پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان

word 5 MB 32521 78
1392 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.)

  رشته: مدیریت کشاورزی

   

  چکیده

  تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از گام­های مهم ایجاد زیربنای لازم برای تولید هرچه بیشتر محصول برنج می باشد هدف از این عملیات در یک جمله استفاده بهینه از آب، خاک و نهاده­ها می­باشد. در این راستا، به منظوربررسی عوامل پیش­برنده و بازدارنده توسعه تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب استان گیلان تحقیق به روش همبستگی انجام شده و از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان مدیریت­های جهاد کشاورزی غرب استان گیلان (مدیران، معاونان فنی، کارشناسان آب و خاک، مسؤلین واحدهای تولید گیاهی و مسؤلین مراکز) ونیز ناظرین کشاورزی با حداقل یکسال سابقه کار در زمینه طرح تجهیز و نوسازی اراضی تشکیل می­دادند. بر این اساس نظرات تعداد 119 نفر جمع­آوری گردید و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق از بین بردن مرزهای اضافی، دسترسی مناسب به جاده­ها وزهکش­ها، کاهش هزینه تولید و افزایش در آمد کشاورزان از مؤثرترین عوامل پیش­برنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان می­باشند. و از طرفی افزایش تولید در واحد سطح ، افزایش سطح زیرکشت دوم و ایجاد شرکت­ها و تعاونی­های تولید کم اثرترین پیش­برنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری میباشند. همچنین عدم تحویل به موقع زمین، عدم تکمیل پروژه های جانبی مثل شن­ریزی و لوله­گذاری و عدم اطمینان از تقسیم عادلانه از مؤثرترین عوامل­بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان می­باشند. و از طرفی تغییر کاربری بدلیل ایجاد دسترسی مناسب به جاده، بر هم خوردن تعادل موجود جامعه دهقانی در شیوه تولید و عدم جایگزینی یک شیوه مناسب، کاهش سطح کشت ارقام محلی و خطر کاهش تنوع ارقام کم اثرترین عوامل بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان میباشند.

   واژگان کلیدی : شالیکاری، برنج، عوامل پیش­برنده، عوامل بازدارنده، تجهیز و نو ساز

   

   

   

  1-1- مقدمه

  زمین از منابع محدود و تجدیدناپذیر مصرفی است که به­عنوان منبع امرار معاش و امنیت مالی منتقل شده بین نسل­ها و به­عنوان ثروت تلقی می­شود، به­خصوص در استان­های شمالی که منبع عمده­ی امرار معاش اکثر مردم است. رابطه بین زمین و مردم عمیق است و درک مردم از زندگی، ثروت، مقام اجتماعی و آرزو به­طور نزدیکی وابسته به زمین است. کوچک بودن و پراکنش قطعات زراعی به­عنوان یکی از مشکلات کشاورزی ایران باعث گردیده تا استفاده از ماشین­آلات در این اراضی مشکل بوده و هزینه­ها را افزایش داده ودر نتیجه تولید و بهره وری مزرعه کاهش ­یابد. این خصوصیات در مزارع شالیکاری ایران نیز عمومیت دارد، طوری­که پراگندگی مزارع کوچک و شکل هندسی نامناسب آن­ها موجب عدم استفاده بهینه از منابع و نهاده­های تولید می­گردد و در نتیجه از یک طرف باعث افزایش هزینه تولید و از طرفی دیگر مانع رسیدن به حداکثر تولید می­شود و اعمال و روش­های پیشرفته در کشاورزی را با مشکل مواجه می­سازد. در این راستا تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از گام­های مهم زیربنای لازم جهت تولید بیشتر و اقتصادی­تر محصول برنج محسوب می­شود. هدف از این عملیات مرتب کردن اراضی شالیزاری، افزایش راندمان آبیاری، افزایش راندمان کاربری ماشین­آلات و تسریع در تجمیع قطعات پراکنده، احداث جاده­های زارعی، فراهم کردن زمینه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، بالابردن قابلیت زهکشی اراضی در جهت توسعه کشت دوم بعد از برنج و در یک جمله استفاده بهینه از منابع آب و خاک و نهاده­ها می­باشد (یزدانی،1382). 

