پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی

word 627 KB 32399 94
1390 کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  علوم دامی

  چکیده پایان نامه:

  به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی چین دوم علوفه یونجه استان آذربایجان غربی، تعداد 72 نمونه بر اساس نمونه ‌برداری طبقه ‌بندی شده تصادفی با توجه به میزان بارش 3 اقلیم (تیمار) شامل: 1) حوضه شمال دریاچه ارومیه با بارش 250-400 میلی‌متر، 2) حوضه غرب دریاچه ارومیه با بارش 300-800 میلی‌متر و 3) حوضه جنوب دریاچه ارومیه با بارش 300-600 میلی‌متر و از هر اقلیم 8 منطقه و از هر منطقه 3 روستا بصورت تصادفی انتخاب شد. سپس نمونه های 3 روستا از هر منطقه کاملا با یکدیگر مخلوط و در نهایت 24 نمونه برای علوفه یونجه بدست آمد که به آزمایشگاه ارسال شد. آنالیز صورت گرفته برای نمونه ها شامل: (ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی) برای ترکیبات شیمیایی و (اندازه ذرات، عامل موثر فیزیکی، فیبر موثر فیزیکی، دانسیته توده ای، ظرفیت نگهداری آب، جرم حجمی لحظه ای و ماده خشک محلول) برای خصوصیات فیزیکی بود. نتایج آنالیز ترکیبات شیمیایی نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی چین دوم یونجه در استان آذربایجان غربی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p<)، به استثنای ماده خشک که بین تیمار 1 با 2 و 3 تفاوت معنی ‌دار مشاهده شد (05/0p<). بیشترین میزان پروتئین و چربی خام مربوط به منطقه 2 و بیشترین میزان ماده خشک، خاکستر و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی مربوط به منطقه 1 بود. همچنین نتایج آنالیز خصوصیات فیزیکی نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ ظرفیت نگهداری آب، فیبر موثر فیزیکی و جرم حجمی لحظه ای تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p<). از لحاظ دانسیته توده ای بین تیمار 1 و 2، از لحاظ اندازه ذرات بین 3 تیمار و از لحاظ عامل موثر فیزیکی و ماده خشک محلول بین تیمار 1 با تیمار 2 و 3 تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (05/0p<). نتایج نشان داد که بیشترین میزان اندازه ذرات،عامل موثر فیزیکی و فیبر موثر فیزیکی مربوط به منطقه 1، بیشترین میزان دانسیته توده ای و جرم حجمی لحظه ای مربوط به منطقه 2 و بیشترین میزان ظرفیت نگهداری آب و ماده خشک محلول مربوط به منطقه 3 بود.

  واژگان کلیدی: استان آذربایجان غربی، ترکیبات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی، یونجه.

   

  مقدمه

  بنظر می‌رسد پرورش دام و طیور به روش علمی و اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه تولیدات دامی بر چهار عامل عمده زیر وابسته است:

  بهبود مدیریت

  بهبود تغذیه

  اصلاح نژاد دام

  بهبود بهداشت دام و جایگاه

  در این بین تغذیه صحیح مهمترین عامل تعیین کننده در تولید فرآورده‌ های دامی و پیشرفت صنعت دامپروری بوده که خود علاوه بر تشخیص احتیاجات دام مستلزم شناخت از ترکیبات منابع خوراکی از نظر مواد مغذی و معدنی می‌باشد. موفقیت سرمایه‌گذاری در امر تولیدات دامی به مقدار زیادی تابع خوراک دادن و تغذیه مناسب می‌باشد. عدم شناخت درست در این زمینه، کاهش تولیدات دامی را به دنبال داشته و هر ساله سبب زیان‌های هنگفت اقتصادی می‌گردد. بنابراین به منظور استفاده بهینه از منابع خوراک دام و طیور ‌باید از کیفیت آنها اطلاع درست و کافی حاصل نمود. تحقیقات در این زمینه بسیار اندک و به میزان کمی صورت گرفته است و در نتیجه جداول اندکی وجود دارد. همچنین ایران کشوری با شرایط اقلیمی و اکولوژیکی مختلف است لذا انتظار می‌رود که ترکیبات مواد خوراکی در مناطق مختلف بسیار متغییر باشد. عوامل متعددی مانند جنس، گونه یا واریته گیاه، قسمت‌های مختلف گیاه مانند برگ، ساقه و دانه، مرحله رشد در زمان برداشت‌، حاصلخیزی و خصوصیات خاک، اقلیم و شرایط آب و هوایی، تغییرات در مراحل نگهداری، فرآوری، و یا انبار کردن، وجود ترکیبات ضد کیفیت مواد و عوامل خارجی بر روی ترکیبات مواد مغذی و معدنی خوراک‌ها تاثیر می‌گذارند.

  تعیین میزان مواد مغذی و معدنی موجود در منابع خوراکی دام با توجه به شرایط خاص هر منطقه و استان می‌تواند به تدوین و تهیه جداول استاندارد غذایی منجر و همچنین با استفاده از این جداول نسبت به تهیه جیره‌های متناسب و ارزان اقدام نمود و در صورت لزوم مکمل‌های مناسب را برای هر منطقه تهیه و توصیه کرده و از به هدر رفتن پتانسیل حیوانی و کاهش تولید جلوگیری بعمل آورد. تجزیه شیمیایی و تعیین خصوصیات فیزیکی یکی از روش‌های کاربردی و مطمئن برای ارزیابی خوراک و نقطه شروع شناخت ارزش غذایی آن ماده خوراکی می‌باشد چرا که پس از تعیین ترکیبات خوراک و ویژگی های آن می‌توان براساس احتیاجات دام شروع به تهیه جیره‌های متعادل نمود. از اطلاعات بدست آمده از تجزیه شیمیایی خوراک‌ها می‌توان جهت برنامه‌های اصلاح نباتات علوفه‌ای، به زراعی، تنظیم جیره‌های غذایی دام و طیور، تشخیص مشکلات و بیماری‌های مربوط به تغذیه و فراهم کردن زمینه منطقی جهت قیمت‌گذاری منصفانه بخصوص در مناطقی که خرید و فروش خوراک دام بطور عمده انجام می‌گیرد، بهره‌برداری نمود.

  بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی در تأمین غذای کافی برای حیوانات پرورشی مواجه هستند. قیمت مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه حیوانات بالا بوده و در سال‌های اخیر قیمت مواد خوراکی که اساس تغذیه حیوانات را تشکیل می‌دهند، افزایش یافته است.

  در کشور ما نیز تأمین خوراک دام یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان محصولات دامی است. در طی سال‌های گذشته در ایران صنایع و کارخانجات تبدیلی کشاورزی در حال ایجاد و گسترش بوده‏اند. تأمین مواد مغذی برای حیوان، از طریق مواد خوراکی فراهم می‌گردد. خوراک‌ها از نظر کیفیت (فیزیکی و مغذی) و تنوع بسیار متفاوت هستند، حتی ارزش غذایی یک ماده خوراکی بخصوص از منطقه‌ای به منطقه دیگر بسیار متغیر می‌باشد.

