پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس

word 243 KB 32355 62
مشخص نشده کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  در این پژوهش اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس اندازه‌گیری شد. نهال‌های یک­سا­له وهم­اندازه گونه قره­داغ و رمس از نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان یزد تهیه و تحت پنچ تیمار شاهد، دفن شدن با ماسه­بادی تا یک ­سوم ارتفاع گیاه (از قسمت یقه)، دفن شدن تا نصف ارتفاع گیاه، دفن شدن تا سه­چهارم ارتفاع گیاه و دفن کامل قرار گرفت. بعد از شش ماه آبیاری و مراقبت، برخی از صفات فیزیولوژیکی و رویشی این گیاهان ­اندازه‌گیری شد. نتایج گونه‌ی قره­داغ نشان داد که مقدار پرولین و اکسین برگ در هر سه تیمار دفن به­طور معنی­داری نسبت به شاهد و دفن کامل افزایش یافت. بیشترین مقدار قند ساقه در تیمار کامل و بیشترین مقدار قند ریشه در تیمار دفن 3/1 مشاهده شد. مقدار سدیم ساقه در همه تیمار­های دفن به­طور معنی­داری بیشتر از شاهد بود این افزایش حدود پنج برابر بود. بیشترین مقدار فسفر ساقه در تیمار 2/1 و کمترین آن در دفن کامل به دست آمد به‌طوری‌که مقدار آن در تیمار دفن 2/1 حدود 6 برابر دفن کامل بود. مقدار فسفر ریشه در تیمار دفن 2/1بیشتر از 5/7 برابر مقدار آن در تیمار دفن کامل بود. تعداد ریشه­جست­ها به­طور معنی­داری در همه تیمار­های دفن بیشتر از شاهد بود. بیشترین تعداد آن در تیمار دفن 2/1به دست آمد. تیمار­های دفن اثر منفی بر روی تعداد شاخه داشتند. طول ساقه در دو تیمار دفن2/1و 4/3 بیش از دو برابر آن در شاهد بود. وزن‌تر ساقه در تیمار دفن 3/1 به بیش از 5/1 برابر مقدار آن در شاهد بود. وزن‌تر ریشه در هرسه تیمار دفن به­طور معنی‌داری نسبت به شاهد و دفن کامل افزایش نشان داد، همچنین نتایج گونه رمس نشان داد که بیشترین مقدار پرولین برگ در تیمار دفن 3/1 و کمترین مقدار پرولین برگ در تیمار دفن 4/3 اندازه‌گیری شد. مقدار پرولین ریشه درهر سه­تیمار دفن به­طور معنی­داری بیشتر از شاهد بود. مقدار اکسین در سه تیمار دفن به­طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش یافت. بیشترین مقدار قند ساقه در تیمار 3/1 و بیشترین مقدار قند ریشه در شاهد مشاهده شد. مقدار سدیم ساقه و ریشه در تیمار­های دفن 3/1 و 2/1به­طور معنی‌داری نسبت به شاهد و 4/3 افزایش یافت. مقدار پتاسیم ساقه و ریشه در تیمارهای دفن3/1 و 2/1 به‌طورمعنی‌داری بیشتر از شاهد بود.

   

   

  مقدار فسفر ساقه در تیمارهای دفن 3/1 و 2/1 به‌طورمعنی‌داری بیشتر از شاهد و تیمار دفن4/3 بود. مقدار فسفر ریشه در تیمار دفن 3/1 بیش از 2 برابر مقدار آن در شاهد بود. طول ساقه در تیماردفن 4/3 حدود دو برابر آن در شاهدبود. بیشترین مقداروزن‌تر ساقه، وزن خشک ساقه و وزن‌تر ریشه در تیمار دفن 3/1مشاهده شد.