  بررسی منابع علمی در این زمینه، بیانگر محدود بودن منابع تحقیقاتی در داخل کشور می­باشد، در عین­حال بررسی­های تحلیلی و مطالعات پرسشنامه­ای تا حدودی رواج داشته است، به طوری­که می­توان ادعا نمود که هیچ­گونه هماهنگی بین ارزش و اهمیت کار با میزان فعالیت­های علمی مربوطه مشاهده نمی­شود. با توجه به وسعت ابعاد اجتماعی و اقتصادی این طرح، و چند جانبه بودن تغییرات ایجاد شده در مزرعه، انجام فعالیت­های علمی با در نظر گرفتن امکانات موجود و روال اجرایی طرح­های تحقیقاتی در کشور چندان ساده نمی­باشد. از سوی دیگر، طرح­های توسعه و تجهیز اراضی شالیکاری در کشورهای برنج خیز،  از سال­ها پیش شروع شده و مسائل تحقیقاتی مربوطه، در آن سال­ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدیعی است که نتایج و تجربیات اجرایی طرح­های مشابه تولید برنج در شرایط کشور ما کاملأ مطابقت نداشته و به راحتی قابل استفاده نیست بلکه با در نظر گرفتن تمام ملاحظاتی ضروری در عرصه انتقال تکنولوژی، لازم است مطابق شرایط ویژه­ی کشور و ملاحظات منطقه­ای با این امر اقدام نمود(یزدانی،1382).

  بر اساس مطالعات صورت گرفته چهار عامل در موفقیت طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی مؤثرند که عبارتند از: عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فنی و اجرایی. از متغیرهای تأثیرگذاردرطرح تجهیز و نوسازی می­توان به قوانین، مالکیت، دانش فنی، تحویل به­موقع اراضی کشاورزی، ساخت راه­های بین مزارع، ساخت کانال­های مناسب، کاهش مصرف آب، باورها و اعتقادات سنتی و کاهش هزینه تولید اشاره کرد. مهم­ترین اولویت­های بازدارنده در مسیر توسعه طرح تجهیز و نوسازی، مسائل فرهنگی و اجتماعی است که ناشی از سواد پایین و به تبع آن، عدم برخورداری از دانش فنی لازم و برخی باورها و اعتقادات سنتی است  می­باشد و مهم­ترین هدف از اجرای این  طرح­ها، کاهش هزینه­های تولید و افزایش درآمد کشاورزان می­باشد (آشکار آهنگر کلای و همکاران، 1385).

  در این تحقیق سعی گردیده تا عوامل پیش­برنده و بازدارنده تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب گیلان موردتأکید قرار گیرد. و لذا با توجه به اینکه تجهیز و نوسازی در اراضی شالیزاری در آغاز تکامل و نیز تعالی علمی می­باشد، بی­شک کاستی­ها و معایب آن روز به روز آشکار گردیده و موجبات توجه بیشتر و ارائه راهکارهای علمی و عملی کارشناسان مرتبط، پیمانکاران، دانشجویان و تمامی اقشاری که به نوعی با این مسئله مرتبط می­باشند را فراهم می­سازد که خود مبنای تحقیقات علمی و پژوهش­های عملی در کلیه سطوح می­باشد.

  با توجه به هزینه بالای اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، بررسی شناسایی عوامل پیش­برنده و بازدارنده و رفع نواقص کار باعث بهره­وری بیشتر خواهد گردید و وزارت جهاد کشاورزی با برنامه­ریزی منسجم­تر نسبت به اجرای طرح اقدام خواهد نمود و همچنین کشاورزان نیز با اجرای طرح از پیشرفت­های مکانیزاسیون بهره بیشتری را در فرآیند تولید خود کسب خواهند نمود.

   

  1-2- بیان مسأله

  استفاده بهینه از اراضی زراعی جهت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک از اهم اهداف توسعه کشاورزی پایدار و یکی از مهم­ترین اهداف توسعه اقتصادی در کشورمان به شمار می­رود و افزایش تولیدات کشاورزی با توجه به محدودیت سطح زیر کشت در گرو افزایش تولید در واحد سطح با بکارگیری فناوریهای نوین می­باشد.

  یکی از محورهای اصلی توسعه­ی اقتصادی کشور، توسعه­ی بخش کشاورزی و استفاده مطلوب از منابع آب و خاک با هدف ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت رو به افزایش کشور است. بخش کشاورزی با توجه به تجربه توسعه­ی کشورهای صنعتی و به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین به­دلیل شاغل بودن بخش چشمگیری از جمعیت در این حوزه چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. بررسی­ها تا آنجا که به ایران مربوط می­شود، نشان می­دهد به رغم اجرای برنامه­های مختلف توسعه کشاورزی و روستایی طی دهه­های گذشته توسط این بخش نسبت به سایر بخشها، رشد مناسبی نداشته و در مواردی نیز دارای سیر نزولی بوده است (شکوری، 1382). پراکندگی، نامنظمی و کوچکی پهنه وسیعی از گیری ماشین­آلات مرتبط با کشت بسیار دشوار و غیر ممکن به نظر رسد. دشواری کار زراعی در اراضی اراضی شالیزاری به گونه­ای طبیعی موجب گردیده است تا فرایند کشت شالی از ابتدا تا انتها نیازمند نیروی کار انسانی بوده و بکار پراکنده وکوچک در کنار میل به اشتغال به کار­های پر درآمد­تر و کم زحمت­تر به همراه توسعه فعالیت­های غیر­کشاورزی باعث شده است تا بخش قابل ملاحظه­ای از اراضی ارزشمند کشاورزی از رده تولید خارج و یا به شکلی بی­تناسب به فعالیت­های کشاورزی اختصاص یابند (یعقوبی و کبیری، 1997).

