زمانی و جهت یک هدف را از طریق جهت دهندگی آنتن اندازه گیری می کردند. طولی نکشید که از شیفت داپلر برای سنجش سرعت هدف استفاده شد. پس از آن کشف شد که با پردازش شیفت داپلر می توان حد تفکیک مناسبی در جهت عمود بر برد یا جهت پرتو بدست آورد. از این قاعده ی اخیر که معمولا به کارل وایلی در سال 1951 نسبت داده می شود، کشف شد که می توان با استفاده از رادار تصاویر دو بعدی از اهداف و سطح زمین تشکیل داد. این روش، ایده رادار با دهانه ی مصنوعی (SAR) نام گرفت که در واقع به ایده ی ایجاد اثر یک آنتن بسیار بلند بوسیله ی آنالیز سیگنال دریافتی از یک آنتن کوتاه ولی متحرک اشاره دارد]2[.

  در دهه ی 1950و1960 میلادی علم سنجش از راه دور در کاربردهای غیر نظامی گسترش یافت. در این راستا در سیستم های تصویر برداری هوایی، اسکنر های دیجیتالی که از چندین باند فرکانسی نوری استفاده می کنند روی هواپیماها و ماهواره ها نصب شدند که این امر منجر به توسعه کاربردهای تصاویر پرجزئیات بدست آمده از مناطق وسیع سطح کره زمین، گردید. فناوری SAR نظامی در دهه ی 1970 در حوزه کاربردهای غیر نظامی وارد شد و محققین سنجش از راه دور دریافتند که تصاویرSAR  مکمل مفیدی  برای حسگرهای نوریشان هستند]3[.

  بیشتر فناوری اصلیSAR  روی هواپیما گسترش یافت. اما اولین SAR ماهواره ای بود که به طور جدی توجه جامعه ی سنجش از راه دور را به این نوع از حسگرها جلب کرد]2[.

  در سال 1978 ، ماهواره ی ناسا موسوم به "SEASAT" به جهان نشان داد که تصاویر با جزئیات زیادی را می توان از سطح زمین بدست آورد. این برنامه باعث توسعه ی فنی  زیادی در جامعه ی سنجش از راه دور شد. بعنوان مثال می توان کار روی پردازشگرهای دیجیتال SAR و کاربردهایی مثل اندازه گیری  طول ، ارتفاع  و جهت امواج  اقیانوسی را نام برد]2[.

  شکل 1-1: ماهواره SEASAT ]4[

   

  SEASAT در باند L ،  فرکانس  1.27 GHz ، در ارتفاع 800Km ، زاویه تابش 23 درجه و پهنای نوار100Km  کار می کرد. این ماهواره توانست تصاویری با حد تقکیک m 25 در جهت برد و سمت بدست آورد.

  بعد از ماموریت SEASAT ، ناسا پرتاب سری SIR را تصویب کرد. برنامه با آزمایش SIR-A که در سال 1981 در مدار قرار کرد، شروع شد. بعد از آن SIR-B و SIR-C به ترتیب در سالهای 1984 و 1994 پرتاب شدند. آژانس فضایی اروپا (ESA) نیز با پرتاب دو حسگر باند C به نام های ERS-1 و ERS-2 در توسعه فناوری SAR شرکت کرد. اولی در سال 1991 و دومی در سال 1995 با موفقیت پرتاب شد]5[. طی سال های اخیر نیز ماهواره های سنجش از راه دور زیادی در مدار قرار گرفته اند.

   

  1-2-  رادار در سنجش از راه دور

  استفاده روز افزون از SAR در جامعه سنجش از راه دور به دلیل 3 ویژگی اساسی انجام شده است:

  رادار روشن کننده خود را حمل می کند ، لذا در تاریکی بخوبی کار می کند.

  امواج الکترومغناطیس در فرکانس های متداول راداری از ابر و مه بدون اعوجاج عبور می کنند.

