پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس

word 858 KB 32473 82
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۰,۶۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. »

   

  گرایش : زراعت

  چکیده

  این بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تکرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی اجرا شد.تیمار های آزمایشی شامل کود شیمیایی(NPK) کود های زیستی نیتروکسین،فسفاته بارور 2،بیوسولفور بودند که به صورت منفرد و ترکیبی اعمال گردیدند. در هر بلوک 9 تیمار اجرا گردید.صفات مورد مطالعه عبارت بود از ارتفاع بوته،تعداد برگ،تعداد شاخه های جانبی،عملکرد ماده خشک و میزان عملکرد دانه، عملکرد علوفه تر، خشک و درصد پروتئین بود. بر اساس نتایج حاصله، اثرسطوح مختلف کودی روی ارتفاع بوته ،تعداد برگ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد ماده خشک در سطح احتمال یک درصد و بر صفت تعداد انشعابات ساقه و درصد پروتئین خام در سطح احتمال 5 درصد معنی داری بود.بیشترین عملکرد در صفات ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی در تیمار تلقیح با نیتروکسین+بیوسولفور+فسفاته بارورو درصفات تعداد برگ عملکرد ماده خشک و بیولوژیک تیمار کود شیمیایی بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد. در کلیه صفات کود های زیستی نسبت به شاهد و حتی کود شیمیایی برتری نشان داد که می توان نتیجه گرفت که امکان جایگزین کود زیستی خصوصا نیتروکسین با کود های شیمیایی می تواند بهترین شرایط را برای حصول حداکثری عملکرد کمی و کیفی در اسپرس فراهم سازد.

  کلمات کلیدی: کود زیستی،کود شیمیایی،عملکرد بیولوژیک،نیتروکسین،بیوسولفور،فسفاته بارور،اسپرس 

   

   

  مقدمه و بررسی منابع

  1-1 مقدمه

           تمدن بشری با کشاورزی آغاز شد یعنی زمانی که انسانها تصمیم گرفتند به جای آنکه در پی شکار آواره بیابان ها شوند در محلی مناسب از لحاظ آب و هوا سکونت گزینند و زندگی خود را بر پایه نظمی منطقی استوار سازند. وطن انسان در قلمرویی مشخص مستلزم برخورداری از امنیت غذایی بود و بدین ترتیب آدمی راه تازه ای برای تهیه غذای خود یافت و شروع به کشت و زرع نمود. هر چند که مدت های طولانی از کابوس بشر نخستین می گذرد ولی هنوز نیز فقر، قحطی و سوء تغذیه از جمله مشکلات بزرگ انسان قرن علم و تکنولوژی می باشد. رشد بی رویه جمعیت،تخریب منابع طبیعی،آلودگی محیط زیست، سیاست های استعماری قدرت های بزرگ و بی توجهی به ارزش های عالی انسانی همگی دست در دست هم داده و سرنوشتی مبهم را در فراسوی آینده زندگی بشر قرار داده است(کوسیکامکوس ،1999) .در شرایطی که چهره حدود 3/1 از خاک نشینان کره زمین از درد سیلی فقر درهم پیچیده است و حدود 30/0 تا 5/2 میلیارد نفر از مردمان جهان به صورت پنهان و آشکار دچار سوء تغذیه هستند عده ای از انسانها در بعضی از نقاط دنیا به دلیل زیادی ثروت و خوراک به انواع مرضهای خطرناک دچار می گردند و از عالم انسانیت خارج می شوند(مارتینز،1992).در مجموع دانه غلات و حبوبات نزدیک به 3/2 از مواد غذایی مردمان مناطق آسیا و آفریقا را به صورت مستقیم تأمین می کنند.در حالی که در اروپا،آمریکا شمالی،آرژانتین،استرالیا و زلاندونو این نسبت به 3/1 تقلیل پیدا کرده است و این ممالک به صورت غالب از فراورده های دامی استفاده می کنند(راشد محصل و همکاران،1376).کارشناسان و متخصصان کشاورزی اعتقاد دارند که افزایش تولید غذا در جهان از طریق افزایش سطح زیر کشت بیش از این میسر نیست زیرا هر جا که آب و زمین مناسبی وجود داشته، کاشت هم صورت گرفته است(میر هادی،1380).

  حتی بعضی از کشورهای مثل هند و چین پا را فراتر نهاده با خشک کردن حاشیه دریاها، زمین قابل کشت ایجاد کرده اند، در کشور های در حال رشد مثل ایران هم زمین های حاصلخیز و قابل کشت فراوانی وجود دارد که در حال حاضر بدون کشت رها شده اند، ولی محدودیت آب، مانع از به زیر کشت در آوردن آنها می شود. لذا با افزایش روز افزون جمعیت در جهان به خصوص در کشورهای در حال رشد، افزایش تولید و تهیه غذای کافی، فقط با افزایش محصول در واحد سطح امکان پذیر است، برای افزایش تولید در واحد سطح راه های زیادی وجود دارد، از طریق تحقیقات به نژادی یا به دست آوردن ارقام پر محصول و سازگار با شرایط آب و هوایی، خاک و محیط های مختلف و تهیه ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها و غیره و از طریق تحقیقات به زراعی، با انجام صحیح و به موقع عملیات زراعی و مصرف نوع مطلوب نهاده های کشاورزی از جمله تهیه زمین، تاریخ کاشت ،میزان بذر در هکتار، کیفیت بذر، تعداد بوته در هکتار،میزان و موقع آبیاری، میزان و موقع پخش کود، نوع کود مصرفی، مبارزه با علف های هرز، برنامه تناوب و آیش می توان محصول بیشتری به دست آورد (میر هادی، 1380).

