پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

word 956 KB 32213 307
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۸۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: حسابداری

  چکیده:

  هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.

  واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغییرات سود آتی، ارزش بازار به دفتری،  بازده حقوق صاحبان سهام.

  مقدمه:

  با توجه به اینکه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند ، دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است که مدیریت یک شرکت در مورد چشم انداز آینده  شرکت نسبت به سهامداران شرکت از اطلاعات  بیشتری برخورداراست.بر اساس این تئوری اگر شرکت سود سهام بیشتری نسبت به  آنچه توسط بازار پیش بینی شده است اظهار کند،این موضوع ممکن است نشانه این باشد که چشم انداز مالی آینده شرکت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است. اگر مدیران یک شرکت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند ، همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان که به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد بود.حتی اگر شرکت برخی فرصت های سرمایه گذاری جذاب داشته باشد که ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن باشد،مدیریت ممکن است اگر قبول این فرصت ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر کند.بنابراین به نظر می رسد اگر شرکتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ کند،آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است و آن دسته از سرمایه گذاران که این سیاست را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند ، اقدام به خرید سهام می کنند و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند ، سهامدار شرکت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شرکت است.بنابراین عکس العمل بازار در تاریخ اعلام ، آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.این پژوهش با توجه به فرضیه علامت دهی به دنبال بررسی و شناخت روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. لذا می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور، با شناخت بهتر اثرات تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم ، در مورد سودهای آتی صنایع مختلف ، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی نمایند که کسب حداکثر بازدهی را برای آنها میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور گردد.در این راستا نحوه عملکرد مدیرانی که توانسته باشند علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش دهند و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران بیافزایند حایز اهمیت است.

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیّات تحقیق

  1-1 مقدمه

    وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است که از آن طریق جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت ها، امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. یکی از ویژگی های اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل خود سرمایه‌گذاری کنند باید اطلاعات مربوط به طور کامل و شفاف در اختیار مردم قرار داده شود. بورس باید حائز شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده و با تفسیر آن در ویژگی های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکت ها و همچنین قیمت سهام آنها ارائه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تامین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاری عمل کند. از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکت‌ها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم [1]EPS و سود تقسیمی [2]DPS می‌باشد که تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل تعدادی خریدار و فروشنده است که رقابت بین فروشندگان باعث افزایش کارائی عملکرد شرکت ها می‌شود و نشانه این کارائی شرکت، در استفاده بهینه از سرمایه فراهم شده، افزایش سود و سودآوری آن شرکت منعکس خواهد شد.

   سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند.

   عملکرد مدیری مطلوب و مورد پسند سهامداران است که توانسته باشد علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده باشد و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران افزوده باشد. همچنین رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است . سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شوداین سوال که آیا تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی را درباره تغییرات سودهای آتی شرکت ها در بر دارد؟ موضوعی است که توجه زیادی را در تحقیقات، به خود جلب نموده است و  به عنوان آزمونی از فرضیه علامت دهی سود تقسیمی[3] نگریسته می شود.فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بیانگر این موضوع است که تغییرات سود تقسیمی با خود اطلاعاتی را درباره سود آوری آتی شرکت در بر دارد. به طوری که مدیران شرکت ها به منظور انتقال  چشم انداز  روشن سود آوری و جریان های  نقدی  مثبت تر  اقدام به  افزایش سود تقسیمی می نمایند. در این تحقیق فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با در نظر گرفتن آثار متغیرهایی نظیر قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بررسی و آزمون شده است.

  در فصل اول پس از بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و اهداف تحقیق را بیان نموده و سپس چارچوب نظری  ، مدل تحلیلی و فرضیه تحقیق  را ارائه می نمائیم.

   

  2-1 بیان مسئله:

  سود سهام[4] بازده ای است که سهامداران عادی در قبال سرمایه گذاری که در شرکت انجام داده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکتی که در دوره جاری سود سهام پرداخت نکند این عمل شرکت بدان معنی است که، سود را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند و به این ترتیب  توانائی شرکت را جهت پرداخت سود سهام در آینده افزایش دهد.

