پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی

word 3 MB 32229 114
1390 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی برق- الکترونیک

  چکیده

   

  ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی

  امروزه سنسورهای رطوبت کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف از جمله پروسه های کنترل محیط زیست, کاربردهای خانگی, صنعت خودروسازی, پزشکی, کشاورزی و صنایع شیمیایی بدست آورده اند.

  تا به امروز ساختارهای مختلفی برای سنسور رطوبت پیشنهاد شده است که پس از مروری بر این مطالعات, در این پژوهش ساختار جدیدی از سنسور رطوبت با هدف تجاری سازی ارائه شده است.

  در این ساختار از رونشانی بخار شیمیایی نانو لوله های کربنی بر روی کریستال استفاده گردیده و تغییرات خطی مقاومت نانو لوله های کربنی در معرض رطوبت مطالعه شده است.

   آزمایش های انجام شده بر روی سنسور شامل بررسی رفتار دمایی, زمان افت وخیز, بازپخت دمایی, تاثیر اندازه, تکرار پذیری, اثرمزاحمت ها و حد تشخیص آن بوده و نتایج هریک از آزمایش هاگزارش شده است.

   همچنین نانو ساختار های کربنی متفاوتی مانند نانو لوله های کربنی تک جداره و چند جداره, نانو فیبر کربن, کربن فعال شده و ترکیب هریک با کلرید لیتیوم, رونشانی و رفتار هریک گزارش شده است.

   سپس با استفاده از نرم افزار, دو نمونه ساختار کامل و نقص دار نانو لوله کربنی با حضور و بدون حضور مولکول آب شبیه سازی گردید و با استفاده از تئوری تابعی چگالی و تقریب چگالی موضعی رفتار ساختار بررسی شد که نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی تطابق دارد.

  نتایج حاصل از آزمایشات نشان دهنده اینست که سنسور پیشنهادی کاندیدای خوبی برای استفاده در صنعت می باشد.

  - مقدمه

   

   

  بخار آب ، جزء لاینفک هوای اطراف ما است و عملا تاثیر زیادی در شرایط اندازه گیری مقادیر مختلف فیزیکی در رنج وسیعی دارد. رطوبت سنجی[1] در واقع یک شاخه از فیزیک کاربردی است که تکنیک های زیاد آن نشانه پیچیده بودن این مساله است و هیچ یک از راه حل های ارائه شده برای آن تمام خواسته ها را در تمام زمان ها و مکان ها برآورده نمی کنند.

  امروزه سنسورهای رطوبت کاربردهای زیادی در پروسه های صنعتی و کنترل محیط زیست بدست آورده اند. برای ساخت قطعات و مدارات با دقت خیلی بالا در صنعت نیمه هادی، سطح رطوبت در پروسه ساخت، تحت نظر است. همچنین کاربردهای خانگی بسیاری نیز وجود دارد مانند کنترل هوشمند ویژگی های محیطی ساختمان ها، کنترل پخت برای اجاق های مایکروویو، کنترل هوشمند ماشین لباسشویی و در صنعت خودروسازی سنسورهای رطوبت در سیستم مه زدایی شیشه ها و خطوط اسمبل موتور استفاده می شوند. در زمینه پزشکی سنسورهای رطوبت در تجهیزات تنفسی[2]، استرلیزه کننده ها، محفظه رشد اطفال زودرس، پروسه های ساخت دارو و محصولات بیولوژیکی استفاده می شوند. در کشاورزی، سنسورهای رطوبت برای تهویه گلخانه ها، حفاظت گیاهان (جلوگیری از شبنم زدن)، اندازه گیری رطوبت خاک و در انبار غلات استفاده می شوند. در صنایع به طور کلی، سنسورهای رطوبت برای کنترل رطوبت در خالص سازی گازهای شیمیایی، خشک کننده ها، اجاق ها، خشک کردن لایه های نازک، کاغذ، محصولات نساجی و پروسه های مربوط به خوراک استفاده می شوند.[1]

