پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی

word 873 KB 32287 19
1390 کارشناسی ارشد روش تحقیق
قیمت قبل:۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۷,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مهندسی مکانیک

  طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد

  -مقدمه

  استفاده از الیاف در بتن از حدود50 سال پیش شروع و روز به روز بر کاربردشان در زمینه های مختلف افزوده شده است. افزودن الیاف به طرح اختلاط، باعث بهبود خواص مکانیکی بتن و رفتار سازه پس از ترک خوردگی می گردد. همچنین نرمی و شکل پذیری مقطع را افزایش می دهد. در کل از بتن مسلح به الیاف می توان انتظار ارتقا پارمترهای مرتبط با بارهای فشاری، کششی، خمشی، برشی، دینامیکی،  ضربه ای، آبرفتگی و خزش، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن، سایش، کاویتاسیون و فرسایش را داشت.

  امروزه از بتن الیافی به منظور کاربردهای متعددی مانند روسازی جاده ها، پیاده روی پل ها، کف های صنعتی، پی ماشین آلات ارتعاشی، سرریز سد ها، حوضچه های آرامش، لوله های بتنی فاضلاب، پوشش تونل ها و... استفاده می شود[1].

   

  1-1بتن الیافی و سازه های هیدرولیکی

  بتن الیافی در موارد متعددی در سریز سدها و حوضچه های آرامش استفاده شده است. اینگونه سازه ها در مقایسه با موارد ساخته شده با بتن ساده نشانگر مقاومت قابل توجه در برابر ایجاد کاویتاسیون، سایش و فرسایش می باشند. نتایج آزمایشها و کاربردهای میدانی نشان می دهد که بتن مسلح به الیاف فولادی از 3 برابر عمر بتن ساده تحت جریان آب با سرعت بالا برخوردار می باشد[1].

   

  1-2ضرروت استفاده از الیاف

  بکار گیری بتن غیر مسلح به جهت تردی آن و ضعف ذاتی بتن در کشش، عمدتاً در سازه های وزنی کاربرد دارد. این ضعف اساسی بتن را می توان با استقرار آرماتور فولادی و تشکیل بتن مسلح و تامین نیروی کششی مورد نیاز بر طرف نمود. لازم به ذکر است که در موارد متعددی جهت نیروی کششی بطور دقیق معلوم نمی باشد و با توجه به کم بودن سطح مقطع آرماتورنسبت به  بتن، تصور ایجاد مقطع هموژن و ایزوتروپ صحیح نمی باشد[2]. به منظور ایجاد شرایط هموژن و کاهش ضعف بتن در برابر کشش و شکنندگی آن تا حد ممکن، استفاده از الیاف نازک و نسبتاً طویل که در طرح اختلاط بتن به طور همگن و در تمام حجم آن به صورت تصادفی پخش می شود(SFRC)[1] ، در چند دهه گذشته متداول شده است [3]. حضور الیاف در بتن می تواند ضعف بتن را در کشش تا حدودی برطرف نماید و از گسترش ترک ، با یکپارچه نمودن بتن و ایجاد خواص کششی جلو گیری بعمل

  (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  -مقدمه

  استفاده از الیاف در بتن از حدود50 سال پیش شروع و روز به روز بر کاربردشان در زمینه های مختلف افزوده شده است. افزودن الیاف به طرح اختلاط، باعث بهبود خواص مکانیکی بتن و رفتار سازه پس از ترک خوردگی می گردد. همچنین نرمی و شکل پذیری مقطع را افزایش می دهد. در کل از بتن مسلح به الیاف می توان انتظار ارتقا پارمترهای مرتبط با بارهای فشاری، کششی، خمشی، برشی، دینامیکی،  ضربه ای، آبرفتگی و خزش، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن، سایش، کاویتاسیون و فرسایش را داشت.