  وجود تفاوت و تغییرات دامنه‌دار در ترکیبات مغذی و ارزش غذایی خوراک‌ها از یک طرف و لزوم بهبود بازدهی غذایی (در پی برنامه‌های اصلاحی افزایش تولید در حیوانات مزرعه ای) از طرف دیگر نیاز به تعادل و توازن مناسبتری در میزان و نسبت مواد مغذی جیره‌های دام‌ها را می‌طلبد، چرا که در این شرایط تغذیه دام‌ها دیگر نبایستی فقط به جنبه کمی خوراک دادن محدود گردد. بلکه توجه به ابعاد کیفی خوراک ها و خوراک دادن امری ضروری می‌باشد. برای تأمین احتیاجات غذایی حیوانات مزرعه‌ای در درجه اول نیاز به شناخت احتیاجات مغذی حیوان (در وضعیت‌های مختلف نگهداری، تولید و غیره) می‌باشد و در درجه بعد نیاز به شناخت مواد خوراکی و ترکیبات مغذی موجود در آنها خواهد بود. در این صورت است که امکان تأمین جیره‌های متعادل فراهم خواهد شد، لذا توجه به افزایش راندمان تولید حیوانات مزرعه‌ای زمینه‌های پژوهشی و تحقیق در امر شناخت و تعیین احتیاجات غذایی دام‌ها و نیز شناخت خوراک‌ها و ارزش غذایی آنها را فراهم ساخت.

  از‌ ‌اواسط قرن اخیر، در پی افزایش نقش تغذیه در اقتصاد دامپروری، شناسایی ارزش غذایی خوراک‌ ها، تعیین احتیاجات غذایی حیوانات مزرعه‌ای و جنبه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تغذیه و بخصوص ارتباط غذا و تولید انرژی در بدن حیوان، توجه متخصصین علوم دامی (بخصوص متخصصین تغذیه دام و طیور) و حتی بعضی از سازمان‌های بین المللی را به خود معطوف داشته است که منجر به انجام تحقیقات بیشماری در این باره شده است. با توجه به اختلاف ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی منابع خوراک در اقلیم های مختلف که تحت تأثیر شرایط آب و هوایی، واریته گیاه، نوع و بافت خاک و … تغییر می‌کند، لذا ضرورت جمع‌آوری، دسته‌بندی و پالایش داده‌های موجود در کشور در رابطه با ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان اولین جداول ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور ایران تدوین و ارائه گردد. از حدود 20 سال قبل عملاً تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور شروع شده اما به علت کم بودن تعداد داده‌ها، تدوین این جداول امکانپذیر نبوده است. در سال‌های اخیر با توجه به احساس نیاز در کشور و تعداد نسبتا زیاد داده ‌های تولید شده، تهیه و تدوین جداول مربوطه در دستور کار تحقیقات علوم دامی کشور قرار گرفته است.

  در نتیجه اهداف کلی این طرح را می‌توان بصورت ذیل عنوان داشت :

  1- شناخت مواد خوراکی و کم و کیف ترکیبات شیمیای وخصوصیات فیزیکی آنها و تهیه جداول استاندارد خوراک های داخلی.

  2- استفاده از جداول استاندارد خوراک داخلی در متعادل ساختن جیره‌های غذایی و بهره‌گیری بهتر با توجه به تطبیق داشتن استانداردها با منابع مصرفی خوراکها.

  3- توصیه برنامه‌های تولیدی خوراک دام بخصوص در هر منطقه با توجه به ارزش ترکیبات شیمیایی، پتانسیل مساعد منطقه و پارامترهای الگوی کشت.

  4-ارائه برنامه‌های توسعه‌ای در تولید خوراک دام جهت سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی های دولت.

   

   

   

   

   

   

   

  2 بررسی منابع

  1-2- نقش تغذیه

  نقش تغذیه در موجودات زنده بر هیچ کس پوشیده نیست. هر موجود جاندار دارای ویژگی دریافت انرژی از محیط اطراف خود و تغییر و تبدیل و مصرف انرژی می‌باشد. چگونگی دریافت انرژی و مواد مغذی مورد نیاز جهت مصرف انرژی و ادامه حیات موضوع علم تغذیه می‌باشد. علم تغذیه ترکیبی از دانش بیوشیمی و فیزیولوژی در جهت بررسی ویژگی‌های مواد خوراکی و چگونگی استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده می‌باشد.

  تغذیه فرآیندی است که در طی آن سلول‌های بدن حیوان قابلیت استفاده از مواد شیمیایی مورد نیاز خود را جهت انجام مطلوب واکنش‌های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری[1]، کار و تولید دریافت می‌نماید. شناخت روابط بین مواد موجود در خوراک‌ها و نیاز سلول‌های موجود زنده قبل از استفاده عملی و خوراک دادن، ضروری می‌باشد. در آغاز بررسی علم تغذیه نیاز به شناخت کلیه این روابط از نظر بیوشیمی و فیزیولوژی دارد.

  بطور کلی مواد مغذی تشکیل دهندۀ خوراک هستند و خوراک یا غذا ماده‌ای است که موجود زنده قادر به خوردن آن و سپس انجام مراحل هضم و جذب بر روی آن باشد. در اغلب غذاها یا خوراک ها، کلیه مواد شیمیایی موجود در آن جهت موجود زنده قابل استفاده نیستند و مقداری از آن از طریق دستگاه گوارش دفع می‌گردد. در علوم دامی ‌با توجه به هدف از پرورش دام‌ها که ایجاد منابع غذایی با کیفیت جهت انسان می‌باشد و دیدگاه‌های اقتصادی نیز در آن حائز اهمیت می‌باشند، ضرورت شناخت فرآیندهای غذایی آشکار می‌باشد. در پرورش حیوانات اهلی قسمت اعظم هزینه تولید مربوط به هزینه تغذیه می‌باشد که در برخی از شاخه‌های دامپروری تا 80 درصد از کل هزینه پرورش دام را هزینه تغذیه شامل می‌شود. بنابراین در شرایط متعارف مدیریت، تغذیه بالاترین اهمیت اقتصادی را در پرورش دام به خود اختصاص می‌دهد.

  هدف ما در بخش دامپروری تکمیل مواد موجود در خوراک جهت پاسخگویی دقیق به مجموع احتیاجات غذایی بدن دام می‌باشد. امروزه علاوه بر خوراک‌های طبیعی جهت تکمیل جیره‌ها، به آنها مواد مصنوعی افزودنی مانند ویتامین‌ها، نمک و اسیدهای آمینه مصنوعی نیز اضافه می‌شود اما هیچکس نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که خوراکی کاملاً مطابق با نیاز حیوان تهیه نموده است، بنابراین تلاش جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر ترکیب خوراک به نیاز دام می‌باشد. ویژگی یک متخصص تغذیه موفق، شناخت دقیق مواد خوراکی و اثرات متقابل بین مواد خوراکی و نیز شناخت دقیق ساختار فیزیولوژیک و آناتومیک دستگاه گوارش دام می‌باشد. پس از شناخت مواد خوراکی و نحوۀ پاسخ دام به مادۀ خوراکی، متخصص تغذیه باید قادر باشد خوراکی با کاملترین ترکیب و با حداقل هزینه جهت تولید با کیفیت و اقتصادی، تهیه نماید.