  شرایط لازم که سنسورهای رطوبت باید داشته باشند تا بتوانند در گسترۀ وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار گیرند شامل :

  حساسیت خوب در گسترۀ وسیعی از رطوبت و دما

  زمان پاسخگویی کوتاه

  تکرارپذیری مطلوب و هیسترزیس کم

  دوام مناسب و عمر زیاد

  مقاوم در برابر آلودگی ها

  وابستگی دمایی قابل چشم پوشی

  قیمت پایین

  می باشد.[2-4]

   

  1-1 واحدهای اندازه گیری رطوبت:

  اندازه گیری رطوبت در واقع مقدار بخار آب موجود در یک گاز را نشان می دهد که این گاز می تواند مخلوط چند گاز، مثل هوا و یا یک گاز خالص مثل نیتروژن یا آرگون باشد.[5]

  بر اساس روش اندازه گیری، سه واحد معمول برای رطوبت تعریف شده است:

   

   1) رطوبت نسبی(RH) [3] بر حسب درصد %

  رطوبت نسبی مقدار آب موجود در هوا در مقایسه با مقدار آبی که هوا در آن دما توانایی نگهداری در خود دارد را نشان می دهد. رطوبت نسبی تابعی از دما است و بنابراین یک اندازه گیری نسبی محسوب می شود.

   2) نقطه شبنم / برفک (D/F PT)[4]بر حسب  

  نقطه شبنم، دمایی است ( بالای0  ) که در آن بخار آب در یک گاز به آب مایع تبدیل می شود. و نقطه برفک دمایی است ( زیر0  ) که در آن بخار آب به یخ تبدیل می شود. D/F PT تابعی از فشار گاز ولی مستقل از دما است. بنابراین واحد اندازه گیری مطلق رطوبت محسوب می شود.

   3) رطوبت مطلق بر حسب قسمت در میلیون قسمت(ppm )[5]

  رطوبت مطلق بر حسب ppm مقدار بخار آب را در کسری از حجم نشان می دهد که به صورت ppmv نشان داده می شود و یا اگر در نسبت وزن مولکولی آب به وزن مولکولی هوا ضرب شود به ppmw تبدیل می شود. این واحد اندازه گیری در صنایع برای اندازه گیری رطوبت کم مورد استفاده قرار می گیرد.

   

  2-1 ارتباط بین واحدهای مختلف :

  برای ملموس تر شدن گسترۀ تعریف شدۀ رطوبت توسط هر واحد اندازه گیری، ابتدا با یک مثال تفاوت نقطه شبنم و رطوبت نسبی را بررسی و سپس نحوۀ تبدیل رطوبت نسبی به رطوبت مطلق را بحث می کنیم.

  هر چه هوا گرم تر باشد توانایی نگه داری بخار آب بیشتری را دارد. در زیر مقدار بخار آبی که هوا در سه دمای متفاوت می تواند در خود نگه دارد، آورده شده است :

   

    30̊C ~   30 gm-3  (grams per cubic meter of air)

    20̊C ~   17 gm-3

    10̊C ~   9 gm-3

  این اعداد در فشار اتمسفریک در سطح دریا اندازه گیری و بر مبنای اصول فیزیکی تعیین شده اند.

  فرض کنید در ساعت 3 بعدازظهر دمای هوا 30 درجه و مقدار رطوبت اندازه گیری شده برابر با gm-3 9 باشد. حال اگر دما کاهش یابد و به 10 درجه برسد، در حالی که هیچ بخار آبی به آن اضافه یا از آن کم نشده است، هوا اشباع می شود. یعنی نمی تواند بخار آبی بیشتر از gm-3 9 را در خود نگه دارد. کم کردن بیشتر دما به مقدار ناچیز هم باعث تراکم بخار آب شده و می تواند ابر, مه و یا شبنم تشکیل شود. با توجه به اینکه این هوا فاصله زیادی تا زمین داشته، بالاتر از زمین یا روی سطح زمین قرار گرفته باشد.