  کلمات کلیدی:قره داغ، رمس، ماسه بادی، فیزیولوژیکی،رویشی

   

  مقدمه

  روند رو به گسترش اراضی بیابانی در اقصی نقاط جهان و از جمله کشورمان، از جمله مشکلاتی است که مهارآن­­ازدغدغه‌های جهانی محسوب می‌گردد. پدیده فرسایش (اعم از آبی و بادی)به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فرآیندهای تخریب اراضی در مناطق دنیا از جمله ایران به شمارمی‌رود. با افزایش جمعیت و تلاش در جهت رفع نیازهای بشری از یک­­سو و دستیابی انسان بر منابع طبیعی به همراه مدیریت‌های غیراصولی باعث شده که در طی قرن بیستم تحقیقات علمی و عملی در را­بطه با این پدیده مورد توجه محققان قرار گیرد. پدیده فرسایش بادی در اقالیم خشک و نیمه­خشک عمل می‌کندو با توجه به اینکه بیش از دوسوم مساحت کشور ایران در این محدوده قرار گرفته است، بنابراین علاوه بر فرسایش آبی، فرسایش بادی به‌عنوان عاملی موثر در تخریب و ایجاد خسارت در این مناطق می‌باشد. بر اساس آمار ارائه شده دفتر تثبیت شن و بیابانزدایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حدود 20 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت اثر فرسایش بادی هستند. از این مقدار در حدود 7 میلیون هکتار در منطقه برداشت، 6 میلیون هکتار منطقه حمل که شامل رسوب‌گذاری در پایه بوته‌های گیاهی، نبکا و ربدو، پهنه‌های ماسه‌ای وسیع به ارتفاع حداکثر 5/1-2 متر و پهنه‌های ماسه‌ای پراکنده با ارتفاع حداکثر یک متر، 4392000 هکتار ارگ فعال و 2 میلیون هکتار تپه‌های ماسه‌ای تثبیت شده قدیمی قرار دارد. به رغم اقدامات بسیار گسترده و قابل توجه دست‌اندرکاران منابع طبیعی، مبنی بر تثبیت و کنترل بیش از 2 میلیون هکتار از تپه‌ها و پهنه‌های ماسه‌ای در کشور،بر اساس جدیدترین مطالعات انجام شده توسط دفتر امور بیابان(تثبیت شن و بیابان‌زدایی)بالغ بر 1 میلیون هکتار دیگر تپه‌های ماسه‌ای فعال در کشور وجود دارد که بعضاً منابع اقتصادی و زیستی را تهدید می‌کند و باید کنترل شود (دفتر فنی و تثبیت شن و بیابان‌زدایی 1381).از سوی دیگر بیش از 5/64 درصد مساحت کشور تحت تأثیر شرایط اقلیمی فراخشک با بارندگی کمتر از 250 میلی‌متر(خلیلی 1371) و بیش از 95 درصد نهشته‌های ماسه بادی کشورنیز در این گستره اقلیمی واقع شده‌اند (دفتر فنی و تثبیت شن و بیابان‌زدایی1381). از عمده‌ترین دلایل فرسایش شدید در ایران، از بین رفتن پوشش گیاهی می‌باشد. لذا به دلیل شرایط حاد اقلیمی به‌ویژه کمبود بارندگی، استقرارگونه‌ های گیاهی در این مناطق بسیار دشوار بوده و مستلزم دقت کافی و رعایت همه جوانب در انتخاب گونه‌های گیاهی و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت کشت و نگه­داری آن‌ها می‌باشد (اختصاصی 1382). پوشش گیاهی مانند چتری است که زمین را حفظ می­کند، تنظیم کننده جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی است و اهمیت زیادی در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش دارد.