  انرژی راداری از مواد مختلف به شکل متفاوتی نسبت به انرژی نوری پخش می شود ، لذا مکمل خوبی برای حسگرهای نوری هستند و گاهی اوقات آشکار سازی بهتری نسبت به حسگرهای نوری از خصوصیات سطح انجام می دهند.

  مروری بر کاربردهای رایج  SAR در سنجش از راه دور در ]6[ و همچنین خیلی از وب سایت ها آمده است. این کاربردها عبارتند از : کشاورزی، سنجش رطوبت خاک، جنگلداری، زمین شناسی، آب شناسی، مشاهده سیل و یخ های دریایی، اقیانوس شناسی، تشخیص کشتی و سطوح نفتی، مطالعات روی برف و یخ، نقشه برداری پوشش زمین، نقشه برداری ارتفاع و آشکارسازی تغییر (نشست زمین، حرکت یخهای قطبی، فعالیت آتشفشانی). حتی بعضی خصوصیات زیر سطحی توسط SAR تصویربرداری شده است، چون سیگنالهای راداری می توانند در بعضی مواد مثل شنها و ماسه های خشک نفوذ کنند. بعلاوه، محققان کاربردهایی را در عمق سنجی (نقشه برداری کف دریاها و اقیانوسها) یافته اند. ]2[

  1-3-  اساس کار SAR

  یک سیستم SAR ، از یک سکوی هوا پایه یا فضاپایه تصویری از سطح زمین تشکیل می دهد. این کار را با تابش یک پرتو راداری تقریبا عمود بر بردار حرکت حسگر انجام می دهد. SAR پالس های با فاز کد شده را ارسال می کند و اکوهای راداری را هنگامی که از سطح زمین بازتابیده می شوند ضبط می کند. ]2[

  برای تشکیل تصویر دو بعدی، اندازه گیری شدت اکوها در دو جهت عمود برهم باید انجام گیرد . یک بعد با پرتوی راداری موازی است (بعد x). چرا که تاخیر زمانی اکوی دریافتی با  فاصله (برد) تا هدف متناسب است. رادار با اندازه گیری تاخیر زمانی، اکوها را در فاصله صحیحی از حسگر در راستای محورx  تصویر قرار می دهد.

  بعد دوم تصویر (بعد y) با حرکت خود حسگر تشکیل می شود. با حرکت حسگر در طول یک خط مستقیم بالای سطح زمین ، پرتوی راداری سطح زمین را با سرعتی تقریبا مشابه جاروب می کند. سیستم رادار پالس هایی از انرژی الکترومغناطیسی را ارسال می کند و اکوهای دریافتی از پالس های ارسالی را پردازش و با توجه به موقعیت کنونی حسگر در راستای محور y تصویر قرار می دهد. این کار باعث تولید تصویری با مختصات هندسی صحیح می شود. بعد y را بعد سمت (یا along-track) می گویند. ]2[

  مدهای مختلف کار SAR

  یک سیستم SAR را می توان به روش های مختلفی راه اندازی کرد که این تفاوت گاهی در نوع سیستم و گاهی در مد کاری سیستم است. مهمترین مد هایSAR  عبارتند از :

  Stripmap SAR : در این مد طبق شکل 1-2 جهت پرتوی آنتن در طول حرکت سکوی راداری ثابت نگه داشته می شود. پرتو سطح زمین را با نرخ تقریبا یکنواخت جاروب می کند. و یک نوار از سطح زمین تصویربرداری می شود.

  شکل 1-2 : Stripmap SAR

  Spotlight SAR  : حد تفکیک مد stripmap را می توان با افزایش اندازه زاویه تابشی بر روی سطح مورد نظر بهبود داد. این کار را می توان با تغییر تدریجی جهت پرتو به عقب در حین حرکت حسگر از روی صحنه انجام داد. اما آنتن باید دوباره به سمت جلو جهت دهی گردد و بخشی از سطح تحت تصویربرداری از دست می رود. لذا در هر زمان فقط یک منطقه محدود از سطح زمین تصویر برداری می شود.( طبق شکل 1-3)

   

  Scan SAR : در این مد طبق شکل 1-4 آنتن چندین بار در برد در حین یک دهانه مصنوعی با تغییر زاویه ارتفاع، اسکن می شود. به این روش نوار بسیار پهن تری بدست می آید اما حد تفکیک در جهت سمت بدتر می شود.