  پس اگر در ساعت 3 بعدازظهر رطوبت را اندازه گیری کنیم، می توان گفت نقطه شبنم هوا در این زمان برابر10 درجه سانتیگراد است. که اگر هوا در این زمان تا 10 درجه سرد شود رطوبت آن شروع به تراکم می کند و تشکیل شبنم می دهد.

  در رابطه با رطوبت نسبی می توان گفت، اگر در ساعت 3 بعدازظهر در دمای 30 درجه هوا دارایgm-3 9 بخار آب است با تقسیم gm-3 9 به gm-3 30 و ضرب آن در 100 ، مقدار رطوبت نسبی برابر 30% به دست می آید. به عبارت دیگر هوا در واقع حاوی 30% از بخار آبی که می تواند در دمای فعلی در خود نگه دارد، است.

  با سرد کردن هوا تا دمای 20 درجه، gm-3 9 تقسیم بر gm-3 17 می شود و رطوبت نسبی برابر 53% را نتیجه می دهد.

  از طرفی برای تبدیل رطوبت نسبی به رطوبت مطلق بر حسب دما، رابطه زیر را می توان استفاده کرد:

     (1-1)         

  که در آن Y رطوبت مطلق ماکزیمم بر حسب میلی گرم آب بر لیتر(mgH2OL-1 )و T دما بر حسب  است.

  این رابطه برای گسترۀ دمایی 0 تا 100 درجه سانتیگراد صادق است. برای مثال در دمای 25 درجه ، ماکزیمم رطوبت مطلق برابر mgH2OL-1 94/22 است که معادل 100% RH است. پس در دمای 25، درجه مقدار 50%  RH معادل رطوبت مطلق برابر mgH2OL-1 47/11 است. به این ترتیب می توان رطوبت مطلق در دماهای مختلف را محاسبه کرد. شکل (1-1) ارتباط بین RH، PPMv و D/F PT را نشان می دهد.

  اندازه گیری RH تمام رنج های بالای رطوبت را پوشش می دهد، بنابراین برای مصارف زندگی روزانه رطوبت نسبی صرفا به دلیل درک آسان استفاده می شود. برای اندازه گیری رطوبت کم بهتر است از PPMv یا D/F PT استفاده شود چون مقدار مطلق بخار آب در یک گاز یا هوا را می دهد.

  ABSTRACT

   

  FABRICATION OF HUMIDITY SENSOR BASED ON CARBON NANOTUBES

   

  By

  Fatemeh Sattarzadeh

   

  Nowadays humidity sensors have lots of application in various fields like environmental control processes, home application, car technology, medical, agricultural and chemical industries.

  Till now different structures for humidity sensor have been proposed, after reviewing of these studies the new structure is introduced.

  In this study chemical vapor deposition (CVD) method used in order to deposit the carbon nanotubes on glass tube. The linear changing of carbon nanotubes' resistance in alterations of humidity was studied.

  Various type of tests is done to observe sensor’s specifications like thermal behavior, rise/fall time, thermal annealing, repeatability and effect of interference gases.  The results of each test are reported.

  Moreover, different carbon nanostructures like single-walled carbon nanotubes, multi-walled carbon nanotubes, carbon nanofibers, activated carbon, and combination of each with lithium chloride is deposited and behavior of each has been studied.

  Finally, two structure of complete and defected nanotube were simulated in two different situations in presence and without presence of water molecule. Their behavior investigated with density functional theory and local density approximation. Our results confirm the experimental.

  It can be seen from our results that the suggested sensor is a good candidate for industrial use.

