پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد)

word 216 KB 32353 85
1392 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc.

  رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری

  چکیده

  در حال حاضر پخش سیلاب بر آبخوانه ا یکی از روشهای مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک بشمار می رود. حوزه آبخیز چناران درشمال غرب مشهد با مساحت 299624 هکتار که در موقعیت ً3/59 َ19 ْ36 تا ً8/52 َ03 ْ37 عرض شمالی و ً1/7 َ22 ْ58 تا ً6/44 َ16 ْ59 طول شرقی در65 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد واقع بوده و از لحاظ سیاسی جزء استان خراسان رضوی می‌باشد. این حوضه در بالاترین قسمت دشت مشهد که از طرف شرق به ارتفاعات هزار مسجد و از طرف غرب به ارتفاعات بینالود محدود می‌شود انتخاب شد. دراین مطالعه عوامل مکانی اقتصادی همچون نزدیکی به جاده، قنات، چاه، چشمه و رودخانه به همراه عوامل  شیب، نفوذپذیری، پوشش گیاهی و محدودیتهای شیب، زمین شناسی، ژئومورفولوژی و کاربری اراضی، در مکانیابى با فنون جدید مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. به طوریکه در روش ارزیابی چند معیاره مکانی، عوامل با استفاده از ارزشهای فازی استانداردسازی شدند. وزن عوامل نیز با روشهای مختلف از جمله رتبه بندی مشخص گردید.در مرحله ی بعد تلفیق لایه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام شد که نتیجه ی آن، نقشه ی شاخص مرکب با ارزش های فازی از( صفر تا یک) بود. در نتیجه، منطقه ی مناسب پخش سیلاب با ارزشهای نزدیکتر به یک، مساحتی معادل31080 هکتار و 4/10 درصد از مساحت حوزه را شامل می شوند.

  کلمات کلیدی: پخش سیلاب، آبخوان، حوضه آبخیز، عوامل اقتصادی، عوامل طبیعی، ارزیابی چند معیاره مکانی، ArcGIS

  فصل 1

   کلیات

  1-1-مقدمه

  منابع آب و انرژی مهمترین منابعی هستند که طی قرن گذشته با بحران جدی مواجه شده اند. تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی به یک چالش اساسی تبدیل شده و نگرانی از زوال زودهنگام انرژی های فسیلی ومحدودیت منابع آب، ذهن تحلیلگران را به پیشبینی بروز بحران آب در آینده سوق میدهد و در این زمینه کشور ایران به عنوان یکی از کم آبترین و پرتنش ترین مناطق جهان در معرض خطر میباشد. کشور ایران که حدود یک درصد از خشکیهای جهان را دارد فقط 0002/0 درصد از منابع آب جهان را دارا است. آمارموجود نشانگر این است که 74 درصد از سطح کشوردارای بارندگی سالانه کمتر از 250 میلیمتر میباشد.به دلیل کمبود نزولات جوی، عدم پراکنش متعادل آن ازنظر زمانی و مکانی و همچنین عدم وجود رودخانه های دائمی که بتواند نیاز آبی را در مناطق خشک و نیمه خشک تأمین نماید، ذخیره و بهره برداری از رواناب های سطحی در مواقع نزول بارانهای شدید و سیل آسا درسطح وسیع میتواند به افزایش ذخایر آب زیرزمینی کمک کند. از سوی دیگر هر ساله، سیلابها باعث بروزخسارات جانی و مالی فراوانی می شوند (آل شیخ وهمکاران 1381).

  مهار سیلابها، تغذیه مصنوعی آبخوانها و بهینه سازی بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده از مهمترین اهدافی است که عملیات پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک به دنبال دارد. هرچند با توجه به امکان-پذیری استفاده از آب و خاک که یک اصل مهم در پخش سیلاب است، آبیاری مراتع و تغذیه مصنوعی آبخوانها تحقق می یابد، با این وجود اهمیت تغذیه آبخوانهای تهی و احیا و اصلاح مراتع فرسوده ،تثبیت شنزارها و بالاخره حفاظت خاک و کاهش زیانهای سیل از یک سو و ارزانی احداث شبکه ها و بازده اقتصادی فراوان پخش سیلاب از سوی دیگر، پرداختن به این مقوله را منطقی و توجیه پذیر مینماید (وهابی،1382).