  در سال 2030 میزان تقاضا برای مواد غذایی در جهان احتمالاً نزدیک به دو برابر سطح فعلی خواهد رسید. این در حالی است که میزان اراضی جدید جهت توسعه سطح زیر کشت بسیار محدود است با توجه به هزینه‌های پایین تولید علوفه‌ها از طریق به کارگیری اراضی آیش، دیمزارهای کم بازده و اصلاح و احیاء مراتع مرده هزینه‌های تولید را به میزان قابل توجهی کاهش داد. از سویی مهمترین عامل محدود- کننده در بخش دام و طیور، کمبود منابع علوفه و عدم امکان توسعه تولید علوفه در کشور می‌باشد (ترک نژاد، 1378).

  Abstract:

   

  Determining chemical composition and physical characteristics of Medicago sativa second cut in West Azerbaijan Province

   

  This Study conducted to determine the chemical composition and physical characterization of Medicago sativain second cut in West Azerbaijan Province (WAP). For this purpose, 72 samples were selected upon three randomized classifications in respect of raining volume in 3 climates that include : 1) The North of Orumia Lake with 250-400 mm raining, 2) The West of Orumia Lake with 300-800 mm raining and 3) The Sought if Orumia Lake with 300-600 mm raining.

  eight areas selected from each climate. Then, 3 villages select randomly from each area, and in each village, sampling occur randomly from Medicago sativa. samples of three villages from each area, equally mixed, and as one sample, they sent to laboratory. Finally, 24 samples of Medicago sativa achieved. Analysis includes (DM, CP, EE, Ash, NDF, ADF) for chemical mixtures and also include (Ps, PeF, PeNDF, BD, WHC, SG and SDM%) for physical analysis. The result of composition analysis showed that there was no significant difference between treatments of Medicago sativa in second cut in WAP (P < 0.05). Exception for DM, that observed the significant differences between treatments of 1 with 2 and 3 (P <0.05). The results of physical analysis showed that there was no significant difference between experimental treatments in respect of WHC, SG and PeNDF (P <0.05). In respect of BD, between treatments of 1 and 2, in respect of Ps, between 3 treatments and in respect of SDM % and PeF, between treatments of 1 with 2 and 3, significant differences have been seen (P < 0.05).

   

  Key Word : West Azerbaijan Province, chemical Composition, physical characteristics, Medicago sativa                                                                                    

 • فهرست:

  1

  1 مقدمه

  4

  بررسی منابع 2

  4

  1-2- نقش تغذیه                                                                                   

  5

  2-2- اهمیت شناسایی مواد مغذی در تغذیه حیوانی

  7

  3-2- تاریخچه شناسایی خوراکها و مواد مغذی آنها                                       

  7

  4-2- جداول ارزش غذایی علوفه ها                                                         

  10

  5-2- جداول استاندارد                                     

  13

  6-2- تفاوت و تغییرات مواد مغذی در خوراک های دام وطیور

  13

  1-6-2- علوفه های مزارع و مراتع                        

  13

  7-2- روشهای شناسایی ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور                                                                                     

  15

  1-7-2- شناسایی مواد خوراکی با روشهای شیمیایی                                      

  15

  2-7-2- تجزیه تقریبی

  16

  8-2- مواد خوراکی و طبقه بندی آن

  16

  1-8-2- مواد خوراکی متراکم انرژی زا                                                      

  16

  2-8-2- مواد خوراکی خشبی

  17

  9-2- یونجه                                               

  18

  1-9-2- یونجه و اهمیت آن درتغذیه دام                                                 

  19

  2-9-2- عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه

  21

  3-9-2- ارقام مختلف یونجه

  21

  4-9-2- انواع یونجه زراعی داخلی و خارجی       

  24

  10-2- ترکیبات شیمیایی خوراک                                                           

  29

  11-2- خصوصیات فیزیکی خوراک                 

  30

  1-11-2- اندازه ذرات                                                           

  30

  1-1-11-2- اندازه گیری ذرات

  32

  2-1-11-2- توصیه های اندازه ذرات                                                      

  32

  3-1-11-2-تاثیر اندازه ذرات در تغذیه نشخوارکنندگان                               

  35

  2-11-2- عامل موثر فیزیکی و فیبر موثر فیزیکی                                          

  38

  3-11-2- جرم حجمی لحظه ای                                                           

  40

  4-11-2- ظرفیت نگهداری آب                             

  41

  5-11-2- دانسیته توده ای                                                                        

  42

  6-12-2- ماده خشک محلول                                                             

  43

  12-2- فعالیت جویدن                                                                        

  44

  13-2- خوردن                                                                               

  44

  14-2- نشخوار                                                                               

  45

  15-2- عوامل تغذیه ای تاثیرگذار روی فعالیت جویدن                                 

  45

  1-15-2- ساختار شیمیایی خوراک                

  45

  2-15-2- ساختار فیزیکی خوراک

  47

  مواد و روشها 3

  47

  1-3- مراحل اجرای تحقیق

  48

  2-3- روشهای نمونه برداری

  48

  1-2-3- نمونه برداری از خوراک ها

  48

  2-2-3- نمونه برداری از علوفه خشک

  49

  3-2-3- نمونه برداری از علوفه خشک مورد آزمایش

  49

  3-3- آماده سازی و نگهداری نمونه ها

  49

  4-3- همگن سازی نمونه ها

   

   

  آزمایش اول

  50

  5-3- اندازه گیری ترکیبات شیمیایی (تجزیه تقریبی)

  50

  1-5-3- تعیین ماده خشک

  50

  2-5-3- تعیین پروتئین خام

  51

  3-5-3- تعیین NDF

  52

  4-5-3- تعیین ADF

  53

  5-5-3- تعیین خاکستر                                                                      

  54

  6-5-3- تعیین چربی خام

  54

  7-5-3- آنالیز آماری طرح 

   

  آزمایش دوم

  55

  6-3- اندازه گیری خصوصیات فیزیکی

  55

  1-6-3- تعیین توزیع اندازه ذرات

  55

  2-6-3- تعیین میانگین هندسی و انحراف معیار استاندارد میانگین هندسی ذرات                                                                          

  56

  3-6-3- تعیین عامل موثر فیزیکی

  56

  4-6-3-تعیین فیبر موثر فیزیکی                                       

  56

  1-4-6-3- روشهای استاندارد اندازه گیری الیاف موثر فیزیکی                          

  57

  5-6-3- تعیین دانسیته توده ای                                                             

  57

  6-6-3- تعیین ظرفیت نگهداری آب                                                       

  57

  7-6-3- تعیین ماده خشک محلول                                                          

  58

  8-6-3- آنالیز آماری طرح

  58

  9-6-3- تعیین روند آبگیری و تغییر جرم حجمی لحظه ای                              

  60

  1-9-6-3- آنالیز آماری طرح

  61

  نتایج و بحث 4

  61

  1-4- نتایج آزمایش اول: تعیین ترکیبات شیمیایی یونجه                                   

  68

  2-4- نتایج آزمایش دوم: تعیین خصوصیات فیزیکی یونجه                              

  84

  3-4- نتیجه گیری                                                                        

  86

  4-4- پیشنهادات

  87

  پیوست

  89

  مراجع

   

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

  ابن عباسی، ر. (1383) . تعیین ترکیبات شیمیایی و ضریب هضم علف خشک یونجه استان کردستان به روش in vivo. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کردستان.

