پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

word 3 MB 32232 139
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

   

  جهت یابی سیگنال­ های پهن باند

  DOA Estimation for Wideband Signals

  یکی از مهم­ترین کاربردهای آرایه ها، تحمین جهت یابی سیگنال­های انتشار یافته درمحیط می باشد. بسیاری از روش­های جهت یابی از دیرباز مورد استفاده قرار می­گیرند که به مرور زمان تغییراتی در آن­ها صورت گرفته است. بسته به شرایط محیط، ممکن است یکی از روش­های جهت یابی عملکرد بهتری نسبت به سایر روش­ها داشته باشد. نکته­ای که مطرح است اینکه اغلب روش­های جهت یابی برای سیگنال­های باریک باند طراحی شده­اند. در عمل ممکن است سیگنال­هایی که در محیط وجود دارند یا پهن باند باشند و یا اینکه در بین­های فرکانسی مختلفی قرار داشته باشند.یکی از متداول ترین روش­ها  در جهت یابی سیگنال­های پهن باند این است که سیگنال پهن باند را به بین­های مختلف فرکانسی تفکیک نموده و سپس پردازش­های لازم را در حوزه فرکانس انجام دهیم. بر این اساس روش­های مختلفی برای جهت یابی سیگنال­های پهن باند بیان شده است.در برخی از روش­ها جهت یابی هر بین فرکانسی به صورت مستقل از سایر بین­ها پردازش می گردد، که به روش­های ناهمبسته مشهور هستند. برخی دیگر از روش­ها اطلاعات بین­های مختلف فرکانسی را به صورتی با یکدیگر ترکیب می­کند و سپس جهت یابی را انجام می­دهد (روش­های همبسته). مشکل بزرگ روش­های همبسته این است که بایستی در ابتدا تخمین اولیه­ای از زوایای ورود منابع داشته باشیم. برخی از روش­ها نیز هستند که ماهیت آن­ها متفاوت از روش­های همبسته و ناهمبسته است و می­توان گفت حالت بین این دو روش هستند. از جمله این روش­ها می­توان به TOPS[1] اشاره کرد. که برای رفع مشکل تخمین اولیه زوایا در روش­های همبسته معرفی شده است.هدف از این پایان نامه بررسی روشهای مختلف جهت یابی سیگنالهای پهن باند و مقایسه نحوه عملکرد هر یک می باشد.

   

  مقدمه:

  در این فصل از پایان نامه مطالبی به اختصار در جهت آشنایی با مفاهیم پایه میدان‌ های الکترومغنطیسی، روش‌های مختلف جهت یابی برای سیگنال‌ های باند باریک معرفی گردیده و مزایا و چالش‌های اجرا هر یک از این الگوریتم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. (فصل اول و دوم)

  یکی از موارد بسیار مهم جهت یابی سیگنال‌ها، کاربرد آن در جهت دهی بین تشعشعی آنتن‌ ها به منظور ایجاد حداکثر توان ممکن در جهت هدف می‌باشد همچنین به منظور جهت یابی اهداف در ابتدا می‌بایست زاویه ورود هر سیگنال را به آرایه مشخص نمود. با استفاده از مفاهیم و روش‌های مطرح شده برای سیگنال‌های باند باریک و توسعه آن بر اساس سیگنال‌های باند پهن در فصل سوم به معرفی اگوریتم های مختلف باند پهن ودسته بندی آن پرداخته خواهد شد. یکی از متداول ترین روش­ها  در جهت یابی سیگنال­های پهن باند این است که سیگنال پهن باند را به بین­های مختلف فرکانسی تفکیک نموده و سپس پردازش­های لازم را در حوزه فرکانس انجام دهیم. بر این اساس روش­های مختلفی برای جهت یابی سیگنال­های پهن باند بیان شده است.در برخی از روش­ها جهت یابی هر بین فرکانسی به صورت مستقل از سایر بین­ها پردازش می گردد، که به روش­های ناهمبسته مشهور هستند. برخی دیگر از روش­ها اطلاعات بین­های مختلف فرکانسی را به صورتی با یکدیگر ترکیب می­کند و سپس جهت یابی را انجام می­دهد (روش­های همبسته). مشکل بزرگ روش­های همبسته این است که بایستی در ابتدا تخمین اولیه­ای از زوایای ورود منابع داشته باشیم. برخی از روش­ها نیز هستند که ماهیت آن­ها متفاوت از روش­های همبسته و ناهمبسته است و می­توان گفت حالت بین این دو روش هستند(فصل چهارم). از جمله این روش­ها می­توان به TOPS[2] اشاره کرد [16] که برای رفع مشکل تخمین اولیه زوایا در روش­های همبسته معرفی شده است. در فصل آخر با استفاده از شبیه سازی متلب الگوریتم های همبسته ونا همبسته، را پیاده سازی نموده و نتایج و چالش های مطرح شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد

   

  مقدمه

  در این فصل به صورت خلاصه خروجی آنتن های آرایه ای را پردازش خواهیم نمود. بر این اساس ابتدا میدان انتشار اسکالر[1] آنتن های آرایه ای را توضیح داده و سپس به معرفی سیگنال های باند باریک خواهیم پرداخت و در انتها مدل آرایه ای آنتن ها را در انتقال سیگنال های با پهنای باند گسترده (سیگنال پهن باند) تعریف خواهیم نمود.

   

  1-2- انتشار امواج

  همان طور که می دانیم بر اساس معادله ماکسول تابع انتشار موج متغیری از زمان و مکان می باشد. لذا معادله موج سیگنال های الکترو مغناطیسی با توجه به معادله ماکسول به صورت زیر تعریف می گردد:

  (1-1)                                                                                                     

  که در آن  شدت میدان الکتریکی،  سرعت انتشار موج،  عملگر لاپلاسین

  (1- 2)                                                                                       

   بردار مکان تعریف می گردد. پس از اعمال  به عنوان میدان اسکالر عمومی، معادله سیگنال موج ارسالی در لحظه t و موقعیت مکانی  بر اساس معادله زیر محاسبه می گردد :

                                                                      (1- 3)                  

   که جواب معادله دیفرانسیلی بالا (شکل موج دریافتی) معمولاً به شکل زیر بیان می گردد:

                           (1- 4)

  با جایگذاری معادله (1-4) در معادله (1-3) عبارت زیر حاصل می گردد:

  (1- 5)                                                                                        

  به ازای کلیه مقادیر , ,  که در معادله بالا صادق باشد، جواب معادله موج را می توان به شکل قطبی زیر نمایش داد.

  (1- 6)                                                                        

  که در آن  را بردار عدد موج و تابع نمایی را تابع صفحه موج تک رنگ[2] می نامند. میدان اسکالر را می توان به صورت ترکیب تمامی صفحه های موج برای تمامی فرکانس ها به صورت آن چه در ادامه آمده است، بیان نمود[1]:

  (1- 7)                                                 

  که در آن

  (1- 8)                                                                                                    

  و با توجه به این که

  (1- 9)                                                                                                              

  طبق رابطه (1- 5) نتیجه می شود:

  (1- 10)                                                                                                              

  و مقدار فاز در رابطه (1- 6) به صورت زیر خواهد بود:

  (1- 11)                                                                         

   

  معمولاً جهت و سرعت انتشار، با بردار  (بردار آهستگی[3]) معرفی می گردد. با توجه به روابط بالا واضح است که اندازه بردار  برابر با عکس سرعت انتشار می باشد. با استفاده از مختصات کروی مطابق شکل  (1-1)
   می توان  را به صورت زیر نمایش داد:

   (1- 12)                                                      

  با جایگذاری رابطه بالا در معادله مکان – زمان، تابع انتشار سیگنال به صورت زیر به دست می آید:

  (1- 13)                      

  کهS( )  تبدیل فوریه تابع  می باشد.

  (فرمول ها در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

   

  چکیده 1

  مقدمه. 2

                                

  فصل اول : اصول انتشار امواج

  1-1- مقدمه. 4

  1-2- انتشار امواج.. 4

  1-3-سنسورهای آرایه ای.. 6

  1-4- پردازش سیگنال آرایه خطی.. 7

  1-4-1- فرضیات پایه. 7

  1-4-1-1- میدان دور 7

  1-4-1-2- سیگنال باند باریک.... 7

  1-4-1-3- ایستائی.. 8

  1-4-1-4- سیگنال های چندگانه. 8

  1-4-1-5- نویز (Noise) 8

  1-5- تبدیل مکان – زمان.. 9

  1-6- سیگنال های تصادفی.. 10

   