(مصداقی،1384). گونه‌های گیاهی رویشگاه‌­های متنوعی دارند و بعضاً بر روی انواع مختلف خاک‌ها دیده می‌شوند لیکن جهت تثبیت ماسه بادی گونه‌هایی که تمایل به استقرار بر روی نهشته‌های ماسه‌ای دارند انتخاب می‌شوند. در این میان نوع و عمق نهشته‌ها، میزان تحرک آن‌ها، عمق ایستابی، میزان رطوبت هوا و یا هر عاملی که در شرایط فیزیکی و شیمیایی بستر کاشت نقش داشته باشد، در انتخاب گونه‌های گیاهی موثر خواهد بود (اختصاصی،1389). عناصر اصلی تشکیل دهنده نبکا شامل ماسه، لای، رس و سیلت می‌باشد و به دو صورت فعال و غیرفعال دیده می‌شوند (احمدی،1387). از عوامل موثر بر روی ارتفاع نبکا می‌توان به پارامتر‌های گیاهی (تاج، تراکم و...)، ناهمواری و میزان شیب اشاره کرد. علاوه بر این عوامل، عوامل محیطی (Bochet et al,2000) وفعالیت‌های انسان (Tengberg,1995)، نیز در توسعه نبکا دخالت دارند. تشکیل نبکا ترکیب سطح بالای زمین مثل ارتفاع یا تعداد برگ در گیاهان را افزایش می‌یابد (Zhang and Maun,1990). رسوب ماسه و تشکیل نبکا تغییرات فیزیکی مثل رطوبت، حرارت، تهویه (هوادهی) در میکرو رویشگاه گیاه ایجاد می‌کند (Maun,1998). دفن شدن مثل یک فیلتر عمل می‌کندوگونه‌های حساس را انتخاب و حذف کرده و فراوانی نسبی گونه‌های کم مقاومت را کاهش داده و گونه‌های مقاوم و وابسته به ماسه را افزایش می‌دهد (Maun,2004). ولی اگر رسوب­گذاری ادامه یابد حتی گونه‌های وابسته به ماسه نیز حذف می‌شوند و منطقه‌ای عاری از پوشش گیاهی بوجود می‌آید (Maun,1998). این حد آستانه در گونه‌های مختلف متفاوت است(Zhang et al,2002). با حفظ گونه‌های مقاوم و حذف گونه‌های حساس رقابت درون گونه‌ای و بین گونه‌ای کاهش می­یابد (Perumal and Maun 2006).مدفون شدن گیاهان باعث می‌شود که اندام فتوسنتز کننده توسط رسوبات پوشیده شوند که این خود یک سد فیزیکی برای رشد گیاهان به سمت بالا محسوب می‌گردد. (P.Dech,2006 and Maun). دفن شدن در ماسه ممکن است منجر به جابجایی بیوماس و مواد غذایی از سمت ریشه به قسمت بالای زمین گردد در حالی که ظرفیت فتوسنتز حفظ شود (Harris1987,1988 and Davy). همچنین رسوبات باعث تغییراتی در PH خاک (با توجه به اسیدیته ماسه رسوب شده)می‌گردد. با افزایش رسوب ماسه، مواد غذایی و حجم خاک در منطقه ریشه گسترش پیدا می‌کند و ممکن است مقدار رطوبت افزایش یابد (Maun,1998). مطالعات نشان می‌دهد تحت یک آستانه معین از سطح دفن شدن رشد همه گونه‌های گیاهی در منطقه ساحلی تحریک می‌شود (Maun,1998؛F.Brown,1997). در نهال‌هایی که توانایی سازگاری با این شرایط را دارند تعداد گره­ها زیاد می‌شوند و میان گره‌ها نیز رشد طولی پیدا می‌کنند (Zhang et al,2002) .  دفن در ماسه بادی سبب تشکیل فراوان ریشه‌های نابجا برای توسعه‌ی ساقه‌های گیاهان A. gmelinii در حال رشد در تپه‌های شنی می‌شود (Samsone et al. 2009).به‌طور کلی، گیاهان دفن شده در ماسه بادی شاهد افزایش زیست توده، بازده فتوسنتز و کلروفیل می‌باشند که دلیل آن محتوای بالای انرژی در ریشه، ریزوم و ساقه‌های زیرزمینی شان است به همین دلیل رشد در سطح برگ، ضخامت برگ و زیست توده ریشه  تحریم می شود (Perumal et al. 2005).