  2- ارزانی، ح.، ج، ترکان.، م، جعفری.، ع، جلیلی.، ع، نیکخواه. (1380) . تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه‌ای چند گونه مرتعی. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2‌.

  3- اسدپور، م. (1374) . گزارش منتشر نشده طرح بررسی و تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان آذربایجان شرقی فاز اول یونجه. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان شرقی.

  4- اسدپور، م. (1385) . تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان آذربایجان شرقی فاز اول یونجه. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان شرقی.

  5- اصفهانی، م. (1368) . تعیین میزان نسبی ساپونین‌ها در یونجه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

  6- آمار طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان همدان. (1380) .

  7- بحرانی، م. (1380) . فرآورده های گیاهان علوفه ای. انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز، صفحۀ 74 -76.

  8- برال، م. (1345) . تغذیه و مواد خوراکی،‌ جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران.

  9-بشارتی، م. (1386) . تعیین ارزش غذایی برخی از ضایعات کشاورزی با استفاده از روش‌های درون تنی، درون کیسه‌ای و برون تنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

  10- بهگر، م. (1389) . تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری. مجله علوم دامی ایران، دوره 41، شماره 4. 331-342.

  11- پورکاسه گران، س. (1386) . بررسی اثرات منابع کربوهیدرات غیرفیبری مختلف بر موثر بودن فیبر علوفه ای و عملکرد گاوهای شیرده. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، صفحات 283-278.

  12- پیترای، و. (1369) . تولید و مدیریت گیاهان علوفه‌ای‌، ترجمه محسن مدیرشانه چمی. چاپ اول، آستان قدس رضوی.

  13- تربتی نژاد، م و ن. (1367‌) . تعیین ارزش غذایی کاه گندم، کاه جو، کاه برنج، پوسته برنج، ضایعات چای و یونجه با روش‌های شیمیایی و هضمی قبل و بعد از آمونیاکی کردن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دامپروری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  14-  ترک‌نژاد، ا. (1378) . بررسی پتانسیل‌های اکولوژیکی یونجه‌های یکساله ایران. رساله دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

  15- تقی‌زاده‌، ا. (1375) . تعیین قابلیت هضم و خصوصیات تجزیه‌پذیری بعضی از مواد خوراکی به روش in vivo و in vitro وin situ . پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.

  16- تیموری یانسری، ا. (1384) . بررسی اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اواسط شیردهی. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، صفحات 109-112.

  17- تیموری یانسری، ا. (1386) . بررسی اثرات سطوح مختلف الیاف فیبری و غیرفیبری بر قابلیت هضم، اسیدیته شکمبه و رفتار جویدن گاومیش. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، صفحات 303-307.

  18- جوان، ع. (1374) . ضرورت شناسایی و تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور (سمینار) . مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سیستان و بلوچستان.

  19- جوان، ع. (1379) . تعیین ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم مورد کشت در استان سیستان و بلوچستان به روش‌های In vitro and In situ . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تهران.

  20- جوان، ع. (1383) . تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور استان سیستان و بلوچستان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سیستان و بلوچستان.

  21- خلوجینی، م. (1390) . تعیین قابلیت هضم چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی به 2 روش دام زنده و آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

  22- خضری، ا. (1384) . اثر اندازه قطعات علوفه خشک یونجه بر مصرف خوراک، pH شکمبه و فعالیت جویدن گاوهای شیرده هلشتاین در دوره اول شیردهی. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، صفحات 76-73.

  23- زالی، ل. (1368) . بررسی اثر تغذیه‌ای تفاله انگور در نشخوارکنندگان به روش آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

  24- سازمان برنامه و بودجه. آمارنامه سال. (1383) . استان آذربایجان غربی‌، مرکزآمار ایران.

  25- شیدائی، گ. (1350) . بررسی‌های مراتع و گیاهان علوفه‌ای ایران (‌خلشکوه در استان گیلان).

  26- صوفی سیاوش، ر.، و ح، جان محمدی. (1378) . تغذیه دام .انتشارات عمیدی، تبریز (ترجمه).

  27- طباطبایی، م. (1373) . تعیین ارزش غذایی یونجه در مراحل مختلف رشد (‌تَر و خشک) . طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات منابع طبیعی امور دام همدان، انتشارات جهاد تحقیقات و آموزش، شماره فروست 36/گ ن.

  28- طباطبائی، م. (1374) . تعیین ارزش غذایی یونجه در مراحل مختلف رشد (تر و خشک) . انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد استان همدان.

  29- طباطبایی، م. (1384) . اثر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی یونجه همدانی در چین دوم. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 67.

  30- عشقی زاده،ح. (1386) . بررسی کشت مخلوط بر عملکرد و میزان پروتئین یونجه یکساله و جو در شرایط دیم. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 75.

  31- فرهومند، پ. ( 1376) . اصول پرورش گاوهای شیری. چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

  32- فضائلی، ح‌.‌، نیکخواه، ع .‌‌و س‌، ا .‌میرهادی. (۱۳۷۹‌) . تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام خوراک‌های دام استان گیلان. پژوهش و سازندگی ، شماره ۴۶ ص100- ۱05.

  33- فضائلی، ح. (1371) . تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان گیلان‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، دانشکده کشاورزی‌، دانشگاه تربیت مدرس.

  34- فضلی، ح. (1371) . مقایسه 64 رقم یونجه ایرانی و خارجی از نظر خصوصیات زراعی و کیفی. مجله علوم‌ کشاورزی ایران، جلد 23، شماره یک.

  35- قربانی، خسروی نیا. (1379) . اصول پرورش گاوهای شیرده. ویرایش دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان.

  36- قربانی، صادقیان. ‌(1374) . تعیین ترکیبات ‌شیمیایی‌، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری سه گونه مرتعی سمیرم‌. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اصفهان.