  استان خراسان را می‌توان با توجه به شرایط هیدرولوژیکی به 6 حوضه آبریز: رودخانه اترک، کویر قره قوم، کویر مرکزی ایران، کویر نمک، نمک‌زارهای شرق استان و حوضه آبریز کویر لوت تقسیم کرد. هر یک از این حوضه‌ها دارای رفتار و شرایط هیدرولوژی خاص خود می‌باشند، که با حوضه مجاور تفاوت دارد. حوضه آبریز کشف رود بخشی از حوضه آبریز قره قوم است. خراسان از استانهای خشک و نیمه خشک سرد کشور محسوب میشود که برای تأمین آب شرب و کشاورزی، رشته قنات های طولانی و پرشماری در دشتها و کوهپایه های آن احداث شده است، که اخیراً به علت حفر چاههای آب متعدد، تعداد زیادی از قناتها خشک شده اند. در منطقه مورد مطالعه تعداد 602 حلقه چاه آمار‌برداری شده است. از این تعداد 447 حلقه چاه عمیق و 155 حلقه از نوع نیمه‌عمیق می‌‌‌‌باشد. 83% این چاه‌ها دارای مصرف کشاورزی دارند. حداکثر عمق 210 ‌متر و حداقل آن 4.5 ‌متر می‌باشد. مجموع تخلیه سالانه آن‌ها حدود 545/168 میلیون متر‌مکعب در‌سال است. حداکثر آبدهی چاه‌ها 60 لیتر در‌ثانیه وحداقل 4/1 لیتر در‌ثانیه و میانگین آبدهی آن‌ها در حدود 12 لیتر در‌ثانیه می‌باشد (مهندسین مشاور آبساران 79)

   یکی از روشهای نوینی که در سالهای اخیر با مهار کردن هرزآبها تأثیر بسزایی بر سفره های آب زیرزمینی و میزان آبدهی و کیفیت آب چاه های کشاورزی و قناتها داشته است، سامانه های پخش سیلاب است که تحقیقات و تجارب بدست آمده نتایج مثبت این گونه طرح ها را برمنابع آبهای زیرزمینی نشان میدهد. در این پژوهش هدف تعیین پهنه های مناسب پخش سیلاب برای تقویت آب قناتها، چاه ها وچشمه ها در مناطق خشک با فنون ارزیابی چند معیاره مکانی[1] برای مقابله با بحران خشکی و خشکسالی است.

  حوزه چناران در مشهد با داشتن عوامل مختلف مثل قنات، چاه، چشمه، دشتهای آبرفتی بسیار وسیع سیل خیز و شرایط توپوگرافی موقعیت مناسبی را برای پیشنهاد و اجرای پهنه های پخش سیلاب دارد که این مطالعه به همین موضوع پرداخته است.

  یکی از روشهای انتخاب محل گسترش سیلابها بازدیدهای دقیق محلی، جمع آوری آمار واطلاعات قابل اطمینان،نقشه ها و استفاده از افراد بومی در منطقه می باشد. از سوی دیگر تعیین مکان‌های مناسب با استفاده از روش‌های سنتی و متداول بسیار دشوار بوده و اکثراً باعث بروز خطا می‌شود.همانگونه که عنوان شد بازدید و بررسی به این گونه با دشواری هایی همراه خواهد بود و زمان زیادی به خود اختصاص خواهد داد یکی از روشها استفاده از داده های دور سنجی همچون تصاویر سنجنده ETM[2]و TM[3] ماهواره لندست، میباشد. تلفیق سنجش ازدور[4] و سیستم اطلاعات جغرافیایی[5] روشی نوین برای مکانیابی پخش سیلاب میباشد.

  دراین پژوهش از روش ارزیابی چند معیاره مکانی برای مکانیابی پخش سیلاب استفاده شده است. ارزیابی چند معیاره مکانی شامل یک سری از تکنیک ها از جمله جمع وزنها یا تحلیل های همگرایی است که اجازه میدهد ، طیفی از معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی و وزن دهی شده و سپس بوسیله ی کارشناسان و گروههای ذینفع رتبه بندی شوند (حبیبی و کوهساری، 1385).

  برای مواجه شدن با یک هدف خاص غالبا نیاز است که چندین معیار مورد ارزیابی قرار گیرد، این چنین فرایندی ارزیابی چند معیاره  نامیده می شود. واژه دیگری که بعضی مواقع برای آن استفاده می شود مدل سازی است. مکان یابی عبارت از تعیین مکان مناسب برای انجام یک فعالیت معین با انجام یک روال اجرایی مشخص و با توجه معیارها و فاکتورهای موثر در آن است. این مقوله از ابتدای استقرار بشر بر روی زمین جهت دستیابی بهتر به منابع غذا، محل سکونت و مواردی از این دست مورد توجه بوده است. در سال های اخیر با پیشرفت در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مکانیابی، در کاربردهای گوناگون گسترش یافته است. مکان مناسب جهت انجام یک فعالیت مشخص، با توجه به تاثیر مجموعه ای از ضوابط و شرایط به نام فاکتورهای مکان یابی تعیین می شوند. این ضوابط و شرایط با توجه به ویژگی های محدوده مورد مطالعه و بر اساس نظرات متخصصان انتخاب شده و به هر یک بر اساس اهمیت و ارزش آن، وزن تعلق می گیرد)سعدی مسگری و همکاران1384 (.