  با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط شرکت، می تواند پیام های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد. پرداخت سود کم باعث کاهش عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و همان طور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه توانایی سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود. از طرفی برخی سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام از دید آنها علامت مثبتی نیست. این دسته احتمالاً به فروش سهام این شرکت ها اقدام خواهند کرد. به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود و یا توزیع نکردن آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختارسهامداران آن مؤثر باشد. احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که سرمایه گذاران نسبت به سود سهام بی تفاوت باشند و به خصوص با توجه به هزینه معاملات ، نسبت به آن عکس العملی نشان ندهند.(خوش طینت و حاجیان ، 1387 ،ص 5-4)

  این موضوع که آیا تغییرات سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در رابطه با سود های آتی می باشد،یکی ازسوالاتی است که  توجه پژوهشگران بسیاری  را  به خود جلب نموده است. و به عنوان آزمونی از فرضیه اطلاع دهی سود تقسیمی مطرح شده است. در رابطه با اعتبار تجربی فرضیه علامت  دهی سود تقسیمی یک نوع عدم توافق جمعی وجود دارد. به گونه ای که گروهی از پژوهشگران اعتقاد به وجود یک رابطه مثبت و مهم مابین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی داشته  و گروهی دیگراعتقاد به عدم وجود رابطه دارند .

  یکی از فرضیات مهم  حسابداری که  در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است، فرضیه علامت  دهی سود تقسیمی می باشد. طی سالیان متمادی پژوهشگران  مختلفی فرضیه علامت دهی  را، که بیانگر وجود یک رابطه مابین اعلام و پرداخت سود و پیش بینی سود های آتی است،را با در نظر گرفتن متغیرهای مختلفی همچون  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی[5]،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[6] ، و بازده های گذشته[7] مورد بررسی و کنکاش قرار داده اند.

  قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت سود است، موضوعی که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است . یکی از مواردی که در بیانیه مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی به عنوان اهداف زیربنایی گزارشکری مالی مطرح شده، توانایی پیش بینی سود با توجه به جریان های نقدی آتی می باشد.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، متغیری که از آن  به طور وسیع در حسابداری و علوم  مالی به منظور ثبت درک بازار از فرصت های رشد آتی استفاده می شود نیز بر فرضیه علامت دهی سود تقسیمی تاثیر گذار است.

  بازده حقوق صاحبان سهام،یکی از متغیرهایی که به طور وسیعی توسط سهامداران جهت انجام سرمایه گذاری ها استفاده می شود نیز بر فرضیه علامت دهی سود تقسیمی تاثیر گذار است.در اکثر تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است، ارتباط مابین جنبه ای از کیفیت سود و رفتار پرداخت سود تقسیمی و آثار اطلاعیه ها رامورد بررسی قرار داده اند. در حالی که هدف ما در این تحقیق پاسخ به سوالات زیر است:

  1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد؟

  1-1) آیا رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت است

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: آلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 5

  2-1 بیان مسئله: 6

  3-1  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 8

  4-1 اهداف تحقیق. 9

  5-1  چارچوب نظری تحقیق. 10

  6-1  مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها. 13

  7-1  فرضیه‏های تحقیق: 15

  8-1 تعریف واژه های و اصطلاحات. 16

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2- مقدمه. 19

  2-2  مفهوم سود در سطح ساختار. 21

  1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود. 21

  2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود. 22

  3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) 22

  1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی. 22

  2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی. 23

  4-2  مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) 25

  1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. 25

  2-4-2 رویکرد بازار سرمایه. 26

  5-2  مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی. 27

  6-2 سود حسابداری. 27

  7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی. 27

  8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام. 28

  1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری. 28

  9-2  پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری. 29

  10-2  ارتباط بین سود و قیمت سهام. 29

  11-2 سود خالص  به عنوان عاملی برای پیش بینی وجوه نقد. 30

  12-2  ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن. 31

  13-2 پیش بینی جریان های نقدی آینده. 32

  14-2 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها. 34

  2-14-2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها. 39

  15-2سود تقسیمی ((DPS. 40

  16-2 پیشینه تحقیق. 71

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 84

  2-3 روش تحقیق. 84

  3-3 جامعه مطالعاتی. 85

  4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها. 85

  5-3 نمونه و نمونه گیری. 88

  6-3 قلمرو تحقیق. 89

  7-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات. 89

  8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات. 90

  1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 90

  9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 96

  10-3 نرم افزار تحلیل آماری. 98

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  1-4-‏ مقدمه‏: 100

  2-4  شاخص های توصیفی متغیرها. 100

  3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 102

  4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104

  1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 104

  2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 105

  1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 105

  2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم. 108

  3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم. 112

  -2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر  اصلی. 168

  -2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر  اصلی و سه متغیرکمکی. 169