  تغییر شرایط اقتصادی طی سال­های اخیر گرایش زیادی را برای استفاده از ماشین­آلات کشاورزی در مراحل مختلف تولید ایجاد کرده است که به علت دشواری عبور ماشین­های کشاورزی از بین قطعات و عدم استفاده صحیح از آن­ها فرآیند مدرنیزاسیون کشاورزی را به تعویق انداخته است، به­علاوه هزینه­های تولید را در صورت عدم استفاده ازماشین­های کشاورزی به میزان زیادی افزایش داده و درآمد کشاورزان را کاهش می­دهد، ازاین­رو برای رفع این مشکل که در بخش کشاورزی بخصوص در امر تولید برنج هدف­های زیر بخش آب و خاک و به تبعیت آن پروژه­ی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزار به­عنوان عامل مؤثر در ایجاد بستر مناسب برای تحقق سایر طرح­های زراعی امری الزامی است. از طرفی ناهمواری اراضی زراعی موجب کاهش قابل ملاحظه راندمان کاربری آب و بازده توزیع یکنواختی آب در داخل مزرعه می­شود. لذا با توجه به اهمیت اجرای طرح، دستیابی به نقاط قوت و ضعف طرح­های اجرا شده و فراهم آوردن توصیه­های اجرایی برای بهبود روش­ها و بالا بردن ضریب موفقیت آنها امری ضروری می­باشد.

  بیش از یک دهه است که ضرورت تغییر اساسی در شالیزارهای شمال کشور با هدف کاهش هزینه­های تولید، کاهش سختی­کاری، گسترش مکانیزاسیون، مدیریت صحیح توزیع واستفاده از آب آبیاری، جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی، امکان توسعه کشت دوم و ارتقاء اقتصاد خانوارهای کشاورزان برنجکار و کارآفرینی مورد اقبال تمام دست­اندرکاران تولید برنج شامل کشاورزان، کارشناسان و پیمانکاران قرار گرفته است. امروزه زمان آن فرا رسیده، که با نگاهی به آنچه انجام گرفته و توجه به نقاط قوت و ضعف، به ارزیابی آن پرداخته و با اصلاح روش­ها، راه آینده را با جدیت و توان بیشتر دنبال نماییم.

  مهم­ترین نکته در این مسیر این است که خاک، بستر اصلی عملیات تجهیز و نوسازی و به طور یقین کشاورزان صاحبان اصلی این طرح­ها می­باشند. بنابراین هر فعالیتی که در این بستر انجام می­شود، باید منافع و نظریات کشاورزان را تامین نماید، به همین دلیل مسایل و استانداردهای فنی و هم­ارز آن نظرات کشاورزان، شاخص­های مهم ارزیابی محسوب می­شوند ( یزدانی،1383).

   

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  تولید برنج جهان در سال 500 میلیون تن با سطح زیر کشت 150 میلیون هکتار می­باشد (محمدزاده 1388). بر اساس آمارنامه کشاورزی ایران در سال زراعی 90- 1389، سطح انواع واریته­های شلتوک در کشور حدود 574 هزار هکتار برآورد شده که استان مازندران با دارا بودن سهم 38.5 درصدی از سطح برداشت اراضی زیرکشت برنج مقام نخست کشور را به­خود اختصاص داده است و استان گیلان نیز با برداشت 31.2 درصد از اراضی شالی­کاری کشور در جایگاه دوم قرار گرفته است. این دو استان جمعاٌ 69.7 درصد از سهم سطح برداشت انواع شلتوک کشور را دارا هستند.