   

   

   

  فصل اول

  1_2_کلیات

  1-2-1-گیاهشناسی

  اسپرس گیاهی است از تیره Fabaceae زیر تیره Papilionaceaeو قبیله Hedysareae و جنسOnobrychisکه دارای قدمت چندین صد ساله در کشور می باشد. در گزارش های مختلف تعداد 50 الی 70 گونه از این جنس را در ایران گزارش نموده اند که در بین این گونه ها گونه O.sativa از نظر خصوصیات زراعی مطلوب ترین بوده و عموما منظور از اسپرس این گونهمی باشد. اسپرس گیاهی است چند ساله بدون خار که دارای ریشه عمیق به قطر یک متر تا پنج سانتی متر و عمق چند متر با انشعابات جانبی بسیار (تقریبا دو برابر یونجه)می باشد. ساقه های این گیاه قائم , تو خالی با ارتفاع حدود یک صد سانتیمتر که از قسمت طوقه برخاسته است. برگ های اسپرس شانه ای متقابل که معمولا دارای 7 تا10جفت برگچه به شکل بیضی می باشند.

  اسپرس دارای گل آذین خوشه ای منفرد و قائم به طول 10 تا 15 سانتی متر که واجد دست کم ده گل صورتی یا سرخ آبی با رگه های قدری تیره است. هر گل آذین دارای پنج گلبرگ شامل 2 بال،2 ناو و یک درفش می باشد که اندام نر و ماده گیاه در داخل دو گلبرگ ناو بوده و با اندک فشار به این گلبرگ ها آزاد می شوند. میوه این گیاه به صورت غلافی نا شکوفا به شکل عدس سطح خارجی آن مشبک و برجسته می باشد  درون هر غلاف یک دانه منفرد قلوه ای شکل، با سطح صاف به رنگ قهوای, زیتونی روشنیا تیره به طول 3 میلی متر که ناف آن در میانه مقعر می باشد(امید بیگی1384).

  1-2-2- تهیه زمین و کاشت اسپرس

  اسپرس در اراضی آهکی و خشک و نسبتا سبک به خوبی رشد می کند و بر عکس در زمین ها زهدار که دارای سفره زیر زمینی بالا و اراضی شور و اسیدی محصول چندان خوبی تولید نمی کند. به طورکلی نباید اسپرس و یونجه را از نظر تناسب استفاده در یک منطقه با یکدیگر مقایسه نمود و معمولا در مناطق مناسب برای یونجه کمتر به کشت اسپرس مبادرت می شود. بستر کشت اسپرس باید دارای خاکی حاصلخیز، لومی، عاری از علفهای هرز، با شیب مناسب و تهویه مطلوب باشد. بعد از انتخاب زمین، توجه به تاریخ مناسب کشت و انجام شخم به موقع، آزمایش خاک جهت تعیین مقادیر کود مورد نیاز ضروری است. از آنجا که اکثر خاکهای ایران آهکی می باشند لذا برای زراعت اسپرس مناسب اند چرا که این نوع خاک ها کلسیم و منیزیم مورد نیاز گیاه را تامین کرده  درکشت بهاره انجام یک شخم  پائیزه عمیق یا خیلی عمیق به عمق 30-25 سانتی متر بسته به نوع خاک ضروری است. در بهار، یکی دو هفته قبل ازکشت در صورت امکان 50-40 تن کود حیوانی در زمین پخش کرده و در جهت عمود بر شخم دیسک و دندانه زده می شود. آخرین مرحله تسطیح زمین، دادن کودشیمیایی و بذر کاری است. در کشت پائیزه هم مراحل آماده سازی  بستر کشت به همین ترتیب می باشد. بستر مناسب کشت باید دارای خاکی نرم و با خاکدانه باشد(امید بیگی1384).

   

   

  Abstract
  agricultural land in agricultural research stations aquifer Agriculture and Natural Resources Research Center of West Azerbaijan Poldasht implemented. treatment consisted of chemical fertilizer (NPK) Nytrvksyn bio fertilizer, phosphate fertilize 2, Byvsvlfvr which were applied singly or in combination. Each treatment was performed in block 9. Traits studied were plant height, number of leaves, number of lateral branches, dry matter yield and grain yield, forage yield, protein percentage was dry. Based on the results, different Asrstvh fertilizer on plant height, leaf number, biological yield and dry matter yield in% probability level and the number of branches and stem crude protein content was significant at the 5% level. Highest yield in height lateral branches per plant inoculation with Nytrvksyn Byvsvlfvr + + Barvrv Drsfat leaves dry matter and biological phosphate fertilizer treatment gave the highest values ​​accounted for.

