پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند

word 3 MB 32160 146
1390 کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی مخابرات - سیستم

  چکیده

   

  بررسی روش­های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال­های فرا­پهن­باند

   

  با ظهور و گسترش سیستم ­های مخابراتی با عرض پالس بسیار باریک، پهنای باند بسیار وسیع، محدودیت پهنای باند و سرعت قطعات الکترونیکی موجود، استفاده از بسیاری از ساختار­های آشکار سازی ناهمدوس شناخته شده پیشین با دشواری روبرو است و طراحی گیرنده مناسب در اینگونه سیستم­ها از اهمیت ویژه­ای برخودار است. در حوزه رادیویی، طراحی گیرنده­های ساده و کم مصرف در مخابرات فراپهن باند (UWB[1])  بدون استفاده از مکانیزم­های پیچیده تخمین کانال که عملکرد قابل قبولی داشته باشند بسیار مورد توجه است.

  در این پایان­نامه، به بررسی انواع مختلف آشکارسازی ناهمدوس سیگنال­های UWB پرداخته شده است. به منظور بررسی این مسایل، ابتدا  به معرفی مدل سیستم UWB پرداخته شده است و سپس مدل کانال­های مورد استفاده در سیستم UWB که براساس دو نوع استاندارد IEEE می­باشد مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج آنها با استفاده از شبیه سازی  بررسی شده است. در ادامه، انواع روش­های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال­های UWB مورد بررسی قرار گرفته است و به مقایسه و بررسی کارایی آنها با استفاده از شبیه­سازی پرداخته شده است. در بخش بعدی پایان­نامه، ما دو نوع آشکارسازی ناهمدوس چندسمبولی را برای مدولاسیون موقعیت پالس سیگنال­های UWB پیشنهاد دادیم. در این روش،  ما از روش GLR[2] برای استخراج آشکارساز ناهمدوس یک بلوک مشاهده شامل  سمبول متوالی استفاده کردیم. در این روش ما به هیچ نوع اطلاعاتی از کانال نیاز نداریم. در ادامه، پس از استخراج آشکار ساز GLR، به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی آشکارساز، از تکنیک [3]SDR برای پیاده­سازی آن استفاده کردیم. در ادامه با فرض  خاصیت تنک بودن کانال، به بهبود تخمین سیگنال دریافتی پرداختیم و با در نظر گرفتن تخمین جدید سیگنال دریافتی، آشکارساز GLR بهبود یافته را استخراج کردیم. سپس به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی آن،  از تکنیک SDR برای پیاده­سازی آن استفاده کردیم. نتایج شبیه­سازی، کارایی و عملکرد آشکارسازهای پیشنهادی را نشان می­دهد. همانطور که خواهیم دید، زمانیکه تعداد سمبول­های ارسالی در یک بلوک مشاهده زیاد می­شود کارایی هر دو آشکارساز پیشنهادی به گیرنده  Rake ایده ال نزدیک خواهد شد.

  مقدمه

   

  ظهور سیستم­های مخابراتی با عرض پالس بسیار باریک و پهنای باند بسیار وسیع و پیداش کاربرد­های متنوع برای آنها، در سالیان اخیر زمینه ساز تحقیقات گسترده­ای در جنبه­های گوناگون نظری و پیاده­سازی عملی چنین سیستم­هایی گشته است. سیستم­های فراپهن باند (UWB) از حدود 20 سال قبل در مخابرات نظامی، موقعیت یابی و رادار مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا بر روی الکترونیک­های مصرفی و مخابراتی توجه شده است. لیکن با افزایش تقاضا برای کاربرد تجاری این تکنیک و با تلاش­هایی که از اواخر دهه 1990 آغاز شد، در نهایت مجوز استفاده از گستره فرکانسی حدود GHz 10-3،  به شرط رعایت محدودیت­های شدید بر سقف توان ارسالی، صادر شد.. در واقع، بسیاری از سیستم­های مخابراتی بی سیم از فرکانس­های باند باریک مجزا به منظور جلوگیری از تداخل با یکدیگر استفاده می­کنند. به هر حال، برای سیستم­های UWB به منظور جلوگیری از تداخل با دیگر سیستم­ها، به شرط رعایت محدودیت­های شدید بر سقف توان ارسالی و طیف تعریف بر طبق FCC می­توانند به کار روند.