  رفع محدودیتهای استفاده از تجهیزات کشاورزی و افزایش تولید در واحد سطح، نظارت و کنترل بهتر و آسانتر روی واحدهای زراعی، افزایش رقابت بین کشاورزان و در بخش زیست محیطی از بین رفتن پرچینها، بوته‌زارها و چاله‌های آب بین مزارع، از مهم­ترین پیامدهای تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری کوچک و پراکنده به شمار می­روند. بدین منظور با توجه به کند بودن روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب استان گیلان و همچنین با عنایت به این موضوع که تاکنون تحقیقی در این زمینه در این منطقه انجام نگرفته، لذا در این پژوهش، عوامل پیش برنده و بازدارنده اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب گیلان، به عنوان یک ضرورت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

   

  Abstract:

  Equipping and modernization of paddy fields is considered as important steps in creation of necessary infrastructure for more production of rice. The aim of this operation are: sort paddy fields, increase of irrigation efficiency, increase of agricultural machinery and accelerating mechanization, decrease of production cost, ability to independent manage for plots, integration of distributed components, construction of agricultural roads, avoid land useage change, development of raising the drainage of lands for development of crop and in a sentence; optimal use of water, dust and inputs. This research done in survey method and in sort of descriptive-correlation. Statistical population of research are management experts of agricultural Jihad in west of Guilan (manager, technical assistant, water and dust expert, head of plant Production Unit, head of centers) and agricultural supervisor, that have minimum one year work experience in equipping and modernization of land. On this basis 119 people were selected and with data collecting and information; a questionnaire based on identify factors driving and restraining of equipping and modernization of paddy fields of west of Guilan project in 3 parts were provided. Based on research eliminate excess borders, proper achieving to roads and drainages, deacrease of production cost and increase of agricultural income are the most important promoter factors and have the most advance in the project. On the other; increase of production in per unit area, increase of second cultivation and creation of companies and production cooperatives have the minimum influence in advance of project. Also the most important factors in preventing project are failure to timely delivery of land, failure to complete side project such as sand planning, tubing and unreliability in equitable distribution of agricultural lands. On the other hand usage factor due to proper achievement to roads, imbalance of farmer population in production method and no replacement a proper manner, decrease of cultivation and risk of decrease in variation figures, have the minimal Impact in deterrence of equipping and modernization of paddy lands project.

  Key words: rice, factors driving and restraining, lands, paddy lands, roads between farms (plots, tabulation, construction of roads between farms, creation irrigation webs

 • فهرست:

  فصل اول(کلیات تحقیق)......................................................................................... 1

  1-1- مقدمه.......................................................................................................................................................... 2

  1-2- بیان مسأله................................................................................................................................................... 3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................. 5

  1-4- اهداف پژوهش............................................................................................................................................... 6

  1-5- سؤالات پژوهش ........................................................................................................................................6

  1-6- محدوده­ی تحقیق............................................................................................................................................ 6

  1-7- محدودیت تحقیق........................................................................................................................................... 6

  1-8- واژگان کلیدی................................................................................................................................................ 7

  فصل دوم(مرور منابع)............................................................................................. 8

  2-1- تاریخچه و اهمیت برنج.................................................................................................................................. 9

  2-2- نظام بهره­برداری ........................................................................................................................................... 13

  2-3- سوابق اصلاحات ارضی.................................................................................................................................. 14

  2-4- ابعاد کمی بهره­برداری­های دهقانی.............................................................................................................. 15

  2 -5- ابعاد کمی بهره­برداری­های دهقانی در گیلان............................................................................................... 20

  2-6- خلاصه­ای از قانون و آیین­نامه­ی اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات                   مناسب اقتصادی مصوب1385 ...........................................................................................................................  23

  2-7- طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری......................................................................................................... 25

  2-7-1- مطالعات تفضیلی................................................................................................................................... 25

  2-7-1-1- (مطالعات فاز یک)................................................................................................................................ 25

  2-7-1-2- مطالعات فاز دو..................................................................................................................................... 26

  2-7-1-2-1- انجام مطالعات پایه........................................................................................................................... 26

   2-7-1-2-2- تهیه نقشه­های مورد نیاز................................................................................................................ 26

  2-7-1-2-3- مرحله طراحی.................................................................................................................................. 27

  2-7-1-2-4- مرحله اجرا........................................................................................................................................ 27

  2-8- تجربه­ی سایر کشورها در زمینه یکپارچه سازی اراضی................................................................................ 27

  2-9- مروری بر تحقیقات صورت گرفته در ایران....................................................................................................... 30

  2-10- چارچوب نظری تحقیق................................................................................................................................. 35

  فصل سوم(مواد و روشها)...................................................................................... 39

  3-1 – موقعیت جغرافیای استان گیلان......................................................................................40

  3-2- روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب استان گیلان ............................................41

   

  آستارا .................................................................................................................................................................... 42

  تالش.....................................................................................................................................................................43

  رضوانشهر.............................................................................................................................................................45

  ماسال....................................................................................................................................................................46