  فصل دوم: روش های پردازش سیگنال های باند باریک

  2-1-مقدمه. 15

  2-2-روش های مبتنی بر پایه طیف... 15

  2-3-روش های شکل دهی پرتو. 15

  2-3-1-روش شکل دهی پرتو متعارف... 15

  2-3-2- روش کاپون.. 17

  2-3-3- روش های مبتنی بر زیر فضا 19

  2-3-4-معرفی روش .. 20

  2-3-5- الگوریتم .. 21

  2-3-6- معرفی روش .. 23

  2-3-7-مدل داده ها 25

  2-3-8- الگوریتم ESPIRIT.. 28

  2-4-آنتن های آرایه ای.. 31

  2-5- مدل سیگنال.. 35

  2-6- ماتریس کوواریانس.... 36

   

  فصل سوم: جهت یابی سیگنال های پهن باند

  3-1- مقدمه. 39

  3-2- معرفی سیگنال های باند پهن.. 39

  3-3- معرفی تکنیک های مختلف جهت یابی سیگنال های باند پهن.. 41

  3-3-1- مدلسازی داده های باند پهن.. 41

  3-3-2- معرفی اجمالی روش های جهت یابی سیگنال های باند پهن با استفاده از بانک فیلتر. 42

  3-3-3- مدل فرکانسی سیگنال باند پهن.. 44

  3-3-4- الگوریتم های مختلف جهت یابی سیگنال های پهن باند. 47

  3-3-5- روش های جهت یابی ناهمبسته. 47

  3-3-6- روش های ناهمبسته فرکانسی.. 48

  3-3-7- فرم دهنده بیم به روش کاپون.. 48

  3-3-8- میانگین گیری حسابی.. 51

  3-3-9- روش میانگین گیری هندسی.. 52

  3-3-10- روش میانگین گیری هارمونیک.... 53

  3-3-11- الگوریتم موزیک پهن باند. 53

  3-3-12- الگوریتم وزن دهی مناسب زیرفضاها 55

  3-3-13- محاسبه تخمین به روش .. 58

  3-3-14- ملاحظات عملی در روش .. 60

  3-3-15- روش های جهت یابی همبسته زیرفضایی( ) 62

  3-3-16- روش ماتریس تمرکز قطری.. 62

  3-3-17- روش زیرفضای چرخشی سیگنال.. 64

  3-3-18- استفاده از ماتریس کانونی در روش .. 66

  3-3-19-- روش وزن دهی متوسط به زیر فضاهای سیگنال( ) 67

   

  فصل چهارم:‌الگوریتم TOPS

  4-1- مقدمه. 70

  4-2- مفاهیم پایه. 70

  4-3- ارائه یک مدل ریاضی.. 71

  4-4- توسعه الگوریتم  به فضای چند بعدی.. 76

  4-5- تصویر در راستای زیرفضای سیگنال.. 78

  4-6- الگوریتم محاسبه. 80

  4-6-1- پیچیدگی محاسبات... 81

   

  فصل پنجم:‌شبیه سازی  الگوریتم های تخمین DOA

  برای آرایه های خطی.. 83

  5-1- مقدمه. 84

  5-2- الگوریتم های تخمین .. 84

  5-2-1- معرفی اجمالی الگوریتم های به کار رفته در شبیه سازی.. 84

  5-2-1-1-  بررسی الگوریتم MUSIC و Capon.. 85

  5-2-1-2- الگوریتم همبستگی زیرفضای سیگنال( ) 86

  5-2-1-3- ماتریس زیرفضای کانونی سیگنال ( ) 88

  5-2-1-3-1- الگوریتم محاسبه روش .. 89

  5-2-1-3-2-نکات مهم در محاسبه تخمین به روش .. 90

  5-3- مدل سازی داده ها 91

  5-3-1- خصوصیات منبع سیگنال ارسالی.. 91

  5-3-2- مفروضات داده های دریافتی توسط آرایه آنتن.. 92

  5-4- سناریوهای شبیه سازی شده..................................................................................................................................... 92

  5-4-1- سناریوی شماره 1. 92

   

   

  فصل ششم:  نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  6-1- نتیجه‌گیری............................................................................................................................................................. 122

  6-2- پیشنهادات ............................................................................................................................................................. 123

  مراجع.. 121 

  چکیده 1

  مقدمه. 2

                                