  Interferometric SAR (InSAR) : مدی از SAR است که در آن با پس-پردازش ، ارتفاع زمینه یا جابجایی از تصاویر مختلط استخراج می شود. دو تصویر مختلف SAR که از موقعیت های فضایی مشابه یا کمی متفاوت از یک ناحیه یکسان بدست می آید به صورت مزدوج مختلط در هم ضرب می شوند. نتیجه یک اینترفروگرام با کانتورهای جابجایی یا ارتفاع یکسان است

   

  ABSTRACT

   

  MOTION COMPENSATION ERROR ANALYSIS IN STRIPMAP SAR IMAGE QUALITY

   

  SAR is one of most important subjects in remote sensing which due to its wide applications has been investigated by scientists. Recently, in Iran ,some investigations about SAR signal processing and different modes of its operation have been done. A crucial problem in most airborne SAR sensors is compensation of motion errors induced by atmospheric turbulence. In particular the main effect introduced by motion errors in SAR images are degradation of geometric and radiometric resolutions, azimuth ambiguities, and geometric and phase distortions.Motion perturbations can be measured by using systems like the inertial measuring unit (IMU) or the inertial navigation system (INS).

    In this thesis, at first SAR concepts and its operation is described. After that the theory of RDA and CSA algorithms is explained in detail. Then the processing steps of each algorithms, for a low squint angle case, with convenient simulations have been presented and the results are compared.

  The main purpose of this thesis is considering the motion compensation methods based on IMU (or INS) information. These methods have been introduced and have been compared by computer simulations. Finally, the acceptable motion error is determined. With these values it is possible to determine the acceptable error of IMU sensors.      

 • فهرست:

  مقدمه. 2

  1-1- تاریخچه SAR................................................................................................................................... 2

  1-2- رادار در سنجش از راه دور........................................................................................................... 4

  1-3- اساس کار SAR............................................................................................................................... 4

  1-4- جبران حرکت سکو......................................................................................................................... 7

  1-4-1- اثر حرکت سکو بر کیفیت تصویر SAR.. 9

  1-5- روش های جبران حرکت.............................................................................................................. 13

  1-5-1- جبران سازی با استفاده از اندازه گیری مسیر پروازی با IMU.. 13

  1-5-2- جبران مسیر حرکت با استفاده از داده های خام SAR.. 16

  1-6- سر فصل مطالب پایان نامه............................................................................................................ 18