  هدف از این پروژه مکانیابی عرصه مناسب پخش سیلاب با روش ارزیابی چند معیاره مکانی در حوزه چناران و مقایسه نتایج حاصل با طرح انجام شده در منطقه و مکانیابی عرصه ای که اجرای پخش سیلاب در آنجا کمترین هزینه را در رابطه با احداث و بیشترین کارایی را در زمینه تغذیه سفره های زیرزمینی داشته باشد است .

  1-2 -طرح مسئله

  کنترل سیلاب به منظور استفاده از آبهای سطحی و جریانهای آبراهه ای در حوضه های آبریز، یکی از مراحل اساسی در مدیریت منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد. لازم به ذکر است تعیین مکان مناسب براى پخش­سیلاب و نفوذ دادن آن به داخل سفره­هاى زیرزمینى آب، خود یکى از مهمترین مراحل انجام این گونه پروژه ها است. هدف از انجام این پژوهش مکان­یابى عرصه پخش­سیلاب در حوزه­ آبخیز چناران شهرستان مشهد برای تقویت آب قنات­ها، چاه­ها و چشمه­ها در مناطق خشک با فنون ارزیابی چند ­معیاره مکانی برای مقابله با بحران خشکی و خشکسالی است.

  1-3-ضرورت و اهمیت موضوع

  مکان یابی باروش درست و در مکانی مناسب منجر به کاهش هر چه بیشتر خسارات جانی و مالی و نفوذ  بیشترین حجم سیلاب خواهد شد.که این امر متضمن در نظر گرفتن داده های دقیق و درست می باشد .

  1-4 -اهداف تحقیق

  با افزایش جمعیت ونیاز روز افزون به مواد غذائی و آب اکوسیستم های طبیعی دستخوش تغییرات فراوانی شده است.این تغییرات، فرسایش خاک،تخریب جنگلها و مراتع،بیابان زایی، آلودگی منابع محیط زیستی و دیگر مشکلات را درپی داشته و خواهد داشت .کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، توپوگرافی و آب و هوایی، جز مناطق خشک جهان است. آب، عامل محدود کننده فعالیت انسان در این مناطق به شمار می آید. بخش عمده عرصه فعالیت بشر از قبیل توسعه منابع طبیعی تجدید شونده، کشاورزی، صنعت و شهرسازی بر روی نهشته های کواترنر متمرکزند. پخش سیلاب علاوه بر جلوگیری از خسارت سیل و فرسایش، موجب رونق اقتصادی این مناطق نیز می شود. تعیین محل مناسب برای پخش سیلاب به شناخت کامل از خصوصیات محل پخش مانند نفوذپذیری، شیب، ضخامت آبرفت، ضریب آبگذری نیازمند است. پخش سیلاب نقش موثری در بهبود و حاصل خیزی خاک، تغذیه آب های زیرزمینی، احیا و تقویت پوشش گیاهی و کنترل بیابان زایی دارد. از آنجایی که سیلاب زمینه انتقال ذرات خاک را فراهم می آورد، در صورت مناسب بودن مواد معلق موجود در سیلاب، پخش آن سبب افزایش حاصل خیزی خاک می شود.

  مهار و انحراف رواناب های سطحی و سیلابها بر روی پهنه سطحی آبخوانها ، توام با اداره بهینه نزولات آسمانی، سیلابها و لایه های متخلخل مخازن زیرزمینی به منظور حفاظت و توسعه منابع طبیعی وبهبود کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی برای دستیابی به اهداف چند منظوره ای که توسعه پایدار کشاورزی واحیاء منابع طبیعی تجدید شونده را به دنبال داشته باشد تحت عنوان پخش سیلاب نامیده می شود.

  بهره برداری هر چه بهتر از سیلابها همگام با کاستن زیانهای ناشی از آنها تا حد امکان، مستلزم تعیین محل مناسب برای اجرای طرح های پخش سیلاب است. در اکثر موارد با عنایت به چند منظوره بودن سامانه های پخش سیلاب ، انتخاب محل مناسب با توجه به اولویتها به گونه ای صورت میگیرد که طرح ها بیشترین بازدهی و کمترین زیان را دارا باشند.