   (Gilbert et al. 2008) با بررسی زیست توده کل و انتقال منابع برگ در حمایت از رشد گیاه در تپه پس از دفن در شن دریافتند که تغییرات فیزیولوژیکی از اهمیت زیادی در تعیین ماهیت واکنش به دفن برخورداراست. (Burylo et al. 2009) دریافتند که در برخی گونه‌ها مقاومت به دفن در رسوبات مارنی مرتبط با تجمع قندساقه گیاه در ریشه است.

  همچنین (Burylo et al. 2011) دریافتند که گونه‌های درختی مقاومت بیشتری در برابر دفن نسبت به گونه‌های درختچه‌ای دارندکه بیانگر مفاهیم مهمی برای مدیریت زمین‌های تخریب شده و ارزیابی مقاومت اکوسیستم به محدودیت‌های فرسایش می‌باشد. محدوده‌های بردباری در گونه‌های مختلف متفاوت است انتخاب گونه‌های گیاهی سازگار و مقاوم با شرایط بیابانی در راستای اهداف احیا و ایجاد پوشش گیاهی امری ضروری است و موفقیت در امر احیا منوط به شناسایی نیازهای بوم شناختی این گیاهان می‌باشد، از سوی دیگر همین گونه­ها با ویژگی‌های خاص خود دارای تأثیرات ویژه‌ای بر محیط رشد خود هستند و با مطالعه ارتباطات بین خاک و گیاه می‌توان به ویژگی هر یک دست یافت و از آن‌ها برای مدیریت صحیح و منطبق بر اصول بوم شناختی استفاده نمود(west ,1967). در اکوسیستم‌های خشک و نیمه خشک، گیاهان چوبی و چند ساله از مهم‌ترین عوامل کاهش دهنده سرعت باد و از عوامل رسوب‌گذاری ماسه بادی‌ها محسوب می‌شوند. گیاهان بدین وسیله نه تنها باعث تثبیت ماسه‌ها بلکه مانع فرسایش خاک گردیده و نقش مهمی در بیابان‌زدایی ایفا می‌کنند (ایمان طلب،1389). اگر چه گیاهان سواحل شنی در این خصوص از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اما اهمیت گیاهان مناطق خشک در تشکیل نبکا و نقش آن‌ها در حفاظت خاک کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است (مصلح،1388).

   The results showed that most proline leaf disks treated as buried 1.3 and the lowest value in the treatment of buried leaf proline 3.4 was measured. Proline roots buried at three treatments were significantly higher than the control. The amount of auxin in the burial treatment was significantly increased compared to control. Maximum amount of sugar canes at 1.3 and the highest sugar content of roots in the control treatment. Sodium content of stems and roots buried in treatments of 1.3 and 1.2 were significantly increased compared to control and 3.4 The amount of potassium in stem and roots buried in treatments 1.3 and 1.2 more control. Shoot phosphorous concentration in treatments of 1.3 and 1.2   buried more control and bury 3.4, respectively. Root phosphorous concentration of 1.3 at a concentration of more than 2 times higher than that in the control landfill. It's about twice the length of Tymardfn 3.4 Shahdbvd. Most wet weight shoot, shoot dry weight and root fresh weight of treated bury  1.3, respectivel.

  Keywords: Nitraria Schoberi , Hammada salicornic, Sand, Physiological, growth

 • فهرست:

  عنوان                                                                                              صفحه

