پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت

word 4 MB 32281 133
1393 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.S.c»

  گرایش: سیستم

  چکیده:

  شبکه های حسگر خودرویی شامل گره های متحرکی هستند که در طی حرکت به اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی محیط می پردازند. گره های حسگر معمولا دارای انرژی محدودی هستند که همین محدودیت طول عمر باعث تحقیقات بسیاری توسط پژوهشگران بر روی شبکه ی حسگر    بی سیم شده است اما مبحث طول عمر در شبکه های حسگر خودرویی اهمیت کمتری نسبت به دیگر شبکه های حسگر دارد.

  پوشش در شبکه های حسگر خودرویی به چگونگی مشاهده ی فیزیکی فضا اطلاق می شود. بنابراین پوشش دینامیکی، پوششی بر مبنای مدل حرکت گره ها است که چندین خودرو با همکاری یکدیگر به مبحث پوشش محیط می پردازند.

  پوشش دینامیکی توسط چندین پژوهشگر مورد مطالعه قرار گرفته است که اغلب این پژوهشگران از مدل سنجش Boolean برای مدل سازی پوشش دینامیکی محیط استفاده کرده اند. اگر چه مدل های سنجش Shadow fading و Elfes مدل های واقعی تری برای مدل سازی پوشش دینامیکی محیط توسط شبکه های حسگر خودرویی می باشند.

  در پایان نامه ی پیش رو، ما علاوه بر بررسی مدل های حرکت مختلف، مدل حرکت گوس مارکوف را به عنوان مدل اصلی حرکت برای مدل سازی پوشش دینامیکی با توجه به سه مدل سنجش Boolean، Shadow fading و Elfes انتخاب کرده ایم. ما این امر را با توجه به محاسبات تئوری موقعیت های گره ها در هر گام حرکت و مقایسه ی آن با نتایج مستقیم شبیه سازی مدل حرکت گوس مارکوف انجام    می دهیم. و در آخر مقایسه ای بین پوشش دینامیکی با سه مدل سنجش Boolean، Shadow fading و Elfes انجام  می دهیم.

  کلید واژه: پوشش دینامیکی، مدل حرکت گوس مارکوف، مدل سنجش Boolean، مدل سنجش Shadow fading، مدل سنجش Elfes

   

   

  مقدمه:

  شبکه ی حسگر بی سیم شامل تعدادی گره ی حسی استاتیک و یا دینامیک است که به امر سنجش محیط می پردازند و داده های بدست آمده از محیط را بنا بر نیاز تعریف شده ی شبکه، پردازش        می نمایند. این شبکه از منظرهای گوناگونی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از جنبه های مورد بررسی، مسئله ی پوشش شبکه است. ما در این پایان نامه قصد داریم، مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی را بر مبنای مدل های آماری حرکت پیاده سازی کنیم. برای این منظور   گام به گام از معرفی شبکه تا هدف آخر این پروژه یعنی همان مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت پیش رفته ایم.

  پایان نامه ی پیش رو شامل پنج فصل می باشد. در فصل اول، ما به معرفی شبکه ی حسگر بی سیم پرداخته ایم و این شبکه را به صورت مختصر و مفید معرفی کرده ایم. در فصل دوم مسئله ی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم را شرح داده ایم و انواع مختلف پوشش این شبکه را بررسی کرده ایم. در فصل سوم مفاهیم مربوط به انرژی و حرکت در مبحث پوشش شبکه حسگر بی سیم را مورد ارزیابی قرار داده ایم. در فصل چهارم پوشش دینامیکی و مزیت ها و چالش های پیش روی این پوشش را بررسی کرده ایم. در فصل پنجم با عنایت به چهار فصل قبلی و انتخاب مدل حرکت گوس مارکوف، مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل آماری حرکت گوس مارکوف را به صورت تئوری و همچنین شبیه سازی محاسبات تئوری و شبیه سازی مستقیم مدل حرکت گوس مارکوف در پنج سرعت مختلف با استفاده از سه مدل سنجش Boolean، Shadow fading و Elfes  پیاده سازی کرده ایم.

  هدف:

  هدف اصلی این پایان نامه مدل کردن پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت است. به غیر از بررسی مدل های حرکت مختلف، مدل حرکت اصلی انتخاب شده برای این امر، مدل حرکت گوس مارکوف می باشد. برای بررسی بهتر پوشش دینامیکی، از سه مدل سنجش مختلف استفاده می کنیم و نتایج بررسی ها را با هم مقایسه می کنیم.