 • فهرست:

  1 مقدمه......................................................................................................................................................... 1

   واحدهای اندازه گیری رطوبت...................................................................................................... 2

  ارتباط بین واحدهای مختلف......................................................................................................... 3

   

  فصل 2 انواع سنسورهای رطوبت................................................................................................ 6

  2-1- مکانیزم های مختلف شناسایی رطوبت ...................................................................................... 6

       2-1-1- نم سنج دمایی.......................................................................................... 7

       2-1-2- سنسور نقطه شبنم LiCl......................................................................... 8

       2-1-3- سنسورهای رطوبت خازنی........................................................................ 9

       2-1-4- سنسورهای رطوبت مقاومتی.................................................................... 11

       2-1-5- سنسورهای رطوبت Hygrometric....................................................... 12

       2-1-6- رطوبت سنج های نوری.......................................................................... 13

       2-1-7- سنسورهای رطوبت وزنی........................................................................ 14

  2-2- خواص شیمیایی مواد به کار رفته در انواع مختلف سنسورهای رطوبت.................. 16

       2-2-1- مواد حساس سرامیکی............................................................................ 16

            2-2-1-1- اکسید آلومینیوم........................................................................... 19

            2-2-1-2- اکسید تیتانیوم............................................................................. 19

            2-2-1-3- اکسید سیلیکون........................................................................... 20

            2-2-1-4- ترکیبات اسپینال.......................................................................... 21

       2-2-2- استفاده از نانو لوله کربنی در سنسورهای رطوبت...................................... 22

  عنوان                                                                                                                 صفحه

   

  فصل 3 نحوه ساخت سنسور و دستگاه های اندازه گیری........................... 26

  3-1- مروری بر نانو لوله های کربنی................................................................................................... 26

       3-1-1- ساختار نانو لوله های کربنی.................................................................... 29

       3-1-2- روش های تولید نانو لوله ها.................................................................... 31

            3-1-2-1- روش رسوب گذاری بخار شیمیایی (CVD).................................... 31

            3-1-2-2- روش قوس الکتریکی.................................................................... 32

            3-1-2-3- روش تبخیر لیزری....................................................................... 32

       3-1-3- خصوصیات نانو لوله های کربنی و کاربردهای آن...................................... 33

  3-2- روش ساخت سنسور مورد مطالعه در این پایان نامه.......................................................... 36

  3-3- شماتیک مداری سیستم های اندازه گیری.......................................................................... 39

       3-3-1- دستگاه اندازه گیری شماره یک.............................................................. 39

       3-3-2- دستگاه اندازه گیری شماره دو............................................................... 42

       3-3-3- دستگاه اندازه گیری شماره سه.............................................................. 43

       3-3-4- دستگاه اندازه گیری شماره چهار............................................................ 44

   

  فصل 4 شبیه سازی و آزمایش ها.................................................................... 46

  4-1- بررسی عملکرد سنسور از دیدگاه تئوری................................................................................ 46

       4-1-1- مقدمه ای بر تئوری تابعی چگالی(DFT)................................................. 50

       4-1-2- حل معادله شرودینگر............................................................................. 51

       4-1-3- تئوری های هوهنبرگ-کوهن................................................................. 52

       4-1-4- تئوری کوهن-شم.................................................................................. 54

       4-1-5- تقریب چگالی موضعی(LDA)................................................................ 56

       4-1-6- نتایج شبیه سازی عملکرد سنسور با استفاده ار تئوری DFT وتقریبLDA 58

  4-2- نتایج آزمایش ها............................................................................................................................ 62

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                                                                 صفحه

   

       4-2-1- بررسی تغییرات مقاومت سنسور مورد مطالعه در معرض تغییرات رطوبت..... 62

       4-2-2- بررسی زمان افت و خیز......................................................................... 63

       4-2-3- بررسی رفتار دمایی سنسور.................................................................... 67

            4-2-3-1- دما متغییر و رطوبت ثابت............................................................. 67

            4-2-3-2- دما و رطوبت هر دو متغیر............................................................ 68

       4-2-4- بررسی تغییر اندازه سنسور..................................................................... 69

       4-2-5- بررسی اثر مزاحمت ها........................................................................... 72

       4-2-6- بررسی باز پخت دمایی سنسور................................................................ 73

       4-2-7- بررسی حد تشخیص سنسور.................................................................. 74