  37- قریشی، ف. (1386) . بررسی خصوصیات فیزیکی تفاله سیب سیلو شده و اثرات آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد گرایش تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

  38- کریمی، ه. (1369) . زراعت و اصلاح گیاهان علوفه‌ای. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1566.

  39- کریمی، ه. (1369) . یونجه. چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، شماره 517، تهران.

  40- کوچکی، ع.، و ع، ریاضی. (1366) . تولید محصولات زراعی. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1845.

  41- مزینی، پ. (1369) . بررسی وضع و شرایط گاوداری‌های صنعتی در اقتصاد کشاورزی ایران. فصلنامه دام و دامپرور.

  42- معاونت امور دام استان آذربایجان غربی. (1384) .

  43- معیر، ع. (1387) . تعیین ترکیبات شیمیایی گیاه یونجه در مرحله بسته‌بندی و زمان مصرف در چین‌های متفاوت. نخستین همایش ملی صنعت دام وطیور در استان گلستان.

  44- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. (1387) . جداول ترکیبات شیمیایی منابع خوراک دام و طیور ایران.

  45- موسوی، م. (1373) . نمونه‌ برداری از مواد خوراکی دام و طیور برای تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام و طیور استان کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج.

  46- موسوی، م. (1374) . تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد‌، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

  47- موسوی، م. (1374)‌ . روش‌های نمونه‌برداری خوراک دام و طیور. نشریه شماره یک، جهاد سازندگی استان کرمانشاه.

  48- موسوی، م. (1375) . روش‌های نمونه‌برداری خوراک دام و طیور‌. نشریه شماره یک، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کرمانشاه.

  49- مهرداد، ن. (1383) . تأثیر چین و مرحله رشد بر ترکیب شیمیایی وتجزیه‌ پذیری یونجه. علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعی، سال هشتم، شماره دوم.

  50- نادری، م. (1387) . تعیین ارزش غذایی محصولات نشاسته‌ای حاصل از عمل‌آوری گندم به روش های درون تنی و برون تنی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

  51- نوروزیان، ح.، ع، علامه. (1370) . بررسی تغییرات پروتئین و الیاف خام گیاهان علوفه‌ای از تیره گندمیان و بقولات در طول دوره نمو. پژوهش‌های دامپروری، جلد چهارم، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج.

  52- نوید شاد، ب. و ع، جعفری صیادی. (1379) . تغذیه دام (ترجمه). انتشارات فرهنگ جامع.

  53- نیکخواه، ع. (1364) . مصرف ضایعات چای در تغذیه گوساله‌های پرواری. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 16‌، دانشکده کشاورزی کرج.

  54- نیکخواه، ع. (1369) . هزینه تولید افزایش وزن زنده گوسفند پرواری در استان یزد. فصلنامه دام و دامپرور، شماره 2.

  55- نیکخواه، ع. و ح، امانلو. (1374) . اصول تغذیه دام و خوراک دادن دام (ترجمه). چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان.

  56- نیکخواه، ع. (1386) . اثرات طول قطعات یونجه و اندازه ذرات جیره کاملاً مخلوط شده بر توان تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی. پژوهش و سازندگی‌، امور دام وآبزیان، شماره 76 ‌.

  57- همتی، ز (1378) . تعیین ترکیبات شیمیایی دانه گندم و جو استان آذربایجان غربی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ‌ارومیه.

  58- A. Ahmadi and D. A Barker. The effect of water stress on grain filling pro- cesses in wheat. J. Agric sci. 136: 257-269, 2001.

  59- A. J. Heinrichs., B. P. Lammers and D. R. Buckmaster. Processing, mixing, and particle size reduction of forages for dairy cattle. J. Anim Sci, 77: 180-186. 1999.             

  60- A. K. Uhlen., M. S. Sahlstrom., E. M. Magns., E. M. fergestad., J. A. Dieseth and K. Ringlund. Influence of genotype and protein content on the baking quality of hearth bread. J.sci. food and Agric 84:887-894. 2004.                                                                                              

  61- A. Mirzaei-Aghsaghali., N. Maheri-Sis., A. Mirza-Aghazade and A. R. Safaei. Esti-mation of quality indices of Iranian alfalfa varieties using in vivo and in situ methods. J.Anim Veter Adv.6(8):1022-1027. 2007.

  62- A. N. Heristov. Nitrogen fraction and In sacco dry matter and crude protein degradability of fresh and frozen alfalfa. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 71: 351-355. 1998.

  63- A. O. A. C. Official Methods of Analysis. 15th Edn. Association of Official Analytical Chemists, Washington, D. C. 1990.

  64- A. O. A. C. (Association of official analytical chemist). 15th edition U.S.A. 2000.                                                                                       

  65- A. P. Hooper and J. G. Welch. Effects of particle size and forage composition on functional specific gravity. J. Dairy Sci. 68:1181–1188. 1985.                        

  66- A. R. C. (Agricultural Research Council). The nutritional requirment of farm livestock no. 1 Poultry: London. 1963.                                                                                         

  67- ASAE, S424. Method of determining and expressing particle size of chopped forage materials by sieving.In Standards.Am. Soc. Agric. Eng., St. Joseph, MI. 2001                 

  68- A. Susenbeth., R. Mayer., B. Koehler and O. Neumann. Energy requirement for eating in cattle. J. Anim Sci. 76: 2701 - 2705. 1998.                                                           

  69- A. Teimouri Yansari ,. R. Valizadeh., A. Naserian., D. A. Christensen., P. Yu and F. Eftekhari Shahroodi. Effects of Alfalfa Particle Size and Specific Gravity on Chewing Activity, Digestibility, and Performance of Holstein Dairy Cows. J. Dairy Sci. 87:3912–3924. 2004.

  70- B. Anderson and T. Mader. Management to minimize hay waste. Published by cooperative extension, Institute of agriculture and natural resources, University of Nebraska- Lincoln, Internet: http://ianrpubs.unl.edu/range/g738.htm. 1999.

  71- B. Carre., N. Muley., D. Guillou., C. Signoret., F.X. Oury and J. Gomez. Effect de la durete des sur la digestion de leur amidon chez les poulets de la Recher che Avicole. Tours, F. Pp. 125-128. Itavi, Paris. 2003.                                                                     

  72- B. P. Lammers., D. R. Buckmaster and A. J. Heinrichs. A simplified method for the analysis of particle sizes of forage and total mixed rations. J. Dairy Sci. 79: 922 - 928. 1996.                                                                                                                     

  73- B. Singh and M. P. Narang. Some physico-chemical characteristics of forages and their relationship to digestibility. Indian j. Anim. Nutr. 8: 179-186. 1991.

  74- C. B. Rodrigue and N. N. Allen. The effect of fine grinding of hay on ration digestibility, rate of passage, and milk fat content of milk. Can. J. Anim Sci. 40:23 - 29. 1960.                                              

  75- C. C. Balch. Factors affecting the utilization of food by dairy cows. Br. J. Nutr. 4: 361–388. 1950.