  Keywords: bio-fertilizer, fertilizer, biomass, Nytrvksyn, Byvsvlfvr, phosphate fertilized sainfoin

 • فهرست:

  عنوان .............................................................................................................................................................. صفحه

  چکیده .................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول ................................................................................................................................................................ 2

  مقدمه ..................................................................................................................................................................... 2

  کلیات ...................................................................................................................................................................... 4

  گیاهشناسی ........................................................................................................................................................... 4

  تهیه زمین و کاشت اسپرس .............................................................................................................................. 5

  زمان کاشت ........................................................................................................................................................... 5

  میزان بذر مصرفی ................................................................................................................................................. 6

  آبیاری ..................................................................................................................................................................... 6

  کوددهی ................................................................................................................................................................. 7

  جدول 1-1- توصیه کودهای فسفره بر مبنای فسفر جذب خاک ............................................................. 7

  جدول 1-2- توصیه کودهای پتاسه بر مبنای پتاس قابل جذب خاک .................................................... 8

  کنترل علف هرز .................................................................................................................................................... 8

  آفات و بیماریها ..................................................................................................................................................... 9

  برداشت ................................................................................................................................................................... 9

  تولید بذر ................................................................................................................................................................ 9

  امتیازات اسپرس بر سایر نباتات علوفه ای ................................................................................................... 10

  خواص درمانی و دارویی اسپرس .................................................................................................................... 11

  اهمیت گیاهان علوفه ای ................................................................................................................................. 12

  کود زیستی ......................................................................................................................................................... 12

  کود زیستی فسفات بارور2 .............................................................................................................................. 16

  نقش فسفر در گیاهان ...................................................................................................................................... 16

  ضرورت استفاده از میکروارگانیسم های حل کننده فسفات .................................................................... 16

  مکانیسم عمل کود فسفات بارور 2 ................................................................................................................ 19

  نتایج حاصل از کاربرد کودهای زیستی فسفاته .......................................................................................... 19

  کود زیستی نیتروکسین .................................................................................................................................. 21

  اهمیت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا........................................................................................................... 22

  روش های بیولوژیکی تثبیت نیتروژن مولکولی هوا ................................................................................... 23

  تثبیت نیتروژن بادی آزوتروف های آزادزی ................................................................................................ 23

  تثبیت نیتروژن به روش همیاری ................................................................................................................... 24

  تثبیت نیتروژن به صورت همزیستی ............................................................................................................. 27

  مکانیسم تثبیت زیستی نیتروژن .................................................................................................................... 28

  مشخصات کود زیستی نیتروکسین ............................................................................................................... 28

  نتایج حاصل از کاربرد کود زیستی نیتروکسین .......................................................................................... 29

  کود زیستی بیوسولفور 1 ................................................................................................................................. 31

  نقش گوگرد در گیاه ......................................................................................................................................... 31

  ضرورت استفاده از باکتریهای اکسید کننده گوگرد ................................................................................... 32

  مشخصات و مکانسیم عمل کود زیستی بیوسولفور .................................................................................... 34

  نتایج حاصل از کاربرد کود زیستی بیوسولفور ............................................................................................. 36

  فصل دوم ............................................................................................................................................................. 38

  موقعیت و محل اجرای آزمایش ..................................................................................................................... 38

  شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش ..................................................................................................... 40

  عملیات زراعی .................................................................................................................................................... 40

  آماده سازی زمین .............................................................................................................................................. 40

  مشخصات تیمارهای آزمایشی و طرح آزمایش ........................................................................................... 41

  عملیات کاشت ................................................................................................................................................... 42

  عملیات داشت .................................................................................................................................................... 43

  عملیات برداشت ................................................................................................................................................. 43

  نحوه نمونه برداری صفات مورد مطالعه ........................................................................................................ 43

  نحوه اندازه گیری صفات مورد مطالعه .......................................................................................................... 43

  ارتفاع بوته ........................................................................................................................................................... 43

  تعداد شاخه های جانبی ................................................................................................................................... 44

  اندازه گیری تعداد برگ در بوته ..................................................................................................................... 44

  اندازه گیری قطر ساقه ...................................................................................................................................... 44

  اندازه گیری وزن هزاردانه ................................................................................................................................ 44

  اندازه گیری عملکرد ماده خشک ................................................................................................................... 44

  اندازه گیری عملکرد علوفه تر ......................................................................................................................... 45

  اندازه گیری عملکرد علوفه خشک ................................................................................................................. 45

  اندازه گیری درصد پروتئین ............................................................................................................................ 45

  اندازه گیری عملکرد دانه در هکتار ................................................................................................................ 45

  محاسبات آماری ................................................................................................................................................ 45

  فصل سوم ............................................................................................................................................................ 46

  نتایج بحث ........................................................................................................................................................... 46

  ارتفاع بوته ........................................................................................................................................................... 46

  تعداد برگ در بوته ............................................................................................................................................ 47

  تعداد انشعاب ساقه در بوته ............................................................................................................................. 48

  قطر ساقه ............................................................................................................................................................. 50

  عملکرد ماده خشک .......................................................................................................................................... 51

  عملکرد بیولوژیک .............................................................................................................................................. 52

  وزن هزاردانه ....................................................................................................................................................... 53

  عملکرد دانه ........................................................................................................................................................ 55

  عملکرد علوفه تر ................................................................................................................................................ 56

  عملکرد علوفه خشک ........................................................................................................................................ 57

  درصد پروتئین خام ........................................................................................................................................... 58

  نتیجه گیری و بحث .......................................................................................................................................... 60

  جدول 3-1- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ...................................................................................... 61

  جدول 3-2- مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه .................................................................................... 61

  منابع ..................................................................................................................................................................... 62

  منابع انگلیسی .................................................................................................................................................... 68

   

  منبع:

   

  اردکانی "م ُ رُ..د . مظاهری . ف.مجد . ق نور محمدی وح. آفریده 1378 . بهینه سازی مصرف ازت در زراعت پایدار گندم با استفاده از باکتری تثبیت کننده ازت azospirillum brasilense  و Streptomyces sp  مجله علوم زراعی ایران . جلد 4 . صفحات  66-79

  احمدی . ع. وع. سی و سه مرده 1380 . فیزیو لوژی گیاهان زراعی . انتشارات دانشگاه تهران . 340 صفحه

  آستارایی . ع. وع . کوچکی .1375 . کاربرد کودهای بیو لوژیک  در کشاورزی پایدار . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد . 168 صفحه.