  در این فصل ابتدا به معرفی شبکه های بی سیم می پردازیم و سپس انواع مختلف این شبکه ها را از لحاظ ساختارمند و غیر ساختارمند معرفی می کنیم و همچنین نحوه ی استقرار و حرکت گره ها در شبکه های بی سیم را بررسی می کنیم و خصوصیات شبکه حسگر بی سیم را معرفی می کنیم و سپس پیکربندی گره های شبکه های حسگر بی سیم را شرح می دهیم.

  انواع شبکه های بی سیم:

  شبکه های بی سیم به دو نوع عمده ی شبکه های ساختارمند و غیر ساختارمند تقسیم می شوند.     شبکه های بی سیم ساختارمند دارای زیر ساخت هایی برای راه اندازی شبکه می باشند. از انواع     شبکه های بی سیم ساختارمند می توان به شبکه GSM [1] اشاره کرد. شبکه های بی سیم غیر ساختارمند به شبکه های بی سیم اقتضایی [2] معروف هستند. شبکه های اقتضایی به شبکه های آنی و یا موقت   گفته می شوند که برای یک منظور خاص به وجود می آیند. تفاوت عمده شبکه های اقتضایی با     شبکه های معمول بی سیم 802.11 در این است که در شبکه های اقتضایی مجموعه ای از گره های متحرک و یا غیر متحرک بی سیم بدون هیچ زیرساختار مرکزی، نقطه دسترسی و یا ایستگاه پایه برای ارسال اطلاعات بی سیم در بازه ای مشخص به یکدیگر وصل می شوند. شبکه های بی سیم می توانند ترکیبی از این دو مورد ذکر شده نیز باشند یعنی قسمتی از شبکه ساختارمند و قسمتی از شبکه          غیر ساختارمند پیاده سازی شود.

  ارسال بسته های اطلاعاتی در شبکه های بی سیم اقتضایی توسط گره های مسیری که قبلا توسط یکی از الگوریتم های مسیریابی مشخص شده است، صورت می گیرد. نکته قابل توجه این است که هر گره تنها با گره هایی در ارتباط است که در شعاع رادیویی اش هستند، که اصطلاحا گره های همسایه نامیده می شوند.

  پروتکل های مسیریابی بر اساس پارامترهای کانال مانند تضعیف، انتشار چند مسیره، تداخل و همچنین بسته به کاربرد شبکه به صورت بهینه طراحی شده اند. در هنگام طراحی این پروتکل ها به امر تضمین امنیت در شبکه های اقتضایی توجه نشد اما در سال های اخیر با توجه به کاربردهای حساس این شبکه از جمله در عملیات های نظامی، فوریت های پزشکی و یا مجامع و کنفرانس ها، که نیاز به تامین امنیت در این شبکه ها بارزتر شده است، محققان برای تامین امنیت در دو حیطه عملکرد و اعتبار پیشنهادات گوناگونی را مطرح کردند و می کنند.

  شبکه های بی سیم اقتضایی فاقد هسته مرکزی برای کنترل ارسال و دریافت داده می باشد و حمل   بسته های اطلاعاتی به شخصه توسط خود گره های یک مسیر مشخص و اختصاصی صورت می گیرد. توپولوژی شبکه های اقتضایی متغیر است زیرا گره های شبکه می توانند تحرک داشته باشند و در هر لحظه از زمان جای خود را تغییر بدهند.

   

  Abstract:

      Vehicular Sensor Networks include dynamic nodes which measure the physical and chemical parameters of an environment during the movement. Sensor nodes usually have limited energy and lifetime is one of the topics being studied by researchers, but the topic of energy in the vehicular sensor network is less important.

      Coverage of Vehicular Sensor Networks (VSNs) exhibits how well an area is observed in a particular physical space. Therefore, dynamic coverage is defined as coverage based on mobility models of nodes. Multiple vehicular sensors are required to collaboratively complete the scanning task.

      Dynamic coverage has been studied by several authors. Most authors have used the Boolean sensing model for network coverage , however, more realistic models are the Shadow fading sensing model and the Elfes sensing model.