  1-5 -سوالات تحقیق

  آیا مکانیابی پخش سیلاب با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی در حوزه چناران قابل اجراست؟

  آیا عوامل و عناصری که در مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی دخالت داده میشوند میتوانند مکان مناسب را در این روش تعیین نمایند؟  

  عوامل محدود کننده در استفاده از مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی در حوزه چناران کدامند؟

  1-6 -فرضیات تحقیق

  دشت چناران شهرستان چناران شرایط لازم را برای اجرای پروژه پخش سیلاب دارد.

  در گذشته روش های سنتی و غیر علمی برای مکان یابی پخش سیلاب انجام میگرفت که این مکان یابی ها عموما بدون آمار و ارقام واطلاعاتی از قبیل سازند زمین شناسی، نفوذ، شیب و دیگر اطلاعات مورد نیاز بود. اما در حال حاضر برای مکان یابی پخش سیلاب داده های یاد شده به عنوان اطلاعات اصلی و تعیین کننده هستند.و در نتیجه  روش تحلیل چند معیاره مکانی روش مطلوبی برای مکان یابی پخش سیلاب می باشد.

   

  Abstract

  Nowadays, flood distribution on basins  is the best ways of Flood spreading, optimization of water consumption and artificial in feeding of Basins in either dry or semi dry climatic. Chenaran Basin with total area of 299624 square kilometer that is located in 65km Northern West of Mashhad city between  36˚19' 3.59"  to  37˚ 03' 8.52" north orbits and   58˚ 22' 8.52" to  59˚ 16 '44.6" Eastern meridians, is politically belongs to Khorasan-e-Razavi province. This Basin is located in north end of Mashhad desert, closed to Hezar Masjed Mountains at east and Binalood heights at west .In This study, varieties of parameters have been analyzed such as closeness to the main road, wells, springs, Floods ,slopes and its effects on Cover density, permeability,  Geography, geomorphology and so on  as in distance multi criteria analysis, parameter standardizing was done using phase methods. Parameter weights were also specified using different methods like grading .Next, Arc GIS was used to complex different layers. It is resulted in complex index valued from 0 to 1. Subsequently, the area of 31080 hektare with the highest value (close to 1) was selected as suitable area for flood distribution that is 10.4 % of the whole area.

  Keywords: Flood spreading, aquifer, Basin, economical and natural operands, ARCGIS, distance Multi criteria analysis.

 • فهرست:

  صل 1............................................................................................................................................ 1

  کلیات........................................................................................................................................... 1

  1-1-مقدمه................................................................................................................................... 1

  1-2 -طرح مسئله.......................................................................................................................... 3

  1-3-ضرورت و اهمیت موضوع......................................................................................................... 4

  1-4 -اهداف تحقیق.......................................................................................................................... 4

  1-5 -سوالات تحقیق........................................................................................................................ 5

  1-6 -فرضیات تحقیق....................................................................................................................... 5

  فصل 2.......................................................................................................................................... 6

  پیشینه پژوهش.............................................................................................................................. 6

  2-1 -پیشینه تحقیق....................................................................................................................... 6

  2-1-1 -منابع داخلی....................................................................................................................... 6

  2-1-2 -منابع خارجی.................................................................................................................... 11

  2-1-3 - بررسی و نقد منابع.......................................................................................................... 13

  فصل 3........................................................................................................................................ 14

  روش پژوهش................................................................................................................................. 14

  3-1 -منطقه مورد مطالعه........................................................................................................... 14

  3-2 -فیزیوگرافی.......................................................................................................................... 16

  3-3 -زمین شناسی....................................................................................................................... 18

  3-3-1 -ژوراسیک.......................................................................................................................... 19

  3-3-2 -کرتاسه........................................................................................................................... 21

  3-3-3 -کواترنری.......................................................................................................................... 24

  3-4 -سنگ شناسی عمومی منطقه............................................................................................ 26

  3-4-1 -گسترش واحدهای سنگی در واحدهای فیزیوگرافی............................................................. 27

  3-5 -زمین ساخت منطقه............................................................................................................. 28

  3-5-1 -چین‌.................................................................................................................................. 29

  3-5-2 -درزه.................................................................................................................................. 30

  3-5-3 -وضعیت عمومی لرزه خیزی حوزه........................................................................................ 30

  3-6 -ژئومورفولوژی........................................................................................................................ 31

  3-6-1 -واحدهای ژئومورفولوژی...................................................................................................... 32

  3-6-1-1-واحد دشت.................................................................................................................... 32

  3-6-1-2-واحد تپه ماهور.............................................................................................................. 34

  3-6-1-3-واحد کوهستان.............................................................................................................. 34

  3-7 -نفوذپذیری............................................................................................................................ 35

  3-8 -پوشش گیاهی..................................................................................................................... 37