  اسدی رحمانی .ه. وع .فلاح نصرت آباد1380 . تولید و ترویج کود های بیو لوژیک محرک رشد گیاه مجله علوم خاک و آب. جلد 12 . ویژه نامه بیولوژی خاک . صفحات 105- 97 .

  امامی . ع. 1375 . روش های تجزیه ی گیاه . نشریه شماره 982 . موسسه تحقیقات خاک و آب . 128 صفحه .

  امید بیگی . ر .  1384 . تولید وفرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم انتشارات ااستان قدس رضوی . 438 صفحه.

  امیدی . ح. ح. ع. نقدی بادی . ع گلزاد . ح . ترابی وم. ح.فتوکیان 1388 . تاثیرکود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر علمکرد کمی و کیفی زعفران (crocus sativus l.) . فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران . شماره 2 . صفحات 109- 98.

  امین. غ.1370 . گیاهان دارویی سنتی ایران .جلد اول . انتشارات دانشگاه تهران . 340 صفحه .

  اوجاقلو . ف. 1386. تاثیر تلقیح با کودهای زیستی (ازتوباکتر و فسفانه بارور ) بر رشد . عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ . پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت . دانشکده کشاورزی . دانشگاه آزاد اسلامی تبریز .

  باباخانلو . پ . م . میرزا. ف . سفید کن. ل . احمدی .م.م . برازنده و ف .عسگری.1377 . بررسی ترکیب های تشکیل دهنده عصارهبادرشبو(ِDracocephalum moldavica L) فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ومعطر ایران ،جلد1،صفحات 54-47.

  بختیاری جعفری ،و1387.کشاورزی پایدار،تولید باکیفیت،نگاه به آینده .کشاورزی وتوسعه پایدار.

  برنا نصرآبادی ،ف .1384.اثرزمان های مختلف کاشت بررشد،عملکرد ،مقدار واجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه بادرشبو.پایان نامه کارشناسی ارشد ،گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس

  بریمانی ،م.1376مطالعه تاثیر کودهای ازتهدر مراحل مختلف زندگی گیاه بادرشبو.میزان تولید اسانس آن.پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت معلم

  بشارتی ،ح. ک خاورزی و م . ج .ملکوتی . 1379. نقش باکتری های تیویاسیلوس درافزایش جذب عناصرغذایی درخاک های آهکی. موسسه تحقیقات خاک وآب ،نشریه فنی 11،176صفحه

  بقالیان،ک و ح .ع.نقدی بادی 1379.گیاهان اسانس دار (ترجمه).انتشارات نشر اندرز ،236صفحه .

  پیرزاد،ع .1386اثرات آبیاری وتراکم بوته برروی برخی ازویژگی های فیزیولوژیک ومواد موثره بابونه آلمانی"Matricaria Chamomilla  L" پایان نامه دکترای زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز

  پیوندی ،م،ا.رفعتی و م . میرزا1388 .تاثیر ازت وفسفربررشد ومیزان اسانس Artemisia annua .L.فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ومعطر ایران جلد 25 ،شماره 1  ،صفحات 84-75

  چقماقی یزدی ،م و ع . مرادی . 1386 . کشاورزی ارگانیک راه نجات بشر . ماهنامه دام کشت و صنعت ،شماره 98،صفحات 20-18 .

  جایمند ،ک و م . ب رضایی 1380 . اسانس و دستگاه های اسانس گیری . تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ،انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ،شماره 9 ،صفحات 161-1 .

  حاجی بلند ،ر،ن. علی اصغر زاده و ز ،مهر فر . 1383 . برسی اکولوژیکی ازتوباکتر در دو منطقه مرتعی آذر بایجان واثر تلقیح آن روی رشدو تغذیه معدنی گیاه گندم . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 92،صفحات 89-75 .

  حسنی ،ع. 1385 برسی تاثیر کم آبی بر رشد ، عملکرد ومیزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو فصلنامه علمی پژ و هشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،جلد 22 ،شماره 3 ، صفحات 261- 256.

  حسین زاده،ح .1384 گزارش تاثیر کود زیستی فسفاته بارور -2 بر علمکرد ذرت دانه ای و علو فه ای . شرکت زیست فناور سبز ، وابسته به مرکز نشر جهاد دانشگاهی تهران .