      In this paper, we choose the Gauss Markov mobility model in order to calculate the dynamic coverage rate based on the Boolean, Shadow fading and Elfes sensing models. This is accomplished by calculating the distribution and position of nodes in each step. Lastly, we compare the dynamic coverage based on those calculation results with the dynamic coverage based on the direct simulation results of Gauss Markov mobility. Moreover, we compare the dynamic coverage of Boolean, Shadow fading and Elfes.

   

      Keywords: dynamic coverage; Gauss Markov mobility model; Boolean sensing model; Shadow fading 

 • فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................................................................1

  مقدمه..................................................................................................................................................................................2

  هدف..................................................................................................................................................................................3

  فصل اول: معرفی شبکه ی حسگر بی سیم................................................................................................................4

  1-1) انواع شبکه های بی سیم...........................................................................................................................................4

  1-2) شبکه های حسگر بی سیم........................................................................................................................................6

  1-3) انواع شبکه های حسگر بی سیم بر اساس استقرار....................................................................................................6

  1-4) کاربردهای شبکه حسگر بی سیم..............................................................................................................................7

  1-5) مزایای شبکه های حسگر بی سیم............................................................................................................................8

  1-6) معایب شبکه های حسگر بی سیم............................................................................................................................8

  1-7) ساختمان گره های شبکه..........................................................................................................................................8

  1-8) اهداف کلی طراحی شبکه.........................................................................................................................................9

  1-9) خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم...........................................................................................................10

  1-10) نتیجه گیری فصل اول...........................................................................................................................................11

  فصل دوم: مسئله ی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم......................................................................................12

  2-1) پوشش چیست؟......................................................................................................................................................12

  2-2) تقسیم بندی اول انواع پوشش.................................................................................................................................12

  2-3) تقسیم بندی دوم انواع پوشش.................................................................................................................................14

  2-4) شبکه ی متصل........................................................................................................................................................18

  2-4-1) شعاع های حسی و مخابراتی گره های حسگر...................................................................................................18

  2-5) نحوه ی پوشش شبکه ی حسگر بی سیم ویدئویی و تفاوت آن با شبکه های حسگر سنتی..................................23

  2-6) نتیجه گیری فصل دوم............................................................................................................................................25

  فصل سوم: مفاهیم مربوط به انرژی و حرکت در مبحث پوشش شبکه حسگر بی سیم.............................................26

  3-1) بررسی انرژی در پوشش شبکه های حسگر بی سیم..............................................................................................26

  3-1-1) استراتژی بر پایه ی قدرت برای تعامل بین انرژی و پوشش..............................................................................29

  3-1-2) استراتژی بر پایه ی شبکه توری برای تعامل بین انرژی و پوشش......................................................................29

  3-1-3) استراتژی بر پایه ی رویکرد مبتنی بر هندسه ی محاسباتی برای تعامل بین انرژی و پوشش.............................30

  3-2) بررسی کیفیت خدمات (QoS) در زمینه پوشش....................................................................................................33

  3-3) پوشش K تایی ( K-پوشش).................................................................................................................................34

  3-4) الگوریتم Wake up برای به دست آوردن حداقل گره های حسگر که منطقه مورد نظر را پوشش می دهند........36

  3-5) تحرک حسگرها به منظور بهبود پوشش................................................................................................................37

  3-5-1) حسگر موبایل...................................................................................................................................................37

  3-5-2) شبکه  بین خودرویی (وسایل نقلیه) اقتضایی...................................................................................................38

  3-6) استقرار تصادفی حسگرها در مقابل الگوریتم استقرار بهینه حسگرها....................................................................40

  3-7) انواع مدل­های حرکت............................................................................................................................................44

  3-7-1) مدل سازی حرکت با محدودیت جغرافیایی......................................................................................................45

  3-7-1-1) مدل حرکت جاده ای....................................................................................................................................45

  3-7-1-2) مدل حرکت مانعی........................................................................................................................................47

  3-7-2) مدل حرکت­کوچک و مدل­حرکت بزرگ...........................................................................................................48

  3-8) نتیجه گیری فصل سوم...........................................................................................................................................49

   

  فصل چهارم: پوشش دینامیکی...............................................................................................................................50

  4-1) پوشش Sweep......................................................................................................................................................50

  4-2) MOBEYES.........................................................................................................................................................53

  4-2-1) بررسی اجمالی معماری MOBEYES..............................................................................................................55

  4-2-2) واسط حسگر MOBEYES (MSI)..................................................................................................................56

  4-2-3) استاندارد واسط با حسگرهای صوتی / تصویری................................................................................................56