  سیستم­های UWB ویژگی­های منحصر به فردی نسبت به سیستم­های مخابراتی دیگر دارند. دو ویژگی منحصر به فرد سیستم­های UWB، پهنای باند بسیار وسیع و Duty Cycle پایین آن می­باشد. پهنای باند بسیار وسیع منجر به انتقال پالس­های بسیار باریک که بیت­های اطلاعاتی را حمل می­کنند، می­شود. در واقع سیستم­های UWB، به جای استفاده از توان بسیار بالا در رنج فرکانس­های مجزا، از سیگنال­های با توان پایین و در رنج فرکانسی بسیار زیاد استفاده می­کنند. بنابراین ارسال سیگنال­های  UWBبه عنوان یک سیگنال نویزی برای سیستم­های مخابراتی دیگر ظاهر شد. سیستم­های UWB برای کاربرد­های داخلی که نیاز به نرخ دیتای بالا دارند و در رنج فاصله کوتاه 1 تا 10 متر، می­توانند مورد استفاده قرار ­گیرند. Duty Cycle به عنوان نسبتی از زمانی که یک پالس در یک دوره تناوب قرار می­گیرد، تعریف می­شود که در سیستم­های UWB مقدار آن بسیار کم و در حدود 0.005 می­باشد.

  1-1- تعریف

  لفظ UWB علیرغم معنای نسبتا عامی که تا پیش از دهه 1990 داشت به سیگنال­هایی اطلاق شد که دارای پهنای باند حداقل MHz 500 باشند، یا پهنای باند نسبی آنها (نسبت پهنای باند به فرکانس مرکزی) بیش از %20 باشد[3]. پهنای باند نسبی به صورت زیر بیان می­شود:

  (1-1)  

     فرکانس­های قطع بالا و پایین می­باشد. در گزارش FCC [3]، کاربرد UWB در سه گروه طبقه­بندی می­شود: 1. سیستم­های اندازه­گیری و مخابراتی 2. سیستم­های راداری انتقالی 3. سیستم­های تصویری. در اینجا باند طیفی مربوط به گروه اول در ‏شکل (1-1)  آمده است. همانطوری که می­بینید طیف فرکانسی اختصاص یافته برای ارسال UWB 1/3 تا     GHz  6/10 است و ماکزیمم سطح توان مجاز برای ارسال UWB، dBm/MHz 3/41- می­باشد، این سطح توان کمتر از سطح توان نویز برای سیستم­های مخابراتی  UWB می­باشد.

  1-2- مزایای سیستم ­هایUWB

   سیستم­های UWB به دلیل استفاده از پهنای باند بسیار زیاد دارای ویژگی­های منحصر به فردی می­باشند  که سیستم­های UWB را از دیگر سیستم­های باند باریک کلاسیک متمایز می­سازد[1،2،5،6،14]. این ویژگی­ها عبارتند از:

   

  1-  توانایی به کارگیری سیستم­های UWB  به همراه وجود سیستم­های  بی­سیم دیگر می­باشند. محدودیت توان FCC، نیاز به سیستم­های UWB ی دارد که قادر به ارسال سیگنال­های شبه نویزی باشند که منجر به احتمال کم برای آشکارسازی و تداخل برای سیستم­های دیگر خواهد شد‏شکل (1-2) .

  2- قادر به مصالحه بین فاصله و نرخ دیتا هستند. فرض کنید برای حمل یک بیت دیتا  پالس ارسال شود، برای فاصله­های زیاد، به منظور ارسال قابل قبول،  می­تواند زیاد باشد و  زیاد منجر به نرخ دیتای پایین خواهد شد، به عبارت دیگر،  می­تواند برای فاصله کم کاهش پیدا کند و منجر به نرخ دیتای بالا شود. بنابراین تعداد پالس­های بیشتر بر بیت برای ارسال در فاصله­های زیاد به کار می­رود.