  حمیدی ،ا. 1385تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (pgpr)  بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های ذرت . مجله علوم کشاورزی ایران ،جلد 37 ،شماره 1 ،صفحات 499- 493

  خاوازی ،ک،م.ح. مسیح آبادی و ا. اصغر زاده 1384 . کود های بیولوژیک گوگردی و کاربرد آنها در کشاورزی . مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کود های بیولو ژیکدر کشور،صفحات194-187

  خلیلیان اکرامی ،ه . 1385 . اثراتباکتری های اکسید کننده گوگرد (تیوباسیلوس) تثبیت کننده نیتروژن(آزوسپرلیوم و ازتوباکتر  ) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای ، رقم 704 c.s. . پایان نامه کارشناسی ارشد زرعت ، دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تبریز

  درزی ،م. 1386 . بررسی تاثیر کاربرد کود های زیستی برعملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی راز یانه به منظور دستیابی به یک سیستم زراعی پایدار.پایان نامه دکتری زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشکاه تربیت مدرس

  دوازده امامی ،س.،ف.سفیدکن ،م.ر.جهانسوز و د.مظاهری .1387.مقایسه عملکردبیولوژیکی ،عملکردکمی وکیفی اسانس ومراحل فنولوژیکی درکشت پاییزه ،بهاره وتابستانه بادرشبوی .فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ومعطرایران،جلد24،شماره 3،صفحات 270-263 .

  راعی پور،ل.ون.علی اصغرزاده 1386.اثرات متقابل باکتری های حل کننده فسفات bradyrhizon bium  japoni cum  برشاخص های رشد،غده بندی وجذب برخی عناصر غذایی درسویا.مجله علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی ،جلد40،صفحات 64-53..

  ریحانی تبار،ع،.ن.صالح راستین ،ذ.ح.علیخانی وم.محمدی .1381.تاثیرمایع طلقیح پسودوموناس فلورسنس برروی عملکردواجزای عملکردگندم بهاره درشرایط گلخانه ای .مجله علوم خاک،جلد16،شماره 1،صفحات 82-68.

  زرگری فع.1372.گیاهان دارویی جلدچهارم ،انتشارات دانشگاه تهران ،969صفحه .

  سالاردینی ،ع.ا.1374.حاصلخیزی خاک.انتشارات دانشگاه تهران،440 صفحه

  سیلسپور،م،ع.بانیانی وم.کیانی راد.1379. ارزیابی مزرعه ای کودفسفات میکروبی وامکان جایگزینی آن باکودهای شیمیایی فسفری درزراعت پنبه .مجله علوم خاک وآب،جلد14،شماره 2،صفحات 120-114.

  شریفی عاشورآبادی ،ا.،غ.ر.امین،م.میرزاوم.رضوانی.1381.تاثیرسیستم های تغذیه گیاه (شیمیایی ،تلفیقی وارگانیک)برکیفیت گیاه دارویی رازیانه .مجله پژوهش وسازندگی ،شماره56،صفحات 87-78.

  صالح راستین،ن.،1384.مدیریت پایدارازدیدگاه بیلولوژی خاک.مجموعه مقالات ضرورت تولیدصنعتی کودهای بیولوژیک درکشور.

  صالح راستین،ن.،1380.کودهای بیولوژیک ونقش آنهادرراستای نیل به کشاورزی پایدار.مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک درکشور،54-1.

  صالح،ج.و م.ج.ملکوتی .1384.جایگاه گوگرد درافزایش عملکرد کمی وکیفی محصولات کشاورزی.موسسه تحقیقات خاک وآب،نشریه فنی شماره 26،447صفحه.

  عموآقایی ،ر.،ا.مستاجران وگ.امتیازی.1382.تاثیرباکتری آزوسپرلیوم بربرخی شاخص های رشد وعملکردسه رقم گندم.مجله علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی ،سال 7،شماره 2،صفحات 138-127.

  عمو آقایی ،روا،مستاجران. 1386 . همزیستی (سیستم های همیاری گیاه و باکتری )جلد سوم.انتشارات دانشگاه اصفهان . 237 صفحه.

  فلاحی ،ج . ع. کوچکی وپ . رضوانی مقدم . 1388 . بررسیتاثیر کود هابی بیو لو ژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بتبونه آلمانی (matricaria chamom illa ) مجله پژوهش های زراعی ایران ،جلد 7 . شماره 1. صفحات 135-127.

  قربانی نصر آبادی ،ر.، ن . صالح راستین وح، علیخانی 1381. بررسی تاثیر مصرف گوگرد همراه با مایه تلقیح تیو با سیلوس و برادی ریزوبیوم بر تثبیت نیتروژن وشاخص های رشدسویا. مجله علوم خاک وآب ، جلد16،شماره 2 ،صفحات 178-170.

  کریمیان . ن ،1377. پیامد های زیادروی درمصرف کودهای شیمیایی فسفره .نشریه علمی پژوهشی خاک وآب ،جلد 12شماره 4موسسه تحقیقات خاک وآب تهران ، ایران

  کوچکی ،ع،ل تبریزی ور.قربانی.1387 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی برویژگی های رشد ،عملکرد وخصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا. مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد 6 ،شماره 1 صفحات 137-127

  کوچکی ،ع وا. غلامی 1384 اصول کشاورزی ارگانیک . انتشارات دانشگاه مشهد ،385 صفحه

  کوچکی ، ع و غ .سرمد نیا .1382 .فیزیولوژی گیاهان زراعی .انتشارات جهاددانشگاهی مشهد،400صفحه

  کیانی راد ، م . 1374 . بررسی میکروارگانیسم وارگانیسم های فسفات وتاثیر آنها درمصرف کودهای فسفره در کشت سویا .پایان نامه ارشد خاک شناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تهران