  4-2-4) واسط استاندارد با حسگر دما..............................................................................................................................57

  4-2-5) واسط استاندارد با تعیین موقعیت سیستم............................................................................................................57

  4-2-6) انتشار / برداشت پردازنده MOBEYES (MDHP)..........................................................................................57

  4-2-7) MOBEYES؛ دستورالعمل ها و معماری..........................................................................................................58

  4-2-8) Bloom Filter و کاربرد آن...............................................................................................................................58

  4-2-9) عملکرد MOBEYES.......................................................................................................................................58

  4-2-10) ارزیابی عملکرد MOBEYES........................................................................................................................59

  4-3) پوشش واحدهای کنار جاده.....................................................................................................................................61

  4-3-1) کارهای مرتبط.....................................................................................................................................................62

  4-3-2) الگوریتم حمل و نقل و مدل شبیه سازی............................................................................................................62

  4-3-3) قانون حمل و نقل مثلث.....................................................................................................................................62

  4-4) ایده ی اصلی برای مطالعه بر روی پوشش دینامیکی محیط زیست........................................................................64

  4-4-1) پیشینه ی کار......................................................................................................................................................64

  4-4-2) انگیزه ی استفاده از حسگرهای بی سیم خودرویی............................................................................................64

  4-4-3) آزمایش و به کارگیری........................................................................................................................................66

  4-5) توپولوژی خیابان.......................................................................................................................................................69

  4-6) اندازه گیری های پوشش..........................................................................................................................................70

  4-6-1) زمان تشخیص هدف............................................................................................................................................70

  4-7) بررسی پوشش دینامیکی...........................................................................................................................................72

  4-8) مدل سازی................................................................................................................................................................74

  4-8-1) استراتژی کنترل دینامیکی پوشش بر اساس بهینه سازی دو گانه ی الگوریتم های ژنتیک و Taboo...................74

  4-8-2) انتخاب پوشش مجموعه ای از گره......................................................................................................................75

  4-9) نتیجه گیری فصل چهارم..........................................................................................................................................76

  فصل پنجم:مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل آماری حرکت گوس مارکوف.77

  5-1) مدل حرکت گوس مارکوف.....................................................................................................................................77

  5-1-1) گام قبل از شروع حرکت.....................................................................................................................................78

  5-1-2)گام اول حرکت.....................................................................................................................................................79

  5-1-3) گام دوم حرکت....................................................................................................................................................81

  5-1-4) گام سوم تا گام n ام............................................................................................................................................81

  5-2) شبیه سازی مدل حرکت گوس مارکوف..................................................................................................................82

  5-3) مقایسه محاسبات تئوری با مقادیر میانگین پنج شبیه سازی مدل حرکت گوس مارکوف........................................90

  5-4) مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل حرکت گوس مارکوف...........................91

  5-4-1) مدل سیستم و مدل های سنجش.........................................................................................................................91

  5-4-1-1) مدل سنجش Boolean...................................................................................................................................92

  5-4-1-2) مدل سنجش Shadow fading......................................................................................................................92

  5-4-1-3) مدل سنجش Elfes.........................................................................................................................................93

  5-4-2) پوشش شبکه.......................................................................................................................................................93

  5-4-2-1) احتمال پوشش شبکه در مدل سنجش Boolean.........................................................................................93

  5-4-2-2) احتمال پوشش شبکه در مدل سنجش Shadow fading............................................................................94

  5-4-2-3) احتمال پوشش شبکه در مدل سنجش Elfes...............................................................................................94

  5-4-3) پوشش دینامیکی با مدل سنجش Boolean......................................................................................................95

  5-4-4) پوشش دینامیکی با مدل سنجش Shadow fading.........................................................................................96

  5-4-5) پوشش دینامیکی با مدل سنجش Elfes............................................................................................................97

  5-5) بررسی تغییر پارامترهای دو مدل سنجش Shadow fading و Elfes..................................................................98

  5-6) نتیجه گیری فصل پنجم.........................................................................................................................................100

  نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................................101

  فهرست منابع..................................................................................................................................................................102

   

   

  منبع:

  [1] A. Mishra, S.S. Singh, S. Bhattacharya , “ A novel area coverage management scheme for sensor network with mobile sensor nodes ,” Indian Journal of Science and Technology , Vol. 5 , pp. 3122-27 , August 2012.