  امروزه از بتن الیافی به منظور کاربردهای متعددی مانند روسازی جاده ها، پیاده روی پل ها، کف های صنعتی، پی ماشین آلات ارتعاشی، سرریز سد ها، حوضچه های آرامش، لوله های بتنی فاضلاب، پوشش تونل ها و... استفاده می شود[1].

   

  1-1بتن الیافی و سازه های هیدرولیکی

  بتن الیافی در موارد متعددی در سریز سدها و حوضچه های آرامش استفاده شده است. اینگونه سازه ها در مقایسه با موارد ساخته شده با بتن ساده نشانگر مقاومت قابل توجه در برابر ایجاد کاویتاسیون، سایش و فرسایش می باشند. نتایج آزمایشها و کاربردهای میدانی نشان می دهد که بتن مسلح به الیاف فولادی از 3 برابر عمر بتن ساده تحت جریان آب با سرعت بالا برخوردار می باشد[1].

   

  1-2ضرروت استفاده از الیاف

  بکار گیری بتن غیر مسلح به جهت تردی آن و ضعف ذاتی بتن در کشش، عمدتاً در سازه های وزنی کاربرد دارد. این ضعف اساسی بتن را می توان با استقرار آرماتور فولادی و تشکیل بتن مسلح و تامین نیروی کششی مورد نیاز بر طرف نمود. لازم به ذکر است که در موارد متعددی جهت نیروی کششی بطور دقیق معلوم نمی باشد و با توجه به کم بودن سطح مقطع آرماتورنسبت به  بتن، تصور ایجاد مقطع هموژن و ایزوتروپ صحیح نمی باشد[2]. به منظور ایجاد شرایط هموژن و کاهش ضعف بتن در برابر کشش و شکنندگی آن تا حد ممکن، استفاده از الیاف نازک و نسبتاً طویل که در طرح اختلاط بتن به طور همگن و در تمام حجم آن به صورت تصادفی پخش می شود(SFRC)[1] ، در چند دهه گذشته متداول شده است [3]. حضور الیاف در بتن می تواند ضعف بتن را در کشش تا حدودی برطرف نماید و از گسترش ترک ، با یکپارچه نمودن بتن و ایجاد خواص کششی جلو گیری بعمل آورد

   

   

 • فهرست:

  1- مقدمه.................................................3

                               2- مروری برتحقیقات گذشته........................6

                               3- تئوری................................................7

                               4- روش انجام تحقیق.................................10

                               5- برنامه زمان بندی.................................12

                               6- منابع.................................................13

   

   

  منبع:

   

  1- خالو ع.، رفتار و کاربرد های بتن الیافی، اولین کنفرانس تکنولوژی بتن الیافی دانشگاه شریف، 1378

  2-ACI committee 544 report, "Design Consideration for SFRC," ACI Structural Jrnl

  3-Fiber-Reinforced Concrete Properties and Applications, Shah S.P. And Baston G.B., SP 105, ACI, 1987, P. 597

  4-Yining D., Investigations into the relationship between deflection and crack mouth opening displacement of SFRC beam,2008

  5-Book ,Fiber Reinforced Concrete, PCA Publication, 1991, p. 47

  6-Dupont D., Vandewalle L. Bending capacity of steel fibre reinforced concrete

  (SFRC) beams. In: International congress on challenges of concrete

  construction, Dundee, 2002. p. 81–90.

  7-Paine K.A., Elliott K.S., Peaston C.H. Flexural toughness as a measure of shear strength and ductility of prestressed fibre reinforced concrete beams. In:

  International congress on challenges of concrete construction, Dundee, 2002.

  p. 200–212.