  فصل اول : اصول انتشار امواج

  1-1- مقدمه. 4

  1-2- انتشار امواج.. 4

  1-3-سنسورهای آرایه ای.. 6

  1-4- پردازش سیگنال آرایه خطی.. 7

  1-4-1- فرضیات پایه. 7

  1-4-1-1- میدان دور 7

  1-4-1-2- سیگنال باند باریک.... 7

  1-4-1-3- ایستائی.. 8

  1-4-1-4- سیگنال های چندگانه. 8

  1-4-1-5- نویز (Noise) 8

  1-5- تبدیل مکان – زمان.. 9

  1-6- سیگنال های تصادفی.. 10

   

  فصل دوم: روش های پردازش سیگنال های باند باریک

  2-1-مقدمه. 15

  2-2-روش های مبتنی بر پایه طیف... 15

  2-3-روش های شکل دهی پرتو. 15

  2-3-1-روش شکل دهی پرتو متعارف... 15

  2-3-2- روش کاپون.. 17

  2-3-3- روش های مبتنی بر زیر فضا 19

  2-3-4-معرفی روش .. 20

  2-3-5- الگوریتم .. 21

  2-3-6- معرفی روش .. 23

  2-3-7-مدل داده ها 25

  2-3-8- الگوریتم ESPIRIT.. 28

  2-4-آنتن های آرایه ای.. 31

  2-5- مدل سیگنال.. 35

  2-6- ماتریس کوواریانس.... 36

   

  فصل سوم: جهت یابی سیگنال های پهن باند

  3-1- مقدمه. 39

  3-2- معرفی سیگنال های باند پهن.. 39

  3-3- معرفی تکنیک های مختلف جهت یابی سیگنال های باند پهن.. 41

  3-3-1- مدلسازی داده های باند پهن.. 41

  3-3-2- معرفی اجمالی روش های جهت یابی سیگنال های باند پهن با استفاده از بانک فیلتر. 42

  3-3-3- مدل فرکانسی سیگنال باند پهن.. 44

  3-3-4- الگوریتم های مختلف جهت یابی سیگنال های پهن باند. 47

  3-3-5- روش های جهت یابی ناهمبسته. 47

  3-3-6- روش های ناهمبسته فرکانسی.. 48

  3-3-7- فرم دهنده بیم به روش کاپون.. 48

  3-3-8- میانگین گیری حسابی.. 51

  3-3-9- روش میانگین گیری هندسی.. 52

  3-3-10- روش میانگین گیری هارمونیک.... 53

  3-3-11- الگوریتم موزیک پهن باند. 53

  3-3-12- الگوریتم وزن دهی مناسب زیرفضاها 55

  3-3-13- محاسبه تخمین به روش .. 58

  3-3-14- ملاحظات عملی در روش .. 60

  3-3-15- روش های جهت یابی همبسته زیرفضایی( ) 62

  3-3-16- روش ماتریس تمرکز قطری.. 62

  3-3-17- روش زیرفضای چرخشی سیگنال.. 64

  3-3-18- استفاده از ماتریس کانونی در روش .. 66

  3-3-19-- روش وزن دهی متوسط به زیر فضاهای سیگنال( ) 67

   

  فصل چهارم:‌الگوریتم TOPS

  4-1- مقدمه. 70

  4-2- مفاهیم پایه. 70

  4-3- ارائه یک مدل ریاضی.. 71

  4-4- توسعه الگوریتم  به فضای چند بعدی.. 76

  4-5- تصویر در راستای زیرفضای سیگنال.. 78

  4-6- الگوریتم محاسبه. 80

  4-6-1- پیچیدگی محاسبات... 81

   

  فصل پنجم:‌شبیه سازی  الگوریتم های تخمین DOA

  برای آرایه های خطی.. 83

  5-1- مقدمه. 84

  5-2- الگوریتم های تخمین .. 84

  5-2-1- معرفی اجمالی الگوریتم های به کار رفته در شبیه سازی.. 84

  5-2-1-1-  بررسی الگوریتم MUSIC و Capon.. 85

  5-2-1-2- الگوریتم همبستگی زیرفضای سیگنال( ) 86

  5-2-1-3- ماتریس زیرفضای کانونی سیگنال ( ) 88

  5-2-1-3-1- الگوریتم محاسبه روش .. 89

  5-2-1-3-2-نکات مهم در محاسبه تخمین به روش .. 90

  5-3- مدل سازی داده ها 91

  5-3-1- خصوصیات منبع سیگنال ارسالی.. 91

  5-3-2- مفروضات داده های دریافتی توسط آرایه آنتن.. 92

  5-4- سناریوهای شبیه سازی شده..................................................................................................................................... 92

  5-4-1- سناریوی شماره 1. 92

   

   

  فصل ششم:  نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  6-1- نتیجه‌گیری............................................................................................................................................................. 122

  6-2- پیشنهادات ............................................................................................................................................................. 123

  مراجع.. 121

   

   

   

  منبع:

  Stoica, P., and R. Moses, Spectral Analysis of Signals, Prentice Hall, 2005.