  [2] X. Zhang , “ Energy Conservation and Lifetime Prolongation Schemes for Distributed Wireless Sensor Network ,” pp. 1-140 , 2012.

  [3] M. Cardei, J. Wu , “ Coverage in wireless sensor networks ,” Handbook of Sensor Networks , pp.1-18 , 2004.

  [4] C.F. Huang and Y.C. Tseng , “ The coverage problem in wireless sensor networks ,” In International Workshop on Wireless Sensor Networks and Applications, pp. 115-121, 2003.

  [5] C.F. Huang, Y.C. Tseng, and H.L. Wu, “Distributed protocols for ensuring both coverage and connectivity of a wireless sensor network ,” In ACM Transaction on Sensor Networks, vol. 3, no. 5, March 2007.

  [6] M. Cardei, and J. Wu, “ Energy efficient coverage problem in wireless ad-hoc sensor network ,” In Computer Communication, vol. 29, pp. 413-420, February 2006.

  [7] M. Ilyas, and I. Mahgoub, “ Handbook of sensor networks : compact wireless and wired sensing systems ,” In CRC Press Publishers,  ISBN: 0-8493-1968-4, 2005.

  [8] A. Ghosh, and S.K. Das, “ Coverage and Connectivity issues in wireless sensor networks: A survey,” In Pervasive and Mobile Computing, vol. 4, pp. 303-334, June 2008.

  [9] S. Meguerdichian, F. Koushanfar, M. Potkonjak, and M.B. Srivastava, “ Coverage problems in wireless ad hoc sensor networks,” In 20th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communication Societies, pp. 1380-1387, 2001.

  [10] S. Meguerdichian, F. Koushanfar, M. Potkonjak, and M. Srivastava, “ Exposure in wireless ad-hoc sensor network,” In International Conference of Mobile Computing and Networking, pp. 139-150, 2001.

   [11] M. Cardei, and D.Z. Du, “ Improving wireless sensor networks lifetime through power aware organization,” In Wireless Networks, vol. 11, no. 3, pp. 333-340, May 2005.

  [12] A. Saipulla, C. Westphal, B. Liu, J. Wang , “ Barrier coverage of line-based deployed wireless sensor networks,” INFOCOM IEEE , pp. 127-33 , August 2009.

  [13] J.J. Winston, B. Paramasivan , “ A Survey on Connectivity Maintenance and Preserving Coverage for Wireless Sensor Networks,” International Journal of Research and Reviews in Wireless Sensor Networks (IJRRWSN) , Vol. 1, No. 2, pp. 11-8, June 2011.

  [14] K.Y. Chow, K.S. Lui, E.Y. Lam , “ Maximizing angle coverage in visual sensor networks,” IEEE International Conference on Communications , 2007.

  [15] N.A.A. Aziz, K.A. Aziz, W.Z.W. Ismail, “ Coverage strategies for wireless sensor networks,” World Academy of Science, Engineering and Technology, pp. 145-50, 2009.

  [16] C.H. Wu, K.C. Lee, Y.C. Chung, “ A Delaunay triangulation based method for wireless sensor network deployment,” Computer Communications – Elsevier, pp.2744-52, 2007.

  [17] S. Samarah, A. Boukerche, Y. Ren, “ Coverage-Based Sensor Association Rules for Wireless Vehicular Ad Hoc and Sensor Networks,” direction of IEEE Communications Society subject matter experts for publication in the IEEE "GLOBECOM" , 2008.

  [18] R. Katsuma, Y. Murata, N. Shibata, K. Yasumoto, M. Ito, “ Extending k-Coverage Lifetime of Wireless Sensor Networks with Surplus Nodes,” Nara Institute of Science and Technology , 2010.

  [19] G.J. Fan, S.Y. Jin, “ A simple coverage-evaluating approach for wireless sensor networks with arbitrary sensing areas,” Information Processing Letters – Elsevier , pp. 159–161, 2008.

  [20] G.J. Fan, S.Y. Jin, “ Coverage problem in wireless sensor network: a survey,” Journal of Networks, VOL. 5, NO. 9, pp. 1033-40,  SEPTEMBER 2010.

  [21] S. Mohan Raj, “ An efficient coverage based flooding scheme For geocasting in mobile Ad hoc networks,” National Conference on Future Computing, vol.1 , pp. 353-59, March 2012.

  [22] O. Trullols, J.M. Barcelo-Ordinas, M. Fiore, C. Casetti, C.-F. Chiasserini , “ Information dissemination in VANETs: deployment strategies for maximizing coverage,” 2010.