  3-8 -1 - طبقه بندی وضعیت تیپ‌‌های مرتعی............................................................................... 42

  3-9 -مطالعات هواشناسی.......................................................................................................... 43

  3-10 -مطالعات هیدرولوژی.......................................................................................................... 46

  3-10-1 -بارندگی ماهیانه فصلی و سالانه................................................................................... 48

  3-10-2 -برآورد آبدهی................................................................................................................... 52

  3-10-3 -تعیین آبدهی با استفاده از روابط تجربی............................................................................ 52

  3-11 -منابع آب............................................................................................................................ 64

  3-11-1 -برداشت از منابع آب زیرزمینی.......................................................................................... 64

  3-11-2  -چاه‌ها............................................................................................................................ 65

  3-11-3 -چشمه‌ها....................................................................................................................... 66

  3-11-4  -قنوات............................................................................................................................ 67

  3-12 -سیلاب............................................................................................................................... 68

  3-13 -بررسی و تهیه نقشه کاربری اراضی.................................................................................... 73

  3-14 -روش.................................................................................................................................. 75

  3-14-1 -مقدمه........................................................................................................................... 75

  3-14-2 -روش ارزیابی چند معیاره مکانی....................................................................................... 75

  3-14-3 -روشهای سنجش............................................................................................................ 78

  3-14-3-1 سنجش عطفی............................................................................................................ 79

  3-14-3-2 -سنجش فازی.............................................................................................................. 80

  3-15 -روش تحقیق......................................................................................................................... 80

  فصل 4........................................................................................................................................ 88

  نتایج تحقیق................................................................................................................................. 88

  4-1 -نتایج:................................................................................................................................. 88

  فصل 5........................................................................................................................................ 90

  5-1  -بحث ،نتیجه گیری.............................................................................................................. 90

  5-2 -پیشنهاد ها......................................................................................................................... 91

  5-3 -فهرست منابع..................................................................................................................... 92

  Abstract

  منبع:

   

  آل شیخ،علی اصغر. سلطانی،محمد جعفر. هلالی ،حسین. 1381. کاربرد GIS در مکان یابی عرصه های پخش سیلاب . تحقیقات جغرافیایی، زمستان 1381، جلد17شماره 4ص38-22.

  امیری،منوچهر. یعقوبی،بهروز. 1385. ارزیابی عرصه پیشنهادی پخش سیلاب در علی آباد دمق- ملایر، زمین شناسی ایران. فصلنامه زمین شناسی ایران ، بهار 1385، جلد2شماره 4ص89-99.

  جمالی، علی اکبر. قدوسی، جمال. فرح پور،مهدی.1387. تحلیل حساسیت وزن­دهی عوامل مکانی با بررسی تغییرات ارزش پیکسلهای نقشه فازی شده از ارزیابی چند معیاره مکانی درباره محل احداث سدهای اصلاحی سنگ و سیمان در حوزه آبخیز.  همایش ملی ژئوماتیک 87 ، تهران، سازمان نقشه برداری کشور.

  جمالی،علی اکبر. عشوری،پروانه. زارع کیا،صدیقه. 1389. تعیین و الویت بندی پهنه­های مناسب پخش سیلاب برای تغذیه قناتها، چاهها و چشمه ها در مناطق خشک (مطالعه موردی : حوزه آبخیز میانکوه یزد). فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش ها ی مرتع و بیابا ن ایران، جلد17، شماره ص114-106.

  جمالی،علی اکبر. قدوسی،جمال. فرح پور،مهدی. 1390 . تحلیل چندمعیاره مکانی (SMCE) و فنون تصمیم گیری در اولویت بندی حوزه آبخیز برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی. پژوهش های آبخیزداری ، پژوهش و سازندگی، بهار 1390،جلد 24،ص 10-1.

  چابک، محمد. حسن زاده، مجتبی. وابراهیمی، زهرا.1389. مکانیابی عرصه پخش سیلاب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ((AHP. مجله علمی و پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران،شماره 13،ص33-40 .

  حسن پور،سیروس. شعبانی،افشین .رحیمی،سعید.1390. مکانیابی عرصه های مناسب پخش سیلاب دشت فسا با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) همایش ملی ژئوماتیک90.

  خو­شگفتار، محمدمهدی، طالعی، محمد. 1389. شبیه سازی رشد شهری در تهران، با استفاده از مدل CA-Markov. مجله سنجش از دور و  GIS ایران، سال دوم، شماره دوم، ص 17-34.

  دادرسی سبزوار،ابوالقاسم. خسرو شاهی، محمد. 1387. شناخت مناطق مستعد برای گسترش سیلاب به روش کاربرد مدل های مفهومی (راهکاری برای مهار بیابان زایی). فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابا ن ایران.1387 ،جلد 15 ،شماره2 ،ص 241-227.