  3- توانایی داشتن ظرفیت زیاد را دارند. معادله معروف شانون برای ظرفیت، بینش مربوط به مزیت سیستم­های بی­سیم UWB را به ما می­دهد. مطابق قانون شانون، توانایی ظرفیت یک کانال به صورت زیر بیان می­شود:

  (1-2)  

   و  به ترتیب توان کل سیگنال و توان نویز را بیان می­کنند و  پهنای باند کانال می­باشد. سطح توان ارسالی کم سیستم­های UWB برای ظرفیت کانال بی­فایده است، به هر حال، سیستم­های UWB به دلیل پهنای باند زیاد، اثر سیگنال به نویز پایین (SNR) را جبران می­کنند. بنابراین سیستم­های UWB برای ظرفیت بالای مخابرات بی­سیم پیشنهاد می­شوند[5].

   

  ABSTRACT

   

  NON-COHERENT DETECTION OF ULTRA-WIDEBAAND SIGNALS

   

   

  By

   Zakiyeh Atbaee

   

  With the emergence and development of  ultra wideband communication systems incorporating ultrashort pulses, the design of suitable receiver structures become one the most significant problems in such system; since due the limited bandwidth and speed of current electronic devices, most of the existing receiver structures cannot be used properly. In the field of radio communications, the design of simple and low power consumption receivers for ultra wideband (UWB) systems, which do not rely on complex channel estimation mechanisms, is of much interest.

  In this thesis, noncoherent detection methods have been examined. In order to examine these problems, first the system model of UWB signals was produced, then the channel models of UWB systems based on IEEE standard  have been studied and the simulation results of them have been showed and compared. After that, noncoherent detection methods of UWB signals have been investigated and compared and their performance have been illustrated and compared by using simulations.

   In the last section, we proposed noncoherent multiple-symbol (MS) detection methods for the pulse position modulation (PPM) signal in the UWB communication systems. We derive the generalized likelihood ratio (GLR) detector based on the observation block of N consecutive symbols. The proposed GLR detector does not require the channel information. Due to highcomputational complexity of the GLR detector, we employed semi-definite relaxation (SDR) technique to implement the proposed detector. Based on the sparseness property of the communication channel, we improved the estimation of a noiseless received signal. Considering that the new estimation of the received signal, we derived a improved GLR detector. After that, in order to reduce the complexity of the improved GLR detector, we use again the SDR technique for implementing the proposed detector. Simulation results illustrate, compare the performance and the efficiency of the proposed detectors. These results show that the performance of the both noncoherent GLR detectors based on the SDR technique is close to that of the coherent Rake receiver when the number 

   

 • فهرست:

   فهرست مطالب

  فصل اول:  مقدمه. 1

  1-1- تعریف... 3

  1-2- مزایای سیستم هایUWB.. 3

  1-3- چالش ها 6

  1-4- کاربردها 7

  1-5- مطالب ارایه شده در این پایان نامه. 9

  فصل دوم: مدل سیستم UWB.. 11

  2-1- شبکه های ارسال UWB.. 12

  2-2- شبکه چند بانده 13

  2-3- مدولاسیون و پالس های IR.. 13

  2-3-1- PPM... 15

  2-3-2- PAM و  OOK.. 16

  2-3-3- OPM... 16

  2-3-4- روش TRM... 17

  2-4- تفاوت بین سیستم های UWB و پخش شدگی طیفی(SS) 18

  2-4-1- SS دنباله مستقیم (DS) 18

  2-4-2- تفاوت مهم بین تکنولوژی های SS و UWB.. 19

  2-5- روش های SS  در سیستم های UWB.. 19

  2-5-1- DS-UWB.. 21

  2-5-2- TH-UWB.. 22

  فصل سوم: مدل کانال UWB.. 25

  3-1- مدل کانال بر طبق استاندارد IEEE 802.15.3a. 27

  3-2- مدل کانال بر طبق استاندارد IEEE 802.15.4a. 30

  3-3- نتایج شبیه سازی (IEEE 802.15.3a) 36

  3-4- نتایج شبیه سازی (IEEE 802.15.4a) 55

  فصل چهارم: روش های  آشکارسازی متداول سیگنال های UWB.. 64

  4-1- روش آشکارسازی همدوس.... 65

  4-2- گیرنده فیلتر منطبق کلاسیک.... 65

  4-3- گیرنده های Rake. 66

  4-3-1- گیرنده های Rake ایده ال(I-Rake) 67

  4-3-2- گیرنده های Rake انتخابی  (S-Rake) 67

  4-3-3- گیرنده های Rake نسبی (P-Rake) 67

  4-3-4- تکنیک های ترکیب دایورسیتی برای گیرنده های Rake. 68

  4-4- روش های آشکارسازی ناهمدوس.... 69

  4-5- آشکارسازی سیگنالینگPPM  بر اساس آماره های مرتبه چهارم[18] 71

  4-6- آشکارسازی سیگنالیگ PPM بر اساس وزن دهی فاصله های انرژی [19] 73

  4-7- آشکارسازی انرژی سیگنالینگ PPM با چندین اندازه گیری[20] 74

  4-8- آشکارسازی سیگنالینگ PAM بر اساس سیستم های مرجع انتقالی (TR)[21] 78

  4-9- آشکارسازی بر اساس توابع ویژه[23،29] 79

  4-10- آشکارسازی سیگنالینگ PPM  براساس تخمین کوواریانس شکل موج دریافتی[25] 82

  4-10-1- گیرنده بهینه برای کانال با پخش کننده های ناهمبسته. 85

  4-10-2- گیرنده   بهینه برای کانال با پخش کننده های همبسته. 86

  4-10-3- روش مرتبه-1 ماکزیمم واگرایی.. 86

  4-11- نتایج شبیه سازی.. 88

  فصل پنجم: آشکارساز چندسمبولی پیشنهادی براساس روش GLR.. 97

  5-1- مدل سیگنال.. 100

  5-2- فرمولاسیون مسأله واستخراج آشکارساز GLR.. 101

  5-2-1- آشکارسازی GLR براساس تکنیک SDR.. 103

  5-3- آشکارسازی GLR-SDR بهبود یافته. 106

  5-4- نتایج شبیه سازی.. 110

  فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 120

  6-1- نتیجه گیری.. 121

  6-2- پیشنهادات... 123

   

  منبع:

   

  I. Oppermann, M. HÄamÄalÄainen, and J. Iinatti, UWB: Theory and Applications. John Wiley & Sons, 2004.

  F. Nekoogar, Ultra-Wideband Communications: Fundamentals and Applica-tions. Prentice Hall, 2005.

  Federal Communications Commission, \Revision of part 15 of the communication's rules regarding ultra-wideband transmission systems," First Report and Order, ET Docket 98-153, FCC 02-48, pp. 1-118, Feb. 2002.

  J. H. Reed, An Introduction to Ultra Wideband Communication Systems. Pren-tice Hall, 2005.

  M. Ghavami, L. B. Michael, and R. Kohno, Ultra Wideband Signals and Systems in Communication Engineering, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2007.

  H. Arslan, Z. N. Chen, and M.-G. D. Benedetto, Ultra Wideband Wireless Communication. John Wiley & Sons, 2006.

  X. Shen, M. Guizani, R. C. Qiu, and T. Le-Ngoc, Ultra-Wideband Wireless Communications and Networks. John Wiley & Sons, 2006.

  IEEE 802.15 WPAN high rate alternative PHY task group 3a (TG3a). Available online at http: //www.ieee802.org/15/pub/TG3a.html.

  IEEE 802.15 WPAN low rate alternative PHY task group 4a (TG4a). Available online at http: //www.ieee802.org/15/pub/TG4a.html.

  M. Z. Win and R. A. Scholtz, "Ultra-wide bandwidth time-hopping spread-spectrum impulse radio for wireless multiple-access communications," IEEE Trans. Commun., vol. 48, no. 4, pp. 679-689, Apr. 2000.

  J. T. Conroy, J. L. LoCicero, and D. R. Ucci, "Communication techniques using monopulse waveforms," in Proc. IEEE Military Commun. Conf. (MILCOM), vol. 2, Atlantic City, NJ, pp. 1181-1185,  Oct. /Nov. 1999.

  M. Ghavami, L. B. Michael, S. Haruyama, and R. Kohno, "A novel UWB pulse shape modulation system," Kluwer International Journal on Wireless Personal Communications, vol. 23, no. 1, pp. 105-120, Oct. 2002.

  N. C. Beaulieu and B. Hu, "A pulse design paradigm for ultra-wideband com-munication systems," IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 5, no. 6, pp. 1274-1278, Jun. 2006.