       4-2-8- بررسی تکرار پذیری.............................................................................. 74

       4-2-9- مقایسه با یک نمونه سنسور ساخته شده در سایر مقالات........................... 76

       4-2-10- بررسی دیگر نانو ساختارهای کربنی جهت سنسور رطوبت........................ 78

   

  فصل 5 نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................. 86

  5-1- نتیجه گیری.................................................................................................................................. 86

  5-2- پیشنهادات جهت ادامه کار.................................................................................................. 87

   

  مراجع.................................................................................................................. 89

   

  منبع:

  H.P. Penman, Humidity, Chapman and Hall, London. 1955.

  Y. Ma, S. Ma, W. Fang, T. Wang, Air-flow sensor and humidity sensor application to neonatal infant respiration monitoring, Sens. Actuarors A 49 (1995) 47-50.

  V. Matko, D. Donlagic, Sensor for high- air-humidity measurement, Sens. Actuators A 61 (1997) 331-334.

  K.V. Heber, Humidity sensing at high temperatures, Sens. Actuators 12 (1987) 145-157.

  http://www.iceweb.com.au/Analyzer/humidity_sensors.html (2005).

  Zhi Chen and Chi Lu Humidity Sensors: A Review of Materials and Mechanisms  SENSOR LETTERS Vol. 3, 274–295, 2005

  G.J.W. Visscher, Standard psychrometers: a matter of (p) references, Meas. Sci. Technol. 6 (1995) 1451-1461

  J.R. Simoes-Moreira, A thermodynamic formulation of the psychrometer constant, Meas. Sci. Technol. 10 (1999) 302-311

  F.C. Quinn, The most common problem of moisture/humidity measurement and control, in: Proceedings of the Conference on Humidity and Moisture, Washington DC, 1985, pp. 1-5.

  H. Endres, H.D. Jander, W. Gottler, Atest system for gas sensors, Sens. Actuators B 23 (1995) 163-172.

  H. Mitter, Humidity Calibration-Simple and accurate, Proc. Sensor 99, Nurnberg, 18-20 May, 1999, pp. 623-628

  D.A. Mathews, Review of the Lithium Chloride radiosonde hygrometer, in: Proceedings of the Conference on Humidity and Moisture, Vol. VI, Washington DC, 1963, pp. 219-227

  H. Mitter, Humidity Calibration-Simple and accurate, Proc. Sensor 99, Nurnberg, 18-20 May, 1999, pp. 623-628

  J.G. Korvink, L. Chandran, T. Boltshauser, H. Baltes, Accurate 3D capacitance evaluation in integrated capacitive humidity sensors, Sens. Mater. 4(6)(1993) 323-335.

  R.S. Jachowicz, S.D. Senturia, A thin film capacitance humidity sensor, Sens. Actuators 2 (1981) 171-186.

  K. Bratzler, Adsorption von Gasen und Dampfen in laboratorium und Technik, Theodor Steinkopf, Dresden, 1944.

  K. Bratzler, Adsorption von Gasen und Dampfen in laboratorium und Technik, Theodor Steinkopf, Dresden, 1944.

  G. Gerlach, K. Sager, A piezoresistive humidity sensor, Sens. Actuators A 43 (1994) 181-184

  R. Buchhold, A. Nakladal, G. Gerlach, K.J. Eichhorn, G. Dlubek, Multiplying sensitivity and tailoring transfer function of bimorph humidity sensors by ion bombardment of the hygroscopic polymer layer, Proc. Transducers 99, Sendai, Japan, pp. 230-233.

  N.T.T. Ha, D.K. An, P.V. Phong, P.T.M. Hoa, L.H. Mai, Study and performance of humidity sensor based on the mechanical optoelectronic principle for the measurement and control of humidity in storehoses, Sens. Actuators B 66 (2000) 200-202.