  2- اصول پردازش سیگنال SAR.. 20

  2-1- مقدمه. 20

  2-2- فشرده سازی سیگنال های FM خطی.. 23

  2-2-1- سیگنال های FM خطی.. 23

  2-2-2- فشرده سازی پالس.... 28

  2-3- مفاهیم دهانه مصنوعی.. 30

  2-3-1- هندسه SAR.. 31

  2-3-2- فرم هذلولی معادله برد. 34

  2-3-3- فرکانس داپلر در موضوع SAR چیست ؟. 34

  2-3-4- مفهوم دهانه مصنوعی ( synthetic aperture ) 35

  2-4- اصول عملکرد 2-D SAR.. 36

  2-4-1- تصویربرداری راداری یک بعدی Cross Range. 36

  2-4-2- sampling. 38

  2-4-3- 2-D Imaging. 38

  2-5- تئوری الگوریتم های Range Doppler و Chirp Scaling. 40

  2-5-1- تئوری الگوریتم RDA.. 41

  2-5-2- تئوری الگوریتم CSA.. 43

  3- تشریح الگوریتم های RDA و CSA.. 51

  3-1- الگوریتم Range Doppler 51

  3-1-1- مقدمه : 51

  3-1-2- نگاهی کلی به الگوریتم.. 52

  3-1-3- سیگنال خام رادار ( داده های خام ) 54

  3-1-4- فشرده سازی برد. 55

  3-1-5- تبدیل فوریه ی سمت... 56

  3-1-6- تصحیح جابجایی سلول برد. 57

  3-1-7- فشرده سازی سمت... 58

  3-1-8- شبیه سازی SAR با استفاده از الگوریتم RDA.. 60

  3-2- الگوریتم Chirp Scaling. 69

  3-2-1- مقدمه. 69

  3-2-2- نگاهی کلی به الگوریتم chirp scaling. 70

  3-2-3- پیشینه ی CSA.. 71

  3-2-4- جزئیات پردازش CSA.. 73

  3-2-5- شبیه سازی برای یک هدف نقطه ای.. 77

  4- جبران حرکت سکو. 82

  4-1- مقدمه. 82

  4-2- بررسی اثر حرکت سکو در تصویر SAR.. 83

  4-3- جبران سازی حرکت سکو. 87

  4-3-1- روش جبران سازی تئوری.. 88

  4-3-2- جبران حرکت سکو در یک مرحله (با استفاده از تقریب) 90

  4-3-3- جبران حرکت سکو در دو مرحله. 92

  4-4- تصحیح الگوریتم های RDA و CSA جهت اعمال MOCO.. 94

  4-4-1- تصحیح الگوریتم RDA.. 94

  4-5- شبیه سازی جبران حرکت سکو. 98

  5- آنالیز خطای جبران حرکت سکو. 114

  5-1- مقدمه. 114

  5-2- پاسخ ضربه در جهت سمت]33[. 115

  5-3- پاسخ ضربه در جهت برد]33[. 118

  5-4- دسته بندی خطاهای فاز ]33[. 119

  5-5- نیازمندیهای جبران حرکت سکو ]33[. 123

  5-5-1- خطاهای فاز خطی.. 123

  5-5-2- خطاهای فاز درجه دو 124

  5-5-3- خطاهای فاز فرکانس بالا. 125

  5-5-4- تعیین خطای حرکت قابل قبول.. 125

  5-5-5- تعیین حد بالای طیف توان برای خطای حرکت باقی مانده 125

  5-5-6- محاسبه PSD خطای حرکت قابل قبول برای پارامترهای شبیه سازی.. 128

  6- نتیجه گیری و پیشنهادها 135

  6-1- نتیجه گیری.. 135

  6-2- پیشنهادات   136

  منبع:

   

  Skolnik, M. I. (2001).  Introduction to Radar systems. New York : McGraw-Hill.

  Cumming, Ian G. , Wong, Frank H. (2005).  Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementation, Norwood: Artech House, INC., , MA,.

  Tomiyasu, K. (1978). “Toutorial reveiew of Synthetic-Aperture Radar (SAR) with applications to Imaging the Ocean Surface,” Proc. IEEE, 66 (5), pp.563-583.

  Butler, M.J.A., et al. The application of remote sensing technology to marine fisheries: an introductory manual. Food and Agirculture Organization porate Document Repository. [Online] 1988. [Cited: April 5, 2009.] http://www.fao.org/docrep/003/t0355e/T0355E05.HTM. ISBN: 9251026947.

  Franceschetti, Giorgio, Lanari, Ricardo.(1999). Synthetic Aperture RADAR PROCESSING, New York: CRC Press.

  Henderson, F. M.  and Lewis, A. J. , editors. (1998). Manual of Remote Sensing Volume 2: Principles and Applications of Imaging Radar. New York : John Wiely & Sons, , 3rd edition.

   Kirk, J. C. (1975). “Motion compensation for synthetic aperture radar.” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 338—348.

  Haslam. G. and Reid B. (1983). “Motion sensing requirements for synthetic aperture radar,” Proc. IEEE Conf. Toronto,126

  Buckreuss. S. (1991). “Motion errors in an airborne synthetic aperture radar system,” ETTJ,. 2.655.

  Zaugg, Evan C. , Long, David G. (2008).“Theory and Application of Motion Compensation for LFM-CW SAR,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 41, no. 10, pp. 2990-2998, Oct.