  صومعه سرا...........................................................................................................................................................46

  فومن.....................................................................................................................................................................47

  شفت.....................................................................................................................................................................48

  بندر انزلی..............................................................................................................................................................49

  3-3- روش تحقیق.................................................................................................................................................... 51

  3-4- جامعه آماری و روش نمونه­گیری.................................................................................................................... 51

  3-5 - ابزار تحقیق.................................................................................................................................................... 51

  3-6- روش­های آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها ...............................................................................................52

  فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده­ها ویافته­های تحقیق)........................................ 54

  4-1- یافته های تحقیق .......................................................................................................................................... 55

  4-2- رتبه بندی عوامل پیش برنده در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان........................ 57

  4-3- رتبه بندی عوامل بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان............................... 59

  4-4- ئتحلیل عاملی مؤلفه های عوامل پیش برنده در فرایند طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری............... 61

  4-5- تحلیل عاملی مؤلفه های عوامل بازدارنده در فرایند طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری...................... 64

  فصل پنجم(بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات).................................................. 67

  5-1- خلاصه تحقیق................................................................................................................................................ 68

  5-2- یافته­های تحقیق............................................................................................................................................ 70

  5-3- نتایج توصیفی ............................................................................................................................................. 70

  5-4- ویژگی­های فردی............................................................................................................................................ 70

  5-5- تحلیل عاملی.................................................................................................................................................. 71

  5-6- رتبه بندی عوامل پیش برنده......................................................................................................................... 71

  5-7- رتبه بندی عوامل بازدارنده ............................................................................................................................ 71

  5-8- تحلیل عاملی مؤلفه های عوامل پیش برنده در فرایند طرح تجهیز ونوسازی اراضی..................................... 72

  5-9- تحلیل عاملی مؤلفه های عوامل بازدارنده در فرایند طرح تجهیز و نوسازی اراضی....................................... 72

  5-10- بحث و نتیجه گیری ................................................................................................................................72

  5-11- پیشنهادات................................................................................................................................................. 74

  5-12- پیشنهادهای تحقیقات آتی......................................................................................................................... 75

  منابع و مأخذ

  منبع:

   

  1- ابراهیمی، م.، کلانتری، خ.، اسدی، ع.، موحدمحمدی، ح. و صالح، ا. (1388). تحلیل طرح تجهیز    نوسازی اراضی شالیزاری از دیدگاه کارشناسان . مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره، 2-41، شماره سوم، ص299-312 .

  2 - ابراهیمی،م.، کلانتری، خ.، اسدی، ع.، موحدمحمدی، ح. و صالح، ا. (1387).بررسی مزایا و معایب طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان از منظر مدیریت استراتژیک .

  3 - احمدی، ع. و امینی، ا. (1386). عوامل مؤثر بر تقاضای طرح های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی از دید گاه کارشناسان شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال یازدهم، شماره چهل­ودوم (الف ).

  4- ازکیا، م. (1387) .جامعه­شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. چاپ هشتم. ناشر: تهران، انتشارات اطلاعات.

  5 - اسدی، ر.، یزدانی، م. و محمدیان، م. (1381). ارزیابی چگونگی تسطیح در طرح­های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری. ناشر: معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران، آمل.

  6- اسدی، ر.، یزدانی، م. و محمدیان، م. (1381). ارزیابی جاده­ها و تأسیسات مزرعه در طرح­های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری. ناشر: معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندارن، آمل.

  7 - اسدی، ر.، یزدانی، م.، محمدیان، م. و مسعود، پ. (1381). ارزیابی کانال­های آبیاری و زه­کشی در طرح­های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری. ناشر: معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندارن، آمل.

  8- آقاگل­زاده، ح. و حسینی، م. (1383). ضرورت و نحوه ایجاد لایه سخت خاک در پروژه­های تسطیح و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری. مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی مبانی طرح در تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، 28 تیر 1383، دانشگاه گیلان.

  9- اداره جهاد کشاورزی استان گیلان، (13875) آمار وضعیت برنجکاری در استان گیلان.

  10- آمارنامه­ی کشاورزی (1388). دفتر آمار و فن­آوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی.

  11 - آمارنامه­ی کشاورزی (1389)، محصولات زراعی، سال زراعی 90-1389، (جلد اول) .تهران: انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فن­آوری اطلاعات.

  12- امیرنژاد، ح. و رفیعی، ح. (1388). بررسی عوامل موثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال سیزدهم، شماره چهل­وهشتم، تابستان ص 212-223.