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5-مقدمه: 176

  2-5- خلاصه تحقیق. 176

  3-5 نتایج آزمون فرضیه ها. 177

  1-3-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 177

  1-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-1. 178

  2-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-1. 178

  3-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-1. 179

  4-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-1. 179

  5-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-1. 180

  6-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-1. 180

  2-3-5 نتایج فرضیه اصلی دوم. 180

  1-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-2. 181

  2-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-2. 181

  3-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-2. 182

  4-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-2. 182

  5-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-2. 183

  6-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-2. 183

  3-3-5 نتایج فرضیه اصلی سوم. 183

  1-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-3. 184

  2-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-3. 184

  3-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-3. 185

  4-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-3. 185

  5-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-3. 186

  6-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-3. 186

  4-3-5 نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته. 187

  5-3-5 نتایج سه متغیراصلی و  سه متغیرمجازی با متغیر وابسته. 187

  4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 188

  5-5 پیشنهادها. 189

  1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش. 189

  2-5-5 سایر پیشنهادها. 191

  3-5-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 191

  6-5 محدودیت های تحقیق. 192

  پیوست ها

  پیوست الف مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 195

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 201

  منابع لاتین: 205

  منابع اینترنتی. 206

  منبع:

   

   

  منابع فارسی:

   

  آذر، عادل و منصورمؤمنی ،1380، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد اول، چاپ ششم، تهران،ص 6.

  آذر، عادل ومنصورمؤمنی ،1385، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183.

  اسلامی بیدگلی،غلامرضا،1370،«مروری بر تئوری ها ،سیاست ها و خط مشی تقسیم سود(1)»،فصلنامه دانش مدیریت،شماره 14،29-14.

  اعتمادی،حسین و پری چالاکی ،1384،« رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 381-1377»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال دوازدهم، شماره 39، تهران،ص47-31.

  امانی ، کوروش،1376،« بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.

  بختیاری، محمود،1382، «بررسی و مقایسه تأثیر سود هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه امام صادق دانشکده معارف و مدیریت.

  برهانی، سید محمد،1387،« سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره پیش بینی سودهای آتی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  بهرام فر،نقی وکاوه مهرانی ،1383،«رابطه بین سود هرسهم، سودتقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال یازدهم-شماره 36،ص46-27.

  تقی پوریانی گیلانی،یوسف،1384، «ارزیابی نقش سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

  تهرانی ، رضا،1388،«مدیریت مالی»،انتشارات نگاه دانش،تهران،ص351.

  جهانخانی، علی و اصغرسجادی ،1374،«کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی»، تحقیقات مالی، سال دوم، شماره ۵ و6 ،ص86-68).

  حافظ نیا، محمدرضا، 1382، "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"،انتشارات سمت، چاپ هشتم، ص 45-44.

  خادم مؤخر شهرضا،علیرضا،1380، «بررسی رابطه بین سیاست های تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ص67.

  خاکی، غلامرضا ،1387، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم، ص305-303  .

  خواجوی،شکراله و حمید الهیاری ابهری ، 1387،« بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،تحقیقات مالی،شماره 22،ص20-3.

  خورشیدی ،م و حمید قریشی،1381،«مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته»، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم، ص254.

  خوش طینت ، محسن و نجمه حاجیان ،1387« تاثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران» مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال پانزدهم-شماره 51،ص18-3.

  دلاور، علی،1388،« مبانی نظری و علمی پژوهش درعلوم انسانی و اجتماعی»،انتشارات رشد،چاپ چهارم ، تهران،ص122.

  دوانی، غ.، 1384، « بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام»، نشر نخستین، چاپ چهارم،ص 153.

  ریموند پی. نوو،1388،« مدیریت مالی»،ترجمه علی جهانخانی و علی پارساییان،انتشارات سمت ،چاپ پانزدهم،  تهران.

  ساربانها، محمد رضا،1382، «اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت ها»، پایان نامه دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  سرمد، ز.  و همکاران،1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، نشر آگاه.