  Fornaro, G. (1999). “Trajectory deviations in airborne SAR: Analysis and compensation,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 35, no. 3, pp. 997–1009, Jul.

  Blacknell, D., Ward, I.A. and Freeman, A. (1986). “Motion Compensation and Geometric Distortion in an Airborne SAR Imagery”. Progress in Imaging Sensors, ISPRS Symp., Stuttgart, 1-5 Sept.

  Otten, M. P. G. (1990). “Comparison of SAR autofocus algorithms,” in Proc.Military Microw. , pp. 362–367.

  Moreria, J.A. (1989).  “A New Method of Aircraft Motion Error Extraction from Radar Row Data for Real Time SAR Motion Compensation.” Proc., IGARSS Symposium, Vancouver, Canada.

  Moreria, J.A. (1990). “Motion Compensation SAR-Processing Facility at DLR.” EARSEL 90, Toulouse, France, 5-8 June.

  Mengdao Xing, Xiuwei Jiang, Renbiao Wu, Feng Zhou, and Zheng Bao.            (2009). “Motion Compensation for UAV SAR Based on Raw Radar Data,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 47, no. 8, pp. 2870-2883, August.

  Born, M.  and wolf. E. (1999). Principles of Optics. Cambridge University Press, Cambridge, England, 7th edition.

  Papoulis, A.(1977). Signal Analysis. New York : McGraw-Hill,.

  Skolnik, M. I. (1990) . Radar Handbook. New York :McGraw-Hill, 2nd edition.

  Key, E. L. , Fowle, E. N.  and Haggarty, R.D. (1961). “A Method of Designing Signals of Large Time-Bandwidth Product.” IRE Intern. Conv. Record,(4), pp. 146-154, March.

  Curlander, J.  and McDonough, R.(1991).  Synthetic Aperture Radar: Systems and Signal Processing., New York : John Wiley & Sons.

  Smith, A. M. (1991). “A New Approach to Range Doppler SAR Processing.” International Journal of Remote Sensing, 12 (2), pp. 235-251.

  Balmer, R. , Breit, H. , Steinbrecher, U.  and Just D.(1993). “Algorithms for X-SAR Processing.” In proc. Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IGARSS’93, Vol. 4, pp. 1584-1592, Tokyo, August.

  Bennett, J. R. ,Cumming, I. G. ,Deane, R. A. ,Widmer, P. ,Fielding, R. and McConnell, P. (1979). “SEASAT Imagery Shows St.Lawrence. Aviation Week and Space Technology”, page 19 and front cover, Februrary 26.

  Jin, M. J.  and Wu C. (1984).“A SAR Correlation Algrithm Which Accomodates Large Range Migration.” IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 22(6), pp. 592-597, November.

  Raney, R. K., Runge, H.,  Balmer, R. , Cumming, I. G. and Wong, F. H.  (1994). “Precision SAR Processing Using Chirp Scaling.” IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 32(4), pp. 786-799, July.

  Papoulis. A.(1968). Systems and Transforms with Applications in Optics.  New York : McGraw-Hill. 

  Runge, H.  and Balmer, R. (1992). “A Novel High Precision SAR Focusing Algorithm Based On Chirp Scaling.” In proc. Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IGARSS’92, pp. 372-375, Clear Lake, TX, May.

  Cumming, I. G. , Wong, F. H.  and Raney, R. K. (1992). “A SAR Processing Algorithm with No Interpolation.” In Proc. Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IGARSS’92, pp. 376-379, Clear Lake, TX, May.

  Davidson, G. W. , Cumming, I. G.  and Ito, M. R. (1996).  “A Chirp Scaling Approach for Processing Squint Mode SAR Data.” IEEE Trans. On Airospace and Electronic Systems, 32 (1), pp. 121-133, Junuary.

  Fornaro, G., Franceschetti, G. and Perna, S. (2006). “On center-beam approximation in SAR motion compensation,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 3, no. 2, pp. 276–280, Apr.