  E. Radeva, V. Georgiev, L. Spassov, N. Koprinarov, St. Kanev, Humidity adsorptive properties of thin fullerene layers studied by means of quartz microbalance, Sens. Actuators B 42 (1997) 11-13

  H.T. Sun, Z.T. Cheng, X. Yao, W. Wlodarski, Humidity sensor using sol-gel-derived silica coating on quartz crystal, Sens. Actuators B 13/14 (1993) 107-110

  F. Pascal-Delannoy, B. Sorli, A. Boyer, Quartz crystal microbalance(QCM) used as humidity sensor, Sens. Actuators A 84 (2000) 285-291

  B. Morten, G. De Cicco, M. Prudenziati, A thick-film resonant sensor for humidity measurements, Sens. Actuators A 37/38 (1993) 337-342

  A. Gluck, W. Halder, G. Lindner, H. Muller, P. Weindler, PVDF-excited resonance sensors for gas flow and humidity measurements, Sens. Actuators B 18/19 (1994) 554-557.

  A.J. Slobodnik, Surface acoustic waves and SAW materials, Proc. IEEE 64 (5) (1976) 581-595.

  Ansbacher and A. C. Jason, Nature 24, 177 (1953).

  T. Moromoto, M. Nagao, and F. Tokuda, J. Phys. Chem. 73, 243 (1969).

  E. McCafferty and A. C. Zettlemoyer, Faraday Discussions 52, 239 (1971).

  V. K. Khanna and R. K. Nahar, J. Phys. D: Appl. Phys. 19, L141 (1986).

  L. Young, Anodic Oxide Films, Academic Press, New York (1961).

  E. C. Dickey, O. K. Varghese, K. G. Ong, D. Gong, M. Paulose, and C. A. Grimes, Sensors 2, 91 (2002).

  C. A. Grimes, D. Kouzoudis, E. Dickey, D. Qian, M. A. Anderson, R. Shahidain, M. Lindsey, and L. Green, J. Appl. Phys. 87, 5341 (2000).

  S.A. Krutovertsev, A. E. Tarasova, L. S. Krutovertseva, and A. V. Zorin, Sens. Actuators A 62, 582 (1997).

  K. Robbie and M. J. Brett, J. Vac. Sci. Technol. A 15, 1460 (1997).

  G. Gusmano, G. Montesperelli, and E. Traversa, Sens. Actuators B 7, 460 (1992).

  K Jaruwongrungsee, A. Wisitsoraat, A. Tuantranont, T. Lomas "Humidity Sensing Characteristics of Plasma Functionalized Multiwall Carbon Nanotube-Polyimide Composite Films." National electronics and computer technology center.(2008)

  Pi-Guey Su a, , Yi-Lu Sunb, Chu-Chieh Lin "A low humidity sensor made of quartz crystal microbalance coated with multi-walled carbon nanotubes/Nafion composite material films"Department of Chemistry, Chinese Culture University(2005)

  Myung Jin Lee, Cheol-Jin Lee Department of Biomicrosystem Technology School of Electrical Engineering Korea University& V.R. Singh, Kum-Pyo Yoo, Nam-Ki Min Department of Control and Instrumentation Engineering Korea University "Humidity Sensing Characteristics of Plasma Functionalized Multiwall Carbon Nanotube-PolyimideComposite Films" (2008)

  N. Hamada, S.I. Sawada and A. Oshiyama: Phys. Rev. Lett. 68, 1579 (1992)

  S. Iijima and T. Ichibashi: Nature 363, 603 (1993)

  D. Golberg, Y. Bando, L. Bourgeois, and K. Kurashima: Carbon 39, 1858 (1999)

  R.T.K. Baker, P.S. Harris: The formation of filamentous carbon. In: Chemistry and Physics of Carbon, 14, ed by P.L. Walker Jr. and P.A. Thrower (Marcel Dekker, 1978) pp 83–165

  S. Iijima: Nature 354, 56 (1991)

  T. Guo, P. Nikolaev, A.G. Rinzler, D. Tomanek, D.T. Colbert, R. E. Smalley: J. Phys. Chem. 99, 10694 (1995)

  Jijun Zhao, Alper Buldum, Jie Han and Jian Ping Lu Gas molecule adsorption in carbon nanotubes and nanotube bundles Nanotechnology 13 (2002) 195–200