  8- Mehmet Özcan D., Experimental and finite element analysis on the steel fiber-reinforced concrete (SFRC) beams ultimate behavior, 2009.p 1064-1077

  9- ACI Committee 544 Report, "Measurement of  Properties of FRC," ACI mat, Journal, Nov.Dec. 1988, p. 583-593

  10- Khaloo A.R., Afshari M., Flexural behavior of small steel fiber reinforced 


موضوع پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, نمونه پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, جستجوی پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, فایل Word پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, دانلود پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, فایل PDF پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه چکیده : این پایان نامه ، نتایج یک مطالعه عددی و پارامتریک بر روی تأثیر تقویت دیوار برشی بتن مسلح با کامپوزیت FRP و بکارگیری نتایج حاصل از روش اجزاء محدود می باشد. برنامه اجزای محدود در مقابل اطلاعات تجربی مقایسه و کالیبره شده است . سپس نتایج عددی به منظورارزش گذاری ظرفیت که به کمک منحنی های غیر خطی بار- تغییر مکان ...

  پايان‌نامه براي دريافت کارشناسي‌ارشد رشته مهندسي عمران گرايش سازه اسفند 1393 چکيده گستره‌ي استفاده از مصالح FRP براي مقاوم‌سازي برشي تيرهاي بتن مسلح در سا

تابستان 1390  کارشناسي­ ارشد رشته : عمران  گرايش : سازه چکيده :    در اين پايان­نامه اثر نانوسيليس بر روي خواص مکانيکي و دوام بتن حاوي الياف پلي­پروپيلن بر

مقطع تحصیلی : کارشناسی­ارشد رشته : عمران گرایش : سازه چکیده : در این پایان­نامه اثر نانوسیلیس بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی الیاف پلی­پروپیلن بررسی شد. الیاف پلی­پروپیلن مصرفی به طول mm 18 و نسبت طول به قطر mµ 9/0 استفاده گردید. تاثیر الیاف و نانوسیلیس در سه درصد مختلف برای هر کدام در نسبتهای 1/0 ، 2/0 و 3/0 درصد برای الیاف و2 ، 4 و 6 درصد برای نانوسیلیس روی بتن با نسبت آب ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی :مهندسی عمران گرایش سازه چکیده: امروزه بسیاری از سازه های بتن آرمه که در حال بهره برداری هستند، عمری بیش از 75 سال دارند و به دلیل حوادث طبیعی از قبیل زلزله و باد و یا بر اثر خستگی مصالح و یا عوامل خورنده آسیب دیده اند. نگهداری از سازه ها به دلیل هزینه ساخت و تعمیر بسیار حائز اهمیت می باشد. با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص ...

  پايان نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي مهندسي عمران گرايش سازه مهرماه 1390 فصل اول کليات     1-1 مقدمه در سالهاي اخير پيشرفت­هاي زيادي در زمينه­ي

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران گرایش سازه واکنش قلیایی سنگدانه­ها[1](AAR)، واکنشی شیمیایی است که در برخی از سازه ­های بتنی رخ می­دهد. (AAR) واکنشی بین مایعات قلیایی درون حفره­ها و سنگدانه­های سیلیسی است. خرابی بتن شامل انبساط و ایجاد ترک در اثر واکنش قلیایی سنگدانه­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. علاوه بر آن پلیمرهای تقویت شده با الیاف به شکل صفحه یا ورق ...

The effect of fiber and pozzolanic materials on the mechanical properties of glass fiber reinforced concrete پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه چکیده خرابی و انهدام بتن به شدت به تشکیل ترک­ها و ریز ترک­ها بستگی دارد. با افزایش بار­گذاری, ریز ترک­ها به هم متصل شده و ترک­ها را تشکیل می­دهند. به ‌منظور رفع این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در چند دهه اخیر از یک­سری ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران سازه چکیده بتن مسلح به فولاد، مصالحی است که بنا به دلایلی همچون مقاومت فشاری مناسب، هزینه تهیه پایین و در دسترس بودن مصالح خام، بطور گسترده در سازه‌های مهندسی عمران بکار برده می‌شود. اما بتن مسلح تهیه شده از خمیر سیمان، سنگدانه‌های معمولی، و میلگرد‌های فولادی دارای نقاط ضعفی مانند وزن زیاد، خوردگی فولاد، و ترک‌های ناشی از جمع ...

ثبت سفارش