  رحیم زاده ،قدرت. زهتابیان ،غلامرضا. 1389. بررسی تاثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیری خاک مطالعه موردی: دشت موسیان، استان ایلام .جغرافیای طبیعی، پاییز 1389،جلد 3،ص14-1.

  ﺳﺮدﺷﺘﻲ، ﻣﺎﻫﺮخ، ﻗﻨﻮاﺗﻲ، ﻋﺰت اﻟﻪ، ﺿﺎﺋﻴﺎن، پرویز، ﻣﺮﺷﺪی، ﺟﻌﻔﺮ. 1389. آﺷﻜﺎر ﺳﺎزی ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﻃﺎﻟﻘﺎن از ﺳﺎل  1987-2002 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره­ای ﻟﻨﺪﺳﺖ و ﺳﻨﺠﺶ از دور. ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ژﺋﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389.

  سلمان ماهینی، عبدالرسول، غلامعلی­فرد، مهدی. 1384. ارزیابی و مدل­سازی تغییرات سطح شهر گرگان با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و کاربردهای آن در ارزیابی اثرات تجمعی توسعه. فصل­نامه محیط زیست. شماره 4. ص 25-32.

  سلمان ماهینی، ع.، ریاضی، ب.، نعیمی، ب.، بابایی کفاکی، س.، جوادی لاریجانی، ع. 1388. ارزیابی توان طبیعت گردی شهرستان بهشهر برمبنای روش ارزیابی چند معیاره با استفاده از GIS. علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم، شماره یک، ص 187-195.

  سلمان ماهینی، عبدالرسول، کامیاب، حمیدرضا. 1388. سنجش از دور و سامانه­های اطلاعات جغرافیایی کاربردی با نرم افزار ایدریسی. انتشارات مهر پردیس. 582ص.

  سنایی، مریم، فلاح شمسی، سید رشید، فردوسی آسمانجردی، حامد. 1389. ارزیابی چندمعیاره (MCE) زمین با دو راهبرد OWA و WLC در مکان­یابی مناطق مناسب علوفه کاری (مطالعه موردی: زاخرد؛ فارس). مجله علمی پژوهشی مرتع، سال چهارم،شماره دوم، ص 216 -227.

  شاهسوند بغدادی، نیره، پیرباوقار، مهتاب، سبحانی، هوشنگ.1390. طراحی شبکه جاده جنگلی با رعایت مسائل زیست محیطی، فنی و اقتصادی با استفاده ازGIS  وAHP (مطالعه موردی: بخش بهاربن جنگل خیرود). فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 19 شماره 3، ص 395-380.

  عرفانی، ملیحه، اردکانی، طاهره، صادقی، آسیه، پهلوانروی، احمد. 1390. مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاه نیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره. پژوهش های محیط زیست، سال 2، شماره 4، ص 41 تا 50.

  فرجی سبکبار،حسن علی. حسن پور،سیروس. ملکیان،آرش. مطیعی،حسن. 1389. بررسی و مقایسه کارایی مدلهای مفهومی در مکان یابی پخش سیلاب در محیط (GIS) مطالعه موردی حوضه آبخیز گریبایگان. مجله جغرافیا و مطالعات محیطی،تابستان 1389، جلد 2، شماره 4،ص97-83.

  فرجی سبکبار ،حسن علی. نصیری،حسین. حمزه،محمد. طالبی،سمیه. رفیعی،یوسف. 1390. تعیین عرصه های مناسب برای تغذیه مصنوعی بر پایه تلفیق روش های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS مطالعه موردی دشت گربایگان فسا . مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، زمستان 1390،جلد 22، شماره 4،ص166-143.

  فرجی سبکبار،حسن علی. حسن پور،سیروس. علوی پناه،کاظم. الیاس پور،سیامک.1390. مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوضه آبخیز گربایگان، دشت فسا، شیراز . مجله جغرافیای طبیعی، زمستان 1390، جلد 4، شماره 14،ص13-25.

  فلاح شمسی،سعید . سبحانی،هانیه. درویش صفت، عطا.ا... . فرجی دانا، احمد. 1385. مکان یابی خودکار کاربری زمین با استفاده از ارزیابی چند عامله تناسب سرزمین مطالعه موردی: برنامه ریزی اقتصای زمین در حوزه آبخیز کلیبر چای وسطی (ارسباران شمالی). منابع طبیعی ایران، 59(3)، ص 613-621.