  13- امیرنژاد، ح. و رفیعی، ح. ( 1388 ) . ارزیابی اقتصادی و مالی یکپارچه سازی اراضی روستاهای دشت هزار در استان مازندران فضلنامه روستا و توسعه، سال 12، شماره چهارم، ص 123 - 99 .

  14- آهنگرکلایی، م.، اسدپور، ح. و علیپور، ع. (1385). بررسی نگرش کشاورزان به طرح یکپارچه­سازی اراضی در شالیزارهای مازندران، مطالعه موردی روستای گلیرد شهرستان جویبار. فضلنامه اقتصاد کشاورزی، سال چهاردهم، شماره 55، ص 115-128.

  15- امینی، ا.، احمدی، ع. و پاپ زن، ع. بررسی و دلایل مخالفت بهره برداران با اجرای طرحهای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی در شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات استان اصفهان .

  16 - بافکر، ه.. (1372 ). پراکندگی و یکپارچگی زمین­های کشاورزی، جستجویی در پیشینه و علت­ها و آثار. فضلنامه علمی، پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره دوم، ص 166 - 180 .

  17 - تشکری، ع. و میرزایی، غ. (1381). دستاوردهای اقتصادی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری استان مازندران. چکیده اولین مجموعه علمی کاربردی تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری کشور، 20و21 آذرماه 1381، قائمشهر.

  18 - حسنی مقدم، م. (1381). یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی در تولید برنج. چکیده­ اولین مجموعه علمی کاربردی تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزار کشور، 20 و21 آذرماه 1381، قائمشهر .

  19 - خدابنده، ن. (1369). غلات. ناشر، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

   20- رضوی­پور، ت. و عرب­زاده، ب. (1380). ارزیابی یکنواختی خاک­های مناطق طرح تجهیز در استان گیلان. موسسه تحقیقات برنج کشور.

   21- زمانی، ق. و علیزاده، م. (1384). خصوصیات، شناسایی و تبدیل ارقام مختلف برنج ایران. چاپ اول، ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی رنگین قلم.

  22 - سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ( 1386 ) . بررسی و مطالعه امکان سنجی کشت دوم در اراضی شالیزاری. انتشارات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان.

  23 - سبحانی­پور، 1. (1376). اصول و مبانی تهیه طرح تجهیز و نوسازی اراضی. انتشارات داخلی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان.

  24 - سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، 1. (1377). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه.

  25- سوری گرجی، م. (1387). بررسی اندازه بهینه کرت­ها در پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در روستاهای میانکاله. مجله مجموعه مقالات کشاورزی، قارچ، برنج و گندم، شماره 22، ص 111-122.

  26 - شریفی، ا. و عادلی، م. ( 1390 ) . تحلیل عاملی موانع موجود در زمینه کار آفرینی زنان کشاورز از دیدگاه زنان نمونه منطقه جیرفت و کهنوج .مجله حقوق و توسعه (تحقیقات زنان )، سال پنجم، شماره اول .

  27 - شعبانی، ع؛ پاره­کار، و روزخوش، ع. (1383 ). تأثیر شرایط محیطی در نحوه­ی طراحی و شیوه­های اجرای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری. مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی مبانی طرح در تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، 28تیر1383، دانشگاه گیلان. 

  28 - شکوری، ع. (1382). توسعه کشاورزی و توسعه اجتماعی در ایران. خلاصه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی، آذرماه 1382، مرکز همایش­های بین­المللی صدا و سیمای تهران .

  29 - ظریفیان، ش.، دماوندی، ع. و سعدی، ح. (1391).عوامل مؤثر بر پذیرش اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در روستاهای کبودر آهنگ استان همدان . نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، جلد 26، شماره 40، ص 243 - 273 .

  30 - عادلی مسبب، ف. (1386 ). پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به وسعت 256 هکتار. سایت اقتصادی. ( 23/12/1386 ).

  31- عادلی نوری، ش. (1383). طرح مسائل زیربنایی شالیزارهای تجهیز و نوسازی اراضی شده (تجمع و یکپارچه سازی عملیات زیربنایی). مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی مبانی طراحی در تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری 28تیرماه 1383، دانشگاه گیلان.

  32 - عباسی طسوجی، 1.، فتوحی، ح. (1387). بررسی اثر گذاری طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزار در وضعیت اقتصادی کشاورزان شهرستان رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، مصوب دانشگاه گیلان..

   33- فتوحی، ح. (1384). بررسی اقتصادی طرح تجهیز، نوسازی اراضی و یکپارچه سازی اراضی شالیزار گیلان. پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  34 - فعلی، س.، بیگلری، ن. و پزشکی راد، غ. ( 1389 ) تحلیل عاملی مؤلفه های رضایت مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیقیت خدمات آموزشی ارایه شده . مجله پژوهش های ترویج وآموزش کشاورزی، سال سوم، شماره 3 .