  Prats P. ,Câmara de Macedo K. A., Reigber A., Scheiber R., and Mallorqui J. J. (2007),“Comparison of Topography- and Aperture-Dependent Motion Compensation  Algorithms for Airborne SAR,” IEEE Geosci. Remote Sens., vol. 4, no. 3, pp. 349–353, Jul.

  Hounam, D. (1992), “Motion errors and compensation possibilities” In AGARD, Fundamentals and Special Problems of Synthetic Aperture Radar (SAR) 12 p (SEE N93-13049 03-32)

  Haslam G. E. and Reid B. (1983), “Motion Sensing Requirements for Synthetic Aperture Radar.” IEEE Conf. Toronto, vol. 1, pp. 126–131

   


موضوع پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , نمونه پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , جستجوی پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , فایل Word پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , دانلود پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , فایل PDF پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , تحقیق در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , مقاله در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , پروژه در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , پروپوزال در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , تز دکترا در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , پروژه درباره پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , گزارش سمینار در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , رساله دکترا در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برق- مخابرات چکیده آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap SAR یکی از مهمترین شاخه های علم " سنجش از راه دور " است که بدلیل کاربردهای گسترده آن از سال ها قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است. در ایران نیز در سال های اخیر تحقیقاتی در زمینه الگوریتم های پردازش سیگنال SAR و مدهای مختلف کاری آن انجام شده است. یک مشکل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات (میدان) در این پایان­نامه، یک آنتن میکرواستریپی پچ با تغییراتی بسیار موثر در صفحه زمین و بخش تشعشعی آن جهت افزایش کارآیی، ایجاد حالات متنوع از پاسخ فرکانسی و امکان کنترل این حالات مورد مطالعه قرار می­گیرد. تغییرات اعمال شده بر روی این آنتن باعث ایجاد یک ساختار جدید از آنتن­های میکرواستریپی شده که فرمتی شبیه آنتن پچ ...

ن نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحصیل سنجش از دور و GIS چکیده بهره گیری از داده های سنجش از دور منجر به شناخت و بررسی جامع پهنه های جغرافیایی در مدت زمان کوتاه و با هزینه پایین می گردد. بهره گیری از تکنیک های تجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای منجر به استفاده بهینه از این داده ها جهت شناخت هر چه کامل تر منطقه مطالعاتی و پدیده ها و عوارض جغرافیایی موجود در آن می ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

ایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق-مخابرات سیستم حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید در این پایان­نامه یک گیرنده­ی دیجیتال جهت پردازش سیگنال در گیرنده­ی مرجع رادار پسیو مبتنی بر مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد(OFDM) پخش زمینی تلویزیون دیجیتال(DVB-T) ارائه شده است. این گیرنده شامل بلوک­های ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر، ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (مخابرات سیستم) چکیده بهینه­سازی جایگذاری گره­ها در محیط­های مختلف برای شبکه­های حسگرفراپهن­باند مکان­یاب سیستم­های مکان­یاب به سیستم­هایی گفته می­شود که بتوانند مکان یک جسم را در یک فضا تشخیص دهند. اینگونه سیستم­ها معمولا با استفاده از ارتباطات رادیویی، فاصله دو جسم را تشخیص داده و بعد از چندین اندازه­­­گیری از گره­های مختلف، مکان جسم ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی شهری و روستایی چکیده: پدیده فرونشست از جمله بلایای طبیعی میباشد که کاهش منابع زیر زمینی از جمله آبهای زیر زمینی، نفت و غیره با عث بوجود آمدن چنین پدیده ای میشود. یکی از مهمتری علل فرونشست زمین ، افت سطح ایستایی و افزایش تنش موثر در رسوبات آبخوان میباشد. دشت مهیار از جمله دشت های مهم در ...

پایان نامه جهت دریافت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو 1-1) مقدمه رقابت­های جهانی موجود در عصر حاضر خواست مشتری بر کیفیت بالا، افزایش تنوع محصولات و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی بر سازمان­ها شده است که سابق بر این وجود نداشته است. در نتیجه سازمان­ها بیش از این نمی­توانند به تنهایی از ...

ثبت سفارش