  Roy, R., and T. Kailath, ‘‘ESPRIT-Estimation of Signal Parameters Via Rotational Invariance Techniques,’’ IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 37, No. 7, July 1989,pp. 984–995.

  Schmidt, R., ‘‘Multiple Emitter Location and Signal Parameter Estimation,’’ IEEE Trans.on Antennas and Propagation, Vol. AP-34, No. 3, March 1986, pp. 276–280.

  Zatman, M., ‘‘How Narrow Is Narrowband?’’ IEE Proc.-Radar, Sonar Navig., Vol. 145, No. 2, April 1998, pp. 85–91.

  Chandran, S., and M. K. Ibrahim, ‘‘DOA Estimation of Wide-Band Signals Based on Time-Frequency Analysis,’’ IEEE J. of Oceanic Engineering, Vol. 24, No. 1, January 1999, pp. 116–121.

  Wax, M., and T. Kailath, ‘‘Spatio-Temporal Spectral Analysis by Eigen-Structure Methods,’’ IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Vol. ASSP-32, No. 4, August 1984, pp. 817–827.

  Wang, H., and M. Kaveh, ‘‘Coherent Signal-Subspace Processing for the Detection and Estimation of Angles of Arrival of Multiple Wide-Band Sources,’’ IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Vol. ASSP-33, August 1985, pp. 823–831.

  Doron, M., and A. Weiss, ‘‘On Focusing Matrices for Wide-Band Array Processing,’’ IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 40, No. 6, June 1992, pp. 1295–1302.

  Hung, H., and M. Kaveh, ‘‘Focusing Matrices for Coherent Signal-Subspace Processing,’’ IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Vol. ASSP-36, No. 8, August 1988, pp. 1272–1282

  T.S. Lee, ‘‘Efficient Wide-Band Source Localization Using Beamforming Invariance Technique,’’ IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 42, June 1994, pp. 1376–1387.

  F. Selleno, “Robust Wideband DOA Estimation,” 13th workshop on Statistical Signal Processing, July 2005, pp. 277-282.

  W. J. Zeng, and X. L. Li, “High-Resolution Multiple Wideband and Nonstationary Source Localization With Unknown Number of Sources,” IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 58, June 2010, pp. 3125–3136.

  M. Wax, and J. Sheinvald,  “Direction Finding of Coherent Signals via Spatial Smoothing for Uniform Circular Arrays”,  IEEE Trans. Antannas Propagat., vol. 42, May. 1994, pp. 613-620.

  P. Chumchong, K. Ichige, and H. Arai, “Spatial-Smoothing-Like Processing of Array Steering vectors for High Resolution DOA Estimation,” Proceeding of the 6th European Radar Conference, OCT. 2009. pp. 421–424.

  D. Q. Jun, W. Y. Liang, and Z. Y. Shun, “An Adaptive Weighted Spatial Smoothing Algorithm Utilizing Virtual Beamforming,”  IEEE International Radar Conference, May 2005.

  Yoon, Y.-S., ‘‘Direction-of-Arrival Estimation for Wideband Sources Using Sensor Arrays,’’ Ph.D. thesis, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 2004.

  HSIENSENSEN., ‘‘Focussing Matrices for Coherent Signal-Subspace Processing, ‘‘ STUDENT MEMBER IEEE, IEEE TRANSACTIONS ON ACOUSTICS,SPEECH. AND SIGNAL PROCESSING.VOL.36.NO.X. AUGUST 1988.

  Miriam A. Doron and Anthony J. Weiss, Senior Member, IEEE  ‘‘On Focusing Matrices for Wide-Band Array Processing‘‘IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING, VOL. 40. NO. 6, JUNE 1992

   

  SANDEEP SANTOSH, O.P.SAHU, MONIKA AGGARWAL Senior Lecturer, Department of Electronics and Communication Engineering ‘‘An Overview of Different Wideband Direction of Arrival(DOA) Estimation methods"

   

  Dehghani,Mahmud Reza.,2005 "Presented in Partial Fulfillment of the Reqirements for the Degree of Master of Applied Science(Electrical Engineering) at Concordia University , Monttreal, Quebec,Canada.