  35 - قانون و آیین­نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب (1385). وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نظام­های بهره­برداری.

  36 - کابلی، ن.، پزشکی، غ.، و شعبانعلی فمی، ح. (1391). تحلیل عاملی نگرش کارشناسان نسبت به راهکارهای مقابله با خشکسالی (استان البرز ) .پژوهش های ترویج وآموزش کشاورزی، سال پنجم، شماره 2 .

   37-کریمی، و وکیاء، ع. (1383). عوامل موثر در طراحی کانال­های زه­کشی اراضی شالیزاری. مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی مبانی طرح در تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، 28تیر1383، دانشگاه گیلان. 38 - کلانتری، خ.، حسینی، س. و عبداله­زاده، ع. (1384). ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی. فصلنامه روستا و توسعه سال هشتم، شماره سوم، ص 312-325.

  39- کلانتری، خ. (1389). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی با استفاده از نرم افزارSPSS. انتشارات صبا، چاپ چهارم.

  40 - محمدزاده، م.، پورکاظم، 1. و یزدانی، م. (1381). طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها. مرکز تحقیقات برنج کشور.

  41- مهندسین مشاور طراحان البرز سبز . (1384). پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری استان گیلان، روستای وانگاه و دروازه­بالا، شهرستان رضوانشهر. سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان.

  42- نجفی، غ.، زاهدی، ش.، آهون منشی، ع. و مجتهد، 1 .(1384). نظام شالیزاری کشور، مورد پژوهش در دشت هراز، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 45، ص 98-112.

  43 - نجفی، غ. (1373). یکپارچه سازی اراضی در روستاهای نمونه طرح توسعه کشاورزی، حوزه آبریز هراز (بررسی و مقایسه نحوه و نسبت واگذاری اراضی). فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سوم، شماره 9، ص57-71 .

  44 - وثوقی، م. و فرجی، ا. پژوهشی جامعه شناختی در زمینه عوامل مؤثر برتمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی مزروعی (مطالعه موردی روستاهای زرین دشت) .

  45 - یزدانی، م. و رضایی، م. (1383). گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ارزیابی چگونگی تسطیح در طرح­های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری. موسسه تحقیقات برنج کشور.

  46 - یزدانی، م. (1383). گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی ارزیابی طرح­های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در گیلان و مازندران. مؤسسه تحقیقات برنج کشور.

  47 - یاسوری، م.، جوان،. و صابونچی، ز. ( 1386 ) . بررسی اثرات اقتصادی اجرای طرحهای یکپارچه سازی اراضی . نمونه : شهرستان اراک . نشریه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال پنجم، شماره 14 و 15

   

  48 - Ishii, A. (2005). The methods to consolidate scattered tenanted lots into large rice paddy lots by the land consolidation projects in Japan. Paddy and Water Environment, 3(4), 225-233.‏

  49-castro,C, Aguiar,p and Mirada siLva,L.(2001).Asystems approcch for the estimation of the effects of Land consoLi dation projects (Lcps):A modeL and it’s a ppLication . Journal Agricultural Syst,68 (3):,179-195.

   

  50-Ebrahimi, M.,  kaLantari, A., Asadi, A.   and mohammadi,,D. 2011. Analysis   Of  Paddy – Field Consolidation  Effects  For  Iranian Rice  Farmers. Journal of Agricultural  Extension and Rural Development. 3(10),: 182-185.

   

  51-FAO, GTZ. 2002. Proposal  for structure  and  contents  of  Land consolidation guidelnes by FAO and GTZ. International symposium on Land Fragmentation and Land consolidation  in central and Eastern European countries . FAO, GTZ, FIG, ARGE Landentwickluny and Tumunich, Documentation of the symposium: 83-95.

  52-Japan  International  cooperation  Agency .(1993). The feasibility  study on the Irrigation and drainage development  project  in  the Haraz piver Basin. ststes de Appendixes(A,B).pp,73-79.

   

  53-Fuku da,H,Duck,J and stout,j.(2003). Rice soctor policies in Japan . united  partment of agriculture.Electronic out look report from the economic research service.

  54-FukuDa,T.(2005).Actual water consumption and water manayement in paddy Field Referring to the Thailand Gravity Irrigation. Istrict(2).j.Fac.Ayr,Kyushu univ.vol.50(2),pp,883-888.