  76- C. F. Morris. puroin dolines: the Molecular genetic basis of wheat grain hardness. Plant Molecular Biology 48:633-647. 2002.                                                               

  77- C. Meliefste. feed composition tables. Analysis results from the ARA feed laboratory (1986-1989). Yemen Arab Republic. 1989.                                                               

  78- D. C. Church. Livestock feeds and nutrition. Second edition 49-60. Printice- Hall Inc. Englewood cliffs, Nj. U.S.A. 1986.                                                                             

  79- D. C. Church. Livestock feeds and feeding. third Eddition, prentice- Hall.Inc. Englewood cliffs, NJ. 1991.                                                                                                         

  80- D. Cash and F. Howard. Alfalfa Hay Quality Testing. Plant and soil science Department. Msu. Bozeman MT 59717. 1993.

  81- D. H. Bae., J. G. Welch and B. E. Gilman. Mastication and rumination in relation to body size in cattle. J. Dairy Sci. 66: 2137 – 2141. 1983.

  82- D. I. Givens. The nutritive value of spring-grown herbage production farms throughout England. An international J. Anim. Feed Sci & Technol. 27 (1-2): 157-170. 1989.

  83- D. Lall and T. Prasad. Composition quality of certain unconventional clacium and phosphorus sources in india.J. Anim. Feed Sci & Technol. 23: 343-348. 1988.

  84- D. P. Poppi  and B. W. Norton. The validity of the critical size theory for particles leaving the rumen. J. Agric Sci. 94: 275 - 280. 1980.                                                

  85- D. P. Poppi., R. E. Hendrickson and D. J. Minson. The relative resistance to escape of leaf and stem particles from the rumen of cattle. J. Argric Sci. 105:9 - 14. 1985.

  86- D. R. Mertens. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows. J. Dairy Sci. 80:1463–1481. 1997.                                                                                  

  87- D. R. Mertens. Physically effective NDF and its use in dairy rations explored. Feedstuffs. Pages 11 - 14, April 10. 2000.                                                                         

  88- E. Bradford. Animal agriculture research and development chalwnges and opportunities. Canadian J. Anim Sci. 7: 852-854. 1989.

  89- E. F. Timothy., J. P. Reynolds., S. L. Beasom and Demarais. Mineral content of guajillo regrowth fallowing roller chapping. J. Range Management. 44: 520-522. 1991.                                                                                                                                    

  90- E. J. Underwood. Irace Element in Human and Animal Nutrition. Academic press New yourk. 1971.

  91- E. R. Estell., L. E. Fredrickson and K. M. Havstad. Chemical composition of Flourensia cernua at four growth stage. Grass and Forage Science. 51: 434-441. 1996.

  92- E. W. Crampton and L. E. Harris. Applied animal nutrition. Second edition Utah state university. Utah, America. 1968.

  93- F. A. O. Small ruminant in the near east. bolume 11. Animal production and health paper 55. 1987.                                                                                                                                                                                        

  94- F. Debore and H. Bickel. Livestock feed resources and feed evaluation in Europe. Elsvier Amsterdam, Netherland. 1988. 

  95- F. J. Perez-Barberia and I. J. Gordon. Factors affecting food comminution during chewing in ruminants: A review. Biol. J. Lin. Soc.63: 233 - 256. 1998.                      

  96- F. P. Raymond., Redman and R. Waltman. Forage conservation and feeding. Fourth edition. Farmaing press LTD, Great Britain. 1986.                                           

  97- F. R. Ehle. Influence of particle size on determination of fibrous feed components. J. Dairy sci. 67: 1482-1488. 1984.

  98- H. G. jung. Analysis of forage fiber andcell walls in ruminant nutrition. J.Nutr.127:8105-8135. 1997.                                                                                                       

  99- H. Kaldmae., R. Mvadi and  A. Kirsel. Effect of growth stage of legumes on silage digestibility. Institute of Animal Science of Estonian Agricultural University, Kreutzwaldi. Issn. T.22(44). 2003.                                                                                              

  100- H. V. Petit and G. F. tremblay. In situ degradability of fresh grass and grass conserved under different harvesting methods.J.Dairy Sci .75:774-781. 1992.

  101- J. C. Kim., B. P. Mullan., P. H. Simmins and J. R. pluske. Variation in the chemical composition of weats grown in western Australia as influenced by Variety, growing region, season and post – harvest storage. Australian J.Agric  Researcher. 54:541-550. 2003.                                                                                                                        

  102- J. G. Welch and A. M. Smith. Influence of forage quality on rumination time in sheep. J. Anim Sci. 28: 813 - 818. 1969.                                                                              

  103- J. G. Welch .Rumination, particle size and passage from the rumen. J. Anim Sci. 54: 885 -894. 1984.                                                                                                            

  104- J. H. McDowell and J. K. Loosli. Mineral imbalances and diagnosis in ruminants. Workshop on applied research herd in nairobi,International development research center. Ottawa Canada. 1986.                                                                                       

  105- J. Heinrichs and P. kononoff. Evaluating particle size of forages and TMRs using the new Penn State forage particle separator. Dairy & anim Sci. Das 02-42. 2002.

  106- J. K. Riggs. fifty years of progress in beef cattle nutrition . J. Anim Sci. 17(4): 981-995. 1985.

  107- J. L. DeBoever., J. I. Andries., D. L. DeBrabander., D. G. Cottyn, B. G. and F. X. Buysse. Chewing activity of ruminants as a measure of physical structure a review of factors affecting it. Anim. Feed Sci. Technol. 27: 281 – 291. 1990.                         

  108- J. M. A. Tilly and R. A. A. Terry. Tow stage method for the in vitro digestion of forage crops J. Brit Gras So. 18:104-110. 1963.                                                     

  109- J. M. Fischer., J. G. Buchanan-Smith., C. Campbell., D. G. Grieve. and O. B. Allen. Effects of forage particle size and long hay for cows fed total mixed rations based on alfalfa and corn. J. Dairy Sci. 77: 217 - 229. 1994.                                                     

  110- J. R. Seoane. Relationships between the physic-chemical characteristics of hayes and their Nutritive value. J. Anim. Sci. 55: 422-431. 1982.           

  111- K. A. Beauchemin and J. G. Buchanan-Smith. Effects of dietary neutral detergent fiber concentration and supplementary long hay on chewing activities and milk production of dairy cows.  J. Dairy Sci. 72: 2288 – 2292. 1989.                                       

  112- K. A. Beauchemin. Ingestion and mastication of feed by dairy cattle. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 7: 439 – 462. 1991.