  H. WANG, STUDENT MEMBER, IEEE, AND M. KAVEH, SENIOR MEMBER, IEEE,".Coherent Signal-Subspace Processing for the Detection and Estimation of Angles of Arrival sf Multiple Wide-Band Sources. IEEE TRANSACTIONS ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, VOL. ASSP-33, NO. 4, AUGUST 1985.

  Nicholas Roseveare"WIDEBAND DIRECTION-OF-ARRIVAL ESTIMATION METHODS" ,FOR UNATTENDED ACOUSTIC SENSORS Department of Electrical and Computer Engineering.

  Vom Fachbereich 18,"Advanced Direction-of-Arrival Estimation and Beamforming Techniques for Multiple Antenna Systems", M¨arz 1980 in Hachenburg, Deutschland.

  Almquist Gustav, 2005" High Resolution Direction of Arrival Estimation for Uniform Linear Arrays in Presence of Radar ", Master of Science Thesis.

  Krishnaraj Varma ,"Time-Delay-Estimate Based Direction-of-Arrival Estimation for Speech in Reverberant Environments".

  Toygarb_R_NC, JULY 2006" Optimization of non-uniform planar array geometry for direction of arrival estimation",A Thesis submitted of graduare school of natural and applied sciences of middle east technical university.

  Valaee ,Shahrokh ,May 1994, "Array Processing for Detection and locatization of Narrowband, Wideband and Distributed Sources". Departmet of Electrical eng Mcgill university,montreal.

  M. Viberg and B. Otlerslon, “Sensor Processing Based on Subspace Fitting”, IEEE Trans. Signal Processing, Vol 39, No 5, PP. 1110-1121, May 1991.

  J.A Carlzow, “Direction of Arrival Estimation Using Signal Subspace Modelling”, IEEE Trans, om Aerospace and Electronic Systems, Vol, 28, No, 1, Jan. 1992.

  G. Bienvenu and L – Kopp, “Optimality of high Resolution Array Processing using the Eigensystem Approach”, IEEE Trans Acoust, Speech, Signal Procssing, Vol, 31, pp. 1235-1248, 1983.

  R. O. Schmidt, “Multiple Emitter Location and Signal Parameter Estimation”, IEEE Trans – on Antenna and Prop, Vol, 34, pp. 276-280, Mar, 1986.

  J.A. Cadzow, “A High Resolution Direction of Arrival Algorithm for Narrowband Coherent and Incoherent Sources”, IEEE Trans . Acoust., Speech, Signal Processing, Vol. ASSP-36, PP. 965-979, Jul. 1988.

  J. capon, “High – resolution Frequency – wavenumber Spectrum Analysis”, Proc. IEEE, Vol. 57, pp. 1408-1418, Aug. 1969.

  K.M. Buckley and L.J. Griffiths, “An Adaptive Generalized Sidelobe Canceller with Derivative Constraints”, IEEE, Trans . on Antennas and Propagation, Vol. App – 34, No. 3, pp. 3111-316, 1986.

  O.L. frost, “An Algorithm for Linearly Constrained Adaptive Array Proccecing”, Proc. Of the IEEE, Vol. 60, No, 8, pp. 926-935, Aug. 1972.

  B.D Van Veen and K.M. Buckley, “Beamforming: A Versatile Approach to Spatial Filtering”, IEEE ASSP Magazine, pp. 4-24, Apr. 1988.

  S. Haykin, editor, Array Signal Processing, Prentice – Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1985.

  S.U. Pillai, Array Signal Processing. Springer – Verlag, 1989.

  H. Krim and J.G Cozzens, “Detection and Parameter Estimation of Correlated Signals in Noise”, Ph.D. thesis, Northeastern Univ., Jun. 1991.

  M. Viberg and B. Ottersten, “Sensor Array Processing Based on Subspace Fitting” IEEE Trans. Signal Processig Vol. 39, No. 5. Pp. 1110-1121, May 1991.

  J. A. Cadzow, “Direction of Arrival Estimation Using Signal Subspace Modeling”, IEEE Trans. On Aeropsace and Electronic Systems, Vol. 28, No. 1, Jan. 1992.