  سیاح رزیانی، محسن،1388،« بررسی رابطه میان کیفیت سود و توزیع سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  شاملو، عبدالرضا،1389،«بررسی اثرتغییرات سود تقسیمی بر عملکرد شرکت ها»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات.

  شباهنگ،رضا،1387،«تئوری حسابداری»،انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی،جلد اول،چاپ هفتم،تهران،ص 191- 178.

  صمدزاده ،محسن ،1372،«خط و مشی تقسیم سود و تاثیرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه اصفهان.

  عالی ور، عزیز، 1381، «صورت های مالی اساسی»، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی،تهران،ص25.

  عباسیان، محمد رضا،1380، " اثرات خط مشی تقسیم سود برارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

  علوی طبری،حسین و همکاران،1388،« رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال شانزدهم-شماره 56،ص106-93.

  علوی طبری،حسین وآرزو جلیلی ،1385،« سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 43،ص134-119.

  علیزاده، علی،1380،« بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانات نقدی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.

  غلامی ،سعید،1389،« بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره 18»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک.

  فلاح، رضا،1385،« بررسی مقایسه ای رابطه ی بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

  قلی پور، علی،1375،«بررسی تاثیرسیاست های تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران»، تحقیقات مالی، سال سوم، شماره 9 و10 ،ص117-85).

  موسوی، احمد،1374، «تأثیر تقسیم سود سهمی برنرخ بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  نوروش،ایرج و همکاران،1386،«حسابداری مالی»،انتشارات کتاب نو،جلد دوم،چاپ دوم،تهران،ص39.

  نیکومرام،هاشم وهمکاران،1388،«مبانی مدیریت مالی» ،انتشارات ترمه ،تهران، جلداول.

  هندریکسون،الدون اس و ون برا،مایکل اف،1388،«تئوری حسابداری»ترجمه علی پارسائیان،انتشارات ترمه،جلداول،چاپ سوم،تهران.

  وکیلی فرد حمیدرضا و مسعود،1389،« مدیریت مالی»، انتشارات جنگل– علمی فوج ،جلداول ، چاپ هشتم، تهران، ص86.

   

  منابع لاتین:

   

  Barth, M., D.P. Cram, and K. Nelson. “Accruals and the Prediction of Future Cash          Flows.” The Accounting Review 76 (2001a): 27-58.

  Chun-Chia (Amy) Chang-Praveen Kumar-K. Sivaramakrishnan-March 9, 2006-Dividend Changes, Cash Flow Predictability, and Signaling of Future Cash Flows University of Houston

   Copeland , E .Thomas . and Westo , j. Fre . and Kuldeep , Shastri .(2005). “Financial Theory and Corporate Policy ”, Addison – Wesley.

  Elisabeteveiera-Clarac.raposo-2007 Signaling with dividend?new evidence from europe  ISCA-universidade deaveiro ISCTE-business school

  Gallagher,j.Timothy.and Joseph. D.Andrew.(1997).  “ Financial Management ; Principles  and Practice”, Hall International INC.

  Michelle Hanlon-James Myers-Terry Shevlin-January 31, 2007-Are Dividends     Informative About Future Earnings? University of Michigan-Texas A&M      University      University of Washington    

  Nissim, D., and A. Ziv, 2001, “Dividend Changes and Future Profitability,” Journal of Finance, 56, 2111–2133.

  Sava Savov, Mannheim Finance Working Paper 2006-03,July 2006,Dividend Changes, Signaling, and Stock Price Performance.

  Savov, S., and M. Weber, 2006, “Dividend Increases and Dividend Initiations: What Role for Fundamentals and Market Movements,” Working paper, University of  Mannheim.

  Seida,Jam.A.(1997). “The Effect of Dividend on Investor Behavior : The Dividend Clientele Hypothesis ”,Ph.D  dissertation in Texas  A & M university.

  منابع اینترنتی

   

  www. Irbourse. Com (سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)

  www. SSRN.Com

  www.Emeraled.co


موضوع پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, نمونه پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, جستجوی پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, فایل Word پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, دانلود پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, فایل PDF پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, مقاله در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, پروژه در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, پروژه درباره پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­شود. خصوصاً در این مطالعه به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای ...

چکیده: در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” حسابداری - حسابداری چکیده یک عامل اصلی از سرمایه­گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه­ها است؛ به دلیل اینکه پیش­بینی­، یک نقش اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه­گذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

ثبت سفارش