  ملکوتی ، م .ج  1374 کشاورزی پایدار وافزایش عملکردبا بهینه سازی مصرف کود در ایران . نشر آموزش کشاورزی ، کرج ، ایران

  نخجوان پور ، ر . 1368 بررسی فتوشیمیایی ، شناسایی ترکیبات اسانس واثرات ضد قارچی گیاه بادرشبی .پایان نامه دکتری .دانشکده داروسازی دانشگاه تهران ،79 صفحه

  نور قلی پور ، ف، م .ج . ملکوتی ،ک . خاوازی  و ح بشارتی 1379 . نقش باکتری های تیوباسیلوس درافزایش قابلیت جذب آهن از منبع کنسانتره آهن درذرت . ویژه نامه تیوباسیلوس جلد12،شماره 11، صفحات 69-60

  نور قلی پور ، ف، م .ج . ملکوتی ،ک . خاوازی .1379 . نقش باکتری های تیوباسیلوس وحل کننده های فسفات در افزایش قابلیت جذب فسفر ازمنبع خاک فسفات . ویژه نامه تیو باسیلوس ،جلد 12،شماره 11،صفحات 54-44 . 

   

   

  50- Abdelsalam, A.A., A. H. Ibrahim, and I. A. ElGarhi. 1994. Comparative study of application foliar or seed coating to maize on a sand soil. Annals of Agricultural Science Moshtehor. 32 (1): 665-673.

  51- Alvin, A. 2003. Modern developmens in foliar fertilization. IFA- FAO Agriculture Conference. Rom. Italy.

  52- Bhaskara, K. V. and P. B. N. Charyulu. 2005. Evaluation of effection of effecty of inoculation of Azospirillum on yield of setaria italic. African Journal of Biotechnology, 9: 989- 995.

  53- Boddy, R. M. and J. Dobereiner. 1988. Nitrogen fixation associated with grasses and cereals. Plant and Soil, 108: 53- 65.

  54- Buscot, F. and A. Varma. 2005. Microorganisms in soils: Roles in genesis and functions. Springer, pp: 426.

  55- Byoul Lee, S., K. Hyun Cha, S. Nam Kim, S. Altantsetseg., S. Shatar., O. sarangere and C. Won Nho. 2007. The antimicrobial activity of essential oil from Dracocephalum foetidum against pathogenic microorganisms. Journal of Microbiology, 45: 53-57.

  56- Chapman, H.D. and P.F. Partt. 1961. Methods of analysis for soils, plant and waters. University of California.

  57- Daneshian, A, B. Gurbuz, B. Cosge and A, IPEK. 2009. Chemical componetes of essential oils from Basil (Ocimum basilicum L.) grown at different nitrogen levels. Internatiional Journal of Natural and Engineering Sciences, 3: 8-12.

  58- Dastmalchi, K, H.J. Dorrman, I. laakso and R. Hiltunen. 2007. Chemical composition and antioxidative activity of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) eextracts. Food Science and Technology, 40: 239-248.

  59- Dastmalchi, K, h.g. Dorman, I. Laalso and .R.Hiltunen. 2007.Chemical composition and antioxidative activity of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) extracts. Food Science and Technologh, 40(9): 1655:1663.

  60- Deluca, T.H., E.O. Skoyley and R.E. Enyle. 1989. Band-applied elemental sulfur to enhance the phytoavailability of phosphorus in alkaline calcareous soils. Biology and Fertility of Soil, 7:346-350.

  61- EL. Assiouty, F. M.M. and S. A. ABO-Sedera. 2005. Effect of bio and chemical fertilizers on seed production and quality of spinach (Spinacia oleracea L.).International journal of Agriculture and Biology,6:947-952.

  62- El- Gengaihi, S. and H. Wahba. 1995. The response of Dracocephahm moldavica plant to nitrogen fertilization and planting density Acta Horticulturae, 390: 33-39.

  63- EL- Ghadban, E.A., A.M. Ghallab and A. F. Abdelwahab. 2002 Effect of organic fertilizer (Biogreen) and biofertilization on growth, yield and chemical composition of Marjoram plants growth under newly reclaimed soil conditions. 2nd Congress of Recent Technologies in Agriculture, 2:334-361.

  64- Galambosi, B. and Y. Holm. 1989. The effect of nitrogen fertilization on the herb yield of Dragonhed. Journal of Agricultural Science in Finland, 61:387-394.

  65- Gharib, F. A., L. A. Moussa and O. N. Massoud. 2008. Effect of compost and Bio- fertilizers on growth, yield and essential oil of sweet marjoram (Majorana hortensis) plant. International Journal of Agriculture  Biology, 10:381-387.

  66- Halasz- zelnik, K. L. Hornok and J. Domokos. 1988. Data on cultivation of Dracocephalum moldavica L. Hungary Herba- Hungarica, 27: 1-8.

  67- Hanaa, H. and G. El- Baroty. 2007. Chemical and biological evaluation of the essential oil Egyptian Moldavian Balm. Global Journal of Biotechnology and essential oil Egyptian Moldavian Balm. Global Journal of Biotechnology and Biochemistry. 2: 74-80.

  68- Hazarika, D. K., N. C. Taluk Dar, A.K. phookan, U. N. Saikia, B. C. Das and P. C. Deka. 2000. Influence of Vesicular arbascular mycorrhizal fungi and phosphate solubilizing bactetia on nursery establishment and growth of tea seedlings in assam. Symposium no. 12, Assam Agriculture University, Jorhat Assam, India.