موضوع پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, نمونه پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, جستجوی پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, فایل Word پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, دانلود پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, فایل PDF پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, تحقیق در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, مقاله در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, پروژه در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, پروپوزال در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, تز دکترا در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, پروژه درباره پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی, رساله دکترا در مورد پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات (میدان) در این پایان­نامه، یک آنتن میکرواستریپی پچ با تغییراتی بسیار موثر در صفحه زمین و بخش تشعشعی آن جهت افزایش کارآیی، ایجاد حالات متنوع از پاسخ فرکانسی و امکان کنترل این حالات مورد مطالعه قرار می­گیرد. تغییرات اعمال شده بر روی این آنتن باعث ایجاد یک ساختار جدید از آنتن­های میکرواستریپی شده که فرمتی شبیه آنتن پچ ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق مخابرات (گرایش میدان) چکیده تحلیل و شبیه سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس تراهرتز در سال‌های اخیر آنتن آرایه انعکاسی میکرواستریپ توجه زیادی را به خود جلب کرده و توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه قرار گرفته است. به این دلیل که این آنتن ویژگی‌های برجسته آنتن آرایه و آنتن بازتابنده را ترکیب کرده است. ویژگی‌هایی مثل سطح مسطح، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی برق - مخابرات چکیده بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موج بر شکاف دار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع آنتن های موج بر شکاف دار در سال 1943 در دانشگاه Mc-Gill معرفی شدند. ساختار ساده، بازده بالا و پلاریزاسیون خطی این تشعشع کننده ها ، باعث محبوبیت آن ها در بسیاری از کاربردهای راداری شده است. برای پلاریزاسیون عمودی و اسکن زاویه ای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه­ های کامپیوتری چکیده مکان­یابی و همزمان­سازی از عناصر کلیدی در بسیاری از برنامه­ های کاربردی ارتباطی زیرآب هستند که علی­رغم وابستگی بسیار، معمولا جدا از هم عمل می­کنند. اما از آنجا که سرویس­های همزمان­سازی پیش­نیاز الگوریتم­های مکان­یابی هستند و اطلاعات در رابطه با مکان حسگرها برای تخمین تاخیر انتشار مورد استفاده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (مخابرات سیستم) چکیده بهینه­سازی جایگذاری گره­ها در محیط­های مختلف برای شبکه­های حسگرفراپهن­باند مکان­یاب سیستم­های مکان­یاب به سیستم­هایی گفته می­شود که بتوانند مکان یک جسم را در یک فضا تشخیص دهند. اینگونه سیستم­ها معمولا با استفاده از ارتباطات رادیویی، فاصله دو جسم را تشخیص داده و بعد از چندین اندازه­­­گیری از گره­های مختلف، مکان جسم ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات (میدان) در این پایان­نامه، یک آنتن میکرواستریپی پچ با تغییراتی بسیار موثر در صفحه زمین و بخش تشعشعی آن جهت افزایش کارآیی، ایجاد حالات متنوع از پاسخ فرکانسی و امکان کنترل این حالات مورد مطالعه قرار می­گیرد. تغییرات اعمال شده بر روی این آنتن باعث ایجاد یک ساختار جدید از آنتن­های میکرواستریپی شده که فرمتی شبیه آنتن پچ ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی مخابرات - سیستم چکیده بررسی روش­های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال­های فرا­پهن­باند با ظهور و گسترش سیستم ­های مخابراتی با عرض پالس بسیار باریک، پهنای باند بسیار وسیع، محدودیت پهنای باند و سرعت قطعات الکترونیکی موجود، استفاده از بسیاری از ساختار­های آشکار سازی ناهمدوس شناخته شده پیشین با دشواری روبرو است و طراحی گیرنده مناسب در اینگونه ...

ایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق-مخابرات سیستم حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید در این پایان­نامه یک گیرنده­ی دیجیتال جهت پردازش سیگنال در گیرنده­ی مرجع رادار پسیو مبتنی بر مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد(OFDM) پخش زمینی تلویزیون دیجیتال(DVB-T) ارائه شده است. این گیرنده شامل بلوک­های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق،مخابرات سیستم چکیده: بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه تکنولوژی رادیوشناختی برای اولین بار توسط دکتر Mitola در سال 1999 بیان شد و در سال‌های اخیر تحولی نو‌ظهور در زمینه ارتباطات رادیویی ایجاد کرده که می تواند با بکارگیری منابع طیفی موجودبه صورت هوشمندانه و مؤثر سرویس‌های بی‌سیم ...

ثبت سفارش