  H. Arsalan, Z. N. Chen, and M.-G. D. Benedetto, Uitra WideBand Wireless Communication, J. Wiley and S. Canada: Wiley, 2006.

  H. Nikookar, and R. Prasad, Introduction to Ultra Wideband for Wireless Communication, springer, 2009.

  A. Barta, et al., " Design of a multiband OFDM system for realistic UWB channel environments," IEEE Trans. Microw. Theroy Tech., vol. 52, no. 9, pp.2123-2138, Sep. 2004.

  A. F. Molisch, J. R. Foerster, M. Pendegrass, " Channel modals for ultrawideband personal area network, '' IEEE Wireless Communications, vol. 10, no. 6, pp. 14-21, Dec. 2003.

  M. G. Khan, B. Sallberg, J. Nordberg, and I. Claesson, “Non-coherent Detection of Impulse Radio UWB Signals Based on Fourth Order Statistics,”IEEE Int. Conf., pp. 824-828, Sep. 2009.

  J. Wu, H. Xiang, and Z. Tian, ”Weighted Noncoherent Receivers for UWB PPM Signals,” IEEE  Commun. Lett,. Vol. 10, no. 9, pp. 655-657, Sep. 2006.

  A. A. D’Amico, U. Mengali, E. Arias-de-Reyna, “Energy-Detection UWB Receivers wih Multiple Energy Measuremets,” IEEE Trans.WL. Commun., vol. 6, no.7, pp. 2652­-2659, July. 2007.

  Y.-L. Chao and R. A. Scholtz, “Ultra­-Wideband Transmitted Reference Systems,” IEEE Trans. Veh. Techno, vol. 54, no. 5, pp. 1556-1569, Sep. 2005.

  X. Dong and L. Jin, “A New Ttansmitted Reference Pulse Cluster System for UWB Communications  ,”IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 57,no. 5, Sept. 2008.

  Q. T. Zhang, and S. H. Song,  “Eigen-based Receivers for the Detection of Random UWB Signals IEEE Trans. Commun., vol. 42, no. 7, pp. 1184-1189, July. 2006.

  X. Dong and L. Jin, “A  New Ttansmitted Reference Pulse Cluster System for UWB Communications,”IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 57, no. 5, Sep. 2008.

  J. Ibrahim, R. Menon and R. M. Buehrer, “UWB Signal Detection Based on Sequence Optimization for Dense Multipath Channels,” IEEE Commun. Lett. vol. 10, no. 4, pp. 228-230,  Apr. 2005.

  J. A. Lose-Salcedo, G. Vazquez, “Dtetction of PPM-UWB Random Signals,” IEEE Trans on Signal Process., vol. 56, no. 5. pp. 2003-2016, May. 2008.

  X. Chu and R. D. Murch, “The Effect Of NBI On UWB Time-hopping Systems,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 3, no. 5, pp. 1431-1436, Sep. 2004.

  M. E. Sahin and H. Arsalan, “Narrowband Interference Identification Approach for UWB Systems,” in Proc. IEEE Military Commun Conf. (CILCOM), vol. 3, pp. 1404-1408, Oct. 2005.

  Z. Tian, B. M. Sadler, “Weighted Energy Detection of Ultra-WidwBand Signals,” IEEE 6th Workshop  on Signal Process. Adv in Wireless Commun., pp. 1068­-1072, Sep. 2005.

  Q. T. Zhang and S. H. Song, “UWB Signal Detection Using Eigen-based Receiver,”in Proc. IEEE Int. Conf. Commun. (ICC), vol. 5, pp. 2867­-2871, May. 2005.

  J. D. Choi and W. E. Stark, “Performance of Ultra-Wideband Communications with Suboptimal Receivers in Multipath Channels,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 20, no. 9,  pp. 1754­-1766, Dec. 2002.

  S. M. kay, Fundamentals of Statistical Signal Proceesing. Detection Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1998, vol. II.

  H. L. vanTress, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Newyork: Wiley, 2001-2003, vol. I.

  M. Z. Win and R. A. Scholtz, “Characterization of ultrawide bandwidth wireless indoor communications channel: A communication theoretic view,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 20, no. 9, pp. 1613-1627, Dec. 2002.