  قدسی پور، حسن. ۱۳۸۵،  فرایند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات صنعتی امیر کبیر، تهران، 143

  قرمزچشمه،باقر. غیومیان ،جعفر. فیض نیا،سادات. 1381.کاربرد GIS و DSS  در مکانیابی مناطق مستعد پخش سیلاب (در منطقه میمه). نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، زمستان 1381، جلد 2، شماره 4و3،ص131-115.

  معروفی،صفر. محمودی،مهناز. سلیمانی،سامره. جعفری،بهنوش. 1390. بررسی عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از شاخص همپوشانی نقشه ها ومنطق های بولین و فازی در محیط  (GIS) مطالعه موردی: حوضه آبخیز پشتکوه . مجله دانش کشاورزی دانش آب و خاک زمستان 1390،جلد 21، شماره 4، ص 16-1.

  مومنی، منصور. 1385. مباحث نوین تحقیق در عملیات. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. چاپ اول، 325 ص.

  نقدی، فریده، حسینی، سید محسن، صدر، شقایق. 1390. ارزیابی توان اکولوژیک اراضی حاشیه شهر تبریز را با استفاده از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: اراضی حاشیه شهر تبریز). کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی، سال دوم، شماره 1، ص 91-99.

   

  Ayad,M .Y. 2005. Remote sensing and GIS in modeling visual landscape change:a case study of the northwestern arid coast of Egypt. Landscape and Urban Planning. Volume 73, Issue 4, 15 December 2005, Pages 307–325

  Bahdure, R., murayama, y. 2006. Land Use Change Analysis Using Remote Sensing and GIS: A Case Study of  Kathmandu Metropolitan, Nepal Research Abstracts on Spatial Information Science. http//gis win.geo. tsukbu.ac.Jp/sis

  Batty, M. 2005. Agents, cells, and cities: new representational models for simulating multiscale urban dynamics. Environment and Planning A. 37: 1373-1394.

  Baoying, Bai, Zhongke. 2008. Simulation land use/cover changes of nenjiang county base on markov model.in IFIP International Federation for Information Processing, Volume 258; Computer and Computing Technologies in Agriculture. Vol. 1; Daoliang Li; (Boston: Springer), pp. 321–329

  Chuluun, T., and Ojima, D. 2002. Land use change and carbon cycle in arid and semi -arid land use East and Central Asia. Science in China (series c). 45: 48-54.

  D Behera, Mukunda , N Borate, Santosh, N Panda, Sudhindra, and et., al., 2012. Modelling and analyzing the watershed dynamics using Cellular Automata (CA)–Markov model A geo-information based approach. Indian Academy of Sciences, J. Earth Syst. Sci. 121, No. 4, August 2012, pp. 1011–1024.

  David,R. 2003. Assessment of Different Topographic Corrections in Landsat-TM Data for Mapping Vegetation Types. Ieee Transactions on geoscience and remote sensing. vol.41,NO.5.

  EffatHalaA, 2010, Identifying potential sites for wind, farms in south Sinai covernorate using spatial multi criteria Evaluation”3rd International conference  on     cartography and GIS, 15-20 Jun, wesebar, Bulgaria

  Eastman, R. J. 2003. Idrisi for windows user guide, Clark University. New york.

   Ghazvini R. Vali A.B .Eslamian S.2012,Impact of Flood Spreading on Groundwater Level Variation and Groundwater Quality in an Arid Environment.  Journal Water Resources Management 26(6),p1651-1663.

  Giriraj, A., Ullah, M. I., Murthy, M.R., and Beierkuhnlein, C. 2008. Modeling Spatial and Temporal Forest Cover Change Patterns (1973-2020). A Case Study from South Western Ghats (India). Sensors, 8.

  Gregorio, A., and Jansen, L.J.M. 2000. Land Cover classification system (LCCS): classification concepts and user Manual [LCCS version 1.0] .Environment and natural Resources servis, GCP/RAF/28/7ITA Africover-east Africa project and soil Resources, management and conservation service, Rome. Food and Agriculture organization of the United Nations, 179p.

  Heidarian S.A. 2010 evaluation of flood spreading subjected to development of soil and water resources (case study: kashmar flood spreading station).Iranian journal of watershed management science engineering.winter 2010,3(9),p1-8.

  Higgs G. 2006, Integrating multi-criteria techniques with geographical information systems in waste facility location to enhance public participation, Journal of Waste Management & Research, volume24, p 105-117.

  Huang, Q-H. cai, Y-L. and Peng, J. 2007. Modelling the spatial pattern of farmland using GIS and multiple logistic regression : a case study of Maotiao River Basin, Guizhou Province, China. Environmental Modeling Assessment. Volume 12, Issue 1, pp 55-61.