  55-Demetris, D, Stillvell, J and See, L. 2010. Integrated  planning  and decision support system  require? Journal land use policy.v. 29, p: 131-142.

  56-March,s, macAuLag,p  and Gordont,T.(2006). Land  erform  and  the  development  of  commercial agriculture  in  vietnam : policy and issues,the university of Sydney,Nws,2006.

  57-Gajendra, S., Gopal, N.  and  Thapa, B. 2005. Impacts  and  causes  of  Land  Fragmentation, and Lessons  Learned  From  Land  consolidation  in  south  Asia. Land  use policy,. 22(4): 358-372.

  58- Tayfun, C., Turgut, A. and Iscan, F. 2010. Effects  of different Land reallocation  models on the success of Land consolidation projects, Land Use Policy, 11, 262–269.

  59-    Miranda, D., Crecente, R., & Alvarez, M. F. (2006). Land consolidation in inland rural Galicia, NW Spain, since 1950: An example of the formulation and use of questions, criteria and indicators for evaluation of rural development policies. Land Use Policy, 23(4), 511-520.‏

  60- Derlich, F. (2002, April). Land consolidation: A key for sustainable development French experience. In FIG XXII International Conference (pp. 19-26).‏

  61- Aurangzeb, M., Nigar, S., & Khan, M. (2007). Labour requirements model for the wheat crop under mechanized andtraditional farming systems in The NWFP: A case study of Peshawar District. SARHAD JOURNAL OF AGRICULTURE, 23(1), 177.‏

   


موضوع پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, نمونه پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, جستجوی پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, فایل Word پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, دانلود پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, فایل PDF پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, پروژه در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, پروژه درباره پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه به­عنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. مهم­ترین اهدافی که اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری دنبال می­کند را می­توان در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست­محیطی تقسیم­­بندی نمود. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی چکیده آب به عنوان یکی ازمهمترین منابع پایه در فرایند توسعه در هر جامعه بشری شناخته میشود. بحران آب از چالشهای مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه میباشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین اثرات حاصل از تفاوت نظامهای آبیاری برروی عملکرد و بهره وری اراضی شالیزاری استان گیلان صورت گرفت. این تحقیق از نظر ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع  گرايش صنايع شهريور   1393 چکيده : بسياري از اقتصاد‌دانان کشاورزي را به عنوان نيروي محرکه رشد اقتصا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده میزان خسارت­های وارده به تولیدات کشاورزی به­وسیله علف­های هرز، بیماری­ها، حشرات وسایرآفات از کل خسارت­های وارده به محصولات کشاورزی که حدوداً 35 درصد می­باشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصدتعیین شده است. اگرچه کنترل شیمیایی درمورد بسیاری ازعوامل خسارت­زا موثربوده وتحول زیادی درافزایش تولید ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده بر­اساس تحقیقات بعمل آمده، میزان خسارت­های وارده به تولیدات­کشاورزی به­وسیله علف­های­هرز، بیماری­ها، حشرات و سایرآفات از مجموع خسارت­های وارده به محصولات­کشاورزی که در حدود 35 درصد می­باشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصد تعیین شده است. مدیریت تلفیقی آفات، یک رهیافت موثر و حساس از نظر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده در ایران بخش کشاورزی بزرگترین متقاضی آب است. پایین بودن قیمت نسبی نهاده­ی آب آبیاری مورد استفاده در بخش یادشده سبب عدم سرمایه­گذاری مناسب در فناوری­های آب اندوز و اتلاف آن تا بیش از 80 درصد می­شود.یکی از مسائل مهم بخش آب، پایین بودن غیر موجه قیمت یا تعرفه آب کشاورزی می­باشد.پژوهش حاضر ...

نمایندگی مازندران(شمال) رشته:مهندسی صنایع –مدیریت سیستم وبهروری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده: کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد که برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن کشور باید براساس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

چکیده: برنج بعد از گندم یکی ازمهمترین غلات مصرفی مردم دنیاست که به طور گسترده در رژیم غذایی مردم وجود دارد. نیمی از مردم جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند. اقلام زیادی از برنج در جهان وجود دارد وهم اکنون نیز برنج یکی از محصولات راهبردی کشور می باشد. آلودگی برنج با فلزات سنگین ممکن است یک تهدید جدی برای انسان باشد. زیرا آنها زیست تخریب پذیر نیستند ودر محیط باقی می ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده توسعه فیزیکی و رشد شهر های ایران تا چند دهه­ی پیش، هماهنگ و متناسب با نیازهای جامعه شهری بود. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرا شدند. این دگرگونی­ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها، و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. مهمترین مساله­ای که در برابر توسعه ...

ثبت سفارش