  Nathan Argaman and Guy Makov arXiv:physics/9806013v2 [physics.ed-ph] 19 Jul 1999

  W. Kohn, A. D. Becke, and R. G. Parr Department of Physics, UniVersity of California, Santa Barbara, Santa Barbara, California 93106 ReceiVed: March 5, 1996

  P. Geerlings,, F. De Proft, and W. Langenaeker Chem. Rev. 2003, 103, 1793-1873

  N. M. Harrison Department of Chemistry, Imperial College of Science Technology and Medicine, SW7 2AY, London and CLRC, Daresbury Laboratory, Daresbury, Warrington, WA4 4AD An Introduction to Density Functional Theory


موضوع پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, نمونه پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, جستجوی پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, فایل Word پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, دانلود پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, فایل PDF پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, تحقیق در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, مقاله در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, پروژه در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, پروپوزال در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, تز دکترا در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, پروژه درباره پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی, رساله دکترا در مورد پایان نامه ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله های کربنی

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مکانیک بررسی وتحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری نانولوله کربنی چند جداره مستقر در یک محیط الاستیک به منظور دستیابی به درک ریاضی روشن از رفتار جداره های مختلف نانولوله تحت تاثیر نیروهای وان در والسی و ماده واسطه الاستیک یکی از مقوله های بسیار مهم در بررسی رفتار نانو لوله کربنی جند جداره است. تحلیل ارتعاشات خطی نانو لوله کربنی تحت مدل های ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرایش: شیمی تجزیه چکیده در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از نانولوله های کربنی CNT(5-5) و CNT(6-0) و BNNT(6-0) و BNNT(5-5) dopped Ga استفاده شده است. ابتدا نانولوله ها به‎وسیله نرم افزارهای Gauss View و Nanotube Modeler ترسیم شده و سپس ...

تابستان 1390  کارشناسي­ ارشد رشته : عمران  گرايش : سازه چکيده :    در اين پايان­نامه اثر نانوسيليس بر روي خواص مکانيکي و دوام بتن حاوي الياف پلي­پروپيلن بر

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) چکیده : سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی به خاطر ویژگی‌های متمایز و مشخصه‌های منحصر به‌فرد، عمدتاً در دو حوزه حسگرها و عمگرها، در علوم مختلف همچون مکانیک، هوافضا و پزشکی موردتوجه قرارگرفته‌اند. تحریک الکترواستاتیک یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحریک و راه‌ اندازی این سیستم‌ها بوده که منجر به وقوع ...

پايان نامه مقطه کارشناسي رشته نساجي چکيده : به منظور توليد الياف نانو دو روش کلي وجود دارد، روش اول، توليد الياف با استفاده از کاتاليزور مي باشد که در اين روش الياف در بستر مخصوص يا محلول اخ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) چکیده: یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یکمحیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند.از آنجایی که گره ها از باتری تغذیه میکنند ،مساله مهمی که در شبکه های حسگرمورد توجه قرار میگیرد،بحث مصرف انرژی است.یکی از روشهایی که در این شبکه ها برای کاهش مصرف انرژی بسیار رایج است خواباندن گره ها ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

مقطع تحصیلی : کارشناسی­ارشد رشته : عمران گرایش : سازه چکیده : در این پایان­نامه اثر نانوسیلیس بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی الیاف پلی­پروپیلن بررسی شد. الیاف پلی­پروپیلن مصرفی به طول mm 18 و نسبت طول به قطر mµ 9/0 استفاده گردید. تاثیر الیاف و نانوسیلیس در سه درصد مختلف برای هر کدام در نسبتهای 1/0 ، 2/0 و 3/0 درصد برای الیاف و2 ، 4 و 6 درصد برای نانوسیلیس روی بتن با نسبت آب ...

ثبت سفارش