  [23] S. Yousefi, M.S. Mousavi, M. Fathy, “ Vehicular ad hoc networks (VANETs): challenges and perspectives,” 6th international conference on ITS telecommunications proceedings , pp. 761-66, 2006.

  [24] M. Torrent-Moreno, P. Santi, H. Hartenstein, “ Distributed fair transmit power adjustment for vehicular ad hoc networks,” Conference Publications SECON '06. 3rd Annual IEEE Communications Society, pp. 479 – 88, Sept. 2006.

  [25] G. Resta, P. Santi, J. Simon, “Analysis of multi-hop emergency message propagation in vehicular ad hoc networks,”  international symposium on Mobile ad hoc networks, pp. 140-9, 2007.

  [26] S. Yousefi, E. Altman, R. El-Azouzi, “Analytical model for connectivity in vehicular ad hoc networks,” IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, VOL. 57, NO. 6, pp. 3341-56,  NOVEMBER 2008.

  [27] F. Bai, A. Helmy, “A survey of mobility models,” University of Southern California, USA, pp. 1-30, 2004.

  [28] X. Hong, T.J. Kwon, M. Gerla, D.L. Gu, G. Pei, “A mobility framework for ad hoc wireless networks,” Mobile Data Management, 2001.

  [29] S. Bandyopadhyay, E.J. Coyle, T. Falck, “Stochastic properties of mobility models in mobile ad hoc networks,” IEEE Mobile Computing, pp. 1-36, 2007.

  [30] S. Céspedes, X. Shen, C. Lazo, “IP mobility management for vehicular communication networks: challenges and solutions,” IEEE Communications Magazine, pp. 187-94, 2011.

  [31] Y. Peng, J.M. Chang, “A novel mobility management scheme for integration of vehicular ad hoc networks and fixed IP networks,” Mobile Networks and Applications Springer, pp. 112-25, 2010.

  [32] J. Kristoffersson, “Obstacle constrained group mobility model,” Master's thesis, Department of Computer Science, 2005.

  [33] J. Haerri, F. Filali, C. Bonnet, M. Fiore, “VanetMobiSim: generating realistic mobility patterns for VANETs,” 2006.

  [34] W. Cheng, M. Li, K. Liu, Y. Liu, X. Li, X. Liao, “Sweep coverage with mobile sensors,” Mobile Computing, IEEE, 2011.

  [35] B. Liu, O. Dousse, P. Nain, D. Towsley, “Dynamic Coverage of Mobile Sensor Networks,” IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, VOL. 24, NO. 2, pp. 301-11, FEBRUARY 2013.

  [36] M. Xi, K. Wu, Y. Qi, J. Zhao, Y. Liu, M. Li, “Run to potential: Sweep coverage in wireless sensor networks,” Parallel Processing, 2009.

  [37] A. Muhammad, A. Jadbabaie, “Dynamic Coverage Verification in Mobile Sensor Networks Via Switched Higher Order Laplacians,”Robotics: Science and Systems, 2007.

  [38] H. Djidjev, M. Potkonjak, “Dynamic Coverage Problems in Sensor Networks,” The Integration of Sensor Networks,  2012.

  [39] A.B. de Aguiar, “Tackling the Problem of Dynamic Coverage and Connectivity in Wireless Sensor Networks with an Extended Version of the Generate and Solve Methodology,” 2009.

  [40] J. Du, Y. Li, H. Liu, K. Sha, “On Sweep Coverage with Minimum Mobile Sensors,” IEEE 16th International Conferenceon Parallel and Distributed Systems, 2010.

  [41] L. Shu, W. Wang, F. Lin, Z. Liu, J. Zhou, “A Sweep Coverage Scheme Based on Vehicle Routing Problem,” TELKOMNIKA, Vol. 11, No. 4, pp. 2029-36,April 2013.

  [42] C.Y. Chang, C.Y. Lin, C.T. Chang, W.C. Chu, “An energy-balanced swept-coverage mechanism for mobile WSNs,” Wireless Networks, Springer, 2012.

  [43] U. Lee, B. Zhou, M. Gerla, E. Magistretti, P. BELLAVISTA, A. CORRADI, “Mobeyes: smart mobs for urban monitoring with a vehicular sensor network,” IEEE Wireless Communications, pp. 52-7, 2006.