  D. Cassioli, M. Z. Win, and A. F. Molisch, “The ultra-wide bandwidth indoor channel: from statistical model to simulation,” IEEE J. Selec. Areas Commun., vol. 20, no. 6, pp. 1247–1257, Aug. 2002.

  R. J.-M. Cramer, R. A. Scholtz, and M. Z. Win, “Evaluation of an ultra-wide-band propagation channel,” IEEE  Trans. Antennas  Propag., vol. 50, no. 5, pp. 561-570, May. 2002.

  D. Cassioli, M. Z. Win, F. Vatalaro, and A. F. Molisch, “Performance of low-complexity Rake reception in a realistic UWB channel,” in Proc. IEEE  Int. Conf. Commun., vol. 2, pp. 763-767, May. 2002.

  J. D. Choi and W. E. Stark, “Performance of ultra-wideband communications with suboptimal receivers in multipath channels,” IEEE J. Selec. Areas Commun., vol. 20, no. 9, pp. 1754-1766, Dec. 2002.

  M. Z. Win and Z. A. Kostic, “Impact of spreading bandwidth on RAKE reception in dense multipath channels,” IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 17, pp. 1794-1806, Oct. 1999.

  M. Z. Win, G. Chrisikos, and N. R. Sollenberger, “Performance of RAKE reception in dense multipath channels: implications  of spreading bandwidth and selection diversity order,” IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 18, pp. 1516-1525, Aug. 2000.

  C. K. Rushforth, “Transmitted-reference techniques for random or unknown channels,” IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 10, pp. 39-42, Jan. 1964.

  T. Q. S. Quek and M. Z. Win, “Analysis of UWB transmitted-reference communication systems in dense multipath channels,” IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 23, pp. 1863-1874, Sep. 2005.

  M. Ho, V. S. Somayazulu, J. Foerster, and S. Roy, “A differential detector for an ultra-wideband communications system,” in Proc. IEEE Semiann. Veh. Technol. Conf., pp. 1896-1900, May. 2002.

  N. Guo and R. C. Qiu, “Improved autocorrelation demodulation receivers based on multiple-symbol detection for UWB communications,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 5, pp. 2026-2031, Aug. 2006.

  Y.-L. Chao and R. A. Scholtz, “Ultra-wideband transmitted reference systems,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 54, pp. 1556-1569, Sep. 2005.

  V. Lottici and Z. Tian, “ Multiple symbol differential detection for UWB communications,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 7, no. 5, pp. 1656-1666, May. 2008.

  Q. Zhou, X. Ma and V. Lottici, “Fast multi-symbol based iterative detectors for UWB communications,”Eurasip journal on advances in signal processing, May. 2010.

  Y. Tian and C. yang, “Noncoherent multiple-symbol detection in coded ultra-wideband communications,” IEEE trans  wireless commun., vol. 7, no. 6, pp. 2202-2211, June. 2008.

  M X. Goemans and D.P. Williamson, “Improved approximtion algorithms for maximum cut and satisfiability problem using semi-definite programming,” Journal of ACM, vol. 42, pp. 1115-1145, Nov. 1995.

  L. vandenberghe and S. Boyd, “Semidefinite Programming,” SIAM Rev., vol. 38, no. 1, pp. 49-95, Mar. 1995.

  W.-K. Ma, T.N. Davidson, K.M. Wong, Z.-Q. Luo and P. C. Ching, “Quasi-maximum-likelihood multiuser detection using semi-definite relaxationwith application to synchronous CDMA,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 50, no. 4, Apr. 2002.

  M. Grant and S. Boyd, CVX: Matlab Software for Disciplined Convex Programming (Web Page and Software). Apr. 2011 [Online]. Available: http://stanford.edu/ boyd/cvx

  J. Foerster, Channel Modeling Sub-Committe Report (Final), IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs) Feb. 2003.

  J. L. Paredes, G. R. Arce, and Z. Wang, “Ultra-Wideband Compressed Sensing: Channel Estimation,” IEEE J. Select. Top. Signal Process., vol. 1, no. 3, pp. 383-395, Oct. 2007.