  فصل­اول مقدمه و­کلیات.. 1

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 ضرورت ­انجام تحقیق.. 5

  1-3 اهداف­ اصلی ­تحقیق.. 5

  1-4 فرضیه‌های ­تحقیق.. 6

  1-5 کلیات.. 6

  1-5-1 تعریف ­فرسایش... 6

  1-5-2 تعریف­ نبکا 6

  1-5-3 نقش­ پوشش­گیاهی درتشکیل ­نبکا 6

  1-5-4 مکانیسم ­درختان ­و درختچه­ها در برابر تشکیل ­نبکا 7

  فصل­دوم­ مروری­ بر منابع. 19

  2-1 مطالعات­ انجام­ شده­ در ایران. 20

  2-2 مطالعات­ انجام ­شده ­درخارج ­از ایران. 21

  فصل­ سوم ­مواد و روش­ها 27

  3-1 گونه­های ­مورد مطالعه. 28

  3-1-1 قره­داغ. 28

  3-1-2 رمس... 28

  3-2 روش ­تحقیق.. 28

  3-2-1 اندازه­گیری ­مقدار پرولین.. 29

  3-2-2 اندازه‌گیری ­مقدار اکسین  IAA.. 30

  3-2-3 اندازه‌گیری ­قندهای ­محلول. 30

  3-2-4 اندازه‌گیری­ مقدار پتاسیم ­و سدیم. 31

  3-2-5 اندازه‌گیری ­مقدار فسفر. 31

  3-2-6 روش­آنالیز داده‌ها 31

  فصل چهارم نتایج.. 24

  3-3-1 نتایج ­قره­داغ. 34

  3-3-2 نتایج­رمس... 37

       فصل پنچم بحث ونتیجه گیری ،پیشنهادات...............................................................38

         5-1بحث..................................................................................................................................................39

         5-2نتیجه گیری.....................................................................................................................................42

         5-3پیشنهادات.......................................................................................................................................43

     منابع….……………………...………………………………………….­44

  منابع­فارسی

  منابع­لاتین

   

  منبع:

   

  احمدی، ح.(1387). "ژئومرفولوژی کاربردی (بیابان-فرسایش بادی)"، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

  اختصاصی، محمدرضا، فرسایش بادی و روش‌های کنترل آن، جزوه درسی، دانشگاه یزد،1382.

  اختصاصی، محمدرضا، گیاهان مناسب تثبیت تپه‌ها و پهنه‌های ماسه‌ای در ایران، انتشارات دانشگاه یزد،1388.

  اصغرنژاد، ع.(1383). مقایسه خصوصیات گونه­های تاغ جهت اصلاح و گسترش آن در عرصه­های بیابانی. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 67، صفحه 51 تا 57.

  ایمان طلب، ن. (1389). "بررسی فرایند رشد گونه کلیر و شکل گیری نبکا در شرق جاسک". پایان­نامه ارشد. دانشگاه یزد.

  خلیلی، علی، اقلیم خشک و فراخشک ایران، محموعه مقالات اولین سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و کویری ایران، دانشگاه تهران، 1371.

  طرح شناسایی کانون­های بحرانی فرسایش بادی کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، دفتر تثبیت شن و بیابان‌زدایی،1381.

  قویدل رحیمی، ی.(بی تا) " قابلیت­های گیاه آتریپلکس در بهبود شرایط­ بیابانی و جلوگیری از گسترشبیابان". مجله دانش جغرافیا. شماره 4 و 5، صفحه 11- 15.

  مصلح آرا نی، ا. (1388)."نقش گیاه لگجی (علف مار) و اهمیت آن در فرسایش بادی (حفاظت خاک) و ایجاد نبکا"، طرح مصوب دانشگاه یزد.

   

   

   

   

  منابع لاتین

  10.Armstrong. W. (1979). Aeration in higher plants. Adv. Bot. Res. 7: 225- 231.   

   

  11.Ash, J.E., Wasson, R.H., (1983). Vegetation and sand mobility in the Australian desert dunetield. Z. Geomorphol. 45, 7-25.

   

  12.Bochet et al.(2000). Effects of burial in sand on the growth and reproduction of Cakile edentula. Ecography 17, 190–202.

   

  13.Brown, G. & Porembski, S. (1997). The maintenance of species diversity by miniature dunes in a sand-depleted Haloxylon salicornicum community in Kuwait. J. Arid Environ. 37: 461-473.

   

  14.Bates,L.S. Waldren, R.P. and Teare,I.D.1973. Rapid determination of free for water stress studies.plant soil,39:205-207.

   

  15.Brise, E.M., Landsberg, S. Y., and Gimingham. C.H. (1957). The effect ofburial by sand on dune mosses. Trans. Br. Bryol. Soc. 3: 285-301.

   

  16.Brown JF (1997) Effects of experimental burial on survival, growth and resource allocation of three species of dune plants. J Ecol85:151–158.

   

  17.Brown, G. & Porembski, S. (1997). The maintenance of species diversity by miniature dunes in a sand-depleted Haloxylon salicornicum community in Kuwait. J. Arid Environ. 37: 461-473.

   

  18.Danin, A. (1996). Plants of desert dunes. Springer-Verlag, Heidelberg, DE66: 1862- 1869.