  69- Hillebrand, P. E. 1990. Agronomy’s role in sustainable agriculture Agronomy Journal, 3: 385-388.

  70- Holm, Y. and R. Hiltunen. 1988. Capillary gas chromatographic- mass spectrometric determination of the flavor composition of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.). Flavour and Fragrance Journal, 3: 109- 112.

  71- Homok, L. G. Y. Csaki, E. Varga, S. A. Ghanem and M. Halaze. 1990. Effect of some cultivation factors on production of medicinal plants. Second Arab Conference on medicinal plant, Cario Egypt.

  72- Hussein, M. S., S. E. El- sherbeny, M. Y. Khalil, N. Y. Naguib and S. M. Aly. 2006. Growth characters and chemical constituents of Dracocephalum moldavica L. plants in relation to compost fertilizer and planting distance. Scientia Horticulturae, 108: 322- 331.

  73- Kader, M. A., M. H. Mian and M. S. Hoque. 2002. Effects of Azotobacter inoculant on the yield and nitrogen uptake by wheat. Journal of Biological Sciences, 2: 259-261.

  74- Kalra, A. 2003. Organic cultivation of medicinal and aromatic plat s. A hop for sustainability and qualility enhancement. Journal of Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dey- Yielding Plants (MADps), 198p.

  75- Kapoor, R., B. Giri and K. G. Mukerji. 2004. Improved growth and essential oil yield and quality in Foeniculum vulgare Mill on mycorrhizal inoculation supplemented with P-fertilizer. Bioresource Technology, 93:307-311.

  76- Kolalite, M. R. 1994. Distribution of essential oil glands on leaves of Nepeta cataria I., and Dracocephalum moldavica L. Rastitel nye resursy, 30: 120-125.

  77- Kuntal, D., R. Daang, T. N. Shivananda and N. Sekeroglu. 2007. Comparative efficiency of bio and chemical fertilizers on nutrient contents and biomass yield in medicinal plant Stevia rebaudiana Bert. Journal of Medicinal plants Research, 1: 35- 39.

  78- Leithy, S., T. A. EL- Meseiry and E. F. Abdallah. 2006. Effect of biofertilizers, cell stabilizer and irrigation regime on Rosemary herbage oil yield and quality. Lournal of Applied Research, 2: 773-779.

  79- Mahfouz, S. A. and M. A. Sharaf- Eldin. 2007. Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and ess entail oil content of fennel (Foeniculum vulgare mill.). Intemational Agrophysics, 21: 361-366.

  80- Mahshwari, S. K., R. K. Sharma and S. K, Gangrade. 2000. Performance of isabgol or blond psyllium (plantago ovate) under different levels of nitrogen, phosphorus and biofertilizers in shallow black soil. Indian Journal of Agronomy. 45: 443- 446.

  81- Nabila, M., M. S. Zaki, M. Karima and G. EL- Din. 2007. Growth and yield by biofertilization. Journal of Applied Sciences Research, 3: 1121- 1126.

  82- Osmar, R., R. Fernandez . Hernandez, G. Michelena, P. Ronzelli junior and C. Ricardo soccol, 2004. Azospirillum sp. Inoculation in wheat, barley and oats seed greenhouse experiments. Brazilian Archives of Biology and Technology, 6: 843- 850.

  83- Panwar, A. S., J. S. Balyan and V. S. Verma. 2000. Yield and quality of radish (Raphamis sativus) seed as affected by fertility levels and biofertilizers. Indian Journal of Agronomy, 45: 822- 826.

  84- Racz, G., G. Tibori and C. Csedo. 1978. Composition of volatile oil from Dracocephalum moldavica L|. Farmacia, 26: 93- 96.

  85- Ram, M. and S. Kumar. 1997. Yield improvement in the regenerated and transplanted mint menthe arvensis by recy cling the organic wastes and manures. Bioresource Technology., 59: 141- 149.

  86- Ratti, N. S. Kumar, H. N. Verma and S. P. Gautam. 2001. Improvement in bioavailability of tricalcium phosphate to Cymbopogon martini var, motia by rhizobacteria, AMF and Azospirillum inoculation. Microbiological Research, 156: 145- 149.

  87- Rawia, A., S. Eidm A. Abo- sedera and M. Attia. 2006. Influence of nitrogen fixing bacteria incorporation with organic and/or inorganic nitrogen fertilizers on growth, flower yield and chemical composition of Celosia argentea. World Journal of Agricultural Sciences, 2: 450- 458.

  88- Rodrigues, O., A. Didonet, J. Gouveia and R. Soares. 2000. Nitrogen translocation in  wheat inoculated with Azospirillum and fertilized with trogen. Pesquisa  Agropecuaria Brasileira, 7: 1473- 1481.

  89- Sangwan, N. S., A. H. A. Farooqi, F. Shabih and R. S. Sangwan. 2001. Regulation of essential oil production in plants. Plant Growth Regulation, 34: 3 – 21.

  90- Shadchina, T. M. and S. S. Dmitrieva. 1995. Eaf chlorophyll content as a possible diagnostic mean for the evaluation of plant nitrogen. Journal of plant Nutrition, 18: 1427- 1437.

  91- Shaalan, M. N. 2005. Effect compost and different sources of biofertilizers, on Borage plants (Borage officinalis, L.). Egypt Journal of Agriculture Research, 83: 271- 278.