  Krishnamurthy J. Kumar V. 1996, An approach to determine ground water potential zones through remote sensing and geographic information systems, Int,J, Remote Sensing, 17(10), p 1876-1884.

  Liu Y. and Phinn Stuarts R. 2003. Developing a cellular automata model of urban growth incorporating fuzzy set approaches. Computers, Environment and Urban Systems. No. 27, pp. 537- 658.

  Lootsma, F. A. 1997. Fuzzy Logic for Planning and Decision Making. Dordrecht, Kluwer Academic Publisher.

  Mahiny, S. A. and Turner, B. J. 2001. Modeling past vegetation change through remote sensing and GIS: a comparison of neural networks and logistic regression methods. School of resources, environment and society, the Australian national University, Canberra. 0200, Australia. 315 p

  Mendzoa, M.E., Ernalopez, G., Davide, G., Diego, R. and Vicent, S. 2011. Analysing land cover and land use change processes at watershed level:A multitemporal study in the Lake Cuitzeo Watershed, Mexico (1975-2003). Journal of Applied Geography. pp 237-250.

  Sharifi M. A. and Retsios V. 2006, Site selection for waste disposal through Spatial Multiple Criteria Decision Analysis, Warsaw, Poland.journal of telecommunications and information technology ,p1-11.

  Svoray T.Bar P. Bannet T. 2005, Urban land-use allocation in a Mediterranean ecotone: Habitat Heterogeneity Model incorporated in a GIS using a multicriteria mechanism, Journal of Landscape and Urban Planning, volume 72, p 337–351.

  Yalcin G. Akyurek Z., 2008, Multiple Ciriteri  Analysis for  Flood Vulnerable Areas .

  Yang M, Qian X,  Zhang Y,  Sheng J,  Shen D and Ge Y, 2011. Spatial  Multicriteria Decision Analysis of Flood Risks in Aging-Dam Management in China:                A Framework and Case Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8,p 1368-138


موضوع پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), نمونه پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), جستجوی پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), فایل Word پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), دانلود پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), فایل PDF پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), تحقیق در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), مقاله در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), پروژه در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), پروپوزال در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), تز دکترا در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), پروژه درباره پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد), رساله دکترا در مورد پایان نامه مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری چکیده منابع آب زیر زمینی بعد از یخچال­ها و پهنه­های یخی، بزرگ­ترین ذخیره آب شیرین زمین را تشکیل می­دهند و یکی از منابع مهم تأمین آب شیرین موردنیاز انسان هستند. ازآنجاکه در اکثر نقاط کشور بارش­ها اغلب ناچیز و گاه به­صورت سیلاب­های مخرب ظاهر می­شوند، می­توان از عملیات تغذیه مصنوعی آب­های زیرزمینی به‌عنوان ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش: کشاورزی چکیده این تحقیق به منظور تعیین و شناسایی اثرات اقتصادی و اجتماعی عملیات آبخیزداری در حوزه لسبو در شهرستان رودسر و همچنین بررسی دیدگاه ها و نظرات روستاییان از فعالیت های آبخیزداری نسبت به اثرگذاری عملیات مذکور انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه و اطلاعات موجود در اداره منابع طبیعی شهرستان ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: آبخیز داری چکیده سرمایه­گذاری در اقدامات حفاظت آب و خاک نیازمند بررسی دقیق و طراحی بر مبنای تجربیات ثبت شده و ارزیابی اثرات و منافع حاصل از اقدامات است. برای مقایسه اقدامات حفاظت آب و خاک در نقاط مختلف لازم است یک روش استاندارد مورد تأیید همه­ی متخصصان در زمینه­ی آبخیزداری قرار گیرد. این تحقیق در نظر دارد تا نتایج کاربرد ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به شرح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هکتار جزیی از حوضه آبخیز ماسوله ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A رشته : جغرافیا طبیعی گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از مهمترین عوامل اساسی تشخیص نواحی طبیعی کره زمین اقلیم است ،‌در بین عناصر اقلیمی بارش از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است . با بررسی نواحی بارشی می توان ، پتانسیل های منابع آبی کشور را مورد شناسایی قرار داد و نیز به شناخت ویژگیهای طبیعی هر منطقه (خصوصاً آب وهوا) ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی چکیده تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده است. محدوده مورد مطالعه در این ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‎ریزی محیطی چکیده سیل یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که معمولاً با خسارت های جانی و مالی فراوانی همراه است. سیل همه ساله در گوشه و کنار کشور خسارات زیادی را به منابع اقتصادی وارد می آورد. وقوع سیل و خسارات ناشی از آن در ایران طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است؛ حال آن که به آن توجه ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

ثبت سفارش