   

  19.Dech, J.P., Maun, M.A (2006) Adventitious root production and plastic resource allocation to biomass determine burial tolerance in woody plants from central Canadian coastal dunes. Ann Bot98:1095–1105.

   

  20.Dech, J.P., Maun, M.A (1994).morphologiues de I Epinette Modifications blanche soumise a la sedimentation eolienne eu milieu dunarie, Quebec subarctique, Can. J, Bot. 66: 1862- 1869.

   

  21.Deng, Z., An, S., Zhao, C., Chen, L., Zhou, C., Zhi, Y., Li, H., 2007. Sedimentburial stimulates the growth and propagule production of SpartinaalternifloraLoisel.Journal Estuarine coastal and shelf sience Botany 57:297-358.

   

  22.El-Bana, M., Nijs, I., Kochelbergh, F. (2007). Microenviromental and vegrtational heterogeneity induced by phytogenic nebkhas in an arid coastal ecosystem. Plant and soil. 247: 283- 293.

   

  23.Eldred R.A. and Maun M.A. (1982). A multivariate approach to the problem of decline in vigour of Ammophila. Can. J. Bot. 60: 1371–1380.

   

  24.Filion, L., and Marin, P. (1988). Modifications morphologiues de I Epinette blanche soumise a la sedimentation eolienne eu milieu dunarie, Quebec subarctique, Can. J, Bot. 66: 1862- 1869.

   

  25.Harris D. and Davy A.J., (1987). Seedling growth in Elymus farctus after episodes of burial with sand. Ann. Bot. 60: 587- 593.

   

  26.Harris D. and Davy A.J., (1988). Carbon and nutrient allocation in Elymus farctus seedlings after burial with sand. Ann. Bot. 61: 147–157.

   

  27.Hermesh, R. (1972). A study of ecology of the Athabasca sand dunes with emphasis on the phytogenic aspects of dune formation. M.Sc. thesis, University of Saskatchewan. Saskatoon, Sask.

   

  28.Huiskes, A.H.L., and Harper, J.L. (1979). The demography of leaves and tillers of Ammophila arenaria in a dune sere. Oecol. Plant. 14: 435- 446.

   

  29.He Y, Oyaizu H, Suzuki S. Indole-3-acetic acid production in Pseudomonas fluorescens HP72 and its association with suppression of creeping bentgrass brown patch. Current Microbiology. 2002; 47: 138–143.

   

  30.Jefferis,V.and Hopesimpson(1966). Rapid determination of free for water stress studies.plant soil,49:205-207.

   

  31.Ineta Samsone, Ieva Druva-Lūsīte, Una Andersone, Jevgenija Ņečajeva, Andis Karlsons Gederts Ievinsh(2009).Plasticity of a dune plant Alyssum gmelinii in response to sand burial in natural conditions. Acta Universitatis Latviensis,, Vol. 753, Biology, pp. 125–136.

   

  32.kochert,G. 1978.carbohydrate determination by the phenol sulfuric acid method: 56-97. In: Helebust,J.A. and Craig,J.S. (Eds).hand book of physiological method.cambridge univ. press. Cambridge.

   

  33.Little, L.R., and Maun, M.A. (1996). The Ammophila problem revisited: a role for mycorrhizal fungi, J. Ecol. 84: 1-7.

   

  34.L. Shi, Z. J. Zhan,C.Y.Zhan and J. Z. Zhang(2002). Effects of Sand Burial on Survival, Growth, Gas Exchange and Biomass AllocationofUlmus pumila Seedlings in the Hunshandak Sandland, China.Annals of Botany94: 553–560.

   

  35.Maun M.A. (2004). Burial of plants as a selective force in sand dunes. In: Martinez M.L. and Psuty N.P. (eds), Coastal Dunes, Ecology and Conservation, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 119–135.

   

  36.Maun, M. A., and J. Perumal (2006), Zonation of vegetation on lacustrinecoastal dunes: Effects of burial by sand,Ecol. Lett.2,14–18.