  113- K. A. Beauchemin., B. I. Farr., L. M. Rode and G. B. Schaalje. Effects of alfalfa silage chop length and supplementary long hay on chewing and milk production of dairy cows. J. Dairy Sci. 77: 1326 – 1339. 1994.                                                                    

  114- K. A. Beauchemin and L. M. Rode. Minimum versus optimum concentration of fiber in dairy cows diets based on Barley silage and Concentrates of barley and Corn. J. Dairy Sci. 80: 1629-1639. 1997.                                                                  

  115- L. Bernard., J. P. Chaise., R. Baumont and C. Poncet. The effect of physical form of orchardgrass hay on the passage of particulate matter through the rumen of sheep. J. Anim Sci. 78: 1338 – 1354. 2000.

  116- L. E. Harris., J.M. Asplund and E. W. Crampton. An int  ernational feed nomen clature and methods for summarizing and using feed data to caculate diets. Utah state university bulltein: 479. 1968.

  117- L. E. Harris. Nutrition research techniques for domestic and wild animals. Volume 1 Utah state university Logan, Utah. U.S.A. 1970.                                                        

  118- L. R. McDowell. Nutrition of grazing animals in warm climates academic press, INC. U.S.A., Australia. 1985.

  119- M. A. Froetschel and H. E. Amos. Effects of dietary fiber and feeding frequency on ruminal fermentation, digesta water-holding capacity, and fractional turn- over of contents. J. Anim Sci. 69:1312-1321. 1991

  120- M. A. Wattiaux. A mechanism influencing passage of forage particles through the reticulo-rumen: Change in specific gravity during hydration and digestion. Ph.D. Thesis. University of Wisconsin. 1990. 

  121- M. D. Hoy., J. M. Kenneth., J. R. George and E. C. Brummer. Alfalfa Yield and Quality as Influenced by Establishment Method. Agronomy. J. 94: 65-71. 2002.    

  122- M. E. Ensminger. Feeds and nutrition. third edition. The ensminger publishing company clavis California. 1980.

  123- M. H. Jurgens. Animal feeding and nutrition. six edition. Iowa state university, Iowa, U.S.A. 1988.

  124- M. J. Montgomery and B. R. Baumgardt. Regulation of food intake in ruminants.2.Rations varying in energy concentration and physical form.J.Dairy Sci.48:1623-1628. 1965.

  125- M. J. Ulyatt., D. W. Dellow., A. John., C. S. W. Reid and G. C. Waghorn. Contribution of chewing during eating ad rumination to the clearance of digesta from the ruminoreticulum. pp 498- 515. Control of digestion and metabolism in Ruminants. Proc. Of the Sixth International Symposium on Ruminant Physiology. L.P. Milligan, W.L. Grovum, and A. Dobson Eds. 1984.                                                                                

  126- M. K. Krause and D. K. Combs. Effects of forage particle size forage source and grain fermentability on performance and ruminal pH in midlactation cows.J.Dairy Sci.86:1382-1397. 2003.

  127- M. Kaske and W. V. Engelhardt. The effect of size and density on mean retention time of particles in the gastrointestinal tract of sheep. Br. J. Nutr. 63:457. 1990.            

  128- M. L. Scott and Associates. Nutrition of the chicken. third edition. New york: 277-354. 1982.                                                                                                                   

  129- Miller., williamn Jauck and Date. Dairy cattle feeding and nutrition. PP. 75-85. 1979.                                                                

  130- M. S. Allen and D. R. Mertens. Evaluation constraints on fiber digestion by rumen microbes. J. Nutr. 118: 261–270. 1988.                                                                       

  131- M. S. Allen. Relationships between fermentation acid production in the rumen and the requirement. For physically effective fiber. J. Dairy Sci. 80: 144-146. 1997.                 

  132- M. S. Allen. Effects of diet on short term regulation of feed intake by lactate-ing dairy cows. J. Dairy Sci. 83: 1598 – 1624. 2000.                                                                          

  133- M. T. Dubbs., S. E. vanzaant., S. E. kitts and C. M. Howlett. Characterization of season and sampling method effects on measurement of forage quality in pastures. J. Anim Sci. 2003.                                                                                                           

  134- N. R. C. (National Research Council). Mineral tolerance of domestic animals. Washington, D.C., U.S.A. 1980.                                                                                                 

  135- N. R. C. (National Research Council). Nutrient requirments of poultry. eight revised edition Washington, D.C., U.S.A. 1984.                                                                         

  136- N. R. C. (National Research Council). Subcommittee on Sheep Nutrition on Animal Nutrition Board on Agriculture National Research Council. Acad.Sci.Washington, DC. 1985.                                                                                                

  137- N. R. C. (National Research Council). Nutrient requirments of dairy cattle, sixth revised edition Washington, D.C., U.S.A. 1989.                                                                                                                                                                   

  138- N. R. C. (National Research Council). Nutrient Requirements of Dairy Cattle. National Academy Press. Washington. D.C, U.S.A. 2001.                                                         

  139- P. McDonald., R. A. Edwards., J. F. D. Greenhalgh and C.A. Morgan. Animal Nutrition, 5th ed. Longman, London, UK. 1995.                                                                

  140- P. Williams., F. J. El-Haramein and S. Rihawi. Crop quality evaluation methods and guidelines. International center for agriculture research in the dry areas (ICARDA), Alepo, Syria. 1986.

  141- P. C. Hoffman., S. J. Sievert., R. D. Shaver., D. A. Welch and D. K. Combs. In situ dry matter, protein, and fiber degradation of perennial forages .J.Dairy Sci.76:2632- 2642. 1993. 

  142- P. F. Hardt., W. R. Ocumpaugh and L. W. Green. Forage mineral concentrat-ion, animal performance and mineral status of heifers grazing cereal pastures fertilized with sulfur. J. Anim Sci. 69: 2310 -2320. 1991.

  143- P. J. Kononoff. The effect of ration particle size on dairy cows in early lactation. Ph.D. Thesis. The Pennsylvania State Univ. 2002.                                                   

  144- P. J. Kononoff., A. J. Heinrichs and D. R. Buckmaster. Modification of the penn state forage and total mixed ration particle separator and the effects of moisture content on its measurement. J. Dairy Sci. 85: 1858- 1863. 2003.                                               

  145- P. J. Van Soest. Nutritional Ecology of the Ruminant.O & B Books,Inc.corvallis, OR. 1982.                                                                                      

  146- P. J. Van soest. Nntritional ecology of the ruminant. Cornell university press.U.S.A.: 373PP. 1987.

  147- P. J. Van Soest. Nutritional Ecology of the Ruminant. Cornell University Press, Ithaca, NY, USA. 1994.                                                                                                                        

   178- P. N. Wilson and T. D. A. Brigstock. Improved feeding of cattle and sheep. Granada publishing. Great Britain. PP: 87-114. 1983.

  149- R. Soofi., G. C. Fahey., Jr. L. L. Berger and F. C. Hinds. Digestibilities and Nutreint intakes by sheep mixtures of soybean stover and alfalfa. G. Anim. Sci. 54: 841-848. 1982.                                                                                                   

   150- R. D. Shaver., A. J. Nyted., L. D. Satter and N. A. Jorgensen. Influence of feed intake, forage physical form, and fiber content on particle size of masticated forage, ruminal digesta and feces of dairy cows. J. Dairy Sci. 71: 1566 - 1572. 1988.                                                                      

  151- R. J. Grant., V. F. Colenbrander and D. R. Mertens. Milk fat depression in    dairy cows: Role of silage particle size. J. Dairy Sci. 73: 1834 -1842. 1990.