  [44] P. Bellavista, E. Magistretti, U. Lee, M. Gerla, “Standard integration  of  sensing  and  opportunistic diffusion for urban monitoring in vehicular sensor networks: the MobEyes architecture,” IEEE Electronics, 2007.

  [45] U. Lee, E. Magistretti, M. Gerla, P. Bellavista, A. Corradi, “Dissemination and harvesting of urban data using vehicular sensing platforms,” IEEE Vehicular Technology, pp. 1-21, 2009.

  [46] P. Salvo, F. Cuomo, A. Baiocchi, A. Bragagnini, “Road side unit coverage extension for data dissemination in vanets,” IEEE Wireless On-demand, 2012.

  [47] K.J. Wong, C.C. Chua, Q. Li, “Environmental monitoring using wireless vehicular sensor networks,” IEEE Networking and Mobile Computing, 2009.

  [48] B. Liu, P. Brass, O. Dousse, P. Nain, D. Towsley, “Mobility improves coverage of sensor networks,” Mobile ad hoc networking, 2005.

  [49] H. Huang, A.W. Richa, M. Segal, “Dynamic coverage in ad-hoc sensor networks,” Mobile Networks and Applications, pp. 9-17, 2005.

  [50] W. Qu, J. Wang, X. Zhao, Z. Liu, “The dynamic coverage control strategy  for  wireless sensor networks,” IEEE Networking, Sensing and Control, pp. 495-500, 2010.

  [51] T. Camp, J. Boleng, V. Davies, “A survey of mobility models for ad hoc network research,” Wireless communications, 2002.

  [52] A. Hossain, P.K. Biswas, S. Chakrabarti, “Sensing models and its impact on network coverage in wireless sensor network,” IEEE Region 10 Colloquium and the Third ICIIS, Kharagpur, INDIA December, pp. 1-5, 2008.

  [53] Y.R. Tsai, T.Y. Lin, K.J. Yang, “Sensing coverage for randomly distributed wireless sensor networks in shadowed environments,”Vehicular Technology, Proceedings of the IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing (SUTC’06), 2006.


موضوع پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , نمونه پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , جستجوی پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , فایل Word پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , دانلود پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , فایل PDF پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , تحقیق در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , مقاله در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , پروژه در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , پروپوزال در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , تز دکترا در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , پروژه درباره پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت , رساله دکترا در مورد پایان نامه مدل سازیc شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کامپیوتر گرایش نرم افزار چکیده در یک شبکه حسگر که یک سیستم توزیع شده فراگیر است، یکی از موارد مورد بحث همگام‌سازی ارتباطات است. یکی از عمده وظایف همگام‌سازی فرآیند‌ها، انحصار متقابل است. الگوریتم‌های جدید ارایه شده در مقایسه با الگوریتم‌ های قدیمی با عدالت بیشتری عمل می‌نمایند. در این پایان‌نامه یک مدل با استفاده از شبکه‌های ...

چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات افزایش یا کاهش تعداد سنسور ها در پارامتر مورد ...

چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع محاسبه توان مصرفی در طراحی سیستم‌های کم توان بسیار ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (مخابرات سیستم) چکیده بهینه­سازی جایگذاری گره­ها در محیط­های مختلف برای شبکه­های حسگرفراپهن­باند مکان­یاب سیستم­های مکان­یاب به سیستم­هایی گفته می­شود که بتوانند مکان یک جسم را در یک فضا تشخیص دهند. اینگونه سیستم­ها معمولا با استفاده از ارتباطات رادیویی، فاصله دو جسم را تشخیص داده و بعد از چندین اندازه­­­گیری از گره­های مختلف، مکان جسم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش: نرم افزار چکیده ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺷﺒﮑﻪ­ های ﺳﻨسور ﺑﻲ­ﺳﻴﻢ (Wireless Sensor Network) ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﺴﺘﺮﺩﻩ­ﺍی ﺭﻭ ﺑﻪ ااست. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ پروتکل­ ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ خصوصیات انرژی مصرفی کم و افزایش طول ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) چکیده: یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یکمحیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند.از آنجایی که گره ها از باتری تغذیه میکنند ،مساله مهمی که در شبکه های حسگرمورد توجه قرار میگیرد،بحث مصرف انرژی است.یکی از روشهایی که در این شبکه ها برای کاهش مصرف انرژی بسیار رایج است خواباندن گره ها ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

ثبت سفارش