   

  37.Maun, M.A. (1998). Adaptations of plants to burial in coastal sand dunes. Canadian Journa of Botany 76:713–738.

   

  38.Maun, M.A. (1994). Adaptations enhancing survival and establishment of seedlings on coastal dune systems. Vegetatio 111:59–70.

   

  39.Maun M.A. (2006). Burial of plants as a selective force in sand dunes. In: Martinez M.L. and Psuty N.P. (eds), Coastal Dunes, Ecology and Conservation, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 119–135.

   

  40.Maun, M.A., and Krajnyk, I. (1993). Stabilization of Great Lakes sand dunes: Effect of planting time, mulches and fertilizer on seedling establishment. Journal of Coastal Research 5: 791–800.

   

  41.Matthew E. Gilbert  and Brad S.(2008). Ripley Biomass reallocation and the mobilization of leaf resources support dune plant growth after sand burial Physiologia Plantarum 134: 464–472.

   

  42.M. Burylo, F. Rey and T. Dutoit(2011).Responses of five woody species to burial by marly sediment: the role of biomass allocation pattern flexibility.Journal of Plant Ecology PAGES 1–7.

  43.M. KENT NIA W. OWEN and M. PAMELA DALE(2005). Photosynthetic Responses of Plant Communities to Sand Burial on the Machair Dune Systems of the Outer Hebrides, Scotland.Annals of Botany95: 869–877.

   

  44.Preumal. J. (1994). Effect of burial in sand on dune plant communities and ecophysiology of component species. Ph.D. thesis, University of Western Ontario, London.

   

  45.Preumal. J. (2005). relationship Soil vegetation in the shadscale zone of south–easternUtah. Journal of Ecology, 49: 245-256.

   

  46.Shi L, Zhang ZJ, Zhang CY, Zhang JZ (2004) Effects of sand burial on survival, growth, gas exchange and biomass allocation of Ulmus pumila seedlings in the Hunshandak Sandland, China. Ann Bot 94:553–560.

   

  47.Sykes, M.T., Wilson, J.B. (1990). An experimental investigation into the response of New Zealand sand dune species to different depths of burial by sand. Acta Bot Neerl 39:171–181.

   

  48Steven Et al(2003). soil factors affecting the growth and development of Biotic Ammophila arenaria. Oecologia. 76: 313-320.

   

  49.Tengberg, A., (1995). Nebkha dunes as indicators of wind erosion and land degradation in the Sahel zone of Burkina Faso. Journal of Arid Environments 30, 265–282.

   

  50.Van der Putten, W.H., van Dijk. C., and Peters, B.A.M. (1992). Plantspecific soil-borne diseases contribute to succession in foredune vegetation. Nature (London). 362: 53- 55.

   

  51.Van der Putten, W.H., van Dijk. C.,and Troelstra, S.R. (1998). Biotic soil factors affecting the growth and development of Ammophila arenaria. Oecologia. 76: 313-320.

   

  52.West, N.E. & K.L., Ibrahim, 1967. Soil vegetation relationship in the shadscale zone of south–easternUtah. Journal of Ecology, 49: 445-456.

   

  53.Willis, A.J. (1965). The influence ofmineral nutrients on the growth of Ammophila arenaria. J. Ecol. 53: 735- 745.

   

  54.Wolfe, F. (1932). Annual rings of Thuja occidentalis in relation to climatic conditions and movement of sand. Bot. Gaz. 93: 328- 335.

   

  55.Wiggs, G.F.S., Thomas, D.S.G., Bullard, J.E., Livingstone, I., (1995). Dune mobility and vegetation cover in the southwestern Kalahari desert. Earth Surf. Process. Landforms 20, 515-529.

  56.Yu, F., Dong, M., Krusi, B., 2004. Clonal integration helpsPsammochloavillosa survive sand burial in an Inlanddune.Newphytologist 162: 697-704.

   

  57.Zhang, J.H., and Maun, M.A. (1990). Effects of sand burial on seed germination, seedling emergence, survival, and growth of Agropyron psammophilum. Can. J. Bot. 68: 304- 310.