  152- R. L. Preston, phD. Feed composition guide 2002.typica composition of commonly used feeds for sheep and cattle. 2002.                                                                       

  153- R. M. MJWe and J. Kom. Survey of the mineral ststus of pastures and small ruminants in the west region of Cameroon. Nutritional abstract and reviews (Series B). 60(4). 1990.                                                                                                                

  154- S. Giger-Reverdin. Characterisation of feedstuffs for ruminants using some    physical parameters. J. Anim. Feed Sci & Technol. 86: 53–69. 2000.

  155- S. Sarkar., S. K. K. Misar and T. Kighosh. Status of trace- minerals in plants of grazing field in west bangal. The indian J. Anim Sci. Val. 60(12): 1510-1511. 1990.

   156- S. B. Hart. Feed of the world Agricultural Experiment station. west viriginia University,U.S.A. 1947.                                                                                                       

  157- S. B. Orloff and D. H. Putnam. Selecting cutting scheduels -The yield and quality tradeoff. Proceedings 28 California Alfalfa Symposium. 3-4 December 1998. Reno, Nevada, UC Cooperative Extension, University of California, Davis. 1998.

  158- S. M. Smith., H. E. Schreier and S. Brown. Spatial analysis of forage parameters using geography information system and image analysis techniques. Grass forage Sci. 46: 183-189. 1991.                                                                  

  159- S. P. Rose., L. A. Tucker., P. S. kettlewel and J. D. A. Collier. Rapid tests of wheat nutritive value for growing chickens. J. cereal sci 34:181-190. 2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  160- S. T. Woodford and M. R. Murphy. Effect of physical form of forage on chewing activity, dry matter intake and rumen function of dairy cows in early lactation. J. Dairy Sci. 71: 674-688. 1988.                                                                                                   

  161- T. A. McAllister., H. D. Bae., G. A. Jones and K. J. Cheng. Microbial attachment and feed digestion in the rumen. J. Anim Sci. 72: 3004 - 3018. 1994.                   

  162- T. R. Preston. Better utilization of crop residues and by products in animal feeding. F.A.O. Animal production and health paper 50(2). 1986.                                                                                                     

  163- T. S. Griffin., K. A. Cassida., O. B. Hesterman and S. R. Rust. Alfalfa maturity and cultivar effects on chemical and in situ estimates of protein degradability. Crop Sci. 34: 1654-1661. 1994.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  164- V. Riuvardin and R. Blair. Feed resources for poultry production in asia and pacific region.J. Worlds poultry Sci. 47: 213-220. 1991.                                                      

  165- W. D. Billings. plants,Man, and the ecosystem. second Edition. 1970.

  166- W. K. Coblentz., J. O. Fritz., K. K. Bolsen., C. W. King. and R. C. Cochran. The effects of moisture concentration, moisture type, and bale density on quality chara-cteristics of alfalfa hay in a model system. Anim. Feed Sci. Technol. 72: 53-69. 1998.                                                                

  167- W. Z. Yang., K. A. Beauchemin and L. A. Rode. Effects of grain processing, forage to concentrate ration, and forage particle size on rumen pH and digestion by dairy cattle. J. Dairy Sci. 84: 2203 - 2216. 2001.                                                                                             

  168- W. Z. Yang and K. A. Beauchemin. Effects of Physically Effective Fiber on Chewing Activity and Ruminal pH 


موضوع پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, نمونه پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, جستجوی پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, فایل Word پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, دانلود پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, فایل PDF پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, تحقیق در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, مقاله در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, پروژه در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, پروژه درباره پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

چکیده این آزمایش به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف کنجاله کنجد و دو روش جیره نویسی بر اساس اسید های آمینه کل و اسید های آمینه قابل هضم به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد، و خصوصیات لاشه در جوجه گوشتی انجام گرفت. 360 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در 12 تیمار، 3 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‏ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2 × 2 ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده یکی از راهکارهای موثر در بهبود کیفیت نان و فرآورده های پخت، بهینه سازی شرایط تخمیر محصول است. تخمیر مناسب علاوه بر افزایش ارزش تغذیه ای نان، باعث بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و نیز ویژگی های حسی و ماندگاری محصول نهایی می شود. در همین رابطه انتخاب سویه مخمری مناسب، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده هدف این پژوهش ارزیابی اثر افزودن کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات بر ویژگی‌های کیفی سویا برگر در طی زمان نگهداری 60 روز در دمای 20- درجه سانتی گراد بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، pH، آنالیز پروفایل بافت هر 30 روز مورد بررسی قرار گرفتند. صمغ های مذکور بر سویا برگرها در چروکیدگی، پارامترهای بافت و خصوصیات حسی و پذیرش کلی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی- هیدرولوژی) چکیده رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه فعالیتهای صنعتی از یک سوء و عدم رعایت الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر، سبب شده است تا درچند دهه اخیر مقادیر هنگفتی ازآلاینده ها وارد محیط زیست شوند. تجمع بعضی ازعناصر سنگین خطرناک می تواند کاربرد خاک برای تولید محصول سالم را برای زمین های ...

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی- هیدرولوژی) چکیده رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه فعالیتهای صنعتی از یک سوء و عدم رعایت الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر، سبب شده است تا درچند دهه اخیر مقادیر هنگفتی ازآلاینده ها وارد محیط زیست شوند. تجمع بعضی ازعناصر سنگین خطرناک می تواند کاربرد خاک برای تولید محصول سالم را برای زمین های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تغذیه دام چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین بود. بدین منظور 240 قطعه بلدرچین یک روزه در 4 تیمار و 4 تکرار و 15قطعه بلدرچین در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه­های آزمایشی شامل تیمار شاهد(جیره پایه+0% سیاه‌دانه)، تیمار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده فارسی سابقه وهدف: برگ درخت زیتون، دارای ترکیبات متعددی از جمله اولئوروپین، است که عمده خواص داروئی به آن مربوط می‌شود. همچنین عصاره برگ زیتون غنی از ترکیبات فنلی می‌باشد. به منظور استخراج ترکیبات فنولی برگ‌های زیتون ابتدا بایستی خشک شوند. خشک کردنطبیعیوخشککردنباجریان هوایگرمازمهمترین روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته علوم باغبانی، گرایش گل و گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پیت ماس با بسترهای جدید و ارزان قیمت، تحقیقی با استفاده از گیاه جعفری در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت. بسترهای کاشت عبارت بودند از پیت ماس، ورمی کمپوست، کمپوست قارچ تکمه ای و پرلیت که خصوصیات فیزیکی ...

ثبت سفارش