  92- Shatar, S. and S. Altantsetseg. 2000. Essential oil composition of some plants cultivated in Mangolian climate. Journal of Essential oil Research, 12: 745- 750.

  93- Sharifi Ashourabadi, A., M. R. Ardakani, F. Paknejhad, D. Habibi and M. Adraki. 2006. Effect of solid nitrogen application on biological yield, essential oil percentage 2006. Effect of solid nitrogen application on biological yield, essential oil percentage and essential oil yield of balm (Melissa officinalis L.) under greenhouse condition. Proceeding of 18th Word Congress of Soil Science, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 9- 15 July: 147.

  94- Shou- an, Z. X. Wei-min, Y. Zhi-nong and M. Ru-hong. 1988. Biofertilizers agriculture. Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi.

  95- Sharma, A. K. 2002. Biofertilizers for sustainable agriculture. Agrobios, India.

  96- Sifola, M. I and G. Barbieri. 2006. Growth, yield and essential oil content of three cultivars of basil grown under different levels of nitrogen in the fiel. Scientia Horticulturae. 108: 408- 413.

  97- Swedrzynska, D. 2000. Effect of inoculation with Azospirillum brasilense on development and yielding of winter wheat and oat. Polish Journal of Environmental Studies, 9: 423- 428.

  98- Tate, R. L. 1995. Soil microbiology. John wiley and sons, Newyork. Pp: 499.

  99- Teal, J. 1979. Nitrogen fixation by rhizosphere and free-living bacteria in salt. marsh sediments. Limnol Oceanogr. 24: 126- 132.

  100- Thomas, G. V., M. V. Shantaran and N. Sarawathy. 1985. Occurrence and activity of phosphate solubilizing fungi from coconut plantation Soils. Plant and Siol, 87: 357- 364.

  101- Tilak, K. V. B. R., N. Ranganayaki, K. K. Pal, R. De, A. K. Saxena, C. Shekhar Nautiyal, M. Shilpi, A. K. Tripathi and B. N. Johri. 2005. Diversity of plant growth and soil health supporting bacteria. Current Science, 89: 136- 150.

  102- Vital, W. M., N. T. Teixeira, R. Shigihara and A. F. M. Dias. 2002. Organic manuring with pig biosolids with applications of foliar biofertilizers in the cultivation of Thyme (Thymus vulgaris L.). Ecossistema, 27: 69- 70.

  103- Wainwright, M. 1984. Sulfur oxidation in soils. Advanced in Agronomy, 37: 349- 396.

  104- Yasmin, F. R. Othman, K. Sijam and M. Said saad. 2007. Effect of PGPR inoculation on growth and yield of sweetpotato. Journal of Biological Sciences, 7: 421- 424.

  105- Wall, L. L., C. W. Gehrke and J. Suzuki. 1980. An automated turbidimetrie method for total sulfur in plant tissue and sulfate sulfur in soils, Commun. Soil sci. Plant Anal, 11: 1087- 1103.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت (M.Sc) چکیده به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر روی خصوصیات کمی و کیفی آویشن باغی در سال زراعی 1391- 1390 آزمایشی در یک گلخانه در منطقه ای از سمنان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. کودهای زیستی شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو دو گونه باکتری ...

پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc) گرایش: زراعت چکیده: این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زراعت چکیده آویشن‌ها، گیاهانی چند ساله از خانواده نعناعیان و از جمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیا می‌باشند. در جنس آویشن، 215 گونه در دنیا و 18 گونه در ایران پراکنش دارند که آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) از گونه انحصاری در کشور ایران می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر نانو کود کلات آهن و کود آهن (سولفات آهن) بر محتوای کلروفیل a، b، کل، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات چکیده به منظور بررسی اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روندرشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای به صورت قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کود اوره در چهار سطح 0 و50،100، 150 کیلوگرم در هکتار و کود اوره پوشش دار گوگردی در چهار سطح 0و50و100و150کیلو گرم در هکتار، در سال زراعی91-92 در منطقه دامغان ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc) مهندسی علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه­ای و عطری سرخارگل (Echinaceae purpurea)گیاهی علفی، چند ساله بوده و به لحاظ تجاری گونه­ای بسیار ارزشمند محسوب می­شود. ترکیبات فعال دارویی آن عمدتأ شامل اسیدهای فنولیک و آلکامیدها هستند. قسمت­های مختلف گیاه از جمله ریشه و بخش­های هوایی آن دارای خواص درمانی زیادی است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد » « M.SC. گرایش : زراعت چکیده بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 به منظور بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود آهن برروی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 در سال 1388 آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ای واقع در 2 کیلومتری نورآباد ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی­های کمّی و کیفی گیاه دارویی مرزه تابستانه و مقدار اسانس آن به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 7 تیمار شامل: تیمار نمونه شاهد (بدون مصرف کود)، تیمار ورمی کمپوست، تیمار کود گوسفندی کاملا پوسیده شده و چهار تیمار کود شیمیایی با ترکیب عناصر اصلی ازت، فسفر و ...

گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: باغبانی چکیده: بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: زراعت اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی چکیده هدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بابونه می باشد که با توجه به اینکه تاکنون در این منطقه و مناطق مجاور چنین تحقیقی انجام نگرفته، لذا این تحقیق از این جنبه دارای اهمیت است. آزمایش به ...

ثبت سفارش