   

  58.Zhang, J.H., Maun, M.A., (1992). Effects of burial in sand on the growth and reproduction of Cakile edentula. Ecography 15, 296–302.

   

  59.Zhang, J.H., Maun, M.A., (1992). Effects of burial in sand on the growth and reproduction of Cakile edentula. Ecography 15, 296–302.

   

  60. Zhang, J.H., Maun, M.A., (1996). Effects of burial in sand on the growth and reproduction of Cakile edentula. Ecography 15, 296–302.

   


موضوع پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , نمونه پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , جستجوی پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , فایل Word پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , دانلود پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , فایل PDF پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , تحقیق در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , مقاله در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , پروژه در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , پروپوزال در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , تز دکترا در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , پروژه درباره پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس , رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی چکیده جنس Salvia متعلق به خانواده Lamiaceae است که شامل گونه­های متعددی می­باشد. در طب سنتی و در تجارت به خصوص در تولید اسانس و به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L.) مورد استفاده قرار می­گیرد. محل پراکنش این گیاه، حوزه مدیترانه و ایران معرفی شده است. اسانس یا مواد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی چکیده هدف از انجام این تحقیق بهبود خصوصیات مکانیکی و ژئوتکنیکی خاک ­های ماسه بادی است. چون یکی از مشکلات عمده ماسه بادی، مقاومت کم آن­ تحت شرایط رطوبت طبیعی و اشباع می­باشد، یک مطالعه آزمایشگاهی به منظور بررسی تاثیر افزودن پلیمر پلی وینیل الکل در بهبود خواص ژئوتکنیکی ماسه بادی انجام شد. نتایج حاصل از ...

گروه زراعت و اصلاح نباتات مقدمه: برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يکي از مهمترين منابع اصلي تأمين کننده نياز غذايي جهان است (56،71). ط

پایان‌نامه کارشناسی ارشد منابع طبیعی - بیابان زدایی چکیده جنگل‌ های حرا در مناطق ساحلی جنوب کشور ایران قرار دارند و به دلیل کارکردهای بی‌شمار و ارزش‌های زیست‌محیطی حفاظت، احیاء و توسعه آن‌ها ضروریست. تصمیم‌گیری طریقه عمل در مسیری خاص، به صورت آگاها‏‏‏‏نه جهت نیل به اهداف می‌باشد تا بدین طریق گزینه‌ای مناسب در میان انواع گزینه‌ها انتخاب شود. یک مسئله مبتنی بر تصمیم‌گیری مکانی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A) گرایش: مردم­شناسی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): از آغازین زمان تمدن، مردم با گیاهان پیرامونشان ارتباط داشته­اند. اعتقاد به قدرت شفادهی گیاهان شاید خیلی پیش­تر از این­که آن­ها به ثبت برسند در میان مردمان وجود داشته­است. گیاهان علاوه بر این­که در زندگی و حیات مادی انسان­ها نقش داشته­اند، در ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته‌ی جغرافیای طبیعی گرایش مخاطرات آب و هوایی چکیده طوفان‌های گرد و غبار از پدیده‌های مخرب آب و هوایی می‌باشند که همه ساله خسارات جبران ناپذیری به مناطق شهری، مزارع، تاسیسات، جاده‌ها و غیره وارد می‌کنند. این پدیده متاثر از شرایط جوی خاصی است که در صورت شناخت سازوکار تکوین و گسترش آن، می‌توان از آسیب‌های فراوانی که به محیط وارد ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

  وزارت آموزش وپرورش اداره کل مدارس عالي فني وحرفه اي  مقدمه:   بشراز زمان قديم به كشاورزي توجه داشته است وهميشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشيده وبراي افزايش توليدات ورونق

دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «M.A » گرایش : برنامه ریزی روستایی مقدمه بررسی بستر های فعالیت ، بخصوص کشاورزی و عوامل موثر در کیفیت و کمیت تولیدات آن که خود نقش موثری در توسعه فعالان دارد و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . احضاء عوامل و تعیین اولویت عوامل اثر گذار و مشخص نمودن نقش هر یک از ضرورت های یک مطالعه است . در فعالیت ...

ثبت سفارش