موضوع پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, نمونه پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, جستجوی پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, فایل Word پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, دانلود پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, فایل PDF پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, مقاله در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, پروژه در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, پروژه درباره پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی روش های آشکار سازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برق- مخابرات سیستم چکیده در این پایان نامه، به بررسی روش های مورد استفاده متداول برای آشکارسازی اطلاعات در سیگنالهایی می پردازیم که برآیند سیگنال هایی هستند که کاربران مختلفی در یک سیستم مخابراتی چند کاربره ارسال نموده اند. با توجه به ماهیت این مسئله، آن را به دو بخش اصلی می توان تقسیم نمود: آشکارسازی اطلاعات ارسالی تمامی کاربرانی که سیگنال ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (مخابرات سیستم) چکیده بهینه­سازی جایگذاری گره­ها در محیط­های مختلف برای شبکه­های حسگرفراپهن­باند مکان­یاب سیستم­های مکان­یاب به سیستم­هایی گفته می­شود که بتوانند مکان یک جسم را در یک فضا تشخیص دهند. اینگونه سیستم­ها معمولا با استفاده از ارتباطات رادیویی، فاصله دو جسم را تشخیص داده و بعد از چندین اندازه­­­گیری از گره­های مختلف، مکان جسم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (مخابرات سیستم) چکیده بهینه­سازی جایگذاری گره­ها در محیط­های مختلف برای شبکه ­های حسگر فرا پهن­ باند مکان­یاب سیستم ­های مکان­ یاب به سیستم­هایی گفته می­شود که بتوانند مکان یک جسم را در یک فضا تشخیص دهند. اینگونه سیستم­ها معمولا با استفاده از ارتباطات رادیویی، فاصله دو جسم را تشخیص داده و بعد از چندین اندازه­­­گیری از گره­های مختلف، ...

ایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق-مخابرات سیستم حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید در این پایان­نامه یک گیرنده­ی دیجیتال جهت پردازش سیگنال در گیرنده­ی مرجع رادار پسیو مبتنی بر مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد(OFDM) پخش زمینی تلویزیون دیجیتال(DVB-T) ارائه شده است. این گیرنده شامل بلوک­های ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات (میدان) در این پایان­نامه، یک آنتن میکرواستریپی پچ با تغییراتی بسیار موثر در صفحه زمین و بخش تشعشعی آن جهت افزایش کارآیی، ایجاد حالات متنوع از پاسخ فرکانسی و امکان کنترل این حالات مورد مطالعه قرار می­گیرد. تغییرات اعمال شده بر روی این آنتن باعث ایجاد یک ساختار جدید از آنتن­های میکرواستریپی شده که فرمتی شبیه آنتن پچ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش الکترونیک چکیده نظریه آشوب در اواخر قرن بیستم توسط لورنتز پایه گذاری شد. علم آشوب به بررسی سیستمهای غیر خطی و رفتار آنها در شرایط مختلف میپردازد. از آنجا که سیستمهای اطراف ما اکثراً غیر خطی هستند با ایجاد فیدبک درون آنها ممکن است از خود رفتار آشوبی نشان دهند لذا میتوان از نظریه آشوب به منظور ساخت سیستمها و سیگنالهای آشوبی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق،مخابرات سیستم چکیده: بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه تکنولوژی رادیوشناختی برای اولین بار توسط دکتر Mitola در سال 1999 بیان شد و در سال‌های اخیر تحولی نو‌ظهور در زمینه ارتباطات رادیویی ایجاد کرده که می تواند با بکارگیری منابع طیفی موجودبه صورت هوشمندانه و مؤثر سرویس‌های بی‌سیم ...

پايان نامه دوره کارورزي رشته نقشه کشي صنعتي سال 1385 تاريخچه           از زمانهاي قديم، بشر براي بيان افکار و احتياجاتش به ديگران روش هاي مختلفي را

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکاترونیک چکیده فارسی هدف از این پروژه معرفی یک رویکرد جدید برای عیب یابی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از امواج مکانیکی است که این روش بسیار ارزان تر و آسان تر از روش های دیگری است. که در حال حاضر مشغول به کار هستند. این خطوط معمولا در شرایط محیطی سخت و دور از دسترس و در مسافت های طولانی قرار دارند و استفاده از سیستم ...

ثبت سفارش